کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 27 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 آبان‌ماه 1335  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسله پرفسور اعلم

3 - سؤال آقای عمیدی‌نوری راجع به شهریه دبیرستان‌ها و جواب آقای وزیر فرهنگ

4 - سؤال آقای سلطان‌مراد بختیار راجع به ترمیم قنوات سیل‌زده و جواب آقایان وزیر کشاورزی و دارایی

5 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقای ارباب

6 - طرح گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دارایی راجع به معافیت مالیاتی اهالی مرزنشین و ارجاع به مجلس سنا

7 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اضافات سال 34 مستخدمین جزو و دون‌پایه و ارجاع به مجلس سنا

8 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به مستمری ورثه سرلشگر امین و ارجاع به مجلس سنا

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 27

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 آبان‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسله پرفسور اعلم

3 - سؤال آقای عمیدی‌نوری راجع به شهریه دبیرستان‌ها و جواب آقای وزیر فرهنگ

4 - سؤال آقای سلطان‌مراد بختیار راجع به ترمیم قنوات سیل‌زده و جواب آقایان وزیر کشاورزی و دارایی

5 - تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقای ارباب

6 - طرح گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دارایی راجع به معافیت مالیاتی اهالی مرزنشین و ارجاع به مجلس سنا

7 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اضافات سال 34 مستخدمین جزو و دون‌پایه و ارجاع به مجلس سنا

8 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به مستمری ورثه سرلشگر امین و ارجاع به مجلس سنا

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه

 

مجلس 2 ساعت و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس‌ - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه‌ - آقایان: باقر بوشهرى‌ - دکتر سیدامامى‌ - دولت‌آبادى‌ - امید سالار‌ - دکتر بینا‌ - پناهى‌ - مرتضى حکمت‌ - مهندس اردبیلى‌ - دکتر عدل‌ - بزرگ ابراهیمى‌ - مشار‌ - خلعتبرى‌ - کاظم شیبانى‌ - مهندس شیبانى‌ - سعیدى‌ - اسفندیارى‌ - صارمى‌ - سنندجى‌ - محمودى‌ - بیات ماکو اورنگ‌ - اردلان‌ - دکتر عمیدى.‏

غایبین بى‌اجازه‌ - آقایان: خرازى‌ - عامرى‌ - دکتر امیراصلان افشار‌ - دکتر طاهرى‌ - معین‌زاده‌ - تیمورتاش‌ - تجدد‌ - مسعودى‌ - دهقان‌ - اریه‌ - دشتى‌ - ثقه‌الاسلامى‌ - برومند.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه‌ - آقایان: دکتر راجى‌ - سرافزاده‌ - صادق بوشهرى‌ - پرفسور اعلم‌ - بزرگ‌نیا‌ - مهندس فروغى‌ - قنات‌آبادى‏.

رئیس‌ - نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقاى پرفسور اعلم.‏

پرفسور اعلم‌ - اینجا یک اشتباهى شده بود، بنده در عرایضم نگفتم که آقای علامه خودشان را در مقام علم و دانش و اجتهاد می‌‌دانند، گفتم ایشان در علم و دانش به مقام اجتهاد رسیده‌اند (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده‌ - یک اصلاحات عبارتى است در صورت‌مجلس تصحیح می‌‌کنم می‌‌دهم به تندنویسى.

رئیس‌ - بدهید، در صورت‌مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پرفسور اعلم‏

رئیس‌ - آقای پرفسور اعلم

پرفسور اعلم‌ - یک تلگرافى آقایان پزشکان به بنده مخابره کرده‌اند راجع به تشکر از مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى باشد (صحیح است). یک سؤال هم از وزارت بازرگانى دارم تقدیم می‌‌کنم‏.

3 - سؤال آقا عمیدى‌نورى راجع به شهریه دبیرستان و جواب آقاى وزیر فرهنگ‏

رئیس‌ - امروز سؤالات مطرح است، آقاى عمیدى‌نورى بفرمایید.

عمیدى‌نورى‌ - سؤال بنده راجع به همین موضوعى است که هم در مجلس شوراى ملى در اطرافش بحث شد، در سنا هم از قرار معلوم بحث شد و جناب آقاى وزیر فرهنگ هم پاسخ داده‌اند، راجع به شهریه‌اى که از محصلین در مدارس گرفته می‌‌شود، در هنگام افتتاح مدارس گرفتن این شهریه‌ها به یک صورتى درآمد که سروصداى زیادى بین مردم ایجاد کرد، مثلاً بنده خودم بعضى از رؤساى رتبه 9 و یا افسران درجه سرتیپى و سرلشگرى را دیدم که ناراضى بودند و گفتند ما چند تا بچه‌مان که به مدرسه می‌‌روند یک‌مرتبه از هر یک از اینها هشتصد، نهصد تومان پول براى شهریه یک‌ساله خواسته‌اند و ما نتوانسته‌ایم بدهیم، رفته‌ایم قرض کردیم و پرداختیم و این مطلب طورى منعکس شده بود در خارج که بى‌اندازه سروصداى کرده بود، موقعى که مجلس تعطیلاتش تمام شد، بنده در همان جلسه اول این سؤال را دادم منتهی نوبت این سؤال در نتیجه تأخیر نوبت رسید به حالا، بعد از این جریان که این سؤال داده شد و جناب آقاى قنات‌آبادى در ضمن بیانات‌شان فرمودند و جناب آقاى وزیر فرهنگ هم توضیحاتى دادند، جناب آقاى وزیر فرهنگ یک شرحى به بنده مرقوم فرمودند راجع به مبناى این کار یعنى قانونى که از مجلس گذشته براى گرفتن شهریه و آیین‌نامه‌اى که شوراى عالى فرهنگ در آن مورد تصویب کرده است، بنده این ماده دوم قانون را که مطالعه کردم دیدم که نحوه عمل یک‌قدرى فرق دارد با خود قانون، البته منتظریم در این موضوع آقاى وزیر فرهنگ پاسخ بدهند و توضیح بیشترى بدهند، ماده 2 البته از قوانینى است که از مجلس گذشته می‌‌گوید وزارت فرهنگ مجاز است هر یک

+++

از دبیرستان‌ها را که مقتضى بداند به صورتی اداره نماید که در این‌گونه دبیرستان‌ها از دانش‌آموزان شهریه مناسبى به تصویب شوراى عالى فرهنگ در تهران و شعب آن در شهرستان‌ها دریافت شود. پس متن ماده دوم حکایت از این می‌‌کند که اجازه داده شده که وزارت فرهنگ بتواند به تدریج دبیرستان‌هاى ما را که جنبه دولتى دارند این را تبدیل بکند به جنبه ملى یعنى به صورتی اداره نماید که شهریه‌هایى هم گرفته شود. بنده خیال می‌‌کنم مفهوم معناى واقعى این ماده این است و تصور می‌‌کنم مجلس شوراى ملى هم همین عقیده را داشته باشند که ما بتوانیم به تدریج دبیرستان‌هاى خودمان را از صورت دولتى خارجش کنیم و تبدیل بکنیم به دبیرستان‌هاى ملى و به همین جهت هم هست که قید «اداره کند» تویش دارد، پس اگر وزارت فرهنگ این کار را بکند یعنى هم شهریه بگیرد و هم آن دبیرستان‌ها جنبه دولتى داشته باشد یعنى حقوقش، مخارجش جزو بودجه عمومى باشد، یک چیزى هم اضافه از مردم بگیرد خیال می‌‌کنم معنى واقعى ماده دو را عمل نکرده است، پس اگر جناب آقاى وزیر فرهنگ اینجا در پاسخ توضیحاتى دادند که این ماده دو را به معناى واقعى خودش خواسته‌اند اجرا بکنند، یعنى واقعاً یک برنامه اساسى دارند که چگونه دبیرستان‌هاى دولتى ما را تبدیل می‌‌کنند به دبیرستان‌هاى ملى به نحوى که بشود یک صرفه‌جویى در بودجه مملکت بشود که بودجه دبیرستان‌ها دولتى را به مصارف دیگر برسانند، از نظر احتیاجات مملکت شاید نظر مقنن تأمین شده باشد ولى اگر به صورتى که فعلاً عمل شده یعنى دبیرستان‌هاى دولتى سر جایش هست به کیفیتى که بودجه‌اش در بودجه عمومى وزارت فرهنگ هست، از آن‌طرف هم یک وجوهى گرفته بشود از اشخاص، بنده خیال نمی‌‌کنم معنى واقعى ماده دو را اجرا کرده باشند والا ما در اجراى قانون هیچ‌حرفى نداریم، بسیار هم معتقد هستیم به اجراى قانون، گله‌هاى ما همیشه از دولت این است که چرا قوانینی که از مجلس شوراى ملى می‌‌گذرد درست اجرا نمی‌‌کنند؟ حالا اگر جناب آقاى وزیر فرهنگ توانستند در اجراى این ماده دو توضیحاتى بدهند که بنده قانع بشوم البته بنده تسلیم می‌‌شوم به توضیحات ایشان، بقیه عرایضم را هم بعد از ایشان عرض می‌‌کنم.

رئیس‌ - آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید؟

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)‌ - بنده در جواب جناب آقاى عمیدى‌نورى باید عرض کنم که توجه مردم روز به روز و سال به سال به تربیت اولادشان زیادتر می‌‌شود، آمارى که ما داریم در هر سال در حدود قریب صد هزار نفر بر عده دانش‌آموزان مدارس افزوده می‌‌شود، البته این اسباب کمال امیدوارى و خوشوقتى است که رشد اجتماعى مردم به درجه‌ایست که توجه‌شان به تعلیم و تربیت فرزندان‌شان روز به روز زیادتر می‌‌شود. الان در حدود یک میلیون نفر بلکه کمى متجاوز ما محصل دارم ولى اگر روى آمار صحیح کشور‌هاى مترقى بخواهیم حساب کنیم، عده شاگردان مدارس در ایران باید در حدود سه میلیون نفر باشد بنابراین، این توجهى که مردم دارند خیلى روى این حساب صحیح است زیرا که بسیاری از اطفال هستند که به مدرسه نمی‌‌روند و باید به مدرسه بروند، در همه‌جا، در تمام کشورها، عده شاگردان مدارس در نتیجه ازدیاد جمعیت زیاد می‌‌شود ولى در کشور ما هنوز بسیار اطفال هستند که به مدرسه نمی‌‌روند به مناسبت این‌که مدرسه به اندازه کافى وجود ندارد، البته اگر بخواهیم بنه انتظار این باشیم که وزارت فرهنگ بودجه‌اش سال به سال زیادتر بشود و مدارس اضافى تأسیس بشود براى این اطفال تا بتوانیم این سه میلیون نفر را جا بدهیم، گمان می‌‌کنم که یک قرن طول خواهد کشید. ما اشتباه می‌‌کنیم اگر بخواهیم مخارج تعلیمات را کاملاً به عهده دولت قرار بدهیم، بایستى همان‌طورى که در همه کشور‌ها معمول است از کمک مردم به تأمین مخارج مدارس استفاده کنیم (صحیح است). این کمک گاهى به طور غیرمستقیم می‌‌شود یعنى شهرداری‌‌ها عوارض از مردم دریافت می‌‌کنند و از محل آن عوارض مدرسه می‌‌سازند و مخارج مدرسه را تأمین می‌‌کنند، گاهى هم به طور مستقیم می‌‌شود یعنى اطفالى که بضاعت کافى دارند در یک مدارس ملى تحصیل می‌‌کنند یا در مدارس دولتى شهریه کافى می‌‌دهند که از این محل بشود قسمتى از مخارج مدارس را تأمین کرد (صحیح است). رویه‌اى‌ که از سال گذشته ما پى گرفتیم این بود که بر تعداد مدارس ملى بیفزاییم یعنى اشخاصى را که می‌‌توانند براى تحصیل فرزندان‌شان شهریه بپردازند اینها را دعوت کنیم به این‌که فرزندان خودشان را به این مدارس ملى بسپارند تا این‌که ما در مدارس دولتى بپردازیم، به تربیت و تعلیم آن‌عده اشخاصى که توانایى پرداخت شهریه را ندارند، خوشبختانه مدارس ملى دبستان و کودکستان به مقدار زیاد تأسیس شده و امیدوار هستیم باز هم تشویق کنیم که بر تعداد‌ این مدارس افزوده بشود. در دبیرستان‌ها نظر وزارت فرهنگ این بود که بعضى از این دبیرستان‌های دولتى به صورتى اداره بشوند که دانش‌آموزانى که بضاعت کافى دارند به این مدارس شهریه بپردازند و این وجوه شهریه به مصرف خود آنها در مدارس برسد، یعنى صرف تأسیس آزمایشگاه، تهیه لوازم کارهای دستی، تهیه لوازم ورزشی، وسایل خانه‌دارى، طباخى و خیاطى براى دختران بشود، به این جهت بود که لایحه‌اى تقدیم مجلس شوراى ملى شد و به تصویب رسید، ما هم این قانون را مشغول اجرا هستیم، براى آزمایش در تهران و چند دبیرستان عملى کردیم ولى به آقایان عرض کنم که این نه دبیرستان که در طهران از بین قریب هشتاد دبیرستان به صورت ملى درآمده به‌هیچ‌وجه مزاحمتى براى اشخاصى که بضاعت ندارند، تولید نکرده و نباید هم بکنند، در قانون پیش‌بینی شده که محصلین بى‌بضاعت نه‌تنها در این دبیرستان‌ها باید مجاناً تحصیل بکنند، بلکه باید به آنها کمک هم بشود و بنده به آقایان عرض می‌‌کنم که کمال دقت را کردیم براى این‌که ‌این کار در مرحله اجرا به موانع و مشکلات برخورد نکند، اولاً میزان شهریه را هشتاد ریال یعنى سالى هزار ریال در دوره دوم متوسطه، در ماه 125 ریال یعنى در سال 1500 ریال و تقریباً ثلث آن مبلغى است که در مدارس ملى نظیر آن مردم شهریه می‌‌دهند و بنده باید عرض کنم مردم خیلى حسن‌استقبال کردند از این قانون و از اجراى این قانون، حالا اگر ندرتاً اتفاق افتاد باشد یک محصلى به یک دبیرستان مراجعه کرده باشد و واقعاً قادر به پرداخت شهریه نبوده، ما سعى کرده‌ایم و مدیران مدارس را به ایشان اختیار دادیم که آنها را معاف از شهریه بکنند. اگر در مدارس هم بنه حرف کسى گوش ندادند، بر ما بود که رفع اشکال بکنیم. به ما هم هرکس مراجعه کرد، تقاضاى او را انجام دادیم و رسیدگى کردیم و من استدعا می‌‌کنم اگر کسى به آقایان هم مراجعه بکند، ما مهیا براى رسیدگى به آن کار هستیم، ولى عرض می‌‌کنم این یک اقدام اساسى است که باید بشود، ما نباید موانع و مشکلاتی فراهم کنیم براى این مردم با وزارت فرهنگ همکارى لازم را نکنند. بنده به آقایان اطمینان می‌‌دهم که روز به روز بر تعداد محصلین مدارس افزوده می‌‌شود و توانایى مالى دولت هیچ‌وقت به این اندازه نخواهد بود که تمام مخارج این مدارس را به عهده بگیرد (صحیح است). اگر بخواهیم به این انتظار باشیم نتیجه این خواهد شد که عده‌اى از اطفال از تحصیل محروم بمانند و این همان طبقه‌اى هستند که بى‌بضاعت هستند زیرا وقتى مدارس به اندازه کافى وجود نداشته باشد طبعاً آنها هم که تمکن بیشترى دارند و بضاعت بیشتر دارند، وسیله بیشتر برای‌‌شان فراهم است، آنها موفق خواهند ماند و ما براى حمایت از این اطفال است که سعى می‌‌کنیم مدارس ملى زیادتر بشود و آنهایى که می‌‌توانند شهریه بدهند، شهریه بدهند. اطمینان داشته باشند که از این عده شهریه می‌‌گیریم تا بتوانیم آن اطفال بى‌بضاعت را در مدرسه تربیت بکنیم، البته بنده اذعان می‌‌کنم در اجراى این قانون یا هر قانون دیگر ممکن است یک موانع و مشکلاتى پیش بیاید، ممکن است احیاناً در یک موردى بد عمل بشود، بنده این را تصدیق می‌‌کنم باید جلوگیرى کرد، باید قانون را آن طورى که هست اجرا کرد و نیت قانونگذار را محترم شمرد و سعى کرد آن نیت عملى بشود و آنچه بنده استنباط می‌‌کنم، نیت قانونگذار این است که ما سعى کنیم یک قسمت لااقل از مخارج تعلیم و تربیت فرزندان اشخاص بابضاعت به وسیله خود آنها تأمین بشود تا دولت بتواند از بودجه خودش، مدارس دولتى به اندازه کافى که در دسترس عموم قرار داشته باشد تأسیس بکند (صحیح است). چون نیت این است اعم از این‌که در دبستان باشد یا در دبیرستان باید به این نیت کمک کرد و اگر هم نواقصى در کار هست آن نواقص را برطرف کرد. من از این تذکرات استفاده می‌‌کنم و از آقایان هم انتظار دارم که اگر اشخاصى مراجعه کردند که احیاناً بضاعت نداشتند یا بضاعت کافى نداشتند، اینها را به ما معرفى کنید، به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه احتیاج به تصدیق عدم بضاعت یا کلانترى و امثال ذالک که یک‌مرتبه هم در اینجا صحبت شد، نخواهد بود. اشخاصى که مورد اعتماد وزارت فرهنگ مدرسه باشند به‌خصوص وقتى‌ که انجمن‌هاى همکارى خانه و مدرسه در همه مدارس هست و اشخاص را به خوبى می‌شناسند، ممکن است این نقیصه در اجراى قانون مرتفع بشود به نحوى که آن‌طورى که منظور نظر هست کمک مردم به فرهنگ و به تأسیس مدرسه، به ساختمان مدرسه جلب بشود. اگر غیر از این باشد، بنده اطمینان می‌‌دهم با این توجهى که مردم به فرهنگ دارند و روز به روز محسوس‌تر خواهد شد یا این‌که در یک مدرسه جمعیت زیاد است و جا کم است. چند روز قبل یکى از آقایان نمایندگان فرمودند که در مدرسه بچه‌ها روى طاقچه می‌نشینند (صحیح است) گو این‌که بنده تحقیق کردم در این مدرسه‌اى‌ که ایشان معرفى کردند اصلاً طاقچه نداشت ولى خوب جمعیت در آن مدرسه زیاد بود و بنده نمی‌‌توانم جلوگیرى بکنم از این‌که اطفال مردم که به مدرسه می‌‌خواهند وارد بشوند اسم‌شان را ثبت نکنند، اگر این اطفال بیرون بمانند گمان می‌‌کنم امروز ننگ است براى مملکت ما که قانون تعلیمات اجبارى را به تصویب رسانده و اطفالى به طیب‌خاطر می‌‌خواهند به مدرسه بیایند و ما آنها را جواب بگوییم، البته باید آنها را پذیرفت. ممکن است در کلاسى عوض چهل نفر، شصت نفر باشد ولى باید علاج کرد، علاج این کار این است که دولت مدرسه زیاد بکند ولى دولت وقتى نتوانست به اندازه کافى زیاد کند چه ضرر دارد کمک مردم را براى ایجاد مدرسه جلب کند؟ این است که من از آقایان استدعا دارم که با این فکر بنده را یارى بکنند و کمک بفرمایند، اگر نواقصى هم در این قسمت باشد امیدوارم که با کمک آقایان رفع کنیم (احسنت).

+++

رئیس‌ - آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى‌ - بحثى که در اینجا پیش آمد راجع به سؤال مربوط به طرز اجراى ماده 2 قانون مصوب مجلس بود، جناب آقاى وزیر محترم فرهنگ یک توضیحات کلى هم راجع به اساس فرهنگ و طرز احتیاجات مردم و استقبال مردم دادند، تردیدى نیست که ملت ایران کمال رشد خودش را در استقبال شدیدى که به مدارس براى تکمیل تحصیل نشان داده ثابت کرد و متأسفانه همان‌طورى که خودتان فرمودید دولت نتوانست از این استقبال فراوان که به عمل آمده استفاده کند و وسایل کامل را در اختیار مردم براى رفتن به مدارس فراهم بکند، این را همه تصدیق داریم و به همین دلیل است که ملاحظه می‌‌فرمایید که گفته می‌‌شود در مدارس در طاقچه می‌‌نشینند یا در دو وقته بچه‌هاى مردم در مدارس درس می‌‌خوانند علتش همین است، این بحث یک بحث اساسى است که تصور می‌‌کنم مجلس هم معتقد است که یک فکر اساسى باید براى این کار کرد و انتظار هم داریم هر نقشه‌اى که دولت براى تکمیل این موضوع دارد بیاورد، ما هم استقبال می‌‌کنیم (صحیح است) ولى در حال حاضر ما یک وضع خاصى در مملکت‌مان می‌‌بینیم، از یک طرف مدارس ابتدایى ما مجانى است، از یک طرف در بعضى از کشور‌ها دبیرستان‌ها دولتى نیست یعنى مردم شهریه می‌‌دهند، در قسمت تعلیمات عالیه هم شهریه باید بدهند، در خارج همه‌جا در تعلیمات عالیه در دانشگاه‌ها کسانى که تحصیل می‌‌کنند شهریه می‌‌دهند. ما الان در وضعى قرار گرفته‌ایم که دبستان‌های ما مجانى است، دانشکده‌هاى ما مجانى است ولى دبیرستان ما دارد به این صورت درمی‌‌آید، به نظر من این صحیح نیست. ما باید یک اسلوب و یک ترتیب، یک سنخ و یک هماهنگى در فرهنگ‌مان قایل بشویم. چطور ما می‌‌توانیم در فرهنگ ایران معتقد بشویم که اگر کسى در دانشکده طب بخواهد درس بخواند یا دانشکده حقوق می‌تواند مجانی درس بخواند اعم از بی‌بضاعت و بابضاعت اما اگر کسی در دبیرستان بخواهد درس بخواند باید پول بدهد و اگر پول نداشته باشد با یک رفتارى تاحدى خشن به اولیای اطفال و مخصوصاً جوان‌هاى بى‌بضاعت عمل می‌‌کنند و اینها را رد می‌‌کنند از مدرسه و می‌‌گویند بروید پول بیاورید و او هم اگر اتفاقاً یک فرزند بى‌بضاعت باشد و خجالت بکشد، می‌‌رود به منزلش می‌‌نشیند، این ترتیب پیش آمده این‌که بنده عرض می‌‌کنم قطعاً جناب آقاى وزیر فرهنگ هم برخورده‌اند به این شکایاتى که شده، این است که بنده عرض می‌‌کنم خوبست یک هماهنگى در فرهنگ ما، در اسلوب تربیتى ما پیش بیاید که این اختلاف بین دانشگاه و دبیرستان پیش نیاید. اگر معتقد هستیم که تحصیلات متوسطه و عالیه ما باید پولى باشد، هر دو باشد و اگر نباید پولى باشد، نباشد والا اگر به این نحو پیش برود نتیجه‌اش این است که بعضى از فرزندان بى‌بضاعت این مملکت ممکن است نتوانند تحصیلات متوسطه خودشان را بکنند در حالى که آنها ممکن است جوانان مستعدى باشند و استعداد داشته باشند بر این‌که تحصیلات عالیه خودشان را تکمیل کنند و یک مردمان خوب و فنى براى مملکت بشوند، وقتى شما در دبیرستان را با گرفتن شهریه در مقابل اشخاص بى‌بضاعت بستید طبعاً او نمى‌تواند به مدرسه عالى برود (پرفسور اعلم‌ - در دبستان هم پول می‌‌گیرید) بلى، ولى به این میزانى که در دبیرستان هست قطعاً نمی‌‌گیرند اما راجع به کمک مردم به مدارس فرمودند، بنده هم معتقد هستم الان اگر دولت کمک‌هایى را که مردم می‌‌کنند به مصرف مدارس برسد و صحیح عمل شود، می‌‌توانند احتیاجات مردم را رفع کنند. در مسافرتى که خود جناب آقاى دکتر مهران در تبریز تشریف داشتند، نمایندگان تبریز هم بودند، ما آنجا دیدیم از کمک خود مردم چهل باب مدرسه تأسیس شده بود، این مگر مال کى بود؟ این کمکى نبود که بروند شهریه بدهند، کمکى بود که صدى پنج شهردارى بود، کمکى بود از وجوهى که مردم براى مستمندان داده بودند، کمکى بود که اصل چهار داده بود و مجموع این کمک‌ها بود که مدیر کل فرهنگ آذربایجان ازش استفاده صحیح کرد و توانست 40 باب مدرسه در ظرف پنج سال بسازد، چهل باب از وجوه مردم و ده باب از وجوه وزارت فرهنگ و مخصوصاً جناب آقاى دیهیم، بنده خوشوقت شدم از این‌که دیدم مردم کمک می‌‌کنند، استقبال می‌‌کنند منتهى در بعضى جاها از استقبال و کمک مردم خوب استفاده می‌‌شود، در اجراى آن خوب عمل می‌‌کنند و نتیجه‌اش هم این می‌‌شود که شهر تبریز چهل باب مدرسه در ظرف پنج سال از کمکى که مردم کرده‌اند می‌‌سازند، ولى در خیلى استان‌های دیگر این‌طور عمل نمی‌‌شود، از محل پنج درصد که مردم و شهردارى کمک می‌‌کنند ممکن است به مصرف اضافه‌حقوق و مصارف دیگر برسد و از آن مدرسه ایجاد نشود یا همان‌طور که شهر تبریز استفاده کرد، پول مستمندان را نگذاشت هبآء منثورا بشود و مدرسه ساخت، بنده آنجا بنه جناب آقاى وزیر فرهنگ عرض کردم که ممکن است جنابعالى از این رویه‌اى که در تبریز پیش گرفته‌اند و از جمع‌آورى وجوه مردم چهل باب مدرسه به وجود آمده، این رویه را کارى کنید که در تمام کشور عملى شود، مردمى والله خیلى پول می‌‌دهند، شما اگر به حساب مالیات‌ها مراجعه کنید، به حساب عوارض مراجعه کنید بیشتر مخارج و سنگینی‌‌هایى که هست، وجوهى است که بر مردم تحمیل می‌‌شود به عنوان فرهنگ، به عنوان عوارض، به عنوان بهداشت و عناوین دیگر و عقیده بنده اینست که باید از این کمک‌هایى که مردم می‌‌کنند خوب استفاده بشود و حسن‌استقبال کرد که نتیجه بدهد براى مملکت، این است که بنده معتقد هستم صرف گرفتن شهریه به این معنى که یکى از آقایان نمایندگان محترم یادداشتى به بنده داده‌اند و گفته‌اند که ضرر اجتماعى این کار از نظر تربیت خانواده بیشتر از آن کمک نقدى است براى این‌که یک جوانى وقتى که در یک دبیرستانى معرفى شد به بى‌بضاعت، این عمل او را تحقیر می‌‌کند، خجالت می‌‌کشد و فاصله‌ای بین او با یک محصل غنى پیدا می‌‌شود و معلوم می‌‌شود که فقر باعث عقب‌افتادگى است. این یادداشت آقاى دکتر پیرنیا است که بنده خواستم مخصوصاً به عرض‌تان برسانم، چون عقیده ایشان را هم بنده دارم. ما نبایستى براى دریافت یک‌وجوه مختصرى که این وجوه مختصر هم تأثیر اساسى در فرهنگ ما ندارد، تولید این اختلاف را بکنیم در حالى که ما وجوه بزرگ و زیادى داریم که می‌‌توانیم با آن وجوه، نواقص مدارس‌مان را از حیث ساختمان همان‌طور که راجع به فرهنگ تبریز عرض کردم رفع کنیم، نبایستى به عنوان اخذ شهریه یک اثر منفى و بد اجتماعى در افراد ایجاد کنیم و این عکس‌العمل را تولید بکند که خود جناب آقاى وزیر فرهنگ تمام مطبوعات را ملاحظه فرموده‌اند، در مجلس سنا هم بحث شد (حمید بختیار‌ - بدون پول که نمی‌شود فرهنگ درست کرد). جناب آقاى بختیار بحث چیست؟ بحث این است که یک ماده دومى است که به موجب این ماده دو با این‌که مدرسه به صورت دولتى است یعنى بودجه‌اش تحمیل بر بودجه عمومى هست، معذالک چیزى هم دستى از مردم می‌‌گیرند، ما چه می‌‌گوییم؟ ما گفتیم دبیرستان‌هاى دولتى ما را اگر می‌‌خواهید ملى بکنید، بنده موافق هستم که تمام پول و هزینه آن را از هر جهت بگیرید و به مدارس دیگر که دولتى هستند بدهید، الان یک نامه‌اى از شمیران آمده براى بنده که در آن نوشته آقا مدرسه شاهپور تجریش واقع در شمیران الان یک ماه است از باز شدن آن می‌‌گذرد و کلاس‌هاى سوم و چهارم و ششم آن بدون آموزگار اطفال مردم را سر مى‌دوانند، ما چه می‌‌گوییم؟ ما می‌‌گوییم یا دبستان باید ملى باشد و شهریه بگیرند یا باید دولتى باشد و مجانى باشد، این کلاس‌ها بدون معلم نباشد.

رئیس‌ - دو دقیقه بیشتر وقت ندارید.

عمیدى‌نورى‌ - و اگر دبیرستان‌ها هم نمی‌‌خواهید پولش تحمیل بر بودجه بشود، دیگر این پول دستى را از مردم نگیرید، این دیگر چیست؟ بحث ما این است که چرا دانشگاه‌ها مجانى است، در حالى که دبیرستان‌هاى ما پولى است؟ جناب آقاى بختیار بنده می‌‌دانم که خودتان هم کمال علاقه را دارید به این کار، منظور این است که یک‌طورى باشد که یک هماهنگى و یک نظر کلى در فرهنگ ما باشد که این ملوک‌الطوایفى در مملکت نباشد، دانشگاه مجانى باشد دبیرستان پولى در هیچ‌جای دنیا نیست (مهندس سلطانى‌ - همه‌جا این‌طور است) (حمید بختیار‌ - همه‌جا پول می‌‌گیرند).

رئیس‌ - آقایان ساکت باشید، یک سؤالى ایشان کرده به شما چه؟ چرا بین‌الاثنین صحبت می‌‌کنید؟ آقاى سلطان‌مراد بختیار بفرمایید.

4 - سؤال آقاى سلطان‌مراد بختیار راجع به ترمیم خرابى قنوات سیل‌زده و جواب آقایان وزیر کشاورزى و وزیر دارایى‏

سلطان‌مراد بختیار‌ - بنده سؤالى کردم راجع به قنواتى که در اثر سیل خراب شده و چند ماه می‌‌گذرد و آنچه بنده اطلاع دارم دولت کوچک‌ترین کمک را به این مردم که قنوات‌شان خراب شده نکرده، البته یک صورت‌هایى مسلماً بنده می‌‌دانم که خدمت جناب آقاى وزیر کشاورزى داده‌اند و مسلماً ایشان تشریف می‌‌آورند و این صورت را می‌‌خوانند، ولى این صورت‌ها براى مردم قنات نمی‌‌شود و دلیلش هم این است که بنده یک نامه‌اى دارم از یکى از اشخاصى که قناتش خراب شده است و در آن نامه نوشته است که شما نمی‌‌روید مذاکره بکنید که دولت هم به ما کمک نمی‌‌کند یا این‌که دولت گوش شنوا ندارد. بنده خیال می‌‌کنم که چون من زیاد مذاکره کرده‌ام مسلم این است که شق دومش صحیح است، دولت گوش شنوا ندارد (بهبهانى‌ - گوش ندارد که بشنود). حالا به طور مثال به عرض می‌‌رسانم که بانک کشاورزى آمده است یک پولى آورده است به محل‌هاى سیل‌زده و گفته است این پول را به مردم قرض بدهند، چند روز پیش بنده یک تلگرافى داشتم و این خیلى مسخره است، اوراقى که براى این کار لازم است و بانک کشاورزى روى آن اوراق پول قرض می‌دهد، اوراق مخصوصی است و آن اوراق هم یک تمبر مخصوص دارد که بایستى اداره ثبت اسناد آن تمبر را بزند، چهار ماه است که ثبت اسناد حاضر نشده است این تمبر را به این اوراق بچسباند، بنده فکر کردم که اگر بروم ثبت اسناد تقاضا کنم این تمبرهایى را که لازم است به این اوراق بچسبانند و بفرستند به محل، ترسیدم بگویند وکیل است و آمده است توصیه می‌‌کند و بعد اسباب زحمت بشود، بنده این کار را از این جهت نکردم ولى بنده استدعا می‌‌کنم از شما که وزیر کشاورزى هستید بپرسید از این آقایان که چطور می‌‌شود که چهار ماه است اداره ثبت اسناد حاضر نشده است که براى یک کار

+++

بسیار مختصر مردم بیچاره را از این بى‌ترتیبى راحت کند بعداً هم یک صورت‌هایى خدمت آقایان می‌‌دهند که متأسفانه‌ این صورت‌ها صحیح نیست، نمی‌‌دانم بانک کشاورزى یا کدام دستگاه می‌‌دهد و از همه بدتر این است که دولت به وسیله رادیو اعلان می‌‌کند که به مردم فقیر بیچاره کمک می‌‌شود و این هم یک بلایى شده است براى جان مردم بیچاره بدبخت، رادیو می‌‌گوید ما این کار را کردیم، ما قنوات را درست می‌‌کنیم، ما پول فرستادیم، چه بکنیم، اما به وسیله رادیو، نه به وسیله لازم و مردم هم که متأسفانه از گفته رادیو سیر نمی‌‌شوند، حالا بنده استدعا دارم اگر امکان دارد دستور بفرمایید که به وسیله این رادیو دیگر به مردم کمک نشود یا اگر می‌‌خواهید به مردم بیچاره کمک بشود ‌این گندم‌ها را، پول‌ها را به وسیله بانک و کامیون بفرستید (صحیح است). این نکته را باید عرض کنم مردم آنچه بنده دیدم ناراضى هستند و شاید آقایان توجه داشته باشند که این عدم رضایت در همه‌جا هست، آن روز که جناب آقاى بهبهانى اینجا نطق کردند بنده می‌‌خواستم که یک روزنامه بخرم و نطق ایشان را بخوانم، در تمام شهر یک روزنامه پیدا نکردم که بخوانم، بالاخره یک روزنامه اینجا آقاى بهبهانى دادند خواندم، پس علت این‌که عرض کردم این بود که مردم فشار بهشان وارد می‌‌آورند، ناراضی‌‌شان می‌‌کنند و این باعث می‌‌شود که وقتى یکى از آقایان بیاید اینجا و یکى از حقایق را بگوید، بسیار مورد علاقه مردم واقع می‌‌شود. حالا استدعا می‌‌کنم که به این موضوع سؤال توجه فرمایید چون موضوعى نیست که مربوط به بنده یا دو نفر دیگر باشد، یک جوابى بفرمایید که آن جواب حقیقتاً نتیجه‌اى داشته باشد والا جنابعالى تشریف بیاورید این صورت را قرائت بفرمایید از نظر مردم نتیجه‌اى نخواهد داشت، حالا بفرمایید آن صورت را قرائت بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر کشاورزى بفرمایید.

وزیر کشاورزى (ناصرى)‌ - عرض کنم علاقه نماینده محترم و سایر آقایان نمایندگان نسبت به وضعیت سیل‌زدگان غیرقابل تردید است و در تمام شئونات مملکت این علاقه هست حتى اعلیحضرت همایونى هم خودشان رنج سفر را بر خود هموار کردند و نقاط سیل‌زده را از نزدیک بازدید کردند، دولت هم باجدیت و علاقه مخصوصى که دارد و موافقت کرده است تا آنجایى که مقدور بوده است، البته بنده اینجا صورتى آوردم ولى آن را نمی‌‌خوانم، به طور خلاصه وجوه براى اصلاح قنوات متمرکز شده در بانک کشاورزى و بانک مامور اجراى برنامه عمرانى قنوات است، صورت‌هاى ما دو قسم است، یکى صورتى است همان‌طور که فرمودند از اعتباراتى که تصویب شده و در دسترس بانک کشاورزى گذاشته شده است از محل سازمان برنامه تابه‌حال 15 میلیون ریال به بانک پرداخت شده و بانک خودش از اعتبارات شخصى 31 میلیون ریال به شعبات خودش در کشور انتقال داده (سلطان‌مراد بختیار‌ - فقط انتقال داده به درد مردم نمی‌‌خورد). اجازه بدهید صورت ریز را نمی‌‌خوانم فقط محل‌هایى که پول فرستاده‌اند عرض می‌‌کنم، اصفهان است، نایین، کاشان، سیرجان، یزد، شهرکرد، کرمان، فسا و غیره، ارقام هم اینجا هست ولى همان‌طور که فرمودند نمى‌خوانم ولى یک مشکلاتى را به عرض می‌‌رسانم و آن این است که در سؤال خودشان به بنده فرمودند که تعداد قنوات آسیب‌دیده چقدر است؟ عرض کنم طبق گزارشى که تصور نمی‌‌کنم بانک کشاورزى خلاف داده باشد، تعداد قنوات آسیب‌دیده 1925 رشته قنات است از کوچک و بزرگ و از خسارت کم و خسارت بزرگ، بعضى از این قنوات 5 درصد، 6 درصد خسارت‌دیده و بعضى هم صد درصد به کلى خراب شده، از مجموع 1925 قنات 1052 قنات تعمیر شده به طوری که آب زراعت و آب آشامیدنى که در بسیاری از نقاط فراهم نبود، تهیه شده است و در دسترس مردم است و اگر به کلى هیچ‌عملى نشده بود که آب نبود (سلطان‌مراد بختیار‌ - خلاف عرض کرده‌اند، خود مردم و شیروخورشید این کار را کرده‌اند). عرض کنم عملیات شیروخورشید هم توسط بانک کشاورزى اقدام شده، کلیه عملیات شیروخورشید و دستگاه‌هاى دولتى و اعتبارات سازمان برنامه در قسمت قنوات متمرکز در بانک کشاورزى است، یک مقدارى از این قنوات اصفهان هم به وسیله یکى از بازرگانان خیر، آقاى دریانى در حال اقدام است و پیشرفت خوبى کرده‌اند و این‌که فکر شود شاید این ارقام صحیح نباشد، بنده عرض می‌‌کنم که تمام صحیح است و تمام اعتبارات به مصرف رسیده به دلیل قنوات اصلاح شده و عمران شده که آب آن در دست مردم است، از حیث آب آشامیدنى و زراعت که در 1052 رشته قنات است، بنابراین بنده مدعى نیستم که تمام اقدامات لازم به عمل آمده است ولى تا این میزان مساعى به کار برده شده است (دکتر مشیرفاطمى‌ - با پول مردم، نه با پول خودتان و پول بانک).

رئیس‌ - آقاى سلطان‌مراد بختیار بفرمایید.

سلطان‌مراد بختیار‌ - همان‌طور که بنده قبلاً عرض کردم جناب آقاى وزیر کشاورزى تشریف آوردند اینجا (وزیر کشاورزى‌ - صورت را که نخواندم) خوب متشکرم که همه‌اش را نخواندید ولى نتیجه یکى بود، اما این‌که فرمودید که 1052 رشته قنات اصلاح و تعمیر شده است، به جنابعالى قول می‌‌دهم که این موضوع مسلماً صحیح نیست، همان حکایت حسن و حسین، هر سه دختران معاویه‌اند، این‌که فرمودند بانک کشاورزى این‌قدر پول داده است، بانک کشاورزى اولاً این‌قدر پول نداشته و تاکنون هم اداره ثبت اسناد، اسنادى را که باید بانک کشاورزى پول در اختیار مردم قرار بدهد، تا حالا در اختیار آنها نگذاشته است و اگر یک پولى هم فرستاده‌اند از سازمان برنامه یا دستگاه‌هاى دیگر دولت فقط این پول منتقل شده، رفته از این حساب به حساب دیگر، یک مدتى هم مردم بینوا را سرگردان کرده‌اند با هو و جنجال که ما به بینوایان کمک کرده‌ایم، در صورتى که اگر کمکى شده شاید در حدود چهل یا پنجاه نفر در تمام این مملکت توانسته‌اند که از پول بانک کشاورزى استفاده کنند و بقیه این قنوات که تعمیر شده است خود مردم کرده‌اند، این را مطمئن باشید که مردم کمک می‌‌کنند و کمکى از طرف دولت نشده، دولت اگر بخواهد کمک کند تازه امکان دارد که سهم کشاورزان را هم یک‌دهم آنچه که براى اشخاصى که در تهران هستند یا در شهرهاى بزرگ در نظر بگیرد، البته بانک کشاورزى شما 60 میلیون تومان (وزیر کشاورزى‌ - مال من نیست) مال دولت چه فرق می‌‌کند (یک نفر از نمایندگان‌ - بانک کشاورزى هم خراب است) بنده عرض نکردم آباد است، بنده منظورم اینست که آباد کنند، اگر بخواهیم که این مملکت یک روز ترقى کند فقط یگانه راهش این است که به کشاورزان کمک بشود، نه این‌که به وسیله انحصار قند و شکر و گمرک و دخانیات با این چیزها فشار بیاوریم به مردم و هى کاخ بسازیم 15 طبقه و 20 طبقه ببریم بالا و توى سر آن بدبخت‌ها بزنیم، این کار مسلماً هیچ نتیجه‌اى براى مملکت نخواهد داشت و اما موضوع دوم که خواستم حضورتان عرض کنم، موضوع مالیات سیل‌زدگى است در این محل‌هایى که سیل آمده است، جناب آقاى وزیر اینها باید تا تاریخ معینى آمده باشند و طبق مقررات تقاضاى بازدید خسارت کرده باشند اما متأسفانه سیل آنها را خبر نکرد و بعد از آن تاریخ آمد و چون بعد از آن تاریخ آمد، این بیچاره‌ها رفتند تقاضا کردند که شما بیایید ببینید چه خبر است، قنوات و املاک ما به کلى خراب شده است از این جهت تقاضا داشتند که وزارت دارایى دستور بدهد شعبات خودش، به دارایى‌هاى محلى که آن محل‌هاى سیل‌زده و خراب شده، مالیات ندهند یا اگر مالیات هم می‌‌دهند اسم این را نگذارند مالیات بر درآمد، بگذارند مالیات بر سیل‌زدگى، حالا بنده نمی‌‌دانم جناب آقاى وزیر دارایى اگر امکان دارد به هر طریقى که امکان دارد و مطمئن هستید که یک مردمى در آن محل‌ها هستند که جا دارد کمک به آنها بشود، دستور بفرمایید مالیات از آنها مطالبه نکنند، الساعه در یک محل‌هایى که خرابى‌هاى زیادى شده است، از لحاظ مسکن و خانه در زحمت و سختى هستند و این را هم باید اولاً عرض کنم که شیروخورشید سرخ کمک‌هاى بسیار خوبى کرده است (صحیح است). بد را باید گفت، خوب را هم باید گفت، وزارت بهدارى در آن روزى که سیل آمده بود، بنده خودم رفتن دیدم هرجا که ما می‌‌رفتیم با یک اکیپى از طرف وزارت بهدارى آمده بود یا آمده بود و رفته بود یا این‌که آنجا حاضر بود اما غیر از مامورین وزارت بهدارى و شیروخورشید سرخ، بنده که ندیدم، آنهایى هم که سیل‌زده بودند ندیدند. شاید در آذربایجان یا جاهاى دیگر مثلاً فرض کنید زاهدان دیده باشند، بنده نمی‌‌دانم و چنین کمکى را ندیدم، حالا هم متأسفانه یک مقدار زیادى راه‌ها خراب شده است و آن‌دفعه هم آن شکایاتى که شده بود تقدیم کمیسیون عرایض کردم و جناب آقاى خلعتبرى کمیسیون را دعوت کردند و بنده هم بودم، مذاکره کردیم اما متأسفانه آن نتیجه‌اى که از گفت‌و‌شنود باید بیرون بیاید، بنده ندیدم براى این‌که بنده چیزهایى عرض کردم و آقایان وزرا هم یک چیزهایى فرمودند ولى براى مردم باور بفرمایید نتیجه‌اى‌ نداد از آن روزى که سیل آمده است مخصوصاً که رادیوى جناب آقاى ذوالفقارى هم وعده به مردم می‌‌دهند و خبرى از کمک نیست، مردم هى به ما می‌‌نویسند که شما بروید به دولت بگویید، هرچه می‌‌گویم که والله ما خواسته‌هاى مردم را به عرض رسانیده‌ایم فایده نکرده است، نامه‌اى رسیده است که در آن نامه نوشته است تو را به قرآن این کاغذ را بخوان و حالا این کاغذ چون خیلى طولانى است، بنده خلاصه‌اش را می‌‌خوانم، نوشته است که به ما کمک بکنید و اگر ما مال این مملکت نیستیم به ما بگویید که ما از کدام دولت کمک بخواهیم، چون به بنده قسم داده است اجباراً می‌‌خوانم و به عرض آقایان می‌‌رسانم که لااقل یک فکرى براى این مردم بشود، اگر هم امکان ندارد که به این مردم کمک بشود، بنده استدعا دارم دولت رسماً (وزیر کشاورزى‌ - کمک شده) عرض کردم کمک شده ولى روى کاغذ و مطمئن باشید که اداره ثبت اسناد، آن تمبرهایى که لازم است هنوز نداده است که کمک بشود. دستگاه‌هاى ما به قدرى با هم، هماهنگى ندارد که نمی‌‌تواند کمکى به مردم بکند (صحیح است). بنده نمی‌‌گویم که بانک کشاورزى نمی‌‌خواسته است کمک بکند ولى اداره ثبت اسناد آن مامورى که 175 تومان در ماه حقوق می‌‌گیرد، هر روز هم در فکر گرسنگى زن و بچه‌اش است، او حالش را نداشته که تمبر‌هاى این اوراق را به اینها بدهد، نتیجه این شده است که آن بدبختى که احتیاج به کمک داشته است مسلماً لنگ شده است و این کمک هم از روى

+++

کاغذ خارج نشده است (محمود ذوالفقارى‌ - یادداشت بنده را توجه فرمایید) یادداشتى آقاى محمود ذوالفقارى داده‌اند که آقاى سلطان‌مراد بختیار خواهش می‌‌کنم بگویید اسامى اشخاص را که از بانک کشاورزى پول گرفته‌اند بگویند (بعضى از نمایندگان‌ - اسم ببرند) این قسمت را هم تقاضا می‌‌کنم توجه بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (فروهر)‌ - راجع به ساختمان قنوات و تنقیه قنوات و این قبیل امور، وزارت دارایى هیچ‌گونه مداخله مستقیمى ندارد و نباید هم داشته شاید چون داخل در صلاحیت این وزارتخانه نیست ولى چون سؤال را نماینده محترم از هر دو وزارتخانه کردند (سلطان‌مراد بختیار‌ - چون بانک کشاورزى در تحت نظر وزارت دارایى است) اجازه بفرمایید، این بود که لازم دانستم توضیحاتی به عرض مجلس محترم برسانم، عرض کنم خدمت‌تان گذشته از این‌که علاوه بر کمک به سیل‌زدگان، از لحاظ کار مالیات‌دهندگان هم یک مطالبى به استحضار مجلس محترم لازم است برسانم. مطلبى که بنده اینجا می‌توانم با تمام صراحت خدمت آقایان عرض کنم، این است که بنده شخصاً تعصبى راجع به وزارتخانه خودم ندارم و تمام دستگاه‌ها را به یک نظر نگاه می‌‌کنم، ملاحظه فرموده‌اید که اهل تظاهر نیستم اما در عین حال از خودشکنى بى‌جا هم خوشم نمی‌‌آید. فرمودند وزارت بهدارى حد اعلاى کمک را کرده است صحیح است، هیچ‌تردیدى ندارد، فرمودند که دستگاه‌هاى شیروخورشیدسرخ هم کمک کرده‌اند، تردیدى درش نیست ولى اجازه بفرمایید عرض کنم که وزارت دارایى هم کمک کرده است، اما کمکش به نحوى نبود که جنابعالى بتوانید ببینید، وزارت دارایى به محض این‌که سیل آمد، اول دستگاهى بود که فوراً دو میلیون تومان با نداشتن یک وضع مالى خوبى بلافاصله در اختیار آن جمعیت سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان گذاشت (احسنت). دو میلیون تومان نقد، علاوه بر آن وزارت دارایى کار دیگرى کرد و آن این بوده است که دولت امریکا که ما فوق‌العاده متشکر هستیم، بیست هزار تن غله بلاعوض اهدا کرده اما این بیست هزار تن غله هنوز نرسیده است، چون فاصله و بارگیرى و حمل‌ونقل را در نظر بگیرید. وزارت دارایى از متن سیلوى دولت در حدود ششهزار تن تا حالا غله به سیل‌زدگان داده است (صدرزاده‌ - خیلی کار به جایى کرده است). قسمت سوم این گندمى را که دولت امریکا داده است براى سیل‌زدگان سیف بنادر ایران است، در بندر تحویل می‌‌دهند، وزارت دارایى قبول کرده که در حدود چهار الى پنج میلیون تومان هزینه حمل‌و‌نقل این را از محل اعتبارات عمومى بپردازد. الان از محل اعتبارات غله پابه‌پاى کرده است اما براى این‌که بتواند اعتبار غله را از اعتبارات عمومى رد بکند، لایحه‌اش را بنده دو سه هفته قبل تقدیم مجلس شوراى ملى کردم. خوب تصدیق بفرمایید که اینها هم یک کمک‌هایى است که می‌‌شود، این کارى که ملاحظه می‌‌فرمایید البته کار فوق‌العاده‌ای نبوده است، اگر وزارت دارایى پول داشت بایست سى میلیون تومان پول بدهد، بنده نمی‌‌گویم که کار فوق‌العاده‌اى شده است ولى به آن کار کوچولویى هم که شده است لطفاً توجهى بشود. قسمت دیگر در همان اوان که کار سیل‌زدگان مورد بحث بود، یعنى واقع شده بود، یعنى سیل آمده بود، بنا به نامه‌هایی که الساعه در وزارت دارایى موجود است، وزارت دارایى فوراً سه میلیون تومان وجه در اختیار بانک کشاورزى گذاشت که براى تنقیه قنوات به کار ببرد و از همان محل مطابق صورتى که هست و بنده الان عرض می‌‌کنم، حالا جنابعالى می‌‌فرمایید که داده نشده است (سلطان‌مراد بختیار‌ - عیبش این است که به مردم داده نشده است، انتقال داده شده ولى به دست مردم نرسیده). ملاحظه بفرمایید از دو محل براى کمک به سیل‌زدگان پول داده شده است، یکى صورت پول‌هاى پرداختى از اعتبار سازمان برنامه است که با بهره شش درصد داده است در اصفهان، شهرضا، سیرجان، یزد، شهرکرد، کرمان، بندرعباس و فسا در حدود 19 میلیون و 122 هزار ریال (یک نفر از نمایندگان‌ - مربوط به سیل‌زده نیست، اعتبار عادى است) یکى هم صورت اعتبارات ارسالى از منابع مالى بانک که باز اسامى را عرض می‌‌کنم، اصفهان، یزد، نایین، بندرعباس، فسا، شهرضا، شهرکرد و کاشان سه میلیون و صد هزار تومانست که در اختیار بانک کشاورزى گذاشتیم، حالا می‌‌فرمایید آنها به دست اشخاص نرسیده است، یک مقام رسمى یعنى بانک کشاورزى می‌‌گوید من این را براى امور سیل‌زدگى اختصاص داده‌ام (سلطان‌مراد بختیار‌ - بانک کشاورزى نمی‌‌گوید که من به افراد داده‌ام، می‌‌گوید به شعباتم فرستاده‌ام، راست هم می‌‌گوید) حالا عرض می‌‌کنم این کار‌ها شده است. جناب آقاى وزیر کشاورزى هم که در این کار دخالت مستقیم دارند این ارقام و اعداد را به استحضار رساندند یعنى کار کشاورزى است و فرمودند از هزار کسرى قنات 1052‌تایش تعمیر شده و حقیقتاً شده، پس این کمک‌ها شده، اما راجع به سیل و مالیات فرمودند که مالیات بر درآمد اسمش را نگذارند، مالیات بر سیل اسمش را بگذارند، عرض کردم که بنده اهل تظاهر نیستم ولى سواد این اوراق را خدمت جنابعالى الساعه که رفتم به وزارت دارایى تقدیم می‌‌کنم، مطابق قانون اگر نقطه‌اى خسارت دید یعنى سیل و آفت به آن نقطه وارد شد، مالک موظف است اطلاع بدهد و بعد هم اگر رسیدگى لازم شد به خرج خودش باید رسیدگى بشود، این را قانون است ولى روى همان منطقى که جنابعالى فرمودید که سیل قبلاً خبر نمی‌‌کند و بدون خبر متأسفانه تشریف می‌‌آورند، این مورد، مورد توجه عقل ناقص ما هم بود (سلطان‌مراد بختیار‌ - اختیار دارید) عرض کنم حضور مبارک‌تان دستور صریح داده شده است، سواد آنها را هم بنده خدمت‌تان تقدیم می‌‌کنم براى این‌که الان بنده نمی‌‌دانستم که جنابعالى این صحبت را مطرح می‌‌فرمایید، دو دستور داده شده، یکى این‌که آن نقاطى که صد درصد خسارت سیل دیده است مالیات مطالبه نشده و براى این‌که دوسیه هم روشن بشود خودتان مامور بفرستید و به خرج دولت (صدرزاده‌ - آن در روزنامه‌ها هم هست) اسمش را هم نگذاشتیم ممیزى، براى این‌که با قانون تطبیق بکند اسمش را گذاشته‌ایم بازرسى و این متحدالمآل‌ها ابلاغ شده است، مدت چند روز است و سوادش را بنده حضور جناب آقاى سلطان‌مراد بختیار تقدیم می‌‌کنم براى این‌که ملاحظه بفرمایند، ما هم به نوبت خودمان در فکر آن بدبختان و بیچارگان بوده‌ایم که گرفتار این مصیبت عظمى شده‌اند و بایستى هم که باشیم، اما راجع به فرمایشى که الان فرمودند که این ارقام از طرف بانک کشاورزى به شعب داده شده اما آنها به افراد نداده‌اند، این یک بحثى است، بنده اگر اجازه بفرمایید الان که رفتم این مطلب را صراحتاً تحقیق می‌‌کنم و توضیح می‌‌خواهم که جریان کار را مفصلاً به بنده جواب بدهند آن‌وقت جواب‌هایی که رسیده، اگر براى خود بنده مقنع بود خدمت‌تان تقدیم می‌‌کنم، اگر هم مقنع نبود خیلى صریح عرض می‌‌کنم، ریشش می‌‌گیرم که چرا این کار را نکرده؟ که چرا این کمک‌ها را به مردم نکرده؟ (احسنت) (یک ‌نفر از نمایندگان‌ - صورت بخواهید) یک رویه‌اى در عین این‌که بنده اعتقادم این است که بانک کشاورزى هم تا آن حدى که ممکن است کار خودش را می‌‌کند مثال همین دیروز یک 9 میلیون تومان پولى ما در اختیار گذاشتیم به استحضار مجلس محترم رساندم و آقایان عقیده‌شان این بود که براى شهرستان‌ها خرج بشود، دیشب دستور دادم حتى دستور دادم که در آیین‌نامه‌ها و در پرداخت‌هایی که می‌‌خواهند بکنند، در وثیقه‌هایی که می‌‌خواهند بگیرند، یک نوع تسهیلاتى قایل بشوند که مردم زودتر بتوانند به مقصود خودشان برسند. دیروز براى بنده نوشته‌اند که این کمیسیون تشکیل شده و در آتیه بسیار نزدیکى صورت جدید را هم می‌فرستیم، این کار‌ها تابه‌حال شده است (سلطان‌مراد بختیار‌ - تقصیر از ثبت اسناد بوده است) ثبت اسناد که الان می‌‌فرمایید آن را ممکن است سؤال بکنم ولى خواهید دید که مالیات از سیل‌زده گرفته نمی‌‌شود و دستور داده شده و وزارت دارایى تا آن حدى که توانسته با بودجه بسیار بسیار ضعیفش یک قسمت کوچولو از وظایفش را اجرا کرده، یک قسمت کوچولو را چرا؟ براى این‌که دستش تهى بوده است و بیش از این نمی‌‌توانسته است کمک بکند (احسنت).

5 - تقدیم چند فقره سؤال از طرف آقاى مهدوى‏

رئیس‌ - آقاى ارباب

ارباب‌ - سؤالاتی است از دولت که تقدیم می‌‌کنم.

رئیس‌ - آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار‌ - یک نامه‌اى است که از بازرگانان تهران رسیده است که تقدیم می‌‌کنم، امر بفرمایید مورد دقت قرار بگیرد.

6 - طرح گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دارایى راجع به معافیت مالیاتى مرزنشینان‏

رئیس‌ - لایحه مالیاتى مرزنشینان مطرح است که گزارش آن قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى

گزارش شور اول لایحه شماره 33885 دولت راجع به معافیت مالیات املاک مزروعى جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء به ضمیمه پیشنهادات جهت رسیدگى شور دوم در جلسه تاریخ 23 مهر ماه 35 کمیسیون دارایى با حضور آقاى وزیر دارایى و معاون آن وزارتخانه مورد رسیدگى واقع و با توجه به پیشنهادات واصله، لایحه به شرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را جهت تصویب نهایى تقدیم می‌‌دارد:

ماده 1 - وزارت دارایى مجاز است به منظور تشویق و آسایش اهالى مرزنشین و عمران و آبادى مرزهاى کشور نقاط مرزى غیرمعمور را از خط مرز تا هفتاد و دو کیلومتر (دوازده فرسخ) به داخل کشور از پرداخت مالیات املاک مزروعى جدیدالاحداث و مالیات مستغلات جدیدالبناء و همچنین املاک و مزارع و قنوات مخروبه و متروکه را تا ده سال از تاریخ بهره‌بردارى معاف نمایند.

تبصره‌ - سواحل و جزایر غیرمعمور تا هفتادودو کیلومتر به داخل کشور مشمول معافیت از پرداخت مالیات مذکور در این قانون خواهد بود.

ماده 2 - نقاط مرزى مشمول ماده یکم به پیشنهاد وزارت دارایى و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 3 - مرزنشینان مشمول این قانون مکلفند تاریخ بهره‌بردارى از املاک و مستغلات جدیدالاحداث خود را به دارایى محل و چنانچه دارایى وجود نداشته باشد، به اداره گمرک مرز کتباً اطلاع دهند.

ماده 4 - در مواردى که براى عمران و آبادى نقاط مرزى دولت وجوهى مصرف نماید، رعایت مقررات قانون محاسبات

+++

عمومى نسبت به مصرف این وجوه الزامى نیست. طریقه مصرف وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه‌اى می‌‌باشد که وزارت دارایى ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون‌هاى دارایى مجلسین پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون‌هاى مزبور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 5 - دولت براى آبادانى نقاط غیرمعمور مرزى و ساحلى که بر طبق ماده 2 تشخیص می‌‌شود، با در نظر گرفتن استعداد و مقتضیات نواحى مختلف و تشویق اهالى که به خارج مهاجرت نموده‌اند براى مراجعت به کشور، در مدت ششماه برنامه تنظیم و به مجلس تقدیم می‌‌نماید.

مخبر کمیسیون دارایى‌ - مشایخى

رئیس‌ - آقاى حشمتى

حشمتى‌ - بنده اصولاً با بخشودگی‌های مالیاتى هیچ‌مخالفتى ندارم بلکه بالعکس خیال می‌‌کنم مادامى که دولت مثل اژدها روى منابع پرمنفعت مملکت افتاده، تمام منابع پرمنفعت را به خودش اختصاصى داده، باید سعى بکند که با استخراج بیشتر منابع زیرزمینى از قبیل منابع نفتى، تمام عواید و تمام مخارج را تأمین بکند و مالیات اصولاً از هیچ‌کس نگیرد و به این ترتیب تماس مردم را با مامورین دولت قطع کند. آقایان تصور می‌‌کنند این مالیات‌هایى که می‌‌گیرند زیاد است، خیر باور بفرمایید که این مالیات مزروعى به قدرى ناچیز است که حتى حقوق مامورین وصول را تأمین نمی‌‌کند، خیال نکنید زیاد است ولى آن قسمت مالیات مربوط به خودشان، آن بیشتر است ولى مالیاتى که به دولت می‌‌رسد زیاد نیست، به‌هرحال بنده اینجا مخالفت کردم از این نظر که اصولاً من با کارهایى که مخالف اصول صورت می‌‌گیرد مخالف هستم. بدبختى ما در این کشور این است که ببخشید اولیاى... یعنى اولیاى امور خیر، ولى هیئتى که کارها به دست‌شان هست، کمتر از اوضاع و احوال کشور خودشان اطلاع دارند، در اینجا یک بخشودگى هست براى مرزها، خوب در ایران مرکزى اگر آقایان تشریف برده باشند و تماشا کرده باشند می‌‌بینند که مثلاً در کرمان که یک قنات چهل کیلومتر، پنجاه کیلومتر مسافت دارد یا در گناباد که مادر چاه یک قنات سیصد متر است، خوب کندن یک‌‌چنین قناتى مشکل بوده است و اگر یک کسى در ایران مرکزى یا در اصفهان بخواهد یک همچو قناتى بکند، این از بخشودگى مالیاتى استفاده نمی‌‌کند اما در گرگان باید از بخشودگى مالیاتى استفاده بکند (صفارى‌ - گرگان نمی‌‌کند). نوشته مرزى (صفارى‌ - مربوط به شمال نیست) مرز کجاست؟ (صفارى‌ - مرزى غیرمعمور و تشخیصش با دولت است) اجازه بفرمایید، حالا که دولت آمده می‌‌خواهد یک سدهایى ببندد و این سدهای بزرگ در قسمت‌هاى مرزى بیشتر مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، یک همچو موضوعى پیش آمده، سد سفیدرود بسته می‌‌شود کجا را مشروب می‌‌کند، مرز ایران را، گرگان‌رود بسته می‌‌شود کجا را مشروب می‌‌کند، مرز ایران را و اگر بسته نشود فى‌حد‌ذاته، اگر بنده رفتم دو تا اطاق در مرز گرگان ساختم می‌‌گویند‌ این جدیدالاحداث است، آنجا از باران هم استفاده می‌‌شود، کود هم لازم ندارد، هزار‌ها جور غله هم عمل می‌‌آید، اما اگر چنانچه در قم یک کسى بیاید یک چاهى را احداث کند، هیچ‌وقت استفاده نمی‌‌کند، سد کارون را فرض بفرمایید، سد کارون را ببندید آن‌وقت بیایید استفاده کنید، در آنجا گفته شده که ما این کار را می‌‌کنیم براى این‌که اشخاصى که از مرز فرار کرده‌اند، مسافرت کرده‌اند برگردند. بنده می‌‌خواهم عرض کنم آن فقیر بیچاره‌اى که فرار کرده، این چه احداث قناتى می‌‌تواند بکند که از این بخشودگى استفاده کند؟ این براى این است که یک عده‌اى که می‌‌خواهند از این سدبندى استفاده بکنند، مالیات هم به دولت ندهند. بنده با یک طریقى با این قانون موافقت می‌‌کنم که به شرط این‌که پیشنهادی بدهم یا یکى از آقایان پیشنهادى مرحمت بکند که همه مملکت استفاده کنند (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى مهدى ارباب موافقید؟ بفرمایید.

ارباب‌ - وزارت دارایى در زمان تصدى جناب آقاى فروهر گاهى کارهاى خوب کرده، یکى از کارهاى خوبش این لایحه بود، از لوایح مفیدى است که به مجلس تقدیم گردیده که الان مطرح است و مشورت می‌‌شود (صحیح است) منتهى نکته‌اى که خواستم به طور اجمال به عرض آقایان برسانم و براى بعد به مفهوم‌ الاکرام بالاتمام براى تکمیل رفاه حال مردم نسبت به مالیات‌هایى هم که در مرزها از مردم بى‌بضاعت مطالبه می‌‌شود، دستور بفرمایید تجدیدنظر بشود و در مرزها اگر اشخاصى هستند که داراى بضاعت و سرمایه‌اى نیستند، براى ارتزاق فرضاً روزى چند کیلو ماهى صید می‌‌کنند و یا کارهاى عمرانى می‌‌کنند که هنوز به نتیجه نرسیده، نسبت به این اشخاص و رفاه حال آنها یک توجهى مبذول بفرمایند و مسلم تلگرافاتى هم در این زمینه به وزارت دارایى مشروحاً مخابره شده، به نظرشان رسیده است. بنده تقاضایى که دارم ضمن موافقت با این لایحه در این قسمت هم یک تجدیدنظرى بفرمایید و از این راه هم رفاه حال مردم را تأمین بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى مشایخى (مخبر)

مشایخى‌ - به طورى‌ که خاطر آقایان محترم مستحضر است این لایحه در شور اول در مجلس شوراى ملى در اطرافش مذاکرات مفصلى شد و آقایان نمایندگان محترم پیشنهاداتى دادند که آن پیشنهادات براى شور دوم به کمیسیون احاله گردید و در کمیسیون از پیشنهادات آقایان و نظریات آقایان استفاده شد و بالنتیجه گزارش تفصیلى تقدیم مجلس شوراى ملى شد. من خواستم توجه جناب آقاى حشمتى را جلب کرده باشم که فرمایشات جنابعالى از نظر کلى آن قسمتى که مربوط است به استخراج معادن و نفت و بخشودگى مطلق مالیاتى، من چون وکیل هستم در اطراف آن توضیح نمی‌‌دهم، آن را آقاى وزیر دارایى توضیح خواهند فرمود، البته شأن نماینده مجلس این است که همیشه سعى کند مردم در مضیقه نباشند، در فشار نباشند و حتى‌الامکان کمک‌ها و مساعدت‌هایى به مردم بشود و تحمیلاتى به مردم نشود ولى در عین حال مصالح کشور و مملکت و این‌که درآمد و هزینه مملکت باید از راه پرداخت مالیات به مملکت تأمین بشود باید مورد توجه‌تان قرار بگیرد و وجوهى که ما از طریق استخراج معادن تحصیل می‌‌کنیم بایستى همان‌طور که آقایان نمایندگان محترم عقیده دارند براى کارهاى عمرانى استفاده بشود و قانون سازمان برنامه با تصویب خود جنابعالى و سایر آقایان اجرا می‌‌شود، اما راجع به این‌که فرمودید خوبست این قبیل معافیت‌هاى مالیاتى شامل نقاط دیگر مملکت هم بشود، خواستم به عرض‌تان برسانم که در قانون مالیات بر درآمد یک ماده‌اى داریم که حتى آن‌قدر وسعت داده شده است که اگر در نتیجه احداث چاه و نصب تلمبه ارضى معمور بشود همان‌طورى که فرمودید تا پنج سال باید از پرداخت مالیات معاف باشند، بنابراین به طریق اولى نسبت به املاکى که تازه احداث می‌‌شود و املاکى که عمران می‌‌شود و قنواتى که در داخله کشور احداث می‌‌شود این معافیت در نظر گرفته می‌‌شود و این قانون هم در نقاط مرزى ناظر است به نقاط مرزى غیرمعموره، اگر نقاط مرزى جاى معمور داشته باشیم، عدالت اقتضا می‌‌کند همان‌طورى که ساکنین نقاط دیگر استفاده می‌‌کنند، در نقاط مرزى معموره تمام سکنه به نسبت متساوى پرداخت مالیات بکنند، بنابراین این قانون آمده است براى نقاط مرزى غیرمعموره و املاک جدیدالبناء و مستغلات جدیدالبناء تا شعاع 72 کیلومتر از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و اضافه شده است اگر قنوات مخروبه‌اى هم باشد، آن قنوات هم به طریق اولى از پرداخت مالیات معاف باشند، بنابراین منظور غایى جنابعالى که کمک به مردم باشد و کمک به اقتصاد کشور باشد و کمک و ترویج کار‌هاى عمرانى باشد، در این لایحه صد درصد در نظر گرفته شده است علیهذا آقا هم که فرمایشات خودتان را فرمودید اصلاً فرمایشات‌تان تأیید این لایحه بود و خواستم براى مزید اطلاع جنابعالى به عرض رسانیده باشم که نقاط مرزى بر اساس این لایحه و سایر نقاط کشور بر اساس قانون مالیات بر درآمد نسبت به قنوات جدیدالاحداث و نسبت به عملیات عمرانى بخشودگى دارند و خیال می‌‌کنم با این ترتیب نظریات جنابعالى تأمین شده باشد.

رئیس‌ - چون در ماده اول دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته، باید رأى گرفت. رأى گرفته می‌‌شود به ماده اول، آقایان موافقین قیام بفرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2 - نقاط مرزى مشمول ماده یکم به پیشنهاد وزارت دارایى و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

رئیس‌ - کسى اجازه صحبت نخواسته، آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3 - مرزنشینان مشمول این قانون مکلفند تاریخ بهره‌بردارى از املاک و مستغلات جدیدالاحداث خود را به دارایى محل و چنانچه دارایى وجود نداشته باشد، به اداره گمرک مرز کتباً اطلاع دهند.

رئیس‌ - در این ماده هم کسى اجازه صحبت نخواسته، آقایانى که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4 - در مواردى که براى عمران و آبادى نقاط مرزى، دولت وجوهى مصرف نماید، رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى نسبت به مصرف این وجوه الزامى نیست، طریقه مصرف وجوه مزبور به موجب آیین‌نامه‌اى می‌باشد که وزارت دارایى در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به کمیسیون‌هاى دارایى مجلسین پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون‌های مزبور قابل اجرا خواهد بود.

رئیس‌ - آقاى مهندس هدایت

مهندس هدایت‌ - عرض کنم بنده از مطالب این ماده استفاده می‌‌کنم براى این‌که یک موضوع عمومى را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم (نمایندگان‌ - بلندتر بفرمایید) در اینجا نوشته شده است که از رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى نسبت به مصرف این وجوه تحت ‌شرایط معینى صرف‌نظر خواهد شد، به طورى‌ که بنده اطلاع دادم در بسیاری از قوانین این موضوع گنجانیده شده و شاید که به‌حق گنجانیده شده و خیلى از ادارات ما با این اجازات از رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى معاف شده‌اند، بنده از این موضوع استفاده می‌‌کنم می‌‌بینم که هم وزرات دارایى و هم کمیسیون توجه کرده‌اند که اگر بخواهند رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى را بکنند، اشکالاتى در عمل پیش می‌‌آید

+++

(صحیح است) قانون محاسبات عمومى از تصویبش که گویا سال 1306 به تصویب رسیده (وزیر دارایى‌ - 1313) در 1313 به تصویب رسیده به‌هرصورت با تحولاتى که پیش آمده، با کارهایى که باید اجرا بشود، معلوم می‌‌شود این قانون یک نواقصى دارد که با اوضاع و احوال روز تطبیق نمی‌‌کند (صحیح است). بنده از این موضوع استفاده می‌‌کنم و از جناب آقاى وزیر دارایى خواهش دارم به این موضوع که خودشان توجه دارند و کمیسیون هم توجه کرده، توجه بفرمایند. به نظر بنده در این قانون باید تجدیدنظر بشود و مقررات جدیدى وضع شود که این مقررات با اوضاع و احوال امروز مملکت تطبیق کند (صحیح است) والا با این برنامه‌هایى که باید اجرا بشود، مقررات قانون محاسبات عمومى سال 1313 تطبیق نمی‌‌کند و به همین مناسبت هم ملاحظه فرمودید به طریق‌هاى مختلف سعى شده است که ادارات رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى سال 1333 را نکنند (احسنت) این عرض بنده بود.

وزیر دارایى‌ - صحیح است.

حشمتى‌ - وعده بفرمایید.

وزیر دارایى‌ - چشم اطاعت می‌‌کنم.

رئیس‌ - دیگر کسى اجازه نخواسته.

دکتر دادفر‌ - بنده عرضى دارم.

رئیس‌ - موافقید؟

دکتر دادفر‌ - نه‌خیر قربان.

رئیس‌ - دو تا مخالف نمی‌‌شود.

دکتر دادفر‌ - تذکرى دارم.

رئیس‌ - بفرمایید.

دکتر دادفر‌ - بنده از حضور آقاى وزیر دارایى خواستم استفاده کنم و تذکرى در این ماده به عرض برسانم و آن این است که یا باید براى یک کارى که لازم داریم مجوز تحصیل کنیم یا یک روشى براى آتیه معین کنیم، در این ماده می‌‌گوید در مواردى که براى عمران و آبادى نقاط مرزى دولت وجوهى مصرف نماید اولاً همان‌طورى که آقایان اطلاع دارید یک برنامه هفت‌ساله‌اى به اسم سازمان برنامه تنظیم شده و برنامه کلى عمران تحت این برنامه است، بنده می‌‌خواهم بدانم دولت مستقل از این برنامه هفت‌ساله می‌‌خواهد وجوهى مصرف کند یا در کادر آن سازمان است. دوم این است که اگر در آنجا یک وجوهى دولت مصرف کند، آیا دولت براى نقاط غیرمرزى یک اعتباراتى تخصیص داده و می‌‌خواهد خرج بکند و برای آن مجوز می‌‌خواهد یا خیر؟ برای 15 سال دیگر از حالا مجوز می‌‌خواهند؟ ثالثاً این را چه جور دولت می‌‌خواهد مصرف کند؟ مثلاً وزارت فرهنگ می‌‌خواهد مدرسه بسازد و وزارت کشاورزى قنوات درست کند یا به طور دربست از اعتبارات عمومى یک وجوهى تخصیص داده می‌‌شود براى عمران، اینها روشن نشده، مضافاً به این‌که چرا مقررات قانونى محاسبات عمومى رعایت نمی‌‌شود؟ اگر قانونى محاسبات عمومى بد است (بزرگ‌نیا‌ - چه بدى دارد؟) اصولاً لغو کنید و یک قانون دیگرى براى تمام کشور بنویسید و اگر خوبست چرا در اینجا رعایت نشود؟ بنده در این قسمت تذکراتى داشتم و ان‌شاءالله توضیحات جناب آقاى وزیر دارایى ما را روشن می‌‌کند (صحیح است).

رئیس‌ - آقاى مخبر کمیسیون‏.

مشایخى‌ - بنده خیلی خوشوقتم که جناب آقاى مهندس هدایت یک مطلب اساسى و مؤثرى که در کارهاى عمرانى مملکت مسلماً منشأ اثر واقع خواهد شد، مورد نظر قرار دادند و بحث کردند فوق‌العاده مستدل و این نظریه‌اى بود که تمام نمایندگان مجلس شوراى ملى تأیید کردند (صحیح است). قانون محاسبات عمومى که از سال 1313 تاکنون در دست اجراست به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه با برنامه‌هاى عمرانى که امروز در کشور داریم، مقتضى و متناسب نیست. به عقیده من این قانون کارهایى را که به طور قطع به ضرر کشور است تسهیل کرده (صحیح است) اعلان مناقصه منتشر کردن، با رویه‌اى که در کشور ما معمول و متداول است، طورى شده که از این قانون نتیجه خوبى عاید ما نشده است به این جهت است که وزیر دارایى توجه داشت و وقتى این گزارش در کمیسیون دارایى مطرح بود، وعده کردند که هرچه زودتر قانونى که متناسب با کارهاى عمرانى کشور باشد بیاورند به مجلس تقدیم کنند و ما می‌‌خواستیم در همان موقعى که این موضوع در کمیسیون مطرح بود این را تعمیم بدهیم. فکر کردیم که این کار مطالعه بیشتر لازم دارد، باید بررسى شود، با رعایت مصالح کشور و در نظر گرفتن کارهاى عمرانى مملکت لایحه جامع‌الاطرافى تهیه کنند و بالجمله فکر کردیم حداقل در نقاط مرزى این قانون اجرا بشود زیرا اگر فرض بکنیم مثلاً وزارت جنگ یا وزارت فرهنگ بخواهد در یکى از نقاط مرزى یک ساختمانى بکند، طبق این قانون باید اعلان مناقصه منتشر شود، در محل اصلاً دستگاه ساختمانى و مقاطعه‌کارى و وسایل کار موجود نیست، بنابراین نفعى عاید نمی‌‌شد و کارى انجام نمی‌‌گرفت، به این جهت است که در نظر گرفته شد در نقاط مرزى براى کارهاى عمرانى مقررات قانون محاسبات عمومى کشور مجرى نشود و مقررات خاصى براى نقاط مرزى در نظر گرفته شود که این مقررات به تصویب کمیسیون‌هاى مجلسین برسد، اما راجع به بیاناتى که جناب آقاى دکتر دادفر فرمودند، ما یک قانونى داریم به نام قانون سازمان برنامه دوم، در این قانون سازمان برنامه دوم طرز مصرف وجوه باید به تصویب شورا و هیئت نظارت سازمان برنامه برسد، مقررات خاصى است، محل‌هایش هم معین است، اعتباراتش هم تقسیم شده است، نوع کارها معین شده است.

رئیس‌ - در آن قانون هم یک اصلاحاتى باید بشود (صحیح است) فعلاً در آن قسمت صحبتى نکنید.

مشایخى‌ - البته در موقعى‌ که آن قانون در مجلس مطرح بود، نظریاتى بود و همان‌طورى که جناب آقاى رئیس فرمودند باید در آن قانون هم اصلاحاتى بشود و البته اصلاحاتى خواهد شد، ولى به‌هرحال فعلاً آن قانون در دست عمل است و طبق آن قانون وجوهى که براى عمران کشور تهیه شده و در نظر گرفته شده به فصول مختلف تقسیم شده و آن هزینه‌ها باید با تصویب شورا و تصویب هیئت نظارت که منتخب مجلس شوراى ملى هستند باشد. به نظر بنده این مربوط است به کارهاى فوق‌العاده‌تر و یا یک کارهاى دیگر که در مورد این کارها ممکن است یک قسمت از آن مربوط به وجود اعتبارات سازمانی باشد و ممکن است نباشد، ملاحظه بفرمایید در صورتى که اجرای قانون محاسبات عمومى در نقاط مرزى مقدور نباشد، در اینجا پیش‌بینى شده بر اساس مقررات خاصى این کارها انجام شود، تمام این کارها براى اینست که در نقاط مرزى عملیات عمرانى بشود و من قطع دارم که جناب آقاى دکتر دادفر هم همین عقیده را دارند که در تمام کشور کارهاى عمرانى بشود، مخصوصاً براى این‌که در نقاط مرزی کارها بهتر صحیح‌تر انجام شود این فکر شده، امیدوار هستم موضوع کار تحقق پیدا کند و هرچه زودتر عملیات عمرانى در آنجاها شروع شود، همان‌طور که دولت در نظر گرفته است در ظرف دو سه ماه به انجام برساند.

رئیس‌ - رأى گرفته می‌‌شود به ماده چهارم، آقایان موافق قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5 - دولت براى آبادانى نقاط غیرمعمور مرزى و ساحلى که بر طبق ماده 2 تشخیص می‌‌شود با در نظر گرفتن استعداد و مقتضیات نواحى مختلف و تشویق اهالى که به خارج مهاجرت نموده‌اند براى مراجعت به کشور، مدت ششماه برنامه تنظیم و به مجلس تقدیم می‌‌نماید.

رئیس‌ - در اینجا هم کسى اجازه نخواسته، آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر هم کسى اجازه صحبت نخواسته، بنابراین براى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌‌شود چون مالیات است‏.

7 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اضافات سال 34 مستخدمین جزء و دون‌پایه و ارجاع به مجلس سنا

رئیس‌ - گزارش کمیسیون استخدام راجع به اضافات و ترفیعات و مستخدمین جزء رسیده قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور استخدام در جلسه 7 آبان ماه 1335 با حضور آقاى‌ معاون وزارت دارایى لایحه دولت راجع به پرداخت تفاوت اضافات سال 34 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه را مورد مطالعه و رسیدگى قرار داده و پس از بحث و مذاکرات لازم با اصلاح عبارتى که در متن ماده‌واحده به عمل آورد تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌‌دارد:

ماده‌واحده‌ - به وزارت دارایى اجازه داده می‌‌شود تفاوت اضافات سال 1334 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى که احکام آنان براى سال مزبور صادر شده یا بشود و پرداخت نشده و همچنین مددمعاش اولاد سه‌ماهه آخر سال 1334 کارمندان و خدمتگزاران جزء را بر اساس قانون مصوب بیست‌وهشتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و سى و چهار از درآمد عمومى سال‌جارى کل کشور به حساب صرفه‌جویی‌‌های بودجه سال 1335 پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون امور استخدام‌ - دکتر جهانشاهى

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه لایحه شماره 33895 دولت راجع به پرداخت تفاوت اضافات سال 34 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه را با حضور معاون وزارت دارایى مورد رسیدگى قرار داده و از نظر مالى آن را تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌‌نماید.

به‌جاى مخبر کمیسیون بودجه‌ - هلاکو رامبد

صدرزاده‌ - یک درخواستى است که تقدیم می‌‌شود براى گزارش شوراهاى کشاورزى که در جریان گذشته شود.

رئیس‌ - کلیات لایحه مطرح است، آقاى‌ عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى‌ - آن لایحه همان‌طورى که متن ماده‌واحده روشن است، نشان مى‌دهد که یک طبقه ضعیفى از مستخدمین دولت حقوق‌شان آن‌قدر عقب افتاده که از سال 34 به 35 رسیده و هنوز قانونى که در سال 34 به نفع‌شان تصویب شده، الان که در اواخر سال 35 هستیم اجرا نشده، بنده در اینجا دو ابهام به نظرم رسیده که خواستم

+++

در این بحث کلیات به عرض برسانم و جناب آقاى وزیر دارایى توضیحاتى لطف بنمایید که روشن بشویم، یکی این‌که اینجا نوشته شده است این تفاوت اضافات نسبت به کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء که احکام آنها صادر شده و یا بشود، الان ما در سال 35 هستیم، در آبان 35 براى سال 34 این احکام را می‌‌خواهیم صادر کنیم، این یعنى چه؟ مقصود چیست؟ اگر این احکام صادر شده و مربوط به سال 34 است دیگر کلمه بشود چیست؟ یعنى امروز احکامى صادر بکنیم براى سال 35 این چطور می‌‌شود؟ دیگر این‌که تکلیف اضافات سال 35 آنها چه می‌‌شود؟ البته معلوم است این فقط براى سال 34 است که از صرفه‌جویى 35 داده بشود، این بسیار بد است در یک مملکتى که گرانى زندگى این‌طور است، سطح زندگى یعنى سطح قیمت‌ها بالا رفته، از آن طرف هم واحد زندگى بالا است، ما براى پیشخدمت‌ها و براى اشخاص بیچاره وزارتخانه‌های خودمان، تازه در سال 35 داریم فکرى براى سال سى‌وچهارشان می‌‌کنیم و هیچ‌فکرى هم براى سال 35‌شان نکرده‌ایم، این است که بنده خواستم این مطلب معلوم بشود و ببینیم موضوع چیست و جناب آقاى مهندس جفرودى هم این تذکر را دادند که توارد دهنى‌بین بنده و ایشان شده، این نکاتى بود که به نظرم رسید و منتظر توضیح جناب آقا وزیر دارایى هستیم.

وزیر دارایى (غلامحسین فروهر)‌ - از بیانات ناطق محترم بنده این‌طور استفاده و استنباط کردم که ایشان با اصل لایحه مخالف نیستند فقط توضیحى می‌‌خواهند، خواستم خدمت‌شان عرض کنم احکامى که صادر شده یا بشود، این در اصل لایحه دولت نبوده، این را در کمیسیون‌ها اضافه کرده‌اند، کار بدى هم نکرده‌اند، حالا چطور؟ عرض می‌‌کنم که راجع به اضافات که فرمودند براى این‌که خاطر مجلس محترم مستحضر باشد، در خیلى پیش، قدر متیقن قبل از تصدى بنده، احکامى صادر شده و به دست مستخدمین داده شده، اعم از مستخدمین جزء و دون‌پایه و هم مستخدمین رسمى که یک ترفیعات و اضافاتى برای‌‌شان قایل شده‌اند، ولى در احکامى که صادر شده عملى شدن آنها را منوط به این کرده‌اند که اعتباراتى پادار بشود، این عمل شده است. وزارت دارایى امسال موقع تنظیم بودجه با منتها درجه میل و علاقه‌اى که داشت که لااقل این وضع را جبران کند و این احکام را که در حقیقت بلامحل است محل‌دار بکند، متأسفانه توفیق پیدا نکرد و علتش هم همان‌طورى که آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند، خوب نبودن وضع مالى است، حالا ما در طول مدت بعد از آن‌که مجلس محترم از تعطیل برگشت مستحضر کردیم که وضع خزانه به ما اجازه می‌‌دهد که لااقل یک ‌قدم کوچکى برداریم، این بود که گفتیم راجع به مستخدمین جزء و دون‌پایه اضافات‌شان داده بشود، در کمیسیون‌ها اعتراضى شد که اگر قانون این‌طور بگذرد که احکام آنها صادر شده، محتمل است که بعضى باشد که از قلم افتاده باشند و چون قانون این‌طور منجز و صریح مى‌گوید، پس بهتر است که این قید گذاشته شود. بنده در کمیسیون نبودم ولى آقاى معاون وزارت دارایى که تشریف داشتند قبول کردند و به بنده هم گفتند، بنده گفتم بسیار کار خوبى است براى این‌که این قانون صرفاً و صرفاً به قصد مساعدت به کارمندان جزء و دون‌پایه است، بنابراین اگر شده یا بشودى هم باشد ضررى متوجه نمی‌‌شود آقاى عمیدى‌نورى (عمیدى‌نورى‌ - من فقط توضیح می‌‌خواستم) حالا امیدوارم که وزارت دارایى، بنده امیدوارم، چون نمی‌‌توانم قولى بدهم بدون این‌که صد درصد قادر به اجراى آن باشم، امیدوارم که وزارت دارایى بتواند این اضافات و ترفیعات سایر مستخدمین را هم یک‌جورى پادار کند و یک لایحه هم در این مورد خدمت آقایان نمایندگان محترم تقدیم کند. براى این طبقه که واقعاً عرض می‌‌کنم که طبقه فعاله مملکت است و با وجود تمام بدبختى‌ها و محظورات و موانعى که طبقه مستخدم دارد به مملکت خدمت می‌‌کند، این طبقه را بایستى از این لحاظ در فکرشان بود، اینست که امیدوارم این کار بشود. با این توضیحى که دادم، امیدوارم آقا قانع بشوند (عمیدى‌نورى‌ - سال 35 را هم نفرمودید) می‌‌دهیم آقا (عمیدى‌نورى‌ - پس آن را هم اضافه بفرمایید قبول بفرمایید) اجازه بدهید، ما حکمى فرضاً خیال بکنید در همین 34 صادر کردیم که به شما ماهى 200 تومان داده شود درست؟ وقتى این حکم عملى شد، در 35 هم می‌‌دهیم، در 36 هم می‌‌دهیم، 37 هم داده خواهد شد، مطمئن باشید اشکالى ندارد، همه‌اش داده می‌شود (عمیدی‌نوری‌ - اصلاح بفرمایید) روشن است و هیچ احتیاجی ندارد، خوب نمى‌شود گفت که من 34 را می‌‌دهم و 35 را نمی‌‌دهم، این معنى ندارد. بنده توضیح می‌‌دهم که سال 35 را هم می‌‌دهم.

رئیس‌ - آقاى دکتر پیرنیا موافقید؟ (دکتر پیرنیا ـ بلى) بفرمایید.

دکتر پیرنیا‌ - براى اطلاع جناب آقاى عمیدى‌نورى عرض می‌‌کنم، جناب آقاى وزیر دارایى هم استحضار دارند که این اضافاتى که براى مستخدمین جزء تصویب شده بود از اول سال 35 تماماً پرداخت شده و هیچ‌چیزى باقى نمانده، منتهى در سال 35 که می‌‌خواستند براى سال 34 این اضافات را بپردازند، متوجه شدند که اعتبار کافى ندارند یعنى در بعضى بودجه‌ها اعتبار کافى وجود دارد و در بعضى بودجه‌ها اعتبار کافى موجود نیست، به همین جهت براى این‌که تبعیض نشود متوقف کردند پرداخت اعتبارات سال 34 را تا این‌که اعتبارات کافى مال 35 مرتب پرداخت شده و الان هم مرتب پرداخت می‌‌شود، فقط چیزى که باقى مانده است اینست که سال 34 اعتبار کافى موجود نبود که تمام را بپردازد به همین جهت متوقف کردند و به احدى نپرداختند تا این‌که اعتبار کافى تهیه بشود، سال 35 تمام را پرداخته‌اند، اعتبار 35 پرداخت شد، فقط 34 است که اعتبارش کافى نبود به همین جهت منتظر شدند که اعتبار کافى تهیه بشود و به طور دسته‌جمعى به همه بپردازند، البته اینجا بنده استفاده می‌‌کنم یک کمکى هست براى یک‌عده از مستخدمین دولت ولى جناب آقاى وزیر دارایى و آقایان نمایندگان محترم همه استحضار دارند که وضع حقوقى و اشل حقوق کارمندان دولت به‌هیچ‌وجه مناسب با زندگى و قیمت‌ها و ارزش کار و خدماتى که مامورین دولت براى مملکت انجام می‌‌دهند نیست (صحیح است) و طرز افزایش حقوق هم به این ترتیب صحیح نیست که براى طبقات معینى به طور خاصى قانون‌هاى خاصى بیاورند و یک طبقه معینى یا دسته معینى از کارمندان دولت را حقوق‌شان را تأمین کنند، طرز کار صحیح اینست که یک قانونى که می‌‌آورند متحدالشکل باشد و تمام کارمندان از یک‌رتبه معینى که مبناى استخدام باشد شروع بکنند و بعد از آن سایر رتبه‌ها را به آن مربوط بکنند که همه هماهنگ باشند و تبعیضى در دستگاه وجود نداشته باشد. یک موضوعى که بسیار باعث عدم رضایت و شکایت مستخدمین جزء شده است و سبب اخلال دستگاه شده اینست که حقوق باهم هماهنگ نیست و اختلاف شدیدى بین حقوق‌ها وجود دارد و در دستگاه دولت تبعیض وجود دارد و امیدوارم که جناب آقاى وزیر دارایى با یک تجدیدنظر اساسى در وضع اشل و وضع حقوق، این حقوق‌ها را به ترتیب صحیحى درست کنند. بنده اطلاع دارم که دستگاه وزارت دارایى و آقایان وزرا به این موضوع توجه دارند و مشغول مطالعه هستند که یک راه‌حلى براى این موضوع پیدا کنند (صحیح است، احسنت).

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى (خلعتبرى‌ - بنده موافقم) آقای فضایلى.‏

فضایلى‌ - تلگرافى است از اهالى سوادکوه و اشخاصى که از مرتع آنجا استفاده می‌‌کنند و توهمى برای‌‌شان پیدا شده، تلگرافى کرده‌اند که تقدیم می‌‌کنم.

رئیس‌ - این شکایت‌هایى که می‌‌رسد به کمیسیون عرایض فرستاده می‌‌شود که رسیدگى کنند، حالا رأى گفته می‌‌شود به ورود ماده، آقایانى که موافقند با به ورود در ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده‌واحده مطرح است، کسى اجازه نخواسته، تبصره‌اى چیزى هم ندارد، باید براى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده شود (صدرزاده‌ - یک پیشنهاد اصلاح عبارتى تقدیم کرده‌ام) پیشنهاد از آقاى صدرزاده رسیده که قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌‌کنم که اعتبار مددمعاش اولاد در ماده‌واحده به طریق زیر اصلاح بشود: «و همچنین مددمعاش اولاد کارمندان و خدمتگزاران جزء را در سه‌ماهه آخر سال 34 براساس قانون مصوب 28 آذر ماه 1334 از درآمد عمومى سال‌جارى کل کشور به حساب صرفه‌جویى بودجه سال 35 پرداخت نمایند.» صدرزاده‏

صدرزاده‌ - در مفهوم هیچ‌تغییرى حاصل نمی‌‌شود چون منظور از ماده‌ واحده این سhت که مدد معاش اولاد در سه‌ماهه آخر سال پرداخته شود نهایت این‌که عبارت: «همچنین مدد معاش اولاد سه‌ماهه آخر سال 1334» ممکن است مفهوم بدى پیدا کند. بنده این را اصلاح کردم که مددمعاش اولاد کارمندان و خدمتگزاران در سه‌ماهه آخر سال، این اصلاح عبارتى است (احسنت).

رئیس‌ - آقاى وزیر دارایى.‏

وزیر دارایى‌ - موافقم قربان.‏

رئیس‌ - رأى گرفته می‌‌شود به این پیشنهاد اصلاحى، آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ضمیمه لایحه می‌‌شود. رأى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌‌شود.

8 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به مستمرى ورثه سرلشگر امین و ارجاع به مجلس سنا

رئیس‌ - یک لایحه است راجع به مستمرى ورثه سرلشگر امین قرائت می‌‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش کار کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى کمیسیون بودجه در جلسه 25 مهر ماه 1335 لایحه شماره 33893 دولت راجع به اجازه پرداخت نصف مستمرى محمد امین، فرزند سرلشگر شهید محمود امین به علت رسیدن به سن قانونى (20 سال) قطع گردیده، جهت ادامه تحصیل در خارج را با حضور آقاى معاون وزارت دارایى مورد رسیدگى قرار داده و ماده‌واحده پیشنهادى به دولت با اصلاحى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌‌دارد.

ماده ‌واحده‌ - اجازه داده می‌‌شود نصف مستمرى محمد امین، فرزند سرلشگر شهید

+++

محمود امین که در ماه بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت و هشت ریال و هفتاد و پنج دینار است و به علت رسیدن به سن قانونى (بیست سال تمام) از تاریخ چهاردهم دى ماه یکهزار و سیصد و سى و چهار قطع گردیده، مادام که در خارج از کشور ایران مشغول تحصیل بوده و مدارک اشتغال به تحصیل او به تصدیق سرپرست محصلین برسد، از محل بودجه وزارت جنگ پرداخت شود.

به‌ جاى مخبر کمیسیون بودجه‌ - هلاکو رامبد

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور استخدام گزارش کمیسیون بودجه مربوط به اجازه پرداخت نصف مستمرى محمد امین، فرزند سرلشگر شهید محمود امین را در جلسه 7 آبان ماه 35 با حضور آقاى معاون وزارت دارایى مورد رسیدگى قرار داده و گزارش کمیسیون بودجه را تصویب، اینک خبر آن را تقدیم می‌‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام‌ - دکتر جهانشاهى‏

رئیس‌ - در کلیات کسى اجازه نخواسته (عده‌اى از نمایندگان‌ - موافقیم) پس رأى گرفته می‌‌شود به ماده‌واحده راجع به مستمرى ورثه سرلشگر امین، آقایان که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌‌شود.

9 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه‏

رئیس‌ - جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود، اول نطق‌هاى قبل از دستور، بعد گزارش مربوط به کالاهاى وارده از طرف اداره همکارى و همین طور ماده‌واحده راجع به اصلاح قانون آمار.

(مجلس بیست دقیقه به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‌ - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295089!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)