کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13
[1396/05/15]

جلسه: 3 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دوم آذر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب یازده فقره استوار‌نامه

3- انتخاب رئیس مجلس

4- تصویب دو فقره استوار‌نامه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏13

جلسه: 3

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دوم آذر ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب یازده فقره استوار‌نامه

3- انتخاب رئیس مجلس

4- تصویب دو فقره استوار‌نامه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پیش را آقاى عیسى مشار (منشى) خواندند

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى انوار در صورت مجلس فرمایشى داشتید؟

انوار- بلى عرض بنده در صورت مجلس بود که گذشت اگر چه عرض بنده جنبه اعتراض به صورت مجلس نداشت فقط یک توضیح و یک تذکرى بود حالا هم موقعش نگذشته عرض می‌کنم. روز 22 آبان ماه از طرف مقام ریاست اعلام شد که روز پنجشنبه جلسه خواهد شد و روز پنجشنبه 29 آبان جلسه نشد و موکول شد به روز اول آذر که شنبه دیروز باشد. (بنده کاملاً متوجه صورت مجلس هستم) بنده با آقاى نایب رئیس و اینها هم صحبت کردم و براى محفوظ بودن تاریخ و مرتب بودن کار خوب بود بیان و توضیح مى‌شد که علت این که جلسه از روز پنجشنبه به شنبه موکول شد چه بود تا ابهامى براى بعدها نباشد و معلوم باشد و یکى هم کلمه هر یک را آقاى منشى نخواندند در صورت مجلس بود به هر یک جداگانه اخذ رأى شد.

2- تصویب یازده فقره استوارنامه

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- دیروز در خصوص اعتبار‌نامه آقاى نصرتیان دو نفر از آقایان اظهار مخالفت کردند و اکنون تشریف ندارند فعلاً تقاضا می‌کنم که رأى راجع به اعتبارنامه آقاى نصرتیان مقدم در دستور باشد بعد وارد سایر اعتبارنامه‌ها بشویم.

یکى از نمایندگان- راجه به آقاى گیو هم همین طور

+++

اورنگ- بلى اول راجع به آقاى نصرتیان راجع به آقاى گیو هم همین طور مخالفشان تشریف ندارد.

روحى- همه مطرح می‌شود آقا و همه جزو دستور امروز است‏.

فروهر- آقاى معدل هم هست آقا.

امیر‌تیمور- همه‌شان جزو دستور امروز است و مطرح می‌شود.

رئیس- اینجا یک مقدارى گزارش از شعب رسیده است که تازه رسیده و مقدارى هم مال دیروز است که امروز قرار شد مطرح شود. حالا شروع مى‌کنیم یکى یکى تا برسد به آقایانى که فرمودید حالا آقاى اورنگ تشریف بیاورند.

(آقاى اورنگ گزارش شعبه اول را راجع به انتخابات بروجرد و نمایندگى آقاى اعتبار به این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ 21 خرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 46038 رأى بوده است آقاى احمد اعتبار به اکثریت 22613 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى احمد اعتبار را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى اعتبار از بروجرد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى اورنگ

(آقاى اورنگ گزارش انتخابات حوزه بم و نمایندگى آقاى دکتر ملک‌زاده را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بم براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ دوم خرداد ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 4463 رأى بوده است آقاى دکتر مهدى ملک‌زاده به اکثریت 2822 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر ملک‌زاده را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر ملک‌زاده از بم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگى آقاى دشتى از دماوند این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه دماوند که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى از روز 26 مرداد شروع به اخذ رأى و توزیع تعرفه نموده تا سى‌ام مرداد 8007 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى على دشتى به اکثریت 7709 رأى به نمایندگى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون براى گرفتن شکایات و رسیدگى به آنها معین شده بود چون شکایتى به انجمن نرسیده صحت جریان انتخاب را تصدیق و صورت مجلس و اعتبار‌نامه را امضا می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگى نمود یک نامه دایر به شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از رسیدگى شکایت مزبور را مستند به مواد قانونى ندانسته صحت جریان انتخابات دماوند و نمایندگى آقاى على دشتى را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دشتى از دماوند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى اورنگ:

(آقاى اورنگ گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى عبدالله ناهید از سقز این قسم خواندند.)

انتخابات حوزه انتخابیه سقز براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10399 رأى بوده است آقاى عبدالله ناهید به اکثریت 9900 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخاب و نمایندگى آقاى عبدالله ناهید را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى عبدالله ناهید از

+++

سقز برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى اقبال

(آقاى اقبال گزارش شعبه دوم را راجع به نمایندگى آقاى نقابت از خرمشهر این قسم خواندند.)

انتخابات حوزه انتخابیه خرمشهر براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ 5 مرداد 1320 شروع و مطابق جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8891 رأى بوده است آقاى ضیاء‌الدین نقابت به اکثریت 8078 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگى به پرونده امر موافقت خود را با نمایندگى آقاى نقابت به عرض مجلس می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى نقابت از خرمشهر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.آقاى مسعودى.

(آقاى مسعودى گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگى آقاى پارسا از خوى و ماکو این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه خوی و ماکو براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ 16 خرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 26829 رأى بوده است آقاى پارسا به اکثریت 25727 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمدرضا پارسا را تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدرضا پارسا از خوی و ماکو برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى روحى

(آقاى روحى گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگى آقاى محمدرضا اردبیلى از اردبیل این قسم خواندند.)

مخبر شعبه ششم جریان انتخاب یک تن نماینده اردبیل را به این گونه گزارش می‌دهد که:

انجمن مرکزى در تاریخ 30 تیر ماه تشکیل و حوزه‌هاى فرعى نیز هر یک به نوبه خود انعقاد یافته و در 24 آبان ماه پایان یافته و در نتیجه آقاى محمدرضا اردبیلى به اکثریت 9099 رأى از 18726 رأى حایز اکثریت بوده‌اند و نسبت به این انتخاب در موعد قانونى و بعد آن هیچ گونه شکایتى نرسیده است.

لذا شعبه ششم به اکثریت آراء صحت نمایندگى آقاى محمدرضا اردبیلى را تصدیق و گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدرضا اردبیلى از اردبیل برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مسعودى

(آقاى مسعودى گزارش انتخابات حوزه خوى و ماکو و نمایندگى آقاى کامل ماکو را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه خوى و ماکو براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى در تاریخ 16 مرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 26829 رأى بوده است آقاى کامل ماکویى به اکثریت 18737 رأى به نمایندگى دوره سیزدهم مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى کامل ماکو را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى کامل ماکو از خوى و ماکو برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى روحى (آقاى روحى مخبر شعبه ششم جریان انتخابات مشکین‌شهر را این قسم خواندند.)

جریان انتخاب نماینده خیاو مشکین‌شهر واقعه در استان سیم از کشور شاهنشاهى ایران به قراری است که اصغا می‌فرمایند.

انجمن مرکزى در 14 مرداد 1320 تشکیل و تا 8 آبان ماه ادامه داشته و در نتیجه آقاى خلیل حریرى داراى اکثریت 8593 رأى از 9225 رأى بوده‌اند. و چون هیچ گونه شکایتى نسبت به این انتخاب نرسیده بود لذا شعبه ششم صحت نمایندگى آقاى خلیل حریرى را به اکثریت آراء تصویب و اینک گزارش آن را معروض می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى خلیل حریرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى اقبال:

(آقاى اقبال گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى معدل را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه جهرم براى سیزدهمین دوره قانون‌گذارى

+++

در تاریخ 6 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8229 رأى بوده آقاى لطفعلى معدل به اکثریت 6595 رأى به نمایندگى مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى معدل را تصدیق و مراتب را به عرض می‌رساند.

اعتبار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقاى اعتبار بفرمایید.

اعتبار- گویا آقایان فراموش کردند ترتیبى که ما در سابق داشتیم دیروز با این سه نفر: آقایان نصرتیان و گیو و معدل مخالفت شد و گزارش شعبه ماند براى امروز دیگر خواندن گزارش شعبه که دیروز خوانده شده موضوعى ندارد چاپ هم شده است اکنون که آقاى رئیس مطرح می‌فرمایند اگر مخالفتى هست از طرف مخالف اظهار می‌شود و بعد هم دفاع به عمل می‌آید و مجلس هم تصمیم می‌گیرد (صحیح است) بنابراین خواندن آن موضوع ندارد.

رئیس- مقصود این بود که توضیح خودشان را بدهند. آقاى ریگى با اعتبارنامه آقاى معدل مخالفت داشتید بفرمایید.

ریگى- بنده مخالفتم را با آقاى معدل پس گرفتم.‏

ارگانى- بنده مخالفم. اجازه می‌فرمایید عرض کنم؟

رئیس- ‏بفرمایید.

ارگانى- ایشان پنج دوره است نماینده هستند و در این پنج دوره پنج روز هم مرتب در مجلس نبوده‌اند اگر وکیل هستند بیایند به مجلس و اگر نیستند باید استعفا بدهند دیگرى از جهرم وکیل شود و بیاید.

یکى از نمایندگان- همین؟

ارگانى- بلى همین و الا اگر بیایند که بنده مخالفتى ندارم با ایشان.‏

اورنگ- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقاى مخبر باید توضیح بدهید. آقاى اقبال بفرمایید.

اقبال (مخبر شعبه دوم)- عرض کنم که آقاى معدل چند دوره است در مجلس شوراى ملى نماینده هستند و به تصدیق آقایان نمایندگان محترم از نمایندگان بسیار خوب و برازنده ما هستند اگر در گذشته مرخصى‌هاى بیشترى داشته‌اند و در محل بوده‌اند به طوری که بنده اطلاع دارم یک قسمت بیشترش براى ترتیب امور محلى بوده و در آنجا خدمت‌گذارى داشته و انجام وظیفه می‌نموده‌اند و بدیهى است حالا پس از تصویب اعتبار‌نامه‌شان بزودى به مجلس خواهند آمد و به وظایف خودشان اشتغال خواهند جست.

ارگانى- خوب اگر بیایند که بنده مخالفتى ندارم. حرفى ندارم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى معدل از جهرم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى صفوى راجع به مسأله آقاى نصرتیان، آقاى طوسى و آقاى نرافى مخالف بودند هیچ کدام نیستند؟ (اورنگ- خیر قربان غایب هستند) بسیار خوب موافقین با نمایندگى آقای نصرتیان از کرمانشاه برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. راجع به آقاى گیو هم آقاى طوسى مخالف بودند (اورنگ- نیستند قربان) رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى گیو از زرتشتیان آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

3- انتخاب رئیس

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب هئیت رئیسه بدواً سه نفر به قرعه معین می‌شوند براى اخذ و استخراج آراء

(آقای مشار اقتراع نمودند و آقایان: دکتر لقمان- مجیدى فیاض- حبیب‌الله لاریجانى معین شدند)

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب یک نفر رئیس. آقایان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل بود)

اوراق رأى 109 مهره تفتیشیه 109

آقاى حسن اسفندیارى 96 رأى‏

آقاى مرتضى قلى بیات 1 رأى‏

ورقه سفید 12

+++

رئیس- عده رأى‌دهندگان صد و نه نفر حسن اسفندیارى به اکثریت نود و شش رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. (نمایندگان- صحیح است. مبارک است انشا‌لله)

اگر هر روز بنده اظهار علاقه خودم را از این لطف و مرحمت آقایان نمایندگان و رفقاى محترم خودم اظهار کنم باز به نظر بنده وافى نیست مع ذالک بار دیگر تشکرات صمیمانه خودم را از آقایانی که اظهار علاقه‌شان را نسبت به بنده این طور ثابت و منظم نگاه داشته‌اند اظهار می‌دارم و امیدوارم انشا‌لله در خدمت به ملت و مملکت و دولت وظایف همه طورى باشد که آرزوى حقیقى همه است. خود آقایان نیز مى‌دانند با این که جدایى از خدمت‌شان بر بنده ناگوار است مصمم بودم خود را از خدمت مجلس کنار بگیرم و این احساسات و علاقه که از آقایان نسبت به خودم دیدم نتوانستم این تشویق و مساعدتى را که کردند قدردانى نکنم این بود که براى شرکت درخدمت مجلس و آقایان با کمال امتنان و امیدوارى حاضر شدم و امیدوارم که این شرکت ما طورى باشد که مورد توجه ملت واقع شده و همه از ما راضى باشند (انشا‌لله) و این شرکت ما در خدمت به مملکت طورى باشد که اسباب آسایش مردم را فراهم کند و همه بدانند که مجلس و نمایندگان مجلس هیچ نیتى جز خیر و سعادت و مصالح مملکت ندارند (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه- ختم جلسه‏

اقبال- اجازه می‌فرمایید دو فقره اعتبارنامه دیگر هم هست آنها هم خوانده شود بعد از آن جلسه ختم شود (نمایندگان صحیح است) و بقیه انتخابات هیئت رئیسه بماند براى بعد

4- تصویب دو فقره استوارنامه

رئیس- بسیار خوب. آقاى اکبر (احضار براى قرائت گزارش)

(آقاى اکبر (منشى) گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات گرگان و نمایندگى آقاى همراز را خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه گرگان در دوم شهریور ماه 1320 آغاز شده- پس از توزیع تعرفه و اخذ آراء در موارد مقرره قانونى آقاى محسن همراز به اکثریت 6577 رأى انتخاب گردیدند شعبه ششم با مراجعه به پرونده و استوارنامه صحت انتخاب ایشان را تصدیق می‌نمایند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى همراز از گرگان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فرخ.

(آقاى فرخ گزارش شعبه دوم را راجع به نمایندگى آقاى دکتر اهرى این قسم قرائت کردند)

انتخابات حوزه اهر براى دوره سیزدهم قانون‌گذارى در تاریخ 29 تیر ماه 20 شروع و در تاریخ دوم شهریور خاتمه یافته و آقاى دکتر اهرى به اکثریت 8918 رأى از 9719 رأى به سمت نمایندگى انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضى نبود و شعبه مراتب فوق را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر قاسم اهرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه فردا.

عده‌ای از نمایندگان- سه‌شنبه‏

عده دیگر- پنجشنبه

انوار- اجازه می‌فرمایید؟‏

رئیس- بفرمایید

انوار- چون آقایان مى‌فرمایند پنجشنبه باشد بنده نه فردا را می‌گویم نه پنجشنبه را بلکه روز سه‌شنبه باشد علتش هم این است که یک مملکتى که یگانه نقطه اتکا و مرکز نقلش مجلس شوراى ملى است و خیلى هم کار دارد از قبیل جواب خطابه اعلیحضرت همایونى و معرفى هیئت دولت و کارهاى دیگر که تأخیرش روا نیست بهتر است روز سه‌شنبه باشد (عده‌ای از نمایندگان- خیر پنجشنبه باشد)

خیلى خوب پس من عرضى ندارم دیگر ...

رئیس- آقاى اقبال

اقبال- بنده به همین دلایلى که آقاى انوار فرمودند معتقدم که هر چه زودتر مجلس باید شروع به کار کند بنابراین

+++

خوب است فردا جلسه تشکیل شود و کارهاى مقدماتى مجلس را تمام کنیم.

جمعى از نمایندگان- سه‌شنبه بهتر است‏

رئیس- رأى می‌گیریم به جلسه فردا موافقین برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد آقاى دکتر سنگ:

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید براى سه‌شنبه‏

دکتر سنگ- بنده خواستم عرض کنم که راجع به جلسه فردا که رأى گرفته و رد شد حالا اگر مى‌خواهید رأى بگیرید یا سه‌شنبه باشد یا پنجشنبه‏

رئیس- خیر دیگر گمان نمی‌کنم سه‌شنبه مخالفتى داشته باشد جلسه آتیه روز سه‌شنبه پس فردا (صحیح است)

دستور هم انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293869!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)