کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 30 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم اسفند ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجراى مراسم تحلیف ازطرف چهارده نفر آقایان نمایندگان

3- تصویب سه فقره مرخصى

4- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 30

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم اسفند ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجراى مراسم تحلیف ازطرف چهارده نفر آقایان نمایندگان

3- تصویب سه فقره مرخصى

4- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز هفتم اسفند ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی ‌غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، ذوالقدر، صفوی، صدر، خواجه نوری، جلایی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، دکتر نفیسی، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: فرخ، موقر، لیقوانی، مؤید قوامی، نیک‌پور، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى افشار در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

افشار- بنده یک تذکر کوچکى دارم‏

رئیس- در صورت مجلس است؟

افشار- نه خیر تذکرى است فقط. اگر اجازه بفرمایید

رئیس- خیلى از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند

افشار- اگر اجازه بفرمایید تذکر بنده خیلى مختصر است‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد)

صورت مجلس تصویب شد

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف چهارده نفر آقایان نمایندگان

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید بقیه مراسم تحلیف به عمل آید (صحیح است)

(در این موقع کلام‌الله مجید را به مجلس آورده و عموم حضار به احترام کلام‌الله برخاستند)

سپس آقایان: دکتر ضیا- مخبر فرهمند- لیقوانى- عطا‌الله پالیزى- هدایت- طباطبایى نائینى- حمزه تاش- به ترتیب زیر قسم‌نامه را قرائت و امضاء نمودند:

+++

من که در ذیل امضا می‌‌کنم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى وجد و جهد انجاد داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل متبوع مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جزء فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

رئیس- آقاى گیو

(آقاى گیو نماینده زرتشتیان به ترتیب ذیل قسمنامه را قرائت و امضا کردند)

من که در ذیل امضا می‌کنم خداوند را به شهادت می‌طلبم در حضور قرآن مجید به اوستا قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل متبوع مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فوائد و مصالح و ملت ایران‏

(سپس آقایان: مهذب- هدایت‌الله پالیزى- فریدونى رفیعى- جلایى و محمدحسین سنگ به ترتیب سابق قسمنامه را قرائت و امضا کردند)

3- تصویب سه فقره مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود:

گزارش مرخصى آقاى اسمعیل ملایرى:

آقاى شیخ‌الاسلامى ملایرى سابقاً درخواست سه ماه مرخصى براى زیارت عتبات مقدسه از تاریخ حرکت نموده بودند و کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده بود و چون در عین مسافرت دچار کسالت شده‌اند و نتوانسته‌اند حرکت کنند مجموع غیبت ایشان 42 روز شده است کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با 42 روز غیبت ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ملایرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

گزارش مرخصى آقاى مؤید احمدى‏

آقاى مؤید احمدى به واسطه کسالت مزاج هشت روز از تاریخ 26 بهمن 1320 غایب بوده‌اند و نتوانسته‌اند در مجلس حاضر شوند و استجاره نموده‌اند کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- بنده گمان می‌کنم مال آقاى مؤید احمدى رأى لازم ندارد براى این که به واسطه کسالت بوده است (صحیح است)

گزارش مرخصى آقاى جلایى:

آقاى جلایى به واسطه کسالت مزاج و لزوم استراحت به دستور پزشک معالج درخواست سه ماه مرخصى از تاریخ 12 بهمن ماه 1320 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقاى انوار

انوار- در صورتی که ایشان ناخوش بوده‌اند گواهى پزشک هم موجود است کمیسیون عرایض چرا یک ماه بیشتر اجازه نداده است؟ اگر معذور است که مطابق نظامنامه عذر موجه مسموع است سه ماه هم باید داده شود سابقه هم دارد در دوره چهارم و پنجم هم سابقه دارد که در صورت عذر موجه مجلس اجازه می‌داد و اگر هم موجه نیست هیچ اجازه نمی‌داد خوب در صورتی که این عذر موجه است و مریض بوده است تصدیق دکتر هم هست چه دلیل دارد که یک ماه تصویب کرده‌اند؟ باید مخبر کمیسیون توضیح بدهد در این باب (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده هم مى‌خواستم همین فرمایشات آقاى انوار را تأیید کنم و عرض کنم که آقاى جلایى حقیقتاً مریض بوده‌اند و کسالت دارند و به عقیده بنده باید با سه ماه مرخصیشان که خواسته‌اند موافقت شود. (صحیح است)

+++

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- در گواهى پزشک که آقاى جلایى داده‌اند ایشان را مریض بسترى معرفى نکرده بود نوشته بود به واسطه کسالت مزاج و استعداد به ابتلا به امراض بعدى خوب است که در ییلاقات زندگى کنند به این جهت کمیسیون با سه ماه مرخصى موافقت ننمود و یک ماه تصویب کرد چون الان هم در مجلس تشریف دارند با این حال بعد هم البته اگر لازم شد با مرخصى ایشان موافقت خواهد شد.

جمعى از نمایندگان- بسیار خوب‏

رئیس- رأى می‌گیریم به گزارش کمیسیون آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى موقر:

آقاى موقر درخواست 15 روز مرخصى از تاریخ 12 بهمن 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى موقر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه فردا روز دوشنبه‏

عده از نمایندگان- سه‌شنبه، سه‌شنبه‏

جمعى از نمایندگان- دوشنبه‏

رئیس- رأى می‌گیریم....

اعتبار- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

اعتبار- علت این که گفته می‌شود سه‌شنبه براى این است که مجلس کارى ندارد به علاوه هنوز هم هیئت دولت معرفى نشده است به این جهت بود که گفته شد سه‌شنبه و فردا را براى هیئت دولت وقت معلوم کنیم که درست بشود و روز سه‌شنبه جلسه بشود (صحیح است)

رئیس- بسیار خوب باشد براى سه‌شنبه 12 اسفند ماه (صحیح است) سه ساعت پیش از ظهر.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293896!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)