کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 3 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 فروردین ماه 1333.  

فهرست مطالب:

1- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تشکر و توفیق در انجام وظایف

2- تصویب صورت مجلس

3- تصویب 25 فقره اعتبارنامه و ارجاع 3 فقره به کمیسیون تحقیق

4- انتخابات بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

5- تعیین موقع جلسة بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 3

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 فروردین ماه 1333.

 

فهرست مطالب:

1- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تشکر و توفیق در انجام وظایف

2- تصویب صورت مجلس

3- تصویب 25 فقره اعتبارنامه و ارجاع 3 فقره به کمیسیون تحقیق

4- انتخابات بقیه هیئت رئیسه (نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

5- تعیین موقع جلسة بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و سى و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تشکر و توفیق در انجام وظایف

رئیس- از حسن ظن و اعتمادى که آقایان نمایندگان محترم در جلسه گذشته نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند صمیمانه شکرگذارى می‌کنم (احسنت) و از درگاه خداوند استعانت می‌نمایم تا مرا یارى فرماید که در صیانت قانون اساسى و سلطنت مشروطه و حفظ حقوق و حیثیت مجلس شوراى ملى بذل مساعدت نموده (انشاء‌الله) و با کمال بی‌نظرى وظایفى را که بر عهده‌ام قرار داده‌اند انجام دهم (انشاء‌الله) براى نمایندگان ملت نیز توفیق می‌طلبم که با حسن نیت و روح وحدت و میهن دوستى که در آنها وجود دارد در راه اصلاحات اجتماعى و در برابر حوادث در ظل توجهات شاهنشاه عادل مجرب که از آغاز سلطنت خود با روح بزرگ و قلب رئوفى که دارند جز حمایت قانون اساسى و حفظ مصالح کشور و بذل اموال خود عملى نفرموده‌اند (صحیح است- صحیح است) و غیر از رفاه و آسایش مردم و ترقى و سعادت ملت نظرى نداشته‌اند از بذل هر گونه فداکارى مضایقه ننمایند (صحیح است).

رجا واثق دارم که در این دوره هجدهم قانونگذاری که مملکت بیش از هر وقت محتاج به اصلاحات است و مردم انتظارات بسیارى از این دوره دارند نمایندگان محترم در ترمیم خرابی‌ها و جبران مافات و حل مشکلات و مبارزه با فساد وظایف نمایندگى و تکالیف وجدانى را انجام و با رعایت احترام افکار و عقاید یکدیگر براى نیل به مقصود و هدف مشترک که استقلال کشور و رفاه و سعادت و آزادى ساکنین آن است قدم مؤثرى بردارند (انشاء‌الله) تا منافع و مصالح مادى و معنوى ملت ایران به نحو احسن محفوظ و مصون بماند (انشاء‌الله) چون انتظام جلسه و پیشرفت امور بسته باجراى آیین‌نامه است بنده از همکاران محترم تمنا دارم که در این باره با بنده مساعدت فرمایند.

عبدالرحمن فرامرزى- و جنابعالى هم آیین‌نامه را خیلى خشک اجرا نفرمایید که نشود با آن زندگى کرد.

رئیس- آنچه در آیین‌نامه است انشاء‌الله آقایان از آن تخطى نمی‌فرمایند و بنده هم آن را اجرا می‌کنم در جلسه قبل رئیس انتخاب شد حالا یک عده گزارش انتخابات موجود است و در دستور است حالا ممکن است که انتخاب هیئت رئیسه را شروع کنیم یا اعتبارنامه‌ها را بسته به نظر آقایان است.

نمایندگان- اعتبارنامه‌ها مقدم است.

2- تصویب صورت مجلس.

رئیس- بسیار خوب نسبت به صورت مجلس جلسه گذشته کسى اعتراضى ندارد؟ (نمایندگان- خیر) صورت مجلس جلسه گذشته تصویب شد.

3- تصویب 25 فقره اعتبارنامه و ارجاع سه فقره به کمیسیون تحقیق

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به طرح بقیه اعتبارنامه‌ها آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگى آقاى مهندس کاظم جفرودى را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 15 شعبه پنجم راجع‌به انتخابات رشت و نمایندگى آقاى محسن اکبر صحت نمایندگى آقاى مهندس کاظم جفرودى را که با 29934 رأى از مجموع 31891 رأى در درجه دوم حائز اکثریت بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى.

رئیس- نمایندگى آقاى مهندس جفرودى تصویب شد آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگى آقاى مهندس بیوک اردبیلى را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 دایر به تصدیق و تصویب صحت انتخابات تبریز آقاى مهندس بیوک اردبیلى در درجه سوم داراى 28995 رأى بوده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى مهندس جفرودى اردبیلى از تبریز تصویب شد آقاى محمدعلى مسعودى.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش نمایندگى آقاى فرید اراکى را از بروجرد به شرح زیر قرائت کردند).

محمدعلى مسعودى- گزارش کلى انتخابات را بنده در جلسه قبل قرائت کردم حالا پیرو گزارش شماره 16 راجع‌به انتخابات شهرستان بروجرد در دوره 18 قانونگذاری و نمایندگى آقاى محمدسلطان العلما طباطبایى، آقاى علاالدین فرید اراکى به اکثریت 19991 رأى از مجموع 21118 رأى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى دوره 18 مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

مخبرشعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

 (در این موقع تظاهراتى علیه آقاى فرید اراکى از طرف یکى از تماشاچیان در لژ جایگاه مخبرین جراید به عمل آمد.)

+++

رئیس- این شخص را خارج کنید نمایندگى آقاى فرید اراکى از بروجرد تصویب شد (مبارک است) آقاى جلیلى.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات همدان و نمایندگى آقاى صادق نراقى را به شرح ذیل قرائت کردند).

پرونده انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری مجلس شوراى ملى از همدان حاکى از این است که در تاریخ 27/10/32 از طرف فرماندار 36 نفر از معتمدین و طبقات شش گانه دعوت به عمل آمده و طبق قانونى انتخابات اعضا اصلى وعلى‌البدل انجمن نظارت مرکزى و شعب فرعى را انتخاب و مدت سه روز از تاریخ 12 بهمن ماه 32 الى آخر روز 14 بهمن براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین شد و پس از گذشتن مدت مقرر شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و در نتیجه آقایان صادق نراقى، غلام‌حسین قراگزلو حائز اکثریت شناخته شده‌اند و انجمن ضمن آگهى مراتب فوق یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت نموده و در این مدت چند فقره شکایت رسید که نسبت به آنها از طرف انجمن رسیدگى به عمل آمده ولى چون آنها را مستند به دلیل تشخیص نداده از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادر و انحلال خود را اعلام نموده‌اند.

پرونده مزبور به شعبه دوم ارجاع و پس از رسیدگى به محتویات پرونده دوم صحت انتخابات همدان و نمایندگى آقاى صادق نراقى که از مجموع 39897 رأى مأخوذه داراى 38070 رأى بوده‌اند مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبرشعبه دوم- محمود جلیلى.

رئیس- نمایندگى آقاى مهندس صادق نراقى تصویب شد (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع‌به نمایندگى آقاى سیدجعفر بهبهانى را از تهران به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران آقاى سیدجعفر بهبهانى در درجه چهارم داراى 51680 رأى از کل آرا قرائت شده بوده‌اند. شعبه با نمایندگى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى بهبهانى تصویب شد (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات کردستان و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى را به شرح زیر قرائت کردند).

جریان پرونده انتخابات دوره 18 قانونگذاری مجلس شوراى ملى از کردستان (سنندج) به شرح زیر می‌باشد.

در تاریخ 28 دی‌ماه 32 از طرف فرماندارى از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و 9 نفر اعضا اصلى و 9 نفر اعضا على‌البدل انجمن نظارت انتخابات را طبق مقررات انتخاب نمودند. انجمن مرکزى پس از انجام تشریفات قانونى سه روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى در مرکز حوزه انتخابیه و تقاضانامه تعیین و در مدت مقرره تعداد 27630 رأى اخذ و پس از شمارش آرا و رسیدگى آن شروع به قرائت گردیده در نتیجه آقاى عبدالحمید سنندجى به اکثریت 26675 رأى در درجه اول و آقاى حاج عزالمالک اردلان با 24129 رأى در درجه دوم و آقاى دکتر محمدهاشم وکیل با 22878 رأى در درجه سوم حائز اکثریت شناخته شدند. در مدت یک هفته وصول شکایات چند فقره شکایت از طرف اهالى می‌رسد که پس از رسیدگى لازم چون هیچ کدام از آنها وارد نبود انجمن اعتبارنامه به نام آقایان فوق صادر می‌نماید. شعبه پنجم پرونده امر را مورد رسیدگى قرار داده و شکایات وارده به مجلس شوراى ملى را رسیدگى نموده آنها را غیر وارد تشخیص داده لذا صحت انتخابات سنندج و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى را که در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى سنندجى تصویب شد (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه درباره نمایندگى آقاى موسى ثقه‌الاسلامى را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره 14 و تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز چون آقاى موسى ثقه الاسلامى در درجه چهارم با 27310 رأى به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى ثقه‌الاسلامى تصویب شد (مبارک است) آقاى مسعودى.

 (آقاى محمدعلى مسعودى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات مهاباد و نمایندگى آقاى ایلخانى‌زاده را به شرح زیر قرائت کردند).

طبق محتویات پرونده انتخابات مهاباد در تاریخ 21/ 10/ 32 از سى و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل در عمارت فرماندارى دعوت به عمل آمد و اعضا اصلى و على‌البدل از بین آنان انتخاب گردید انجمن مرکزى روزهاى توزیع تعرفه و اخذ رأى را از اول روز چهاردهم الى آخر روز هفدهم بهمن ماه 1332 (چهار روز) تعیین و به وسیله آگهى به اطلاع عموم می‌رساند پس از توزیع تعرفه و اخذ رأى شروع به استخراج و قرائت آرا گردید و از 10946 رأى مأخوذه آقاى عبدالله ایلخانى زاده با 9569 رأى حائز اکثریت و به نمایندگی حوزه مهاباد انتخاب شدند. در مدت یک هفته موعد قبول شکایات، دو فقره شکایت واصل و مورد رسیدگى قرار گرفت و مردود شناخته شد واعتبارنامه به نام آقاى عبدالله ایلخانى زاده صادر و انجمن انحلال خود را اعلام نمود. شعبه اول پرونده مزبور را با توجه به شکایات واصله شعبه اول رسیدگى، چون شکایات مدلل بنظر نمیرسید لذا شعبه اول صحت انتخابات هجدهمین دوره مهاباد و نمایندگى آقاى عبدالله ایلخانى زاده را که به اکثریت 9569 رأى انتخاب شده‌اند تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى‏

رئیس- اقاى میراشرافى مخالفید؟

میراشرافى- بلى.

رئیس- به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود چهار نفر، آقاى میر اشرافى، آقاى بوربور، آقاى شوشترى و آقاى عاملى مخالفند. آقاى جلیلى بفرمایید.

 (آقاى جلیلى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى غلامحسین قراگزلو را به شرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 15 راجع‌به جریان انتخابات هجدهمین دوره قانونگذاری همدان شعبه دوم صحت نمایندگى آقاى غلامحسن قراگزلو که داراى 36086 رأى از مجموع 39897 رأى مأخوذه بوده‌اند تأیید واینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه دوم- محمود جلیلى.

رئیس- نمایندگى آقاى قراگزلو ازهمدان تصویب شد (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزار شعبه دایر به انتخاب آقاى کى نژاد از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران نظر بآنکه آقاى رضا کى- نژاد با 51664 رأى در تهران در درجه پنجم حائز اکثریت بوده‌اند شعبه چهارم با نمایندگى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى کى‌نژاد تصویب شد (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخاب آقاى امان‌الله اردلان را به شرح ذیل قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 17 راجع‌به انتخابات کردستان (سنندج) و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى شعبه پنجم صحت انتخابات و نمایندگى آقاى امان‌الله اردلان را که در درجه دوم از مجموع 27630 رأى تعداد 24129 رأى داشته‌اند تأیید و ضمناً در باره سن ایشان با توجه به رونوشت شناسنامه مشارالیه که تاریخ انتخاب بیش از 69 سال نشان نمی‌دهد بصلاحیت ایشان هم اعتراضى نیست و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى اردلان تصویب شد

نورالدین امامى- سنشان هم تصویب شد.

رئیس- آقاى نقابت بفرمایید.

رئیس- خواهش می‌کنم آقایان رعایت نظم جلسه را بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقاى بزرگ ابراهیمى را از تبریز به شرح ذیل قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 و تصدیق و تصویب صحت انتخابات تبریز چون آقاى بزرگ امیر ابراهیمى به اکثریت 26899 رأى در درجه پنجم به نمایندگى هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى بزرگ ابراهیمى تصویب شد (مبارک است) آقاى نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى دکتر موسى عمید از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع ‌به انتخابات تهران آقاى دکتر موسى عمید در درجه ششم با 51648 رأى حائز اکثریت بوده‌اند.

شعبه نمایندگى ایشان را هم تصویب و گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر عمید از تهران تصویب شد (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به نمایندگى آقاى دکتر محمدهاشم وکیل را از سنندج به شرح زیر قرائت کردند.)

+++

پیرو گزارش شماره 17 راجع‌به انتخابات کردستان (سنندج) و نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى دکتر محمدهاشم وکیل را که از مجموع 27630 رأى تعداد 22878 رأى داشته‌اند تأیید و اینک گزراش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر محمدهاشم وکیل تصویب شد (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگى آقاى رضا افشار را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره 14 دایر به تصدیق و تصویب جریان انتخابات تبریز چون آقاى رضا افشار به اکثریت 23907 رأى در درجه ششم به نمایندگى هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- آقاى شوشترى مخالفید؟

شوشترى- بله قربان این اعتبارنامه قابل طرح نیست.

رئیس- بسیار خوب دیگر صحبت ندارد به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگى آقاى احمد اخوان را از طهران به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات طهران چون آقاى احمد اخوان در درجه هفتم به نمایندگى انتخاب شده‌اند شعبه موافقت خود را اظهار و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى اخوان تصویب شد (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه راجع‌به انتخابات اراک و نمایندگى آقاى مهندس شاهرخ شاهى را به شرح زیر قرائت کردند).

پرونده انتخابات اراک در دوره 18 قانونگذاری که به شعبه پنجم ارجاع شده بود مورد رسیدگى قرار گرفت مقدمات جریان انتخابات بر طبق مقررات انجام یافته و با انتشار آگهى سه روز از 27 بهمن 32 براى اخذ آرا تعیین می‌شود در مدت مزبور 31990 رأى با توزیع تعرفه اخذ می‌شود که پس از استخراج و قرائت آرا آقایان مهندس شاهرخ شاهی و سیدحسین خاکباز حائز اکثریت می‌شوند. انجمن یک هفته براى قبول شکایات تعیین وقت می‌کند که در این مدت شکایتى نمی‌رسد لذا اعتبارنامه به نام آقایان صادر می‌نماید شعبه پنجم با مراجعه به پرونده و قرائت محتویات آن نظر به این که شکایتى نبود صحت انتخابات اراک را تأیید و نمایندگى آقاى مهندس هرمز شاهرخ‌شاهی را که با 30696 رأى از اراک انتخاب شده‌اند تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى مهندس شاهرخ شاهی تصویب شد (مبارک است) آقاى نقابت بفرمایید.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى دکتر سیدامامى را از تبریز به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره 14 دایر به تصدیق و تصویب صحت جریان انتخابات تبریز چون آقاى دکتر سیداحمد امامى به اکثریت 22894 رأى در درجه هفتم حائز اکثریت بوده و به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر سیدامامى تصویب شد (مبارک است) آقاى نراقى بفرمایید.

 (آقاى صادق نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى حسن کاشانیان از طهران را به شرح زیر قرائت نمودند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات طهران آقاى حسن کاشانیان با 48610 رأى در درجه هشتم حائز اکثریت شده‌اند.

شعبه چهارم نظر موافق خود را اظهار و اینک تأیید گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى حسن کاشانیان تصویب شد (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى على اکبر بینا از تبریز را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 دایر به تصدیق و تصویب صحت جریان انتخابات تبریز چون آقاى على‌اکبر بینا در درجه هشتم با 21026 رأى به نمایندگی هجدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبرشعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى بینا از تبریز تصویب شد (مبارک است) آقاى عمیدى نورى.

 (آقاى عمیدى نورى مخبر شعبه پنجم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقاى سیدحسین خاکباز را از اراک به شرح زیر قرائت کردند).

عمیدى نورى- قبلاً تذکر می‌دهم که در قرائت این گزارش که تأخیر شد مختصر اشتباهى شده براى این که در درجه اول جناب آقاى خاکباز بودند و بعداً آقاى مهندس شاهرخ‌شاهی اینک گزارش شعبه را قرائت می‌کنم.

پیرو گزارش شماره 21 راجع‌به انتخابات دوره هجدهم مجلس شوراى ملى از اراک و نمایندگى آقاى مهندس هرمز شاهرخ‌شاهی شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى سیدحسین خاکباز محسنى را که از مجموع 31990 رأى داراى 31014 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه پنجم- عمیدى نورى‏

رئیس- نمایندگى آقاى خاکباز تصویب شد (مبارک است) آقاى صادق نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به انتخاب آقاى خرازى از تهران را به شرح زیر قرائت کردند). پیرو گزارش شماره 14 دایر به انتخابات تهران در دوره 18 چون آقاى محمدرضا خرازى در درجه نهم داراى 45598 رأى از کل آرا قرائت شده بوده‌اند شعبه چهارم نمایندگى ایشان را هم تصویب و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى خرازى تصویب شد (مبارک است) آقاى نقابت.

 (آقاى نقابت مخبر شعبه ششم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى عدل از تبریز را بدین شرح قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 دایر به صحت جریان انتخابات تبریز چون آقاى غلامرضا عدل در درجه نهم داراى 20629 رأى بوده و به نمایندگی هجدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه ششم- سید ضیاءالدین نقابت‏

رئیس- نمایندگى آقاى عدل تصویب شد (مبارک است) آقاى نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى دکتر شاهکار از تهران را به شرح زیر قرائت کردند).

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران چون آقاى دکتر محمد شاهکار در درجه دهم با 42407 رأى حائز اکثریت بوده‌اند شعبه چهارم موافقت خود را با نمایندگى ایشان اظهار می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى دکتر شاهکار تصویب شد (مبارک است) آقاى نراقى بفرمایید.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه 4 گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى درخشش را از تهران به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران چون آقاى محمد درخشش 41458 رأى از کل آرا قرائت شده در درجه یازدهم داشته‌اند شعبه نمایندگى ایشان را از تهران در درجه یازدهم تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى درخشش تصویب شد (مبارک است) آقاى نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه 4 گزارش شعبه دایر به نمایندگی آقاى دکتر حسن افشار را از تهران به شرح زیر قرائت کردند.)

پیرو گزارش شماره 14 راجع‌به انتخابات تهران نظر به این که در درجه 13 آقاى دکتر حسن افشار با 41350 رأى حائز اکثریت در تهران شناخته شده‌اند شعبه با نمایندگى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- نمایندگى آقاى حسن افشار تصویب شد (مبارک است) آقاى صادق نراقى.

 (آقاى نراقى مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه دایر به انتخابات خلخال و نمایندگى آقاى حبیب پناهى را از خلخال به شرح زیر قرائت کردند).

انتخابات خللخال در دوره هجدهم قانونگذاری مجلس شوراى ملى به شرحى است که ذیلاً توضیح می‌دهد.

در تاریخ 24/10/1332 از طرف فرماندار از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل دعوت به عمل مى‌آید و طبق مقررات اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب می‌شوند و مدت سه روز از تاریخ پنجشنبه اول بهمن ماه 1332 تا آخر روز شنبه سوم بهمن ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى معین می‌گردد. ولى یک روز قبل از شروع به اخذ رأى فرماندار به مرکز استاندارى احضار می‌شود نظر به این که با رعایت مقررات قانون بدون حضور فرماندار عملیات انجمن غیر قانونى شناخته می‌شود لذا از طرف انجمن متوقف بودن انتخابات طبق آگهى منتشره به استحضار اهالى می‌رسد.

پس از ورود سرپرست فرماندارى تاریخ توزیع تعرفه و اخذ رأى از روز سه‌شنبه 25 اسفند تا مدت سه روز معین می‌گردد و پس از جریان مدت قانونى شروع به استخراج و قرائت آرا مأخوذه گردیده و در نتیجه آقاى حبیب‌الله پناهى با 7992 رأى از مجموع 9082 رأى مأخوذه حائز اکثریت شناخته می‌شوند و انجمن ضمن آگهى

+++

مفاد فوق مدت یک هفته براى وصول و رسیدگى به شکایات تعیین وقت می‌نماید و در مدت مقرر یک فقره شکایت به انجمن واصل شد که پس از رسیدگى غیر وارد تشخیص گردید لذا انجمن اعتبارنامه به نام آقاى حبیب‌الله پناهى صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد. پس از ارجاع پرونده به مجلس شوراى ملى براى رسیدگى به شعبه چهارم احاله گردید و شعبه با توجه به شکایات واصله چون آنها را غیر وارد تشخیص داد. صحت انتخابات خلخال و نمایندگى آقاى حبیب‌الله پناهى را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

مخبر شعبه چهارم- صادق نراقى‏

رئیس- آقاى مشایخى.

 (آقاى مشایخى مخبر شعبه سوم گزارش شعبه دایر به انتخابات کلیمیان و نمایندگى آقاى مراد اریه به شرح آتى قرائت نمودند).

طبق محتویات پرونده انتخابات کلیمیان ایران در تاریخ 16 اسفند ماه 32 از 36 نفر طبقات شش گانه و معتمدین کلیمیان در فرماندارى تهران دعوت به عمل آمده و اعضا اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب شدند و پس از تعیین هیئت رئیسه در روزهاى 25 و 26 اسفند ماه 32 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده است و طبق تصمیم انجمن مرکزى در شهرستان‌های اصفهان، همدان، کرمانشاه، کاشان، کرمان، بروجرد، اراک، رشت، سنندج، یزد، شیراز، آبادان، انجمن‌های فرعى تشکیل گردیده و پس از اخذ رأى به استثنا شهرستان‌های شیراز و آبادان تعداد آرا مأخوذه و اسامى دارندگان رأى توسط فرمانداری‌های مربوطه به فرماندارى تهران ارسال گردیده است و چون تاریخ 15 فروردین ماه 32 نتیجه انتخابات دو شهرستان فوق‌الذکر به انجمن مرکزى نرسیده و انجمن مرکزى بیش از این تأخیر در انجام امر انتخابات جایز ندانسته و انتخابات دو حوزه مزبور را خاتمه یافته تلقى و پس از استخراج و قرائت آرا مأخوذه آقاى مراد اریه با اکثریت 8434 رأى از مجموع 8796 رأى در کشور به نمایندگی دوره هجدهم مجلس شوراى ملى از طرف کلیمیان انتخاب شده‌اند.

در مدت مقرر هم شکایتى به انجمن نمی‌رسد و از طرف انجمن مرکزى اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است.

شعبه سوم پرونده مزبور را مورد رسیدگى قرار داد و صحت انتخابات کلیمیان و نمایندگى آقاى مراد اریه را که به اکثریت 8434 رأى از مجموع 8796 رأى مأخوذه در تمام کشور انتخاب شده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبرشعبه سوم- مهدى مشایخى‏

رئیس- نمایندگى آقاى اریه تصویب شد (مبارک است)

4- بقیه انتخاب هیئت رئیسه (نواب رئیس، منشی‌ها، کارپردازها).

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه مجلس، آقاى دولت آبادى (بهادرى- آقاى رئیس بنده عرضى دارم) (امیر نصرت اسکندرى- اجازه بفرمایید یک دقیقه تنفس داده شود تا در بیرون توافق بشود).

رئیس- یک ربع تنفس داده می‌شود. بعد از تنفس آقایان تشریف می‌آورند. (یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً مجلس یک ساعت پیش از ظهر تشکیل گردید).

رئیس- شروع می‌شود بقیه انتخابات هیئت رئیسه براى دو نفر نایب رئیس به طور جمعى رأى گرفته می‌شود. آقاى دولت آبادى، آقاى سعیدى، آقاى صادق بوشهرى براى نظارت در آرا بفرمایند. آقاى کاشانى و آقاى رضایی هم از هیئت رئیسه یکى یکى از دست راست آقایان را صدا کنند (فرود- اجازه بفرمایید عرض کنم آقاى دکتر عمید می‌فرمایند آقایان به ایشان رأى ندهند. کاندید نیستند) (مشایخى- آقاى کاظم شیبانى هم کاندیدا هستند).

رئیس- باز هم کاندیدا هست اعلام رأى شده بفرمایند. (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى دولت آبادى اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند) آقایان: بهادرى، قنات آبادى، اورنگ، دکتر عدل، دکتر بینا، تجدد تربتى، تیمورتاش، مهندس اردبیلى، حمیدیه، هدى، باقر بوشهرى، احمد فرامرزى، موسوى پیراسته، امید سالار، حشمتى، مهندس جفرودى، محمودى، مهندس قباد ظفر، سنندجى، عباسى، دکتر محمدهاشم وکیل، ایلخانى‌زاده، شفیعى، افشار صادقى، بیات ماکو، نورالدین امامى، صارمى، صدرزاده، بزرگ‌نیا، شادمان، میر اشرافى، پورسرتیپ، غضنفرى، پناهى، عبدالصاحب صفایى، سالار بهزادى، عبدالرحمن فرامرزى، شوشترى، نراقى، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامى، اعظم زنگنه، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسى، حمید بختیار، شادلو، یار افشار، مهندس شاهرخ شاهی، دکتر سعید حکمت، دکتر حمزوى، داراب، توماج، دکتر امیر نیرومند، مشایخى، عاملى، شیبانى، صدقى، دکتر مشیر فاطمى، مکرم، قرشى، دکتر سید امامى، مهدوى، لارى، صراف‌زاده، جلیلى، تفضلى، فرید اراکى، فرود، درخشش، خرازى، کاشانیان، دکتر افشار، دکتر شاهکار، دکتر عمید، خلعتبرى، دکتر جزایرى، برومند، صفایی، اسکندرى، مرآت اسفندیارى، اکبر عمیدى نورى، نقابت، خزیمه علم، نصیرى، دکترآهى، معین‌زاده، دکتر پیرنیا، ثقه‌الاسلامى، استخر، مرتضى حکمت، دهقان سلطان مراد بختیار، عرب شیبانى، قوامى، اخوان کى‌نژاد، مراد اریه، رضا افشار، جلیلوند، محمود افشار، دولت آبادى، کاشانى، صادق بوشهرى، رضایی، سعیدى. (مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد):

مهره تفتیشیه 113، اوراق رأى 113.

آقاى نورالدین امامى 47 رأى، آقاى پور سرتیپ 44 رأى، آقاى دولت آبادى 41 رأى، آقاى عماد ترتبى 40 رأى، آقاى دکتر آهى 26 رأى، آقاى کاظم شیبانى 13 رأى، آقایان دکتر عمید و اورنگ هر یک 2 رأى، آقایان مشایخى، صدرزاده، نقابت هر یک 1 رأى و ورقه سفید 2.

رئیس- آقاى نورالدین امامى با 47 رأى، آقاى پورسرتیپ با 44 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. آقاى دولت آبادى 41 رأى، آقاى عماد تربتى 40 رأى، آقاى دکتر آهى 26 رأى و آقاى شیبانى 13 رأى داشتند. شروع می‌شود به انتخاب 6 نفر منشى به انتخاب جمعى.

 (اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى دولت آبادى اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند).

آقایان: دکتر عدل، محمدعلى مسعودى، دکتر بینا، تجدد، تیمورتاش، تربتى، بهادرى، پیراسته، قنات آبادى، مهندس اردبیلى، حمیدیه، کریمى، هدى، باقر بوشهرى، احمد فرامرزى، موسوى، مکرم، عبدالرحمن فرامرزى، حشمتى، مهندس جفرودى، محمودى، مهندس ظفر عباسى، دکتر وکیل، ایلخانى زاده، سنندجى، شفیعى، نورالدین امامى، بیات ماکو، افشار صادقى، صارمى، صدرزاده، ثقه‌الاسلامى، بزرگ‌نیا، شادمان، پور سرتیپ، غضنفرى، میر اشرافى، پناهى، صفایى، جلیلى، امید سالار، شوشترى، نراقى، حائرى زاده، زنگنه، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامى، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسى، حمید بختیار، شادلو، یار افشار، شاهرخ‌شاهی، دکتر حکمت، دکتر افشار، دکتر حمزوى، داراب، توماج، دکتر نیرومند، مشایخى، شیبانى، صدقى، دکتر مشیر فاطمى، دکتر سید امامى، قرشى، تفضلى، عاملى، مهدوى، لارى، صراف زاده، فرود، درخشش، خرازى، دکتر عمید، ارسلان خلعتبرى، دکتر جزایرى، برومند، عبدالصاحب صفایی، اسکندرى، مرآت، اسفندیارى، اکبرعمیدى نورى، نقابت، خزیمه علم، نصیرى، دکتر آهى، اورنگ، عرب شیبانى، دکتر پیرنیا، سالار بهزادى، استخر، مرتضى حکمت، دهقان، سلطان مراد، بختیار، قوامى، کاشانیان، اخوان، معین- زاده، مراد اریه، افشار، صادق بوشهرى، سعیدى، دولت آبادى، رضایی، جلیلوند، محمود افشار، کاشانى، کى‌نژاد. (مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از استخراج آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 112، اوراق رأى 112.

آقاى محمدعلى مسعودى 56 رأى، آقاى حمیدیه 50 رأى، آقاى یار افشار 45 رأى، آقاى ثقه- الاسلامى 44 رأى، آقاى جلیلى 44 رأى، آقاى جلیلوند 43 رأى، آقاى باقر بوشهرى 42 رأى، آقاى سعیدى 40 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 38 رأى، آقاى صدر زاده 36 رأى، آقاى صارمى 35 رأى، آقاى کاشانى 30 رأى، آقاى محمود افشار 28 رأى، آقاى سالار بهزادى 27 رأى، آقاى رضایی 23 رأى، آقاى محمودى 16 رأى، آقاى دکتر حکمت 14 رأى، آقاى شاهرخ شاهی 13 رأى، آقاى عزیز زنگنه 2 رأى، آقاى میر اشرافى 2 رأى، آقایان صفارى، جفرودى، سنندجى، حمید بختیار، تفضلى، تیمورتاش، دکتر جزایرى، پیراسته، احمد فرامرزى، دکتر افشار، قنات آبادى هر یک 1 رأى داشتند. ورقه سفید 1 رأى.

رئیس- آقایان مسعودى و حمیدیه، یارافشار، جلیلى، ثقه الاسلامى و جلیلوند به منشیگرى انتخاب شدند. آقایانى که بیشتر از همه رأى دارند آقایان مسعودى، حمیدیه، یارافشار، جلیلى، ثقه‌الاسلامى و جلیلوند هستند چون آقایان جلیلى و ثقه‌الاسلامى مساوى است و هر یک 44 رأى دارند قرعه کشى می‌شود که کدام یک آقایان باید اینجا بنشینند هر کس از قرعه بیرون بیاید اینجا می‌نشیند. اقتراع به عمل آمد و آقاى جلیلى بقید قرعه جز چهار نفر اول تعیین شد.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند. حالا شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز به طور جمعى. آقایان دولت آبادى و سعیدى و بوشهرى براى نظا رت بفرمایند.

رئیس- آقاى خرازى فرمایشى دارید؟

خرازى- بنده می‌خواستم به استحضار همکاران محترم برسانم که بعضى از آقایان همکاران براى سمت کارپردازى به بنده نظر دارند بنده می‌خواستم عرض کنم که به هیچ وجه داوطلب این سمت نیستم ولى ا ز طرف نمایندگان تهران آقاى کى‌نژاد کاندید هستند.

اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى محمدعلى مسعودى اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند.

+++

آقایان: اورنگ، شوشترى، قنات آبادى، بهادرى، کاشانى، صفایی، حائرى‌زاده، فرود، فرامرزى، کریمى، عبدالصاحب صفایی، تجدد، اریه، صفایی، شاهرخ‌شاهی، سعید حکمت، تیمورتاش، زنگنه، سالار سعید سنندجى، عباسى، ایلخانى‌زاده، امید سالار، دکتر عدل، ثقه‌الاسلامى، پناهى، دکتر بینا، مکرم، بهزادى، صدر زاده، عماد تربتى، صارمى، پیراسته، هدى، مهندس اردبیلى، باقر بوشهرى، احمد فرامرزى، شوشترى، خزیمه علم، عرب شیبانى، حشمتى، جفرودى، محمودى، ظفر بختیار، دکتر هاشم وکیل، شفیعى، بیات ماکو، نورالدین امامى، افشار صادقى، امیر نصرت اسکندرى، بزرگ نیا، شادمان، پور سرتیپ، میر اشرافى، غضنفرى، دکتر سعید امامى، نراقى، قراگزلو، بوربور، امیر احتشامى، اردلان، کدیور، خاکباز، کیکاوسى، حمید بختیار، شادلو، کاشانیان، اخوان، دکتر حمزوى، داراب، توماج، دکتر نیرومند، مشایخى، عاملى، شیبانى، صدقى، دکتر مشیر فاطمى، افشار، قرشى، تفضلى، سعید مهدوى، لارى، صراف‌زاده، فرید اراکى، برومند، صادق بوشهرى، دولت آبادى، کى نژاد، دکتر جزایرى، درخشش، دکتر افشار، دکتر عمید، ارسلان خلعتبرى، خرازى، بختیار، اکبر، مراد اسفندیارى، عمیدى نورى، نقابت، جلیلوند، نصیرى، دکتر آهى، دکتر پیرنیا، معین زاده، استخر، مرتضى حکمت، دهقان، قوامى، رضا افشار، محمود جلیلى، یار افشار، مسعودى، حمیدیه، سعیدى.

 (مهره تفتیشیه و آرا شمرده شد و پس از استخراج و قرائت آرا نتیجه به شرح زیر تعیین گردید.)

مهره تفتیشیه 113، اوراق رأى 113.

آقاى میر اشرافى 57 رأى، آقاى پناهى 30 رأى، آقاى امید سالار 33 رأى، آقاى عمیدى نورى 26 رأى، آقاى دکتر نیرومند 25 رأى، آقاى سعید مهدوى 24 رأى، آقاى اکبر 23 رأى، آقاى بهادرى 23 رأى، آقاى شادمان 22 رأى، آقاى کى نژاد 11 رأى، آقاى نقابت 9 رأى، آقایان فرود، تجدد، عرب شیبانى، عدل، حشمتى، دکتر حکمت هر یک 1 رأى.

رئیس- آقایان میر اشرافى، پناهى، امید سالار براى کارپردا زى انتخاب شدند.

5- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه 31 فروردین ساعت 9 صبح.

رئیس مجلس شوراى اسلامى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294828!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)