کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/24]

جلسه: 3 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1326  

 

1- تصویب صورت مجلس

‏2- تصویب یازده فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

3- اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست

4- تصویب هشت فقره اعتبارنامه و مخالفت با پنج فقره

5- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 3

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1326

 

1- تصویب صورت مجلس

‏2- تصویب یازده فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

3- اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست

4- تصویب هشت فقره اعتبارنامه و مخالفت با پنج فقره

5- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

[1-تصویب صورت مجلس]

صورت مجلس روز یکشنبه 4 مرداد ماه را آقاى معتمد دماوندى (منشى) قرائت نمودند.

صورت مجلس شب دوشنبه پنجم مرداد 1326

مجلس هشت ساعت و پنجاه دقیقه بعدازظهر به ریاست آقاى رضا حمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از مختصر تذکر آقاى ناصر‌قلى اردلان تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته.

غائبین بى اجاز- آقایان: عزت‌الله بیات- محسن گنابادى- عزیز اعظم زنگنه- هدایت‌الله پالیزى- کامل ماکو- حسین وکیل.

به طوری که قبلاً در دستور مجلس تعیین شده بود رسیدگى به گزارش شعب نسبت به اعتبار‌نامه‌های آقایان نمایندگان شروع و گزارش‌های ذیل تصویب شد و 6 فقره از شعبه اول به نمایندگی آقایان محمد حسین قشقایى از آباده- آشتیانى‌زاده از خوار و ورامین- اردشیرشادلو از بجنورد- دکتر اعتبار- محمد طباطبایى از بروجرد- معتمد دماوندى از بندى پهلوى و 6 فقره از شعبه 2 راجع به نمایندگی آقایان جعفر کفایى از تربت حیدرى- حاذقى از جهرم- ضیاء ابراهیمى از جیرفت- کشاورز صدر و محمد‌على غضنفرى از خرم آباد- دکتر راجى از خرمشهر و شش فقره از شعبه سوم راجع به نمایندگی آقایان ملک‌مدنى و اسمعیل ظفرى از ملایر- حسن اکبر و ابوالقاسم امینى از رشت- معین‌زاده باقرى از رفسنجان- عبدالله وثوق از زابل و پنج فقره از شعبه 4 راجع به نمایندگی آقایان عزت‌الله بیات و حسین مکى از اراک جواد عامرى از سمنان و دامغان- مرآت‌اسفندیارى از سیرجان- فولادوند از شاهرود و پنج فقره از شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقایان محسن گنابادى از فردوس- ارباب مهدى یزدى از بلوچستان- محمد‌على دادور از فومن- عسکر صاحب جمع و نصرالله لاهوتى از قزوین و پنج فقره از شعبه ششم راجع به نمایندگی آقایان دکتر بقائى و مهندس رضوى از کرمان قبادیان، عزیز اعظم زنگنه و هدایت الله پالیزى از کرمانشاه یک فقره گزارش از شعبه چهارم راجع به انتخابات شهررى و نمایندگى آقاى مشایخى قرائت و به واسطه مخالفت آقایان حائرى‌زاده و مکى موکول به بعد شد.

پنج فقره گزارش دیگر از شعبات نسبت به نمایندگی آقایان ابوالفضل تولیت از قم- دکتر فلسفى از گرگان- سلطانعلى شیخ‌الاسلامى از بهبهان- نورالدین امامى از خوى و رستم گیو از طرف زردشتیان قرائت و فرداً فرد تصویب شد.

گزارش دیگرى از شعبه چهارم راجع به انتخابات شهرضا و نمایندگى آقاى ابوالفتح قهرمان قرائت و چون آقاى حائرى‌زاده مخالف بودند موکول به بعد گردید.

هفده گزارش دیگر از شعب مجلس توسط آقایان مخبرین راجع به نمایندگی آقایان رحیمیان از قوچان- حاج آقا رضا رفیع از گرگانرود- اورنگ از بیجار- کامل ماکویى از خوى- محمد ذوالفقارى و ناصر ذوالفقارى و افخمى از زنجان- آقا خان بختیار از شهر کرد احمد اخوان و عباس نراقى از کاشان- دکتر معظمى

+++

از گلپایگان- منصف ازبیرجند- امیرحسین ظفر بختیار از دزفول- ابوالقاسم بهبهانى از شوشتر- محمد گرگانى از گنبد‌‌کاوس- دکتر طبا از نائین- اسدالله موسوى از دشت میشان- قرائت و نسبت به هری ک جداگانه رأى گرفته تصویب گردید.

سپس گزارش مشروح انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر امینى قرائت و در اثر مخالفت آقاى دکتر متین دفترى موکول به بعد شد.

شش فقره گزارش دیگر راجع به انتخاب آقاى على اقبال از کاشمر- عبدالرحمن فرامرزى از لار- رضا حکمت از شیراز- محمد‌‌على مسعودى از دماوند- سزاوار از ساوه- مهندس خسرو هدایت از تهران قرائت و تصویب شد.

پس از آن گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات ساوجبلاغ و شهریار و نمایندگى آقاى کهبد قرائت و چون آقایان دکتر معظمى- قبادیان و مرآت اسفندیارى مخالف بودند موکول به بعد گردید.

سه فقره گزارش دیگر راجع به نمایندگی آقاى امیر‌تیمور از مشهد- محمد قلى قوامى از شیراز- نبوى از نیشابور- خوانده و تصویب شد.

با دو فقره گزارش شعبه سوم در خصوص انتخابات سارى و نمایندگى آقایان منوچهر گلبادى و مرتضى شریف‌زاده آقاى قبادیان مخالف بودند و موکول به بعد گردید.

سپس گزارش انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر عبده تصویب و رسیدگى به گزارش نمایندگى آقاى مسعود ثابتى از مشهد به واسطه مخالفت آقاى مشایخى موکول به بعد شد.

پنج فقره گزارش دیگر راجع به نمایندگی آقایان ابوالحسن رضوى- ملکپور از شیراز- فرج‌الله آصف و حسین وکیل از سنندج- دکتر آشتیانى از تهران قرائت و نسبت به هر یک جداگانه اخذ رأى شده تصویب گردید.

گزارش دیگرى از شعبه سوم در خصوص انتخابات سبزوار و نمایندگى آقاى حائرى‌زاده قرائت و در اثر مخالفت جمعى از نمایندگان موکول به بعد شد.

ایضاً با گزارش انتخابات تهران راجع به نمایندگی آقاى نیکپور آقاى مهندس رضوى و با گزارش انتخاب مشهد راجع به نمایندگی آقاى یونسى و‌هاب‌زاده آقایان اقبال و محمد‌على مسعودى مخالف بودند و موکول به بعد گردید.

نمایندگى آقاى مهدى صدر‌زاده از شیراز و ناصر‌قلى اردلان از سنندج تصویب و چون با گزارش نمایندگى آقاى عبدالقدیر آزاد از سبزوار آقاى ارسنجانى مخالف بودند تعیین تکلیف آن موکول به بعد شد.

با گزارش نمایندگى آقاى ابوالحسن صادقى از تهران آقایان دکتر متین دفترى و نورالدین امامى مخالف بوده موکول به بعد، نمایندگى آقاى احمد بهادرى از سراب تصویب شد.

تعیین تکلیف گزارش نمایندگى آقاى سید هاشم وکیل از تهران به مناسبت مخالفت آقاى دکتر اعتبار موکول به بعد گردید و نمایندگى آقاى عباس مسعودى از تهران مورد تصویب واقع شد.

گزارش دیگرى از شعبه سوم راجع به نمایندگی آقاى احمد دهقان از خلخال قرائت و چون آقاى خسرو قشقایى مخالف بودند تعیین تکلیف آن نیز موکول به بعد شد.

جلسه آینده روز سه شنبه ششم مرداد ماه سه ساعت و نیم پیش از ظهر و دستور آن رسیدگى به بقیه گزارش‌های شعب راجع به اعتبار‌نامه‌ها تعیین و مجلس مقارن ساعت دوازده ختم شد.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست؟ چرا (آقاى حاذقى)

حاذقى- خواستم به استحضار هیئت رئیسه برسانم در صورت جلسه قید شده مجلس ساعت 5/8 تشکیل می‌شود و نظر به این که تعیین وقتى که می‌شود باید مورد احترام هیئت محترم رئیسه مجلس قرار بگیرد امروز استثناء به مناسبت کارهایى که بوده است مورد اغماض آقایان نمایندگان واقع خواهد بود ولى در آینده مجلس باید در ساعت معین تشکیل شود تا به کارهای خودش برسد (صحیح است).

رئیس- البته ساعتى که اعلام می‌شود هر کس که حاضر نشد مطابق آئین‌نامه با او رفتار می‌شود. آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى فرامرزى‏

فرامرزى- عرض کنم که بنده می‌خواستم گله بکنم که دو نفر از منشی‌های دست چپ و دست راست جنابعالى یک قدرى بى لطفى می‌کنند و حال آقاى قشقایى که رعایت همشهرى‌گرى ما را می‌خواهند بکنند ولى بنده انتظار ندارم که آقاى ذوالفقارى ما را به قول بچه‌ها قاق کنند و اسممان را ننویسند راجع به آقای یونس وهاب‌زاده یک مخالف دیگرى هم بود که اینجا نوشته نشده و آن عبدالحمن فرامرزى است.

رئیس- دیگر اعتراضى نیست؟ آقاى مهندس رضوى‏

مهندس رضوى- عرض کنم در مجله رسمى، روزنامه رسمى کشور نوشته شده است و در موقع مذاکره نسبت به ساعت، رئیس این طور فرمودند. مجلس هم مثل سایر ادارات هشت و نیم صبح باشد بنده می‌خواستم تذکر بدهم که مجلس اداره نیست و حضرتعالى این طور نفرمودید. بنده به خاطر دارم که فرمودید همان طوری که در ادارات معمول است اشکالى از حیث ماه رمضان نسیت از هشت و نیم صبح کار می‌کنیم.

رئیس- بسیار خوب آقاى امامى نسبت به صورت جلسه اعتراضى دارید؟

امامى- بنده مخالفتى که کرده بودم نسبت به جناب آقاى دکتر صادقى قبل از جناب آقاى دکتر متین‌دفترى است ولى اسم ایشان قبل از بنده نوشته شده بود.

رئیس- اول شما بودید بعد ایشان. اصلاح می‌شود دیگر اعتراضى نسبت به صورت مجلس نیست (نمایندگان- خیر)

رئیس- صورت جلسه چهارم مرداد ماه تصویب شد.

محمدعلى مسعودى- اجازه بفرمایید پیشنهادى رسیده از طرف آقاى نبوى قرائت شود.

مکى- اخطار قانونى دارم.

رئیس- بر طبق چه ماده‌ای؟

مکى- بر طبق قانون مصوب تیرماه 1306 ماده 2.

رئیس- بفرمایید.

مکى- در جلسه اول آقاى دهقان یک تذکر قانونى دادند که بعضى از آقایان وزرا‌ با داشتن مسئولیت در کرسى وکلا نشسته‌اند. آقایان توجهى نکردند به این تذکر (صحیح است) و حالا بنده می‌بینم که آقاى صادقى در کرسى وکلا نشسته‌اند در صورتی که ایشان مسئولیت دارند و مادامی که مسئولیت دارند نمی‌توانند مصونیت هم داشته باشند و اصل ماده را هم بنده می‌خوانم (صحیح است)

قانون محدودیت وزرا‌ و معاونین و رؤساى دوایر دولتى در موقع انتخابات نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه مصوب 22 تیر ماه 1036 شمسى.

ماده ا‌ول- کلیه رؤساى دوایر دولتى از انتخاب شدن به عضویت مجلس شوراى ملى در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود و همچنین وزرا‌ و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.

ماده دوم- تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورى ملى نمی‌توانند هیچ یک از خدمات دولتى را موظفاً قبول نمایند مگر این که 3 ماه قبل از قبول خدمت از نمایندگى استعفاء نموده باشند. این قسمت که مشتمل بر دو ماده است در جلسه 22 تیر ماه 1306 تصویب شد.

اجازه بفرمایید یک توضیح دیگرى هم بنده عرض می‌کنم در ادوار گذشته سابقه بوده که بعضى از آقایان حتى رئیس‌الوزرا‌‌ها هم وکیل بوده‌اند ولى اعتبارنامه‌شان را در شعب نگه می‌داشتند به مجلس نمی‌فرستاده‌اند اینجا بنده می‌بینم که اعتبار‌نامه آقاى صادقى را فرستاده‌اند به مجلس و اینجا هم مطرح شده است و ایشان هنوز در کرسى وکلاء نشسته‌اند.

رئیس- عرض می‌کنم براى اطلاع آقایان اشخاصى که اعتبار‌نامه‌هاشان هنوز مطرح نشده و تصویب نشده است وکیل بالقوه هستند نه بالفعل ولى وقتى که تصویب شد آنها نمی‌توانند هم وکیل باشند و هم وزیر سابقه هم این طور بوده است. گمان می‌کنم که اعتراض ایشان وارد نباشد.

مکى- اگر بدعتى نباشد که در ادوار بعد یک بیچارگى تولید کند.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- این دیگر تردید ندارد مسلم است هم نمی‌شود وکیل بود هم وزیر وکلا وقتى که اعتبار‌نامه‌شان تصویب شد قطعاً استعفاء می‌دهند در سابق همچنین طور بوده که مأمورین دولت تا وزیر بودند اعتبار‌نامه‌شان تصویب نمی‌شده ولى من می‌خواستم توضیح بدهم که این موضوع مطرح نیست عده زیادى از آقایان اجازه خواسته‌اند که در این موضوع صحبت کنند ولى این موضوع مطرح نیست.

رئیس- به عنوان اخطار نظامنامه گفتند متهم می‌توانستم قبول کنم چون به عنوان اخطار نظامنامه بوده است.

محمدعلى مسعودى- پیشنهادى رسیده است

+++

نبوى- موافق و مخالف دیگرنمى توانند حرف بزنند. فقط کسى که اخطار کرد می‌تواند صحبت بکند.

محمد‌على مسعودى- این که مطرح نیست.

رئیس- آقاى صادقى.

صادقى- اعتراضى را که ایشان کردند بنده شنیدم. در جلسه اول آقاى دهقان هم کردند اتفاقاً بنده در جلسه اول نبودم اینجا ولى بعد تحقیق کردم متوجه شدم به این نکته و اول خودم تردید کردم در آمدن ولى بعد همان طور که فرمودید تحقیق کردم و برخوردم به این اصل که بنده فعلاً مصونیت پارلمانى را ندارم و فعلاً مجلسى دایر نیست که مصونیت پارلمانى داشته باشم. دوره تقنینیه هم هنوز شروع نشده است و اگر این طور که ایشان فرمودند باشد خود ایشان هم مأمور دولت هستند، مدیر کل هستند و تا دیروز هم ماشین دولت سوار می‌شدند (خنده حضار) بنابراین ایرادى به شخص بنده نیست.

رئیس- پیشنهاد آقاى نبوى قرات می‌شود.

بنده پیشنهاد می‌کنم فعلاً گزارش‌هایى که هنوز طرح نشده مطرح شود.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- قسمتى از اعتبار‌نامه‌ها دیروز، پریشب، با آن مخالفت شده یک عده از گزارش‌ها هم هست که هنوز اصلاً خوانده نشده (صحیح است) هم آنهایى که مخالفت شده و همچنین آنهایى که مخالفت نشده هر دو در دستور جلسه امروز هست پیشنهاد بنده این بود آنهایى که هنوز خوانده نشده یعنى مخالفت و یا موافقت درش نشده خوانده شود (صحیح است).

مسعود ثابتى- از دستور امروز خارج نمی‌شود.

رئیس- مخالفى نیست (گفته شد- خیر)

جمعى از نمایندگان- اکثریت موافق است.

امینى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

امینى- بنده با اصل این موضوع البته مخالفتى ندارم ولى یک چیزى است که بایستى تذکر بدهم آیا این پیشنهاد تعویق کر است یا خروج از دستور؟ (بعضى از نمایندگان- هیچ کدام) پیشنهاد می‌کنند مطرح نشود اگر صحبت لفظ است بنده عرضى ندارم ولى اگر معنى در این لفظ وارد است یا پیشنهاد تعویق است یا خروج دستور اگر وجه حلى پیدا بشود که هیچ کدام از اینها نیست بنده عرضى ندارم ولى اگر یکى از این دو تا باشد مطابق ماده 6 آئین نامه نمایندگانى که هنوز صحت و سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأى را دارند ولى چه در شعبه و چه در کمیسیون و چه در مجلس در ورد انتخاب خودشان نمی‌توانند رأى بدهند و طرح قانونى هم نمی‌توانند پیشنهاد کنند. در صورتى که پذیرفتن نماینده به موجب رأى مجلس به عهده تعویق افتاده باشد، نماینده مزبور در هیچ امرى حق دادن رأى ندارد.

نبوى- یک  نفر بیشتر نمی‌توانند حرف بزند.

اردلان- رأى بگیرید.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید به پیشنهاد آقاى نبوى.

دکتر اعتبار- بنده یک پیشنهادى کردم دقت بفرمایید.

رئیس- بنشینید.

دکتر اعتبار- اجازه بفرمایید.

رئیس- بنشینید آقا، گوش کنید، به شما می‌گویم بنشینید سرجایتان آقا، یک پیشنهادى اول رسیده است باید تکلیف آن معین شود بعد مال شما (زنگ مجلس) با این پیشنهاد مخالفى نیست، رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى نبوى (جمعى از نمایندگان- رأى ندارد)

دکتر اعتبار- رأى که ندارد.

رئیس- شما که می‌گویید رأى ندارد چون امینى مخالفت کرد باید رأى گرفته شود چرا دخالت می‌کنید! حفظ نظم مجلس را هم بکنید (صحیح است) رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى نبوى آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقاى امیر‌تیمور).

[2- تصویب 11 فقره اعتبار نامه و مخالفت با دو فقره‏]

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه یکم را راجع به نمایندگى آقاى جواد گنجه‌ای از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش از شعبه اول به مجلس شوارى ملى‏

به شرحی که از پرونده انتخابات تبریز استنباط می‌شود در تاریخ 7 اسفند 1325 براى تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل از طرف فرماندار از طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و طبق ماده 14 قانون انتخابات انجمن تشکیل گردیده و در همان جلسه اعلامیه استاندارى مبنى بر موقوف‌الاجراشدن ماده 10 حکومت نظامى به وسیله فرماندار به استحضار اعضاء انجمن رسیده و انجمن نظارت انتخابات هم به رأی مخفى آقا میرزا حسین واعظ را به سمت ریاست انجمن تعیین می‌نماید و انجمن مقدمات امر انتخابات را طبق مقررات قانونى در مرکز اصلى و شعب فرعى به عمل آورده و پس از توزیع تعرفه و اخذ آراء در تاریخ 29 فروردین آراء استخراج و قرائت می‌شود و در تاریخ 26/ 2/ 8 قرائت آراء پایان می‌یابد بلافاصله به موجب آگهى تاریخ تقدیم شکایات به انجمن از 26/ 2/ 9 تا 26/ 2/ 15 تعیین شده و در این مدت شکایاتى مبنى بر غیر‌قانونى بودن انتخابات- عدم صلاحیت نتخبین- تحمیل اشخاص به اهالی تبریز- تهدید و تطمیع به نفع کاندیداى شخصى به انجمن و اصل و انجمن پس از رسیدگى فقط به ذکر این که شکایات نسبت به 7 نفر از آقایان غیر وارد و نسبت به دو نفر دیگر بسته به نظر مجلس شوراى ملى است قناعت کرده و اعتبارنامه به نام 7 نفر از آقایان صادر نموده و از صدور اعتبار‌نامه نسبت به دو نفر آقایان ناصرالدین ناصرى و حاج محمد‌‌تقى خوئیلر خوددارى می‌نمایند و آن را به نظر مجلس شوراى ملى واگذار کرده و بلافاصله در تارخ 26/ 2/ 22 انحلال انجمن را اعلام و به کار خود پایان می‌دهد. بعداً در نتیجه استعلامیکه وزارت کشور از فرماندار تبریز مبنى بر جریان انتخابات تبریز و همچنین دلیل عدم صدور اعتبار نامه بنام آقایان ناصرالدین ناصرى و حاج محمد‌تقى خوئیلر می‌نماید فرماندار طى نامه شماره 7094 مورخ 26/ 3/ 3 گزارشى تقدیم داشته که چون شعبه اول گزارش مزبور را جامع و قابل توجه می‌داند عیناً براى استحضار خاطر نمایندگان محترم نقل می‌شود:

وزارت کشور- در پیرو تلگراف شماره 4129 متضمن صورت اسامى حائزین اکثریت انتخابات شهرستان تبریز براى دوره 15 با تقدیم پرونده انتخابات که در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه از انجمن نظارت مرکزى تحویل گردیده معروض می‌دارد. به طوری که از بدو امر انتخابات استحضار حاصل فرموده‌اند انتخابات تبریز در محیط آزاد و با رعایت تمام موازین قانونى شروع و آنچه بر عهده این فرماندارى بوده نهایت دقت را براى حسن جریان امر مرعى داشته و تمایلات اهالى نیز از حیث تکثیر تعداد صندوق‌های شهر و شعب فرعى و تمدید مدت توزیع تعرفه و اخذ رأى نیز به انجمن پیشنها‌د و مورد توجه قرار داده شده است و بالنتیجه با وجود متجاوز از دویست نفر نامزد نمایندگى که هرکدام بکشلى فعالیت کرده و می‌خواستند از آزادى انتخابات به نفع خود استفاده وبعضى هم به انواع مختلف تشبثاتى می‌کردند که در صورت مواجه شدن با شکست شاید بتوانند انتخابات را مخدوش جلوه دهند با این حال انتخابات در نتیجه مراقبت‌های دائمى و جدى مأمورین مربوطه با حسن جریان ادامه و هیچگونه پیش آمد خلاف انتظامى رخ نداده است و پس از خاتمه قرائت آراء نیز انجمن بلافاصله آگهى دریافت شکایات ر درظرف یک هفته انتشار داده و در مدت مزبور چند فقره اعتراض بدون آن که مدرک و سندى دایر با ثبات اظهارات نویسندگان ضمیمه باشد به انجمن تسلیم گردید که حقاً بایستى انجمن از همانروز اول هفته بعد وارد رسیدگى شده و اگر لازم بود تحقیقاتى نیز در اطراف اظهارات و شکایات واصله به عمل می‌آوردند متأسفانه جز در مورد تلگراف آقاى حبیب پناهى که مطالبه مدرک نموده و تلگراف جوابیه ایشان نیز تلویحاً می‌رساند که از اعتراض خود صرف نظر و مدرکى نبوده که ابراز دارد انجمن در رسیدگى به سایر اعتراضات اقدامى نکرده و تا آخرین روزی که وظیفه قانونى آن‌ها اجازه می‌داد فقط به خواندن و خلاصه کردن نامه‌های وارده اکتفا نموده و در آخرین جلسه که عصر سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه بود وارد در مذاکره در اطراف شکایات واصله شدند و بدون این که به صحت و سقم شکایات رسیدگى شود صورت مجلس با تأیید و درج صورت حائزین اکثریت و تعداد آراء آنها تنظیم و اعتراضات رسیده را نسبت به 7 نفر غیر وارد دانسته و در نظر گرفته اعتبار‌نامه‌های (آقایان ناصرالدین ناصرى و حاج محمد تقى خوئیلر) از اظهار عقیده و صدور اعتبار‌نامه خوددارى نموده و رسیدگى و اتخاذ تصمیم را موکول به رأی مجلس شوراى ملى نموده‌اند و با این که توضیحات کافى به انجمن داده شده که اگر ایرادى به نمایندگی آن‌ها وارد است و دلایلى بر رد آن‌ها دارند اظهار نمایند به تذکرات قانونى فرماندارى توجه ننموده و به طریق معروضه اقدام کردند و چون

+++

فرصت قانونى نیز به پایان رسید بود براى بنده نیز مجال اقدام و اجراى ماده 19 قانون باقى نمانده و ناچار مراتب را تلگرافاً به عرض رساندم ضمناً از نظر وظیفه و نظارتى که در امر انتخابت به عهده فرماندارى محول است نظریات خود را ذیلاً معروض می‌دارد:

چون به قرار معلوم از اظهاراتى که در امر انتخابات می‌شد و بعضى نیز براى رسیدگى به دادسرا احاله شده نتیجه که حاکى از اثبات اعمال تهدید و تطمیع باشد به دست نیامده و به هیچ یک از چند فقره اعتراضات هم که در مدت قانونى دریافت شکایات به انجمن رسیده است دلیل و مدرکى بر علیه طرز انتخابات نمایندگان منتخبه از شهرستان تبریز ضمیمه نبوده است به نظر بنده انجمن دلیل کافى جهت خوددارى از صدور اعتبا‌رنامه براى دو نفر از حائزین اکثریت نداشته است (فرماندار شهرستان تبریز).

بنابراین انجمن بدون ذکر دلیل اعتبار‌نامه به نام آقایان ناصرالدین ناصرى و حاج محمد‌تقى خوئیلر صادر نکرده در صورتی که انتخابات تبریز در نهایت آزادى انجام یافته و به نظر فرماندار دلیلى براى عدم صدور اعتبار‌نامه به نام آقایان ناصرالدین ناصرى و خوئیلر موجود نبود و عمل انجمن در این مورد برخلاف موازین قانونى بوده و انجمن نظارت هم به تذکرات قانونى فرماندار توجهى ننموده است.

شعبه یک پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى تبریز و وصول شکایات در ظرف مدت مقرره و ارجاع پرونده به سوکمیسیون متشکله از آقایان دکتر امینى منصف- معین‌زداه- نراقى و اظهار نظر سو کمیسیون دایر بر این که صورت مجلس نهایى انجمن انتخابات تبریز زباندار نبوده و عدم صدور اعتبار نامه به صرف اظهار اینکه شکایات نسبت به هفت نفر غیر وارد و نسبت به دو نفر دیگر بستگى به نظر مجلس شوراى ملى داشته موضوع نداشته مگر این که بگوییم انجمن با این عمل خواسته است داستان مشهور یک بام و دو هوا مصداق پیدا کن و این موضوع را هم فرماندار تبریز در جواب استعلام وزارت کشور تأیید کرده بنابراین عمل انجمن برخلاف قانون بوده و چون شکایات واصله هم مستند به دلیل نیست سو کمیسیون نظر خود را مبنى بر صحت انتخابات تبریز و قید این که انتخاب دو نفر نامبرده آقایان ناصرالدین ناصرى و حاج محمد‌تقى خوئیلر) مثل سایر متخبین است و بدون ایراد و اشکال به نظر می‌رسد که گزارش خود را تقدیم شعبه اول می‌نماید شعبه هم پس از رسیدگى به پرونده و گزارش سو کمیسیون نظر سو کمیسیون را تأیید، بنابراین صحت انتخابات تبریز و همچنین نمایندگى آقاى جواد گنجه‌ای را که در درجه اول داراى 31164 رأى از 62006 رأى مأخوذه بوده تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- مخالفى نیست.

ارسنجانى- مخالفم.

رئیس- به واسطه مخالفت آقاى ارسنجانى به بعد موکول می‌شود. بنده به شهادت بیشتر آقایان هر وقت یک انجام وظیفه‌ای به من محول شده خدا را ناظر قرار داده‌ام و با بى غرضى وظیفه‌ام را انجام داده‌ام (صحیح است) آقاى دکتر اعتبار که یک‌ دوره هم وکالت مجلس شوراى ملى را در دوره چهاردهم داشته‌اند و به آئین‌نامه هم خوب وارد هستند اینجا در موقعى که رأى می‌خواستم پیشنهاد اولیه بگیریم گفتند پیشنهادى هم من دارم مطرح شود بنده این را می‌دانستم چون آقاى امینى مخالفت کرده بودند بایستى اول به آن رأى گرفت و اگر آن تصویب نشده بود فوراً پیشنهاد شما مطرح می‌شد (صحیح است) بنده خودتان می‌دانید اگر با جنابعالى سابقه دوستى و ارادت نداشته باشم سابقه دیگرى ندارم و این که حالا به بنده مرقوم فرمودید، این است که خواستم اینجا جواب سرکار را بدهم به علاوه این چند روزى که به بنده وظیفه‌ای محول شده از آقایان تقاضا می‌کنم که رعایت نظم جلسه را بفرمایند براى این که بنده این طور تشخیص دادم که اگر از اول مجلس منظم نباشد نمی‌شود کار کرد و مجلس متشنج می‌شود اگر این اجازه را به بنده بدهید بنده افتخار دارم و الّا آقاى نایب رئیس مجلس را اداره بفرمایند.

اردلان- با کمال میل.

دکتر اعتبار- بنده می‌خواستم اظهار تأسف بکنم از این پیش آمده که شده است و بنده نظرى نداشتم.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

 (آقاى دکتر اعتبار گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقاى محمود محمود از نجف آباد به شرح ذیل قرائت نمودند):

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات نجف‌آباد در تاریخ 1325/ 10/ 19 آغاز گردیده. پس از طى مقدمات مشروح در قانون انتخابات ازتاریخ پنجم خرداد 1326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شده و در تاریخ نهم خرداد ماه 326 خاتمه می‌یابد در نتبجه آقاى محمود محمود به اکثریت 22435 رأى از 24455 آراء مأخوذه حائز اکثریت گردیده و به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند.

در فاصله اخذ و قرائت آراء دو فقره شکایت به انجمن نظارت انتخابات رسیده و چون انجمن شکایات را وارد ندانسته در تاریخ 1326/ 4/ 3 بنام آقاى محمود محمو اعتبار نامه صادر نموده است.

شعبه سوم پس از رسیدگى کامل به پرونده انتخابات نجف آباد و عدم وصول شکایت در مدت مقرره صحت انتخابات نجف آباد و همچنین نمایندگى آقاى محمود محمود را تصدیق و گزارش براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

کشاورز صدر- بنده مخالفم.

کفایى- بنده هم مخالفم.

فرامرزى- بنده هم مخالفم.

رئیس- بسیار خوب آقاى آزاد هم مخالفند به مناسبت مخالفت چهار نفر از آقایان به جلسه بعد موکول می‌شود. آقاى ابوالقاسم امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهار را راجع به نمایندگى آقاى آقا سید على بهبهانى از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 12 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى عباس مسعودى نظر به این که آقاى سید على بهبهانى در درجه هشتم داراى 40216 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه تهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى سید على بهبهانى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى سید على بهبهانى از طهران آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقاى عباس مسعودى).

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگى آقاى یمین اسفندیارى از بابل به شرح ذیل قرائت نمودند.

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوارى ملى‏

پرونده انتخابات حوزه بابل در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات بابل طبق قانون در تاریخ 23 بهمن ماه 1325 تشکیل گردید و از تاریخ 24 اسفند تا 28 اسفند 25 در حوزه‌های اصلى و فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه استخراج آراء آقاى اسدالله یمین‌اسفندیارى در درجه اول به اکثریت 36679 رأى از 53137 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانون‌گذارى انتحاب شده و در تاریخ هفتم اردیبهشت 1326 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر شده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات بابل چون چند فقره شکایت مربوط به یکى از آقایان نمایندگان منتخبه (آقاى عباس اسلامى) رسیده بود موضوع را به سو کمیسیون ارجاع نموده سو کمیسیون به شکایات واصله رسیدگى نموده نظر به این که شکایات را مستند به دلایل قانونى ندانست صحت پرونده مزبور را تصدیق و گزارش آن را به شعبه تسلیم نمود. و شعبه پس از مطالعه و بررسى صحت جریان انتخابات را تأیید و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- مخالفى نیست؟

مهندس رضوى- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود (آقاى امیر‌تیمور).

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه یکم را راجع به نمایندگی آقاى ناصرالدین ناصرى از تبریز به شرح ذیل قرائت نمودند):

خبر از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى ناصرالدین ناصرى با اکثریت 25296 رأى از 62006 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى معزى‌الیه را تایید و گزارش آن اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس- آقاى ارسنجانى مخالفید؟

ارسنجانى- بلى.

اردلان- اسم بنده را به نام موافق ثبت کنید.

تقى برزین- با انتخابات آذر‌بایجان همه موافقند.

مرآت‌اسفندیارى- همه موافقند جز یک نفر ارسنجانى (همه نمایندگان) (کف زدن حضار)

 (در این موقع ساعت ده و چهل دقیقه به واسطه تظاهراتى که از طرف حضار به عمل آمد و خروج بعضى

+++

از آقایان نمایندگان جلسه متشنج و مقام ریاست از جلسه خارج شدند.

 (مجلس مجدداً در ساعت یازده و بیست وپنج دقیقه به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید).

رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- عرض کنم که بعد از نجات و آزادى آذربایجان که انشاء‌‌الله همیشه جزء لاینفک ایران خواهد بود (نمایندگان- انشاء‌الله کف زدن نمایندگان) بنده مسافرتى به آذربایجان کردم و دو ماه و نیم درگردش بودم، در مدت اقامت بنده مقدمات انتخابات آذر بایجان شروع گردید، آنچه بنده دیدم و بعداً هم شنیدم انتخابات آذربایجان به موجب موازین قانونى با نهایت دقت جریان داشت (صحیح است) بعضى از آقایان آذربایجانى که الان نماینده هستند و در مجلس حاضرند معروفند به حسن سابقه و خدماتى که نسبت به کشور ارزانى داشته‌اند (صحیح است) از این لحاظ بدیهى است انتظار ما این است مجلس بدون این که خللى به حق قانونى آقایان نمایندگان برسد این نکته را نه تنها راجع به آذربایجان بلکه راجع به ولایات و شهرستان‌های دیگر هم در نظر بگیرند بنده باید عرض کنم که اساساً هیچ باکى ندارم در این عرض، تشنجات از این قبیل را براى مجلس حقیقتاً مضر می‌دانم (صحیح است) مجلس در آینده احتیاج شدیدى به همکاری تمام آقایان دارد (صحیح است) ما وظایف بسیار مهم و سنگین و کمر شکنى داریم و کشور منتظر انجام این وظایف است این است که تا آنجا که ممکن است جنک اعصاب و یا این که بعضی‌ها بخواهند همدیگر را تحریک کنند بهتر است که آقایان آنها را کنار بگذارند و با یک روح وحدت و روح الفت و همکارى هر چه زودتر به مقدمات و تشریفات خاتمه بدهند و مشغول کارهاى مهم و وظایف مقدس نسبت به کشور بشویم (صحیح است. احسنت).

رئیس- در موقعی که مجلس تشکیل بود یک تظاهراتى بر‌خلاف نظامنامه داخلى مجلس از طرف آقایان حضار و تماشاچیان شده و ماده در این قسمت هست بنده تذکر می‌دهم که اگر باز یک تظاهراتى بر‌خلاف این دو ماده از طرف ارباب جراید یا آقایان حاضرین در جلسه بشود ناچارم که نظامنامه را کاملاً اجرا کنم و اگر در مرتبه اول یک قدرى مسامحه کردم به واسطه احترام نمایندگان آذربایجان بود است. آقاى مسعودى مواد را قرائت بفرمایید.

 (مواد 143 و 144 آئین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى توسط آقاى محمد‌على مسعودى به شرح زیر قرائت شد):

ماده 143- مخبرین جراید و تماشاچیان باید ساکت بنشینند و اگر از طرف یکى از آنها علامت تکذیب یا تصدیق مشاهده شد فوراً اخراج خواهد شد.

ماده 144- هر تماشاچى که باعث اغتشاش مذاکرات یا اخلال نظم شود فوراً به محاکم مرجع جلب می‌شود.

رئیس- خواهش می‌کنم رعایت نظم مجلس و این نظامنامه را آقایان بفرمایند.

حاذقى- بنده پیشنهادى تقدیم کردم.

رئیس- پیشنهادى رسیده از آقاى ارسنجانى که مخالفت خودشان را با آقاى گنجه‌ای و آقاى ناصرى استرداد کرده‌اند و اشتباهى براى ایشان رخ داده بود. براى این که آقاى ناصرى از دوستان و هم مسلکان ایشان بوده‌اند و حالا استرداد کرده‌اند.

ناصر‌قلى اردلان- قرائت بفرمایید آقا.

 (نامه آقاى ارسنجانى توسطه آقاى محمد‌على مسعودى به شرح زیر قرائت شد.) چ‏

ریاست مجلس شورای ملى‏

اعتراضى که نسبت به اعتبار‌نامه آقاى ناصرالدین میرزایى ناصرى و آقاى گنجه داشتم چون متوجه اسامى آقایان نبودم و اشتباه در اسامى شده بود مخالفتى ندارم. حسن ارسنجانى.

رئیس- پس بنابراین رأى می‌گیریم.

امینى- اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- مطابق چه ماده‌ای؟

امینى- مطابق ماده 109

رئیس- بفرمایید.

امینى- بنده فقط البته با تعظیم و احترام به نمایندگان آذر‌بایجان این موضوع را مخصوصاً می‌خواهم تذکر بدهم که نمایندگان ملت در مجلس همه یکسانند و هیچ فرقى مابین نمایندگان هیچ جا نیست (صحیح است) اگر اعتراضى به نمایندگان آذر‌بایجان شده است و براى احترام آذربایجان استرداد شده است بنابراین همه باید اعتراضات خود را پس بگیرند زیرا اگر این را توهین فرض کنیم پس به سایرین هم توهین شده است و باید آنها هم اعتراض خود را پس بگیرند.

قبادیان- هیچ الزامى ندارند.

رئیس- ماده 109 راجع به توهین است...

امینى- این هم راجع به توهین نمایندگان بود (خنده نمایندگان).

رئیس- اخطار بایستى منطبق با ماده باشد بنابراین رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى گنجه‌ای از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (نمایندگان برخاستند) (یک نفر از نمایندگان- به اتفاق) تصویب شد (مبارک است).

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى ناصرى از تبریز آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقاى ابوالقاسم امینى).

 (آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه را راجع به نمایندگی آقاى ملک‌الشعراء بهار از طهران به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 12 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سیدهاشم وکیل نظر به این که آقاى ملک‌الشعراء بهار در درجه دهم داراى 37464 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى ملک‌الشعراء بهار را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوارى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى بهار از تهران رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (آقاى مسعودى).

 (آقاى مسعودى گزارش شعبه ششم را دایر به نمایندگی آقاى شریعت‌زاده مشاور از بابل به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

عطف به گزارش شماره--- انتخابات حوزه بابل آقاى شریعت زاده مشاور به اکثریت 35874 رأى از 53137 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى از بابل انتخاب شده در تاریخ هفتم اردیبهشت 26 اعتبار‌نامه ایشان از طرف انجمن نظارت انتخابات صادر گردیده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات و ملاحظه گزارش سو کمیسیون صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى احمد شریعت‌زاده مشاور را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى شریعت‌زاده از بابل آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. (آقاى امیر‌تیمور).

 (آقاى امیر‌تیمور مخبر شعبه اول گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقاى نصرت‌الله اسکندرى از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند.

خبر از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذش و چون آقاى نصرت‌الله اسکندرى با اکثریت 23139 رأى از 62006 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى اسکندرى از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادى از جمعى از آقایان رسیده است که قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم اعتبار‌نامه‌هایی که نسبت به آنها مخالفت شده و مخالفین اعتراض خود را پس گرفته‌اند در بین گزارش‌های شعب طرح شود. نورالدین امامى لیقوانى- محمد‌على مسعودى- اسدالله ممقانى- ناصرى بهادرى- عباس مسعودى (جمعی از نمایندگان- مانعى ندارد).

رئیس- مخالفى نیست؟

محمود محمود- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- نظرى داشتید؟

محمود- بنده یک نظرى داشتم درباره خودم می‌خواستم عرایضى بکنم.

رئیس- حالا موقع آن نیست.

محمد‌على مسعودى- آقاى نورالدین امامى نوشته‌اند به دلایلی که توضیح داده خواهد شد اعتراضى خود را نسبت به اعتبار‌نامه آقاى صادقى مسترد می‌دارم (نمایندگان- احسنت)

رئیس- آقاى امامى توضیحى دارید بفرمایید.

امامى- حق این بود آذربایجانى که چهل و چند سال حامل پرچم آزادى و مشروطیت ایران بود (مهندس رضوى به کمک سایر ایالات) آقا اجازه بفرمایید (مهندس رضوى به کمک سایر ایالات عرض کردم) (صحیح است) و دراین چند ساله این همه مشقت و زحمت دید امروز مثل آقاى ارسنجانى آدمى به وکلای آذربایجان، آن هم وکیل اول آذربایجان اعتراض می‌کند (یک نفر از نمایندگان- آن قضیه تمام شد

+++

آقا) همهمه نمایندگان- پس گرفتند آقا) و به احترام آذربایجانى بودن آقاى صادقى بنده اعتراض خودم را پس گرفتم (احسنت) و از جناب آقاى دکتر متین دفترى هم استدعا می‌کنم ایشان هم اعتراض خودشان را نسبت به آقاى صادقى پس بگیردند (صحیح است)

دکترمتین دفترى- بنده هم به احترام آقایان نمایندگان آذربایجان مسترد می‌دارم و نظریات خودم را راجع به انتخابات تهران بعداً عرض می‌کنم (احسنت)

رئیس- بنا به راین رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى صادقى از تهران آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (نامه آقاى مشایخى)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اعتراضى که نسبت به اعتبار‌نامه آقاى مسعود ثابتى در جلسه قبل شده است بدین وسیله مسترد می‌دارم (بسیار خوب- صحیح است)

رئیس- بنابراین رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى مسعود ثابتى از مشهد آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (نامه آقاى خسرو قشقایى)

ریاست محترم محلس شوراى ملى‏

با تقدیم احترامات لازم اعتراضى که اینجانب نسبت به گزارش انتخاب آقاى احمد دهقان نموده‌ام بدین وسیله مسترد می‌دارم خسرو قشقایى 5/5/26(احسنت)

رئیس- بنابراین رأى می‌گیریم به نمایندگی آقاى احمد دهقان از خلخال آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد نامه آقاى دکتر اعتبار.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

اینجانب مخالفت خود را با اعتبار‌نامه آقاى وکیل مسترد می‌دارم (احسنت)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى هاشم وکیل از تهران آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ملک‌مدنى- اجازه می‌فرمایید بنده تذکرى دارم.

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- بر طبق نظامنامه تصور می‌کنم عده براى اعلام اکثریت مجلس کافى باشد. اگر چنانچه عده کافى شده است مطابق آئین‌نامه و سابقه مقام ریاست باید رسمیت مجلس شوراى ملى را در ساعت و دقیقه اعلام کند.

رئیس- اولاً یک نفر مانده است 84 نفر تصویب شده باید 85 نفر باشند بعد هم که آن یک نفر تصویب شد البته عمل می‌شود (آقاى ابوالقاسم امینى).

 (آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقاى على وکیلى از تهران به شرح زیر قرائت نمودند).

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 14 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى ملک‌الشعرا‌ بهار نظر به این که آقاى على وکیلى در درجه یازدهم داراى 36690 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى على وکیلى را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق و اینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

مهندس رضوى- مخالفم.

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده شما هم مخالفید.

آشتیانى‌زاده- مخالفم.

رئیس- به بعد موکول می‌شود- آقاى عباس مسعودى.

 (آقاى عباس مسعودى مخبر شعبه ششم گزارش شعبه را دایر به نمایندگی آقاى عباس اسلامى از بابل به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

عطف به گزارش شماره- انتخابات حوزه بابل حوزه بابل آقاى عباس اسلامى به اکثریت 20566 رأى از 53137 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى از بابل انتخاب شده و در تاریخ هشتم اردیبهشت 1326 اعتبار‌نامه ایشان از طرف انجمن نظارت به انتخابات صادر گردیده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات و ملاحظه گزارش سو کمیسیون صحت جریان انتخابات و نمانیدگى آقاى عباس اسلامى را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى عباس اسلامى از بابل آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

[3- اعلام موقع رسمیت مجلس از طرف مقام ریاست‏]

رئیس- در این ساعت که 11 ساعت و چهل و دو دقیقه از روز ششم مرداد می‌گذرد مجلس رسمى است و می‌تواند وارد کارها بشود (مبارک است) این ماده هفتم را قرائت می‌کنیم تا بنده نظر آقایان را بدانم.

ماده هفتم آئین‌نامه داخلى به شرح زیر قرائت شد

ماده هفتم- وقتى که صحت اعتبار‌نامه سه ربع از نمایندگان حاضر تصدیق شده می‌توان به انتخاب هیئت رئیسه دائمى شروع نمود.

رئیس- آقایان هر نظرى دارند بفرمایند می‌خواهید به روز پنجشنبه موکول بشود

نبوى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نبوى- در آئین نامه ذکرشده است که می‌تواند- می‌تواند اختیار است. به عقیده بنده مجلس را نباید ختم کنیم تا بقیه اعتبار‌نامه‌ها مطرح و تصویب شود (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- عرض کنم که سابقه هم همین طور بوده است بهتر این است که مقام ریاست اعتبار‌نامه‌های باقى را که مورد بحث واقع شده است آن‌ها را هم در جلسه امروز و جلسات بعد خاتمه بدهند و پس از این که خاتمه پیدا کرد آن وقت وارد کار بشوند.

رئیس- آقایان موافقت دارند؟

یمین‌اسفندیارى- مخالفى نیست اعتبار‌نامه‌ها بگذرد بعد... (خنده نمایندگان)

[4- تصویب 8 فقره اعتبار نامه و مخالفت با 5 فقره‏]

رئیس- آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقاى ممقانى از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

خبر از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحی است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى شیخ اسدالله ممقانى با اکثریت 22273 رأى از 62006 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینکه به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى ممقانى از تبریز آقایان موافقین قیام کنند. (اغلب قیام کردند) تصویب شد. آقاى امینى‏

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگى آقاى دکتر رضا‌زاده شفق از تهران به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوارى ملى‏

پیرو گزارش شماره 15 راجع به انتخابات تهران و نمایندگى آقاى على وکیلى نظر به این که آقاى دکتر رضا زاده شفق در درجه دوازدهم داراى 29358 رأى از کل 77236 آراء مأخوذه طهران بوده‌اند لذا شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى دکتر رضا‌زاده شفق را براى پانزدهمین دوره تقنینیه تصدیق واینک گزارش آن را براى تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى دکترشفق از تهران آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. (آقاى عباس مسعودى)

 (آقاى عباس مسعودى گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگى آقاى شهاب خسروانى را از محلات به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه ششم به مجلس شوراى ملى‏

پرونده انتخابات محلات در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت انجمن نظارت انتخابات طبق قانون در تاریخ نهم دى ماه 1325 تشکیل گردید و از تاریخ 25/ 10/ 25 تا 30/10/25 در حوزه‌های اصلى و فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده است. در نتیجه استخراج آراء آقاى شهاب خسروانى از 12039 رأى به اکثریت 11648 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه انتخاب شده و در تاریخ هشتم بهمن ماه 1325 انجمن نظارت انتخابات صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبار‌نامه به نام آقاى شهاب خسروانى صادر نموده است.

شعبه ششم در موقع رسیدگى به پرونده انتخاباتى چند فقره شکایت واصله را مورد رسیدگى قرار داده و موضوع را به سو کمیسیون محول داشت سو کمیسیون پس از مطالعه پرونده و تحقیق در اطراف

+++

شکایات واصله گزارشى به شعبه تسلیم نمود ه واخذ تصمیم را به نظر شعبه واگذار نمودند.

شعبه پس از مطالعه در اطراف پرونده صحت جریان انتخاب محلات و نمایندگى آقاب شهاب خسروانى را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى شهاب خسروانى از محلات آقایانى که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى على‌اکبر ملک از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اولى به مجلس شوارى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحى است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى على اکبر ملکى با اکثریت 20844 رأى از 62002 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

مهندس رضوى- بنده یک سئوال دارم نسبت به همین موضوع استفسارى از مخبر دارم می‌خواستم سئوال بکنم که آیا سابقه کیفرى ایشان مانع این موضوع نیست؟

رئیس- یا مخالفت کنید یا خیر. سئوال ندارد. رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى ملکى از تبریز آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

یمین‌اسفندیارى- این را ممکن بود از شعبه سؤال می‌کردید.

رئیس- آقاى ابوالقاسم امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگى آقاى دکتر مصباح‌زاده از بندر‌عباس به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 12 دی ماه از طرف فرماندارى از 36 نفر طبقات ششگانه و معتمدین محل طبق ماده 14 قانون انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل روزهاى 24 دیماه تا آخر روز 28 دی ماه براى اخذ رأى تعیین شد.

در نتیجه آقاى دکتر مصطفى مصباح‌زاده که سن ایشان سى و هشت است به اکثریت 14952 از 15851 رأى به نمایندگی بندر عباس انتخاب شدند. چون در مدت مقرره شکایتى نرسیده است شعبه به اکثریت آراء نمایندگى ایشان را صحیح دانسته و اینک گزارش آن را براى تأیید به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى دکتر مصباح‌زاده از بندر‌عباس آقایان موافقین قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور

 (آقاى امیر‌تیمور جریان گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى حاج محمد‌تقى خوئیلر از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوارى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحى است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى حاج محمد‌تقى خوئیلر با اکثریت 20729 رأى از 62006 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تایید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

مهندس رضوى- مخالفم.

محمد‌على مسعودى- مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود به واسطه مخالفت آقاى مسعودى و رضوى.

رئیس- آقاى ابوالقاسم امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگى آقاى عباس اسکندرى از همدان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

در تاریخ 25/10/325 بر طبق ماده 14 قانون انتخابات انجمن نظارت انتخابات تشکیل می‌شود ولى به علت شکایات زیادى مبنى بر قانونى نبودن انجمن مزبور فرماندار به تهران احضار و اعضاء انجمن هم یکى پس ازدیگرى استعفا می‌دهند فرماندار جدید گزارش امر را به تهران داده و شوراى عالى انتخابات دستور مجدد تشکیل انجمن نظارت را می‌دهد و در تاریخ 27 بهمن ماه 1325 از طبقات شش‌گانه براى تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل دعوت به عمل آمده و از تاریخ 4 فروردین تا 12 فروردین به توزیع تعرفه و اخذ رأى پرداخته در نتیجه آقاى عباس اسکندرى به اکثریت 24243 رأى از 51811 رأى مأخوذه در درجه اول به نمایندگى پانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان همدان انتخاب می‌شوند.

در مدت مقرر چندین شکایت به انجمن واصل و انجمن نظارت انتخابات پس از رسیدگى چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده و در تاریخ 326/ 2/ 6 انجمن مبادرت به صدور اعتبار‌نامه جهت آقاى عباس اسکندرى نموده است شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى همدان و ارجاع آن به سو کمیسیون و ملاحظه گزارش سو کمیسیون مبنى بر صحت انتخابات و تایید نظر سو کمیسیون از طرف شعبه اینک گزارش خود را مبنى بر صحت انتخابات همدان و همچنین نمایندگى آقاى عباس اسکندرى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مهندس رضوى- مخالفم.

رئیس- آقاى مهندس رضوى مخالفید؟

مهندس رضوى- بلى مخالفم.

رئیس- به جلسه بعد موکول می‌شود. (آقاى امیر‌تیمور)

آقاى امیر‌تیمور گزار ش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى دکتر یوسف مجتهدى از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند.)

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحى است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى دکتر یوسف مجتهدى به اکثریت 20056 رأى از 62006 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند. شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرضه مجلس می‌رسد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى دکتر یوسف مجتهدى از تبریز موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور مخبر کمیسیون گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى سید حسن تقى‌زاده از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحى است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى سید حسن تقى‌زاده به اکثریت 19642 رأى از 62006 رأى به نمایندگی مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن به عرض مجلس می‌رسد.

رئیس- مخالفى نیست (اغلب از نمایندگان- خیر مخالفى نیست)

عباس اسکندرى- بنده مخالفم.

قبادیان- یعنى چه آقا بند ه موافقم، ما یک نفر را داریم که حیثیت ما را حفظ می‌کند.

یمین‌اسفندیارى- آقاى عباس اسکندرى با آقاى تقى‌زاده مخالفید؟ (خنده نمایندگان)

رئیس- آقایان رعایت نظم جلسه را بفرمایید. آقاى ابوالقاسم امینى.

 (آقاى ابوالقاسم امینى گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگى آقاى تقى برزین از همدان به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه چهارم به مجلس شوراى ملى‏

پیرو گزارش شماره 23 راجع به انتخابات همدان و نمایندگى آقاى عباس اسکندرى نظر به این که آقاى تقى برزین به اکثریت 24229 رأى از کل 51811 آراء مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى از طرف اهالى همدان براى پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند) شعبه چهارم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى برزین از همدان آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر‌تیمور.

 (آقاى امیر‌تیمور گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى ابوالقاسم لیقوانى از تبریز به شرح زیر قرائت نمودند):

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات تبریز به شرحى است که ضمن گزارش شماره 16 از عرض مجلس شوراى ملى گذشت و چون آقاى ابوالقاسم لیقوانى به اکثریت 18877 رأى از 62006 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول هم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن اینک به عرض مجلس می‌رسد.

+++

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى لیقوانى از تبریز آقایان موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس- دیگر در دستور اعتبارنامه نیست.

اردلان- اجازه می‌فرمایید اعتبار‌نامه نماینده محترم آقاى بوداغیان در شعبه چهارم گذشت.

رئیس- به مجلس نرسیده است.

اردلان- بخوانید آقا.

ابوالقاسم امینى (مخبر)- هنوز نرسیده است آقا.

نبوى- ختم جلسه.

رئیس- تأمل بفرمایید من خودم یک وظیفه دارم. اغلب آقایانی که در دوره پانزدهم تشریف دارون در دوره چهاردهم هم در مجلس شوراى ملس شرف حضور داشتند عده‌ای هم امسال انتخاب شده‌اند که در دوره قبل نبودند ولى آن‌ها هم بى‌اطلاع نیستند که وقتى جریان آذربایجان عزیر که مهد ایران و آزادى است پیش آمد کسى که این جا اظهاراتى کرد بنده بودم (صحیح است) آذربایجان جزء لاینفک ایران است (صحیح است) و هیچ دست ناپاکى نمی‌تواند او را از مملکت ما مجزا کند (صحیح است) امروز آقایان نمایندگان آذربایجان که طرفدار آزادى عقیده و آزادى بیان هستند یک تظاهراتى کردند بنده با کمال تضرع می‌خواهم بایشان عرض کنم که خود آقایان باید همیشه نظم مجلس را رعایت بفرمایند و عقیده اشخاص را هم ولو به غلط محترم بشمارند تا کار این مملکت به جایى برسد و مواد قانون اساسى در آزادى عقیده افکار که خون بهاى مشروطیت است در این مملکت اجرا شود.

 (نمایندگان- صحیح است، احسنت، احسنت).

آقاى ممقانى‏

ممقانى- جناب آقاى امینى راجع به قسمت آذربایجان یک شرحى فرمودند که نمایندگان محترم هر قسمت نمایندگان تمام ملت هستند (صحیح است) ولى این قسمت هم نباید فراموش شود که در تمام کشورهاى دنیا آن شهرها و آن قصبه‌ها که خدمتى به آن مملکت کرده‌اند دائماً منظور نظر اهل آن کشورند (صحیح است) در تاریخ مشروطیت ایران در استبداد صغیر اگر قیام مرحوم ستار‌خان نبود و اگر قیام ایل محترم بختیارى نبود مشروطیت از بین رفته بود بنابراین این دو قسمت باید مورد احترام تمام ایرانیان باشد و در این قسمت اخیر آذربایجان که حقیقت خود تبریزی‌ها حتى بچه‌های ده ساله فدائیان را خلع سلاح می‌کردند این شهر باید همیشه مورد احترام ایرانیان باشد (صحیح است).

[5- موقع جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- اگر آقایان موافقت داشته باشند روز پنجشنبه ساعت 8/ 5 صبح مجلس تشکیل شود و البته اعتبار‌نامه‌هایى که تصویب نشده است جزء دستور خواهد بود (صحیح است) بعد هم اگر مجال شد انتخاب هیئت رئیسه.

 (مجلس ساعت 12- ظهر- ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت.

اخبار مجلس‏

شعبه اول یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز دوشنبه پنجم مرداد تشکیل شد و پرونده انتخابات تبریز که قسمتى از آن در جلسه شب گذشته تصویب شده بود مطرح گشت و با دقت کامل در پرونده و مطالعه گزارش سو کمیسیون رأى گرفتند و نمایندگى 9 نفر نمایندگان تبریز تصویب شد.

اعتراضات نسبت به انتخابات اصفهان مطرح شد چون وقت گذشته بود به جلسه بعد موکول و یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.

شعبه ششم ساعت 6 بعد از ظهر دوشنبه به ریاست آقاى حاج امین‌التجار تشکیل گردید پرونده‌های انتخاباتى محلات راجع به نمایندگی آقاى شهاب خسروانى و بابل راجع به نمایندگی آقاى شهاب خسروانى بابل راجع به نمایندگی آقایان یمین‌اسفندیارى- شریعت‌زاده- عباس اسلامى مطرح شد و هر یک جداگانه به تصویب رسید.

پرونده انتخابات لاهیجان موکول به جلسه بعد گردید.

رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره 9698                   7/5/326

وزارت دارایى‏

هیئت وزیران در جلسه 5 مرداد ماه 1326 بنا به پیشنهادشماره  24875‌/2 وزارت دارایى تصویب نمودند در موارد 73 و 106 آئین‌نامه ورود و صدور کالا و معامله ارز مصوب فروردین ماه 1320 اصلاحات ذیل به عمل آید.

الف- مدت مجاز براى توقف کالا در اماکن گمرکى اعم از انبارهای بسته یا سرپوشیده یا محوطه یا مخزن عمومى گمرگ هشت ماه و در مخزن خصوصى صاحب کالا یک سال است.

ب- مدت اخطار به صاحب کالا قبل از اقدام به حراج کالا 30 روز خواهد بود.

ج- نرخ عوارض مختلفى که بابت اظهار‌نامه و مهر فلزى یا لاکى و انبار دارى و نظارت انبار خصوصى و اضافه کار و غیره علاوه بر حقوق و عوارض ورودى کالا در گمرکخانه‌ها دریافت می‌شود به شرح ذیل تثبیت می‌شود:

1- بهاى تمبر اظهار نامه و تقاضانامه گمرکى ده ریال و در مورد قبول اظهار شفاهى نسبت به کالاهایی که حقوق گمرکى آن‌ها از صد ریال تجاوز نکند یک ریال.

2- بهاى مهر فلزى گمرکى یکریال و مهر لاکى گمرک پنجاه دینار.

3- از کالاهایی که در انبارهای بسته یا سرپوشیده و یا در محوطه گمرک گذارده می‌شود عوارض انبار‌دارى در مرزهاى دریایى از روز شانزدهم پس از تسلیم بارنامه کشتى (مانیفست) و در مرزهاى خشکى از روز ششم از تاریخ تسلیم اظهار‌نامه عمومى به گمرک تا روز خروج کالا از گمرک به شرح زیر گرفته می‌شود.

براى سى روز اول ورود کالا پس از وضع مدت معافیت مندرجه در قسمت بالا یعنى در مرزهای دریایى جهت پانزده روز اول و در مرزهاى خشکى جهت 25 روزه اول براى هر ده کیلو یا اجزاء آن 5 دینار در روز.

براى مدت بیش از 30 روز و کمتر از 60 روز اول براى هر ده کیلو یا اجزاء آن  25/ 6دینار در روز.

براى مدت بیش از 10 روز و کمتر از 90 روز اول براى هر ده کیلو یا اجزاء آن 5/ 7 دینار در روز.

براى مدت بیش از 90 روز و کمتر از 120 روز اول براى هر ده کیلو یا اجزاء آن 10 دینار در روز.

براى مدت بیش از 120 روز و کمتر از 150 روز است اول براى هرده کیلو یا اجزاء 15 دینار در روز براى مدت بیش از 150 روز به بالا براى هر ده کیلو یا اجزاء آن 25 دینار در روز.

4- به کالاهایی که در محوطه‌های سربز نگاهدارى می‌شوند پنجاه درصد نرخ‌های فوق عوارض انبار دارى تعلق می‌گیرد.

5- نرخ عوارض انبار‌دارى کالاهاى صادراتى با توجه به محل نگاهدارى کالا نصف نرخى خواهد بود که از کالاى ورودى اخذ می‌شود.

د- مدت توقف کالاهاى صادراتى در مخازن و اماکن گمرکى با معافیت از پرداخت عوارض انبار‌دارى 5 روز می‌باشد.

ه- اداره کل گمرک می‌تواند با نشر آگهى میزان عوارض انبار‌دارى را در هر یک از گمرکخانه‌ها متقتضى بداند تا میزان 25 درصد تقلیل یا افزایش دهد.

و- هزینه انجام عملیات گمرکى در مخازن خصوصى و سایر نقاط خارج از گمرکخانه‌ها هر دفعه 50 ریال علاوه بر هزینه رفت و آمد و فوق‌العاده روزانه مأمورین خواهد بود.

ز- هزینه انجام عملیات گمرکى در غیر ساعات رسمى کار گمرکخانه‌ها 50 ریال براى هر ساعت کار یک دسته 3 نفرى یا کمتر خواهد بود.

این تصویب‌نامه از تاریخ 15 مرداد 1326 توسط اداره کل گمرک نسبت به کالاهایى که در آن تاریخ در گمرکخانه‌ها موجود می‌باشد یا بعد از آن تاریخ وارد یا صادر شود به موقع اجراء گذارده می‌شود.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 2269 از طرف نخست وزیر

تصحیح‏

در صفحه 1822 روزنامه رسمى شماره 713 ستون اول (سطر 39) زیاد است و اشتباهاً نام آقاى عباس مسعودى به عنوان مخالف ذکر شده.

همچنین در ستون 2 صفحه 1819 سطر 25 عبدالحسین غلط و عبدالرحمن صحیح است.

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294312!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)