کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 27 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 27 اسفند ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1319 از طرف آقاى وزیر دارایى‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 27

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 27 اسفند ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1319 از طرف آقاى وزیر دارایى‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 26 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: شجاع - مؤید ثابتی - مشیر دوانی- کیوان - مجد ضیایی - نقابت - اقبال - مقدم - فاطمی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: ثقة‌الاسلامی - تولیت - کازرونیان - معدل - دهستانی .

دیر آمده بااجازه - آقای بیات .

دیر امدگان بی‌اجازه - آقایان: نیکپور - نوبخت - سید کاظم یزدی - سلطانی)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1319 از طرف آقاى وزیر دارایى‏

رئیس - آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (آقاى خسروى) - مواد قانون متمم بودجه سال 1319 کل کشور را تقدیم مجلس ملى می‌نمایم.

رئیس - به کمیسیون بودجه رجوع خواهد شد.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده فردا و چون آقاى وزیر دارایى ساعت نه حاضر خواهند شد براى انجام کار این لایحه از آقایان خواهش می‌شود که فردا سه ساعت و نیم به ظهر مانده تشریف بیاورند که فردا ساعت نه جلسه را تشکیل بدهیم و این لایحه متمم بودجه و بودجه مجلس را تمام کنیم.

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293754!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)