کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 36 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 8 اردیبهشت ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2 - تصویب نمایندگی آقای سید یعقوب انوار از کاشان

3- بقیه شور دوم گزارش لایحه امور حسبی و تصویب مواد 184 تا 222

4 - تصویب لایحه راجع به سازمان اقتصادی وزارت دارایی

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:293763!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)