کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 32 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 13 آذرماه 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى جم رئیس‌الوزرا- رأى اعتماد

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى و تجارتى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 32

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 13 آذرماه 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى جم رئیس‌الوزرا- رأى اعتماد

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى و تجارتى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس 6 آذرماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه - آقایان: صفوی - هدایت - علوی‌سبزواری - بیات‌ماکو

غایبین بی‌اجازه - آقایان: احمد بهبهانی - اعظم‌زنگنه - پالیزی - دکتر قزل‌ایاغ - معدل - امیرابراهیمی - مرآت اسفندیاری - گودرزی - میرزایی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: محمدرضا بهبهانی - کاشف - وکیلی - همراز - بیات - عراقی - افخمی - ارکانی - اورنگ - پناهی - ناصری

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ آقاى بهبهانى.

بهبهانى (احمد)- بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که روز پنجشنبه گذشته بنده مریض بودم و آقاى حکیم‌الدوله هم معالج بنده بود و به وسیله یکى از آقایان هم استجازه نموده بودم تمنى دارم اصلاح بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر احتشام.

دکتر احتشام- آقاى قزل‌ایاغ را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض و در مریضخانه تحت معالجه هستند.

رئیس- صحیح است. اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست؟ (گفتند- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى جم رئیس‌الوزرا- رأى اعتماد

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا.

رئیس الوزرا (آقاى جم)- چنان‌که خاطر آقایان محترم مستحضر است آقاى فروغى به واسطه کسالتى که داشتند از خاکپاى مبارک همایونى استدعاى قبول استعفا و مدتى استراحت کرده بودند و این استدعاى ایشان در پیشگاه ملوکانه مورد قبول واقع شد و از طرف اعلیحضرت همایونى تشکیل کابینه به اینجانب امر و مقرر شد. هیئت‌وزرا آقایانى هستند که بودند و به ترتیب ذیل به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند:

آقاى داور وزیرمالیه- آقاى منصور وزیر طرق- آقاى کاظمى وزیر امور خارجه- آقاى صدر وزیرعدلیه

+++

آقاى نظام‌الدین حکمت وزیر پست و تلگراف- آقاى على‌اصغر حکمت وزیر معارف و اوقاف- آقاى سرلشکر نخجوان کفیل وزارت جنگ- آقاى بیات رئیس کل فلاحت- آقاى اعلم و رئیس کل تجارت- و آقاى امین رئیس کل صناعت و معادن. وزارت داخله هم به مسئولیت اینجانب اداره خواهد شد و در غیبت آقاى کاظمى وزیر امور خارجه آقاى سهیل معاون وزارت خارجه کارها را اداره می‌کند.

چون تغییرى در پروگرام هیئت دولت داده نشده است لذا پروگرام همان است که سابقاً به مجلس شوراى ملى تقدیم شده و تصویب شده است و تقاضا می‌کنم لوایحى هم که در مجلس شوراى ملى هست و صورتش در اینجا هست جزو دستورگذاشته شود که زودتر تکلیفش معلوم شود.

رئیس- بعضى از لوایح جزو دستور امروز است یکى راجع‌به وزارت عدلیه است و یکى راجع‌به وزارت داخله اگر آقایان مایل باشند می‌توان در این لوایح امروز مذاکره کرد والا بماند براى جلسه آتیه.

وزیر عدلیه (آقاى صدر)- لوایح وزارت عدلیه که سابقاً تقدیم شده بود همان است که تقدیم شده و اگر جزو دستور امروز باشد بهتر است. (صحیح است)

رئیس- به‌ طوری که آقاى رئیس‌الوزرا اظهار فرمودند چون در پروگرام دولت تغییرى پیدا نشده است لهذا تقاضاى رأى اعتماد می‌شود. آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 13 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع رأى 114 (چون بنده هم داخلم) به اتفاق آرا رأى اعتماد داده شد. آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى داشتید.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: ابراهیمی‌ریگی - آزادی - امیر نیرومند - خواجوی - کفایی - قزوینی - نوبخت - طباطبایی‌بروجردی - حاج محمدرضا بهبهانی - فرشی - کمالی - ایزدی - ارکانی - هزارجریبی - نائینی - لیقوانی - دکتر طاهری - مرتضی امین - دکتر ادهم - احتشام‌زاده - شجاع - دکتر غنی - محسن مهدوی - زوار - فتح‌الله فزونی - محمدتقی شیرازی - نمازی - سلطانی - اسدی - فرج‌الله آصف - اورنگ - همراز - کاشف - پناهی - دکتر سنک - ثقة‌الاسلامی - سهراب ساگینیان - دبیرسهرابی - مجدضیائی - رهبری - حمزه‌تاش - مژدهی - صفاری - معتصم‌سنک - اعتصام‌زاده - مولوی - علی مؤید - دربانی - دادور - مشیری - عراقی - دکتر ملک‌زاده - کاظم یزدی - طالش - رضوی - روحی - مرآت اسفندیاری - اقبال - نیک‌پور - دکتر ضیاء - مصدق جهان‌شاهی - غلام‌حسین ملک - احمد مؤیدقوامی - موسی مرآت - دکتر احتشام - فتوحی - اعتبار - عباس مسعودی - حسین فاطمی - خواجه‌نوری - اهری - معتضدی - شاهرودی - تربیت - نقابت - رفیعی - نواب‌یزدی - دکتر لقمان - محیط - انوشیروانی - وثوق - جرجانی - ناصری - علوی - مصباح‌فاطمی - دبستانی - مسعودی‌خراسانی - کیخسرو شاهرخ - امیرابراهیمی - لاریجانی - افخمی - جلایی - صادقی - حیدری - دکتر سمیعی - ابراهیم سمیعی - دهستانی - مؤیداحمدی - صدیق - بیات - بهبهانی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - دکتر جوان - مقدم - منصف - ملایری - طهران‌چی - اردبیلی - شباهنگ - ملک‌مدنی - جمشیدی - اسکندری.

رئیس‌الوزرا - از اظهار اعتمادى که از طرف مجلس شوراى ملى نسبت به هیئت دولت شد اظهار امتناع می‌کنم و امیدوارم به خدمات محوله مملکتى موفق شوم (نمایندگان- ان‌شاالله- صحیح است.)

3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى و تجارتى‏

رئیس- دستور امروز بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى و تجارتى است از ماده بیست و یک قرائت می‌شود.

ماده 21- در نقاطى که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوى نیز رسیدگى می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم مزبور که مدعى به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعى و غیرقابل استیناف است و مرجع استینافى قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیک‌ترین محکمه ابتدایى خواهد بود مگر این که وزارت عدلیه محکمه ابتدایى دیگرى را معین نماید.

رئیس- ماده بیست و دوم

مبحث چهارم- در مقررات مشترکه

راجعه ‌به صلاحیت بعضى محاکم ابتدایى و محاکم صلح.

ماده 22- دعاوى راجع‌به محاکمى که بدایتاً رسیدگى

+++

می‌نمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعى‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعى‌علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتى داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتى داشته ولى در ایران مال غیرمنقول دارد دعوى در محکمه اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعى می‌تواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوى کند.

رئیس- ماده بیست و سوم.

ماده 23- در دعاوى تجارى همچنین در هر دعواى راجع‌به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشى شده باشد مدعى می‌تواند به محکمه محلى رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

رئیس- ماده بیست و چهارم.

ماده 24- دعاوى راجعه به غیرمنقول اعم از دعوى مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در محکمه اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

رئیس- ماده بیست و پنجم.

ماده 25- در صورتی که مدعى به مال منقول و غیرمنقول باشد مدعى می‌تواند در محکمه که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است یا در محکمه محل اقامت مدعى‌علیه اقامه دعوى کند به شرط آنکه دعوى در هر دو قسمت ناشى از یک منشأ شده باشد.

رئیس- ماده بیست و ششم.

ماده 26- هرگاه یک ادعا راجع‌به چند مدعى‌علیه باشد که در حوزه‌هاى محاکم مختلفه اقامت دارند یا راجع‌به چند مال غیرمنقول باشد که در حوزه‌هاى محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعى می‌تواند به یکى از محاکم مزبور رجوع کند.

رئیس- ماده بیست و هفتم.

ماده 27- هر دعوى که در اثنای رسیدگى به دعوى دیگرى از طرف مدعى یا مدعى‌علیه یا شخص ثالثى یا از طرف متداعیین اصلى بر ثالث اقامه شود و دعوى مزبور با دعوى اصلى ناشى از یک منشأ باشد یا با دعوى اصلى ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه می‌شود که دعوى اصلى در آنجا اقامه شده مگر آنکه دعوى طارى از صلاحیت ذاتى محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگى به دعوى اصلى متوقف به رسیدگى به دعوى طارى باشد دعوى اصلى موقوف می‌ماند تا دعوى طارى در محکمه که صلاحیت رسیدگى به آن را دارد خاتمه پذیرد.

رئیس- ماده بیست و هشتم.

ماده 28- در مورد ماده فوق محکمه باید عرض‌حال راجع‌به دعوى طارى را به محکمه صلاحیت‌دار بفرستد و هرگاه مدعى دعوى مزبور را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرض‌حال نسبت به دعوى طارى بلااثر و محکمه که مشغول رسیدگى به دعوى اصلى بوده رسیدگى و حکم خواهد داد هرگاه دعوى اصلى در محکمه صلحیه بوده و دعوى طارى از حدّنصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوى اصلى نیز باید به محکمه ابتدایی صلاحیت‌دار احاله شود مگر این که طرفین دعوى به رسیدگى صلحیه تراضى نمایند. ادعای تهاتر و هر عنوانى که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرض‌حال جداگانه نیست.

رئیس - ماده بیست و نهم.

ماده 29- هرگاه شخص ثالثى که جلب یا وارد محکمه می‌شود به موجب اسناد کتبى یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوى فقط براى انصراف او از محکمه که قانوناً مرجع رسیدگى است اقامه شده می‌تواند اقامه دعوى را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضاى او را قبول کند.

رئیس- ماده سى‌ام.

ماده 30- دعاوى راجع‌به ترکه متوفى در صورتی که دعوى مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصى اقامه شود که

+++

خود را ذی‌حق در تمام یا قسمتى از ترکه می‌دانند اگر چه مدعى به دین باشد یا راجع‌به وصایاى متوفى مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعواى الغا یا بطلان تقسیم در محکمه محل اقامه می‌شود که متوفى در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیرمنقولى باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمی‌باشد. در مورد دعواى بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم به توسط محکمه غیر از محکمه محل اقامت متوفى واقع شده باشد دعوى مزبور در محکمه که تقسیم توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.

رئیس- ماده سى و یکم.

ماده 31- دعوى توقف اعم از این که از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف مدعى- العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه داراى شعب متعدد باشد و یکى از شعبات متوقف شود دعوى بر خود تاجر در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوى توقف در محکمه اقامه می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده براى معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

رئیس- ماده 32 قرائت می‌شود:

ماده 32- دعوى راجع‌به ورشکستگى شرکت‌هاى تجارتى که مرکز اصلى آن در ایران است باید در مرکز اصلى شرکت به عمل آید.

رئیس- ماده 33 قرائت می‌شود:

ماده 33- دعاوى مربوطه به اصل شرکت و دعاوى شرکت بر شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و همچنین دعاوى اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقى است و در صورت انحلال تا وقتى که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلى شرکت اقامه می‌شود.

رئیس- ماده 34:

ماده 34- در دعاوى ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوى خود را در محل که تعهد در آنجا واقع شده یا محلى که مال‌التجاره باید تسلیم گردد یا جایى که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.

رئیس- ماده 35:

ماده 35- اگر شرکت داراى شعب متعدد در نواحى مختلفه باشد دعاوى ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محکمه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوى مزبور نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.

رئیس - ماده 36:

ماده 36- دعوى اعسار در صورتی که در حین رسیدگى به اصل دعوى اظهار شود در محکمه اقامه می‌شود که رسیدگى به اصل دعوى در آن مطرح است و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه رسیدگى می‌شود که حکم بدوى را صادر کرده است دعوى‌ اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعى ‌اعسار اقامه خواهد شد. دعوى ‌اعسار از مخارج محاکمه در محکمه اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگى بدوى به اصل دعوى رادارد.

رئیس- ماده 37:

ماده 37- دعوى خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن باید در صورتی که در ضمن دعوى اصلى مطالبه شده باشد در محکمه رسیدگى می‌شود که دعوى اصلى در آن مطرح شده والا در محکمه رسیدگى می‌شود که دعوى در آن خاتمه یافته است.

نسبت به دعاوی که رسیدگى به آن از خصائص محکمه شرع است دعوى خسارات مذکوره در محکمه اقامه می‌شود که دعوى اصلى را ارجاع به شرع کرده دعوى خسارت راجع‌به مرحله تمیزى در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمه

+++

راجع است که دعوى بدانجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

رئیس- ماده 38:

ماده 38- اختلافات مربوطه به اجراى احکام که از اجمال یا ابهام راجع‌به حکم یا محکوم به حادث شود در محکمه که اصل حکم را صادر کرده رسیدگى می‌شود.

اختلافات ناشی از اجراى احکام راجع‌به محکمه‌اى است که حکم به توسط آن محکمه اجرا می‌شود.

رئیس- ماده 39:

ماده 39- در تمام دعاوى که رسیدگى به آن از صلاحیت محاکمى است که بدایتاً رسیدگى می‌نمایند طرفین دعوى می‌توانند تراضى کرده به محکمه دیگرى که در عرض محکمه صلاحیت‌دار باشد رجوع کنند. تراضى طرفین باید به موجب سند رسمى با اظهار آنها در نزد حاکم محکمه‌ای که می‌خواهند دعوى خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت‌جلسه قید و به مهر یا امضای آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکى از آنها بی‌سواد باشد مراتب در صورت‌جلسه قید می‌شود.

رئیس- ماده 40:

ماده 40- مرجع استینافى احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل استیناف است نزدیک‌ترین محکمه ابتدایى است مگر آنکه وزارت عدلیه برحسب مقتضیات محکمه دیگرى را معین کند.

رئیس- ماده 41:

ماده 41- رسیدگى استینافى به احکام و قرارهاى صادره از محاکم ابتدایى در محکمه استینافى به عمل می‌آید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع می‌باشند.

رئیس- ماده 42

باب دوم

در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریقه حل آن.

فصل اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت:

ماده 42- تشخیص صلاحیت یا عدم‌صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوایى که به آن رجوع شده است به عهده خود آن محکمه است.

رئیس- ماده 43

ماده 43- هرگاه در موضوع یک دعوى دو محکمه عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود و همچنین است در صورتى که محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه یا اداره دیگر دولتى هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند.

رئیس- ماده 44 قرائت می‌شود.

فصل دوم- در طریقه حل اختلاف

مبحث اول- در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه

ماده 44- اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع‌به صلاحیت آنها به وسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرض‌حال کتبى در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارند.

محکمه باید به عرض‌حال مزبور در جلسه ادارى رسیدگى نماید رسیدگى به اصل دعوى تا صدور حکم راجع‌به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

رئیس- ماده چهل و پنج

ماده 45- هرگاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدایى باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدایى به عمل می‌آید اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایى به عمل می‌آید اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایی نبوده ولى در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و شش

ماده 46- هرگاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدایى باشد حل اختلاف به محکمه استیناف رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقع هستند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

+++

رئیس- ماده 47

ماده 47- اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدایى باشد که در حوزه یک استیناف واقع هستند حل اختلاف راجع‌به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.

رئیس- ماده 48

ماده 48- اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدایى و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده 49

ماده 49- اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدایى تولید شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.

رئیس- ماده 50

مبحث دوم- در طریقه حل اختلاف‏

بین محاکم عدلیه و محاکم غیرعدلیه.

ماده 50- اگر در موضوع یک دعوى بین محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه اختلافى در صلاحیت ایجاد شود یعنى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته یا هر دو از خود نفى صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالى تمیز مطابق مواد ذیل به عمل می‌آید.

رئیس- ماده 51

ماده 51- اشخاص ذی‌نفع یا مدعى‌العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است مراتب را با ذکر دلائل به مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز اعلام می‌کند و مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز براى حل اختلاف به رئیس اول دیوان عالى تمیز رجوع می‌نماید.

رئیس- ماده 52

ماده 52- براى حل اختلاف در شعبه اولى دیوان تمیز مجلسى مرکب از هفت نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رئیس اول تشکیل و به مسئله مختلف فیها رسیدگى و حکم قطعى صادر می‌نماید.

رئیس- ماده 53

ماده 53- در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته باشند مدعى‌العموم یا شخص ذی‌نفع که مراتب را به مدعى‌العموم کل اعلام نموده است باید به هر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که براى حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است در این صورت رسیدگى به دعوى در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم براى ورود در شور ثانى این لایحه موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است.)

جلسه آتیه روز پنجشنبه بیستم آذرماه دو ساعت بعدازظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس جهار ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

تصمیم‏

مجلس شوراى ملى دائر به ابراز رأى اعتماد نسبت به کابینه آقاى جم‏

مجلس شوراى ملى در جلسه 13 آذرماه 1314 نسبت به کابینه آقاى محمود جم رئیس‌الوزرا به اتفاق عده حاضرین (114 نفر) رأى اعتماد داده است.

تصمیم فوق در جلسه سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293534!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)