کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 32 صورت مشروح مجلس روز دو‌‌شنبه هجدهم اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی هیئت وزیران از طرف آقای سهیلی نخست وزیر و تقدیم برنامه دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 32

صورت مشروح مجلس روز دو‌‌شنبه هجدهم اسفند ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی هیئت وزیران از طرف آقای سهیلی نخست وزیر و تقدیم برنامه دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس دو‌‌شنبه 11 اسفند ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی‌ غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه آقایان: مجد ضیایی، تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، اکبر، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، معدل.)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای نخست وزیر

2 – معرفی هیئت وزیران از طرف آقای سهیلی نخست وزیر و تقدیم برنامه دولت

نخست وزیر (آقای سهیلی) - در این موقع خطیر که به فرمان همایون شاهنشاهی به شرف خدمت تشکیل دولت مباهی شده‌ام امتنان از حسن توجه و کمال اعتمادی را که از طرف مجلس شورای ملی نسبت به اینجانب به منصه به روز رسیده است فریضه ذمه خود می‌دانم و یقین دارم که به تأییدات خداوند و در پرتو عنایات شاهانه و به تقویت نمایندگان محترم و به برکت و پشتیبانی افکار عامه که مرجع آن مجلس شورای ملی است دولتی که تشکیل آن به عهده اینجانب گذاشته شده در راه خدمت به کشور و انجام فرایض ملی و تکالیف وقت توفیق حاصل خواهد نمود (صحیح است - انشاءالله).

آقایان نمایندگان محترم با جودت قریحه و التفاتی که به دقایق امور و به حقیقت حال مردم دارند لابد به خوبی دریافته‌اند که حوادث و ناگواری‌های جنگ چه غبار محنتی در دنیا برانگیخته و نظم عالم را تا چه پایه به هم زده است و در چنین احوالی تأمین مایحتاج معاش و تندرستی و آسایش مردم کشور ما چه مشکلاتی را در بردارد و کسر عواید که در چنین مواقع قهری است در کار دستگاه دولت که مخارج آن همواره رو به فزونی داشته است چه اثری می‌بخشد. اشاره به این مشکلات که خود آقایان نمایندگان از کم و کیف آن

+++

وقوف کامل دارند فقط برای این است که از همین امروز خاطر آقایان آگاه باشد که دولت تندرستی و امنیت و تهیه مایحتاج زندگی مردم را در صدر وظایف خود قرار داده است. (صحیح است) و تا قوه دارد تمام مساعی خود را در راه تأمین این منظور به کار خواهد برد و تا وقتی که این مقصود از هر جهت حاصل شود به هر گونه اقدام و اصلاحی از این وجهه نظر خواهد کرد. در این راه نه فقط برای گذرانیدن قوانین همکاری مجلس شورای ملی را انتظار دارد بلکه در موارد ضروری از آقایان نمایندگان محترم از لحاظ اطلاع کامل به اوضاع محل برای مشاوره و صلاح اندیشی و چاره‌جویی و به هر طریق دیگری که ممکن باشد توقع همراهی خواهد داشت و به مساعدتشات مستظهر خواهد بود. (صحیح است)

به طور خلاصه مشکلات و پیچیدگی‌هایی که در امور داخلی کشور پدید آمده مقتضی آن است که مجلس شورای ملی و دولت بیش از آن چه در اوقات عادی لزوم دارد دست همکاری و یگانگی به هم بدهند (عموم نمایندگان - صحیح است) و در معضلات امور فکر و توانایی خود را روی هم بریزند و به ارشاد و هدایت عامه مردم همت گمارند و آنها را به وظایفی که دارند آگاه سازند تا عوایق کار به همت عموم مرتفع و از تمام جهات آسایش کامل برقرار شود (صحیح است - انشاءالله) این نکته را نیز زائد نمی‌داند تذکر دهد که دولت برای نیل به این منظور از هرگونه اعمال قدرتی که لازم باشد فرو گذار نخواهد بود. اینک با سپاس‌گذاری از مساعدت‌هایی که آقایان نمایندگان محترم در این زمینه مبذول خواهند فرمود اعضای دولت را به قراری که صبح امروز برای معرفی شرفیاب حضور ملوکانه شدند به استحضار مجلس شورای ملی می‌رسانم و برنامه دولت را برای تصویب تقدیم می‌دارم:

آقای مجید آهی وزیر دادگستری - آقای علی‌اصغر حکمت وزیر بهداری - آقای محمود بدر وزیر دارایی - آقای سرلشکر جهانبانی وزیر جنگ - آقای مصطفی عدل وزیر فرهنگ - آقای یدالله عضدی وزیر راه - آقای عبدالحسین هژیر وزیر پیشه و هنر و بازرگانی - آقای حسین عدل وزیر کشاورزی - آقای فضل الله بهرامی وزیر پست و تلگراف. وزارت کشور را خود بنده عهده‌دار خواهم بود و چون کسی که برای وزارت امور خارجه در نظر گرفته شده در طهران نیست پس از ورود معرفی خواهد شد و تا ورود ایشان خود من کفالت خواهم نمود (مبارک است).

3 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - برنامه دولت طبع و توزیع خواهد شد و در جلسه بعد مطرح خواهد شد. موافقت می‌فرمایید جلسه آتیه روز پنجشنبه21 اسفند ماه دستور برنامه دولت.

(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293898!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)