کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 252 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه هفتم دی ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین خارجی جهت مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی و تکمیل کادر آموزشی

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای ابتهاج

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال مجدد به مجلس سنا

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی و کار راجع به الحاق به مقاوله‌نامه منع کار اجباری

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 252

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه هفتم دی ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین خارجی جهت مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی و تکمیل کادر آموزشی

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای ابتهاج

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال مجدد به مجلس سنا

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی و کار راجع به الحاق به مقاوله‌نامه منع کار اجباری

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه- آقایان:

اکبر، مجید ابراهیمى، مهندس فروغى، دادگر، صادق بوشهرى، فرود، دکتر حسن افشار، اخوان، مسعودى، ذوالفقارى، باقر بوشهرى، برومند، کدیور، دشتى، خرازى، دکتر دادفر، شادمان، سنندجى، قنات‌آبادى، بوربور، اورنگ، دکتر شاهکار، امامى خوئى، مهندس ظفر، تیمورتاش، دکتر دیبا.

غایبین بی‌اجازه- آقایان:

کورس، دکتر فریدون افشار، عبدالحمید بختیار، عامرى، دکترطاهرى، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشى، قراگزلو، مهندس فیروز.

دیرآمدگان و زودرفتگان با ‌اجازه- آقایان:

دکتر امیر حکمت، دکتر آهى، دکتر نفیسى، امیدسالار، طباطبایى قمى، صراف‌زاده.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین خارجى جهه مدارس فنى و حرفه‌اى و کشاورزى و تکمیل کادر آموزشى‏

رئیس- امروز نطق قبل از دستور نداریم. لایحه مربوط به استخدام معلمین مدارس فنى در جلسه گذشته مطرح بود مذاکره در ماده اول آن تمام شد. حالا ماده دوم مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 2- وزارت فرهنگ می‌تواند براى تکمیل کادر تعلیماتى مدارس عالیه فنى که دوره تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد ایرانیانى را که در یکى از رشته‌هاى فنى داراى تحصیلات درجه دکترى یا معادل آن باشند با پایه یک دانشیارى استخدام نماید ترتیب استخدام این قبیل دانشیاران و همچنین ترفیعات آنان به مقام استادى طبق قوانین مربوط به انتخاب دانشیاران و استادان دانشگاه خواهد بود و نیز براى تأمین کادر دبیرى مدارس عالیه فنى و هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشسراهاى کشاورزى وزارت فرهنگ می‌تواند کسانى را که داراى درجه مهندسى معادل لیسانس یا فوق لیسانس در رشته‌هاى فنى یا کشاورزى باشند با پایه یک دبیرى مطابق مقررات مربوط به دبیران استخدام نماید ترفیع این دبیران نیز تابع مقررات قانون استخدام دبیران خواهد بود.

رئیس- در این ماده کسى اجازه نخواسته پیشنهادات ماده دوم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

پیشنهاد می‌کنم ماده 2 لایحه به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 2- وزارت فرهنگ مجاز است براى تکمیل کادر تعلیمات مدارس حرفه‌اى خود ایرانیانى را که داراى تحصیلات منظم متوسطه و یا بیشتر بوده ولى در حرفه معینى داراى بصیرت و اطلاعات و تخصص باشند براى مدت شش سال براى تدریس استخدام کند حق‌الزحمه آنها با موافقت وزارت دارایى معین و پرداخت خواهد شد.- مهندس جفرودى‏

ریاست معظم مجلس شورای ملى

پیشنهاد می‌نماید که در ماده دوم در سطر سوم بعد از کلمه دکترى یا معادل آن جمله (مهندسین فوق لیسانس) نیز اضافه شود.- مهندس بهبودى‏

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملى‏

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در ماده 2 قانون در سطر چهارم بعد از (پایه دانشیارى) جمله (که حداکثر از پایه پنج دانشیارى تجاوز نخواهد کرد) اضافه شود.- دکتر امین

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده 2 اضافه شود.

تبصره- وزارت فرهنگ مکلف است که در تأسیس مدارس حرفه‌ای و کشاورزى شهرستان‌ها را مقدم بدارد.- دکتر امین

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده 2 قانون در سطر دوم جمله (کمتر از لیسانس نباشد) به شرح (کمتر از دبیرستان کامل نباشد) اصلاح شود.

دکتر امین‏

رئیس- ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- وزارت فرهنگ در صورت احتیاج می‌تواند پایه دبیرى یا ادارى دارندگان تحصیلات دکترى یا معادل آن را در رشته‌هاى فنى یا کشاورزى به شرط آن که لااقل مدت هشت سال در مدارس عالى فنى یا کشاورزى سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتى به پایه دانشیارى تبدیل نماید و همچنین مى‌تواند با پایه ادارى دارندگان تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس در رشته‌هاى فنى یا کشاروزى را به شرط آن که

+++

 در موقع تصویب این قانون لااقل سه سال در مدارس فنى یا کشاورزى سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتى به پایه دبیرى تبدیل نماید این قبیل اشخاص باید منحصراً در مدارس فنى و کشاورزى خدمت نمایند در غیر این صورت رتبه آنها به صورت اول برمی‌گردد.

تبصره- در صورتى که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیارى و یا دبیرى زیادتر و از پایه بالاتر کمتر باشد پایه بالاتر اعطا مى‌گردد.

رئیس- آقاى دکتر شفیع امین بفرمایید.

دکتر شفیع امین- بنده با اصل ماده مخالفت زیادى ندارم فقط در دو جا ماده روشن نیست که بنده خواستم توضیح بخواهم در قسمتى که راجع به تبدیل پایه‌ها گفته‌اند هر حقوقى که مى‌گیرند عیناً تبدیل شود به پایه دانشیارى به نظر بنده این صحیح نیست مثلاً اگر مستخدمینی پایه 8 و 9 اداری دارند هر چه حقوق می‌گیرند عیناً تبدیل شود به پایه دانشیاری این بر خلاف اصول دانشگاهى است علت این که در دانشگاه اشخاصى هستند عده زیادى دردستگاه‌هاى پزشکى یا فنى یا قسمت دیگر هستند اینها با پایه یک شروع کرده‌اند حالا پایه 8 یا 9 استادى یا دانشیارى هستند حالا ما در این قانون مى‌گذاریم که معادل هر پایه قضایى یا ادارى یا پزشکى که حقوق مى‌گیرند تبدیل به رتبه دانشیارى بشود این برخلاف قوانین گذشته است و صلاح نیست بنده این را اصلاح کرده‌ام و به صورت یک تبصره‌اى تقدیم جناب آقاى رئیس کردم چون در قانونى که چندى پیش گذشت اجازه دادن بیش از پایه 5 دانشیارى نداده‌اند حقوق را مى‌توانید اضافه کنید پول دادن معادل حقوقى که مى‌گیرد مانعى ندارد معادل حقوقى که مى‌گرفته بهش بدهید ولى پایه دانشیارى بیش از 5 نباشد آقایان اساتید محترم دانشگاه اینجا تشریف دارند مى‌دانند هر کس که به دانشگاه رفته است از پایه یک شروع کرده است و بعد رتبه‌ها را طى کرده تا رسیده به پایه بالاتر ما بیاییم اشخاصى که ممکن است سال پیش یک دکترایى گرفته یا معادل دکترا شده است وپایه 8 یا 9 ادارى است این را عیناً تبدیل به پایه 8 یا 9 دانشیارى بکنیم این صحیح نیست این مخالف اصول دانشگاهى است که یک اصلى را از بین می‌برد و حقوق اساتید را از بین می‌برد حقوق مى‌شود داد قبلاً صحبت شد براى متخصصینى که از اروپا مى‌آیند براى آنها حداکثر پایه 5 دانشیارى قائل شدیم علت ندارد آنهایى که در ادارات بوده‌اند و از دستگاه تعلیمى هم دور بوده‌اند فقط به صرف این که 8 سال سابقه تدریس داشته او را بیاوریم پایه ادارى یا پزشکى یا قضاییش را تبدیل بکنیم به پایه دانشیارى این مخالف اصول است و به عقیده بنده صحیح نیست یک اصلاحى هم بنده داده‌ام آقایان توجه بفرمایند که حقوق را می‌شود داد ولى پایه را نمى‌شود داد.

رئیس- آقاى مهران مخالفید؟

احمد مهران- بنده مخبر کمیسیون استخدام هستم اجازه مى‌فرمایید توضیح عرض کنم؟

رئیس- بفرمایید.

احمد مهران- اصل بر این است در این موقع یک تحولى براى بسط تعلیمات حرفه‌اى در مملکت در شرف وقوع و تکوین است اشخاصى که در تعلیم حرفه‌اى اعم از فنى و کشاورزى تخصص دارند اینها را براى این کار متمرکز و متشکل کنند و این‌ها را بیاورند و در مدارس مربوطه به این کار از وجودشان استفاده کنند ماده 3 این قانون به این منظور تنظیم شده است که بشود کسانى که در رشته‌هاى فنى و کشاورزى تخصصى دارند خواه معادل دکترا و خواه معادل لیسانس اینها را بشود براى این منظور جمع‌آورى کرد چون در غیر این صورت بایستى متخصص خارجى آورد و یا لااقل عده متخصصین خارجى که در ماده اول این قانون ذکر شده زیادتر گردد اما این که فرمودند ممکن است منتهى بیش از پایه 5 دانشیارى داده نشود آقاى دکتر امین این اشخاص کسانى هستند که در خدمت دولت می‌باشند آن پایه 5 دانشیارى را به کسانى می‌دهند که از خارجه بیایند و تاکنون سابقه خدمت دولتى ندارند ولى کسانى که در خدمت دولت هستند براى این که تشویق بشوند که در مدارس حرفه اى تعلیم بکنند اینها را گفتند آخرین دریافتی‌شان ملاک تشخیص پایه مى‌شود چون مفهوم مخالفش اگر همچو حرفى بزنند این مى‌شود که بعضى از اینها یک چیزى از حقوقشان کسر مى‌شود (دکتر امین- حقوق مانعى نیست) اجازه بفرمایید و در این صورت تصدیق خواهید فرمود اگر کسى مثلاً حقوقش معادل رتبه 8 دانشیارى باشد بیاید با رتبه 5 دانشیارى وارد دستگاه تعلیمات حرفه‌اى بشود این یک طورى است که مسلماً قبول نمی‌کنند و اساساً تشویقى براى این مقصود نیست در حالى که با توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به بسط تعلیمات حرفه‌اى ما باید قائل به این بشویم که از کسى که می‌خواهیم از اطلاعاتش استفاده کنیم دیگر چیزى از حقوقش کم نکنیم، بنابراین این که دارندگان دکترا یا دارندگان لیسانس از شعب فنى و کشاورزى با آخرین حقوق دریافتى بیایند مشغول خدمت بشوند این یک چیزى کاملاً طبیعى وبسیار عادى است و از این جهت بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید ماده به همین صورتى که هست تصویب بشود.

رئیس- پیشنهادات ماده سوم قرائت و به کمیسیون فرستاده مى‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 3 از لایحه حذف گردد.- مهندس جفرودى‏

ریاست معظم مجلس شورای ملى

پیشنهاد مى‌نماید در ماده سوم در سطر دوم بعد از جمله (دکترا یا معادل آن) جمله (فوق لیسانس) اضافه شود و در سطر پنجم همان ماده کلمه فوق لیسانس حذف گردد.- مهندس جفرودى‏

رئیس- ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- حقوق معلمین مدارس فنى و کشاورزى که از محل اعتبارات سازمان برنامه استخدام شده و در هنرستان‌ها و مدارس کشاورزى خدمت نموده یا می‌نمایند از تاریخ 18 اسفند 1335 از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بر مأخذ پیمان‌نامه آنها قابل پرداخت می‌باشد.

رئیس- آقاى عمیدى نورى مخالفید؟ بفرمایید

عمیدى نورى- این ماده همان اشکال اصولى را دارد که جناب آقاى اردلان در جلسه گذشته توجه فرمودند ما در اواخر سال 37 هستیم و هنوز در شور اول این لایحه هستم که اگر شور دومش هم تمام شود و برود به مجلس سنا به سال 38 می‌رسد و آن‌وقت راجع به کار 35 که وجوهى گرفته شده و پرداخت شده است یک تصویبى مى‌کنیم یک تنفیذى مى‌کنیم بنده نمى‌دانم اصولاً مجلس شوراى ملى عقیده دارد این جور قوانین بودجه‌اى بگذراند که کارى را دولت خودش انجام بدهد و بعد از چند سال بیاید مجوزى بگیرد؟ به اصطلاح چون این بیان را جناب آقاى وزیر فرهنگ هم فرمودند که می‌خواهیم مجوزى بگیریم بنده معتقد نیستم که به این ترتیب کار مالى مملکت عمل شود که دولت و دستگاهش کارهایى را از نظر مالى انجام بدهد خرجى بکند و پرداخت بکند بعد به امید این که ما می‌آییم مجوزى را می‌گیریم در یک لایحه‌اى یک ماده‌اى بگذارند و بخواهند مجوزى براى عمل خودشان تحصیل کنند به این جهت است که بنده با این ماده مخالفم و در عین حال که معتقدم بایستى به کار مدارس حرفه‌اى توجه کامل شود و آقایان دبیران و استادان ما از حقوق واقعى خودشان برخوردار شوند آقاى وزیر فرهنگ این عقیده را هم دارم که بایستى امر مالى که مخصوصاً از وظایف اختصاصى مجلس شورای ملى است این حق را بایستى بهش احترام گذاشت و این‌گونه امور مالى باید قبلاً با اجازه مجلس شورای ملى انجام شود بعد پرداخت شود والااین شکل برخلاف اصل و خلاف حق نظارت مجلس شوراى ملى است.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- بنده در جلسه گذشته توضیحى در این باب عرض کردم و حالا باز یادآورى مى‌کنم که بر اثر تصویب قانون برنامه که در آن یک ماده است که تأسیساتى که از طرف سازمان برنامه به وجود می‌آید و در اختیار دولت گذاشته می‌شود مخارج نگاهدارى و اداره‌اش به عهده دولت است این معلمینى که ملاحظه می‌فرمایید زیاد نیستند اینها را سازمان برنامه استخدام کرده و حقوق گزافى هم ندارند و حقوق مختصرى دارند مشغول خدمت در این دبیرستان‌ها بوده‌اند بعد به اتکاء این قانون سازمان برنامه از پرداخت حقوق اینان خوددارى کرد وگفت حقوق اینها را بایستى دولت بدهد البته این جریان طورى نیست که در یک تاریخ معینى این مذاکره شده باشد بعد از چندین ماه مذاکره و مباحثه و بالاخره طرح و موضوع در کمیسیون سازمان برنامه تصمیم بر این اتخاذ شد که حقوق اینها را وزارت فرهنگ بدهد چون این قانون در دست تهیه بود ما در این قانون این ماده را گذاشتیم و حالا هم تقدیم نکردیم و چندین ماه است که در کمیسیون‌ها رسیدگى می‌شود و حالا هم شاید چند ماه دیگر طول می‌کشد که جریان قانونگذارى آن را مجلس سنا تمام شود البته خواه ناخواه یک مدتى طول می‌کشد و این معلمین بالاخره اگر می‌خواستیم مرخصشان بکنیم کارشان لنگ می‌نماید و اگر می‌خواسیتم نگهشان بداریم مجوزى براى پرداخت حقوقشان در دست نبود این است که بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که به این ترتیب حقوق آنها پرداخته شود البته بنده هم تصدیق می‌کنم کار صحیحى نیست باید در امور مالى توجه کرد که هر تعهدى که دول می‌کند با مجوز قبلى و قانونى باشد و ما هم به اتکای این که در بودجه وزارت فرهنگ منظور شده و بودجه ما هم تصویب شده است باید عرض کنم که خلاف قانونى هم نشده منتهى در جریان گذاشتن قانون بودیم بودجه وزارت فرهنگ هم امسال تصویب شده و اعتبار حقوق اینها هم در بودجه هست بدین جهت استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید که این ماده تصویب شود و مجوزى براى پرداخت حقوق اینها در دست باشد.

رئیس- دیگر در این ماده کسى اجازه نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده است ماده پنجم قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- به معلمینى که لازم باشد تمام روز در هنرسراى عالی فنی و یا در دانشکده‌هاى فنى و مدارس فنى و یا حرفه‌اى به کارهاى تعلیماتى یا علمى یا نظرى اشتغال ورزند فوق‌العاده اضافه کار مقطوع

+++

 طبق آیین‌نامه‌اى که باموافقت وزارتین دارایى و فرهنگ تنظیم می‌شود پرداخت خواهد شد مقررات خدمت تمام روز معلمین و همچنین دروسى که ایجاب می‌کند معلمین تمام روزرا خدمت کنند باید به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد این‌گونه معلمین و استادکاران حق اشتغال به خدمت دیگرى ندارند.

رئیس- در ماده کسى اجازه نخواسته است ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وزارت فرنگ مجاز است استادکاران ماهر ایرانى در رشته‌هاى مختلف را که براى تعلیم در مدارس فنى وحرفه‌اى و هنرى و کشاورزى احتیاج دارد در صورتى که صلاحیت و مهارت آنها مورد گواهى استاد یا معلم درس و شوراى مدرسه مربوط باشد به عنوان استادکار به طور روزمزد به کار بگمارد. میزان دستمزد این قبیل استادکاران در هر سال با موافقت وزارت دارایى از طرف وزارت فرهنگ تعیین می‌گردد.

تبصره- وزارتخانه‌هایی که داراى مدارس حرفه‌اى و فنى مى‌باشند می‌توانند از این ماده استفاده نمایند.

رئیس- آقاى مهدوى فرمایشى دارید بفرمایید؟

مهدوى- بنده تصور می‌کنم این لایحه یکى از بهترین لوایحى است که وزارت فرهنگ تقدیم کرده است البته آنچه ما بایستى در آتیه انتظارداشته باشیم طرز اجراى این لایحه و نتیجه‌ای است که از آن گرفته می‌شود این است که بنده می‌خواستم تذکرى به آقاى وزیر فرهنگ در این مورد بدهم و آن این است که از وجود یک مؤسسه‌ای که از طرف عده‌اى از کلیمیان بنام ارث تشکیل شده است استفاده کنیم چندى قبل بنده رفتم و از آنجا دیدن کردم این مؤسسه داراى 400 شعبه است در ممالک مختلف الآن شما از وجود این مؤسسه و معلمین و استادکارانی که در آنجا هستند مى‌توانید استفاده کنید رئیس آن یک نفر سویسى است اینها بسیار خوب استفاده می‌کنند و استادکارهاى بزرگ و کوچک را هم تحویل جامعه می‌دهند و به نظر بنده طرز کار این مؤسسه عملى‌ترین طرزی است که ما مى‌توانیم در تهران و ولایات روى نمونه این مدرسه مدرسه‌هایى دایر کنیم این را خواستم تقاضا کنم توجهى بفرمایید از جاهاى دیگر هم گویا علاوه از وزارت فرهنگ از وزارت صنایع هم ظاهراً کمک‌هایى به آنها می‌شود خواستم تقاضاکنم اگر ممکن است توجهى به حال آنها بفرمایید که آنها تشویق شوند.

وزرات فرهنگ- از وزارت فرهنک هم به این مؤسسه کمک خرج داده مى‌شود.

رئیس- ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- وزارت فرهنگ براى اجراى این قانون مى‌تواند از مجموعه اعتبارات پرسنلى بودجه خود استفاده نمایید.

رئیس- کسى اجازه نخواسته ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- وزارت فرهنگ مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

رئیس- لایحه با پیشنهادات براى شور دوم به کمیسیون فرستاده مى‌شود.

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى ابتهاج

رئیس- آقاى ابتهاج.

ابتهاج- بنده سؤالى از وزارت دارایى کرده‌ام تقدیم مى‌کنم‏.

رئیس- ابلاغ می‌شود.

4- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک و ارجاع مجدد به مجلس سنا

رئیس- شور دوم لایحه‌ای که مجلس سنا رسیده راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

(به شرح آتى خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه 10 آذر ماه 1337 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک را با حضور آقاى وزیر دادگسترى براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات لازم و با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده 1- تبصره ذیل به ماده 15 قانون ثبت اضافه می‌شود:

تبصره- از تاریخ اجراى این قانون تحدید حدود املاکى که یک یا چند حد آن اراضى موات یا شارع یا مرتع عمومى و یا جنگل عمومى باشد باید به وسیله انتشار آگهى تحدیدى انجام شود. عدم حضور نماینده ادارات و بنگاه‌هاى مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

ماده 2- تبصره ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 34 قانون ثبت اضافه می‌شود.

تبصره- با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاى صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایى پایان یافته محسوب و پس از انقضای مدت دو ماه سند انتقال صادر می‌شود مگر این که بدهکار ظرف مدت مذبور کلیه بدهى خود را و اجور و خسارات را بپردازد.

ماده 3- عبارت زیر به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه می‌شود:

«و در این مورد به هر حال بایستى موعد مقرردر سند معامله متقضى شده باشد و براى مزایده مال بر طبق مقررات ماده 34 یا رعایت 3 ماه مذکور در ماده مزبور اقدام خواهد شد.»

ماده 4- اگهى‌هاى نوبتى مذکور در ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ اجراى این قانون فقط در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.

مأمور انتشار آگهى‌ها پس از انتشار و ارسال اگهى باید گواهى انتشار را از کدخداى محل یا ژاندارمرى یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتى به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهى لازم را به مأمور ثبت بدهند.

ماده 5- وزرات دادگسترى مجازاست به منظور کارآموزى و تربیت کارمندان فنى ثبت و حساب دارى و بایگان و نقشه‌بردار جهت تکمیل تشکیلات و پیشرفت امور ثبت آموزشگاه مخصوصى براى سه دوره یک ساله در مرکز تأسیس نماید.

داوطلبان این آموزشگاه حتى‌المقدور و با حق تقدم از بین کارمندان و خدمتگزاران وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى یا بنگاه‌هایى که با سرمایه دولت اداره می‌شوند اعم از این که خدمت آنها رسمى یا دون پایه یا قراردادى باشد و همچنین دفتریاران از طریق مسابقه انتخاب خواهند شد و پس از پذیرفته شدن در امتحان نهایى آموزشگاه چنانچه قبلاً پایه نداشته باشند با پایه دو و اگر داراى پایه بوده با یک پایه بالاتر به خدمت قبول می‌شوند.

داوطلبان غیرمستخدم دولت باید حداقل داراى مدارک تحصیلى رسمى پنچ ساله متوسطه باشند و داوطلبان مستخدم دولت حداقل باید داراى مدارک رسمى تحصیلى سه ساله اول متوسطه و از لحاظ سن حداکثر سی ساله باشند. سایر شرایط قبول داوطلب و مواد مسابقه و برنامه دروس و ترتیب تعیین معلمین و ساعات دروس و طرز امتحانات طبق آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

تبصره- ترتیب ترفیع در پایه‌ها براى این مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام کشورى مى‌باشد. پایه آنها اعم از پایه اعطایى یا پایه ترفیعى وقتى تصویب می‌شود که لااقل چهار سال خارج از مرکز به تعیین اداره کل ثبت انجام وظیفه نمایند. در نقاط بد آب‌وهوا به منظور فوق دو سال توقف کافى است.

ماده 6- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون مى‌باشد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور استخدام در جلسه 16 آذر 1337 با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى به لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک براى شور دوم رسیدگى نمود و ماده استخدامى را مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دادگسترى تقدیم مى‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران‏

رئیس- شور دوم لایحه است. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 1- تبصره ذیل به ماده 15 قانون ثبت اضافه می‌شود:

تبصره- از تاریخ اجراى این قانون تحدید حدود املاکى که یک یا چند حد آن اراضى موات یا شارع یا مرتع عمومى ویا جنگل عمومى باشند باید به وسیله انتشار آگهى تحدیدى انجام شود. عدم حضور نماینده ادارات و بنگاه‌هاى مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

رئیس- چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- تبصره ذیل به عنوان تبصره 5 به ماده 34 قانون ثبت اضافه می‌شود:

تبصره- با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده عملیات اجرایى پایان یافته محسوب و پس از انقضای مدت دو ماه سند انتقال صادر می‌شود مگر این که بدهکار ظرف مدت مزبور کلیه بدهى خود را جور و خسارات را بپردازد.

رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانى موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- عبارت زیر به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه می‌شود.

«و در این مورد به هر حال بایستى موعد مقرر در سند معامله منقضى شده باشد و براى مزایده مال بر طبق مقررات ماده 34 با رعایت سه ماه مذکور در ماده مزبور اقدام خواهد»

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى شود به ماده سوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهار مطرح و قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت می‌شود)

ماده 4- آگهى‌هاى نوبتى مذکور

+++

 در ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ اجراى این قانون فقط در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.

مأمور انتشار آگهى‌ها پس از انتشار و الصاق اگهى باید گواهى انتشار را از کدخداى محل یا ژاندارمرى یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید در این مورد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهى لازم را به مأمور ثبت بدهند.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 5 مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- وزارت دادگسترى مجاز است به منظور کارآموزى و تربیت کارمندان فنى ثبت و حساب‌دار و بایگان و نقشه‌بردار جهت تکمیل تشکیلات و پیشرفت امور ثبت آموزشگاه مخصوصى براى سه دوره یک ساله در مرکز تأسیس نماید.

داوطلبان این آموزشگاه حتى‌المقدور و با حق تقدم از بین کارمندان و خدمتگزاران وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى یا بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت اداره مى‌شوند اعم از این که خدمت آنها رسمى یا دون پایه یا قراردادى باشد و همچنین دفتریاران از طریق مسابقه انتخاب خواهند شد و پس از پذیرفته شدن در امتحان نهایى آموزشگاه چنانچه قبلاً پایه نداشته باشند با پایه دو و اگر داراى پایه بوده با یک پایه بالاتر به خدمت قبول می‌شوند.

داوطلبان غیرمستخدم دولت باید حداقل باید داراى مدرک تحصیلی رسمی پنج ساله متوسطه باشند و داوطلبان مستخدم دولت حداقل باید دارای مدرک رسمى تحصیلى سه ساله اول متوسطه و از لحاظ سن حد اکثر سى سال باشند. سایر شرایط قبول داوطلب و مواد مسابقه و برنامه دروس و ترتیب تعیین معلمین و ساعات دروس و طرز امتحانات طبق آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

تبصره- ترتیب ترفیع در پایه‌ها براى مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام کشورى می‌باشد. پایه آنها اعم از پایه اعطایى یا پایه ترفیعى وقتى تثبیت می‌شود که لااقل چهار سال خارج از مرکز به تعیین اداره کل ثبت انجام وظیفه نمایند. در نقاط بد آب‌وهوا به منظور فوق دو سال توقف کافى است‏.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 6 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 6 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است لذا رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه با اصلاحاتى که به عمل آمده است چون این لایحه 9 ماده بوده است که مجلس سنا آمده و مجلس شوراى ملى این را اصلاح نمود. در 6 ماده آقایانى که با مجموع لایحه و اصلاحات آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاح شده مجدداً به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

5- شور دوم گزارش کمیسیون اجتماعى و کار راجع به مقاوله‌نامه منع کار اجبارى و تصویب آن

رئیس- شور دوم لایحه الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى مربوط به منع کار اجبارى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور اجتماعى کار با حضور آقاى وزیر کار لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى شماره 105 مربوط به منع کار اجبارى را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات لازم عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى شماره 105 در خصوص منع کار اجبارى (1957) که مشتمل بر یک مقدمه و 10 ماده است تصویب می‌شود.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه 18 آذرماه 1327 با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللى شماره 105 مربوط به منع کار اجبارى را مطرح و ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون امور اجتماعى و کار به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس- کلیات لایحه که مشتمل بر ماده واحده است مطرح است کسى در کلیات اجازه صحبت نخواسته است لذا رأى مى‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است و قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقاوله‌نامه شماره 105 در خصوص کار اجبارى (1957) که مشتمل بر یک مقدمه و 10 ماده است تصویب مى‌شود.

رئیس- البته این شور دوم است چون فوریت آن قبلاً مجلس تصویب کرده است در ماده واحده هم کسى اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده‏.

اردلان- اجازه بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت مى‌شود.

(ماده واحده به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ مى‌شود.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چیزى که در دستور است شور دوم طرحى است که آقایان نمایندگان داده‌اند راجع به تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه انتظامى چون طرح است البته باید وزیر مربوطه حاضر باشد و مربوط به وزیر دادگسترى است باید اطلاع بدهند که حاضر بشوند.

لایحه ساختمان سد لار و لتیان هنوز تمام نشده و مخبر گزارش را امضا نکرده است بنابراین چیزى در دستور نداریم با موافقت آقایان جلسه را ختم مى‌کنیم در جلسه آینده اطلاع داده مى‌شود به آقایان وزرایى که لوایحى دارند اول وقت در مجلس حاضر بشوند (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه نهم دی ماه خواهد بود.

(مجلس یک ساعت و 20 دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295319!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)