کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 227 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به هفتاد و پنج میلیون اعتبار کمک زلزله‌زدگان غرب

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به استخدام پاسبان و گارد شهری و ارسال به مجلس سنا

4- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ارجاع دعاوی مدنی به داوری

5- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه استخدام دو نفر مهندس برای راه‌آهن

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای احمد طباطبایی.

7- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور

8- طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه جدید

9- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیئت دولت به استان

10- معرفی تیمسار سپهبد باتمانقلیچ به وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر

11- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به واگذاری اراضی به بنیاد پهلوی از طرف شهرداری‌ها

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 227

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 20 شهریور ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به هفتاد و پنج میلیون اعتبار کمک زلزله‌زدگان غرب

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به استخدام پاسبان و گارد شهری و ارسال به مجلس سنا

4- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ارجاع دعاوی مدنی به داوری

5- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه استخدام دو نفر مهندس برای راه‌آهن

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای احمد طباطبایی.

7- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور

8- طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی راجع به تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه جدید

9- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیئت دولت به استان

10- معرفی تیمسار سپهبد باتمانقلیچ به وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر

11- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به واگذاری اراضی به بنیاد پهلوی از طرف شهرداری‌ها

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

 

 مجلس یک ساعت و 45 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید..

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: اسکندرى. امامى خویى. عرب‌شیبانى. خزیمه‌علم. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى. دکترامین. ثقةالاسلامى دکتر عدل. هدى. دکتر دادفر. سنندجى. اورنگ. دکتر سعید حکمت. اخوان زاده. دکتر عمید. صراف‌زاده. مهندس فروغى. عبدالحمید بختیار. دکتر اصلان افشار. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. مشار. ذوالفقارى. مشایخى. دولتشاهى. بوربور. اریه. سعیدى. دکتر آهى. دکتر نفیسى. دادگر. قراگزلو. شادلو. دکتر حسن افشار. بزرگ‌نیا. مهندس ظفر. مهندس فیروز. سالاربهزادى. جلیلى. امیدسالار. حشمتى. سراج حجازى. تیمورتاش. دکتر ضیایى. دولت‌آبادى. اکبر. قرشى. فرود. دکتر فریدون افشار. اسفندیارى. عامرى. کدیور. برومند. بهبهانى. قوام. قبادیان. عمیدى نورى. دکتر نیرومند. خرازى.

غائب‌ بى‌اجازه- آقاى طاهرى.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- اخذ رأى و تصویب گزارش مربوط به هفتاد و پنج میلیون اعتبار کمک به زلزله‌زدگان غرب.

رئیس- نامه مجلس سنا راجع به اعتبار به زلزله‌زدگان نهاوند قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 16475- 8/6/37 دولت راجع به اجازه اعطاى مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودى پذیره نفت براى کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحى غرب که طى مرقومه شماره 21377- 11/6/1337 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق العاده روز شنبه پانزدهم شهریور ماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسید.

اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى براى اخذ نهایى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نائب ‌رئیس مجلس سنا- محمدعلى وارسته‏

رئیس- آقاى دولتشاهى مطلبى داشتید؟

دولتشاهى- عرضى ندارم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود نسبت به همین لایحه‌ای که از سنا برگشته با ورقه آقایان موافقین رأى سفید خواهند داد  (اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى جلیل‌وند (منشى) اعلام و درمحل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: مهندس بهبودى. ساگینیان. عماد تربیتى. صادق بوشهرى. قنات‌آبادى. باقر بوشهرى. ابتهاج. مهران. مهندس هدایت. دکتر جهانشاهى. سلطان‌مراد بختیار. مهندى فروهر. عباسى. غضنفرى. دکتر وکیل. سارمى. امیدسالار. علامه. بیات‌ماکو. دکتر دیبا. یارافشار. رامبد. محمودى. رستم امیربختیار. قوام. بوربور. اردلان. استخر. دولتشاهى. احمد طباطبایى. دکتر رضایى. ارباب. فخر طباطبایى. توماج. دادگر. دکتر اسدى. دکتر حسن افشار. دکتر عمید. خلعتبرى. دیهیم. حکیمى. عرب‌شیبانى. مرتضى حکمت. دهستانى. دشتى. گیو. فرود. مهندس سلطانى. مهندس دهستانى. جلیل‌وند. فضایلى. اعظم‌زنگنه.

 (آراء مأخوذه شماره شد 50 ورقه سفید موافق، یک ورقه سفید بى‌اسم بود).

رئیس- لایحه اعتبار کمک به زلزله‌زدگان با پنجاه رأى به تصویب رسید.

+++

اسامى موافقین- آقایان: استخر. عزیز اعظم‌زنگنه. ابتهاج. دهقان. مهندس سلطانى. مهندس هدایت. مهندس دهستانى. جلیل‌وند. مرتضى حمکت. فضایلى. قوام. رامبد. احمد طباطبایى. یارافشار. محمودى. علامه وحیدى. سلطان‌مراد بختیار. دکتر جهانشاهى. احمد مهران. ساگینیان. مهندس بهبودى. عرب‌شیبانى. عباسى. قنات‌آبادی. غضنفرى. مهندس فروهر. محمدباقر بوشهرى. صارمى. دکتر وکیل. بیات‌ماکو. دکتر دیبا. صادق بوشهرى. عماد تربیتى دشتى. گیو. دکتر رضایى. بوربور. دادگر. امیدسالار. اردلان. دکتر اسدى. ارباب. دولتشاهى. رستم امیربختیار. حکیمى. دکتر عمید. دیهیم. فخر طباطبایى. دکتر حسن افشار. توماج.

ورقه بى‌اسم علامت امتناع یک برگ.

3- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به استخدام پاسبان و گارد شهرى و ارسال به مجلس سنا.

رئیس- شور دوم لایحه استخدام پاسبان و گارد شهرى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

کمیسیون امور استخدام درجلسه 19 خرداد ماه 1337 با حضور آقاى معاون وزارت کشور به شور دوم لایحه استخدام پاسبان گارد شهرى و خدمتگزار جزء رسیدگى خبر شور اول را عیناً تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به شهربانى کل کشور اجازه داده می‌شود به جاى مستخدمین جزیى که به علل فوت و اخراج و بازنشستگى محل آنها بلامتصدى گردیده و اعتبار آن در بودجه شهربانى کل محفوظ می‌باشد و در آتیه نیز پست آنها خالى می‌شود در همان محل خدمتگزار جزء استخدام نماید همچنین براى حفظ انتظامات و صندوق وزارتخانه‌ها و سایر ادارات دولتى و بنگاه‌هاى ملى که ضمن تأمین و تعهد پرداخت کلیه حقوق و مزایا از بودجه خود پیشنهاد استخدام پاسبان را می‌نماید پاسبان گارد شهرى استخدام شود.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران.

رئیس- گزارش کمیسیون کشور هم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشود در جلسه 16 تیر ماه 1337 لایحه استخدام پاسبان گارد شهرى و خدمتگزار جزء را با حضور آقاى معاون وزارت کشور براى شور دوم مطرح و خبر کمیسیون امور استخدام را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد. مخبرکمیسیون کشور- رامبد.

رئیس- ماده واحده مطرح است در برگ موافق و مخالف کسى نام‌نویسى نکرده مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به همین لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصوب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

4- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به ارجاع دعاوى مدنى به داورى

رئیس- گزارش کمسیون دادگسترى راجع به ارجاع دعاوى مدنى به داورى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسات متعدد با حضور آقاى دکتر هدایتى وزیر دادگسترى و آقاى دکتر عاملى معاون وزارت دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به ارجاع دعاوى مدنى به داورى را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات لازم با اصلاحاتى مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده 1- درمورد کلیه دعاوى مدنى که قبل از پایان سال 1336 شمسى در دادگاه‌هاى دادگسترى مطرح گردیده و به حکم قطعى منتهى نشده است هر یک از اصحاب دعوى که تا تاریخ مزبور در دعوى شرکت داشته می‌تواند از داد گاه تقاضاى ارجاع امر را به داورى بنماید در این صورت اگر دعوى قانوناً قابل ارجاع به داورى باشد دادگاه مکلف است به تقاضاى مزبور فوراً و خارج از نوبت رسیدگى و قرار ارجاع دعوى را به داورى صادر و طرفین را براى تعیین داور احضار نماید.

دادگاه چنانچه طرفین در موعد مقرر در انتخاب یک نفر داور تراضى نمایند داور مزبور را انتخاب می‌کند و در صورت عدم تراضى هر یک از طرفین یک داور تعیین می‌نماید و اگر در انتخاب داور مشترک تراضى ننمودند دادگاه از بین سه نفر که براى داورى در نظر می‌گیرد یک نفر را به قید قرعه به سمت داور مشترک انتخاب خواهد نمود هر گاه یکى از طرفین بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردید یا داور اختصاصى خود را معین نکرد دادگاه داور طرف غایب یا ممتنع را به طریق فوق به قید قرعه تعیین و ابلاغ می‌نماید.

طرف غایب یا ممتع حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ به جاى داورى که دادگاه براى او تعیین کرده است داور اختصاصى خود را تعیین و به دادگاه معرفى نماید که با شرکت داور معرفى شده جلسه داورى تشکیل و رسیدگى خواهد شد والا جلسه داورى با شرکت داور تعیین‌شده به قید قرعه از طرف دادگاه تشکیل و رسیدگى خواهد شد.

تبصره 1- دعاوى مربوط به سفته و چک و برات قابل ارجاع به داورى اجبارى نیست مگر با تراضى طرفین.

تبصره 2- کسانی که طبق این قانون به قید قرعه به سمت داورى انتخاب می‌شوند باید علاوه بر شرایط مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسى مدنى به تشخیص دادگاه داراى حسن شهرت و بصیرت و اطلاع در سنخ دعوى بوده باشند.

تبصره 3- مادتین 676 و 677 قانون آیین دادرسى مدنى به قوت خود باقى است و در مورد ماده 677 هرگاه دعوى در موعد مقرر در ماده مذکور رجوع به داورى نشده باشد به تقاضاى هریک از طرفین دادگاه مکلف است طبق این قانون قرار ارجاع به داورى صادر نماید.

تبصره 4- داور یا داوران باید حکم خود را ظرف مدتى که در قرار دادگاه تعیین شده صادر و به دفتر دادگاه صادرکننده قرار تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تبصره 5- در مورد دعاوى بالا تقاضاى ارجاع امر به داورى برطبق این قانون ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون پذیرفته است و چنانچه بعد از آن تاریخ تقاضایى بشود پذیرفته نخواهد بود.

تبصره 6- دعاوى ناشیه از خسارات و ضرر و زیان ناشیه از جرم وقتى بر طبق این قانون قابل اجرا به داورى است که حکم نهایى جزایى صادر شده ودر مورد دعواى مدنى هنوز حکم نهایى صادر نگردیده باشد.

تبصره 7- هیچ یک از کارمندان شاغل دادگسترى را در دعاوى مطروحه در دادگسترى نمی‌توان به قید قرعه براى داورى انتخاب نمود و دادرسانى را که دعوى در نزد آنان مطرح است حتى با تراضى طرفین هم نمی‌توان به داورى انتخاب نمود.

ماده 2- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

از طرف مخبر کمیسیون دادگسترى- فخر طباطبایى.

رئیس- کلیات این لایحه مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است، آقاى مهندس هدایت.

منهدس هدایت- بنده می‌خواستم استدعا کنم که جناب آقاى فخر طباطبایى در این لایحه یک توضیحى لطف کنند تصور می‌کنم که نظر وزارت دادگسترى این باشد که با ارجاع بعضى از دعاوى به محاکم از بار محاکم کم بکند در تمام دنیا مرسوم است که تا آنجایى که میسر باشد یعضى از دعاوى را از طریق داورى رسیدگى و حل بکنند بنده می‌خواستم عرض کنم که یک دفعه که این کار را کردیم در آتیه بسیار نزدیکى باز مبتلا به همین موضوع خواهیم شد چرا این موضوع را تعمیم به آینده نکنیم اگر این کار خوب است علت این که این موضوع را در آینده تعمیم نداده‌ایم و دادگاه‌ها را مکلف نکرده‌ایم که دربعضى از موارد اگر یکى از اصحاب دعوى بخواهد کار را به دادرسى مراجعه بکند دیگرى هم ملزم به قول باشد چه بوده است اگر این کار خوب است چرا براى آینده نمی‌کنیم اگر این کار خوب نیست پس چرا راضى شدید که یک همچو امرى را به دادرسى مراجعه بفرمایید بنده استدعا می‌کنم که توضیحى بفرمایید.

رئیس- آقاى فخر طباطبایى.

فخر طباطبایى- عرض کنم جناب آقاى وزیر دادگسترى تشریف ندارند و بنده که از طرف مخبر کمیسیون دادگسترى گزارش امضا کرده بودم توضیحاتى خدمت آقاى مهندس هدایت عرض می‌کنم عرض کنم نظر ایشان در اصل قضیه این است که چرا این داورى براى همیشه نباشد اصولاً این یک قانونى است که وزارت دادگسترى براى این که این پرونده‌هایى که انباشته شده و قاضى کافى ندارد براى این که جواب احتیاجات فعلى را بدهد آورده است در واقع مسکنى است براى احتیاجات فعلى که با این لایحه از قضاوت اشخاصى که مهیا براى قضاوت هستند ولى خارج از دستگاه دادگسترى هستند به این شکل از این لایحه داورى استفاده می‌کند و اصولاً طرح دعوا و حل و فصل آن با دادگسترى است و نمی‌توانیم یک همچو قانونى یعنى داورى اجبارى براى همیشه داشته باشیم ولى البته قانونى فعلاً هست که داورى اختیارى است که براى در موارد به خصوص در آیین دادرسى مدنى پیش‌بینى شده که اگر طرفى تقاضاى داورى کرد و طرف دیگر هم با این تقاضا موافقت داشت به توافق و تراضى یکدیگر می‌توانند دعوای‌شان را به داورى ارجاع بکنند ولى داورى اجبارى یک جریانى است مستثنى از این قاعده کلى. این لایحه داورى که جناب آقاى وزیر دادگسترى تقدیم مجلس کرده‌اند داورى اجبارى است به محض این که یک نفر تقاضا کرد آن طرف خواه بخواهد یا نخواهد باید دعوایش با داورى حل و فصل بشود فلسفه‌اش هم این است که وزارت دادگسترى با یک واقعیتى مواجه شده است و این واقعیت این است که این قضاوت و این دستگاه با وضع فعلى جواب همه پرونده را نمی‌دهد البته ما در کمیسیون خدمت‌تان عرض

+++

 کردیم و اینجا هم تذکر می‌دهیم این لایحه به تنهایى کافى نیست می‌بایستى براى آینده فکرى کرد که وزارت دادگسترى هم گسترش پیدا بکند به موازات توسعه و گسترش سایر وزارتخانه‌ها و وزارت دادگسترى هم باید تشکیلاتش طورى باشد که جواب احتیاجات مردم را بدهد تا بعداً دیگر محتاج به تقدیم لایحه داورى اجبارى نباشد (احسنت).

رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- بنده اصولاً با این لایحه مخالف هستم و دد رکمیسیون دادگسترى هم مخالفت اصولى خود را عرض کردم چون بر طبق قانون اساسى مرجع تظلمات عمومى دادگسترى است و علت این که امروز مخالفتم را با دلایل بیان نمی‌کنم براى این است که دیدم و احساس می‌کنم که روزى که این آقاى دکتر هدایتى وزیر دادگسترى به دادگسترى آمده‌اند حقیقتاً با یک جدیت و با یک علاقه و دلسوزى به خصوصى براى دادگسترى دارند کار می‌کنند و خودش و عده‌اى در مطالعه هستند که راه‌هایى پیدا بکنند که جریان کند محاکمات در آینده سریع باشد و در نتیجه همان فکر خوب و با حسن نیت است که ایشان این طرح را تقدیم مجلس شوراى ملى کردند در کمیسیون هم بحث زیاد شد البته اکثریت تأیید کردند علت این که بنده اینجا خواستم چند کلمه عرض کنم این است که در شور دوم اگر عرایضى عرض کردم آقایان دانسته باشند که من اصولاً با این لایحه مخالفم و شاید در این مدت بین شور اول و دوم جناب آقاى وزیر دادگسترى را بتوانم متقاعد بکنم از این نظر که مقصود ایشان با این لایحه تأمین نخواهد شد و در این لایحه تجدید نظر بفرمایند والا در شور دوم به تفصیل مطالبى عرض خواهم کرد و شاید در کمیسیون هم بتوانم همکاران محترم را قانع بکنم ک هاین لایحه یک قدرى به تأخیر بیفتد تا شاید بیش‌تر مطالعه بشود و فعلاً بیش از این عرایضى نمی‌کنم که لایحه جریانش را طى بکند و در کمیسیون انشاء‌الله به طور تفصیل دلایل خودم را عرض خواهم کرد از این نظر که جناب آقاى دکتر هدایتى نظرى که دارند با این لایحه موفق نخواهند شد وحیف است که ایشان واقعاً با این حسن نیتى که دارند عملى بکنند که بعد از شش ماه ببینیم که موفق نشده‌اند.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به قانون ارجاع دعاوى مدنى به داورى اضافه شود.

کلیه دعاوى مدنى ارجاع به داورى اعم است از دعاوى دولت بر مردم و بالعکس و دعاوى مردم بر مردم.

مهدى ارباب.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره 2 ماده یک قانون داورى این جمله اضافه شود وزارت دادگسترى عده لازم داوران مزبور را همه ساله تهیه و در اختیار دادگاه‌ها خواهد گذارد.

ارسلان خلعتبرى.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که به تبصره لایحه داورى جمله ذیل اضافه شود:

هرگاه داورها در مدت قانونى رأى صادر نکنند دادگاه نسبت به دعوى رسیدگى خواهد نمود

ارسلان خلعتبرى.

رئیس- پیشنهادات به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.

ماده 2- وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

رئیس- لایحه با پیشنهادات به کمیسیون فرستاده می‌شود.

5- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجاره استخدام دو نفر مهندس براى راه‌آهن‏

رئیس- گزارش از کمیسیون راه راجع به استخدام دو نفر مهندس مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون راه در جلسه مورخ 24 بهمن ماه 1336 لایحه شماره 16195 دولت راجع به استخدام دو نفر از آقایان مهندس والتر نیهوس و مهندس گوت لیب کریستین متخصص راه‌آهن با حضور آقاى وزیر راه مطرح و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- به وزارت راه اجازه داده می‌شود به منظور شروع کارهاى ساختمانى راه‌آهن دولتى ایران در تونل نمک دو نفر آقایان مهندس والتر نیهوس و گوت‌لیب کریستین متخصصین ساختمان راه‌آهن و تونل تبعه دولت فدرال سویس را با حقوق مزایاى متعلقه به شرح زیر براى مدت یک سال استخدام و قرارداد لازم با نامبردگان مبادله نماید.

1- مهندس والتر نیهوس ماهیانه (60000) شصت هزار ریال حقوق ریالى و بلیط رفت و برگشت هواپیما

2- مهندس گوت‌لیب کریستین ماهیانه پانزده هزار ریال حقوقو ریالى و بلیط رفت و برگشت با هواپیما.

تبصره- پیمان استخدام آقایان مهندس والتر نیهوس و کریستین با رعایت قانون مصوب عقرب 1301 مبادله و در صورت مداخله نامبردگان در امور سیاسى و اجتماعى بدون هیچ‌گونه حقى پیمان استخدامى آنها لغو خواهد شد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به استخدام دو نفر آقایان مهندس والتر نیهوس ومهندس گوت‌لیب کریستین متخصص راه آهن را با حضور آقاى وزیر راه مورد رسیدگى قرار دادهه ماده واحده پیشنهادى دولت را عینا تصویب نمود واینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى تقدیم میدارد.

مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلى مسعودى.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى. کمیسیون امور خارجه در جلسه 22 تیر ماه 1337 لایحه دولت راجه به استخدام دو نفر آقایان مهندس والتر نیهوس و گوت لیب کریستین متخصص راه‌آهن را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد رسیدگى قرار داده گزارش کمیسیون راه را تأیید و تصویب نمود اینک خبر آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون امور خارجه- خزیمه‌علم.

رئیس- شور اول لایحه است. کلیات مطرح است در کلیات کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده مطرح است، کسى اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده بنابراین براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى احمد طباطبایى.

رئیس- آقاى طباطبایى بفرمایید.

احمد طباطبایى- سؤالى است از دولت تقدیم می‌کنم.

7- شور اول گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور

رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون سازمان امنیت مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى

کمیسیون نظام در جلسه پنجم تیر ماه 1337 باحضور آقاى وزیر جنگ به لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور رسیدگى و پس از مذاکراتى مواد مصوب مجلس سنا را عیناً مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده اول- در مورد بزه‌هاى مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب بیست و نهم اسفند ماه 1335 هر گاه متهم نظامى یا کارمند نیروهاى مسلح شاهنشاهى باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در قانون 123 قانون دادرسى و کیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.

ماده دوم- مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمره ضابطین نظامى محسوب می‌شوند.

از طرف مخبر کمیسیون نظام‌وظیفه- رامبد.

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور در جلسه 22 مرداد ماه 1337 با حضور آقاى معاون وزارت جنگ لایحه اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکرات خبر کمیسیون نظام را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور- رامبد

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در چندین جلسه با حضور آقایان وزیر جنگ و وزیر دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون سازمان امنیت و اطلاعات کشور را رسیدگى و پس از مذاکرات مفصل و توضیحات آقاى وزیر جنگ عین مواد مصوب مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آنرا در تأیید خبر کمیسیون نظام تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون دادگسترى- فخر طباطبایى.

رئیس- کلیات مطرح است چون کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده اول- در مورد بزه‌هاى مصرح در قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب بیست و نهم اسفند ماه 35 هرگاه متهم نظامى یا کارمند نیروى مسلح شاهنشاهى باشد وظیفه ضابطین به عهده اشخاص مندرج در ماده 123 قانون دادرسى و کیفر ارتش و مأمورین سازمان ضداطلاعات خواهد بود.

رئیس- کسى در این ماده اجازه

+++

 صحبت نخواسته است ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- مأمورین سازمان ضداطلاعات در زمره ضابطین نظامى محسوب می‌شوند.

رئیس- چون در این ماده هم کسى اجازه نخواسته است براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

8- طرح وتصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه جدید

رئیس- طرحى که آقایان نمایندگان داده‌اند راجع به تأسیس دانشگاه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاکنندگان ذیل ماده واحده را به عنوان طرح تقدیم و تقاضاى یک فوریت را می‌کنیم:

ماده واحده- دولت مکلف است در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تأسیس یک دانشگاه مجهز را در کشور تقدیم مجلس نماید و هزینه آن را از محل باقیمانده پذیره 25 میلیون دلارى نفت تأمین کند. این دانشگاه باید داراى وسایلى باشد که همه ساله از آن تعداد کافى پزشک و مهندس فارغ‌التحصیل گردد.

مهندس جفرودى. دکتر امیر اصلان. افشار. یارافشار. دکتر سعید حکمت. مهندس شیبانى. دکتر اسدى. عبدالحمید بختیار. ساگینیان. مهندس دهستانى. مهندس فروهر. مهندس فیروز. بیات‌ماکو. علامه وحیدى. قراگزلو. عباسى. مهندس هدایت. فضایلى. دکتر عمید. بهبودى. رستم امیربختیار. تیمورتاش. مهندس فروغى. دکتر دیبا. رامبد.

رئیس- فوریت این طرح مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به کمیسیون ارجاع می‌شود.

9- بیانات آقاى نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیئت دولت به استان دهم‏

رئیس- آقاى نخست‌وزیر فرمایشى دارید بفرمایید.

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده می‌خواستم از فرصت استفاده کنم البته به طور اختصار جریان پنجمین مسافرت هیئت دولت یعنى مسافرت به استان دهم را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم. البته همین طورى که آقایان مستحضر هستند این مسافرت‌ها که بالاخص بر حسب امر و اراده شاهنشاه انجام می‌شود بى‌اندازه مفید بوده است چه براى دولت و چه براى استان‌ها، در هر استانى که دولت رفته است با طبقات مختلف آن استان تماس گرفته و این تماس با طبقات بى‌اندازه مفید بوده است براى این که هم دولت از نردیک به نیازمندی‌ها و احتیاجات مردم آن استان واقف شده است و از طرف دیگر هم مردم دانسته‌اند که طرز فکر دولت چیست و ممکنات ومقدوراتى که دولت در اختیاردارد از چه قرار است وخیال می‌کنم که این تماس‌هاى نزدیک بین دولت و اهالى هر استانى بى‌اندازه مفید است (صحیح است) و خیلى از مشکلات کارها را حل می‌کند، آخرین استانى که مورد بازدید هیئت دولت قرار گرفت استان دهم (اصفهان) بود و بنده اول وظیفه خودم می‌دانم که از میهمان‌نوازى‌ها و پذیرایى بسیار گرم اهالى آن استان در پشت این تریبون سپاسگزارى بکنم، البته برنامه ما بسیار مفصل بود و اقداماتى هم که شده است ضمن گزارش مفصلى که تهیه شده به اختیار جراید گذارده خواهد شد و بعداً هم به مجلس می‌فرستیم که به استحضار آقایان نمایندگان برسد لذا بنده زیاد نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم و تصدیع بدهم ولى رئوس اقداماتى را که در این استان شده است و نتایجى که از این مسافرت گرفته شده است به عرض می‌رسانم، روز اول مسافرت ما در اصفهان تماس با طبقات مختلف و کارمندان ادارات بود که در آنجا برنامه دولت و طرز کار دولت را به استحضار همه نمایندگان طبقات مختلف رساندیم و مخصوصاً به کارمندان دولت متذکر شدیم که وظیفه اول آنها عبارت است از انجام کارهاى مشروع مردم هر کار مشروعى که دارند هر کس که باشد باید در اسرع اوقات انجام بشود با نهایت حسن سلوک و نزاکت با تقاضاهایى که نامشروع نیست فوراً موافقت کنند و انجام دهند و اگر تقاضایى نامشروع است و یا این که خودشان خیال می‌کنند مشروع است ولى با مقررات وفق نمی‌دهد آنها را هم بفرمایند که این تقاضا نامشروع است روز بعد البته بلافاصله مسافرت ما روى نقاط مختلف آن استان شروع شد به ترتیب از شهرستان‌هاى اردستان نائین یزد بازدید به عمل آمد و در هر یک از این نقاط از تأسیسات فرهنگى، بهداشتى و سایر قسمت‌ها بازدید کردیم و هر نواقصى که داشت یادداشت کردیم البته بسیارى از تقاضاها موضوعات خیلى کوچکى بود ولى چون از نظر محلى و عمومى بسیار مهم بود تا آنجایى که مقدور بود حل و فصل شد به این ترتیب یک قسمت از گرفتاری‌هایى که شاید به نظر کوچک مى‌آمد ولى در حقیقت خیلى بزرگ بود رفع شد روز دوم مسافرت ما از یزد مستقیماً به فریدن رفتیم وبا طبقات مختلف تماس گرفتیم و از بخش‌هاى مختلف آنجا هم عده‌اى به مرکز بخش آمدند و گرفتاری‌های‌شان رابه عرض دولت رساندند موضوعى که در فریدون مورد توجه دولت قرار گرفت موضوع خشکسالى و آفت بود و کشاورزان آنجا احتیاج مبرمى به بذر داشتند براى کشت تابستان همچنین در قسمت‌هاى شهرکرد و یک قسمت از دهات اطراف شهرضا هم این موضوع مبتلا به کشاورزان بود که البته دولت تصمیم گرفت به وسیله شعبه بانک کشاورزى بذر کافى در اختیار کشاورزان بگذارد یعنى براى مدت یک سال تا بذر داشته باشند و فوراً به کشت خودشان ادامه بدهند و این بذر راهم اداره غله خواهد داد با تصویب بانک کشاورزى و این یکى از گرفتاری‌هاى آن منطقه بود که به این ترتیب حل شد روز سوم مسافرت ما به شهرضا بود و در آنجا ادارات فرهنگ و بهدارى آنجا تمام ادارات مخصوصاً این دو اداره بى‌اندازه مرتب و منظم بودند و مرد هم از آنها راضى بودند و خیلى خوب کار می‌کنند از شهرضا به بروجن رفتیم و از آنجا به شهرکرد و تمام مناطق را دیدیم روز چهارم مسافرت به نجف‌آباد و سده رفتیم بخش نجف‌آباد در حدود 40 هزار نفر جمعیت دارد و بخش سده در حدود صد هزار نفر جمعیت دارد و یکى از بخش‌هاى خیلى حاصلخیز است و مردم فعالى دارد یکى از تقاضاهایشان این بود که این بخش به شهرستان تبدیل شود و چون اهالى تقاضا داشتند و تقاضای‌شان مشروع‏ بود به تصمیم هیئت دولت تبدیل به شهرستان شد و از مزایاى شهرستانى استفاده خواهند کرد و به این ترتیب اهالى این قسمت هم از این اقدام دولت بسیار خوشحال بودند روز آخر هم در خود اصفهان ماندیم تقاضاهایى را که دولت یادداشت نموده بود رسیدگى کرد و تصمیماتى گرفت در ضمن یک کارهاى اساسى دیگر هم انجام گرفت یکى ساختمان یک بیمارستان 300 تختخوابى براى کارگران که در حدود 10 میلیون تومان تمام خواهد شد و مجهز خواهد بود به آخرین وسایل فنى در همان روز بنام اعلیحضرت همایون شاهنشاهى کلنگش به زمین زده شد و به زودى پس از انجام مناقصه شروع به کار خواهد شد یکى دیگر از اقدامات شروع ساختمان آسایشگاه بود یکى از مردمان خیر آن منطقه به اسم آقاى فروغى مقدارى زمین در اختیار وزارت بهدارى گذاشته بود و این ساختمان هم پس از انجام تشریفات شروع خواهد شد و امیدواریم در کمتر از یک سال این آسایشگاه در اختیار مردم گذاشته شود البته بازرسى و سرکشى به تمام تأسیسات صنعتى و کارخانجات انجام شد و باید به عرض آقایان محترم برسانم که از محل پشتوانه اسکناس استان دهم شاید در حدود 50 میلیون تومان استفاده خواهد کرد به طوری که به یکى از کارخانجات کارخانه سیمان مبلغى دیگر از محل پشتوانه وام داده شده است این کارخانه توانست یک سال زودتر از آن موقعى که مقرر بود شروع به کار کند فعلاً در روز 200 تن سیمان محصول این کارخانه است و طورى ترتیب داده شده که می‌تواند این مقدار را تا 400 تن برساند و البته در سال‌هاى گذشته در اصفهان کارخانجات جدیدى تأسیس شده است و خود این نشان می‌داد که مردم فعال این منطقه بى‌اندازه علاقه‌مند هستند که کارهای‌شان به خوبى انجام شود و مخصوصاً باید به عرض آقایان برسانم که برقرارى امنیت در مملکت باعث این شده است که عموم مردم به یک فعالیت‌هاى فردى و صنعتى و اجتماعى پرداخته‌اند و به این ترتیب مملکت در تحت توجهات شاهنشاه معظم ما رو به ترقى است (صحیح است) در آنجا تماس پیدا کردیم با یکى از مردمان خیلى خیر به نام آقاى هراتى که در نتیجه تشویق آقاى احمد مهران نماینده محترم مجلس این شخص در حدود یک میلیون و خرده‌اى تومان خرج کرده و یک دبیرستان و دبستان بسیار خوبى ساخته و در اختیار فرهنگ گذاشته و آن روز این دبیرستان و دبستان را به وزارت فرهنگ واگذار کرد که از این عمل خیر آقاى هراتى سپاسگزارى می‌کنم مخصوصاً از آقاى احمد مهران نماینده محترم که مشوق این شخص بوده‌اند تشکر می‌کنم یکى از اتفاقاتى که در این مسافرت رخ داد و باعث تشویق هیئت دولت گردید اشتیاق زیادى است که مردمان استان‌ها به بازدید هیئت دولت دارند جزو برنامه ما آن طور که آقایان استحضار دارند براى این که وقت تلف نشود و به امور مردم رسیدگى کنیم این است که از طیارات ارتش استفاده شود و به وسیله طیارات کوچک ارتش این مسافرت‌ها انجام می‌شود البته بعضى جاها هست که نمی‌تواند طیاره برود یکى از جاهایى که به علل فنى و ضیق وقت نتوانسته بودند میدان طیاره را حاضر و آماده کنند نطنز بود به این جهت رفتن نطنز جزو برنامه ما نبود ولى روزى که ما به اردستان وارد شدیم دیدیم که یک عده زیادى خودشان را به نمایندگان اهالى نطنز معرفى کردند وتقاضا داشتند که هیئت دولت حتماً به نطنز برود توضیحاتى بهشان داده شد که این مسافرت‌ها اغلب با طیاره انجام می‌شود ولى وضع زمین اجازه نداده است که در آنجا فرودگاه ساخته بشود آنها قول دادند که این کار را خودشان انجام بدهند باید به استحضار آقایان محترم برسانم که در آنجا جماعتى در حدود سه هزار نفر از زن و مرد چند روزى و حتى شب‌ها تا نصف شب حتى با چراغ زنبورى کار کردند و میدان طیاره را آماده کردند تا هیئت دولت رفت به آنجا این نشانه بارزى است که مردم علاقه دارند و استقبال کرده‌اند از مسافرت هیئت دولت و برخلاف یک عده اشخاص منفى‌باف که هر عمل خوبى انجام می‌شود یک محملى براى آن درست می‌کنند مردم حق‌شناس و واقع‌بین این کشور به این لاطائلات توجه ندارند واقعیت را می‌بینند (صحیح است)

+++

 بایستى یک عده‌اى که درتهران نشسته‌اند و فقط منفى‌بافى می‌کنند صبح تا غروب با این که به حق یا ناحق از تمام مزایاى مملکت استفاده می‌کنند ولى کارى هم انجام نداده و نخواهند داد بروند به ولایات و ببینند مردم زحمت‌کش این مملکت‏ چقدر نسبت به شاهنشاه‌شان چقدر به کارهایى که شده است علاقه نشان می‌دهند و این نمونه بارزى است که باعث افتخار ما است و باعث این شده ما بیش‌تر تشویق بشویم همین عمل اهالى نطنز که سه هزار نفر زن و مرد تا نصف شب با چراغ زنبورى کار کردند براى اینکه میدان طیاره براى دولت حاضر بکنند که دولت بتواند برود آنجا این بزرگ‌ترین تشویقى است که از ما شد البته ذات شاهنشاه ضمن گزارشاتى که به عرض مبارک‌شان می‌رسید هیئت دولت را ضمن چهار دستخط تلگرافى تشویق و تأیید فرمودند و اظهار رضامندی فرمودند و البته قضاوت درباره ما اول با شاهنشاه است و بعد مردم ایران ما از صبح تا آن وقتى که قواى جسمانى ما اجازه می‌داد بدون این که به احدى منتى داشته باشیم براى این مملکت کار می‌کنیم این وظیفه ما است ما انتظار این را نداریم که در مقابل آن به ما پاداشى داده شود ما انتظار پاداشى نداریم ما تمام اوقات خودمان را با کمال صداقت صرف خدمت کردیم و پاداشى هم نمی‌خواهیم این وظیفه ما است هر کسى که وظیفه‌اى را قبول کرد بایستى با تمام قوا انجام بدهد (احسنت) بنابراین منتى به کسى نداریم اگر صبح زود از خواب بیدار می‌شویم عادتمان است از این مهمانى‌هاى شبانه بیزار هستیم و به این جهت می‌توانیم صبح زود بلند شویم و چون خیلى زود بلند می‌شویم بیش‌تر می‌توانیم کار بکنیم و اگر توفیقى حاصل شده است نتیجه کوشش و فعالیت ما است نتیجه جدیت ما است و پشتیبانى بدون حد و حصرى که شاهنشاه از ما می‌کنند و تشویقى است که ملت ایران از دولت به عمل مى‌آورد و بهترین نمونه‌اش همین عمل نظنزى‌ها است که بنده هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. در مراجعت به نظنز رفتیم بعد از نطنز هم پریروز به کاشان رفتیم در کاشان هم اقداماتى شده است در آنجا هم کمک‌هاى زیادى به صنایع شده است کارخانجات ریسندگى و نساجى آنجا توسعه پیدا کرده است. یک مرکز برق 3600 کیلوواتى مشغول نصب بودند که البته باید کمال استفاده را از آن بکنیم و در ضمن وضعیت کارگران هم بسیار خوب است و البته یکى از اقداماتى که دولت در اصفهان کرد رسیدگى به وضعیت کارگران کارخانجات بود که قسمتى از کارگران حداقل مزدشان به 35 ریال که فعلاً حداقل مزد است نمی‌رسید در نتیجه اقدامات دولت رؤساى کارخانجات حاضر شدند که حداقل مزد کارگران 35 ریال باشد به علاوه مقدارى نان که مجاناً داده می‌شود (صفارى- باز هم که است) البته میزانش کم است و باید این مسئله در کمیسیون خاصى حل بشود و از وظایف دولت خارج بود و این کمیسیون طبق قانون تعیین شده است وبایستى نماینده کارگر و کارفرما و نمایندة وزارت کار در آنجا بنشینند و این کار را انجام بدهند ولى نظر به این که دولت به توسعه کارخانجات علاقه دارد و به این ترتیب در آنجا کار پیشرفت بیش‌ترى پیدا خواهد کرد رؤساى کاخانجات به احترام دولت و با مذاکراتى که با آنها شد حاضر شدند ا ز 35 ریال حداقل دستمزد کم‌تر وجود نداشته باشد و به علاوه آن نانى که می‌دهند و جزو مزدشان حساب می‌شد آن هم حالا مجاناً داده می‌شود البته بنده تصدیق می‌کنم که کم است و کافى نیست ولى تا یک حدى کمک و مساعدت شده است در کاشان بنا به امر ذات شاهانه ریل‌گذارى راه‌آهنى که از کاشان به اصفهان و یزد خواهد رفت شروع کرده‌اند و بلافاصله روزى 500 متر ریل‌گذارى خواهد شد فعلاً در حدود 65 الى 70 کیلومتر راه زیرسازى شده است و ریل‌گذارى شده است و در ظرف چهار سال ریل‌گذارى آنجا تمام خواهد شد قسمت یزد زیرسازى‌اش تمام شده است در قسمت اصفهان هم الآن مشغول نقشه‌بردارى هوایى هستند و مسیر راه‌آهن هم تعیین شده است و امیدواریم که طبق مطالعاتى که شده در حدود سه الى چهار سال راه‌آهن به اصفهان و یزد برسد شاید به یزد زودتر برسد به دلیل این که زیرسازى آنجا تمام شده است این بود خلاصه‌اى از اقدامات دولت در این مسافرت که البته چنان‌که عرض کردم گزارش جامع و مفصل آن به وسیله مقام ریاست به عرض آقایان خواهد رسید.

10- معرفى تیمسار سپهبد باتمانقلیچ به وزارت کشور به وسیله آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- از فرصت استفاده می‌کنم و جناب آقاى سپهبد باتمانقلیچ را که به موجب اوامر ذات شاهانه به وزارت کشور منصوب شده‌اند به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (مبارک است).

11- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادى راجع به واگذارى اراضى به بنیاد پهلوى از طرف شهرداری‌ها

رئیس- یک طرحى از طرف نمایندگان تهیه شده است راجع به واگذارى زمین از طرف شهرداری‌ها براى ساختن مهمانخانه و پرورشگاه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى

نظر به این که یکى از حوایج ضرورى بنادر و شهرها ایجاد مهمانخانه براى مسافرین و عابرین است و نظر به این که بنیاد پهلوى از جمله صدها کار نیک و تأسیسات عام‌المنفعه د راحداث و ساختمان مهمانخانه در نقاط عقب‌افتاده کمک می‌نماید و نظر به این که شهردارى‌ها در اغلب این نقاط مالک اراضى می‌باشند که مازاد از حوایج شهردارى است و واگذارى آن به بنیاد پهلوى به منظور ساختمان مهمانخانه محتاج به مجوز قاضى است علیهذا امضاکنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب داریم.

ماده واحده- شهرداری‌ها می‌توانند اراضى متعلق به خود را به منظور ساختمان مهمانخانه وپرورشگاه و سایر امور خیریه به طور رایگان بهبنیاد پهلوى واگذار نماید. مهدى ارباب. على قوام. دشتى. گیو. صارمى. احمد طباطبایى. امیدسالار. عماد تربتى. صفارى. ابتهاج. باقر بوشهرى. ثقةالاسلامى. صادق بوشهرى. مرتضى حکمت و چند امضاى دیگر.

رئیس- نسبت به این طرح تقاضاى دو فوریت شده است فوریت اول مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است مخالفی ندارد به فوریت دوم رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ و طرح در جلسه فرستاده می‌شود.

رئیس- نطر به این که تعطیل مجلس تا آخر شهریور ماه تعیین شده بود کارهایى پیش آمد که جلسات فوق‌العاده لازم به نظر رسید و آقایان نتوانستند به حوزه‌هاى انتخابیه‌شان بروند. بنابراین موافقت آقایان ده روز بر مدت تعطیل اضافه می‌کنیم (صحیح است) براى آن مدتى آقایان نتوانستند استفاده کنند. فعلاً جلسه را ختم می‌کینم جلسه آینده روز پنجشنبه دهم مهر خواهد بود.

 (مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295293!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)