کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19
[1396/05/31]

جلسه: 3 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه 1335  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات مقام ریاست دایر به تشکر از انتخاب ایشان و امیدواری در انجام وظایف قانونی در دوره نوزدهم.

3 - انجام مراسم تحلیف به وسیله سه نفر از آقایان نمایندگان

4 - انتخاب بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی‌ها - کارپردازان)

5 - تصویب اعتبارنامه آقای سواک ساکینیان

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

 

 

جلسه: 3

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات مقام ریاست دایر به تشکر از انتخاب ایشان و امیدواری در انجام وظایف قانونی در دوره نوزدهم.

3 - انجام مراسم تحلیف به وسیله سه نفر از آقایان نمایندگان

4 - انتخاب بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی‌ها - کارپردازان)

5 - تصویب اعتبارنامه آقای سواک ساکینیان

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و 25 دقیقه پیش از ظهر به ریاست اقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.

2 - بیانات مقام ریاست دایر به تشکر از انتخاب ایشان و امیدوارى در انجام وظایف قانونى در دوره نوزدهم‏.

رئیس - از مراتب لطف و حسن اعتماد همکاران محترم که در جلسه گذشته نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم و از درگاه خداوند متعال استعانت می‌جویم که ما را یارى فرماید تا در حفظ قانون اساسى و سلطنت مشروطه و حقوق و حیثیت مجلس شوراى ملى بذل مساعى نماییم و با کمال بى‌نظرى وظایف خطیرى را که بر عهده گرفته‌ایم انجام دهیم (ان‌شاءالله) در این دوره نوزدهم قانونگذارى که مردم از ما انتظارات زیادى دارند (صحیح است) و مملکت بى‌اندازه محتاج به اصلاحات ضرورى است امیدوارم آقایان نمایندگان محترم در پیرو نیات مقدسه شاهنشاه مفخم محبوب که از آغاز سلطنت خود همیشه حامى قانون اساسى و آزادى و مشروطیت (صحیح است) و حافظ مصالح و استقلال کشور بوده‌اند و با بذل اموال خود جز براى سعادت و رفاه و ترقى ملت قدمى برنداشته‌اند (صحیح است) از هر گونه فداکارى مضایقه ننمایند (صحیح است - انشاءالله) خدمات گرانبهاى دوره هجدهم و جلب رضایت خاطر مقدس شاهانه به طورى که اشاره فرمودند با وضع و تکمیل قوانین در رفع سختی‌ها و مشکلاتى که کشور در آن دوره با آن مواجه بود غیر قابل تردید و شایسته قدردانى است. امیدوارم در این دوره نیز نمایندگان محترم با یک روح وحدت و حسن‌نیت و رعایت احترام افکار و عقاید یکدیگر که لازمه حکومت مردم بر مردم است براى سعادت کشور همکارى و فداکارى بنمایند و وظایف نمایندگى و تکالیف وجدانى خود را انجام دهند.

یقین دارم تمام نمایندگان محترم آرزومند حسن مناسبات و تفاهم با مجلس محترم سنا (شمس قنات‌آبادى - در حدود قانون اساسى) که تنها عامل مؤثر پیشرفت امور است مى‌باشند (صحیح است - صحیح است) امیدوارم هر یک از دو مجلس به وظایفى که قانون اساسى براى آن تعیین نموده و مقرر داشته صادقانه عمل نماید (صحیح است) تا منافع و مصالح مادى و معنوى ملت ایران به نحو احسن محفوظ مصون بماند (صحیح است - احسنت)

3 - انجام مراسم تحلیف به وسیله سه نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس - امروز باید بقیه اعضا هیئت رئیسه را انتخاب کنیم قبلاً چند نفر از آقایان سوگند یاد می‌کنند.

(در این موقع کلام الله مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند)

رئیس - آقاى دکتر پیرنیا شما قسم‌نامه را قرائت بفرمایید و بعد از شما سه نفر از آقایان دیگر تشریف می‌آورند ورقه را امضا می‌کنند (آقاى دکتر پیرنیا - قسم‌نامه را به شرح ذیل قرائت و امضا نمودند) ما اشخاصى که در ذیل امضا می‌کنیم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد مى‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ‌ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع و عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به ‌اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

رئیس - آقایان سعید مهدوى. بزرگ ابراهیمى و دکتر شفیع امین تشریف بیاورند (نمایندگان - آقاى بزرگ ابراهیمى حاضر نیستند) آقایان سعید مهدوى و دکتر شفیع امین در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضاء نمودند)

4 - انتخاب بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشى‌ها. کارپردازان)

رئیس - آقاى نورالدین امامى بفرمایید.

نورالدین امامى - عرض کنم همان‌‌طورى که همکاران محترم سابقه دارند با عرض تشکر و سپاسگزارى به ‌واسطه کسالت ممتدى که دارم استدعا می‌کنم بنده را از انتخاب در هیئت رئیسه معاف بفرمایند بنده اگر زنده ماندم همیشه در نوکرى و خدمتگذارى آقایان در این صندلى انجام وظیفه خواهم نمود و خیلى هم از مراجم آقایان سپاسگزارم (احسنت)

رئیس - آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا - می‌خواستم به عرض همکاران محترم برسانم که آقاى دکتر سید امامى قبلاً از طرف فراکسیون آزاد کاندیدا بودند ولى چون تصمیم گرفته شد که با اتفاق آرا نسبت به‌انتخاب هیئت رئیسه اقدام شود ایشان انصراف خودشان را به نفع سایر کاندیداهاى محترم اعلام کردند. (احسنت)

+++

رئیس - آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى - عده‌اى از آقایان آقاى دکتر عمید را براى نیابت ریاست در نظر داشتند ولى بنده عرض می‌کنم که آقاى دکتر عمیدى داوطلب نیابت ریاست نیستند و خواستم به اطلاع آقایان برسانم.

رئیس - آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار - عرض کنم در انتخاب جناب آقاى سردار فاخر حکمت به ریاست مجلس آنچه که مسلم است این است که کلیۀ آقایانى که رأى دادند از روى ایمان و اعتماد به ‌شخص ایشان بوده است (صحیح است) و جنابعالى در این 8 سالى که در مقام ریاست مجلس شوراى ملى را اداره کرده‌اید دیده شد نهایت سعى و اهتمام را در بی‌طرفى و رعایت حفظ قانون اساسى و مخصوصاً اعتبارات مجلس و مجلسیان فرموده‌اید (صحیح است) از این جهت وجدان و ایمان ما موقعى که قلم برداشتیم و رأى خود را در روى کاغذ می‌نوشتیم به ‌نام سردار فاخر حکمت گردید (صحیح است) ولى مطالبى را که لازم دانستم عرض کنم چون قانون اساسى به ‌ما اجازه می‌دهد که اگر ده نفر از اعضاى مجلس تقاضاى جلسه خصوصى بکنند باید جلسه خصوصى تشکیل بشود امروز من از حضور محترم‌تان این تقاضا را کردم بعد هم عرض کردم که بنده در عرض دو سال نمایندگى نشان دادم حالا هم نشان می‌دهم که مطیع مقام ریاست هستم به دلیل این ‌که از روى ایمان رأى داده‌ام ولى اگر از روز اول ما رعایت قانون اساسى را نکنیم و جرم مستمر انجام بدهیم به مملکت نمى‌توانیم خدمت بکنیم بنده تقاضا می‌کنم به‌رعایت احترام قانون جلسه را تنفس بفرمایید و جلسه خصوصى تشکیل بدهید و بعد هم در جلسه خصوصى ما مطیع نظر آقا خواهیم بود مطلب دیگرى که خواستم حضور مبارکتان عرض کنم این است که قانون و قانون دانى را ما از توى کوچه پیدا نکرده‌ایم ما قانون را خوانده‌ایم و رویش مى‌ایستیم و از مقام ریاست این استدعا را دارم.

رئیس - البته از لطف جنابعالى تشکر می‌کنم ولى همان‌ طور که فرمودید موقع تقاضاى جلسه خصوصى اظهار کردید اگر مقتضى باشد که جلسه علنى تشکیل بشود جنابعالى و رفقایتان حرفى ندارید و ثانیاً من تصور می‌کنم که هنوز مجلس آماده کار نشده باید هیئت رئیسه تشکیل بشود خطا به حضور اعلیحضرت تقدیم بشود مجلس به ‌کار بیفتد با این ‌حال بنده براى حفظ نظر آقایان اگر موافقید جلسه خصوصى به ‌عنوان جلسه معارفه و مذاکره تشکیل شود مانعى ندارد بسته به ‌نظر آقایان است ولى چون هنوز مجلس آمادگى خودش را براى کار اعلام نکرده است تصور می‌کنم انجام کارهاى مقدماتى مجلس مهم‌تر است.

دکتر شاهکار - این بستگى دارد به‌ نظر خود جنابعالى‏

رئیس - چون عرض کردم هنوز مجلس آماده کار نشده است و تشکیل جلسه خصوصى براى مذاکره مانعى ندارد حالا این تقاضا را به ‌نظر و رأى آقایان واگذار می‌کنم آقایانى که با تشکیل جلسه خصوصى موافقت دارند قیام بفرمایند (عده‌اى برخاستند) از 112 نفر 53 نفر رأى دادند بنابراین تصویب نشد.

شروع می‌شود به‌ انتخاب بقیه هیئت رئیسه آقایان نظار تشریف بیاورند رأى گرفته می‌شود براى انتخاب دو نفر نایب رئیس به انتخاب جمعى و نسبى (یک نفر از نمایندگان اسم هر یک در ورقه علیحده نوشته شود؟) خیر هر دو در یک ورقه نوشته شود انتخاب جمعى است‏.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى سعیدى اعلام و در محل نطق اخذ رأى به ‌عمل آمد)

آقایان: پروفسور جمشید اعلم - قنات‌آبادى - قوام - مهندس شیبانى - نورالدین امامى - دکتر عدل - دکتر بینا - عماد تربتى - صفارى - مسعودى - مهندس اردبیلى - اورنگ - صادق بوشهرى - موسوى - اعظم زنگنه - مهندس ظفر - باقر بوشهرى - امید سالار - شادمان - مشار - مهندس جفرودى - محمودى - عباسى - غضنفرى - دکتر راجى - سنندجى - ساگینیان - ثقة‌الاسلامى - دکتر شفیع امین - دکتر افشار - صارمى - صدرزاده - بزرگ‌نیا - دیهیم - بیات ماکو - خرازى - ابتهاج - دیبا - پناهى - فضایلى - سالار بهزادى - مرآت اسفندیارى - تیمور‌تاش - بختیار - دکتر مشیر فاطمى - سراج حجازى - بوربور - یارافشار - دولت‌آبادى - اردلان - مهندس فروغى - دولتشاهى - کورس - کیکاوسى - دادگر - مهندس دهستانى - رستم. امیر بختیار - رامبد - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر نیرومند - برومند - مشایخى - تیمسار شیبانى - سلطان‌مراد بختیار - دکتر نفیسى - دکتر سید امامى - مهندس فروهر - سعید مهدوى - قبادیان - کدیور - شادلو - دکتر وکیل - دکتر ضیایى - دکتر جهانشاهى - دکتر دادفر - بهادرى - دکتر عمید - خلعتبرى - دکتر هدایتى - دکتر شاهکار - عمیدى نورى - امیر نصرت اسکندرى - حکیمى - مجید ابراهیمى - عامرى - نصیرى - دکتر پیرنیا - افخمى - جلیلى - عرب‌ شیبانى - دهقان - استخر - مهندس هدایت - دشتى - علامه - وحیدى - فرود - اخوان - اریه - ذوالفقارى - صراف‌زاده - محسن اکبر - معین‌زاده - کشکولى - فولادوند - قراگزلو - مهندس سلطانى - قرشى - مهندس فیروز - مهندس بهبودى - دکتر افشار - دکتر آهى - جلیلوند - عبدالله سعیدى - مرتضى حکمت‏.

(پس از شماره اوراق رأى و مهره‌هاى تقنیشیه و قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اوراق رأى 115 مهره تقنیشیه 115 آقاى عماد تربتى 99 رأى آقاى اردلان - 94 رأى آقاى دکتر عمید - 7 رأى آقاى دکتر سید امامى 3 رأى. آقایان: فرود - کاظم شیبانى - دکتر آهى و دکتر شاهکار هر یک داراى یک رأى ورقه سفید علامت امتناع 8 برگ‏.

رئیس - آقاى عماد تربتى با 99 رأى و آقاى اردلان با 94 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند (جمعى از نمایندگان مبارک است) حالا شروع می‌شود به انتخاب 6 نفر منشى به انتخاب جمعى، یعنى در یک ورقه 6 نام نوشته می‌شود، آقایان دکتر دادفر.

دکتر دادفر - بنده خواستم به‌ عرض نمایندگان محترم برسانم چون 16 نفر از نمایندگان آذربایجان بنا به جهاتى تصمیم گرفته‌اند که کاندیداى معینى در هیئت‌رئیسه نداشته باشند بنابراین بنده انصراف خودم را اعلام می‌کنم و تقاضا می‌کنم به آقایانى که کاندیدا هستند رأى بدهند.

رئیس - آقاى دکتر جهانشاهى هم که از طرف عده‌اى کاندیدا بودند منصرف شده‌اند حالا اخذ رأى به‌عمل می‌آید.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب آتى به وسیله منشى اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند)

آقایان مهندس شیبانى - قنات‌آبادى - خرازى - دکتر عدل - تیمورتاش - مشار - قائم‌مقامى رضوى - مسعودى - دکتر بینا - اورنگ - قوام - امید سالار - پروفسور جمشید اعلم - عماد تربتى - صفارى - مشایخى - ابتهاج - مهندس اردبیلى - صادق بوشهرى - شادمان - موسوى - باقر بوشهرى - اعظم زنگنه - دکتر مشیر فاطمى - مرآت اسفندیارى - مهندس جفرودى - محمودى - عباسى - غضنفرى - رامبد - یارافشار - دکتر وکیل - صراف‌زاده - سنندجى - ساگینیان - پناهى - دکتر شفیع امین - دکتر افشار - صارمى - صدرزاده - بزرگ‌نیا - بیات ماکو - طباطبایى دیبا - فضایلى - رستم امیر بختیار - ثقة‌الاسلامى - سراج حجازى - دولت‌آبادى - اردلان - مهندس فروغى - دولتشاهى - کورس - دادگر - مهندس دهستانى - حمید بختیار - بوربور - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر امیر نیرومند - شیبانى - فروهر - برومند - دکتر نفیسى - دکتر سید امامى - سعید مهدوى - قبادیان - کدیور - شادلو - مهندس ظفر - دکتر راجى -0. دکتر ضیایى - دکتر جهانشاهی - دکتر دادفر - دکتر شاهکار - دکتر عمید - خلعتبری -کیکاوسى - سالار بهزادى - بزرگ‌نیا - دیهیم - دکتر آهى - امیر نصرت اسکندرى - بهادرى - حکیمى - عمیدى نورى - مجید ابراهیمى - عامرى - نصیرى - سلطان‌مراد بختیار - دکتر پیرنیا - محمود جلیلى - عرب شیبانى - مرتضى حکمت - دهقان - استخر - مهندس سعید هدایت - عبدالله دشتى - علامه وحیدى - دکتر هدایتى - فرود - اخوان - مهندس بهبودى - افخمى - محسن اکبر - معین‌زاده - ذوالفقارى - کشکولى - فولادوند - مهندس فیروز - على قرشى - قراگزلو - مهندس سلطانى - مراد اریه - دکتر افشار - جلیلوند - عبدالله سعیدى.

(آرا مأخوذه و مهره‌هاى تقنیشیه شماره شده و پس از قرائت آرای نتیجه به قرار ذیل بود.)

مهره تقنیشیه 115 - اوراق رأى 115

آقاى سعیدى 104 رأى

آقاى جلیلوند 101 رأى

آقاى عزیز زنگنه 90 رأى

آقاى مسعودى 79 رأى

آقاى جلیلى 79 رأى

آقاى ثقةالاسلامی 70 رأى

آقاى باقر بوشهرى 52 رأى

آقاى یار افشار 52 رأى

آقاى سالار بهزادى 18 رأى

آقایان: سلطانى - دکتر دادفر - دکتر فریدون افشار - هر یک داراى دو رأى.

آقایان محمودى - حمید بختیار - دکتر جهانشاهى - کشکولى - صفارى - امیدسالار - خرازى - هر یک دارى یک رأى بودند.

ورقه سفید علامت امتناع یک برگ.

رئیس - آقایان: سعیدى - جلیلوند - زنگنه - مسعودى - جلیلى - ثقة‌الاسلامى. با اکثریت تام به سمت منشى انتخاب شدند.

(عده‌اى از نمایندگان مبارک است)

رئیس - (آقایان پیشنهادى رسیده است از طرف دوازده نفر از آقایان نمایندگان که تنفس داده شود (گفته شد مخالفى نیست) فعلاً تنفس داده می‌شود و بر طبق آیین‌نامه یک ربع ساعت تنفس اعلام می‌شود و مجدداً جلسه خواهیم داشت.

(یک ساعت پیش از ظهر جلسه به ‌عنوان تنفس تعطیل و 25 دقیقه پیش از ظهر مجدداً تشکیل گردید.

رئیس - آقایان نظار تشریف بیاورند برای انتخاب سه نفر کارپرداز.

(آقایان: دکتر حسن افشار ـ دکتر حمید آهى - مهندس بهبودى - جلیلوند - سعیدى به عنوان نظار در محل نطق حاضر شدند.)

بوربور - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - اعلام رأى شده است آقایان اگر مطلبى دارند قبل از اعلام باید

+++

بفرمایید، خوب، حالا بفرمایید.

بوربور - آقاى دکتر امیر نیرومند قبلاً از طرف فراکسیون ترقى کاندیداى کارپردازى بودند ولى به نفع آقایى صارمى کنار رفتند.

رئیس - آقاى سراج حجازى‏

سراج حجازى - عرض کنم چند نفر از آقایان بنده را کاندیداى کارپردازى نموده بودند ولى بنده بدین وسیله انصراف خود را به عرض آقایان می‌رسانم.‏

رئیس - حالا اسامى را قرائت بفرمایید.

 (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به ‌وسیله آقاى سعیدى اعلام و در محل نطق اخذ رأى به‌ عمل آمد)

آقایان، اورنگ - پروفسور جمشید - اعلم - قوام - شیبانى - دکتر بینا - دکتر عدل - بزرگ ابراهیمى - صفارى - صارمى - بهادرى - قنات‌آبادى - خرازى - امید سالار - مهندس اردبیلى - موسوى - صادق بوشهرى - باقر بوشهرى - شادمان - دکتر مشیر فاطمى - دکتر حکمت - محمودى - عیسى مشار - دکتر راجى - مهندس جفرودى - تیمورتاش - عباسى - غضنفرى - دکتر وکیل - عماد تربتى - یارافشار - سنندجى - صراف‌زاده - ساگینیان - دکتر شفیع امین - دکتر فریدون افشار - صدرزاده - بزرگ‌نیا - بیات ماکو - ابتهاج - منوچهر قراگزلو - اسکندر فیروز - دکتر اسفندیار دیبا - حبیب پناهى - فضایلى - ثقةالاسلامى - سراج حجازى - مهندس فیروز فروهر - مهندس قباد ظفر - دولتشاهى - دولت‌آبادى - بوربور - اردلان - مهندس فروغى - دکتر جهانشاهى - کورس - دادگر - مهندس دهستانى - مهندس سلطانى - حمید بختیار - رامبد - دکتر امیر حکمت - توماج - دکتر امیر نیرومند - سلطان‌مراد بختیار - برومند - مشایخى - شیبانى - رستم امیر بختیار - مراد اریه - دکتر نفیسى - دکتر سید امامى - سعید مهدوى - قبادیان - کدیور - شادلو - فرشى - دکتر ضیایى - دکتر دادفر - خلعتبرى - دکتر عمید - دکتر شاهکار - دکتر هدایتى - کیکاوسى - دیهیم - اسکندرى - حکیمى - عمیدى نورى - مجید ابراهیمى - عامرى - نصیرى - مرآت اسفندریارى - دکتر پیرنیا - افخمى - عرب شیبانى - سالار بهزادى - مرتضى حکمت - استخر - دهقان - مهندس سعید هدایت - عبدالله دشتى - علامه وحیدى - فرود - اخوان - شجاع. بیات ماکو - ذوالفقارى - محسن اکبر - معین‌زاده - کشکولى - فولادوند - جلیلوند - زنگنه - دکتر آهى - دکتر حسن افشار - مهندس بهبودى - سعیدى - مسعودى.

(آرا مأخوذه و مهره‌هاى تفتیشیه شماره شده و نتیجه به ‌قرار زیر بود)

مهره تفتیشیه 116

اوراق رأى 114

رئیس - آرا را مخلوط کنید و دو رأى باطل نمایید.

مسعودى - آقاى صراف‌زاده گویا مهره خودشان را نداده‌اند.

صراف‌زاده - پیش بنده که چیزى نمانده است‏.

رئیس - دو رأى را باطل کنید (پس از ابطال دو رأى و قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى شادمان 75 رأى

آقاى پناهى 63 رأى

آقاى صارمى 54 رأى

آقاى صفارى 47 رأى

آقاى خرازى 42 رأى. آقاى امید سالار 36 رأى آقایان سنندجى - حجازى - دکتر بینا - صراف‌زاده - سالار بهزادى و بهبودى هر یک دارى یک رأى بودند.

رئیس - سه نفر آقایان: شادمان. پناهى. صارمى به ترتیب براى کارپردازى انتخاب شدند (نمایندگان - مبارک است)

5 - تصویب اعتبارنامه آقاى ساگینیان‏

رئیس - گزارشى است راجع به آقاى ساگینیان قرائت می‌شود.

(آقاى مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات ارامنه شمال و نمایندگى آقاى سواک ساگینیان را به ‌شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش از شعبه ششم مجلس شوراى ملى‏

خلاصه پرونده انتخابات ارمنه شمال به شرحى است که ذیلاً توضیح می‌دهد: در روز 23/2/35 از طبقات شش‌گانه و معتمدین ارامنه و کلدانیان مقیم تبریز در فرماندارى دعوت به ‌عمل آمده و در جلسه مزبور اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه نسبت به تشکیل انجمن‌هاى رضاییه مراغه - شاهپور - کلیبر و جلفا اقدام گردیده و در تمام حوزه‌ها به استثناى قریه دره شام جلفا در روزهاى 5 و 6 و 7 خرداد ماه 35 (مدت سه روز) و در قریه فوق‌الذکر فقط در روز پنجم خرداد ماه 35 (یک روز) تعرفه توزیع و اخذ رأى به ‌عمل آمده و پس از استخراج و قرائت آرا از مجموع 4878 رأى مأخوذه آقاى سواک ساگینیان با اکثریت 4842 رأى از طرف ارامنه شمال به ‌نمایندگى دوره نوزدهم قانونگذارى انتخاب شده‌اند و انجمن از تاریخ دهم خرداد ماه 35 مدت یک هفته آمادگى خود را جهت قبول شکایات اعلام داشته و چون در مدت مقرر شکایت و اعتراضى به‌ دفتر انجمن و اصل نشده و منتخب نامبرده قبولى خود را اعلام داشته انجمن نظارت به ‌نام ایشان اعتبارنامه صادر و در روز 16 خرداد ماه 35 منحل گردیده است.

پرونده مزبور در شعبه ششم مطرح و با توجه به گزارش انجمن نظارت و محتویات آن صحت جریان انتخابات ارامنه شمال و نمایندگى آقاى سواک ساگینیان در نوزدهمین دوره قانونگذارى را تأیید و گزارش آن ‌را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) نمایندگى آقاى ساگینیان تصویب می‌شود (نمایندگان - مبارک است‏)

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود دستور هم قرائت خطا به تقدیمى به پیشگاه همایونى بعد هم اعلام عده اعضا کمیسیون‌ها که در هیئت رئیسه تعیین می‌شوند (قنات‌آبادى - اعضا چى فرمودید؟) اعضا کمیسیون‌ها که در هیئت رئیسه عده‌شان تعیین می‌شود و از شعب انتخاب می‌شود.

 (مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295065!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)