کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 227 صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز یکشنبه 27 اسفندماه 1334  

فهرست مطالب:

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا

2- تعیین موقع و دستور جلسه ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 227

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز یکشنبه 27 اسفندماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا

2- تعیین موقع و دستور جلسه ختم جلسه

 

مجلس ساعت پنج و 45 دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- بقیه مذاکره در لایحه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا

نایب رئیس- صورت اسامى غائبین جلسه صبح قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر جزایرى، تفضلى، میراشرافى، فرود، ثقة‌الاسلامى، پناهى، یدالله ابراهیمى، صدقى، عرب شیبانى، قوامى، درخشش، امید سالار، گیو، امیر احتشامى، پیراسته، دکتر نیرومند، امامى خوئى، اورنگ، بزرگ ابراهیمى، شوشترى، دکتر آهى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: قرشى، خزیمه علم، مهندس شاهرخشاهى، کاشانیان، کدیور، سرمد، صارمى، مهندس ظفر، اعظم زنگنه.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر پیرنیا، بهادرى، بیات ماکو، تیمورتاش، حائری‌زاده، خاکباز، تربتى، کیکاوسى،

دیرآمدگان وزودرفتگان بى‌اجازه- آقایان: تجدد، دکتر حمزوى.

غائبین در رأى- آقایان: عبدالرحمن فرامرزى، برومند، دکتر عمید، قنات آبادى، دکتر حمزوى، تجدد، کى نژاد، معین زاده، مشایخى، دکتر عدل، رضائى، لارى، استخر، اریه.

نایب رئیس- آقاى فرامرزى‏

احمد فرامرزى- بنده کى غائب رأى بودم.

جلیلى- جناب‌عالى نبودید آقاى عبدالرحمن فرامرزى بودند.

نایب رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- بنده تمام مدمت در مجلس بودم و غیبت نداشتم و در رأى هم حضور داشتم.

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایند مجلس دو ساعت و نیم طول می‌کشد و آقایان هم تشریف می‌برند بیرون در بین بیرون رفتن و آمدن رأى گرفته می‌شود و آقایان حضور ندارند و رأى نمی‌دهند دقت کنید بیرون تشریف نبرید تا غائب نباشید.

احمد فرامرزى- گاهى هست که نمی‌شود نرفت بیرون.

نایب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود:

دولت مکلف است وضعیت مستخدمین دولت را که تا آخر سال 1333 بازنشسته شده‌اند تجدید نظر نموده و لایحه لازم را تقدیم مجلس شوراى ملى نماید. خلعتبرى.

نایب رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- بنده می‌خواهم از آقاى وزیر دارایى استدعا کنم اشخاصى که در سنوات اخیر بازنشسته شده‌اند تا آخرسال 33 و حقوق‌شان کافى براى زندگانی‌شان نیست و این‌جا مورد توجه دولت هم بوده است این را براى آینده‌شان مورد توجه قرار بدهید و پیشنهادم را هم پس می‌گیرم.

وزیر دارایى- متشکرم‏

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به قانون بودجه سال 1335 اضافه شود:

دولت مکلف است در ظرف مدت یک ماه براى بسط و توسعه فلاحت و صناعت چاى و همچنین تشویق مادى و معنوى کشاورزان و چاى سازمان برنامه مفیدى تدوین و به موقع اجرا بگذارد و پس از طى آزمایش‌هاى لازم لایحه قانونى آن را تنظیم و براى تصویب به مجلس دوره نوزدهم تقدیم دارد.

سرتیپ صفارى.

نایب رئیس- آقاى تیمسار صفارى بفرمایید.

صفارى- این موضوعى که بنده می‌خواهم به عرض آقایان برسانم سابقه دارد و در هیئت دولت هم بحث شده و موافق بودند منتهى هر سال موضوع چای‌کاران هم براى دولت اسباب زحمت است و هم براى مردم چون در اثر تصمیمات مناقض دولت‌ها مردم دچار اشکالات فراوان هستند در موقع برداشت محصول که بنده نمی‌توانم تاریخچه این موضوع را عرض کنم چون مفصل است و وقت هم تنگ است دولت هم احیتاج دارد که این بودجه زودتر بگذرد به طور خلاصه عرض می‌کنم که بنده در این پیشنهاد چیز زائدى ننوشتم نه صحبت خرج است و نه موضوع ضرر و زیان است صحبت این است که اگر ما این پیشنهاد را که بنده عرض کردم تصویب کنیم تکلیفى براى دولت ایجاد می‌شود که آیین‌نامه‌اى براى بسط و توسعه کشاورزى چاى تنظیم بکند و خودش به مرحله آزمایش بگذارد و بعد یک طرح قانونى به دوره نوزدهم مجلس شوراى ملى تقدیم بکند براى این که این عمل به طور قطع و براى همیشه قطع و حل بشود و از واردات بى‌نیاز بشویم و این به خیر دولت است موضوع پیشنهاد بنده همین بود و حالا دو مرتبه پیشنهاد را می‌خوانم توجه بفرمایید خیلى ساده است (به شرح سابق قرائت کردند) یک چنین چیزى اصولاً هست و هر سال به طریق تصویبه نامه انجام می‌شود براى این که یک تکلیف قطعى معین بشود لایحه‌اش را در دوره 19 به مجلس بدهد هم دولت براى همیشه راحت می‌شود و هم مردم.

مسعودى (مخبر)- مدت را دو ماه بفرمایید.

صفارى- قبول دارم اصلاح می‌کنم دو ماه.

+++

نایب رئیس- آقاى ارباب مخالفید؟

ارباب- بنده یک مطلبى دارم موقعى که خود لایحه به مجلس آمد نظر خودم را عرض می‌کنم حالا عرضى ندارم (خنده نمایندگان).

نایب رئیس- باید رأى بگیریم وعده کافى نیست.

مکرم- جناب آقاى رئیس یک پیشنهاد دیگرى بفرمایید قرائت بشود.

نایب رئیس- فراموش می‌شود موضوع این پیشنهاد یادتان می‌رود ...... رأى می‌گیریم بپیشنهاد آقاى صفارى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان می‌توانند بروند به کمیسیون برنامه اگر کارى هست بروند و برگردند.

پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم این تبصره اضافه بشود، تبصره: دولت مکلف است لایحه تفریغ بودجه سال 1334 را منتهى تا شش ماه دیگر به مجلس شوراى ملى تسلیم نماید- عمیدى نورى.

نایب رئیس- آقاى عمیدى­نورى.

عمیدى­نورى- پیشنهادى که بنده تقدیم مجلس شوراى ملى کردم در واقع اجراى یکى از اصول فراموش شده قانون اساسى است و آن اصل این است که دولت همیشه بایستى لایحه تفریغ بودجه‌اش را به مجلس بدهد و مادام که لایحه تفریغ بودجه داده نشده البته تصویب بودجه سال بعد مشکل است مثل همین هست که الان نیست در این‌جا جناب آقاى وزیر دارایى هم موافق هستند با این موضوع در کمیسیون بودجه هم که مذاکره شده بود خودشان هم مبناى بودجه جدید را براساس یک ارقام ثابت اصولى که سه ماهش را هم تقریبى اضافه کردند قرار دادند و این جاى تشکر و خوش‌وقتى است که ایشان میل دارند اقلام بودجه روى یک اعداد حقیقى باشد حالا ما می‌خواهیم تقاضا کنیم از خودشان که قبول بفرمایند و این منت را به مجلس شوراى ملى بگذارند که براى اولین مرتبه در عمر مشروطیت یک مرتبه لایحه تفریغ بودجه مملکتى براى یک‌سال به مجلس داده بشود تا در سال بعد انشاء‌الله آن مجلس که تشکیل شد و بودند بتواند بودجه سال 36 را بر اساس یک ارقام ثابت قرار بدهد این است که بنده خیال می‌کنم این یک پیشنهادى است به نظر صحیح و براى اجراى قانون اساسى و تحقق این که وضع مالى مملکت از حیث عمل‌کرد گذشته چه بود، خواهد شد فقط اشکالش این است که ممکن است دستگاه مالیه نخواهد کار کند و این است که ما شش ماه فرصت و فرجه براى دولت قائل شدیم، بنابراین بنده خیال می‌کنم که جناب آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند با این پیشنهاد و مجلس هم ریا بدهد که یک کار صحیح انجام بشود.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- عرض کنم حضور آقایان این پیشنهادى که فرمودند عملاً اجرایش غیرممکن است (احسنت) و همین طور قانوناً مرقوم فرموده اند در ظرف شش ماه این کار را بکنید در صورتی که اولاً دوره عمل در آخر خرداد ماه منقضى می‌شود، ثانیاً عملیات یک بودجه اقلاً یک سال و یک سال و نیم دیگر طول دارد تا بسته بشود از نظر نحوه و طرز عمل (عمیدى­نورى- مدت را می‌کنم یک سال)، ثانیاً بنده نمی‌فهمم منظور ازاین پیشنهاد چیست؟ دولت مطابق مقرراتى همیشه یک تکلیف‌هایى داشته که لایحه تفریغ بودجه را بدهد ولکن اگر دولت احیاناً یک چنین ماده قانونى هم جلویش بگذارید گذشته از این که براى این کار بایستى که دیوان محاسبات حسابى داشته باشیم و نداریم وزارت دارایى لایحه انتخاب اعضاى دیوان محاسبات را چندین ماه قبل پیشنهاد کرده متأسفانه مجلس شورای ملى اظهار عقیده‌اى نفرموده است که اعضا را معین کنند و بعد بنده دو مرتبه آن لایحه را تجدیدش کرده‌ام قریب به یک ماه است آن را هم هنوز تعیین تکلیف نفرموده‌اید، پس تصدیق می‌فرمایید که گذشته از این که طرز عمل عملاً نمی‌شود دیوان محاسبات را هم جسارتاً عرض می‌کنم که هنوز مجلس شوراى ملى مطابق قانون اعضاى دیوان محاسبات را انتخاب نکرده است که وزارت دارایى منتخبین را به شعب مختلفه دیوان محاسبات منصوب کند اگر سه سال یا دو روز یا ده روز مرقوم فرمایید متأسفانه انجامش مقدور نیست، اما اصولاً عرض می‌کنم که بنده موافق هستم که لایحه تفریغ بودجه داده بشود و بودجه‌ها بسته بشود چون بودجه‌هاى دولت هیچ‌وقت تا حالا بسته نشده است گویا مال سنوات 301 و 302 داده شده است یعنى سى و دو سه سال پیش با وجود تکلیف‌هاى قانونى که بوده بعداً داده نشده حالا اگر می‌فرمایید حتماً رأى بگیرند پس لااقل بفرمایید یک سال ونیم دو سال (عمیدى نورى- بنده با دو سال هم موافق هستم) و اعضاى دیوان محاسبات را هم لطفا انتخاب بفرمایید این اشکالات را داریم و همان طور که عرض کردم قوانین دیگرى هم داریم خوب رعایت نشده است چه کارش کنیم و حالا می‌فرمایید یک قانون دیگر هم بی‌افزاییم، بکنید، ولى تفریغ بودجه سنوات قبل را تقدیم مجلس بکند، ملاحظه فرمودید، حالا می‌خواهید ماده جدیدى بگذرانید بفرمایید، بنده که لزومى براى این کار نمى‌بینم.

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى خواستم تذکر بدهم به جناب‌عالى که قانون محاسابت عمومى تاریخ تقدیم لایحه تفریغ بودجه را تعیین کرده، بنابراین ما حالا می‌تواینم از دولت بخواهیم که همان را اجرا کند.

عمیدى نورى- بسیار خوب بنده هم مقصودم همین است یک مرتبه عملى بشود که بتوانیم بودجه صحیح تصویب کنیم.

نایب رئیس- آقاى رضائى.

رضائى- مسئله‌اى که بنده می‌خواستم عرض کنم جناب آقاى اردلان فرمودند ما براى این مطلبى که پیشنهاد شده موضوع پیشنهاد جناب آقاى عمیدى­نورى خودش یک قانونى است به نام قانون دیوان محاسبات که دولت را ملزم کرده است که لوایح تفریغ بودجه را در مواقع معین به مجلس بدهد حالا براى اجراى قانون معین به مجلس بدهد حالا براى اجراى قانون باز یک قانون دیگر گذرانیدن مثل این است که ما مصر باشیم که آبروى قانون و احترام قانون را از بین ببریم ما فعلاً یک قانونى داریم که دولت‌ها اجرایش نمی‌کنند این قانون را بکنیم دو تا من نمی‌دانم اگر یک دولتى می‌تواند قانون را اجرا کند که همان قانون دیوان محاسبات هست و به موجب آن قانون بایستى بیاورد این دیگر لزومى ندارد.

جلیلى- قانون محاسبات عمومى هست.

نایب رئیس- آقاى عمیدى نورى پس می‌گیرید یا رأى بگیریم.

عمیدى نورى- بنده پس نمی‌گیرم فقط مدتش را یک‌سال اصلاح می‌کنم.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم بپیشنهاد آقاى عمیدى نورى آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم، مقررى نمایندگان مجلسین و هیئت دولت به ماهى یک‌هزار ریال تقلیل داده شود.

رضا افشار.

نایب رئیس- آقاى افشار.

افشار- اگر آقایان نمایندگان محترم یک دقیقه به عرایض بنده گوش بدهند و یک قضاوت وجدانى در اطراف آن بفرمایند ما براى چهارصد میلیون تومان کسر بودجه باید علل وجهات آن را بسنجیم و بدانیم که قصور و یا تقصیر متوجه چه اشخاصى بوده وقتى که شخصى را پیدا کردیم لااقل یک جرم اخلاقى براى آن‌ها قایل بشویم و یک جریمه‌اى از آن‌ها بگیریم به عقیده بنده سه عامل مؤثر در ایجاد این کسر بودجه چهارصد میلیون تومان وجود داشته‌اند، در درجه اول دولت است اگر دولت وارد در منطق اعداد و ارقام بود می‌توانست بفهمد که این مملکت با این عایدات تقریباً غیر معین و خرج مسلم باید این اضافات را طبق این لوایح به مجلس بیاورد یا نه اگر می‌دانست عایدات به حد وافى نخواهد داشت نمی‌بایست اضافات بى‌مأخذ و بى‌جهت و برخلاف منطق را صرفاً از نقطه نظر جلب یک عده قلیلى از مستخدمین دولت به مجلس آورده باشد چون این کار را نکرده است به عقیده بنده دولت در این مورد تقصیر دارد نمایندگان مجلسین نیز که می‌باید نظارت در اعمال و ارقام بودجه و دخل وخرج مملکت کرده باشند آن‌ها هم نسبت به وظیفه‌شان عملى که می‌بایست کرده باشند و مردم از آن‌ها انتظار داشتند که این عمل را تحت دقت و مراقبت گرفته باشند چون نکرده‌اند پس بنده پیشنهاد می‌کنم مادامى که امثال این قبیل کسر بودجه‌ها در بودجه کشور هست حقوق افراد مجلسین، اعضا مجلسین به هزار ریال یک‌صد تومان تقلیل پیدا کند (احسنت) و حقوق وزراء به همین ترتیب تقلیل داده شود در مجلس شورای ملى اگر آقایان نمایندگان محترم این عرض و پیشنهاد بنده را بپذیرند هم دولت فعلى هم دولت‌هاى آتیه هم نمایندگان کنونى هم نمایندگان دوره 19 سعى خواهند کرد که در عایدات عمومى کشور بیشتر مجاهدت و مراقبت نمایند که از تفریط و افراط خودددارى کنند این بود عرض بنده.

نایب رئیس- آقاى مسعودى.

مسعودى- به نظر بنده این پیشنهاد را اگر آقاى افشار به این صورت در بیاورند که کسانى که تمکن شخصى و عایدى کسبى دارند در خارج (صحیح است) آن‌ها بیایند خودشان به شرط این که نام‌نویسى کنند حقیقتاً بگویند رئیس هیئت مدیره فلان شرکت هستم و ماهى پنج هزار تومان می‌گیرم یک اتومبیل هم دارم و احتیاج به حقوق مجلس ندارم والا این منطقى نیست همین آقاى فروهر را مثال می‌زنم ایشان چقدر حقوق می‌گیرند عایدى ایشان را به بینیم به همان اندازه آقاى رضا افشار هست یا نیست این منطقى نیست ما وزیر مالیه‌اى بیاوریم که 15 روز 20 روز است وزیر دارایى شده بعداً با دقت تا جایى که میسور بوده است یک بودجه‌اى داده است او توى خانه کرایه‌اى به بنشیند بعد بگوییم به شما ماهى صد تومان می‌دهیم براى این که آمده‌اید وزیر مالیه شده‌اید می‌خواهى کار ما را اصلاح کنى اگر واقعاً و حقیقتاً می‌خواهند این پیشنهاد عملى بشود بیایند این کسانى که مثل خودشان واقعاً تمکن شخصى دارند واحتیاجى به حقوق وکالت ندارند و می‌توانند با وضع خارجی‌شان زندگى خودشان را تأمین  کنند یک صورتى

+++

تنظیم بکنند و بیاورند در مجلس و این را به تصویب برسانند همه قبول می‌کنند والا این که مقدور نیست واقعاً ملاحظه بفرمایید کدام مملکت این‌جور رسم است اولاً وکلاى مجلس واقعاً بیایید ببینیم چه تقصیرى در این کار داشته اند شما خودتان آقاى رضا افشار داشته‌اند شما خودتان آقاى رضا افشار مکرر در مکرر این‌جا تشریف آوردید راجع به وضع بد اقتصادى مملکت بر اثر جریاناتى که در گذشته در مملکت پیش آمده (نایب رئیس- آقاى مسعودى اشتباه قائل نشوید) بالخصوص در این چند سال اخیر که مملکت واقعاً همه جور از نظر اقتصادى لطمه دیده و شما خودتان هم با آن جریان‌ها مبارزه کرده‌اید آیا این تقصیر نمایندگان و دولت وآقایان سناتورها است یک پیشنهادهایى بفرمایید که واقعاً منطقى باشد شما خودتان اگر میل ندارید همین جا خودتان اعلام بفرمایید که به سهم خودتان از گرفتن حقوق صرف‌نظر فرمودید و بنده بسهم خودم متشکرم.

نایب رئیس- شخصى صحبت نفرمایید آقاى مشیرفاطمى مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر مشیرفاطمى- بنده خیال می‌کنم فرمایشات جناب آقاى افشار این پیشنهادشان براى این بود که تشریف بیاورند و این‌جا و بیاناتى بفرمایند بیانات‌شان هم واقعاً صحیح است بودجه کسر دارد و مجلس و دولت همه هم قبول دارند ولى آیا این کسر بودجه را این مجلس فعلى و دولت فعلى به وجود آورده‌اند بنده آنچه که به خاطرم می‌آید ده دوازده سال است که این کسر بودجه را داریم ولى یک مطلبى که هست این است که دولت در واقع کسر بودجه‌اى ندارد بر این که اگر بنا بشود که ما چهار صد میلیون تومان کسر بودجه داشته باشیم حالا باید چهارصد میلیارد کسرى داشته باشیم و بدهکار باشیم این یک ماده‌اى است که همیشه جناب آقاى انوارى در آخر لایحه می‌آورند و به موجب این ماده پرداخت‌ها همیشه در حدود وصولى است واگر بیش از مبلغ وصولى تقاضا شد می‌گویند که نمی‌توانیم بدهیم (حشمتى- ممکن است همیشه آقاى انوارى نباشند) اداره بودجه پرداخت‌ها را در حدود وصولى می‌پردازد ما چه بکنیم، ما چه گناهى کرده‌ایم؟ اگر حقوق‌مان را نپردازند ما زندگی‌مان نمی‌گذرد و فلج می‌شود بنابراین از جناب آقاى افشار خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند چون این مجلس و اعضا آن همه کارمند هستند و احتیاج دارند به حقوق.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى افشار آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به قانون بودجه سال 1335 اضافه شود.

تبصره- مأخذ حقوق بازنشستگى عبارت است از یک سى‌ام حقوق و کمک دریافتى ضربه در سنوات خدمت و کلیه مقررات مغایر با این تبصره ملغى می‌شود این مقررات شامل کسانى نیز که به موجب تبصره 200 قانون بودجه 34 بازنشسته شده و یا مشمول شرایط بازنشستگى بوده و فوت نموده‌اند خواهد بود- دکتر مشیرفاطمى.

نایب رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیر فاطمى- عرض کنم خیلى معذرت می‌خواهم از این که یکى دو تا پیشنهاد داده‌ام و وقت همکاران محترم را می‌گیرم ولى چون این پیشنهاد مربوط به یک عده از خدمت‌گزارانى است که سالیان متمادى به مملکت خدمت کرده‌اند و حالا در حقیقت پول خودشان را می‌خواهند پس بگیرند و به صندوق دولت هیچ ارتباطى ندارد.

ملاحظه بفرمایید اگر یک عضو دولتى چهل سال خدمت کرده باشد، چهل سال حقوق تقاعد داده، بنابراین این را نباید در ردیف کسى گذاشت که سى سال خدمت کرده، بنده این پیشنهاد را یک مرتبه دیگر می‌خوانم و استدعا می‌کنم آقاى فروهر توجهى بفرمایند در صورتى که امکان دارد موافقت بفرمایند (پیشنهاد را مجدداً به شرح سابق قرائت کردند) الان هم همین طور است ولى حالا یک شرطى می‌کند که اگر از حقوق فعلى تجاوز کرد پرداخت شود و حالا اگر سى ساله باشد مطابق حقوق فعلى می‌شود و اگر چهل ساله هم باشد باز هم مطابق حقوق فعلى می‌شود ولى با این پیشنهاد بنده اگر 35 سال خدمت کرده باشد و متقاعد بشود صد تومان و صد و پنجاه تومان اضافه خواهد گرفت و آن هم پول خودش را می‌گیرد و به علاوه به این وسیله تشویق می‌کنیم یک عده‌اى از اشخاص را که تقاضاى بازنشستگى کنند چون ما اشخاصى داریم که دائماً تقاضاى صغر سن می‌کنند و هى می‌مانند توى وزارتخانه و نمی‌روند، با این ترتیب یک عده زیادى هم تقاضاى بازنشستگى خواهند کرد، قسمت آخرش هم این است که این مقررات شامل کسانى نیز که به موجب تبصره بیست قانون بودجه سال 34 بازنشسته شده و یا مشمول شرائط بازنشستگى بوده و فوت نموده‌اند خواهد بود چون ممکن است یک عده زیادى از آن‌ها مشمول بوده‌اند و فوت شده باشند بنابراین مشمول ورثه آن‌ها بشود (چند نفر از نمایندگان- پیشنهاد خرج است) پیشنهاد خرج نیست، حقوق خودشان است.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- پیشنهاد خیلى خوب است اصولاً ولى متأسفانه پیشنهاد خرج است (صحیح است) چون پیشنهاد خرج است یعنى بر صندوق بازنشستگى یک مخارج دیگرى را تحمیل کند و صندوق بازنشستگى هم اصولاً بالاخره مال دولت است و پیشنهاد خرج هم متأسفانه طبق قانون اساسى و طبق آیین‌نامه مجلس ممنوع است اصولاً ممنوع است، بنده استدعا می‌کنم پس بگیرید چون پیشنهاد خرج است یک لایحه جدیدى هم براى این کار تهیه می‌کنم و تقدیم قوه مقننه خواهد شد.

دکتر مشیرفاطمى- بنده با توضیحى که آقاى وزیر دارایى دادند پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى خوانده می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانون بودجه 1335 اضافه شود.

به منظور اعاده وضع بنادر و جزایر جنوب و عمران آن ناحیه دولت مکلف است در ظرف مدت 3 ماه براى آزادى بنادر عباس و میناب و لنگه و جاسک و جزایر قشم و هرمز مطالعات لازم نموده به نحو مقتضى آن بنادر و جزایر را آزاد اعلام نماید.

مهدى ارباب.

نایب رئیس- این وارد نیست در بودجه.

جلیلوند- خودشان می‌دانند.

ارباب- شامل حال کشور است خود دولت هم موافق است.

نایب رئیس- باشد، دولت هم موافق باشد مربوط به بودجه نیست.

ارباب- پیشنهاد خرج نیست چرا وارد نباشد؟ همه چیز مربوط به بودجه است جنابعالى که خیلى سابقه دارید.

نایب رئیس- بنده هم با بعضى قسمت‌هایش موافقم ولى طرح قانونى بدهید پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى:

پیشنهاد می‌کنم اراضى موات شهر تبریز بین کارگران تقسیم شود. بهادرى‏

عمیدى نورى- این هم مربوط به بودجه نیست.

نایب رئیس- آقاى بهادرى.

بهادرى- راجع به اصفهان آقایان صبح رأى دادند حالا استدعا می‌کنم راجع به این هم رأى بدهند.

نایب رئیس- آقاى مهندس جفرودى مخالفید بفرمایید.

مهندس جفرودى- بنده خیلى متأسف هستم که با پیشنهاد آقاى بهادرى مخالفت می‌کنم دلیل مخالفت من این نیست که چرا در یک شهرستانى مقدارى زمین را بین کارمندان دولت تقسیم می‌کنند به هیچ‌وجه این نظر نیست ولى مسئله‌ای است که باید تعمیم پیدا کند اگر بناست چنین کارهایى بشود خوب بود از هیئت دولت تقاضا بکنیم لایحه‌اى بیاورند که در هر استانى که زمینى هست تقسیم کنند بین کارمندان دولت و مجلس شوراى ملى هم حتماً رأى می‌دهد (صحیح است)

دکتر عدل- اراضى موات شهرستان‌ها در کمیسیون کشاورزى رد شد.

نایب رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى بهادرى موافق‌اند قیام فرمایند (عده کمى قیام کردند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه دولت 1335 اضافه شود.

تبصره- دولت مکلف است در ظرف شش ماه براى متعادل کردن حقوق کارمندان وزارتخانه‌هاى مختلف با در نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آن‌ها اقدام و لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم دارد. حشمتى.

نایب رئیس- آقاى حشمتى.

حشمتى- بنده همیشه طرفدار رعایت اصول هستم و با این که کمتر وقت گرانب‌هاى نمایندگان محترم را گرفته‌ام ولى اگر توجه بفرمایید امروز در وزارتخانه‌هاى مختلف وضعیت حقوقى یک وضع بسیار نامطلوبى دارد (صحیح است) صحبت از عدالت اجتماعى یعنى چه؟ عدالت اجتماعى یعنى این که حقوق تمام مردم کشور به نسبت اهمیت کار آن‌ها در نظر گرفته شده باشد و امروز ما می‌بینیم که بهترین فرزندان این کشور در ادارات دولتى هستند، خواهى نخواهى، و وزارت پست و تلگراف مثلاً که یک عده مردمان بسیار صحیح‌العمل کارکنى دارد، این بدبخت‌ها بایستى یک حقوق بسیار کمى بگیرند (صحیح است) در کشور ما اخیراً هر کس زرنگى می‌کند جلو می‌افتد و متأسفانه این وضعیت در هیأت حاکمه هم رسوخ پیدا کرده، ماشاء‌الله یک وزیرى زرنگ است و کارى، می‌آید این‌جا یک مرتبه حقوق یک وزارتخانه‌اى را زیاد می‌کند و به تصویب می‌رساند، یک وزیر دیگر همین طور می‌ماند و وضعیت حقوق کارمندان یک صورت نامطلوبى پیدا کرده بنده چند روز پیش با یکى صحبت می‌کردم، می‌گفت فلانى من پسرم دو سه سال است رفته است در فلان وزارتخانه و حالا حقوقش سه مقابل من است و من 50 سال است دارم خدمت می‌کنم تحصیل‌کرده هم هستم رئیس فلان جا هم (افشار صادقى- اسمش را نبرید) بنده عرض می‌کنم آقایانى که علاقه به عدالت اجتماعى دارند، آقایانى که میل دارند در این کشور اصول رعایت بشود آقایانى که میل دارند با فساد مبارزه کنند اول فکر و اول اقدام‌شان باید روى همین موضوع باشد دولت را بنده مکلف نکرده‌ام که بروند حقوق را زیاد کنند و یک

+++

مقدار به بودجه کشور اضافه نمایند شش ماه فرصت دارند بنشینند یک کمیسیونى تشکیل بدهند و واقعاً براى این کار یک فکرى بکنند، باور بفرمایید در وزارتخانه‌هاى مختلف امروز یک عده‌اى خودشان را شرمنده می‌بینند (یکى از نمایندگان- پیش‌بینى شده) حالا پیش‌بینى شده من کار ندارم ولى فرض بفرمایید در بین قواى انتظامى ما سه اشل حقوق، سه جور حقوق در وزارتخانه‌هاى مختلف، بنده عرضى ندارم که یک قاضى فلان قدر حقوق اضافه نگیرد ولى آن کسانى که کارشان اداری است باید وضعیت حقوق این‌ها یکنواخت باشد یک بام و دو هوا همین جا است پس یک کارى بکنید اقلاً اگر ظلمى می‌کنید بالسویه بکنید عرض دیگرى ندارم.

نایب رئیس- آقاى حمید بختیار مخالفید؟

حمید بختیار- موافقم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- عرضى ندارم.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى حشمتى یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود. (مجدداً پیشنهاد به شرح سابق خوانده شد) رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى حشمتى آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانونى بودجه 1335 اضافه شود.

شرکت صید ماهى و صدف در شرف تأسیس در بندرعباس مشمول قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 23- 11- 1333 کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین بوده و در مشارکت خرید سهام عمل صید در دریاى جنوب اهالى بنادر و جزایر جنوب حق تقدم خواهند داشت.

ارباب

نایب رئیس- آقاى ارباب بفرمایید.

ارباب- با اجازه آقایان اصل پیشنهاد را یک مرتبه دیگر قرائت می‌کنم (پیشنهاد را مجدداً به شرح سابق قرائت کردند) عرض کنم که یک قانون تشویق صادرات در کمیسیون مشترک گذشته که مشمول تمام کالاهاى صادرات و معادن و این‌ها است طبیعى است اگر بنا شد یک شرکتى هم ماهى به خارج صادر کند و با زحماتى که می‌کشد حقاً وقتی که سنگ معدن مشمول هست و وقتی که کلیه صادرات مشمول هست آن‌هم باید مشمول باشد دیگر این که در خرید سهام این عمل حق تقدم با اهالى است که سال‌ها است بدبختى می‌کشند در این جزایر و بنادر جنوب و الا یک سرمایه‌‌داری که صرفاً از تهران پا می‌شود سهامش را می‌خرد و آن مردم باید مزدورى بکنند آن‌جا، این را هم عرض می‌کنم یک قرارداد غیر قانونى یکى از دستگاه‌هاى دولتى با ژاپنی‌ها در لفافه ایرانى هستند بسته از نزدیکى خرمشهر و آبادان در تمام دریاى جنوب دارند صید می‌کنند روى دریاها استدعا می‌کنم هیئت محترم دولت دستور بفرمایند که اقلاً خارج از حدود آن محلى که قرارداد بسته‌اند جلوگیرى شود از صید ماهى و اشیاء نفیس تحت‌البحرى الان همه جا مشغول هستند و دارند صید می‌کنند یک دریاى جنوب سرتاسر در اختیار ژاپنی‌ها است و هیچ کس هم به حسابشان نمی‌رسد در هفته پیش کشتىشان تا وصل به بندرعباس صید کرده است دو تا مریض پیدا کرده‌اند به بهدارى بندرعباس فرستاده‌اند یک نفر اعتراض کرده گفته‌اند که ما حق داریم همه جا این کار را بکنیم، آقا این مربوط به استقلال کشورى است، این قراردادها باید بیاید در مجلس به تصویب برسد، نمی‌شود یک خارجى هر طور میل دارد در آب‌هاى ما بیاید و هر طور می‌خواهند صید بکنند بنابراین استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند یک شرکتى تأسیس شده دارد به ثبت می‌رسد اهالى جنوب خودشان وسایل فنى دارند تهیه می‌کنند و می‌خواهند عمل بکند، البته این شرکت هم مثل سایر شرکت‌هاى صادراتى حق داشته باشد، حق سهامش را، من هم حق نداشته باشم، خود مردم حق داشته باشند.

نایب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى مخالفید؟ (مرآت اسفندیارى- بله)

تیمورتاش- این عمل را سازمان برنامه کرده است بنده اجازه می‌خواهم توضیح بدهم من مخبر سازمان برنامه هستم، اجازه بدهید توضیح عرض کنم.

نایب رئیس- بنده باید آیین‌نامه را اجرا کنم، مخبر سازمان برنامه که این‌جا کارى ندارد. (تیمورتاش: نمی‌خواهید توضیح بدهم توضیح نمی‌دهم) آقاى مرآت اسفندیارى.

مرآت اسفندیارى- با کمال ارادتى که خدمت آقاى ارباب دارم (ارباب- خدا سایه‌تان را کم نکند) ودر حوزه انتخابیه هم همسایه هستیم متأسفانه باید این عرض را بکنم، که این صید ماهى در بندرعباس تا آن‌جایی که بنده می‌دانم مطمئناً منافع و استفاده‌اى براى این کشور دارد البته یک شرکت‌هایى هم می‌خواهند دربندر عباس تأسیس کنند بسیار کار خوبى است ولى یک عملى را که قبلاً شده نمی‌شود لغو کرد و یک عده اهالى آن‌جا را وادار کرد که شما بیایید بکنید، آن‌ها هم بیایند صید بکنند، دریاى به این بزرگى به فضل خداوند منابع دیگرى هم آن‌جا هست صید ماهى هم هست هیچ مانعى هم نیست که شرکت‌هاى دیگرى هم در آن‌جا تأسیس بشود خود آقاى ارباب هم بکنند (ارباب- آقا خزانه آمریکا پول زیاد دارد ولى صاحب دارد) در مورد صید ماهى و کشتی‌هاى ژاپنى هم مطلب خالى از حقیقت است چون قراردادى بسته شده و کسب اجازه هم شده ومقامات مربوطه هم اجازه در این مورد داده‌اند (ارباب- مقامات نامربوطه اجازه داده‌اند، مقامات مربوطه اجازه نداده‌اند)

نایب رئیس- آقا بنده به شما تذکر می‌دهم چرا بى‌اجازه صحبت می‌کنید؟

ارباب- خیلى خوب، بنده توضیح نمی‌دهم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- عرض کنم حضورتان بنده می‌خواستم به جناب آقاى ارباب عرض کرده باشم بی‌جهت تحت تأثیر یک تعصبات و احساساتى لطفاً نروند، عرض کنم حضورتان در این که شیلات جنوب ما در قسمت خلیج فارس یک منبع مهم عایدى است و در این که بایستى در آن‌جا به یک طریق بسیار خوبى بهره‌بردارى بشود هیچ تردیدى نیست (صحیح است) و این که می‌فرمایید این‌ها مشمول قانون تشویق صادرات بشود بنده متأسفانه حافظه‌ام که یک قدرى زیاد است قضاوت می‌کند در قانون تشویق صادرات ماده‌اى هست که ماهی‌هاى جنوب از آن مساعدت‌ها و تشریفات مستثنى نیست.

ارباب- بسیار خوب من اتخاذ سند می‌کنم و پس می‌گیرم، متشکرم جناب آقاى وزیر دارایى.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌نماید جمله زیر بعد از کلمه به پایه رسمى تبدیل شوند در تبصره 16 علاوه گردد، و همچنین سایر کارمندان رسمى و دولت که با در نظر گرفتن سنین خدمت آن‌ها یک یا چند رتبه استحقاق دارند وحقوق بالاتر دریافت می‌دارند پایه آن‌ها طبق مدت خدمت داده شود مشروط بر آن که به هیچ‌وجه از بابت این اضافات دینارى بر بودجه دولت علاوه نگردیده و با پرداخت کسور بازنشستگى فقط در مورد بازنشستگى منظور گردد، محمدرضا خرازى.

نایب رئیس- آقاى خرازى بفرمایید.

خرازى- البته آقایان محترم استحضار دارند که عده‌اى از کارمندان دولت هستند که حقوق آن‌ها از رتبه آن‌ها زیادتر است و به عللى نتوانسته‌اند رتبه استحقاقى خودشان را دریافت بدارند و این‌ها می‌خواهند با رتبه بشوند و کسر بازنشستگی‌شان را هم می‌دهند با همان حقوق که می‌گیرند تقاضا دارند که مجلس توجهى به حال‌شان بکند بنده تقاضا کردم که مطابق آن حقوقى که می‌گیرند رتبه‌های‌شان را بدهند بدون این که دینارى به بودجه دولت اضافه شود و بابت رتبه‌ها هم حقوق بازنشستگى را بپردازند باقى بسته به نظر مجلس است.

مخبر- بنده موافقم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى، نظرى دارید؟

وزیر دارایى- انشایش را بنده نمی‌دانم خوب هست یا نیست.

مخبر- آقاى شادمان درست کرده‌اند.

نایب رئیس- چطور زیادتر از رتبه‌شان حقوق می‌گیرند. یعنى چه؟ مجدداً قرائت شود.

 (پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس- آقاى کریمى مخالفید بفرمایید.

نادعلى کریمى- عرض کنم این گونه پیشنهادات که داده می‌شود بعضى از آقایان از رفقاى خودشان گله می‌کنند که چرا این اصرارى که دولت و مجلس و مردم دارند که لایحه بودجه زودتر در شب عید تصویب بشود، چرا آقایان پیشنهاد می‌دهند بنده می‌خواهم عرض کنم این پیشنهاداتى که از طرف آقایان نمایندگان داده شده است تقصیرش به گردن دولت است براى این که دولت یک لایحه بودجه آورده که دخل و خرج مملکت را به نظر نمایندگان ملت برساند توى این لایحه بودجه آورده است که هشت نفر را هم رتبه 9 بکنند این می‌شود که آقایان از این گونه پیشنهادها بدهند بنده با اغلب این پیشنهادها مخالفم اگر یک کسى را پول بیشترى از رتبه‌اش به او دادند دلیل بر این می‌شود که رتبه زیادى هم به او بدهند؟ پول را بی‌خود اضافه داده‌اند وقتی که پولش را اضافه داده‌اند رتبه هم اضافه به او بدهند؟ این را بی‌خود عمل کرده‌اند از این جهت بنده استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و آقایان هم از دادن این پیشنهادات خرج خوددارى کنند.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد (عده‌اى از نمایندگان- پس گرفتند) آقایانى که موافق‌اند قیام فرمایند (چند نفرى قیام کردند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بلایحه بودجه اضافه شود، تبصره براى تهیه داروهاى ساخت کارخانه‌هاى خارجى که براى مبارزه با مالاریا مورد نیاز وزارت بهدارى است در صورتى که مستقیماً از کارخانه سازنده خریدارى گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت. مهندس کاظم جفرودى، دکتر مشیرفاطمى، سالار بهزادى، دکتر پیرنیا.

نایب رئیس- آقاى دکتر پیرنیا بفرمایید.

دکتر پیرنیا- جناب آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایید در جلسه صبح یک تبصره‌اى آقایان تصویب فرمودند مربوط به وزارت کشاورزى راجع به این که یک مفاسدى

+++

حاصل بیشتر نقاط ایران مثل کرمان از بین رفت (مسعودى- مالکین هم باید کمک می‌کردند) امسال که ما مجدداً مراجعه کردیم درست عکس جواب سال گذشته را به ما دادند یعنى می‌گویند که ما وسایل مبارزه داریم سمپاش و طیاره داریم و د. د. ت نداریم بایستى از وزارت بهدارى از جاهاى دیگر بگیریم من نفهمیدم واقعاً مسئول تهیه این وسائل کیست؟ گویا وزارت کشاورزى است از آقایان استدعا می‌کنم این پیشنهادى که بنده دادم یعنى در حدود همین بودجه‌اى که هست کلمه سن را هم اضافه بکنید یک‌شاهى هم اضافه خرج براى مملکت ندارد (صحیح است) در حال حاضر تمام مزارع جنوب ایران دارد به واسطه آفت سن از بین می‌رود آن وقت ما باید گندم از خارج بیاوریم براى این که مراجعه می‌کنیم و نتیجه نمی‌گیریم و با تصویب این پیشنهاد آقایان وزارت کشاورزى را مکلف می‌کنید که به وظیفه خودش عمل کند اگر وزارت کشاورزى امسال عمل نکند سال آینده در کرمان ما مطلقاً قحطى است براى این که ...... (وزیر دارایى- بنده آقا موافقم 20 دفعه هم می‌گویم موافقم)

نایب رئیس- بنابراین رأى می‌گیریم به این پیشنهاد و آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم عبارت مرقومه در ردیف 15 به شرح زیر اصلاح شود:

تفاوت حقوق پایه هاى قضایى و کمک به کارمندان ادارى وزارت دادگسترى و ثبت موضوع قانون مصوب سوم اسفند ماه 34 اصلاح شود. صارمى، سیدجعفر بهبهانى‏

نایب رئیس- آقاى بهبهانى بفرمایید.

بهبهانى- یک قانونى در سوم اسفند ماه گذشته که از مازاد ثبت اسناد به حقوق قضات اضافه شود آیین‌نامه‌اى هم در کمیسیون مشترک تصویب شد که مازاد آن به کسانى داده شود که با قضات همکارى می‌کنند، آن کارمند ادارى که با قضات همکارى می‌کنند آیین‌نامه‌اى هم گذشته است و تصویب شده است، بنده خواستم اصلاح عبارتى بشود که منطبق با بودجه هم بشود با آقاى وزیر دارایى هم صحبت کردم قبول فرمودند حالا بسته به نظر آقایان.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى چه نظرى دارید؟

وزیردارایى- بنده حالم خوب نیست آقاى انوارى صحبت می‌کنند.

نایب رئیس- آقاى انوارى معاون وزارت دارایى بفرمایید.

انوارى (معاون وزارت دارایى)- بنده همان طور که به عرض آقایان رساندم نظر آقاى بهبهانى با عملى که ما کردیم تأمین است براى این که قانون این طور می‌گوید از درآمدهایى که براى دادگسترى و ثبت قایل شدند روى آن قانون از آن محل اضافه آقایان قضات تأمین  بشود و اگر آن درآمد کافى نبود از محل هزینه مقدماتى ثبت و اگر باز هم کافى نبود از محل موجودى حراج تأمین  بشود ما براى اجراى این قانون در امسال که مدت کم بود ما براى سال آتیه‌اش اول در نظر گرفتیم که تفاوت حقوق قضات چقدر می‌شود دیدیم 85 میلیون ریال است تفاوت اضافه دادگسترى را برآورد کردیم 15 میلیون بود اضافه‌اى که در آن قانون براى ثبت اسناد بود 21 میلیون و هفتصد هزار ریال تفاوت جمع این دو رقم با 85 میلیون از مازاد هزینه ثبت و حراج در بودجه علاوه کردیم شد 85 میلیون به همین نسبت هم در ستون خرج گذاشته شد، بعد از این‌ها اگر درآمد مقدماتى ثبت یا حراج باقى بماند مطابق آیین‌نامه بین کارمندان ادارى وزارت دادگسترى تقسیم خواهد شد.

نایب رئیس- بنابراین با این توضیح قانع هستید؟

بهبهانى- رأى بگیرید اصلاح شود.

انوارى- اصلاح لازم ندارد عمل همین طور می‌شود.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى هم نظیر این هست که قرائت میشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در قسمت مربوطه ببودجه دادگسترى عبارت مابه التفاوت اشل آقایان قضات 85 میلیون ریال به این طریق اصلاح شود.

در اعتبار هزینه‌هاى پیش‌بینى شده در قانون مصوب 3 بهمن ماه 34 و آیین‌نامه مربوط.

خلعتبرى.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى صریح‌تر است، آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره 18 به طریق زیر اصلاح شود:

حق گماشته در شهربانى کل کشور معادل اعتبارات موجوده با نظر وزیر کشور و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى متناسباً و بلااستثناء در باره عموم افسران و هم‌ردیفان و کارمندان شهربانى کل تعیین و پرداخت شود

صفارى.

نایب رئیس- این پیشنهاد با توضیحى که آقاى وزیر کشور دادند دیگر موردى ندارد.

پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ردیف 16 از بند یک کماکان به مصرف بهدارى شهرستان‌ها برسد.

ارباب.

نایب رئیس- آقاى ارباب بفرمایید.

ارباب- مربوط به نیم درصد حقوق کارمندان است که همیشه به مصرف بهدارى شهرستان‌ها می‌رسیده، بنده عرض کردم که کماکان به مصرف بهدارى شهرستان‌ها برسد حالا اگر آقایان میل دارند رأى بدهند و اگر میل ندارند رأى نمی‌دهند (بعضى از نمایندگان- پس گرفتند)

نایب رئیس- پس گرفتید؟

ارباب- بنده حرفى ندارم این کار مربوط به همه حوزه‌هاى انتخابیه آقایان است.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به لایحه بودجه کل کشور علاوه شود:

به کمیسیون ترفیعات منظور در ماده 49 لایحه اصلاح تشکیلات دادگسترى و استخدام قضات اجازه داده می‌شود که مدت عقب‌افتادگى ترفیع قضات را تا آخر سال 34 احتساب نموده طبق مفاد لایحه مذکور اقدام نماید.

مرآت اسفندیارى.

بعضى از نمایندگان- پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس- وارد نیست.

اسفندیارى- خرج نیست.

نایب رئیس- بنده معتقدم که وارد در بودجه نیست پیشنهاد دیگرى بخوانید.

پیشنهاد می‌کنم وزارت فرهنگ مکلف است در سال تحصیلى آتى در برنامه آموزش محصلین تجدید نظر نموده و با تشکیل کلاس‌هاى حرفه‌اى و روستایى رفرمى در فرهنگ ایجاد کند تا جوانان کاردان به مملکت تحویل گردد که سطح تولید را بالا ببرند و رفع بی‌کارى بشود.

کریمى.

نایب رئیس- آقاى کریمى بفرمایید.

کریمى- چون تصویب شده است بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

پیشنهاد می‌نماید در صورت شماره 2 هزینه ردیف 24 جمله اعتبار دفع ملخ به اعتبار دفع آفات اصلاح شود.

موسوى.

نایب رئیس- نظیرش تصویب شده است.

موسوى- با تصویب پیشنهاد آقاى سالار بهزادى نظر بنده تأمین  است پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در قسمت درآمد اداره کل بنادر براى تعمیرات اسکله‌ها جمعاً خرجاً پس از جمله تعمیرات اسکله‌ها سایر تأسیسات بندرى اضافه شود.

حمید بختیار.

وزیر دارایى- بنده موافقم.

مسعودى- آقاى وزیر دارایى موافق‌اند.

نایب رئیس- بگذارید بخوانند ببینیم چیست.

 (مجددا به شرح سابق قرائت شد)

آقاى وزیر دارایى موافقید؟

وزیر دارایى- بلى.

نایب رئیس- چون مخالفى نیست رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید جمله باشگاه هواپیمایى از ردیف 3 محذوف شود.

رضا افشار.

رضا افشار- اداره هواپیمایى کشور یک مؤسسه‌اى است که منحصراً با هواپیماهاى کشورى سایر ممالک از نقطه نظر حفظ تعهدات بین‌المللى تماس دارد و یک چنین مؤسسه‌اى را ما نباید با یک بنگاه دیگرى به عنوان باشگاه هواپیمایى ارتباط بدهیم. تاریخچه باشگاه را گمان می‌کنم اکثر آقایان اطلاع داشته باشند در زمان مرحوم اعلیحضرت فقید یک عده‌اى از مردم این کشور بر حسب میل وارده ایشان اعاناتى براى تربیت خلبان پرداختند در تمام ایران کمک‌هاى مادى براى انجام آن منظور شد و این باشگاه هواپیمایى الان یک مؤسساتى دارد، فرودگاهى دارد، طیاراتى دارد، مشغول تربیت خلبان است این بنگاه یک بنگاه به تمام معنى ملى است، هیچ تناسب ندارد که آن را ضمیمه بنگاهى بکنیم که الان جنبه بین‌المللى دارد هیچ تناسبى ندارد، از این نقطه نظر بنده این را پیشنهاد کرده‌ام که این جمله حذف بشود مخصوصاً از آقایان تمنى قدرى عجله در اتخاذ تصمیم به علت گذشتن وقت نفرمایند یک قدرى به منطق موضوع رسیدگى بفرمایید و قضاوت بفرمایید. (یکى از نمایندگان- این حذف نتیجه‌اش چه می‌شود؟)

نایب رئیس- بنابراین به این قسمت علیحده رأى می‌گیریم در موقع خودش حالا صحبت ندارد اشتباه شده است. پیشنهاد دیگرى قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل بلایحه بودجه اضافه شود، وزارت راه مکلف است تا دو ماه از تاریخ تصویب لایحه قیمت کلیه اراضى و باغات واقع در مسیر راه‌آهن و ایستگاه‌ها را که اعتبار آن تأمین  است مطابق

+++

پیش می‌آید وقتی که داروهای مورد احتیاج وزارت کشاورزی را از دلال‌ها و واسطه‌ها از طریق مناقصه خریداری می‌کنند، بعد از ظهر جناب آقای وزیر بهداری فرمودند که همین مقاسد و همین گرفتاری برای وزارت بهداری هم موجود است و داروهایی که به وسیله‌ی مناقصه و از دلال‌ها و واسطه‌ها می‌خرند همین مفاسد هست، بنابراین تقاضا داشتند این داروها را بلاواسطه و مستقیماً از سازندگان خریداری کنند و در این صورت حضرت‌عالی استحضار دارید که وقتی فروشنده منحصر به فرد باشد در این صورت دیگر زحمت ندارد و اشکالش مرتفع می‌شود و با این جهت برای کمک به مبارزه با مالاریا یک عده از آقایان این پیشنهاد را کردند و بنده هم امضاء کردم و توضیح لازم را دادم.

نایب رئیس - آقای تیمور تاش بفرمایید

تیمور تاش - آقایان استدعا می‌کنم توجه بفرمایید به عرایض بنده اگر مایل هستید رأی بدهید والا رأی ندهید بنده هم عرضی ندارم (جفرودی - رأی می‌دهیم) حالا مطلب این است که راجع به وزارت کشاورزی و سمومی که مورد احتیاج است یک همچو پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت، دلیل این که مورد توجه قرار گرفت این است که اولاً سمومی که لازم است ارقامش خیلی کم است سه یا چهار رقم بیشتر نیست، دوم این که بسته‌بندی‌های کوچک نشده است در بشکه و امثال آن فروخته می‌شود که قابل تقلب هست ولی برای مبارزه با مالاریا، اولاً تعداد داروها لاتعد و لاتحصی است (وزیر بهداری - اختیار دارید) و همه گونه اسپاسیالیته‌ها را می‌نویسند برای مبارزه با مالاریا خوب است، دوم این که بعدی تفاوت قیمت یک کارخانه با کارخانه‌ دیگری زیاد است که اندازه ندارد، سوم این که آن بنگاهی که برای دفع آفات نباتی است معلوم است و حال آن که این‌جا می‌فرمایید وزارت بهداری به طور اعم کدام دستگاه وزارت بهداری است که باید این عمل را بکند این است که این دو تا قابل قیاس با هم نیست، استدعا می‌کنم که این را توجه بفرمایید.

نایب رئیس - آقا وزیر بهداری بفرمایید

وزیر بهداری (دکتر صالح) -جناب آقای تیمور تاش بی‌التفاتی کردند، صحبت برای تمام دواهای مملکت نیست، صحبت برای مبارزه با مالاریا است و داروهای مبارزه با مالاریا لاتعد و لاتحصی نیست و یکی است و جناب‌عالی معلوم می‌شود طبیب هستید معذرت می‌خواهم اگر بنده طبیبم ‌دانم که برای مبارزه با مالاریا د.د.ت است، دی‌اندرین مشتقات د.د.ت ما چیز دیگری نخواستیم، همان د.د.ت که برای کشاورزی لازم است تشخیص داده‌اند که لازم است برای جسم انسان هم لازم است همان طور که برای نبات لازم است، اگر مبارزه با مالاریا در آن موقع نرسد نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است، ما تقاضای بی‌جایی نکردیم بلکه تقاضا کردیم سمومی که برای مالاریا از قبیل د.د.ت و مشتقات آن دی‌اندرین ودی‌ها یلوادرین داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی است، می‌خواهید فرمول آن را هم عرض کنم (سلطان‌مراد بختیار - اصلاح لازم دارد) (مهندس جفرودی - د.د.ت و مشتقات آن)

نایب رئیس - مجدداً پیشنهاد قرائت می‌شود

(به شرح فوق مجدداً قرائت شد)

نایب رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند درست بایستید که موافقین درست شمرده بشود (عده‌ای قیام نمودند) خواهش می‌کنم قدری تأمل بفرمایید، چون مشکوک شده بنابراین رأی با ورقه می‌گیریم، آقایانی که موافق‌اند ورقه سفید می‌دهند مخالفین ورقه کبود و این را هم علاوه کنید مانند د.د.ت و مشتقات آن

(اسامی آقایان نمایندگان به شرح ذیل قرائت و در جایگاه نطق اخذ رأی به عمل آمد)

رأی‌دهندگان - آقایان: دکتر افشار، سهرابیان، کریمی، دکتر عدل، بوداغیان، موسوی، احمد فرامرزی، داراب، افشار صادقی، حمیدیه، دولت‌آبادی، حشمتی، مهندس جفرودی، زنگنه، سالار بهزادی، رضا افشار، دکتر حکمت، محسن اکبر، محمودی، محمود افشار، فرید اراکی، خاکباز، صفاری، رضائی، حمید بختیار، ایل‌خانی، دکتر وکیل، بیات، اکو، شیبانی، عماد تربتی، مشیر فاطمی، غضنفری، کی‌نژاد، دولت‌شاهی، تراقی، تیمور تاش، فرامرزی، بزرگ‌نیا، مشایخی، مهدی ارباب، بوربور، دکتر بینا، شفیعی، کیکاووسی، صدرزاده، توماج، اخوان، قراگزلو، افخمی، اریه، محمود زولفقاری، سلطان‌مراد بختیار، اسفندیاری، دکتر سیدامامی، لاری، مهدوی، سعیدی، شادلو، جلیلوند، عباسی، بهادری، سلطانی، دکتر عمید، بهبهانی، ارسلان خلعتبری، دکتر شاهکار، صفایی، اسکندری، بزرگ‌ابراهیمی، امیری نوری، نصیری، دکتر آهی، دکتر پیرنیا، دهقان، معین‌زاده، مرتضی حکمت، استخر، جلیلی، یارافشار، مسعودی، خرازی.

(آرای مأخوذه شمارش شد و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

عدد موافق - 59

ممتنع- 15

مخالف- 1

نایب رئیس -  پیشنهاد آقایان با 59 رأی موافق به تصویب رسید (وزیر بهداری- اظهار تشکر می‌کنم)

اسامی موافقین - آقایان : جلیلی، سلطانی، معین‌زاده، مرتضی حکمت، دهقان، عمیدی نوری، مسعودی، نصیری، دکتر پیرنیا، یارافشار، استخر، دکتر شاهکار، سعیدی، صفایی، دکتر عمید، لاری، توماج، شادلو، برومند، اریه، بهبهانی، مرآت اسفندیاری، خلعتبری، مهدوی، شفیعی، عباسی، احمد فرامرزی، دکتر مشیر فاطمی، کیکاوسی، بزرگ‌نیا، شیبانی، رضایی، دکتر بینا، کی‌نژاد، ارباب، حمید بختیار، بوربور، فرید اراکی، دکتر وکیل، بیات ماکو، مهندس جفرودی، صفاری، محمود افشار، خاکباز، محمودی، حشمتی، اکبر، سالار بهزادی، داراب، دکتر حکمت، بوداغیان، افشار صادقی، کریمی، موسوی، دولت‌آبادی، دکتر افشار، سهرابیان، خرازی، سلطان‌مراد بختیار، افخمی، با قید جمله‌ : به شرط ازدیاد جمله (د.د.ت و مشتقات آن) موافقم

مخالف - آقای رضا افشار

ورقه سفید علامت امتناع : 15 برگ

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال 35 قابل پرداخت و مصرف می‌باشد، دولت‌آبادی

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری که مشابه این پیشنهاد است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

به اداره کل آمار اجازه داده می‌شود از کل اعتبار آن اداره مبلغ 25 میلیون ریال که برای آمار عمومی تخصیص داده شده با مبلغی که سازمان برنامه به این عنوان کمک خواهد نمود و توأماً استفاده خواهد شد در مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی نباشد، موسوی

نایب رئیس ـ آقای دولت‌آبادی بفرمایید.

دولت‌آبادی - عرض کنم این پیشنهاد راجع به کار آمار است و روزی که این لایحه آمار مطرح بود مجال نشد که بنده توضیح کوچکی بدهم و حالا از این پیشنهاد استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که وقتی ما گله می‌کنیم از نداشتن اطلاعات برای نداشتن آمار عمومی است، ابتدا در ذهن می‌گذرد که آمار یعنی ثبت احوال، در صورتی که این طور نیست اگر بخواهیم مانند دنیای متمدن زندگی کنیم باید آمار عمومی داشته باشیم که بدانیم مصرف گندم و گوشت و ذغال چیست، وضعیت لباسمان چیست (صحیح است) تا بتوانید منابع تولید را بدانید مصرف را هم بدانید، موضوع اداره آمار عمومی که الان در دست عمل است نتیجه‌اش تحصیل اطلاعات کافی مثل همه‌ جای دنیا است (صحیح است) این مطلب اصلی است، اما چرا این پیشنهاد شده است، برای این است که بعد از مدت‌ها معطلی و مطالعات به این‌جا رسیده است (صحیح است) (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

نایب رئیس ـ آقایان اجازه بفرمایید صحبت بکنند.

دولت‌آبادی - آن قدر که پیش آقایان صحیح است، همان قدر پیش خود بنده صحیح نیست گوش بدهید عرض کنم وقتی عرض می‌کنم بعد از آن همه معطلی سازمان برنامه در حدود 20 میلیون تومان برای دو سال پیش‌بینی کردند که این امر اساسی مملکت انجام بشود، در بودجه دولت هم 20 میلیون ریال یعنی 2 میلیون تومان پیش‌بینی شده است که این هم به آن مبلغ اضافه بشود و خرج بشود، مقصود از این کار این است که اختیاراتی داشته باشند که مقرارت دیوان محاسبات عمومی جلوی این کار را نگیرد این مطلب بنده است و بیشتر از این هم لازم نمی‌بینم توضیحی عرض کنم.

نایب رئیس ـ آقای نراقی مواقید؟

(نراقی - موافقم)

آقای کریمی مخالفید؟

(کریمی - بنده هم موافقم) پس رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

موسوی - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس ـ بفرمایید.

موسوی - چون پیشنهاد بنده نظیر پیشنهاد آقای دولت‌آبادی بود و منظور بنده با تصویب پیشنهاد ایشان تأمین شده است بنده پیشنهادم را مسترد می‌دانم.

‌ نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ردیف 24 موضوع اعتبار وزات کشاورزی بعد از کلمه دفع ملخ کلمه‌ی سن اضافه شود، سالار بهزادی

نایب رئیس ـ بفرمایید.

سالار بهزادی - عرض کنم در حال حاضر بیش از نصف مزارع مملکت ما را آفت سن تهدید می‌کند کرمان، فارس، اصفهان، همه جا مزارع ما آلوده به سن است، متأسفانه وزارت کشاورزی ناظر و تماشاچی است، جناب آقای مهندس زاهدی تشریف دارند، سال گذشته مدت‌ها قبل از عید به اتفاق همکاران محترم مراجع کردیم به وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی جوابی که به ما داد این بود که ما پول داریم و د.د.ت هم داریم ولی وسایل مبارزه نداریم، سم‌پاشی و طیاره روی این اصل هیچ عملی نکردند و

+++

مقررات تصفیه نماید.

احمد حمیدیه.

حمیدیه- بنده پیشنهادم این است که عرض کردم تا دو ماه دیگر پول این باغات را وزارت راه تصفیه کند (مسعودى- چى را؟) پول باغاتى که در مسیر راه‌آهن قرار گرفته است اعتبارش را تأمین  کنند ما از وزارت راه خواستاریم باید قول بدهند تا دو ماه دیگر بدهند (یکى از نمایندگان- ایشان قول می‌دهند) اشخاص بى‌بضاعتى 50 متر، صد متر باغ داشته‌اند از بین رفته است، باید از این پول استفاده کنند، تصفیه حساب بهشان بدهند (مسعودى- قول می‌دهند تصفیه کنند).

نایب رئیس- آقاى وزیر راه بفرمایید.

وزیر راه (سرلشکر انصارى)- پرداخت قیمت اراضى که براى ایستگاه‌ها و براى راه‌ها و براى فرودگاه‌ها گرفته شده از وظایف حتمى وزارت راه است و مشغول مطالعه هستیم، امیدواریم در ظرف مدتى که معین فرمودید تصفیه شود (احسنت).

نایب رئیس- پس گرفتند یک پیشنهاد دیگر قرائت شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره 16 به طریق زیر اصلاح شود: بعد از جمله استحاق آن را دارند اضافه واصلاح شود:

به شرط این که مدت خدمت آن‌ها با مدت‌هاى مقرر در قانون استخدام کشورى تطبیق نماید با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتى با هر پایه‌اى که تطبیق شود به پایه رسمى تبدیل نماید. کریمى.

کریمى- عرض کنم آقایان هم اطلاع دارند و در خارج از جلسه هم صحبت کرده‌ایم نقطه ضعف این بودجه دولت این تبصره 16 است که برخلاف اصول می‌خواهند به یک عده‌اى رتبه بدهند، حالا در روزنامه‌ها بعضى مطالبى نوشته‌اند که هم براى آبروى مجلس خوب نیست و هم براى دولت که دامنش منزه از هر گونه اغراض شخصى است ولى این عبارت تبصره 16 در لایحه بودجه کل مملکت هست که می‌خواهند هفت هشت نفر را رتبه بدهند، این کار اصولى و صحیحى نبوده (صحیح است) ولى چون می‌گویند این‌ها حقیقتاً اشخاصى هستند که از لحاظ سابقه خدمت استحقاق دارند بنده پیشنهاد کردم مادام که این نظر اجرا می‌شود و از لحاظ قانون استخدام کشورى و سابقه خدمت آن‌ها این استحقاق را داشته باشند این کار بشود، نه این که یک مرتبه رتبه 3 شده رتبه 7 و با تطبیق با آن می‌شود رتبه 9، اگر ایشان سابقه خدمت‌شان به اندازه‌اى هست که به طور عادى می‌شوند رتبه 9 بشوند و الا چنین توقعى از مجلس نداشته باشند.

نایب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى مخالفید؟ (مرآت اسفندیارى- بله) بفرمایید.

مرآت اسفندیارى- بنده خیال می‌کنم جناب آقاى وزیر امور خارجه قطعاً در این مورد یک مطالعاتى کرده‌اند و هفت نفرى که می‌خواهند یک چنین مزایایى به آن‌ها بدهند در مورد آن‌ها هم مطالعه شده و دقت هم شده است، بنابراین یک امر کوچکى است که نمایندگان محترم واگذار می‌کنند به وزارت امور خارجه که به اصلاح دید وزارت امور خارجه این هفت نفر به صورت رسمى دربیایند این مطلب مهمى نیست که جناب آقاى نادعلى کریمى بیان فرمودند که ممکن است حیثیت مجلس و آبروى دولت در خطر بیفتد و من خیال می‌کنم اگر توجه بفرمایید یک مطلب خیلى کوچکى است و چیزى نیست که این قدرها مهم به نظر بیاید.

نایب رئیس- آقاى وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه (دکتر اردلان)- همان طورى که جناب آقاى مرآت اسفندیارى فرمودند نهایت دقت شده است که خداى نخواسته امرى غیرقانونى و غیرمنطقى نباشد سابقه خدمت و صلاحیت آقایان واقعاً تشیخص داده شده و این تقاضا مسلماً روى مصالح وزارت امور خارجه بوده و نظر جناب‌عالى هم تأمین  می‌شود هیچ اشکالى ندارد که نظرشان را قبول کنم براى کلیه آقایانى که این‌جا در نظر گرفته شده است سابقه خدمت‌شان کافى است و بنابراین نظر ایشان تأمین  است.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى کریمى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- آیین‌نامه اجراى تعرفه گمرکى که در تاریخ 31 تیر 34 تسلیم مجلس شده از این تاریخ قابل اجراست و نسبت به آنچه تاکنون اجرا شده قطعى و واریز شده محسوب گردد و نسبت به موادى که تا این تاریخ مورد اعتراض واختلاف است طبق آیین‌نامه سابق رفتار خواهد شد. محمدرضا خرازى.

خرازى- در تاریخ 6 تیر ماه هذه‌السنه در کمیسیون مشترک مجلسین قانون تعرفه گمرکى به تصویب رسید در متن قانون قید است که دولت مکلف است بعد از 15 روز آیین‌نامه اجرایى این قانون را بیاورد و تسلیم کمیسیون کند و همین قدر که در ظرف مدت مقرر تسلیم کرد این آیین‌نامه را اجرا کند و مطابق این قانون باید 21 تیرماه دولت این آیین‌نامه را بیاورد که اجرا کند ولى 31 تیرماه آورد و تسلیم کرد، الان هر عملى که گمرک ودولت بکند برخلاف قانون است و به محاکم که بروند دولت محکوم می‌شود و خسارت و جریمه و همه چیز خواهد داد، بنده پیشنهاد کردم این قانون از این تاریخ قابل اجرا باشد و آنچه هم تاکنون دولت گرفته قطعى و قابل اجرا باشد و نسبت به آن چه مابه‌الاختلاف است طبق قانون قدیم رفتار شود این به نفع دولت است براى این که این یک خلاف قانونى است و مردم از دست دولت می‌روند و در محاکم دولت رامحکوم می‌کنند.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى (فروهر)- بنده تصور می‌کنم اگر بنا باشد در ظرف ده دقیقه پنج دقیقه با یک پیشنهاد ما اساس موجودى که مشغول کار است به همش بزنیم، پس اصلاً قانون و قانون‌گذارى اجازه بدهید حضورتان عرض کنم هیچ فلسفه‌اى ندارد، این موضوعى نیست که فوراً و آناً فقط به عنوان این که چرا به جاى 21 تیر ماه 31 تیرماه آورده‌اند این کار را ما کان لم یکن تلقى کنیم و چیز عجیب‌تر این است که آن چیزى را که می‌گوییم بد است بعداً هم همان اجرا شود وآن وسط هم تبعیضى هم قایل شویم. درست ملاحظه بفرمایید، این پیشنهاد نه مقدمه‌اش نه مؤخره‌اش هیچ کدام با هم وفق نمی‌دهد، چون این را 31 تیر ماه داده‌اند بد است ولى چون به عقیده بنده خوب است از حالا اجرا شود و چون قسمتى را عمل کرده‌اند پس ندهد و یک قسمتى را که عمل نکرده‌اند تابع قوانین قدیم بکنیم، یک پیشنهادهایى به عقیده بنده به هیچ وجه من‌الوجوه قابل قبول نیست و اساس یک دستگاهى را به هم می‌زند (بزرگ ابراهیمى- بنده مخالفم).

خرازى- پس گرفتم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره مربوط به تأسیس مدارس حرفه‌اى به علت نقص آن حذف شود.

قنات آبادى.

نایب رئیس- این در موقعش رأى گرفته می‌شود. آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- بنده از آقایان نمایندگان محترم نسبت به تأسیس مدارس حرفه‌اى و روستایى که توجه مخصوصى می‌فرمایند خیلى تشکر می‌کنم، زیرا که این یک قسمتى از برنامه‌هاى وزارت فرهنگ است و اغلب هم با پیشنهادهاى مختلف این را تأیید می‌کردند و این پیشنهادى که امروز به تصویب رسیده و بنده حاضر نبودم که توضیحاتى عرض کنم، خوشبختانه آقاى وزیر بهدارى مطالبى فرمودند، بنده در تأیید توضیحات ایشان چند کلمه‌اى عرض می‌کنم، اعتبارى که به ارت فرهنگ علاوه شده تصویب فرمودید که ما معادل این اعتبار را از بودجه وزارت فرهنگ صرف تأسیس مدارس حرفه‌ای و روستایى بکنیم، اولاً باید عرض کنم این اعتبارى که به وزارت فرهنگ علاوه شده براى مخارج خاصى است یک رقم بزرگ این براى ترمیم حقوق معلمین است که به موجب قانون آذر 33 باید به آن‌ها داده شود یک قسمت از این اعتبار بابت تفاوت قیمت ارزى است که به محصلین مقیم خارجه داده می‌شود و یک قسمت ارتباط دارد به کمک مدارس ملى براى توسعه مدارس ملى و کمک به بودجه دولت و سبک کردن با وزارت فرهنگ است براى تعلیمات عمومى یک قسمت هم مربوط است به تکمیل کلاس‌هاى دبستان‌ها و تأسیس دبستان این اعتبار داده شده است به وزارت فرهنگ حالا اگر بخواهیم عین این اعتبار را صرف مدارس حرفه‌اى بکنیم (مهندس جفرودى- چنین پیشنهادى نیست) از کجا تأمین  کنیم؟ اگر بخواهیم معادل این اعتبار را بنویسیم که صرف این کار بشود پس باید مدارس عمومى را تعطیل کنیم و آیا تعطیل تأسیسات و مدارس حرفه اى عملى هست؟ براى این که مدرسه حرفه‌اى کارگاه می‌خواهد ماشین و ادوات و لوازم کار می‌خواهد واز همه مهم‌تر معلم می‌خواهد، ما الان یک برنامه‌اى تنظیم کرده‌ایم براى تربیت معلم، براى تهیه کارگاه و مشغول این کار هستیم، در سال جارى در 7 نقطه کشور 7 مدرسه حرفه‌اى ایجاد کردیم که همه مجهز به ماشین‌آلات و لوازم هستند و خوشبختانه حسن استقبال هم شده عده‌اى مدارس روستایى تأسیس کرده‌ایم و این برنامه را اضافه خواهیم داشت، بنده استدعا می‌کنم آقایان در مورد این تجریه‌اى که رسیده موافقت نفرمایند، مخصوصاً آقاى مهندس جفرودى با اطمینانى که بنده به ایشان دادم و مجدداً هم عرض می‌کنم براى ایجاد مدارس حرفه‌اى با یک مقدمه‌اى داریم پیش می‌رویم، این که بگوییم این مبلغ معین را صرف این کار بکنیم به عقیده بنده عملى نیست مگر این که بگوییم که تابلو این مدارس را بردارند به جایش یک تابلو دیگر بگذاریم که مدرسه حرفه‌اى است، اگر این است به عقیده بنده عملى نیست این است که استدعا می‌کنم صرف‌نظر بکنید.

نایب رئیس- ایشان نمی‌توانند صرف نظر کنند باید موقعش رأى گرفت. آقاى مخبر توضیح دارید؟

مسعودى (مخبر کمیسیون)- دو موضوع بود که در موقع طبع در بودجه از چاپ افتاده، یکى بودجه تأسیس مجلس شوراى ملى است که مبلغ دو میلیون تومان است یکى پانصد هزار تومان بودجه سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى است، سابقاً این سازمان 6 میلیون تومان بودجه داشته واز روز تأسیس 500 هزار تومان در همه بودجه‌ها علاوه بوده وا ین مؤسسه هم روبه ترقى و تکامل رفت و خدماتش مورد نظر همه آقایان شده است، جناب آقاى وزیر دارایى موافقت فرمودند که 6 میلیون تومان سابق باشد، این را خواستم عرض کنم که این دو مورد را توجه داشته باشند که موقع رأى

+++

این دو قلم را که از قلم افتاده اصلاحش کنیم.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (فروهر)- بنده نظرات و توضیحات آقاى مخبر کمیسیون را تأیید می‌کنم از نظر این که اولاً دو میلیون تومان بودجه ساختمان مجلس که گویا در ضمن بودجه مجلس هم تصویب شده است متأسفانه از قلم افتاده است و این‌جا اضافه می‌شود پانصد هزار تومان هم براى سازمان شاهنشاهى اضافه می‌شود بنابراین در آن جمع ماده واحده 2 میلیون و پانصد هزار تومان یعنى 25 میلیون ریال بر رقم خرج افزوده خواهد شد این توضیح را خواستم عرض کنم.

2- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.

نایب رئیس- پیشنهادها تمام شده، بودجه هم تمام شد، به مجلس سنا فرستاده می‌شود مطابق آیین‌نامه از فردا تعطیل داریم. دستور جلسه آینده اولاً لایحه استخدام قانون پزشکان دوم لایحه ارجاعى از سنا مربوط به جاده سوم شمیران و سایر چیزها (کریمى- مال کمیسیون نظام) که در دستور جلسه است جلسه آینده روز سه­شنبه 14 فروردین ماه 1335 ساعت 9 صبح.

 (مجلس ساعت 5 ر 7 بعدازظهر ختم شد).

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:295057!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)