کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 3 صورت مشروح مجلس روز شنبه 26 فروردین‌ ماه 1312 (19 ذى‌الحجه 1351)  

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- رد یک فقره اعتبارنامه.

3- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه.

4- قرائت و تقدیم خطابه.

5- تذکر براى انتخاب کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب - اعلام موقع جلسه بعد

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 3

صورت مشروح مجلس روز شنبه 26 فروردین‌ ماه 1312 (19 ذى‌الحجه 1351)

فهرست مذاکرات:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- رد یک فقره اعتبارنامه.

3- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه.

4- قرائت و تقدیم خطابه.

5- تذکر براى انتخاب کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب - اعلام موقع جلسه بعد

(مجلس یک ساعت و سه ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس روز پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ‌ماه را آقاى طهرانچى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین بی‌اجازه - آقایان : میرزا سید احمد بهبهانی- طباطبایی وکیلی - حیدری - طباطبایی بروجردی - آقا زاده سبزواری - دبیر سهرابی - معدل .

دیر آمده بی‌اجازه - آقای : حاج میرزا حسن خان اسفندیاری

1- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس ‌ـ آقاى فرشى.

فرشى ـ عرض کنم که در صورت‌مجلس آقاى طباطبایی وکیلى را غائب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان به واسطه ناخوشى سختى که دارند و بسترى هستند از حضور در جلسه معذور بودند و به وسیله بنده هم استجازه کرده بودند.

رئیس ـ ایشان مستقیماً هم به خود بنده نوشته‌اند و آقاى ادهم که طبیب معالج ایشان هستند یادآورى کرده‌اند آقاى اورنگ.

اورنگ ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى بهبهانى فرمایشى داشتید؟

بهبهانى- بنده را هم غائب بى‌اجازه نوشته بودند در صورتی که بنده استجازه کرده بودم.

رئیس- در صورت‌مجلس نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد آقاى ارگانى (احضار براى قرائت راپرت شعبه سوم) (خطاب به آقاى اورنگ) آقا قبل از دستور تا ما کارهاى هیئت رئیسه را بکنیم با ما خوب است مماشات بفرمایید. (صحیح است).

+++

2- رد یک فقره اعتبارنامه

(آقاى ارکانى خبر شعبه سوم راجع ‌به رد نمایندگى تیمورتاش را به شرح ذیل قرائت نمودند.)

خبر از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى- مقام محترم مجلس مقدس شوراى ملى شیدالله ارکانه. دوسیه انتخابات نیشابور راجع ‌به عبدالحسین‌خان تیمورتاش تحت مداقه شعبه سوم واقع شد قبل از رسیدگى به جریان امور انتخابیه صلاحیت مومى‌الیه مورد بحث واقع گردید. چون تیمورتاش در نتیجه حکم صادره از دیوان جزاى عمال دولت محکوم به حبس مجرد و محروم از تمام حقوق اجتماعى شده و این محکومیت و محرومیت بر اثر ارتکاب ارتشا و کلاهبردارى و اختلاس بوده نظر به این که چنین شخص صلاحیت نمایندگى مجلس مقدس شوراى ملى را ندارد شعبه سه به اتفاق آراء اعتبارنامه محکوم مزبور را رد نمودند و خبر آن را به مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقایانى که با مدلول خبر شعبه یعنى با رد نمایندگى تیمورتاش موافقند قیام فرمایند. (آقایان نمایندگان قیام نمودند.)

رئیس ـ تصویب شد. یعنى اعتبارنامه رد شد. شروع میکنیم به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى (خطاب به آقاى اورنگ) فرمایشى داشتید؟

اورنگ ـ بلى عرضى داشتم.

رئیس ـ مفصل است آقا؟

اورنگ ـ نه خیر یک کلمه است. البته عفو می‌فرمایند آقایان براى این یک کلمه تذکرى که می‌خواهم عرض کنم. در جلسه خصوصى اسامى را بنده ذکر کردم که آن اسامى داوطلب براى مقام منشى‌گرى هستند (همهمه بین نمایندگان) (جهانشاهى: آقاى اورنگ خارج از نزاکت است.)

عده‌ای از نمایندگان - خبر لازم نیست همچو رسمى نبوده است.

رئیس ـ آقاى اورنگ...

اورنگ ـ خیر قربان اسامى را نمی‌خوانم فقط یک عرض مختصرى دارم.

رئیس ـ بفرمایید.

اورنگ ـ آقاى فرهمند به وسیله بنده از آقایان محترم تقاضا کرده‌اند که ایشان را از این مقام معاف فرمایند (جهانشاهى: خیلى خوب) و بنده عرض می‌کنم که آقاى على‌قلى‌خان هدایت هم در این معرض هستند و خیلى خوب می‌باشند.

3- انتخاب بقیه اعضای هیئت‌رئیسه

رئیس ـ شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى همان طور که آقاى دشتى تذکر دادند اوراق در دسترس آقایان هست دیگر ورقه توزیع نمی‌کنیم آقایان: اسعد- هزارجریبى- مرآت. (احضار براى قرائت آرا). أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد

مهره تفتیشیه 113 اوراق رأى 113

آقایان: مؤیداحمدى 100 رأى، کاشف 67 رأى، شاهرودى 55 رأى، فزونى 48 رأى، اسدى 47 رأى، هدایت 42 رأى، منصف 35 رأى، فرهمند 24 رأى، دبیر سهرابى 3 رأى، طهرانچى 1 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 2، یونس آقا 1 رأى، کورس 1 رأى.

رئیس ـ آقاى مؤیداحمدى با 100 رأى آقاى کاشف با 67 رأى به سمت منشى‌گرى انتخاب شدند ولى سایر آقایان آرایشان به حد نصاب نرسید (افسر: آراء دیگران را هم بفرمایید) آقاى شاهرودى دارد 55 رأى آقاى اسدى دارد 47 رأى آقاى هدایت 42 آقاى فزونى 48 رأى (خطاب به آقاى کفایی) بفرمایید.

کفایى ـ آقاى اسدى داوطلب نیستند آرایشان را به آقاى فزونى واگذار می‌کنند یعنى اگر آقایان مایل باشند به ایشان رأى بدهند. از آقایان رفقا این طور خواهش می‌کنند (همهمه نمایندگان(.

رئیس ـ اظهار عقیده است مانعى ندارد. دو نفر دیگر باید انتخاب شوند. آقایان: اسعد- هزارجریبى- مرآت (احضار براى قرائت آرا). (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 117- اوراق رأى 117

+++

آقایان: فزونى 76 رأى، هدایت 48 رأى، شاهرودى 53 رأى، منصف 32 رأى، اسدى 7 رأى، دبیر سهرابى 3 رأى، فرهمند 4 رأى، کازرونى 1 رأى، حاج غلامحسین ملک یک رأى.

رئیس ـ آقاى فزونى با 76 رأى به سمت منشى‌گرى هیئت رئیسه انتخاب شدند و راجع ‌به چهارمى باز اکثریت حاصل نشد. بدواً نظر آقایان را متذکر می‌کنم که آن اسبابى که براى شماره و تشخیص عده حاضر در مجلس بود محتاج به اصلاح میکانیکى شده است درست نیست شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر منشى دیگر و این مرتبه اکثریت نسبى است. آقاى منصف می‌گویند که من داوطلب نیستم و معتقدند که خوب است آقاى هدایت بشوند. آقایان: اسعد- هزار جریبى- مرآت (احضار براى قرائت آراء). (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد). مهره تفتیشیه 109 اوراق رأى 109. آقایان: هدایت 74 رأى، شاهرودى 29 رأى، منصف سه رأى، اسدى یک رأى.

رئیس ـ آقاى هدایت به اکثریت 74 رأى به سمت منشى‌گرى هیئت رئیسه انتخاب شدند.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى، آقاى کاشف، آقاى فزونى، آقاى هدایت. (آقایان به صندلی‌هاى خودشان جلوس نمودند.)

رئیس ـ شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعى کاغذ هم در دسترس آقایان هست. (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه این طور حاصل شد) مهره تفتیشیه 114 اوراق رأى 114. آقاى ارباب کیخسرو 97 رأى، آقاى ایلخان 90 رأى، آقاى همراز 87 رأى، آقاى ناصرى 20 رأى، آقاى حیدرى 8 رأى، آقاى دکتر امیراعلم یک رأى، آقاى شاهرودى یک رأى ورقه سفید علامت امتناع 1.

رئیس ـ عده آراء مأخوذه 114 آقاى ارباب کیخسرو با اکثریت 97 رأى، آقاى ایلخان با اکثریت 90 رأى، آقاى همراز با اکثریت 87 رأى براى مباشرت انتخاب شدند

4- قرائت و تقدیم خطابه

رئیس ـ موافق ماده 10 نظامنامه داخلى و به رعایت اصل دهم قانون اساسى بعد از آن که هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى معین شدند باید خطابه به حضور همایونى تقدیم شود و آماده بودن مجلس به استحضار خاطر همایونى برسد (صحیح است) خطابه تهیه شده است اگر مطبوع طبع آقایان است به عرض برسد (صحیح است.(

دوره نهم تقنینیه:

به پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاه خلدالله ملکه و سلطانه. مجلس شوراى ملى که به عون و عنایت الهى و به توجهات خاصه همایونى افتتاح یافته مفتخر است که حاضر بودن خود را به انجام وظایفى که به عهده دارد موافق اصل دهم قانون اساسى به عرض پیشگاه ملوکانه رسانیده و ضمناً با اعتراف به عظمت فرمایشات ملوکانه معروض می‌دارد. توجهات شاهانه به اهمیت مسائل اقتصادى و توسعه زراعت و آبادى و عمران مملکت و تقسیم خالصه‌جات دولتى بین طبقاتى که فاقد وضعیت زندگانى ثابت هستند و همچنین سعى در رفع احتیاجات مملکتى در داخله مملکت و استخراج معادن و منابع ثروت مملکتى و استفاده از منابع مزبوره و برتر از همه لزوم تهذیب اخلاق عمومى و سایر مسائلى که مکنون خاطر مبارک شاهنشاهى است همواره مورد ایمان و اذعان نمایندگان مجلس شوراى ملى بوده و با مهیا بودن زمینه اصلاحات که در پرتو اراده قوى و عزم محکم شاهانه در مملکت آماده گشته امیدوارى کامل می‌رود که مساعى و همکارى دولت اعلیحضرت شاهنشاهى با مجلس شوراى ملى دولت و نمایندگان را موفق به انجام خدمات محوله و وظایف مشترکه نموده و بتوانند از تصمیم ملوکانه دایر به تشویق عناصر وطن‌پرست و وظیفه‌شناس سهم برده و رضایت خاطر همایونى را ذخیره دوره عمل خود قرار دهند.

رئیس ‌ـ دوازده نفر براى تقدیم خطابه به قرعه تعیین می‌شوند [اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین شدند] آقایان: حاج میرزا حبیب‌الله امین، میرزا باقرخان شاهرودى، رهبرى، امیر ابراهیمى، اسدى

+++

ثقةالاسلامى، میرزا محمدتقى شیرازى، دکتر طاهرى ، سهرابخان ساکینیان، مقدم، شریعت‌زاده، لیقوانى.

5- تذکر براى انتخاب کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب اعلام جلسه بعد.

رئیس ـ به طورى که تصمیم خود آقایان است تمنى می‌شود که بعد از ختم جلسه به شعب تشریف ببرند و مقدمات انتخاب کمیسیون‌ها را فراهم کننند و بعد از ظهر هم البته براى اجرائیات قضیه به مجلس تشریف خواهند آورد. فردا صبح اول وقت تمنى می‌شود مطالب ذیل را لطفاً انجام فرمایند. انتخاب کمیسیون بودجه، انتخاب کمیسیون محاسبات، انتخاب کمیسیون عرایض و مرخصى، انتخاب کمیسیون منکرات که بعد از آن به مجلس بیاییم و کارهامان را انجام بدهیم. (صحیح است.)

جلسه آتیه فردا 27 فروردین سه ساعت قبل از ظهر (مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293366!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)