کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19
[1396/05/31]

جلسه: 31 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و چهارم آبان‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - سؤال آقاى فخر طباطبایی راجع به اصلاح قوانین دادگسترى جهت تسریع محاکمات و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

3 - معرفى آقاى دکتر مشاور به معاونت وزارت بازرگانى به وسیله آقاى وزیر دادگسترى

4 - سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به تعدیل بودجه و جواب آقاى وزیر دارایی

5 - سؤال آقا کیکاوسى راجع به دارو و وسایل بهداشتى بلوچستان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

6 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه

7 - اعلام اسامى اعضا منتخبه از شعب جهت کمیسیون همکارى مجلسین

8 - طرح لایحه ده میلیون ریال کمک به زلزله‌زدگان جنوب و ارجاع به مجلس سنا

9 - طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تمدید ملت اجراى 24 فقره لوایح دکتر مصدق و استرداد دو لایحه آن به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

10 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره 19

 

 

جلسه: 31

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و چهارم آبان‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - سؤال آقاى فخر طباطبایی راجع به اصلاح قوانین دادگسترى جهت تسریع محاکمات و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

3 - معرفى آقاى دکتر مشاور به معاونت وزارت بازرگانى به وسیله آقاى وزیر دادگسترى

4 - سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به تعدیل بودجه و جواب آقاى وزیر دارایی

5 - سؤال آقا کیکاوسى راجع به دارو و وسایل بهداشتى بلوچستان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

6 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه

7 - اعلام اسامى اعضا منتخبه از شعب جهت کمیسیون همکارى مجلسین

8 - طرح لایحه ده میلیون ریال کمک به زلزله‌زدگان جنوب و ارجاع به مجلس سنا

9 - طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تمدید ملت اجراى 24 فقره لوایح دکتر مصدق و استرداد دو لایحه آن به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

10 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس

نایب‌رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر سید ‌امامى - دولت‌آبادى - امیدسالار - دکتر بینا - پناهى - مشار - مهندس اردبیلى - سنندجى - دکتر سعید حکمت - دادگر - مهندس جفرودى – صفارى - تجدد - مهران - اورنگ – دولتشاهى.‏

غایبین بی‌اجازه - آقایان: برومند - دکتر امیر اصلان افشار - معین‌زاده - تیمورتاش - مسعودى - دهقان - اریه - قراگزلو - دشتى - دکتر عمید - دکتر هدایتى - اسفندیارى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: بزرگ‌نیا – اقبال - عرب‌شیبانی - خزیمه علم - اردلان - مهندس شیبانی - کاظم شیبانی - قنات‌آبادی - دکتر طاهرى.

نایب‌رئیس - نسبت به صورت‌جلسه قبل اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.

2 - سؤال آقاى فخر طباطبایی راجع به اصلاح قوانین دادگسترى جهت تسریع محاکمات و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

نایب‌رئیس - سؤالات مطرح است آقاى عمیدى‌نورى سؤالى دارند چون آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند بماند براى بعد. آقاى فخر طباطبایی.

فخر طباطبایی - عرض کنم سؤالى که بنده از جناب آقاى وزیر دادگسترى کرده بودم این است که از تاریخ تصویب لایحه قانون اختیارات تاکنون چه اصلاحاتى در قوانین دادگسترى شده است که مؤثر در تسریع محاکمات می‌شود؟ آقایان محترم استحضار دارند که موضوع اصلاحات قوانین دادگسترى یکى از مسائل مهمى است که بسیار در تسریع محاکمات و رفع بطوء جریان دستگاه قضایی مؤثر است (صحیح است) جناب آقاى وزیر دادگستری هم در همان اوقاتی که ماده واحده مطرح بود در مجلس در همین زمینه اظهاراتى فرمودند و اشاره فرمودند که چون غالب قوانین ما از قوانین سوئیس یا کشور‌هاى دیگر اخذ و اقتباس شده و بعضی‌شان با وضع اجتماعى ما مطابقت ندارد و همین قوانین در عمل اشکالاتى پیش آورده که کار دستگاه قضایی را دچار بطوء و رکود کرده است براى اصلاحات قوانین دادگسترى البته اگر به طور عادى لوایح در مجلسین مطرح اقدام می‌شد صرف‌نظر از این‌که وقت زیادى می‌گرفت این کار عملى نبود و بهترین راه‌حل هم همین بود که اختیاراتى به کمیسیون قوانین مجلسین و وزیر دادگسترى داده شود تا قوانینى را که اصلاح نمایند از سال 1329 به بعد دو دفعه باز پیش آمد که همچو اختیاراتى به کمیسیون قوانین مجلسین وزیر دادگسترى وقت داده شد ولى در هر دو نوبت مع‌التأسف اصلاح قوانین دادگسترى نشد و بیشتر وقت و فکرشان صرف امور جزئیه و تشریفات سازمانى شد و کار اساسى که اصلاح قوانین دادگسترى باشد همین‌طور در بوته اجمال باقى ماند تا این‌که در این دولت جناب آقاى گلشاییان به وزارت دادگسترى آمدند و ایشان براى همین کار اختیاراتى خواستند و به نحو مذکور در ماده واحده هم مجلسین از روى کمال خلوص و علاقه به تحکیم مبانى دادگسترى این اختیارات را دادند منظور بنده از تقدیم این سؤال این بود که استحضار حاصل کنم تاکنون چه اصلاحاتى در قوانین دادگسترى شده است؟ و اگر شده است خوش‌وقت می‌شوم، اگر نشده علت این‌که این موضوع هم دچار بطوء جریان شده این را هم بدانم منتظر جواب جناب آقاى وزیر دادگسترى هستم‏.

نایب‌رئیس  - جناب آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى (گلشاییان ) - آقاى نماینده محترم که خودشان خوشبختانه مدتى در خدمت وزارت دادگسترى و از قضات دادگسترى بوده‌اند اطلاع دراند که اصلاح قوانین بدون مطالعه و بدون تعمق اگر نتیجه خوبى نداشته باشد مسلم نتیجه عکس خواهد داشت، آیین دادرسى مدنى و آیین دادرسى کیفرى که پایه اصول

+++

محاکمات ما هست به طورى که خودشان اطلاع دارند چندین سال است که مورد عمل واقع شده و پایه آن قوانین از روى قوانین خرج گرفته شده نواقصى دارد که آقایانى که با دادگسترى سر و کار دارند اطلاع دارند که متناسب با فهم و استعداد مردم کشور ما نیست براى این‌که این قوانین با یک دقت و مطالعه کامل اصلاح شده باشد براى استحضار آقایان عرض می‌کنم شاید آقایان هم در روزنامه ملاحظه فرموده‌ باشند که سه هیئت مأمور رسیدگى و مطالعه قوانین موجود و قوانینى که در سایر کشور‌ها عمل می‌شود با توجه به نواقصى که ضمن عمل برخورد کرده‌اند مشغول رسیدگى هستند یک کمیسیون براى آیین دادرسى مدنی،یک کمیسیون برای آیین دادرسی کیفرى و یک کمیسیون براى کار‌هاى تجارتى و قانون تجارت شاید اگر اسامى کمیسیون را به عرض برسانم توجه خواهید فرمود که علاوه بر این‌که چند نفر از آقایان نمایندگان محترم شرکت دارند بقیه هم از بهترین اشخاصى هستند که هم تحصیلات عالیه دارند و هم در عمل سال‌ها در خدمت وزارت دادگسترى بوده‌اند مشغول این مطالعات می‌باشند، آیین دادرسى کیفرى خوشبختانه مطالعاتش تمام شده با تغییراتى که داده شده شاید تا چند روز دیگر به کمیسیون مشترک مجلسین داده خواهد شد و البته تصدیق خواهید فرمود که آیین دادرسى کیفرى که بیش از سیصد ماده است وقت لازم دارد مطالعه لازم دارد. ولى باید عرض کنم که خوشبختانه این مطالعه تمام شده و یکى دو لایحه هم آمد به کمیسیون و به تصویب رسید که تصور می‌کنم آقایانى که با دادگسترى سر و کار دارند توجه خواهند فرمود که چقدر از محاکمات را کم خواهد کرد و چقدر رفع مشکلات مردم را مخصوصاً در شهر‌هاى کوچک می‌کند و آن قضیه بالا بردن میزان قانونى انحصار وراثت بود که سابق بر این یک تشریفاتى داشت و امروز تا پنجاه هزار ریال محتاج به اعلام کردن و سه ماه معطل شدن نیست این بسیار در عمل حقوقى مؤثر خواهد بود (صحیح است) یک بحثى و یک طرح قانونى است که در کمیسیون هست و امیدوارم که به زودى به تصویب برسد و این راجع به محاکم اختصاصى براى نقاط دورافتاده است که سالیان دراز در آنجاها امنیت نبود و حالا در نتیجه اقدامات دولت رفع مشکل شده و امنیت برقرار شده خلع سلا ح شده یکى قضیه جوانرودی‌ها که براى آنجا پیشنهاد کرده‌ایم یک محکمه اختصاصى تشکیل شود که دیگر تابع تشریفات اصولى محاکمات نباشد که بتوان هم کارهاى ثبتى و هم کارهاى دعاوى مردم و دعاوى کوچک را هر چه زودتر حل کرد (مهدى ارباب – احسنت ولى جناب آقاى وزیر دادگسترى بندرعباس قاضى ندارد) ما فعلاً صحبت قانون می‌کنیم صحبت تشکیلات نیست اگر صحبت تشکیلات بود آن وقت آقا ارباب خدمت‌تان عرض می‌کردم که تهیه قاضى خوب به عقیده بنده خیلى مشکل‌تر از تهیه تاجر است، امروز هر کسى می‌تواند بازرگان باشد ولی هر کس نمی‌تواند قاضی خوب باشد و براى این‌که قاضى خوب داشته باشیم که به بندرعباس شما بفرستیم البته آقایان اطلاع دارند استفاده نکردیم از لیسانسیه‌هاى مدرسه حقوق، آقایان اختیار مرحمت کردند که لیسانسیه‌هاى حقوق که در سایر وزارت‌خانه‌ها هستند ما منتقل به وزارت دادگسترى می‌کنیم و من امیدوارم با آمدن آقایان به وزارت دادگسترى کادر قضایی ما تکمیل خواهد شد و مسلم بدانید که بندرعباس شما هم بى قاضى نخواهد ماند (مهدى ارباب  - ان‌شاءالله متشکرم).

3 - معرفى آقاى دکتر مشاور به معاونت وزارت بازرگانى به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - از موقع استفاده می‌کنم چون آقاى کاشانى وزیر بازرگانى در مسافرت هستند آقاى دکتر مشاور را به عنوان معاونت وزارت بازرگانى از طرف ایشان به مجلس محترم معرفى می‌کنم (نمایندگان - بسیار مبارک است).

نایب‌رئیس - آقاى فخر طباطبایی ‏

فخر طباطبایی - عرض کنم بنده از فرمایشات جناب آقاى وزیر دادگسترى این استفاده را کردم که طرح‌هایی به منظور اصلاح قوانین دادگسترى برده‌اند ولى هنوز این طرح‌ها مورد مطالعه است و البته مطالعه هم لازم است ولى خوب فرق است بین اصلاح قوانین دادگسترى تا یک کارهایی که مطالعات فنى لازم داشته باشد و امیدوار هستیم هر چه زودتر این مطالعات انجام بشود و قوانینى که مورد حاجت دادگسترى است به تصویب برسد که دست قضات در احقاق حق باز شده باشد ولى موضوعى که می‌خواستم مخصوصاً توجه‌شان را جلب کنم این است که مسائلى که در دادگسترى مطرح می‌شود بر حسب نوع‌شان باید تابع تشریفات باشد، اول مطالعه کنیم چه مسائلى بیشتر در دادگسترى مورد ابتلا مردم است، همین قانون انحصار وراثتى که ما داریم راه دادگسترى را از گورستان نشان مردم می‌‌دهد همین که کسى از کفن و دفن فراغت یافت باید برود دادگسترى، خواه ناخواه همین‌طور قوانین راجع به منصب قیم، اختلافات زناشویی و این قبیل کارها که در درجه اول مورد ابتلا مردم است و اگر اینها تابع تشریفات عریض و طویل بشوند جز این‌که وقت مردم گرفته شده باشد و کار دچار بطوء جریان بشود نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و این مسائل را در درجه اول اهمیت قرار بدهید و راجع به این قبیل دعاوى تشریفاتى به وجود نیاورید که مثل تشریفات یک محاکمه عادى که راجع املاک یا دعاوى ملکى تشریفات طولانی را شده باشد دعاوى زناشویی از این قبیل دعاویست که باید تشریفاتش کم شود در قانون شرع هم هست که در دعاوى زناشویی فرمودند: فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها دو حکم از طرفین معین کنید و دعوا را قطع و فصل کنید و حال این‌که در قانون دادرسى که الآن در دادگسترى مطرح است موضوع حکمیت باید به تقاضاى طرفین باشد و اگر قاضى با حکمیت حق داشت که این دعاوى را از طرفین حل و فصل کند فکر می‌کنم ساده‌تر حل می‌شد تا با این کیفیت، من خودم پرونده‌هایی رسیدگى کرده‌ام که هفت سال هشت سال یک موضوع اختلاف زناشویی در عدلیه مطرح بود و به نتیجه نهایی نرسید، منظور من از عرایضم این بود که راجع به این قوانین حداکثر دقت بشود، تسریع بشود و از این اختیاراتی که داده شده است استفاده بشود مثل سابق این قوانین در بوته اجمال باقى نماند (صحیح است).

4 - سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به تعدیل بودجه و جواب آقاى وزیر دارایی

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى - مهم‌ترین موضوعى که از وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى است موضوع نظارت در دخل و خرج مملکت که به صورت قانون بدوجه می‌بایستى درآمده باشد و مجلس شوراى ملى منحصراً این وظیفه اصلى خودش را به نحو اتم و اکمل در آن به کار برده باشد، خوشبختانه وضع بودجه مملکت از دوره هجدهم از صورت یک دوازدهم خارج شد و به صورت یک بودجه کلى مثل همه ممالک دنیا درآمده و یک تصویب کلى هم شد ولى آن وقتى که بایستى داخل جریان بودجه‌نویسى شده باشد یعنى از صورت ماده واحده چهار دیوارى خارج باشد و هم تعادلى پیدا کرده باشد، هنوز سال 1334 براى 1335 تصویب شد در آنجا ملاحظه فرمودید آقایانى که تشریف داشتند و هم تشریف دارند که هم چهار دیوارى بود و هم متعادل نبود ما در یکى از این قوانین بودجه، شاید مال 1334 بود در آنجا دولت مکلف کردم که تا آخر سال 1335 باید بودجه کل مملکتى را متعادل کند، به نحوی که احتیاجى به وام براى کسر بودجه نباشد بنده چون هنوز بودجه کلى مملکتى را براى سال 36 از طرف دولت داده نشده و ما بیش از پنج ماه وقت نخواهیم داشت قبلاً خواستم این موضوع مطرح بشود و جناب آقا وزیر دارایی به ما اطلاعاتى بدهند ببینیم چه فکرى براى یک بودجه متعادل و صحیحى کرده‌اند؟ و کى این لایحه بودجه را به مجلس خواهند داد؟ که مجلس فرصت داشته باشد که مطالعه تکمیلى براى تصویب آن بکند نه این‌که مثل سنوات سابق اواخر سال یک لایحه بودجه دربست چهار دیوارى بیاورند به مجلس و بعد هم چون عجله‌ای باشد در کار در اسفندماه همین‌ طور ما مواجه باشیم به تصویب کلى به این جهت بود که این سؤال را بنده مطرح کردم مخصوصاً چون شنیدم یعنى جناب آقاى وزیر دارایی در بیانات‌شان فرمودند که تا به حال سعى کرده‌ایم که هم بودجه متعادل شده باشد یعنى قدم‌هاى اولیه را برداشته‌ایم و هم سعی کرده‌ایم بر این که احتیاج به وام نداشته باشیم و البته این فرمایش ایشان در صورتی که جنبه عملى داشته باشد بسیار جاى خوشوقتى است و همان هدفى است که مجلس شوراى ملى دارد مخصوصاً در قانون هم تصریح شده که می‌بایستى دولت این وظیفه‌اش را انجام بدهد ولى بر خلاف این بیانى که فرمودند از گزارشى که جناب آقاى فروهر به جناب آقاى نخست‌وزیر داده‌اند و ضمیمه آن گزارش گزارش خزانه‌داریشان است این گزارش را که بنده مطالعه کردم دیدم در شش ماه اول امسال 525 میلیون از محل بیست میلیون دلار کمک بلاعوض امریکا استفاده کرده‌اند و البته این یک قدرى براى بنده مورد اشتباه بود چون همه‌اش در بیانات‌شان و در نطق‌های‌شان فرمودند که افتخار ما در بودجه فعلى این است که توانستیم مملکت را از استفاده این گونه وام‌ها و این گونه وجوه بى نیاز کرده باشیم و متکى باشیم به عوایدى که از مملکت وصول می‌کنیم، این یک موضوعى بود که اینجا بنده دیدم، مطلب دیگرى که در همین جا ذکر می‌شود می‌گوید: از محل کمک امریکا براى کسر بودجه 525 میلیون استفاده شد و قسمتى از درآمد عمومى کشور و بقیه از محل ده درصد درآمد نفت، آقایان توجه دارند که در سال 1334 ما تمام بودجه عواید نفت را داده بودیم براى کارهاى عمرانى ولى در اینجا می‌‌گویند از وام یعنى هم از این 525 میلیون استفاده شده و هم از نفت، بنده می‌‌خواهم ببینم که اگر براى بودجه سال 36 باز هم نظر همین باشد که ما از عواید نفت اینجا اضافه بکنیم یا از این گونه کمک‌ها استفاده بکنیم یا از این گونه کمک‌ها استفاده بکنیم یا مثل بودجه پارسال به نحوى که ملاحظه فرمودید علاوه بر ده درصد کسر بودجه، یک رقم درشتى از عواید نفت که یک میلیارد و پنجاه میلیون می‌شد بابت توزیع نفت داخلى که در بودجه سال 1334 آن را بابت کسر و ضرر پخش داخلى به حساب ضرر شرکت ملى نفت گذاشتند ولى در تعادلى که در نظر گرفته بودند جناب

+++

آقاى فروهر براى تعادل این عایدات نفت داخلى را به حساب بودجه کل مملکتى آورده بودند و ضرر شرکت ملى نفت را به حساب خودش البته اگر از این گونه تعادل صورى اقلامی بخواهیم در بودجه درست کنیم خیلى زیاد می‌شود نظر بنده این است که یک توضیحاتى لطف بفرمایند که چطور می‌شود از وام و کمک‌هاى بلاعوض مستغنى باشند؟ و چطور ممکن است از درآمد نفت به حساب اختصاصى خودش که بار عمران است نگه‌دارند و به حساب بودجه نیاورند و چطور این درآمد نفت با را بابت ضرر شرکت ملى نفت می‌بایستى باشد چطور شده آن را کسر کرده‌اند و به حساب آمده و آیا چه نقشه‌ای براى تعادل بودجه امسال دارند؟ چون ما معتقد هستیم که هر چه زودتر لایحه بودجه کل مملکتى را دولت به مجلس بدهد که فرصت باشد بهتر آن را مطالعه کرد و در تنگنا و عسرت آخر اسفندماه از نظر لزوم تصویب حقوق‌ها مجبور نشویم همین‌طور دربست بدون مطالعه لایحه بودجه کل مملکتى را تصویب بکنیم.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی (فروهر) - حسن قضیه در این است که متن سؤال جناب آقا عمیدى‌نورى نماینده محترم و توضیحاتى که اینجا به عرض مجلس محترم رساندند هر دو متکى و به اصطلاح مستخرج از اظهاراتى و گزارش خود ارادتمند بود نظرم هست در چندین ماه قبل اینجا صحبت شد، بنده اطلاعاتى به عرض آقایان نمایندگان عظام رساندم در ضمن صحبت مثال‌ها و ارقامى ذکر کردم و گفتم تقریباً تفاوت عمل کرد دو سال یعنى تفاوت عمل کرد 35 با 34 در حدود تقریباً هفتصد میلیون ریال است این مال چندین ماه قبل بود قبل از تعطیلات مجلس شوراى ملى، بعد که بنده این عرایض را عرض کردم در همان اوان سؤالى فرمودند که تاریخش را الآن به استحضار آقایان نمایندگان محترم می‌‌رسانم، سؤال در تاریخ 56 تیرماه 1335 به بنده ابلاغ شد گزارشى که اینجا قرائت فرمودند گزارش راجع به عملیات شش ماهه وزارت دارایی بوده است که در مهر‌ماه 1335 بنده به آقای نخست‌وزیر تقدیم کردم، اما از این اظهاراتى که اینجا فرمودند خیلى متشکر هستم براى این‌که مجال و موقع می‌‌دهد که یک حقایق و یک ارقام و اقلام و اطلاعاتى را مجلس شوراى ملى استحضار حاصلى کند، در اسفندماه سنه ماضیه چند روز بعد از آن که (نورالدین امامى  - جاى دکتر امینى خالى) چه فرمودید؟ (نورالدین امامى  - عرض کردم جاى دکتر امینى خالى که خیلى حرف می‌زدند) بسیار فرمایش صحیح است در اسفندماه گذشته وقتى بنده بودجه را به مجلس تقدیم کردم گویا تحقیقاً چند روز بیشتر از انتصاب بنده به وزارت دارایی نگذشته بود و بنده تصور می‌کنم کار خیلى خوبى کردم که همان موقع بودجه را تهیه کردم و تقدیم کردم و همان موقع این عمل بنده مورد قدرشناسى مجلس محترم واقع شد، این هم اسباب افتخار بنده است. عرض کنم طبق بودجه‌ای که در سنه ماضیه به مجلس داده‌ام بنده الآن آن مقدمه و لایحه‌اش را ندارم، ولى هست در دفاتر مجلس شوراى ملى، ما بودجه‌ای که دادیم در حدود یک میلیارد و نهصد و کسرى میلیون تومان مخارج بود عرض کنم یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون تومان بودجه خرج داشته، بودجه دخل ما یعنى درآمدهاى ما از تمام منابع بدون اشتباه یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون تومان، پس در حدود چهارصد و کسرى میلیون تومان بودجه کسر داشت مجلس شوراى ملى این کسر را تصدیق کرد و بودجه را تصویب نمود در لایحه‌اى که به مجلس دادیم در مقدمه‌های که ذکر کرده‌ایم گفتیم که می‌خواهیم این کسر هنگفت را از سه محل جبران کنیم (عیناً هست، موجود است چاپ شده است) یکى از محل صرفه‌جویی یعنى سعى کنیم تمام مخارج پیش‌بینى شده را نکنیم چون بودجه الزام به خرج نیست مجوز به خرج است دوم سعى کنیم درآمدها را هر چقدر که ممکن است بالا ببریم سوم از کمک امریکا استفاده کنیم این سه تا را عیناً گفتیم در بودجه گذاشتیم حتى ماده‌اى در متن گذاشتیم تبصره‌ای در متن گذاشتیم که وزارت دارایی مجاز است جمع وجوه حاصله دریافتى از کمک امریکا را به جمع منظور نمی‌آید، بنده مکرر در مکرر اینجا عرض کرده‌ام الآن هم تکرار می‌کنم این یک مسئولیت بسیار عظیمی است الآن بنده اینجا صورتى را در دست دارم در 22 بهمن‌ماه که بنده افتخار قبول مسئولیت وزارت دارایی را پیدا کردم سیتو اسیونى خواستم به اصطلاح صورتى خواستم به من گفتند صبر کن بهمن هم تمام شود، این صورتى است که در آن موقع خزانه‌دارى به من داده است در یازده ماهه سنه 1334 مجموع عایدات دولت یعنى عایدات جارى دولت فقط 950 میلیون تومان مخارج هزار و سیصد و بیست و کسرى میلیون تومان، یعنى روزى که بنده رفتم به وزارت دارایی در آن روز سیصد و هشتاد میلیون تومان تقریباً کسر بودجه بود، این صورت رسمى خزانه است، این کسر را از کجا جبران کرده بودند باز اگر تکرار کنم خوب نیست ولى بعضى مسائلى هست که باید گفت محاسن دارد عرض کنم چهل و دو میلیون دلار با تصویب مجلس محترم قرض کرده بودند، هر دلارى را هفت تومان و نیم فروخته بودند، آخر ماه حقوق همه را پرداخته بودند یک مبلغى هم در حدود هشت میلیون دلار از کمک بلاعوض سنه ماضیه بود که در 1334 فروخته بودند (حشمتى  - لابد به رفقایشان هم فروخته بودند) خیر، معامله بین خزانه‌دارى و بانک ملى بود رفیقى در بین نیست جناب آقا حشمتى عرض کنم بنده الآن خدمت‌تان عرض می‌کنم آن صحبتى که بنده آن روز عرض کردم که تفاوت عمل هفتصد میلیون تومان است نگفتم کسر بودجه هفتصد میلیون تومان است گفتم در سنه ماضیه قریب سیصد و کسرى میلیون تومان کسر بوده است امسال اقلاً چهارصد میلیون تومان بر خرج اضافه شده است، تفاوت این دو عمل را گفتم نه کسر را، خیلى فرق دارد و عمل با هم بسیار بسیار فرق دارد ما چه کردیم؟ براى این‌که آن قولى را که به مجلس شوراى ملى داده بودیم و برنامه‌ای که داشتیم عمل کنیم بعد از این‌که بودجه تصویب شد و ابلاغ شد خودمان گفتیم الزامى هم نبود اجبارى هم نبود، به میل رضا روى سیاست کلى مصالح و منافع مملکت نشستیم در دولت جلساتى کردیم گفتیم که چرا ما منتظر آخر سال بشویم که صرفه‌جویی بکنیم از اول سال صرفه‌جویی بکنیم، البته صحبت کردیم، بعضى آقایان وزرا بیشتر و بعضى کمتر بالاخره دولت تصویب‌نامه‌ای صادر کرد از همان فروردین‌ ماه 1335 نود و هفت میلیون و کسرى تومان ارقام بودجه را مسدود کرد یعنى صرفه‌جویی از اول سال شروع شد و تعیین کرد به صد میلیون تومان و حالا هم حضورتان عرض می‌کنم بعضى از آقایان همکاران محترم غالباً می‌فرمایند که آن اعتبارى که مسدود شده این مصوب است این را لطفاً جواب بدهید جواب می‌دهم نه نمی‌شود خیلى متأسفم اصلاً این از بودجه مصوب خارج شده نمی‌دهم این قدم اول اما قدم بعدى چه بود؟ امروز گویا بیست و چهارم آبان است یعنى ماه هشتم سال تمام شده است، تقریباً هفت هشت روز دیگر بنده می‌توانم افتخار کنم که به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که وزارت دارایی توانسته است بدوت این‌که دینارى قرض کند هشت ماه مخارج جارى کشور را با رعایت صرفه‌جویی بپردازد (صحیح است) اعتبارات براى ماه هشتم حاضر است و ما تا امروز وامى نگرفته‌ایم در جلسات قبلى هم به استحضار آقایان نمایندگان محترم رسانده بودم حتى یک روز در کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى که در باغ تشکیل شد گفتم، گفتم که بنده هیچ قولى نمی‌توانم بدهم ولی قولی که می‌توانم بدهم این است که تمام مساعیم را به کار ببرم و امیدوارم که سال را به پایان برسانم بدون این‌که چهل، چهل و پنج میلیون دلار قرض کنیم و نسل‌هاى آینده را مدیون سازیم امیدوارم که این چهار ماه هم تمام بشود. اما راجع به صرفه‌جویی‌هاى دیگر خواستم عرض کنم ارقامش تحقیقاً دست بنده نیست ولى می‌توانم عرض کنم حضور مبارکتان که علا وه بر آن نود و هفت میلیون تومان با تقریباً صد میلیون تومان مبالغ زیاد دیگرى هم صرفه‌جویی شده است. این‌که برنامه اولیه‌مان تا امروز همین شده است که قول دادم اما برنامه دولم چه بود؟ سعى در ازدیاد وصول در آمدهای‌مان گزارش که خدمت‌تان تقدیم شده است حاکى است که در شش ماه اول در حدود یکصد و چهل و پنجاه میلیون تومان اضافه وصول شده است یعنى به خزانه‌دارى بیشتر رسیده است (صارمى - چقدر است) الآن ما در آبان‌ماه هستیم در مهر هم اضافه عایدات داشتیم در آبان‌ماه هم خواهیم داشت و داریم. الآن احصائیه نشان می‌‌دهد درآمدها خیلى بیشتر از سنه ماضیه و سنوات ماضیه وصول می‌شود این قسمت دوم بود. قسمت سوم گفتم از کمک امریکا استفاده می‌کنیم فرمودند آن گزارشى که بنده بعداً تقدیم کردم یعنى خزانه‌دارى کل، خوب خزانه‌دارى کل یعنى بنده، نوشته 525 میلیون، خیلى متشکر و ممنون می‌شدم که اگر ریالش را دنبالش می‌چسباندند (عمیدى‌نورى- ریال عرض کردم) نه، صورت‌مجلس است ریالش را نفرمودید. فرمودند که من در این گزارش نوشته‌ام که ما پانصد و بیست و پنج میلیون وام گرفتیم. قرض کردیم ما نوشتیم، به مجلس شوراى ملى هم مکرر گفته‌ایم محرمانه نیست. گفتم که دولت امریکا حاضر شده است براى بودجه 35 کشور بیست میلیون دلار بلاعوض کمک کند این به استحضار مجلس هم رسیده است در بودجه هم مذکور است. در صورت مجلس‌ها هم هست گفتیم در آن تاریخ از بیست میلیون دلار ما فقط هفت میلیون دلار استفاده کردیم. یعنی هفت میلیون دلار ضرب در 75 می‌کند پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار تومان آن سیزده میلیون دلار دیگرش را هم بعداً استفاده می‌کنیم و در بودجه خواهیم گذاشت بنده گفتم وام نمی‌گیرم و تا امروز هم نگرفته‌ایم و امیدوار هستیم و تقریباً ظن قریب به یقین داریم که سال را تمام خواهیم کرد و هزینه‌هاى جارى کشور را می‌پردازیم مخارج فوق‌العاده‌ای که تحمیل شده است بر ما واجب و لازم هم هست و بی مورد بوده است کارسازى می‌کنیم و بنده امیدواریم که دوره عمل را به این طریق بتوانیم به پایان برسانیم سایر قسمت‌هاى دیگر هم عرض می‌کنم خدمت‌تان و از موقع استفاده می‌کنم آنها را هم کمابیش تأمین کردیم من‌جمله گفته‌ام باز هم می‌گویم من از این راه از نظر تشویق مأمورین وزارت دارایی می‌گویم از نظر خود نمی‌گویم مثلاً ما تمام تعهدات سنه ماضیه دولت را پرداختیم (یکى از نمایندگان - تعهدات 34) در آن گزارش نوشته شده ما تمام دیونى که به توتون‌کاران چه در آذربایجان و چه در گیلان داشته‌ایم پرداخته‌ایم (مهندس جفرودى - صحیح است) و اقدام کردیم توتونى که می‌خرند نقد

+++

بخرند شکر به قدر کفایت داریم و غله‌مان هم تأمین است خوب آن کارهایی که می‌توانستیم بکنیم کرده‌ایم ولى بنده نمی‌توانم عرض کنم خدمت‌تان که بنده شق‌القمر کرده‌ام و نمی‌توانم هم بکنم ‌این کسر بودجه ریشه‌هاى بسیار بسیار عمیقى دارد ما که ایجاد نکرده‌ایم، این خلاصه عرایضی بود که خدمت‌تان عرض کردم و گویا از وقت هم تجاوز کرده‌ام البته عفو می‌فرمایید این خلاصه عرایضم بود اما بودجه را فرمودند که ما مشغول تهیه بودجه سنه آتیه هستیم بله امسال بودجه را می‌خواهیم روى اساس دیگر تعیین کنیم تصویب‌نامه هم صادر شده و در جراید هم گویا به عرض آقایان نمایندگان رسانیده باشند ما می‌خواهیم بودجه کل بدهیم آقایان اشتباه نشود بودجه کل این میلیارد و هشتصد و نود میلیون تومان نیست بودجه مملکت ایران، براى اعتبار مملکت عرض می‌کنم بودجه مملکت خیلى بیشتر از اینهاست ملاحظه کنید قریب یک میلیارد بودجه سازمان برنامه‌مان است ششصد و چهل میلیون کسرى تومان بودجه شرکت ملى نفت است در حدود 350 میلیون و کسرى، درست نمی‌دانم جناب آقا وزیر راه مستحضرند. بودجه راه‌آهن است و سایر ارقام هم داریم ملاحظه بفرمایید بودجه ما از چهار میلیارد تومان هم تجاوز می‌کند اگر یک همچو بودجه با بیست سى میلیون تومان کمتر یا بیشتر بسته شود این دلیل این نیست که وضع مملکت بد است، این دلیل بر خوبیش است ما مى‌خواهیم یک بودجه جامعى بیاوریم ملاحظه بفرمایید عواید نفت صدى ده فرمودید. مطابق صریح قانونى که هم جداگانه از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته و هم در قانون سازمان برنامه تکرار و تأیید شده‏ است در سنوات 34 و 35 و 36 ده درصد از عواید نفت به بودجه عمومى داده شده است البته از این ده درصد یک مقدار گرفته‌ایم سنه ماضیه هم گرفته‌ایم امسال هم می‌گیریم به بودجه می‌دهیم و کار بدى نکردیم این خلاصه مطالبى بود که خواستم به استحضار آقایان محترم برسانم (احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى - جناب آقا وزیر دارایی تصدیق فرمودند که فاصله بین بودجه سال 35 با 34 بین دخل و خرج زیادتر است فرمودند این‌طور هم هست که هفت میلیارد فاصله است بودجه متعادل وقتى معانى خودش را دارد که فاصله هفت میلیارد بشود صفر یعنى اگر 19 میلیارد همان‌طورى که فرمودند خرج داریم 19 میلیارد در مقابلش دخل داشته باشیم ولى خودشان صریح فرمودند ارقام را که نمی‌شود رد کرد قبول فرمودند که امسال نسبت به سال 34 چهار میلیارد بر مخارج اضافه شده است بحث ما این است که سعى کنیم در ضمن این‌که مخارج را اضافه می‌کنیم بودجه را متعادل کنیم یعنى بین دخل و خرج فاصله کم بشود بلکه بشود هیچ، اگر ملاحظه بفرمایید تطبیق بکنید بودجه 35 را به بودجه 34 در 34 با این‌که ده درصد نفت به حساب بودجه مملکتى نیامده، بله براى این‌که بودجه 334 را در 333 تصویب کردیم خاطرتان می‌آید قانون قرضه را هم ما در 33 تصویب کردیم خاطر آقایان هست که جلسه خصوصى کردید ما مخالف بودیم و به ما گفتند که حتى اسمش بود این قرض‌الحسنه یا قرض‌‌الپس‌نده بود این صحبت بود، حالا می‌فرمایید تخطئه می‌کنید آن لایحه قرضه را و واقعاً هم قرض‌الپس‌نده بود و آن روز هم صحبت این بود آن روز جناب آقاى فروهر ما صدى ده را براى عمران گذاشتیم نه این‌که جنابعالى در بودجه 34 پیشنهاد کردید البته ما هم تصویب کردیم و شما هم طبق قانون خرج کردید اما یکى از ارقامى که شما آوردید و خواستید فاصله را.

وزیر دارایی (فروهر) - 1334 بود سنه گذشته هم بود.

عمیدى‌نورى - نه یکى از اختلافات با دولت اسبق سر همین بود سپهبد زاهدى می‌گفت که تمام عواید نفت باید به مصرف عمران برسد بعضى از ما، خود من، معتقد بودیم به چه مناسبت ما قرض کنیم و از بودجه نفت نگذاریم به حساب مخارج؟ به هر حال کار را گذراندیم یک مقدارى از عواید نفت را آوردیم جزء خرج همان‌طورى که به عرض‌تان رساندم یکى از اقلام عایدات نفت، عایدات نفت داخلى بود که یک میلیارد و دویست میلیون ضرر شرکت پخش نفت بود این را هم شما آوردید جزء بودجه 35.

وزیر دارایی (فروهر) - نیاوردیم‏.

عمیدى‌نورى - بروید سؤال کنید از شرکت ملى نفت شرکت ملى نفت آن را ضرر حساب می‌کند بنده نظرم این است که بیاییم یک فکرى بکنیم براى متعادل کردن بودجه می‌فرمایید که ما افتخارمان این است که ما مخارج‌مان را کردیم بدون وام، بنده هم بسیار خوش‌وقت هستم، بایست هم ما سعى کنیم که خرج‌مان را بدون وام بکنیم ولى از کمک بلاعوض یکى از ده درصد نفت دو تا و از گران‌فروشى به مردم سه تا، مخصوصاً گران‌فروشى کالاهاى انحصارى دست دولت به مردم راهش باز است، شما هم اگر بخواهید بنده هم می‌توانم بودجه را متعادل کنم، یک تصویب‌نامه دیگر ممکن است گذراند قیمت سیگار و دخانیات و قند و شکر را میزان خرج اضافه کرد، این بودجه می‌شود متعادل، ولى آیا این تعادلى است که ملت ایران می‌خواهد؟ این آن متعادلى است که اجراى نقشه‌هاى اقتصادى را تأمین کند؟ خیر می‌فرمایید که ما درآمدمان خیلى زیاد شده، بنده همیشه عرایضم روى اسناد است هیچ وقت خلاف عرض نمی‌کنم این نشریه اداره کل درآمدها شماره اول آن است، خیلى هم قشنگ چاپ شده صفحه آخرش را برایتان می‌‌خوانم، تیتر هم هست: «افزایش درآمد مالیاتى» زیرش آمار درآمد مالیاتى را نوشته، مالیات مستقیم در سال 34 با سال 35 مقایسه شده، میزان وصول 34 در مدت مشابه به شرح زیر:

مالیات مستقیم در سال 34 در پنج ماه اول 151،116، 334، این را داشته باشید مال 34، اما 35 یادداشت بفرمایید، شما که این همه اصرار دارید که زیاد وصول کرده‌ایم (صدرزاده - پنج ماه اول است موعد مالیاتى نیست) اما در سال سى و پنج 325 میلیون شده، تفاوت 325 میلیون، بنده ارقام را عرض می‌کنم مالیات مستقیم در پنج ماه 335 یعنى امسال 325 میلیون در حالی که در پنج ماه پارسال 334 میلیون بنابراین اینجا 10 میلیون امسال کمتر از پارسال از مالیات مستقیم وصول شده.

وزیر دارایی (فروهر) - خیر توضیح عرض می‌کنم.

عمیدى‌نورى - این سند است، این مجله‌ای هست که خودتان منتشر کرده‌اید. عرض کنم مالیات مستغلات در سال 34 یعنى پارسال پنج ماهه 984625 / 20 ریال مشابهش را امسال 875 /971/ 19 ریال جناب آقاى صدرزاده وصول مالیات مستغلات هم همان سه‌ماه به سه‌ماه و چهارماه به چهارماه است، فرق نکرده همان سیستم مالیاتى گذشته است (صدرزاده - خیلى فرق کرده) سیستم را می‌دانم. عرض می‌کنم رویه در وصول فرق نکرده، ولى در مالیات مستقیم اینجا 20 میلیون است آنجا 19 میلیون، بنابراین امسال در پنج ماه تا پارسال طبق صورت خودشان کمتر وصول شده، اما یکى زیاد شده که این مالیات غیر‌مستقیم یعنى مالیاتى است که به مردم تحمیل می‌شود، مالیات غیر‌مستقیم در 5 ماه امسال 426 میلیون البته صحیحى است و در پارسال ببخشید امسال 587 میلیون و از پارسال 426 میلیون بنابراین در حدود پانزده میلیون تومان از این مالیات شما اضافه وصول کرده‌اید و همین جاست مورد بحث ما، اگر بخواهیم سیستم افزایش دخل کشور را ببریم روى گرده مردم و مصرف‌کننده‌ها شما نشان دادید در این 5 ماه فشارتان را از مالیات مستقیم برداشته و گذاشتید روى گرده مردم، این به جایی نمی‌رسد (صحیح است) این سیستم اقتصادى درست مملکتى نیست (صحیح است) بنده دلیل دارم: آقا فرمودند که یک میلیارد تومان، رقم را خودشان نفرمودند یک میلیارد و 370 میلیون و 341 هزار ریال گزارش خزانه‌داری‌تان است که امسال اضافه وصول کرده‌اید، بنده هم قبول دارم اما از مجموع آنها درآمدتان در پنج‌ماه 150 میلیون زیادتر نیست درآمد یک‌ماه شهریور را هم حساب کنیم می‌شود چهل میلیون و روى‌ هم می‌شود دویست تومان، این دویست میلیون تومان از این یک میلیارد و 370 میلیون کسر شود می‌ماند یک میلیارد و 170 میلیون این از کجا آمد؟... از گران‌فروشى، از فشار به مردم، از این‌که شما ارز دولتى و غیر‌دولتى را بردید روى گمرک، قیمت گمرک رفت بالا و بى‌اندازه مؤثر شد در گران شدن قیمت‌ها.

وزیر دارایی (فروهر) - به هیچ وجه.

عمیدى‌نورى - اجازه بفرمایید آقایان تجار هستند.

وزیر دارایی (فروهر) - حالا عرض می‌کنم. ‏

عمیدى‌نورى - تأثیرش چه شد؟

تأثیرش در زندگى مردم دیده می‌شود یک آمارى از زندگى مردم برای‌تان می‌‌خوانم، مجله بانک ملى را نیاورده‌ام ولى آمارى از آن استخراج کرده‌ام که عرض می‌کنم، بهاى عمده‌فروشى این را از مجله بانک ملى اقتباس کرده‌ام، در سه ماه سى و چهار 862 بوده و خردادماه سى و پنج 984 شده البته خیلى فاصله است همین 863 و 984 یعنى عمده‌فروشى این قدر تفاوتش شده شاخص کل زندگى در 34 بوده 1176 با سال 1333 که 1151یک بوده فاصله‌اش خیلى کم است بین 1176 و 1151یک به نظرم 20 تا بیشتر نیست به همین جهت می‌شود گفت یک تعادلى بود یک آرامش نسبى بوده، اما حساب کنیم با سال 35 که این یک میلیارد و صد میلیونى که می‌فرمایید اضافه وصول کردید ببینیم تفاوت زندگى چه شده در خرداد 335 شده 1247 در حالی که در خرداد 34 بوده است 1176 بنده می‌دانم اگر بخواهیم اضافه کنیم درآمد خودمان را با فشار به مردم و خون مردم و فشار روى گرده مردم این صحیح نیست، این فایده ندارد می‌‌توانیم با یک تصویب‌نامه این کار را بکنیم (صحیح است) این استدلال غلط است.‏

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دارایی

وزیر دارایی (فروهر) - عرض کنم حضورتان یک ارقامى را به طور متشتت و پراکنده خواندن نتایجى گرفتن این نمی‌دانم اسمش را چى می‌توان گذاشت (دکتر رضایی - جناب آقاى فروهر این کاملاً روشن بود.) نبود، عرض می‌کنم.

اولاً حضورتان عرض کنم که پرداخت سال 34 مملکت با استفاده از ده درصد عواید نفت بوده است. اگر خودتان که تصویب فرمودید توجه ندارید یادآورى می‌کنم که ضمن ده میلیون دلار وام که در آذرماه 34 از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت به ما اجازه می‌‌دهد که ده درصد از مجموع درآمدهاى نفت به بودجه رد شود، این قانون آذر 34 است. بنده در آن موقع افتخار وزارت دارایی را نداشتم آقا رأى داده‌اید به این قانون. بنده رأى ندادم یعنى در سنه 34 ده درصد عواید نفت بوده است قانون ده میلیون ریال وام و ده درصد نفت در آذر

+++

 34 این یکى دوم فرمودید که ما ضررهاى شرکت ملى نفت را در بودجه آورده‌ایم اصلاً و بداً این جور نیست، بنده تصور می‌کنم که آقایان که از طرف مجلس شوراى ملى عضویت شورای ‌عالی نفت را دارند این مسئله را بدانند، شرکت ملى نفت الآن خدمت‌تان عرض کنم. سال گذشته 105 میلیون تومان ضرر داده است امسال 120 میلیون تومان ضرر داده است، اصلاً ما ضرر شرکت ملى نفت را در بودجه نیاورده‌ایم، این دوم، (عمیدى‌نورى - گفتم که نیاوردید) حالا می‌دانید چرا ضرر می‌‌دهد صاف خدمت‌تان عرض کنم قیمت مواد نفتى در هیچ جاى دنیا بارزانى ایران نیست (مهندس سلطانى – این قدر نفت هم در هیچ جاى دنیا نیست) (همهمه نمایندگان) حتى در ممالکى که تولید کننده نفت و بنزین هستند (یکى نفر از نمایندگان - صحیح نیست) این دوم، اما سوم احصائیه‌هایی اینجا خواندند این فقط درآمدهاى تهران است این درآمدهاى شهرستان‌ها نیست (عمیدى‌نورى  - نشریه اداره کل درآمدهاست) این اداره کل درآمدها یعنى پیشکاران تهران، یعنى آنچه در شهر تهران وصول می‌شود به‌ هیچ‌وجه مربوط به تمام شهرستان‌های مملکت نیست (عمیدى‌نورى - نوشته اداره کل درآمدها) فقط تهران است همه آقایان هم می‌دانند اسم پیشکارى تهران اداره کل درآمدها است. چهارم فرمودید ارز محل مالیات‌ها مستقیم گرفته شده است. آقاى عمیدى توجه بفرمایید اگر نظرتان بقند و شکر و سیگار است، اینها جزء آن نیست که ازدیاد نرخى منظور شده باشد، اجازه بفرمایید اینها جزء آنها نیست، اگر مردم خواستند زیادتر نفت و بنزین بخرند و مالیات نفت و بنزین را بیشتر بدهند، این دیگر تصدیق می‌فرمایید گناهى بر ما نیست این حاکى از این است که قوه خرید مردم بیشتر بالا رفته است ولى یک قسمت کوچولو ممکن است اضافه شده باشد از آنجا می‌فرمایید نگیریم، مالیات الکل را می‌فرمایید نگیریم؟ جناب آقاى عمیدى نگیریم؟ مالیات الکل را هم زیاد کرده‌ایم (دکتر راجى - الکل طبى را هم زیاد کرده‌اید) می‌فرمایید که نگیریم نمی‌گیریم بنده قبول دارم، حالا این گناه من بوده است ذنب لایغفر من بوده است بنده عرضى ندارم خواستم عرض کنم که اینها گناهى از ما نیست اما بحث دیگر، راجع به قند و شکر و گمرک و سیگار صحبت می‌فرمایند بسیار خوب، بنده عرض می‌کنم و حقایقى را می‌گویم، یک روز هم اینجا گویا جناب آقاى بهبهانى سؤالى فرمودند و جوابى بنده عرض کردم این‌ طور نیست؟ و گویا اشتباهى کردم که آقاى دکتر حسین پیرنیا بنده را تصحیح فرمودند درست است آقا، آنچه را که می‌فرمایید راجع به گمرک باز تکرار می‌کنم قسمت اعظم عایدات گمرک کشور شاهنشاهى روى وزن مالیاتش گرفته می‌شود (دکتر مشیر فاطمى - قیمت وزن آن روى چى معین می‌کنید؟ از روى دلار) نه آقا این را می‌کشند می‌‌گویند صد کیلو هر کیلویی فرضاً 2 قران، حالا می‌خواهد دلار 75 باشد می‌خواهد 95 باشد مى‌خواهد 32 باشد یا 76 هیچ فرقى نمی‌کند یعنى روى وزن است روى قیمت نیست به حساب اسپسیفیک، آقا دکتر چون فرمودید توجه بکنید، بروید تعرفه گمرکى را بخوانید، خودتان وضع کرده‌اید یک قسمت روى قیمت است که به اصطلاح می‌‌گویند آدوالوره که آن یک قسمت کوچک از واردات ما را تشکیل می‌‌دهد و این هم خواستم خدمت‌تان عرض کنم سابقاً دلار 76 ریال داشتیم 48 ریال داشتیم 5/32 ریال داشتیم توجه می‌فرمایید؟ آمدیم همه را یکنواخت کردیم براى این‌که اصلاً از نظر امور اقتصادى هم یک ترجیح بلامرجحى بود که نسبت به بعضی ممالک و دستگاه‌ها پیدا می‌شد آن وقع پیش‌بینى کردیم و حد اعلاى اضافه‌هایی که از این راه در سال براى دولت پیش می‌آمد در حدود 20 میلیون تومان پیش‌بینى می‌شد آن هم به یک شرط به شرطی که از آن اجناس به خصوص وارد بشود. بنده که نمی‌توانم به فلان تاجر بگویم که حتماً تو برو آن شیئی به خصوص را بیاور حالا می‌دانید اجناسى زیاد شده است یخچال‌هاى لوکس برقى می‌فرمایید تفاوت گمرک آن بر گرده عموم است بنده نمی‌دانم لدى الاقتضا از این راه درآمد زیاد بشود. مالیات بر اتومبیل‌هاى لوکس را می‌فرمایید کار بدى شده است اگر کار بدى شده است بفرمایید بد شده است (عمیدى‌نورى - ماده 82) این اضافه گمرکى که تحمیل شده است بر یخچال برقى است بر اتومبیل است و اشیا لوکس و نظایر آن و خیال می‌کنم که کار خوبى شده است اگر براى اتومبیل سوارى لوکس دو هزار تومان اضافه بدهند چه عیبى دارد بگذار آنهایی که پول زیاد دارند بدهند (دکتر جهانشاهى - دارو هم جزو آنها است؟) دارو که مالیات ندارد اما این قند و شکر که اینجا پیراهن عثمان کردند بنده الآن با تمام صراحت خدمت آقایان عظام عرض می‌کنم اگر آن کیلویی دو ریال بر شکر اضافه نمی‌شد الآن دولت ضرر می‌کرد (مهندس سلطانى - الآن هم در جنوب دولت ضرر می‌کند) آن براى جبران ضرر بود نه براى ازدیاد عایدات مثال بزنیم در بهمن سال 1334 وزارت دارایی صد هزار تن شکر از راه مناقصه با تمام تشریفات خریده است تنى 108 دلار امسال ما دو پارتى خریدیم از محل دلارهاى امریکایی یکى چهل هزار تن و یکى 20 هزار تن (صدرزاده - به چند دلار؟) اولیش تنى 5/121یک دلار و دومیش را 5/123 دلار و الآن خدمت‌تان عرض می‌کنم چهار روز پیش فروشندگان تلگرافى اطلاع دادند به مناسبت بسته شدن کانال سوئز در حدود تنى 4 دلار تقریباً به قیمت هر تن افزوده خواهد شد (دکتر راجى - تو را به خدا نگویید این را بهانه می‌شود اجناس را گران می‌کنند) این می‌شود 127 و هشت دلار خوب آقا 108 دلار کجا 127 دلار کجا با این اضافه شدن نرخ می‌فرمایید ضرر بکنیم؟ اما یک بحث دیگرى هم خدمت جناب آقاى عمیدى‌نورى عرض می‌کنم این یک قدرى تکنیک است مسبوق باشید این عایدات که اینجا فرمودند و راجع به عایدات 5 ماهه تذکر دادند که کمتر بوده است نمی‌دانید براى چیست؟ براى این‌که بانک ملى ایران در سال گذشته معافیت مالیاتى نداشته است و در یک سال یک رقم ده یازده میلیون تومانى از بانک ملى ایران مالیات گرفته شده است منتهى از این صندوق دولت درآمده به آن صندوق رفته امسال بانک ملى ایران مثل تمام بانک‌ها روى قانون بانک‌دارى که خود آقایان تصویب فرمودند شش درصد نسبت به سرمایه‌اش معافیت مالیاتى دارد این را خواستم حضور آقایان تذکر بدهم ولى لازم دیدم خدمت‌تان عرض کنم تمام مالیات‌های مستقیم چه در تهران و چه در شهرستان‌ها احصائیه‌اش را منتشر می‌کنم و خدمت‌تان خواهم داد در تمام شقوق و شعب بالا رفته بدون تردید یک بحث دیگر...

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دارایی به اختصار بفرمایید جواب سؤال نباید زیاد طولانی باشد.

وزیر دارایی - خیال می‌کنم وزیر می‌تواند توضیح بدهد آقایان می‌فرمایند که این مالیات‌ها بر گرده افراد ضعیف است.‏

نایب‌رئیس - آقاى وزیر دارایی توجه بفرمایید صحبت‌هاى زیاد در اطراف بودجه فقط در موقعى که بودجه مملکتى مطرح است می‌شود نه در جواب سؤال طبق آیین‌نامه جواب سؤال هم باید از یک ربع ساعت تجاوز نکند.

عمیدى‌نورى - طبق آیین‌نامه در مورد جواب سؤال وزیر حق ندارد که از 15 دقیقه بیشتر حرف بزند بنده اینجا اخطار کردم.

نایب‌رئیس - در هر حال تقاضا دارم که رعایت اختصار را بفرمایید.

عمیدى‌نورى – یک ربع بیشتر حق ندارد وزیر در مقابل سؤال وکیل حرف بزند بنده حق دارم جواب‌شان را طبق ماده 82 عرض بکنم.

وزیر دارایی - من آیین‌نامه را نمی‌دانستم عرایضم را مختصر می‌کنم در سنه 1333 مجموع مالیاتى که از قرا و املاک اطراف تهران گرفته شده از هفتصد هزار تومان تجاوز نمی‌کرده است (صدرزاده - در چه سالى؟) در سال 1333 در سال 1334 گویا در حدود 350 یا چهارصد هزار تومان بوده است رقم قطعى را عرض نمی‌کنم 2300 قریه در اطراف تهران موجود است که ما امسال شروع به ممیزى عمومى کرده‌ایم تا به حال ممیز 2300 قریه‌اش تمام شده است قریب 300 قریه مانده است که در این چند روزه تمام می‌شود مالیات که با رضایت این چند روزه تمام می‌شود مالیاتى که با رضایت خودشان بدون اعتراض از این 2300 قریه عاید شده است در حدود چهار میلیون و ششصد هزار تومان است حالا مالیات بر گرده طبقه مصرف‌کننده است درست تفاوت را ببینید هفتصد هزار تومان در سنه 33 و 360 هزار تومان امسال 34 و طبق ممیز‌هایی که ما امسال کردیم و سند گرفته می‌شد 46 میلیون ریال مالیات گرفته می‌شود (صدرزاده - اگر این توضیح را نمی‌دادید ما جداً اعتراض می‌کردیم ) رقم دیگرى که در اینجا لازم است به استحضار آقایان نمایندگان برسانم این است که ما بی‌رحمانه از همه افراد متمکن مالیات می‌گیریم حتى به ما اعتراضات شدید می‌شود که این ارقام را در رادیو نگوید اعتراض می‌کنند که چرا می‌گویید؟ ما همه را وصول می‌کنیم ما به منتهى درجه شدت تمام ارقامى که گفته می‌شود وصول می‌شود به خزانه ریخته می‌شود خواستم این را خدمت‌تان عرض کنم اما راجع به ما لیات مستغلات زمان وصولش فرق کرده است (عمیدى‌نورى - نکرده است) به اقساط باید داده بشود پریروز دادیم توى روزنامه‌ها اعلان کردند که قسط دوم‌شان را بیاورند بدهند بنده از حدود قانون نمی‌توانم تجاوز کنم حالا اگر آقا ارقام و اوراق را قبول نمی‌کنید تمام اینها گذشته یک مسئله محرز و آن این است که 8 ماه می‌گذرد و چرخ مملکت چرخیده است تمام حقوقات تمام مخارج پرداخت شده است یک دینار قرض نشده است این اسباب افتخار وزارت دارایی است چه بخواهید چه نخواهید این افتخار است (صحیح است)

عمیدى‌نورى - جناب آقاى رئیس آیین‌نامه را اجرا بفرمایید .

نایب‌رئیس - تحریفى در فرمایشات آقا شده است؟

عمیدى‌نورى - خیلى زیاد تحریفاتى شده است که باید جواب عرض کنم.

نایب‌رئیس - بفرمایید

(در این موقع قطعه گچى از سقف ریخت)

عمید نورى - فرمایش‌تان جناب آقاى وزیر دارایی به قدرى با حرارت بود که گچ از سقف ریخت (وزیر دارایی - عجب!) ولى متأسفانه اثرش مثل همین گچ بود که ریخت (وزیر دارایی - سر آقا که نریخت) یعنى اثر عملى و معنوى نداشت همان‌طور که فرمودند به سر بنده نریخت این هم دلیلش بنده به شهادت آقایان سعى می‌کنم همیشه عرایضم مبتنى بر

+++

اسناد و ارقام باشد و خاطر مبارک آقایان هست که به‌هیچ‌وجه عرض نکردم که از الکل مالیات بگیرید یا نگیرید بلکه بنده طرفدار این فکر هستم مشروبات الکلى جداً باید ممنوع باشد و معتقد به این امر هم هستم جنابعالى تشریف بیاورید بفرمایید حالا که این را فرمودید براى رفع تکلیف بنده هم به شما عرض می‌کنم چرا آیین‌نامه منع مسکرات را اجرا نمی‌کنید این را که مجلس شوراى ملى قانونش را گذراند اجرایش دست وزارت دارایی است وزارت دارایی باید آیین‌نامه را تصویب کند و اجرا کند چرا شما نکردید پس بدانید مجلس شوراى ملى طرفدار این است که از مشروبات الکلى مالیات زیادى گرفته شود اصلاً استعمالش ممنون بشود ولى دولتى که وظیفه‌اش را انجام نمی‌‌دهد یعنى شخص وزیر دارایی که امروز آمده‌اند این حرف را به بنده می‌زنند من که مخالف با مالیات گرفتن مشروبات الکلیم در حالی که جناب آقاى دکتر راجى فرمودند که از الکل طبى هم دارند زیاد مالیات می‌گیرند این یک بحثى است بین جناب آقاى وزیر دارایی و جناب آقا دکتر راجى که حرف حسابى هم می‌زند براى این‌که الکل طبى به مصرف باید برسد اما راجع به مسائل دیگر که فرمودند ما نگفتیم قوانین ما اجرا بشود بنده هیچ وقت طرفدار این فکر نیستم بنده همیشه سؤالاتم روى این است که چرا قوانین اجرا نمی‌شود بنده هیچ وقت طرفدار این فکر نیستم بنده همیشه سؤالاتم روى این است که چرا قوانین اجرا نمی‌شود عرض بنده این است که این ارقامى که می‌فرمایید و افتخار هم می‌کنید که این کار‌ها را به انجام رساندم البته جنابعالى خدمت هم می‌فرمایید در کارهای‌تان ولى این‌که این همه می‌فرمایید که می‌خواهم بودجه را متعادل کنم بعد هم معلوم شد یک میلیارد 370 میلیون تفاوت گران‌فروشى به مردم است این را نفرمایید تعادل بودجه (وزیر دارایی - من نگفتم تعادل بودجه) تعادل بودجه را بیاورید روى عواید صحیح مملکت و روى کسر خرج آقایان می‌دانند این همه که در اطراف صرفه‌جویی می‌فرمایید در این لیست‌هایی که به کمیسیون بودجه داده‌اید مرتب اتومبیل خواسته‌اید بخرید و بالاخره کمیسیون بودجه یک قسمت را رد کرده شما اگر صرفه‌جویی دارید می‌کنیم چرا این صرفه‌جویی‌ها را در اضافه حقوق و مخارج دیگرى که خودتان می‌دانید براى کارهایی که بنده نمی‌‌خواهم حالا جزئیات آن را به عرض برسانم در آن کارها نمی‌کنید شما که می‌خواهید عواید را زیاد کنید یک لایحه آوردید در کمیسیون بودجه دارید مطرح بشود دایر بر این‌که چند تا کارخانه‌چى مالیات ندهند عوارض گمرکى ندهند این فرمایشات را نفرمایید آقاى فروهر بنده نخواستم وارد جزئیات کارها وزارت دارایی بشوم و نمی‌‌خواهم بشود (وزیر دارایی - بشوید) بنده یک عرض کلى از لحاظ تعادل بودجه به عرض‌تان رساندم و تمنا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی هم رعایت کنند مثل بنده من مکلف هستم که یک ربع بیشتر صحبت نکنم جنابعالى هم مکلف هستید یک ربع جواب بدهید (وزیر دارایی - من آیین‌نامه را نمی‌دانستم) جواب هم که می‌دهید از موضوع خارج نشوید و به نماینده حمله نکنید که وقت مجلس گرفته نشود و خیلى معذرت می‌‌خواهم.

وزیر دارایی - بنده آیین‌نامه را نمی‌دانستم‏.

5 - سؤال آقا کیکاوسى راجع به دارو و وسائل بهداشتى بلوچستان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

نایب‌رئیس - آقا کیکاوسى‏

کیکاوسى - بنده سؤالى که تقدیم کردم این است که هر چندى یک نامه‌ای از وزارت بهدارى می‌رسد که چند قلم دارو براى چه مراکزى فرستاده شده آنچه فکر کردم دیدم چیزى از این اطلاعیه‌ای که به دست من می‌رسد بنده نمی‌فهمم که اصلاً چند قلم دارویی که می‌فرستند موضوع چیست؟ داروها چیست؟ و آن وقت هم در جایی که طبیب ندارد و سازمان بهدارى و بهداشت ندارد به اسم آنجا دارو فرستاده می‌شود موضوعش چیست؟ البته بنده باید قبلاً این را عرض کنم نهایت تشکر را دارم از جناب آقاى وزیر بهدارى براى این‌که آنچه که تذکر دادم تا حدى که ممکن بوده است انجام شده است ولى در ضمن هم گله دارم یک چیزهایی را که باید بیشتر مورد توجه قرار بدهند یک عللى برایش ذکر کردند که بنده آن علل را نمی‌توانم قبول کنم چون مسئول ما وزارت‌خانه‌ها هستند نه دستگاه‌هاى وابسته به دولت مثل بانک ساختمانى سازمان برنامه و چه و چه اینها اگر یک پول‌هایی باید بدهند براى وزرات خانه‌ها و دولت ارتباطى به ما ندارد ما وزیر مسئول را مسئول می‌دانیم اینها هستند که باید در مقابل نواقصى که هست رفع نواقص بکنند و مردم رضایت داشته باشند از وجود این وزارت‌خانه‌ها منظور بنده این است که بنده از این اطلاعیه‌ها چیزى نفهمیدم آنها را هم نمی‌‌خوانم چون متخصص نیستم ارتباطى هم به من دارد که بنویسند فلان دوا فرستاده شده بنده چیزى نمی‌فهمم بنده چیزى که از وزارت بهدارى توقع دارم و مملکت می‌خواهد رفاهیت و تأمین بهدارى و بهداشت افراد این مملکت است البته براى این کار دار و یک جا و چطور بفرستید این از وظایف خود وزارت بهدارى است که تشخیص باید بدهد که در چه محل‌هایی چه داروهایی مورد استفاده است و به علاوه بنده از موقعیت استفاده می‌کنم خود آقاى وزیر دارایی ببخشید خیلى معذرت می‌‌خواهم آن‌قدر اسم جناب آقاى وزیر دارایی برده شد که بنده هم اسم ایشان را عوض اسم آقاى وزیر بهدارى می‌برم شاید وزیر بهدارى گزارشاتى را که بنده رسیده از بهدارى بلوچستان خودشان تصدیق می‌کنند نمی‌شود گفت که در این منطقه پهناور بهدارى وجود دارد چون آن‌قدر نقایص و نواقص زیاد هست که ان‌شاءالله با توجهى که خواهند فرمود مرتفع بشد چون از سال 1322 برنامه مشخصى براى وزارت بهدارى نوشته شده که در هر جا چه تشکیلاتى بدهند در بلوچستان کارى انجام نشده به معاذیر این‌که سازمان برنامه پول نمی‌دهند بانک ساختمانى نمی‌سازد وزارت دارایی پول نمی‌‌دهد هیچ کارى نکرده‌اند بنده سؤالم این است که تمنا می‌کنم توضیح بفرمایند که جایی که هیچ ندارد نه مریض‌خانه دارد نه بهدارى و نه دکتر دارد داور براى چه می‌فرستید؟ اصلاً فکرى بکنید که یک محلى باشد بعد دارو برایشان بفرستید.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر بهدارى‏

وزیر بهدارى (دکتر صالح) - بنده از حسن ظنى که آقاى کیکاوسى راجع به شخص بنده ابراز فرمودند متشکرم وزارت بهدارى آنچه در قدرتش بود است انجام داده ولى براى اطلاع خاطر شما عرض می‌کنم که علت این‌که ما به آقایان نمایندگان می‌نویسیم که فلان دارو تهیه شده و براى فلان نقطه فرستاده شده (نمایندگان - بسیار متشکریم) علت این است که آقایان نمایندگان در حقیقت بهترین بازرس هستند یعنى اگر تشریف بردند به حوزه انتخابیه خودشان در ضمن اگر اطلاع داشته باشند که این قدر دارو فرستاده شده سرکشى بفرمایند ببینند واقعاً به مصرف می‌رسد یا نمی‌رسد اگر نمی‌رسد به ما بفرمایید و ما آن عضوى که خطاکار بوده است برکنار کنیم بنابراین ما نظرى جز این نداشتیم مایل نباشید برای‌تان ننویسیم (یکى از نمایندگان - نه آقا بنویسید بفرستید) (دهستانى - آقاى دکتر نوع دارو را هم مرقوم بفرمایید ) اما در قسمت این‌که اقلامی را که فرستاده شد می‌فرمایید من نمی‌دانم چیست بنده صورت ارقامى که فرستاده شده الآن خدمت آقاى رئیس تقدیم می‌کنم 679 قلم دارو است که در سى صفحه ماشین شده اگر الآن بنده به جزء بخوانم مثنوى هفتاد من کاغذ می‌شود ولى اگر مایل باشید این کار را هم خواهم کرد در ضمن این اقلام ملاحظه خواهید فرمود که استرپتومیسین که یک دواى گرانى است به چه مقدار فرستاده شده پنى‌سیلین چقدر فرستاده شده قرص ترک تریاک چقدر فرستاده شده گنه گنه چقدر فرستاده شده است اینها قریب سى صفحه است که 679 قلم دارو است در 199 صندوق صورت جزئیاتش را بنده خدمت آقاى رئیس تقدیم می‌کنم که به اطلاع نماینده محترم برسد اما راجع به این که فرمودید که دارو به محلى نفرستید که دکتر نباشد این مطلب صحیح است ما سعى می‌کنیم که دارو به جایی بفرسیتم که دکتر نباشد جاهایی که دارو فرستادیم یکی زاهدان است یکى خاش، چاه بهار و یکى سراوان و دیگر سیالکى سیب‌سواران ایرانشهر دیگر جاله یا جالق است هر دو را می‌‌گویند در این محل‌ها ما دکتر داریم در زاهدان ما 49 نفر مأمور داریم که عبارتست از پزشک داروساز، دندان‌پزشک، ماما، پرستار، آبله‌کوب در چاه بهار پنج نفر بیشتر نداریم در خاش 1یک نفر در سراوان یک نفر در سیب‌سواران 2 نفر در ایرانشهر 2 نفر در جاسک یک نفر و در اینجاها هم بالاخره یک مأمور هست ولى چرا کم است؟ علت این‌که کم است خود آقایان می‌دانید البته روى عرضه و تقاضا است عده طبیب را در تمام مملکت جمع که بزنیم بیش از پنج هزار نفر نیست اخیراً زیاد شده تا چندى پیش سه هزار نفر بیشتر نبود حالا رسیده است به پنج هزار نفر طبیب 1670 نفرش در طهرانند و بقیه در ولایات علت این‌که اطبا در ولایات از این عده بیشتر نیستند این آمارى که عرض می‌کنم دقیق است علتش پرواضح است طبیب یک حرفه‌ای دارد که آزاد است و مجبور هم نیست که مستخدم دولت بشود به‌هیچ‌وجه احتیاج ندارد حرفه آزادى دارد و به اصطلاح در چهار گوشه دیوار خودش به خاطر جمع می‌‌رود مى‌نشیند که کسى نگوید از اینجا خیز و آنجا رو کارش را می‌کند بعد هر دهى یا شهرى بخواهد می‌‌رود اگر ما خواستیم او را استخدام کنیم بفرستیم به جایی بایستى حقوق کافى بدهیم که برود در یک دهى یا محلى مثلاً در بلوچستان که هیچ وسیله زندگى برای کسی که سی سال تحصیل کرده است وجود ندارد به چه امیدی یک طبیب آنجا برود و توی شهری که هیچ وسیله نیست زندگی کند باید استفاده مادى داشته باشد یک شهرستانى که مردمش ملاحظه بفرمایید علف می‌خوردند البته علف خوردن را که بنده تصدیق نمی‌کنم ولى خوب وضع‌شان خراب است بنابراین طبیبى که آنچه می‌‌رود عایداتى ندارد جز حقوقى که از طرف دولت می‌گیرد (صدرزاده  - این را به مجلس سنا بفرمایید) آن را که هم آقایان نمایندگان لطف فرمودید و تصویب کردید و بنده تشکر می‌کنم ولى به دلایلى که بر بنده هنوز مجهول است این موضوع تمام نشده (بهبهانى - سنا می‌گوید دولت نمی‌خواهد تصویب شود) این قانون در مجلس سنا 7 ماه است مانده بنده هر چه هم اصرار کردم این لایحه در بوته اجمال مانده از جناب آقاى بهبهانى و سایر آقایان نمایندگان محترم آقاى ارباب آقاى پرفسور جمشید اعلم که سؤال کرده‌اند متشکرم دولت در تعقیبت این قانون هست

+++

 و مجلس سنا هم ان‌شاءالله این قانون را تصویب خواهد کرد بنده عرض می‌کنم روزى که این قانون تصویب شد اگر شما طبیب در ولایات نداشتید بنده آن وقت مقصرم بنده نمی‌توانم طبیب را با 30/2733 ریال بفرستم به ولایات (صحیح است) (پرفسور جمشید اعلم - بنده یک سؤالى راجع به این موضوع خواهم داد) بنابراین آقایان نمایندگان اطلاع پیدا فرمودند که طبیب چرا کم است و نیز اطلاع پیدا فرمودند که به چه مقدار دارو فرستاده شده به سیستان و بلوچستان و جاهایی که طبیب فرستاده شده یا نفرستادیم اما راجع به این‌که براى آتیه بلوچستان چه نظریاتى هست این را خواستم حضورشان عرض کرده باشم که اقدامات خیلى مهمى در این قسمت شده است و عین آن یادداشت اینجا هست در سال جارى دو بیمارستان هر یک 25 تخت‌خوابى توأم با مرکز بهداشت براى نیک‌شهر و ایران‌شهر و دو بیمارستان چهل تخت‌خوابى با مرکز بهداشت براى زاهدان و زابل در نظر گرفته شده و نقشه‌هاى اولیه نیز توسط مهندسین مشاور سازمان برنامه (آقاى مهندس هدایت - تشریف ندارند) مثل این‌که تهیه و به تصویب هم رسیده است یعنى رفته است به کمیسیون‌هاى متعددى که باید برود و از آن کمیسیون‌ها الحمدالله در آمده است و گذشته و تصویب شده الآن منتظر نقشه‌هاى جزیی و نهایی است و همچنین دو درمانگاه روستایی براى باهو کلات و بمپور در نظر گرفته شده و یک بیمارستان 25 تخت‌خوابى هم در چاه‌بهار که در سال جارى جزو برنامه است که نقشه‌هاى مقدماتى را سازمان برنامه تهیه کرده است این برنامه امسال است البته آقاى کیکاوسى ممکن است بفرمایند که همه‌اش می‌گویید که نقشه تهیه شده یا می‌شود اینجا حق هم با ایشان است البته بنده جز این‌که در بودجه پیش‌بینى بکنم کسى را مأمور بکنم و بفرستم بروند نقشه بردارند و نقشه مسیر خودش را طى بکند و از سازمان برنامه بگذرد و آنها بروند بسازند دیگر چیزى در قدرت بنده نیست جزئیات این‌که براى سال آینده چه در نظر هست براى سیستان و چه اقدامى تحت نظر است این است: این موضوع را هم خدمت‌تان عرض می‌کنم و مرخص می‌شوم و سال آینده بیمارستان‌هاى 25 تختخوابى براى سراوان و خاش و جاسک در نظر گرفته شده و در ضمن درمانگاه‌هاى روستایی براى سرباز - بزمان - زابل – پشتاب - قصر قند - سیالکى - شیب اسب – دشت‌یارى - نصرت‌آباد - جالق – سیب‌سواران در نظر گرفته شده که به تدریج ساخته خواهد شد اینها براى سال آتیه است و به طورى که ملاحظه می‌فرمایید 7 بیمارستان 25 تا چهل تخت‌خوابى براى بلوچستان در سال آتیه در نظر گرفته شده و به اضافه 13 درمانگاه روستایی اینها وعده سرخرمن نیست اینها برنامه‌هایی است‏ که به تدریج عملى بشود یعنى مهندسین باید نقشه‌اش را بکشند و بسازند حالا اگر وزارت بهدارى براى بلوچستان چیزى در نظر نگرفته بود جناب آقاى کیکاوسى حق گله داشتند بنده آنچه در قدرتم بود و به عقلم می‌رسیده کرده‌ام و چون بلوچستان وسایل کافى ندارد بیمارستان و درمانگاه ندارد و اکیپ سیار که با وسایل رادیوگرافى و وسایل دیگر مجهزند با جیپ فرستادیم که در حدود دو ماه در بلوچستان بودند و به کلیه قرا رسیدگى کردند و به چند بیمارى که مبتلا به بلوچستان است که یکى از آنها فقر است که اصلاً موضوع فقر خودش بزرگ‌ترین بیماری‌ها است وسایل بهداشت دادیم، صابون دادیم، سوم افیون است، آقاى دکتر امیر حکمت اطلاع دارند، صورتش را می‌دانند هزارها قرص ترک تریاک فرستادیم 6250 نفر در بلوچستان ترک تریاک کردند، مسئله دیگر موضوع سل است براى بلوچستان یک اکیپ‌هاى سیار فرستادیم که عکس‌بردارى کردند و اشخاصى که مسلول شناخته شدند تشخیص دادیم تازه گرفتار آسایشگاه می‌شویم، آسایشگاه نداریم چه کار کردیم برای آنجا؟ ده تا آسایشگاه در نظر گرفتیم که این آسایشگاه‌ها مرتب دارد ساخته می‌شود آسایشگاه شیراز ساخته شده دارد تمام می‌شود و مال تبریز یک اشکالاتى پیدا کرده الآن آقاى امیر نصرت اسکندرى و آقایان دیگر شاهدند که بنده این کار را تعقیب کردم و آقاى بهادرى تلگرافى فرمودند که در آنجا هم دارد درست می‌شود، براى مازندران نقشه‌اش را کشیده‌اند آقاى عمیدى‌نورى سؤال فرمودند آدم فرستادیم که برود از سازمان برنامه تکلیف این کار را هر چه زودتر معین می‌کند، در گیلان شرع شده خراسان تمام شده در خوزستان ما بین کرمانشاه و خوزستان محلى را در حوالى بروجرد انتخاب کردیم و الآن نقشه‌اش را سازمان برنامه کشیده و پولش هم حاضر است باید ساخته شود گذشته از این درمانگاه‌هاى سرپایی در جاهاى مختلف ایجاد کردیم که مسلولین را سر پا معالجه کنند موضوع مالاریا در بلوچستان و سیستان آفت دیگرى است که براى دفع آن هم یک مقدر زیادى سمپاشى شده است و قرائى که سم‌پاشى شده است به صورت جزء اسامى آنان را خدمت آقایان عرض نمی‌کنم صورت را می‌دهم خدمت آقاى رئیس که وقت آقایان گرفته نشود در این صورت هست که چند قریه را سم‌پاشى کرده‌ایم به طور کلى 4550 قریه 79940 نفر مستعد شده بودند 18795 محل ساختمان سم‌پاشى شده است 139552 کیلو د.د.ت مصرف شده است این صورت را می‌دهم خدمت آقاى رئیس که خدمت آقاى کیکاوسى بدهند بنده آنچه که در قدرتم بوده همان‌طور که خودشان فرمودند نه تنها براى سیستان بلکه براى تمام حوزه انتخابیه آقایان نمایندگان با بودجه وزارت بهدارى کرده‌ام برگى سبزى است تحفه درویش چه کند بینوا همین دارد آنچه در قدرت ما هست براى آقایان انجام می‌دهیم (احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى کیکاوسى توضیحى دارید بفرمایید.

کیکاوسى - در مورد دارو جناب آقاى وزیر بهدارى توضیحاتى فرمودند و بنده عرض کردم تخصص ندارم و صورتى هم ندارم ولى براى این‌که متوجه باشند و تمنى می‌کنم در آتیه هم توجه به این موضوع بفرمایند این است که می‌‌خواهم بگویم نمایندگان علاقه‌شان بیش از وزارت‌خانه‌ها است نسبت منطقه انتخابیه‌شان (صحیح است) اگر مسائلى را به عرض می‌رسانند از روى یک اطلاعات دقیق‌ترى است بنابراین بنده یک تذکرى حضورشان عرض می‌کنم که مراجعه بکنند. در آخر سال 33 بود که والاحضرت شاهپور غلامرضا تشریف‌فرما شدند به بلوچستان در آنجا مردم شکایت کردند از این‌که دکتر و بهدارى ندارند ولى یک عمارتى به نام بهدارى در آنجا وجود داشت بنده دکتر مرزبانی که افسر بود خواستم بردم آنجا صورت‌جلسه‌ای تهیه کردند انبار دارو را باز کردند وقتى باز کردند داروهایی که در آنجا بود یک مقدارش فاسد از قبیل قرص‌هاى آسپرین و دواهاى دیگر و یک مقدارى هم شیشه خالى بود به نام اقلام دارو تمام توى جعبه‌ها چیده شده بود (یک نفر از نمایندگان - این شیشه‌هاى مال داروخانه بود) ممکن است بنده نمی‌دانم‌ این شیشه‌هاى خالى مورد احتیاج است بنده عرض می‌کنم نمایندگان از وزارت بهدارى چیزى را که می‌خواهند تأمین بهداشت و بهدارى آن منطقه است دارو چه بفرستید و چطور بفرستید براى آنها اصلاً و ابداً این موضوع براى شخص بنده قابل توجه نیست و اگر در آتیه آن کاغذها را براى بنده بفرستند مسترد می‌کنم فقط توجه بنده در این است که تأمین بهداشت مردم بشود اما این‌که می‌فرمایید یک صورتى داده‌اند که دکتر در سیب‌سواران چطور، در سواران چطور در سراوان یک نفر اجزاى بهدارى است اولاً این یک نفر چکار می‌کند چرا گذاشته‌ایم آنجا (وزیر بهدارى - راستش را گفتیم) بنده کراراً گزارش می‌دادم در جاهایی که سازمان شاهنشاهى و شیر خورشید سرخ تأسیس شده است کمک می‌کنند شما به عوض این‌که دارو را پراکنده بکنید داروى آنجا را هم بدهید به سازمان شاهنشاهى که آنها این کار را انجام بدهند به من وعده کردند که این کار را می‌کنند. بنده در این موضوع نخواستم بیش از این صحبت کنم چون از وضع کار شما خبر دارم و تمام گرفتارى‌هاى شما را می‌دانم، عرض کردم امیدوارم که اقلاً توجه داشته باشند که یک بازرسى معتبرى را در نظر بگیرند و به همان مقدارى که به گزارش آن مأمور بازرسى توجه می‌کنید به این شکایت توجه بکنید (وزیر بهدارى - بهترین بازرسى خود شما هستید) اما بنده یک گزارشى تقدیم کردم خود جناب آقاى وزیر بهدارى هم خوانده‌اند به شرف عرض هم رسیده است تصویب هم شده به طور کلى اگر بخواهم صریح عرض کنم باید بگویم ما اصلاً بهدارى و بهداشت در بلوچستان ندایم متأسفم که تا حال به آنجا تشریف نبرده‌اند (وزیر بهدارى - رفته‌ام) بنده خیلى امتنان دارم از آقاى وزیر فرهنگ و آقاى وزیر دادگسترى سابق آقاى اخوى که به آنجا تشریف برده‌اند (وزیر بهدارى - بنده آقا رفته‌ام به زاهدان رفته‌ام بهترین بیمارستان‌ها را در زاهدان داریم) در بلوچستان هیچ چیز نیست اگر آقایان بروند آنجا ملاحظه می‌کنند که بچه‌ها چگونه زندگى می‌کنند بنده نمی‌‌خواهم گله کنم و صحبتى بکنم فقط می‌‌خواهم در این موضوع که خیلى خیلى قابل توجه است توجه بفرمایید (بعضى از نمایندگان - ایشان خیلى خوب کار کرده‌اند) راجع به همین مسائلى که عرض کردم استدعا کرده بودم از خاک پاى همایونى که چون وضعیت بهدارى و بودجه بهدارى آنجا اجازه نمی‌‌دهد که در تمام این محل‌ها واحدهاى بهدارى مستقر داشته باشیم از بهدارى سیار استفاده کند این موضوع تصویب شد، موافقت فرمودند امر هم فرمودند ولى این بهدارى سیار پارسال در فروردین حرکت کرد و دو ماه در بلوچستان بود و برگشت در صورتى که باید دائم در آنجا باقى بمانند.

 (بعضى از نمایندگان - دیگر سیار نمی‌شود گفت ثابت می‌شود) وقتى در ماه برود و برگردد این کار پول حرام کردن است این خرج بیهوده کردن است وقتى پزشک نیست دارو چه فایده‌ای دارد که به آنجا بدهید به جایی بدهید که نتیجه‌ای داشته باشد در هر صورت چون در ضمن سؤالات امروز صحبت زیاد شده است بنده نمی‌خواهم بیش از این باعث زحمت بشوم و تصدیع بدهم ولى موضوعی که هست این است که بنده باز تذکر می‌دهم اینجا صورت‌جلسه‌ای هست که در سال 35 تعهد کرده‌اند که براى بلوچستان درمانگاه و مریض‌خانه‌ای بسازند جناب آقاى وزیر بهدارى می‌فرمایند که ما هر چه کوشش می‌کنیم همین است که هست بنده می‌گویم که نه شما به وظیفه خود در بودجه سازمان برنامه براى احداث ساختمان‌هاى بهداشت و درمانگاه (مهندس سلطانى - زور‌شان به سازمان برنامه نمی‌رسد ) نقشه بکشید و عملى کنید بنده دیگر نمی‌دانم

+++

 وزارت بهدارى مسئول است بنده گرفتار این شده‌ام که می‌‌گویند براى ما تابلو نقاشى می‌کشند از سال 1332 وزارت بهدارى موظف بوده ساختمان بهدارى را شروع بکند و تا حال عملى نشده است حالا می‌‌گویند سازمان برنامه وظیفه دارد، در صورتى که وظیفه جناب آقاى وزیر بهدارى است که در هیئت دولت این موضوع را مطرح کنند و از هیئت دولت بخواهند که این بودجه را بدهند و به موقع عمل بگذارند این‌که می‌فرمایید از ما ساخته نیست این کار را بکنیم (وزیر بهدارى - بنده نگفتم که از ما ساخته نیست) بنده قبلاً عرض می‌کنم ایشان ان‌شاءالله بعد از این‌که از اروپا برگشتند به بلوچستان مسافرت کنند بنده هم در خدمت‌شان هستم (وزیر بهدارى  - بنده هم می‌آیم حرفى ندارم بنده بلوچستان را دیده‌ام).

6 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر راه‏

نایب‌رئیس - آقاى وزیر راه بفرمایید.

وزیر راه (سرلشگر انصارى) - جناب آقاى خلعتبرى نماینده محترم در جلسه گذشته نسبت به کارکنان وزارت راه اظهار لطف و محبت فرمودند وظیفه خود می‌دانم از ایشان که همواره براى پیشرفت کارهاى عمرانى کشور پشتیبان بوده‌اند و همچنین از سایر آقایان نمایندگان محترم که همیشه توجه خاص نسبت به امور وزارت راه مبذول داشته‌اند صمیمانه تشکر و سپاسگزارى نمایم بایستى به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که هیچ اضافه اعتبار یا کمکى مؤثرتر از توجه و حمایت آقایان نمایندگان محترم مجلس نمی‌باشد خوشبختانه براى بنده نهایت افتخار است که خدمات کارکنان وزارت راه مورد توجه و تقدیر نماینده محترم واقع گردیده است. آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که با شروع کارهاى عمرانى در کشور بیش از پیش احساس می‌شود که بودن بنادر مجهز و سازمان مرتبى که بتواند بنادر ایران را به خوبى اداره نماید مورد احتیاج است، به همین جهت نیز لایحه‌اى براى سازمان جدید بنادر ایران تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى می‌گردد.

نایب‌رئیس - به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

7 - اعلام اسامى اعضا منتخبه از شعب جهت کمیسیون همکارى مجلسین‏

نایب‌رئیس - برای کمیسیون همکارى مجلسین از شعبات شش‌گانه 12 نفر از آقایان انتخاب شده‌اند که صورت اسامى آنان قرائت می‌شود:

شعبه اول - آقایان: دکتر شاهکار - دکتر مشیر فاطمى.

شعبه دوم - آقایان: عماد تربتى - صدرزاده‏.

شعبه سوم - آقایان: اسکندرى - قنات‌آبادی.

شعبه چهارم - آقایان: سنندجى - مهندس هدایت.‏

شعبه پنجم - آقایان: دکتر پیرنیا - سلطانى.

شعبه ششم  - آقایان: خلعتبرى - عمیدى‌نورى.

 به طوری که آقایان محترم استحضار دارند انتخاب آقایان طبق ماده واحده مصوب 28 اردیبهشت سال 1329 مى‌باشد. این انتخاب به موجب ماده واحده مزبور براى اعمال حقوق و اختیاراتى است که به موجب قانون اساسى و متمم آن براى مجلسین مقرر شده است و براى روابط بین مجلسین و گذارندن لوایح و طرح‌هاى قانونى است از آقایان تمنى می‌شود که کمیسیون همکارى را زودتر تشکیل بدهند و مطابق قانون اساسى بدون توجه به تغییرات نامتناسب وظیفه خودشان را عمل کنند.

8 - طرح لایحه ده میلیون ریال کمک به زلزله‌زدگان جنوب و ارجاع به مجلس سنا

نایب‌رئیس - لایحه اجازه پرداخت ده میلیون ریال به آسیب‌دیدگان زلزله جنوب مطرح است فوریت آن در جلسه پیش به تصویب رسیده است و اینک بحث در کلیات است و آقاى مهندس هدایت به عنوان مخالف نام‌نویسى کرده‌اند، لایحه قرائت می‌شود.

به شرح زیر قرائت شد:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

 به طورى که خاطر آقایان محترم مجلس شوراى ملى مستحضر است بر اثر وقوع زلزله در جنوب قسمتى از دهات و مزارع منهدم و ساکنین آن نیز بی‌خانمان و علا وه بر خسارت مالى متحمل خسارت‌هاى جانى هم شده‌اند دولت تا آنجا که میسر بوده نهایت اهتمام را در انجام کمک‌هاى اولیه معمول داشته و چون کمک به آنان مستلزم داشتن اعتبار کافى می‌باشد در نظر گرفته شده در سال جارى ده میلیون ریال از محل درآمد عمومى کشور براى انجام منظور فوق در اختیار هیئت کمک به آسیب‌دیدگان گذارده شود لذا ماده واحده زیر تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود براى کمک به آسیب‌دیدگان زلزله جنوب و جبران خسارات وارده به آنان مبلغ ده میلیون ریال از محل عواید عمومى سال جارى کشور در اختیار هیئت کمک به آسیب‌دیدگان گذارده و رسیدى را که از طرف هیئت مزبور به وزارت دارایی تسلیم می‌شود به منزله سند هزینه به خرج قطعى منظور دارد.

نخست‌وزیر - حسین علا

وزیر دارایی - فروهر

نایب‌رئیس - آقاى مهندس هدایت بفرمایید.

مهندس هدایت - بنده به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده‌ام در بدو امر خیلى عجیب می‌آید ولى به عقیده بنده اوضاع آسیب‌دیدگان و محرومین این مملکت طورى است که این ده میلیون ریال کفاف نمی‌‌دهد (صحیح است) باید صدها میلیون ریال براى مردم آسیب‌دیده و بدبخت این مملکت خرج بشود (احسنت) جناب آقاى وزیر دارایی در موقع تقدیم لایحه در جلسه گذشته براى همین ده میلیون ریال فرمودند وضع خزانه مملکت بیش از این را اجازه نمی‌‌دهد تردیدى نیست که با وضع فعلى خزانه مملکت اجازه این قبیل مخارج را نمی‌‌دهد و اگر هم بدهد به سختى می‌‌دهد بنده خواستم از موقع استفاده کنم عرایضى را در این باره عرض کنم، خوشبختانه قبل از بنده سؤال جناب آقاى عمیدى‌نورى پیش آمد و جناب آقاى وزیر دارایی جواب دادند و بعضى مطالب در اینجا روشن شد ولى علاج درد گفته نشد، آقایان نمایندگان محترم البته خرج مملکت گذشته است ولى به سختى گذشته است طبقات مردم و کارمندان محروم دولت به سختى گذران کرده‌اند، صحبت تعدیل بودجه است خرج مملکت در سال 1336 از یک میلیارد و نهصد میلیون تومان باید بالاتر برود این جبر و اجبار است روز‌به‌روز قوانین جدید براى ترفیه حال کارمندان دولت به مجلس تقدیم می‌شود و بلاتردید به تصویب خواهد شد (صحیح است) باید عایدات مملکت هم بالا برود عایدات مملکت از راه مالیات مستقیم نه غیر‌مستقیم (صحیح است  - احسنت) بودجه سال 36 در اول بهمن‌ماه طبق قانون بودجه باید براى رسیدگى تقدیم مجلس بشود در هر سال وزارت دارایی مکلف است طبق بودجه قانون مالیات را هم تقدیم مجلس کند بنده در اینجا از موقع استفاده می‌کنم و تذکر می‌دهم بنده حرفى ندارم که وزارت دارایی مخصوصاً جناب آقاى فروهر منتهاى همت را در کار خودشان به خرج داده‌اند لیکن دو مطلب است که باید توجه بشود و این دو مطلب یکى مربوط به دولت است و دیگرى مربوط به مجلس، دولت باید از حالا فکر کند و در قوانین مالیاتى باید تجدیدنظر بکند و با لایحه بودجه تصویب آن را از مجلس تقاضا بکند باید مالیات‌های مستقیم زیاد بشود آنهایی که از نعمت‌هاى این مملکت بهره‌مند می‌شوند باید مالیات بپردازند (صحیح است  - احسنت) کشاورز بدبخت از راه بالا بردن مالیات غیر‌مستقیم دیگر طاقت پرداخت مالیات بیشتر را ندارد (صحیح است) همان‌طورى که عرض کردم می‌دانم وزارت دارایی جد و جهد می‌کند لیکن از آقاى وزیر دارایی یک تمنى دارم و آن این است که در آخر امسال و یا هر چه زودتر صورت اشخاصى که مالیات مستقیم داده‌اند منتشر کند (وزیر دارایی – می‌کنیم، آنهایی که نداده‌اند؟) خیر آنهایی که داده‌اند تا آنهایی که نداده‌اند معلوم شوند، آنهایی که در مجامع و مجالس به عنوان مصلح براى مردم سنگ به سینه می‌زنند باید پرونده مالیاتى آنها مطرح شود (صحیح است) این عرایض بنده است امیدوارم جناب آقاى وزیر دارایی که کمال توجه دارند بیشتر دقت کنند و توجه داشته باشند که امروز براى ده میلیون ریال گفته می‌شود خزانه مملکت تهى است در حالی که آقایان نمایندگان محترم توجه نمی‌فرمایند قانون مالیات بر ارث هشت ماه قبل از این مجلس محترم گذشته و در سنا هنوز از این کمیسیون می‌‌رود به آن کمیسیون (صحیح است) باید قانون مالیات بر ارث تصویب شود و از مقام محترم ریاست استدعا می‌کنم آیین‌نامه مشترک را که به تصویب مجلسین رسیده اجرا بفرمایند (صحیح است) آقایان تا کى می‌شود آمد وگفت ما هشتصد، نهصد هزار میلیون تومان کسر بودجه داریم مردم باید کار کنند ثروتمند شوند و مالیات دولت را به حق بپردازند (صحیح است) این عرایض بنده بود که از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم و امیدوارم که جناب آقاى وزیر دارایی از حالا دستور دهند در قانون مالیات بر درآمد آن طورى که خرج مملکت پرداخته شود تجدیدنظر کنند (صحیح است - احسنت) (صارمى - همین را اجرا کنند) (مهندس فروهر - تذکر به جایی بود گردن کلفت‌ها باید مالیات‌شان را بدهند).

نایب‌رئیس - آقاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده - آقایان این روزنامه پارس که بنده قسمتى از آن را براى استحضار آقایان محترم عرض می‌کنم یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار و معروف استان هفتم است در اینجا می‌نویسد: «که باز هم زلزله تلگراف فرمانده گروهان ژانداررى که در بستک است حاکى است که در اثر زلزله‌هایی که قبلاً در بستک و سایر قرا نازل شده اکثر خانه‌هاى بستک خراب شده و غیر‌قابل سکونت است خسارات مالى زیادى به مردم وارد شده و میزان خسارات را در حدود پانصد میلیون ریال تخمین زده‌اند مردم در صحرا سرگردان چهارده قریه با خاک یکسان» (همهمه حضار) آقایان این مربوط به برادرهاى شما است که در یک گوش‌های از مملکت خسارت دیده‌اند من می‌‌خوانم چرا گوش نمی‌کنید (بعضى از نمایندگان - ما تصویت می‌کنیم) اجازه بفرمایید اقلاً به حال آنها برسید که یک حرفى راجع به آنها در مجلس زده بشود که تشفى خاطر آنها باشد از این‌که نباید مضایقه بکنید «مردم در صحرا

+++

سرگردان چهارده قریه با خاک یکسان و فعلاً تلفات جانى سیصد و پنجاه نفر بوده است، چهار قریه دیگر به کلى از بین رفته در حدود سه هزار نفر بدون خوراک و پوشاک با حال پریشان و اسف‌آوری در بیابان به سر می‌برند (بعضى از نمایندگان - بسیار جاى تأسف است) تلگرافاتى‌ هم که از جناب آقاى استاندار فارس و سایر مقامات دولتى رسیده در همین حدود حمایت می‌کند، یک سوءاتفاق و تصادفى هم رخ داده و آن این بود که مقارن این احوال آن حوادث ناگوار خاورمیانه اتفاق افتاد و نظر عموم را به خود جلب کرد و این مسئله را تحت‌الشعاع قرار داد با این حال باید عرض کنم که شاهنشاه ما غافل از حال مردم نبودند و در این مورد اوامر مؤکدى صادر فرمودند شیر و خورشید مرکزى و همچنین شعبات شیر و خورشید سرخ در شیراز و فساولار که به نوبه خودشان با سایر مؤسسات دولتى همکارى کردند یک کمک‌هایی کردند یک کمک‌هایی کردند و تا الآن در حدود مقدار زیادى چادر و پتو و خوراک و سایر لوازم که حالا صورتش را به طور کلى عرض نمی‌کنم که باعث تصدیع آقایان بشود براى آنها فرستاده‌اند ومبلغى هم وجه نقد براى تهیه لوازم دیگر براى آنها فرستاده‌اند البته یک مشکل دیگرى هم در آنجا بوده که مربوط به راه است بنده در اینجا یک فرصتى به دست آوردم استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم قسمت جنوبى و شرقى مملکت کمتر مورد توجه واقع شده است و مظاهر عمران و آبادى تقریباً بسیار کم است (صحیح است) راه در آنجا کم است بهدارى کم است، بیمارستان نیست یا اگر هم هست بسیار کم است که همین امروز موضوع سؤال آقاى کیکاوسى بود، به طور کلى باید توجه بیشترى معطوف بشود که مناطق شرق و جنوب مملکت هم از این وسایل آسایش بهره‌مند بشوند البته باید این نکته را در اینجا عرض کنم که هلال احمر ترکیه یک هدایایی براى آنها در چند روز قبل فرستادند که به واسطه بدى راه چهار پنج روز طول کشید تا به دست مردم آسیب‌دیده آنجا رسیده است کارى به کمیت آنها ندارم ولى کیفیت آن مورد توجه است از این جهت که نشانه ابراز علاقه‌مندى و همدرى است از طرف برادران هم‌کیش و دوست ما که نسبت به برادران آسیب‌دیده توجه شده است. راجع به این مسئله ده میلیون ریال که جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند شاید دردى زیاد از آنها دوا نکند ولى در عین حال بنده متشکرم از آقاى وزیر دارایی که این لایحه را به فوریت تقدیم کرده‌اند و به طورى که در خارج هم فرمودند اگر باز ضرورت پیدا کند لایحه او را تقدیم خواهند کرد ضمناً این نکته هم ناگفته نماند که جناب آقاى وزیر فرهنگ هم از محل اوقاف دویست هزار میلیون (نمایندگان - دویست هزار ریال) بلى دویست هزار ریال بیست هزار تومان داده‌اند در صورتى که از این محل بیشتر باید کمک بشود بنده از آقایان استدعا می‌کنم که نسبت به این لایحه هر چه زودتر امعان نظر بفرمایند که زودتر به مصرف آنجا برسد (صحیح است).

نایب‌رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون کسى اجازه نخواسته است و با ماده واحده مخالفى نیست، آقاى دکتر شاهکار مخالفید؟

دکتر شاهکار - بنده توضیحى داشتم مخالف نیستم.

نایب‌رئیس - چون مخالفى نیست براى اظهار نظر مشورتى به مجلس سنا احاله می‌شود. آقاى دکتر شاهکار توضیحى دارید؟

دکتر شاهکار - بنده توضیحم این بود که از مجلس سنا این لایحه زودتر برگردد. اگر دیر بشود اجازه اجرا داده خواهد شد.

نایب‌رئیس - مطابق ضرب‌الاجلى که هست اگر تأخیر شد اقدام می‌شود.

صارمى - مثل لایحه مالیات بر ارث نشود.

پرفسور جمشید اعلم - مثل قانون پزشکان نشود.

9 - طرح و عدم تصویب فوریت لایحه تمدید ملت اجراى 23 فقره لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق و استرداد دو لایحه آن به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

نایب‌رئیس - لایحه‌اى از مجلس سنا رسیده است راجع به تمدید مدت اجرا قانون 24 فقره از لوایح دکتر مصدق و چون وقت آن نزدیک است تمام بشود تقاضاى فوریت شده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

 ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 9613/16 آبان‌ماه 1335 دولت مربوط به تمدید مدت اجرا قانون 24 فقره از لوایح آقاى دکتر مصدق تا آخر اسفندماه سال جارى که یک فوریت آن در جلسه 16/ 8 / 35 تصویب شده بود در جلسه روز 4 شنبه 23 آبان‌ماه 1335 مجلس سنا به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مزبور براى تصویب مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس سنا - جواد بوشهرى

لایحه مربوط به تمدید اجرا

قانون 24 فقره از لوایح مصوبه

آقاى دکتر مصدق‏

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لوایحى که طبق قانون مصوب 22/ 12/ 1334 تا آخر آبان‌ماه 1335 مجرى بوده است تا آخر اسفندماه 1335 کماکان مجرى بدارد.

لایحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز 4 شنبه 23 آبان‌ماه 1335 شمسى به تصویب مجلس سنا رسیده (صحیح است)

نایب‌رئیس مجلس سنا  - جواد بوشهرى

نایب‌رئیس - فوریت لایحه مطرح است، چون مخالفى نیست اعلام رأى می‌شد.

دکتر مشیر فاطمى - لوایح را بخوانید کدام لوایح است.

نایب‌رئیس - لوایحى است که قبلاً به تصویب آقایان رسیده است.‏

بزرگ‌ابراهیمى - چون آقایان یادشان رفته است باید یادشان آورد.

نایب‌رئیس - آقایانى که با فوریت موافق‌اید قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران) - ضمن این 24 فقره لوایح دو لایحه است مربوط به مجازات اخلال‌گران در امتحانات و دانش‌آموزان، به نظر بنده این قوانین مورد احتیاج نیست و مقررات انتظامى مصوب شورای‌عالی فرهنگ مطابق شئون محصلین هست و کفایت می‌کند، به این جهت این لوایح را بنده استرداد می‌کنم (احسنت).

نایب‌رئیس  - به طور عادى این لوایح به جریان خواهد افتاد البته به استثناى دو لایحه‌اى که آقاى‌ وزیر فرهنگ استرداد کردند.

10 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس - جلسه ختم می‌شود، جلسه آینده روز یکشنبه دستور هم همان لوایحى است که در دستور هست‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - عماد تربتى

+++

یادداشت ها
Parameter:295093!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)