کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه 225 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نهم شهریور ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای پروفسور اعلم

3- اخذ رأی و تصویب لایحه استفاده چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار از محل پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه

5- معرفى آقای دکتر کاسمى به سمت وزیر مشاور و آقاى دکتر آموزگار به سمت وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر

6- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقا‌ی نخست‌وزیر

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

8- اخذ رأی و تصویب لایحه ترمیم حقوق معلمین و پاسبانان و غیره

9- طرح و تصویب فوریت لایح اجازه پرداخت 75 میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب

10- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح و قانون مالیات بر درآمد

11- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به قرارداد بحرپیمایی بروکسل

12- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به ایجاد مسکن جهت زارعین

13- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19 

 

 

جلسه 225

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نهم شهریور ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای پروفسور اعلم

3- اخذ رأی و تصویب لایحه استفاده چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار از محل پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه

5- معرفى آقای دکتر کاسمى به سمت وزیر مشاور و آقاى دکتر آموزگار به سمت وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر

6- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقا‌ی نخست‌وزیر

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

8- اخذ رأی و تصویب لایحه ترمیم حقوق معلمین و پاسبانان و غیره

9- طرح و تصویب فوریت لایح اجازه پرداخت 75 میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب

10- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح و قانون مالیات بر درآمد

11- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه الحاق به قرارداد بحرپیمایی بروکسل

12- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به ایجاد مسکن جهت زارعین

13- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌ مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: حشمتى. سراج رازى. اکبر. کاظم شیبانى. تربتى. دکتر فریدون افشار. اسفندیارى. عامرى. کدیور. دکتر شاهکار. مشار. ذوالفقارى. مشایخى. اعظم زنگنه. قوام قبادیان. دهقان. اریه سعیدى. دکتر آهى. شادلو. دکتر حسن افشار. بزرگ‌نیا. دکتر رضایى. محمودى. صراف‌زاده. ابتهاج. جلیلى. پناهى. دکتر جهانشاهى. مهندس سلطانى. پروفسور اعلم. اسکندرى. عرب شیبانى. مهندس اردبیلى. مرتضى حکمت. غضنفرى. بزرگ ابراهیمى. بهادرى. دکتر امین. دکتر عدل. دکتر سیدامامی. هدى. دکتر بینا. فخر طباطبایى. مهندس شیبانى. خزیمه علم. شادمان. دکتر نیرومند اخوان. سنندجى. دکتر ضیایی. مجید ابراهیمى. مسعودى. اورنگ. افخمى. بوربور. قراگزلو. مهندس ظفر. سالار بهزادى. امامى خویی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. قرشى.

رئیس- نسبت به صورت ‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه پیش تصویب شد.

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقای پروفسور اعلم

رئیس- آقای پروفسور اعلم‏

پروفسور اعلم- بنده دو سؤال از دولت دارم تقدیم می‌کنم

3- اخذ رأی و تصویب لایحه استفاده چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار از محل پذیره قرارداد نفت پان‌آمریکن‏

رئیس- دو لایحه مالى به مجلس سنا فرستاده شده بود یکى مربوط به مبالغى بود که از محل پذیره باید به مصارفى برسد، یکى هم راجع به ترمیم حقوق آموزگاران و پاسبانان.، حالا باید رأى نهایى گرفته بشود قرائت می‌شود که رأی گرفته شود، منتها در قسمت پذیره یک تبصره‌ای مجلس سنا علاوه کرده که مخارجى که می‌شود مشمول قانون محاسبات عمومى نباشد یعنى بدون مناقصه و مزایده انجام شود، این در تصمیم مجلس نبود، حالا هم تصور نمی‌کنم مورد ضروری باشد، یک قوانینى در مملکت می‌گذرد ‌باید مورد قبول باشد و اجرا بشود (صحیح است) براى چه این کار را بکنند، بنابراین با حذف آن تبصره رأی می‌گیریم به دولت ابلاغ شود، (صحیح است) آقایان اگر موافقند رأی می‌دهند، آقای وزیر دارایى

وزیر دارایى- این تبصره در مجلس هم تصویب شده.

رئیس- تبصره دو در مجلس سنا علاوه شده.

وزیر دارایى- تبصره 2 جیز دیگرى است، در مورد ساختمان آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌هاست (موسوى- از عوارض زایرین است)

رئیس- نامه مجلس سنا قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 10509- 31/4/37 دولت راجع به نحوه تقسیم مبلغ 14 میلیون و هفتصد هزار دلار از محل 25 میلیون دلار پذیره نفت دریافتى از شرکت پان‌آمریکن که طى مرقومه شماره 20603- 45/5/37 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه 25 مردادماه 1337 مجلس سنا مطرح و با تبدیل تبصره ماده واحده به تبصره یک و افزودن یک تبصره به عنوان تبصره دو لایحه ارسالى عیناً به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر

رئیس- تبصره دو که در مجلس سنا

+++

 علاوه شده قرائت می‌شود: (به شرح ذیل خوانده شد)

تبصره 2- در مورد ساختمان آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌های مبارزه با سل که از اعتبار عوارض زائرین ایجاد می‌شود رعایت قانون محاسبات عمومى الزامى نیست.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به اصل لایحه به طوری که در مجلس شوراى ملى تصویب شده یعنى با حذف این تبصره آقایانى که موافقند ورقه سفید می‌دهند که پس از اخذ رأی به دولت ابلاغ شود. (صحیح است) (اسامى آقایان نمایندگان توسط آقای جلیلوند (منشى) قرائت و به ترتیب زیر در محل نطق حاضر شده رأی دادند) آقایان:

طباطبایی قمى- مهندس شیبانى- پرفسور اعلم- دکتر بینا- موسوى- صفارى- عماد تربتى- فخر طباطبایى- صادق بوشهرى- ابتهاج- باقر بوشهرى- آقایان- دکتر جهانشاهى- مهندس هدایت- رامبد- مهندس جفرودى- محمودى- عباسى- غضنفرى- دکتر وکیل- اخوان- زنگنه- ساگینیان- صدرزاده- بیات ماکو- دکتر دیبا- رستم بختیار- شادمان- مهندس فیروز اردلان- استخر- دکترعمید- دکتر رضایى- مهدى ارباب- یارافشار- دکتر سعید حکمت- توماج- مهندس بهبودى- مهران- دکتر نفیسى- دکتر سیدامامی- پناهى- فولادوند- دادگر- دکتر اسدى- صارمى- سعید مهدوى- خلعتبری- بهادرى- حکیمى- دکتر امیر حکمت- نصیرى- دکتر پیرنیا- مرتضى حکمت- دشتى- گیو- مهندس دهستانى- جلیلوند- مهندس سلطانى- سلطامراد بختیار- مهندس فروهر- (اوراق رأی شماره و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)

ورقه سفید علامت موافق- 57 برگ. ورقه کبود علامت مخالف- یک برگ

رئیس- لایحه استفاده از 14 میلیون و هفتصد هزار دلار پذیره به تصویب رسید. به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامى موافقین- آقایان: یارافشار- رستم امیربختیار- غضنفرى- دادگر- ارباب- اردلان- توماج- مهدوى- عماد تربتى- دکتر رضایى- محمودى- دکتر بینا- دکتر نفیسى- دکتر دیبا- باقر بوشهرى- موسوى- دکتر امیر حکمت- دکتر سعید حکمت- پناهى- جلیلوند- مهندس دهستانى- احمد طباطبایی- مهندس شیبانى- سلطامراد بختیار- فیلکس آقایان- فخر طباطبایى- بهادرى- استخر- اخوان- شادمان- دکتر جهانشاهى- رامبد- مرتضى حکمت- مهندس سلطانى- مهندس هدایت- اعظم زنگنه- ابتهاج- دکتر حکیمى- دکتر وکیل- گیو- ساگینیان- صادق بوشهرى- مهندس جفرودى- پرفسور اعلم- دکتر اسدى- نصیرى- دکتر سیدامامی- عباسى- مهندس فروهر- بیات ماکو- صارمى- مخالف آقای دکتر پیرنیا

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه

رئیس- آقای وزیر راه

وزیر راه (سرلشکر انصارى)- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند براى توسعه و تکمیل امور کشتیرانى در سواحل ایران و بین بنادر ایران و سایر ممالک اقداماتى شده تا سرمایه‌های خصوصى اشخاص در این راه به کار افتد. چون تاکنون مقرراتى برا‌ی این قبیل امور نبود لذا لایحه‌ای به منظور الحاق دولت شاهنشاهى ایران به موافقت‌‌نامه بحرى بروکسل که مورد قبول بیش‌تر ملل است تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

5- معرفى آقای دکتر کاسمى به سمت وزیر مشاور و آقاى دکتر آموزگار به سمت وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر.

رئیس- آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- (دکتر اقبال) بنده یک مرتبه دیگر ازنمایندگان محترم سپاسگزارى و تشکر می‌کنم که با تعطیلات تابستانى مجلس شوراى ملى براى انجام کار‌های فورى دولت تشریف آوردند و کومک و مساعدت فرمودند خیلى متشکرم و سپاسگزارم همان طور که استحضار دارید بنا به امر و فرمان اعلیحضرت همایونى آقای دکتر کاسمى به سمت وزیر مشاور (مبارک است) و آقای دکتر آموزگار به سمت وزیر کار به پیشگاه مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند (مبارک است).

6- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقا‌ی نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- در دو هفته قبل متأسفانه قهر طبیعت متوجه یک عده از هموطنان عزیز ما شد و دهات بسیارى در نتیجه زلزله خراب شده است. بنا به امر اعلیحضرت همایونى خود بنده و وزیر بهدارى تا جا‌یی که مقدور بود بازدید به عمل آوردیم و خود ذات شاهانه هم تفقد فرمودند که از نزدیک این دهات را مشاهده فرمایند که چه وضعیت اسفناکى دارند. البته به محض این که این حادثه اتفاق افتاد جمعیت شیروخورشید سرخ که همیشه و مجهز براى انجام کار‌های خیر است کومکى به آسیب‌زدگان کردند و همچنین شیروخورشید‌های سرخ کرمانشاه و همدان و بروجرد هم به نوبه خودشان کومک کردند که از تمام جمعیت‌های شیروخورشید مرکز و ولایات سپاسگزار‌ی کنم. البته این کومک‌ها، کومک‌های اولیه بوده و کافى براى این که کومکى که آنها شایستگى دارند بشود نبود. لذا دولت لایحه امروز تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کند ‌که از محل پذیره مبلغ یک میلیون دلار به دولت اجازه داده شود که در اختیار جمعیت شیروخورشید سرخ گذارده شود. براى عمران نقاط آسیب‌زده که ‌‌خانه بسازند و هرچه زودتر کومک و مساعدت به آنها عرضه بشود لایحه دیگرى هم که الان تقدیم می‌کنم باز هم مربوط به همین نقاط آسیب‌دیده است که بتواند از مالکین بگیرد تا این که آنجا ‌‌خانه بسازند و بعد از این که این خانه‌ها ساخته شد زمین و ‌‌خانه به ملکیت آن زارعى که خانه‌اش خراب شده واگذار شود. البته این تصمیم را عمومیت دادیم که در هریک از دهات مالکین موظف باشند براى زارعین ‌‌خانه بسازند و در اغلب نقاط همین کار می‌شود ولى براى این که زارعین بیش‌تر در رفاه و آسایش باشند تصمیم اتخاذ شده است که زمین را مجاناً در اختیار آنها بگذارند تا آنها بتوانند ساختمانى کنند و براى ملکیت‌شان هم یک اقساط خیلى طویل‌المدت در نظر گرفته شده با قیمت خیلى کم که وجه این زمین را بپردازند. این دو لایحه را تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم مورد توجه آقایان قرار بگیرد.

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارا‌یی (ناصر) به طوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند در ضمن اصلاح قانون مالیات بر درآمد یک تبصره‌ای به تصویب رسید تبصره الف ماده 12 قانون اصلاح مالیات بر درآمد، این تبصره حاکى از این بود که یک قسمت از وصول مالیات مربوط به سفته‌ها را به بانک واگذار کنیم و موقعى که این مأموریت به بانک‌ها واگذار شد شکایت‌ها‌یی از طرف بانک‌ها رسید، مخصوصاً بانک‌های جدیدالتأسیس، چون این سفته‌ها از حیث مبلغ و از حیث تعداد بسیار متغیر و متفاوت است سفته‌های وصولى مخصوصاً آنها‌یی که رقم کوچک دارد که از هزار‌ها متجاوز است و احتساب سررسید و بهره و حساب جداگانه نگه داشتن براى سفته، براى بانک‌ها مشکل است، تقاضا داشتند که دولت از محول کردن این مأموریت به بانک‌ها خوددارى کند، چون شکایت بانک‌ها مورد توجه دولت واقع شد لایحه‌ای به قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که اجازه فرمایند این وظیفه‌ای که به بانک‌ها محول کرده‌ایم به خود وزارت دارایی‏

8- اخذ رأی و تصویب لایحه ترمیم حقوق معلمین و پاسبانان و غیره

رئیس- نامه سنا درباره حقوق آموزگاران و پاسبانان قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 12713- 30/4/1337 دولت مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران- آموزگاران- دبیران- پاسبانان و کارمندان روزمزد و حکمى که طى مرقومه شماره 20601- 30/4/1337 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه هشتم شهریورماه 1337 مجلس سنا عیناً به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى براى اخذ رأی نها‌یی به ضمیمه ایفاد می‌شود. رئیس مجلس سنا- محسن صدر

رئیس- رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند. (اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقای جلیلوند (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد.)

آقایان: پرفسور جمشید اعلم. دکتر عمید. دکتر بینا. صفارى. عماد تربتى. فخر طباطبایى. ابتهاج. مهران. باقر بوشهرى. زنگنه. دکتر جهانشاهى. مهندس هدایت. محمودى. اخوان. صارمى. صدرزاده. بیات ماکو. دکتر دیبا. مهندس جفرودى. فضایلی. شادمان. مهندس فروهر. مهندس فیروز. دکتر رضایی. اردلان. استخر. دادگر. رستم امیربختیار. ارباب. یارافشار. دکتر سعید حکمت. دکتر امیر حکمت. توماج. مهندس بهبودى. دکتر نفیسى. دکتر سیدامامی. پناهى. مهدوى. فولادوند. احمد طباطبایى. رامبد. دکتر اسدى. عباسى. غضنفرى. خلعتبری. حکیمى. نصیرى. دکتر پیرنیا. ساگینیان. مرتضى حکمت. دشتى. گیو. دکتر وکیل. مهندس سلطانى. مهندس دهستانى. جلیلوند. آقایان. سلطان‌مراد بختیار. بهادرى. (آرای مأخوذه شماره شده 60 ورقه سفید موافق بود)

رئیس- لایحه اعتبار ترمیم حقوق معلمین و پاسبانان به تصویب رسید.

اسامى موافقین- آقایان: فخر طباطبایی. دشتى. گیو. سلطامراد بختیار. مهندس شیبانى. موسوى. مهندس هدایت. دکتر جهانشاهى. ابتهاج. اعظم زنگنه. مهران. مهندس بهبودى. پناهى. بهادرى. مرتضى حکمت. مهندس دهستانى. فیلکس آقایان. اردلان. یارافشار. دکتر دیبا. مهندس

+++

 فروهر. صدرزاده. محمد باقر بوشهرى. مهندس جفرودى. محمودى. مهندس سلطانى. جلیلوند. استخر. رامبد. ساگینیان. دادگر. احمد طباطبایى. دکتر رضایی. شادمان. دکتر عمید. دکتر وکیلى. دکتر نفیسى. عباسى. دکتر امیر حکمت. ارباب. فضایلی. صارمى. مهندس فرید. توماج. رستم امیربختیار. مهدوى. صفارى. دکتر سیدامامی. بیات ماکو. حکیمى اخوان. غضنفرى. دکتر بینا. دکتر اسدى. دکتر سعید حکمت. پرفسور اعلم. عماد تربتى. خلعتبری. نصیرى. فولادوند.

9- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت 75 میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب

رئیس- فوریت لایحه کمک به زلزله‌زدگان مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شور‌ای ملى

به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند متأسفانه قسمتى از نواحى غربى ایران (نهاوند و جنت‌آباد و همدان و تویسرکان و غیره) دراثر زلزله شدید آسیب دیده و عده بسیارى از هم‌وطنان عزیز بی‌سرپرست و بی‌خان‌مان شده‌اند نظر به این که کمک فورى به آسیب‌دیدگان ضرورت کامل دارد ماده واحده زیر با قید یک فوریت تقدیم می‌گردد تا موافقت فرمایند مبلغ هفتادو‌پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار از بقیه موجودى پذیره تحت نظر جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به مصرف ترمیم و کمک به آسیب‌دیدگان نواحى فوق‌الذکر برسد.

ماده واحده- به وازرت دارا‌یی اجازه داده می‌شود اعتبارى به مبلغ هفتادوپنج میلیون ریال از محل بقیه موجودى پذیره برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحى غرب به اختیار جمعیت شیروخورشید سرخ ایران بگذارد رسیدى که از طرف جمعیت شیروخورشید سرخ ایران به وزارت دارا‌یی تسلیم می‌شود به منزله سند هزینه و به هزینه قطعى منظور گردد.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال

وزیر دارا‌یی- ناصر

رئیس- آقای جلیلوند

جلیلوند- بنده می‌خواستم به عنوان ‌قبل از دستور مطالبى راجع به زلزله غرب عرض همکاران محترم برسانم چون جلسه امروز به طور فوق‌العاده تشکیل شده است لذا از این فرصت استفاده کرده با اجازه مقام ریاست محترم مطالب لازم را مختصراً عرض می‌کنم.

همان طور که جناب آقای شده نهاوند و تویسرکان را به اطلاع آقایان محترم رساندند با کمال تأسف بایستى عرض کنم که زلزله اخیر فوق‌العاده شدید بوده و تلفات جانى و خسارات مالى بسیار زیادى به اهالى آن مناطق وارد آورده است که غیر قابل جبران می‌باشد (صحیح است) و این مبلغ پیشنهادى دولت جبران خسارات وارده را نخواهدکرد در مدتى که این ‌جانب در محل بودم و مناطق ویران‌شده را مشاهده کردم با چنان مناظر رقت‌بار و تأسف‌آورى مواجه گشتم که از ذکر آن براى این که موجب مزید تأثر و تأسف همکاران محترم نشود صرف‌نظر می‌نمایم به خصوص که خود آقایان محترم بر چگونگى این حادثه واقف می‌باشند ضمناً تشکر ا‌ز اقدامات مفید و مؤثر دولت که منجر به تقدیم این لایحه گردیده است از همکاران عزیز استدعا دارم که با فوریت این لایحه اگرچه مبلغ کمک نسبت به فراوانى خسارت بسیار کم است موافقت فرمایند که دولت بتواند هرچه زودتر برا‌ی تأمین مسکن هزاران نفر مردم بی‌خان‌مان که اکنون در بیابان زندگى می‌کنند اقدام اساسى و عاجلى بنمایند مخصوصاً که فصل سرما و برداشت محصول صیفى نزدیک و فرصت بسیار کم می‌باشد (صحیح است) تشریف‌فرما‌یی اعلیحضرت همایونى به نهاوند و عطف توجهات ملوکانه باعث نهایت تسلى و امیدوارى تمام اهلى آن مناطق گردیده از طرف عموم مردم مناطق مزبور نهایت تشکر و سپاسگزارى را از این عنایت شاهانه معروض می‌دارم (صحیح است) جمعیت شیر و خورشید سرخ مثل همیشه در این حادثه کمال مساعدت و کمک را در اسرع وقت به بهترین وجهى انجام داده است. وظیفه خود می‌دانم که نهایت تشکر و امتنان را اولاً ا‌ز والاحضرت شمس پهلوى ریاست عالیه جمعیت شیرو‌خورشید سرخ که با تشریف‌فرما‌یی به نهاوند مردمان آن مناطق را ممنون و امیدوار فرموده‌اند و همچنین از اقدامات مفید و مؤثر اولیای این جمعیت خیریه معروض دارم (صحیح است) امیدوارم که نظیر چنین حوادث تأثر‌آورى دیگر هیچ‌گاه براى هم‌وطنان عزیز پیش نیاید (احسنت)

رئیس- آقای مهدى ارباب

ارباب- هرچند مذاکرات در این موقع واقعاً جنبه مخالف و موافق ندارد یک تذکراتى است که تحت این عنوان داده می‌شود ولى بنده خواستم متذکر بشوم همان طور که آقایان بهتر از بنده مستحضر هستند در تاریخ این کشور هیچ زمانى شخص اول مملکت و دولت و شیرو‌خورشید سرخ این طور سریع به آلام مردم توجه نمی‌کردند و بر تمام افراد این کشور لازم و واجب است که به پیشگاه اعلیحضرت عامله شیرو‌خورشید سرخ تشکر و امتنان کنند ضمناً یک تقاضا‌یی دارم که به جاها‌یی که بحمدالله هنوز زلزله نیامده مثل بنادر جنوب ولى مردم مسکنى ندارند انشاء‌الله دولت توجهى بکند و براى مسکن آنها یک فکر عاجلى مبذول بدارند.

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده می‌شود که در جلسه بعد مطرح شود.

10- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح و قانون مالیات بر درآمد

رئیس- یک لایحه دیگر است راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند طبق تبصره الف ماده 12 قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیرماه 1337 بانک‌ها مکلف به وصول مالیات مربوطه به سفته و بروات وصولى می‌باشند با توجه به تقاضاى بانک‌ها مبنى بر این که اجراى قانون آنها را با مشکلاتى مواجه ساخته است و علاوه بر این که انجام تکلیف مذکور هزینه‌هایی از قبیل استخدام کارمندان اضافى و تهیه وسایل فنى ایجاد می‌نماید احتساب مالیات اوراق مذکور که از حیث تعداد بسیار زیاد و از حیث سررسید بسیار متغیر و متفاوت است باعث تعویق دستورات مشتریان خودشان می‌شود بنابراین ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد:

ماده واحده- مادام که بانک‌ها مهیا براى اجراى تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیرماه 1337 نیستند وزارت دارا‌یی مجاز است از محول نمودن وصول مالیات سفته و بروات به بانک‌ها خوددارى نموده و مالیات اوراق مذکور در تبصره را طبق مقررات عمومى قوانین مالیات بر درآمد تشخیص و وصول نماید.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال

وزیر دارایی- ناصر

رئیس- فوریت اول مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است. آقای ارباب مخالفید؟

ارباب- تذکرى داشتم.

رئیس- تذکر ندارد اگر مخالفید بفرمایید و اگر نیستید رأی گرفته می‌شود

ارباب- بنده برای توجه دیگر دولت در این قانون اصلاح مالیات خواستم عرض کنم درصورتى که لازم بدانند در قسمت ساختمان‌های غیراجارى هم یک توجهى مبذول دارند بعد دچار اشکال نشوند مشمول شدن مالیات لااقل به پانصد متر افزایش یابد نکته دیگرى که خواستم عرض کنم جناب آقای وزیر دارا‌یی توجه بفرمایند این است که اوراق سفته در دسترس مردم نیست اگر کسى بخواهد یک چند برگ اوراق سفته داراى تمبر طبیعى از بانک‌ها بگیرد به ده بانک باید مراجعه کند تا گیرش بیاید استدعا می‌کنم توجه بفرما‌یید ‌و ترتیبى بدهند که اوراق سفته را در دسترس مردم بگذارند (صحیح است)

رئیس- آقای صدرزاده

صدرزاده- علت این که بنده خواستم به عنوان ‌موافقت با این لایحه صحبت کنم این بود که یک مطلب اصولى را می‌خواستم در این لایحه تذکر بدهم و آن این است که این لوایحى که به مجلس تقدیم می‌شود اگر زیاد براى تصویب آنها تعجیل نشود و مطالعه بیش‌ترى بشود هر آن محتاج نمی‌شویم که یک لایحه‌ای بیاید و به فاصله کوتاهى یک لایحه دیگرى براى اصلاح او بیاورند و تقاضا کنند ماده‌ای که تصویب شده است ملغا شود هنوز امضا‌های لایحه قبلى‌ تر است که لایحه دیگرى می‌آورند و آن لایحه قبلى را می‌خواهند عوض کنند خاصه در مورد این لایحه به خصوص که اتفاقاً از بانک ملى شروع شد یعنى از خود دستگاه وابسته به دولت که اجراى لایحه در ضمن عمل موجب اشکال شده است به نظر بنده اگر در تنظیم لوایح یک مطالعات بیش‌تری می‌شد لااقل در خود دستگاه‌های مربوطه این جریان پیش نمی‌آید که ما یک لایحه‌ای را چند روز پیش به تصویب برسانیم بعد بگویند که لازم است تغییر بدهید این را بنده خواستم به طور کلى عرض کنم و از نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که در لوایحى که می‌آید‌ دقت بیش‌ترى بفرمایند که بعد اشکالاتى پیش نیاید اما این لایحه به خصوص نظر به این که از طرف خود دولت تهیه گردید و اکنون خودشان به اشکال برخورده‌اند و لازم می‌دانند که باید اصلاح شود بنابراین مقتضى است که مجلس با فوریت آن موافقت نماید تا اصل لایحه مطرح شود و در آن موقع آقایان هر نظرى دارند بفرما‌یید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در جلسه بعد مطرح می‌شود.

11- طرح و تصویب یک‌ فوریت لایحه اجازه الحاق به قرارداد بحرپیما‌یی منعقده در بروکسل

رئیس- فوریت لایحه اجازه الحاق

+++

 به قرارداد بحرپیما‌یی بروکسل مطرح است قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى استحضار دارند دولت شاهنشاهى ایران براى توسعه و تشویق امور کشتیرانى و بحرپیما‌یی در سواحل ایران و همچنین بین بنادر ایران و بنادر سایر دول جهان اقداماتى نموده تا سرمایه‌های خصوصى اشخاص در این راه به کار افتاده و باعث ترقى بحریه تجارتى کشور گردد. از طرفى چون تاکنون قوانین و مقررات خاصى که بتواند این قبیل امور را حمایت و هدایت کند وجود نداشته است لذا در اولین مرحله تقاضا دارد که به قید یک فوریت ماده واحده پیوست را که الحاق دولت شاهنشاهى ایران را به موافقت‌نامه بین‌المللى رهن بحرى که در سال 1926 در بروکسل تنظیم و مورد قبول تقریباً تمام کشور‌های جهان قرار گرفته است تصویب فرماید.

ماده واحده- به دولت ایران اجازه داده می‌شود به عهد‌نامه بین‌المللى مربوط به برقرارى مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایى و پروتکل مربوطه 1926 بروکسل ملحق شود و هرگونه قوانین و مقرراتى که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلااثر است.

نخست‌وزیر. وزیر امور خارجه. وزیر دادگسترى. وزیر راه

رئیس- فوریت این لایحه مطرح است خود لایحه به کمیسیون می‌رود و بعد در اصل لایحه آقایان می‌توانند ‌صحبت کنند در فوریت مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

12- طرح و تصویب یک فوریت لایحه مربوط به ایجاد مسکن جهت زارعین

رئیس- فوریت لایحه تقدیمى دولت راجع به تهیه مسکن جهت زارعین مطرح است لایحه قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)

مجلس شوراى ملى

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است متأسفانه در سال‌های اخیر خانه‌های بسیارى از کشاورزان و ساکنین دهات مملکت ما بر اثر سیل و زلزله منهدم و ویران گردیده و عده‌ای از هم‌وطنان ما بی‌خانمان شده‌اند غالباً خسارت به قدری بود که اگر کمک‌ها و مساعدت‌های به موقع بنگاه‌های خیریه و افراد نیکوکار کشور نبود کشاورزان موفق به تجدید بنا یا تعمیر مساکن خود نمی‌گردیدند چون در گذشته براى بنگاه‌های خیریه در مساعدت سریع و به موقع به کشاورزان اشکالاتى پیش آمده براى جلوگیرى از هرگونه اشکال این لایحه که مشتمل بر چهار ماده است و مقررات آن علاوه بر این که اشکالات احتمالى را مرتفع می‌سازد رعایا و کشاورزان را مطمئن به مالکیت ‌‌خانه و مساکن خود می‌نماید با قید یک فوریت تقدیم می‌گردد و تقاضاى تصویب آن را دارد.

نخست‌وزیر- وزیر دادگسترى

ماده 1- هرگاه به علت سوانح ارضى یا سماوى از قبیل زلزله. سیل. حریق. طغیان آب و امثال آنها خانه‌های مسکونى کشاورزان یا اماکن عمومى دهات از قبیل مدرسه. حمام. مسجد. بیمارستان. درمانگاه و غیره ویران و یا غیر قابل استفاده گردد مالک یا مالکین باید بلافاصله اقدام به تجدید ساختمان و یا تعمیر محل‌های مزبور بنماید والا شیروخورشید سرخ ایران می‌تواند به منظور تجدید ساختمان در محوطه ویران‌گردیده و یا محوطه دیگر با توجه به جمعیت محل و خصوصیات ملک مناسب بداند آن مقدار از اراضى را که ضرورى است تصرف نموده و پس از ساختمان خانه‌های روستایى آن را به مالکیت کشاورزان واگذار نماید در مورد اماکن عمومى چنانچه نصف هزینه آن را مالکین بپردازند اماکن مزبور را شیروخورشید سرخ به آنان انتقال خواهد داد.

ماده 2- کلیه مالکین دهات مکلفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال براى کسانى که در املاک آنان به امر کشاورزى اشتغال داشته ولى ‌‌خانه ندارند اقدام به ساختمان خانه‌های مناسب روستایى نموده و آنها را در اختیار کشاورزان ده قرار دهند، هرگاه مالکى نخواهد یا نتواند چنین ‌‌خانه‌هایى تهیه نماید مکلف است زمین لازم را براى ساختمان ‌‌خانه مجاناً دراختیار کشاورزان قرار دهد و در صورت استنکاف مالک از این امر و یا درصورت اختلاف در مقدار زمین و محل ‌‌خانه موضوع به انجمن عمران بخش به ترتیب مندرج در قانون سازمان عمرانى کشور مصوب سال 1334 ارجاع و رأی انجمن مزبور قطعى و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 3- در دهاتى که کشاورزان مالک اعیان ‌‌خانه روستا‌یی خود بوده و یا به ترتیب مذکور در مواد 1 و 2 این قانون و یا از طریق دیگر مالک اعیانى ‌‌خانه روستا‌یی بشوند حق دارند تقاضاى انتقال عرضه ‌‌خانه را از مالک یا مالکین ده بنمایند مشروط به این که قیمت عرصه به مبلغى که بین آنان و مالک یا مالکین تراضى شود بپردازند در صورت عدم تراضى عرصه ‌‌خانه از طرف انجمن عمران بخش تقویم و از طرف ثبت محل به نام کشاورز ثبت خواهد گردید و قیمت تعیین‌شده از طرف انجمن عمران را کشاورز به اقساط بیست‌گانه ظرف بیست سال به مالک یا مالکین خواهد پرداخت.

ماده 4- آئین‌نامه لازم براى اجراى این قانون را وزارت دادگسترى تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.

نخست‌وزیر. وزیر دادگسترى

رئیس- فوریت این لایحه مطرح است. آقای مهندس شیبانى

مهندس شیبانى- بنده موافقم.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

13- تعیین موقع و دستورجلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- چون موضوع زلزله‌زدگان ضرورى و مهم است و باید این اعتبار زودتر تصویب بشود اگر آقایان موافقت بفرمایند سه‌شنبه جلسه خواهیم داشت (نمایندگان- حاضریم) همچنین لایحه مالیاتى که دو فوریت آن تصویب شد باید مطرح شود بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه پس‌فردا خواهد بود.

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295291!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)