کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 222 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت سرلشکر کیکاووسی - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 222

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت سرلشکر کیکاووسی - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و بیست و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: بوربور. جلیلى. آهى. اعظم‌زنگنه. شادلو. بزرگ‌نیا. قراگوزلو. دکتر حسن افشار. دکتر آهى. غضنفرى. هدى. دکتر عمید. عامرى. مشایخى. سعیدى. حشمتى. اسکندرى. دکتر امین. دکتر شاهکار. دهقان. اکبر. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى. صفارى. عرب‌شیبانى. سراج حجارى. بهادرى. دکتر بینا. دکتر جهانشاهى. دکتر سیدامامى. دکتر رضایى. پرفسور اعلم. قنات‌آبادى. مهدوى. مرآت‌اسفندیارى. محمودى. ابتهاج. توماج. پردلى. دکتر نفیسى. مسعودى. سنندجى. اورنگ. مهندس جفرودى. دولت‌آبادى. دکتر فریدون افشار. کدیور. کیکاوسى. اخوان. اریه. مهندس فیروز. صراف‌زاده. امامى خویى. خزیمه‌علم. ثقة‌الاسلامى.

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر طاهرى- قریشى.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس قبل تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت سرلشکر کیکاوسى- ختم جلسه.

رئیس- در موقعى که تعطیل تابستانى مجلس شوراى ملى شروع شده بود به که خاطر آقایان مستحضر است واقعة مولمه‌اى رخ داد و آن فوت ناگهانى تیمسار سرلشکر کیکاوسى نماینده بلوچستان بود مرحوم مغفور از خانواده‌ى محترم (صحیح است) و از افسران شریف و صفات حسنه بود و مخصوصاً در انجام وظیفه وکالتى سعى بلیغ می‌کردند (صحیح است) یقین دارم تمام آقایان نمایندگان از این حادثه ناگوار و فقدان این همکار شریف غرق تأثر و تأسف هستند (صحیح است) از خداوند متعال مسألت می‌کنم که روح آن مرحوم را غریق رحمت خود فرماید و به بازماندگانش اجر جزیل عطا نماید (انشاءالله) به احترام آن مرحوم جلسه را ختم می‌کنیم.

 (مجلس ساعت نه و نیم صبح ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

سؤالات نمایندگان

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

مستدعى است امر فرمایند جناب وزیر راه براى پاسخ سؤال زیر حاضر شوند.

بعد از میلیون‌ها ریال خرج پل زابل اطمینان‌بخش نیست اگر اقدام به رفع تخریب پل نشود باز میلیون‌ها ریال خرج‌تراشی خواهد شد آیا چه اقدامى در این مورد فرموده‌اید.

با تقدیم احترام- ابراهیم پردلى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

متمنى است مقرر فرمایند وزیر گمرکات و انحصارات در مجلس شوراى ملى حاضر شده به سؤالات زیر پاسخ دهند.

در این موقع که پس از مدت‌ها مطالعه و تهیه پروژه و عقد قرارداد با شهرداری‌ها سازمان برنامه شروع به عمل نمود و قسمتى از احتیاجات اولیه عمرانى شهرستان‌ها را مرتفع می‌نماید به قرار اطلاع گمرک از لوازم برق و آب شهرستان‌ها که طبق ماده 15 قانون برنامه هفت ساله دوم و وسیله آن سازمان به خارجه داده شده و وارد کشور می‌شود حقوق مطالبه مى‌نماید مقتضى است‏ معلوم فرمایند این امر صحت دارد یا خیر؟

در صورت صحت مطلب براى رفع نگرانی مردم شهرستان‌ها از این اشکال عمده که در اجراى برنامه‌هاى عمرانى تمام کشور تأثیر مهمى خواهد داشت و نتیجه جز به تأخیر افتادن عمران شهرها و یأس مردم ندارد چه اقدامى خواهند نمود. مهندس فروهر

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

مستدعى است امر فرمایند جناب وزیر کشاورزى براى پاسخ سؤال زیر حاضر شوند.

آیا اگر هزاران نفر از کشاورزان سیستان و هکتارها زمین بدون کشت بماند این که قسمتى زراعت شد و بعداً خشک و از این جهت مردم متوارى شوند کشاورزى مسئولیت دارد یا خیر اگر مسئولیت دارد تا به حال کسى را مجازات فرموده‌اند.

با تقدیم احترام- ابراهیم پردلى

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است جناب آقاى وزیر فرهنگ در موقع قانونى براى پاسخ حاضر شوند حاج مهدى باتمانقلیچ چند سال است که وقفیت املاک خود را از جمله (سینما روباز) واقعه در خیابان شاهرضا را براى خیرات و مبرات گاهى در مطبوعات و زمانى در مجالس عمومى و خصوصى عنوان می‌فرمایند و از تظاهر به خدمت خلق و این که هر چه داشته است در طبق اخلاص به ملت ایران عنایت فرموده است استفاده می‌فرمایند و حتی شنیده می‌شود که به نام وقف مالیات نداده و نمی‌دهد و اگر عوارض از طرف مردم به شهرداری داده شده و احدى حق استرداد آن را ندارد می‌خواهد مسترد دارد براى این که حقیقت روشن شود اگر این مرد چنین خدمتى به ملت ایران کرده است مورد قدردانى قرار گیرد. خواهشمند است توضیح فرمایید که تاکنون چه مقدارى از املاک خود را به تصرف وقف درآورد و چه مبالغى از عواید آن املاک را با نظارت آن وزارت (اداره کل اوقاف) به مصارف خیرات عمومى مصرف فرموده‌اید.

با تقدیم احترام- مهندس سلطانى

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است مقرر فرمایند به جناب آقاى وزیر محترم راه اطلاع داده شود براى پاسخ سؤال اینجانب در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

1- مجوز واگذارى نظارت ساختمان راه‌ها به کامساکس چه بود و آیا به موقع خود وزارت راه با عقد قرارداد موافقت یا مخالفت کرده.

2- حق‌النظاره کامساکس که تعهد کرده از 09/0 کل هزینه تجاوز نکند تاکنون چند درصد شده و بابت نظارت راه‌سازى تاکنون چه مبلغ به کامساکس پرداخته است.

3- مهندسین ایرانى 350 کیلومتر راه تبریز سنندج را به بهترین وجهى با کیلومترى 80 هزار تومان ساخته‌اند به چه علت صد کیلومتر ناتمام بین سقز و سنندج از مهندسین ایرانى گرفته‌اند و به کامساکس محول گردیده در صورتی که قرارداد ساختمان آن در وزارت راه بسته شده بود و یک میلیون تومان نیز پیش‌پرداخت به مقاطعه‌کار تأدیه گردیده بود و اکنون 2 سال و نیم است در این راه هیچ اقدامى به عمل نیامده است.

موسى ثقةالاسلامى

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

متمنى است مقرر فرمایید آقاى وزیر راه براى پاسخ به سؤال زیر در جلسه علنى مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

1- در کمیسیونى که در تاریخ یازدهم تیر ماه 1337 با حضور جناب آقاى وزیر راه و معاونین ایشان (آقایان مهندس مشایخى و تیمسار سرلشکر اشتوداخ) به منظور شروع به ساختمان فرودگاه رشت تشکیل شده بود جناب آقاى وزیر راه صریحاً تقبل فرمودند که عجالتاً مبلغ 5 میلیون ریال علاوه بر یک میلیون و کثرى ریالى قبلى که براى زه‌کشى فرودگاه رشت حواله کرده‌اند به اداره کل هواپیمایى کشورى حواله فرمایند که ساختمان فرودگاه نامبرده بلادرنگ آغاز بشود چون از قرار معلوم تاکنون حواله آن صادر نشده و فصل ساختمان نیز در شرف اتمام است به این جهت تقاضا دارم معلوم فرمایند علت تأخیر چه بوده و تن‌خواه مصوبه را چه وقت حواله مى‌فرمایند.

ابتهاج

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

خواهشمند است وزارت کشور به سؤال زیر در مجلس شوراى ملى پاسخ گویند.

خارجیانی که در ایران پشت رل اتومبیل نشسته وسیله نقلیه مزبور را هدایت می‌کنند به غیر از کسانی که دارى تصدیق رانندگى بین‌المللى هستند به چه مجوزى به این کار مبادرت می‌ورزند امتحان رانندگى که از آنان به عمل مى‌آید در چه مراکزى است و به چه کیفیت صورت می‌گیرد.

با تقدیم احترامات- احمد مهران

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

متمنى است مقرر فرمایند جنابان آقایان وزیران محترم دارایى. گمرکات و انحصارات و بازرگانى براى پاسخ سؤال ذیل در اسرع وقت در مجلس حضور به هم رسانند.

در ایفا تعهدات و ضمانت بانک‌ها براى ترخیص کالاى بازرگانان در گمرکات چه سوءجریانى رخ داده که از ادامه و صدور آن غفلتاً جلوگیرى به عمل آمده است؟

مهدى ارباب

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که در بعضى مجلات ملاحظه شده وزارت انحصارات در صدد فروش انبار غله در جنوب طهران می‌باشد مستدعى است مقرر فرمایند توضیح داده شود علت فروش زمین مزبور چیست و چه علتى فروش آن را ایجاب کرده است.

سید جعفر بهبهانى

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

با تقدیم عرض احترام تقاضا دارم امر و مقرر فرمایند سؤال ذیل را براى عرض پاسخ در پیشگاه نمایندگان ملت خدمت تیمسار سرلشکر انصارى وزیر معظم راه ارسال دارند.

وزارت راه از قرار مسموع چندى قبل یک قطعه از راه آمل به طرف آب‌گرم را وزارت محترم راه به مناقصه گذارده و برنده مناقصه یکى از شرکت‌هاى ایرانى بوده است.

وزارت محترم راه هم ضمن نامه رسمى شماره 7356- 16 ق 792 به شرکت نامبرده ابلاغ نموده که حایز شرایط و برنده مناقصه بوده و براى عقد قرارداد به وزارت راه مراجعه نمایید با این حال اخیراً وزارت محترم راه می‌خواهد با یک شرکت خارجى با 3 برابر بهاى قبلى قرارداد منعقد نماید.

تیمسار محترم بایستى توجه داشت ایرانى حق حیات دارد. بایستى توجه داشت که اگر این عمل بر عکس بود مورد تأیید بود آیا ممکن است تحمل کرد؟

آیا ایرانى نمی‌تواند و قادر به خدمتگذارى نیست؟

آیا نبایست ایرانى را براى فردا تربیت کرد؟

اینجانب شرحى هم خدمت رییس محترم سازمان برنامه نوشتم اگرچه باور ندارد در دستگاه تیمسار یک همچو عمل اخلاقى واقع شود ولى می‌خواهد براى روشن شدن اذهان عمومى در مجلس شوراى ملى حاضر شده وحضوراً جریان را گزارش بدهید.

باتقدیم احترامات فائقه- نورالدین امامى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

مستدعى است امر فرمایند جناب وزیر کشاورزى براى پاسخ سؤال زیر حاضر شوند.

3 سال متوالى چندین قریه طعمه آب شد و عده زیادى از خورده‌مالکین از هستى ساقط شدند امسال بعد از تشریف‌فرمایى جناب وزیر به سیستان در اول سال زراعتى که طغیان‌هاى شدید هم شروع شده بود باز طعمه آب شد مسئول این وضع کیست و چه مجازاتى درباره رییس کشاورزى وقت اعمال فرمودند که مأموران آبیاری با مقدرات مردم این طور بازى و اعمال غرض نکنند.

با تقدیم احترام- ابراهیم پردلى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

مستدعى است امر فرمایند جناب وزیر کشاورزى براى پاسخ سؤال زیر حاضر شوند.

 بیست و چند سال قبل به بعضى از افراد کشاورزى محوطه واگذار شد و یا باغ و محوطه که قبلاً متصرف بوده‌اند به آنها داده شده امروز خالصه سیستان مزاحمت فراهم کرده و صاحبان محوطه را مالک نمی‌داند آیا این عمل موجب دلسردى و ناامیدى آنها نمی‌شود و کمک به متوارى شدن کشاورزان که هر روز تعدادى چون فاقد زمین هستند و آنهایى که دارند متزلزل هستند و جهت امرار معاش جلاى وطن می‌شوند نمى‌کند.

با تقدیم احترام- ابراهیم پردلى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

مستدعى است امر فرمایند جناب وزیر کشاوزى براى پاسخ سؤال زیر حاضر شوند.

قسمتى از بخش میانگنگى زراعت نشد و جزئى زراعتى که شد خشکید و مردم متوارى شدند آیا مسئول کیست و اگر کسى را مسئول می‌دانید چه مجازاتى مقرر فرمودید و چرا به موقع اقدام عملى نشد که این وضع براى کشاورزان خرده‌مالک پیش نیاید.

باتقدیم احترام- ابراهیم پردلى‏

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:295288!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)