کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشرح مذاکرات مجلس شوراى ملى، دوره 18
[1396/05/30]

جلسه: 34 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 تیر ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره و اخذ رأى نسبت به ورود در دستور و تصویب آن

3- تقدیم لایحه اضافه نرخ مکالمه تلفنى به وسیله آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن

4- پیشنهاد تقدیمى آقاى شمس قنات آبادى دایر به تنفس و استرداد آن

5- اخذ رأى نسبت به تعطیل جلسات مجلس تا آخر مرداد و تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشرح مذاکرات مجلس شوراى ملى، دوره 18

 

 

جلسه: 34

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 20 تیر ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره و اخذ رأى نسبت به ورود در دستور و تصویب آن

3- تقدیم لایحه اضافه نرخ مکالمه تلفنى به وسیله آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن

4- پیشنهاد تقدیمى آقاى شمس قنات آبادى دایر به تنفس و استرداد آن

5- اخذ رأى نسبت به تعطیل جلسات مجلس تا آخر مرداد و تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر افشار، مشایخى، مکرم، تربتى، محمود ذوالفقارى، اسکندرى، بهادرى، حمیدیه، محمود افشار، افشار صادقى، امامى خویى، بیات ماکو، بوداغیان، ثقه‌الاسلامى، شفیعى، دکتر عدل، مهندس اردبیلى، حائرى‌زاده، کاشانیان.

غائبین بى‌اجازه‌-آقایان: کدیور، کی‌نژاد، اریه، امیر تیمور کلالى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه-آقایان: صراف‌زاده 30 دقیقه، بوربور 30 دقیقه، محمدعلى مسعودى 45 دقیقه، ابراهیمى 45 دقیقه، پیراسته 45 دقیقه، دولتشاهى 45 دقیقه، دکتر پیرنیا 45 دقیقه، جلیلوند یک ساعت و 30 دقیقه، عبدالرحمن فرامرزى یک ساعت و 45 دقیقه، پناهى 45 دقیقه، اورنگ 15 دقیقه، عباسى 15 دقیقه، پیراسته 15 دقیقه، رضایی 15 دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه- آقایان: ارباب یک ساعت، تجدد یک ساعت.

رئیس- آقاى شادمان نسبت به صورت مجلس نظرى دارید بفرمایید.

شادمان- در عرایضى که بنده کردم بعضى اشتباهات چاپى هست که اصلاح می‌کنم و می‌دهم به اداره تندنویسى.

رئیس- بسیار خوب، آقاى صدرزاده فرمایشى دارید بفرمایید.

صدرزاده- یک اصلاحاتى در عبارات عرایض بنده هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسى.

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود. آقاى تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش- نامه‌اى از طرف بعضى از فرهنگیان رسیده.

رئیس- راجع به صورت مجلس نیست، در صورت مجلس اگر فرمایشى دارید بفرمایید، این را بگذارید براى وقتى که وارد دستور شدیم.

تیمورتاش- پس وقتى که وارد دستور شدیم به عرض می‌رسانم.

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟

بختیار- بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

بختیار- بنده می‌ترسم در خلال تعطیلات مجلس این کالاها از گمرک خارج شود.

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- مذاکره و اخذ رأى نسبت به ورود در دستور و تصویب آن

رئیس- سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (بعضى از نمایندگان- دستور، دستور) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) اگر می‌خواهید وارد دستور شوید باید رأى بگیریم.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

خلعتبرى- آقایان توجه کنند که نطق قبل از دستور یک حقى است براى وکیل (جمعى از نمایندگان «با همهمه» دستور).

رئیس- بله حق وکیل است.

خلعتبرى- اگر این حق را سلب کنید صحیح نیست (همهمه نمایندگان) (درخشش- صحیح است) (بهبهانى- احسنت).

رئیس- آقاى قنات آبادى مخالفید بفرمایید اظهار مخالفت بکنید بعد رأى می‌گیریم.

شمس قنات آبادى- من فکر می‌کنم ابتدایی‌ترین و مشروع‌ترین حقى که براى یک وکیل هست مطابق قانون اساسى بیاناتى است که باید در مجلس بکند (صحیح است) و به خصوص که آن وکیل در اقلیت قرار بگیرد و شأن مجلس شوراى ملى نیست که اجازه ندهد افرادى که در اقلیت قرار گرفته‌اند اینها بیانات خودشان را بکنند (تیمورتاش- مگر آقا در اقلیت هستید؟) بلى در اقلیت هستم البته مجلس می‌تواند رأى بدهد که ما قبل از دستور صحبت نکنیم اما این رأى دادن به صحبت نکردن قبل از دستور هم یک دلیلى است براى من که اقلیت هستم که جلوى نطق من در مجلس شوراى ملى گرفته می‌شود بنابراین به احترام مشروطیت و به احترام حفظ آزادى افکار و آرا و عقاید این پایه را نگذارید که رأى بدهید اقلیت صحبت نکند (تیمورتاش- این اصل صحیح نیست) هم اصل و هم فرعش صحیح است.

رئیس- همان طور که مذاکره شد یک حقى به نمایندگان داده شده که قبل از دستور اگر مطالبى دارند و باید مجلس از آن مستحضر شود به عرض مجلس برسانند و آن هم در صورتى است که آن مطالب در درجه اول اهمیت باشد دلیلش هم در همان ماده ذکر شده هر یک از نمایندگان که مطلب مهمى داشته باشد (شمس قنات‌آبادى- بنده راجع به سانسور مطبوعات و نفت

+++

می‌خواهم صحبت کنم که هر دواش هم بسیار مهم است) حالا که مخالفت شده است باید رأى گرفت. آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام بفرمایند (عده بیشترى برخاستند) 44 نفر رأى دادند بنابراین وارد دستور می‌شویم آقاى اردلان بفرمایید (خلعتبرى- مجلس خوب کارى نکرد) آقاى اردلان.

اردلان- بنده سؤالى از وزارت پست و تلگراف راجع به اضافه مکالمه تلفن کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

امیر احتشامى- بنده هم یک سؤالى کرده بودم.

رئیس- فرستاده می‌شود براى دولت.

قنات آبادى- بنده پیشنهاد تنفس کرده‌ام.

رئیس- آقاى تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش- به وسیله بنده نامه‌اى از طرف عده‌اى از فرهنگیان براى تقدیر از خدمات آقاى حاج عظیمى رسیده است که تقدیم می‌کنم.

3- تقدیم لایحه اضافه نرخ مکالمه تلفن به وسیله آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن

رئیس- آقاى وزیر پست و تلگراف بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف (سرتیپ فرزانگان)- یک لایحه‌ای است مربوط به اضافه مکالمات تلفنى (شمس قنات‌آبادى- واقعاً هیچ چیز در این مملکت گران نشده؟ خودشان را مسخره کرده‌اند) (مهندس شاهرخ‌شاهی- درست است باید اضافه بشود) (صدقى- صحیح نیست این وارد نیست) (بهبهانى- هزینه زندگى بالا رفته دولت هم خودش هم چیز را گران می‌کند) (شمس قنات‌آبادى- مسخره کرده‌اند مملکت را) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس).

وزیر پست و تلگراف- بنده امروز فقط لایحه را تقدیم می‌کنم اگر آقایان سؤالى دارند بنده آماده هستم که بیایم جواب بدهم و توضیح کافى هم بدهم، این لایحه را حالا تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم (شمس قنات‌آبادى- قیمت اتوبوس‌ها را اضافه کرده‌اند، قیمت سینماها را گران کرده‌اند، تلفن را هم گران کرده‌اند این خدمتى است که دولت کرده.)

رئیس- لایحه به کمیسیون پست و تلگراف می‌رود.

4- پیشنهاد تقدیمى آقاى قنات‌آبادى دایر به تنفس و استرداد آن

رئیس- پیشنهادى راجع به تنفس رسیده است آقاى قنات‌آبادى توضیح‌تان را بدهید بنده می‌خواستم عرض کنم کارهایی که در دستور داریم الان به واسطه تعطیل جلسه سنا و رسیدن موقع تعطیل، تشکیل مجلس موردى ندارد و بعد از تعیین تکلیف پیشنهادى که کرده‌اند راجع به تعطیل مجلس صحبت می‌کنیم و رأى می‌گیریم.

شمس قنات‌آبادى- وقتى بنا شود اکثریت این قدر بی‌رحم باشد که اجازه ندهد به اقلیت صحبت کند اقلیت هم می‌تواند از مواردى که آیین‌نامه براى او تعیین کرده و می‌تواند استفاده کند استفاده کند (صحیح است) و بنده مصمم تا آخر این جلسه مرتب یا پیشنهاد تنفس بدهم یا پیشنهاد این که هر چیزى که مطرح باشد از دستور خارج بشود، این حق یک اقلیتى است که در مقابل این اکثریتى قرار می‌گیرد که اکثریت به او اجازه نمی‌دهد صحبت کند (پورسرتیپ- ولى اکثریت قاطع نبود) علیت این پیشنهادى که بنده داده‌ام این بود که آقایان همه آمدند سوگند یاد کردند که قانون اساسى را حفظ بکنند، بنده اعلام می‌کنم دنیا هم بداند در مملکت ما آزادى وجود ندارد (درخشش- صحیح است) (مهدوى- این طور نیست آقا مزخرف می‌گوید) (عده‌اى از نمایندگان- این طور نیست) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس).

رئیس- آقاى قنات‌آبادى درباره پیشنهاد تنفس صحبت بفرمایید.

قنات آبادى- من سند ارائه می‌دهم که در مملکت ما مطبوعات را سانسور می‌کنند.

(چند نفر از نمایندگان- صحیح است) (عده‌اى از نمایندگان- این طور نیست) (دکتر مشیر فاطمى- در شوروى هم سانسور می‌کنند).

رئیس- در قسمت تنفس صحبت کنید.

شمس قنات‌آبادى- دلیل من این است آیین‌نامه را مطالعه کنید آن وقت می‌دانید که من این مطالب را می‌توانم بگویم. می‌ریزند در مطبعه‌ها و از پشت مجله‌ها عکس سیدحمال‌الدین اسدآبادى را که یکى از مفاخر مملکت ما است برمی‌دارند و عکس یک ستاره هولیوود را می‌گذارند (دکتر مشیر فاطمى- خریدار آن بیشتر است) این کار شهربانى و حکومت نظامى است این مجلاتى که در اختیار من است و به آقایان ارائه می‌دهم (چند مجله را ارائه دادند) اینها تمام سند زنده‌اى است از اینکه شهربانى و حکومت نظامى مطبوعات ما را سانسور می‌کنند، این عکس سیدجمال‌الدین اسدآبادى است شماره 36 رفته‌اند در مطبعه براى خاطر سرمقاله‌اى که داشته برداشته‌اند و عکس این زن را گذاشته‌اند، بنده می‌خواهم اعلام کنم (همهمه نمایندگان).

یک نفر از نمایندگان- این مطالب راجع به تنفس نیست.

رئیس- راجع به پیشنهاد تنفس بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى- دلیل بنده براى موضوع تنفس این است که برویم در جلسه خصوصى و بنشینیم چون ما آنجا با حسن نیت صحبت کرده‌ایم. گفتیم تسلیم نظر اکثریت هستیم، تسلیم نظر اکثریت با انصاف هستیم نه اکثریتى که اجازه ندهد اقلیت مجلس شوراى ملى نفس بکشد و نطق بکند و صحبت بکند (همهمه نمایندگان).

دولت‌شاهى- دو سال تمام این اجازه را به اقلیت ندادند.

رئیس- آقایان ساکت باشید.

شمس قنات‌آبادى- بنده باز هم تکرار می‌کنم و این مطلب را به آقایان می‌گویم، اعتراض آقایان و داد و قال آقایان حقیقت را نمی‌تواند تغییر بدهدى، حقیقت این است که الساعه در مملکت ما مطبوعات به کلى آزادى ندارند (مصطفى کاشانى- صحیح است) (صدقى- احسنت) (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس) آن وقت براى این که فرزندان این مملکت بدانند و نسل آینده این مملکت اگر در این اختناق تصمیمى گرفته بشود بتوانند به این تصمیم اعتراض کنند این سندهاى زنده اختناق و سانسور مطبوعات را تقدیم مقام ریاست می‌کنم (چند شماره مجله را تقدیم نمودند)

رئیس- عرض کنم مجلس براى این است که اگر مصلحت بداند یک چیزى را رأى بدهد و براى مجلس هم اعتراض نمی‌شود کرد، آقایان مطابق عقیده‌شان رأى می‌دهند صحبت می‌کنند منتهى شما هم حق دارید پیشنهاد بکنید و رأى بگیریم.

شمس قنات‌آبادى- بنده به رأى وکیل اعتراض نکردم، بنده می‌گویم چون قسم خورده‌ایم براى حمایت از اصل بیستم قانون اساسى که به وسیله پلیس و مأمورین فرماندارى نظامى زیرپا گذارده شده باید از قانون اساسى حمایت کنیم.

شوشترى- من با پیشنهاد تنفس مخالفم.

رئیس- آقاى شوشترى مخالفید بفرمایید.

قنات آبادى- قربان پیشنهادم را پس گرفتم (خنده نمایندگان).

عبدالرحمن فرامرزى- گفتیم که تعطیل کنند که این حرف‌ها پیش نیاید.

5- اخذ رأى نسبت به تعطیل جلسات مجلس تا آخر مرداد و تصویب آن

رئیس- عرض کنم دستور مجلس چاپ شده و به همه آقایان داده‌اند (صحیح است) امروز می‌خواستم همان طور که مذاکره شد تعطیل تابستانى را اعلام کنیم (صحیح است) تعطیل از امروز خواهد بود تا آخر مرداد آقایانى که با این تعطیل موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

 6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- روز دوم شهریور جلسه خواهیم داشت مطابق دستورى که به چاپ رسیده عمل می‌کنیم.

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294860!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)