کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 26 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم طرح قانونى از طرف آقاى رحیمیان‏

3 - تقدیم طرح مربوط به تهیه قانون کار

4 - مذاکره راجع به تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 26

صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم طرح قانونى از طرف آقاى رحیمیان‏

3 - تقدیم طرح مربوط به تهیه قانون کار

4 - مذاکره راجع به تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى آقا سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه را آقاى طوسى(منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقای عباس مسعودی

غائبین بی­اجازه - آقایان :دکتر مصدق - سید ضیاءالدین طباطبایی- تهرانچی - تولیت - جواد مسعودی – آصف- فداکار - عامری -

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - اکبر)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس اعتراضى نیست؟ آقاى امیر تیمور

امیرتیمور- نماینده محترم آقاى عامرى به واسطه عارضه کسالت از حضور در جلسات قبل محروم بوده­اند به وسیله بنده هم کسب اجازه کرده­اند خواهشمندم مقرر فرمایید با اجازه منظور شوند.

رئیس- آقاى عامرى .‏

عامرى- بنده هم همین را می­خواستم عرض کنم که آقاى امیرتیمور فرمودند .

رئیس- آقاى هاشمى .‏

هاشمى- آنچه که بنده بیادم می­آید بنده در جلسه قبل عرض کردم که تا بیمه کارگران را تصویب نکنند و قوانینى براى روابط بین کارگران و کارفرما به مجلس نیاورند اینجا عبارت غیر از این است .

رئیس- آقاى دکتر کشاورز راجع به صورت مجلس فرمایشى دارید؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد .

2 - تقدیم طرح قانونى از طرف آقاى رحیمیان

رئیس- آقاى رحیمیان .‏

رحیمیان- خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم که آرزوى تمام ملت ایران و نمایندگان محترم وطن­پرست و عقیده شخصى بنده این است که باید این مجلس

+++

چهاردهم اولین کارى که بکند مجازات خائنین میهن و دزدهاى زاییده تشکیلات ننگ­آور دولتى است بنابراین دو فقره پیشنهاد تهیه نموده­ام به عرض نمایندگان محترم می­رسانم و بعد توضیحات آن را عرض خواهم کرد .

مجلس شوراى ملى‏

براى این که ملت ایران بدبختى و سیاه روزى امروز خود را نتیجه کودتاى 1299 و جریان بعدى آن می­داند و از طرفى عده­اى از اشخاص در این دوره از هر بابت خیانت­هاى بزرگى به ملت ایران و میهن نموده­اند و از طرفى خیانت­هایی که در قضیه شهریور 1320 و سمیرم و هفده آذرماه و دو سال و نیم اخیر شده است اینجانب غلامحسین رحیمیان پیشنهاد می­کنم که مجلس شوراى ملى تحت ماده واحده تصویب نماید یک محکمه ملى از عناصر پاکدامن وطن‌پرست تشکیل و مظنونین خائن به میهن و مالیه کشور را از سوم اسفند 1299 تا فروردین 1323 جلب و محاکمه نماید.

در درجه اول مسبب کودتا آقاى سید ضیاءالدین طباطبایى چون خودشان فرمودند که مسبب کودتا آقاى سید ضیاءالدین طباطبایى چون خودشان فرمودند که مسبب کودتا من هستم و من در محکمه عالى ملى حاضر خواهم شد بنده به دوستان ایشان اعلام می­کنم که ایرادى نیست .

رضا شاه پهلوى، وزرا‌- وکلا- متصدیان امور دولت و شرکت­ها در مدت این 24 سال و رسیدگى دقیق به حساب دارایى و عواید آنها(صحیح است)

درجه دوم خائنین به میهن در قضیه شهریور 1320 و سمیرم و هفده آذرماه و غیره‏

درجه سوم تجار مقاطعه کار دلال اشخاص دیگرى که از اقتدار دیکتاتورى گذشته یا به اتکاى یکى از رجال و متصدیان امور یا از انحصارهاى دولتى به نفع شخصى و به ضرر ملت سوء استفاده نموده­اند(صحیح است)

براى اشخاص درجه اول و دوم با فرض اثبات جرم اعدام و ضبط اموال آنها (صحیح است) و براى اشخاص درجه سوم حبس و ضبط دارایى آنها .

پیشنهاد دوم:

مجلس شوراى ملى‏

به ملاحظه این که عده از اشخاص با این که تمول زیادى از برکت وجود این ملت بدبخت تحصیل نموده­اند و در موقع ذلت و بیچارگى آنها نخواستند شریک غم و شادى هموطنان خود باشند وجوه زیادى را منتقل به ممالک بیگانه نموده­اند و این عمل آنها خیانتى به سرمایه ملى محسوب بنابراین اینجانب غلامحسین رحیمیان پیشنهاد می­کنم که مجلس شوراى ملى تحت ماده واحده تصویب نماید. از یک ماه قبل از شهریور 1320 تا این تاریخ اشخاصى که سرمایه­اى از ایران که صورت ذخیره داشته باشد و به ممالک دیگرى منتقل کرده باشند رسیدگى و به منفعت ملت ایران ضبط و تقاضاى درخواست این وجوه از بانک­هاى خارج ایران. نمایندگان محترم تصدیق بفرمایید که پیکر ایران عزیز به واسطه خیانت­هاى یک مشت دزد و بى­ایمان مریض است این مریض را به حرف نمی­شود معالجه کرد در صورتى که مایلید ایران را زنده کنید و این مریض ناتوان معالجه و جانى پیدا بکند تنها دارویى که باعث شفا و بهبودى این مریض نیمه جان می­باشد نخستین خون خائنین است. ملت بدبخت و سیاه روز ایران این تقاضا را از نمایندگان محترم وطن پرست خود دارد .

بنده حس می­کنم که روحیه ملت ایران در این مجلس چهاردهم حکم­فرما است یقین دارم که در این حدس خود اشتباه نمی­کنم بنابراین تمنا می­کنم آقایانى که موافقت می­فرمایند تشریف بیاورند این پیشنهاد را امضا فرمایند که 15 نفر برسد و بعد براى جریان تقدیم مجلس بنمایم(صحیح است) یا می­فرمایند خدمت آقایان برسم که امضاء بفرمایند(صحیح است)

بعضى از نمایندگان- بعد از جلسه ممکن است. بسیار خوب .

3 - تقدیم طرح مربوط به تهیه قانون کار

رئیس- چهار نفر از آقایان دیگر هم اجازه خواسته­اند که قبل از دستور صحبت کنند ولى آقاى هاشمى پیشنهاد کرده­اند که وارد دستور شویم. آقاى ساسان هم پیشنهادى کرده­اند راجع به قانون کار و طرحى پیشنهاد کرده­اند که شاید مؤثر باشد در این کار قرائت مى‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد.)

+++

مجلس شوراى ملى‏

به طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند از قدیم‌الایام پیوسته بین کارگران و کارفرمایان کارخانه­جات مختلفه صنعتى اختلافات و مناقشاتى موجود بوده و در دو ساله اخیر در نقاط مختلفه بخصوص در صفحات شمال و اصفهان که کارخانه­جات بیشترى وجود دارد مناقشات منتهى به کشمکش و مبارزه­هایى گردیده که براى جامعه و کشور اثرات و نتایج وخیمى در برخواهد داشت و از طرفى تاکنون در قوانین موضوعه مقرراتى براى رسیدگى و حل اختلاف فیما بین کارگر و کارفرما مطابق معمول ممالک متمدنه پیش بینى نشده است علیهذا نظر به لزوم فورى تدوین و وضع قانون کار و نظر به این که وضع چنین قانونى مستلزم دقت در تدوین و آزمایش در عمل می­باشد ماده واحده زیر را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا دارد:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می­شود که با جلب نظر متخصصین و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ظرف مدتى که از یک ماه تجاوز نکند مقرراتى به عنوان آیین­نامه کار متناسب با وضع کشور و رعایت اصول و تجزیه­ای که در کشورهاى دیگر جهان قبول و اجرا شده تهیه و براى آزمایش تا شش ماه به موقع اجرا گذارد به طوری که در ضمن آن حقوق کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر به بهترین وجهى تأمین شود و پس از شش ماه همان مقررات را با اصلاحاتی که در آزمایش به دست می­آید به عنوان قانون کار براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى بنماید .

فرخ- دکتر رضازاده شفق- اسماعیل ظفرى- ذوالقدر- سیف پورفاطمى- ساسان- جمال امامى خویى- شریعت‌زاده- مؤید قوامى- دکتر طاهرى- مرآت اسفندیارى- تولیت ملک­مدنى- فرود- خلیل دشتى- فولادوند- مجد- اخوان فرهودى- دکتر اعتبار- فرمند- صدر قاضى .

رئیس- آقاى روى در این باب فرمایشى دارید؟

روحى- عرضى دارم این نقص دارد و نقصش این است که باید دولت را مکلف کرد که یک همچو قانونى بیاورد و به عقیده بنده به جاى مجاز است باید مکلف است نوشته شود یک قانونى حساسى است و باید دولت مکلف باشد هر چه زودتر آن را تهیه و تقدیم نماید .

دکتر عبده- این باید احاله شود به کمیسیون .

رئیس- آقاى دکتر اعتبار پیشنهاد دو فوریت در این لایحه کرده­اند .

اعتبار- رفتن این به کمیسیون معنى ندارد آقا(چرا آقا چرا) یعنى چیزى نیست که در اطراف آن مطالعه شود یک عده از آقایان پیشنهاد می­کنند به دولت که در ظرف یک ماه یک قانونى براى کار بیاورد ولى اگر این بخواهد برود به کمیسیون فقط اتلاف وقت خواهد شد و بس .

رئیس- آقاى دکتر عبده .

دکتر عبده- بنده در ظرف این چند جلسه که راجع به اغتشاش اصفهان صحبت شد نخواستم مداخله کنم ولى پس از آن که اشخاص ذى­نفع و کسانى که در جریان کار اصفهان اطلاعاتى دارند حرف­هایى زدند بنده بعد از این جریان این طور احساس کردم که شاید موجب این هرج و مرج و اغتشاش در اصفهان نبودن قانون کار است نمایندگان و ناطقین محترم متذکر شدند که براى رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما ما قانون نداریم و شاید موجب اساسى این هرج و مرج­ها همان نبودن قانون کار باشد منتهى چیزى که هست این است که قانون کار به نظر بنده کمال اهمیت را دارد و طورى نیست که قانونش را در اختیار دولت قرار دهیم یکى از مسائل است محتاج به بررسى و اظهارنظر است و اگر ما به خواهیم این را همان طور که آقاى دکتر اعتبار با قید در فوریت پیشنهاد فرمودند و آقاى ساسان در نظر گرفته­اند ما امروز این را با قید دو فوریت رأى بدهیم و اختیار تنظیم آیین­نامه را هم به دولت بدهیم به نظر بنده مصلحت نیست بنده معتقدم که این طرح به کمیسیون ارجاع شود در کمیسیون در اطراف قضیه رسیدگى شود و یک طرحى از طرف خود کمیسیون تهیه و بعداً به مجلس شوراى ملى ارائه شود و من تصور می­کنم اگر این کار بزودى انجام بشود از این اغتشاشات و هرج و مرج­هایى که در کشور ایجاد می­شود جلوگیرى خواهد شد.(صحیح است).

+++

طباطبایى- بنده اخطار نظامنامه دارم .

رئیس- بفرمایید .

طباطبایى- مطابق نظامنامه هر طرح قانونى که می­رود به کمیسیون مطرح می­شود توجه کنید آقا این که نوشته شده است طرح نیست مطلب ندارد از دولت خواهشى کرده­اند تقاضا کرده­اند طرح قانونى یعنى مثل لایحه دولت که ملاحظه کرده­اید یک مقدمة را می­نویسد بعد با یک ماده دو ماده تقدیم می­کند که وقتى می­خوانند ازش مطلب در می­آید این پیشنهاد فقط یک مطلب دارد و آن این است که دولت قانون کار را بردارد بیاورد به مجلس و مدتش هم مثلاً یک ماه است نمی­شود گفت که چون مطلب فوریت دارد نظامات را به هم بزنیم نظامات سرجایش صحیح است و به نظر من طرح قانونى هم نمی­تواند باشد زیرا وقتى طرح قانونى پیشنهاد می­شود هر چه هست قابل توجه است و باید مطابق نظامنامه برود به کمیسیون .

رئیس- آقاى دکتر طاهرى .

دکتر طاهرى- عقیده بنده این است که آقاى دکتر اعتبار موافقت بفرمایند که این طرح مطابق معمول برود به کمیسیون و نظر دولت هم جلب شود اگر هم اصلاحى درش لازم است بشود و برگردد به مجلس هر چه بیشتر مذاکره شود معطلیش بیشتر می­شود و از این جهت عقیده بنده این است که به طور عادى برود کمیسیون ..

رئیس- آقاى دکتر اعتبار .

دکتر اعتبار- آقایان همه معتقدند که این مناسبات بین کارگر و کارفرما باید هر چه زودتر معین شود که براى این کار یک قانونى بیاورند پیشنهادى که آقاى ساسان کرده­اند دولت را محدود می­کند که حتماً در ظرف یک ماه بیاورد ولى طرحى نیست که این قانون چه باشد پس اگر این طرح مطابق معمول برود به کمیسیون و در کمیسیون معمولاً حداقل چهارده روز وقت تلف می­شود و چیزى نیست که روى آن مطالعه شود که دولت بیاورد یا نیاورد باید که حتماً دولت بیاورد بنابراین بنده تقاضا می­کنم که موافقت بفرمایید که این تصمیم امروز گرفته شود و به طول نکشد .

رئیس- چند نفر دیگر از آقایان اجازه خواسته­اند ولى اگر اجازه می­فرمایید در باب فوریت رأى بگیریم آقایانى که با فوریت اول موافقند قیام نمایند(معدودى برخاستند) رد شد رجوع می­شود به کمیسیون مربوطه .

4 - مذاکره راجع به تعیین موقع جلسه آینده ختم جلسه

رئیس- آقایان چون خیلى کار کرده­اند و خسته شده­اند اگر اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه‏ . . .

جمعى از نمایندگان- جلسه چهارشنبه است آقا .

رئیس- دو علت دارد یکى این که تندنویسى ما هنوز تکمیل نشده و نمی­تواند به موقع برساند صورت جلسات را (فریور- صورت جلسه لازم نیست) دیگر این که هیئت رئیسه جلساتى براى امور ادارى مجلس دارند که آنها هم اهمیت دارد (فریور- مجلس رأى داده است آقا) مجلس رأى داده باشد ممکن است باز هم رأى بدهد بنده علت را دارم عرض می­کنم براى این که کارهاى دیگرى هم هست و دیر می­شود باید انجام شود الان هم رأى می­گیریم(عده کافى نیست) .

دکتر کشاورز- براى این که بنده اشکال را در حاضر نبودن صورت جلسه مى­بینم تصور می­کنم راه حلش این باشد که تنفسى داده شود تا فردا صبح صورت جلسه را روز پنجشنبه بدهند .

رئیس- آخر باید بتوانند حاضر کنند(فریور- لازم نیست)

هاشمى- یک پیشنهادى شد و بدون این که بحث شود در اشکالات کار مجلس رأى داد حالا ما آن را قانون لازم­الاتباع هم تلقى می­کنیم ولى یک هفته دو هفته موافقت بفرمایید تأخیر بیفتد تا وسایل کارمان کامل بشود وقتى ترتیب کار تندنویسى را دادیم اطاعت می­کنیم حالا آقایان می­فرمایند بر آن رأى سابق باشیم بنده در هر صورت موافق نیستم .

بعضى از نمایندگان- چهارشنبه عوض پنجشنبه باشد .

رئیس- پنجشنبه و چهارشنبه فرق نمی­کند باید صورت

+++

مجلس را حاضر کنند نمی­توانند. آقاى رفیع‏

رفیع- عرض کنم براى این که مجلس رأى داد براى روز چهارشنبه البته محققاً باید دوباره رأى بدهد که بشود آقایان هم صحیح می­فرمایند اسباب کارشان حاضر نیست به این جهت جمع بین هر دو می­کنیم عجالتاً روز پنجشنبه باشد بعد از آن مجلس دوباره رأى بدهند که با رأى مجلس معین شد باشد براى پنجشنبه .

رئیس- آقاى ملک­مدنى .‏

ملک‌مدنى- عرض کنم پیشنهادى که آقایان کردند براى این بود که می­خواستند یک سؤالاتى که از وزرا دارند بکنند و دیگر نطق قبل از دستور نشود امروز که ما آمدیم در مجلس یک کار اساسى نکردیم تمام صحبت در اطراف مذاکراتى بود که آقایان گفتند و شنیدند فردا هم که آمدیم باید جلسه فقط مخصوص باشد به نطق قبل از دستور کارى هم که نداریم آقایان موافقت کنند براى پس فردا اگر سؤالاتى هم دارند پس فردا بفرمایند براى این که آقا فایده ندارد ما جلسات را زیاد کنیم اگر کار زیاد داریم صبح زود بیاییم کار به کنیم امروز تمام منحصر شده است به مذاکرات قبل از دستور و سؤال از وزرا چهارشنبه و پنجشنبه هم که فرقى ندارد اگر آقایان موافقت می­فرمایند جلسه پنجشنبه باشد .

دکتر زنگنه- بنده اخطار نظامنامه اى دارم .‏

رئیس- بفرمایید .

دکتر زنگنه در این جلسه عده­اى از آقایان لایحه­اى با قید دو فوریت تقدیم کردند بنابراین این چیزى در دستور ما نبود هیچ توجه به این نشد در ضمن مذاکرات قبل از دستور یک دفعه رفتیم یک دستور تازه یک پیشنهادى آقاى ساسان فرمودند و به جاى خودش هم حسابى بود ولى قید فوریت نشده بود مطرح شد مخالف و موافق صحبت کردند بعد وارد دستور شدیم در صورتى که رأى به ورود دستور گرفته نشده بود بعد دو مرتبه از دستور بیرون آمدیم نطق قبل از دستور شروع شد الان هم راجع به فردا صحبت می‌شود در صورتی که اساساً فلسفه این موضوع این بود که گفته شد از نطق قبل از دستور خلاص بشویم دو ماه است که مجلس تشکیل شده و ما هیچ کارى نکرده­ایم در صورتی که نطق­هاى قبل از دستور هم همه می­دانیم چه شخصى و چه راجع به شهرستان­ها اصلاً اثرى ندارد کارهاى مجلس شوراى ملى یا باید صورت قانون در بیاید یا سؤال و استیضاح از این سه صورت خارج نیست نطق قبل از دستور به نظر بنده فایده ندارد در روزنامه هم ممکن است آقایان مقاله بنویسند و در معرض افکار عامه بگذارند ولى اینجا دستگاهى است براى قانونگذارى اگر شما می­خواهید قانون بگذارید پس باید کارهایى که مخالف آن است واقعاً از میان بردارید روز چهارشنبه منحصر به نطق قبل از دستور و سؤال باشد بعد از آن که یک اصلاحى شد که آن را به نظر بنده خراب کرد و گفتند که خیر قبل از دستور هم باشد اگر این هم باشد روز چهارشنبه بى­نتیجه است .

رئیس- رأى می­گیریم آقایانی که موافقت می­فرمایند جلسه پنجشنبه باشد قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد

جلسه آینده روز پنجشبنه دستور هم همان لایحه نظارت است و قسم‏

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد صادق طباطبایى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294123!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)