کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 4 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد‌تقى اسفندیارى - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 4

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد‌تقى اسفندیارى - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 10 آبان را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه: آقایان رضوی - منصف - رفیع - ثقةالاسلامی - امیر ابراهیمی - ایزدی - رهبری - حمزه تاش - مؤید قوامی - کامل ماکویی - ارگانی - هدایت - معینی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان موقر - بیات - مهدوی - نراقی - امیر تیمور - دکتر جوان - هاشمی - دکتر ادهم - وکیلی - همراز)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - درصورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد‌تقى اسفندیارى - ختم جلسه

رئیس - آقایان نمایندگان محترم که دراین حوزه جمع‌آورى شده‌اند حالت یک خانواده هستند که الحمدالله با یک حسن وفاقى با هم مربوط هستند (صحیح است) البته یک عضوى که از این هیئت از میان برود اسباب تأسف و تأثر همه آقایان خواهد بود (صحیح است) بنده به مناسبت نسبت نمی‌خواهم که از مرحوم محمد‌تقى اسفندیارى مبالغه چیزى عرض کرده باشم ولیکن یک مقدارى از حقگذارى هم نمی‌شود خوددارى کرد آن مرحوم به علاوه این که واقعاً داراى فضایل علمى و معلومات زیاد و سابقه خدمت و داراى یک قلم زبردستى بود شخصاً هم شریف و نجیب و صاحب اخلاق کریمه بود (صحیح است) از منشى‌گرى وزارت امور خارجه تا مقام سفارت کبرى که منتها درجه خدمت آن وزارتخانه است و همچنین در هر کاری که دولت او را معین فرمودند همه را با صداقت و درستى و شاه‌پرستى و دولت خواهى انجام داد (صحیح است) همیشه از هر بدى خود را کنار مى‌گرفت و به هیچ ناسازایى خودش را آلوده نکرد با یک درستى در خدمات

+++

خود رفتار کرده که فقدان یک همچون مستخدمى براى کشور و چنین عضوى براى مجلس اسباب تأسف و تأثر واقعى است (صحیح است) و مسلم است براى خانواده خودش این فقدان فوق‌العاده خسرانى است که جبران‌پذیر نیست امیدواریم که خداوند آن مرحوم را غریق غفران فرموده و به بازماندگا ن صبر عنایت فرمایند و آقایان نمایندگان محترم هم که از این فقدان متأثرند انشاء‌الله همچون وقت ناگوارى نبینند. اگر تصویب می‌فرمایید به احترام این فقید سعید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده امروز دو ساعت و نیم بعد از ظهر دستور هم تعیین کمیسیون‌ها خواهد بو د و البته آقایان سر ساعت تشریف می‌آورند که کارها زودتر انجام شده باشد و مجلس را بتوانیم براى کار آماده کنیم.

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293730!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)