کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 33 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 23 شهریور ماه 1312 (23 جمادىالاولى 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و هشت نفر از آقایان نمایندگان.

3) موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 33

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 23 شهریور ماه 1312 (23 جمادىالاولى 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و هشت نفر از آقایان نمایندگان.

3) موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورتمجلس روز یکشنبه 19 شهریورماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه: آقایان افسر- نمازی- اسکندری- امیرابراهیمی- شیرازی- ارباب کیخسرو- عراقی- طباطبایی وکیلی- مسعود ثابتی- امیرتیمور- طباطبایی بروجردی- یونس آقا وهاب‌زاده- چایچی- کورس- معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه:آقایان: رهنما- اسدی- مؤید قوامی- مرتضی‌قلی بیات- افخمی- اسفندیاری- دکتر شریعت‌زاده- مسعودی- دکتر سمیعی- پورسرتیپ

-1تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ در صورتمجلس عرضى ندارم. قبل از دستور.

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس تصویب شد. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى ـ بنده در این موقع لازم دانستم یک تذکرى عرض کنم راجعبه دستور و آن این است که با علاقه مفرطى که مقام ریاست مجلس به دیانت و قانون اساسى دارند اغلب از آقایان وکلا قسم یاد کردهاند لکن بعضیها قسم یاد نکردهاند این است که بنده پیشنهاد میکنم که امروز دستور قسم خوردن بعضى از آقایان باشد که هنوز قسم نخوردهاند (صحیح است).

افسر ـ مطابق قانون اساسى اول باید قسم بخورند هر چه دیر باشد دیر است.

مؤید احمدى ـ بلى صحیح است.

رئیس ـ میل آقایان این طور است؟ (نمایندگان: بلى صحیح است) بسیار خوب شروع میکنیم به اجراى مراسم تحلیف:

-2 اجراى مراسم تحلیف‏

(در این موقع به مناسبت حاضر نمودن کلامالله مجید در مجلس تمام حضار قیام نمودند.)

+++

سپس آقایان مفصلهالاسامى مطابق اصل 11 قانون اساسى صورت قسمنامه را هر یک به شرح ذیل قرائت و امضاء نمودند.

صورت قسمنامه:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.

من که در ذیل امضاء مینمایم خداوند را به شهادت میطلبم و به قرآن مجید قسم یاد میکنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جزء فوائد و منافع دولت و ملت ایران.

اسامى آقایان: حیدرى، حاج میرزا حسنخان اسفندیارى، حمزهتاش، دکتر سنگ، مقدم، پناهى، نوبخت، ارگانى، منصف، شریعتزاده، ناصرى، قراگزلو، طباطبایى دیبا، محمد آخوند، سلطانى شیخالاسلامى، طالش خان، ساکینیان، محسن آقا مهدوى، شاهرودى، فتحعلى خان بختیار، دکتر قزل ایاغ، آقا میرزا سید احمد بهبهانى، دکتر سمیعى، هزار جریبى، میرزا یانس، دکتر لقمان کازرونى.

-3 موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اظهار عقیده شده است جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293397!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)