کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 24 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - طرح و تصویب پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان دایر به اختصاص ایام چهارشنبه به سؤالات و نطق­هاى متفرقه آقایان نمایندگان‏

3 - قرائت مراسله وزارت دادگسترى راجع به آقاى تدین و ارجاع آن به کمیسیون عرایض‏

4 -تصویب پیشنهاد آقاى فاطمى راجع به خروج اعتبارنامه آقاى یمین اسفندیارى از دستور

5 - قرائت گزارش شعبه دوم راجع به رد نمایندگى آقاى شریعت­زاده از بابل و موکول شدن آن به جلسه آتیه‏

6 - قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقایان تهرانى و فیروز آبادى از تهران و موکول شدن آن به جلسه آتیه‏

7 - تصویب گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى عباس مسعودى‏

8 - تصویب پیشنهاد آقاى دکتر معظمى راجع به خروج طرح قانونى راجع به اجراى مراسم سوگند آقایان وزرا از دستور

9- اجراى مراسم تحلیف از طرف 23 نفر از آقایان نمایندگان

10- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 24

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - طرح و تصویب پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان دایر به اختصاص ایام چهارشنبه به سؤالات و نطق­هاى متفرقه آقایان نمایندگان‏

3 - قرائت مراسله وزارت دادگسترى راجع به آقاى تدین و ارجاع آن به کمیسیون عرایض‏

4 -تصویب پیشنهاد آقاى فاطمى راجع به خروج اعتبارنامه آقاى یمین اسفندیارى از دستور

5 - قرائت گزارش شعبه دوم راجع به رد نمایندگى آقاى شریعت­زاده از بابل و موکول شدن آن به جلسه آتیه‏

6 - قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقایان تهرانى و فیروز آبادى از تهران و موکول شدن آن به جلسه آتیه‏

7 - تصویب گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى عباس مسعودى‏

8 - تصویب پیشنهاد آقاى دکتر معظمى راجع به خروج طرح قانونى راجع به اجراى مراسم سوگند آقایان وزرا از دستور

9- اجراى مراسم تحلیف از طرف 23 نفر از آقایان نمایندگان

10- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى امیر تیمور (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه­شنبه پنجم اردیبهشت ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین بی­اجازه - آقایان : دکتر مصدق - تهرانچی - عباس مسعودی - دکتر رادمنش - دهستانی - ذوالقدر - فاطمی - منصف

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : سیف­پور فاطمی- دکتر غبده - اکبر)

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد عده از آقایان اجازه خواسته­اند که قبل از دستور صحبت کنند (عده از نمایندگان دستور- دستور)

2- طرح و تصویب پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان دایر به اختصاص روزهاى چهارشنبه به سؤالات و نطق­هاى متفرقه

نائب رئیس- پیشنهادى از آقاى فرمانفرماییان رسیده که قرائت می­شود:

پیشنهاد می­شود براى مذاکرات متفرقه نمایندگان

+++

محترم و سؤالات از وزیران روزهاى چهارشنبه را در ایام هفته تشکیل جلسه خصوصى مقرر دارند.

نائب رئیس- آقاى فرمانفرماییان.

فرمان فرماییان- البته کارهایى که براى مجلس تعیین خواهد شد کمیسیون­ها که دایر شدند کارهای­شان را می­کنند و لوایح به آنجا مراجعه می­شود و به مجلس گزارش می­دهند و مجلس وارد شور و بحث در آنها می­شود اما عجالتاً و با این طرزى که بنده مى­بینم قسمت اعظم وقت ما در انجام همین­ها نصف روز تضییع می­شود خوب است که مجلس براى کار خودش یک متد و یک اصولى را قائل بشود که طرز کار کردنش از چه قرار است اولاً یک قسمت اعظم وقت ما این طور می­گذرد که قبل از دستور بیاناتى بشود یا نشود و البته هم به هیچ عنوان نمی­توان سلب آزادى را بیان را از یک وکیلى کرد چه قبل از دستور چه بعد از دستور چه در موقع دستور مگر مطابق نظامنامه از این نقطه­نظر است که بنده پیشنهاد کردم یک روز به تعداد جلسات در هفته اضافه شود در قانون اساسى نیست که سه روز در هفته جلسه تشکیل شود کار که زیاد بشود مجلس هم باید کار بکند تا کار را از پیش ببرد از این نقطه­نظر است که بنده این پیشنهاد را کردم براى این که این مباحثه در هر جلسه تکرار نشود وزیران هم اوقات­شان را در ایام دیگر صرف کارهاى وزارتخانه­شان بکنند و دنبال کار خودشان باشند و هفته یک روز آنها هم بدانند که باید در مجلس حضور به هم رسانند سؤالاتى که هست اگر تمام به صورت سؤال در بیاید بحثى نیست و الّا آقایان نطقى می­فرمایند براى اطلاع بنده بنده هم نطقى می­کنم براى اطلاع آقایان و ماها اطلاع حاصل می­کنیم و تأثیر دیگرى ندارد ولى اگر به صورت سؤال درآید طبعاً یک تأثیرى می­کند.

نائب رئیس- آقاى فرخ نسبت به این پیشنهاد فرمایشى دارید؟

فرخ- خیر بنده عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى دکتر کشاورز نسبت به این پیشنهاد فرمایشى دارید؟

دکتر کشاورز- بلى بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

دکتر کشاورز- بنده تصدیق می­کنم فرمایش آقاى فرمانفرماییان را که باید در مجلس یک متد و یک قاعده صحیحى حکم­فرما باشد اما این متد و قاعده صحیح این نیست که نطق قبل از دستور را حذف بکنیم یا این که عقب بیندازیم بلکه متد و قاعده صحیح آن چیزى است که کراراً در مجلس صحبت شده و آن این است که جلسات زودتر یعنى ساعت 9 تشکیل شود و بعد هم اگر وقت کافى نبود هر روز جلسه تشکیل شود کسى ملزم نیست که هفته سه جلسه تشکیل بدهد هفته شش جلسه هفت جلسه داشته باشیم روزهاى جمعه هم آقایان حاضرند بیایند و با این که صحبت­هاى قبل از دستور موکول بشود به یک روز در هفته بنده مخالفم براى این که با وضع فعلى مملکت قضایایى در ایران اتفاق می­افتد که شاید بایستى در همان روز یا روز بعد خاطر آقایان نمایندگان جزء به آن قضایا آشنا بشود از این نظر گذاشتن حق نماینده به یک روز در هفته که هیچ مقامى او را مقید نکرده است او به دست خودش خودش را مقید کند خوب نیست آقا (صحیح است) .

نائب رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان موافقند که چهارشنبه­هاى هر هفته اختصاص به مذاکره قبل از دستور و سؤالات داشته باشد قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد .

3-قرائت مراسله وزارت دادگسترى راجع به آقاى تدین و ارجاع آن به کمیسیون عرایض

نائب رئیس- مراسله از وزارت دادگسترى رسیده است که براى استحضار مجلس قرائت می­شود:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

از طرف وزارت دارایى نامه شماره 175/ 1408/ م به تاریخ 30/ 1/ 323 به ضمیمه گزارش مدیر کل بازرسى دارایى به تاریخ 29/ 12/ 322 به این وزارت رسیده که در آن به جناب آقاى تدین وزیر سابق خواربار اتهاماتى نسبت داده شده است چون به موجب قانون محاکمه وزرا مصوب 16 تیرماه/ 307 تصمیم راجع به تعقیب وزیرى اعم از این که حین تعقیب

+++

متصدى شغل وزارت بوده یا اتهامات منتسبه مربوط به زمان تصدى او به وزارت باشد با مجلس شوراى ملى است گزارش نامبرده را به پیوست پرونده امر که محتوى 235 برگ است تقدیم می­دارد. وزیر دادگسترى. اسدالله ممقانى‏

نائب رئیس- به کمیسیون عرایض ارجاع می­شود .

-4تصویب پیشنهاد آقاى فاطمى راجع به خروج اعتبارنامه آقاى یمین اسفندیارى از دستور

نائب رئیس- امروز در دستور اعتبارنامه آقاى یمین اسفندیارى است لیکن از آقایان فاطمى و آقاى اردلان و آقاى هاشمى پیشنهاداتى رسیده است راجع به این موضوع که قرائت می­شود: (پیشنهاد آقاى فاطمى به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم خبر راجع به انتخابات بابل بماند براى جلسه آتیه. (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى فاطمى‏

فاطمى- بنده از مذاکرات جلسه قبل خیلى متأسفم براى این که این موضوع خاتمه داده شود این پیشنهاد را کردم که موفق نظر غالب آقایان هم هست که انشاءالله در جلسه آتیه مطرح شود و تصویب شود (صحیح است)

نائب رئیس- پیشنهادهاى آقاى هاشمى و آقاى اردلان هم در همین زمینه است دیگر محتاج به قرائت نیست. آقاى نقابت شما مخالفید؟

نقابت- بلى بنده مخالفم‏ .

نائب رئیس- بفرمایید.

نقابت- به طوری که بنده مى­بینم زمینه تصویب این پیشنهاد فراهم است ولى آنچه را شنیدم در راهرو و سرسرا آقاى شریعت‌زاده و آقاى یمین اسفندیارى روى هم را بوسیدند این حکایت دارد که مسائل اصولى که در مجلس طرح می­شود مواجه می­شود با مداخلات خصوصى بنده خیال می­کنم که شأن مجلس اجل است از این که یک مسائلى که در مجلس طرح می­شود به واسطه مداخلاتى به تأخیر بیفتد بنده که با آقایان نظر خصوصى ندارم به لحاظ حفظ شئون مجلس تقاضا می­کنم آنچه که در دستور هست برگزار شود و تأخیر نیفتد.

نائب رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى فاطمى موافقت دارند که اعتبارنامه آقاى یمین اسفندیارى به جلسه آتیه موکول شود قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شود .

5 - قرائت گزارش شعبه دوم راجع به رد نمایندگى آقاى شریعت­زاده از بابل و موکول شدن آن به جلسه آتیه‏

نائب رئیس- خبر شعبه دوم راجع به انتخابات آقاى شریعت­زاده از بابل قرائت می­شود. آقاى امینى بفرمایید .

(آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه دوم گزارش شعبه راجع به انتخاب آقاى شریعت­زاده را از بابل این طور خواندند)

پیرو گزارش شماره آقاى احمد شریعت­زاده مشاور با اکثریت 7226 رأى از 37254 رأى به سمت نمایندگى بابل انتخاب شده اند.

شعبه دو با اکثریت هفت رأى از دوازده نفر عده حاضر (اعضاى شعبه جمعاً 18 نفرند) به دلیل زیر اعتبارنامه آقاى شریعت­زاده را رد کرده است:

چون انجمن از رأى شریعت­زاده مطلق که آراء مشکوک است 1618 رأى کسر نموده و بقیه را با این که به اسم چهار نفر دیگر نمی­توانسته است محسوب دارد کلاً به حساب آقاى احمد شریعت­زاده جمع نموده و از آقاى على اکبر ملک­زاده با این که پس و برادر او رسماً به انجمن نوشته­اند که داوطلب وکالت نیستند 4328 رأى کسر کرده است و به این ترتیب آقاى احمد شریعت­زاده را وکیل دانسته شعبه دوم این عمل انجمن مرکزى انتخابات بابل را صحیح ندانسته و اعتبارنامه آقاى احمد شریعت­زاده را مردود تشخیص می­دهد.

نائب رئیس- بحث در این گزارش به جلسه آتیه موکول می­شود.

کاظمى- با حفظ مخالفت ما

نائب رئیس- بلى‏

طباطبایى- پس مخالفت هم در همان جلسه خواهد شد (صحیح است)

6-قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقایان حسین تهرانى و فیروز آبادى از تهران و موکول شدن آن به جلسه بعد

نائب رئیس- خبر شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى حسین تهرانى از تهران قرائت می­شود:

+++

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش نمایندگى آقاى حسین تهرانى از تهران را به شرح ذیل خواندند)

در جلسه پانزدهم فروردین ماه 1323 اظهار شد که آراء آقاى حسین تهرانى بیش از آنچه به حساب آمده می­باشد و قرار شد که موضوع در شعبه مطرح گردد- شعبه پس از بررسى در جلسه 17 فروردین گزارش داد که چون انتخابات خاتمه یافته و انجمن منحل گردیده خود را صالح براى این رسیدگى نمی­داند ولى در همان جلسه مجلس شوراى ملى تصویب کرد که شعبه به این امر رسیدگى کند آقاى تهرانى مدعى بودند که در دفاتر ناحیه 7 شرق چال­میدان- مقبره آقا شیخ هادى- قنات‌آباد در آراء ایشان اختلاف حساب وجود دارد- براى مزید اطمینان شعبه تمام دفاتر انتخابات تهران را خواست و مورد رسیدگى قرار داد- در دفاتر شعبه­هاى نامبرده پس از رسیدگى هیجده رأى اختلاف حساب مشاهده گردید. توضیح آن که در این دفاتر جمع آراء که نوشته شده با یکدیگر تطبیق می­کند ولى خطوطى که در جداول کشیده شده و مأخذ شماره می­باشد زیادتى دارد چون آراء سوخته شده و انجمن منحل گردیده وسیله دیگرى براى تحقیق چگونگى پیدایش این اختلاف وجود ندارد و آنچه شعبه می­تواند اظهار دارد این است که در دفاتر مورد استناد آقاى تهرانى 18 خط بیش از آنچه رقم جمع آرا نشان می­دهد بیشتر است و در عده از دفاتر دیگر که براى بازرسى ملاحظه شد اختلافى وجود نداشت بنابراین تصمیم قاطع با مجلس شوراى ملى است که اگر این عدد را آرا اضافى آقاى تهرانى محسوب دارند عده آرا ایشان 6922 و عده رأى آقاى على اصغر حکمت 6914 خواهد بود.

اردلان- بنده مخالفم‏ .

نائب رئیس- می­ماند به جلسه آتیه. خبر شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى فیروز آبادى قرائت می­شود.

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش نمایندگى آقاى حاجى سید رضا فیروزآبادى را از تهران به شرح ذیل قرائت نمودند) جریان انتخابات تهران و چگونگى نظرى که انجمن نظار نسبت به آقاى فیروزآبادى اتخاذ کرده بود در گزارش اولیه به عرض رسیده است- نظر به دلایل معروضه شعبه اول ایرادى که به انتخاب آقاى حاج سید رضا فیروز آبادى با داشتن 11194 رأى در مجموع آرا تهران و پس از کسر 196 رأى که در لواسانات داشته­اند با 10998 رأى حائز اکثریت هستند و چون مورد ایشان مشمول هیچ یک از مواد 51 و 52 قانون انتخابات نبوده و حاکم قضیه مجلس شوراى ملى است شعبه اول پیشنهاد می­کند که صحت انتخاب آقاى حاج سید رضا فیروزآبادى به نمایندگى تهران در چهاردهمین دوره قانونگذارى تصویب گردد.

روحى- مخالفم‏ .

نراقى- موافقم‏ .

صمصام- موافقم‏ .

اقبال- مخالفم‏ .

نائب رئیس- مى­ماند براى جلسه آتیه.

7-تصویب گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى عباس مسعودى‏

نائب رئیس- خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصى آقاى عباس مسعودى نماینده محترم که به واسطه کسالت و عمل نتوانسته­اند در مجلس حاضر باشند قرائت می­شود:

آقاى عباس مسعودى به واسطه ابتلاى به مرض آپاندیس و لزوم عمل و معالجه درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ بیست ودوم فروردین ماه 1323 نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

نائب رئیس- آقایانی که با یکماه مرخصى آقاى مسعودى موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 - تصویب پیشنهاد آقاى دکتر معظمى دایر به خروج موضوع قسم وزرا از دستور

نائب رئیس- طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به مراسم تحلیف وزرا مطرح می­شود آقاى دکتر معظمى

+++

شما در پیشنهادتان باقى هستید؟ (دکتر معظمى- بلى) پیشنهاد آقاى دکتر معظمى قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم موضوع قسم از دستور خارج و فعلاً مسکوت بماند (صحیح است- صحیح است)

دکتر معظمى- بنده آقا در پیشنهادم توضیح دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

دکتر معظمى- راجع به این قسمت در جلسه اسبق بنده عرایضى عرض کردم در اینجا اختلاف نظر بود و آقاى دکتر شفق هم بیاناتى فرمودند این قسم در واقع از نظر مذهبى مکروه است و به علاوه اگر رد هم بشود اثر خوبى نخواهد داشت از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این موضوع از دستور خارج شود و مسکوت بماند. (صحیح است).

نائب رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- بنده باز هم عرایضم را عرض می­کنم که اگر یک مطلبى در مجلس شوراى ملى طرح شد و بعد مواجه شد با مخالف و موافق چنانچه مرسوم است استدلالاتى هم شد دیگر این را نباید به تأخیر انداخت و معطل کرد این موضوع مدتى وقت و جلساتى را گرفت و ساعت­هاى متمادى صرف این کار شد و آقاى دکتر شفق هم بیاناتى فرمودند ما هم در مقابل ایشان توضیحاتى داریم که عرض نکردیم استدعا می­کنم مسائل قانونى را این طور معوق نگذارید و موافقت بفرمایید مطرح شود یا در می­شود یا قبول بحثى نیست به کسى هم برنمی­خورد قضاوت با مجلس است.

نائب رئیس- کسانى که با پیشنهاد آقاى دکتر معظمى موافقت دارند که مراسم تحلیف وزرا از دستور خارج شود قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9‌-اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست و سه نفر از آقایان نمایندگان‏‌

نائب رئیس- اگر موافقت می­فرمایید مراسم تحلیف آقایان نمایندگان به عمل آید (صحیح است)

(در این موقع به احترام ورود کلام الله مجید عموم حضار قیام نموده و آقایان ذیل در محل کرسى خطابه حاضر و به شرح ذیل قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند) من که در ذیل امضا می­نمایم خداوند را به شهادت می­طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می­کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: مؤید قوامى- کاظمى- صدرقاضى- آصف- حیدرعلى امامى- مقدم.

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق تذکر می­دهند که چون مراسم تحلیف مجرى است توجه بیشترى داشته باشند خیلى تذکر به جایى است.

آقایان: سنندجى- دکتر معظمى- فتوحى- اردلان- تولیت- فرود- منصف- بوشهرى- شیخ‌الاسلام ملایرى- شهاب فردوسى- دکتر زنگنه- قبادیان- ظفرى- دکتر معاون- گرگانى- فرهودى- جواد مسعودى.

نائب رئیس- بقیه مراسم تحلیف مى ماند براى جلسه آتیه.

-10‌موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏‌

نائب رئیس- اگر اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)جلسه آتیه روز یکشنبه دهم اردیبهشت سه ساعت قبل ازظهر دستور هم اعتبارنامه­هایى که مطرح است ضمناً از آقایان خواهش می­کنم روز شنبه تشریف بیاورند و شعب را تشکیل بدهند و از هر شعبه یک نفر براى موضوع آسیب دیدگان گرگان تعیین بکنند و ضمناً کمیسیون­هایى هم که انتخاب شده­اند هیئت رئیسه خودشان را معین بکنند (صحیح است).

+++

یادداشت ها
Parameter:294121!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)