کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 37 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 9 مهر‌ماه 1312 (10 جمادى‌الاخرى 1352)  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم یک فقره لایحه و معرفى معاون از طرف آقاى وزیر داخله.

3- شور و تصویب لایحه اعتبار راه شمشک‏.

4- شور و تصویب لایحه راجع‌به بهره‌بردارى راه‌آهن.

5- شور و تصویب لایحه اجازه قرارداد‌های مقاطعه بیش از یک سال.

6- موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 37

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 9 مهر‌ماه 1312 (10 جمادى‌الاخرى 1352)

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- تقدیم یک فقره لایحه و معرفى معاون از طرف آقاى وزیر داخله.

3- شور و تصویب لایحه اعتبار راه شمشک‏.

4- شور و تصویب لایحه راجع‌به بهره‌بردارى راه‌آهن.

5- شور و تصویب لایحه اجازه قرارداد‌های مقاطعه بیش از یک سال.

6- موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز یکشنبه 2 مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین بی‌اجازه- آقایان: نمازی. اسکندری. امیرابراهیمی. امیر تیمور. طباطبایی بروجردی. یونس آقا . وهاب‌زاده. محمد آخوند جرجانی. چایچی. کورس

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری. اسدی. لیقوانی. اعظم زنگنه. اسفندیاری. دکتر ادهم. طهرانچی. مسعود ثابتی. بختیار. ارگانی. منصف. قوام. شریعت‌زاده. ناصری. مسعودی

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگان ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. خواستم خاطر محترم آقایان را متذکر شده باشم که در موقع گذشتن قانون مربوط به تعیین تکلیف رتبه محصلین کلاس قضایى و ثبت اسناد کوچک اشتباهى بود و آن این است که قانون مزبور را متکى کرده بود به قانونى که در 15 خرداد به تصویب رسیده در صورتی که در پانزدهم خرداد چنین قانونى نگذاشته و تاریخ صحیح آن یازدهم خرداد است بنده این اشتباه کتابى کوچک را اصلاح کردم. (نمایندگان - صحیح است) این قسمت را خواستم به اطلاع آقایان رسانده باشم. (صحیح است) آقاى وزیر داخله.

2- تقدیم یک فقره لایحه و معرفى معاون از طرف آقاى وزیر داخله]

وزیر داخله (آقاى جم)- لایحه‌ای‌ست راجع‌به تهیه گندم در ولایات و جاهایی که طرف احتیاج باشد. خاطر آقایان محترم مسبوق است که یکى از وظایف بلدیه‌ها این است که همیشه احتیاط داشته باشند جاهایی که از حیث آذوقه دچار مضیقه می‌شوند پیش نیاید سابقاً دولت خودش مالیات جنسى داشت گندم داشت از بابت مالیات و چیز‌های دیگر و حالا مالیات نقدى گرفته می‌شود در بعضى جاها ممکن است این مسئله پیش بیاید و محتاج باشند از این جهت بلدیه پیش‌بینى می‌کند.

+++

و تهیه می‌کند که مردم دچار مضیقه نشوند و در نظر گرفته شده است که براى تهیه ارزاق گندم در بعضى جاها که حتماً طرف احتیاج می‌شود از بانک ملى یک استقراضى بشود و چون یک اشکالى به موجب اساسنامه بانک ملى وجود داشت و محتاج پیشنهاد مجلس بود از این جهت لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم و استدعا دارم که زودتر تصویب شود که موقع می‌گذرد و یکى هم خواستم آقاى همایون‌خان سیاح را که معروف حضور آقایان است و اخیراً به سمت معاونت وزارت داخله معین شده به مجلس شوراى ملى معرفى بکنم. (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى- آقاى وزیر داخله لایحه که دادند یک عنوانى فرمودند که بنده نفهمیدم فرمودند هر چه زودتر یعنى چه مقصودشان چیست؟ اگر فوریت دارد باید اظهار کرده باشند و تقاضاى فوریت بشود و اگر باید برود به کمیسیون آن را هم باید بفرمایند که تکلیفش معلوم شود.

وزیر داخله- فوریت مخصوصاً تقاضا نکردم براى این که برود به کمیسیون متذکر فوریتش هستم ولى فوریت تقاضا نکردم.

رئیس ـ در مجلس کنونى کلمه به فوریت تقریباً مورد پیدا نمی‌کند براى این که لوایح خیلى زود و با سرعت و فوریت انجام می‌شود (صحیح است) آقاى وزیر طرق سه لایحه دارند راه شمشک بهره‌بردارى و انعقاد قراردادها و کنترات‌های مربوط به ساختمان.

وزیر طرق (آقاى منصور)- می‌فرمایید کدام‌یک را مقدم بدارید؟ راه شمشک را.

3- شور و تصویب لایحه اعتبار راه شمشک

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به راه شمشک: کمیسیون بودجه لایحه نمره 12533 دولت راجع‌به پانصد هزار ریال اعتبار براى مخارج ساختمانى راه شمشک را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده بالاخره با توضیحاتى که آقاى وزیر طرق دادند کمیسیون با عین ماده واحده موافقت و علیهذا راپرت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس ـ ماده واحده دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار ریال از عایدات قند و شکر و چاى براى احتیاجات ساختمانى راه شمشک علاوه بر اعتبارات مصوبه قبل به اختیار وزارت طرق بگذارد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده توضیحى می‌خواستم از آقاى وزیر طرق تقریباً چند سال است که ما هر سال مبالغ گزافى براى راه شمشک اعتبار می‌دهیم همین امسال هم در بودجه مبلغى هست علاوه بر این پانصد هزار ریال هم حالا اعتبار می‌دهیم و بالاخره این راه چه طور است که با این همه مخارج و با این که مسافت آن چندان نیست این همه خرج شده و هنوز این را تمام نشده و قسمت‌هایى هم راجع‌به معدن آنجا انتشار دارد که بنده لازم دانستم سؤال کنم و آقاى وزیر طرق جواب بدهند که اگر سوء تفاهماتى شده است رفع شود به علت این که بنده از اشخاصى شنیدم که اصلاً به واسطه بى‌اطلاعى اشخاصی که در قسمت‌های ذغال شمشک کار می‌کردند و بلدیت نداشتند معدن را کور کرده‌اند رشته معدن را و ترتیب تهویه را درست نمی‌توانند انجام کنند که بنده خواستم از ایشان سؤال کنم که یک توضیح کاملى اولاً راجع‌به راه شمشک و ثانیاً راجع‌به معدن شمشک و کیفیت استخراج ذغال و اینها بفرمایند که مطلع شویم.

وزیر طرق- موضوع راه شمشک را که فرمودند البته تقریباً از سه سال قبل به این ساختمان راه شروع شده است و سه فقره اعتبار هم تا به حال داده شده است و به تدریج عمل شده است که در ظرف یک سال تمام شده است اعتبارى هم که در هر دفعه داده شده است براى ساختمان تمام راه نبوده است براى ساختمان تدریجى بوده است که در ظرف مدتى متناسباً کار ساختمان تمام شده است قسمتى مربوط به امسال یک قسمت از ساختمان سابق که یک قدرى خرابى پیدا کرده بود آن را با این اعتبار و

+++

یک قدرى هم از سابق مانده بود شروع کرده‌اند و این اضافه اعتبار براى این است که آن رفع خرابى بشود و ترمیم شود آن محلى که باقى‌مانده که این راه به کلى ساختمانش تمام شود و من امیدوارم که با این اضافه اعتبار دیگر در آن راه نواقصى باقى نباشد و آن قدرى که مورد احتیاج است به کلى تمام شود اما راجع‌به استخراج ذغال که فرمودند اگر چه مستقیماً مربوط به بنده نیست ولى آن قدر که اطلاع دارم می‌توانم عرض کنم البته تا به حال با وسایلى که در آنجا استخراج ذغال شده است کامل نبوده است زیرا که اول کار بوده است و ماشین‌ها و تأسیسات لازمه را نداشته‌اند این است که یک قدرى کار‌های سطح‌الارضى شده است کار‌های عمقى نشده است بنابر آن اعتباراتى که مجلس تصویب فرمودند پیش‌بینى شد که یک دستگاه‌های ماشین نسبتاً کاملى و یک وسایل و ابزار متناسبى براى استخراج صحیحى تهیه شود این ماشین‌ها سفارش داده شده و خریده شده و تصور می‌کنم وارد سرحد هم شده باشد و عنقریب حمل می‌شود به محل معدن و وقتى که اینها نصب شد آن وقت یک استخراج صحیح و علمى به عمل خواهد آمد که موافق مطلوب باشد اما آنچه که تا حالا استخراج شده التبه متناسب وسایل موجوده است و بد هم استخراج نمی‌شود مطابق پیش‌بینى‌هایى که کرده‌اند همیشه به قدری که احتیاج بوده است ذغال تهیه شده چنانکه پارسال یک مقدار نسبتاً زیادى حمل شد و امسال هم همین طور استخراج صحیح و علمى معدن از سال آتیه شروع خواهد شد که این ماشین‌ها می‌رسد و نصب می‌شود و براى آن موقع کار خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقى- با این که خود بنده هم افتخار عضویت کمیسیون بودجه را دارم و رئیس کمیسیون بودجه هستم ولى در این قسمت لایحه خیال می‌کنم آقاى وزیر طرق لازم است یک ترتیبى بهش بدهند چون نوشته است در اینجا بابت عایدات قند و شکر و در آنجا منحصر کرده است به راه‌آهن این را خواستم ببینم آقاى وزیر طرق در این قسمت چه تصمیمى می‌خواهند بگیرند و یک طورى باشد که منافات با آن قانون نداشته باشد.

وزیر طرق- عرض کنم از ابتدا آنچه براى راه شمشک تصویب شد و همچنین براى استخراج معدن یک مقدارى از اعتبارات وجوه قند و شکر بود که مال راه‌آهن است و علتش هم این بود که چون ارتباط کامل دارد با راه‌آهن یک کمکى از این راه به استخراج ذغال شده است که ذغال زودتر استخراج شود که راه‌آهن زودتر به کار بیفتد اما منافاتش با قانون عرض کنم وقتى عملى قانونى نمی‌شود که بدون قانون از آن وجوه برداشته شود وقتى که لایحه پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد آن قانون می‌شود و مجوز قانونى است و آن منافات هم دیگر مورد ندارد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى.

طهرانچى- عرایض بنده را یک قسمتش را آقاى عراقى فرمودند و این که آقاى وزیر طرق فرمودند که از قسمت راه‌آهن خواسته‌اند یک کمکى به معدن بکنند بنده تصور می‌کنم معدن یک حساب علیحده‌ای‌ست و هیچ وقت زغال‌سنگ را معدن مجانى به راه‌آهن نخواهد داد و البته وقتى که حاضر شد زغال‌سنگ را مطابق یک قیمتى خواهد فروخت به راه‌آهن و اداره راه‌آهن هم مجبور است آن قیمت را بپردازد و البته در این موقع که ممکن است یک اعتبار مخصوصى نباشد در بودجه براى اصلاح این راه بنده عقیده‌ام این است که اگر این پول به عنوان استقراض از وجوه قند و شکر پرداخته شود ضررى نخواهد داشت که بعد از منافع معدن متسرد شود مثل این که یک مقدار وجهى از بودجه عایدات ذخیره بود یا از بودجه بود که راه‌آهن به عنوان قرض گرفت بعد قرار شد که مسترد بدارد در اینجا هم چون عایدات قند و شکر فقط براى راه‌آهن است اگر به طور استقراض باشد بهتر خواهد بود و الّا به نظر بنده هیچ فلسفه ندارد که راه‌آهن یک کمکى بکند و حال آن که معدن یکى از منابع پرفایده خواهد بود و می‌تواند حساب خودش را

+++

پس بدهد.

وزیر طرق- عنوان استقراض را نکردیم براى این که از ابتدا وجوهى که در سنوات قبل و دو سه سال قبل تصویب شد براى این موضوع عنوان استقراض نداشت و حالا براى این پنجاه هزار تومان عنوان استقراض تصدیق می‌فرمایید چندان موردى ندارد بعدها ببینیم اگر به کار افتاد معدن و ما هم احتیاجاتمان را خواستیم بگیریم و معدن هم داراى یک اساس و سرمایه کاملى شد شاید یک همچون فکرى بکنیم که پس بگیریم اما در هر حال این معدن یک معدنى است که مستقیماً به درد راه‌آهن می‌خورد.

رئیس ـ دیگر اشکالى نیست. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و شماره آراء به عمل آمده نود و چهار ورقه سفید شماره شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 111 نفر به اکثریت 94 رأى تصویب شد.

4- شور و تصویب لایحه راجع‌به بهره‌بردارى راه‌آهن]

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به بهره‌بردارى راه‌آهن شمال و جنوب.

خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر طرق لایحه نمره 12455 آن وزارتخانه را مطرح و مورد شور قرار داده در نتیجه با ماده واحده پیشنهادى به قرار ذیل موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که آنچه از بهره‌بردارى راه‌آهن جنوب و شمال عاید شده و می‌شود به حساب عایدات انحصار قند و شکر و چاى وارد نماید که بر طبق قانون مصوبه نهم خرداد ماه 1304 براى احتیاجات راه‌آهن مملکتى به مصرف برسد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.

اورنگ- بنده با این لایحه موافقم و یک توضیحى لازم می‌دانم که سؤال کرده باشم آقاى وزیر محترم طرق دقت بفرمایند. دراین لایحه فقط عبارت این است که به وزارت مالیه اجازه داده شود که آنچه از بهره‌بردارى راه‌آهن جنوب و شمال عاید شده و می‌شود به حساب عایدات انحصار قند و شکر و چاى وارد نماید. اینجا استثنا ندارد که این محل بایستى مواجب و خرج آنها داده شود یا این که آنها یک محل علیحده دارد اگر محل علیحده دارد که عبارت این قانون تمام است و اگر محل علیحده ندارد به موجب این قانون دیگر از این عایدات نمی‌شود مخارج پرسنلى را ادا کرد چون به موجب این لایحه آنچه از وجوه بهره‌بردارى عاید می‌شود به حساب عایدات انحصار قند و شکر می‌آید اگر به موجب یک قانون دیگرى محلى هست براى پرداخت مخارج پرسنلى درست است که مخارج آنها از این اعتبار تأمین می‌شود و این عایدات هم به حساب عایدات انحصار قند و شکر وارد می‌شود و اگر این معنى نیست آن وقت این لایحه دچار اشکال می‌شود و مخارج پرسنلى محلى ندارد این توضیحى بود که حالا

+++

جواب می‌فرمایند و اشکال رفع می‌شود. یک مسئله دیگر هم که از این لایحه استفاده از موقع می‌کنم پارسال هم در موقع تابستان باز استفاده از موقع کردیم و یک استفاده هم به موقع می‌خواهم بکنم و آن این است که عامه خلق انتظار دارند عملیات راجع‌به راه‌آهن را چه در جنوب و چه در شمال مستحضر شوند چون خیلى خوشحال می‌شوند که یک وجب راه‌آهن جلوتر آمده باشد و ساختمانش تمام شده باشد مردم هم به همان اندازه شعف و وجد پیدا می‌کند و البته مجانى براى نمایندگان پیدا می‌شود که در این موقع از طرف نمایندگان دولت اظهارى بشود واز طرف آقاى وزیر طرق یک توضیح مفصل‌ترى راجع‌به عملیات ساختمانى راه‌آهن در اینجا توضیح داده شود و استدعا می‌کنم به قدر مقدور در این باب توضیحى بفرمایند.

وزیر طرق- در قسمت مخارج بهره‌بردارى که فرمودند که در اینجا استثنایى نیست براى مخارج توضیحاً عرض می‌کنم و البته خاطرتان مسبوق است که ما هر وقتى اعتبارى لازم باشد براى مخارج بهره‌بردارى علیحده می‌آوریم به مجلس و تصویب می‌فرمایند و این لایحه براى این است که مطابق اصول از هیچ عایداتى مستقیماً مخارج را نمی‌شود برداشت عایدات به جاى خودش یک حاسب معینى دارد می‌رود به خزانه و مخارج باید یک اعتبار علیحده داشته باشد که پرداخته شود ما براى امسال اعتبارى که لازم بود براى مخارج بهره‌بردارى از پرسنل و غیر پرسنل همه‌اش را گرفتیم و حاضر داریم آن وقت این عایدات بهره‌بردارى می‌رود به خزانه فکر کردیم که مخارج بهره‌بردارى را ما از راه‌آهن می‌دهیم یعنى از وجوه اختصاصى راه‌آهن می‌دهیم و خیلى منطقى و عادلانه است که با این احتیاجاتى که راه‌آهن دارد براى ساختمان عایدات بهره‌برداریش هم برود جزء وجوه راه‌آهن و چون آن قسمت به تصویب رسیده بود سابق و این قسمت اخیر مجوز قانونى می‌خواهد به این جهت لایحه آوردیم و تقاضا کردیم که این عایدات بهره‌بردارى هم برود جزء وجوه اختصاصى راه‌آهن که به مصرف ساختمان راه‌آهن برسد. اما راجع‌به وضعیت ساختمانى راه‌آهن چندى قبل که باز اینجا این موضوع مطرح بود اجمالاً عرض کردم آن قسمت از راه‌آهن که تمام شده است در جنوب تا صالح‌آباد است 250 کیلومتر و درشمال تا شاهى است که 127 کیلومتر است و این دو قسمت مرتب است و ملاحظه می‌فرمایید که تحت بهره‌بردارى است و کار می‌کند قسمت‌های بعد از این دو خط در شمال و جنوب یک مقدار معینى تحت ساختمان است که از آن مقدار امسال در جنوب 50 کیلومتر ریل‌گذارى می‌شود یعنى اضافه می‌شود به دویست و پنجاه کیلومتر و سیصد کیلومتر می‌شود درشمال هم در همین حدود تقریباً چهل و پنج کیلومتر ریل‌گذارى شده که آن هم اضافه می‌شود به صد و بیست و هفت کیلومتر که در شمال حاضر است آن وقت قطعات دیگرى هم به تدریج براى ساختمان حاضر می‌شود از حیث برآوردها و نقشه‌جات و تعیین میزان کار و انواع کار و آن چیزهایى که لازمه ساختمان نفى است به تدریج قطعه‌قطعه که آن قطعات هم متفاوت است بر حسب مقدار کارى که دارد هفت کیلومتر است هشت کیلومتر است ده کیلومتر است متفاوت است و هر قطعه با آن لوازم فنى خودش تهیه و حاضر می‌شود براى ساختمان که حالا مطابق اصول جدید به مناقصه گذاشته می‌شود که کمپانی‌هایى که متخصص هستند و آماده هستند براى این کارها در مجلس مناقصه حاضر می‌شوند و پیشنهادهایى می‌دهند و به آن پیشنهادها مراجعه شود و مطابق پروگرامى که در نظر گرفته شده است عمل می‌شود بنابراین در ظرف چهار سال خط شمال به تهران آن می‌رسد و در ظرف شش سال خط جنوب به تهران می‌رسد یعنى مجموعاً در مدت شش سال خط جنوب و شمال به یکدیگر متصل می‌شود (اورنگ: ابتداى این شش سال از کى است) ابتداى این شش سال هم از اول خرداد ماه امسال تا شش سال است به این ترتیبى که در نظر گرفته‌ایم و پروگرام تنظیم شده است که همین طور به مرور قطعات ساختمانى تحت ساختمان گذارده شود و به تدریج در شمال و جنوب ساختمان شود و ریل‌گذارى شود و امیدواریم که بعد از شش سال خط شمال و جنوب به هم متصل می‌شود و راه‌آهن تمام می‌شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

+++

رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ آراء به عمل آمده 96 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 103 به اکثریت 96 رأى تصویب شد.

5- شور و تصویب لایحه اجازه قرارداد‌های مقاطعه بیش از یک سال

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به قرارداد‌های مربوط به ساختمان قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت طرق لایحه نمره 11187 دولت را مطرح و مورد مطالعه قرار داده پس از مذاکرات لازمه بالاخره بر حسب پیشنهاد آقاى معاون جمله‌اى هم به آخر ماده راجع‌به بقیه قیمت ماشین‌های معدن زغال شمشک اضافه شده و ماده واحده به شرح ذیل تنظیم و اینک راپرت آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت طرق اجازه داده می‌شود در موارد لازمه قرارداد‌های ساختمانى را براى مدتى که از یک سال تجاوز کند منعقد دارد و اقساط آن را در هر سال از اعتباراتى که براى آن سال جهت امور مربوطه به موضوع قرارداد‌های مزبور تصویب خواهد شد بپردازد و نیز به اداره کل صناعت اجازه داده می‌شود پانصد هزار ریال بابت بقیه قیمت ماشین‌های معدن زغال شمشک تعهد نماید که درسال 1313 در بودجه منظور و پرداخته شود.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده عقیده‌ام این است که لوایحى که در مجلس مطرح می‌شود البته باید با توافق نظامنامه مجلس بگذرد این لایحه که فعلاً مطرح است یک قسمتى در آخرش هست که در لایحه پیشنهادى دولت نبود در این لایحه دو قسمت را خواسته‌اند یکى مسئله اجازه است براى قرارداد‌های ساختمانى که از یک سال تجاوز کند یکى هم اعتبارى است براى زغال شمشک این مطلب آخرى که مسئله اعتبار براى شمشک است در لایحه طرق نبود وقتى که این لایحه در کمیسیون بودجه مطرح شد معاون طرق این پیشنهاد را کرد و در کمیسیون بودجه هم تذکر داده شد که برخلاف اصول پارلمانى است زیرا این یک لایحه مستقلى است و حقیقتاً مربوط به اداره طرق نبود بلکه مربوط به اداره صنایع بود می‌بایستى در مجلس علنى تقدیم شود و بعد از طرف مقام ریاست مراجعه به کمیسیون شود فعلاً بنده عقیده‌ام این است که این قسمت آخرى را آقاى وزیر طرق موافقت بفرمایند مسکوت بماند چون از راه نظامنامه و اصول پارلمانى وارد نشده است یک لایحه مستقلى بیاورند به مجلس و از مجلس هم مراجعه شود به کمیسیون و البته تصویب هم می‌شود.

وزیر طرق- این جمله اخیر ماده را این طور که فرمودند در کمیسیون در جلسه اخیرى که بنده بودم مذاکره شد اول تصور می‌کردم یک صرفه در قسمت وقت و یک تسهیل و تسریعى است در کار که چون هر دو موضوع

+++

یکى است اجازه‌ای‌ست براى انعقاد کنترات‌های طویل‌المدت از یک سال بیش‌تر این هم براى وزارت طرق براى اداره صناعت ما‌به‌الاحتیاج است وقتى که ما این لایحه را تهیه کردیم اداره صناعت هم‌چنین احتیاجى را داشت و مذاکره کرد و تصور کردیم که می‌شود هر دو را تحت یک لایحه آورد البته لایحه اصلى همان بود که از طرف وزارت طرق امضا شده بود تصور کردیم در کمیسیون بودجه ممکن است این را وارد کنند و اشکالى ندارد و بنده هم معتقد بودم که شاید بشود مذاکره کردیم و معلوم شد که از حیث مراسم پارلمانى خالى از اشکال نیست بنده موافقت کردم که آن جمله اخیر را مسکوت بگذاریم و حذف شود و آن را اداره صناعت یک لایحه علیحده خواهد کرد و به مجلس شوراى ملى خواهد آورد.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض می‌کنم موقعی که لایحه در کمیسیون بودجه مطرح شد خود آقاى وزیر طرق تشریف نداشتند آقاى معاون بودند و یک توضیحات بیشترى لازم بود که داده شود که حالا بنده سؤال می‌کنم این یک اجازه‌ای‌ست که براى مدت بیش از یک سال اجازه می‌دهد که قرارداد‌های ساختمانى که مدت او بیش از یک سال باشد در کمیسیون بنده و بعضى از رفقا نظرمان این بود که این مدت محدود باشد ولو این که پنج سال باشد چهار سال باشد اگر اشکالى در عمل نداشته باشد ممکن است یک مدتى را تعیین کنید که محدود باشد چون یک‌قدرى هم سابقه نداشته است در کمیسیون هم مذاکره شد که اختیارى داده شود براى قرارداد‌های ساختمانى که بودجه او را هم بایستى سال بعد تصویب کنند و در بودجه‌های بعد پرداخته شود اگر چنانچه اشکالى دارد بفرمایند و یک توضیحات بیش‌ترى بدهند که مطلب روشن شود که آقایان اعضاء کمیسیون و سایر آقایان هم مطلع شوند که مقصود از این لایحه چیست و تا چند وقت با اشخاص منعقد می‌شود و جریانش چیست این را بفرمایند که افکار عمومى هم مطلع شود البته بهتر است.

وزیر طرق- در باب محدود کردن مدت بنده خودم هم فکر کردم ولى دیدم که اصلاً عملى نیست زیرا نمی‌دانم چه کارهایى پیش می‌آید خوب الان کارهایى در دستمان است و میزان آن کارها معین است آنها را ما می‌توانیم ولى این لایحه مخصوص یک یا دو یا سه کار معین نیست ما می‌خواهیم یک تسهیلى باشد براى انعقاد این قبیل کارها بنابراین نمی‌دانم که چه قدر کار است و چه کارى است و چقدر طول می‌کشد این بسته به موقع کار و کیفیات و مقتضیات کار است و اما این که فرمودند شاید از حیث اعتبارات از حیث امور مالى موجب یک اشکال و زحمتى باشد این کاملاً بى‌زحمت است براى این که هیچ قرارى را ما نمی‌توانیم امضاء کنیم مگر این که قبلاً اعتبارش را در نظر گرفته باشیم و اعتبار را هم نمی‌شود در نظر گرفت مگر این که به مجلس بیاید و مطابق مقررات قانونى تهیه آن اعتبار بشود بنابراین، این تصور را ندارد که یک اجازه نامحدودى باشد از نقطه‌نظر اعتبارات مالى از نقطه نظر مدت اعتبار کار البته آن به تشخیص وزارتخانه است به تشخیص دولت است که یک کارى در چه مدت تمام می‌شود براى تهیه اعتبارش هم اگر اعتبار داریم که مانعى ندارد و اگر نداریم که البته به مجارى قانونى خودش اعتبار تهیه می‌شود و به تناسب آن مدت تقسیم می‌شود. و آن وقت آن قرارداد می‌شود دراصل موضوع خوب شاید سابقاً هم یک کنترات‌ها و قرارداد‌های ساختمانى کم و بیش با مدت‌های طولانى بسته می‌شد و بدیهى است که اعتباراتش هم یا در جزو بودجه‌های مصوبه بوده یا علیحده می‌آمد به مجلس اما امور ساختمانى به اندازه امروز توسعه نداشت ولى حالا امور ساختمانى ما خیلى توسعه دارد مى‌بینیم که یک ساختمان‌هایى داریم که در عرض یک سال و دو سال تمام نمی‌شود و البته آن ساختمان‌ها بنابر یک اعتبارات و یک مبانى مالى قسمت مالیش تأمین می‌شود و فقط براى این که ما تعهدى نسبت به آتیه بکنیم یک مجوزى می‌خواهیم در حدود آن اعتبارات قانونى بتوانیم یک تعهدى بکنیم براى یک مدتى. حالا مثلاً قرارداد‌های ساختمانى که ما براى راه‌آهن داریم اینها متفاوت است تابه حال شاید براى دو سال و دو سال و نیم پیش آمده است بعدها شاید یک قسمت‌هایى براى مدت بیش‌ترى پیش بیاید و بدیهى است این قراردادها آن قدرى که مربوط به اعتبارات است بدون

+++

این که تهیه وسایل و مبانى مالیش شده باشد تعهد نخواهد شد بنابراین براى مدت و تعیین و تجدید آن بنده اشکال می‌بینم چون چیزى است که نمی‌شود پیش‌بینى کرد.

رئیس ـ فقط یک نفر مانده است. آقاى رهنما.

رهنما- این لایحه که آقاى وزیر طرق پیشنهاد کرده‌اند به مجلس البته از نقطه‌نظر متن لایحه و موضوع لایحه البته مخالفى نیست ولى اساساً طرز پیشنهاد این لایحه به مجلس و تقاضاى تصویب آن بدو مانع برمی‌خورد که بنده می‌خواستم تذکر بدهم و به عرض مجلس شوراى ملى برسانم. یکى این که اساساً کمیسیون بودجه (همین طورى که بعضى از رفقا هم گفتند) امروز که بنده هم عضوش هستم آیا می‌تواند در بودجه‌‌های سال‌های بعد هم اظهار نظر بکند و رأى بدهد و اعتبارى را قبول کند؟ این یک موضوع. یکى دیگر راجع‌به خود لایحه است از نقطه‌نظر خود لایحه آقاى وزیر طرق اینجا تقاضا می‌کند که مجلس شوراى ملى اجازه بدهد که قراردادهایى که مدتش بیش از یک سال باشد منعقد بشود اگر این قراردادها اساساً بدون این که ما موضوع محدودیت را در نظر بیاوریم باید بدانیم که طرف این قراردادها کیست اگر طرف قراردادها داخله است که محتاج به تصویب نیست در یک سال می‌بندند و تا یک سال وزارتخانه می‌تواند هر قراردادى را ببندد و به موقع اجرا و عمل بگذارد اگر از یک سال تجاوز نکند، براى چه این قید است؟ براى این که اساساً تعهد یک وزارتخانه باید مطابق بودجه‌اش باشد که براى او تصویب شده است. بودجه یک وزارتخانه براى چه قدر است؟ براى یک سال است. پس بنابراین تعهد بیش از یک سال نمی‌شود کرد. از این قسمت که بگذریم می‌آییم سر این که طرف داخله نباشد و طرف یک کمپانى خارجه باشد اینجا هم به عقیده بنده الزام دارد که مطابق مقررات و قوانین اساسى قراردادهایى که طرفش خارجى است باید بیاید به مجلس ولى البته در مجلس هم مانعى ندارد زود هم تصویب می‌شود براى این که نمایندگان با هیئت‌دولت توافق‌نظر کاملى دارند. ولى در هر صورت اگر ما این قانون را بگذرانیم یک کار خلاف قانونى کرده‌ایم براى این که به کار دولت که صدمه وارد نمی‌شود اگر بیاورد اینجا به تصویب برساند چه مانعى دارد؟ بیاورند و به قید فوریت بگذرانند. بنابراین بنده می‌خواهم از آقاى وزیر طرق یک توضیحى بخواهم که این قراردادهایى که در اینجا ذکر شده طرف‌های آن کیست اگر طرفش داخله است که محتاج به تصویب مجلس نیست اگر هم طرف خارجه است که محتاج به تصویب قطعى مجلس است مجلس نمی‌تواند رأى بدهد که قرارداد‌های خارجى را دولت برود و ببندد. از طرف دیگر چه الزامى دارند که این لایحه را بیاورند به مجلس؟ آخر این قسمت را موقعى باید بیاورند به مجلس که خیال کنند لوایحه‌شان اقلاً دو هفته سه هفته یک ماه و دو ماه در مجلس طول می‌کشد بنده می‌خواهم از آقایان نمایندگان از تمام مردم از همه بپرسم که کدام لایحه بوده است که دو روز در مجلس طول کشیده است دولت آورده و در مجلس طول کشیده کدام لایحه بوده است؟ پس با این ترتیب علت ندارد که ما بیاییم همچون لایحه تصویب کنیم و همچون اجازه بدهیم براى مدت قراردادها- نه آقا لازم نیست مجلس کارش همین است و براى همین ایجاد و خلق شده است این بودجه هنگفتى که به مجلس شوراى ملى می‌دهند براى همین است که بنشینند و صحبت کنند و شور کنند و رأى بدهند. لوایح دولت خیلى زیاد است؟ ما هم جلسات مجلس را زیاد می‌کنیم هفته یک روز نباشد هفته سه روز چهار روز باشد این که اشکالى ندارد بنابراین بنده این را می‌خواستم بگویم که ما دلیل نداریم منطق نداریم مجوزى نداریم که بیاییم و یک قانونى را این طورى تصویب کنیم که بگوییم قراردادهایى را که ما نمی‌دانیم طرفش کیست براى یک مدتى منعقد کنند این را بنده عقیده ندارم و معتقدم که در هر موقع آقاى وزیر طرق لایحه بیاورند به مجلس اگر تقاضاى فوریت بکنند فوراً تصویب می‌شود اگر تقاضاى فوریت نکنند که به طرز عادى می‌رود به کمیسیون و بعد تصویب می‌شود. بنده دلیل این کار را نمی‌دانم چیست و آن فکر و منطقى که ایجاد این لایحه را کرده است نمی‌دانم چه چیز است لوایحه‌شان را بیاورند به مجلس فورى هم تصویب می‌شود فورى هم عمل می‌شود والا این قسمت راکه به طور کلى ما بگوییم قرارداد‌های ساختمانى که مدتش بیش از یک سال است تصویب کنیم این هیچ منعى ندارد و خیال می‌کنم که مخالف مقررات است.

+++

وزیر طرق- ما از تقدیم این لایحه نظرمان این نبود که یک لوایحى باید باشد که ما بخواهیم جداجدا به مجلس آورده باشیم (عده‌ای از نمایندگان: آقا بلندتر بفرمایید) یا بالعکس. ما نهایت دقت را کردیم که آن قرارداد‌های عادى که قبلاً این دقت درش نمی‌شد حالا به عمل بیاید و مجوز داشته باشد اما این که فرمودند قراردادها یکى یکى بیاید به مجلس شوراى ملى بنده تصور می‌کنم که مجلس جاى این نیست که هر قرارداد مقاطعه کارى یک تیکه راهى را که می‌دهیم به یک نفر مقاطعه اعم از این که مهندس خارجى باشد یا داخلى با قیمت معین با شرایط معین عمل معین کیفیاتش معین، نقشه معین این عملى است ادارى اعتبارش هم اعتبار قانونى و معین عوض این که عمله بگیریم و روز به روز مزد بدهیم و کار خوب نشود می‌خواهیم این را به طور مقاطعه کارى بدهیم به یک هیئت‌های فنى و بنده تصور می‌کنم که مجلس جاى این نیست که این طور لوایح را بیاورند و وقت مجلس را صرف این بکنند که فلان جا یک متر خاک‌ریزى بشود فلان جا فلان قدر سنگ‌ریزى و شن‌ریزى بشود دو متر سنگ بریزند و حجم سنگ چقدر باشد اینها یک جزئیاتى هست که مجلس شوراى ملى نباید وقتش صرف این جزئیات بشود و ما هم نخواسته‌ایم وقت مجلس را این طور بگیریم ما یک اجازه می‌خواهیم از مجلس به طور کلى که ما بتوانیم از حیث سنوات آتیه و آن هم نه از جنبه مالى اجازه داشته باشیم که یک قراردادهایى ببندیم و آن را اعتبارش را هم حالا نمی‌خواهیم و دولت از حیث جنبه مالى نمی‌آید یک تعهدى بکند که اعتبارش را نتواند بگیرد یا نداشه باشد از حیث اعتبارات البته همیشه به مجلس شوراى ملى مراجعه می‌کند و تا وقتى که مبانى مالى یک کارى درست نشود اصلاً داخل در قرارداد نمی‌شویم و امضاى قراردادى را نخواهیم کرد و پیش‌بینى دولت هم فرض بفرمایید راجع ‌به راه آهن، راه‌آهن یک عایدات اختصاصى مستمر و معینى دارد که ما می‌توانیم کاملاً پیش‌بینى کنیم که سال آینده چه قدر خرج دارد و اگر در آن حدود ما یک قرارداد می‌بندیم اصلاً هیچ مخالف ترتیب نیست ولى ما این احتیاط را براى یک مواقعى می‌کنیم که یک کار‌های ساختمانى دو سه سال اگر طول بکشد ما بتوانیم و اجازه داشته باشیم از نقطه نظر ساختمان و در صورتى که اعتباراتش را هم البته در موقع بگیریم و تأمین کرده باشیم تصدیق بفرمایید که دولت هیچ وقت نمی‌آید که یک تعهدى بکند که اعتبارش را نداشته باشد و از آن طرف هم تصور می‌کنم که موافقت می‌فرمایند که این قرارداد‌های جزئى هم یک چیزهایى است که جزء جزئش را آوردن به مجلس اسباب تضییع وقت مجلس است و موردى ندارد.

عده‌ای از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس ـ رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهندداد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و یک ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر به اکثریت هشتاد و یک رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان: طالشخان. دکتر ملک‌زاده. دکتر قزل ایاغ. احتشام‌زاده. خواجوی. دربانی. دکتر لقمان. حاج غلامحسین ملک. اسعد. علوی سبزواری. افسر . هدایت. حاج محمدرضا بهبهانی. دکتر ضیاء. حسنعلی میرزا دولتشاهی. میز یانس. طباطبایی دیبا. مخبر فرهمند. مؤید قوامی. لاریجانی. بختیار. اعتبار. مرآت اسفندیاری. محسن آقا مهدوی. مفتی. فزونی. ناصری. جرجانی. محلوجی. افشار. مقدم. سهرابخان ساگینیان. شاهرودی. میرزا محمدخان وکیل. مولوی. دادور. دکتر سمیعی. پارسا. حاج میرزا حسین خان فاطمی. میرزا موسی خان مرآت . دبستانی. کاشف . سید کاظم یزدی. شیرزای. معدل. باستانی. شریفی. بیات ماکو. دبیر سهرابی. حبیبی. سلطانی شیخ‌الاسلامی. مجدضیایی. مژدهی. صفاری. بنکدار. دکتر شیخ

7- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) روز چهاردهم مهر ماه که ما الزام به تعیین هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها داریم مصادف با جمعه است بنابراین بایستى عبور کنیم و شنبه را تعیین کنیم سه ساعت قبل از ظهر (صحیح است) ولى از آقایان تمنى می‌کنم روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر به فراکسیون تشریف بیاورند (صحیح است.)

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

پانصد هزار ریال اعتبار اضافى براى ساختمان راه شمشک.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پانصد هزار ریال از عایدات قند و شکر و چاى براى احتیاجات ساختمانى راه شمشک علاوه بر اعتبارات مصوبه قبل به اختیار وزارت طرق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر‏

قانون

راجع ‌به عواید بهره‌بردارى راه‌آهن.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که آنچه از بهره‌بردارى راه‌آهن جنوب و شمال عاید شده و می‌شود به حساب عایدات انحصار قند و شکر و چاى وارد نماید که بر طبق قانون مصوبه نهم خرداد ماه 1304 براى احتیاجات راه‌آهن مملکتى به مصرف برسد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر‏

قانون

اجازه انعقاد قرارداد‌های ساختمانى به وزارت طرق‏.

ماده واحده- به وزارت طرق اجازه داده می‌شود در موارد لازمه قرارداد‌های ساختمانى را براى مدتى که از یک سال تجاوز کند منعقد دارد و اقساط آن را در هر سال از اعتباراتى که براى آن سال جهت امور مربوطه به موضوع قرارداد‌های مزبور تصویب خواهد شد بپردازد و نیز به اداره کل صناعت اجازه داده می‌شود پانصد هزار ریال بابت بقیه قیمت ماشین‌های معدن زغال شمشک تعهد نماید که درسال 1313 در بودجه منظور و پرداخته شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293401!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)