کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 26 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 اسفند ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1317 مجلس‏

3. شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 73 تا 101

4. تصویب چهار فقره مرخصى‏

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 26

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 اسفند ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1317 مجلس‏

3. شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 73 تا 101

4. تصویب چهار فقره مرخصى‏

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه شنبه 21 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: فاطمی - مشیر دوانی - امامی .

غایبین بی اجازه - آقایان: شجاع - ثقة‌الاسلامی - معدل - تولیت - مقدم - کازرونیان - مؤید ثابتی - کیوان .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: افخمی - نیکپور - اعظم زنگنه - دکتر جوان)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1317 مجلس‏

رئیس - گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال 1317 مجلس مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود: کمیسیون محاسبات لایحه شماره 1280 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تفریغ بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى را مطرح نموده پس از رسیدگى به پیکره‌های جزء درآمد و هزینه و تطبیق آنها با دفاتر مربوطه و مدارک مثبته و توضیحاتى که داده شد با عین مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى اورنگ.

اورنگ - بنده در جزئیات این لایحه فقط چند سؤال دارم که براى استحضار خاطر خودم لازم دیدم که این سؤال‌ها را کرده باشم. به طور مقدمه عرض می‌کنم بنده به سهم خودم و خیال می‌کنم همه رفقا و نمایندگان محترم هم در این عرض من موافقت دارند که اداره کارپردازى و هیئت کارپردازى مجلس شوراى ملى در حدود عمل خودشان از عهده اجراى منظور کاملاً برآمده‌اند و لازم می‌دانم که از طرف خودم هیئت کارپردازى تشکر کنم (صحیح است) این تصدیق رفقا هم که

+++

خوب مطلب را تنفیذ کرد. عرض کنم بنده سه تا سؤال دارم که براى من یک اجمال و ابهامى دارد که توضیحش خیلى محل حاجت من است. اول چنانچه خاطر آقایان مستحضر است در اول هر سال اداره کارپرداز یک رقمى را به وزارت دارایى می‌دهد که ما در این سال جارى مطابق این رقم از مطبعه مجلس به شمار در آمد تسلیم می‌کنیم در اول سال 1317 من میل دارم بدانم چه وجهى اداره کارپردازى از بابت منافع چاپخانه به وزارت دارایى داده چون رقمی را که در اینجا ذکر می‌کنند آن وجه و پولی است که از محل درآمد چاپخانه مجلس شورای ملی به وزارت دارایی داده شده ولى در اول این سال آیا چه مبلغى را پیشنهاد داده‌اند که دنبال آن رقم این رقم پرداخت شده؟ ممکن است رقمى را که در اول سال داده باشند زیادتر از این رقم باشد یا کمتر این را دلم می‌خواهد بدانم و می‌خواهم یک جواب شکفته از طرف کارپردازى به من داده باشند که مستحضر باشم. مطلب دوم و سؤال دوم را می‌خواهم یک توضیحات کاملى بدهند که این چاپخانه فعلى در زمان فعلى ما داراى چه سرمایه است و در این سال‌های متمادى سرمایه چاپخانه مجلس را که ما جزء جزء تصویب کرده‌ایم فعلاً به چه میزان رسیده است و سرمایه آن چه مبلغ است. و یک سؤال سوم دارم و آن سؤال سوم راجع به کتابخانه است و آن این است که میل دارم توضیح بدهند عده کتب موجوده کتابخانه مجلس فعلاً چیست پس از آن توضیح بدهند که مردم به چه قسم و به چه کیفیت از این کتابخانه استفاده می‌کنند و طرز مطالعه مردم از این کتابخانه چه قسم است و چه اشخاصى مراجعه می‌کنند به این کتابخانه این را هم می‌خواست یک توضیح کاملى از طرف اداره کارپردازى به این جانب داده شود.

رئیس - آقاى شاهرخ.

کیخسرو شاهرخ - در قسمت اول سؤالى که فرمودند رقمى که در آخر سال 316 به وزارت دارایى داده شده است دو میلیون و پانصد هزار ریال بود در مقابل آن به طوری که ملاحظه می‌فرمایند در نتیجه دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و سى و پنج دینار از عایدات آنجا به خزانه تحویل شده است که در واقع نسبت به رقمى که داده شده است سیصد و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و سى و پنج دینار زیاده بر آن رقمى که در نظر گرفته شده بود از عایدات تحویل خزانه شده است و به طور کلى وقتى این ارقام لایحه تفریغ بودجه را ملاحظه بفرمایید اعتبارى که ما خواسته بودیم نه میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال بوده و از این طرف در نتیجه سیصد و بیست هزار و نهصد و شصت و هشت ریال و هشتاد و پنج دینار کمتر پول گرفته شده است و یا به اصطلاح معمولى صرفه‌جویى شده است و این مبلغ که به رقم کل درآمد کل چاپخانه مزید شود جمعاً سه میلیون و دویست و شانزده هزار و دویست و پنجاه ریال و بیست دینار از آن رقم بودجه مجلس کسر می‌شود که در واقع آنچه که بعد از وضع این قسمت به مصرف مجلس رسیده است شش میلیون و ششصد و چهل و سه هزار هفتصد و پنجاه ریال است که ارقام آن را هم در این لایحه تفریغ بودجه ملاحظه می‌فرمایید. قسمت دوم راجع به چاپخانه و سرمایه آن سؤال فرمودید کلیتاً سرمایه چاپخانه مجلس در این موقع شش میلیون و صد و دو هزار و دویست و بیست و سه ریال و هفتاد دینار است به طوری که خاطر آقان مستحضر است در اول 1300 تأسیس چاپخانه مجلس شده است و در این مدت بیست میلیون و صد و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال کلیه عایدات چاپخانه مجلس شده است از این مبلغ ده میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال خرج آن بوده است و نه میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و هفتصد و ده ریال سود ویژه آن بوده است و نه میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و هفتصد و ده ریال سود ویژه آن بوده است ما وقتی که این سرمایه کسر نماییم می‌بینیم علاوه بر استهلاک تمام سرمایه موجود سه میلیون و ششصد و نود و یک هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ریال هم علاوه بر استهلاک تسلیم خزانه کشور شده است.

راجع به کتابخانه سؤال فرمودند البته خاطر آقایان مستحضر است که اساساً کتابخانه براى خود مجلس تأسیس شده است که هر کدام از آقایان نمایندگان بخواهند در موقع

+++

فراغت مطالعه بفرمایند. اما مضایقه هم نشده است و هر کدام اهل فضل و طالبین که پروانه خواسته‌اند داده شده است کلیه پروانه‌هایی که تا به حال داده شده است دو هزار و هشتصد و هفت پروانه داده شده است که در دست اشخاص است و هر موقع بخواهند براى مطالعه بروند مانعى ندارد و آزادند. از تعداد کتب سؤال فرمودند کتب موجوده 23332 جلد است اعم از خطى و چاپى که از این مقدار 2600 جلدش خطى است تصور می‌کنم سؤالاتى که آقا فرمودند همین قسمت‌ها بود

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1317 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و پانصد و سى و نه هزار و سى و یک ریال و پانزده دینار تصویب می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه از بابت سال 1317 موافق قسمت 3 به مبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و سى و پنج دینار تصویب می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست)

رأى گرفته می‌شود به مجموع دو ماده موافقین ورقه سفید می‌دهند

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 101 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس - عده حضار در موقع اعلام رأى 110 با 101 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: دکتر قاسم غنی - جلایی - رهبری - شباهنگ - محمود دبستانی - باقر شاهرودی - جبراییل بوداغیان - حسن مخبر فرهمند - جعفر اصفهانی - هدایت‌الله پالیزی - فرج‌الله آصف - چایچی - دکتر حسین‌قلی قزل ‌ایاغ - محمد وکیل - ابراهیم سمیعی - جعفر پناهی - محسن همراز - عباس مسعودی - معتضدی - احمد مؤید قوامی - محمد‌تقی شیرازی - جواد آزادی - سزاوار - غلامرضا طالش رحمت سمیعی - مهدوی دادور - صفوی - بیات - هاشم ملک‌مدنی - محمد هاشمی - دکتر اسمعیل سنگ - احمد اعتبار - حبیب‌الله نوبخت - محمد طباطبایی - اعظم زنگنه - محمد محیط - دکتر هادی طاهری - فتح‌الله گودرزی - هدایت‌الله مکرم افشار - محمد حسین معتم سنگ - محمد‌تقی ذوالقدر - افشار - طوسی - نایینی - خواجه نوری - مولوی - خلیل حریری - کیخسرو شاهرخ - یار احمدی - علی‌قلی هدایت - دکتر عطاءالله سمیعی - حسن مسعودی خراسانی - رضوی - حبیب‌الله لاریجانی - عبدالله ناهید - ابوالقاسم نراقی - محمود ناصری - کامل ماکویی - امیر تیمور - دکتر ضیاء - اسمعیل ملایری - عیسی لیقوانی - علی سلطانی - مستشار - محمد‌علی منصف - رفیعی - حسین معینی - غلامحسین فرشی - محمد‌جواد ارکانی - سهراب ساکینیان - حسن علوی - فرخ - محمد‌علی اوحدی - احمد مهذب - محمود عزیزی - دکتر حسن ادهم - عبدالله شهدوست - عیسی مشار - صادق وزیری - آقا سید کاظم یزدی - مراد ابرهیم ریگی - محمد‌رضا پارسا - عطاء‌الله پالیزی - امامی - محسن مهدوی - روحی - احمد صفاری - دکتر لقمان نهورای - دکتر قاسم اهری - موسی فتوحی - نواب یزدی - علی حیدری - دکتر مهدی ملک‌زاده - امیر ابراهیمی - حسنعلی دولتشاهی - اصفهانیان - محمد‌رضا اردبیلی - عبدالوهاب مؤید احمدی - دکتر تاج‌بخش - نیکپور)

3. شور دوم لایحه امور حسبى و تصویب مواد 73 تا 101

رئیس - لایحه امور حسبى از ماده 73 مطرح است‏

فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم‏

ماده 73 - قیم از تاریخى که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 74:

ماده 74 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملى به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 75:

ماده 75 - قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدای دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که داراى اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بها و اهمیتى ندارد هر نوعى از آنها را علیحده بایگانى و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارایى قید کند.

رئیس - موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 76:

ماده 76. قیم باید اجرت کسی که براى حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده از مال محجور بپردازد. ماده 77:

+++

ماده 77. قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود را محجورى که رفع حجر از او شده یا کسی که به جاى او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

رئیس - موافقین با ماده 77 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 78:

ماده 78. قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعى و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

عدم رعایت این ماده جزء موارد عزل است.

رئیس - موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 79:

ماده 79 - قیم باید اموال ضایع شدنى محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالى خریدارى و یا به ترتیب دیگرى که مصلحت باشد رفتار نماید.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 80:

ماده 80- قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌اى که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 81:

ماده 81. قیم باید هزینه زندگانى محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل ترتیب اطفال محجور را بپردازند و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 82:

ماده 82. اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 83:

ماده 83. اسناد و اشیای قیمتى باید با اطلاع داستان در محل امنى نگاهدارى شود و وجوه نقدى که محل احتیاج نیست باید در یکى از بانک‌های معتبر گذاشته شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 84:

ماده 84. ولى یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضى بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌اى بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 85:

ماده 85. محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعى را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولى یا قیم اداره نماید.

رئیس - موافقین با ماده 85 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 86:

ماده 86. قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جاى او شخص دیگرى معین شد اموال را به تصرف قیم بعدى بدهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 87:

ماده 87. در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند براى مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

رئیس - موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 88:

ماده 88. در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

رئیس - موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 89:

+++

ماده 89 - وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 90:

ماده 90 - در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم تحریر ترکه متوفى را بنماید.

رئیس - موافقین با ماده 90 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 91:

ماده 91. بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصى که باید تصرف نماید بدهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 92:

ماده 92. هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 93:

ماده 93. در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدى یا تفریط نماید هر یک از آنها مسئولیت تضامنى دارند. و اگر بعضى از قیمین بدون شرکت دیگران تعدى یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدى یا تفریط کرده است.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 94:

ماده 94. هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که براى رسیدگى به امور محجور و انجام وظایف قیمومیت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌گردد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 95:

فصل چهارم - عزل قیم‏

ماده 95. محجور ممیز می‌تواند از قیم براى ندادن هزینه و کوتاهى او در ترتیب و نگاهدارى خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید برطبق آن دستور عمل کند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 96:

ماده 96. محجور و هر ذى‌علاقه‌اى می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 97:

ماده 97. براى رسیدگى به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمى که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 98:

ماده 98. قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامى که تکلیف قطعى معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمى که موقتاً براى محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 98 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 99:

ماده 99. اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذی است‏

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 100:

ماده 100. در مورد ماده 1244 قانون مدنى اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگرى به جاى او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومیت او ابقا یا مجدداً او را به قیمومیت معین نمود.

+++

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 101:

ماده 101. محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومیت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگى و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید:

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

4. تصویب چهار فقره مرخصى‏

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

مرخصى آقاى کیوان‏:

آقاى کیوان درخواست نه روز مرخصى از تاریخ 21 اسفند 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى کیوان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى شجاع‏:

آقاى شجاع درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 21 اسفند 1318 نموده‌اند و کمیسیون با این درخواست موافقت اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ثابتى‏:

آقاى مؤید ثابتى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 18 اسفند 1318 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مؤید ثابتى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى فاطمى‏:

آقاى فاطمى به واسطه کسالت و لزوم مسافرت به بیروت براى معالجه درخواست چهل روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1319 نموده‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با چهل روز مرخصى ایشان (که بیست روز آن بابت مرخصى سالیانه محسوب شود) موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى فاطمى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز ششم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن - اسفندیارى

+++

قانون

تفریغ بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى‏

ماده اول - هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1317 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و پانصد و سى و نه هزار و سى و یک ریال و پانزده دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه از بابت سال 1317 موافق قسمت 3 پیوست به مبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و سى و پنچ دینار تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه 26 اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

صورت پیوست قانون تفریغ بودجه یک ساله 1317 مجلس شورای ملی

فقرات

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل‏

دینار

ریال

دینار

ریال

1

2

3

4

1

2

ماده اول‏

قسمت اول‏

مقررى آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقررى ریاست معظم مجلس

حقوق کارمندان اداره قانونگذارى و اعتبار خصوصى

حقوق کارمندان کارپردازى و خدمتگزاران جزء

هزینه ماهانه و سالانه

قسمت دوم‏

حقوق کارکنان چاپخانه مجلس

خرید اثاثیه و هزینه چاپخانه مجلس

جمع کل ماده اول هزینه سال 1317 مجلس و چاپخانه

ماده دوم‏

قسمت سوم‏

در آمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه

55

30

30

4768700

653120

845639

1135996

910831

1224744

55

60

15

35

7403455

2135575

9539031

2895281

این صورت پیوست قانون تفریغ بودجه یک ساله 1317 مجلس شوراى ملى بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293753!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)