کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 39 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 فروردین ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 39

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 فروردین ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع به ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یازدهم فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌‌مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: ، تولیت، نواب یزدی، ریگی، مکرم افشار، یمین اسفندیاری، اکبر، نراقی، یاراحمدی، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، امیر تیمور، تهرانچی، صادق‌ وزیری، دشتی، همراز، منشور)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب هیئت رئیسه

رئیس- انتخاب هیئت رئیسه شروع می‌شود. بدواً سه نفر به قرعه براى استخراج آراء تعیین می‌شوند.

(آقاى هاشمى اقتراع نمودند و آقایان: صفوى، ساکینیان و فرخ انتخاب شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس. آقایان: صفوى، ساکینیان و فرخ تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمد)

حمزه‌تاش- بنده رأى نداده‌ام.

دکتر سنگ- مانعى ندارد هنوز که استخراج نشده است.

صفوى- اعلام رأى شده است دیگر نمی‌شود.

انوار- صحیح است آقا این برخلاف نظامنامه است وقتى اعلام رأى شد دیگر نمی‌شود رأى داد چون موضوع ختم شده است‏.

اعتبار- بنده نظرى ندارم ولى باید توضیح بدهم اینجا موقع رأى بنده رأیم را می‌دهم یک مهره هم می‌گیرم مى‌روم بالا می‌دهم به منشى و از آن طرف برمی‌گردم و اگر بنده بخواهم

+++

دو مرتبه رأى بدهم نمی‌شود و روى همین جهت است که این قسم مقرر شده و وقتى که تمام شد مطلب دیگر تجدیدش مشکل است خوب هم نیست حالا با این ترتیب به خصوص بنده مخالف نیستم که آقاى حمزه‌تاش فعلاً رأى‌شان را بدهند ولى این سابقه نشود. (صحیح است)

(آقاى حمزه‌تاش رأى خود را دادند)

انوار- نکنید آقا نکنید والله این برخلاف نظامنامه است سابقه می‌شود.

(استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى بیات 52 رأى‏

آقاى اسفندیارى 45 رأى‏

آقاى صدر 2 رأى‏

رئیس- اکثریت حاصل نشد. بنده چون تشتت آراء را سزاوار مجلس نمی‌دانم این است که عرض می‌کنم بنده قبلاً استعفا کرده بودم مجلس تقاضى کرد من استعفایم را پس بگیرم که ترتیب رأى معلوم باشد بنده هم به موجب اصرار آقایان نمایندگان محترم که بر رأى خودم ترجیح دادم حاضر شدم براى خدمت‌گذارى حالا هم علاقه‌مند به این مسأله نیستم تشتت آراء را هم براى مجلس سزاوار نمی‌دانم و استعفاى خودم را تقدیم می‌کنم و واگذار می‌کنم برأى مجلس که هر کس را می‌خواهند انتخاب کنند. آقاى نقابت‏

نقابت- اگرچه بنده مریض هستم و شاید بتوانم مقصودم را ادا کنم ولى عرض می‌کنم مجلس شوراى ملى یکى از مؤسسات و یکى از بنگاه‌هایى است که ...

همهمه نمایندگان- این طور نیست آقا. این چه حرفى است مجلس شوراى ملى بنگاه و مؤسسه نیست.

یکى از نمایندگان- موضوع مطرح نیست آقا.

نقابت (پشت کرسى خطابه)- ببخشید بنده هم به تمام لغاتى که وضع شده لعنت می‌کنم ولى استدعا می‌کنم که به مقصودم توجه بفرمایید خودم عرض کردم که مریض هستم و نمى‌توانم مقصودم را ادا کنم عرض کردم مجلس شوراى ملى مرکز ثقل کشور است اگر مجلس شوراى ملى در این قضایاى اخیر نبود یا اگر وکلا هم مثل سایر طبقات می‌ترسیدند و فرار می‌کردند معلوم است چه فجایعى بر سر این مملکت مى‌آمد. فقط پایدارى و استقامت و حسن تشخیص نمایندگان مجلس باعث شد که وضعیت مملکت به حالت انتظام و استحکام برگشت امیدوارم باز هم این پایدارى و این همکاى و علاقه‌مندى به کشور ادامه پیدا کند و ما هم در سایه ملاطفت تمام علاقه‌مندان به این کشور یک عواقب خیرى را بتوانیم داشته باشیم چیزی که هست این است که در ادوار اخیر همیشه مجلس مورد حمله واقع شد از طرف دسته‌جات و طبقات مختلف حالا چه عللى داشت بنده چه عرض کنم و به هر صورت خواستند یک مقدارى پر ستیز و احترامات مجلس را در هم بشکنند ولیکن این مجلس که مجموعه‌ای است از افکار علاقه‌مند به کشور هیچ وقت خورد نخواهد شد زیرا که این مجلس و این پایه و اساس با یک ایمان در عقیده محکم شده است و با یک خون‌هایى بنا شده است. یکى از جهاتى که بنده شخصاً علاقه‌مندى کامل داشتم به این اساس وجود شخص آقاى حاج محتشم‌السلطنه بود زیرا این وجود مقدس را لازم نیست من حضوراً عرض کنم اگر ما تعظیم مى‌کردیم اگر ما احترام مى‌کردیم حقاً شایسته بودند و از جیب ما چیزى در نمی‌رفت نه تنها بر این عقیده هستم آقایان هم اکثراً بر این عقیده هستند تمام اشخاص خارج هم توده ملت جامعه مقدس اشخاص علاقه‌مند به دیانت و اجتماعات این کشور همه به وجود ایشان علاقه دارند و بنده استدعا می‌کنم و شاید آقایان هم با بنده هم نظر باشند که ایشان در این دوره انقلاب و در این اوضاعى که معلوم نیست اوضاع زندگانى هر یک از ملل به چه سرنوشتى مبتلى خواهد شد لطفاً منت بر سر ما بگذارند و کماکان باقى بمانند بر این سمت.

یکى از نمایندگان- ایشان استعفا کردند.

رئیس- عرض کنم بنده با تشکر از اظهارات آقاى نقابت عرض می‌کنم من علاقه‌مندى به این مسأله هیچ ندارم ولى شایسته مجلس هم نمی‌دانم که رئیس آن با یک عده آراء قلیلى انتخاب شود این است که بنده رأى خودم را واگذار می‌کنم

+++

و خواهش می‌کنم از آقایان که هر کسى را می‌خواهند انتخاب کنند ولى یک کسى باشد که اکثریت ثابتى داشته باشد و یک طورى باشد که اکثریت شایسته باشد براى انجام این خدمت حالا تجدید رأى می‌شود. آقایان: صفوی، فرخ، ساکینیان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این قسم حاصل شد)

مهره تقتیشیه 105 اوراق رأى 105

آقاى اسفندیارى 53 رأى‏

آقاى بیات 48 رأى‏

آقاى صدر 1 رأى‏

ورقه سفید 3

رئیس- عده آراء 105- اسفندیارى 53 رأى- بیات 48 رأى- سفید سه ورق- آقاى صدر یک رأى- اکثریت حاصل است- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس‏

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این قسم حاصل شد)

مهره تفتیشیه 100 اوراق رأى 100

آقاى بیات 71 رأى- آقاى دادور 12 رأى- آقاى دکتر طاهرى 5 رأى- آقاى مؤید احمدى 3 رأى- آقاى اورنگ 3 رأى‏

آقایان نقابت و اکبر هر کدام یک رأى ورقه سفید 4

رئیس- عده آراء صد. آقاى بیات 71 رأى- آقاى دادور 12 رأى- آقاى دکتر طاهرى 5 رأى- آقایان اورنگ و مؤید احمدى هر یک سه رأى- آقایان نقابت و اکبر هر کدام یک رأى- ورقه سفید 4. آقاى بیات به اکثریت 71 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر

مخبر هرهمند- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

مخبر فرهمند- بنده خواستم عرض کنم اگر مقتضى باشد تنفس داده شود تا راجع به قسمت‌هاى دیگر توافقى پیدا شود و اسباب تأخیر و معطلى کار نشود.

رئیس- اعلام رأى شده است دیگر نمی‌شود. آقایان فرخ، صفوى، ساکینیان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 100 اوراق رأى 100

آقاى دکتر طاهرى 44 رأى- آقاى اورنگ 29 رأى- آقاى مؤید احمدى 10 رأى- آقاى دادور 6 رأى- آقاى ملایرى 2 رأى. آقایان ملک‌زاده- لیقوانى و فروهر هر کدام یک رأى- ورقه سفید 6

رئیس- عده آراء 100 آقاى دکتر طاهرى 44 رأى آقاى اورنگ 29 رأى- آقاى مؤید احمدى 10 رأى- آقاى دادور 6 رأى- ورقه سفید 6 آقایان فروهر و لیقوانى و ملک‌زاده هر کدام یک رأى. اکثریت حاصل نشد. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده خواستم عرض کنم یک عقیده داشتم که در دوره گذشته هم به عرض آقایان رساندم و آن این است که بایستى پست‌هاى مجلس به تناوب بین اعضا مجلس باشد بنده در دوره گذشته نایب رئیس بودم و حالا استدعا می‌کنم به بنده رأى ندهند چون بنده دیگر کاندید نیستم.‏

یکى از نمایندگان- رأى هم نداشتید.

دادور- بنده هم خواستم عرض کنم براى نیابت ریاست کاندید نبودم و آقایان بى‌خود هم رأیشان و هم وقت مجلس را تلف ننمایند.

رئیس- شروع می‌شود به تجدید انتخاب نایب رئیس دیگر آقایان صفوى- فرخ- ساکینیان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 100 اوراق رأى 100

آقاى دکتر طاهرى 56 رأى- آقاى اورنگ 32 رأى- آقاى مؤید احمدى 5 رأى- آقاى انوار 2 رأى- ورقه سفید 5

رئیس- آقاى دکتر طاهرى 56 رأى- آقاى اورنگ 32 رأى- آقایان مؤید احمدى و انوار هم آرایى دارند آقاى دکتر طاهرى به اکثریت به نیابت ریاست انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى

+++

آقایان صفوى- فرخ- ساکینیان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 93- اوراق رأى 93

آقاى طوسى 59- آقاى آزادى 56- آقاى هاشمى 50- آقاى نبیل سمیعى 47- آقاى مجد ضیایى 42- آقاى اصفهانیان 32- آقاى مؤید احمدى 9- آقاى پالیزى 4- آقاى ذوالقدر- روحى- اورنگ- نمازى- مسعودى- هر کدام 2 رأى.

آقایان نقابت- فرخ- رضوى- مخبر فرهمند- اکبر خسروشاهى- مشار- اصفهانى- هر کدام یک رأى ورقه سفید 4.

رئیس- عده آراء 93 آقاى طوسى 59 رأى- آقاى آزادى 56 رأى- آقاى هاشمى 50 رأى- آقاى نبیل سمیعى 47 رأى- آقاى مجد ضیایى 4 رأى- آقاى اصفهانیان 32 رأى- چند نفر از آقایان هم آرایى دارند. آقایان طوسى- آزادى- نبیل سمیعى و هاشمى به سمت منشى‌گرى به اکثریت آراء انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز.

مخبر فرهمند- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

مخبر فرهمند- چند نفر از رفقا در خارج با بنده راجع به کارپردازى مجلس مذاکره فرمودند این بود که خواستم استدعا کنم بنده را مرقوم نفرمایند براى این که بنده همیشه حس احترام رأى مجلس را محفوظ داشته‌ام و نمی‌خواهم بعد از انتخاب استدعاى معافى کنم و ضمناً هم یک پیشنهادى می‌کنم اگر قبول بفرمایید آقاى فریدونى را براى این امر آقایان انتخاب بفرمایند.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.‏

رئیس- آقاى مهدوى

مهدوى- در انتخابات گذشته بنده را هم جزو مباشرین آقایان انتخاب فرمودند بنده هم خواستم از حسن توجه آقایان تشکر کنم و استدعا کنم که اسم بنده را چون این مرتبه داوطلب نیستم مرقوم نفرمایند.

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(آقایان صفوى- فرخ- ساکینیان مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى را شماره نموده هر یک 89 تعداد شد)

دکتر طاهرى- عده کافى براى رأى 93 است باید 93 تا بشود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده خیال می‌کنم که این آراء را تمام کنار بریزد و تجدید شود و بقیه آقایان اگر در خارج تشریف دارند تشریف بیاورند و رأى بدهند و اگر تشریف ندارند بماند براى جلسه دیگر

رئیس- آقاى شاهرودى‏

شاهرودى- ممکن است در موقع رأى دادن آقایان حضور داشته‌اند ولى رأى نداده‌اند باید سؤال کرد که در موقعى که اعلام رأى شد عده به قدر کافى بوده یا خیر اگر کافى بوده است همین رأیى که داده شده درست و اگر کافى نبوده است باید تجدید شود.

طوسى- عده 94 تا بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- فرمایش آقاى شاهرودى صحیح است مقصود از این است که یک امر واقع موجودى است آقایان هستند در اینجا بیایند رأى بدهند. این که می‌فرمایید رأى نداده‌اند اگر رأى نداده باشد باید ورقه سفید بیندازند. به یک احتمال نمی‌شود یک مؤسسه‌اى را از اعتبار انداخت.

رئیس- آقاى لاریجانى‏

حبیب‌الله لاریجانى- به عقیده بنده اشکالى ندارد به دلیل این که عده حاضر موقع اعلام رأى 94 بود و این ملازمه ندارد که 94 نفر باشد ولى عده آراء مأخوذه تطبیق نکند با عده حاضر اشکال وقتى دارد که عده حاضر به اندازه‌اى که رأى داده‌اند نباشد. بنابراین اشکالى ندارد و می‌توانند آراء را بخوانند.

نمایندگان- صحیح است.

+++

رئیس- پس بخوانید.

اوراق رأى استخراج و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.

آقاى فریدون 72 رأى‏

آقاى هدایت‌الله پالیزى 64 رأى‏

آقاى مرآت اسفندیارى 62 رأى‏

آقاى حریرى 29 رأى‏

آقاى هدایت 8 رأى‏

آقایان مؤید احمدى- عطا‌الله پالیزى- اصفهانى اصفهانیان- فرهمند- دکتر غنى- اسفندیارى- هاشمی بوداغیان- صفارى- تولیت- اورنگ- حسن اکبر پناهى هر یک یک رأى.

رئیس- اوراق رأى 89 آقاى فریدونى 72 آقاى پالیزى 64 و آقاى مرآت 62 آقایان فریدونى- پالیزى و مرآت به اکثریت آراء براى کارپردازى انتخاب شدند.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه 20 فروردین سه ساعت پیش از ظهور دستور انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس سه ربع سه ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293905!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)