کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 36 صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 28 اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم بودجه کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم و تصویب لایحه برقرارى وظیفه درباره وراث افراد و افسران ارتش

4- تقدیم بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى

5- تصویب ده فقره مرخصى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 36

صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 28 اسفند ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم بودجه کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایى

3- تقدیم و تصویب لایحه برقرارى وظیفه درباره وراث افراد و افسران ارتش

4- تقدیم بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى

5- تصویب ده فقره مرخصى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پیش را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌ مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: افخمی، تولیت، نوبخت، نواب یزدی، اورنگ، ریگی، صدر، خواجه نوری، معتصم سنگ، فاطمی، شیرازی، دکتر ادهم، دبستانی، دهستانی، آصف، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، مستشار، اعتبار، معدل، نصرتیان، بوداغیان

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، موقر، یمین اسفند‌یاری، اکبر، نیک‌پور)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم بودجه سال 1321 کل کشور از طرف آقاى وزیر دارایى

رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (آقاى بدر)- لایحه بودجه سال 1321 است که تقدیم مجلس می‌شود اولاً دولت متأسف است از این که به تأخیر افتاده است ولى این تأخیر اضطرارى بود و اختیارى نبوده است (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) و بعد هم البته در مواد موقعى که طرح می‌شود توضیحات بیشترى عرض خواهم کرد فقط در اینجا دو سه مطلب است که به طور اختصار به عرض آقایان می‌رسانم که ما در هزینه نسبت به سال گذشته در حدود یک هزار و یک صد و نود و یک میلیون ریال صرفه‌جویى کردیم البته بیشتر از این صرفه‌جویى شده است اگر در نظر گرفته شود که ما مجبور بودیم امسال یک اضافاتى به موجب قانون افزایش حقوق به همه داده باشیم و همچنین هزینه زندگى و خریدهایى که وزارتخانه‌ها داشته‌اند همه ترقیات فوق‌العاده کرده مع ذلک این مقدار رقم کم شده در صورتی که اگر آنها در نظر گرفته می‌شد رقم بیشترى کم می‌شد البته این توضیحات در موقع خودش در کمیسیون

+++

بودجه داده خواهد شد و در مجلس به طور اختصار بنده عرض کردم که خاطر آقایان مستحضر باشد که در حقیقت این رقم صرفه‌جویی که در هزینه شده است آنچه در صورت ظاهر که 1191 میلیون ریال باشد نیست بلکه خیلی بیشتر از این است منتهی تفاوت رفته برای جبران آن اضافاتی که خود مجلس تصویب کرده‌اند و البته به همه وزارتخانه‌ها داده می‌شود.

رئیس- قرائت می‌شود.

(مجلس شورای ملی)

با تقدیم لایحه قانون بودجه سال 1321 کشور و صورت‌های ضمیمه آن به عرض توضیحات زیر مبادرت می‌شود:

هر چند طبق معمول و مقررات جاری می‌بایستی لایحه بودجه هر سال کشور در جریان نیمه دوم سال قبل موقعی پیشنهاد شود که مجلس شورای ملی برای رسیدگی‌های لازم وقتی کافی داشته و بتواند تا پانزده روز به اول سال مانده آن را تصویب نماید ولی امسال به واسطه وقفه‌ها و پیشامدهایی که بر خاطر آقایان نمایندگان پوشیده نیست تقدیم لایحه قانون بودجه به موقع ممکن نشده و با این که فرصت تهیه بودجه تقریباً از دست رفته بود مع هذا تا حدی که وقت و سرعت عمل اجازه می‌داده است دولت با کوشش زیاد به تهیه و تقدیم آن قبل از حلول سال نو موفق شده است.

چنان که ملاحظه می‌فرمایید درآمد این بودجه نسبت به درآمد بودجه سال 1320 مبلغ (479445778) ریال و هزینه آن نسبت به بودجه مذکور مبلغ (1191038595) ریال کم‌تر می‌باشد. علت این کاهش تغییر است که بر اثر تجربیات گذشته در سیاست مالی دولت داده شده به این معنی که برحسب سیاست سابق صلاح کشور این طور تشخیص داده شده بود که هر سال نسبت به سال قبل برای مصارف عمران و ترقی کشور اعتبارات بیشتری در بودجه منظور و درآمد دولت هم به استظهار توسعه امور اقتصادی و امکان وصول مبلغ بیشتری هر سال نسبت به سال قبل زیادتر پیش‌بینی شود و حتی از سال 1318 به بعد بودجه‌ها با کسرهای فاحشی به مجلس شورای ملی پیشنهاد و به تصویب رسیده است.

هر چند این سیاست که البته به منظور آزمایش تعقیب می‌شده برای ترقی و عمرانی کشور حقیقتاً مفید واقع شده و آثار خوب آن را نمی‌توان انکار نمود ولی چون از طرفی سرعت بسط این سیاست با استعداد مالی کشور متناسب نبوده و از طرف دیگر هم پیشرفت آن با وقایع جنگ عالم گیر و آشفتگی امور اقتصادی و بازرگانی جهان مصادف گردیده از این رو در وضع مالی دولت و مردم اشکالات بسیاری ایجاد کرده است که حل آنها جز با مدارا و میانه‌روی در امور مالی دولت و تطبیق عاقلانه آن با وضع حایز و اثر تحولات آینده جنگ کنونی ممکن نخواهد بود به این جهت که فعلاً بودجه هزینه در حداقل مصارف لازم و بودجه درآمد در حداکثر درآمد پیش‌بینی شده و به این ترتیب برقراری موازنه بین درآمد و هزینه که قدم اول اصلاحات مالی است برداشته شده است ولی جای انکار نیست که این بودجه به خودی خود نمی‌تواند برای امور مالی دولت در سال آینده یک برنامه مطمئنی باشد زیرا اگر در قسمت هزینه تا حدی پرداخت مصارف در اختیار دولت می‌باشد در قسمت درآمد و به خصوص درآمدهای گمرکی و درآمدهای اقتصادی موجبات دیگری در کار است که از اختیار دولت به کلی خارج بوده و تابع شدت و یا ضعف تأثیراتی است که جنگ کشورهای دیگر در امور اقتصادی و بازرگانی کشور ما داشته و خواهد داشت با این حال البته دولت سعی وافی خواهد نمود تا حدی که اوضاع اجازه دهد با تمام تدابیر ممکنه نکس احتمالی درآمدها را به وسیله صرفه‌جویی شدید در مصارف جبران نماید به این ترتیب که اولاً در موقع تهیه بودجه‌های تفصیلی که باید منتهی تا آخر خرداد ماه 1321 با موافقت وزارت دارایی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد بشوند جز به جز به مواد بودجه‌ها رسیدگی شده و اگر مصارفی ملاحظه شد که تقلیل یا حذف آنها به اساس احتیاجات دولت سکته وارد نمی‌‌کند با موافقت وزارتخانه مربوطه از منظور داشتن آنها صرف‌نظر خواهد شد ثانیاً در پرداخت مصارف مراقبت و نظارت شدید به عمل خواهد آمد که

+++

با حداقل هزینه حداکثر نتیجه حاصل گردد ثالثاً در سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها و به خصوص وزارت دارایى تجدید‌نظر شده و اصلاحاتى که با مقتضیات فعلى بهتر وفق بدهد در آنها به عمل خواهد آمد علاوه بر صرفه‌جویی‌هایى هم که از راه تقلیل هزینه به دست می‌آید سعى خواهد شد به وسیله وارد کردن و توسعه مصرف اجناس ضرورى که خرید و فروش آنها با دولت است و همچنین فراهم آوردن تسهیلات لازم در امر بازرگانى خارجى تا جایی که ممکن شود موجبات افزایش درآمد میسر گردد چون به جهتى که در قسمت مقدم عرض شد تهیه مواد متمم قانون بودجه هم مصادف با ضیق وقت گردیده و تهیه و تقدیم آن متعاقب لایحه قانون بودجه ممکن نگردید از این رو ضمن لایحه تقدیمى استجازه شده است که مقررات قانون فعلى براى دو ماهه اول سال به قوت خود باقى باشد تا فرصت بیشترى مواد متمم بودجه 1321 تهیه و تقدیم گردد دیگر این که چون در تنظیم بودجه برقرارى موازنه بین درآمد و هزینه مورد علاقه کامل دولت واقع بوده و از طرفى هم براى تشخیص درجه اهمیت و لزوم اعتبارات ساختمان پیشنهادى وزارتخانه‌ها مجال باقى نبود و منظور داشتن همه اعتبارات موازنه بودجه را مختل می‌نمود به این جهات اعتیار ساختمان‌ها (به استثناى ساختمان‌هاى وزارت بازرگانى و پیشه و هنر و وزارت راه) یک جا در بودجه هزینه منظور گردید تا از آن اعتبار براى ساختمان‌هاى نیمه تمام و همچنین ساختمان‌هایی که تعویق در بناى آن واقعاً موجب زیان دولت است استفاده به عمل آید. با عرض مراتب بالا طرح قانون بودجه سال 1321 به شرح سه ماده زیر و صورت‌هاى ضمیه آن پیشنهاد و تصویب آن تمنى می‌شود:

ماده اول- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1321 کشور را که مطابق صورت ضمیمه از حیث درآمد به مبلغ 940/322/134/3ریال و از حیث هزینه به مبلغ 081/873/132/3ریال بالغ می‌باشد تصویب و در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات به وزارت دارایى اجازه می‌دهد مصارف جارى آنها را در سه ماه اول سال 1321 در حدود اعتباراتی که در بودجه‌هاى تفصیلى سال 1320 منظور بوده و حقوق کارمندان و خدمت‌گذاران آنها را مطابق با مبلغ پرداخته شده و یا تعهد شده اسفند ماه 1320 از محل اعتباراتی که براى آنها در بودجه 1321 تصویب شده است بپردازد. پرداخت اعتبارات از ماه چهارم سال به بعد موکول بر این خواهد بود که وزارتخانه‌ها بودجه تفصیلى خود و بودجه‌هاى تفصیلى ادارات مربوط به خود را با موافقت وزارت دارایى به کمیسیون مجلس شوراى ملى پیشنهاد نمایند. پس از آن مادام که بودجه‌هاى تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته است اعتبارات طبق بودجه پیشنهادى قابل پرداخت خواهد بود.

ماده دوم- مواد متمم بودجه سال 1320 تا آخر اردیبهشت 1321 به قوت خود باقى خواهد بود.

ماده سوم- اجازه که به موجب قانون 28 دی ماه 1320 به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر داده شده بود دایر به این که مطابق حداقل احتیاجات و در حدود بودجه‌هاى مصوب سازمان ادارى خود را تا آخر اسفند ماه 1320 بدهد براى سه ماه تمدید می‌شود تا در ظرف این مدت وزارت نامبرده سازمان خود را به طوری که در قانون مذکور مقرر شده است اصلاح و تکمیل نموده در ضمن بودجه تفصیلى 1321 به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

رئیس- آقاى انوار

جمعى از نمایندگان- مطرح که نیست‏.

انوار- یک مسأله دیگر است. بنده خیلى خرسندم از این که یک حسن تفاهمى است مابین مجلس و وزرا ولى یک چیزى نظرم آمد و آن این است که هر وقت بودجه می‌آمد همه وزرا می‌آمدند و بودجه را تقدیم می‌کردند امروز فقط آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر دارایى آمده‌اند (چند نفر از نمایندگان- امروز که مطرح نیست) البته این معلوم است که موقع تقدیم و طرح روز دیگرى خواهد بود. ولى سابقه را نباید از دست داد یک موضوعى که آقاى وزیر دارایى را توجه می‌دهم که ملاحظه بفرمایید آن چیزى که اهم است در بودجه و طرح بودجه و بحث در کمیسیون آن چیزى که ما

+++

مدت‌ها است صحبت می‌کنیم تفریغ بودجه است در این مدتى که بنده این مقام را در مجلس داشتم آنچه شنیده‌ام بعد از بنده یک دفعه گویا آقاى تقى‌زاده وزیر دارایى بوده‌اند تفریغ بودجه را آورده‌اند به مجلس اگر شما موفق شوید یک همتى بکنید و خدمتى بکنید اساس موضوع تفریغ بودجه است که این بودجه‌اى را که مجلس شوراى ملى رأى می‌دهد و بعد می‌رود در وزارتخانه و وزرا تقسیم می‌کنند ما‌بین ادارات خودشان صورت تفریغ که مخارج چه اندازه شده است و صرفه‌جویى چه اندازه شده است تا به حال نیامده است به مجلس شوراى ملى از جمله چیزهایى که در قانون دیوان محاسبات هست و این مسأله را پیش‌بینى کرده است مسأله تفریغ بودجه است موضوع دیگر این که در کمیسیون بودجه پریروز که بودجه کشاورزى یک جزئش مطرح بود یک مسأله را بنده با آقاى وزیر کشاورزى صحبت کردم و حالا محض تذکر آقاى وزیر دارایى عرض می‌کنم گفتم آقاى وزیر کشاورزى بودجه کشاورزى در حدود دوازده میلیون است این دوازده میلیون دو شش ماه می‌شود از اول سال تا شهریور ماه و از شهریور ماه تا آخر مخارج شش ماه را بیاورید بعد از این شش ماه دیگرش را چه کار کردید این شش ماه بعد از واقعه شهریور ماه را این پیشامدى که واقع شده است شما می‌گویید تمام مخارج شده است چه کار کرده‌اید؟ این شش ماه بعد که قدمى برنداشته‌اید این مخارج تقیسم می‌شود به این ایام این ایام از اول سال تا آخر شهریور درست اما از آخر شهریور به بعد که نصف بودجه است صورت را بیاورید ببینیم چه کار کرده‌اید ما اطلاعات داریم مابقى دیگر کجا رفته است این را بر سبیل تمثیل عرض کردم بنده این را می‌شنوم و دفعه اول نیست که خدمتتان عرض می‌کنم این را باریک بشوید و موشکافى کنید در مسأله بودجه حالا دولت به شما قدرت داده مجلس شوراى ملى به شما قدرت داده موقع ترس و وهم هم نیست موقعى است که این مسأله را در آورید که این شش ماه این وزارتخانه‌ها این مخارج و این بودجه که داشته‌اند چه کار کرده‌اند گر چه آقاى وزیر جنگ نیامده‌اند ولى معاون‌شان هست بروند وارد شوند در وزارت جنگ مالیه ملت چه شده است کجا رفته است اینها چه ترتیبى شده این انبارها که ما داشتیم کجا رفته چه شده این کسانى که دست دراز کرده‌اند به مال ملت و این طور هبا منثورا کرده‌اند اینها چه اشخاصى بوده‌اند اینها در تحت محاکمه باید بیایند باید بهشان فهماند که این ملت دست از حقوق خودش برنمی‌دارد اگر هم بنا شد افراد رفتند ملت ابدى و سرمدى است ملت از بین نمی‌رود و شخص از بین می‌رود بنده که حرف می‌زنم از روى ملیت می‌گویم ملت باقى است از آن چیزى که احساساتش را جریحه‌دار بکند دست بردار نیست این طور چیزها است که شما باید کاملاً تحت نظر بگیرید و وارد شوید این مخارجى که شده است اینها که رفته است در نظر بگیرید مسأله دیگر مسأله‌ای است که ما در دوره ششم قانون از مجلس گذراندیم که وزارتخانه‌ها مکلف هستند که در عرض سه ماه قانون تشکیلات‌شان را بیاورند براى چه؟ براى این که هر روز یک وزیرى نیاید تشکیل آن وزارتخانه را به هم بزند تا این تشکیل مرتب شود این وزیر برود آن یکى به هم بزند مثلاً شهردارى را بنده اطلاع دارم ده روز که می‌گذرد یک رئیسى می‌آید اینها را به هم می‌زند اینها چه طور کار می‌کنند این موضوع تشکیل وزارتخانه را آقاى سهیلى که یک روح توافق و تجانسى بین وزرا هست این را می‌توانید حل کنید که قانون تشکیل وزارتخانه را بیاورید همراه این قانون بودجه بلکه ما موفق شویم در دوره شما که بینى و بین الله مجلس شوراى ملى و وزرا را مى‌بینیم که توافق و حسن‌تفاهم بین‌شان هست بتوانید موفق شوید قانون تشکیل وزارتخانه‌ها را بیاورید که کار را به جاى علم، علم را به جاى کار هى متصل تغییر دادن این هیئت به هیئت دیگرى این دایره به دایره دیگر این مسأله به مسأله دیگر این را خاتمه بدهید این خیلى جلو خرج را می‌گیرد یک مسائل دیگر هم دارم که در موقع طرح بودجه عرض می‌کنم حالا اصولاً خواستم عرض کنم ترتیب بودجه چهار دیوارى که از کمیسیون بودجه‏ می‌گذشته است فصل به فصل می‌آمده است به مجلس و به تصویب می‌رسیده و کاملاً مجلس شوراى ملى مستحضر می‌شده که این ملت چقدر پول داده و چقدر خرج کرده نه این که مثل کمیسیون سابق

+++

عدلیه که قوه قضاییه بود آمده بود قوه مقننه شده بود.

وزیر دارایى- بنده جواب آقاى انوار را به طور اختصار عرض می‌کنم اولاً آقایان وزرا معمولاً در موقع طرح بودجه باید حاضر باشند و جواب بدهند ولى اکنون بودجه مطرح نیست و دوم این که راجع به تفریغ بودجه البته تحت نظر دولت است و پس از رسیدگى کامل دولت به موقعش حاضر می‌شود و تقدیم می‌شود و البته مطابق ترتیبات مجلس و قواعدى که باید رعایت شود دولت رعایت کرده و در موقعش مطرح و مذاکره خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایی- این موضوع مطرح نیست ولى خواستم به آقاى وزیر دارایى تذکر دهم که مقرر فرمایید در موقع طبع اقلام بودجه با عدد ننویسند که اشتباهى در خواندن رخ ندهد.

3- تقدیم و تصویب لایحه برقرارى وظیفه درباره وراث افراد و افسران ارتش

نخست وزیر- در کابینه سابق یک لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى شده بود راجع به افسران و افراد ارتش که در وقایع اخیر به شهادت رسیده بودند و براى ورثه آنها وظیفه برقرار شده بود و آن لایحه پس گرفته شد و حالا هیئت دولت همان لایحه را تقدیم می‌کند و تقاضاى فوریت هم می‌کند.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

(این طور خوانده شد)

مجلس شوراى ملى

در پیش آمد وقایع اخیر راجع به وراث افسران و افراد داوطلب و نفرات وظیفه و هم ردیف‌هاى آنها که در موقع انجام وظیفه شهید شده‌اند در نظر است که تمام حقوق آنها مطابق درجه که داشته‌اند از تاریخ شهادت درباره وراث آنان به عنوان وظیفه ماهیانه برقرار گردد علی هذا لایحه (ماده یگانه) زیر را پیشنهاد و درخواست تصویب آن را به قید فوریت می‌نماید.

ماده یگانه- وزارت جنگ مجاز است برابر اصل حقوق افسران و استواران و درجه‌داران و افراد داوطلب و وظیفه و هم ردیفان آنها که در پیشامد وقایع اخیر در موقع انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند از محل درآمد بازنشستگى وزارت جنگ مطابق حقوقی که در آن تاریخ دارا بوده‌اند و براى نفرات وظیفه ماهیانه شصت ریال مطابق تقاعدی که به آنها تعلق می‌گرفته است وظیفه ماهیانه درباره وراث آنان برقرار و از تاریخ شهادت آنها طبق قانون بازنشستگى ارتش پرداخت نماید.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موافقم‏.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- موافقم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- موافقم.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- موافقم.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- موافقم.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- در اصل لایحه هیچ یک از آقایان مخالف نیستند که به وراث افسران و افرادى که شهید شده‌اند حقوقى داده شود نظر این است که در تقسیم آن نسبت به وراث مقتولین رعایت عدالت شود مثلاً بنده شنیدم که به وراث مشمولین نظام وظیفه شصت ریال داده می‌شود و به نظر بنده این چیز قابلى نیست و با این دردى دوا نمی‌شود اگر یک کسى با ماهى هشت قران دو سال سه سال خدمت کرده و بعد دعوت شده و جانش را داده است حالا با شصت ریال با این زندگانى عایله او چه طور زندگى کنند و در صدر ماده نوشته شده افراد مقتول هم وراث‌شان مشمول این ماده هستند البته منکر وراث افسران نیستم البته ممکن است بین وراث افسران هم اشخاصى باشند که بى‌بضاعت باشند و چیزى نداشته باشند ولى نمی‌شود آن را تعمیم داد زیرا ممکن است بین آنها اشخاصى باشند که ورثه آنها چیز دارند و آنها براى ورثه‌شان اموالى

+++

باقى گذاشته‌اند ولى در افراد خیال می‌کنم درصد تا یکى دو تا هم نباشد که ورثه‌شان بتوانند زندگانى کنند آقایان با نظر ارفاق و عطوفتى که دارند اجازه بدهند این لایحه به کمیسیون برود و نسبت به این موضوع دقت شود و عادلانه براى اینها هم حقوقى مقرر شود که بشود گفت کمک یعنى یک عایله که سرپرست خودشان را از دست داده‌اند اینها لااقل بتوانند دو سال سه سال پنج سال با این گرانى و سختى معیشت خودشان را اداره کنند و الّا عرض کردم با این مبلغ دردى دوا نمی‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده خیال می‌کنم یکى از بهترین لوایحى که دولت تهیه کرده و به مجلس آورده همین لایحه است مجلس شوراى ملى توجه داشته نسبت به ورثه اشخاصى که در راه میهن جان خود را داده‌اند توجهى شده و مساعدتى با آنها بشود و قدردانى از عمل آنها بشود خوشبختانه دولت هم متوجه شده و این لایحه را آورده و بنده خیال می‌کنم یک قدرى هم تأخیر شده و باید زودتر به مجلس آورده باشند براى این که اشخاصى که در شهریور ماه گذشته کشته شده‌اند اینها اشخاصى هستند که در راه میهن خودشان جان خود را نثار کرده و مجلس شوراى ملى و دولت و ملت هیچ وقت آنها را از نظر فراموش نمی‌کند آقاى طباطبایى رفیق محترم بنده هم معلوم شد که موافقند و فرمودند مساعدت بیشتر شود بنده خیال می‌کنم ایشان هم موافقت بفرمایند به همین میزان رأى داده شود و این را هم باید در نظر گرفت که پیشنهاد خرج از طرف مجلس با نظامنامه اشکال دارد بهتر این است که موافقت شود که در اصل ماده وارد شویم و همه کمک کنیم که این لایحه که مورد علاقه همه است زودتر تصویب شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- این پیشنهاد اضافه خرج نیست زیرا ممکن است وقتى لایحه به کمیسیون رفت تقلیلى هم در خرج پیدا شود چون به طوری که عرض کردم اشخاصى هستند که استحقاق ندارند و نباید به آنها کمک شود.

یکى از نمایندگان- مسأله استحقاق نیست حق دارند و باید قدردانى کرد

طباطبایى- قدردانى معنیش این نیست که شش تومان به افراد بدهید منظورم این است که اگر کسى احتیاج به کمک ندارد اسمش را ننویسید و در عوض به کسى که استحقاق دارد بیشتر کمک کنید و الا نظرم این نبود که اضافه خرج پیشنهاد کنم اگر دولت و مجلس موافقت می‌فرمایند لایحه را طورى بنویسند که به اشخاص مستحق بیشتر کمک شود و اشخاصى هم که واقعاً بى‌نیاز هستند چیزى داده نشود.

معاون وزارت جنگ- بنده می‌خواستم توضیحاتى خدمت آقایان عرض کنم راجع به این لایحه و آن این است که ما قانون تقاعدمان پیش‌بینى کرده است براى این قبیل اشخاصى که در راه میهن کشته می‌شوند ولى قانون ما قانون سابق است و مستمرى که ما بتوانیم بدهیم به اشخاص به اندازه قانون سابق است و آن حقوق به اندازه کم است که با افزایش مخارج زندگانى نمی‌توانستند ورثه مقتولین زندگانى کنند به این جهت پیشنهاد کردیم که مستمرى آنها تمام حقوقشان باشد که به ورثه آنها داد شود ولى راجع به وضعیت ارتش انتقاداتى می‌شود و بنده از آقایانى که ابراز حسن‌ظن درگذراندن این لایحه می‌فرمایند فوق‌العاده متشکرم ولى چیزى که بر ما روشن است این است که افسرى که کشته شود نهایت شهامت و رشادت را به خرج داده است چون خون او گواه روشنى است که فرار نکرده بنابراین چون عده افسران هم قلیل است و عده زیادى که مقتول شده است به وسیله بمباران‌هاى هوایى افراد ارتش است و اگر براى افراد حقوق زیادترى قائل شویم آن وقت به صندوق تقاعد ما لطمه زیادى وارد می‌آید و در مسائل دیگر بودجه هم اعتبار مخصوص براى این کار پیش‌بینى فرمایند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏.

رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

+++

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- عرض می‌کنم بنده با این لایحه کاملاً موافقم و خیلى خوش‌وقتم که در این موقع یک قدردانى از این افراد می‌کنند بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و می‌خواهم سؤال کنم که آیا این ترتیب برقرارى وظیفه براى افراد و افسران نیروى دریایى هم خواهد بود و ضمناً می‌خواستم تقاضا کنم که بعد از وقایع شهریور که اساب تأسف همه ماها است یک عده از افراد نیروى دریایى به بوشهر منتقل شده‌اند و با آن وضعیت اسفناکى که دارند با نهایت سختى زندگى می‌کنند به بنده مکرر تلگرافاتى کرده‌اند و بنده هم چندین مرتبه به وزارت جنگ مراجعه کرده‌ام و حالا هم می‌خواهم تمنا کنم که ترتیبى براى پرداخت حقوق عقب افتاده آنها که با نهایت بدبختى زندگى می‌کنند در نظر بگیرند که اسباب آسایش اینها هم فراهم شود.

معاون وزارت جنگ (آقاى ریاضى)- بنده توضیحاً عرض می‌کنم که راجع به نیروى دریایى البته مشمول این ماده هستند و بیش از همه استحقاق دارند چون در اولین وهله اتفاقى افتاده و تلفات عمده به آنها وارد شده است اما راجع به افرادى که متوارى بوده اند و در بوشهر رفته‌اند این افراد قسمت عمده‌شان منتقل به وزارت دارایى شده‌اند و حقوقشان را از وزارت دارایى گرفته‌اند و مخصوصاً افسرى را ده روز قبل مأمور کردیم که برود به بوشهر و تمام وضعیت آنها را ببیند آنهایى که به درد خدمت می‌خورند در قسمت‌هاى قشون‌برى وارد شوند در قسمتى هم که به درد نمی‌خورند یک فکرى براى کار آتیه آنها بشود. (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر سنگ‏

دکتر سنگ- بنده تصور نمی‌کنم کسى با این لایحه مخالفت داشته باشد و همه موافقند بنده هم که جز موافقین هستم می‌خواستم یک تذکرى بدهم که در اینجا آقاى نخست وزیر هم توجه بفرمایند عرض می‌کنم همان طور که براى آقایان افسران این قدردانى را کرده‌اند و وظیفه براى آنها در نظر گرفته‌اند. اشخاصى هم هستند که در سلک نظامى نیستند که آنها هم در این گرفتارى و کشمکش شهید شده‌اند اگر یک بذل مرحمتى هم راجع به اینها بشود اسباب شگرگذارى است.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده یک نظرى داشتم چون مذاکره راجع به نیروى دریایى شده است می‌خواستم عرض کنم که در اینجا اسمى از افراد امنیه برده نشده آنهایى که در قضایاى شهریور ماه از بین رفته‌اند آیا وزارت جنگ راجع به آنها هم توجهى کرده است یا خیر خوب است آقاى معاون وزارت جنگ توضیحى بدهند که راجع به آنها چه فکرى کرده‌اند.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- راجع به اصل مطلب البته بنده موافق هستم و آقاى ملک مدتى هم تأیید کردند که موافق‌تر بودم منتها این است که اشخاصى که بیشتر استحقاق دارند به آنها بیشتر توجه بشود اما مطلبى که آقاى دکتر سنگ تذکر دادند عیبى ندارد زیرا یک عده از مأمورین کشورى هم هستند که پس از این که عده‌ای کار خودشان را گذاشتند و فرار کردند و عده‌ای هم در سر خدمت‌شان ماندند و وظیفه‌شان را انجام دادند باید نسبت به آنها هم کمک کرد و البته این مربوط به لایحه نیست و مربوط به وزارت جنگ هم نیست ولى بر دولت است که اینها را هم باید کاملاً در نظر بگیرد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد‌ها خوانده شود.

پیشنهاد می‌کنم که حقوق مرحوم سرلشگر امین نیز به ورثه آن مرحوم تأدیه شود (در حدود بیست امضا):

+++

معاون وزارت جنگ- راجع به مرحوم سرلشگر امین توضیحاً عرض می‌کنم که ایشان با افزایش حقوق اخیر در خدمت بوده‌اند و بنابراین از وضعیت فعلى بهره‌ور می‌شوند و این پیشنهاد به ضرر ایشان تمام می‌شود حقوق سابق ایشان دویست و پنجاه تومان بوده است بعد چهارصد و پنجاه تومان بوده است و با سرلشگرى از ششصد تومان استفاده می‌کنند بنابراین پیشنهاد کاملاً به ضرر ایشان است.

بعضى از نمایندگان- استرداد می‌کنیم.

پیشنهاد آقاى نقابت‏

تبصره- نسبت به افراد و افسران امنیه که تا فروردین 1321 در راه خدمت به همین و اعاده امنیت شهید شده‌اند بر طبق ماده بالا رفتار نماید.

نقابت- عرض می‌کنم بنده توضیح زیادى ندارم چون یک عده از افسران امنیه هستند که براى اعاده امنیت اینها را مأمور کرده‌اند در نقاط مختلفه کشور رفته‌اند و در راه ایجاد امنیت کشته شده‌اند عده‌شان هم زیاد نیست اگر بشمرید عده‌شان بیش از هفتاد نفر نمی‌شود بنده پیشنهاد کردم که اینها هم مثل افسران ارتش مشمول این قانون باشند و البته آقایان هم مساعدت خواهند کرد محلش را هم ممکن است بعداً در موقع تطبیق با اعتبارات وزارتخانه راهى برایش پیدا کنید به علاوه افسران امنیه از حقوق‌شان تقاعد هم می‌دهند و آنها هم از حیث پرداخت تقاعد مثل سایرین می‌باشند.

اعتبار- آنها مشمول قانون استخدام کشورى هستند.

نقابت- بسیار خوب از محل قانون استخدام کشورى تأمین بفرمایید.

وزیر دارایى- نسبت به سایر اشخاصى هم که مقتول شده‌اند البته بررسى می‌شود و دولت در نظر دارد که با آنها مساعدت بکند و از قانون استخدام کشورى استفاده کنند و اگر نتوانستیم از این راه مساعدت کنیم البته در آتیه دولت قانون علیحده تقدیم خواهد نمود و نسبت به قشون هم چون نمى‌شد علاوه بر آنچه مقرر شده داده شود این لایحه تقدیم گردید.

معاون وزارت جنگ- اجازه مى‌فرمایید بنده یک توضیحى هم عرض کنم و آن این است که عموم افسران، افسران ارتش هستند و افسران ارتش هم مشمول این قانون خواهند بود و از این قانون استفاده خواهند نمود (صحیح است) افسران امنیه هم افسر ارتش مأمور امنیه هستند کسور بازنشستگى را هم به صندوق تقاعد ارتش می‌دهند بنابراین آنها هم استفاده مى‌کنند.

نقابت- اجازه مى‌فرمایید؟ مطلب حل شد به این صورت‏

انوار- اجازه می‌خواهم ....

دکتر طاهرى- توضیح لازم ندارد دیگر.

نقابت- اجازه بفرمایید عرضم را بکنم. حرارت آقایان به قدرى است که اجازه نمی‌دهند در مطلبى هم که مورد قبول دولت است بحث شود. یک نفر که حرف می‌زند حق ندارید حرف بزنید در وسط حرف او به هر حال همین طور که آقاى معاون وزارت جنگ فرمودند که افسر امنیه افسر ارتش است و مشمول است بنده دیگر عرضى ندارم و پس می‌گیرم فقط خواستم مطلب روشن بشود.

انوار- بنده اخطار نظامنامه دارم. براى خاطر این که حمله کردى اول نظامنامه را نگاه کن آن وقت‏

نقابت- بنده که پس گرفتم.‏

انوار- خیر باید گفته شود. ماده 65 نظامنامه داخلى می‌گوید: در قانون بودجه هیچ طرحى را که مستلزم ازدیاد مقررى یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است تا آخر ماده.

پس هیچ طرحى بنده و جنابعالى که می‌گوییم لباس قانون پوشیده‌ایم نباید برخلاف نظامنامه آن هم در بودجه که اهمیت دارد پیشنهاد بکنیم. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادی دولت آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و پنج ورقه سفید شمرده شد)

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و شش به اتفاق آراء تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان: آقایان:عبدالله ناهید- نمازی- ساکینیان- صفاری- دکترتاجبخش- هاشمی- مجدضیایی- دکترطاهری- دکترجوان- عطاءالله پالیزی- دشتی-فرشی- مهدوی- مستشار- طوسی- اصفهانیان- عزیزی- مشیری- مقدم- یاراحمدی-رفیعی- فتوحی- پارسا- مصدق جهانشاهی- امامی- کاظم جلیلی- امیرابراهیمی- جلایی- چایچی- سزاوار- شاهرودی- نائینی- شهدوست- کامل ماکویی- حمزه تاش- معتضدی- نصرتیان- مؤید احمدی- اصفهانی- پناهی- اردبیلی- حریری- امیرتیمور- یمیمن اسفندیاری- ملک‌زاده آملی- دکترسنک- ملایری- دکترضیاء- منصف- دکترقزل ایاغ- نیکپور- ذوالقدر- ابراهیم سمیعی- بیات- فرخ- گرگانی- دهستانی- دکتر لقمان- اوحدی- منشور- دکتر ملک‌زاده- رستم‌گیو- رضوی- ثقةالاسلامی- دادور- لاریجانی- مسعودی خراسانی- محمد محیط- مرآت اسفندیاری- دکترسمیعی-انوار- رهبری- ملک مدنی- گودرزنیا- نراقی- لیقوانی- مکرم افشار- طباطبایی- فریدونی- صفوی- افخمی- هدایت‌الله پالیزی- کازرونیان- معینی-مؤیدثابتی- نقابت - فروهر- نوبخت- فیاض- هدایت- محمدولی فرمانفرماییان- آزادی- دکترنفیسی- شباهنگ- اعتبار

نخست وزیر- بنده خواستم از تقدیرى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به شهداى وقایع اخیر و دل‌جویى که از بازماندگان آنها فرمودند سپاس‌گذارى کنم. البته وظیفه دولت و مجلس نگاهدارى از بازماندگان و حق‌شناسى از آنها است و در مقابل ارواح پاک آنها ما سر تکریم فرود مى‌آوریم و از درگاه پروردگار براى آنها طلب مغفرت می‌کنیم ملت ایران همیشه نسبت به اشخاصى که وظایف خودشان را انجام داده‌اند حق‌شناس و قدردان بوده است و خواهد بود. (صحیح است)

4- تقدیم بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- بودجه سال 1321 مجلس شوراى ملى را تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود. آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقة‌الاسلامى- بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم و در این موقع که لایحه راجع به مستمرى افسران ارتش گذشت عرض کنم پاسبانان و افسران پاسبانان شهربانى هم در وقایع اخیر خیلى صدمات دیده‌اند و جانفشانى کرده‌اند مخصوصاً کارمندان دولت و کشورى و کسانى هستند که در موقعى که تمام مأمورهاى مافوق فرار کردند آنها ماندند و مخصوصاً در این بمباردمان تبریز خدماتى فوق‌العاده کرده و جان‌فشانى نموده‌اند بنده خواستم توجه جناب آقاى نخست وزیر را نسبت به این موضوع جلب کرده باشم که یک لایحه هم براى این قبیل کارمندانى که جان‌فشانى کرده‌اند به مجلس بیاورند.

بعضى از نمایندگان- صحیح است. ختم جلسه‏

5- تصویب ده فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است اگر اجازه بفرمایید آنها هم خوانده شود و تکلیفش معلوم شود بعد جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

خبر مرخصى آقاى صفوى

آقاى صفوى درخواست سیزده روز مرخصى از تاریخ 28 بهمن ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى صفوى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى محیط لاریجانى

آقاى محیط لاریجانى سابقاً براى رسیدگى به امور کشاورزى درخواست 15 روز مرخصى از تاریخ 25 دی ماه 1320 نموده بودند و پس از رفتن به محل به مرض رماتیسم و وجع قلبى مبتلى شده و پزشک معالج حرکت را براى ایشان خطرناک دانسته و در نتیجه مدت غیبت ایشان مجموعاً به 35 روز بالغ شده است کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با مرخصى 35 روز ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى محیط لاریجانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى همراز

آقاى همراز درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 8 فروردین

+++

1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با ده روز مرخصى آقاى همراز برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى اورنگ

آقاى اورنگ درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ 11 اسفند 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى جعفر اصفهانى

آقاى جعفر اصفهانى به واسطه کسالت و لزوم معالجه 45 روز از تاریخ 25 دی ماه 1320 از حضور در مجلس معذور بوده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با 45 روز مرخصى ایشان موافقت می‌نماید.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى جعفر اصفهانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى دبستانى

آقاى دبستانى به واسطه کسالت مزاج و لزوم استراحت به موجب گواهى پزشک معالج درخواست 21 روز مرخصى از تاریخ هفتم اسفند 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ابراهیمى ریگى

آقاى ابراهیمى ریگى درخواست 14 روز مرخصى از تاریخ شانزدهم اسفند 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى گرگانى

آقاى گرگانى درخواست 12 روز مرخصى از تاریخ سوم اسفند ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى گرگانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى نواب یزدى

آقاى نواب یزدى درخواست 9 روز مرخصى از تاریخ 23 اسفند ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى نواب یزدى برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى تولیت

آقاى تولیت درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ بیستم آذر ماه 1320 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

انوار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

انوار- بنده عرض می‌کنم این مرخصى‌ها را که درش نظر کردیم در تمامش یک جهاتى را ملاحظه کردیم آقاى تولیت به حمدالله داراى نعمت کامل و تمول و ثروت کافى هستند و احتیاجى به این چیزها ندارند می‌خواهند چه کار بکنند؟ مقصود عرضم همین بود.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- آقا انوار خوشبختانه از وکلایى هستند که از ادوار سابقه در مجلس بوده و اصولى بوده‌اند و همیشه رعایت اصول و نظامات و قواعد را می‌فرمایند. آقاى تولیت هم مثل سایر وکلاى دیگر حق یک ماه مرخصى را که دارند کمیسیون عرایض هم با این اصل کلى موافقت کرده و گزارش داده است خوب است شما هم موافقت بفرمایید.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى تولیت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

جمعی از نمایندگان- ختم جلسه

رئیس- چند دقیقه تأمل بفرمایند. اینجا راجع به مرخصی آقای صدر دیروز مذاکره شد. البته کمیسیون عرایض و مرخصی مکلف است دقت کند و ملاحظه صرفه و صلاح کار را بکند و به مجلس شورای ملی گزارش بدهد. آقای دشتی هم به مناسبت این که نظر کمیسیون و قواعد مجلس باید رعایت شود این طور اظهار کردند البته در مقام خودش صحیح بود ولی بنده تصور می‌کنم که یک مطلبی را باید به استحضار آقایان برسانم و آن این است که اولاً آقای صدر قبل از حرکت‌شان از مجلس اجازه خواستند برای این مسافرت و البته همین طور که ملاحظه می‌فرمایید و در قانون هم مقرر است که بایستی قبلاً آقایانی که مرخصی می‌خواهند تقاضا نمایند برای مرخصی‌شان ایشان همین کار را کردند بعد که ایشان حرکت کردند از آنجا که مجلس ما مجلس ملی است و باید شرایط دیانتی و فرایض دینی را رعایت کنیم به عقیده بنده اشخاصی که برای مسائل و وظایف دینی می‌خواهند یک اقدامی بکنند آن هم در صورتی که یک فریضه‌ای باشد باید تصدیق و تأیید کرد ایشان از اینجا رفتند بعد از رفتن از ایران مبتلی شدند به یک گرفتاری‌ها و یک ابتلایاتی که اطلاع دارید برای یک عده از حجاج اتفاق افتاده که هم خسارت دیدند و هم دچار زحمت شدند بعد هم در مدینه ایشان مریض شدند خیلی سخت و بعد از مرض چون کسالت داشتند آمدند به نجف و از قراری که آقایانی که از عتبات آمده‌اند اظهار می‌دارند کسالت ایشان هنوز باقی است و البته رأی و اظهار نظر با مجلس است ولی در این موقع رعایت آقای صدر به نظر بنده بی‌موقع نیست کمیسیون یک ماه تصویب کرده برای ایشان و با مسافرتی که باید بکنند یک ماه به نظر بنده کافی نیست.

یکی از نمایندگان- یک ماه را رأی بگیرند یک ماه دیگر برود به کمیسیون.

دشتی- باید به راپورت کمیسیون رأی داده شود آن هم یک ماه

انوار- اکثریت که نداریم.

هاشمی- چرا اکثریت است.

رئیس- فرمایشی داشتید؟

انوار- خیر در این باب عرضی نداشتم.

رئیس- آقای دهستانی.

دهستانی- بنده عرضی ندارم.

ملک‌ مدنی- موضوع مطرح نیست آقا.

دشتی- اجازه می‌فرمایید؟ عرض کنم که در مجلس آقا فرمول هست و باید یک چیزی مطرح بشود فعلاً مطرح گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی است که یک ماه تصویب کرده و باید به آن رأی گرفته شود یا رد شود یا قبول شود حالا اگر کسی مخالف این است نمی‌تواند زیادتر پیشنهاد کند. جنابعالی یعنی هیچ وکیلی هم نمی‌تواند این کار را بکند و اگر ایشان هم برای امر خیری رفته‌اند خیلی هم نزد خدا مأجور خواهند بود و خدا اجرشان را می‌دهد و بهتر است به همان گزارش کمیسیون رأی گرفته شود.

رئیس- بنده در این اظهارم عده‌ای از آقایان هم موافق بودند.

دشتی- ولی فرمول پارلمانی ندارد.

دکتر طاهری- برگردد به کمیسیون.

دکتر سمیعی- راپورت کمیسیون را بفرمایید قرائت شود.

رئیس- راپورت را مسترد کردند.

دکتر سمیعی- کی مسترد کرد؟

رئیس- به کمیسیون ارجاع شد.

نراقی- این که معمول نیست مجلس که رأی نداده است برگردد به کمیسیون.

رئیس- راپورت را به کمیسیون ارجاع می‌کنیم.

پالیزی- اکثریت نیست بماند برای بعد (صحیح است)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعی از نمایندگان- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه نهم فروردین ماه 1321 سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++

قانون‏

اجازه پرداخت اصل حقوق افرادى که در وقایع اخیر به شهادت رسیده‌اند به ورثه آن به عنوان وظیفه ماهیانه‏

ماده واحده- وزارت جنگ مجاز است برابر اصل حقوق افسران و استواران و درجه‌داران و افراد داوطلب وظیفه و هم ردیفان آنها که در پیشامد اخیر در موقع انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند از محل درآمد بازنشستگى وزارت جنگ مطابق حقوقى که در آن تاریخ دارا بوده‌اند و براى نفرات وظیفه ماهیانه شصت ریال مطابق تقاعدى که به آنها تعلق می‌گرفته است وظیفه ماهیانه درباره وراث آنها برقرار و از تاریخ شهادت آنها طبق قانون بازنشستگى ارتش پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293902!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)