کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 34 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه 29 آذر 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اقتراع شعب شش‌گانه

3- تصویب لایحه استخدام متخصص ضرابخانه

4- لایحه استخدام یک نفر میکروب‌شناس و شش نفر بیطار

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 34

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه 29 آذر 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اقتراع شعب شش‌گانه

3- تصویب لایحه استخدام متخصص ضرابخانه

4- لایحه استخدام یک نفر میکروب‌شناس و شش نفر بیطار

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس 20 آذر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: صفوی- علی‌قلی هدایت.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: وکیلی- علوی‌سبزواری- امین- طالش رحمت‌سمیعی- دکتر قزل‌ایاغ- معدل- گودرزی- بیات‌ماکو- میرزایی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم- ناصری

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- آقای زوار

زوار- آقای امین را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در جلسه گذشته هم بنده عرض کردم که ایشان مریض و مشغول معالجه هستند تمنا دارم اصلاح شود.

رئیس- علتش این است که کمیسیون عرایض تشکیل نشده بود بعد اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟ (عده از نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس- چون موقع تجدید شعب فرا رسیده است اقتراع می‌شود عده حاضر مرکز 128 هر شعبه 21 نفر و شعبه‌های 1 و 2 نیز یک نفر علاوه می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده شعب شش‌گانه به ترتیب ذیل معین شدند)

شعبه اول- آقایان: ابراهیمی سمیعی- هزارجریبی- مرتضی امین- عراقی- مسعودی- مشیری- صدیق- تربیت- اهری- طالش- دکتر سنک- انوشیروانی- حیدری- لاریجانی- بیات‌ماکو- آصف- رضوی- غلام‌حسین ملک- طباطبائی‌بروجردی- مجدضیائی- پالیزی.

شعبه دوم- آقایان: نائینی- صفاری- معتضدی- پارسا- ابراهیمی‌ریگی- ملک‌مدنی- حسن اسفندیاری- سلطانی شیخ‌الاسلامی- آزادی- دربانی- نیرومند- فرشی- کاشف- طباطبائی‌دیبا- احتشام‌زاده- دکتر قزل‌ایاغ

+++

دبیرسهرابی- خواجه‌نوری- دادور- حمزه‌تاش- زوار.

شعبه سوم- آقایان: حاج محمدرضا بهبهانی- مقدم- حسین فاطمی- فزونی- بیات- شاهرودی- منصف- مصباح‌فاطمی- معتصم‌سنک- وثوق- دکتر ادهم- جمشیدی- افشار- مسعودی‌خراسانی- اسدی- موسی‌ مرآت- اعتصام‌زاده- محیط- دکتر ضیاء- ثقة‌الاسلامی.

شعبه چهارم- آقایان: قزوینی- مولوی- اردبیلی- دکتر لقمان نهورای- وکیلی- ساگینیان- ملایری- نوبخت- همراز- طهران‌چی- شیرازی- شباهنگ- محمد وکیلی- مرآت اسفندیاری- کاظم یزدی- ناصری- شجاع- جرجانی- کمالی- دکتر طاهری- پناهی.

شعبه پنجم- آقایان: اسکندری- ابراهیمی- اقبال صفوی- صادقی- اعظم‌زنگنه- کفائی- دهستانی- نیک‌پور- نقابت- ملک‌زاده‌آملی- دبستانی- مؤیداحمدی- نمازی- کازرونیان- بهبهانی- حیدری- افخمی- دکتر غنی- دکتر ملک‌زاده- رهبری.

شعبه ششم- آقایان: اورنگ- فتوحی- حبیبی- کیخسرو شاهرخ- مصدق جهان‌شاهی- دکتر سمیعی- مؤیدقوامی- ارکانی- اعتبار- مهدوی- دکتر احتشام- علوی- مژدهی- حسن‌علی دولت‌شاهی- جلائی- رفیعی- نواب‌یزدی- لیقوانی- مخبرفرهمند- دکتر جوان- روحی.

به شعبه اول اضافه می‌شود- آقای مؤیدثابتی

به شعبه دوم اضافه می‌شود- آقای معدل

رئیس- آقایان هیئت رئیسه خو درا معین خواهند کرد و اعضای کمیسیون عرایض و مبتکرات را هم تشخیص می‌نمایند.

3- شور و تصویب استخدام متخصص ضرابخانه

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام ویلهلم برانت متخصص ضرابخانه:

لایحه نمره 30483 دولت راجع به استخدام آقای ویلهلم برانت متخصص فنی ضرابخانه با حضور نماینده دولت در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که داده شد مواد پیشنهادی با حذف کلمه (ایرانی) از ماده دوم عیناً تصویب و علیهذا خبر آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 29 آذر 1314 لایحه نمره 30483 دولت راجع‌به استخدام آقای ویلهلم برانت آلمانی را برای کارخانه ضرابخانه تحت شور قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- عین لایحه قرائت می‌شود.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقای ویلهلم برانت تبعه آلمانی را برای کارخانه ضرابخانه از تاریخ 21 خرداد ماه 1314 برای مدت دو سال استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق آقای برانت ماهی سه هزار ریال و یکصد و ده دلار طلا که در آخر هر ماه شمسی ایرانی تأدیه خواهد شد.

ماده سوم- در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول در صورتی که به موجب قانون جدیدی ادامه خدمت او تصویب نشود و به طور قطع از ایران خارج شود مبلغ دویست و پنجاه دلار طلا به عنوان خرج سفر مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد چنانچه مشارالیه مأموریت پیدا کند که در داخله ایران مسافرت نماید خرج سفر او مطابق نظامنامه‌های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم- آقای برانت هر سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت و ممکن است از مرخصی مزبور یکجا استفاده نماید.

ماده پنجم- در صورتی که دولت ایران قرارداد استخدام او را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به او خواهد پرداخت ولی هر گاه القاء قرارداد در نتیجه

+++

دخالت او در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماه مزبوره داده نخواهد شد.

ماده ششم- چنانچه آقای برانت در مدت استخدام خود مریض شود و پس از مدتی که زا سه ماه تجاوز نکند و معالجه مفید نگردد و مطابق تصدیق طبیبی که از طر ف وزارت مالیه معین می‌گردد معلوم شود ادامه خدمت او دیگر مقدور نخواهد بود آن وقت وزارت مالیه به خدمت او خاتمه خواهد داد در این صورت حقوق تا روز القاء قرارداد به انضمام مخارج معاودت مذکور در ماده سوم به او داده خواهد شد.

ماده هفتم- در صورت فوت آنچه بابت حقوق و مرخصی سالیانه و مخارج معاودت طلبکار باشد به خانواده او داده خواهد شد.

ماده هشتم- سایر قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

رئیس- شور در کلیات است مخالفی نیست. رأی گرفته شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقای ویلهلم برانت تبعه آلمانی را برای کارخانه ضرابخانه از تاریخ 21 خردادماه 1314 برای مدت دو سال استخدام نماید.

رئیس- آقای دیبا

طباطبائی‌دیبا- اینجا نوشته است تبعه آلمانی باید نوشته شود آلمانی یا تبعه آلمان این را اصلاح بفرمایند.

رئیس- صحیح است اصلاح می‌شود. آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- حقوق آقای برانت ماهی سه هزار ریال و یکصد و ده دلار طلا است که در آخر هر ماه شمسی تأدیه خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول در صورتی که به موجب قانون جدیدی ادامه خدمت او تصویب نشود و به طور قطع از ایران خارج شود مبلغ دویست و پنجاه دلار به عنوان خرج سفر مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد. چنانچه مشارالیه مأموریت پیدا کند که در داخله ایران مسافرت نماید خرج سفر او مطابق نظامنامه‌های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود

ماده چهارم- آقای برانت هر یک سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت و ممکن است از مرخصی مزبور یکجا استفاده نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم- در صورتی که دولت ایران قرارداد استخدام او را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به او خواهد پرداخت ولی هر گاه الغاء قرارداد در نتیجه دخالت او در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماهه مزبوره داده نخواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم

ماده ششم- چنانچه آقای برانت در مدت استخدام خود مریض شود و پس از مدتی که از سه ماه تجاوز نکند و معالجه مفید نگردد و مطابق تصدیق طبیبی که از طرف وزارت مالیه معین می‌گردد معلوم شود ادامه خدمت او دیگر مقدور نخواهد بود آن وقت وزارت مالیه به خدمت او خاتمه خواهد داد در این صورت حققو تا روز الغاء قرارداد به انضمام مخارج معاودت مذکور در ماده سوم به او داده خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم.

+++

ماده هفتم- در صورت فوت آنچه بابت حقوق و مرخصی سالیانه و مخارج معاودت طلبکار باشد به خانواده او داده خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

رئیس- مخالفی نیست موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات ثانی است. مخالفی نیست آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده یکصد و پنج ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرد ر موقع اعلام رأی 113 نفر به اکثریت 105 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: دکتر غنی- دولت‌شاهی- نیرومند- حیدری- دربانی- زوار- نوبخت- علوی- کمالی- ایزدی- لیقوانی- فرشی- نائینی- لاریجانی- احتشام‌زاده- ثقة‌الاسلامی- شجاع- دکتر طاهری- طهران‌چی- طباطبائی‌بروجردی- دکتر سنک- اعتصام‌زاده- مؤیداحمدی- جمشیدی- اعظم‌زنگنه- مرآت اسفندیاری- کفائی- ارکانی- عراقی- اقبال- نیک‌پور- اعتبار- انوشیروانی- ناصری- جرجانی- روحی- ابراهیم سمیعی- نمازی- مولوی- محیط- دهستانی- بیات- دادور- طالش- مسعودی‌خراسانی- دکتر سمیعی- خواجوی- رضوی- صادقی- دکتر لقمان نهورای- پالیزی- علی مؤید- اردبیلی- فتوحی- شباهنگ- دبستانی- جلائی- سیدکاظم یزدی- خواجه‌نوری- امیرابراهیمی- مقدم- دکتر ملک‌زاده- نواب‌یزدی- غلام‌حسین ملک- ابراهیمی‌ریگی- موسی‌ مرآت- دکتر احتشام‌زاده- اسکندری- مصباح‌فاطمی- رفیعی- فزونی- تقی شیرازی- احمد مؤیدقوامی- منصف- پناهی- معتضدی- اسدی- نقابت- سلطانی شیخ‌الاسلامی- دبیرسهرابی- علی وکیلی- مجدضیائی- مژدهی- صفاری- صدیق- رهبری- محمدرضا بهبهانی- تربیت- اهری- محسن مهدوی- سهراب ساگینیان- بیات‌ماکو- حمزه‌تاش- محمد وکیل- طباطبائی‌دیبا- ملک‌زاده‌آملی- دکتر جوان- معدل شیرازی - ملایری- مشیری- دکتر ضیاء- کازرونیان- پارسا- اورنگ- آزادی.

4- تصویب لایحه استخدام 7 نفر میکروب‌شناس و بیطار

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به استخدام یک نفر بیطار متخصص میکروب‌شناسی و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات

لایحه نمره 13277 دولت راجع به استخدام یک نفر بیطار متخصص میکروب‌شناسی و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات با حضور آقای بیات رئیس اداره کل فلاحت در کمیسیون بودجه مطرح و بالنتیجه ماده واحده پیشنهادی عیناً تصویب و اینک خبر آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 13277 دولت راجع به استخدام یک نفر بیطار میکروب‌شناسی و شش نفر بیطار متخصص در تفتیش صحی حیوانات را از اتباع دول فرانسه و آلمان و اطریش و مجارستان مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام آنان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت:

ماده‌واحده- اداره کل فلاحت مجاز است یک نفر بیطار متخصص در میکروب‌شناسی را برای تهیه سرم و واکسن و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات از اتباع دول فرانسه و آلمان و اطریش و مجارستان با حقوق سالیانه (4750) پهلوی طلا برای مدت 3 سال استخدام نماید سایر شرایط استخدامی متخصصان مزبور از حیث تاریخ ابتدای استخدام و مرخصی با استفاده حقوق و تأدیه فوق‌العاه اعاشه و خرج مسافرت از اروپا به ایران و مراجعت به اروپا و همچنین در داخله ایران و تعهد پرداخت حقوق آنها به پول‌های مختلف و تهیه منزل برای هر یک از متخصصان علاوه بر حقوق و خرج سفر مذکور در فوق بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و تصویب هیئت وزار خواهد بود حقوق مدتی را که در سال جاری متخصصان مزبور خدمت می‌نمایند با سایر مخارج فوق از محل بودجه اداره کل فلاحت و یک میلیون ریال اعتبار اضافی موضوع قانون شانزدهم شهریور ماه 1314 تأدیه و نسبت به بقیه مدت خدمت از محل

+++

بودجه سال‌های بعد اداره مزبوره پرداخت خواهد شد.

تبصره- چنانچه در ظرف سه سال به خدمت یک یا چند نفر از متخصصان مذکور خاتمه داده شود اداره کل فلاحت می‌تواند دیگری را با رعایت شرایط فوق برای بقیه مدت سه سال استخدام نماید.

رئیس- آقای دیبا.

طباطبائی‌دیبا- ترتیب کنترات‌های مستخدمین خارجه در ادوار سابقه یعنی در اوایل دوره چهارم مجلس این بود که تمام شرایط کنترات را از جزیی و کلی در آن لایحه که دولت می‌آورد به مجلس ذکر می‌شد تا اینکه در 23 عقریب 1301 قانونی از مجلس گذشت که سه مطلب مربوط به کنترات مستخدمین خارجی باید در مجلس تصویب شود یکی مسئله هویت مستخدم است یکی هم مسئله حقوق یکی هم مدت این ترتیب معمول بود و یک مدتی مستخدمین خارجی اسامیشان هم می‌آمد در مجلس مثلاً فرض کنید دولت اگر یک نفر مستخدم فرانسوی لازم داشت قبلاً با آن شخص مذاکره می‌کردند بعد لایحه‌اش می‌آمد به مجلس و تصویب می‌شد و بعد از آن موقوف شد و حالا این طور اجازه داده می‌شود به دولت که یک نفر فرانسوی یا یک نفر آلمانی استخدام کند ولی البته باید سه شرط اصلی آن فقط از مجلس بگذرد بنده لایحه را می‌بینم که یک ماده واحده است و مشتمل بر چندین فقره است که حقیقتاً اشخاصش معلوم نیست به دولت اجازه داده می‌شود که شش نفر بیطار از اتباع آلمان و فرانسه و اطریش و مجارستان با حقوق سالیانه فلان استخدام شوند و هیچ معلوم نیست که حقوق هر یک از اینها چقدر است بنده عقیده‌ام این است که آنچه وظیفه مجلس است نباید از دست بدهد این سه شرط اصلی باید در مجلس تصویب شود که سایر شرایطش را هم دولت مطابق قانون 23 عقرب 301 تعیین خواهد نمود و در آخر لایحه یک تبصره‌ای است که تازگی دارد بنده همچو سابقه در مجلس سراغ ندارم می‌نویسد: چنانچه در ظرف سه سال به خدمت یک یا چند نفر از مستخدمین مزبور خاتمه داده شود اداره کل فلاحت می‌تواند دیگری را با رعایت شرایط فوق برای مدت سه سال استخدام نماید خوب این یک یا چند نفری که هنوز هویتشان معلوم نیست چطور استخدام می‌شوند این است که بنده عقیده‌ام این است که باید این لایحه را طوری قرار بدهیم که مخالف آن قانون 23 عقرب هم نباشد و دولت هم لایحه‌اش را روی این سه شرط به مجلس بیاورد.

دکتر طاهری (مخبر کمیسیون بودجه)- به طوری که آقای دیبا فرمودند برای مستخدمین خارجی که استخدام می‌شوند چهار چیز را باید مجلس تصویب کند (ایشان سه چیز فرمودند) یکی ملیت است- یکی مدت- یکی حقوق- یکی سمت یعنی مستخدمی را که می‌آورند برای چه کار می‌آورند در این لایحه این چهار چیز رعایت شده است سمتشان معین شده است برای اینکه یک نفر متخصص در میکروب‌شناسی است برای تهیه سرم و واکسن و شش نفر دیگر هم برای بیطاری این سمت‌شان مدت‌شان هم که معین شده است یعنی برای مدت سه سال ملیت‌شان هم تعیین شده است یعنی از دولت فرانسه و آلمان و اطریش و مجارستان یعنی از این چهار دولت حق دارد استخدام کند. حقوق‌شان هم معین شده است که 4750 پهلوی طلا است پس تمام آن چهار چیزی که مجلس باید تصویب کند در این لایحه ذکر شده علت این که تفکیک نشده است حقوق‌شان این به نفع مملکت است زیرا که حقوق آنها مساوی نخواهد بود متفاوت خواهد بود و ملیت‌شان هم متفاوت است اگر چنانچه می‌خواستند حقوق‌شان را تعیین کند موجب رقابت می‌شد و یک گله‌گذاری‌هایی که دولت در محظور می‌افتاد که چون فلان مستخدم آلمانی را با فلان مبلغ استخدام کرده‌اند اطریشی را هم باید به همان مبلغ استخدام کنید ممکن بود که یکی به کمتر حاضر شود برای این کار و یکی گران‌تر پس آن چیزهایی که دولت باید به تصویب مجلس برساند آن چهار چیز در این لاحیه هست فقط چیزی را

+++

که فرمودند موضوع سابقه بود این را در کمیسیون بودجه هم متذکر شدند و معلوم شد که عین این لایحه را مجلس در سال گذشته گذارنده در سال گذشته برای اداره فلاحت گذارنده بنابراین به سابقه هم لطمه وارد نمی‌آید زیرا مجلس این کار را کرده است و به علاوه مفید است زیرا بهتر می‌توانند اینها را استخدام کنند وقتی که حقوق یکجا معین شود مجبور نیستند که هر مبلغی به تصویب می‌رسد به او بدهند هر مبلغی که رضایت دادند به او می‌دهند. در قسمت تبصره هم که اضافه کردند تبصره هم همین‌طور است وقتی که بنا شد با این حقوق و با این ملیت و با این سمت باشد و برای این کار دیگر مانعی ندارد که اگر یک نفرشان را خارج کردند یا خارج شد یکی را بتوانند جایش بگذارند از اتباع همین چهار دولتی که ما تصویب کردیم و با همین حقوق. بنابراین بنده عقیده دارم موافقت بفرمایید و رأی بدهید.

رئیس- دیگر مخالفی نیست. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 100 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأی 115 با کثریت 100 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: تقی شیرازی- پناهی- احمد مؤیدقوامی- اسدی- مشیری- معتضدی- تربیت- سلطانی شیخ‌الاسلامی- دکتر احتشام- دبیرسهرابی- محسن مهدوی- صفاری- مژدهی- سهراب ساگینیان- نقابت- صدیق- دکتر جوان- منصف- معدل شیرازی- دکتر ضیاء- دادور- اعظم‌زنگنه- ملایری- ابراهیم سمیعی- رضوی- امیرنیرومند- دکتر غنی- طالش- دکتر سمیعی- اعتصام‌زاده- خواجه‌نوری- بیات- جرجانی- کازرونیان- مرآت اسفندیاری- نمازی- نیک‌پور- ناصری- کفائی- روحی- محمدرضا بهبهانی- مصباح‌فاطمی- انوشیروانی- اقبال- اعتبار- آزادی- اهری- علی مؤید- عراقی- مولوی- خواجوی- لاریجانی- مسعودی‌خراسانی- اردبیلی- ابراهیمی‌ریگی- رفیعی- بیات‌ماکو- جلائی- پالیزی- حسن‌علی دولت‌شاهی- دکتر سنک- علی وکیلی- مجدضیائی- رهبری- طهران‌چی- حیدری- شجاع- احتشام‌زاده- نائینی- ارکانی- دکتر طاهری- فزونی- امیرابراهیمی- صادقی- سیدکاظم یزدی- دهستانی- ثقة‌الاسلامی- طباطبائی‌دیبا- نواب‌یزدی- دکتر لقمان نهورای- لیقوانی- زوار- دربانی- دکتر ادهم- اورنگ- طباطبائی‌بروجردی- افشار- فرشی- کمالی- نوبخت.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه هفتم دی سه ساعت قبل از ظهر

دستور لوایح موجوده

(مجلس چهار ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

اجازه استخدام آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان برای کارخانه ضرابخانه

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان را برای کارخانه ضرابخانه از تاریخ 21 خرداد ماه 1314 برای مدت دو سال استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق آقای برانت ماهی سه‌هزار ریال و یکصد و ده دلار طلا است که در آخر هر ماه شمسی تأدیه خواهد شد.

ماده سوم- در انقضای مدت دو سال مذکور در ماده اول در صورتی که به موجب قانون جدیدی ادامه خدمت او تصویب نشود و به طور قطع از ایران خارج شود مبلغ دویست و پنجاه دلار طلا به عنوان خرج سفر مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد. چنانچه مشارالیه ماموریت پیدا کن که در داخله ایران مسافرت نماید خرج سفر او مطابق نظامنامه‌‌های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم- آقای برانت هر یک سال یک ماه مرخصی به استفاده حقوق خواهد داشت و ممکن است از مرخصی مزبور یکجا استفاده نماید.

ماده پنجم- در صورتی که دولت ایران قرارداد استخدام او را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر مذکور در ماده سوم معادل سه ماه حقوق به او خواهد پرداخت ولی هر گاه الغای قرارداد در نتیجه دخالت او در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفر معاودت و حقوق سه ماه مزبوره دده نخواهد شد.

ماده ششم- چنانچه آقای برانت در مدت استخدام خود مریض شود و پس از مدتی که ا سه ماه تجاوز نکند و معالجه مفید نگردد و مطابق تصدیق طبیبی که از طرف وزارت مالیه معین می‌گردد معلوم شود ادامه خدمت او دیگر مقدور نخواهد بود آن وقت وزارت مالیه به خدمت او خاتمه خواهد داد در این ص ورت حقوق تا روز الغای قرارداد به انضمام مخارج معاودت مذکور در ماده سوم به او داده خواهد شد.

ماده هفتم- در صورت فوت آنچه بابت حقوق و مرخصی سالیانه و مخارج معاودت طلبکار باشد به خانواده او داده خواهد شد.

ماده هشتم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام یک نفر بیطار میکروب‌شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات

ماده‌واحده- اداره کل فلاحت مجاز است یک نفر بیطار متخصص در میکروب‌شناسی را برای تهیه سرم و واکسن و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی حیوانات از اتباع دول فرانسه و آلمان و اطریش و مجارستان با حقوق سالیانه (4750) پهلوی طلا برای مدت سه سال استخدام نماید سایر شرایط استخدامی متخصصان مزبور از حیث تاریخ ابتدای استخدام و مرخصی با استفاده حقوق و تأدیه فوق‌العاده اعاشه و خرج مسافرت از اروپا به ایران و مراجعه به اروپا و همچنین در داخله ایران و تعهد پرداخت حقوق آنها به پول‌های مختلف و تهیه منزل برای هر یک از متخصصان علاوه بر حقوق و خرج سفر مذکور در فوق بر طبق پیشنهاد اداره کل فلاحت و تصویب هیئت وزرا خواهد بود.

حقوق مدتی را که در سال جاری متخصصین مزبور خدمت می‌نمایند با سایر مخارج فوق از محل بودجه اداره کل فلاحت و یک میلیون ریال اعتبار اضافی موضوع قانون شانزدهم شهریورماه 1314 تأدیه و نسبت به بقیه مدت خدمت از محل بودجه سال‌های بعد اداره مزبوره پرداخت خواهد شد.

تبصره- چنانچه در ظرف سه سال به خدمت یک یا چند نفر از متخصصین مذکور خاتمه داده شود اداره کل فلاحت می‌تواند دیگری را با رعایت شرایط فوق برای بقیه مدت سه سال استخدام نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293536!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)