کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 6 آذرماه 1314  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای آریا معاون وزارت طرق از طرف آقای وزیر طرق

3- تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به استخدام بیطار خارجی از طرف رئیس فلاحت

4- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع‌به الغاء ماده 12 قانون تذکره

5- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به اصول به محاکمات حقوقی و تجارتی

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

7- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی

8- تصویب لایحه استخدام استاد زمین‌شناسی

9- استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه تهران

10- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

11- شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر

12- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی

13- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 6 آذرماه 1314

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای آریا معاون وزارت طرق از طرف آقای وزیر طرق

3- تقدیم یک فقره لایحه راجع‌به استخدام بیطار خارجی از طرف رئیس فلاحت

4- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع‌به الغاء ماده 12 قانون تذکره

5- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به اصول به محاکمات حقوقی و تجارتی

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله

7- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی

8- تصویب لایحه استخدام استاد زمین‌شناسی

9- استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه تهران

10- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

11- شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر

12- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی

13- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس 29 آبان را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: صفوی- پالیزی- علوی‌سبزواری- مژدهی- اسکندری- دکتر قزل‌ایاغ- بیات‌ماکو- دکتر سنک- علی‌قلی هدایت

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دبستانی- احتشام‌زاده- وکیلی- اعظم‌زنگنه- انوشیروانی- معدل- امیرابراهیمی- افخمی- میرزایی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: کاشف- نیک‌پور- مسعودی‌خراسانی- رفیعی- مصدق جهان‌شاهی- لیقوانی- بیات- عراقی- دکتر جوان

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- معرفی معاون وزارت طرق]

وزیر طرق (آقای منصور)- آقای عباس آریا که سمت معاونت وزارت طرق را از سابق دارند چون در این دوره تقنینیه هنوز به مجلس معرفی نشده بودند این است که ایشان را به این سمت به مجلس معرفی می‌کنم (نمایندگان- صحیح است. مبارک است)

[3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس فلاحت]

رئیس- آقای رئیس فلاحت

رئیس اداره فلاحت (آقای بیات)- لایحه‌ای است راجع‌به استخدام یک نفر بیطار خارجی برای تفتیش صحی حیوانات

+++

[4- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع‌به الغاء ماده 12 قانون تذکره]

رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع‌به شور اول الغاء ماده 12 قانون تذکره:

خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی

کمیسیون داخله در تاریخ 5 آذر لایحه نمره 51585 دولت راجع به الغا ماده 12 قانون تذکره را با حضور آقای وزیر داخله مورد شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[5- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به اصول محاکمات حقوقی و تجارتی]

رئیس- شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی مطرح است. چون خبر کمیسیون مفصل است فقط مقدمه خبر قرائت می‌شود. لایحه هم طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی:

لایحه نمره 21337 دولت راجع‌به قسمتی از قانون اصول محاکمات حقوقی را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه کمیسیون عدلیه واقع و پس از مذاکرات زیاد در چند جلسه بالاخره مواد پیشنهادی با اصلاحات لازمه و اضافه چند ماده برای شور اصول تصویب و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که پس از تصویب و موافقت به شور ثانی آن مبادرت گردد.

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- بنده در لایحه عرضی ندارم لکن یک موضوعی به ذهن بنده آمد که در کلیات این قانون خواستم در مجلس شورای ملی عرض کنم. خاطر آقایان محترم مسبوق است که از دوره دوم تقنینیه 1329 قمری که تقریباً 27 سال قبل باشد قوانین اصول محاکماتی و اصول جزایی این مملکت بر حسب اختیار مجلس تمام از کمیسیون‌های عدلیه گذشته و به مجلس نیامده است حتی در قانونی که در سال 1329 طبع شده است پشت آن قانون امضای اعضای کمیسیون است که البته چون طبع شده است و همه آقایان دیده‌اند عرض نمی‌کنم امضای اشخاصی است که در دوره دوم مجلس در کمیسیون عضویت داشته اند و پشت آن قانون را امضا کرده‌اند و باز خاطرم می‌آید که در هر شش ماه که کمیسیون عدلیه تجدید می‌شد یک اختیاری گرفته می‌شد که کمیسیون عدلیه قوانین را بگذراند و برای آزمایش و اجرا گذاشته شود و پس از آزمایش به مجلس بیاید و باز یادم هست کراراً و مخصوصاً خوب یادم است که آقای روحی در مجلس علنی تذکر دادند که کی این دوره آزمایش تمام می‌شود و به مجلس می‌آید و همیشه اختیار با کمیسیون بوده چون حالا مرتبه اول است که بعد از 27 سال قانونی برای اصول محاکمات حقوقی و اصول جزایی از کمیسیون‌های مختلفه که در عرض 8 دوره گذشته و آزمایش شده و عمل شده است و معایبی که داشته است آن معایب را در نظر گرفته‌اند و کمیسیونی در وزارت عدلیه تشکیل شده است و این مواد را با آن یادداشت‌ها و آزمایش‌هایی که از قضات اطراف مملکت رسیده است مطالعه کرده‌اند و یک قانون صحیحی با آزمایش تصویب شده است که البته در نظر گرفته‌اند که اگر یک دفعه این قانون را به مجلس بیاورند طول خواهد کشید چون شاید این دو قانون قریب هزار و هشتصد ماده باشد از این جهت در نظر گرفته‌اند جزء به جزء بیاید به کمیسیون عدلیه و راپرت تنظیم شود و اصلاحات شود

+++

و بیاید به مجلس شورای ملی این جزء که تمام شد جزء دیگر و به این ترتیب تمام این دو قانون را از تصویب مجلس شورای ملی بگذارند بنده لازم دانستم در کلیات این قانون قبل از وارد شدن حقیقت عرض کنم همچنان که اوضاع این مملکت در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی در همه شئون مملکت رو به تعالی و ترقی می‌رویم این هم اولین مرتبه است که بعد از بیست و هفت سال قوانین ما به مرکز خودش به مجلس شورای ملی می‌آید که باید حقیقت از هیئت دولت هم تشکر کرد.

[6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله]

رئیس- آقای وزیر داخله

وزیر داخله- لایحه‌ای است راجع به تنظیم امور حمل و نقل تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. خاطر آقایان مسبوق است که برای شوفرها و حمل و نقل و کامیون‌ها چه اشکالاتی برای مردم فراهم شده این لایحه در آن خصوص تنظیم شده است که تقدیم می‌شود.

[7- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی]

رئیس- در کلیات مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

اصول محاکمات حقوقی و تجاری

قسمت اول

اصول محاکمه در محاکم

باب اول

در کلیات

ماده 1- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحت استثنا کرده باشد.

رئیس- ماده دوم

ماده دوم- هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات تقاضا نموده باشند.

رئیس- ماده سوم

ماده 3- محاکم عدلیه مکلف هستند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.

رئیس- ماده چهارم

ماده 4- اگر حاکم محکمه به عذر از این که قوانین موضوعه کشوری کامل با صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند. مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

رئیس- آقای هزار جریبی

هزارجریبی- در این ماده به نظر بنده گناهی برای ررئیس محکمه نیست که او را مکلف می‌کنیم می‌نویسد اگر حاکم محکمه به عذر این که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی امتناع کند خوب قانون که نیست چه بکند یا متناقض است این را اگر بخواهد به قوه مدرکه و فهم خودش رئیس محکمه قضاوت کند شاید آن قوه مدرکه و قضائیه را در خود نبیند و استنکاف کند این چه گناهی دارد شاید عذر صحیحی دارد آقایان وکلای عدلیه که در اینجا هستند ممکن است به صرفه خودشان باشد ولی در اینجا باید قدری ملاحظه حال آن بیچاره را هم کرد می‌گوید قانون که وجود ندارد متناقض هم که هست من هم قوه فهم به آن درجه ندارم فردا او را بکشند ببرند محکمه که چرا تو رأی نداده‌ای!

مخبر کمیسیون عدلیه (آقای نقابت)- اعتراضی که آقای هزار جریبی فرمودند خیلی بلکه هیچ وارد نیست زیرا که گفتیم مرجعه تظلمات عمومی محاکم عدلیه است و بطور کلی وقتی که در مقابل محکمه اظهار حقی می‌شود محکمه موظف است مطابق مقررات مملکتی نسبت به آن حق رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اگر چنانچه در آن

+++

موضوع به خصوص دعوی حالت مخصوصی داشت که قوانین پیش‌بینی نکرده بوده قاضی نمی‌تواند بگوید که قانون در این خصوص چون ابهام و اجمال دارد من رسیدگی نمی‌کنم و امتناع دارم از رسیدگی این حرف را نمی‌تواند بزند چرا برای این که دیگر مرجعی برای اظهار حق نخواهد بود و بایستی قاضی که البته قبلاَ تشخیص لیاقتش داده شده و قضاوت به او داده‌اند و رتبه قضایی به او اعطا شده از مجموع قوانین دیگر راه حلی پیدا بکند و بالاخره در این خصوص تصمیم بگیرد و اگر او تصمیم گرفت و استیناف و تمیز هم نظر او را ابرام نمود این یک اصل قضایی است و این اصول قضایی مطابق مقررات قوت قانونی دارد و اگر رسیدگی نکرد استنکاف از احقاق حق است صرفاَ مستنکف هستند کافی نیست و در قانون مجازات عمومی هم برای یک چنین قاضی که مستنکف شناخته می‌شود مجازات شدیدی معین شده است.

رئیس- آقای احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده- موافقم.

رئیس-ماده شش قرائت می‌شود.

ماده 6- به همایت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در ان باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در قانون استثنا شده باشد.

رئیس- ماده 7.

ماده 7- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجرا آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند.

رئیس- ماده 8:

باب دوم

در صاحیت محاکم

فصل اول- در صلاحیت ذاتی محاکم

مبحث اول

در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح

ماده 8- رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.

رئیس- ماده 9

ماده 9- رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به محاکم ابتدایی است.

[8- تصویب لایحه استخدام استاد زمین‌شناسی]

رئیس- چون آقای وزیر معارف هم یک لایحه دارند و مختصر است اجازه می‌دهید قرائت شود.

خبر کمیسیون بودجه

لایحه نمره 44541 وزارت معارف راجع به استخدام آقای دکرت ریمون فورن تبعه دولت فرانسه استاد زمین‌شناسی و معدن‌شناسی با حضور آقای وزیر معارف در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقایوزیر معارف بیان نمودند عین ماده واحده پیشنهادی تصویب و اینک خبر آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

خبر کمیسیون امور خارجه

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 44541 دولت راجع به استخدام دکتر ریمون فرون تبعه دولت فرانسه را برای تدریس زمین‌شناسی با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

خبر کمیسیون معارف

کمیسیون معارف لایحه نمره 44541 دولت راجع به استخدام آقای دکتر ریمون فرون را برای تدریس معدن‌شناسی و زمین‌شناسی با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه استاد

+++

زمین‌شناسی و معدن‌شناسی را برای تدریس دو دانشگاه تهران از تاریخ ورود به مرکز برای مدت دو سال استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقای دکتر ریموند فون مبلغ 33000 ریال و 540 پهلوی طلا با معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج- در موقع عزیمت به ایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه به آقای دکتر ریمون فورن به عنوان خرج مسافرت پرداخته می‌شود و در انقضا مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.

د- آقای دکتر ریمون فورن سالی یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط درموقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ- محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا استاد مذکور درآخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوی از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که ازمحل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای دکتر ریموند فورن را طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده واحده آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 96 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 103 با اکثریت 96 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: سلطانی- کازرونیان- نواب‌‌یزدی- کاشف- شیرازی- نقابت- منصف-حاج ملک- لیقوانی- مسعودی- نمازی- مؤیدقوامی- ابراهیمی‌ریگی- اردبیلی- دبستانی- دکتر ملک‌زاده- جلائی- سیدکاظم یزدی- صادقی- دکتر لقمان- خواجوی- آزادی- مؤیداحمدی- دبیرسهرابی- فتوحی- دکتر نیرومند- موسی مرآت- مخبرفرهمند- شباهنگ- پارسا- دکتر احتشام- تربیت- اهری- مهدوی- ساگینیان- فزونی- مژدهی- پناهی- رهبری- مجدضیایی- ملایری- صفاری- محمدرضا بهبهانی- رفیعی- مشیری- دکتر سنک- دکتر جوان- صدیق- ملک‌زاده آملی- دولت‌شاهی- دکتر ضیاء- مسعودی‌خراسانی- اسدی- خواجه‌نوری- مولوی- مقدم- اورنگ- دکتر ادهم- دکتر سمیعی- معتضدی- طباطبایی‌بروجردی- احتشام‌زاده- ناصری- نائینی- جرجانی- نیک‌پور- رضوی- انوشیروانی- حیدری- اقبال- کفایی- ملک‌مدنی- اعتبار- لاریجانی- روحی- دادور- ابراهیم سمیعی- طالش‌خان- فرشی- عراقی- دکتر غنی- دکتر طاهری- ثقة‌الاسلامی- محیط- ایزدی- کمالی- اعتصام‌زاده- شجاع- معتصم‌سنک- مرتضی امین- افشار- علوی- قزوینی- دربانی- هزارجریبی.

[9- اجازه استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه]

رئیس- خبرهای کمیسیون بودجه و امور خارجه و معارف راجع به استخدام سه نفر معلم قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون بودجه

کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر معارف لایحه نمره 14305 دولت راجع به استخدام سه نفر آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدریک گرفتر تبعه دولت آلمان را برای تدریس در دانشگاه تهران مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده بالاخره با پیشنهاد وزارت معارف موافقت و علیهذا خبر آن را که عین ماده واحده لایحه دولت است برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

خبر کمیسیون امور خارجه

کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر معارف لایحه راجع به استخدام آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فردریک اتباع آلمان برای تدریس در دانشگاه مطرح نموده و ازنقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و

+++

اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

خبر کمیسیون معارف

کمیسیون معارف در تاریخ ششم آذر با حضور آقای وزیر معارف تشکیل و لایحه نمره 37979 دولت راجع به استخدام آقایان هرمان کروسمان و هولداک و فریدریک را تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر معارف دادند با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است سه نفر آقایان هرمان کروسمان و هولداک و فردریک گرفتر را برای تدریس در دانشگاه تهران از تاریخ ورود به مرکز برای مدت سه سال استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه هر یک ازاستادان مذکور به ترتیب ذیل می‌باشد.

حقوق سالیانه هر یک از دو نفر آقایان استاد کروسمان و استاد هولداک مبلغ 42000 ریال به علاوه 336 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

حقوق سالیانه آقای فردریک گرفتر مبلغ 42000 ریال و سیصد پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج- در موقع عزیمت به ایران به هر یک ازسه نفر استادان مذکور مبلغ شصت پهلوی طلا (یا معادل آن به اسعار خارجه) و در انقضا مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د- هر یک از آقایان استادان مذکور سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیلی تابستان استفاده نمایند.

هـ- محل خدمت و ساعات تدریس استادان مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا هر یک از استادان مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه یا به نحوی از انحا به خدمت این استادان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق آنها معلمین ایرانی استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام استادان خارجی مذکور را برطبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضا و مبادله نماید.

مخبر کمیسیون بودجه (آقای دکتر طاهری)- اینجا در ماده واحده در قسمت الف باید بعد از اسامی این مستخدمین اضافه شود تبعه دولت آلمان چون از چیزهایی که مجلس باید تصویب کند یکی ملیت مستخدم است به این جهت باید اضافه شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا شده 96 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی 106 نفر با کثریت 96 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: کمالی- روحی- احتشام‌زاده- نائینی- ناصری- صادقی- حاج ملک- رفیعی- انوشیروانی- اسدی- قزوینی- ایزدی- ابراهیم سمیعی- دکتر سمیعی- خواجه‌نوری- نقابت- آزادی- مؤیداحمدی- کاشف- اعتصام‌زاده- دکتر ملک‌زاده- عراقی- دادور- نیک‌پور- جرجانی- مرتضی امین- ثقة‌الاسلامی- شجاع- دکتر سنک- اقبال- کفایی- مسعودی- نمازی- دکتر طاهری- مشیری- مجدضیایی- ملایری- طباطبایی‌دیبا- مقدم- فزونی- پناهی- دکتر جوان- دبیرسهرابی- مهدوی- رهبری- مولوی- محمدرضا بهبهانی- دکتر ضیا- شباهنگ- صفاری- مژدهی- ساگینیان- اورنگ- اهری- منصف- سلطانی- سیدکاظم یزدی- دکتر غنی- نواب‌یزدی- فتوحی- پارسا- دکتر نهورای- جلائی- امیر نیرومند- موسی مرآت- مصباح‌فاطمی- دبستانی- اردبیلی- مخبرفرهمند- ابراهیمی‌ریگی- دکتر احتشام- لاریجانی- خواجوی- طالش‌خان- مسعودی‌خراسانی- حیدری- مؤیدقوامی- رضوی- وثوق- اعتبار- ملک‌مدنی- تربیت-زوار- دربانی- افشار- دکتر ادهم- ارگانی- معتصم‌سنگ- فرشی- علوی- شیرازی- کازرونیان.

+++

[10- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه]

رئیس- آقای وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقای صدر)- دو لایحه است تقدیم می‌کنم یکی راجع به مجازات برای مختلفین از تصمیم دولت راجع به مجازات‌های اقتصادی بر علیه ایتالیا. دیگری هم قسمتی است از قانون اصول محاکمات که قسمت قرار شده بود تقدیم شود اینک تقدیم می‌شود (صحیح است)

[11- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر]

رئیس- خبرهای کمیسیون بودجه و امور خارجه و معارف راجع به تجدید کنترات دبیران خارجی.

خبر کمیسیون بودجه

خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر معارف لایحه نمره 9166 دولت راجع به تجدید کنترات یک نفر از استادان خارجی دانش سرای عالی و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستان‌های مرکز را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده بالاخره ماده واحده را به طریق ذیل اصلاح و موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه استخدام یک نفر از استادان خارجی دانشسرای عالی را که به موجب قانون مصوب 5 مهر ماه 1311 و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستان‌های مراکز را که به موجب قانون مصوب مورخ 22 شهریور ماه 1311 استخدام شده‌اند (یک نفر استاد را از تاریخ اول مهر ماه 14 و دو نفر دبیر را از تاریخ 16 شهریور 14) هر کدام برای مدت سه سال تجدید و تمدید نماید.

ب- حقوق سالیانه هر یک از معلمین مزبور به ترتیب ذیل می‌باشد.

حقوق سالیانه یک نفر استاد برای تدریس ریاضیات عالی دانشسرای عالی مبلغ 30000 ریال به علاوه 492 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود و حقوق سالیانه هر یک از دو نفر دبیران زبان فرانسه دبیرستان‌های مرکز مبلغ 16800 ریال به علاوه 280 پهلوی یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخت می‌شود.

ج- در انقضا مدت قرارداد چنانچه کنترات معلمین مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د- آقایان دکتر لک تبلیانز و ژولین لافوند و ادوارد. ملیناری سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.

هـ- وزارت معارف و یا هر یک از معلمین مذکور در آخر هر سال تعطیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

و- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را برطبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضا نماید.

رئیس- خبر کمیسیون خارجه

کمیسیون امور خالجه با حضور آقای وزیر معارف لایحه نمره 9166 دولت راجع به تجدید کنترات یک نفر استاد فرانسوی برای دانش سرای عالی و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستان‌های مرکز که اتباع دولت فرانسه هستند تحت شور قرار گرفته و با استخدام مشارالیهم از نقطه‌نظر ملیت موافقت حاصل شد.

رئیس- خبر کمیسیون معارف

کمیسیون معارف لایحه نمره 9166 دولت راجع به تجدید یک نفر از استادان دانشسرای عالی و دو نفر از دبیران

+++

دبیرستان‌های مرکز اتباع دولت فرانسه را با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده و با تجدید استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- در ماده واده مخالفی نیست. آقایانی که موافق‌اند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نود و شش ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی صد و ده با نود و شش رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: نقابت- قزوینی- لاریجانی- جرجانی- شجاع- دکتر سنک- ثقة‌الاسلامی- معتصم‌سنک- اعتصام‌زاده- زوار- دربانی- تربیت- مؤیداحمدی- اهری- نائینی- معتضدی- افشار- کفائی- مهدوی- نواب‌یزدی- دکتر طاهری- روحی- مسعودی‌خراسانی- ابراهیم سمیعی- حیدری- دکتر سمیعی- دادور- طالش- خواجه‌نوری- اسدی- رضوی- نیک‌پور- اقبال- ناصری- ملک‌مدنی- اعتبار- انوشیروانی- عراقی- طهران‌چی- طباطبایی‌دیبا- کمالی- ایزدی- ارکانی- دکتر ادهم- مرتضی امین- هزارجریبی- علوی- وثوق- کاشف- نمازی- اورنگ- مسعودی- دکتر احتشام- جلائی- فرشی- آزادی- موسوی- دکتر ضیاء- محمدرضا بهبهانی- دکتر غنی- حیدری- مقدم- مشیری- پارسا- دولت‌شاهی- دکتر جوان- ملک‌زاده‌آملی- پناهی- فزونی- مژدهی- صفاری- رهبری- دبیرسهرابی- مجدضیایی- ساگینیان- شباهنگ- منصف- کازرونیان- شیرازی- سلطانی- دکتر لقمان- دکتر نیرومند- صادقی- فتوحی- سیدکاظم یزدی- دکتر ملک‌زاده- حاج ملک- اردبیلی- مخبرفرهمند- ابراهیمی‌ریگی- مصباح‌فاطمی- دبستانی- اسکندری- خواجوی- مؤیدقوامی- موسی مرآت.

[12- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی]

رئیس- ماده ده قرائت می‌شود در ماده پنج قانون آقای دکتر ادهم پیشنهادی کرده بودند که به کمیسیون خواهد رفت.

مبحث دوم در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف

ماده 10- رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدایی و احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که محاکم مزبوره به دعاوی راجع به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.

رئیس- ماده 11

مبحث سوم- در صلاحیت ذاتی محاکم شرع

ماده 11- امور ذیل راجع به محاکم شرع است.

1- رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.

2- اجرای طلاق در مواردی که حاکم باید طلاق دهد.

3- نصب قیم

4- حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- ماده دوازده

فصل دوم- در صلاحیت نسبی محاکم

مبحث اول در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه

ماده 12- رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است.

1- هر دعوایی مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجاری و حقوقی به استثنای دعاوی راجع‌به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به آنها.

2- کلیه دعاوی راجع به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار ریال نباشد اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از تجاری و حقوقی مشروط بر این که در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.

3- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط به این دعاوی

4- هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.

5- تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.

رئیس- ماده 13

مبحث دوم در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود

+++

ماده 13- امور راجع‌به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است.

1- دعاوی راجع‌به اعیان اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.

2- دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج‌هزار ریال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.

3- مطالبه تخلیه بد از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.

4- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.

5- دعوی مزاحمت در منقول و غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

6- دعوی تصرف عدوانی در غیرمنقول تا هر میزانی که باشد مشروط بر این که از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.

7- دعاوی راجع‌به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن

8- مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از این که در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده با بنا متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.

9- تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.

10- تقاضای تأمین دلایل.

11- تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی به باشد.

12- رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین

13- تقاضای تصدیق انحصار وراثت.

رئیس- ماده چهاردهم

ماده 14- اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:

1- دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.

2- نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.

رئیس- ماده پانزدهم.

ماده 15- در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده شانزدهم

ماده 16- دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی به در حدود نصاب آن باشد.

1- دعاوی راجعه به دولت.

2- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

3- دعاوی راجعه به علایم صنعتی و اسم و علایم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

رئیس- ماده هفدهم

ماده 17- تقاضای تأمین دلایل از محکمه صلحی می‌شود که دلایل مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.

رئیس- ماده هیجدهم

ماده 18- دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در

+++

صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجوب آن متصرف مال یا حقی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این که مال را کلاً یا جزء از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید.

رئیس- ماده نوزدهم.

مبحث سوم- در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی

ماده 19- به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به طریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی می‌نماید.

رئیس- ماده بیستم

ماده 20- رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدایی به عمل می‌آید که محغاکم صلح مزبور در حوزه آن واقع‌اند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیاف است.

[13- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اگر تصویب فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه سیزدهم دو ساعت بعدازظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس چهار ساعت و نیم بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه استاد زمین‌شناسی و معدن‌شناسی را برای تدریس در دانشگاه تهران از تاریخ ورود به مرکز برای مدت دو سال استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقای دکتر ریموند فورن مبلغ 33000 ریال و 540 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج- در موقع عزیمت به ایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن به اسعار خارجه به آقای دکتر ریمون فورن به عنوان خرج مسافرت پرداخته می‌شود و در انقضا مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.

د- آقای دکتر ریمون فورن سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیلی تابستان استفاده نماید.

هـ- محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاوت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوی از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که ازمحل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای دکتر ریموند فورن را طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام سه نفر اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است سه نفر آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فردریک گرفتر را برای تدریس در دانشگاه تهران از تاریخ ورود به مرکز برای مدت سه سال استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه هر یک از استادان مذکور به ترتیب ذیل می‌باشد.

حقوق سالیانه هر یک از دو نفر آقایان استاد گروسمان و استاد هولداک مبلغ 42000 ریال به علاوه 336 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

+++

حقوق سالیانه آقای فردریک گرفتر مبلغ 42000 ریال و سیصد پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

ج- در موقع عزیمت به ایران به هر یک از سه نفر استادان مذکور شصت پهلوی طلا (یا معادل آن به اسعار خارجه) و در انقضا مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوی طلا به عنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د- هر یک از آقایان استادان مذکور سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی قانونی خود فقط در موقع تعطیلی تابستان استفاده نمایند.

هـ- محل خدمت و ساعات تدریس استادان مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا هر یک از استادان مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه یا به نحوی از انحا به خدمت این استادان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق آنها معلمین ایرانی استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام استادان خارجی مذکور را برطبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضای و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تجدید کنترات یک نفر استاد خارجی دانشسرای عالی

و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه استخدام یک نفر از استادان خارجی دانشسرای عالی را که به موجب قانون مصوب پنجم مهر ماه 1311 و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستان‌های مراکز را که به موجب قانون مصوب مورخ 22 شهریور ماه 1311 استخدام شده‌اند (یک نفر استاد را از تاریخ اول مهر ماه 14 و دو نفر دبیر را از تاریخ 16 شهریور 14) هر کدام برای مدت سه سال تجدید و تمدید نماید.

ب- حقوق سالیانه هر یک از معلمین مزبور به ترتیب ذیل می‌باشد:

حقوق سالیانه یک نفر استاد برای تدریس ریاضیات عالی دانشسرای عالی مبلغ 30000 ریال به علاوه 492 پهلوی طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود و حقوق سالیانه هر یک از دو نفر دبیران زبان فرانسه دبیرستان‌های مرکز مبلغ 16800 ریال به علاوه 280 پهلوی یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.

+++

ج- در انقضای مدت قرارداد چنانچه کنترات معلمین مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوی به عنون مخارج معاودت پرداخته می‌شود.

د- آقایان دکتر لک تبلیانز و ژولین لافوند و ادوارد ملیناری سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی یا استفاده ازحقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیلی تابستان استفاده نمایند.

هـ- وزارت معارف و یا هر یک از معلمین مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

و- وزارت معارف مجاز است سایر استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضا نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم آذرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293533!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)