کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 4 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه چهارم آذر ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم طرح قانونى راجع باضافه شدن 26 نفر بر عده نمایندگان

3- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 4

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه چهارم آذر ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم طرح قانونى راجع باضافه شدن 26 نفر بر عده نمایندگان

3- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه دوم آذر ماه را آقای عیسى مشار (منشى) قرائت نمودند (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: آصف- صادق وزیری- جلائی- دکتر غنی- دکتر ادهم- مستشار- دبستانی- دولتشاهی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- لیقوانی- حسن اکبر- ناصری- طباطبایی- موقر)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

2- تقدیم طرح قانونى راجع به اضافه شدن 26 نفر بر عده نمایندگان‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- قبل از دستور

رئیس- بفرمایید

اعتبار- عرض کنم که بنده در چند روز پیش فکر می‌کردم تعیین صد و سى و شش نفر وکیل براى مجلس به عنوان نمایندگى روى چه پایه و سابقه‌اى و چه قانونى بوده است به این جهت به قوانینى که داشتیم مراجعه کردم در قوانین جهتى براى این امر پیدا نکردم یعنى یک اصل و قانونى که عده را محدود بکند به 136 نفر پیدا نکردم بلکه به عکس آن اصل چهارم قانون اساسى تصریح می‌کند که حداقل عده نمایندگان مجلس شوراى ملى یکصد و شصت و دو نفر است ولدى‌الاقتضا ممکن است این عده به دویست نفر برسد این موضوع توجه بنده را جلب کرد و مخصوصاً با رغبت عمومى و با این توجهى که تمام کشور دارند براى این که انتخاب بشوند و به مجلس بیایند و در مسائل عمومى کشور شرکت کنند بنده مقتضى دانستم که یک طرحى را تهیه کنم و یک

+++

اصلى را از قانون اساسى که بلا‌اجرا مانده اجرا کنیم.

در دوره هفتم که قانون انتخابات اصلاح شده است در آن موقع هم همین موضوع مورد بحث واقع شده است در مجلس و در آن وقت هم چهارده نفر هم موافقت و مقتضى دانسته‌اند به عده نمایندگان افزوده شود ولى بعد نفهمیدم روى چه موجبى توافق نشده و مانده است در صورتى که اگر ما تازه بیست و شش نفر به عده نمایندگان بیفزاییم رسیده‌ایم به آن حداقلى که اصل چهارم قانون اساسى عده نمایندگان را معلوم کرده است به این جهت یک طرحى فراکسیون اتحاد تهیه کرده که بنده به نام فراکسیون اتحاد می‌خوانم و به عرض آقایان می‌رسانم و البته بعد هم به کمیسیون‌هاى مربوطه می‌رود و آنجا هم آقایان هر نظر اصلاحى داشته باشند اعمال خواهند فرمود. طرح را بنده می‌خوانم:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: با آن که اصل چهارم قانون اساسى که ذیلاً نوشته می‌شود (عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از براى تهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر‌حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الى دویست نفر) عده نمایندگان مجلس شوراى ملى را حداقل یکصد و شصت و دو نفر معین کرده و حداکثر را به دویست نفر محدود نموده است با وجود این معلوم نیست در جدول منضم قانون انتخابات مصوب 28 شوال مطابق 29 میزان 1329 هجرى چه موجبى داشته است که واضعین قانون بر‌خلاف قانون اساسى عده نمایندگان مجلس شوراى ملى را در یکصد و سى و شش نفر محدود کرده‌اند و حتى بیست و شش نفر از حداقلى هم که در قانون اساسى معین گشته کم‌تر تصویب نموده‌اند در صورتی که تعداد نمایندگان مجلس شوراى ملى مجاز بوده‌اند که به دویست تن برسانند شاید در سى سال پیش که قانون انتخابات مزبور وضع گشته وضعیت فرهنگ عمومى کشور اجازه نمی‌داده است که عده نمایندگان را بیشتر معین نماید زیرا هم معرفت انتخاب‌کنندگان به اوضاع سیاسى مانند معرفت کنونى ملت نبوده و هم اشخاص صالح براى نمایندگى مجلس شوراى ملى کم‌تر بوده‌اند و فعلاً که سطح فرهنگ عمومى ترقى کرده و علاقه‌مندى مردم به انتخابات عمومى بیشتر شده است و اشخاص فاضل و تحصیل کرده که صلاحیت نمایندگى ملت را داشته باشند زیادتر شده‌اند هیچ علتى ندارند که عده نمایندگان مجلس به همان یکصد و سى و شش نفر محدود باشد به ویژه از نظر اجراى یک اصل مهم از قانون اساسى و رغبت عمومى که به شرکت در انتخابات در مصالح عمومى کشور می‌شود بهتر این است که مطابق قانون اساسى رفتار و بر عده نمایندگان مجلس شوراى ملى در حدودی که مقتضى است افزوده شود و به حداقل پیش‌بینى شده یکصد و شصت و دو نفر است برسد به علاوه برخى از شهرهاى کشور نماینده خاصى در مجلس شوراى ملى ندارند که در ضمن مصالح عمومى کشور منافع مخصوص محل را هم مرعى دارند از قبیل اهواز- آبادان- شهسوار- لنگرود- مرند- آذر‌شهر- میانه- نهاوند- دامغان- زاهدان- بندر لنگه- کازرون و غیره. بنا به جهات مزبوره ماده یگانه را به عنوان طرح قانونى به طریق ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده یگانه- بر عده نمایندگان مجلس شوراى ملى که به موجب جدول منضم انتخابات مورخ 29 میزان 1329 قمرى به یکصد و سى و شش نفر معین گشته است بیست و شش نفر مطابق جدول‏ ذیل افزوده می‌شود که در نتیجه عده نمایندگان مجلس شوراى ملى یکصد و شصت و دو تن خواهد بود و دولت مکلف است مطابق قانون مزبور و قانون اصلاحى انتخابات مورخ 10 مهر 1313 به انتخابات بیست و شش نفر براى دوره سیزدهم تقنینیه مجلس شوراى ملى و دوره‌هاى بعدى اقدام به انتخابات در حوزه‌هاى انتخابیه ذیل بنمایند.

استان یکم 3 نفر عده مرکز انتخابیه‏

1- تنکابن- نوشهر- نور کجور 1 تن شهسوار

2- لنگرود- رودسر- حسن کیاده " لنکرود

3- آشتیان- تفریش- گرگان " آشتیان‏

استان دوم 2 نفر:

1- دامغان- و توابع " دامغان‏

2- آمل- لاریجان " آمل‏

استان سوم 3 نفر

+++

1- مرند- گر گروعلمدار- یکانات 1تن مرند

2- آذر‌شهر- گوگان- اسکو- ممقان " آذر‌شهر

3- ارونق و انزاب ‌ "‌ شبستر

استان چهارم 3 نفر

1- گرمرود- هشترود " میانه‏

2- میاندوآب- شاهین دژ- بوکان ‌ ‌ " ‌ میاندوآب‏

استان پنجم 3 نفر

1- ایلام و بخش‌هاى پشتکوه " حسین آباد

2- شاه آباد- قصرشیرین- کرند " قصرشیرین‏

3- نهاوند و توابع " ‌ نهاوند

استان ششم 3 نفر

1- اهواز- مسجد سلیمان- رامهرمز ‌ " اهواز

2- آبادان- هندیجان " آبادان‏

3- جاپلق- بربرود- دورود " الیگودرز

استان هفتم 3 نفر

1- کازرون- ممسنى " ‌ کازرون‏

2- دشتى- دشتستان- تنکستان " برازجان‏

3- بندرلنگه- خمیر- گاوبندى " بندرلنگه‏

استان هشتم 2 نفر

1- زرند- راور- شهداد " زرند

2- زاهدان- خاش- میرجاوه " زاهدان‏

استان نهم 2 نفر

1- تربت‌جام- باخرز- زورآباد " جام‏

2- جوین- بام وصفى‌آباد- سرولایت " جغتاى‏

استان دهم 3 نفر

1- فردین- کرون- دهق " داران‏

2- اردستان- کوه‌بایه- رود‌دشت " اردستان‏

3- اردکان- میبد- بیابانک- خرونق " اردکان‏

البته این جدولى که بنده اینجا نوشته‌ام باز روى آن سابقه بوده است که یک پرونده مخصوص در مجلس شوراى ملى دارد و آقایان در آن موقع اظهار نظر کرده‌اند و جدولى را درست کردند فقط تفاوتى که این جدول دارد این است که آنجا چهارده نفر اضافه کرده‌اند و بنده بیست و شش نفر اضافه کرده‌ام طبق اصل چهارم قانون اساسى و البته آقایان هم توجه دارند که این یک چیز قطعى نیست اصل را وقتى قبول کردیم می‌رود به کمیسیون‌هاى مربوطه‌اش اول کمیسیون مبتکرات بعد داخله در آنجاها هم هر تغییرى و هر نظرى که آقایان داشته باشند مانعى نخواهد داشت که اصلاح شود و بنده این که عرض کردم فراکسیون اتحاد یکى دو نفر دیگر هم از آقایان رفقا در خارج با این طرح موافقت کردند ولى چون اصل فکر در فراکسیون اتحاد بوده است بنده خواستم به نام فراکسیون اتحاد تقدیم شده باشد و چند نفر از رفقاى فراکسیون هم در موقع امضاى طرح در اطاق نبودند که با اقدام آن موافقت دارند.

رئیس- البته آقایان تصدیق می‌فرمایید که اول باید هیئت رئیسه را معین کنیم و این مطلب را بگذاریم براى بعد از آن که کارهاى مجلس تمام شود.

3- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب بقیه هیئت رئیسه. یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌شود. آقایان دکتر لقمان، لاریجانی، فیاض تشریف بیاورید.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده و پس از شماره و استخراج نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه 79 اوراق رأى 79

آقاى بیات 71 رأى آقاى دادور یک رأى ورقه سفید 7

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 110 آقاى بیات 71 رأى آقاى دادور یک رأى ورقه سفید 7

آقاى بیات با هفتاد و یک رأى به نیابت ریاست مجلس انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر آقاى دکتر لقمان، آقاى لاریجانی، آقاى فیاض تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 78 اوراق رأى 78

آقاى مؤید احمدى 64 رأى، آقاى دکتر طاهرى 5 رأى، ورقه سفید 9

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 98، آقاى مؤید احمدى 64 رأى، آقاى دکتر طاهرى 5 رأى، ورقه سفید 9

آقاى مؤید احمدى با 64 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى نقابت.

نقابت- چون در حدود نظامنامه نماینده که اعتبار‌نامه‌اش تصویب نشده است حق رأى ندارد تقاضا می‌کنم از 64 رأى آقاى مؤید احمدى یکى حذف شود و 63 رأى محسوب بشود.

بعضى از نمایندگان- این طور نیست آقا.

رئیس- مطابق نظامنامه حق رأى دارند براى این که مجلس اعتبارنامه ایشان را عقب نینداخته است به این جهت حق رأى دارند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان دکتر لقمان و لاریجانى و فیاض تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از استخراج آراء نتیجه به قرار زیر حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 71 اوراق رأى 71

آقاى هاشمى 58 رأى- آقاى مجد ضیایى 54 رأى- آقاى اصفهانیان 54 رأى- آقاى طوسى 51 رأى- آقاى پالیزى 17 رأى- آقاى آزادى 8 رأى- آقاى سمیعى 5 رأى- آقاى مشار 2 رأى- آقاى شهدوست و ذوالقدر و روحى هر یک، یک رأى- ورقه سفید 2

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 97- آقاى هاشمى 58 رأى- آقاى اصفهانیان 54 رأى- آقاى مجد ضیایى 54 رأى- آقاى طوسى 54 رأى- آقاى پالیزى و آزادى هم چند رأى دارند. آقایان هاشمى و اصفهانیان و مجد ضیایى و طوسى به منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز

آقایان دکتر لقمان و لاریجانى و فیاض تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 73 اوراق رأى 73

آقاى مرآت اسفندیارى61 رأى- آقاى مهدوى 57 رأى- آقاى حریرى 56 رأى- آقاى مخبر فرهمند 8 رأى- آقاى هدایت 5 رأى- آقایان ذوالقدر و مشار و شهدوست و مجد‌ضیایى هر یک، یک رأى ورقه سفید 5

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 93- آقاى مرآت اسفندیارى 61 رأى- آقاى مهدوى 57 رأى- آقاى حریرى 56 رأى- آقایان مرآت اسفندیارى و مهدى و حریرى به اکثریت براى کارپردازان مجلس انتخاب شدند (صحیح است)

رئیس- تصویب می‌فرمایید مسوده که براى عریضه به پیشگاه همایونى تهیه شده است به اطلاع آقایان برسد که زودتر عریضه را حاضر کنیم. آقاى اعتبار

اعتبار- چون سابقاً خطابه که از طرف مجلس عرض می‌شد غالباً آقایان نمایندگان هم اظهار نظر می‌نمودند و آن اظهار نظر در جلسه خصوصى می‌شد و بعد از آن تهیه می‌شد و به مجلس علنى می‌آید و قرائت می‌شد بنده خواستم استدعا کنم که این سابقه را رعایت بفرمایند که اگر آقایان هم اختلاف نظرى داشته باشند از نظر اصلاح عبارتى و اینها در جلسه خصوصى ب‌شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند فردا صبح جلسه خصوصى را تشکیل بدهیم هم این موضوع و هم راجع به کمسیون‌ها بنشینیم آنجا و تبادل نظر کنیم که براى جلسه پنجشنبه انشا‌ءالله آماده باشد (صحیح است)

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آتیه روز پنجشنبه 6 آذر سه ساعت پیش از ظهر دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293870!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)