کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/10]

جلسه: 29 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 فروردین ماه 1319  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم لایحه قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروى‏

3. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 29

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 فروردین ماه 1319

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم لایحه قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروى‏

3. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1318 را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: مؤید ثابتی - مشیر دوانی- شجاع - کیوان - گودرزنیا - فاطمی دادور مقدم دهستانی کازرونیان مجد ضیایی - علوی سبزواری - نقابت.

غایبین بی‌اجازه آقایان: مرآت اسفندیاری- ثقة‌الاسلامی - معدل.

دیرآمدگان بااجازه آقایان: بیات - دکتر ادهم.

دیرامدگان بی اجازه آقایان: بوداغیان - منصف - نیکپور - نوبخت - اعظم زنگنه - سلطانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم لایحه قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروى‏

رئیس - آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه (آقاى اعلم) - نهایت خوشوقتم که در نخستین جلسه مجلس شوراى ملى در سال نو لایحه سودمندى تقدیم مجلس می‌کنم. اگر تعطیلات آقایان محترم را منغّص کردیم ولى یک کار مفیدى انجام یافته و تمام شده به عرض آقایان می‌رسانم که جبران تعطیلات را خواهد کرد نظر به این که مطلع هستیم که همه آقایان به این کارى که انجام یافته است علاقه‌مند هستند و از آنجایى که میل و علاقه دولت شاهنشاهى همیشه بر این بوده که با تمام کشورها در ضمن و در عین دوستى و حفظ یگانکى روابط بازرگانى دولت اتحاد جماهیر شوروى مشغول مذاکره عقد قرارداد بازرگانى بودیم.

در سایه حسن‌نیت طرفین مذاکرات ما با روح صمیمیت جریان داشته بالاخره در 18 اسفند قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد

+++

جماهیر شوروى در مسکو به پاراف رسید و آقایان مستحضر شدند و در پنجم فروردین در کاخ وزارت امور خارجه به امضای قطعى رسیده است و لایحه آن مشتمل بر 16 ماده و هشت نامه تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

فواید و اثرات این قرارداد از نقطه‌نظر بازرگانى محتاج به هیچ شرح و بسط و عرضى نیست (صحیح است) به علاوه داشتن روابط بازرگانى بر دوستى فیمابین که همیشه به حمدالله موجود بوده است خواهد افزود. (صحیح است)

حال که ما موفق شده‌ایم و به طوری که می‌بینیم از طرف عموم نمایندگان هم حسن تلقى پیدا کرده امیدواریم نتایج سودمند و فواید کاملى از این قرارداد که منعقد شده است حاصل شود (صحیح است) با نهایت روشنى و وضوح به آقایان می‌گویم که همیشه اوقات بین دولت شاهنشاهى و دولت اتحاد جماهیر شوروى روابط دوستانه برقرار بوده و نبودن روابط بازرگانى و یا به عبارت اخرى تأخیر انعقاد قرارداد بازرگانى هیچ گونه تأثیرى در روابط سیاسى ما نداشته است و یقین دارم انعقاد این قرارداد بر دوستى و استحکام روابط موجوده فیمابین دو کشور خواهد افزود (صحیح است)

با استفاده از این موقعیت به اطلاع آقایان می‌رسانم و باز هم تکرار می‌کنم و آن این است که در سایه هدایت و راهنمایى عادلانه و عالیه شاهنشاه معظم ما دولت شاهنشاهى در سیاست بى‌طرفى و دوستى و حسن‌نیت نسبت به تمام کشورها قائم و استوار و به شرط احترام متقابل این نیات را همیشه محفوظ خواهد داشت (صحیح است - احسنت - احسنت)

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود

3. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 11 فروردین ماه سه ساعت قبل از دستور هم شور اول همین لایحه‏

(مجلس یک ساعت به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293756!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)