کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 231 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای مهران راجع به گواهی‌نامه رانندگی اتباع خارجه و جواب آقای معاون وزارت کشور

3- معرفی آقای دکتر اعتمادیان به معاونت وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر بهداری

4- سؤال آقای بهبهانی راجع به فروش زمین انبار غله سابق و جواب آقای معاون وزارت گمرکات

5- سؤال آقای ارباب راجع به عدم تعقیب مختلس صندوق دارایی ایرانشهر و جواب آقایان معاونین وزارت دارایی و دادگستری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

7-  شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها

8-  تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 231

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای مهران راجع به گواهی‌نامه رانندگی اتباع خارجه و جواب آقای معاون وزارت کشور

3- معرفی آقای دکتر اعتمادیان به معاونت وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر بهداری

4- سؤال آقای بهبهانی راجع به فروش زمین انبار غله سابق و جواب آقای معاون وزارت گمرکات

5- سؤال آقای ارباب راجع به عدم تعقیب مختلس صندوق دارایی ایرانشهر و جواب آقایان معاونین وزارت دارایی و دادگستری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

7-  شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها

8-  تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

جلسه مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر عمید (نائب‌ رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

نائب‌ رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: دکتر امین موسوى. دکتر فریدون افشار. مهندس سلطانى. امیدسالار. مهندس هدایت. مسعودى. مهندس دهستانى. دولت‌آبادى. مرآت اسفندیارى. عامرى. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. قبادیان. دکتر نیرومند. خرازى. اریه. سعیدى. شادلو. سالاربهزادى. صارمى. اسکندرى. بزرگ ابراهیمى. بهادرى. دکتر سیدامامى. ساگینیان. دکتر دادفر. پردلى. قرشى. ذوالفقارى. محمودى. اکبر. صفارى. دکتر آهى. دکتر نفیسى. اخوان. قنات‌آبادى. امامى خویى. سنندجى. دکتر رضایى. ابتهاج. شادمان‏.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. هدى. دکتر امیر حکمت. افخمى. کورس. دکتر مشیرفاطمى. دکتر اصلان افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: مهدوى. دادگر. طباطبایى. قمى. جلیلى. صادق بوشهرى. مهندس فروغى.

نائب‌ رئیس- در صورت‌جلسه نظرى نیست؟ آقاى مهدى ارباب‏.

مهدى ارباب- در مذاکرات جلسه قبل راجع به تعقیب سارقین عرایضى کردم با تذکر یکى از آقایان محترم خواستم عرض کنم تعریف از آقاى دکتر مجتهدى منظور از تکذیب آقاى پرتو نبود آقاى پرتو یکى از قضات خوب ما است منظورم این بود که سارقین پیشینه‌‌دار نباید مورد گذشت قرار بگیرند (احسنت).

نائب‌ رئیس- دیگر نظرى در صورت‌جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى مهران راجع به گواهى‌نامه رانندگى اتباع خارجه و جواب آقاى معاون وزارت کشور

نائب‌ رئیس- سؤالات مطرح است آقاى مهران.

احمد مهران- بنده نسبت به خارجیانى که مقیم کشور ما هستند و وظایفى انجام مى‌دهند، کار مى‌کنند کمال احترام را دارم ولى آنچه شنیده یا دیده‌ام مرا رهبرى کرد به این که سؤالى از دولت بکنم که عیناً مى‌خوانم «خارجیانى که در ایران پشت رل اتومبیل نشسته وسیله نقلیه مزبور را هدایت مى‌کنند به غیر از کسانى که داراى تصدیق رانندگى بین‌المللى هستند به چه مجوزى به این کار مبادرت مى‌ورزند؟ امتحان رانندگى که از آنان به عمل مى‌آید در چه مراکزى است و به چه کیفیت صورت مى‌ گیرد» حالا بیانات آقاى معاون وزارت کشور را گوش خواهم داد و اگر مطالبى داشتم به عرض خواهم رسانید.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- سؤال نماینده محترم راجع به اجازه رانندگانى اتباع خارجى است. اتباع خارجى که در ایران هستند از دو دسته بیرون نیستند یا اعضاى سفارتخانه‌ها و نمایندگان سیاسى و قونسولى هستند یا اتباع عادى هستند آنها که عضو نمایندگى‌هاى سیاسى هستند آنها عموماً داراى گواهى‌نامه رانندگى از کشور خودشان هستند و ترتیب این است که آن گواهى رانندگى که از کشور خودشان دارند به وسیله وزارت امور خارجه مى‌فرستند به اداره راهنمایى و رانندگى اداره راهنمایى و رانندگى براى آنها گواهى‌نامه رانندگى ایران را صادر مى‌کند و به عنوان گواهى‌نامه سیاسى به وسیله وزارت امور خارجه به آنها مى‌دهد آنها وقتى که خواستند از ایران بروند آن گواهى‌نامه سیاسى را از آنها مى‌گیرند و آن گواهى‌نامه‌اى که از کشور خودشان است به آنها پس مى‌دهند اما خارجیانى که این وضع را ندارند و اتباع عادى هستند یا سیاح هستند یا کار تجارت مى‌کنند هر چند اینها غالباً داراى گواهى‌نامه بین‌المللى هستند و تا موقعی که گواهى‌نامه بین‌المللى آنها اعتبار دارد حق رانندگى دارند و تا موقعی که در آن گواهى‌نامه‌ها قید شده مى‌توانند از آن گواهى‌نامه‌ها استفاده کنند زیرا غالباً آن گواهى‌نامه‌ها مدت دارد اما اشخاصى که اتباع خارجى هستند و فاقد گواهى‌نامه رانندگى بین‌المللى هستند و مى‌خواهند رانندگى کنند با آنها مطابق مقررات عمومى همان طور که با اتباع داخله رفتار مى‌شود عمل

+++

 مى‌شود و در همان جایى که از اتباع داخله امتحان مى‌شود از آنها آزمایش مى‌شود و مطابق مقررات اگر از عهده امتحان برآمدند گواهى‌نامه مى‌گیرند به این ترتیب ملاحظه مى‌شود که در اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى هیچ گونه تفاوتى بین اتباع خارجه و داخله نیست یعنى مقررات ما این است که هر کس پشت رل اتومبیل مى‌نشیند باید گواهى‌نامه رانندگى داشته باشد حالا یا گواهى‌نامه رانندگى سیاسى از ایران باشد یا از مملک خودش یا گواهى‌نامه بین‌المللى در مدت معینى یا بعد از دادن امتحانات و آزمایش‌ها و گرفتن گواهى‌نامه رانندگى از ایران و حاصل کلام این است که در اجراى مقررات رانندگى خوشبختانه تفاوتى بین اتباع خارجه و داخله در هر مقامى که باشند نیست (احسنت).

نائب‌ رئیس- آقاى احمد مهران‏.

احمد مهران- بنده از توضیحاتى که آقاى معاون وزارت کشور دادند خیلى متشکرم بنده مقصودم همین بود که بدانم واقعاً مقررات کشور در مورد اتباع خارجى عمل مى‌شود یا خیر در مورد نمایندگان سیاسى که فرمودند که فکر مى‌کنم بسیار طریقه صحیحى است و بالاخره روشى که اتخاذ شده مى‌توان گفت که بهترین طریق و روش است اما در مورد دسته دوم که گفتند عموماً تصدیق بین‌المللى دارند بنده هم حرفى ندارم اینها تصدیق بین‌المللى دارند و با این تصدیق رانندگى در جاده‌ها و شهرها مجاز است اما به طور کلى وقوع حوادثى که ذکر جزئیاتش ضروری نیست عرض کردم بنده را هدایت کرد به این سؤال و فکر مى‌کنم که چون خارجى‌ها ممکن است از علایم و آثار جاده‌ها و خیابان‌ها اطلاع نداشته باشند و نتوانند آنها را بخوانند (اعظم‌زنگنه- علایم همه بین‌المللى است) البته بعضى‌ها بین‌المللى است ولى ممکن است وقوع همان حوادثى را که اشاره کردم پیش بیاید به طور کلى به همان دلیلى که اگر یک ایرانى بخواهد در خارجه رانندگى کند هم امتحان چشم هم امتحان آگاهى از مقررات و هم امتحان اعصاب و سلامت عصب از او مى‌کنند هیچ دلیلى ندارد که مخصوصاً در بعضى از شهرهاى شلوغ ایران اشخاص به خودشان اجازه بدهند که بدون گواهى‌نامه رانندگى پشت رل بنشینند و چه بسا که نظایر آن دیده شده چون نمى‌خواهم موارد آن را اینجا عرض کرده باشم این است که از آقاى معاون وزارت کشور خواستم استدعا کنم این موضوع امتحانى که مى‌کنند همان طور که در خارجه در امتحان از یک خارجى دقت مى‌کنند با کمال دقت امتحان کنند براى این که مردم مطمئن باشند و بتوانند نزدیک و تیررس یک اتومبیلى که پشتش یک خارجى نشسته است بروند و اصولاً بنده مى‌خواهم از موقع استفاده و استدعا کنم همان طور که شهربانى در تمام قسمت‌ها دقت مى‌کنند و انصافاً یک شهربانى مطمئن الان در این مملکت مشغول کار است نسبت به تصدیق رانندگى دقت شود شهرها مرتب شلوغ مى‌شود و رانندگى مشکل است خاصه که بعضى‌ها جنبه تفننى به آن مى‌دهند این کار چون با جان مردم تماس دارد استدعا مى‌کنم دستور فرمایید که در این کار دقت بیش‌ترى بکنند و نسبت به خارجى‌ها هم همان توجهى را بکنند که نسبت به ایرانى‌ها مى‌کنند.

3- معرفى آقاى دکتر اعتمادیان به معاونت وزارت بهدارى به وسیله آقاى وزیر بهدارى‏

نائب‌ رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى (دکتر راجى)- با اجازه از مقام ریاست آقاى دکتر محمود اعتمادیان را که از 1319 خدمت خودشان را در وزارت بهدارى شروع کردند و حتى تا سال 1333 هم جزو مشاورین فنى وزارت بهدارى بودند و در این قسمت هم در دانشکده پزشکى استاد بهداشت بودند و تألیفات زیادى هم راجع به امور بهداشتى دارند به سمت معاونت پارلمانى وزارت بهدارى معرفى مى‌نمایم (مبارک است).

4- سؤال آقاى بهبهانى راجع به فروش زمین انبار غله سابق و جواب آقاى معاون وزارت گمرکات‏

نائب‌ رئیس- سؤال دوم مطرح است آقاى بهبهانى.

بهبهانى- براى استحضار خاطر مبارک آقایان نمایندگان محترم عرض مى‌کنم سؤال بنده مربوط به فروش 23585 متر اراضى انبار غله است در جنوب تهران که آگهى مزایده آن را در بعضى از جراید مطالعه کرده‌اند که وزارت گمرکات در صدد فروش است بنده مى‌خواستم ببینم اولاً علت فروش این زمین‌ها چیست و با این که آنحا فعلاً انبار غله و کالاهاى دخانیات است براى آن چه فکرى کرده‌اند و کالاهاى آنجا را مى‌خواهند به کجا منتقل بکنند و ثانیاً این که مبلغ فروش چقدر است امیدوارم که جناب آقاى خطاطان بتوانند توضیحات کافى بدهند در صورتی که بنده قانع شدم فبها و اگر منصرف شده‌اند بنده عرضى ندارم و بعد از فرمایشات ایشان توضیحات خودم را به عرض خواهم رساند.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت گمرکات.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- سؤال که جناب آقاى بهبهانى نماینده محترم فرمودند یکى از مسائل جارى و عادی وزارت گمرکات است که از این قبیل امور ما همیشه انجام می‌دهیم و این یک مسئله بسیار ساده است و البته در انجام این امور هیچ‌گاه مأمورین وزارت گمرکات و انحصارات از قوانینى که وضع شده عدول نمى‌کنند عملى که وزارت گمرکات کرده بود براى این بود که مى‌خواست استفاده کند از قیمت فروش این اراضى براى ساختن انبار در شهرستان‌ها چون احتیاجاتى در شهرستان‌ها براى ساختن انبارهاى جدید داشت آقایان محترم استحضار دارند که به طور متوسط در سال در حدود 150000 تن غله خریدارى مى‌شود متأسفانه بیش از 100000 تن انبار نیست براى این که غله در آنجا جا بدهیم یعنى از این صد هزار تن در حدود 62 هزار تن ظرفیت انبار غله تهران است و مابقى هم ظرفیت سیلوهاى شهرستان‌هایى است که سیلو آنها کار مى‌کند مثل سیلوى تبریز و اصفهان مابقى سیلوها متأسفانه ماشین‌آلاتى که لازم بود در گذشته نصب بکنند نکرده‌اند امسال وزارت گمرکات اقداماتى کرد که در این سیلوهایى که قابل استفاده نیستند ماشین‌آلاتى نصب شود ولى متأسفانه با وجود این اقداماتى که از طرف وزارت گمرکات انجام مى‌شود سیلوهایى که در ایران ساخته شده است اگر ماشین‌آلات آنجاها را هم کار بگذارند باز کافى براى احتیاجات ما نخواهد بود یعنى در حدود 50- 60 هزار تن از غله‌هاى خریدارى شده در انبارهاى نامناسب ریخته مى‌شود براى این که ما در شهرستان‌ها انبارهاى مناسب بسازیم تصمیم گرفته شد که از قانون 1309 و قانونى که در تکمیل آن قانون در 1311 تصویب شده استفاده کنیم و اراضى انبار غله را چه در مرکز و چه در شهرستان‌ها بفروشیم و یکى از این اراضى مربوطه به انبار غله تهران بود آقایان استحضار کامل دارند که در گذشته براى انبار غله از اینجا استفاده مى‌شد ولى وقتى سیلوى تهران ساخته شد یک سیلوى که مناسب براى انبار گندم دیگر مقتضى نبود که دیگر از زمین انبار غله استفاده شود و هر زمان یکى از مؤسسات دولتى استفاده مى‌کردند تا این زمان اخیر دخانیات در آنجا یک مقدار از کالاهاى دخانیاتى گذاشته بود تا این که دخانیات در دو سال اخیر انبارهایى در نازى‌آباد ساخت و کالاهایى که در انبار غله جا داده بودند به آنجا منتقل کردند و این اراضى را که در حدود 23 هزار متر بود در صدد فروش برآمدیم الان هم به طوری که آقایان استحضار دارند بنا به تصمیم وزارت کشور یک عده از اهالى ساکن جنوب شهر که وضع بدى داشتند چون در آنجا یک اطاق‌هایى هست از آن اطاق‌ها استفاده کردند و بسیار عمل خوبى است ولى همان طور که فرمودند بعد از آن که ما اعلان مزایده را منتشر کردیم به قدرى قیمت پیشنهادها کم بود با این که چند دفعه آگهى مزایده منتشر گردید آخرین قیمت پیشنهادى هر متر 64 تومان بود ما دیدیم با فروش 64 تومان به نفع وزارت گمرکات نخواهد بود و ما نمى‌توانیم انبارهایى که در شهرستان‌ها احتیاج داریم بسازیم این بود که از فروش آن صرف‌نظر کردیم (احسنت).

نائب‌ رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- به نظر بنده دیگر موضوع سؤال منتفى است به جهت آن که انصراف حاصل فرمودند ولى براى روشن شدن ذهن آقایان محترم عرض مى‌کنم اگر خیال فروش این محل را پیدا بکنند لااقل ده میلیون تومان قیمت سرقفلى آن است به حساب دقیق براى اینکه 23585 متر بهترین محلى است که براى کسب بارفروش و تره‌بارفروش در آنجا ممکن است در نظر بگیرند یعنى ممکن است 500 مغازه در آنجا ساخته شود که هر مغازه 40 هزار تومان سرقفلى داشته باشد و البته با توجه باین موضوع اگر خواستید یک روزى آنجا را به فروش برسانید باید توجه به این موضوع داشته باشید مطلب دیگرى که مى‌خواستم عرض کنم این است که آقایان استحضار دارند که در جنوب بیشتر افراد بى‌بضاعتى زندگى مى‌کنند که اینها علاوه بر این که از خیلى چیزها بى‌بهره هستند از بیمارستان و بهدارى هم محروم هستند اگر دولت در نظر بگیرد که به جاى انبار یک بیمارستانى در جنوب شهر بسازد بنده تعهد مى‌کنم شخصاً در مقابل آقایان و در پشت این تریبون که اگر دولت آنجا زمین بدهد افراد خیر حاضرند که با پول خودشان و با نظر دولت یک بیمارستان براى اهالى جنوب شهر بسازند و مطلب دیگر هم این که بالاخره شهردارى درصدد است باغ کودکان و گردش‌گاه‌هایى براى کودکان آنجا درست کند این چه عیبى دارد که این مقدارش را تخصیص بدهد براى باغ کودکان (عدهاى از نمایندگان- هر دو خیلى خوب است).

5- سؤال آقاى ارباب راجع به عدم تعقیب مختلس صندوق دارایى ایرانشهر و جواب آقایان معاونین وزارت دارایى و دادگسترى‏

نائب‌ رئیس- سؤال سوم مطرح است آقاى ارباب‏.

مهدى ارباب- بنده سؤالى که از وزارتین دارایى و دادگسترى تقدیم کردم به ناچار مى‌خوانم و توضیحاتش را عرض مى‌کنم سؤال این است که «در اواخر سال 1320 در صندوق دارایى ایرانشهر متجاوز از 600 هزار ریال اختلاس شده و مختلس هم متصدى همان اداره که صندوق اداره نیز سپرده به او بوده شناخته شده این پرونده کجا دفن است؟ و موضوع پول دولت چه شده که 18 سال گذشته در

+++

 استرداد پول و کیفر مختلس اقدامى به عمل نیامده است؟ (پناهى- مشمول مرور زمان شده) نه خیر در جریان است من اینجا اسمى از کسى نبردم راجع به صندوق دارایى ایرانشهر خدا پدر مختلس را بیامرزد که قضیه برداشتن چوب و گربه دزده را تکرار کرده و شرحى نوشته و خودش خودش را معرفى کرده که مختلس اوست و شاید براى سایر نمایندگان هم فرستاده و مدعى است که میزان اختلاس 600 هزار ریال نیست (چند نفر از نمایندگان- بیشتر است!) خیر کمتر است چون خودش را معرفى کرده هر چند که شایسته نیست که نام این قبیل اشخاص فاسد در اینجا برده شود ولى چاره ندارم که او را این عنصر را معرفى کنم این آدم در شهربانى مشهد به نام جعفر کاظم‌پور کارمند اداره آگاهى بوده بعد اسم خودش را عوض مى‌کند مى‌رود به زاهدان به نام جعفر نگهبان به نام کارمند روزمزد وارد اداره غله مى‌شود از آنجا تغییر اسم مى‌دهد و مى‌شود جعفر شیوایى یک بند و بست‌هایى هم مى‌کند و گویا عضو رسمى مى‌شود بعد مى‌شود صندوق‌دار دارایى ایرانشهر و طولى نمى‌کشد که مى‌شود کفیل این دارایى و بعد هم از دخانیات و غیره این اختلاس را مى‌کند البته توضیحات مفصلى دارد پس از این که آقایان جواب دادند چه شده که 18 سال تکلیف این پرونده معلوم نشده و چرا در یک کشورى یک کسى که کار عمرانى مى‌کند و پرورشگاه ده میلیونى مى‌سازد او را مى‌اندازند در حبس و بیچاره‌اش مى‌کنند و یک مختلص باید پرونده‌اش 18 سال بلاتکلیف بماند و حالا چه خیانت‌هایى مى‌کند بعداً باید به عرض آقایان برسانم (دکتر بینا- هر دو را باید تعقیب کنند) من دفاع از کسى نکردم (دکتر بینا- آن بیشتر خورده این کمتر خورده).

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى بفرمایند.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- سؤالى را که جناب آقاى ارباب فرمودند و مطالبى را یادآور شدند آن شخص سوابقى که قبل از دارایى دارد ما اطلاعى نداریم ولى از وقتى که وارد دارایى شده که اواخر سال 1318 باشد اختلاف‌هایى در ابواب جمعى اداره کل تریاک و گندم و جو و فروش قماش بوده که بعداً در نتیجه بررسى‌هایى که در محل و در دیوان محاسبات به عمل آمده میزان کسرى این کارمند 109949 ریال بوده و بعد رسیدگى‌هایى که مقامات مربوط مى‌کنند معلوم مى‌شود که آقاى شیوایى دارایى ندارد که بتواند از آن محل بدهى دولت را تأمین کند و با دادن کفیل تن از حبس آزاد مى‌شود و در همان موقع یعنى در سال 1320 پرونده را مى‌فرستند به دیوان کیفر براى رسیدگى و به آنجا احاله مى‌شود و تا به حال نتیجه به وزارت دارایى ابلاغ نگردیده است پرونده در دیوان کیفر است خلاصه این است که در سال 20 چون دارایى هم نداشته است با دادن کفیل آزاد شده است و فعلاً اگر شغل دیگرى دارد بنده نمى‌دانم (پروفسور اعلم- مشمول مرور زمان شده است).

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى بفرمایید.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- همان طور که جناب آقاى انوارى فرمودند جعفر شیوایى در سال 1320 براى 109949 ریال تحت تعقیب واقع شده پرونده‌اش بعد از آن که تحقیقات مقدماتى از خود او به عمل آمده تحویل دادسرا شده و در دادسرا با قید کفیل 600 هزار ریال آزاد شده و 600 هزار ریالى که مورد نظر جناب آقاى ارباب بوده ممکن است این مبلغ کفیلش باشد که اشتباه شده است با اصل مبلغ بدهى او به دولت به هر حال در سال 1326 این شخص مجرم شناخته شده و علیه او کیفرخواست تنظیم شده و به دادگاه تسلیم شده و بعد مواجه شده‌ایم با انحلال دیوان کیفر که مدتى این پرونده بین دادسراى زاهدان و دادگاه جنایى خراسان و دیوان کیفر در رفت و آمد بوده است، آقایان توجه دارند وقتى یک دستگاهى منحل مى‌شود و مجدداً تشکیل مى‌شود پرونده‌هاى آن دستگاه چقدر دچار سر گردانى مى‌شود اخیراً دادگاه دیوان کیفر در سال 35 پرونده را رسیدگى کرده و محتاج شده است به این که به دفاتر دارایى زاهدان در این موضوع رسیدگى بشود به رئیس دادگسترى زاهدان دستور داده شده که این تحقیقات را انجام بدهد و برگرداند و به طوری که در اوایل وزارت جناب آقاى دکتر هدایتى به عرض آقایان رسید از این قبیل پرونده‌ها در دستگاه دادگسترى داریم و براى رفع این عیب و براى تسریع کارهاى دادگسترى گزارش این موضوع را به عرض آقایان رساندیم که این قبیل پرونده‌ها در دستگاه ما موجود است و خودمان عیب دستگاه خودمان را به استحضار آقایان رسانیدیم و تدابیرى که اتخاذ شده و نسبت به بعضى از آن‌ها مقرراتى به تصویب مجلسین رسیده است اجازه به ما خواهد داد که نه این پرونده بلکه پرونده‌هاى نظیر آن انشاءالله در دستگاه باقى نماند و تکلیف همه آنها روشن شود و خاتمه پیدا کند. نامه‌اى هم که به جناب آقاى ارباب نوشته شده است نظیرش هم به ما نوشته شده است و همچنین آقاى جعفر شیوایى اشاره به پرونده‌هاى دیگرى هم کرده است که آن پرونده‌ها هم مثل این پرونده راکد مانده و دستور داده شده که آن پرونده‌ها هم جریانش را طى کند و رسیدگى قطعى بشود و به نتیجه برسد نتیجه را هم بعداً به اطلاع خود آقاى ارباب و در صورتى که آقایان مقتضى بدانند به اطلاع مجلس خواهد رسید.

پروفسور جمشید اعلم- اگر عمرى باقى بماند و 20 سال دیگر آقاى ارباب باشد.

نائب‌ رئیس- آقاى ارباب بفرمایید.

ارباب- امیدوارم آقایان محترم سلامت و در قید حیات خواهند بود و اگر ارادتمند زنده نبودم و نتیجه عمل دادگسترى به استماع بنده نرسید لااقل آقایان استماع بفرمایند و اما تذکرى که جناب آقاى دکتر بینا به بنده دادند بنده دفاع از کسى نخواستم بکنم هر کس گناه و تقصیرى را کرده بایستى تعقیب بشود از لحاظ مقایسه بنده عرض کردم و البته منظورم دفاع از کسى نبود (دکتر بینا- چون عدلیه در این قسمت‌ها دارد کار مى‌کند بگذاریم کار خودش را بکند) از این قبیل اشخاص که مورد پاره‌اى حمایت‌ها هستند و پرونده‌هاشان دفن مى‌شود و بى‌صدا گوشه‌اى مى‌افتد یکى دو تا نیستند بنده هم دنبال این کارها نیستم حالا چرا من این سؤال را کردم؟ مى‌خواهم به عرض آقایان برسانم که چنین عنصر فاسدى به جاى این که تعقیب بشود فعلاً یکى از مستأجرین دارایى بمپور است املاک بمپور و درآمد شهردارى ایرانشهر را استثمار کرده گناه بدتر از اینها این است که بین طوایف بلوچ دایماً مشغول ایجاد اختلاف و نفاق است و یک گناه غیرقابل بخششى که مرتکب شده اخیراً آن موقعى که آن حیوان دونده در بلوچستان پیدا شد و داستان آن را آقایان مى‌دانند که با تدبیر سرتیپ ژیان و فداکارى افراد طایفه مبارکى و لاشارى و همکارى یکى از افسران ریگى این ننگ را از صفحه بلوچستان شسته‌اند همین آدم ننگین با چند نفر دایم قاصد مى‌فرستاد دنبال افراد دادشا و خط سیر قوا را اطلاع مى‌داد و اینها یک کمپانى هستند آنجا، یک مطالبى روزنامه‌هاى کراچى نوشته‌اند که بنده نمى‌توانم اینجا بخوانم مى‌دهم خدمت جناب آقاى معاون محترم وزارت داد گسترى که یک کانون تحریک و نفاق و فساد این عنصر کثیف در آنجا کرده است و علت سؤال بنده هم از دولت این است که چرا این آدم مختلس و خائن را ایشان تعقیب نکرده‌اند که حالا یک چیزى هم طلبکار شده باشد و الان هم ایجاد اختلاف و نفاق بکند بین بلوچ‌ها و یک خیانت‌هایى که هیچ ایرانى به کشور نمى‌کند این شخص ناجنس مرتکب مى‌شود، حالا تبلیغات مضر دیگرى هم مى‌کند که آن را اینجا نمى‌خوانم، بنابراین بنده عقیده دارم ولو خارج از نوبت هم که شده مى‌بایستى به این خیانت‌هایى که مى‌کند توجه کنند رسیدگى کنند اگر آدم شایسته و صالحى است بیایند اینجا بگویند و اگر نیست لااقل بعد از 18 سال کیفرى که مستحق است درباره‌اش اعمال کنند به هر صورت بنده چنانچه زنده بمانم و عمر بنده وافى باشد تا نتیجه این کار معلوم بشود در انتظار نتیجه اقدام و تعقیب این پرونده از طرف وزیر دادگسترى و دارایى خواهم بود (عزیز اعظم‌زنگنه- آن خدمتگزارى که او را حبس کرده‌اند و دو میلیون فرمودید براى امور خیریه خرج کرده است کیست؟) بنده به طور مثال عرض کردم دفاع از کسى نخواستم بکنم.

اعظم‌زنگنه- چون بنده نمى‌شناسم مى‌خواستم بدانم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت داد گسترى بفرمایید.

معاون وزارت دادگسترى (عاملى)- به طوری که حضور محترم آقایان عرض کردم وزارت دادگسترى سعى دارد که کارها در اسرع وقت انجام بشود و اخیراً بیشتر مساعى خود را مبذول این کار مى‌کند که کارهاى مهم‌تر را سریع‌تر رسیدگى کند به خلاف سابق که کارهاى کوچک به جریان مى‌افتاد و مانع پیشرفت کارهاى بزرگ مى‌شد در صورتى که توجه مردم بیشتر معطوف به کارهاى بزرگ است و انتظار دارند که نتیجه کارهاى بزرگ را ببینند چه مى‌شود به طورى که این روزها در جراید ملاحظه مى‌فرمایید در قضایاى مهمى که اتفاق مى‌افتد وزارت دادگسترى مردم را در جریان امور مى‌گذارد و مرتباً ملاحظه مى‌فرمایید که به فواصل بسیار نزدیکى کارهاى بزرگى که اتفاق مى‌افتد نتیجه‌اش را وزارت دادگسترى موفق شده است به اطلاع مردم برساند در این مورد هم جناب آقاى ارباب فرمودند کوتاهى نمى‌کنیم و اطمینان داشته باشید که به زودى نتیجه عمل وزارت دادگسترى به اطلاع خود جناب آقاى ارباب و مجلس شوراى ملى خواهد رسید این مطالبى را که فرمودید دستور رسیدگى در این موارد هم داده خواهد شد و خاطر جنابعالى آسوده باشد و مقایسه در امور نبایستى کرد چون بعضى از امور طبعش طورى است که زودتر مى‌شود رسیدگى کرد و بعضى از امور طبعش طورى است که رسیدگى آن محتاج وقت طولانى‌ترى را لازم دارد، به هر حال مقصود ما تبعیض نیست همه کارها را به یک چشم نگاه مى‌کنیم و همه مجرمین را هم انشاءالله به کفیر مى‌رسانیم (احسنت).

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

نائب‌ رئیس- جناب آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى (ناصر)- به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند بانک توسعه صادرات در سال 1330 تأسیس شده و با شرکت بانک ملى ایران و سازمان برنامه و شرکت همه سرمایه‌اش تشکیل شده از نقطه نظر تشویق در توسعه صادرات یک اصلاحاتى در اساس‌نامه این بانک به نظر رسید که ضمن یک لایحه‌اى تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود

+++

 تا بعد از تصویب به موقع اجرا گذاشته شود.

نائب‌ رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع مى‌شود.

7- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها

رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به لایحه سهمیه فرهنگ از درآمد شهردارى‌ها مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى کمیسیون فرهنگ لایحه شماره 57756 دولت راجع به قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها را با حضور آقاى معاون وزارت فرهنگ و آقایان پیشنهاددهندگان براى شور دوم مطرح و با اصلاحاتى تصویب نمود. اینک گزارش آن را به شرح زیر بمجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها

ماده 1- در مرکز هر حوزه شهردارى انجمنى به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که داراى شخصیت حقوقى است مرکب از رئیس فرهنگ شهردار یا نماینده او انجمن شهر به انتخاب انجمن (در نقاطى که انجمن وجود دارد) و سه نفر معتمدین محل به پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار براى مصرف سهمیه فرهنگ تشکیل مى‌شود انجام این وظیفه ملى افتخارى است و حق‌الزحمه ندارد.

تبصره- کسانى که به عنوان معتمد انتخاب مى‌شوند نباید عضویت هیئت مدیره و عامله بیش از یک انجمن و با عضویت هیئت مدیره و عامله بیش از یک شوراى اجتماعى دیگرى را داشته باشند.

ماده 2- ریاست انجمن با رئیس فرهنگ محل خواهد بود و انجمن موظف است که در اولین جلسه یک نفر را به عنوان خزانه‌دار از بین اعضای خود انتخاب نماید و تمام حوالجاتى که از محل سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها صادر مى‌شود باید با امضای رئیس فرهنگ و خزانه‌دار باشد.

ماده 3- انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصى در بانک ملى به نام انجمن مصرف سهم فرهنگ باز کند و شهردارى مکلف است سهم فرهنگ از کلیه درآمد خود را که بر طبق قانون شهرداری‌ها به فرهنگ تعلق مى‌گیرد در آخر هر ماه به حساب مزبور پرداخت کند.

ماده 4- سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان خانه براى دبستان و کودکستان و تهیه زمین ورزشى برسد و درآمد مربوط به هر حوزه شهردارى مخصوص به همان حوزه هست و به هیچ عنوان دینارى از آن را نمى‌توان در حوزه و محل دیگرى به مصرف رسانید.

تبصره 1- هر گاه درآمد حاصل کافى براى تأمین منظور نباشد انجمن مى‌تواند به اعتبار درآمد سال‌هاى بعد تا میزان پنج برابر درآمد سالیانه از بانک‌ها استقراض و از درآمد سال‌هاى بعد مستهلک نماید.

تبصره 2- خرید زمین و احداث ساختمان از محل این درآمد علاوه بر اعتباراتى خواهد بود که وزارت فرهنگ همه ساله در بودجه ساختمانى خود براى بنا و تأسیس دبستان‌ها اختصاص مى‌دهد.

ماده 5- وظایف انجمن از این قرار است:

الف- خرید زمین جهت ایجاد بناى دبستان و کودکستان علاوه بر آنچه متمکنین براى ساختمان مدرسه اهدا مى‌کنند.

تبصره- چنانچه شهرداری‌ها مالک زمینى باشند که براى احداث ساختمان دبستان و زمین ورزش بتوان از آن استفاده نمود و براى تأسیسات شهردارى مورد نیاز نباشد باید آن را بلاعوض براى ساختمان فرهنگى واگذار نمایند.

ب- خریدارى محل و خانه‌هاى آماده و ساخته شده که مناسب محل دبستان باشد.

ج- تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و تهیه زمین ورزش.

ماده 6- انجمن مصرف سهم فرهنگ باید نقشه زمین را تهیه کرده و به وزارت فرهنگ بفرستد که نقشه ساختمان را وزارت فرهنگ تهیه نماید و یا این که نقشه ساختمان را هم انجمن تهیه نموده و براى تصویب به وزارت فرهنگ پیشنهاد نماید.

تبصره- نقشه ساختمان باید با رعایت کامل صرفه‌جویى و سادگى و استحکام و بر طبق اصول فنى و بهداشتى ترسیم شود.

ماده 7- انجمن مى‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضرورى درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگى و خریدارى اثاثیه و توسعه امور فرهنگ محل از قبیل تأسیس آزمایشگاه (لابراتوار) و تکمیل مدارس حرفه‌اى و روستایى و تهیه لوازم فنى آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها برساند ولى به‌هیچ‌وجه نمى‌تواند از این اعتبار براى حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و پاداش و امثال آن پرداخت نماید.

ماده 8- انجمن موظف است در پایان هر سال ترازنامه درآمد و هزینه خود را تنظیم و ضمن گزارش مشروحى نتیجه عملیات خود را به اطلاع انجمن شهر و اهالى محل برساند.

ماده 9- وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجراى این قانون مى‌باشند.

مخبر کمیسیون فرهنگ- مهندس جفرودى

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور لایحه دولت راجع به قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها را با حضور آقایان معاونین وزارت فرهنگ و کشور براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- رامبد

نائب‌ رئیس- ماده اول مطرح است گویا از آقایان کسى اسم ننوشته اگر نظرى نیست رأى بگیریم، آقاى دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- بنده تصور مى‌کنم که این کلمه «او» در اول سطر سوم ماده واحده اضافه است چون به ماده اول رأى گرفته مى‌شود خواستم این اصلاح به عمل آید و دیگر این که یک مطلبى در این لایحه فراموش شده و آن مدت کار انجمن است آقایان اگر ملاحظه بفرمایید در تمام این قانون معلوم نیست مدت این انجمن چند سال است یک سال است؟ دو سال است؟ مادام‌العمر است چقدر است اصلاً قید نشده است و این انجمنى که تشکیل مى‌شود براى چند سال انتخاب مى‌شوند و ترتیب تجدید انتخاب این اشخاص چه جورى است چنانچه نمایندگى انجمن شهرى که در این انجمن هم عضو است آیا وقتى که عضویتش در انجمن شهر پایان مى‌پذیرد عضویت او در این انجمن آقایان مى‌پذیرد یا تا آخر این انجمن عضو خواهد بود، این دو نکته‌اى است که به نظر بنده مثل این که توجه نشده و فراموش شده و شاید در اصل لایحه باشد و در مجلس سنا افتاده باشد خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم و معاون محترم وزارت فرهنگ را به این نکاتى که عرض کردم جلب کنم.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ بفرمایید.

معاون وزارت فرهنگ (یزدان‌فر)- بنده تصور مى‌کنم کلمه او اینجا زیادى باشد شهردار یا نماینده او و کلمه نماینده در اینجا افتاده اگر نماینده اضافه بشود درست است (عمیدى نورى- عبارت صحیح نیست) اگر نماینده اضافه بشود صحیح خواهد بود ولى این که مدت براى انجمن قید نکردیم براى این که ضرورتى نداشت این اشخاص اشخاصى هستند که نماینده انجمن شهر وقتى عوض بشود باز انجمن عوض او را مى‌فرستد معتمد محل هم هست و او را انجمن شهر تعیین مى‌کند و در اینجا باید کلمه نماینده اینجا اضافه بشود و احتیاجى به مدت هم ندارد (بوربور- مدت لازم است) هر طورى که آقایان بفرمایند اجرا مى‌کنیم چهار سال 5 سال هر چقدر باشد حرفى نداریم.

نائب‌ رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده خیال مى‌کنم در این ماده اول همین طور که به عرض رسید در سطر سوم که وارد مى‌شویم مفهوم صحیح ندارد بنده یک مرتبه دیگر مى‌خوانم آن وقت تصدیق خواهید فرمود که منظور از دو شورى بودن لوایح این بوده است که طورى روشن باشد که هر شخصى هم که در موقع تصویب قانون نبوده بخواند مفهوم آن را بداند ماده اول این طور نوشته «در مرکز هر حوزه شهردارى انجمنى به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که داراى شخصیت حقوقى است مرکب از رئیس فرهنگ شهردار یا نماینده او انجمن شهر به انتخاب انجمن (بعضى از نمایندگان- نماینده انجمن) در نقاطى که انجمن وجود دارد پس این مسلم است که به این شکل ماده اول مفهومى ندارد نماینده حذف شده و بایستى اصلاح بشود و قید بشود و در این صورت عده 6 نفر خواهد شد اشکال این است سه نفر که معتمدین محل هستند سه نفر هم این افرادى هستند که ذکر شده اگر نظرتان این است که نماینده انجمن شهر هم باشد در این صورت سه نفر این آقایان مى‌شوند و سه نفر هم معتمدین محل آن انجمنى که از 6 نفر تشکیل مى‌شود قاعده اخذ تصمیم در آن مشکل است مگر این که قید بشود رئیس انجمن به هر طرف که رأى داد آن طرف معتبر است آن هم که نیست و قید نشده بنده این طور فکر مى‌کنم مثل این بوده است که این انجمن مرکب از 5 نفر یا 7 نفر بوده است حالا ممکن است جناب آقاى مهندس جفرودى مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند والا اگر نماینده آنجا بگذاریم که نماینده انجمن شهر باشد اگر مقصود این طور باشد با نماینده انجمن شهر 6 نفر مى‌شود و در اتخاذ تصمیم به اشکال برمى‌خورند و اگر این قید را نکنیم بگوییم نماینده انجمن شهر مقصود این باشد که شهردار یا نماینده انجمن شهر بنده این طور خیال مى‌کنم این «او» اصلاً زیادى است باید عادت این طور باشد شهردار یا نماینده انجمن شهر به انتخاب انجمن در نقاطى که انجمن شهر نیست مقصود این است در جاهایى که انجمن شهر نیست از طرف شهردار انتخاب بشود و در نقاطى که انجمن هست از طرف انجمن به هر حال سه نفر از آقایان مى‌شود و سه نفر هم معتمدین محلى این یک انجمنى نیست که بشود

+++

 درش اتخاذ تصمیم کرد بنابراین در این ماده این ابهام هست و تصور مى‌کنم که تصمیمى رویش بگیریم مؤثرتر است نکته دوم موضوع مدت انتخاب است هر انتخابى مدت لازم دارد هیچ وقت نمى‌توانیم بگوییم که انتخاب یک هیئتى بدون مدت است انتخاب هر هیئتى باید همیشه با مدت باشد آنچه که از این ماده استنباط مى‌شود این است که ما یک انجمنى داریم بلامدت براى همیشه آن وقت به فرمایش جنابعالى اگر افرادش استعفا دادند یا فوت کردند یک کس دیگرى را سر جایش بگذاریم این صحیح نیست این یک هیئتى است دایمى مستمرى است که الا غیرالنهایه کار مى‌کند و این صحیح نیست ما مى‌خواهیم بگوییم که کار مردم به دست مردم باشد و این لایحه اتخاذ شده است از این هدف و این فکر بنابراین وقتی که کار مردم به دست مردم داده مى‌شود مردم بایستى در آن کار دخالت داشته باشند و محدود باشد به یک مدتى که بعداً به اشکال برنخورد این است که به نظر بنده این اشکال وارد هست همان طور که جناب آقاى دکتر دادفر فرمودند اشکال ایشان وارد بود به این جهت بود که بنده هم توضیح دادم و چون شور دوم است ما نمى‌توانیم پیشنهاد بدهیم اصلاح بشود مگر این که خود آقاى معاون وزارت فرهنگ با این دو نکته موافقت بفرمایند و پیشنهاد اصلاحى بدهند که این ماده تصحیح بشود.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ بفرمایند.

معاون وزارت فرهنگ- در لایحه‌اى که وزارت فرهنگ تقدیم کرد شهردار یا نماینده او را پیش‌بینى نکرد در کمیسیون فرهنگ این قسمت را آقایان پیشنهاد کردند که چون شهردار عامل مؤثرى است براى تهیه زمین و خانه این است که شهردار یا نماینده او هم در آن انجمن شرکت کند وزارت فرهنگ هم البته این پیشنهاد را قبول کرد نسبت به مدت هم الان در وزارت فرهنگ براى 5 سال انتخاب مى‌کنیم و بعد از 5 سال هم البته انتخاب‌شان بدون مانع است بنده حالا پیشنهاد مى‌کنم همان 5 سال مدت برقرار باشد و کلمه نماینده انجمن شهر هم اضافه بشود (فضایلى- دو نفر با شش نفر چه مى‌شود؟) عرض کردم ما خودمان شهردار را در لایحه تقدیمى نگذاشتیم ولى چون گفتند که شهردار هم باشد چون وجودش مؤثر است در دادن زمین و عوارض ما هم قبول کردیم با این ترتیب اعضای انجمن مى‌شود خود شهردار یا نماینده‌اش و نماینده انجمن شهر و رئیس فرهنگ و سه نفر هم معتمد محل که به این ترتیب شش نفر مى‌شود و البته در قسمت رأى هم بنده پیشنهاد مى‌کنم رأیى که رئیس در آن هست نظر آن طرف مقدم باشد.

نائب‌ رئیس- آقاى مهران‏.

مهران- عرضى ندارم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- چون اغلب اتفاق مى‌افتد که در یک جایى شهردارى هست و شهردار هم دارد ولى انجمن شهر ندارد در این نقاط البته شهردار عضو این کمیسیون خواهد بود بدیهى است در نقاطى که انجمن شهر وجود دارد یک نفر نماینده هم از طرف انجمن شهر باید باشد اینها هم که تذکر داده شده است رئیس فرهنگ و شهردار محل یا نماینده او، نماینده شهردار باید اختیار داشته باشد زیرا ممکن است اغلب خود شهردار نتواند در جلسات شرکت بکند یا در مسافرت باشد بنابراین این اختیار باید داده شود که در مواقعى که شهردار حضور ندارد بتواند نماینده خودش را به این کمیسیون اغزام دارد که اسباب تعطیل کار فراهم نشود اما در موضوع مدت، مدت‌هاى مشابه در قوانینى که از تصویب مجلس گذشته است همه چهار سال است نمایندگى خود مجلس شوراى ملى چهار سال است مدت عضویت انجمن بهدارى و واگذارى بهدارى مردم به مردم چهار سال است انجمن شهر چهار سال است بنابراین این رقم چهار سال را هم باید در اینجا رعایت کرد تقاضا مى کنم در پیشنهادى که براى این موضوع مى‌فرمایید چهار سال باشد.

نائب‌ رئیس- آقاى فضایلى‏.

فضایلى- بنده عرضى که در این بابت مى‌خواهم بکنم راجع به معتمد محل است در این لایحه معتمد محل اثر زیادى دارد براى این که تعدادش زیادتر است سه نفر معتمد محل البته اساس این لایحه هم بر مبناى این فکر است که کار مردم را به دست مردم بدهیم و لذا در این مورد صحیح است که معتمد محل تعداد زیادترى باشد اما معتمد محل یعنى چه؟ به این مسئله خیلى باید توجه شود معتمد محل از نظر لغت یعنى مردم محل به او اعتماد داشته باشند ولى کى او را انتخاب مى‌کند رئیس فرهنگ محل او را پیشنهاد مى‌کند فرماندار هم او را تأیید مى‌کند پس در واقع معتمد محل ممکن است نباشد و معتمد آقاى رئیس فرهنگ محل و فرماندار محل باشد و اساساً این انتخاب معتمد محل در غالب کارهاى دولتى و نحوه‌اش طورى است که مى‌خواهند کارى را خودشان انجام بدهند ولى مسئولیتش را گردن مردم بگذارند اساساً ما در قوانین مختلف در آیین‌نامه‌هاى مختلف در کارهاى دولتى عنوان معتمد محل را زیاد مى‌بریم و آنها را هم در کارها دعوت مى‌کنیم ولى در واقع انتخاب اینها و طرز دعوت اینها ترتیبى است که نمى‌شود گفت که اینها معتمد محل هستند به همین جهت به نظر بنده باید براى این کار راه حلى پیدا کرد یکى از مقام‌هایى که شایسته است معتمد محل را تعیین کند انجمن شهر است متأسفانه خود انجمن شهر گرفتار انحلال گرفتار عدم انتخاب است یعنى دولت اقدام به انتخاب آنها نمى‌کند (مهندس جفرودى- استاندارها را بفرمایید) استاندارها و مأمورین وزارت کشور غالباً بهانه‌جویى مى‌کنند و موجبات انحلال انجمن شهرها را فراهم مى‌کنند و بعد یکى از مشکلاتى که در قانون انجمن شهرها هست و امیدوارم کمیسیون کشور و بالاخره مجلس شوراى ملى این موضوع را حل کند این است که بعد از انحلال انجمن شهر کار شهردارى به دست وزارت کشور و فرماندارى‌ها مى‌افتد و چون به دست اینها مى‌افتد هرگز حاضر نیستند که موجبات انتخاب انجمن شهر را فراهم بکنند و همیشه مهیا براى انحلال انجمن شهرها هستند ولى هیچ وقت مهیا براى انتخاب انجمن شهرها نیستند (قنات‌آبادى- چون شما مى‌گویید صحیح است) به هر صورت بنده خواستم یک تذکرى براى انتخاب معتمد محل و طرز انتخاب معتمد محل بدهم و مى‌خواستم پیشنهاد بکنم گرچه الان در شور دوم لایحه هستیم و پیشنهاد مؤثر نیست ولى لااقل در آیین‌نامه‌اى که تنظیم مىشود ترتیب اتخاذ معتمد محل را طورى بدهید که اولاً معتمدین محل نماینده طبقات مختلف مردم باشند و در انتخاب آنها این طبقات نظرى ابراز کرده باشند و واقعاً معتمد محل باشند نه معتمد فرماندار و یا یک مقام دولتى دیگر (صحیح است).

رئیس- آقاى مهندس جفرودى‏.

مهندس جفرودى- تذکر اولى که آقایان دادند کاملاً وارد بوده است براى این که کلمه نماینده یا انجمن شهر در سطر سوم در مینوتى که بنده امضا کرده بودم بوده است و در موقع چاپ افتاده است موضوع دیگرى که در ماده اول بنده وظیفه دارم توضیح بدهم این است که وزارت فرهنگ لایحه را طورى تنظیم کرده بود که مأمورین دولت در این لایحه در اقلیت باشد یعنى دو نفر باشد یکى فرماندار یا بخشدار یکى هم رئیس فرهنگ بوده و سه نفر معتمد محل بنده هم تذکرات آقاى فضایلى را در طرز انتخاب معتمدین محل تأیید مى کنم ولى در هر حال به هر صورتى که انتخاب مى‌شوند این سه نفر معتمد هستند که نظارت دارند در کمیسیون پیشنهاد شد شهردار که باید این سهمیه را بپردازد حضور داشته باشد یا نماینده شهردار و به این ترتیب شده است شش نفر ولى باز باید گفت که اکثریت با مردم است براى این که یک نفر عضو انجمن شهر است و سه نفر معتمد محل مى‌شود چهار نفر پس جاى نگرانى نیست فقط تذکرى که جناب آقاى عمیدى نورى دارند در مورد رأى بنده این را وارد مى‌دانم فکر مى‌کنم جناب آقاى یزدان‌فر هم بپذیرند (یزدان‌فر- بنده پیشنهاد کردم) موضوع دوم در ماده دوم است..

نائب‌ رئیس- ماده اول است ماده دوم مطرح نیست.

مهندس جفرودى- بسیار خوب.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ.

معاون وزارت فرهنگ- راجع به معتمدین محل که جناب آقاى فضایلى فرمودند در کمیسیون هم متذکر شدند در آنجا هم این مطلب بحث شد بهترین راه حل همان بود که پیشنهاد شده البته نظرى که ما درباره آن پیش‌بینى خواهیم کرد بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده به این ترتیب اصلاح بشود «در مرکز هر حوزه شهردارى انجمنى به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که داراى شخصیت حقوقى است مرکب از رئیس فرهنگ و شهردار یا نماینده او و نماینده انجمن شهر به انتخاب انجمن (در نقاطى که انجمن وجود دارد) و سه نفر معتمدین محل براى مدت چهار سال به پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار براى مصرف سهمیه فرهنگ تشکیل مى‌شود (صدرزاده- این چهار سال را بیندازید عقب پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار براى مدت 4 سال) انجام این وظیفه ملى افتخارى است و حق‌الزحمه ندارد و در صورتی که در اتخاذ تصمیم احذ رأى مساوى بود و تصمیمى معتبر است که رئیس به آن رأى داده باشد (یکى از نمایندگان- در شور دوم پیشنهاد نمى‌شود داد).

نائب‌ رئیس- چون دولت نمى‌تواند پیشنهاد بدهد بنده با اجازه آقایان اینجا پیشنهاد اصلاحى را به رأى مى‌گذارم.

اردلان- آئین‌نامه آن را هم اجازه نمى‌دهد مگر اینکه برگردد به کمیسیون اصلاح بشود.

نائب‌ رئیس- بنابراین، این ماده برمى‌گردد به کمیسیون و حالا ماده دوم مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2- ریاست انجمن با رئیس فرهنگ محل خواهد بود و انجمن موظف است که در اولین جلسه یک نفر را به عنوان خزانه‌دار از بین اعضای خود انتخاب نماید و تمام حوالجاتی که از محل سهم فرهنگ از درآمد شهردارى‌ها صادر مى‌شود باید به امضای رئیس فرهنگ و خزانه‌دار باشد.

نائب‌ رئیس- در این ماده کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته مى‌شود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصى در بانک ملى به نام انجمن مصرف سهم فرهنگ باز کند و شهردارى مکلف است سهم فرهنگ از کلیه درآمد خود را که بر طبق قانون

+++

 شهرداری‌‌ها به فرهنگ تعلق مى‌گیرد در آخر هر ماه به حساب مزبور پرداخت کند.

نائب‌ رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- این عبارت این طور است جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ توجه فرمایید «انجمن مصرف سهم فرهنگ در محل باید حساب مخصوصى در بانک ملى به نام انجمن سهم فرهنگ باز کند» اطلاعاتى که بنده دارم در بعضى از نقاط کشور هست که شهردارى وجود دارد و طبق ماده اول در مرکز هر حوزه شهردارى این انجمن تشکیل مى‌شود ولى شعبه بانک ملى آنجا وجود ندارد بنده خیلى از نقاط را در خود مازندران سراغ دارم که آنجا انجمن شهر هست ولى شعبه بانک ملى نیست حتماً نمایندگان محترم هم به این موضوع برخورده‌اند در این صورت خواستم ببینم نسبت به اینگونه حوزه‌ها که انجمن شهر دارد و بایستى طبق این قانون انجمن تشکیل بشود ولى بانک ملى در آنجا شعبه ندارد و آن وقت تکلیفش چه خواهد بود این کار فلج مى شود این است که به عقیده بنده باید چاره‌اى براى این کار کرد این نقاطى که انجمن شهر دارند و انجمن را تشکیل مى‌دهند ملى شعبه بانک ملى وجود ندارد این وضع اصلاح بشود.

یک نفر از نمایندگان- این ماده را هم برگردانید به کمیسیون باید اصلاح بشود.

نائب‌ رئیس- آقاى مهندس جفرودى.

مهندس جفرودى- از این که درآمدهاى دستگاه‌هاى دولتى یا ملى باید به حساب بانک ریخته شود جاى تردید نیست خیال مى‌کنم آقایان با این نظر موافق باشند (صدرزاده- قانون هست) ولى اینجا در لایحه نوشته شده در بانک ملى نوشته نشده در بانک ملى محل کلمه مطلق است ملاحظه بفرمایید نوشته است انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصى در بانک ملى محل نیست ممکن است در نزدیکترین شعبه بانک ملى باشد (عمیدى نورى- باید قید بشود) نه قربان قید لازم نیست چون ننوشته شعبه بانک ملى محل نوشته بانک ملى یعنى مى‌تواند نزدیکترین شعبه را انتخاب بکند و در آنجا حساب باز بکند این را مخصوصاً مطلق قید کردند که نزدیک‌ترین شعبه‌ها باشد و نظر جناب آقاى عمیدى نورى تأمین است. (صحیح است).

عمیدى نورى- این باید قید شود.

نائب‌ رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- تا آنجا که بنده در نظر دارم در یکى از قوانین هم این نکته قید شده که حساب‌هایى که راجع به وجوه دولتى باز مى‌شود باید در بانک ملى باز بشود به علاوه اگر بخواهیم که به غیر از بانک ملى این وجوه را بدهیم آن وقت به دست اشخاص باید داده بشود و باید در مقابل تصمیماتى گرفت و این کار فوق‌العاده مشکل است و الان هم شعبات بانک ملى در تمام نقاط هست البته ممکن است اتفاقاً در بعضى نقاط نباشد ولى در نزدیک‌ترین نقطه به آن محل شعبه بانک لااقل یا نمایندگان آن وجود دارد بنابراین این وجوهاتى که مربوط به مصرف فرهنگ است لازم مى‌آید که در نزدیک‌ترین نقطه همان طورى که فرمودند این وجوه به شعبه بانک داده بشود و این بحثى که در جلسه امروز کردیم مدرک است و خودش مبناى این کار خواهد بود.

نائب‌ رئیس- در ماده سوم دیگر نظرى نیست بنابراین رأى گرفته مى‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده چهارم قرائت شد.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان خانه براى دبستان و کودکستان و تهیه زمین ورزش برسد و درآمد مربوطه به هر حوزه شهردارى مخصوص به همان حوزه است و به هیچ عنوان دینارى از آن را نمى‌توان در حوزه و محل دیگرى به مصرف رسانید.

تبصره 1- هر گاه درآمد حاصل کافى براى تأمین منظور نباشد انجمن مى‌تواند اعتبار درآمد سال‌هاى بعد تا میزان 5 برابر درآمد سالیانه از بانک‌ها استقراض و از درآمد سال‌هاى بعد مستهلک نماید.

تبصره 2- خرید زمین و احداث ساختمان از محل این درآمد علاوه بر اعتباراتى خواهد بود که وزارت فرهنگ همه ساله در بودجه ساختمانى خود براى بنا و تأسیس دبستان‌ها اختصاص مى‌دهد.

نائب‌ رئیس- در ماده چهارم نظرى نیست رأى گرفته مى‌شود به ماده 4 با تبصره‌ها آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- وظایف انجمن از این قرار است:

الف- خرید زمین جهت ایجاد بناى دبستان و کودکستان علاوه بر آنچه متمکنین براى ساختمان مدرسه اهدا مى‌کنند.

تبصره- چنانچه شهرداری‌ها مالک زمینى باشند که براى احداث ساختمان و دبستان و زمین ورزش مى‌توان از آن استفاده نمود و براى تأسیسات شهردارى مورد نیاز نباشد باید آن را بلاعوض براى ساختمان فرهنگى واگذار نماید.

ب- خریدارى محل و خانه‌هاى آماده و ساخته شده که مناسب محل دبستان باشد.

ج- تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و زمین ورزش.

نائب‌ رئیس- آقاى مهران‏.

مهران- بنده در این قانون اصولاً از ذکر جمله خریدارى ناراحتم یعنى عقیده دارم کشورى که فرهنگش در مسیر سریع ترقى است مردم با لطف و محبتش بایستى آن قدر نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان‌شان توجه داشته باشند که این انجمن را وادار به خرید زمین نکنند مخصوصاً در بخش‌ها و نقاط کم‌جمعیت این خیلى عجیب به نظر مى‌آید که همکارى مردم آن قدر نباشد که بیایند قطعاتى از زمین‌هاى مجاور شهر کوچکى را اختصاص بدهند براى ساختمان دبستان و کودکستان براى فرزندان دلبند خودشان (صحیح است) البته در شهرهاى بزرگ وزارت فرهنگ ناچار است زمین بخرد براى این که مدرسه باید در نقطه معینى ساخته بشود ولى بنده روى تجربه‌اى که از گذشته دارم از وزارت فرهنگ خواهش مى‌کنم یک آئین‌نامه سختى براى خرید زمین تنظیم کند که در چه صورت مى‌شود زمین را خرید و مسیر عملى انجمن را از لحاظ خرید زمین پیش پاى او بگذارند ضمناً اینجا در همین ماده مطلبى به نظرم رسید که صادق است درباره شهرهاى بزرگ مى‌خواستم خدمت جناب آقاى یزدان‌فر عرض کنم مادام که صحبت زمین‌هاى اهدایى متمکنین در یک شهرى وجود دارد انجمن نباید حق داشته باشد در همان شهر زمین خریدارى کند (صحیح است) و ساختمان دبستان در زمین اهدایى به طور کلى بایستى مقدم بر زمین خریدارى باشد و اما اگر بفرمایید ممکن است زمین اهدایى در یک محل دورترى واقع باشد بنده فکر مى‌کنم که در دنیا امروز بچه‌ها را با اتوبوس به مدرسه مى‌برند و وسیله نقلیه برای‌شان تهیه مى‌کنند ولى در عین حال تصدیق بفرمایید این خیلى عجیب به نظر مى‌آید که جایى زمین وجود داشته باشد و بروند زمین بخرند و مدرسه بسازند ولى بنده این عرض را از پشت این تریبون مى‌کنم براى این که هم‌وطنان عزیزم مایلند بیشتر به فرهنگ خدمت بکنند امیدوارم در تمام شهرهاى و بزرگ کشور ایران طورى بشود که انجمن محتاج به خرید زمین نشود ولى در بعضى نقاط در دهات هم ما مى‌بینیم که مردم انتظار دارند زمین‌شان را بفروشند براى ساختمان دبستان بنده این را از پشت تریبون عرض مى‌کنم که همان طورى که تا امروز مردم کمال کمک را به فرهنگ کرده‌اند به خصوص در نقاط کوچک طورى نکنند که انجمن اولاً احتیاج به خرید زمین داشته باشد و در ثانى وزارت فرهنگ یک نظامات و ضابطه معینى را براى خرید زمین تعیین بکند و به اختیار وزارت فرهنگ و انجمن بگذارد چون آقاى فرهودى اینجا تشریف دارند عرض مى‌کنم که بنده یک خورده از این بخشدارها معمولاً مى‌ترسم (صحیح است).

نائب‌ رئیس- آقاى مهدوى‏.

مهدوى- تصور مى‌کنم با همین ماده‌اى که نوشته شده نظر آقاى مهران کاملاً تأمین مى‌شود کلمه اهدا که قید شده براى همین است که زمین‌هایى را اشخاص خیر براى ایجاد دبستان اهدا مى‌کنند ولى البته یک مقدارى هم اشخاص زمین دارند مى‌دهند در ضمن محل‌هایى هم هست که ممکن است اشخاص متمکن باشند پول هم بخواهند کمک بکنند براى ایجاد دبستان چه مانعى دارد یک موقعى از کسى که در یک جاى مناسبى زمین دارد از او بخرند و بسازند در صورتی که آن پول که داده شده فقط براى خرید زمین است و ممکن است آنجا زمین موجود نداشته باشد پول مى‌دهند زمین مى‌خرند و در اختیار فرهنگ براى ایجاد دبستان مى‌گذارند.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ‏.

معاون وزارت فرهنگ- بنده مى‌خواستم عرض کنم که مردمان خیر و نیکوکار در ایران خیلى زیاد هستند و در این چند سال اخیر به وزارت فرهنگ در دادن زمین و ساختمان خیلى کمک کرده‌اند و البته این قسمت هم که اینجا تذکر داده شد زمین خریدارى نشود البته در هر جایى که وزارت فرهنگ زمین اهدایى به دست بیاورد زمین نخواهد خرید مگر این که زمین اهدایى کافى نباشد ولى تا زمین اهدایى داریم البته ناچاریم نقشه را مطابق آن تهیه کنیم بنده نظر جناب آقاى مهران را هم تأیید مى‌کنم البته آیین‌نامه‌اى تنظیم خواهد شد که نظر جنابعالى کاملاً تأمین بشود.

نائب‌ رئیس- آقاى مهندس جفرودى‏.

مهندس جفرودى- بنده هم نظر آقاى مهران را در مورد مردم نیکوکار تأیید مى‌کنم ولى این مطلب را اینجا اضافه مى‌کنم که رفتار بعضى از استانداران به حدى بد است که مردم واقعاً از این کمکى که مىکنند پشیمان مى‌شوند (صحیح است) مثلاً در رشت عده‌اى مقدار زیادى زمین براى مدرسه کشاورزى اهدا کردند استاندار وقتى که رفت آن را تحویل بگیرد گفت اینها این زمین را دادند براى این که زمین‌هاى خودشان را مرغوب بکنند

+++

 (قنات‌آبادى- خیلى‌ها این کارها را مى‌کنند) بگذاریید بکنند (قنات‌آبادى- یک‌عده‌اى قصدشان در اهداى زمین ترقى زمین خودشان است و شما مى‌گویید بگذارید بکنند خوب بکنند هى کردند تا سطح قیمت زمین در این مملکت به این درجه رسید بگذارید بکنند مترى یک تومان بشود صد تومان شما هم دل‌تان به حال مردم مى‌سوزد مى‌گویید بگذارید بکنند و فقط یک مدرسه بسازند کافى است) اما در ماده 4 قید شده است که سهم فرهنگ از درآمد شهردارى‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان براى دبستان باشد بنابراین وظبفه انجمن تنها خرید زمین نیست اگر زمین اهدایى باشد یا زمین شهردارى باشد با این حال انجمن نمى‌تواند برود زمین خریدارى بکند اگر زمین اهدایى نبود یکى از وظایفش خرید زمین براى ساختمان است آن زمین را مى‌خرد که برود ساختمان بکند و اما در مورد آیین‌نامه‌اى که جناب آقاى مهران پیشنهاد کردند و جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ هم قبول فرمودند که این آئین‌نامه را وضع کنند به نظر بنده هر چه این آئین‌نامه را وضع نکنند بهتر است این پول متعلق به مردم است اکثریت هم در این انجمن با مردم است بنده خیال مى‌کنم که مردم بهتر از دولتى‌‌ها حافظ حقوق خودشانند (صحیح است) بنده خیال مى‌کنم در اینجا یک فعل و انفعالاتى پیش مى‌آید و خواستم خواهش کنم که آیین‌نامه‌اى وضع نکنند که کارها را مشکل کند.

نائب‌ رئیس- آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- بنده مى‌خواستم که توضیحى از جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ بخواهم و آن این است که قید این که اینجا را براى دبستان و کودکستان مى‌خواهند و دبیرستان نیست، براى چیست؟ براى این که خوب اگر در شهرهاى بزرگ مخصوصاً پولى جمع شد و احتیاجى به دبیرستان پیدا شد نباید بخرند؟

معاون وزارت فرهنگ- البته مقدم تعلیمات اجبارى است که بایستى در سراسر کشور انجام بشود پس از آن اگر شد به سایر کارها مى‌پردازیم این که قید شده دبستان و کودکستان براى این بود نظر جنابعالى هم در ماده 7 تأمین شده مى‌گوید «انجمن مى‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضرورى درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگى... برساند» اول اجراى قانون تعلیمات اجبارى است و تأسیس دبستان و کودکستان و بعد اگر تمام شد براى سایر قسمت‌ها (صحیح است).

نائب‌ رئیس- آقاى قنات‌آبادى‏.

قنات‌آبادى- بنده یک مطلبى را مى‌خواستم تذکر بدهم، خواهش مى‌کنم که جناب آقاى صدرزاده به این مطلب توجه داشته باشند. کار خوب بالذات بسیار خوبست اما بعضى کارها خوب با قراین و اماراتى که هست مقدمه براى کار بد است پیغمبر اسلام از یکى از سفرهاى جنگى که به مدینه مراجعت مى فرمودند آمدند به عرضش رساندند که در مقابل مسجد قبا یک مسجدى ساخته‌اند، پیامبر فرمودند که این مسجد را خراب کنید گفتند که مسجد است گفت این مسجد را خراب کنید، مسجد خوبست موقعى که براى تأمین فضیلت و وحدت و یکتاپرستى ساخته شده باشد، اما اگر مسجد مى‌خواهید بسازید براى ایجاد تفرقه و دوییت که از آن چیزهایى است که اسلام و حق با آن سازگار نیست. این مسجد را باید خراب کرد.

بنابراین منطق به طور کلى صحیح نیست که وقتى یک کسى یک مقدار زمین بایر لم‌یزرع بدون استفاده دارد و مى‌نشیند فکر مى‌کند. ما از این چیزها در تهران دیده‌ایم، شهرستان‌ها را نمى‌دانم (بعضى از نمایندگان- در شهرستان‌ها هم همین طور است) و این مطلبى را هم که جناب آقاى مهندس جفرودى فرمودند ممکن است حق با ایشان باشد بنده وارد ماهیت این مطلب نیستم. نظرى هم ندارم ممکن است واقعاً حق با ایشان باشد و ایشان از نظر منفعت حوزه انتخابیه خودشان نظرى مى‌دهند و استاندار هم حرفى مى‌زند ممکن است است قضیه صحیح باشد ممکن است نباشد اما در حوزه تهران بعضی‌ها هستند که میلیون‌ها متر زمین چپاول کردند و غارت کردند (صحیح است) چاپیدند دزدیدند (صحیح است) آن وقت آمدند با ساختن چهار اطاق به عنوان بیمارستان (صحیح است) یا اهدا کردن به وزارت فرهنگ یا بخشیدن هزار متر زمین به فلان مؤسسه خیریه میلیون‌ها متر زمین غارت شده دزدى را مى‌خواهند بدزدند و پدر صاحب مردم را دربیاورند آیا این عمل صحیح است؟ (مشار- در مشهد هم هست آقا) این عمل صحیح نیست والا اگر بنا شد ساختمانى بسازند باید ده میلیون هم کمک کنند اگر مردم زمین بدهند براى مدرسه باید اولیاى امور بسازند دنده‌‌شان هم نرم شود کمک هم بکنند و اما اگر کسانى که میلیون‌ها متر زمین را قاچاق کرده اند (احمد طباطبائى- معنوى همین کار را کرد) با قبول کردن این که دو هزار متر براى مدرسه و هزار متر براى بهدارى و بیمارستان داده‌اند به او اجازه داده شود که بقیه را بفروشد این صحیح نیست صحیح نیست صحیح نیست (احسنت) (طباطبایى- معنوى هم همین جور زمین‌ها را خورد).

نائب‌ رئیس- آقاى فضایلى‏.

فضایلى- همه قبول داریم که جناب آقاى شمس قنات‌آبادى یکى از ناطقین مبرز مى‌باشند و اصل نطق خوب را مراعات مى‌کنند و آن این است که سعى دارند فرمایشات‌شان از حدود حقیقت و اصالت خارج نباشد (احسنت) به همین مناسبت به نظر بنده یکى از متدهاى خاص نطق را به کار بردند و مطلبى داشتند بسیار صحیح و اساسى و موقعى گیر آوردند تا این مطلب را بیان کنند این مطلبى که فرمودند بسیار صحیح است یعنى ممکن است افرادى پیدا بشوند (قنات‌آبادى- محقق است نه ممکن) همیشه این طور نیست اشخاصى هستند و همین طور وقتى آقا صحبت مى‌کردند مثال‌هاى بارزش از ذهن خود بنده هم گذشته که چه اشخاصى هستند که این عمل را کرده‌اند و قصدشان هم خیر نبوده است ولى یک نکته هست و آن نکته را باید توجه کرد و آن این است که در این مورد قیاس نباید کرد یک مردى که عمل خوبى کرده است و یک زمین مرغوبى را در نظر گرفته و داده است و مأمور محل آن زمین را پذیرفته است و رفته است افتتاح بکند و کلنگ ساختمان بزند عوض این که از او قدرشناسى بکنند نباید یک حرفى بزنند که هم او دلسرد بشود و هم سایرین و حتى در مورد اشخاصى که نظر صحیح ندارد بنده معتقدم آن زمین را از دست آنها که به عنوان هدیه مى‌دهند بگیرند و بعد به حساب سایر زمین‌هاى آنها هم برسند این دو تا با همدیگر هیچ تناسبى ندارند خدا پس گردنش زده که زمینى هدیه کرده آن را از او بگیرند و بعد به حساب سایر کارهاى او هم برسند (دکتر حسن افشار- صحیح است مجوز بقیه زمین‌ها نباشد).

نائب‌ رئیس- آقاى پروفسور اعلم‏.

پروفسور اعلم- عرض کنم که اصل هدیه زمین به یک دستگاه دولتى اصلى است بسیار قابل تقدیر و اگر به یک استاندارى یک زمینى را هدیه مى‌دهند براى دستگاهى باید بیاید و تشکر کند نباید بیاید و توهین به آن زمین‌دهنده بکند چون آن زمین را که آن شخص داده است و مى‌خواهد استفاده بکنند و اگر بخواهد استفاده بکند باز هم تقصیر آن استاندار است تمام قیمت زمین که بالا رفته تمام تقصیر متصدیان امور یا استاندارها یا فرماندارها یا آن اشخاصى هستند که اجازه دادند قیمت زمین‌ها بالا برود و الا زمین که خودبه‌خود نمى‌رود بالا پس یک کسى که خودش مقصر است لااقل وقتى هدیه مى‌کنند باید تشکر بکند.

نائب‌ رئیس- چون دیگر آقایان اسم ننوشته‌اند باید باین ماده رأى گرفت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ششم- انجمن مصرف سهم فرهنگ باید نقشه زمین را تهیه کرده به وزارت فرهنگ بفرستند که نقشه ساختمان را وزارت فرهنگ تهیه نماید و یا این که نقشه ساختمان را هم انجمن تهیه نموده و براى تصویب به وزارت فرهنگ پیشنهاد نماید. ‏

تبصره- نقشه ساختمان باید با رعایت کامل صرفه‌جویى و سادگى و استحکام و بر طبق اصول فنى و بهداشتى ترسیم شود.

نائب‌ رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- عرض کنم بنده در مورد این ماده شش که یک ماده خوبى هم هست موارد عدیده‌اى دیده‌ام که از آن نظر لازم بود اینجا متذکر شوم در این ماده قید کرده که این انجمن نقشه ساختمان را باید از وزارت فرهنگ اجازه بگیرد یعنى بفرستد وزارت فرهنگ تصویب بکند ما در عمل برخوردیم به بعضى از نقاطى که مردم عادیش خودشان پول تهیه کردند زمین تهیه کردند ولى از نظر این گرفتارى نقشه سال‌ها آنجا مانده بنده این را در عمل دیده‌ام که وقتى آمد به وزارت فرهنگ آن قسمت ساختمانى این نقشه را آن قدر دیر داد که آن پول‌هایى که داده بودند منصرف شدند و یا اگر یک محل‌هایى بود به مصرف رسید و یا به حساب صرفه‌جویى رفت و یک سال به عقب افتاد براى این که مرکز آن نقشه را نفرستاده بود و اگر این نقشه را نمى‌فرستادند و یک اشکالاتى پیدا نمى‌شد عقب نمى‌افتاد، البته بنده معتقد نیستم که نباید بدون نقشه ساخته شود و عیبى هم ندارد که وزارت فرهنگ کنترلى بکند ولى یک خواهش هم مى‌خواستم بکنم و آن این است که ما یک ترتیبى براى این کار بدهیم که در مراکزى که انجمن شهر هست این اداره ساختمان نقشه‌هاى خودشان را بفرستند آنجا چون این بنا یا یک دبستان است و یا دبیرستان است تعداد اینها اصلاً معلوم است و یک دبستان شش کلاسه داریم یا چهار کلاسه (مهندس بهبودى- و نقشه‌ها تیپیک است) و نقشه‌ها تیپیک است و معلوم است این نقشه‌ها آنجا باشد که بفرستند براى رؤساى فرهنگ وقتى که خود رئیس فرهنگ انجمن هم هست آن را بسازند نه این که گرفتارى پیدا کنند چون ما باید همیشه سعى کنیم و باید نظرمان این باشد که کار وزارتخانه‌ها و کار مردم را از این تمرکز در طهران خارج کنیم اوامر اعلیحضرت همایونى هم همین است نظر دولت هم همین است اما گاهى برمى‌خوریم به گرفتارى که براى کار مردم پیش مى‌آید مثلاً فرض کنیم انجمن شهر بوشهر باید برنامه‌اى بفرستد به تهران که اینجا تصویب شود و یک سال مى‌ماند و کار انجام نمى‌شود و اگر موافق هستند چاره‌اى بکنیم که این ماده به این شکل به نظر بنده کار را عقب نیندازد و گرفتارى براى ما به وجود نیاورد این را حل کنیم و اگر جناب آقاى یزدان‌فر مى‌فرمایند که این مطالب را در آئین‌نامه تأمین

+++

 مى‌کنم بنده دقت کردم دیدم که در این ماده‌ها چیزى براى آئین‌نامه نگذاشتیم که آیین‌نامه‌اى براى این موضوع تهیه شود و همان نظرى که جناب آقاى مهران راجع به زمین دادند هم با نظریات‌شان موافقم این را رعایت کنیم. اگر موافقید خودتان که وزارت فرهنگ یک نقشه‌هایى باشد تیپیک بفرستد به اداره فرهنگ و خود رئیس فرهنگ تصویب بکند، این را اصلاح بکنید بنده موافقم والا بنده این اشکال را مى‌بینم که باز گرفتار تمرکز و مرکزیت مى‌شود و انجمن‌هاى شهر نقاط مختلفه دوردست براى تصویب یک نقشه ساختمان که مردم خودشان پول مى‌دهند بسازند عقب مى‌افتد.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ.

معاون‏ وزارت فرهنگ- البته وزارت فرهنگ نقشه تیپیک دارد و هشت نقشه مختلف است براى مدارس چهارکلاسه و 6 کلاسه و بالاتر به نسبت آب و هوا و موقعیت ولى ممکن است یک محلى یک بناى بزرگترى بخواهد بسازد البته در این صورت براى ما مى‌نویسد و بنده تصور نمى‌کنم که در این دو سه ساله نظر آقاى عمیدى نورى صدق پیدا کرده باشد یعنى بنده در نظر ندارم، ما نقشه تیپیک هم داریم و برای‌شان مى‌فرستیم و اگر خودشان خواستند در یک زمینى یک بناى جدیدى بسازند هیچ عیبى ندارد بفرستند وزارت فرهنگ و بنده قول مى‌دهم که موجبات تأخیر این کار از بین برود و قطعاً تصریح مى‌کنیم و بنده عرض مى‌کنم که در تهران بیش از چهل دبستان و در شهرستان‌ها بیش از صد دبستان از این محل ساخته شده است که از هیچ کدام شکایتى در این باره به وزارت فرهنگ نرسیده و نظر جنابعالى هم تأمین است و ما نقشه تیپیک داریم در وزارت فرهنگ هم موجود است و اگر خواسته باشیم مى‌توانیم بفرستیم و نظر مجدد وزارت فرهنگ را هم لازم ندارد.

نائب‌ رئیس- آقاى فرود.

فرود- بنده در ماده 7 عرایضم را مى‌کنم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى مهندس جفرودى‏.

مهندس جفرودى- بنده مى‌خواستم این توضیح را بدهم که آن نقشه‌هاى تیپیک را نمى‌شود که فرهنگ یا انجمن محل عیناً آنها را در یک زمین بسازند و به صورتى که ماده تنظیم شده موافقم به طور کلى نظر جناب آقاى عمیدى نورى را تأیید مى‌کنم ولى ماده بهتر شده است هم انجمن مى‌تواند نقشه تهیه کند چون هر زمین یک وضع خاصى دارد و در محل و بایستى نقشه را براى زمین تهیه کرد (عمیدى نورى- تصویبش مدت ندارد) اصل بر این است که هر وزارتخانه و مؤسسه وظیفه‌اش را به خوبى انجام بدهد و اگر تأخیر بشود آن یک تخلف قانونى است ولى به طور کلى به طوری که ماده تنظیم شده است هم از نظر فنى و هم از نظر قانونى بهتر است بنده مى‌خواستم تمنى بکنم که همین طور باشد.

نائب‌ رئیس- آقاى مهدوى‏.

مهدوى- بنده تصور مى‌کنم قید این مطلب که بایستى با اجازه مرکز باشد از آن نقطه نظر است که نقشه انجمن شهر یا فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها یک ساختمان‌هاى غیرمتناسبى بر خلاف اصول ساختمان براى دبستان و کودکستان نباشد و اما این تذکر جناب آقاى عمیدى نورى را باید وزارت فرهنگ در نظر داشته باشد و فورى جواب بدهند والا حتماً وزارت فرهنگ یک نقشه‌هاى تیپیک هم خواهد داشت که موقعى که مراجعه مى‌کنند به تناسب وضع محل فورى خواهند فرستاد و گمان مى‌کنم که نظر جناب آقاى عمیدى نورى هم با همین ماده تأمین است.

نائب‌ رئیس- راجع به ماده 6 نظرى نیست. رأى گرفته مى‌شود به ماده 6 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- انجمن مى‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضرورى درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگى و خریدارى اثاثیه و توسعه امور فرهنگ محل از قبیل تأسیس آزمایشگاه (لابراتوار) و تکمیل مدارس حرفه‌اى و روستایى و تهیه لوازم فنى آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها برساند ولى به‌هیچ‌وجه نمى‌تواند از این اعتبار براى حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و پاداش و امثال آن پرداخت نماید.

نائب‌ رئیس- آقاى فرود.

فرود- عرض بنده جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ جنبه تذکر را دارد به طور کلى با نهایت تأسف این طور که بنده استنباط کرده‌ام و دیده‌ام و خیال مى‌کنم بعد از آن که عرض کردم مورد تصدیق آقایان هم واقع شود این است که ما در ایجاد و تأسیس خیلى جدیت داریم ولى در حفظ و نگهدارى آنچه تأسیس کرده‌ایم دقت نمى‌کنیم و علاقه به خرج نمى‌دهیم بنده براى مثال عرض مى‌کنم چند سال پیش رفته بودم مازندران یک پلى یک تخته سنگش از بین رفته بود با این که ممکن بود آن را با صد تومان یا دویست تومان تعمیر کنند نکردند، البته این صحبت هفت هشت ده سال پیش است تا این که تکه تکه خراب شد و پل ماند آن طرف آب بعد چند صد هزار تومان خرج کردند و پل جدیدى ساختند (علامه وحیدى-  دلیلش همین بود همین کار را مى‌خواستند بکنند) راجع به این مدارس براى این که حمل بر ریا نشود بنده اسم شخص را نمى‌آورم ولى عرض مى‌کنم تحقیق بفرمایند در یکى از بخش‌هاى شهرستان ساوه خانم نیکوکارى ده باب مدرسه ساخته است و تقدیم وزارت فرهنگ کرده است ولى از موقعى که این مدارس را ساخته و تحویل داده است وزارت فرهنگ هیچ آنها را تعمیر نکرده است و حتى یکى از مدارس در دهى است به نام چهارمد به کلى از بین رفت و خانم مجبور شد یک مدرسه دیگرى ساخت و تقدیم کرد به وزارت فرهنگ ممکن است از فرهنگ شهرستان ساوه این مطلب را تحقیق بفرمایید بنده استدعایم این است که این مدارسى که اشخاص نیکوکار مى‌سازند و تقدیم وزارت فرهنگ مى‌کنند و یا این مدارسى که از این محل ساخته مى‌شود براى تعمیر و نگاهدارى آنها یک فکرى بفرمایید چون با ساختن و از بین رفتن به عقیده بنده آن منظور حاصل نمى‌شود و از این اعتبارات یک مبلغى هم براى حفظ و نگهدارى و تعمیر این گونه مدارس تخصیص بدهند (صحیح است).

معاون وزارت فرهنگ- در قسمت (ج) وظایف انجمن شهر نوشته شده است تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و تهیه زمین ورزش بنابراین نظر جناب آقاى فرود تأمین است (فضایلى- این در لایحه است ایشان منظورشان در عمل است) حالا منظور ایشان این بود که در قسمت‌هایى که واگذار به وزارت فرهنگ مى شود البته به نسبت اعتبارى که داریم توجه مى‌شود و البته توجه هم باید بشود.

نائب‌ رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ماده 7 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 8 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- انجمن موظف است در پایان هر سال ترازنامه درآمد و هزینه خود را تنظیم و ضمن گزارش مشروحى نتیجه عملیات خود را به اطلاع انجمن شهر و اهالى محل برساند.

نائب‌ رئیس- نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به ماده 8 آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 9 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 9- وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجراى این قانون مى‌باشند.

نائب‌ رئیس- در این ماده هم نظرى نیست. آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى تنظیم ماده اول رجوع مى‌شود به کمیسیون بعد از اصلاحش بازمى‌گردد.

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب‌ رئیس- بنده خواهش مى‌کنم از طرف مقام ریاست مجلس چون در روز پنجشنبه ما لایحه‌اى در دستور نداریم، این است که خواهش کرده‌اند آقایان رؤساى کمیسیون‌ها، کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند و روز یکشنبه جلسه خواهیم داشت.

 (مجلس یک ربع قبل از ظهر ختم شد)

نائب‌ رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر موسى عمید

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295297!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)