کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای انوار و نقابت راجع به تغییر روز جلسه

3- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى (فروغى) نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به دولت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه یازدهم اسفند ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای انوار و نقابت راجع به تغییر روز جلسه

3- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى (فروغى) نخست وزیر و ابراز رأی اعتماد به دولت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز پیش را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى انوار

انوار- بنده خواستم سابقه نشود که اگر بنا باشد تغییرى در جلسات مجلس داده شود باید با نظر مجلس باشد دیروز در پایان جلسه مجلس براى روز سه‌شنبه تعیین شد. وقتى که تعیین جلسه با مجلس است مطابق نظامنامه تغییرش هم باید با مجلس باشد بنده عبارت ماده نظامنامه را می‌خوانم براى این که سابقه نشود می‌نویسد: رئیس قبل از این که جلسه را ختم کند در باب دستور جلسه آتیه مجلس یعنى روز و ساعت و موضوع آن را به مجلس رجوع می‌نماید... و رئیس به مجلس رجوع کرد مخصوصاً فرمودند روز دوشنبه بعد مجلس اظهار کرد سه‌شنبه مخصوصاً آقاى اعتبار در این باب توضیحى دادند و قرار شد روز سه‌شنبه باشد بعد اطلاع دادند که آقاى رئیس فرموده‌اند که جلسه دوشنبه است قبل از ظهر بیاییم در مجلس یک مجلسى که مرکز ثقل مملکت و تمام کارهاى آن باید روى قاعده صحیحى باشد بعد از آن که تصمیم می‌گیرد نباید تصمیمش را به هم بزند ولى بعد قطع می‌کند آن تصمیم را و نصف شب آدم خبردار می‌شود که خیر آن تصمیم به هم خورد که سوابق در نظامنامه شناخته نشده بنده هیچ نظرى ندارم جز حفظ نظامات و نظامنامه مجلس (صحیح است) و حدود اختیارات رئیس مجلس هم محدود است به حفظ امنیت محوطه مجلس و عده قواى نظامى که براى امنیت محوطه مجلس لازم است به اختیار رئیس مجلس است و هر وقت که رئیس مجلس بخواهد جلسه مجلس را تغییر دهد باید 15 نفر تقاضا کنند جلسه خصوصى شود بعد در جلسه خصوصى رأى به جلسه علنى داده شود دیگر هیچ چیز

+++

باقى نمى‌ماند که گفته نشده باشد مگر تشریفاتش اصول یک چیز است اهمیت به واسطه حفظ تشریفات است یک محاکمه که در عدلیه می‌شود و این همه طول می‌کشد بیشتر از همه تشریفات است و هیچ دولت و وزیرى نمی‌تواند آن تشریفات را به هم بزند بنده خواستم این موضوع را به عرض مجلس و اکثریت مجلس برسانم‏

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده به کلى با اظهارات آقاى انوار مخالفم و دلیلش هم این است که مطابق ماده 115 نظامنامه مقام ریاست در موقع تعیین جلسه به مجلس مراجعه می‌فرمایند و لیکن در صورتى که لازم شد جلسه را تغییر بدهند زودتر یا دیرتر کنند با موافقت مجلس است. عبارت این است ولى مجلس در هر موقعى که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر دهد (همهمه نمایندگان) هیاهو نفرمایید خیلى زیبنده نیست براى مجلس البته مجلسى که مى‌خواهد تغییر جلسه بدهد قاعده عملیش این است که جماعتى از نمایندگان از مقام ریاست تقاضا کنند که جلسه را دیرتر یا زودتر تشکیل دهند و بالاخره معمول به این است که هر وقت دولت به ملاحظه پیش آمد مهمى از مجلس این تقاضا را مى‌کرد و این سابقه هست که در مواقع مهم و مؤثر دولت تقاضاى تشکیل می‌کرد و جلسه تشکیل می‌شد به علاوه هیچ چیز براى مملکت مؤثرتر از بحران کابینه نیست و دولت این تقاضا را از ریاست مجلس کرده‌اند و نمایندگانى که مطلع شده‌اند تایید کرده‌اند و دیروز هم جماعتى تقاضا کرده‌اند که امروز جلسه باشد بنابراین اگر آقاى انوار اشکالى دارند رأى گرفته شود

انوار- تاریخ قضاوت مى‌کند و جواب این مطالب شما را می‌دهد

رئیس- اگر کسى دیگر غیر از آقاى انوار این اظهار را مى‌کرد بنده این قدر تعجب نمی‌کردم با این که ایشان همیشه در مجلس بوده‌اند و جریان مجلس را کاملاً مستحضرند بنده از اعتراض ایشان تعجب کردم براى این که دیروز هم که مذاکره شد بعضى از آقایان خواهش کردند دوشنبه و بعضى سه‌شنبه جلسه باشد ولى رأى گرفته نشد و فقط اظهار شد و موافقت شد که روز سه‌شنبه باشد و دیگر این که خود آقاى انوار و همه آقایان رفقاى بنده می‌دانند که خود بنده چندین بار این کار را کرده‌ام و همه موافقت کرده‌اند (صحیح است) در این موقع هم که بنده تصور کردم که اهمیت دارد و باید رفع بحران شود و دولت هم این طور تقاضا کرد که حاضر هستند آقایان رفقا هم به عده که بنده دسترس داشتم اظهار موافقت کردند این بود که مجلس را براى امروز قرار دادیم و تصور مى‌کنم که این خدمت است براى رفع بحران و براى مملکت.

3- معرفى هیئت دولت از طرف آقاى (فروغى) نخست وزیر و ابراز و رأى اعتماد به دولت

آقاى فروغى (نخست وزیر)- چند نفر از همکاران بنده بعضى به واسطه کسالت و بعضى به واسطه این که وجودشان در خدمات دیگر لازم شده بود برحسب مقتضیات و مناسبات از کار وزارت کناره گرفتند و بنابراین لازم شد در هیئت کابینه ترمیمى بشود و به مناسبت این پیش آمد اقتضا پیدا کرد که آقایانى که در هیئت دولت باقى می‌مانند بعضى از آنها مقام‌شان تغییر داده شود علاوه بر این به نظر رسید که وزارت دارایى که تا کنون هم عهده‌دار امور دارایى که اختصاصى خود وزارت دارایى است و هم عهده‌دار بعضى از امور اقتصادى بود به نظر رسید که جمع این دو براى یک وزارتخانه‌اى شاید مشکل باشد و تشخیص شد که وزارت دارایى آن قسمت دارایى را که کمال اهمیت را دارد اداره نموده و تعهد امور اقتصادى را دیگر نداشته باشد و امور اقتصادى که تا کنون به وزارت دارایى محول بود به یک وزارتخانه دیگرى محول شود. بنابراین مقدمان حالا که بنده بر اثر نظریاتى مأمور تشکیل کابینه هستم (یعنى مأمور و باید در کار باقى باشم اگر آقایان نمایندگان موافقت داشته باشند) هیئت دولت را به این شکل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کنم:

آقاى حسن‌على کمال هدایت وزیر پست و تلگراف- آقاى باقرکاظمى وزیر کشور- آقاى مجید آهى وزیر

+++

کشاورزى و اقتصاد و خواربار- آقاى على‌اصغر حکمت وزیر بهدارى- آقاى على سهیلى وزیر امور خارجه- آقاى گلشاییان وزیر دادگسترى- آقاى جهانیانى وزیر راه- آقاى مصطفى عدل وزیر فرهنگ- آقاى یدالله عضدى وزیر دارایى- آقاى عبدالحسین هژبر وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- وزارت جنگ را هم بنده خودم برعهده مى‌گیرم‏

خاطر آقایان مستحضر است که از تشکیل کابینه که امروز ترمیم می‌شود و تغییراتى در آن داده می‌شود مدت مدیدى نگذشته است یک برنامه‌اى این کابینه تقدیم مجلس شوراى ملى کرده است که مورد تصویب و تصدیق مجلس شوراى ملى هم واقع شده است و این هیئت حالیه هم تصمیم دارد آن برنامه را تعقیب کند و گذشته از آن عقاید عمومى که از اکثر آن هیئت دولت مستحضر است یک امور مهمى هم در پیش است که آنها را البته مقدم خواهیم گذاشت و خاطر آقایان مسبوق خواهد شد بنابراین اگر مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند دیگر مدتى وقت مصروف تهیه و پیشنهاد مباحثه برنامه جدید نکنیم و بنده در این صورت تقاضا مى‌کنم که اگر این هیئت مورد اعتماد مجلس شوراى ملى هست موافقت بفرمایند و رأى خودشان را اظهار بفرمایند و الّا خیر (صحیح است)

رئیس- عده‌اى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند خوانده مى‌شود:

پیشنهاد مى‌کنیم به دولت آقاى فروغى رأى اعتماد با ورقه گرفته شود 26، 27 امضا

امیر‌ تیمور کلالى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به اعتماد کابینه آقاى نخست وزیر

امیرتیمور کلالى- اجازه بفرمایید قبل از رأى بنده تذکرى دارم‏

بعضى از نمایندگان- بعد از رأى بفرمایید

رئیس- صبر کنید اعلام رأى شد.

امیرتیمور کلالى- قبل از رأى تذکرى است که لازم است داده شود براى این که هیئت دولت دچار سؤال و استیضاح و مذاکرات قبل ازدستور نشود تذکر لازمى است که باید عرض کنم و به علاوه یک موضوع استیضاحى هم قبلاً بوده و باید تکلیف آن معلوم شود که چه خواهد شد براى آن که آن موضوع روشن شود و کار مجلس و کار دولت تسهیل شود اجازه می‌خواهم عرایضم را عرض کنم.

دکتر جوان- بنده اجازه می‌خواهم تذکرى دارم چون در موقع معرفى آن کابینه‌شان‏...

رئیس- تذکر مورد ندارد- اعلام رأى شد.

دکتر جوان- اجازه نمی‌دهید صحبت کنیم.

(زنگ رئیس)

طباطبایى- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- بسیار خوب اخطار داشته باشید بعد بکنید.

امیر تیمور- به عرض بنده توجه بفرمایید بنده باید قبل از رأى عرایض خودم را به عرض آقاى رئیس‌الوزرا برسانم و بعد رأى گرفته شود زیرا توضیح ایشان در رأى شخصى بنده مؤثر خواهد بود اگر ایشان توضیح بدهند ممکن است بنده در رأى دادن شرکت کنم و الّا بنده در رأى شرکت نخواهم کرد (طباطبایى- تکلیف را معین بفرمایید) خود آقاى رئیس‌الوزرا هم اجازه می‌فرمایند به عرض برسانم.

نخست وزیر- آقا امیر تیمور صحبت استیضاح را می‌فرمایید مقصودتان همین است؟ بفرمایید.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید به عرض مبارکتان برسانم بنده بدواً تشکر می‌کنم از حضرت آقاى نخست وزیر که مثل همیشه توجه دارند عرایض به عرض‌شان برسد و در این موقع موافقت فرمودند که عرایض به عرضشان برسد. البته خاطر محترم آقایان مسبوق است که از طرف بنده استیضاح شد از آقاى دکتر مشرف وزیر دارایى که به اعتقاد بنده عمل ایشان برخلاف مصلحت مملکت بود و ضرر و خسارتى براى ممکلت ایجاد شده البته حالا آقاى دکتر مشرف از کابینه رفتند ولى اصل موضوع از میان نرفته. بنده موضوع ارز و اسعار را یکى از قضایاى مهم مملکت می‌دانم و معتقدم در این عملى که شده است میلیون‌ها

+++

خسارت به مملکت وارد شده است و اگر آقاى رئیس‌الوزرا موافقت بفرمایند چه در مجلس و چه در خارج از مجلس صحبت شود بنده ثابت می‌کنم که میلیون‌ها خسارت به این مملکت وارد شده و اگر یک روز تصمیم قطعى در این کار به تأخیر افتد صدها هزار تومان به ضرر مملکت تمام می‌شود و بنده معتقد هستم در این قضیه به خصوص قبل از رأى تکلیف را معین فرمایند و به عقیده بنده باید موضوع ارز به کلى آزاد باشد و تابع عرضه و تقاضا شود اگر ارز آزاد باشد بنده عقیده‌ام این است که به قیمت خیلى نازل‌ترى در این مملکت اسعار خرید و فروش شود ممکن است به قیمت گران‌ترى هم برسد اشکالى ندارد ولى یک قیمت معینى را دولت معین کردن و همه روزه از پول مملکت و از خرانه مملکت پوند خریدن و مقدار زیادى پوند در لندن بلوک کردن بر‌خلاف مصلحت است این یک موضوع.

موضوع دیگر عرض بنده مربوط به کار وزارت طرق است البته ما یک وزارت طرقى در سابق داشتیم و یک وزیر هم داشت و یک رویه هم در کار بود و یک راهسازى‌هایی هم می‌شد که به ترتیب خودش پیش می‌رفت اما وزارت طرق امروز ما با وزارت طرق دیروز به کلى فرق دارد حالا در وزارت طرق یک راهسازى‌هاى دیگر و یک عملیات دیگرى می‌شود که یک قسمتش مربوط به ما است و یک قسمت آن مربوط به خود ما نیست وزارت طرق امروزه باید مواظبت کند باید بیش از حد معمول مراقبت کند و باید وزیر طرق شخصاً مراقب و ناظر باشد باید فعالیت و مراقبت بیشترى ملحوظ و منظور بدارد و ناظر جریان امور باشد که این ساختمان‌هایى که می‌شود دقت به عمل آید. آن قسمت‌هایی که متعلق به دولت ایران است و براى مصلحت ایران است البته براى ما لازم است و اشکالى ندارد ولى آن قسمت‌هایی که مربوط به ما نیست و براى قسمت‌هاى خارجه است آنها را با کمال شهامت تذکر بدهند که اینها مربوط به ما نیست براى این که بعدها دولت و مملکت دچار یک عملى واقع نشود که به بودجه ممکلت و خزینه دولت در آتیه از این باب خرجى تحمیل شود و من مخصوصاً این قضیه را می‌خواهم به آقاى وزیر طرق تذکر بدهم که کار راهسازى یک چیزى نیست که حقیقتاً در شوراى ادارى راه که مثلاً در وزارت طرق تشکیل می‌شود ببرند و آنجا بگویند تشخیص دادند که این راهسازى لازم است و باید بشود و با آنها تشخیص داده‌اند که این راهسازى مربوط به ما است یا به دیگرى است این طور نیست و من مخصوصاً عقیده دارم و عرض می‌کنم که اینها باید در هیئت دولت مطرح شود و مورد شور واقع شود و تشخیص داده شود.

مسأله دیگر عرض بنده که دو سه جلسه هم قبل از دستور عرض کردم آقاى وزیر خارجه هم تشریف داشتند در مجلس شوراى ملى و با اینکه مهم بود جواب نفرمودند مسأله اشیا و اموالى است که متعلق به تجاوز و بازرگانان ایرانى و دستگاه‌هاى تجارتى ما است که در گمرکات شمالى است و در این قضیه با این که به عرض مبارک‌شان رساندم تا به حال به هیچ وجه من‌الوجود اقدامى نکرده‌اند این قضیه اگر مربوط به اشخاص و یک عده معدودى بود بنده عرضى نداشتم و چیزى نمی‌گفتم ولى این مال مملکت است و میلیون‌ها پول از براى آنها داده شده است امروزه هم که شما اتحاد دارید نمی‌دانم این را چه جور و چه طریق حمل کنم با اتحاد و دوستى و الان مملکت معطل است و شما باید این قضیه را تمام کنید و در این موضوع هم باید آقاى وزیر امور خارجه بفرمایند که چه اقدامى کرده‌اند و چه اقدامى باید بفرمایند و نفیاً و اثباتاً چه کار کرده‌اند اگر دادنى است که بدهند این مال‌التجاره‌ها را اگر هم نمی‌دهند که معلوم بشود.

عرض دیگر بنده راجع به کوى ناز آباد است حالا که آقاى وزیر دارایی تشریف دارند...

(همهمه نمایندگان- زنگ رئیس دعوت به سکوت)

چند نفر از نمایندگان- آقا این حرف‌ها خارج از موضوع است.

دکتر سنگ- تصور می‌کنم فرمایشات آقاى امیر تیمور هر کدامش به موقع خود صحیح است و متین است لکن خود آقاى امیر تیمور باید تصدیق بفرمایند که این حرف‌ها موقعش بعد از آن است که هیئت دولت معین شد و آن وقت باید

+++

بفرمایند و بگویند این جور و این جور ولى اول باید رأى گرفته شود بعد از آن تمام فرمایشات‌تان متین است (صحیح است) مثلاً وزیر امور خارجه در فلان موضوع فلان اقدام چه شد یا آقاى وزیر راه در موضوع راه چه کار باید بکنند ولى آقا جان هنوز که آقاى وزیر خارجه یا آقاى وزیر راه معین نشده‌اند (بعضى از نمایندگان- معین شده‌اند) بنده عقیده دارم که در هر مجلسى آقا هم باید اقلیت باشد هم اکثریت و همان طور که اقلیت رشادت می‌کند و مطالب خودش را می‌گوید همان طور هم اکثریت باید رشادت بکند و بگوید البته آقا امروز روزى است براى ما قیمت دارد امروز روزى است که براى ما غنیمت است مجلس را باید طورى نگاه‌داشت و با دولت باید همکارى کنیم و طورى رفتار کنیم که کارى از پیش برود بنده به آقایان یا آقاى امیر تیمور عرض نمی‌کنم فرمایشات‌شان را نکنند البته هر شخصى حق دارد برود پشت تریبون و مطابق نظامنامه هر مطلبى که دارد بگوید و هر عیبى که در کار هست اظهار کند ولى در صورتی که وزیر معلوم شده باشد.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرند. رأى. رأى‏

امیر تیمور- بنده این عرایض را عرض کردم براى این که هر روز دچار استیضاح نشویم.

دکتر سنگ- بعد مى‌توانید استیضاح کنید (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)

رئیس- دعوا که در مجلس موضوعى ندارد.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید. رأى رأى.

دکتر سنگ- بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم رأى بگیرید اگر هیئت دولت قبول شد آن وقت.

نخست وزیر- عرض کنم خود آقاى امیر تیمو که مدت ها است در مجلس شوراى ملى هستند ترتیبات پارلمانى را البته می‌داند و لیکن بنده لازم می‌دانم عرض کنم موضوع ارز را که ایشان فرمودند چون در دوره سابق این هیئت دولت این مطلب مذاکره شد و خودشان مسبوق هستند که بنده یک وقتى که متجاوز از یک ماه و چهل روز قبل از این باشد در این موضوع لازم دانستم که با بعضى از آقایان نمایندگان و جماعتى که اهل اطلاع باشند مشورت کنیم.

این طور که ایشان مى‌فرمایند میلیون‌ها به مملکت خسارت وارد مى‌آید و خواهد آمد این مسأله مسلم نیست ببینیم واقعاً این طور هست یا نیست بعد از این مدت کمیسیون هم منعقد شد مذاکرات کردیم مشاوره بسیار کردیم و مطلب تقریباً تا اندازه روشن شد و بنا شد که هیئت دولت بروند و در زمینه این عملیاتى که واقع شده است فکر کنند و تصمیمى بگیرند در این ضمن ترتیباتى پیش آمد که در هیئت دولت تغییرى واقع شد و در این چند روزه تقریباً از آن روزى که این جلسات کمیسیون خاتمه پیدا کرد تا امروز مشغول همین کار است. اگر مقصودتان این است که آن استیضاح را بفرمایید خوب آن استیضاح که از هیئت دولت نبود از وزیر دارایی بود و چون وزیر دارایی رفته است از وزیر دارایی جدید که گمان نمی‌کنم موضوعى داشته باشد این استیضاح را بکنید و هیئت دولت هم می‌گوید ما مشغول این عمل هستیم و هر چه زودتر این تصمیم را خواهیم گرفت اگر شما به عقیده خودتان باقى بودید و دولت هم اقدامى نکرد شما مختار هستید که سؤال کنید می‌خواهید هم استیضاح کنید دولت هم استنکاف نمی‌کند و اشکالى ندارد مسائل دیگرى را هم که فرمودید اگر بنده حالا وارد بشوم خیلى مفصل می‌شود و عیناً همین حال را دارد و این فرض است که ما بدانیم این هیئت دولت که هست طرف اعتماد مجلس هست یا نیست اگر امروز خیلى عجله دارید باید معلوم شود چه وزیرى در مذاکرات طرف شما می‌شود و الّا بعد به طور خصوصى به طور رسمى به طور علنى. همه جورش را حاضریم بنابراین مطب این است مذاکره در باب این که فلان امر چه شده یا چه نشده طرف می‌خواهد باید معلوم شود که طرف شما هست یا نیست این را وقتى معلوم کردید آن وقت هر فرمایشى دارید بفرمایید.

امیر تیمور کلالى- بنده عجالتاً با فرمایشى که آقاى رئیس‌الوزرا فرمودند می‌گذارم براى بعد وقتى که تکلیف هیئت دولت معلوم شد.

+++

دکتر ملک‌زاده- بنده اخطار نظامنه‌اى دارم.

رئیس- بفرمایید

دکتر ملک‌زاده- بنده تصور می‌کنم که در مجلس هیچ موضوعى مهم‌تر از رعایت نظامنامه و اخطار نظامنه‌اى نیست وقتى یک وکیلى اخطار نظامنامه‌اى می‌کند حرفش را باید گوش داد. بنده اخطارى که می‌کنم فقط از نقطه‌نظر نظامنامه داخلى مجلس شورای ملى است نه از نقطه‌نظر موافقت دولت یا مخالفت دولت. عرض کنم بحث شد در جلسه خصوصى که پرگرامى آورده نشود و به همان پرگرامى که سابقاً دولت آورده بود و مجلس هم تصدیق کرد عمل دولت این طور اظهار شد که روى همان پرگرام باشد و به علاوه وقتى که پرگرامى مطرح نیست بهتر این است که آقایان مذاکره نفرمایند براى این که چیزى مطرح نیست (نوبخت- چرا بنده راجع به عدم صلاحیت آقاى حکمت عرض دارم) اگر آقایان عقیده دارند دولت پرگرامى بیاورد در اطراف پرگرام صحبت شود آن یک موضوعى است ولى وقتى که آقایان قضیه پرگرام را رد می‌کنند و فقط عقیده‌شان این می‌شود که باید رأى اعتماد به دولت داد به عقیده بنده سؤال از دولتى که هنوز رأى اعتماد به او داده شده است مورد ندارد و این عرض بنده فقط از نظر نظامات مجلس است.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض بنده راجع به این است که در دفعه پیش که رأى اعتماد گرفته شد بعضى ورقه سفید داده بودند که بدون امضا بود و در موقع شماره در نظامنامه تکلیفش معین نشده است که ممتنع است یا موافق یا مخالف بنده خواستم عرض کنم که هر کس که موافق است ورقه سفید می‌دهد (بعضى از نمایندگان- کارت سفید) بله کارت سفید و هر کس که مخالف است کارت کبود می‌دهد هر کس که ممتنع است رأى نمی‌دهد این مطلب بایستى معلوم شود.

بعضى از نمایندگان- ورقه‌هاى بدون اسم ممتنع است‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود آقایانى که با هیئت دولت آقاى فروغى موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند با قید اسم آقایانى که مخالف هستند ورقه آبى و هر کس هم ممتنع است رأى نخواهد داد ورقه سفید بى‌امضا هم علامت امتناع است. (اخذ و شماره آرا به عمل آمده 65 کارت سفید و چهار کارت کبود و دو ورقه بدون اسم شماره شد)

رئیس- عده حاضر 112 با 65 رأى به کابینه آقاى رئیس‌الوزرا رأى اعتماد داده شد.

ورقه سفید علامت امتناع 2

اسامی موافقین:آقایان:هدایت- نواب- فرخ- حمزه‌تاش- ابراهیم سمیعی-هاشمی- شجاع- مشیردوانی- لاریجانی- صفوی- فرشی- رستم گیو- احمد مهذب- محمود عزیزی- نائینی- بیات- عبدالله ناهید- مجد ضیایی- نقابت - معینی- خسروشاهی- شاهرودی- کامل ماکویی- کازرونیان- ملک‌زاده آملی- یمین اسفندیاری- دکتر لقمان- نصرتیان- محمدتقی شیرازی- محمدرضا پارسا- محمدتقی معتضدی- افخمی- ساکینیان- فیاض- صفاری- بوداغیان- فتوحی- رهبری- گودرزنیا- مرآت اسفندیاری- رفیعی- دکتر ملک‌زاده- اصفهانیان- مخبرفرهمند- ابراهیمی ریگی- دکتر قزل ایاغ- دکتر غنی- مقدم- معتصم سنک- اوحدی- طالش رحمت سمیعی-چایچی- اسمعیل سنک- خلیل حریری- محسن مهدوی- یاراحمدی- عباس نفیسی- همراز- احمد فریدونی- جعفر اصفهانی- محمد‌رضا اردبیلی- جعفر پناهی- اسمعیل ملایری- عباس مسعودی- رضوی.

اسامی مخالفین: آقایان: ارکانی- مجید موقر- ابوالقاسم نراقی- عبدالله شهدوست.

دکتر جوان- بنده اجازه گرفته‌ام‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم بکنیم جلسه آینده روز پنجشنبه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

تصمیم قانونی

دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر

مجلس شورای ملی در جلسه یازدهم اسفند ماه 1320 به اکثریت عده حاضر نسبت به کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر رأی اعتماد داده است.

این تصمیم در جلسه یازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293897!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)