کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 24 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 بهمن ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم فوریت لایحه جلوگیرى از احتکار

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 24

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 بهمن ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم فوریت لایحه جلوگیرى از احتکار

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز بیست و سوم بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، صدر، محیط لاریجانی، یمین اسفندیاری، خواجه نوری، عطا‌الله پالیزی، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، شیرازی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، مستشار، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، ناصری، اکبر، نیک‌پور، خسروشاهی، پناهی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد)

صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه یک فورى جلوگیرى ازاحتکار

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند راجع به موضوع کالاهاى مورد احتیاج ضرورى عامه و جلوگیرى از احتکار آنها لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و تقاضاى یک فوریت را دارم که زودتر این لایحه مورد تصویب مجلس شوراى ملى واقع شود. (صحیح است)

(لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

رئیس- لایحه به کمیسیون دادگسترى ارجاع می‌شود رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه. آقایانی که با فوریت لایحه موافقند برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- مطرح شود.

دبستانى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دبستانى- بنده در جلسه گذشته سؤالى از آقاى وزیر دارایى کرده بودم آیا براى جواب حاضرند؟

وزیردارایى- بنده اطلاعى از سؤال جنابعالى ندارم.

+++

رئیس- اگر حاضرند آن وقت سؤال کنید.

وزیر دارایى- سؤال جنابعالى هنوز به اطلاع بنده نرسیده است.

طباطبایى- پس می‌ماند براى جلسه بعد.

رئیس- آقاى نقابت اجازه براى چه خواسته بودید؟

نقابت- بنده در فوریت این لایحه اجازه خواسته بودم آیا تصویب شده است؟

رئیس- بلى تصویب شده است. اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جمعى از نمایندگان- دستور

انوار- بنده توضیح دارم آقا.

رئیس- دعوا که نداریم آقا بفرمایید. چه فرمایشى داشتید؟

انوار- بنده خواستم عرض کنم لایحه را بخوانند تا ما بفهمیم چیست؟

جمعى از نمایندگان- خیر خیر خواندنش لازم نیست.

انوار- آخر با این جور که نمی‌شود، این چه ترتیبى است لایحه که خوانده نشد چطور به فوریتش رأى داده شده.

(همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)

انوار- نگذارید والله نگذارید سابقه بد در مجلس نگذارید.

روحى- در جلسه خصوصى خوانده شده است و همه مستحضرند.

انوار- من نبودم در جلسه خصوصى. والله نبودم. باید خوانده شود باید فهمیده شود آن وقت در فوریتش حرف زده شود.

رئیس- عصبانى نشوید آقا فوریت لایحه تصویب شده است.

عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه.

دکتر سنگ- دستور دستور

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه (پس فردا) سه ساعت قبل از ظهر و دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293890!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)