کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 229 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه نوزدهم فروردین ماه 1335  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 27 اسفند 34 و 16 فروردین 35

2- مذاکره و تصویب گزارش مربوط به بودجه 1335 کل کشور

3- گزارش آقای پیرنیا راجع به مسافرت هندوستان

4- طرح لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

6- بقیه مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 229

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه نوزدهم فروردین ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات 27 اسفند 34 و 16 فروردین 35

2- مذاکره و تصویب گزارش مربوط به بودجه 1335 کل کشور

3- گزارش آقای پیرنیا راجع به مسافرت هندوستان

4- طرح لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

6- بقیه مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت وده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس جلسات 27 اسفند ماه 34 و 16 فروردین ماه 35.

رئیس- اسامى غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صدقى، میراشرافى، درخشش، گیو، موسوى، امید سالار، سلطان‌مراد بختیار، صادق بوشهرى، پیراسته، قوامى، بوربور، محمودى، عرب شیبانى، حمیدیه، مرتضى حکمت، دکتر پناهى، فرود، محمود ذوالفقارى، امامى خوئى، قراگزلو، خرازى، دولت شاهى، سنندجى، دهقان، عبدالرحمن فرامرزى، خزیمه علم، عباسى، دکتر عدل، دکتر افشار، پناهى، امیرتیمور کلالى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: حائری‌زاده، جلیلى، اریه، اردلان، مهندس شاهرخشاهى، داراب، مشایخى.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد)

صورت مجلس جلسات عصر 27 اسفند و 16 فروردین تصویب شده ...... امروز سؤالات مطرح می‌شود. آقاى بهبهانى.

بهبهانى- یک شکایتى است به مقام ریاست از طرف صنف‌الوار فروش تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- لطف کنید. آقاى کریمى.

نادعلى کریمى- خواستم از مقام ریاست استدعا کنم چون از عمر مجلس چیزى باقى نمانده و در سؤالات اثرى مترتب نیست و لوایح زیادى در دستور مجلس داریم زودتر وارد دستور بشویم و با موافقت آقایان محترم امروز لوایح مطرح می‌شود.

رئیس- کار که خیلى زاد است اگر آقایان موافقت بکنند کارها به جریان بیفتد (بعضى از نمایندگان- دستور، دستور) رأى می‌گیریم برود در دستور آقایانى که موافق‌اند وارد دستور بشویم قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

دولت‌آبادى- سؤالات که جزء دستور است.

رئیس- مقصود این است که سؤالات مطرح نشود و وارد کار بشویم. آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

2- مذاکره و تصویب گزارش مربوط بودجه 1335 کل کشور.

وزیر دارایى- البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که سال گذشته تمام شده است و سال جدید که آمده است چون قانون بودجه از مجلس سنا برگشته است می‌خواستم استدعا کنم که لطفاً مطرح بفرمایید و رأى نهایى را لطف کنید (صحیح است) تا اقدام کنیم.

رئیس- بودجه از مجلس سنا آمده است حالا نامه مجلس سنا قرائت می‌شود یک تغییرات جزیى دارد که آن‌ها را هم به اطلاع مجلس می‌رسانند. (کریمى- در بودجه که حق تغییر ندارند) نامه مجلس سنا قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

مراسله شماره 21805- 28 اسفند ماه 1334 مربوط به لایحه بودجه سال 1335 کل کشور که به ضمیمه بودجه مزبور ارسال شده بود و اصل گردید و فوراً اقدام و انجام جریان آن در مجلس سنا به عمل آمد چون در مجلس سنا فوریت آن به تصویب رسید روز چهارشنبه 15 فروردین ماه 1335 مطرح شور واقع شد و مندرجات لایحه با اصلاحات مختصرى در تبصره‌هاى غیرمالى آن به تصویب رسید توضیح آن که چون از تبصره‌هاى 29 گانه که ضمیمه ماده واحده بود 16 فقره مالى بود و بقیه یعنى 13 تبصره غیر مالى بود لذا صلاح چنان دیده شد که تبصره‌هاى مالى که عبارت از تبصره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 18 و 19 و 20 و 28 در نسخه ارسالى از مجلس شوراى ملى باشد پشت سر هم قرار داده شود و به آن‌ها شماره 1 تا 16 داده و بلافاصله پشت سر ماده واحده قرار داده شود و بعد از آن‌ها 13 تبصره غیر مالى به ترتیب و توالى درج گردد تا مجلس سنا بتواند به ماده واحده و 16 تبصره متعاقب بلافصل آن براى اظهار ملاحظات خود

 (بر طبق قانون اساسى) با ورقه رأى بدهد و پس از آن به تبصره‌هاى 13 گانه غیر مالى که در آخر قرار داده شده با قیام و قعود رأى بدهند، ضمناً نظر شریف را به سه نکته ذیل جلب می‌نماید.

اولاً- در متن لایحه چنان که به تصویب مجلس سنا رسیده و همان طورى که ماشین‌نویسى شده و لطفاً تقدیم می‌شود شماره‌هاى تبصره‌ها با رعایت نظر فوق ترتیب داده شده و عین شماره‌هاى لایحه ارسالى از مجلس شوراى ملى نیست ولى کم و زیادى ندارد و در این باب هیچ نوع تغییرى داده نشده به جز ترتیب شماره تبصره‌ها. محض توضیح در یکى

+++

از نسخه‌هایى که به ضمیمه ارسال می‌شود در کنار هر شماره محض سهولت شماره سابق آن تبصره که در لایحه ارسالى از مجلس شوراى ملى با مداد آبى قید شده که مطابقه آسان گردد.

ثانیاً - در مواد شانزده گانه مالى جزیى تصرفى در تبصره 4 صورت ضمیمه (که شماره آن مطابق همان شماره نسخه ارسالى از مجلس شوراى ملى است) به عمل آمده که ظاهراً بدیهى به نظر می‌آید و آن عبارت از اضافه کلمه «مجلسین» پس از عبارت «کمیسیون بودجه» در سطر دوم در تبصره 4 است.

ثالثاً - در تبصره‌هاى 13 گانه غیر مالى که از تبصره 17 تا تبصره 29 نسخه ضمیمه مصوب مجلس سنا باشد بعضى اصلاحات جزیى به عمل آمده که یقین است مورد موافقت و تصویب مجلس شوراى ملى خواهد گردید، ضمناً نظر عالى را به یک اشتباهى که در عبارت ردیف 15 از قسمت هزینه صورت شماره 2 ضمیمه بودجه معطوف می‌دارد که در مجلس سنا اصلاح نشد و خواهشمند است پس از دقت لازم وقتی که ملاحظه بفرمایید که این اشتباه باید اصلاح بشود بعد از اخذ رأى در مجلس شوراى ملى بفرمایید اصلاح نمایند و آن عبارت «قانون مصوب سوم اسفند ماه 1334 است» که باید نوشته شود: «آیین‌نامه مصوب هشتم اسفند ماه 1334» چه کمک به کارمندان ادارى وزارت دادگسترى و ثبت موضوع قانونى نبود بلکه به حکم آیین‌نامه بوده، که در سوم اسفند ماه در کمیسیون مجلس شوراى ملى تصویب شده و با تصویب آن در هشتم اسفند ماه در کمیسیون شماره 3 مجلس سنا مراحل قانونى آن تکمیل گردیده است.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس- اصل متن بودجه هم قرائت می‌شود. آقایان توجه بفرمایید این 16 تبصره اول را مالى تشخیص داده‌اند، آمده‌اند ردیف قرار داده‌اند تا تبصره 17 را غیرمالى تشخیص داده‌اند هر دو قسمت قرائت می‌شود، بعضى قسمت‌ها هم هست که باید اصلاح شود مثلا این موضوع خرید اتومبیل، کمیسیون بودجه مجلسین را لازم ندارد، دخل و خرج است و مخصوص مجلس باید باشد آن‌ها اصلاح می‌شود بعد هم البته رأى نهایى با ورقه گرفته می‌شود.

 (گزارش بودجه به شرح آتى قرائت شد)

لایحه قانونى بودجه سال 1335 کل کشور.

ماده واحده- بودجه سال 1335 کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره یک بالغ بر پانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهل میلیون و دویست و شصت ودو هزار ریال (000 ر 262 ر 784 ر 15) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره 2 بالغ بر نوزده میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون و سى و سه هزار و یک‌صد  و هشتاد ریال (180 ر 033 ر 865 ر 19) می‌گردد تصویب و به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود در آمدهاى پیش‌بینى شده براى سال 1335 را وصول و کلیه حقوق و مزایاى قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران جزء و هزینه‌هاى مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مصارف منظور در صورت شماره 2 را در حدود درآمد وصولى با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌هاى ذیل پرداخت نماید:

تبصره 1- بودجه تفضیلى سال 1335 وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌هاى دولتى در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره 2 پس از رسیدگى و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام که بودجه‌هاى تفضیلى سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده براساس اعتبارات مصوب سال 1334 به شرط این که از حدود اعتبارى که براى هر وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مستقل دولتى ضمن بودجه پیشنهادى سال 1335 منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت خواهد بود و وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى مستقل دولتى موظفند بودجه‌هاى جزء خود را منتها در ظرف یک ماه به وزارت دارایى ارسال دارند که براى تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملى پیشنهاد گردد.

تبصره 2- نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌هاى جزء سال 1335 که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌اى به ماده دیگر با موافقت وزارت دارایى قابل اجرا بوده و وزارت دارایى مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگى و تشخیص ضرورت قطعى آن با اصلاح بودجه‌هاى مورد تقاضاى وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى موافقت نماید به هر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینى به مواد فصول هزینه‌هاى ادارى و سایر مخارج و هزینه‌هاى غیرمستمر و بالعکس در بودجه‌هاى تفضیلى ممنوع است.

تبصره 3- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود چنانچه براى خرید قند و شکر و غلّه و مواد دخانیه و همچنین براى هزینه جمع‌آورى کالاهاى انحصارى علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتبار بیشترى مورد احتیاج باشد تا آن‌جا که وصولى درآمد عمومى کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور و در صورتی که میزان بیشترى مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانک ملى ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش بلافاصله واریز نماید.

تبصره 4- خرید اتومبیل جدید در سال 1335 ممنوع است مگر در موارد خیلى ضرورى که تشخیص ضرورت آن منوط به رسیدگى و موافقت وزارت دارایى و تصویب کمیسیون بودجه خواهد بود ضمناً استفاده از اعتبارات مخارج غیرمستمر منظور در بودجه‌هاى تفضیلى موافقت قبلى وزارت دارایى به عمل خواهد آمد.

تبصره 5- به وزارت راه اجازه داده می‌شود که تاصدى سه از مجموع اعتبارات راه‌سازى و آسفالت منظور در بودجه سال 1335 را با موافقت وزارت دارایى به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها و مرکز برساند استفاده از این اعتبار براى ساختمان و خرید عمارت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها مقدم بر ادارات مرکزى خواهد بود.

تبصره 6- اعتبار دولت به هیچ عنوان نبایستى به مصرف مخارج کارگزینى و ادارى وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و دادن وام برسد.

تبصره 7- هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکت‌هاى مستقل دولتى حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که براى هزینه‌هاى پرسنلى در سال 1334 به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلى وزارت دارایى تعهدى بنمایند و وزارت دارایى مجاز نخواهد بود بدون رسیدگى و تشخیص ضرورت قطعى با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره 8- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود چنانچه اضافه درآمدى در عرض سال 1335 از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره یک پیش‌بینى شده عاید گردد، پس از تأمین هزینه‌هاى عمومى کشور در حساب مخصوصى منظور و از آن محل مبالغى را که به عنوان على‌الحساب یا وام از تنخواه‌گردان و یا سایر حساب‌هاى خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابدارى و ادارات دارایى شهرستان‌ها پرداخته شده با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ پرداخت واریز نماید.

تبصره 9- به وزارت راه اجازه داده می‌شود ششصد هزار ریال بهاى اوراق قرضه ملى که در صندوق اداره حسابدارى ساختمان راه‌آهن تودیع و به سرقت برده شده از محل اعتبار راه‌سازى منظور در بودجه سال 1335 پس از رسیدگى و موافقت وزارت دارایى پرداخت نماید.

تبصره 10- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود وجوهى را که از محل کمک آمریکا براى تأمین کسر بودجه کشور و انجام مصارف ضرورى تاکنون استفاده شده و یا در سال 1335 استفاده می‌شود به حساب درآمد عمومى کشور برده و ضمن هر یک از حساب‌هاى مربوطه و همچنین در لایحه تفریغ بودجه همان سال جمعاً و خرجاً منظور نماید.

تبصره 11- از اول سال 1335 از اتومبیل‌هاى سوارى شخصى علاوه بر عوارض فعلى به شرح زیر مالیات دریافت می‌شود.

1- اتومبیل‌هاى کوچک از قبیل (رنو، واکسال، فلکس واگن، جیپ و استیشن و اشیا و نظائر آن) ماهیانه یک‌صد ریال.

2- اتومبیل‌هاى متوسط از قبیل (شورلت فرد، پلیموت و اشیاء و نظائر آن) ماهیانه دویست ریال.

3- اتومبیل‌هاى لوکس از قبیل (کادیلاک، بیوک، کرایسلر بزرگ واشیاء و نظائر آن) ماهیانه سیصد ریال.

عمر اتومبیل از سال ساختمان پنج سال محسوب می‌شود و بعد از پنج سال از پرداخت این مالیات معاف است.

تبصره 13- حق گماشته در شهربانى کل کشور از تاریخ مقرر در تصمیم متخذه مورخ بیست و دوم آذرماه 1334 کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى به مأخذ هر گماشته دو هزار و یک‌صد وهشتاد ریال (2180) فقط به افسران و هم‌ردیفان آنان که در ادارات انتظامى و آگاهى و اطلاعات وظایف پلیس انتظامى و آگاهى و اطلاعات وظایف پلیس انتظامى (غیردفترى) را انجام می‌دهند و یا حداقل پنج سال در ادارات مذکور وظایف پلیس انتظامى را انجام داده باشند قابل پرداخت خواهد بود، ضمناً رؤسا و معاونین ادارات شهربانى کل در صورتی که مشمول مقررات فوق‌الذکر نباشند مادام که در سمت‌هاى مزبور انجام وظیفه نمایند از حق گماشته به مأخذ فوق استفاده خواهند نمود و سایر کارکنان شهربانى که امور دفترى و غیرانتظامى را انجام می‌دهند حق گماشته خود را به مأخذ قبل از تصمیم کمیسیون بودجه دریافت خواهند داشت.

تبصره 14- پیشنهاد اعتبار اضافى براى حقوق کارگزینى و مخارج ادارى کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتى علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه سال 1335 در تمام مدت سال مذکور به کلى ممنوع است.

تبصره 15- بقیه اعتبارات ساختمانى سال‌هاى 1329 تا آخر سال 1334 که در بودجه کل کشور یا بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات کل منظور است و همچنین بقیه اعتبار راه‌سازى تا آخر سال 1335 قابل تعهد و مصرف می‌باشد و نیز خرید زمین و

+++

عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارایى مجاز خواهد بود.

تبصره 16- اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومى بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومى و تا آخر سال 1335 قابل پرداخت و مصرف می‌باشد.

رئیس- از این‌جا غیر مالى تلقى کرده‌اند آن‌ هم قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره 17- تبصره‌هاى 4 و 20 قانون بودجه سال 1334 کشور با اصلاح به شرح زیر به قوت خود باقى خواهد بود.

تبصره 4- مطالبات دولت از اشخاص و هرگونه شخصیت‌هاى حقوقى اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات با عوارض و جرائم و با حقوق و عوارض گمرکى و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایى بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌هاى عمومى یا اسناد رسمى باشد طبق آیین‌نامه اجرایى مالیا‌ت‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

رئیس- این قسمت اخیر تبصره 20 راجع به استادان و قضات علاوه شده که آقاى وزیر دارایى بعد توضیح خواهند داد، راجع به سن تقاعد استادان و قضات که 80 سال داشته باشند یکى هم قسمت سال 1328 که به کلى حذف شده است این دو تا را توضیح می‌دهند قرائت کنید.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 18- استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است به استنثناء استخدام اشخاصى که به علت نیازمندى وزارتخانه‌ها در رشته‌هاى تخصصى تحصیل و قبل از تحصیل تعهد کتبى سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه مخصوص مشغول شوند و در صورت احتیاج مبرم وزارتخانه‌ها و ادارات با استخدام معلم، قاضى، مهندس، پزشک (و شعب آن از قبیل دامپزشک، دندان‌پزشک، داروساز، بهدار، ماما، پرستار) و همچنین سایر مشاغل فنى از قبیل مترجم و ماشین‌نویس و راننده تراکتور و وسایل نقلیه و تلفن‌چى و نیز سیمبان و پیک پست و پاسبان و ژاندارم و متسخدمین جزء مدارس و (آشپز و رختشوى براى بیمارستان‌هاى جدیدالتأسیس) (این هم اضافه شده)

در صورتی که استفاده از کارمندان مشابه آنان در سایر وزارتخانه‌ها و ادارات میسر نشود استخدام این قبیل کارمندان با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملى و کمیسیون استخدام مجلس سنا به عمل خواهد آمد.

شوشترى- این هم گویا اضافه شده.

تبصره 19- اجازه داده می‌شود از انبارهاى مخروبه و مستغلات متعلق به دولت واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون که در اختیار اداره بیوتات سلطنتى است آنچه مورد احتیاج اداره املاک و مستغلات پهلوى جهت ایجاد کارخانجات داروسازى باشد بدون انجام تشریفات مزایده با بهاى ارزیابى شده از طرف بانک رهنى ایران به اداره مذکور فروخته شود همچنین اراضى صاحبقرانیه بر طبق ارزیابى که از طرف بانک رهنى ایران به عمل خواهد آمد از طرف اداره بیوتات سلطنتى فروخته شود که بین رؤسا و کارمندان دربار جهت تهیه خانه مسکونى آنان تقسیم گردد، ضمناً وزارت دارایى مجاز است از اراضى دولت آنچه مورد نیاز مؤسسات عام‌المنفعه باشد در صورت عدم احتیاج دولت بر طبق ارزیابى که از طرف بانک رهنى به عمل خواهد آمد بدون انجام تشریفات مزایده با تصویب هیئت وزیران به مؤسسات مذکور به فروش رساند.

تبصره 20- به وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود هشت نفر از کارمندان خودشان را (وزارت امور خارجه 7 نفر وزارت پست و تلگراف و تلفن یک نفر) که با سابقه ممتد در حال دون‌پایگى یا قراردادى باقی‌مانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاق آن را دارند که به پایه رسمى تبدیل شوند با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتى با هر پایه که تطبیق نماید بپایه رسمى تبدیل نماید.

تبصره 21- به دولت اجازه داده می‌شود به میزان احتیاج انجمن ایران و آمریکا در ایران از اراضى متعلق به دولت یا شهردارى در تهران به رایگان واگذار نماید.

تبصره 22- اجازه داده می‌شود که سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضرورى خود را بدون رعایت مقررات و تشریفات مزایده و مناقصه با جلب موافقت قبلى و وزارت دارایى انجام دهد.

تبصره 23- دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه براى بسط و توسعه فلاحت و صنعت چاى همچنین تشویق و مساعدت مادى و معنوى کشاورزان و چاى‌سازان برنامه مفیدى تدوین و به موقع اجرا بگذارد و پس از طى آزمایش‌هاى لازم لایحه قانونى آن را تنظیم و براى تصویب مجلسین تقدیم نماید.

تبصره 24- دولت مجاز است زمین‌هاى موات مجاور سیلوى اصفهان را براى ساختمان خانه‌هاى کارگران و کارخانجات اصفهان اختصاص دهد. بهاى زمین و ساختمان‌ها و شرایط واگذارى آن‌ها به کارگران و استفاده مجدد از وجوه حاصل از آن تا تکمیل برنامه براى تهیه خانه کارگران و تأسیسات کارگرى بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارایى و تصویب هیأت دولت خواهد بود.

تبصره 25- دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازما‌ن‌هاى وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى مستقل و شرکت‌ها و مخصوصاً شرکت ملى نفت بر اساس تقلیل بودجه خرج براى وصول به هدف تعدیل بودجه کل مملکتى ظرف 6 ماه به مجلسین تسلیم نماید.

تبصره 26- وزرات فرهنگ مکلف است معادل اضافه اعتبارى که به موجب لایحه بودجه دریافت می‌دارد مدارس نظرى فعلى را به تدریج تبدیل به مدارس حرفه‌اى نماید.

تبصره 27- براى تهیه داروهاى ساخت کارخانه‌هاى خارجى که براى مبارزه با مالاریا (د. د. ت و مشتقات آن) مورد نیاز وزارت بهدارى است درصورتى که مستقیماً از کارخانه سازنده خریدارى گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت.

تبصره 28- دولت مکلف است ظرف شش ماه براى متعادل کردن حقوق کارمندان وزارتخانه‌هاى مختلف بادر نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آن‌ها اقدام و لایحه آن را تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.

تبصره 29- به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌شود لوازم فنى مورد نیاز دفع آفات نباتى و حیوانى از قبیل سموم ساخت کارخانه‌هاى خارجى و سمپاش هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالى فنى کشاورزى در صورتى که مستقیماً و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریدارى گردد بدون رعایت تشریفات مناقصه خریدارى نماید.

لایحه قانونى فوق که مشتمل بر ماده واحده و بیست و نه تبصره و صورت ضمیمه است در جلسه چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و سى و پنج به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى بفرمایید یک توضیحى دراین دو قسمت بفرمایید که ذهن آقایان روشن‌تر بشود.

وزیر دارایى- عرض کنم در دو تبصره، مجلس سنا یک تغییر جزیى داده است که لازم بود چگونگى را به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم اگر چه سینه‌ام فوق‌العاده درد می‌کند، در قانون بودجه سال 1334 دو تبصره به تصویب رسیده بود یکى تبصره 4 که طبق آن به وزارت دارایى اجازه داده شده بود کلیه مطالبات خودش را از افراد اعم از مالیات‌ها و غیره طبق آیین‌نامه اجراى مالیات بر درآمد وصول کند در این تبصره قانون بودجه سال 1334 تصریح شده بود مطابق آیین‌نامه اجرایى که طبق قانون تیرماه 1328 به تصویب رسیده مجلس سنا اظهار کرد ما این تبصره را عیناً در بودجه سال 35 هم گذاشتیم و مجلس شوراى ملى هم تصویب فرمود وقتى که در این‌جا مطرح بود، مجلس سنا اظهار کرد چون در این تبصره نوشته است طبق آیین‌نامه اجرایى که بنا به قانون تیر ماه 1328 تصویب شده و قانون تیر ماه 1328 بعداً لغو شده پس تبصره‌اى هم که اجازه می‌دهد که این آیین‌نامه را اجرا کنیم نمی‌تواند به قانونى که لغو شده است اشاره کند عرض کنم تبصره را این طور اصلاح کردند که «به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مطالبات خودش را طبق آیین‌نامه اجراى مالیات‌ها وصول کند» یعنى در حقیقت آن قانون تیر ماه 28 را زده‌اند و این اصلاح به نظر دولت وارد بوده است و تغییرى در حقیقت امر و نفس موضوع اصلاً نمی‌دهد و فقط یک فورمالیته ظاهرى بوده است گذشته از این که آیین‌نامه اجراى مالیات‌ها طبق قانون مالیات بر درآمد که در جلسه گذشته به تصویب مجلس محترم رسید دیروز در کمیسیون قوانین دارایى مجلس شوراى ملى تصویب شد بنا به اختیارى که قانون داده بود، این یک اصلاحى بود که کردند.

اصلاح دوم راجع به تبصره 20 قانون بودجه سال 334 است که در این تبصره اجازه داده شده بود مستخدمین کشورى که به سن 65 سال تمام رسیده‌اند متقاعد بشوند یعنى اجازه نبود تکلیف بود و مستخدمین قضایى در 75 سالگى متقاعد بشوند مجلس سنا آن قسمت راجع به کشورى را عیناً پذیرفت و 65 سال را نگاه داشت اما راجع به استادان دانشگاه و قضات دیوان‌ عالى کشور اظهار کرد چون این‌ها مردمان بسیار جلیل‌القدر و عالى مقامى هستند و نظر به این که اگر این استاد بسیار عالی مقامى را ما کنار بگذاریم به عنوان متقاعد شدن شاید جانشینى براى او پیدا نکنیم آمده‌اند حد اعلاى سن تقاعد را در مورد اساتید و در مورد قضات از 75 به 80 ترقى داده‌اند آن را هم با یک شرایطى که در مورد استادها به تصویب شوراى دانشگاه و آن مقرراتى که هست برسد و در مورد قضات هم به تصویب شورای عالى قضایى، باز هم در مواردى که ضرورت ایجاب بکند و در مواردى که جانشین نباشد که در همین تبصره ملاحظه می‌فرمایید این دو اصلاح چیزى است که در آن تبصره‌هاى غیرمالى از طرف مجلس سنا شده است که برحسب امر جناب آقاى رئیس بنده توضیح براى استحضار آقایان محترم دادم که ذهن‌شان روشن باشد.

رئیس- از این توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى دادند آقایان مطلع شدند و در دو قسمت هم هست که (مجلس) را (مجلسین) کرده‌اند چون مربوط به امور مالى است آن را تبدیل به (مجلس) می‌کنیم حالا چند پیشنهاد

+++

تجزیه رسیده است، یک پیشنهاد آقاى میراشرافى کرده‌اند که حاضر نیستند، دو پیشنهاد آقاى رضا افشار کرده‌اند.

نقابت- بنده با تبصره 4 که توضیح دادند مخالفم، اگر اجازه بفرمایید توضیح بدهم.‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى که توضیحى راجع به همین تبصره 4 دادند که آن قانون 328 از بین رفته.

نقابت- بنده با همان توضیح مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

نقابت- عرض کنم در هر حالى از احوال باید مطالب را مورد توجه قرار داد و به هیچ‌وجه از آن نمی‌شود گذشت، توضیحى که جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند این است که به وزارت دارایى اجازه داده شده است مطالباتى را که از اشخاص دارد طبق قانون وصول مالیات بر درآمد وصول بکند این حرف صحیح نیست اگر مطالبه‌اى که دولت از مردم دارد مطالبه مالیاتى است به عنوان حق اعمال حاکمیت بسیار صحیح است و بایستى که دولت طبق قانون وصول مالیات‌ها اموالى را توقیف کند و به وسیله اجرا وصول کند اما در مورد اعمال تصدى در مواردی که وزارت دارایى مثل افراد معاملاتى با اشخاص دارد، قراردادهایى بسته، اجازه نامه‌هایى دارد، مطالباتى دارد، دولت هم مثل افراد است و در مقابل قانون متساوى‌الحقوق هستند (صحیح است) باید به دادگاه مراجعه کنند بایستى به مراجع قضایى مراجعه کنند، حق‌شان را اثبات بکنند، و به وسائل قانونى بگیرند نه این که وزارت دارایى، یا هر وزارتخانه دیگرى و هر یک از عمال دولت مدعى شد که طلبى از زید، عمرو و بکر و خالد دارد بنویسد یک شرحى به دائره اجرا وصول مالیات بردرآمد که بروند وصول کنند، فرشش را توقیف کنند، مالش را توقیف کنند، خودش را توقیف کنند و حبس بکنند و بروند وصول بکنند این حرف در هیچ جاى دنیا معقول نیست این که نوشته شده بود طبق قانون 328 وصول بشود و مجلس سنا توجه کرده است که قانون 328 ملغى شده لهذا حق وصول طبق قانون ملغى شده صحیح نیست ما در اساسش بحث داریم که اصلاً هیچ یک از مراجع دولتى حق ندارند مطالبات خودشان را که ناشى از اعمال تصدى است و ناشى از عقود و معاملات است در صورت بروز اختلاف بدون رسیدگى به موضوع رسیدگى کند به این جهت بنده این پیشنهاد را پیشنهاد حذف، یعنى تجزیه این تبصره را دارم.

رئیس- پیشنهاد تجزیه‌تان را بفرستید باید کتبى باشد آقاى نقابت. آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- متأسفم از این که به عرض دوست عزیزم جناب آقاى نقابت برسانم قبل از این که تبصره را مطالعه فرموده باشند مطالبى فرمودند (نقابت- روى توضیحى که حضرت‌عالى دادید بنده عرض کردم) عرض کنم حضورتان، اولاً این تبصره به تصویب رسیده بنده تعجب می‌کنم که چرا قبل از انقضاى سال که این موضوع مطرح بود این‌جا نفرمودند؟ ثانیاً اظهارات ایشان به کلى مخالف نص صریح تبصره است که بنده الان می‌خوانم برای‌تان، تبصره را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید.

تبصره 4- قانون بودجه 34 که الان مورد بحث است می‌گوید: «مطالبات دولت از اشخاص و هرگونه شخصیت‌هاى حقوقى اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و عوارض گمرکى و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا» پس تا این‌جا که تصدیق می‌فرمایید تمام ناشى از حق حاکمیت است (نقابت- تا این‌جا درست است) و همچنین بدهی‌ها بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌هاى عمومى یعنى رفته باشد به محکمه دعوا اقامه کرده باشد رسیدگى کرده باشد، حکم گرفته باشد ما جز این حقى قائل نیستیم پس این استدلالى که این‌جا فرمودند به عقیده بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه با این مطالبى که در تبصره چهار نوشته شده است اصلاً قابل تطبیق نیست گذشته از این که به تصویب هم رسیده است.

شوشترى- این توضیح لازم بود، یعنى معلوم شود که مربوط به احکام دادگاه‌ها است.

رئیس- حالا اول باید این پیشنهاد تجزیه‌هایى که رسیده قرائت بشود رأى گرفته بشود، بعد رأى نهایى با ورقه به بودجه گرفته شود. (صدرزاده- نسبت به آنهایى که تقاضاى تجریه شده امر بفرمایید مورد تجزیه را قرائت کنند) قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس‏

پیشنهاد می‌نمایم ارقام مقررى نمایندگان مجلس شوراى ملى و سنا از بودجه هزینه عمومى کشور موضوع شماره ترتیب 3 و 4 کسر شود. رضا افشار.

رئیس- منظور ایشان یکى اعتبارى است که براى مجلس شوراى ملى گذارده شده و یکى براى مجلس سنا که به مبلغ 86 میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار ریال یکى هم 239 میلیون ریال آقایانى که با این تجزیه (یکى از نمایندگان- یعنى وکلا حقوق نگیرند) موافق‌اند قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد.

اردلان- باید به آن جزء رأى بگیرید.

رئیس- توجه نفرمودید.

عبدالرحمن فرامرزى- اگر براى دوره‌هاى بعد است رأى می‌دهیم.

اردلان- مورد تجزیه را باید رأى بگیرید نه به پیشنهاد تجزیه.

رئیس- همین کار را کردیم، به پیشنهاد رأى گرفتیم.

اردلان- به رقم مورد تجزیه باید رأى گرفته شود نه به پیشنهاد تجزیه.

رئیس- به پیشنهاد رأى گرفتیم و تصویب نشد، پس بنابراین به جاى خودش باقى می‌ماند به پیشنهاد رأى می‌گیرم نه به رقم، این قطعى است. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله باشگاه هواپیمایى از شماره ردیف 31 محذوف گردد. رضا افشار.

جلیلى- جمله باشگاه را پیشنهاد کرده‌اند حذف شود.

رئیس- باز آقایان توجه کنید پیشنهاد کرده‌اند راجع به حذف باشگاه هواپیمایى کشورى، وقتى به پیشنهاد رأى ندادید رد شده است وقتى رأى دادید تصویب شده، آقایانى که با این پیشنهاد حذف راجع به هواپیمایى موافق‌اند قیام فرمایند (چند نفرى قیام کردند) تصویب نشد بنابراین رأى می‌گیریم به کلیه بودجه و تبصره‌ها با ورقه.

دکتر مشیرفاطمى- بنده یک توضیحى می‌خواستم عرض کنم.

رئیس- آقاى وزیر دارایى، بعضى از آقایان راجع به آن رقم خریدارى مرقعات نظرى دارند، البته در وزارت دارایى مراقبت کامل خواهد شد که از مالکین و صاحبان حقیقى خریده شود.

وزیر دارایى- البته در مجلس سنا صراحتاً تذکر دادم که این طور عمل خواهد شد.

رئیس- رأى می‌گیریم به بودجه با ورقه آقایانى که موافق‌اند ورقه سفید می‌دهند.

 (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالى، کریمى، باقر بوشهرى، قنات آبادى، حمیدیه، سعید حکمت، دولت آبادى، مهندس اردبیلى، دکتر بینا، دکتر عدل، زنگنه، تجدد، عماد تربتى، صارمى، اردلان، پورسرتیپ، داراب، حائری‌زاده، مرآت اسفندیارى، امیراحتشامى، صادق بوشهرى، امید سالار، شادمان، اکبر، رضا افشار، اریه، رضائى، عبدالرحمن فرامرزى، حشمتى، جفرودى، تفضلى، دولتشاهى، ایل‌خانى‌زاده، فرید اراکى، دکتر سیدامامى، کیکاوسى، بوداغیان، نورالدین امامى، دکتر جزایرى، حیدر شفیعى، مشایخى، بیات ماکو، بهادرى، افشار صادقى، احمد فرامرزى، صدرزاده، پناهى، بزرگ‌نیا، کدیور، ارباب، عاملى، مکرم، افخمى، قراگزلو، غضنفرى، مصطفى ذوالفقارى، سرمد، مهندس ظفر، دکتر شاهکار، کى نژاد، دکتر حمزوى، توماج، دکتر امیر نیرومند، برومند، نراقى، شیبانى، امیر نصیرى، اسکندرى، شوشترى، دکتر مشیرفاطمى، قریشى، لارى، جلیل‌وند، سعیدى، شادلو، دکتر عمید، سید احمد صفائى، بهبهانى، خلعت‌برى، عمیدى نورى، محمود افشار، نقابت، هدى، نصیرى، دکتر پیرنیا، سالار بهزادى، امیر ابراهیمى، معین‌زاده، مرتضى حکمت، تیمورتاش، استخر، یارافشار، ثقةالاسلامى، جلیلى.

 (آرا مأخوذه شماره شده 89 ورقه موافق 2 ورقه مخالف و دو ورقه ممتنع شماره شد.)

رئیس- بودجه سال 1335 کشور با 89 ورقه موافق تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: کریمى، دولتشاهى، فرید اراکى، رضائى، عبدالرحمن فرامرزى، اریه، دکتر سعید حکمت، زنگنه، شادمان، دکتر بینا، صارمى، حمیدیه، استخر، احمد فرامرزى، بهادرى، دکتر جزایرى، امامى، عاملى، دکتر شاهکار، حشمتى، مشایخى، دولت آبادى، پورسرتیپ، قنات آبادى، دکتر حمزوى، سالار بهزادى، دکتر پیرنیا، بهبهانى، لارى، دکتر عمید، مرتضى حکمت، یدالله ابراهیمى، جلیلى، جلیل‌وند، ثقةالاسلامى، کدیور، مهندس ظفر، مصطفى ذوالفقارى، غضنفرى، برومند، محمود افشار، مهندس اردبیلى، نراقى، بوداغیان، صادق بوشهرى، ایل‌خانى‌زاده، نقابت، شوشترى، کى‌نژاد، صادق بوشهرى، عمیدى نورى، مهندس جفرودى، عماد تربتى، امید سالار، مرآت اسفندیارى، معین زاده، یارافشار، افخمى، نصیرى، خلعت‌برى، هدى، دکتر امیر نیرومند، دکتر مشیرفاطمى، سعیدى، شیبانى، شادلو، سعید مهدوى، مکرم، بزرگ‌نیا، اکبر، صدرزاده، دکتر سیدامامى، تفضلى، ارباب، توماج، کیکاوسى، اردلان، تجدد، تیمورتاش، امیر احتشامى، بیات ماکو، افشار صادقى، داراب، قراگزلو، پناهى، شفیعى، سرمد، قرشى، دکتر عدل.

اسامى مخالفین آقایان: رضا افشار، حائری‌زاده.

ورقه سفید علامت امتناع دو برگ.

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- چون در ظرف این یک ماه اخیر هم آقایان اعضاء کمیسیون بودجه در جلسات متعدده و هم مجموع آقایان نمایندگان محترم آن‌ هم باز در جلسات عدیده از صبح تا غروب زحمت کشیده‌اند و با یک نظر بسیار موافقى بودجه دولت را تصویب فرمودند و الان هم راى

+++

نهایى خودشان را به دولت دادند می‌خواستم خیلى خیلى از آقایان نمایندگان تشکر کنم و توفیق و سعادت همگى را از خداوند خواستارم.

3- گزارش آقاى دکتر پیرنیا راجع بمسافرت هندوستان

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا گزارشى داشتند راجع به مسافرت هندوستان مدتى است می‌خواهند صحبت کنند حالا مانعى ندارد که صحبت کنند بفرمایید.

دکتر پیرنیا- البته با این که مدتى از مسافرتى که یک هیأتى از نمایندگان مجلس شورای ملى به هندوستان کرده‌اند گذشته ولى چون لازم بود راجع به این مسافرت تاریخى یک گزارشى همان طوری که در مجلس سنا بیان شده به عرض مجلس شورای ملى هم برسد و این مسافرت از جنبه‌هاى مختلف اهمیت فراوانى داشت و چون عرایض بنده هم جنبه کلى و عمومى دارد و وقت بیان آن می‌گذرد به همین جهت است که از موقعیت استفاده کردم و با استجازه مقام ریاست چند کلمه‌اى راجع به این مسافرت به عرض همکاران محترم می‌رسانم (پورسرتیپ- به عوض سوغات) سوغات خیلى خیلى جالبى است این مطلبى که عرض می‌کنم خدمت آقایان، اولین و مهم‌ترین نتیجه مسافرت شاهانه به هندوستان شناخته شدن ایران جدید و سازمان‌هاى سیاسى و فرهنگى و اوضاع اقتصادى و اجتماعى آن در کشور هندوستان می‌باشد زیرا ضمن مذاکراتى که با رجال و زعماى هندوستان و طبقات مخلتف آن کشور به عمل آمد به خصوص از سؤالاتی که راجع به اوضاع ایران می‌کردند واضح گردید که وضع جدید کشور ما و پیشرفت‌هایى که در شئون مختلفه از دوره سلطنت اعلیحضرت فقید به بعد به عمل آمده است وقوف کافى ندارند و ایران را کشورى به نظر می‌آورند که تعداد معدودى از افراد آن در مدارس قدیم تحصیل می‌کنند و زنان آن در حجاب به سر می‌برند و سازمان سیاسى و ادارى آن شبیه به سازمان‌هاى سیاسى و ادارى کشورهاى آسیائى در اواخر قرن نوزدهم است.

مسافرت شاهانه وضع فعلى ایران به خصوص پیشرفتى که از لحاظ تمدن اروپایى در ایران حاصل شده است در نظر مردم هند روشن ساخت در این شناسایى آنچه بیش از هر چیز مایه اعجاب طبقات مختلف هندوستان و مایه افتخار و سربلندى ایران گردید شخصیت و طرز رفتار و بیانات اعلیحضرت شاهنشاه و علیا حضرت ملکه بود.

در مجالسى که از رجال سیاسى و یا اساتید دانشگاه تشکیل می‌شد اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در پاسخ بیانات رجال و اساتید هند مرتجلاً رشته سخن را به دست می‌گرفتند و بدون تهیه قبلى به زبان انگلیسى فصیح و بلیغ سخنانى بیان می‌فرمودند که مایه اعجاب و تحسین کلیه حضار می‌گردید و متن آن فورى در رادیو و روزنامه‌ها منتشر می­شد.

در دعوت‌ها و پذیرایی‌ها که مهاراجه‌هاى هندوستان براى شکار حیوانات وحشى که مطلوب‌ترین و مهم‌ترین فعالیت ورزشى در نظر آنان است فراهم می‌کردند پادشاه ایران با موفقیت‌هاى کم‌نظیرى موجب اعجاب و تحسین آنان می‌شدند مردم هندوستان خوانده و شینده بودند که علیاحضرت ملکه ثریا برازنده‌ترین ملکه جهان است در طى این مسافرت سه هفته به چشم خود دیدند که این توصیف تا چه حد صحیح و دور از مبالغه است همراهان و ملزمین رکاب نیز به تبعیت از اوامر و علاقه شاهنشاه می‌کوشیدند در تماس با وزراء و نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه و زعماى هندوستان خاطر آنان را بیش از پیش به تغییراتی که در اثر کوشش اعلیحضرت فقید و شاهنشاه جوان ما در اوضاع اجتماعى ایران به وجود آمده است و آشنایى و تماس نزدیکى که کشور ایران با تمدن اروپایى پیدا کرده و علاقه‌ای که مردم ایران به حفظ استقلال و تقویت فرهنگ باستانى و سنن ملى خود دارند آشنا کنند، و از این لحاظ به زعم کلیه کسانی که در هندوستان ناظر جریان مسافرت شاهانه بودند موفقیت عظیمى نصیب ملت ایران گردید.

دومین اثر مسافرت شاهانه به هندوستان، احیاى سوابق فرهنگى قدیم و تاریخى بین دو کشور بود. فرهنگ و تمدن ایران در هندوستان مقام و منزلت شامخ داشته است آثار تاریخى و هنرى هندوستان که امروز موجب سربلندى و مباهات مردم آن کشور و مورد تحسین جهانیان می‌باشد زائیده اختلاط وامتزاج فرهنگ و هنر ایرانى با فرهنگ و هنر باستانى کشور هندوستان است.

همه می‌گویند که مقبره تاج‌محل یعنى یکى از زیباترین ساختمان‌هاى روى کره زمین هنر ایرانى است در قالب هندى این سوابق و علائق در دویست سال اخیر به علت اوضاع سیاسى جهان به خصوص قاره هندوستان قطع گردیده بود اگر فرهنگ دیگرى که عمق و استقامت فرهنگ ایرانى را نداشت دچار چنین وضع ناهنجارى شده بود تا حال به کلى زوال یافته و نابود گردیده بود و ولى فرهنگ ایرانى که زائیده فکر عمیق و ذوق سرشار نیاکان و پیشینیان ماست به خوبى در مقابل این وضع ناهنجار و نابودکننده مقاومت کرده توانسته است مقام و منزلت خود را حفظ کند و قدرت معنوى خود را نگاه دارد و مشاهده این قضیه نه تنها مایه اعجاب اعلیحضرت همایونى و کلیه همراهان ایشان گردید بلکه همه جا مایه افتخار و مباهات هر ایرانى می‌باشد.

براى این که افراد نسل فعلى ایران ببینند که از نیاکان و پیشینیان ما چه میراث بزرگ و چه نام بلندى به ارث به ما رسیده است باید مسافرتى به هندوستان و پاکستان بکنند بدین جهت و روى این سوابق پذیرایى دولت هندوستان و به خصوص مردم هندوستان از پادشاه ایران یک پذیرایى عادى نبود بلکه پذیرایى بود توأم با عشق و علاقه و شور و احساسات فراوان و احترام فوق‌العاده زیرا همه و به خصوص مردم هندوستان به خوبى می‌دانستند که پادشاه ایران در طول تاریخ مظهر فرهنگ و بهترین سجایاى نژاد ایرانى بوده است و مردم هندوستان می‌کوشیدند به وسیله ابراز مراتب احترام و عشق و علاقه و شور و احساسات خود علاقه و احترام خود را نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانى و خدماتى که این فرهنگ به هندوستان کرده است ابراز دارند کسانی که در جلسه پذیرایى دانشجویان دانشگاه اسلامى علیگر حضور داشتند هرگز نخواهند توانست خاطره آن پذیرایى و شور و احساساتى را که ناظر بوده‌اند فراموش کنند. کسانی که حتى زبان فارسى نمی‌دانستند چند شعر از شعراى بزرگ ایران را در بر داشتند و در جستجوى فرصت مناسبى بودند که این شعرها را بخوانند و به دانستن آن‌ها تفاخر کنند در کلیه سخنرانی‌هایی که در مجالس رسمى از طرف رجال سیاسى و اساتید بیان شد مدیون بودن کشور هندوستان به فرهنگ ایران و خدماتی که این فرهنگ به ملت هند کرده است و مقام و مرتبتى که فرهنگ ایران در روح و قلب آن دارد صریحاً و به کررات بیان می‌گردید. اینجانب در این‌جا لازم می‌دانم از پشت این تریبون از پذیرایى صمیمانه و محترمانه ملت هندوستان از شاهنشاه و ملکه ایران از طرف ملت ایران تشکر کنم.

طبیعى است که احیا و تقویت چنین سوابق و علائقى داراى چه درجه از اهمیت می‌باشد و مسافرت اخیر شاهنشاه ایران مهم‌ترین واساسى‌ترین قدمى بود که در دویست ساله اخیر از طرف ایران براى تقویت و توسعه این سوابق و علائق برداشته شده است.

در حدود 42 میلیون نفر از مردم هندوستان مسلمان هستند. اسلام در هندوستان به وسیله پادشاهان ایران رواج یافته است و عده‌اى از مسلمین نیز کسانى هستند که اجدادشان از ایران مهاجرت کرده‌اند و کلیه این جمیعت کثیر هواخواه و علاقمند به فرهنگ ایرانى و ادبیات فارسى هستند. (دکتر جزایرى- متأسفانه کتاب فارسى می‌خواهند و ما کتاب براى آن‌ها نمی‌فرستیم همه‌اش را گذشته‌ها کرده‌اند و ما هیچ عملى نمی‌کنیم) (صحیح است) علاوه بر آن در استان بمبئى یک‌صد هزار نفر پارسى که در حدود 13 قرن پیش به هند مهاجرت کرده‌اند و پیرو کیش زرتشت هستند، مسکن دارند و سبب فعالیت و امانت و متانت خود مقامى بس محترم و موقعیتى بسیار مهم در آن استان به دست آورده‌اند.

بزرگترین سازمان صنعتى هندوستان که از قرار معلوم بزرگ‌ترین سازمان صنعتى آسیا نیز می‌باشد متعلق به خانواده تاتا، که یکى از محترم‌ترین خانواده‌هاى پارسى هندوستان است می‌باشد همان طور شهردار شهر بزرگ و زیباى بمبئى که داراى 3 میلیون نفر جمعیت است یک خانم پارسى است.

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا مختصرتر کنید.

دکتر پیرنیا- در بین قضات دیوان عالى بمبئى چند نفر قاضى پارسى وجود دارد پارسیان هندوستان به کشور اجدادى خود علاقه و عشق مفرط دارند.

شاهنشاه و ملکه ایران در طول این مسافرت همه جا مسلمین پارسیان را مورد عنایت خاص قرار دادند و در کلیه جشن‌ها و مجالس که با افتخار اعلیحضرتین ترتیب داده بودند تشریف فرما شدند.

این تشریف فرمائى و بیانات شاهنشاه در این جشن‌ها و مجالس تأثیر بسیار اساسى وعمیق در تقویت علائق خاص مسلمین و پارسیان هندوستان به ایران داشت.

3- سومین اثر مهم مسافرت ملوکانه آشنایى مردم و افکار عمومى ایران از وضع کشور بزرگ آسیائى هندوستان و پیشرفت‌هایی که بعد از موفقیت عظیم و بى‌سابقه مردم آن کشور در تحصیل استقلال نصیب آنان شده است می‌باشد پوشیده نیست که در ایران و هندوستان مسائل اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و سیاسى مشابهى وجود دارد و اطلاع هر یک از دو کشور از اصول و روشى که کشور دیگر براى حل مسائل و امور اتخاذ کرده و نتایجى که به دست آورده بسیار لازم و مفید است در این زمینه هیئت محترم روزنامه‌نگاران ایرانى که افتخار التزام رکاب همایونى را داشتند وظیفه مهم واساسى را عهده‌دار هستند و آنان هستند که بایستى وضع فعلى کشور هندوستان و تجارب آن کشور در اداره امور و حل مسائل اجتماعى و اقتصادى را براى اطلاع مردم ایران و علاقمندان بیان کنند و منتشر سازند و بدون شک این اقدام متضمن فواید زیادى براى مردم ایران می‌باشد به طور خلاصه می‌توان گفت که هندوستان در جاده ترقى و تکامل افتاده و در این مسیر به سرعت و تحت رهبرى زعماى دلسوز و فکور و فداکار به سرعت پیش می‌رود و در این امور و پیشرفت نقش اساسى را نخست وزیر مشهور آن کشور جواهر لعل نهرو عهده‌دار است وى از اعتماد و پشتیبانى اکثریت قریب به اتفاق مردم هندوستان برخوردار می‌باشد با وجود این

+++

کشور هندوستان کشورى است توسعه نیافته و داراى تمام خصوصیات اجتماعى و اقتصادى کشورهاى توسعه نیافته می‌باشد، در این کشور تولید و توزیع ثروت با روش‌هاى قدیمى انجام می‌شود به علت کثرت جمعیت و قدیمى بودن روش تولید سطح درآمد خیلى پایین است و طبقات کارگر و کشاورز عموماً در فقر زیاد به سر می‌برند و وضع زندگى آنان از کارگران و کشاورزان ایران فقیرتر و سطح درآمدشان پایین‌تر است براى این که تا حدودى این وضع به وسیله ارقام روشن شود باید به عرض همکاران محترم برسانم که طبق آمار سازمان ملل متحد در حالی که درآمد متوسطى که در ممالک متحده آمریکا 1408 دلار محاسبه شده است این رقم براى ایران 80 دلار و براى هندوستان 20 دلار محاسبه گردیده و از این‌جا تا حدودى ثلث درآمد و وضع زندگى صدها میلیون نفر مردمان کارگر و کشاورز هندوستان روشن می‌گردد ولى با وجود این فقر عمومى در وجنات مردم نشاط و رضایت مشاهده می‌گردید و علت آن یکى موفقیت بزرگ که نصیب آن ملت در مبارزه تحصیل استقلال گردیده و دیگرى پیشرفتى است که در طى سنوات بعد از استقلال چه از لحاظ سیاسى و چه از لحاظ اقتصادى نصیب حکومت هندوستان شده است با این که هندوستان همان طور که به عرض رسید کشور توسعه نیافته است ولى داراى آخرین تأسیسات صنعتى دنیاى جدید نیز هست و مهم‌ترین محصولات صنعتى یعنى لکوموتیو و موتور و لوازم برق و آهن آلات ومواد شیمیایى براى مصرف داخلى خود تولید می‌نماید. (کریمى- توسعه نیافته یعنى تنگ شده) حالا عرض می‌کنم، یعنى سطح زندگی‌شان آنچه که براى هر مسافر پس از چند روز اقامت در هندوستان روشن می‌شود به طور خلاصه این است که در این کشور چه از لحاظ مادى و چه از لحاظ معنوى موجبات و وسایل کافى براى ترقى و سریع آماده می‌باشد و مردم و حکومت آن کشور در کمال هم‌آهنگى و همکارى از این موجبات وسائل حداکثر استفاده را می‌نماید و به سرعت در مسیر ترقى به خصوص ترقى اقتصادى و صنعتى پیش می‌روند شکى نیست که براى مردم ایران که جزء خانواده بزرگ ملل آسیایى است پیشرفت و ترقى یکى از مهم‌ترین و قدیمى‌ترین اعضاى این خانواده تا چه اندازه باعث خوش‌وقتى و مباهات است.

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا یک گزارش مختصرى از این مسافرت بفرمایید.

دکتر پیرنیا- در نتیجه این مسافرت و مسافرتى که سال گذشته در قاره عربستان کردم، بنده به این نتیجه رسیده‌ام که براى کشورهاى توسعه نیافته مطالعه در وضع یکدیگر واستفاده از تجارب یکدیگر به مراتب مفیدتر از مطالعه در وضع کشورهاى مترقى و صنعتى است زیرا مسائلى که در کشورهاى صنعتى وجود دارد با مسائل مربوط به کشورهاى غیرصنعتى که می‌خواهد صنعتى بشوند تفاوت دارد و اگر مسائل متشابهى نیز وجود داشته باشد راه حل آن در این دو نوع از کشورها متفاوت است و این موضوع اخیراً به دانشکده‌ها نیز سرایت کرده است و براى مسائل اجتماعى و اقتصادى کشورهاى صنعتى و توسعه نیافته به روش‌هاى مجزا انجام می‌شود بدین جهت امیدوار است که پس از مسافرت شاهانه و فتح باب مراودات وسیع‌تر با کشور هندوستان سازمان‌هاى مختلف کشور اعم از دولتى واقتصادى توجه و عنایت خاصى به وضع هندوستان خواهند نمود و جریانات آن کشور و اصول و روش‌هایى را که براى اداره امور و حل مسائل و مشکلات پیروى می‌کند مورد مطالعه قرار خواهند داد و از تجارب کشور مزبور به نفع کوشش در راه ترقى ایران استفاده خواهند کرد و مخصوصاً بر دولت است به پیروی از اوامر شاهنشاه در این قسمت یعنى توسعه تماس و ارتباط با دستگاه مختلفه کشور هندوستان و تبادل اطلاعات و تجربیات کوشش و مراقبت بیشترى شود.

سال‌ها بود که علائق دیرین اعضاى خانواده ملل آسیایى در اثر حکومت ملل اروپایى در قسمت عمده قاره آسیا قطع گردیده بود به نتیجه رسیدن کوشش‌ها و فداکاری‌هاى ملل آسیا در تحصیل استقلال پس از جنگ بین‌المللى اول و دوم طبعاً باعث گردید که اعضاى این خانواده بزرگ علائق و سوابق تاریخى و دیرین خود را تجدید و احیا کنند و مسافرت تاریخى شاهنشاه و ملکه به هندوستان و پذیرایى پرشور و محترمانه ملت و دولت هند یکى از درخشان‌ترین و مهم‌ترین مظاهر تجدید و احیاى این علائق و سوابق دیرینه بین دو ملت بزرگ و باستانى به شمار می‌رود (احسنت، احسنت)

4- طرح لایحه استخدام ماده 3 قانون استخدام پزشکان.

رئیس- لایحه اصلاح قانون پزشکان مطرح است، آقاى ارسلان خلعت‌برى بفرمایید.

ارسلان خلعتبرى- بنده مخالفتم، مخالفت مشروط است و تذکراتى می‌خواهم بدهم که از نظر مجلس به عقیده خودم لازم است در این موقع که این لایحه مهم مطرح است این تذکرات داده بشود (عبدالرحمن فرامرزى- چون اهل بیان هستید خواهش می‌کنم مخالفت مشروط را بفرمایید یعنى چه) این دولت و دولت گذشته لوایح مفیدى دادند به مجلس و مجلس هم با مطالعه نسبت به آن لوایح رأى داد براى این که وضعیت مستخدمین دولت مخصوصاً اشخاصى که داراى تحصیلات عالى هستند مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و این لایحه دنباله لوایح قبلى است که به مجلس شوراى ملى تقدیم گردیده مبناى این لایحه در واقع این است که وزارت بهدارى براى این که بتواند به تمام نقاط ایران پزشک و داروساز و اشخاص فنى بفرستد ناچار شده است که میزان حقوق این قبیل اشخاص را بالا برد و خود آقایان توجه فرمودند که براى بسیارى از شهرستان‌ها وزارت بهدارى تلاش کرده است که طبیب و داروساز بفرستد ولى اشخاص حاضر نمی‌شوند براى این که حقوق آن‌ها به اندزه‌اى کم است که زندگى در شهرستان‌ها ممکن نیست از طرفى مؤسساتى هستند که حقوق زیاد و چندین برابر حقوقى که وزارت بهدارى می‌دهد به اطباء می‌دهند، بنابراین اطباء ترجیح می‌دهند که به آن مؤسسات بروند ودر آن‌جا خدمت کنند و به ولایات نروند امروز در واقع تمام کارهاى ولایات به واسطه نداشتن طبیب و قابله لنگ و معطل است، پس بنابراین بنده که دراین موضوع به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام می‌خواهم نظریات مخالفت خودم را تلقین کنم با اصل لایحه اگر رعایت مسائلى که عرض می‌کنم بشود آن وقت مخالفت بنده مورد ندارد و اگر جناب آقاى وزیر بهدارى تأمین نکنید بنده به مخالفت باقى خواهم ماند، این مسأله افزایش حقوق مستخدمین دولت یک ضرورت غیرقابل اجتنابى است ما به تدریج جلو می‌رویم و این لایحه به تنهایى کافى نیست. دولت در این موقع که این لایحه را آورده است من تذکر می‌دهم اشخاص فنى و تحصیل‌کرده دیگرى هم هستند از قبیل مهندسینى که در تمام وزارتخانه‌ها مشغول انجام خدمت هستند و باید حقوق آن‌ها را هم بالا برد چنانچه در ضمن تصویب بودجه کل مملکتى در مجلس شورای ملى آقاى حشمتى پیشنهادى تقدیم کردند و مجلس تصویب کرد که در ظرف شش ماه حقوق همه مستخدمین دولت متعادل بشود، این یک قدم بسیار مهمى بود که مجلس شوراى ملى برداشت، بنابراین بین دولت و مجلس شوراى ملى وحدت و اتفاق نظر مسلماً در این مورد هست و من به آقایان وزراى دولت که این‌جا هستند تذکر می‌دهم اگر قرار شد حقوق پایه یک پزشک یکمى، هشت هزار ریال باشد این افزایش براى این است که پزشک بتواند زندگى کند و در این صورت اعضاى ادارى وزارت بهدارى هم پایه‌شان تغییر کند، این را توجه داشته باشید این یک مسأله‌اى است که ممالک دنیا هم با آن روبرو شده‌اند و هیچ چاره‌اى ندیدند جز این که وسایل زندگى را ارزان در دسترس مستخدمین دولت بگذارند. بهداشت و فرهنگ و مخارج دیگر را براى آن‌ها تأمین کنید آن وقت حقوق آن‌ها هم به میزانى باشد که بتوانند مایحتاج خود را خریدارى کنند، بنابراین تنها این یک قدم کافى نیست، باید در این چند روزى که از عمر مجلس باقى مانده است شخصاً عقیده دارم حتما باید مقدمات این کار فراهم بشود که در مجلس نوزدهم به تمام مستخدمین دولت کمک بشود تا زندگى آن‌ها تأمین گردد و الا در ولایات و در سایر جاها شما نمی‌توانید از ژاندارم امنیت بخواهید و یا این که مستخدمین دیگر دولت در اداره آمار وغیره انجام وظیفه کنند یا از مأمورین شهربانى جدیت ودقت در کارها بخواهید، بنابراین لازم بود بار دیگر این مسأله تأکید بشود و باز بنده به آقاى وزیر بهدارى تذکرى می‌دهم وآن این است که یک نگرانى هست و آن نگرانى این است که مجموع اضافاتى که به هر طریق به مستخدمین دولت داده می‌شود چون موجب افزایش خرید خواهد شد ممکن است قیمت اجناس را بالا ببرد این یک توهمى است که دارند و این توهم بى مأخذ و بى‌مورد هم نیست، بنابراین دولت در مقابل این عملى که کرده است و افزایش‌هاى بعدى که خواهد شد باید دو کار بکند، یکى این که به وسیله شرکت‌هاى تعاونى و مؤسسات خاص تمام مایحتاج اولیه مستخدمین دولت را در اختیارشان بگذارد (صحیح است) و به وسیله مؤسسات متمرکز و مجهز مرکزى و کافى بهداشت مستخدمین دولت را تأمین کند تا مستخدمین دولت محتاج نباشند که تمام مایحتاج خود را از دست سوم و چهارم بخرند یا براى خرید دارو و غیره پول‌هاى هنگفتى بدهند که قیمت‌ها بالا برود و مسلماً وقتى که حقوق زیاد شد، تقاضا زیاد می‌شود براى خرید جنس، در مقابل افزایش تقاضا باید حتماً عرضه هم اضافه بشود و این‌جا است که بایستى به دولت تذکر بدهم که برنامه تولیدى که در رأس آن برنامه کشاورزى است آن را زود به جریان بی‌اندازند تا این که در مملکت جنس و محصول زیاد بشود، عرضه محصولات زیاد بشود تا قیمت‌ها بالا نرود این است که این تذکر را در این موقع دادم و اگر باین تذکرات توجه نکنید و همین طور لوایح بیاید چون این اضافه کردن غیرقابل اجتناب است، مستخدمین دولت شکم دارند، زن و بچه دارند، و آخر ماه پول می‌خواهند. پس سعى کنید که این دو برنامه را با هم اجرا کنید، و اما این برنامه افزایش حقوق اگر حالا اجرا شد و آن برنامه تولید اجرا نگردید آن وقت این هم مضر است آقاى فرامرزى بنده می‌خواهم عرض کنم مخالف مشروط یعنى این پس بنده دراصل موضوع حرفى ندارم ولى اگر آن مسائل را انجام ندادند آن وقت مضر خواهد شد. باید گفته شود که اگر این امر با آن شرایط توأم نباشد مفید نخواهد بود، مسأله دوم که خواستم عرض کنم این است که وقتى که قانونى نوشته می‌شود نباید تفاوت بین استفاده‌

+++

کنندگان زیاد بشود، من‌باب مثال عرض می‌کنم، قانون افزایش حقوق قضات را به مجلس آوردید و آقایان هم تصویب کردند در کمیسیون دادگسترى تذکر دادیم به آقاى وزیردادگسترى که اگر قاضى دو هزار تومان حقوق می‌گیرد آن منشى بی‌چاره هم که داراى زن و بچه و عائله‌اى هست او هم اقلاً در ماه هزار تومان حقوق لازم دارد و این طرف میز و آن طرف میز فاصله‌اش نباید این قدر زیاد بشود که ایجاد بخل و حسد کند که یک دسته مرفه باشند و دسته دیگر مرفه نباشند، چون زندگى دروغ نیست، کرایه خانه، نرخ ارزاق، ویزیت طبیب، قیمت دارو همه این‌ها در جاى خودش لازم است وقتى که زن یک نفر پزشک دوم مریض شد و احتیاج پیدا کرد به طبیب ویزیتش سى تومان است تا بیست تومان و قیمت دوایش هم سى تا پنجاه تومان است بچه‌هاى این‌ها که به مدرسه می‌روند قیمت کتاب براى همه مساوى است اگر او خانه بالاتر را اجاره می‌کند تفاوت اجاره‌خانه این با آن صد تومان است و الا یک پزشک دوم حداقل یک خانه سه اطاقه اگر بتواند پیدا کند باید ششصد تومان کرایه بدهید پس این حقوقات وقتى بالا رفت بایستى در نظر داشته باشیم که فاصله این‌ها خیلى نباید زیاد باشد، یکى صبح‌ها کره بخورد یکى نان خالى، باید فاصله این‌ها قدرى نزدیک‌تر باشد، بنده از لحاظ کلیات این تذکرات را دادم و بعد هم پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان هم پیشنهاد بکنند خیلى متشکر می‌شوم به نظر بنده تفاوت پایه پزشک یکمى و پزشک دومى زیاد است یعنى میزان حقوق پزشک یکمى هشت هزار ریال و پزشک دومى چهارهزار ریال، این تفاوت بسیار زیاد است (دکتر سید امامى- تحصیلاتشان با هم اختلاف دارد) همین را می‌خواستم عرض کنم باید از حقوق پزشکى یکمى صد تومان کسر کرد و آورد روى پزشک دومى که مال او هم پنج هزار و پانصد ریال بشود، براى این که به هم نزدیک بشوند پزشک دوم هم محتاج زندگى است و حوائج اولیه آن‌ها این قدر تفاوت ندارد واگر از پزشک یکم‌ها که مطب دارند واز عواید خارج می‌توانند استفاده داشته باشند و البته استفاده می‌کنند و از شغل و فن خودشان عایدات بیشترى دارند و مراجعات پزشک دوم‌ها کمتر است و یا اصلاً هیچ است بنابراین باید حتماً در این قانون از طریق این تعدیل جبران این تفاوت را بکنیم و بنده مقتضى می‌دانم حقوق پزشک دوم بشود پنج هزار و پانصد ریال چون این تفاوت هم از یکى گرفته می‌شود و به دیگرى داده می‌شود بنابراین در اصل اعتبار هیچ تفاوتى پیدا نمی‌شود، اعتبار جاى خودش محفوظ است عرض دیگر بنده موضوع تبصره دوم است که در تبصره دوم نوشته است وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى موقعى می‌توانند از مزایاى این قانون براى حائزین پایه‌هاى پزشکى خود استفاده نمایند که اعتبار مابه‌التفاوت جزء اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوط به خود پیش‌بینى نموده و یا آن که در بودجه‌هاى عادى خود اختیار لازم را پیش‌بینى و پادار نمایند، اولاً ملاحظه بفرمایید لایحه دبیران هم که آمد بالاخره وقتى مجلس قبول کرد به شرط تأمین اعتبار مدتى گذشت و اعتبار تأمین شد این از لحاظ خودش ذکرش در این‌جا مفید است و بهتر است از عدم ذکرش ولى بنده می‌خواهم عرض کنم این اطبایى که این‌جا ذکر شده یک عده اطباى شهردارى‏ هستند، توجه بفرمایید که اطباى شهرداری‌ها که با آن مردم بى‌بضاعت و بی‌چاره در تماس هستند اگر اعتبارى هست همه استفاده کنند واگر این لایحه براى وزارت بهدارى است اگر ممکن است این اعتبار را در آن‌جا منظور کنیم که به اطباى شهردارى هم داده بشود و اگر نیست یک ترتیبى بفرمایید و با این دولت آقاى وزیر بهدارى تماس بگیرید و حتماً اضافه حقوق اطباى شهرداری‌ها هم در این لایحه تأمین بشود و در مجلس بعد بیاورید بنده این موضوع را از لحاظ مجلس عرض می‌کنم یعنى مجلس نسبت به همه آن‌هایى که خدمت می‌کنند نظر تساوى دارد و تبعیض براى هیچ کدام در بین نیست منتهى اگر امروز این اعتبار تأمین نشد می‌خواهم به دولت تذکر بدهم چون ما نمی‌توانیم پیشنهاد خرج بکنیم دولت باید این قسمت را توجه کند، که اشخاصى که در شهرداری‌ها به کار طبابت مشغول هستند با دلگرمى کار کنند (مشایخى- از ده درصد بدهند) چون آن ده درصد که به شهرداری‌ها داده می‌شود و شهردارى آن مالیات را می‌گیرد از آن محل داده بشود (مشایخى- ده درصد به شهردارى داده می‌شود براى بهدارى) بلى از آن راه تأمین کنند  (مشایخى- پیشنهاد شده) پیشنهاد بکنید که تکلیف باشد براى وزارت بهدارى و شهرداری‌ها و اگر از آن راه نمی‌شود باید دولت از محل خودش پیشنهاد کند. اما موضوعى که بنده می‌خواستم این جا با حضور جناب آقاى وزیر بهدارى مطرح کنم اولاً بنده شخصاً با این آقاى وزیر بهدارى دوست هستم (پورسرتیپ- مرد شریفى است) (حشمتى- هر دوشان شریف هستند) و من تصدیق می‌کنم که ما هر وقت راجع به ولایات به آقاى وزیر بهدارى تذکراتى داده‌ایم تذکرات ما را دقت کرده‌اند، دستور داده‌اند و سعى خودشان را کرده‌اند و مخصوصاً بنده می‌دانم که یک لایحه به مجلس تقدیم کردند که آن لایحه مربوط است به نظارت بهدارى به وسیله انجمن‌هاى شهر این یک لایحه بسیار مفیدى است که در آینده حتماً مفید واقع خواهد شد ولى آن لایحه با این که تصویب بشود معذلک وزارت بهدارى که منحل نیست من می‌خواهم به آقاى دکتر صالح رفیق عزیزم وزیر مسئول تذکراتى بدهم که قطع دارم آقایان نمایندگان هم مخصوصاً آن‌هایى که از شهرستان‌ها نماینده هستند با آن موافق هستند و ایشان باید همیشه هر کس یک تذکرى را از روى نصیحت وخیرخواهى و اندرز یا یادآورى می‌دهد مغتنم بشمارند و بیشتر براى دوست خودشان ارزش قایل بشوند چون آن تذکرات را دوست می‌دهد بنده می‌خواهم عرض کنم که شما براى وزارت بهدارى زحمت کشیده‌اید و می‌کشید ولى دستگاه شما به نظر من با شما همراه نمی‌آید یعنى دستورات شما، کارهایى که شما می‌کنید، توقعاتى که شما دارید برآورده نمی‌شود. کارمطابق میل ما نیست هر جا که به شما مراجعه کردیم شما هم دستور داده‌اید بنده این را قبول دارم که در شرایط کنونى تا ده سال دیگر مطابق ایده‌آل امور ادارى را نمی‌شود انتظار داشت هیچ معجزه‌اى هم انتظار نداریم ولى باید تذکراتى که به شما می‌دهیم مثل این که یک بازرس می‌فرستید در ولایات، این‌ها را یادداشت کنید و بعد عمل کنید حالا که این قانون به تصویب مجلس خواهد رسید و حقوقات اضافه خواهد شد سعى کنید کیفیت کار وزارت بهدارى هم عوض بشود و تغییر کند آنچه را که خودتان در واقع می‌خواهید این امر انجام بشود، بنده براى نمونه موضوعاتى را یادداشت کرده‌ام که به جناب‌عالى بگویم و این‌ها مسائلى است که بنده با آن مصادف شده‌ام اگر آقایان هم با این مسائل مصادف شده‌اند بنابراین براى شما مغتنم است که این مسائل را برطرف کنید، یکى این که در ولایات در بعضى جاها شنیده‌ام، علم پیدا کرده‌ام اطباى بهداری‌ها مریض‌هایى که بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هاى عمومى مراجعه می‌کنند آن‌ها را با دقت معالجه نمی‌کنند، و آن‌ها رادر مطب‌هاى خصوصى خودشان با گرفتن ویزیت و حق‌المعالجه علاج می‌کنند، وقتى که من استاندار گیلان بودم متوجه شدم در این مدت دو سال هم شنیدم و تا اندازه‌اى اطلاع حاصل کردم که اطبا از این کارها می‌کنند بنابراین با افزایش حقوق بایستى مراقبت بفرمایید که این مسائل دیگر واقع نشود، دوم اطلاع دیگرى که دارم این است، گرچه بیمارستان‌هاى تهران مربوط به دانشکده پزشکى است و به وزارت بهدارى مربوط نیست بنده از تریبون می‌خواهم استفاده کنم و با کمال بی‌طرفى تذکر بدهم که در بیمارستان‌هاى تهران تا آن‌جایی که من با اشخاص بى‌بضاعت تماس پیدا کرده ام ودر بیمارستان‌هاى شهرستان‌ها معالجات سرسرى می‌شود با دقت و با وجدان و انصاف نمی‌شود، یعنى آن دقتى که یک طبیب در مطب شخصى خودش انجام می‌دهد در بیمارستان‌ها نصف آن دقت هم انجام نمی‌گیرد بنابراین اشخاصی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کند مأیوس برمی‌گردند و حالا بهترین موقعى بود که من این تذکر را بدهم براى این که در بیمارستان‌هاى ما اطباى بسیار با شرف و با وجدانى هم هستند که اگر مطلع بشوند از این تذکرات و این انتقادات حتماً می‌توانند این نقائیص را برطرف کنند، دیگر این که شنیده‌ام بعضى از اطباء مریض‌هاى خصوصى در این بیمارستان‌ها می‌خوابانند در صورتی که این‌جا جاى مردم بى‌بضاعت است و جاى آن‌ها را می‌گیرند بنابراین بعداً نباید این عمل تکرار بشود باید مراقبت کرد که اطبا مریض‌هاى خصوصى خودشان را در بیمارستان‌ها نتوانند بخوابانند مسئله بسیار قابل توجه جناب آقاى وزیر بهدارى این است که بنده اگر وزیر بهدارى بودم گرچه سعى می‌کردم این بودجه و آنچه که در اختیار ما هست نصف می‌کردم و نصفش را می‌دادم به دهات وعشایر و ایلات، از شما تقاضا می‌کنم از لحاظ نمایندگى تکلیف می‌کنم از لحاظ رفاقت از شما خواهش می‌کنم این قبیح است که در میان دویست هزار نفر یا پانصد هزار نفر ایل بختیارى یک طبیب وجود نداشته باشد در میان صد قریه، و دویست قریه در ایالات مختلف در فارس بروید به شمال در آذربایجان زن‌هاى مردم در اثر وضع حمل تلف می‌شوند، بچه‌ها تلف می‌شوند، و این بودجه‌هایی که در دسترس داریم این بودجه‌ها فقط در شهرستان‌ها مصرف می‌شود شهرستان‌هایی که دو مریض‌خانه دارند یکیش را ببرید به ایلات و عشایر یکیش را ببرید در دهات، درمانگاه‌ها تقسیم کنید، عرض بنده این است که این بودجه و این آقایان اطباء را طورى در نظر بگیرید و طورى ترتیب کار را بدهید که در دهات و در شهرستان‌ها و در ایلات و عشایر مردم رنگ طبیب را نبینند من می‌دانم نیت این کار را دارید، نقشه‌هایى هم دارید ولى توجه شخص شما لازم است، این را طورى بکنید که از این بودجه تمام دهات و شهرها به تساوى یا لااقل با یک تناسب صحیح استفاده کنند. بنده آنچه را که اطلاع دارم تمام کشاورزان ولایات و عشایر ایران از نعمت بهدارى محرومند شما هم تقصیر ندارید آقاى وزیر بهدارى باید به شما وسیله داد، و باید میلیون‌ها بودجه در اختیار شما گذاشت، ولى این تذکر براى این است که با همین بودجه یک فکرى براى آن‌ها بکنید، باز از شما یک تقاضا می‌کنم و تذکرى می‌دهم و آن این است که از هر کجا شده است چون این مملکت احتیاج به طبیب دارد اعتباراتى براى این کار تهیه کنید خودتان به من مکرر فرمودید که ما پانزده هزار طبیب لازم داریم شما باید در چهار استان ایران علاوه بر تهران یک دانشکده طب مثل دانشکده طب تهران تأسیس کنید، از کمک‌هاى

+++

مردم استفاده کنید، شاید مردم هم کمک‌هایى به شما بکنند، مردمان خیرخواه هستند، بنابراین می‌خواستم یک بار دیگر مسئله چهار دانشکده طب را در چهار استان ایران به اطلاع جناب‌عالى برسانم، مسئله دیگرى که می‌خواهم تذکر بدهم این است که در دهات چون من خودم در مناطق مازندران و گیلان بوده‌ام از بس گفته‌اند صحیح به نظرم می‌آید، آقایانی که در دهات‌ها هستند مأمورین وزارت بهدارى که باید مجاناً انجام وظیفه کنند از کشاورزها در مقابل معالجه مجانى پول می‌گیرند، براى آمپول زدن از پنج تومان تا ده تومان پول می‌گیرند و براى دادن دواهاى دیگر بیش ازاین مبلغ می‌گیرند، در شهسوار می‌گویند دو نوع آمپول است یکى کوچک آمپوله و دیگرى کته آمپوله یعنى آمپول کوچک و آمپول بزرگ از براى کوچک آمپوله 5 تومان می‌گیرند از زارع بدبخت و کته آمپوله ده تومان حالا چه جور می‌گیرند آن‌هم با خداست، این را خواستم عرض کنم که یک سرویس بازرسى خوبى از این آقایان دکترها درست کنید، رئیس بازرسى شما آقاى دکتر صدیق آدم بسیار لایق و خوبى است تحصیل‌کرده است از وجود او و افسرهاى دیگرتان استفاده کنید، این مسأله پول گرفتن از کشاورزها را به وسیله مأمورین موقوف بفرمایید، مسئله دیگر آقاى وزیر بهدارى مسئله ارسال دوا به شهرستان‌ها است دواهایی که به شهرستان‌ها فرستاده می‌شود مطابق احتیاجات شهرستان‌ها نیست در تهران یک مقدار دوا می‌خرند در بعضى از شهرهاى مازندران که خود اطباى آن‌جا می‌گفتند شما یک اطاق گوگرد هست ممکن است مأمورین با آن دوافروش‌ها که از خارج می‌آورند و سال‌ها نگه می‌دارند بند و بست بکنند و خروار خروار گوگرد بخرند و بفرستند. بنابراین، این تذکرات براى این است که جناب‌عالى هوشیار باشید و بدانید این نواقصى که هست وقتی که این قانون را تصویب می‌کنیم شما هم قول بدهید آنچه را که به اطلاع شما می‌رسانیم اقدام کنید آنچه که پسندیدید با دقت بازرسى کنید و رفع آن گرفتاری‌ها را بکنید، مثلاً دوائی که از تهران به ولایات فرستاده می‌شود اغلب پس از پنج ماه بعد از مدت می‌رسد یعنى در فروردین ماه سهمیه دوا را بدهند در تیرماه این سهمیه به آن‌جا می‌رسد و من هر وقت به جناب آقاى وزیر بهدارى مراجعه کردم ایشان اکیداً دستور داده‌اند و بعد از بیست وچهارساعت اطلاع دادند که دوا فرستاده شد و آن اشخاصى که باید دستور را اجرا کنند آن دستور را اجراء نمی‌کنند (مرآت اسفندیارى- باید با هواپیما بفرستند.) نخیر با هواپیما نفرستند با قطار بفرستند (مرآت اسفندیارى- براى کرمان و سیرجان نمی‌شود بار فرستاد با هواپیما باید فرستاد) می‌خواهم عرض کنم دوا همیشه چهار پنج ماه دیرتر می‌رسد و من نمی‌دانم مریض‌خانه‌ها در آن چهار ماه اول سال چه کار می‌کنند، بعضى از آن مریض‌خانه‌ها جز سولفات دوسود و تنتورید چیز دیگرى ندارند همه‌اش بی‌کار هستند واین دواهایى که فرستاده می‌شود، مثلاً در مازندران دواهایى باید فرستاده بشود که مطابق امراض آن‌جا باشد، در کرمان مطابق امراض آن‌جا ولى دقت نمی‌کنند، مناطقى هستند که غذای‌شان فرق دارد تغذیه‌شان کم است غذاهاى بی‌قوت می‌خورند یک ناخوشی‌هایى دارند که احتیاج به دواى خاصى دارند، در بعضى جاها آب و هوا بهتر است آقاى وزیر بهدارى بنده خودم دیدم یک روز مرا بردند دیدم یک کلکسیونى در وزارت بهدارى از تمام دواهاى تقلبى و فاسد جمع کرده‌اند و به من نشان دادند، آقاى وزیر بهدارى، نه از لحاظ دوستى عرض می‌کنم من می‌دانم که شما در چیزى که وارد باشید خوب عمل می‌کنید شما راجع به داروهاى تقلبى و کشف، آبلیموى تقلبى، کره‌هاى تقلبى حقیقتاً کوشش شما به نتیجه می‌رسد اگر رؤساى وزارت بهدارى را مکلف کنید که در این مسائلى که تذکر داده شد یک برنامه‌اى درست کنند و یک برنامه کنترلى داشته باشند چون همه مطالب را نمی‌شود به شما تذکر داد همه مطالب را نمی‌شود این‌جا تذکر داد باید مأمورین شما در شهرستان‌ها در استان‌ها ‌مراقبت و کنترل داشته باشند و مردم هم می‌دانند که شما وسیله ندارید ولى با همین وسیله موجود اگر خوب عمل کردید و مراقبت کردید مردم راضى خواهند شد، این است که بنده عرض می‌کنم که اکثریت نمایندگان محترم موافقت دارند، نسبت به برنامه و طرز کار بهدارى شهرستان‌ها و ارسال دارو به بیمارستان‌هاى شهرستان‌ها و تکمیل وسایل بیمارستان‌هاى شهرستان‌ها تجدید نظر خواهید کرد انشاء‌الله و بعد از چند ماه که شما وزیر هستید بیایید این‌جا و بگویید این لایحه اضافه حقوق که مجلس شوراى ملى تصویب کرد این هم بیلان خدمات من و مأمورین بهدارى بنده از این که زیاد وقت آقایان را گرفتم معذرت می‌خواهم (احسنت).

رئیس- آقاى صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده- اصلاح امر بهداشت عمومى محتاج به یک هزینه گزافى است، در قانون برنامه به طوری که آقایان محترم مسبوق هستند 5424 میلیون ریال اختصاص داده شده است به بهداشت، البته این مخارج باید به وسیله مؤسسات وزارت بهدارى و به دست اطباء بشود، بنابراین وزارت بهدارى اعم از این که بخواهد در تهران مسأله بهداشت عمومى را تقویت کند و توسعه بدهد و یا در شهرستان‌ها بخواهد اقدام کند محتاج به وجود متخصص است، بنده در این ایام عید و تعطیلى یک فراغتى داشتم بعضى از نشریه‌هاى بهداشتى که برایم آمده بود مطالعه می‌کردم در آن‌جا دیدم یک مقایسه‌اى کرده‌اند، نوشته بود در آمریکا براى هر 755 نفرى یک نفر طبیب دارند، و در ایران براى هر 12500 نفرى یک طبیب دارند، توجه بفرمایید حالا تازه این عده کم اطبا که ما درایران داریم یعنى در حدود 4 هزار نفر، که از این چهار هزار نفر هم تازه در حدود پانصد نفرش در اختیار وزارت بهدارى است و نصف بقیه در تهران براى یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت هست و نصف دیگر براى 19 میلیون جمعیت ایران (شوشترى- براى بیست و چهار میلیون جمعیت) براى بیست وچهار میلیون علت این مطلب خیلى واضح است چون اطبا داراى تحصیلات و تخصص فنى هستند احتیاج زیادى به حقوق دولت ندارند، بنابراین با حقوق کم به ولایات نخواهند رفت و اگر وزارت بهدارى هم نسبت به آن‌ها اصرار بورزد حکم انتظار خدمت می‌گیرند و کنار می‌روند و ترجیح می‌دهند که کار آزاد بکنند و جناب آقاى خلعت‌برى این مشکلى مهمى براى وزارت بهدارى است و این معایبى را که فرمودید به وجود آورده است و تصور می‌کنم این قانونى را که الان وزارت بهدارى تقدیم مجلس شوراى ملى کرده است و تقاضاى تأمین حقوق پزشکان را کرده است وسیله‌اى باشد براى این که عده زیادى پزشک در اختیار وزارت بهدارى قرار بگیرد و آن‌ها هم بتوانند به ولایات بروند و حوائج مردم را برآورند، راجع به مسأله‌اى که فرمودند ازدیاد حقوق‌ها ممکن است موجب تکثیر هزینه زندگى بشود یعنى هزینه زندگى را بالا ببرد، البته درست است ولى به طورى که خاطر محترم مسبوق است یک کمیسیونى در هیئت دولت تشکیل شده است براى تقلیل هزینه زندگى و البته آن‌ها در عین حالى که این موجبات را تأمین می‌کنند براى دولت مراقبت از این جنبه هم خواهند کرد تا از طریق تشکیل شرکت تعاون و تأمین خواربار و گذاشتن وسایل زندگى به قیمت ارزان در اختیار آن‌ها و از این قبیل از بالا رفتن هزینه زندگى جلوگیرى کنند، در قسمت تفاوت حقوق راجع بپزشک یکم و پزشک دوم اشاره فرمودند بنده چون قانون سال 1318 را که این پیشنهاد وزارت بهدارى مربوط به اصلاح ماده 3 آن است مراجعه کردم در آن‌جا شرایط پزشک یکمى را داشتن دانش‌نامه دکترا قائل شده است و شرط پزشک دومى را فقط دارا بودن پروانه رسمى از وزارت فرهنگ و این واضح است اشخاصى که داراى رتبه و مقام پزشک یکمى هستند تحصیلات بیشترى دارند و به همین مناسبت هم اشل حقوق آن‌ها را زیادتر معین کرده است تنها تذکرى که بنده می‌خواستم به جناب آقاى وزیر بهدارى عرض کنم راجع به افرادى که سابقاً به واسطه کسر حقوق با این که داراى دانش‌نامه دکترا بوده‌اند این‌ها در وزارتخانه‌هاى دیگر در رشته‌هایى غیر از طب و پزشکى دارند خدمت می‌کنند حالا که این اشل جدید در نظر گرفته شده و حقوق آن‌ها تا اندازه‌اى ترمیم شده است باید یک وسیله‌اى اتخاذ بفرمایید که آن‌ها هم بتوانند بیاید و در خدمات پزشکى و در بهدارى خدمت کنند، البته آن‌ها یک مدتى هم در خدمت دولت بوده‌اند که باید آن خدمت آن‌ها را هم در نظر گرفت، اما یک نکته‌اى هم که باید عرض کنم در این موقعى که بنده دفاع می‌کنم از یک لایحه‌اى که به نفع طبقه پزشک است، این طبقه اجازه می‌دهند به بنده که تذکرى بدهم وآن این است که بعضى از طبقات اصولاً به مناسبت شغل و معلومات‌شان یک نوع احترام خاصى در میان مردم دارند، براى طبقه پزشک، طبقه روحانى و طبقه قاضى داشتن مال و پارک و ویلا اهمیت ندارد قصر و کاخ این‌ها قلوب مردم است (یک نفر از نمایندگان- حداقل معیشتشان را بدهید کاخ می‌خواهند چه کنند؟) حداکثر معیشت‌شان را هم ببرند، می‌دانید از مردم نسبت به بعضى از افراد این طبقه که غرق در مادیات می‌شوند زبان انتقاد می‌کشانید. آقایان هم باید توجه بفرمایند که نسبت به مرضى خدماتى را اگر انجام بدهند، آن خدمات قابل افتخار وقابل مباهات است والا تنها اندوختن ثروت قابل مباهات نیست، امیدوارم که آقایان محترم در این پایان دوره نسبت به این لایحه پیشنهادى وزارت بهدارى که اسباب ترفیه حال یک عده پزشک را فراهم می‌سازد و آن‌ها را مهیاتر می‌کند براى مملکت و بهداشت عمومى توجهى بفرمایند و آن را تصویب کنند. (احسنت).

رئیس- پیشنهاد سکوتى رسیده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم قانون پزشکان مسکوت بماند. شوشترى.

رئیس- بفرمایید آقاى شوشترى.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم.

در جلسه قبل که با فوریت این قانون مخالفت کردم برخوردم به گله بعضى از دوستان پزشکم، در صورتی که آقایان توجه نکردند غرض من از این پیشنهاد سوءادب و یا بى‌احترامى به مقام طب و دانش علم الا بدان نبوده زیرا این علم در اسلام به قدرى محترم است که اشاره کردم، فرمود علم الابدان ثم علم الادیان، اگر بدنى نباشد دین براى آن معنى ندارد ودینى لازم ندارد، یک دلیل دیگر دارم رسول اکرم صلى‌الله علیه و آلله و سلم یکى از اصحابش گویا سعدبن معاذ بود، جناب آقاى صفائى بهتر می‌دانند مریض شد، وقتى که حضرت رفتند به عیادت او، عرض کرد که دعایى بفرما، فرمودند همه این‌ها صحیح است ولى جئنى بحارث بن کلاء فانه رجل متطبیب نفرموده طبیب زیرا طبیب خداست بلکه فرمود متطبیب، توجه فرمودید؟ وقتى هم که حارث وارد شد او را پهلوى

+++

دست خود بلکه بالاى دست خودش جاى داد، براى این که معالجه کند، این احترام پزشک است، حتى محرمات ما، وقتى طبیب حاذق حکم کرد باید عمل شود، ولى در عین حال من مطالبى را هم باید تذکر بدهم به جناب آقاى دکتر صالح که به ایشان ارادت دارم، عرض کردم ما تصدیق می‌کنیم، این‌جا یک مقدارى از مطالب را جناب آقاى ارسلان خلعت‌برى مذاکره کردند، اولاً این قانون براى این بود که طبیبى که به ولایات و قرا و قصبات و ایلات وعشایر می‌رود مشمول این باشد، خوب این یک حرفى است ولى حالا که این هست همان طور که گفتند پزشک، پزشک است، آن که دکتر است دستور در دستش است نوشته در دستش است تصدیق شده، این را باید همان طوری که در قاضى نگفتیم قاضى نشسته را این طور بدهید و قاضى ایستاده را این طور و یک ترتیب معینى است. این قانون به عقیده من باید عامیت پیدا کند و این هم پیشنهاد خرج نیست، ولى جناب آقاى دکتر یک جمله‌اى است این‌جا جناب آقاى صدرزاده اشاره فرمودند خیلى خوش‌وقت هستم ...

رئیس- آقاى شوشترى پیشنهاد شما پیشنهاد سکوت است 5 دقیقه هم بیشتر وقت ندارید.

شوشترى- چشم قربان، راجع به سکوت است، حالا که آقایان پزشکان محترم هم هستند، آقاى دکتر صالح متوجه باشید، این نکته‌اى که جناب آقاى صدرزاده گفتند من به شما عرض کردم، یک طبیبى رفته در حوزه انتخابیه ما دروغى و چهارصد تومان می‌گیرد دروغى آمپول برقى می‌زند، کلسیوم را می‌خواهد بزند، سر این را بسته به سیم، این‌ها باید جلوگیرى شود این که پیشنهاد سکوت دادم براى این بود که این تذکرات را بدهم، بیانات جناب آقاى ارسلان خلعت‌برى که صرفاً روى شخصیات نبود، روى مصلحت ملمکت بود، همین طور بیانات آقاى صدرزاده، حالا که ما این را درست می‌کنیم، حالا که ممکن است فاصله‌اى بین کارمندان دولت پیدا شود جناب‌عالى که یک شخص مطلع و باهوش هستید، این‌ها راهم توجه کنید که تمام ولایات محتاج به طبیب خوبند، محتاج طبیب پاکند محتاج طبیب امین‌اند، جورى نباشد حالا که این قانون را تصویب می‌کنیم واین اضافه را می‌دهیم طورى نشود که این‌ها باز هم به ولایات نروند و مردم شهرستان‌ها محروم باشند پیشنهاد خودم را هم پس می‌گیرم (احسنت)

رئیس- چند نفر از نمایندگان هم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده اند، آقاى وزیر بهدارى فرمایشى دارید بفرمایید.

وزیر بهدارى (دکتر جهانشاه صالح)- بنده وقت آقایان را زیاد نمی‌گیرم، زیرا در جلسه پیش عرض کردم، آقایان راجع به مسأله بهداشت مملکت به قدرى نسبت به طبقه پزشکان و بهداشت عمومى علاقه‌مند هستند که بنده بى‌نیاز از هر صحبتى هستم، ولى چون یک تذکراتى رفیق دیرین بنده آقاى خلعت‌برى دادند خواستم به ایشان عرض کنم که بنده خیلى خوش‌وقت شدم که این تذکرات را فرمودند و بنده در مورد آنچه که فرمودند اطاعت می‌کنم، همان طور که خود جناب‌عالى فرمودید آنچه در قدرت ما بوده است کرده‌ایم، اگر چنانچه نقصى در دستگاه‌ها دیده می‌شود البته با تذکر آقایان انشاء‌الله رفع خواهد شد، این است که وارد جزئیات نمی‌شوم، اما راجع به پزشک دوم‌ها که فرمودید این‌ها پزشک مجاز هستند دکتر نیستند، ضمناً ماماها هم پزشک دویم‌اند، در این قانون استخدام قابله هم پزشک دوم است، اگر فرقى دارند در موضوع تحصیلات است، یک ماما رتبه پزشک دویمى دارم در قانونى که این‌جا پیشنهاد کرده‌ایم یک اشتباهى براى بعضى ایجاد شده است، پزشک یکم و داروساز و دندانپزشک و پزشک دوم و طبیب مجاز و ماما و پزشکیار، تمام این‌ها مشمول این لایحه هستند، بعضى رفته‌اند خدمت آقایان گفته‌اند پس تکلیف ماماها چه می‌شود، تکلیف پزشکیارها چه می‌شود؟ در صورتى که این قانون هم شامل پزشک یکم است و هم پزشک دوم هم پزشک هم ماما و همین طور پزشکیار و داروساز و دندانپزشک حتى اشخاصى که رتبه پزشک یکمى دارند (شوشترى- پراتیکى‌ها هم جزو آن هستند؟) بلى بنابراین آن تفاوتى را که آقاى ارسلان‌خان تذکر فرمودند (شوشترى- خانش را بیندازید) فاصله خیلى از نقطه نظر ایشان زیاد است این طور نیست، در مورد اطباء شهردارى می‌دانید که ما هیچ مایل نیستیم که بین پزشکان از حیث حقوق فرقى قایل شویم بنده شخصاً خودم که این قانون را آوردم هیچ براى پزشکان فرقى قایل نشده‌ام، آن‌ها که تحصیلاتى کرده‌اند همه یکسان هستند منتهى وزارت بهدارى براى اشکالى که براى فرستادن طبیب به خارج داشت، رفت این اعتبارات را پیش‌بینى کرد و در ماده دیگر هم می‌گوید که ادارات دیگر هم می‌توانند این کار را بکنند، ما که نمی‌توانیم تکلیف براى ادارات دیگر معین کنیم ولى بنده اطلاع دارم که در بودجه عمرانى وزارت کشور از قسمت صدى ده بهداشت، در وزارت راه، از قسمت کارهاى عمرانی‌تان، اقدام شده، همین قدر که شما گفتید که می‌توانند بکنند به طور حتم خواهند کرد و همان طور که آقا تذکر فرمودند بنده هم تماس می‌گیرم که این کار بشود، بنابراین براى سایر رفقاى پزشکى ما به هیچ‌وجه این سوءتفاهم پیش نیاید که ما خواسته‌ایم خداى نخواسته یک اختلاف طبقاتى ایجاد کرده باشیم (امید سالار- براى پزشکان خارج از مرکز هم بفرمایید) راجع به دوا بنده به شهرستان جناب‌عالى رفتم، البته معذرت می‌خواهم راجع به دارو صحبت کردند آقاى ارسلان‌خان، بنده رفتم آباده حوزه انتخابیه جناب آقاى امید سالار دیدم مقدار زیادى هنوز بسته‌هاى شش ماهه اول باز نشده وتوى اطاق انبار است، رئیس بهدارى را هم اول پیدا نکردم، بنده کسى نیستم که بی‌خودى از کسى که خوب نیست دفاع کنم بنده بلافاصله از رئیس بهدارى پرسیدم شما که دوا دارید چرا توزیع نمی‌کنید؟ شش ماهه اول هنوز در انبار است آن وقت می‌گویید دوا نیست و سهمیه شش ماهه دوم را می‌خواهید، بابا جان تو می‌گویى دوا نیست، پس چرا دوا را توزیع نکرده‌اى (امید سالار- ندزدیده است که نگه داشته است) به هر حال بنده چون صحبت دارو شد خواستم عرض کنم، دارو طبق یک صورتى مطابق احتیاجات تقسیم می‌شود، بنده خیلى تعجب کردم و افسوس می‌خورم، هر روز صبح آقایان به من می‌نویسند و من به اطلاع‌تان می‌رسانم که این قدر دارو فرستاده‌ایم به ولایات و باز می‌بینم که همه از دارو صحبت می‌کنند (عده‌اى از نمایندگان- نه این طور نیست، تذکرى بود فقط) دارو را بیش از هر چیز بنده دقت کرده‌ام (صحیح است) اما راجع به اطبا در ولایات، بنده احصائیه دارم، پزشکانى که در مرکز هستند در وزارت بهدارى 198 شهرستان‌ها 590 نفر در مرکز پزشک دوم صد وسى نفر در شهرستان‌ها 597 نفر پزشکیار در مرکز 230 نفر در شهرستان‌ها 798 نفر با وجود این که حقوق پزشکان این قدر کم است، ملاحظه بفرمایید آنچه که مقدور بوده و توانسته‌ایم به ولایات فرستاده‌ایم، شما یقین داشته باشید وقتى حقوق پزشکان را تصویب بفرمایید آن وقت 130 نفر پزشک دویم می‌خواهیم چه کنیم، با کمال میل می‌روند خارج یعنى ولایات. این است که آقایان یقین داشته باشید با این حسن ظنى که دارید، این قانون‏ را امروز عیدى در آخر دوره مجلس به اطبا کشور مرحمت کنید و بنده را ملزم بکنید اگر کار نکردند گوش‌شان را بکشم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بعد از یک مخالف و یک موافق مذاکرات کافى باشد.

دکتر شاهکار، دکتر سیدامامى، مشایخى، قنات آبادى.

دکتر شاهکار- بنده وقتم را می‌دهم به آقاى دکتر سیدامامى.

یکى از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- معذلک پیشنهاد دهنده باید توضیح بدهد، کسى مخالفت نکند تا رأى بگیریم، بفرمایید آقاى دکتر سید امامى.

دکتر سیدامامى- عرض کنم روزهاى آخر مجلس است و لوایح زیادى در دستور است و بنده اطمینان دارم که همه آقایان نظر مساعدى نسبت به این طبقه دارند این بود که پیشنهاد کفایت مذاکرات دارم و ضمناً آقاى ارسلان خلعت‌برى که به عنوان مخالف مشروط اسم نوشته‌اند خوشبختانه مخالفتى نکردند.

وزیر بهدارى- مخالف مشروط بودند.

دکتر سید امامى- یک مسائل عمده‌اى بود که می‌خواستند تذکر بدهند و بسیار به جا بود، این بود که بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم (قنات آبادى- رأى، رأى)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا ماده واحده قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده واحده- (به منظور اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان)

میزان حقوق رتبه یک پزشک یکمى (جمع حقوق ثابت و کمک قانونى) 8000 ریال و میزان حقوق رتبه یک پزشک دومى 4500 ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیارى 3000 ریال است حقوق هر یک از پایه‌هاى بعد معادل است با حقوق پایه قبل به اضافه ربع پایه یک همان دسته.

تبصره 1- مابه التفاوت اشل‌هاى فوق درسال اول 1335 بالتمام از محل اعتبار عمرانى کشور تأمین و در سال دوم 1336 هفتادو پنج درصد آن از محل اعتبارعمرانى و 25 درصد دیگر در بودجه کل کشور منظورو در سال سوم 1337 پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانى و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم 1338 بیست و پنج درصد از محل اعتبار عمرانى و 75 درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور و از سال 1339 به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره 2- وزارتخانه و مؤسسات دولتى و شهردارى موقعى می‌توانند از مزایاى این قانون براى حائزین پایه‌هاى پزشکى خود استفاده نمایند که اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوط به خود پیش‌بینى نموده و یا آن که در بودجه‌هاى عادى خود اعتبار لازم را پیش‌بینى و پادار نمایند.

+++

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتى که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود.

رئیس- آقاى نورالدین امامى.

امامى- در روزهاى آخر دوره 18 مجلس شوراى ملى بزرگ‌ترین قدمى که دولت برداشته براى آسایش ملت این قانون است. نعمتان مجهولتان الصحة والامان طبیب گرسته نمی‌تواند مریض معالجه کند مخصوصاً نمایندگان ولایات می‌دانند اطباء چه می‌کشند در ولایات (صحیح است) بزرگ‌ترین خدمت و قدم براى تربیت نسل آینده و کثرت نفوس وعمران مملکن این قدم است من حقیقتاً جناب آقاى دکتر جهانشاه صالح به شما تبریک می‌گویم که بزرگ‌ترین قدم را براى آسایش ملت ایران برداشته‌اید نه پزشکان و همکاران‌تان، اگر آن‌ها آسایش داشته باشند به مریض‌ها بیشتر دقت می‌کنند، اطفال را بیشتر نگاهدارى می‌کنند بهداشت بیشتر بسط پیدا می‌کند. بزرگ‌ترین خدمت را به مملکت کرده‌اید، اگر بنده به عنوان موافق مشروط اسم نوشته‌ام براى یکى دو تا نقص کوچولو شده، یکى اطباء و دندان پزشک‌ها و داروسازها که الان در کار خودشان خدمت می‌کنند و پایه ادارى دارند، این را باید برگردانید، آن‌ها که در رشته خودشان خدمت می‌کنند نه این که طبیب است و رفته است وزیر شده ...

وزیر بهدارى (دکتر صالح)- اشکال قانونى ندارد می‌توانند تبدیل کنند.

امامى- یکى هم راجع به تبصره دوم باید شخص جناب‌عالى توجه کنید و مؤسسات دولتى را وادار به اجراى این کار بکنید.

وزیر بهدارى- می‌کنم.

امامى- مجلس بزرگ‌ترین قدم را در آخرین روزها برداشته و شما هم بزرگ‌ترین خدمت را به همکاران‌تان کرده‌اید و من هم به شما تبریک می‌گویم و به سهم خودم سپاسگزارم (احسنت).

رئیس- آقاى قنات آبادى (گفته شد، نیستند) آقاى دولت آبادى.

دولت آبادى- موافق هستم.

رئیس- چون پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده اول نرسیده می‌توانید صحبت کنید.

دولت آبادى- نه، براى این که زودتر تصویب شود عرضى نمی‌کنم.

رئیس- آقاى مشایخى.

عده‌اى از نمایندگان- موافق‌اند.

مشایخى- موافقم ولى یک تذکر مختصرى عرض می‌کنم.

رئیس- بفرمایید.

مشایخى- بنده براى این که این لایحه زودتر به تصویب برسد از بحث و استدلال در باره این که این لایحه مفید است صرف‌نظر می‌کنم و همین طور که آقایان تأیید فرمودند بزرگ‌ترین اقدامى که از طرف وزارت بهدارى شده همین موضوع ترمیم حقوق پزشکان است و به نظر بنده کمى دیر هم شده است. مؤسسات بهداشتى دیگرى هست که وابسته به وزارت بهدارى نیستند مثل مؤسسه بهداشت که حداقل حقوق پزشک در آن‌جا 1500 تومان است در سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى 1200 تومان بود، در بیمه‌هاى اجتماعى 900 تومان بوده در شرکت بیمه هم 900 تومان بوده فقط پزشکان در وزارت بهدارى حقوق‌شان از 300 تومان شروع می‌شده است و باید تصدیق کرد که واقعاً نهایت بى‌عدالتى بوده و علت این که اغلب پزشکان از وزارت بهدارى رفته‌اند در مؤسسات دیگر، گرچه آن‌جا هم انجام وظیفه می‌کنند، براى همین کمى حقوق بوده است. حالا که برنامه عمرانى کشور تصویب شده است و در فصل چهارم 580 میلیون براى بهداشت تخصیص داده شده است، بهترین موردى که باید در نظر گرفت براى تأمین بهداشت در سراسر کشور همین مورد است براى این که در آسایشگاه‌ها و در بیمارستان‌ها طبیب خوب داشته باشیم، حق این است که زندگى این‌ها را تأمین کنیم و این اقدام قابل تقدیر است و براى این که زودتر تصویب شود بنده بحث دیگرى در این موضوع نمی‌کنم.

رئیس- کس دیگرى اجازه نخواسته پیشنهادها قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست عظمى مجلس شورای ملى‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره 2 مربوط به لایحه تقدیمى وزارت بهدارى به طریق زیر اصلاح شود:

تبصره- وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتى و شهردار‌ی‌ها براى حائزین پایه‌هاى پزشکى خود اعتبار مابه التفاوت اشل‌هاى فوق را جزء اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوط به خود منظور نموده و یا آن که در بودجه‌هاى عادى خود اعتبار لازم را پیش‌بینى و پایدار نمایند.

کریمى.

رئیس- آقاى کریمى.

کریمى- چون جناب آقاى وزیر می‌فرمایند که قبول دارند این کار را انجام بدهند پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم- این اضافه حقوق و مزایا فقط به اطبائى داده شود که در شهرستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند

پورسرتیپ.

پورسرتیپ- عرض کنم که بنده هم مثل همه آقایان نمایندگان واقعاً خوشحال و خورسندم که وزارت بهدارى قدم مهمى برداشت و حقوق پزشکان را ترمیم کرد اما مطلبى را که می‌خواستم عرض کنم این بود که مدت‌هاست غالب آقایان به وزارت بهدارى مراجعه می‌کنند که یک نفر طبیب و یا جراح به شهرستان بفرستند؛ جناب آقاى وزیر بهدارى با کامل حسن‌نیت و همین طور آقاى دکترعماد حکمت نمی‌توانند یک طبیب و یا جراح بفرستند براى این که اگر به یک کسى می‌گفتند برود خارج و نمی‌رفت تنها کارى که می‌توانستند بکنند این بود که منتظر خدمتش بکنند انتظار خدمت هم با آن حقوق کمى که می‌گرفت زیاد تأثیرى نداشت با این ترتیب با اضافه شدن حقوق و مزایا این امیدوارى هست که دیگر این وضع پیش نیاید بنده غرضم از تقدیم این پیشنهاد فقط این بود که توجه جناب‌عالى و آقاى دکتر عماد حکمت را جلب کنم که در صدد باشند که حتى‌المقدور هر چه بیشتر با این حقوقى که براى آقایان اطباء معین شده و مزایایى که دارند به ولایات طبیب و جراح بفرستد، بنابراین بنده چون نظرم تأمین شده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

کلیه پزشکان واجد رشته پزشکى در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شهرداری‌ها مشمول این قانون می‌باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى هم که بودجه عمرانى ندارند در موقع تنظیم بودجه‌هاى تفضیلى اضافه اعتبار فوق را از سایر مواد صرفه‌جویى نموده و براى اعتبار این ماده پیش‌بینى و پایدار نمایند نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور دراین قانون از محل ده درصد مقرر در ماده 80 قانون استقلال شهرداری‌ها قابل پرداخت است.

سید جعفر بهبهانى.

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- اگر جناب آقاى وزیر بهدارى قبول فرمودند من عرضى ندارم.

وزیر بهدارى- منظور شده است.

رئیس- می‌گویند نظر جناب‌عالى تأمین است و منظور شده است.

بهبهانى- پس پادار خواهد شد و من پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شهرداری‌ها نسبت به استفاده از مزایاى این قانون براى حائزین پایه‌هاى پزشکى خود مکلف‌اند اعتبار لازم را ضمن اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوطه با بودجه خود پیش‌بینى و منظور نمایند. دولت آبادى‏

دولت آبادى- این مطلب همان است که این‌جا صحبت شد، نهایت مؤسسات فرق دارند با هم، یعنى بعضى اعتبار دارند مثل شهرداری‌ها که بودجه مستقل دارد و بایستى این‌جا صحبت شود که الزام داشته باشند زیرا استثنا و تبعیض به ضرر مملکت است، و یکى بنگاه راه‌آهن است، اگر در وزارتخانه‌هاى دیگر هم هستند باید مصرحاً از این قانون استفاده کنند زیرا آنچه که مورد اعتراض ما بود این بود که اشل‌هاى مختلف موجب دلسردى پزشکان شده است و باید اصلاح شود، خلاصه استثنائى نباشد و اگر هم نظرم تأمین است پس می‌گیرم.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- فرمودند تأمین است پس می‌گیرم، این‌جا این پیشنهادها تمام دارد مشابه می‌شود عرض کنم با این که ما نوشته‌ایم آن‌ها هم می‌توانند با وجود این قول می‌دهم خودمان با مؤسسات وارد مذاکره بشویم که آن‌ها هم انجام بدهند ولى صحبت مکلف کردن نباشد چون با نبودن وزیرى بنده نمی‌توانم تعهد کنم ولى ما قول دادیم که نظر آقاى بهبهانى و نظر آقاى دولت‌آبادى را تأمین کنیم و شک نیست که این کار خواهد شد و عده‌اى هم که هستند خیلى کم است، ولى در بودجه‌هاى عمرانى تصریح خواهد شد. (دکتر شاهکار- ولى کافى نیست)

بهبهانى- بنده یک عرضى دارم راجع به آن پیشنهادى که تقدیم کردم، ایشان فرمودند که مذاکره خواهم کرد، با این ترتیب گمان نمی‌کنم کافى باشد و اجازه بدهید رأى بگیرند.

رئیس- پس دومرتبه قرائت خواهد شد، حالا پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مزایاى مصوبه این قانون از فروردین ماه 35 قابل پرداخت می‌باشد.

دولت آبادى.

دولت آبادى- این پیشنهادى که بنده کردم براى این بود که ممکن است تصویب نهایى این قانون طول بکشد، از لحاظ اعتبارش پیش‌بینى شده و در متن لایحه هست که ضمن اعتبار 35 سازمان برنامه داده شود مقصود این است که در قانون قید شود از اول سال و اگر تصویب آن طول بکشد از اول سال قابل پرداخت باشد.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- سال 35 که نوشته شد منظور از اول سال است.

دولت آبادى- اگر نیست روى نظر بنده رأى بگیرید.

+++

رئیس- در لایحه هست از سال 35 مابه التفاوت فوق قابل استفاده باشد (دولت آبادى- عیب ندارد) مخالفى نیست.

معاون وزارت دارایى- این‌جا نوشته شده سال 35 از همان اول سال می‌شود.

رئیس- حالا می‌خواهید تصریح شود از اول فروردین مانعى ندارد (دولت آبادى - تصریح شود بهتر است) بسیار خوب آقایانى که موافق‌اند از اول فروردین علاوه شود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- پایه‌هاى ادارى پزشکان و دکترهاى داروساز و داندان پزشک که در مؤسسات بهداشتى و ادارات دولتى در قسمت فنى خود خدمت می‌کنند به پایه پزشکى تبدیل و از مزایاى این قانون استفاده خواهند نمود.

نورالدین امامى.

رئیس- این که تبدیل پایه است.

نورالدین امامى- نه قربان اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم.

رئیس- توضیح بفرمایید مانعى ندارد.

نورالدین امامى- توجه بفرمایید قربان در عرایض قبلى بنده توضیح دادم فرض بفرمایید شهردارى یک طبیبى را استخدام کرده است و حالا طبابت می‌کند ولى پایه‌اش پایه ادارى است بنده پیشنهاد کرده‌ام که پایه او تطبیق بکند به پایه پزشکى و از آن استفاده کند.

وزیر بهدارى- این لزومى ندارد.

امامى- این را استدعا می‌کنم توضیح بفرمایید آقایان هم روشن شوند ممکن است در تمام مملکت پنج شش نفر باشند و اشکال ندارد که موافقت بفرمایید، طبیب است طبابت هم می‌کند اشکالى ندارد.

دکتر صالح (وزیر بهدارى)- ما از حسن ظن جناب‌عالى ممنونیم آقاى امامى ولى چیزى که هست این‌جا توجه بفرمایید این ماده فقط مربوط به اشل حقوق است، حالا استخدام از کجا شده پایه‌اش باید تبدیل شود این مربوط است به قانون استخدام پزشکان که سى تا ماده دارد و بحث دیگرى دارد، این که این‌جا مطرح است اشل پزشکان است قانونى هم که دولت تقدیم کرده نوشته است قانون اصلاح ماده 3 قانون پزشکان و اگر بخواهیم تبصره بگذاریم خیلى تبصره‌ها می‌شود، این تبصره را باید در موقعى که قانون استخدام پزشکان مطرح می‌شود این را درست کرد و این اشکالى ندارد، احتیاج به قانون هم ندارد که شما این‌جا این تبصره را بگذارید که جنبه استخدامى پیدا کند بعد برود سنا، در سنا هم بگویند این مالى نیست و استخدامى است باید برود کمیسیون استخدام آن وقت این قافله تا به حشر لنگ است.

رئیس- آقاى امامى چه می‌فرمایید.

نورالدین امامى- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى مجدداً قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر مجددا قرائت شد.)

کلیه پزشکان واجد رشته پزشکى در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شهرداری‌ها مشمول این قانون می‌باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى هم که بودجه عمرانى ندارند در موقع تنظیم بودجه‌هاى تفضیلى اضافه اعتبار فوق را از سایر مواد صرفه‌جویى نموده و براى اعتبار این ماده پیش‌بینى و پایدار نمایند نسبت به پزشکان شهرداری‌ها اعتبار مابه التفاوت مذکور در این قانون از محل ده درصد مقرر در ماده 80 قانون استقلال شهرداری‌ها قابل پرداخت است.

سید جعفر بهبهانى.

بهبهانى- این پیشنهادى که بنده دادم دو مربته قرائت می‌کنم و بعد توضیح عرض می‌‌کنم‏

 (به شرح سابق قرائت کردند)

وزیر بهدارى- توجه بفرمایید ده درصد مال حقوق نیست مال بدبختى مردم است.

بهبهانى- مال شهرداری‌هارا هم عرض می‌کنم، همان وقتى که این پیش‌بینى براى اضافه حقوق اطبا می‌شد خود جناب آقاى دکتر صالح اطلاع دارند که بنده هم یکى از کسانى بودم که فعالیت می‌کردم براى این اعتبار ولى باید این را هم عرض کنم که نهایت بى‌انصافى می‌شود که یک عده از پزشکان حقوق‌شان اضافه شود و یک عده اضافه نشود، مثلاً یک پزشکى در اندیمشک خدمت می‌کند از طرف وزارت راه او حقوقش همان حقوق سابق باشد ولى حقوق پزشک وزارت بهدارى این باشد (صحیح است) یکى درد ورود دارد زحمت می‌کشد، فعالیت می‌کند، جان می‌کند، او حقوقش همان حقوق باشد.

رئیس- تبصره 2 تصریح دارد.

بهبهانى- اگر بودجه عمرانى داشته باشد، در صورتى است که بودجه عمرانى داشته باشد ولى ممکن است وزارت دادگسترى باشد که بودجه عمرانى ندارد ولى طبیب دارد که نصف شب بلند می‌شود می‌رود سر مریض و باید زحمت بکشد مشقت بکشد و آن وقت به او اضافه نشود بنده این پیشنهاد را کردم که از مواد دیگر، بنده خودم متصدى کمیسیون بودجه هستم تعهد می‌کنم که از مواد دیگر صرفه‌جویى کنند بیاورند و این را درست کنیم بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند این تبصره خود جناب آقاى صالح هم موافقت دارند که این تبصره تصویب شود تا در موقعى که بودجه تفصیلى را می‌آورند مجوزى داشته باشیم و بتوانیم در کمیسیون بودجه این را تصویب کنیم.

رئیس- آقاى قنات آبادى.

قنات آبادى- این پیشنهاد آقاى بهبهانى شاید على‌الاصل صحیح باشد یعنى اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم و بگوییم طبیبى که در وزارت راه است چه فرقى دارد یا طبیبى که در وزارت بهدارى است او هم طبیب است و باید حقوق خوب بگیرد بنابراین طبیبى هم که در وزارت راه است باید حقوق خوب بگیرد (عبدالرحمن فرامرزى- حقوق هر دو باید مساوى باشد) اما یک مطلبى را جناب آقاى فرامرزى باید عرض بکنم بعضى از آقایان دکترها و اطبا و پزشکان از روز اول استخدام‌شان چون دیدند که حقوق وزارت بهدارى زیاد چنگى به دل نمی‌زند و در وزارتخانه‌هاى دیگر اگر بروند استخدام بشوند بیش از وزارت بهدارى حقوق خواهند گرفت لذا روزهاى اول رفتند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دیگر و از همان روز اول سازمان وزارت بهدارى ما در اثر فقدان طبیب و نداشتن پزشک تق و لق شده است و به این صورتى درآمده است که هر وکیل و هر شخصى که براى شهرستان‌ها تقاضاى پزشک می‌کنند می‌گویند که پزشک ندارند، حالا اساساً جناب آقاى فرامرزى این تغییر اشل پزشکان براى این بوده است که وزارت بهدارى اطبا را به طرف خودش جلب کند و آن‌ها را متمرکز کند که بیایند در وزارت بهدارى و بالنتیجه براى بهدارى شهرستان‌ها که مسئولش در مقابل مجلس وزارت بهدارى است طبیب وجود داشته باشد اگر ما بگوییم طبیبى که در فلان وزارتخانه است، صحیح است که آن‌هم طبیب است، پزشک است، اما ما از وزارت راه نمی‌توانیم بخواهیم براى بهدارى شهرستان‌ها طبیب بفرستد برعکس، می‌رویم جلوى زمامداران وزارت بهدارى و مسئولین وزارت بهدارى را می‌گیریم و از آن‌ها پزشک می‌خواهیم براى شهرستان‌ها اگر این پیشنهاد تصویب بشود نقض غرض می‌شود یعنى تمرکز پزشکان کشور در وزارت بهدارى که نتیجه‌اش منظم شدن سازمان بهدارى مملکت است به وجود نمی‌آید آقایان اطبا که در جاهاى دیگر هستند از این مزایا و مزایاى قبلى خودشان یک خورده بیشتر بهره‌مند می‌شوند بالنتیجه فایده‌اى از تصویب این لایحه به دست نمی‌آید و حال این که ما می‌خواهیم حقوق‌هاى اطباى بهدارى را بالا ببریم و بعد ما به وزارت بهدارى فشار بیاوریم که براى شهرستا‌ن‌ها طبیب بفرستند بنابراین تصویب این تبصره قطع نظر از این که این ماجرا را دراز می‌کند آن فایده‌اى را هم که ما از بالا بردن اشل حقوق پزشک‌ها می‌خواهیم بگیریم ندارد و این ضرر را دارد بنابراین تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرید و اگر پس نگرفتند آقایان رأى ندهند چون نقض غرض می‌شود. (عبدالرحمن فرامرزى- پیشنهاد کنید که همه اطبا وزارتخانه‌ها در کادر وزارت بهدارى باشند)

رئیس- باید رأى بگیریم.

عمیدى نورى- بنده اخطار نظام‌نامه‌اى دارم.

رئیس- مطابق کدام ماده؟

عمیدى نورى- مطابق ماده‌اى که اگر ...

رئیس- باید ماده‌اش را بفرمایید این دفعه بنده قبول می‌کنم ولى دفعه دیگر باید مطابق نظام‌نامه ماده‌اش را بگویید حالا بفرمایید.

عمیدى­نورى- این پیشنهاد مخالف قانون بودجه است در مورد این پیشنهاد بنده به این جهت اخطار نظام‌نامه‌اى می‌کنم چون الان ما لایحه بودجه کل مملکتى را تصویب کردیم آن‌جا یک تبصره‌اى هست که ما حق نداریم امسال اضافه حقوق و اضافه خرج به کسى بدهیم از نظر قانون بودجه مملکتى اگر این پیشنهاد تصویب بشود مخالف با قانون است بنابراین پیشنهاد مخالف قانون را نباید قبول کرد اما این لایحه‌اى که مطرح است اضافه حقوق نیست به دلیل این که مال اطبا وزارت بهدارى است که از بودجه عمرانى سازمان برنامه است به این جهت این لایحه، موافق لایحه بودجه است و این پیشنهاد مخالف با قانون بودجه است (صحیح است)

رئیس- بالاخره به طوری که آقاى وزیر بهدارى فرمودند آن پزشکانى که در خدمت وزارت بهدارى نیستند وتازه وارد می‌شوند آن‌ها هم مشمول این قانون واضافات خواهند شد اگر هم کسى بعد بیاید مانع استفاده از این نیست مشروط به این که بیاید در وزارت بهدارى خدمت کند آقاى بهبهانى فرمایشى دارید؟

بهبهانى- آقاى عمیدى نورى خیال کردند که بنده اضافه خرج پیشنهاد کردم در صورتی که پیشنهاد بنده اضافه خرج نبوده بنده پیشنهاد کرده بودم که از یک ماده به ماده دیگرى برود و این اصلاح عبارتى بود با این حال چون آقاى وزیر بهدارى تأیید فرمودند که تأمین می‌شود بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- وزارت بهدارى مکلف است

+++

در ظرف سه ماه آیین‌نامه تعیین حق‌العلاج و حق‌العمل پزشکان را تنظیم نماید که ....

رئیس- نخوانید آقا این وارد نیست براى این که این لایحه اشل است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره- هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها که در استخدام دولت یا بنگاه‌هاى وابسته بدان اعم از دولتى یا ملى می‌باشند حق ندارند به هیچ عنوان خواه حقوق، پاداش، دستمزد، فوق‌العاده محرومیت از داشتن مطب، حق‌المشاوره پزشکى، اضافه کار، حق‌المعالجه وامثال آن علاوه از حقوق رتبه فعلى وجهى از مؤسسات دولتى یا بنگاه‌هاى وابسته به آن دریافت دارند همچنین پزشکانى که به کار ادارى مشغول می‌باشند فقط هنگامى حق استفاده از حقوق رتبه فعلى را دارند که لااقل پنج‌سال خارج از مرکز در شهرستان‌ها به کار پزشکى از طرف وزارت بهدارى مشغول بوده یا بشوند. عمیدى نورى.

رئیس- آقاى عمیدى­نورى.

عمیدى­نورى- عرض کنم البته قدمى که مجلس شوراى ملى در آخر دوره هجدهم برمی‌دارد یکى از قدم‌هاى بسیار برجسته و مفیدى است که در راه اصلاح امور بهدارى کشور برمی‌دارد و با این که حقوق رتبه 9 اشل جدید می‌رسد به ماهى 2400 تومان و خورده‌اى و 2400 تومان حقوق براى رتبه 9 پزشکى با این اشل جدیدى که تصویب می‌فرمایید داده خواهد شد و این را هم توجه داشته باشید که طبق قانون پزشکى تا رتبه 6 توقف در هر رتبه‌اى یک سال یا دوسال بیشتر نیست و از رتبه 6 به بالا هم گویا هر کدام در هر رتبه‌اى دو سال یا سه سال است یعنى هر پزشک تا 20 سال به رتبه 9 خواهد رسید و 2400 تومان حقوق می‌گیرد و ما با علم به این موضوع معتقد هستیم باید این حقوق به این آقایان داده شود و اشل‌شان بالاتر از کلیه اشل‌هاى است که تا به حال اضافه حقوق داده شده است یعنى اشل رتبه 9 پزشکى از اشل رتبه 11 قضایى هم بیشتر است و همین طور از حقوق سپهبدى با این کیفیات ما افتخار می‌کنیم که به طبیب این احترام را گذاشتیم که عالی‌ترین حقوق را می‌خواهیم به اطباى خودمان بدهیم براى این که امور بهداشتى این کشور سر و صورت بگیرد و فردا جناب آقاى وزیر بهدارى که تا به حال هر وقت از اطباء کار خواستم و یا می‌گفتیم که طبیب بفرستند به شهرستان‌ها همیشه می‌فرمودند که من کدام طبیب را بفرستم به شهرستان‌ها، آن‌ها که حقوق کافى ندارند فردا این جواب را به ما ندهند، پس حالا که ما معتقد به این اصل شدیم باید کارى کنیم که طبیب ما که ماهى 2400 تومان حقوق می‌گیرد فقط طبیب باشد خیلى از اطباى ما هستند این معمول وزارت بهدارى است که در دو محل کار می‌کنند از چند جا فوق‌العاده می‌گیرند این عناوینى که بنده خدمت‌تان  عرض کردم عناوینى است که در حال حاضر اطبائى هستند در وزارت بهدارى که به عناوین مختلف از جاهاى دیگر حقوق می‌گیرند و البته این مخالف عدالت است مخالف انصاف است این تصمیمى است که ما با کمال احترام امروز آمده‌ایم گرفته‌ایم در حالی که فراموش نکنید ما گفتیم بودجه‌هاى سازمان برنامه باید به مصرف عمران برسد ما با علم این که از مصرف عمرانى خارج شده‌ایم از قسمت بهداشت عمومى به آقایان اطبا اضافه حقوق قائل شدیم با اغماض به این‌ها دیگر نباید اجازه بدهیم که آقایان اطبا غیر از این حقوق به نام مزایا و عناوین دیگر اضافاتى بگیرند مثلاً محرومیت از مطب یک عنوانى است که در وزارت بهدارى نصف حقوق را که یک طبیب می‌گیرد به این عنوان هم می‌گیرد در همین حال حاضر که اشل 200 تومان و 300 تومان است و ناچیز است با این عناوین که بنده عرض کردم حقوق‌هاى زیادى می‌گیرند پس جناب آقاى دکتر صالح که ما معتقد هستیم به عدالت و بی‌طرفى و حسن‌نظر ایشان موافقت بفرمایند که دیگر این عناوین قطع بشود و این حقوق شرافتمندانه‌اى که با اشل صحیح تنظیم شده به آقایان اطبا داده بشود این قسمت اول پیشنهاد بنده بود، در قسمت دوم راجع به این است که ...............

رئیس- این قسمت دوم را علیحده پیشنهاد بفرمایید.

عمیدى­نورى- اطاعت می‌کنم قسمت اول را از دوم تفکیک می‌کنم همان طور که جناب آقاى رئیس فرمودند قسمت اول پیشنهاد تا جمله (وابسته به آن دریافت دارند) تجزیه می‌شود یک مرتبه دیگر بنده خودم قرائت می‌کنم تبصره- هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها که در استخدام دولت یا بنگاه‌هاى وابسته بدان اعم از دولتى یا ملى می‌باشند حق ندارند (عبدالرحمن فرامرزى- پس بنویسید در خدمت وزارت بهدارى) نخیر قربان پیشنهاد بنده کلى است (فرامرزى- پس یک عده‌اى را از حق محروم کردید) بنده خدمت‌تان  می‌خوانم این در صورت گرفتن حقوق است به هیچ عنوان خواه حقوق، پاداش، دستمزد، فوق‌العاده محرومیت از داشتن مطب، حق‌المشاوره پزشکى، اضافه کار، حق‌المعالجه و امثال آن علاوه از حقوق رتبه فعلى وجهى از مؤسسات دولتى یا بنگاه‌هاى وابسته به آن دریافت دارند؛ فعلا این قسمت از پیشنهاد را رسیدگى بفرمایید و رأى بدهید آن قسمت بعدى را علیحده پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- این‌جا مرقوم فرموده‌اند هیچ یک از پزشکان و بهداران و پزشکیاران و ماماها، دندانساز و داروساز را ننوشته‌اید مثل این که این‌ها را مستثنى فرمودید شما لازم نیست این‌ها را بنویسید، بنویسید که مشمولین این قانون حق محرومیت مطب نباید بگیرند محرومیت مطب هم تاکنون دست وزیر بوده است قانون که نیست وزیر به یک آدم می‌تواند بگوید که آقا محکمه‌ات را ببند و وقت آن را صرف کار وزارت بهدارى کن حق محرومیت مطب بهش بدهید شما اگر این را می‌خواهید این که این همه شرح و مقاله لازم ندارد پیشنهاد بفرمایید اطبا حق گرفتن پولى به عنوان حق محرومیت از مطب نخواهند داشت دیگر حق‌المشاوره و این‌ها لازم نیست ذکر شود که اگر کسى کار مهمى کرد و در سال خواستند هزار تومان پاداش به آن بدهند بشود داد والا این که صحیح نیست (عمیدى­نورى- این عناوین در وزارت بهدارى هست یا نیست؟) این عناوین در هر وزارتخانه‌اى هست.

مرآت اسفندیارى- ایشان خواسته‌اند در پرونده کلاسه بشود.

رئیس- آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار- بنده باکمال تأسف باید عرض کنم آن‌جا که صحبت از علم و دانش و زحمت است ما یک مقدار زیادى سخت‌گیرى می‌کنیم بنده تصور می‌کنم جناب آقاى عمیدى نورى درست عکس این پیشنهاد را خوب بود می‌دادند که از دانشمندان قسمت طب ما اگر بخواهیم استفاده مشاوره و کنسولتاسیون بشود واقعاً به این‌ها یک حقوقى داده بشود که بتوانیم از آن‌ها استفاده بکنیم از دانشى که دارند اشخاص در دنیا می‌گردند براى این که اطبائى را پیدا کنند و از وجودشان استفاده کنند اگر یک طبیب حاذقى در ایران بود که التبه مقدار زیادى طبیب داریم از این‌ها بخواهیم یک کنسولتاسیون بگیریم (عمیدى­نورى- از دستگاه دولتى نگیرند) اجازه بفرمایید این حقوقى که به آقایان پزشکان می‌دهند که فرمودید 2400 تومان زیاد است به نظر بنده و خود حضرت اجل عالى که دست‌تان توى خرج است زیاد نیست به خصوص براى این که یک نفر برسد به مرحله‌اى که طرف توجه عامه باشد باید سالیان دراز پس از تحصیلاتش زحمت و تجربه هم داشته باشد بنده خیال می‌کنم محروم کردن اطبا از داشتن کلینیک و مطب خصوصى به ضرر مردم است (صحیح است) (عمیدى­نورى- من محروم نکردم گفتم مطب داشته باشد ولى حق محرومیت را نگیرد) فرمودید حق محرومیت مطب دریافت نکنند (عمیدى­نورى- مطب داشته باشد) اگر مطب داشته باشد حق محرومیت دیگر بهش نخواهند داد آقا ما به یک طبیبى نباید بگوییم چون تو در استخدام وزارت بهدارى هستى مطب خصوصى نباید داشته باشى (عمیدى­نورى- کى این حرف را زده است؟) بنابراین اگر طبیبى مطب خصوصى دارد حق محرومیت داشتن مطب نخواهد گرفت اما این مطلبى که فرمودید حقوقى به عنوان دستمزد و مشاوره و غیره از دولت نگیرد مگر می‌تواند بگیرد؟ نمی‌تواند بگیرد به علت این که قانون داریم بنده خیال می‌کنم که اگر جناب آقاى عمیدى نورى این پیشنهاد را پس بگیرند نتیجه هم همین خواهد بود و در ضمن ما نسبت به یک طبقه دانشمند و زحمتکش مملکت که وجودشان براى بقاى مملکت مفید و ضرورى است یک احترام وارزشى قایل شدیم که حق به جانب آن‌ها است و بنده با این پیشنهاد مخالفم (صحیح است)

عمیدى­نورى- جناب آقاى رئیس بنده پیشنهادم را بر طبق نظر جناب آقاى وزیر بهدارى اصلاح کردم.

رئیس- بسیار خوب قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهى علاوه از حقوق مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌هاى دولت ندارند.

وزیر بهدارى- من مخالفم.

صارمى- بنده با این پیشنهاد مخالفم اشکال دارد.

عمیدى نورى- طبق نظر خود آقاى وزیر بهدارى است.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- شما یک قانون کشورى دارید که یک مزایایى براى مستخدمین قایل شده و همه مشمول هستند یک نفر که می‌رود به بندر جاسک، کسى که می‌رود به بندر چاه‌بهار به یک نقطه خوش آب و هوا که نمی‌رود چطور می‌فرمایید مزایا و فوق‌العاده بدى آب و هوا نگیرند بنده نمی‌توانم این پیشنهاد را قبول بکنم. (صحیح است)

رئیس- از حقوق و مزایاى بدى آب و هوا که می‌توانند استفاده کنند.

عمیدى نورى- آن را بنده مخالف نیستم بنده فقط نظرم این است که دو تا حقوق نگیرند مزایا و فوق‌العاده بدى آب و هوا بگیرند پیشنهاد را اصلاح کنند به استثناى حقوق و مزایاى قانونى.

رئیس- آقایان توجه بفرمایید قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهى علاوه از حقوق و مزایاى قانونى مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌هاى دولت ندارند.

رئیس- مصوبه‌اش را هم بزنید یکبار

+++

دیگر قرائت بشود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- مشمولین این قانون حق دریافت وجهى علاوه از حقوق و مزایاى قانونى مصوبه به هیچ عنوان از صندوق دولت و دستگاه‌هاى دولتى ندارند.

وزیر بهدارى- بنده قبول دارم.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى هم قبول کردند حالا رأى می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره- پزشکان دیپلمه، ارتش مشمول این ماده خواهند بود و حقوق آن‌ها بر طبق ....

رئیس- وارد نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

وزارت بهدارى مکلف است که تأمین کادر پزشکى بخش‌ها را بر شهرستان‌ها مقدم بدارد. نادعلى کریمى.

وزیر بهدارى- یک دفعه پیشنهاد را بخوانید.

رئیس- آقاى کریمى.

کریمى- اصلاً شأن نزول این لایحه که دولت آورده است به مجلس براى همین معنى بوده است که وزارت بهدارى براى اعزام کادر پزشکى به بخش‌هاى مملکت در مضیقه است، براى این که این حقوق تکافوى مخارج پزشکان را نمی‌کرده است و آن‌ها هم تمکین نمی‌کرده‌اند که به بخش‌ها بروند عذرشان هم موجه بوده است وزارت دارایى هم سکوت می‌کرده است بالنتیجه بخش‌ها از وجود پزشکان محروم بوده‌اند در تهران چرا پزشکان می‌مانند و حاضر نیستند به سنقر که حوزه انتخابیه بنده است بروند علتش این است که در آن‌جا وسایل زندگى برای‌شان فراهم نیست و از طرفى در این‌جا مشترى خارجى هم دارند می‌توانند مطب داشته باشند معالجه کنند عوایدى کسب کنند و در بخش‌ها این کار فراهم نیست در مقابل این معنى می‌شود گفت که مراکز استان و شهرستان‌هاى بزرگ هم شما به تهران است یعنى اصفهان زیاد فرق با تهران ندارد حتى کرمانشاه موطن بنده هم زیاد فرق با تهران از لحاظ درآمد پزشکان در غیر ساعات ادارى ندارد پس این بخش‌ها هستند که محروم از وجود پزشک هستند در تهران یک دکتر مثل خود آقاى جهانشاه صالح هست که دکتر خانم‌ها است، خانم‌ها به ایشان مراجعه می‌کنند از وجود این طبیب حاذق استفاده می‌کنند. (امید سالار- آقایان هم مراجعه می‌کنند) آقایان کمتر مراجعه می‌کنند چون ایشان متخصص در امراض زنان هستند و همچنین در شهرستان‌ها اطبا آزاد حاذق هستند که مردم اگر به بیمارى مبتلا شدند به آن‌ها رجوع کنند ولى در بخش‌ها اطباى آزاد وجود ندارد لذا وزارت بهدارى باید این نکته را در نظر بگیرد که بخش‌ها مقدم بر شهرستان‌ها باشد چون آن‌جا طبیب آزاد نیست بنده حسب‌الامر یک بار دیگر پیشنهادم را می‌خوانم.

رئیس- شما بفرمایید منشى می‌خواند

 (مجددا به شرح زیر قرائت شد.)

وزارت بهدارى مکلف است که تأمین کادر پزشکى بخش‌ها را بر شهرستا‌ن‌ها مقدم بدارد.

وزیر بهدارى- بنده قبول دارم.

رئیس- اگر فرمایشى دارید بفرمایید پشت تریبون.

وزیر بهدارى- خواستم به اطلاع جناب آقاى کریمى برسانم که این نظر جناب‌عالى در برنامه 7 ساله تأمین شده است به این معنى که ما از دهات شروع کرده‌ایم آمده‌ایم به شهرستان درجه 2 و بعد به شهرستان درجه یک و مرکز استان و مرکز، تهران تمام برنامه 7 ساله اساسش نوشته شده است به این منظور است یعنى از اقصى نقطه مملکت گرفته شده است آمده است جلو بنابراین بنده با پیشنهاد جناب‌عالى موافقم.

ارباب- جزایر جزو دهات و یا جزو شهر است؟

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر امور خارجه.

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه (دکتر اردلان)- خیلى معذرت می‌خواهم که وقت آقایان را گرفتم چند وقت پیش یک عهدنامه مودت بین دولتین ایران و اسپانى تقدیم شده که نقصى در آن بود و راجع به اقامت اتباع طرفین در آن نبود حالا این نقص رفع شده است و فعلاً این عهدنامه مودت تقدیم می‌شود و آن عهدنامه سابق را مسترد می‌دارم.

رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.

6- بقیه مذاکره در لایحه اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان.

رئیس- پیشنهاد آقاى کریمى را آقاى وزیر بهدارى قبول کردند (کریمى- رأى بگیرید) آقایانی که با پیشنهاد آقاى کریمى موافق‌اند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

به جاى تبصره دوم پیشنهاد می‌شود:

تبصره 2- وزارتخانه‌ها اعم از کشورى و لشکرى و مؤسسات دولتى و شهردارى نسبت به استفاده از مزایاى این قانون براى پایه‌هاى پزشکى خود مکلف‌اند اعتبار مابه التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌هاى فوق‌العاده کمک‌هاى مربوطه پیش‌بینى و منظور نموده و یا این که در بودجه‌هاى عادى خود منظور دارند. حائری‌زاده.

عمیدى­نورى- پیشنهاد خرج است.

مسعودى- خیلى هم خوبست پیشنهاد خرج نیست می‌گوید همه را مثل هم بکنید.

رئیس- آقاى حائری‌زاده.

حائری‌زاده- قبلاً عرض کنم با این اشل‌هاى مختلف و متفاوت بنده همیشه مخالفم یک زندگى مردم دارند باید حداقل معیشت را براى خانواده‌ها در نظر بگیرند هر روز به صورت اشل طبقات مختلف مسابقه نگذارند در دوره چهارم یا پنجم مجلس بود که قانون استخدام گذشت اشل را که 32 تومان گرفتند براى همه یکسان بود و خیلى هم عادلانه بود ولى خرج زندگى روز به روز بالا رفت، اشل را نتوانستند به هم بزنند و تغییر بدهند هر وزیرى براى وزارتخانه خودش دست و پا می‌کرد که کارمندان خودش را نجات بدهد، از این تنگى معیشت اول از دادگسترى شروع شد مرحوم داور اقدام کرد و بعد سایر وزارتخانه‌ها جنبیدند و این مسابه، ما را به این روز انداخته و من کاملاً مخالف با این رویه هستم و با متحدالشکل بودن صد در صد موافقم و حالا که آمدیم براى پزشکان که طبقه مفیدى هستند در مملکت و باید کارى کرد که رنجیده خاطر نباشند و مزایایى براى آن‌ها قایل بشوند تا دیگران تشویق به خدمت بشوند من فرقى ما بین دکترى که در وزارت بهدارى کار می‌کند یا دکترى که در وزارت جنگ یا مؤسسات دیگر قایل نیستم و در این تبصره 2 من اصلاح عبارتى کرده‌ام این اصلاح عبارتى عین همان تبصره 2 است منتهى یک جا می‌تواند را مکلف است کرده‌ام یکى هم قسمت بودجه‌هاى عمرانى را من لغت کمک قرار داده‌ام یک مؤسساتى هست که از بابت عمران بهشان کمکى نمی‌شود، ولى به عناوین دیگر ممکن است کمک بشود طبقه اطبا سایر جاها چرا محروم باشند؟ آن‌ها هم طبیب هستند امروز وزارت بهدارى از حیث طبیب در مضیفه افتاده است چرا؟ براى این که در سازمان برنامه و در مؤسسات دیگر حقوق بیشترى به طبیب داده‌اند فردا در وزارت جنگ هم به همین دلیل مبتلا می‌شوند ما طبقه طبیب را در هر صنفى که هست باید پیش‌بینى کنیم که موجبات آسایش‌اش فراهم بشود پیشنهاد بنده نه اضافه خرجى است و نه تولید خرجى می‌کند عیناً همان تبصره سابق است که یک کلمه مکلف است اضافه شده و یک کلمه عمرانى هم تبدیل شده به کمک مطلق.

رئیس- این یک اصلاحى هم دارد براى این که در لایحه تا پنج سال یک قسمت مهمى را از بودجه عمرانى می‌دهند و این از بودجه عادى است مجدداً قرائت می‌شود.

 (به شرح سابق خوانده شد)

بهبهانى- این همان پیشنهاد بنده است.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- این همان پیشنهاد آقاى بهبهانى است و این تبصره را از صبح تا حالا ده جور آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند و اصل مخالفت را بنده صبح اول وقت گفتم قسمت مکلف بودن این‌جا آقاى وزیر جنگ نیستند بنده چطور به جاى ایشان بگویم که وزیر جنگ مکلف است این کار را بکند جز این نمی‌شود گفت که می‌تواند این کار را بکند عوض کلمه مکلف است اگر می‌تواند باشد با آن‌ها صحبت می‌کنیم این کار خواهد شد حالا نگویید که مکلف است این کار را بکند و به علاوه اولاً این پیشنهاد خرج است و ثانیاً در قانون بودجه سال 35 خودتان گفتید تقاضاى اعتبار اضافه از بودجه نمی‌شود کرد و به همین جهت هم هست که ما رفته‌ایم از محل عمران گذاشته‌ایم بنده نمی‌دانم این تبصره چه صورتى پیدا می‌کند این تبصره از صبح تا به حال به اشکال مختلفى داده شده اول جناب آقاى بهبهانى دادند یک دفعه هم جناب آقاى دولت آبادى دادند و حالا هم حضرت عالى داده‌اید عرض کردم صحیح نیست یک قانونى از مجلس بگذرد و بگویید مکلف‌اید و بکنید و ما نتوانیم انجام بدهیم به طور مثال عرض می‌کنم یک قانونى گذرانده‌اید که وزارت بهدارى مکلف هست در ظرف 6 ماه براى تمام ایران آسایشگاه بسازد آقاى ارسلان‌خان پیشنهاد کردند بنده را هم مکلف کردند بنده آمدم پشت تریبون خیلى معذرت می‌خواهم عرض کردم که پول این کار را ندارم دولت را مکلف کردن خیلى کار مشکلى است، ولى بنویسید دولت می‌تواند و ما می‌کنیم.

حائری‌زاده- در صورتى که ایشان تعهد می‌کنند که انجام بدهند بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

تبصره- در هر نقطه‌اى که محل اعتبار عمرانى ذکر شده است اضافه بشود مربوط به خود اعتبار مزبور به سایر اعتبارات عمرانى کشور تجاوز نکند.

عمیدى­نورى.

رئیس- آقاى عمیدى­نورى.

عمیدى­نورى- این فقط یک مسامحه عبارتى است جناب آقاى دکتر جهانشاه صالح این یک اصلاح عبارتى است که نظر جناب‌عالى را تأمین می‌کند و فقط می‌خواهیم این مسامحه از بین برود عرض کنم منظور جناب عالى این است که این اعتبارى که اضافه می‌شود فقط از اعتبار سازمان بهداشتى برنامه باشد که مربوط به وزارت بهدارى است

+++

عبارت طورى شده است که محل اعتبار عمرانى به طور کلى قایل شدید این وارد می‌شود، در فصول دیگرى که طبق قانون سازمان برنامه تصویب شده در صورتی که اعتبار هر فصلى براى جاى خودش معین شده، نظرم این بود فردا جناب آقاى صفارى ممکن است جناب‌عالى مراجعه بفرمایید به سازمان برنامه که فلان برنامه مربوطه به کارخانه چاى که بنا بود اصلاح بشود چه شد؟ آن وقت آقاى ابتهاج جواب می‌دهند که شما به طور کلى تصویب کردید از محل اعتبار عمرانى کشور سال به سال اضافه حقوق پزشکان داده شود وآن کار شما را لغو می‌کند و کمک نمی‌کند، این بود که بنده خواستم از آقاى وزیر بهدارى خواهش بکنم که موافقت بفرمایید این کلمه مربوط به خود در این‌جا قید بشود که این ابهام را برطرف کند (صارمى- بسیار خوب است) تبصره‌اى که در لایحه است این است که مابه التفاوت اشل‌هاى فوق در سال اول 1335 بالتمام از محل اعتبار عمرانى کشور تأمین و در سال دوم 1336 هفتادو پنج درصد آن از محل اعتبار عمرانى و 25 درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال سوم 1337 پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانى و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم (1338) 25 درصد از محل اعتبار عمرانى و 75 درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور و از سال 39 به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد این‌جا اعتبار عمرانى مطلق است (وزیر بهدارى- از اعتبار خودمان پیش‌بینى کرده‌ایم) احسنت بنده پیشنهاد کردم که در تمام این کلمات مربوط به خود قید بشود که معلوم بشود مال خودتان است که فردا تجاوز به اعتبارات دیگر کشورى نکنند و بعد به ما جواب ندهند که برنامه کشاورزى را به این جهت انجام ندادیم و بگویند وزارت بهدارى آمده حقوق افرادش را از این محل گرفته این است بنده چون کُند ذهنم و تصور می‌کنم که ممکن است از این ماده این استفاده‌ها بشود این کلمه مربوط به خود را پیشنهاد کردم اضافه بشود.

صدرزاده- در لایحه نوشته از اعتبار بهداشت عمومى.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- اصلاً جناب آقاى عمیدى نورى با تمام دقتى که می‌فرمایند بنده یک روز آن‌جا بودم در سازمان برنامه دو ساعت صحبت فرمودند اصلاً توجه نفرمودند که محل این اعتبار مشخص است، بنابراین چرا مطالبى می‌فرمایند که به آقایان می‌گویند از پول چایى بگیرند اولاً آقاى ابتهاج همچو آدمى نیست، که به شما همچو پولى بدهد، علاوه بر این ما اعتبار را مشخص کردیم و ذکر شده از اعتبار بهداشتى و اعتبارات بهداشتى هم مربوط خودمان است و واضح است.

عبدالرحمن فرامرزى- آقا یک بعد از ظهر است.

رئیس- ولى آیین‌نامه حداقل مدت سه ساعت جلسه را چهار ساعت کرده است.

وزیر بهدارى- خواهش می‌کنم امروز لایحه را تمام بفرمایید.

رئیس- عده براى رأى کافى نیست.

قنات آبادى- بنده مخالفم با این پیشنهاد.

رئیس- بفرمایید.

قنات آبادى- بنده قبل از این که راجع به پیشنهاد جناب آقاى عمیدى نورى صحبت کنم توجه آقایان نمایندگان محترم را به یک مطلبى جلب می‌کنم و آن این است که این لایحه‌ای که الان در دست تصویب است یک لایحه مالى است بنده می‌خواهم آقایان نمایندگان محترم به این مطلب توجه کنند یعنى این خدمت و توجهى که مجلس شوراى ملى می‌خواهد به طبقه دانشمند و پزشک کشور بفرمایند باید متوجه باشد که با دادن پیشنهاداتى که ممکن است در سنا بگویند این غیرمالى است و باید رویش بحث بشود به کمیسیون برود با دادن این پیشنهادها این عمل خوبى که می‌خواهید انجام بدهید توى دست‌انداز می‌ندازید، بنابراین از دادن این پیشنهادهایى که ممکن است این لایحه را طولانى بکنید (تیمورتاش- مالى نیست اشتباه می‌فرمایید آن‌ها گفتند که لایحه سازمان برنامه مالى نیست) مطلب دیگر این که (صدرزاده- در مقدمه نوشته‌اند از اعتبار سازمان برنامه مال وزارت بهدارى) (حشمتى- مالى است) (تیمورتاش- مالى نیست) ما که با هم بحث نداریم که مالى هست یا نیست ما منظورمان یک مطلب است و آن این است عملى که شما می‌خواهید بکنید طورى نباشد که بگویند این مطلب را آن قدر تویش موش کشتند که نتیجه‌اى بهش مترتب نشد (صحیح است)

رئیس- نسبت باین پیشنهاد اعلام رأى می‌کنیم.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- چون عده براى رأى کافى نیست جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه دستور دنباله این لایحه و دو فوریت لایحه وزارت کشاورزى است.

 (یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295059!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)