کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 32 صورت مشروح مجلس روز سه¬شنبه دوم خرداد ماه1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى فرهودى‏

3- طرح ورد گزارش شعبه اول راجع به رد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگى آقاى آشتیانى‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 32

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه دوم خرداد ماه1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى فرهودى‏

3- طرح ورد گزارش شعبه اول راجع به رد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگى آقاى آشتیانى‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 28 اردىبهشت ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان : خلیل دشتی - صفوی - نقابت - کفایی - آصف - تولیت - سلطانی - سید ضیاءالدین - فداکار - تهرانچی - تهرانی - معدل - مجد –کام‌بخش

غایب با اجازه - آقای سعد

دیر آمده بی­اجازه - آقای اکبر)

1- تصویب صورت مجلس ‏

رئیس- اعتراضى در صورت مجلس نیست؟ آقاى دکتر شفق .

دکتر شفق- بنده طرحى تقدیم کرده­ام در آن جلسه مثل این که ذکر نفرموده­اید در صورت مجلس‏ . . .

رئیس- ذکر شده است آقا منتهى توجه نفرمودید (صحیح است )

طوسى- بلى ذکر شده است آقا. خواندم (صحیح است)

دکتر شفق- بسیار خوب‏

رئیس- در صورت مجلس اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور

رئیس- هفت فقره قبل از دستور اجازه خواسته شده است .

عده از نمایندگان- دستور. دستور

طباطبایی- بنده با ورود در دستور مخالفم‏

رئیس بفرمایید .

طباطبایی- عرض کنم که سه­جلسه است بنده خواستم مطلب تقریباً لازمى را به عرض برسانم مربوط به همین جریانى

+++

که در کمیسیون عرایض و مرخصى هست بعداً هم به کمیسیون دادگسترى احاله خواهد شد و لازم است در این خصوص یعنى راجع به پرونده وزارت خواربار توضیحاتى به عرض مجلس برسانم که خیال می­کنم کمکى به تسریع جریان امر هم در کمیسیون عرایض و هم در کمیسیون دادگسترى خواهد نمود اگر اجازه می­فرمایید قبل از دستور عرض کنم .

جمعى از نمایندگان- بعد از دستور بفرمایید .

نمایندگان- دستور دستور

جمعى از نمایندگان- رأى رأى‏

رئیس- آقایانی که موافقند به این که وارد دستور بشویم قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد نوبت آقاى فرهودى است بفرمایید .

روحى- بنده هم اجازه خواستم .‏

رئیس- نام شما هم هست اجازه­ها به نوبه خودش محفوظ هست .

‏2- تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف آقاى فرهودى

فرهودى- اینک با اجازه آقایان طرح قانونى را می­خوانم و تقدیم ریاست محترم مجلس می­کنم که به کمیسیون ارجاع فرمایند:

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است به موجب تبصره یک ماده چهلم قانون متمم بودجه 1321 مصوب پنجم آذرماه 1321 وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل و براى تکمیل تحصیلات لیسانسیه­هاى حقوق دوره دکتراى حقوق را تأسیس نماید بر طبق اساسنامه­اى که اخیراً براى اجراى این قانون تهیه شده است تحصیل در دوره دکترى را در هر سال محدود به عده معینى از لیسانسیه­ها کرده­اند این عمل برخلاف اصل آزادى تحصیل مندرج در اصل هیجدهم قانون اساسى است و در قانون پنجم آذرماه هم استفاده از تحصیل در دوره دکترا را مطلق قرار داده و حدودى براى آن قائل نشده است رویه دانشگاه­هاى خارجه هم بر این است که به کلیه لیسانسیه­هاى حقوق تحصیل در دوره دکترا را بدون قید می­دهند لهذا براى تکمیل قانون پنجم آذر ماه امضاءکنندگان ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را مى­نماییم:

ماده واحده- تحصیل در دوره دکتراى حقوق براى لیسانسیه­هاى رشته حقوق آزاد و محدود به عده نخواهد بود .

عرض دیگرم راجع به این است که بیش از یک ماه است بنده سؤالی از آقاى وزیر راه راجع به اوضاع بنگاه راه‌آهن کرده­ام هنوز حاضر نشده­اند از ریاست محترم استدعا می­کنم به ایشان تذکر بفرمایند براى جواب زودتر حاضر شوند .

رئیس- به ایشان اطلاع داده خواهد شد این طرح هم به کمیسیون ارجاع می­شود .

جمعى از نمایندگان- دستور

رئیس- سه نفر دیگر از آقایان اجازه خواسته­اند.

عده از نمایندگان- دستور. دستور. رأى بگیرید

رئیس- پس رأى می­گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بقیه نطق­ها را در جلسه بعد بفرمایند.

روحى- اجازه­ها محفوظ بماند و تبعیض نشود .

رئیس- محفوظ که نمی­شود بماند باید در جلسه آتیه مجدداً اجازه بگیرند (صحیح است)

‏3 - طرح و رد گزارش شعبه اول راجع به رد انتخابات ورامین و تصویب نمایندگى آقاى آشتیانى

رئیس- مطلبى که در دستور امروز است دو فقره اعتبارنامه است ولى قبل از طرح این دو فقره اعتبارنامه یک مطلبى را باید به عرض مجلس برسانم که تکلیف هیئت رئیسه معلوم بشود در این دو روزه که در مورد اعتبارنامه­ها مذاکره می­شود و مخالف و موافق اینجا ثبت اسم مى­کنند یکى از آقایان وکلا امروز به بنده اظهار عقیده مى­کردند که نباید براى اعتبارنامه­ها لوحه بگذارند در خارج که ثبت اسم موافقت و مخالف بشود بلکه باید در خود مجلس استجازه بشود و آن ثبت اسم در خارج مربوط به لوایح و قوانین است و آقایان نمایندگان محترم مى­دانند که عمل مجلس به منزله تفسیر

+++

نظامنامه است چون این اظهار به بنده شده حالا خواستم ببینم نظر و عقیده آقایان وکلا راجع به این موضوع نظرى چیست و چه مى­فرمایند؟ و براى اعتبارنامه­ها در بیرون باید لوحه براى ثبت اسم آویزان بشود و ثبت موافق و مخالف بشود یا در خود مجلس باید استجازه بشود؟ آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- اعتبارنامه­ها هم جزو دستور مجلس است چنانچه ملاحظه می­فرمایید در هر دوره همین طور بوده و اعتبارنامه را جزء دستور حساب مى­کردند و رأى که می­دادند وارد دستور بشویم. . . ‏

رئیس- البته جزء دستور است‏

بهبهانى- در اوایل هر دوره در مورد تصویب اعتبارنامه­ها همین طور وارد عمل مى­شد و سابقه هم همین طور است على اى حال اعتبارنامه­ها جزو دستور مجلس است و سابقه هم همین طور است که جزو دستور است و چون جزء دستور مجلس می‌باشد البته موافق و مخالف صحبت باید بکنند و چون جزء دستور است و در این خصوص مخالف و موافق باید صحبت کنند حق این است که آن جا تابلو بگذارند همان طور که در دستور مجلس وقتى می­خواهد چیز بشود باید تابلو بگذارند و موافق و مخالف اسم­شان را ثبت کنند و صحبت کنند مگر یک وقتى که در مجلس اجازه خواسته شود و فرصت صحبت نباشد و تقاضا‌کنندگان اجازه را فى‌المجلس می­خواهند و اینجا ثبت می­شود که ثابت باشد براى جلسه بعد آن وقت البته مى­توانند که اجازه­هاى جلسه قبل براى جلسه بعد محفوظ بماند در اوایل ادوار گذشته هم همین طور عمل مى­شد در مورد اعتبارنامه­ها و اعتبارنامه جزو دستور باید تلقى شود و هر وقت هم جزو دستور مى­شد اعتبارنامه و مجلس به هم مى­خورد و می­رفتند می­گفتند اجازه­هاى ما محفوظ باشد. براى جلسه بعد و مجلس هم ساکت می­شد و سکوت مجلس هم دلیل بر رضایش بوده پس در هر حال اعتبارنامه جزو دستور است و جزو دستور باید تلقى شود چنانچه به رأى دادن یا ندادن در آن باب اهمیت داده می­شود یعنى رأى مجلس در آن محل اعتبار است و جزو دستور است و باید جزو تابلو نوشته شود .

رئیس- منظور بنده تأمین نشد البته اعتبارنامه جزو دستور است و مقصود این بود که مثل طرح­ها و لوایح لوحه برایش آویخته شود و موافق و مخالف نامشان را در آنجا ثبت کنند یا در مجلس استجازه نمایند این را می­خواستم معلوم بفرمایید تا تکلیف هیئت رئیسه معلوم شود که نسبت به اعتبارنامه­ها هم مثل قوانین تابع لوحه­هاى خارج باشیم یا نه؟ آقاى طوسى .

طوسى- هیچ قابل تردید نیست که هر موضوعى که محتاج به موافقت و مخالفت باشد باید در آن تابلو موافق و مخالف اسمشان را بنویسند و بعد در مجلس از روى آن ثبت اجازه داده شود که صحبت کنند (صحیح است) سوابق هم تاکنون همین طور بوده است حالا اگر نظر بعضى از آقایان به سوابق چند دوره قبل است که خیلى از این مسائل فعلاً مرتفع شد و طبق نظامنامه عمل می­شود و در این مورد هم لازم است مطابق سوابق و نظامنامه عمل شود .

رئیس- آقاى طباطبایی .

طباطبایی- این تشکیک و تردید از طرف من بود به آقاى رئیس هم من این تذکر را عرض کردم مطلب هم این است که سایر لوایح وقتى به مجلس شوراى ملى تقدیم می­شود می­رود به جریان خودش مخالف و موافق هم معلوم نیست و آنجا در خارج روى آن تابلو در مورد آن طرح یا لایحه می­نویسند که مخالف کیست و موافق کیست و از روى همان ثبت هم اجازه می­گیرند این درست اما در مورد اعتبارنامه گو این که آن هم جزء دستور است ولى این طور نیست مثل طرح یا لایحه نیست اعتبارنامه وقتى که مطرح شد و راپورت شعبه قرائت شد مخالف و موافق در خود مجلس معلوم می­شود در خارج صورت جلسه هم حاکى است از مخالفت آقایان ولى این را نمی­شود یک ورقه علی­حده برایش در خارج روى آن تابلو نصب کرد که بعد از چهار روز یک کسى در ستون مخالف یا موافق اسم بنویسد البته مانعى ندارد که او هم حرف بزند ولى نوبه آن کسى که فى­المجلس مخالفت کرده و در صورت جلسه هم ثبت شده على­الاصل محفوظ است (صحیح است) و قبلاً یادداشت شده است.

+++

رئیس- بالاخره این مسأله خیلى قابل مذاکره نیست مقصود بنده این است که تکلیف هیئت رئیسه معلوم بشود. اگر آقایان موافقت مى­کنند در این باب رأى می­گیریم که آیا . . .

دشتى- این که اشکالى ندارد آقا. آن کسانى که در مجلس مخالفت کرده­اند با یک اعتبارنامه باید آنها صحبت کنند دیگر عده از نمایندگان- (صحیح است)

رئیس- گمان می­کنم که نظر مجلس هم همین باشد (صحیح است) حالا اعتبارنامه آقاى آشتیانى مطرح است. گزارش شعبه اول طبع و توزیع شده است آقاى اردلان در آن جلسه اول با راپورت شعبه مخالفت کردند این است که به همین دلیلى که الان گفته شد در مجلس نوبه ایشان است بفرمایید .

اردلان- آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که این اعتبارنامه در شعبه اول مطرح بود گزارشى هم از شعبه اول تقدیم شده است و بنده چون خودم عضو شعبه بودم و از نزدیک ناظر این پرونده بوده­ام دیده­ام که این نظریه هفت نفر از آقایان اعضاى شعبه و رأى آنها حقیقت برخلاف عدالت و انصاف بود .

دکتر معاون- این طور نیست آقا . . .

اردلان- این بود که من خود را موظف دانستم که بیایم در مجلس و نظریات خود را عرض کنم حالا التفات بفرمایید بنده یکى یکى عرایضم را استدلالاتم را عرض می­کنم آقایان هم نظریات خودشان را می­گویند البته مجلس شوراى ملى هم سرانجام قضاوت خواهند فرمود. عرض کنم این پرونده متجاوز از چهل روز در شعبه اول مطرح بود و هر وهله که بنده خودم آنجا حضور پیدا کردم یکى دو ورق پرونده خوانده مى­شد بعد کار مهم­ترى پیش می­آمد موکول به جلسه بعد مى­شد و روز بعد هم همین طور بالاخره روز آخرى که در این خصوص ما خواستیم تصمیم اتخاذ کنیم یکى از آقایان یک پیشنهاد خیلى خوبى کرد و گفت که ما چهل روز است هر روز یک ورقه از این پرونده را خواندیم و چیزى درک نکردیم خوب یک دفعه بنشینیم یک روز از صبح تا غروب این را از سر تا ته بخوانیم و تصمیم بگیریم رویش و بنده عرض می­کنم که اگر این ترتیب می­شد و از اول تا آخر پرونده خوانده می­شد این قضیه اصلاً این صورت را پیدا نمی­کرد که هفت نفر از اعضا شعبه این نظریه را پیدا کنند که انتخابات ورامین باید تجدید شود شاید آن چه بنده خودم درک کردم نظر آقایان این بود که آقاى آشتیانى یک وکیل طبیعى آنجا هستند ولى جریان انتخابات ایوانکى یک قدرى انحراف دارد و بهتر است تجدید بشود و اگر ایشان رأى دارند ممکن است دو مرتبه در آنجا انتخابات تجدید شده و ایشان از آنجا انتخاب شوند بنده خودم شخصاً خیال مى­کنم که اگر ممکن بود این تصمیم را می­خواستند در آمریکا یا نیویورک بگیرند اشکالى نداشت و درست بود ولى در ایران این عدالت نیست براى این که مردم با ایمان و عقیده خودشان یک نفرى را به نمایندگى خودشان به مجلس معرفى کردند و این آمد در مجلس نشست و بعد به او گفتند از مجلس برو و تجدید انتخابات باید بشود آنها چه می­گویند؟ آنها می­گویند آقا ما تو را انتخاب کردیم ولى مجلس تو را قبول نکرد و یکى دیگر را باید معین کنیم بدین لحاظ بنده فکر کردم که اگر تصمیم آقایان روى این نظر است این نظر درست نیست همه آقایان مسبوق هستند این تصمیم را شعبه چهل روز قبل گرفت حالا گزارشش به مجلس شورای ملى آمده است و بعد از آن تاریخ در همین شعبه یک پرونده دیگرى مطرح شد و حالا ده پانزده روز است که مجلس تصمیم خودش را نسبت به آن اعلام کرده است آقاى دکتر زنگنه بنده اطمینان و اعتماد دارم به جدیت و فعالیتشان که هیچ دلیلى نداشت که این چهل روز معطل بشود به مجلس نیاید جز یک دلیل و آن این است که رأى این هفت نفر از آقایان بر این شده است بعد از این مدت معطلى که انتخابات آنجا را تجدید کنیم ولى مدارکى که اثبات بکند که این انتخابات باید تجدید شود در دسترس نبود و اگر آقاى دکتر زنگنه و سایر آقایان دقت بفرمایند یک دلیل محرز و متقنى که ما را متقاعد کند که ما رأى بدهیم انتخابات آنجا تجدید شود در این گزارش

+++

ابداً دیده نمی­شود و البته بنده کاملاً با این هفت نفر آقایانى که اظهار عقیده فرموده­اند می­توانم موافقت کنم که یک انحرافى در این پرونده به عقیده بنده مشاهده می­شود ولى این انحراف این اندازه نیست که ما رأى به بطلان انتخابات آنجا بدهیم و این عیب هم ناشى از عیب و نقصى است که در قانون انتخابات ما است که همه آقایان متوجه هستند و معتقدند که باید این قانون تجدید و اصلاح بشود و عوض بشود نقصى است که در مأمورین وزارت کشور است که چند قسم اعمال نظر شخصى کرده­اند و چه قسم وزرات کشور را که نظارت عالیه در امر انتخابات داشته است او آمده است و از سوء رفتار مأمورین خودش جلوگیرى کرده است و اگر وزارت کشور جلوگیرى از این جریان کرده است براى حفظ قانون و براى حسن اجراى قانون بوده است و از این نظر بوده است که قانون را حفظ کند و بنده خیلى متأسفم ولى وجدان من به من حکم می­کند که این مطلب را هم باید به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که یک عامل مؤثرى هم در این پرونده دخالت دارد و آن را بنده اسمش را نمی­دانم چه بگذارم و در اینجا عرض کنم که چه عاملى بوده یک عاملى بوده که تا حالا در انتخابات ایران خوشبختانه سابقه نداشته است آقایان اطلاع دارند بنده خودم هم اطلاع دارم که در دوره­هاى سوم و چهارم مردم با چه ذوق و شوق حوزه­هاى خودشان را تشکیل می­دادند براى امر انتخابات و هیچ منظور و مقصودى نداشتند جز این که وکیل صالح و خوبى به مجلس شورای ملى بفرستند ثانیاً بنده خودم یک شعبه داشتم در منزلم که بیشتر از اعضاى او از پستچى­هاى شهر تهران تشکیل می­شد آنها با این که تمام روز پیاده کاغذها را به خانه­ها می­رساندند با این حال شب مى­آمدند آنجا با چه رغبت و عشق و علاقه براى این که وکیل خودشان را تعیین کنند در انتخابات شرکت می­کردند متأسفانه بیست سال پیش آمد که اصلاً این عشق و علاقه به انتخابات خاموش شد بنده نسبت به این موضوع نمى­خواهم عرض بکنم البته در دوره چهاردهم که باز این ذوق و شوق و علاقه پیدا شد اول چیزى که ما مشاهده کردیم این قسمت بود که کاندیداها خیلى زیاد شدند البته باز هم موجب خوشوقتى است که مردم زیاد علاقه دارند ولى یک عامل بسیار خطرناک دیگرى هم به وجود آمد که خداى نکرده اگر این عامل موفقیت پیدا می­کرد تمام اساس مشروطیت ما متزلزل می­شد و آن این بود که یک اشخاصى تصور کردند که کرسى مجلس شوراى ملى یک متاع خریدارى است و گفتند که ما می­رویم با پول­هایى که داریم این کرسى را می­خریم و خیال نمی­کردند این فکر فکر غلطى است و خوشبختانه موفقیت نیافتند و همین جور در پرونده ایوانکى اگر انحرافى در پرونده مشاهده می­کنیم نفوذ همین عامل جدیدى است که بدبختانه در این انتخابات دوره چهارده چهره خودش را نمودار کرده است و بنده براى این که زیاد اسم این را به عناوین مختلف ذکر نکرده باشم اسم این عامل را فرشته زیبا گذاشتم که همه جا در این پرونده این فرشته زیبا چهره خودش را نمودار کرده است . . . ‏

هاشمى- چرا با فرشته طرفیت می­کنید؟ (خنده نمایندگان)

اردلان- آقایان می­دانند که اگر ما بیاییم و تجزیه کنیم قانون انتخابات را می­بینیم که نود درصد قانون انتخابات مربوط به میل و رغبت اهالى است که چه اشخاصى را انتخاب می­کنند و ده درصد انتخابات مربوط به تشریفات انتخابات است البته تشریفات محترم است ولى این قضیه در اساس امر انتخابات نباید مداخله داشته باشد و در اغلب ممالک دنیا این تشریفات را هم اصلاً ندارند حالا سرنوشت وکیلى که مردم از روى میل و رغبت و علاقه­مندى انتخاب کرده­اند موکول شده است به این که در شعبه یا در مجلس شوراى ملى نسبت به او رسیدگى شود و تصمیم گرفته شود ولى اساس قانون انتخابات را اگر ما تجزیه کنیم بیشتر مربوط به میل و علاقه مردم است‏ . . .

جمعى از نمایندگان- اکثریت نیست آقا. (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد)

اردلان- بنابراین در انتخابات شرط اصلى که ما باید در نظر بگیریم این است که ببینیم مردم ورامین چه وکیلى را انتخاب کرده­اند ما هم همان طور رأى بدهیم. اگر ما در موقع

+++

انتخابات ورامین به ورامین می­رفتم می­دیدیم که دو قوه متضاد براى پیشرفت منظور خودشان مشغول عمل و مبارزه هستند یک عده مردمى بوده­اند که با یک نان خالى که در کمرشان در سفره­شان بسته­اند پاى پیاده از فرسنگ­ها راه می­آمدند از روى ایمان و عقیده رأى خودشان را در صندوق ریخته و وکیل خودشان را انتخاب می­کردند ولى یک عده دیگرى هم بودند که با اتومبیل آمده بودند در همان نزدیکى­ها هم غذاهاى رنگارنگ تهیه شده بود براى این که کاندیداهاى دیگرى انتخاب شوند و مشغول عمل بودند ولى خوشبختانه حس مردم و علاقه­مندى مردم پیش برد. . .

جمعى از نمایندگان- اکثریت نیست. (پس از یکى دو دقیقه اکثریت حاصل شد)

اردلان- در گزارش شعبه دو نکته هست که باید توضیح عرض کنم بنده به طور خلاصه جریان انتخابات را عرض می­کنم بعد هم با مدارکى اثبات می­کنم نظریه خودم را آن طور که از پرونده موجوده در مجلس استنساخ کرده­ام براى استحضار خاطر آقایان عرض می­کنم: اولاً انحراف آنجا این قدر شدید نیست که ما انتخابات آنجا را باطل بدانیم ثانیاً یک موضوعى که در اذهان خیلى جلب توجه می­کند موضوع این است که چرا دو تا اعتبارنامه در این قسمت صادر شده است البته این یک موضوعى است که به نظر زننده می­آید که خوب ورامین و ایوانکى باید یک نفر نماینده بدهند چرا دو تا اعتبارنامه داده شده است بنده اول اجازه می­خواهم که مطلب را روشن کنم تا ببینیم علتش چه بوده: اولاً یک نظرى اگر به ورامین بیندازیم مى­بینیم که این حوزه انتخابیه مرکب است از حوزه انتخابیه ورامین و خوار و ایوانکى ورامین 360 آبادى دارد خوار پنجاه شصت تا آبادى دارد و ایوانکى هم داراى آبادى‌هایى است که البته تعداد آنها و جمعیت­شان از ورامین خیلى کمتر است ولى از لحاظ این که ایوانکى در وسط واقع شده و بین ورامین و خوار بوده آمده­اند و آنجا را مرکز قرار داده­اند و الّا از لحاظ جمعیت و اهمیت ورامین البته رجحان دارد چنان که وقتی که ما صحبت می­کنیم می­گوییم وکیل ورامین کى است کى نیست و هیچ وقت نمی­گوییم وکیل ایوانکى و انتخابات ایوانکى. موقعى که انجمن مرکزى انتخابات ایوانکى تشکیل می­شود احساس می­کنند که آن منظورى که درش هست عملى نمی­شود و آن کاندیداهایى که در نظر دارند وکیل بشود وکیل نمی­شود آن وقت بخشدار آنجا پرونده انتخابات را می­دزدد و خودش فرار می­کند می­آید به تهران در عین حال آراء حوزه ورامین را که حوزه اصلى انتخابات بوده باطل می­کند اولاً موقعى که تلگراف می­کند از ایوانکى به وزارت کشور که ما آراء ورامین را باطل کردیم وزارت کشور به او تلگراف می­کند که مطابق قانون شما حق نداشتید انتخابات ورامین را باطل کنید بنده حالا همه این تلگرافات را می­خوانم که آقایان مستحضر بشوند این تلگرافات که به ایوانکى می‌رسد پنج نفر از اعضاى انجمن مرکزى ایوانکى هم تلگراف می­کنند به وزارت کشور که این نظر وزارت کشور کاملاً صحیح است و این رأیى که سابقاً انجمن نظارت مرکزى داده است در ابطال آراء ورامین صحیح نیست این تلگراف به امضاى پنج نفر به وزارت کشور مخابره می­شود ولى بخشدار آنجا اعتنا نمى­کند و پرونده را که می­دزدد فرار می­کند می­آید به تهران و در تهران اعتبارنامه صادر می­کند به نام شخص دوم بدون این که آراء ورامین را بخوانند وزارت کشور متوسل می­شود به ژاندارمرى و نظمیه که این مأمور سارق من را که دوسیه را دزدیده است پیدایش کنید. . . بنده این مدارک را می­خوانم که ببینید حقیقت دارد .بعد از مدتى به وزارت کشور ژاندارمرى می­نویسد که ما هر چه گشتیم این مأمور شما را پیدا نکردیم باز بعد از مدتى یک روزى پرونده را یک نفر شخص ناشناسى می­آورد به وزارت کشور و می­گذارد روى میز و می­رود بعد وزارت کشور به بخشدار کاغذى می­نویسد (در طهران پیدایش می­کنند) و می­پرسند که دوسیه را چرا آوردید و به چه مناسبت اعتبارنامه صادر کردید جواب نمی­دهد برمی­گردد به ورامین و مجدداً آراء اصلى حوزه بزرگ ورامین را می­خوانند در نتیجه آقاى آشتیانى اکثریت پیدا می­کند و اعتبارنامه به نام ایشان

+++

صادر می­شود ووزارت کشور ایشان را که وکیل حقیقى آنجا بوده است به مجلس شوراى ملى معرفى می­کند بنابراین اگر شعبه می­گوید به این علت که چون دو تا اعتبارنامه صادر شده است ما باید انتخابات آنجا را باطل بدانیم و تجدید کنیم صحیح نیست باید دید براى چه این دو تا اعتبارنامه صادر شده و این فرشته زیبا چطور نفوذ خودش را اعمال کرده است منتهى موفق نشده است و این آقاى بخشدار را از همین جا تعقیب او را استدعا می­کنم که چرا دوسیه را دزدیده است و این کارها را کرده است. بعد آقاى آشتیانى معرفى می­شوند و حالا هم تشریف دارند اینجا حالا بنده اجازه می­خواهم چند فقره مدارکى که در این خصوص هست عرض کنم یکى از گزارشات شعبه این است که انتخاباتى که در آنجا شده است صندوق آنجا تحت نظر ژاندارمرى نبوده است این قضیه نیست بنده از روى پرونده اینجا می­خوانم که این صندوق همه وقت در تحت نظر ژاندارمرى بوده است کسى دیگر دخالت و نظارت نداشته است یک مطلب دیگرى هم هست در گزارش شعبه که بنده باید این را توضیح بدهم و تشریح کنم شعبه می­گوید وزارت کشور انتخابات ورامین را براى این توقیف کرده که یک روز عقب بیندازد و آن روز آراء را بگیرد و آن وکیلى که مثلاً آقاى آشتیانى باشد او را وکیل کند این تئورى به نظر من درست نیست چون در ظرف آن یک روز فقط 560 رأى اخذ شده است در صورتى که شخص اول که آقاى آشتیانى است از شخص دوم آن قدر آرائشان بیشتر است که اگر تمام آن آرایى را هم که آن روز گرفته شده است از آراء ایشان کم کنیم باز 295 رأى از شخص دوم بیشتر دارند بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم که حرف شعبه یک صحیح است و این اعمال نفوذ وزارت کشور براى این بوده است که در آن یک روز رأى بگیرند باز براى آن یک روز نمی­توانست انتخابات ورامین را باطل کند و مجبور بود قبول کند براى این که آن یک روز را مثلاً بایستى کسر کند و عرض کردم اگر آراء آن روز هم از مجموع آراء آشتیانى کم شود باز 295 رأى از دومى بیشتر دارند و اکثریت دارند حالا بنده اجازه می­خواهم خیلى مختصر است چند تا تلگراف که موجود است بخوانم تلگرافى است که وزارت کشور به انجمن نظارت انتخابات ایوانکى مخابره می­کند 7/ 7/ 1322شماره 3804- انجمن مرکزى انتخابات ایوانکى: به استحضار ازمدلول تلگراف شماره 53 دایر به اجراى مقررات ماده 36 قانون انتخابات نسبت به انتخابات حوزه فرعى ورامین اشعار می­دارد اقدام انجمن مرکزى به خاتمه انتخابات در این مورد مجوز قانونى ندارد و مفهوم ماده مورد استدلال آن است که اگر انجمن فرعى تعلل در انجام امر انتخابات کرده مشمول مقررات آن ماده خواهد شد ولى با داشتن عذر موجه که آن انجمن هم از جریان آن مستحضر است این اقدام تطبیق با قانون نمی­کند و می‌بایستى انجمن مرکزى منتظر دریافت نتیجه انتخابات حوزه فرعى ورامین بوده و سپس در حدود قانون به تشخیص منتخب اقدام کند. وزیر کشور .

ماده 36 به انجمن مرکزى حق داده است که در مواقعى که تعیین کرده است اگر شعبات فرعى انتخابات را تمام نکرده باشند توقیف بکند اما موضوع با ماده 36 تطبیق نمی­کند و نمی­توانسته است آن انتخابات را باطل کند؟ چون انجمن ورامین که در این قسمت تقصیرى نداشته در حال حاضر وزارت کشور آمده است انتخابات آنجا را توقیف کرده است بنابراین وزارت کشور هم مانعى نداشته است براى جلوگیرى از یک قتلى انتخابات را یک روز دو روز توقیف بکند وزارت کشور که این تلگراف را به انجمن نظارت انتخابات ایوانکى می­کند 5 نفر از 9 نفر اعضاى انجمن نظارت ایوانکى این عمل وزارت کشور را تصدیق می­کنند بنده تلگراف آنها را به وزارت کشور می­خوانم:

وزارت محترم کشور فرماندار تهران- عطف به شماره 2804 مورخ 17/ 7/ 22 محترماً معروض می­دارد راجع به انحلال حوزه فرعى ورامین که عدم انحلال آن را گواهى و استدلال فرموده­اید اینجانبان اکثریت کارمندان انجمن مرکزى ایوانکى موافقت خود را با نظریه آن وزارتخانه اعلام می­داریم 19/ 7/ 22

محسن اشترى- اسمعیل دادگر- عزت­الله اشترى-

+++

سید­عباس سعادت- ذبیح­الله دانش) هر پنج نفر از اعضاى اصلى انجمن نظارت انتخابات هستند بنابراین عمل اولیه غلط بوده است خود آقایان اعضاى انجمن هم تصدیق می­کنند بنده به آقایان عرض کردم که آن بخشدار آنجا دوسیه را برداشته است و به تهران آورده است این هم نامه­ای است که وزارت کشور به اداره شهربانى می­نویسد :

اداره کل شهربانى- حضور آقاى مصباح خاورى بخشدار پیشین ورامین مورد احتیاج است قدغن فرمایید مشارالیه را پیدا کرده و هر چه زودتر به وزارت کشور تسلیم دارند.

وزیر کشور.

آقاى رئیس نظمیه به وزارت کشور جواب می­دهد :

وزارت کشور: معطوفاً به مرقومه شماره 458 11/ 8/ 22 معروض می­دارد بر طبق گزارش اداره سر کلانترى آقاى مصباح خاورى بنا به اظهار خانواده­اش به تاکستان قزوین مسافرت کرده است رئیس شهربانى کل کشور توجه بفرمایید پرونده را آقاى مصباح خاورى برداشته است فرار کرده است آمده است به تهران بعد از مدتى به فرماندارى تهران می­فرستد این نامه از طرف وزارت کشور به او مخابره مى­شود خیلى انترسان است 4580 2/ 8/ 22 آقاى مصباح خاورى بخشدار پیشین ورامین بازگشت به نامه بدون تاریخ به شماره 12 که به ضمیمه یک بسته لاک شده به نام پرونده انتخابات ایوانکى- ورامین- گرمسار به فرماندارى تهران فرستاده بودید استعلام مى­شود که اولاً پرونده مربوطه به امر انتخابات را چرا همراه خود به شهر آورده بودید ثانیاً چرا پرونده نامبرده را چند روز در شهر نزد خود نگاه­ داشته و بالاخره به وسیله ناشناسى پرونده را به فرماندارى تهران فرستاده بودید و از آمدن خود به وزارتخانه و یا فرماندارى تهران امتناع ورزیده­اید وزیر کشور) در تمام این موارد ارگان مهمى که رل را بازى کرده همین فرشته زیبا است که خدمت آقایان عرض کردم این کاغذهایى است که وزارت کشور به ژاندارمرى مى­نویسد اولاً یک مدرکى است که در استخراج آراء در یک روز 560 رأى بیشتر استخراج نشده است بنابراین اگر این 560 رأى را هم از آراء آشتیانى کسر کنیم باز ایشان اکثریت دارند باز هم تلگرافى است که بخشدار به اداره ژاندارمرى مخابره می­کند: 966 اداره ژاندارمرى قدغن فرمایید صندوق آراء را که در آن اداره است با نهایت مراقبت و مواظبت تحت نظر مستقیم مأمورین آن اداره به محمد آباد عرب برده و در آنجا به انجمن تحویل نمایید .

پس بخشدار می­نویسد یعنى می­گوید که صندوق مفقود نشده و تحت نظر ژاندارمرى بوده بنابراین استدعا مى­کنم و تمنا دارم از روى عدالت و حق رأى بدهید آقاى آشتیانى وکیل حقیقى ورامین هستند و ما احساسات مردم آنجا را نباید خفه کنیم راجع به شخصیت آقاى آشتیانى هم بنده چون خودم در این خصوص اطلاعى ندارم و شناسایى بنده با ایشان همین دو ماهه مجلس است از آقاى بهبهانى خواهش کردم که راجع به این موضوع اگر مایل باشند به عرض آقایان برسانند .

رئیس- آقاى دکتر زنگنه .

دکتر زنگنه (مخبر شعبه اول)- جواب آقاى اردلان بیشترش در خود نطق ایشان است فقط آن قسمت اول را که فرمودند می‌خواستم دفاع کنم و آن این است که فرمودند رأى اکثریت شعبه برخلاف عدالت و وجدان بوده این تا اندازه البته براى رفقاى ایشان وهن­آور است و صحیح نیست البته همان دلایلى که خود آقا فرمودند خرابى انتخابات را می­رساند و دلیل بر این است که شعبه از روى وجدان رأى داده است و ما در گزارش هم البته یک مطلبى را ذکر کردیم که رفع هر گونه سوء تفاهمى بشود یعنى ما نسبت به شخص آقاى آشتیانى این جا اظهار اعتماد کردیم و ایشان را شخص شریف و درستى می­دانیم و هیچ جا نگفتیم که شخص ایشان خلاق قانونى مرتکب شده­اند شعبه اول شاید برخلاف اصول متداوله در بعضى پرونده­ها رأى داده است ولى هیچوقت شخصیت را در نظر نگرفته و همیشه جریان پرونده را در نظر گرفتند هر شخص هر کجا بوده است وقتى دیده شعبه جریان پرونده غلط است گزارش داده به مجلس

+++

شوراى ملى که جریان پرونده صحیح نیست آقاى اردلان ضمن بیانات خودشان تصدیق فرمودند که انحرافى پیدا شده است حالا ایشان آن انحراف را کافى نمی­دانند براى بطلان ما انحراف را کافى می­دانیم. در انتخابات ورامین به طوری که پرونده حاکى است و بعد هم گزارش وزارت داخله مشعر است آقاى وداد که مأمور بازرسى بوده­اند اساساً حق نداشته است آن یک روز را رأى بگیرد حالا نتیجه آن چه بوده است به جاى خودش و پیش از آن یک روز هم به عقیده خود آقاى اردلان می­فرمایند که دوسیه اساساً مدتى مفقود شده است و زیر پر فرشته زیبا رفته است معلوم نیست که از آنجا چه جور بیرون آمده است بنابراین یک همچو پرونده را ما نمی­توانیم صحیح بدانیم نتیجه­اش هر چه باشد هر قدر شخص خوبى هم باشد ما می­خواهیم جریان خوب باشد بلکه دفعه دیگر باز جریان اگر همین طور باشد شخص بدى انتخاب شود اما آن طور که تفسیر کردند ایشان که ما دلیل مهمى پیدا نکردیم و چون دلیل پیدا نکردیم دیر گزارش دادیم دلیلش این بود که پرونده مفصل بود اعضاى شعبه فرصت نمی­کردند همه را در یک روز یا چند روز بخوانند نسبت به انتخابات وقتى که ما رد می­کنیم یعنى مخالفت می­کنیم به انتخابات ورامین و می­گوییم که اعتبارنامه آقاى آشتیانى نباید تصویب شود و به هیچ وجه تصدیق حتمى بر عملیات سایر کاندیدها یا دولت یا اشخاص دیگر نبود و این جریان به قدرى مشهود و به قدرى روشن است که در تهران در جراید به حد اشباع رسیده است بنابراین تصور می­کنم که شعبه هیچ منظورى جز اجراى قانون نداشته و منظورش این بوده است که جریان انتخابات صحیح انجام گرفته باشد .

جمعى از نمایندگان- مذکرات کافى است .

رئیس- آقاى بهبهانى .

بهبهانى- بنده برعکس نظر آقایان شعبه یک بهترین انتخابات کشور را انتخابات ورامین می­دانم براى این که همین دوسیه عمل که بنده چندین مرتبه خواستم مراجعه کنم و نتوانستم آقایان دوسیه را نگاه­ داشته بودند و اغلب موانعى پیدا می­شد براى این که ارائه بدهند. . .

طباطبایی- چه موانعى؟

بهبهانى- چه عرض کنم یا وقت نبود یا دربسته بود یا کلید پیدا نمی­شد در هر حال بنده بهترین انتخابات کشور را انتخابات ورامین می­دانم تصدیق بفرمایید این که گفته می­شود انتخابات پاک است انتخابات ناپاک است این روى معارضه است یعنى باید در انتخابات مبارزه کرد و از مبارزه هر چه درآمد اگر موانع قانونى نداشته باشد از قبیل تهدید یا چیزهاى دیگر البته آن انتخابات پاک­تر از سایر انتخابات است در این که در ورامین بالخصوص و بعضى جاهاى دیگر مبارزات و معارضات تهدیدى و تطمیعى قویاً حکمفرما بوده در این باب بنده هم موافقم با شعبه اول که تصدیق کرده­اند که در آنجا معارضات بوده است و در این معارضات بالاخره آقاى آشتیانى که سابقه ممتدى در تهران در ایران و در خیلى قرا و قصاب ایران بخصوص در ورامین شخصاً دارند خانوادتاً دارند بعد از مبارزه­ها و معارضه­ها ایشان از توى صندوق در آمدند آیا کسى می­تواند بگوید که آقاى آشتیانى پولى داشتند که تطمیع کنند یا قوه داشتند که به آن قوه مجبور کنند مردم را که به ایشان رأى بدهند گمان نمی­کنم کسى درباره ایشان همچو نظرى داشته باشد البته تهدید در انتخاب کننده مؤثر است یعنى اگر کسى تهدید کرد و وکیل شد آمد به مجلس شوراى ملى مجلس باید او را به عنوان این که تطمیع کرده رد کند یا این که تهدید کرده رد بکند و آقاى آشتیانى از هر دو جهت این جهات مبرى هستند به تصدیق اغلب آقایان البته همه شناسایى دارند درباره خانواده آشتیانى­ها و هر کس بخصوص با آقاى آشتیانى معاشرت داشته است می­داند اخلاق ایشان پاک­ترین اخلاق است در بین اخلاق همگنان و همکاران (صحیح است) این یک مبحث بود که خواستم عرض کنم حضورتان و این را یادآورى می­کنم که هر جا تهدید یا تطمیع شد کلیتاً آن پرونده را نمی­شود باطل کرد باید تهدید کننده و تطمیع کننده را محروم کرد نه یک کسى را که نه تهدید کرده و نه تطمیع کرده. یکى دیگر بنده روى راپورت عرض می­کنم این راپورت این طور حکم می­کند

+++

می­گوید. انجمن نظار مرکزى ایوانکى شعبه براى ورامین معین کرد و ورامینى­ها رفتند به آنجا بعد از آن یک شرحى مرقوم می­دارد که آنجا زد و خوردها شده چه شده بالاخره ورامینى­ها را محروم کردند از حق انتخاب به موجب دو ماده قانون انتخابات اولاً در ورامین بر حسب همین راپورت دوازده روز معین کردند که در هر سه روز رأى بدهند یازده روز این دوازده روز را رأى گرفتند تا رسیده است به بهنام عرب ، بهنام عرب هم یک روز رأى گرفته­اند در آن روز آخر چنان که خود راپرت هم ناطق به این مطلب است موجب اختلاف شده و این اختلاف رفته است روى این که در آن ده جیتو یا محمد آباد رأى بدهند وزارت کشورم موافقت کرده است با آن قسمتى که گفته­اند در محمدآباد رأى بدهند جهت این را اگر آقایان شعبه نمی­دانند بنده عرض خواهم کرد چون این دوازده روز را چهار سه روز معین کردند بهنام­هاى مختلفى هست که اسامى مختلفه دارد بالاخره در آن جیتو که معین کردند و بعضى طرفدار جیتو بوده­اند از قرا آن بهنامى بوده است که در درجه اول رأى خود را داده است حالا دوباره ببرند صندوق را آنجا رأى بدهند یا اهالى بروند آنجا که قریب شش هفت فرسخ با محل خودشان فاصله است رأى بدهند جهت این که وزارت کشور هم محمد آباد را تصدیق کرد براى این است که محمدآباد از توابع همین بهنامى بوده است که باید در روز آخر رأى بدهد و این کار صحیحى بوده است بنابراین آن وقت می­گوید که انجمن نظار ایوانکى به موجب دو ماده قانون انتخابات اهل ورامین را بعد از این کشمکش­ها از حق رأى محروم کرده است بنده در این قانون که نگاه می­کنم مى­بینم همچو حقى داده نشده است و این ماده 36 مربوط به موضوع ما نیست زیرا ماده 36 می­گوید. هرگاه بعضى از انجمن­هاى نظارت نقاط جزو صورت مجلس انتخابات خود را در مدتى که انجمن مرکزى براى آنها معین کرده به انجمن مزبور نفرستادند انجمن مرکزى انتخابات آن حوزه را خاتمه داده نتیجه را معین می‌کند ولى این امر مانع از حق شکایت رأى دهندگان آن نقاط نخواهد بود. اگر مقصود از امتناع از دادن رأى باشد کلیه امتناع از دادن رأى نکرده­اند پنج یا چهار بهنام رأى خودشان را داده­اند و در این قسمت آخر که محل اختلاف شده است باید این یک روز هم احتساب نکند این منطبق می­شود با ماده 37 در هر یک حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هرگاه بعضى از آن نقاط در مدتى که انجمن مرکزى در حدود همین قانون معین می­کند انتخابات خود را به عمل نیاورند حق انتخاب آنان ساقط می­شود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است آقایان توجه مى­فرمایند مسلم است هم انجمن استدلال کرده به این مطلب هم آقایان استدلال کرده­اند به موجب ماده 37 این آقایان حق نداشتند بگویند ورامینى­ها از حق انتخاب محروم باشند باید آن چند نقطه که رأى داده­اند حساب بکنند آن وقت آن نقطه­اى که به قول آنها تأخیر کرده­اند از دادن رأى آن را حساب نکنند و آن همین یک روزى می­شود که آقاى اردلان فرمودند که کلیه آراء آن روز پانصد و چند رأى است که اگر این عده را هم از آراء آقاى آشتیانى کسر کند باز دویست و چند رأى از دومى بیشتر رأى دارند (صحیح است) بنابراین هیچ مانعى نیست که با وجود آن اعتبارنامه اولیه که داده شده است به موجب همین قانون آن را بى­اعتبار بدانیم و اعتبارنامه دومى که به آقاى آشتیانى داده شده آن را حقیقى و درست بدانیم. یکى از چیزهایى که نوشته­اند که مفتش رفته است و بعد به بازرسى اکتفا نکرده و شروع به جریان انتخابات کرده این هم بر حسب اطلاعاتى که بنده دارم خلاف است چون بخشدار هم بوده و در تحت نظر بخشدار نبوده یا ایشان به میل خودشان رفتار کرده­اند چطور اعتبارنامه ایشان به خط بخشدار است؟! بنابراین بنده تصور می­کنم که اشتباه یک چیزى است که ممکن است بنده هم اشتباه بکنم آقایان اهالى شعبه هم

+++

ممکن است اشتباه نکنند اگر آقایان غرضى ندارند امیدوارم موافقت بفرمایند و خودشان رأى بدهند به انتخاب آقاى آشتیانى از ورامین زیرا بهترین انتخابى است که در این دوره واقع شده .

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است .‏

محمد طباطبایی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات .‏

رئیس- بفرمایید .

محمد طباطبایی- عرض کنم اینجا یک راپورتى داده شده و چاپ هم شده که باید جواب مطالب آن داده شود بنده جزء مخالفین راپورت شعبه هستم اگر آقایان اجازه بفرمایند یک قدرى بیشتر مذاکره شود .

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. دو پیشنهاد است که در هر دو رأى مخفى خواسته شده است یکیش یک قدرى مبهم است البته توضیح خواهند داد یکیش واضح است قرائت می­شود: امضا کنندگان تقاضى داریم نسبت به انتخابات وارمین رأى مخفى گرفته شود قبادیان- دکتر زنگنه- ایرج اسکندرى- دکتر معاون- مظفرزاده- ذوالفقارى- فرهودى- دکتر رادمنش- دکتر کشاورز- خلعتبرى- شهاب فردوسى- نراقى‏ . . .

پیشنهاد می­شود نسبت به خبر شعبه یک راجع به بطلان انتخابات ورامین با مهره رأى گرفته شود .

جمعى از نمایندگان- همان است همان است .

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیرتیمور- جزء امضاهایى که قرائت کردند به نظرم رسید اسم آقاى مظفرزاده را بردند در صورتی که ایشان از اول تشکیل جلسه تشریف نداشتند و این یک سابقه خیلى بدى در مجلس می­ماند و تعریفى ندارد که خودشان تشریف ندارند البته اگر بودند عیبى نداشت .‏

طوسى- اجازه بفرمایید اولاً این امضاها را بنده این طور تشخیص دادم که امضاى مظفرزاده است و ممکن هم هست که قبلاً امضا کرده باشند و به علاوه اینجا شانزده هفده تا امضاء است بر فرض این را هم قبول نکنیم باز شانزده تا می­شود .

بعضى از نمایندگان- امضاها را بخوانید یکى یکى .

طوسى- قبادیان- صمصام (نیستند) دکتر رادمنش- خلعتبرى- شهاب فردوسى- نراقى- گنابادى (دکتر کشاورز- امضاى بنده هم هست)- ذوالفقارى- مظفرزاده (نیستند) دکتر معاون- دکتر زنگنه- ایرج اسکندرى بعضى هم ناخوانا است .

بعضى از نمایندگان- این پانزده تا نمی­شود .

مخبر شعبه- این دو پیشنهاد است در یک معنى ممکن است هر دو را جمع کنند .

پیشنهاد دوم:

پیشنهاد می­شود نسبت به خبر شعبه یک راجع به بطلان انتخابات ورامین با مهره رأى گرفته شود. محمد طباطبایی- دکتر اعتبار- حسن نبوى- اردلان- مؤید ثابتى- فرهودى- تجدد- دولت آبادى .

دکتر اعتبار- بنده پس می­گیرم از رفقا هم تمنا می­کنم پس بگیرند .

رئیس- آقاى طباطبایی .

محمد طباطبایی- این پیشنهاد را موافقین یعنى مخالفین راپورت شعبه تهیه کرده بودند پیشنهاد دوم را یعنى مبنى بر رد رأى شعبه بود و من هم موافق نیستم با راپورتى که شعبه داده است ولى حالا من خیال می­کنم که این جریان اگر پیدا شود به ضرر شخص آقاى آشتیانى است و به مصلحت راپورت است بنابراین بنده پس می­گیرم .

رئیس- آقاى کاظمى .

کاظمى- عرض کنم که آقایان اگر پس می­گیرند یا پس نمی­گیرند رد می­کنند یا نمی­کنند بنده کار ندارم ولى این سابقه خوبى نیست که بگویند کسى که در مجلس حاضر نیست امضایش اثر ندارد مگر این که نقصى در نظامنامه باشد که تا به حال توجه نکرده باشند و الّا پیشنهاد هم مثل یک طرح یا یک لایحه است که تقدیم شده باشد این سابقه نباید در مجلس باقى بماند حالا در اصل موضوع هر چه مجلس رأى بدهد البته محترم است.

+++

رئیس- آقاى دشتى‏

على دشتى- عرض کنم که سابقه خودش به منزل قانون است پیشنهاد دادن یعنى من الان اینجا هستم و رأى می­دهم اما من پیشنهاد بدهم بروم توى منزل بخوابم مثل این است که یک کسى بگوید آقا تو برو عوض من فوتبال بازى کن باید ضمناً پیشنهاد دهنده در مجلس حاضر باشد و شبیه به طرح قانونى هم نیست چون طرح قانونى ارجاع می­شود به کمیسیون و بعد مطرح می‌شود ولى رأى دهنده پیشنهاد باید در مجلس حاضر باشد براى این که در تمام لوایح پیشنهاد دهنده باید رأیش منشأ اثر باشد مگر در صورتی که پیشنهادها ارجاع شود به کمیسیون ولى پیشنهادى که باید درش عمل بشود عمل مجلس همیشه این بوده که پیشنهاد دهنده باید حاضر باشد ولى اگر برود توى منزلش بخوابد حقى ندارد .

رئیس- آقاى طباطبایی .‏

طباطبایی- بنده نظامنامه ماده 91 را می­خوانم علاوه بر سوابق ممتدى که در مجلس است در تأیید فرمایش آقاى دشتى عرض می­کنم کراراً در مجلس اتفاق افتاده آقایان که پیشنهادى داده­اند غایب بوده­اند که توضیح بدهند بپیشنهاد ایشان ترتیب اثر داده نشده ماده 91 اخذ رأى مخفى به ترتیبى است که در باب اخذ رأى علنى با اوراق در محل نطق ذکر شد ولى در عوض اوراق مهره­هاى سفید و سیاه استعمال می­شود مهره سفید علامت قبول و مهره و سیاه علامت رد است .

رئیس- آقاى کاظمى .

کاظمى- آقا این یک مسئله­ای است که باید در مجلس حل بشود مواردى که آقاى تجدد فرمودند مربوط به طرز گرفتن رأى است یعنى همان طور که رأى علنى گرفته می­شود رأى مخفى هم به آن طور گرفته می­شود ولى این دلیل نمی­شود که من اگر پیشنهاد رأى مخفى کردم چون خودم نباشم پیشنهادم از درجه اعتبار ساقط باشد حل این مسئله اصولى به نظر بنده از خود اعتبارنامه آقاى آشتیانى مهمتر است باید مجلس رأى بدهد و تصمیم قاطعى اتخاذ بکند این مسئله خیلى اهمیت دارد .

فاطمى- دو پیشنهاد رأى مخفى شده هر دو راجع بزنند ببینند چند امضا می­شود .

رئیس- آقاى بهبهانى .

بهبهانى- به همان دلیلى که وکیلى که در مجلس نیست رأیش جزء آراء حساب نمی­شود به همان دلیل هم وکیلى که در مجلس نیست و در خارج مجلس است رأى او به هیچ وجه من‌الوجوه در این مورد مؤثر نیست علاوه بر این سوابق ممتدى است و عمل مجلس هم همین بوده و همیشه هم می­گویند باید حاضرین در مجلس پانزده نفر امضا کنند که رأى مخفى گرفته شود براى چه براى این که اگر کسى مخالف شد او دفاع کند کسى که حاضر نیست نمی­تواند دفاع کند حالا آقاى کاظمى هم بخواهند امضاء کنند یا ده نفر دیگر ما مانع نیستیم هر طورى می­خواهند رأى بگیرند علنى یا مخفى مطلب را خاتمه بدهند .

مجد ضیایى- بنده اخطار نظامنامه­اى دارم در تأیید فرمایش آقاى بهبهانى در این ماده نظامنامه در قسمت آخر ماده 89 می‌نویسد: اسامى امضا کنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین می­شود .

رئیس- عجالتاً اصل موضوع مذاکره عرض می­شود: امضاها خوانده می­شود:

دشتى- امضاها باید تمام خوانده شود لایقرء مایقرء را ما نمى­فهمیم .

(امضاها به شرح ذیل خوانده شد)

دکتر کشاورز- صمصام (گفته شد نیستند) قبادیان- دکتر زنگنه- دکتر معاون- ایرج اسکندرى- دکتر رادمنش- گنابادى- اخوان- خلعتبرى- شهاب- کاظمى و دو سه امضا که معلوم نیست .

رئیس آقاى کاظمى

کاظمى- بنده از نظرم عدول کردم با رجوع به آیین­نامه مواد 89 و 90 و 91 حق به آقایانى است که می­گویند باید در مجلس حضور داشته باشند در ماده 89 تصریح دارد و بنابراین بنده آن امضایى هم که کردم روى عصبانیت و عدم

+++

توجه بود این است که قانع شدم آن امضاء را هم پس می­گیرم .

دکتر کشاورز- بنده راجع به امضاى خودم توضیح دارم‏

رئیس- امضاء که توضیح ندارد بفرمایید.

دکتر کشاورز- از چند روز قبل دو ورقه در دست دو دسته آقایان بود هم موافقین راپورت شعبه که مخالف آقاى آشتیانى بودند و هم موافقین ایشان یعنى مخالفین آقاى اخوان هر دو رأى مخفى می­خواستند به امضاء می­رساندند این دو ورقه امروز صبح به دست ما رسید و هر دو تقاضاى رأى مخفى کرده بودند ما دیدیم که هر دو راضى هستند برأى مخفى ما با حفظ عقیده خودمان نسبت به آقاى آشتیانى امضاء کردیم حالا هم اگر آقایان می­خواهند رأى مخفى بگیرند فرقى نمی­کند .

رئیس- آقاى دشتى .

دشتى- این را عرض کنم یکى از نویسندگان بزرگ انگلیس استوارت میل می­گوید مردم به اشخاص بیشتر اهمیت می­دهند تا به قوانین ما هم تقریباً دستخوش این عقیده داریم می­شویم شخص آشتیانى شخص شریف و درستى است در جامعه هم محترم است به نظر بنده هیچ لازم نیست رأى مخفى گرفته شود صریح و علنى هر کس رأى خودش را می­دهد به نظر بنده الان هم این طور شده است و از آقایان حزب توده هم تقاضا می­کنم که پس بگیرند .

دکتر رادمنش- نمی­شود آقا ما در فراکسیون تصمیم گرفتیم و پس نمی­گیریم .

دشتى- بسیار خوب پس در اقلیت مى­مانید .

رئیس- چون عده امضاها کافى نبود رأى علنى باید گرفت. آقاى حکمت

رضا حکمت- به طوری که اینجا مذاکره شد دو ورقه امضاء شده بنده تصور می­کنم اگر دو تا را روى هم جمع کنیم می­شود رأى مخفى گرفت اگر پانزده تا نشد رأى علنى گرفته می­شود .

رئیس- این دو تا دو مطلب است. آقایانى که موافقند که رأى علنى گرفته شود قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى دکتر معظمى .

دکتر معظمى- وقتى که رأى مخفى اکثریت نداشت بایستى حتماً رأى علنى گرفته شود و این رأیى که مقام ریاست گرفتند مجلس نباید تصدیق بکند که سابقه شود براى این که اگر یک وقت اختلاف شد براى رأى مخفى محتاج برأى باشد بنده خواهش می­کنم این قسمت را اصلاح بفرمایید .

مخبر- اصلاً نتیجه این رأیى که گرفته شد این است که باید رأى مخفى گرفته شود چون اکثریت مجلس فرض بفرمایید با رأى علنى موافق است لااقل پانزده نفر نشسته­اند حالا مطابق نظامنامه که می­گوید پانزده تقاضا کنند رأى مخفى گرفته می­شود ممکن است رأى مخفى گرفت .

بعضى از نمایندگان- اینجا موضوع اقلیت و اکثریت نیست .

رئیس- بالاخره این مسئله سابقه نمی­شود چون مسئله اختلافى بوده است عرض کنم حالا باید رأى بگیریم به راپورت شعبه آقایانى که با راپورت شعبه موافقند و با آقاى آشتیانى موافق نیستند رأى خواهند داد (عده کمى قیام نمودند) رد شد حالا رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى آشتیانى آقایان موافقین قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

‏4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون اکثریت نیست جلسه را ختم می­کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه دستور اعتبارنامه­ها و طرح­ها

مجلس نیم­ساعت بعد ازظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد‌صادق طباطبایی‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294129!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)