کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
شروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/24]

جلسه: 23 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم مهرماه 1326  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب یک نفر کارپرداز

3 - طرح فوریت لایحه وزارت جنگ

4 - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

شروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 23

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم مهرماه 1326

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب یک نفر کارپرداز

3 - طرح فوریت لایحه وزارت جنگ

4 - طرح پیشنهادی جمعی از آقایان نمایندگان

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسات سه‌شنبه چهاردهم مهر را آقاى صدرزاده(منشى) قرائت کردند.

پنجاه دقیقه قبل از ظهر روز سه‌شنبه 14 مهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و پس از تذکرات آقایان: عباس اسکندرى و حاذقى و اردلان و ملک مدنى و بهادرى تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه: آقایان: بهار، مامقانى، رستم گیو.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: گنابادى، دکتر عبده، دهقان، تقى‌زاده، على وکیلى،

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: نراقى، فرامرزى،

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: بیات، حسن اکبر، دکتر اعتبار، معین‌زاده، دکتر راجى، آقاخان بختیار، دکتر طبا، امیر تیمور، ناصرى، مسعود ثابتى، ساعد، اسدى.

در این موقع تجدید انتخاب هیئت رئیسه آغاز گردید و آقایان دیگر معظمى و مهدى صدرزاده و صاحب‌دیوانى به قرعه براى استخراج و قرائت آراء معین شدند.

از یکصد و هفده نفر عده حاضر و یکصد و هفده رأى شماره شده آقاى رضا حکمت با یکصد و هشت رأى به سمت ریاست انتخاب گردیدند.

آقاى رئیس بیان داشتند نزدیک به سه ماه از عمر دوره پانزدهم مجلس می‌گذرد و این سومین بارى است که همکاران عزیز بنده را مورد لطف و اعتماد خود قرار داده است از احساسات آقایان صمیمانه سپاسگزارى می‌کنم و توفیق تمام نمایندگان محترم را براى خدمت به کشور و حفظ منافع مادى و معنوى ملت ایران از خداوند مسئلت می‌دارم.

ده دقیقه قبل از ظهر مجلس به عنوان تنفس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز پنجشنبه 16 مهر محول گردید.

پنجاه دقیقه قبل از ظهر روز پنجشبنه 16 مهر مجدداً مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

اسامى غایبین روز پنجشنبه 16 مهر ماه.

غایبین با اجازه- آقایان: منصف، سیدعلى بهبهانى، بهار، مامقانى، ملکى، یمین اسفندیارى، قهرمان.

غایبین بى اجازه- آقایان: گنابادى، دکتر عبده، تقى زاده، على وکیلى، مشایخى، گلبادى.

دیرآمدگان بااجازه- آقایان: فرامرزى، امیرتیمور.

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: حسن اکبر، دکتر اعتبار، آقاخان بختیار، دکتر طبا، محمدعلى مسعودى، شریعت‌زاده، دهقان، اسدى.

براى انتخاب دو نفر نایب رئیس اخذ رأى به عمل

+++

آمد و در نتیجه آقاى ایلخان در نوبت اول و آقاى گنجه‌ایى در نوبت دوم با اکثریت به نیابت ریاست انتخاب شدند.

یک ربع بعد از ظهر آقاى رئیس صندلى ریاست را ترک کردند و آقاى ایلخان نایب رئیس به جاى ایشان نشسته و با انتخاب چهار نفر منشى اخذ رأى به عمل آمد در نتیجه آقایان صدرزاده و زنگنه و فولادوند و دادور با اکثریت به سمت منشى انتخاب شدند.

در این موقع براى ختم جلسه آقاى رضوى مخالفت کردند و انتخاب سه نفر کارپرداز شروع شد و پس از اخذ رأى آقایان مرآت اسفندیارى و افخمى با اکثریت به سمت کارپرداز انتخاب گردیدند. آقاى نایب رئیس اظهار نمودند که آقاى ملک‌پور سؤالى از وزارت خارجه نموده‌اند مراجعه می‌شود یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و جلسه آینده روز یکشنبه 19 مهر محول گردید و دستور انتخاب یک نفر کارپرداز و انتخاب کمیسیون‌ها و تعیین تکلیف لایحه وزارت فرهنگ مقرر شد.

رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید. آقاى دهقان؟

دهقان- بنده یک تذکر کوچکى بعد از تصویب صورت مجلس دارم.

رئیس- نظرى به صورت مجلس نیست؟(گفته شد: خیر) صورت مجلس تصویب شد.

دهقان- یک یادآورى کوچکى بنده دارم.

رئیس- راجع به نطق قبل از دستور می‌فرمایید؟

دهقان- قبل از دستور خیر. یک تذکرى داشتم.

2 - انتخاب یک نفر کارپرداز

رئیس- چون براى انتخاب یک نفر کارپرداز در رأى هستیم و وارد رأى شده‌ایم براى تکمیل هیئت رئیسه شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر کارپرداز آقایان نظار تمنا می‌کنم تشریف بیاورند.

نورالدین امامى- اجازه بفرمایید که بنده دو کلمه در همین مورد عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

نورالدین امامى- با عرض تشکر از آقاى محترمى که در جلسه گذشته به بنده نسبت به کارپردازى رأى دادند چون بنده کاندید نیستم تقاضا دارم به کاندید اقلیت که آقاى محمدعلى مسعودى است، اگر آقایان لطف به اقلیت دارند به ایشان رأى بدهند.

رئیس- عده حاضر 116 نفر یک نفر کارپرداز انتخاب می‌شود.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل است)

مهره تفتیشیه شماره شده 116، آراء شماره شده 116، آقاى امینى 70 رأى آقاى محمدعلى مسعودى 44 رأى ورقه سفید 2.

رئیس- آقاى ابوالقاسم امینى 70 رأى و آقاى محمدعلى مسعودى 44 رأى داشتند بنابراین آقاى ابوالقاسم امینى انتخاب شدند(نمایندگان: مبارک است)

امروز مطابق ماده 15 نظامنامه مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه باید کمیسیون‌ها هم انتخاب بشوند. ولى آقاى وزیر فرهنگ لایحه‌اى دارند با قید فوریت باید قرائت شود.

3 - طرح فوریت لایحه وزارت فرهنگ‏

(به شرح زیر آقاى فولادوند (منشى) قرائت کردند)

مجلس شوراى ملى- البته خاطر نمایندگان محترم مطلع است که دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است که یکى از مؤسسات فرعى آن سازمانى می‌باشد به نام (اونسکو ) که به منظور ایجاد همکارى و فرهنگى و علمى و تربیتى بین ملل متحد تشکیل شده است و براى دولت ایران نیز عضویت آن مؤسسه به موجب بند 3 از ماده 1 منشور ملل متحد که در جلسه سیزدهم شهریور ماه 1324 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده بالتبع الزام آور است به علاوه براى تأمین صلح پایدار و عدالت و رفاه اجتماعى در جهان و بهبود آینده بشر به دو وسیله می‌توان تشبث جست یکى وسیله سیاسى و دیگر وسیله معنوى وسیله معنوى عبارت است از تربیت افراد ملل و روشن کردن اذهان و افکار عمومى و تعلیم نسل آتیه و آماده کردن آنها براى استفاده از مواهب صلح و مبارزه با جهل و بیسوادى و این مقصود را به وسیله سازمان علمى و فرهنگى و تربیتى ملل متحد(اونسکو) که در اختیار سازمان ملل گذارده شده است تأمین می‌توان کرد و براى دولت ایران که در مراحل معارف و فرهنگ سابقه مشعشع تاریخى دارد الحاق به این سازمان و قبول اساسنامه آن ضرورى است از این رو ماده واحده ذیل را تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى اساسنامه سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد را تصویب می‌نماید و به دولت اجازه می‌دهد قبول عضویت قطعى ایران را به سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد اعلام دارد وزیر فرهنگ دکتر عیسى صدیق- وزیر خارجه احمد قوام- نخست وزیر احمد قوام.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است، آقاى رفیع موافقید یا مخالف؟

حاج آقا رضا رفیع- بنده هم با فوریت مخالفم هم با اصل لایحه مخالفم البته وقتى لایحه مطرح شد عرض می‌کنم. گمان نمی‌کنم این موضوع همچو فوریتى داشته باشد که الان دو رأى بدهیم بگوییم فورى باشد این است مطلب. الان به قدرى مشکلات براى شاگردها در این مملکت فراهم است ما از ایشان می‌خواهیم مردم را راحت کنند یک چیزى را که ما مسبوق نیستیم برمى‌دارند مى‌آورند اینجا این بچه‌هاى مردم را راحت کنید!(مکى: بچه‌ها الان سرگردانند) این پول‌هاى مفتى که از این شاگردان می‌گیرید، این پول‌هایی که از این دختران بیچاره که براى یک پارچه شلوارى چیت 12 رنگ قرقره باید بیاورند اینها را کى گفته؟ مردم فقیر و بى‌بضاعت و بیچاره دختر فلان باغبان، دختر فلان خادم، دختر فلان پاسبان بالاخره مجبور است که 20 یا 30 یا 50 تومان خرج کند چون که امروز برنامه این طور شده است! یک قدرى به درد مردم برسید کارهایى که دارید تکمیل بکنید، کى اجازه داد که این کارها را بکنید؟(صحیح است) باز هم گویا چند نفر از آقایان میل کردند بروند به سفر براى مطالعه یا یک مقدماتى است که مخارج آن را تأمین می‌کنند که بروند براى مطالعه!

رئیس- آقاى دکتر شفق موافقید یا مخالف؟

دکتر شفق- موافقم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر شفق- بنده با وجود تصدیق اظهارات همکار محترم با فوریت لایحه موافقم چون تاریخ معینى دارد و آن تاریخ می‌گذرد و لایحه به طور ساده مربوط به این است که ما عضویت آن سازمان فرهنگی را قبول کنیم، این عجالتاً نه خرجى دارد و نه اشکالى دارد.(صحیح است)(اسلامى: یک عده‌اى گویا جامه‌دان‌هایشان را بسته‌اند)(اردلان: این طور نیست آقا) اما این که اشکالاتى که فرمودند هست و باید رفع شود به جاى خودش کاملاً وارد است. در باب این که خرجش چطور می‌شود یا نمی‌شود بنده عرایضى دارم که حالا هم این اجازه را محفوظ می‌گذارم و در متن لایحه واردش می‌شوم و این مربوط به فوریت لایحه نیست.

رئیس- براى اطلاع عرض می کنم که در این لایحه تقاضاى یک فوریت شده و در صورت تصویب هم به کمیسیون می‌رود و در مجلس تصویب نمی‌شود.(صحیح است) آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- روزی که این لایحه تقدیم شد بنده توضیحاتى راجع به اصل لایحه عرض کردم ولى به واسطه نبودن اکثریت و این که عده‌اى از آقایان محترم حضور نداشتند از مطالبى که بنده اینجا عرض کردم مستحضر نشدند ما قبول کردیم عضویت سازمان ملل متحد را به موجب قانونى که در 13 اردیبهشت 1324 در اینجا تصویب شده و الان بنده در دست دارم ما قبول کردیم منشور ملل متحد را (مکى: به فوریتش مربوط نیست) در ماده اول این منشور گفته شده است مرام ملل متحد به قرار ذیل است اول نگاهدارى صلح و امنیت بین‌المللى و براى این منظور چه کارهایى خواهد شد دوم توسعه روابط دوستانه الى آخر 00 سوم عملى ساختن همکارى بین‌المللى با حل مسائل بین‌المللى که جنبه اقتصادى یا اجتماعى یا فرهنگى یا انسان دوستى دارند و با توسعه وتشویق احترام حقوق انسانى و آزادی‌هایى که براى عموم اساسى می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب. به موجب این ماده مجمع بین‌المللى سانفرانسیسکو که نمایندگان ایران هم در آن شرکت جستند در ابتداى سال 1324 در اردیبهشت بود گمان می‌کنم در آن مجمع این طور تصمیم گرفتند که کنفرانسى براى عملى ساختن این ماده‌اى که به عرض رسید در لندن در یک سال بعدش تشکیل شود این بود که در آذر 1325 این مجمع در لندن تشکیل شد و در آنجا نمایندگان 44 ملت حضور داشتند من جمله نمایندگان ایران سازمانى تهیه شد در یکى از مواد این سازمان نوشته شده است که باید به تصویب مقامات صلاحیت‌دار هر مملکت برسد اساسنامه آن سازمان مدتى قبل به اینجا رسیده است و چون جلسه تشکیل نشده بود در هیئت دولت تصویب و موافقت خود را با این تصمیم اعلام اشتند حالا که مجلس شوراى ملى افتتاح شده است ما ناگزیر هستیم به موجب یکى از مواد آن اساسنامه این را به اطلاع مجلس شوراى ملى برسانیم تا در صورت

+++

تصویب الحاق خودمان را به طور قطعى به آنها اعلام بداریم و الا نمایندگانى که می‌فرستیم به آنجا نمی‌توانند به طور رسمى شرکت بکنند اینها باید ناظر باشند. تماشاچى باشند حالا این موضوع که بخواهیم کسى را بفرستیم و یا کسى را نفرستیم یا کى را بفرستیم این مربوط به اصل قضیه نیست. اصل قضیه این است که آیا می‌خواهیم عضو سازمان ملل متحد باشیم یا خیر؟(نمایندگان: البته)(مسعود ثابتى: این مربوط به سازمان ملل متحد نیست آقا) اگر می‌خواهیم باشیم یکى از مسائل ضرورى همین مسائل فرهنگى و بین‌المللى است که بایستى در آن شرکت کنیم مخصوصاً مملکت ما که در قسمت فرهنگ یکى از مشعل‌داران جهان بوده نمی‌تواند شرکت نکند.(صحیح است) این مسأله تنها الحاق به این سازمان فرهنگى است و به طورى که جناب آقاى رئیس فرمودند این مسأله یک فوریت دارد نه دو فوریت، یک فوریت یعنى ابتدا می‌رود به کمیسیون و در آنجا مطرح می‌شود پس از تصویب در آنجا می‌آید در مجلس مطرح می‌شود و نظریات گفته می‌شود بعد رأى می‌گیرند و تمام مطالبى را که آقایان فرمودند بعد خواهند فرمود. البته نسبت به مطالبى هم که آقاى رفیع فرمودند در موقع باید جواب عرض کنم ولى این که فرمودند یک عده زیادى هستند بدون مدرسه بنده سراغ ندارم.(مکى: الان توى کوچه‌ها خیلى زیاد هستند شما بفرمایید ببینید) خلاف حقیقت است اجازه بفرمایید عرض کنم (رفیع: حق ندارید بگویید برخلاف حقیقت است حق ندارید بگویید، شما در توى اتاق نشسته اید) اما بنده کسى هستم که خودم به مدارس سرکشى می‌کنم اگر در منزل آقا کسى می‌آید شکایتى می‌کند بنده خودم به مدرسه می‌روم، آن روزی که در جراید خواندم سه هزار شاگرد بدون جا هستند و بدون مدرسه همان ساعت رفتم در اداره فرهنگ تهران و رسیدگى کردم دیدم سى نفرند(رفیع: پس یک چیزى بوده) مطالب همان طور گفته می‌شود. باید به حقیقت پرداخت، سى نفر را سه هزار نفر می‌نویسند سى نفر چکار دارد به سه هزار نفر، و البته باید آقایان در نظر بگیرند تمام مشکلاتی را که ما داریم اگر چنانچه اعتبارات در مجلس شوراى ملى تصویب شده بود البته حق با آقایان بود ولى چنان که می‌بینیم هنوز قانونش نیامده اینجا و هنوز تصویب نشده بنده به چه وسیله می‌توانم مدارس را باز کنم براى این که آقازاده آقایان بتوانند در آنجا معطل نشوند.(دکتر اعتبار: آن اوقات مجلس نبود آقا) البته پس از تصویب بودجه که عنقریب لایحه لازم تقدیم خواهد شد به مجلس شوراى ملى وقتی که تصویب شد تمام کارها خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. این لایحه به کمیسیون بودجه و خارجه و فرهنگ ارجاع می‌شود.

4 - طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان‏

رئیس- یک طرح قانونى هست که عده از آقایان نمایندگان پیشنهاد کردند با قید دو فوریت که آن هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

ریاست مجلس مقدس شوراى ملى‏

طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى طرح و تصویب آن می‌گردد.

به منظور حفظ احترام پرچم مقدس ایران از تاریخ تصویب این قانون نشر هر گونه آگهى و نوشتن کلمات یا نقش صور و اشکال که جنبه رسمى ندارد بر روى پرچم ایران ممنوع است متخلف به حبس تأدیبى از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد. عده از آقایان نمایندگان امضا کرده‌اند.

رئیس- قرائت اسامى دیگر لازم نیست.(بعضى از نمایندگان: چرا آقا اسامى را بخوانید)

اسامى قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد):

آقایان: کشاورز صدر، على‌اکبر ملکى، جواد گنجه، تولیت، برزین، ناصر ذوالفقارى، امیرتیمور، اقبال، حاذقى، اعظم زنگنه، اسکندرى، احمد دهقان، عباس قبادیان و چند نفر دیگر ...

فرامرزى- من مخالفم.

دهقان- اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم قربان.

رئیس- این طرح دو فوریت دارد اگر فوریت‌ها تصویب شد مطرح می‌شود فوریت اول مطرح است آقاى دهقان توضیح بدهید.

دهقان- بنده گمان نمی‌کنم حاجت باشد توضیح داده شود که باید احترام پرچم ملى محفوظ باشد. آقایان برمی‌دارند روى پرچم ملى اعلان‌هاى رنگارنگ می‌کنند. در هیچ جاى دنیا چنین چیزى نیست بنده دیدم اعلان عکس ماشین نویسى را روى بیرق ایران کرده بودند اعتراض کردم و به کلانترى گفتم به من گفتند که در دست ما مجوزى براى جلوگیرى نیست بنده به قانون مراجعه کردم دیدم که در قانون ثبت علایم صنعتى فقط شیر و خورشید را منع کرده است از استعمال براى حفظ احترام پرچم ملى ایران طرح را به امضاى 30 نفر از آقایان بنده تقدیم کردم چیزى نیست که غیر فورى باشد.

 

رئیس- آقاى فولادوند مخالفید؟

فولادوند- بله قربان.

رئیس- بفرمایید.

فولادوند- مخالفت بنده با این لایحه و با این طرح از جهت فوریت آن است اولاً این پرچم نیست پرچم ایران وقتى است که شیر و خورشید داشته باشد.(صحیح است) اما راجع به فوریت بنده خیلى تعجب کردم که بعضى از آقایان که قضات دادگسترى بوده‌اند این طرح را امضاء کرده‌اند! آقایان شما با این قانون می‌خواهید یک مشت اشخاص بیچاره را برایشان حبس فراهم کنید این که فوریت لازم ندارد نه دنیا به هم خورده است نه صاعقه آمده است اجازه بفرمایید فرصت داده بشود و در اطرافش صحبت کنیم که اگر آقاى فلان دهاتى یک عکسى با مداد روى یک ورقه سبز و سفید و آبى کشیدى تو را مدعى‌العموم بندرعباس تعقیب می‌کند(دکتر مصباح‌زاده: بندر عباس مدعى‌العموم ندارد) این را در اطرافش بحث بکنیم و صحبت بکنیم اگر لازم شد مجازات براى آن معین بکنید این اعمالى را که به هیچ وجه معلوم نیست به کجاى مملکت برمی‌خورد من با فوریت این مخالفم و تعجب می‌کنم که یک مشت قاضى چطور یک همچو چیزی را امضاء کرده‌اند.

آشتیانى‌زاده- کافى است آقا رأى بگیرید.

رئیس- یک موافق و یک مخالف صحبت کردند. آقاى ملک مدنى موافقید؟ بفرمایید.

ملک‌مدنى- بنده موافقم. عرض کنم بنده با این نظر آقاى فولادوند مخالف نیستم که یک فوریت داشته باشد که به کمیسیون برود و در آن بیشتر مطالعه بشود براى خاطر این که ما تجربه داریم که هر کارى بیشتر مطالعه بشود بیشتر مفید واقع می‌شود ولى خواستم یک مطلبى را اینجا عرض کنم که آقاى فولادوند فرمودند عجله نکنید چون فردا ممکن است یک بیچاره‌اى را در بندرعباس بگیرند و حبس کنند. محتاج نیست که قانونى باشد. قانون حکومت نظامى دست دولت را باز کرده که هر کسی را دلش می‌خواهد بگیرد و حبس کند و روزنامه توقیف بکند. سال گذشته آقاى قوام‌السلطنه بدون هیچ مجوزى بیست نفر از عناصر مؤثر این کشور را گرفت حبس کرد مثل آقاى سید ابوالقاسم کاشانى و دولت آبادى و امثال اینها بدون حکومت نظامى و حال آن که حکومت نظامى چنین اجازه‌اى نداده است متأسفانه در برنامه دولت بنده اجازه خواستم این مطلب را عرض کنم نوبت اجازه به من نرسید. قبل از دستور یک روز بخصوصى قانون حکومت نظامى را بنده می‌آورم اینجا و عرض می‌کنم تمام این توقیف‌هایی که سال گذشته شده برخلاف قانون اساسى است و برخلاف شئون و حیثیت مملکت است.(صحیح است)

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید به فوریت لایحه.

دهقان- اجازه بفرمایید بنده عرض می‌کنم که این یک امر خیلى واجبى است حالا که آقاى فولادوند فرمودند موافق نیستند و فوریت لازم ندارد بنده فوریت اولش را پس می‌گیرم که برود به کمیسیون به فوریت دوم رأى بگیرید.

بعضى از نمایندگان- سى نفر امضا کرده‌اند؟

رئیس- نمی‌شود به فوریت دوم رأى گرفت به فوریت اول رأى می‌گیریم اگر خواستید با یک فوریت باشد به فوریت اولش رأى نمی‌دهند آقایانی که با فوریت اول این طرح موافقند قیام نمایند.(عده کمى برخاستند) تصویب نشد. یک عده از آقایان تقاضاى جلسه خصوصى کرده‌اند.

اردلان- بنده یک تذکر نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- بر طبق چه ماده‌اى؟

اردلان- طبق اصل یازده قانون اساسى.

رئیس- آقاى دکتر شفق تقاضا کرده‌اند که در جلسه آتیه مراسم سوگند به عمل بیاید و خواهد آمد.

اردلان- بسیار خوب بنده عرضى ندارم.

محمدعلى مسعودى- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- طبق چه ماده‌اى؟

محمدعلى مسعودى- راجع به وظایف هیئت رئیسه. بنده می‌خواستم عرض کنم قبل از این که جنابعالى اعلام رأی بفرمایید هیچ کس حق ندارد اعلام رأى بکند و وظایف هیئت رئیسه را انجام بدهد اینجا بعضى اوقات دیده می‌شود بعضى آقایان قبل از این که جنابعالى اعلام رأى بفرمایید می‌گویند تصویب شد.

+++

(صحیح است) یا بعضى آقایان می‌گویند بلند شو یا بلند نشو.(صحیح است)

رئیس- آنها رسمیت ندارد تشخیص با منشی‌ها است هر وقت منشی‌ها گفتند نتیجه‌اش معلوم می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم.

فرامرزى- بنده عرض دارم.

دکتر اعتبار- اگر جلسه خصوصى باید بشود که برویم.

رئیس- جلسه خصوصى می‌شود جلسه را ختم می‌کنیم آقایان به جلسه خصوصى تشریف بیاورند.

فرامرزى- بنده مخالفم.

رئیس- با ختم جلسه مخالفید جلسه را ادامه بدهیم؟ چیزى در دستور نیست دستور انتخاب کمیسیون‌ها است که حاضر نیست هنوز.

فرامرزى- اجازه بفرمایید عرض کنم مسائل مهمتر که ارتباط با حیات آتى ملت دارد نمی‌دانم چرا مسکوت می‌ماند بنده لایحه‌اى تقدیم کرده بودم راجع به لغو حکومت نظامى که هر روز و هر شب ارتباط با زندگى مردم دارد.(صحیح است)

رئیس- بله براى جلسه آینده.

فرامرزى- این مطرح نمی‌شود یک چیزى مطرح می‌شود که اگر یک کسى خط سبز و سرخ و آبى روى کاغذى کشید حبسش بکنند یا نه.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- اگر موافقت می‌فرمایید در جلسه آینده مطرح بشود. در جلسه آینده انتخاب کمیسیون‌ها و مراسم سوگند و طرح آقاى فرامرزى در دستور است و جلسه روز سه‌شنبه 21 مهر ماه خواهد بود.

(جلسه مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

 

اخبار مجلس

روز یکشنبه 19 مهر ماه 26 دو و نیم قبل از ظهر شعبه چهارم به ریاست آقای رفیع تشکیل پرونده انتخابات اردبیل و نمایندگی آقای باتمانقلیچ مطرح گزارش سو کمیسیون قرائت آقای مامقانی در شعبه حضور پیدا کرده و راجع به اعتراضات معترضین توضیحاتی بیان نمودند آقای باتمانقلیچ هم حاضر و توضیحاتی دادند سپس رأی به صحت نمایندگی آقای باتمانقلیچ گرفته با اکثریت آراء تصویب شد.

                             رئیس اداره کمیسیون‌ها و شعب

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 14292                                                                                16/ 7/ 1326

وزارت کشور

هیئت وزیران درجلسه سیزدهم مهرماه 326 طبق پیشنهاد شماره 15483- 45067 وزارت کشور شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهردارى سنگسر را به ترتیب زیر:

ابوالقاسم ولى‌زاده- میرنظام مظفرى- تقى احمدى- ابراهیم ثبوتى- على اکبر راعى- محمدعلى حساس

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر.

م- 4008                                         از طرف نخست وزیر.

شماره 14906                                       18/ 7/ 326

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 16 مهرماه 1326 بر طبق پیشنهاد شماره 214 وزارت کشور شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهردارى همدان را به ترتیب زیر:

على طباطبایى- دکتر محمود منصور- اکبر شریفى امینا- میرآقا کبریایى- حسن شریفى‏- احمد ایزدى

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 4005                                       از طرف نخست وزیر.

شماره 14816                                   18/ 7/ 26

وزارت اقتصاد ملی

هیئت وزیران در جلسه شانزدهم مهر ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره 6688 ر 15951 مورخ 12/ 7/ 1326 وزارت اقتصاد ملى تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان بجنورد به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده 8 نظامنامه اجراى قانون نامبرده تعقیب شوند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 4003                                         از طرف نخست وزیر

شماره 15208                                     18/ 7/ 326

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه پانزدهم مهر ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره 31867 وزارت کشور تصویب نمودند که اداره عمران و اصلاحات با بودجه و سازمان و کارمندان و اثاثیه فعلى از وزارت کار و تبلیغات منتزع و کمافى‌السابق از ادارات مرکزى وزارت کشور محسوب گردد. تصویب‌نامه شماره 20104- 6/ 6/ 25 ملغى است.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 4004                           از طرف نخست وزیر

شماره 10200                                                                                        18/ 7/ 26

وزارت کشاورزى.

هیئت وزیران در جلسه پانزدهم مهر ماه 326 بنا به پیشنهاد شماره 8793 مورخ 12/ 5/ 1326 وزارت کشاورزى با موافقت شماره 2014 ر ح- 8191 وزارت دادگسترى مقررات زیر را تصویب نمودند.

به منظور جلوگیرى از فساد و حیف و میل چوب‌هایى که طبق قانون راجع به جنگل مصوب 17 دى ماه 1321 و آیین‌نامه مربوطه مصوب 8 فروردین ماه 1322 توقیف شده‌اند به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌شود که آنها را به طور مزایده با تشریفات لازم تحت نظر نمایندگان وزارت دارایى و دادسراهاى مربوط به فروش رسانیده و وجه حاصله را به طور سپرده در صندوق دادسراها نگاهدارى نمایند و براى اجراى منظور بالا ماده 47 آیین‌نامه قانون راجع به جنگل‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 47 (اصلاحى)- تکلیف چوب‌هاى توقیف شده را دادسرا تعیین می‌نماید و چنانچه تکلیف آنها در ظرف چهار ماه از تاریخ وصول پرونده به دادسرا معلوم نگردد وزارت کشاورزى می‌تواند آنها تحت نظر نمایندگان وزارت دادگسترى و وزارت دارایى با تشریفات لازم به طور مزایده به فروش رسانیده و وجوه حاصله را تا خاتمه رسیدگى در دادسرا در صندوق دادگسترى بودجه نگاهدارى نماید. وزارتخانه‌هاى کشاورزى- دادگسترى مأمور اجراى این تصویب‌نامه می‌باشند.

تبصره- چنانچه بین چوب‌هاى توقیف شده تراورسى موجود باشد چون مورد مصرف آنها فقط راه آهن است تراورس‌هاى توقیف شده عیناً تحویل بنگاه راه‌آهن خواهد شد و بنگاه راه‌آهن طبق آخرین قیمتى که تراورس خریدارى نموده قیمت آنها را به دادسرا پرداخت خواهد نمود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م4006                               از طرف نخست وزیر      

+++

یادداشت ها
Parameter:294332!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)