کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 38 صورت مشروح مجلس روز شنبه 15 مهر‌ماه 1312 (16 جمادى‌الاخرى 1352)  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- انتخاب رئیس.

3- بقیه انتخاب هیئت‌رئیسه.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 38

صورت مشروح مجلس روز شنبه 15 مهر‌ماه 1312 (16 جمادى‌الاخرى 1352)

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- انتخاب رئیس.

3- بقیه انتخاب هیئت‌رئیسه.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى افسر (نایب ‌رئیس) تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز یکشنبه 9 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

اسامی غائبین- آقایان: حیدری. نمازی. امیرابراهیمی. ثقة‌الاسلامی. امامی خوئی. امیرتیمور. یونس آقا وهاب‌زداه. قوام. شریعت‌زاده. چایچی. کورس. همراز.

دیرآمدگان بی‌اجازه-آقایان: رهنما. حاج غلامحسین ملک. دکتر طاهری. اسدی. بیات. اعظم زنگنه. اسفندیاری. دکتر ادهم. طهرانچی. مسعود بختیاری. قراگوزلو. معدل. بیات ماکو

1- تصویب صورت‌مجلس

نایب‌رئیس ـ آقاى طهرانچى در صورت مجلس نظرى دارید؟

طهرانچى- دو جلسه است که بنده را جزء دیر آمدگان می‌نویسند بنده از نقطه‌نظر جریمه این عرض را نمی‌کنم و در حقیقت این چیزى نیست و حتى آن نیم ساعت فرجه که معمولاً مقرر است براى غیبت بنده هیچ وقت دیرتر از آن نیم ساعت نیامده‌ام ولى دو جلسه است که بنده را دیر آمده نوشته‌اند جلسه گذشته اعتراضى نکردم و حالا هم از نظر جریمه عرض نمی‌کنم ولى در حقیقت این ترتیب نوشتن خوب نیست.

نایب‌رئیس ـ رسیدگى می‌شود و اصلاح خواهد شد. دیگرى نظرى در صورت‌مجلس نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب رئیس

نایب‌رئیس ـ چون دیروز چهاردهم مهر موقع تعیین هیئت‌رئیسه مصادف شد با جمعه و طبعاً تعطیل بود به امروز موکول شد لهذا شروع می‌کنیم به تعیین رئیس. بدواً سه نفر به قرعه از براى نظارت معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان امیرحسین خان بختیار و نیک‌پور و حاج غلامحسین ملک معین شدند)

+++

[اوراق رأى توزیع (در این موقع آقایان امیرحسین خان، نیک‌پور، حاج غلام‌حسین ملک براى قرائت و نظارت آراء احضار شدند) پس از اخذ آراء و شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت آراء نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد.]

مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 105

آقاى دادگر 63 رأى آقاى اسفندیارى 16 رأى.

آقاى فهیمى 8 رأى آقاى مرتضى قلی‌خان بیات 1 رأى.

ورقه سفید علامت امتناع از رأى 17.

نایب‌رئیس ـ عده رأى دهندگان 105 آقاى دادگر 63 رأى، آقاى اسفندیارى 16 رأى، آقاى فهیمى 8 رأى، آقاى بیات یک رأى سفید 17. لهذا آقاى دادگر به اکثریت 63 رأى از 105 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. براى یک ربع تنفس داده می‌شود. (در این موقع «یک ساعت قبل از ظهر» جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله یک ربع ساعت به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

3- بقیه انتخاب هیئت‌رئیسه

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نائب‌رئیس (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقاى امیرحسین خان آقاى نیک‌پور آقاى حاج غلام‌حسین ملک (احضار براى قرائت آرا)

(اخذ آرا به عمل آمده پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت نتیجه این طور حاصل شد.)

مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 106

آقاى افسر 63 رأى آقاى دیبا 38 رأى.

آقاى دادور 3 رأى. آقاى فهیمى 1 رأى.

ورقه سفید علامت امتناع از رأى 1.

رئیس ـ آقاى افسر به اکثریت 63 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند آقاى دیبا 38 رأى دارند و به اکثریت وارد نشده‌اند. شروع می‌کنیم به انتخاب نائب‌رئیس دیگر. (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقایان امیرحسین خان، نیک‌پور، حاج غلام‌حسین ملک (احضار براى نظارت). (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده به طریق ذیل نتیجه حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 106- پاکات رأى 106.

آقاى دادور 52 رأى. آقاى دکتر طاهرى 38 رأى. آقاى دیبا 12 رأى. سفید 4.

رئیس ـ آقاى دادور پنجاه و دو رأى و آقاى دکتر طاهرى 38 رأى دارند ولى هیچ کدام به اکثریت قطعى نایل نشده‌اند تجدید می‌شود. آقاى امیر‌حسین خان- آقاى نیک‌پور- آقاى حاج غلام‌حسین ملک (براى نظارت). (اخذ و شماره آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 107. اوراق رأى 107. آقاى دادور 64 رأى. آقاى دکتر طاهرى 37 رأى. آقاى دیبا دو رأى. ورقه سفید چهار.

رئیس ـ آقاى دادور به اکثریت 64 رأى به نیابت ریاست مجلس انتخاب شده‌اند شروع می‌کنیم به انتخاب منشی‌ها به انتخاب جمعى. آقایان امیرحسین خان آقاى نیک‌پور آقاى حاج غلامحسین ملک (براى نظارت) (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به طریق ذیل حاصل گشت)

مهره تفتیشیه صد و یک. عده آراء صد و یک. آقاى منصف هشتاد رأى. آقاى مؤید احمدى هفتاد و هشت رأى. آقاى فزونى چهل و یک رأى. آقاى مژدهى سى و هشت رأى. آقاى شاهرودى سى و پنج رأى، آقاى کاشف 32 رأى، آقاى دبیر سهرابى 24 رأى، آقاى هدایت 24 رأى، آقاى دیبا سه رأى، آقاى معدل دو رأى، آقایان بنکدار، جرجانى، پناهى، اسدى فرهمند، هر کدام یک رأى. ورقه سفید سه.

رئیس ـ در قرائت آراء قدرى تسریع شده است و عدد واقعى را شاید مردد باشیم ولى به اکثریت مزاحم نیست. آقاى منصف هشتاد رأى دارند آقاى مؤید احمدى هفتاد و هشت رأى دارند فرضاً هم که یکى دو تا کم و زیاد باشد

+++

مزاحم اکثریت نیست بنابراین آقاى منصف و مؤید احمدى به اکثریت انتخاب شده‌اند و براى سایرین باید تجدید انتخاب شود.

بعضى از نمایندگان - آقایان دیگرى که رأى داشتند بفرمایید.

رئیس ـ مثلاً آقاى کاشف رأى دارند. آقاى مژدهى دارند. آقاى شاهرودى آقاى هدایت آقاى فزونى هم دارند.

4- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ پیشنهادهاى زیادى رسیده است که جلسه را ختم کنیم. چون بنده به رغبت آقایان آگاهى دارم از این که میل دارند کارهایى که در سهم خود مجلس است سریعاً انجام شود جلسه فردا. سه ساعت قبل از ظهر. دستور انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه.

(مجلس سه ربع از ظهر گذشته ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293402!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)