کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 222 صورت مشروح مجلس روز شنبه 28 آبان ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- قرائت تلگراف رئیس مجلس نمایندگان عراق‏

3- تقدیم بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل آن‏

4- اظهارات آقاى معدل راجع به ماده سیزدهم قانون مالیات بر درآمد

5- طرح و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر دل‌پى‏

6- طرح و تصویب لایحه استخدام دو نفر پزشک جهت وزارت بهدارى‏

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 222

صورت مشروح مجلس روز شنبه 28 آبان ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- قرائت تلگراف رئیس مجلس نمایندگان عراق‏

3- تقدیم بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل آن‏

4- اظهارات آقاى معدل راجع به ماده سیزدهم قانون مالیات بر درآمد

5- طرح و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر دل‌پى‏

6- طرح و تصویب لایحه استخدام دو نفر پزشک جهت وزارت بهدارى‏

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 26 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، منصف، فاطمی، فروهر

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، تولیت، نوبخت، ذوالقدر، نواب یزدی، اورنگ، گودرزنیا، مشار، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، عطاء‌الله پالیزی، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، هدایت‌الله پالیزی، رفیعی، اصفهانی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی، دهستانی، خسروشاهی، سلطانی، تهرانچی، صادق وزیری، افشار، امامی، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، فرمانفرماییان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- قرائت تلگراف رئیس مجلس نمایندگان عراق

عده‌اى از نمایندگان- دستور دستور.

رئیس- می‌فرمایید دستور. عرض کنم از رئیس مجلس نمایندگان عراق تلگرافى به مجلس شوراى ملى رسیده است که براى آقایان قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى- مجلس نمایندگان ملت عراق که به بیانیه دول متفق پیوسته و به منظور مقاومت در قبال استبداد و به منظور تحصیل صلحى که براى تمام ملل حکومت منتخبه خودشان را تأمین نماید به دول محور اعلام جنگ داده ناچار است جداً بر علیه تعرضى که کمیته ملى آزادى فرانسه نسبت به تمامیت جمهورى لبنان مرتکب شده است و همچنین نسبت به رفتار منفور آن کمیته در توقیف رئیس جمهور و اعضاى دولت و مجلس جداً پرتست نماید این رفتار که ناشى از روح تجاوز و میل به حکومت استبدادى است به کلى

+++

برخلاف ایده‌آلی است دول متفق براى خاطر آن مى‌جنگند و نیز برخلاف منشور آتلانتیک و بیانیه‌هاى انگلستان و دول متحده آمریکا و خود کمیته است که استقبال و حاکمیت لبنان را شناخته‌اند. این مجلس عدم رضایت خود را از رفتار کمیته بر علیه استقلال و آزادى لبنان قویاً اعلام و اطمینان دارد دول دمکرات که این استقلال را شناخته‌اند و همچنین دول متفق که طرف‌دار اصولى هستند که این شناسایی ناشى از آنها است همگى رفع نتایج این تعرض و اعاده حقوق اشخاص را تأمین خواهند کرد.

رئیس- جوابى که لازم است به این تلگراف داده خواهد شد (صحیح است) آقاى فریدونى.

3- تقدیم بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل آن

فریدونى- بودجه مجلس همه ساله قبل از فروردین تنظیم و تقدیم می‌شد و می‌گذشت امسال نشد براى این که بودجه دولت به مجلس شوراى ملى دیر تقدیم شد و تا به حال هم هفت دوازدهم به مجلس داده شده است و گذشته است و

وقت هم نمی‌شود که به کمیسیون محاسبات مراجعه شود این است که بودجه سال 1322 مجلس با قید فوریت تهیه شده است و تقدیم می‌شود که زودتر تصویب شود و تقاضاى تصویب آن را دارم (صحیح است).

مجلس شوراى ملى‏

لایجه بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى را تقدیم و تصویب آن را به فوریت درخواست می‌نماید.

کارپردازى مجلس شوراى ملى‏

رئیس- مذاکره در فوریت است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است نظرى نیست؟

رئیس- آقاى انوار فرمایشى داشتید؟

انوار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

انوار- چون مجلس رو به خاتمه است و دو روزه آخر مجلس هم بعضى تصمیم‌هایی که مجلس دارد باید بگذرد مطالبى هست که باید به عرض مجلس برسد چون در غیبت مجلس که نمی‌شود صحبت کرد و ممکن است که انسان موفق نشود که بگوید. این است که خواستم اولاً نسبت به کارمندان مجلس و عموم خدمت‌گزاران مجلس یک قدردانى کرده باشم و به آقاى وزرا هم عرض کنم که خدمات این مستخدمین مخصوصاً قابل توجه است (صحیح است) و مخصوصاً آقایان وزرا نسبت به وزارتخانه‌هاى خودشان توجه داشته باشند بلکه آنها هم انشا‌ءالله همین جور که مستخدمین مجلس در تحت یک انضباط و اطمینان و امنیتى حفظ می‌کنند حقوق مجلس و اموال او را آنها هم همین جور باشند (صحیح است) اولاً بر سبیل کلى بنده باید عرض کنم از مقام منبع و مقام شامخ پادشاه تا آن فرد پایه دار و تا آن پلیس با آن کسى که داراى حقوق اولى (و پایین) است همه ماها خزانه‌دار جامعه هستیم هر یک از ماها یک نوع و یک جور هستیم یعنى خزانه‌دار جامعه هستیم یکى مال جامعه در دستش است یکى حیثیت و علم جامعه در دستش است تمام ماها خزانه‌دار و حفظ کننده آثار جامعه هستیم پس اگر خداى نخواسته یک نفر از ما و یک فرد از ماها نسبت به حقوق جامعه از حیث داراییش از حیث شرافتش از حیث افتخاراتش از حیث ارتقا و کینونیتش خیانت بکند بداند که قطع نظر از آن که عندالله مسئول و معاقب است و به موجب آیه قرآن مجید و لا تقربوا مال‌الیتیم این خود دلیل بر حفظ حقوق عموم مردم است که عندالله همان طور که مسئول است در نزد جامعه هم براى حقوق جامعه مسئول است در تاریخ هم معاقب و مسئول است و مبغوض جامعه است به واسطه این که در حقوق جامعه خیانت می‌کند این موضوع را اگر ما نصب‌العین خود قرار بدهیم یعنى ما که نماینده هستیم وقتى که وارد مجلس می‌شویم و وارد در بیت‌المال جامعه هستیم وقتى که خارج هم می‌شویم همین جور وزرا ما همین جور مستخدمین وزارتخانه‌های‌مان و تمام طبقات این مسأله را باید نصب‌العین خودمان بکنیم براى حفظ حقوق جامعه و تصور نکنید که دولت غیر از جامعه است یا جامعه غیر از دولت باشد دولت قدرت جامعه است به این

+++

معنى که جامعه قدرت خودش را به یک عده‌ای داده است که حفظ کند حقوق او را و امانت‌دار جامعه باشد پس بنابراین قاعده بنده که خیلى خوشنود هستم که در این مدتى که در اینجا خدمت می‌کنم دیده‌ام که مستخدمین اینجا تا آن اندازه‌اى که خودشان بر آمده است بحمدالله خوب خدمت کرده‌اند و در این ادوار که من اینجا هستم به خوبى خدمت خودشان را انجام داده‌اند (صحیح است) اما نسبت به خودمان عرض می‌کنم حالا اگر در مطبوعات هم نسبت به ما یک حرف‌هایی می‌نویسند آن هم از نظر این بوده که ما را کاملاً متوجه حفظ حقوق جامعه بکنند و الا ما خطایی نکرده‌ایم و امیدوارم بعد از این هم نه ما و نه آنهایی که وابسته به جامعه هستند خطا نکنند یک موضوع دیگر هم بنده در خاطرم بود که باید به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و آن این است که شادروان مرحوم ارباب کیخسرو یازده دوره در این مجلس خدمت کرد و یک دساتیرى بزرگ در اینجا براى خدمت‌گزاران گذاشت بدبختانه ما نتوانستیم در آخر دوره دوازدهم در مجلس از فقدان این مرد بزرگ اظهار تأسف بکنیم ولى خدا می‌داند که همیشه زحمات این مرد نصب‌العین من و همه آقایان بوده است (صحیح است) و من همیشه در نظر داشتم که خدمات او را که جامعه خدمت‌گزاران مجلس را در تحت یک انتظامات و دستورهاى اخلاقى در آورد و حفظ کرد و تا حالا هم بینى و بین‌الله ادارات تابعه خود حفظ کرده‌اند (صحیح است) خوش‌بختانه در این دوره هم بحمدالله جناب آقاى میرزا احمد خان فریدونى او هم یکى از بهترین و مبرزترین مردى بود که در این دوره براى ما پیدا شد (صحیح است) و تا آن اندازه که بنده مستحضر هستم از زحمات این شخص قدردانى می‌کنم (صحیح است) و خیلى من خوشحال هستم که تمام طبقات مستخدمین مجلس نسبت به آن چیزى که به آنها سپرده شده است مواظبت کردند (صحیح است) و مباشرت هم خدمات خودشان را کاملاً انجام داده‌اند و کار کرده‌اند همه (صحیح است) این یک موضوع حالا می‌روم و از حاشیه می‌گذرم و موضوعى را می‌گیرم دستور دادند «و لا ترزوا وازره وزراً اخرى» گفتند پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد اگر کسى نسبت به یک مقامى نسبت به یک ترتیبى یک کارى بکند این ربطى به کس دیگر ندارد کار هر کس مربوط به خودش است عواقبش هم مربوط به خود او است تکالیف شخصى بنده اگر خداى نخواسته خوب انجام نشد ربطى به برادر و اولادم ندارد ربطى به عمویم ندارد بنده اگر خداى نخواسته کج واقع شوم ربطى به کس دیگر ندارد و اگر من کج باشم مربوط به کس دیگر نیست تقصیر مجلس شوراى ملى نیست و مجلس شوراى ملى همیشه مقام و احترام و منزلت و قدر خودش را دارد اگر یک فردى از افراد در یک مقامى از حد خودش تجاوز کرد مقام مقدس مجلس شوراى ملى به عظمت خودش باقى است مقامى که ملت به ما سپرده‌اند تماماً آن مقامات با افتخارات خود محفوظ است مقام دانشگاه ما خیلى محترم و مفتخر است و در نظر ما و همه مقام عالى دارد و با نظر احترام به آنجا نگاه می‌کنیم چون قدر و مقام علم نصب‌العین همه ماها است و تقدیر می‌کنم و به نظر تعظیم و تکریم به آنجا ما نگاه می‌کنیم همین جور سایر مقاماتى را که ملت واگذار به اشخاص به واسطه دارا بودن صفات کامله نموده به واسطه تقوى و فضیلت آنها بوده که آن مقامات را به او می‌دهد شخص در تبدل است اما مقام و احترام آن مقام سر جاى خودش باقى است تبدل در شخص هیچ ربطى به مقامات ندارد این بود که خواستم از جناب آقاى میرزا احمد خان و از آقاى مرآت اسفندیارى و از آقاى حریرى همکاران محترم خودم سؤال کنم این مسأله کتابخانه و موضوعى که راجع به آنها پیش آمده است و این قضیه که منتشر شده است و رفته‌اند به کتابخانه مجلس کتابخانه مجلس آقایان یک امانتى است که به دست ما داده شده است هر چیزى به اسم مخصوص و به جاى مخصوص خودش باقى است این واقعه کتابخانه مجلس و این امانتى که به دست ما داده شده است ترتیبش چه چیزى است که واقع شده است آیا صدق است غیر واقع است چه چیزى است؟ در این باب توضیح بدهند یا این که بنده اطلاع ندارم یا چه جورى است؟ آن کتابدار ما که آنجا بوده خیلى خیلى واقعاً زبردستى کرده و حفظ کرده است ناموس جامعه را و من خواستم ببینم که این

+++

واقعه تا چه اندازه است و کیفیتش چطور بوده است و از آن طرف هم وزرا توجه داشته و ببینند که مجلس چطور حفظ کرد این امانت را در وزارت دارایى چرا قماش‌ها را یک دفعه مى‌اندازند بیرون که از بین برود (صحیح است) آنها هم باید حفظ کنند حقوق و اموال جامعه را (صحیح است).

فریدونى- اولاً از اظهار لطفى که نسبت به کارکنان مجلس عموماً و نسبت به کارپردازان فرمودند بنده از آقاى انوار تشکر می‌کنم (صحیح است) همین طور از بیاناتى که به پاس خدمات مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ فرمودند اظهار تشکر می‌کنم (صحیح است) که خدمات اشخاص را مورد تقدیر قرار دادند اما نسبت به کتابخانه که فرمودند البته آن طوری که باید و شاید از طرف کارپردازى اقدام شده و یک مقدارى کتابى که تحویل شده بود در موقعى که فهرست می‌خواستند تهیه بکنند براى آنها خوشبختانه دریافت شده آن گزارشى هم که در این باب تهیه شده بود در هیئت رئیسه مطرح شده و دنباله آن گزارش امروز بعد از ظهر که باز هیئت رئیسه تشکیل می‌شود مطرح خواهد شد و هر تصمیمى که از طرف هیئت رئیسه گرفته شد البته نتیجه‌اش به اطلاع آقایان خواهد رسید.

رئیس- آقاى امیر تیمور در کلیات فرمایشى دارید.

امیر تیمور- بنده عرض زیادى ندارم می‌خواستم تذکر بدهم که تا حالا اولین دوره‌ای است که بودجه مجلس شوراى ملى تا این موقع سال طول کشیده است و به آخر سال کشیده است و همیشه همان طور که مجلس شوراى ملى از حیث کارهای داخلیش سرمشق بوده است برای همه جا از حیث بودجه‌اش هم همیشه سرمشق دولت بوده است و همیشه بودجه‌اش قبل از سال و زودتر به تصویب می‌رسیده است و براى ما اسباب تأسف است که تا حالا بودجه ما به صورت یک دوازدهم گذشته است و حالا هم که بودجه مجلس آمده است براى سال 1322 وقت خیلى کم است و آخر وقت و آخر دوره است و سه چهار روز بیشتر به آخر عمر مجلس سیزدهم باقى نمانده است و این تذکر بنده براى آتیه است که در آینده طورى نشود که بودجه‌هاى مجلس کما فى‌السابق قبل از موقع و قبل از وقت که قانون تعیین کرده است تهیه کنند و بدهند و بنده هم به نوبه خودم از مستخدمین مجلس که با کمال مراقبت و خدمت‌گزارى کرده‌اند تشکر می‌کنم و همه کمال امتنان را داریم (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم می‌خواستم اینجا تذکر بدهم که در سال گذشته اداره بازرسى مجلس نسبت به آن واقعه‌ای که براى مجلس پیش آمد کرد حقیقتاً رئیس بازرسى مجلس آقاى اکباتانى و اعضاى بازرسى آقاى کدخدازاده و آقاى کوچکى که حقاً هم مجلس به آنها پاداشى داد در این موقع یک قدردانى کرده باشم که بودجه مجلس مطرح است زیرا قدردانى یک تشویقى براى اشخاصى است که خوب کار می‌کنند البته آقاى فریدونى و سایر آقایان کارمندان محترم کارپردازى که سمت کارپردازى مجلس را دارند وظایف خودشان را خیلى خوب انجام داده‌اند و اعمال‌شان طرف تقدیر و تقدیس ماها است اعضاى ادارى مجلس هم همان طور که آقاى انوار اشاره کردند یک مدل و سرمشقى هستند براى وزارتخانه‌ها که در هر موقع وظایف خودشان را به خوبى انجام داده‌اند و بنده خواستم که در این موقع که بودجه مجلس مطرح است و آخر دوره سیزدهم است و چند روز بیشتر از عمر مجلس باقى نمانده است از خدمات اعضاى بازرسى که در آن موقع فداکارى کرده‌اند و حقیقتاً نگاه داشته‌اند اشیا نفیس مجلس را که شاید نایاب بود که از بین نرود قدردانى کرده باشم. البته موضوع کتابخانه و کتبى که اینجا گفته شد به نظر بنده باید هیئت رئیسه پس از این که نتیجه گرفت به اطلاع عامه برسانند که خوب این قضیه را به هر اندازه که مصلحت می‌دانید اقدامى رویش بکنند و به اطلاع مجلس و عامه برسانند که ببینیم مطلب چه بوده است و چرا یک همچو پیش‌آمدى واقع شده است براى این که لازم است هر کسى یک عملى خلاف قانون در یک وزارتخانه بکند آنجا فوراً مورد سؤال و پرسش واقع می‌شود و از وزیر سؤال می‌شود و قضیه مورد تعقیب واقع می‌شود اگر در یک

+++

مؤسسه‌ای یک کارى برخلاف واقع شود باید گفته شود که بالاخره اشخاص مقید به رفتار خوب باشند و به نظر بنده این یک امرى است که لازم است و عقیده همه آقایان هم شاید همین باشد (صحیح است) بنده نمی‌دانم مطلب چیست و اطلاع کافى هم از موضوع کتابخانه ندارم و باید البته هیئت کارپردازى و مقام ریاست رسیدگى دقیق بکنند و اگر مطلبى واقع شده است برخلاف ترتیب مسببش را معرفى کنند به جامعه. (صحیح است. کافى است مذاکرات)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول خوانده می‌شود:

قانون بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى‏

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال 1322 مجلس شوراى ملى مبلغ 14951150 چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و یک صد و پنجاه ریال موافق فقره 1 تا 5 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده سه عرض مختصر دارم یکى را آقاى انوار به آن اشاره فرمودند و بنده هم خواستم در تأیید فرمایشات آقاى انوار چون بیشتر در داخل مجلس وارد بودم عرض کنم که در واقع در این دو ساله عملیات کارکنان مجلس شوراى ملى و اعضا مجلس شوراى ملى بهترین مثل و نمونه براى خدمت‌گزارى بوده‌اند در مملکت و به عبارت اخرا بنده این عرضى را که می‌کنم براى این است که حتى جراید مملکت هم متوجه باشند و به طور قطع عرض می‌کنم که در مملکت ایران نقطه‌ای از این نقطه درست‌تر و سالم‌تر نیست و بهترین نمونه و دلیل هم این است که امروزه بى‌انضباطى در تمام امور و شئون ما در هز وزارتخانه و اداره و مؤسسه و هر شهرستانى راه بردار شده در این محوطه مجلس نشد و نبود (صحیح است) و این یک قسمتش هم باز مرهون ترتیب و زحمات مرحوم شاهرخ است (صحیح است) که نباید از نظر دور بداریم که در این قسمت در این بنگاه و در این مرکز مملکت هیچ نوع خلاف کارى و اختلالى حاصل نشده است (صحیح است) و بنده به نوبه خودم تشکر می‌کنم از عموم کارکنان مجلس که تماس مستقیم و نزدیک با آنها داشته‌ام. مسأله دیگر این که یک سؤالى داشتم از آقاى فریدونى که چند نفر در سال گذشته استحقاق ترفیع پیدا کردند و در برابر خدمت‌گزارى مستوجب اعطاى رتبه شدند گویا سابقاً هم در رتبه‌ای که بوده‌اند حداکثر آن رتبه را دارا بوده‌اند ایا حال حداکثر رتبه اعطایى را دارا خواهند بود یا حداقل را؟ مطلب سوم را هم به طور خلاصه عرض می‌کنم و آن راجع به امر کتابخانه است راجع به کتابخانه اقدامى از طرف آقاى شریفى مدیر کتابخانه در ماه رمضان شد که همه نوع در خور تمجید بود که باید سرمشق براى سایر وزارتخانه‌ها بشود که می‌گویند نمی‌شود کارها را و قضایا را کشف کرد اگر یک اندازه توجه بفرمایند می‌بینند که می‌شود یک کارهاى مشکل و معضل را هم بى‌غرضانه و از روى بى‌نظرى حل کرد و کشف کرد. در ماه مبارک رمضان بین ایشان و کارپردازى و اعضاى شوراى عالى کتابخانه این قسمت در جریان مذاکره بود مخصوصاً از توجه جناب آقاى صدر عضو شوراى عالى کتابخانه بنده رسماً تشکر می‌کنم که همه نوع وسایل مطمئن کار را در دسترس کتابخانه گذاردند با یک سرعت عجیب و غریبى دنباله کار گرفته شد و کتب تعویضى برگشت به کتابخانه (امیر تیمور- حالا همه‌اش برگشته است به کتابخانه؟) اگر هم برنگشته باشد شاید چهار پنج مجلد انگشت شمار باشد و بقیه را آنچه که بنده اطلاع دارم و تا روزى که خبر دارم کتب معوض منه همه تقدیم شده کتبى هم که تعویض شده بود همه برگشت به کتابخانه چهار تا پنج کتاب مورد تردید بود که هنوز برنگشته بود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- در این مسأله کتابخانه یک صورت ابهامى در کار واقع شده است و آقایان ناطقین در اینجا تعریف و تمجید از گذشته و حاضر و اینها را فرمودند در صورتی که در افواه یک مذاکره‌ای از همه شنیده‌ایم و می‌گویند ولی اینجا گفته نمی‌شود. می‌گویند که یک عده‌ای از کتب نفیسه‌ای که در این

+++

کتابخانه با زحمات دیگران جمع‌آورى شده است تقریباً به سرقت رفته است.

رئیس- به سرقت رفته است.

فرمانفرماییان- آیا این قضیه و این کلمات مورد دارد یا ندارد؟ رو در بایستى که در کار نیست بالاخره شما که در مرکز ثقل مملکت تشریف دارید توجه داشته باشید به این امر و بنده تقاضا می‌کنم که عمل را محول بکنید به دیوان کیفر که هر کس از مستخدمین یا نمایندگان یا هر کس ذی‌مدخل است از او تحقیق کنند و تعقیب کنند و قضیه را که روشن بشود موضوع.

حریرى- نه از مستخدمین بوده است نه از نمایندگان (صحیح است) یک نفرى است که می‌گویند از رجال کشور است و من نمی‌دانم کیست و به چه مناسبت ایشان اسم مستخدمین و نمایندگان را می‌برند به آنها چه مربوط است (صحیح است).

نراقى- از رجال نیست. دزد است.

رئیس- خواهش می‌کنم اینجا در این باب صحبت نکنید خود هیئت رئیسه هر اقدامى را که لازم است می‌کند. آقایانى که با ماده اول موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم- براى حقوق و هزینه 12 ماهه چاپخانه مجلس مبلغ پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال موافق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم خوانده می‌شود:

ماده سوم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را که شش میلیون ریال پیش‌بینى می‌شود جزو جمع محاسبات مجلس منظور دارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى اعتبار بعد از مدت‌ها امروز که آمده‌اند می‌گویند فلانى نمی‌گذارد امروز کار ما تمام شود یک قدرى تأمل بفرمایید آقا یادت باشد که یک وقتى هم توى مجلس بودى. عرض کنم این موضوع را آقاى فریدونى توجه بفرمایند موضوع بودجه است چون بنده پهلوى آقاى میرزا احمد خان نشسته‌ام تحقیق کردم موضوع راجع به چاپخانه مجلس است چاپخانه مجلس شهدالله یک مؤسسه‌ای است که خیلى خوب است و از دوره مرحوم ارباب کیخسرو با یک جدیت و زحمتى اینجا را ایجاد کرد و سر و صورت بهش داد و تقویت کرد تا این که این مؤسسه هر سال ترقى کرد و پیشرفت کرد تا حالا که یک مؤسسه‌ای شده است که خیلى براى مملکت نافع است از حیث صحافى نقشه‌بردارى و طبع کتب و اوراق و از همه حیث براى دولت هم خیلى نافع است دولت کارهایش را اینجا مراجعه می‌کرد اگر انتفاعى هم داشته است باز برمی‌گردد به جیب دولت در اینجا ملاحظات همه جور شده است خیلى خوب عمل می‌کرده از زمان ارباب کیخسرو تاکنون و درست مثل یک مؤسسه بازرگانى کار می‌کرد کاش آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر هم می‌بودند که مثل کارخانه‌جات آنها نیست واقعاً به قدرى مرحوم ارباب مته به خشخاش گذاشته بود و به ترتیب بازرگانى تا حالا دارد عمل می‌کند مثل این که هر یک از ماها که کاسب و تاجر باشیم همین جور عمل می‌کنیم. نهایت در این ایامى که سطح زندگى این قدر بالا رفته است و تمام شئون اجتماعى ما این ترتیب شده است که ملاحظه می‌کنید نسبت به کارگرهاى کارخانه‌جات که یک توجهى شده است اینجا هم ملاحظه اینها را کرده است رئیس کارپردازى نسبت به کارگرهاى این چاپخانه خوب است و دولت هم نسبت به کارخانه‌جات خودشان آقایان وزرا توجه کرده باشند که کارپردازى مجلس هم ملاحظه نان‌شان را کرده است هم حقوق ماهى 20 تومان براى آنها درست کرده است و آن مسأله اعتصاب و و آن مسائلى را که تازه پیدا شده است که کارخانه را امروز تشکیل می‌دهند روز دوم می‌گویند اعتصاب کرده‌اند که در جراید هم بنویسند که بلى در ایران هم اعتصاب هست روز اول که روز کار است اعتصاب و رفتن بازرس و این حرف‌ها که حالا من نمی‌خواهم وارد آنها بشوم اینجا این جور نیست اینجا در چاپخانه بحمدالله ملاحظه این کارها را کرده‌اند تا اندازه‌اى هم که می‌توانسته‌اند براى آسایش اینها رعایت و منظور کرده‌اند و در اینجا با وزارت دارایی هم صحبت کردند که با آن ترتیبى که شما با کارخانه‌جات دیگر

+++

یعنى با چاپخانه‌هاى دیگر معامله می‌کنید و اما اینجا انجام می‌دادیم و حالا یک قسمتش را به ما نمی‌دهند ما حاضریم با صدى بیست تفاوت با چاپخانه‌هاى دیگر انجام بدهیم این هم صرفه‌جویى براى شما است هم به نفع خودتان است چون این هم مال شما است بنده خواستم از آقاى فریدونى بپرسم که این به نتیجه رسید و چه ترتیبى واقع شده است با این ترتیب و این قرارداد وزارت دارایى به این صورتى که شما معین کرده‌اید با آن وعده‌ای که داده‌اند آیا عمل کردند یا نه؟ خواستم این را توضیح بدهند.

فریدونى- اولاً راجع به این مسأله که آقاى انوار فرمودند در سال 1321 درآمد چاپخانه مجلس چهار میلیون پیش‌بینى شده بود و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال عمل شد یعنى نسبت به پیش‌بینى یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال اضافه تحصیل شد این بود که در لایحه یک دوازدهم مهر که تقدیم کردم و تصویب شد در آنجا هم عرض کردم و توضیح دادم که 75 هزار تومان که هفتصد و پنجاه هزار ریال است چاپخانه مجلس به وزارت دارایى از بابت تتمه یک میلیون ریال وام سرمایه انتفاعى بپردازد و آن هفتصد و پنجاه هزار ریال دیگر را که باقى مانده است راجع به این که آقاى انوار فرمودند در موقعى که آیین‌نامه کمک به کارمندان مطرح بود در آنجا نوشتند که بودجه مجلس شوراى ملى هم مشمول این قانون است و بودجه مجلس شوراى ملى شامل بودجه چاپخانه هم هست منتها آقاى وزیر دارایى که حضور داشتند عنوان کردند که کمک به کارگران چاپخانه را ما در کارخانه‌ها ا این طور در نظر گرفتیم که از درآمد خودشان بپردازیم حالا هم چون دولت این تصمیم را گرفته است بهتر است مجلس شوراى ملى هم با این نظر دولت موافقت کند این بود که کارپردازى مجلس هم موافقت کرد براى چاپخانه مجلس از درآمدشان بدهد ولى به این شرط که کارهاى دیگرى را که وزارت دارایى دارد به جاهاى دیگر مراجعه می‌کند به چاپخانه مجلس مراجعه کند که بتواند این کمک را بکند زیرا در این هشت ماهه از همین بابت یک میلیون و دویست هزار ریال درآمد است و در موقعى که مذاکره می‌کردیم راجع به جیره‌بندى تصمیم گرفتند اخیراً که کتابچه تهیه کنند مدتى هم به چاپخانه آمدند و نمونه از ما گرفتند و گفتگو کردند و قرار شد بیاورند و مراجعه کنند اینجا و از چاپخانه ما بگیرند در این بین شنیده شد به چاپخانه دیگر رجوع کردند و مخصوصاً از طرف مقام ریاست شرحى به وزارت دارایى نوشته شد که این چاپخانه هر چه درآمد داشته باشد مال دولت است و هر چه هم کسر آورده باشد باز جزو کسرى دولت است و در خزانه دولت تأثیر دارد و بنابراین لزوم نکرده کارى که مربوط به این چاپخانه است به چاپخانه دیگرى مراجعه شود و چاپخانه مجلس براى انجام کارهاى دولت آماده شده و با این حال هم حاضر است که با صدى بیست تخفیف از آن نرخ تعیین شده قبول کند و انجام بدهد (صحیح است) ولى هنوز جوابى از طرف وزارت دارایى به مقام ریاست نرسیده البته آقاى وزیر دارایى هم در این باب خودشان یک اقدام جدى و فورى خواهند کرد (صحیح است) چون خودشان تعهد کرده‌اند که این کار را برگردانند به چاپخانه مجلس و امیدوارم که این نظریه زودتر تأمین شود (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد از مبلغ 50/5457550 ریال کل درآمد سال 1321 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان مبلغ چهار میلیون ریال بابت درآمد پیش‌بینى شده سال مزبور در بودجه کشور و مبلغ 750000 ریال به استناد ماده سوم قانون یک دوازدهم هزینه مهر ماه 22 مجلس بابت تتمه یک میلیون ریال وام سرمایه انتفاعى چاپخانه مجلس و مبلغ 50/707550 ریال تتمه را براى کمک به کارگران چاپخانه مجلس رعایت آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت بپردازد و حساب مزبور را به موجب این ماده با وزارت دارایى تصفیه و واریز نماید.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده پنجم- مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد

+++

از محل درآمد کشور مبلغ 50/402449 ریال بابت تتمه کمک به کارگران چاپخانه مجلس موضوع آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت در وجه کارپردازى مجلس بپردازد.

رئیس- آقاى فریدونى‏

فریدونى- عرض کنم ضمن توضیح قبلى عرض کردم که آقاى وزیر دارایى قبول کردند که به چاپخانه مجلس کار مراجعه کنند وقتى که مراجعه نکردند طبیعتاً کسر می‌آورد آنچه که ممکن بوده است از بابت کمک به کارگران از بودجه خود چاپخانه مجلس از اضافه درآمد پارسال دادیم حالا براى تتمه کمک به کارگران چاپخانه بابت قانون پانصد میلیون ریال چهارصد هزار ریال کسر داریم که این را اینجا نوشتیم که از دولت بگیریم اگر کار مراجعه کردند و اضافه درآمدى پیدا کردیم از همان محل تأمین می‌کنیم (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم خوانده می‌شود:

ماده ششم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود فهرست کارمندانى که در شش ماهه اول سال 1323 مستحق ترفیع و اضافه حقوق هستند تهیه و با مراجعه به پرونده خدمت آنها نسبت به ترفیع آنان مطابق مقررات قانونى پس از تصویب این بودجه اقدام و احکام آنها را صادر نمایند.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم خوانده می‌شود:

ماده هفتم- مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال 1321 مجلس راجع به تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسى به قوت خود باقى است.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم- مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد به پاس خدمات آقایان (مهدى اکباتانی، محمد‌صادق کدخدازاده، مهدى کوچکى) رئیس و کارمندان اداره بازرسى مجلس در واقعه 17 آذر 21 طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس هر یک از نامبردگان به یک پایه بالاتر از پایه فعلى ارتقا حاصل نموده این ترفیع درباره دو نفر اول از آغاز فروردین 22 و درباره نفر سوم از آغاز آذر 22 قانونى شناخته می‌شود.

رئیس- آقاى اقبال‏

اقبال- عرض کنم این قدردانى که از این آقایان می‌فرمایید کاملاً به موقع است و واقعاً این اغتشاشى که در آن روز شد و واقعاً فراموش نشدنى است اینها خدماتى کردند این سه نفر آقایان مهدى اکباتانى، صادق کدخدازاده، مهدى کوچکى که اثاثیه مجلس را از غارت حفظ کردند بعد از این مسأله خواستم عرض کنم چون رتبه این آقایان در آن موقع حداکثر بوده است بنابراین در رتبه بالاتر هم باید حداکثر را داشته باشند.

فریدونى- عرض کنم در قانون استخدام (این مذاکره هم قبل از این که لایحه را بخواهم تقدیم کنم شد) در قانون استخدام کشورى مقید است که هر کس در رتبه‌ای که وارد می‌شود در مرتبه اول باید حداقل حقوق‏...

وزیر بهدارى- صحیح است آقا نمی‌شود.

فریدونى- آن پایه را داشته باشد بنابراین ما مطابق قانون نوشتیم حالا بسته است به نظر مجلس شوراى ملى.

اقبال- بنده پیشنهاد می‌دهم‏

امیر تیمور- بلى حداکثر باشد.

انوار- بنده نظرم این بود نوشته شود استثنائاً این را به پاداش خدمت می‌دهیم که چون اینها خدمت کرده‌اند استثنائاً بهشان داده می‌شود.

فریدونى- موافقت می‌کنم

طوسى- پس اصلاح می‌شود استثنائاً با حداکثر.

فریدونى- بسیار خوب موافقم‏

رئیس- موافقین با ماده هشتم با این اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم خوانده می‌شود:

ماده نهم- مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد نظر به شایستگى آقاى على‌نقى شرفى کارمند فنى امور برقى مجلس از اول

+++

آذر 1322 آخرین حقوق ثابت فعلى وى مأخذ پایه رسمى ادارى بوده طبق قانون استخدام کارمندان مجلس پایه 5 درباره او منظور شود.

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

بنده تصور می‌کنم که باید رعایتى هم از رئیس و کارمندان کتابخانه بکنیم آن را هم امروز در هیئت رئیسه قرارش را می‌گذاریم بعد اقدام می‌شود. کلیات دوم مطرح است نظرى نیست؟ آقاى طوسى.

طوسى- بنده می‌خواستم یکى دو قسمت را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم اولاً توصیفى که از بعضى از افراد در اینجا شد دلیل بر این نیست که بگویند خدا نخواسته دیگران پاى کمى از دیگران دارند همه در عرض هم و با کمال صمیمیت خدمات خودشان را انجام داده‌اند (صحیح است) البته در تحت توجهات مقام ریاست. لیکن در عین حال بنده معتقدم اگر یک نفر از کارمندان یک خدمت برجسته کرد البته باید نهایت مساعدت با او بشود و تشویق بشود قسمت دیگرى که می‌خواستم تذکر بدهم این است که در ماده اول قسمت مطبوعات آن دو تا کارمند رتبه 5 که نوشته شده یکى از آنها معاون و یکى کارمند است این را باید کارپردازى توجه داشته باشند و اصلاح کنند.

فریدونى- این را هم موافقم.

طوسى- همین دیگر عرضى ندارم ‏

رئیس- رأى می‌گیریم موافقین با مواد نه گانه بودجه مجلس ورقه سفید می‌دهند؟

(اخذ آرا به عمل آمده 72 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 74 به اکثریت 72 رأى تصویب شد.

(آقایان رأی‌دهندگان: علی‌اصغر چایچی، دکتر غنی، فرمانفرماییان، ملک مدنی، ریگی، مؤید ثابتی، حریری، اصفهانیان، فریدونی، افخمی، مهدوی، دکتر ضیاء، مشیر دوانی، ملایری، معتصم سنگ، مجد ضیایی، هاشمی، اردبیلی، طوسی، هدایت، ملک‌زاده آملی، دکتر ادهم، شباهنگ، ساکینیان، رهبری، یاراحمدی، دکتر طاهری، نایینی، فرشی، دکتر نفیسی، مخبر فرهمند، ناهید، صفاری، دکتر قزل ایاغ، شیرازی، دکتر لقمان، اوحدی، شهدوست، کازرونیان، منشور، مؤید قوامی، شاهرودی، بوداغیان، فرخ، عزیزی، پارسا، نیک‌پور، سزاوار، مسعودی خراسانی، انوار، لاریجانی، آقا سید کاظم، طیاطبایی، معینی، جلایی، گرکانی، اقبال، ذوالقدر، مهذب، معدل، نمازی، نراقی، ناصر، مکرم افشار، رستم گیو، موقر، مقدم، روحی، مرآت اسفندیاری، طالش، دادور، دبستانی

ورقه سفید بی‌امضا: یک)

4- اظهارات آقاى معدل راجع به ماده سیزدهم قانون مالیات بر درآمد

رئیس- آقاى معدل

معدل- در ماده سیزدهم قانون مالیات بر درآمد که از تصویب مجلس گذشت ذکر شده در اصل ماده که عوارض زیر به وسیله وزارت دارایى دریافت می‌شود و تحت نظر وزارت کشور به مصرف می‌رسد اینجا یک پیشنهادى در خود مجلس شوراى ملى گذشت که به صورت قسمت (ج) ضمیمه آن ماده 13 شد و آن راجع به اطاق‌هاى بازرگانى بود و برحسب پیشنهاد آقاى نیک‌پور به عمل آمد از صورت ظاهر ماده این طور برمی‌آید که اطاق‌هاى بازرگانى تحت نظر وزارت کشور آن وظیفه خودشان را انجام می‌دهند در صورتی که منظور مجلس شوراى ملى این نبود (نمایندگان- صحیح است) و از پیشنهادى هم که در ماده 13 شد و قبول شد منظور این بود که اطاق‌هاى بازرگانى کماکان در تحت نظر وزارت بازرگانى است و تمام عواید را هم وزارت دارایى وصول می‌کند و مطابق مرسوم عمل می‌شود لازم بود عرض کنم که تفسیر این قسمت محسوب بشود. (نمایندگان- صحیح است)

5- طرح و تصویب لایحه تجدید استخدام دکتر دل‌پى

رئیس- لایحه تجدید استخدام دکتر لویى دل‌پى مطرح است طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است‏

انوار- باید فوریتش بگذرد آن وقت.

رئیس- بنده با قید فوریت اعلام کردم قبلاً باید رأى

+++

بگیریم به فوریتش (صحیح است) مخالفى نیست؟ موافقین با فوریت این لایحه برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول.

ماده اول- مجلس شوراى ملى به وزارت کشاورزى اجازه می‌دهد که قرارداد استخدامى آقاى دکتر لویى دل‌پى تبعه کشور جمهورى فرانسه را به سمت ریاست بنگاه مایه‌سازى و بررسی‌هاى دامپزشکى و هفته دو ساعت تدریس در دانشگاه دامپزشکى و همچنین براى استفاده کارهاى مربوطه به بنگاه دامپرورى حیدر‌آباد براى مدت پنج سال از تاریخ پنجم اسفند ماه 321 تجدید نماید که تحت نظر مستقیم وزیر و معاون وزارتخانه انجام وظیفه نماید و وزارت کشاورزى و آقاى دکتر لویى دل‌پى پس از سه سال از تارخ بالا حق فسق بقیه مدت را خواهد داشت.

رئیس- آقاى ناصرى‏

ناصرى- بنده موافقم

رئیس- آقاى دکتر ادهم

دکتر ادهم- بنده هم موافقم

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده مخالف نیستم ولى این که نوشته شده در ماده اول که وزارت کشاورزى و ایشان حق فسخ دارند بنده معتقد هستم که دولت همیشه این حق را دارد و حق فسخ همیشه برایش محفوظ باشد یعنى هر موقع که دولت خواست او را اخراج کند اعم از خارجى یا داخلى باید این حق براى دولت محفوظ باشد فرض بفرمایید شما فردا به یک جهتى از جهات عدم رضایت داشته باشید باید سه سال صبر کنید؟ دولت با یک مستخدمش نباید این نوع رفتار کند و بنده در این قسمت پیشنهاد می‌کنم و خواهش می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى هم قبول بفرمایند که اصلاح شود.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که مستخدم باید بداند و اطمینان داشته باشد که تا سه سال مستخدم دولت خواهد بود و به هیچ عنوانى نمی‌شود او را از کار برکنار کرد ولى از طرف دیگر البته ما یک مقرراتى داریم که پس از این که قانون گذشت چنانچه او تخلفاتى بکند و مطابق آن وظایفى که برعهده او است رفتار نکند قطعى است قرارداد او فسخ می‌شود از این جهت محتاج نیستیم این کار را بکنیم و به نظر بنده آقاى امیر تیمور هم از این نظر طرف‌نظر می‌فرمایند چون که دکتر دل‌پى یکى از مستخدمین مفید است.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده نظر شخصى با این شخص ندارم حالا که می‌فرمایند مستخدم مفیدى است بنده هم می‌گویم مفید است به طور کلى عرض کردم و الا نظر شخصى با ایشان نداشتم.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- بنده هم خواستم عرض کنم وجود دکتر دل‌پى انصافاً از کلیه این مستشاران و مستخدمینى که از خارجه استخدام شده‌اند از نظر امور داخلى کشور مفیدتر بوده و مؤثرتر است و حقیقتاً یک آدم وظیفه شناسى است و چون کسى که متخصص به فن خودش است به تمام معنى این آدم است که آثارش هم هویدا شده است مخصوصاً شاگردانى پرورش یافته‌اند که بتوانند مؤسسه‌ای را که او ایجاد کرده است تعقیب کنند نشده اینجا موضوعى را که تذکراً با آقاى وزیر کشاورزى عرض می‌کنم این است که به اندازه‌ای که از زحمات ایشان در امراض حیوانى و اقداماتى که ایشان کرده‌اند در سرم‌سازى و مایه آبله و جلوگیرى از امراض حیوانى اینجا عملى می‌کنند در ولایات متأسفانه نشده است و در ولایات امراضى که هست از قبیل گاومیرى و غیره که به مملکت ضرر می‌رساند حوزه معلومات دکتر دل‌پى را فقط به حوزه کرج و پایتخت و حومه آن محدود نفرمایند یک همتى بکنند آقاى وزیر کشاورزى که عملاً آثار ایشان در آذربایجان گله‌دارهاى شاهسون و سایر قسمت‌ها ترویج و تشویق بشود. (انوار- در آذربایجان تنها یا در فارس؟) فارس آذربایجان خراسان همه جا.

وزیر کشاورزى- بنده خیال می‌کنم خود آقاى

+++

فرمانفرماییان خوب می‌دانند در مؤسسه حصارک مخصوصاً خود دکتر دل‌پى براى تهیه سرم دام‌ها و امراضى که دارند نهایت دقت را می‌کنند الان هم در تمام کشور که مبتلا می‌شوند این دام‌ها البته این مایه را براى گوسفندها نتوانسته‌اند هنوز بسازند و این براى ولایات که فرمودید در تمام کشور مأمورین دامپزشکى مشغولند آن را بسازند و براى آن هم مشغول آزمایشى که می‌فرمایید تاکنون به ولایات نرسیده توجه بفرمایند در تمام کشور دامپزشکى هر عملى که می‌کند به خصوص روى عمل مؤسسه حصارک است و از آنجا است که به تمام کشور فرستاده می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده می‌خواستم توجه آقاى وزیر کشاورزى را به این نکته جلب کنم از قراری که اطلاع پیدا کرده‌ام یک واکسنى را آقاى دکتر دل‌پى تهیه کرده‌اند براى جلوگیرى از مرض دیفترى مرض دیفترى که یکى از امراض بسیار خطرناک و مسرى است و سرم آن قبلاً تهیه شده است که بعد از این که اطفالى مبتلا شدند به آنها تزریق می‌شود براى بهبودى و گاهى هم می‌شود که یا سرم کهنه شده است و یا دیر رسیده است و فایده نمی‌کند این است که قبلاً اطفال خودشان را مصون می‌کنند به وسیله واکسنى که اصلاً مبتلا نشوند این کار را دکتر دل‌پى کرده است و بنده خواستم که توجه آقاى وزیر کشاورزى را جلب کنم که این موضوع را توسعه بدهند در تمام کشور به طوری که همه جا در دسترس باشد که دیگر احتیاجى نباشد که اطفال مبتلا بشوند و بعد سرم دیفترى بزنند این واکسن را هم وقتى عمومیت بدهند اصلاً دیگر جلوگیرى می‌شود و براى جلوگیرى بسیار عمل مهمى است.

وزیر کشاورزى- عرض کنم همان طور که آقاى دکتر طاهرى فرمودند این اقدام هم از طرف دکتر دل‌پى شده است همین طور هم آقاى میردامادى در مشهد کرده است از طرف بعضى از اطبا مخصوصاً آقاى دکتر هوفمان پزشک بیمارستان شاهرضا که یکى از دکترهاى آمریکایى است و مدتى پهلوى من بود قدردانى کرد از واکسن‌هایى که تهیه شده است از این جهت بنده اقدام می‌کنم همان طور که فرمودید مخصوصاً نسبت به تمام کشور توسعه پیدا کند.

رئیس- پیشنهاد آقاى هاشمى:

پیشنهاد می‌کنم: لفظ تبعه را یا از تبعه یا تابع کنید (نمایندگان- تابع بفرمایید قبول فرمودند آقاى وزیر)

وزیر کشاورى- بسیار خوب باشد

رئیس- موافقین با ماده اول با این اصلاح عبارتى که شده است برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- حقوق دکتر نامبرده ماهیانه از قرار هشتصد و سى و سه (833) دلار آمریکایى و هشت هزار و سیصد و سى ریال است که پس از کسر مالیات مقرره طبق قانون مالیات بر درآمد ایران در آخر هر ماه پرداخت می‌شود و بعد از دوره پنج سال خدمت نیز چنانچه استخدام او تجدید نشود و یا در صورت فسخ پیمان پس از سه سال خدمت براى مراجعت نامبرده بار و پا هزینه سفر درجه اول مطابق نرخ رسمى بنگاه‌هاى مسافربرى پرداخت و بالاضافه یک خانه مسکونى با اثاثیه در حصارک و یک اتومبیل سوارى براى تمام مدت استخدام دکتر نامبرده به اختیار او واگذار خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- وزارت کشاورزى مجاز خواهد بود در هر موقع از دوره پنج ساله بالا که ضرورت اقتضا کند از ادامه بقیه خدمت دکتر نامبرده صرف‌نظر نماید مشروط بر این که سه ماه قبل از انصراف اخطار کتبى به او صادر شده باشد در این صورت بایستى هزینه سفر مراجعت او به اروپا طبق این قانون پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- دکتر نامبرده مجاز خواهد بود هفته‌ای چهار ساعت در دانشکده پزشکى و بیمارستان‌هاى وزارت فرهنگ تدریس نموده ماهى دو هزار (2000) ریال از اعتبار ماده 6 بودجه اداره دانشکده پزشکى و بیمارستان‌هاى وزارت فرهنگ به عنوان فوق‌العاده ویژه پس از کسر مالیات مقرره دریافت دارد به علاوه سالى یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق و همچنین سالى پانزده روز در صورت ابتلا به بیمارى مرخصى با استفاده از حقوق به او داده خواهد شد و چنانچه از مرخصى‌هاى سالى یک ماه (اعم از دوره خدمت پیمان قبلى یا مدت بالا استفاده ننموده باشد حقوق آن مدت معادل حقوقى که در آن سال می‌گرفته به او پرداخته خواهد شد و نیز در مواردى که در مدت استخدام مأموریت به دکتر نامبرده داده می‌شود فوق‌العاده و هزینه سفر مطابق آیین‌نامه مسافرت کارمندان داده خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این ماده موافقم لکن یک نظرى داشتم آقاى وزیر کشاورزى جواب بدهند اولاً این را ما استخدام می‌کنیم براى کار معینى که در ماده اول هم تصریح شده است مطابق آن ماده حقوقش را هم معین کرده‌اید بسیار خوب اما حالا اینجا نوشته است که چهار ساعت برود در آنجا ما آن را استخدام می‌کنیم تمام مدت روزش را باز هم شما می‌آیید یک راه فرارى برایش پیدا می‌کنید یک پول دیگر بهش می‌دهید معنى ندارد براى خاطر این که قراردارى که شد آقاى امیر تیمور فرمودند که خودش را اجیر ما قرار داده است و مزدش هم معین است با نظرشان موافق هستیم خود قرارداد دو طرفى است این آمده است اجیر ما شده است مزدش هم معین است چیزى که حالا شما می‌فرمایید هفته‌ای چند ساعت در جاى دیگر برود تدریس کند یا پس فردا می‌رود که کسى مبتلا شده است یا رفته است گاوهاى آذربایجان مال شاهزاده محمد‌ولى میرزا مریض شده‌اند و می‌رود آنجا حقوقى برایش اضافه می‌شود این معنایش که فوق‌العاده حقوقى اضافه می‌شود یعنى چه؟ اگر برایش حق قائل می‌شوید حقوقى از درس دادن دانشکده پزشکى آن حقوق را به عنوان فوق‌العاده می‌دهید اشکالى که بنده دارم این است که پس از گذشتن ماده اول او خودش را به ما اجاره داده است دیگر وقتى ندارد که شما براى او ایجاد وقتى می‌کند و حقوق دومى هم بهش می‌دهید.

وزیر کشاورزى- عرض کنم که این ساعت درس را در دانشکده پزشکى براى دکتر دل‌پى قائل شده‌اند درسى است که استاد برایش ندارند اصلاً دانش آموزان آنجا براى این کار متخصص ندارند به این جهت با اصرار تام و تمام وزارت فرهنگ می‌خواهد این کار را بکند خود او هم هیچ اصرار ندارد با بنده هم صحبت کرد شاید هم برایش مشکل است که از حصارک بیاید اینجا درس در دانشکده بدهد و برود براى ایاب و ذهاب در آنجا از حصارک بیاید اینجا در ساعت کار اداریش بیاید یک فوق‌العاده درس از بودجه وزارت فرهنگ بگیرد وزارت فرهنگ می‌خواهد حقوق به او داده شود و چون دو حقوق هم نمی‌شود مطابق قانون این بود که فوق‌العاده ویژه گذاشتند در هر صورت باید در این قسمت دید که خودش هم هیچ اصرارى ندارد و میل داشت وزارت فرهنگ صرف‌نظر کند ولى وزارت فرهنگ یک شرحى نوشت در قانون بگذاریم که مخصوصاً او مجبور باشد و مکلف باشد این کار را بکند و این درس را ادامه بدهند.

انوار- وقتش را به شما داده است آقا.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم- سایر شرایط استخدامى دکتر نامبرده مشمول قانون عقرب 1301 و از حیث سوانح شغلى مشمول قانون بیمه عمومى کارگران و کارمندان وزارت کشاورزى خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

+++

رئیس- مذاکره در کلیات است رأى گرفته می‌شود موافقین با ورقه سفید می‌دهند؟ اخذ آرا به عمل آمد.

عده حاضر در موقع اعلام رأى 73 به اکثرت 67 رأى تصویب شد. (اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: مهدی دادور، رحمت سمیعی، ابراهیمی ریگی، معتضدی، فتوحی، طوسی، ناصری، اصفهانیان، دکتر ضیا، فرمانفرماییان، پناهی، سزاوار، حریری، موقر، اقبال، محمد طباطبایی، مقدم، مهذب، معینی، یمین اسفندیاری، هدایت، بوداغیان، دکتر طاهری، عزیزی، رهبری، پارسا، انوار، مسعودی‌ خراسانی، ساکینیان، ملک‌زاده آملی، ملایری، هاشمی، لیقوانی، دکتر تاج‌بخش، نمازی، مرآت اسفندیاری، معدل، مکرم افشار، آزادی، کازرونیان، ذوالقدر، نراقی، مؤید قوامی، ملک مدنی، جلایی، جلیلی، گرکانی، دبستانی، گیو، دکتر لقمان، سمیعی، مجد ضیایی، چایچی، امیر تیمور، نفیسی، فرخ، شباهنگ، فیاض، معتصم سنگ، دکتر غنی، ناهید، طباطبایی، نایینی، دکتر ادهم، مخبر فرهمند، افخمی، مؤید ثابتی

ورقه سفید بی‌امضا: یک)

6- طرح و تصویب لایحه استخدام دو نفر پزشک براى وزارت بهدارى

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به استخدام دو نفر پزشک براى بهدارى خوانده می‌شود:

گزارش کمیسیون بودجه به مجلس:

کمیسیون بودجه لایحه شماره 26134 دولت راجع به استخدام دو نفر پزشک متخصص براى وزارت بهدارى را با حضور آقاى وزیر بهدارى مطرح نموده در نتیجه مواد پیشنهادى به قرار زیر اصلاح و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود:

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى انوار فرمایشى دارید؟

انوار- بنده نظرم می‌آید در دوره چهار یا پنج یا شش بود که مرحوم مشیر‌الدوله بودند همیشه مرحوم مشیرالدوله به بنده و آقاى ذوالقدر دعوا می‌کردند و می‌فرمودند که شما حس ضد اروپایى دارید براى این که ما هر چه به شما پیشنهاد می‌کنیم مخالفت می‌کنید ما گفتیم به ایشان خدا شاهد است که ما این حس ضد اروپایى را که می‌فرمایید نداریم ولى این همه که ما از بودجه مملکت هر روز و هر ساعت صرف می‌کنیم من مخالفم و باید یک اندازه‌ای به اصطلاح‌الضرورت تقدر بقدرها آن اندازه‌ای که ما احتیاج داریم و ناچاریم به همان قدر قدم برداریم و متوسل بشویم این لایحه که وزیر بهدارى آوردند اینجا ماده اولش این است که فلان شخص آمریکایى براى فلان مدت استخدام شود این را استخدام می‌کنند نه براى طبابت و نه براى داروسازى براى مدیریت وزارتخانه استخدام می‌کنند؟ وزارتخانه ما مدیریت می‌خواهد؟ پس شما چه کاره‌اید؟ شما وزیر هستید که اداره کنید وزارتخانه‌تان را! اگر مدیریت کل تخصص علمى می‌خواست یا کارخانه بود ممکن بود شما یکى از وزرایى هستید که در تمام ادوار وزیر بوده‌اید و کارهاى‌تان را خوب انجام داده‌اید از شما نمى‌پرسند این دکترها که این آدم براى چه می‌آید؟ اگر می‌گویید این دکترهایى که آنجا هستند حرف من وزیر را نمی‌شنوند بروند به یک وزارتخانه دیگر یا آقاى تدین که خیلى کار پیشش می‌رود یا آقاى اعتبار که کار از پیشش می‌رود و الا اگر بگویند که این آمریکایى را می‌آورم اینجا که مدیریت وزارتخانه را داشته باشد تا این که این گرگ‌هایى که در وزارتخانه هستند بیرون کند که این طور نیست و بنده معتقدم این یک آدم پاک و منزهى است اردلان در اینجا شما هم آمریکایى زیاد می‌کنید؟ آن دومى که داروساز است خوب است مملکت یک استفاده می‌کند اما این اولى آدم پیرمردى است می‌آورند براى مدیریت براى احترام براى احترام باشد ما احترامش را داریم ولى صرف‌نظر کنید که یک قانونى برایش بگذرانید هر چه بنده فکر کردم عنوان مدیریت کل یک نفر که اینجا نیست باید این مدیر کل بشود پس مرحوم مستوفى‌الممالک را بردارید بیاورید.

وزیر بهدارى- این لایحه‌اى که پیشنهاد شده است عده زیادى نیست که آقاى انوار مخالفت فرمودند از حسن ظنى که به بنده فرمودند خیلى متشکرم ضمناً هم عرض کنم که حرف بنده را هم در وزارتخانه می‌شنوند و حرف

+++

یک وزیرى را هم جرأت نمی‌کنند نشنوند براى این که یک وزیرى که طرف اعتماد مجلس شوراى ملى است کسانى که زیر دست او کار می‌کنند مجبور به اطاعت او هستند بنده هم از این آقایان دکترها که زیر دست من کار می‌کنند گله ندارم هر چه هم که گفتم گوش داده‌اند و به وظایف خودشان عمل می‌کنند همان طور که عرض کردم این آدم یک دکترى است مجرب الان هم در آمریکا کار زیادى دارد سابقه‌هاى خدمت ایشان آنچه از دولت آمریکا به ما داده شده است آدم مطلع مجرب و دکتر متخصصى است اما این که می‌فرمایند این مدیر کل است وزیر به جاى او کار مدیر کل را بکند خیر آقا این طور نیست وزیر تابع سیاست است مدیر کل تابع سیاست نیست بنده براى این این پیشنهاد را کردم که وزارت بهدارى یک وضع ثابتى را به خودش بگیرد بودن یک آدم متخصص براى یک مدت معینى کار را ثابت می‌کند و کار ثابت هم بهتر از کار متغیر است راجع به کار دارو هم که موافقت داشتند و بنده عرضى ندارم و از آقایان محترم هم تمنا می‌کنم که یک نفر براى وزارت بهدارى که وضع ثابتى را به خودش بگیرد با تجربه‌اى که در ظرف این چند ماه بنده پیدا کرده‌ام طرف احتیاج است موافقت بفرمایند استخدام شود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- بنده چون لایحه وزارت بهدارى مطرح است استفاده می‌کنم و خواستم راجع به وضع بهدارى شهرستان‌ها یک قدرى با آقاى وزیر بهدارى صحبت کنم تذکرشان بدهم با این که ایشان از حق نمی‌گذرم هر جا موفق بشوند از مساعدت خوددارى نمی‌کنند ولى وسایل فراهم نیست براى این که ایشان بتوانند نیت خودشان را هم اجرا کنند حالا معلوم نیست که با استخدام این گونه اشخاص این وسایل هم فراهم می‌شود براى این که امروز چیزى که بیشتر از همه لازم است به نظر بنده اول دارو است که در اثر اقداماتى که در سابق شده نیامده است به ایران اخیراً هم این آیین‌نامه‌ها موجب شد که یک قدرى در گمرکات جلو داروها گرفته شد و شاید اشخاصى هم که می‌خواستند سفارشاتى بدهند به واسطه این فشارهایى که بهشان آمد منصرف شدند وزارت بهدارى باید سعى کند که مردم دارو وارد کنند حتى بنده عرض می‌کنم به طور قاچاق هم باشد وارد کنند که دارو وارد کشور بشود خود ورود دارو به کشور قیمت را پایین می‌آورد و در دسترس عموم قرار می‌دهد از این جهت مردم خیلى در زحمت هستند بنده اگر حالا راجع به فارس عرضى می‌کنم نه براى این است که منحصراً براى آنجا دلسوزى کنم دلیلش این است که اطلاعات آنجا به بنده بیشتر می‌رسد وضع آنجا الان حکایت می‌کند که امراض ساریه شیوع دارد حتى از آبله الان دارند تلفات می‌دهند در مملکت ما به نظر بنده سزاوار نیست که از آبله که یک چیزى است که حالا در همه جاى دنیا برافتاده است تلفات شدید و سنگین بدهد. مثلاً مالاریا در فارس هست در صورتی که در کتب و دواوین شعرا هر وقت صحبت از آب و هواى خوب می‌شد اگر کسى می‌خواست چهار روز رفع خستگى بکند آنجا می‌رفت الان اسباب تأسف و روز سیاهى ماها است که اگر کسى برود آنجا مبتلا به مالاریاى شدید می‌شود آن وقت آقاى وزیر بهدارى می‌فرمایند که من پنجاه هزار قرص آسپرین یا کنین می‌دهم براى آنجا یک نفر مریض تا ده بیست تاى اینها را نخورد معالجه نمی‌شود قرص گنه‌گنه براى یک جمعیت دو میلیونى پنجاه هزار تا داده شود به کجا می‌رسد بنده خواستم از آقاى وزیر بهدارى سؤال کنم اگر این وضع این طور ادامه پیدا کرد و اگر دلتان به حال مردم نمی‌سوزد این قانون مالیات بردرآمدى را که گذراندید و انتظار دارید ازشان پولى بگیرید خوب اینها که تا پنج شش ماه دیگر خواهند مرد اگر تا دو سه سال دیگر این وضع طول بکشد اسهال خونى آنجا طورى دارد تلفات می‌دهد که شاید تا به حال هیچ همچو سابقه‌اى نداشته است سایر دواها به قدرى گران شده مثلاً آسپرین تنها قرص هشت ریال فروش می‌رود و شاید بعضى از اوقات هم گران‌تر و بنده می‌خواستم از آقاى وزیر بهدارى خواهش کنم که یک فکر سریعى بفرمایند و بنده معتقدم اگر می‌دانند که این داروها که الان هست

+++

به مقدار کافى نیست دواهاى دیگرى را معرفى بکنند یعنى آقایان اطبا را بخواهند ببیند قبل از این که آسپرین یا پلاسموکین یا کنین تهیه بشود اینجا چه می‌کردند اینها را اقلاً یک وسایلى درست بکند و بگویند که فلان دواها را ممکن است به جاى اینها استعمال کرد نه این که همه‌اش صرف بچسبیم به یک تشریفات و در عین حالی که مردم دارند از بى‌دارویى می‌میرند و تلف می‌شوند ما می‌خواهیم که آقاى وزیر بهدارى با رئیس کل دارایى ملاقات بکنند و یک تصمیماتى از نظر دارو بگیرند.

وزیر بهدارى- به طور خلاصه بنده به عرض‌تان می‌رسانم راجع به دارو یک ترتیباتى است در نقاطى که دارو تهیه می‌شود و امروز وسایل ارتباط با ایران دارد جواز ورود دارد و فقط به نام دولت می‌دهند این است اشکالى که پیش آمده است و این که تقاضا شد از مجلس شوراى ملى و موافقت فرمودند که بنگاه کل دارو تشکیل شود براى این است که غیر از دولت به هیچ کس جواز ورود دارو داده نمی‌شود پس با ایجاد بنگاه کل دارو وسیله داریم که دارو به ایران وارد کنیم یک کنتراتى هم قرارى هم گذارده شده که آن هم مورد موافقت واقع شده و مژده داده‌اند که دارو به ایران وارد خواهد شد براى آن هم ترتیباتى داده شده که داروهایى که مورد احتیاج عمومى است به بنگاه دارویى بفروشند و بنگاه دارو به ترتیبى که مجلس شوراى ملى در قانون معین کرده است در دسترس مردم بگذارد و داروهاى اختصاصى را هم در دست خودشان بگذاریم ولى با یک ترتیبى که گران‌تر نفروشند و با وسایل موجود هم همان طور که فرمودید به قدرى که براى وزارت بهدارى مقدور است دارو و به همه جا می‌فرستند و مطابق اطلاعى که بنده دارم تا به حال این قدر دارو به نقاط ایران فرستاده شده همان فارس که فرمودید یک مرتبه نود هزار و یک مرتبه پنجاه هزار و یک مرتبه ده هزار فرستاده شده یک قسمت هم راجع به گرانى فرمودند ولى براى نگهدارى و سلامت نفوس البته قیمت هم اهمیت ندارد و هر قدر هم لازم باشد می‌فرستیم و استخدام این شخص هم کمک می‌کند که دارو بیشتر به ما می‌رسد و این توضیحات هم خیال می‌کنم کافى باشد (صحیح است)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم چیزى که همیشه دولت وعده داده و ابداً به آن توجه نشده و مورد ابتلا همه است آن موضوع گرانى دارو است تنها نبودن دارو نیست گرانى دارو است و طورى روز به روز قیمت بالا می‌رود که حقیقتاً طاقت‌فرسا است انشاء‌الله خدا نکند کسى گرفتار بشود و سر و کارى با این دواخانه‌ها پیدا بکند اگر کسى گرفتارى پیدا کرد حقیقتاً باید بمیرد زیرا از قوه خارج است که یک کسى بتواند دارود پیدا کنند تمنا می‌کنم توجه بفرمایید دوایى که تا یک سال قبل دو تومان قیمت داشت الان با سى تومان پیدا نمی‌شود عجب این است هر دواخانه با دواخانه دیگر قیمتش فرق دارد یک دواخانه یک دوا را می‌گوید پانزده تومان دیگرى می‌گوید سى تومان دیگرى چهل تومان هر چه می‌گویند آقا به چه مناسبت می‌گویند همین است و به طور کلى هرج و مرج در این مملکت حکم‌فرما است که به هیچ وجه براى این قبیل اشخاص کیفرى تعیین نمی‌کنند آقاى وزیر بهدارى هم توجه نمی‌کنند به عرایض بنده و دارند صحبت می‌کنند آقاى مخبر هم باید توجه کنند که براى قیمت‌هاى اینها حقیقتاً یک تصمیم قطعى بگیرند که این قیمت‌ها در تمام دواخانه‌ها صورتش موجود باشد که نتوانند تجاوز کنند و دوا هم در دسترس عموم باشد اغلب یک دوا را که شما مراجعه می‌کنید می‌خواهید اول می‌گوید نیست بعد به آن قیمت حداکثر که او می‌خواهد که راضى شدید آن وقت هر قدر می‌خواهید دارد (معدل- دوا را باید زیاد کرد) آقا دارو هم که زیاد بشود فایده ندارد از پارسال هر چه اعتبار براى دارو خواستند دادیم و آوردند ولى فرقى نکرده است هرج و مرج است هیچ کس کارى به کارشان ندارد و از این هرج و مرج باید جلوگیرى بشود قیمت معلوم بشود مقدار موجودى هر دواخانه معلوم بشود که هر شخصى صاحب حاجت مراجعه می‌کنید مطابق قیمت بهش بدهند و دولت هم باید قیمت دواها را اعلان کند که هیچ دواخانه از این قیمت نتواند تجاوز کند

+++

مخبر کمیسیون بهدارى (آقاى صفوى)- عرض کنم موضوع دارو و قیمتش که فرمودید مکرر به آقاى وزیر بهدارى مذاکره شده است بایستى داروهایی وارد شود تا قیمتش تخفیف پیدا کند ولى آن مقدارى که هست وزارت بهدارى داروخانه‌هایی تأسیس کرده که الان هست و داروها تحت نظر اداره دارویی به قیمت عادلانه به مردم فروخته می‌شود آن نسخه‌هایی که مراجعه می‌شود ولى بعضى دواهایی هست که مخصوص به یک جاهایی است اینها را باید جلوگیرى بکنند که خارج نکند و سعى بکنند که نرسد به یک قیمت خیلى زیادى چون اگر بخواهد جلوگیرى نکند اینها را می‌گیرند و مخفى می‌کنند و به یک قیمت زیادى به مردم می‌دهند و همان طورى که آقاى وزیر بهدارى حالا فرمودند که توجهى براى وارد کردن داروها دارند وقتى وارد شد امیدواریم که شعبى هم در ولایات درست بکنند.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحده آمریکاى شمالى هستند با شرایط مذکوره در این قانون استخدام نماید.

1- آقاى سرلشگر دکتر رینولدز به سمت مدیریت کل وزارت بهدارى براى مدت دو سال و سالى 150000 دلار حقوق که تحت تعلیمات مستقیم وزیر بهدارى انجام وظیفه نماید.

2- آقاى دکتر جان. ن. ماکدونل به سمت مدیر عامل بنگاه دارویی براى مدت پنج سال و سالى 12500 دلار که طبق قانون و آیین‌نامه بنگاه دارو انجام وظیفه نماید.

تبصره- مالیات بر درآمد این دو نفر را که در داخله کشور باید تأدیه شود دولت ایران خواهد پرداخت.

وزیر بهدارى- یک اصلاح کوچکى هست در قسمت 2 ماده اول بعد از ماکدونل تمنا می‌کنم علاوه بفرمایید یا یک نفر دیگر اتباع آمریکا به معرفى دولت آمریکا جهتش هم این است که این لایحه را چندى قبل تهیه کرده بودیم و ممکن است حالا این ماکدونل یک کار دیگرى براى خودش تهیه کرده باشد و اگر ما بخواهیم دیگر را بیاوریم محتاج به تقدیم لایحه دیگرى نباشیم استدعا می‌کنم این جمله اى را که عرض کردم اضافه بفرمایید.

رئیس- موافقین با ماده اول با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- آغاز خدمت این دو نفر از روز حرکتشان از آمریکا محسوب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- پس از انقضاى سه سال دولت ایران با آقاى دکتر جان. ن. ماکدونل مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشد و اگر قصد خود را ابلاغ نکردند قرارداد براى دو سال دیگر به خودى خود تمدید شده تلقى می‌گردد.

مخبر- در ماده سوم هم همان جمله را علاوه بفرمایید بعد از کلمه ماکدونل یا یک نفر دیگر از اتباع آمریکا به معرفى دولت آمریکا.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم آقاى وزیر بهدارى شرح این ماده را بدهند با آن اصلاحى که کردند این شخص که نوشته شده ناخوش شده یا نمی‌خواهد بیاید یا چه شده این که می‌نویسد یا یک نفر دیگر اجمالاً معلوم نشد که یک شخص معینى باشد یا شخص دیگر اصولاً نظرتان از این ماده چیست؟

وزیر بهدارى- نظر این ماده معلوم است ما مذاکره کردیم بعد از تلگراف مفصل که دکتر جان ماکدونل که متخصص شیمی است است قبول کرد با این مبلغ بیاید به ایران الان هم اطلاع ندارم که نمی‌آیند ولى با مقاماتى که

+++

ما داخل مذاکره شدیم گفته‌اند چون این لایحه خیلى طول کشیده است و این هم یک آدمى است که کار دارد معلوم نیست که قبول کرده باشند شاید تا به حال کار دیگرى در نظر گرفته باشد آن وقت محتاج به لایحه دیگرى خواهد بود این جمله که اضافه شود ممکن است دیگرى را استخدام کنیم که همان مقام را داشته باشد.

رئیس- موافقین با ماده سوم با این لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم- خانه و سوخت و روشنایی سرلشگر رینولدز و دکتر جان مادونل به هزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل صدى بیست حقوق‌شان اضافه دریافت نمایند.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم- هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل (عیال و اولاد) ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم- در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفا یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفا یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.

هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفا یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذی‌حق خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم- در صورتی که قرارداد استخدام دو نفر نامبرده به جهاتى غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شد پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با آنها رفتار خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم- این دو نفر حق خواهند داشت در صورتی که در پایان یک سال خدمت اوضاع مانع از این امر باشد که خانواده خودشان را به ایران بیاورند آن موقع به خدمت خود خاتمه بدهند فقط حق دریافت هزینه سفر مراجعت به آمریکا را خواهند داشت.

رئیس- موافقین با ماده هشتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده نهم- سایر شرایط استخدامى دو نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات دوم نظرى نیست (خیر) موافقین با مجموع این قانون ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شمارش آرا به عمل آمده 55 ورقه سفید شماره شد)

(اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: فرشی، ابراهیمی ریگی، فریدونی، فیاض، طباطبایی، رستم گیو، مجد ضیایی، بوداغیان، مهدی نمازی، معدل، معتصم سنگ، فتوحی، معتضدی، دکتر ضیا، فرخ، نراقی، موقر، مقدم، ناهید، ناصری، دکتر نهورای، مؤید ثابتی، صفوی، ملک‌زاده آملی، صفاری، دکتر ادهم، دکتر قزل ایاغ، دکتر غنی، لیقوانی، حریری، سمیعی، آزادی، افخمی، پناهی، هاشمی، ذوالقدر، اصفهانیان، رحمت سمیعی، پارسا، مهذب، اردبیلی، گرکانی، طوسی، دادور، عزیزی، جلایی، یمین اسفندیاری، طباطبایی نایینی، ملایری، ساکینیان، شباهنگ، ملک مدنی، دکتر سنگ، دکتر طاهری، فرمانفرماییان)

رئیس- عده حاضر 72 نفر به اکثریت 55 رأى تصویب شد.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- این قانون بیمه کارگران شور اولش گذشته و شور دومش مانده است و گویا آقاى وزیر پیشه و هنر هم میل نیستند که بگذرد تمنا می‌کنم وسایل شور دوم و تصویبش را فراهم بفرمایند که در این مجلس بگذرد یکى هم لایحه استخدام مهندسین است که باید تصویب شود.

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- جلسه آتیه فردا سه ساعت و نیم به ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه تجدید استخدام آقاى دکتر لویی دل‌پى رئیس بنگاه مایه‌سازى دامپزشکى حصارک‏

ماده اول- مجلس شوراى ملى به وزارت کشاورزى اجازه می‌دهد که قرارداد استخدامى آقاى دکتر لویی دل‌پى تابعه کشور جمهورى فرانسه را به سمت ریاست بنگاه مایه‌سازى و بررسى‌هاى دامپزشکى و هفته‌اى دو ساعت تدریس در دانشکده دامپزشکى و همچنین براى استفاده کارهاى مربوطه به بنگاه دامپرورى حیدر‌آباد براى مدت پنج سال از تاریخ 5 اسفند ماه 321 تجدید نماید که تحت نظر مستقیم وزیر و معاون وزارتخانه انجام وظیفه نماید. و وزارت کشاورزى و آقاى دکتر لویی دل‌پى پس از سه سال از تاریخ بالا حق فسخ بقیه مدت را خواهد داشت.

ماده 2- حقوق دکتر نامبرده ماهیانه از قرار هشتصد و سى و سه (833) دلار آمریکایی و هشت هزار و سیصد و سى (8330) ریال است که پس از کسر مالیات مقرره طبق قانون مالیات بر درآمد ایران در آخر هر ماه پرداخته می‌شود و بعد از دوره پنج سال خدمت نیز چنانچه استخدام او تجدید نشود و یا در صورت فسخ پیمان پس از سه سال خدمت براى مراجعت نامبرده به اروپا هزینه سفر درجه اول مطابق نرخ رسمى بنگاه‌هاى مسافربرى پرداخت و بالاضافه یک خانه مسکونى با اثاثیه در حصارک و یک اتومبیل سوارى براى تمام مدت استخدام دکتر نامبرده به اختیار او گذاشته خواهد شد.

ماده 3- وزارت کشاورزى مجاز خواهد بود در هر موقع از دوره پنج ساله بالا که ضرورت اقتضا کند از ادامه بقیه مدت خدمت دکتر نامبرده صرف‌نظر نماید مشروط بر این که سه ماه قبل از انصراف اخطار کتبى به او صادر شده باشد در این صورت بایستى هزینه سفر مراجعت او به اروپا طبق این قانون پرداخته شود.

ماده 4- دکتر نامبرده مجاز خواهد بود هفته‌ای چهار ساعت در دانشکده پزشکى و بیمارستان‌هاى وزارت فرهنگ تدریس نموده ماهى دو هزار (2000) ریال از اعتبار ماده (6) بودجه اداره دانشکده پزشکى و بیمارستان‌هاى وزارت فرهنگ به عنوان فوق‌العاده ویژه پس از کسر مالیات مقرره دریافت دارد.

به علاوه سالى یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق و همچنین سالى پانزده روز در صورت ابتلا به بیمارى مرخصى با استفاده از حقوق به او داده خواهد شد و چنانچه از مرخصى‌هاى سالى یک ماه (اعم از دوره خدمت پیمان قبلى یا مدت بالا استفاده ننموده باشد حقوق آن مدت معادل حقوقى که در آن سال می‌گرفته به او پرداخت خواهد شد و نیز در مواردی که در مدت استخدام مأموریت به دکتر نامبرده داده می‌شود فوق‌العاده و هزینه سفر مطابق آیین‌نامه مسافرت کارمندان داده خواهد شد.

ماده 5- سایر شرایط استخدامى دکتر نامبرده مشمول قانون عقرب 1301 و از حیث سوانح شغلى مشمول قانون بیمه عمومى کارگران و کارمندان وزارت کشاورزى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشت آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول آمریکا براى وزارت بهدارى‏

ماده اول- دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحده آمریکاى شمالى هستند با شرایط مذکوره در این قانون استخدام نماید.

+++

1- آقاى سرلشگر دکتر رینولدز به سمت مدیریت کل وزارت بهدارى براى مدت دو سال و سالى 15000 دلار حقوق که تحت تعلیمات مستقیم وزیر بهدارى انجام وظیفه نماید.

آقاى دکتر جان. ن. ماکدونل یا یک نفر دیگر از اتباع کشورهاى متحده آمریکا به معرفى دولت آمریکا به سمت مدیر عامل بنگاه دارویی براى مدت پنج سال و سالى 12500 دلار که طبق قانون و آیین‌نامه بنگاه دارو انجام وظیفه نماید.

تبصره- مالیات بردرآمد این دو نفر را که در داخله کشور باید تأدیه شود دولت ایران خواهد پرداخت.

ماده دوم- آغاز خدمت این دو نفر از روز حرکتشان از آمریکا محسوب می‌شود.

ماده سوم- پس از انقضاى سه سال دولت ایران با آقاى دکتر جان. ن. ماکدونل یا یک نفر دیگر از اتباع کشورهاى متحده آمریکا به معرفى دولت آمریکا مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشد و اگر قصد خود را ابلاغ نکردند قرارداد براى دو سال دیگر به خودى خود تمدید شده تلقى می‌گردد.

ماده چهارم- خانه و سوخت و روشنایی سرلشگر رینولدز و دکتر جان ماکدونل به هزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل صدى بیست حقوق‌شان اضافه دریافت دارند.

ماده پنجم- هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل (عیال و اولاد) ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

ماده ششم- در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفا یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفا یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.

هرگاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفا یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذی‌حق خواهند بود.

ماده هفتم- در صورتی که قرارداد استخدام دو نفر نامبرده به جهاتى غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شد پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با آنها رفتار خواهد نمود.

ماده هشتم- این دو نفر حق خواهند داشت در صورتی که در پایان یک سال خدمت اوضاع مانع از این امر باشد که خانواده خودشان را به ایران بیاورند آن موقع به خدمت خود خاتمه بدهند فقط حق دریافت هزینه سفر مراجعت به آمریکا را خوهند داشت.

ماده نهم- سایر شرایط استخدامى دو نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

قانون بودجه سال 1322 مجلس شورای ملی

ماده اول‌ـ برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و بیست و دو مجلس شورای ملی مبلغ چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار و یک صد و پنجاه ریال (14951150) موافق فقره (1) تا (5) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم‌ـ برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (5280000) موافق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم‌ـ به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را که شش میلیون ریال پیش‌بینی شده جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم‌ـ مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد از مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال و پنجاه دینار (50/5457550) کل درآمد سال 1321 چاپخانه مجلس و باغ بهارستان مبلغ چهار میلیون ریال بابت درآمد پیش‌بینی شده سال مزبور در بودجه کشور و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (750000) به استناد ماده سوم قانون یک دوازدهم هزینه مهر ماه 22 مجلس بابت تتمه یک میلیون ریال وام سرمایه انتفاعی چاپخانه مجلس و مبلغ هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال و پنجاه دینار (50/707550) تتمه را برای کمک به کارگران چاپخانه مجلس به رعایت آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت بپردازد و حساب مزبور را به موجب این ماده با وزارت دارایی تصفیه و واریز نماید.

ماده پنجم‌ـ مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد از محل درآمد کشور مبلغ چهارصد و دو هزار و چهارصد و چهل و نه ریال و پنجاه دینار 50/402449 بابت تتمه کمک به کارگران چاپخانه مجلس موضوع آیین‌نامه قانون پانصد میلیون ریال کمک به کارمندان دولت در وجه کارپردازی مجلس بپردازد.

ماده ششم‌ـ به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود فهرست کارمندانی که در شش ماهه اول سال 1323 مستحق ترفیع و اضافه حقوق هستند تهیه و با مراجعه به پرونده خدمت آنها نسبت به ترفیع آنان مطابق مقررات قانونی پس از تصویب این بودجه اقدام و احکام آنها را صادر نماید.

ماده هفتم‌ـ مواد پنجم و هفتم قانون بودجه سال 1321 مجلس راجع به تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث مرحوم میرطوسی به قوت خود باقی است.

ماده هشتم‌ـ مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد به پاس خدمات آقایان (مهدی اکباتانی‌، محمدصادق کدخدازاده، مهدی کوچکی) رئیس و کارمندان اداره بازرسی مجلس در واقعه 17 آذر 21 طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس هر یک از نامبردگان به یک پایه بالاتر از پایه فعلی ارتقای حاصل نموده این ترفیع درباره دو نفر اول از آغاز فروردین 22 و درباره نفر سوم از آغاز آذر 22 استثنائاً با حداکثر قانونی شناخته می‌شود نسبت به دارندگان پایه 1 که مشمول تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه می‌شوند نیز حداکثر پایه 2 منظور می‌شود.

ماده نهم‌ـ مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد نظر به شایستگی آقای علی‌نقی شرفی کارمند فنی امور برقی مجلس از اول آذر 1322 آخرین حقوق ثابت فعلی وی مأخذ پایه رسمی اداری بوده طبق قانون استخدام کارمندان مجلس پایه پنج درباره او منظور شود.

این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

+++

صورت جز قانون بودجه سال 1322 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه

ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

تفصیل ماده اول

         

فقره (1)

         

مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست محترم مجلس

136

 

7797000

7797000

 

فقره (2)

         

قانون‌گذاری

         

معاون اداری ریاست مجلس

1

9

58800

   

بازرس ویژه و معاون معاونت اداری

1

7

37140

   

اداره دفتر

         

رئیس

1

8

49050

   

منشی و مترجم

1

5

22080

   

کارمند (شش ماهه)

1

1

3840

   

اداره دبیرخانه

         

رئیس

1

9

54950

   

معاون

1

8

49050

   

کارمند

2

7

77520

   

کارمند

2

2

20160

   

کارمند

4

1

34320

   

اداره بایگانی جاری

         

رئیس

1

9

54950

   

معاون

1

8

45550

   

کارمند

1

7

37140

   

کارمند

2

1

17760

   

اداره بایگانی راکد

         

رئیس

1

7

40380

   

کارمند

1

5

25260

   

کارمند

1

1

8880

   

اداره تندنویسی و تحریر صورت مجلس

         

رئیس

1

8

45550

   

معاون

1

7

40380

   

+++

   

722760

7797000

 

مدیر دایره خلاصه صورت مجلس

1

7

40380

   

کارمند

2

7

74280

   

کارمند (هفت ماهه)

2

به تفاوت

44275

   

کارمند

1

6

31920

   

کارمند

3

5

75780

   

کارمند

1

2

10080

   

کارمند

5

1

40080

   

کارمند (قراردادی)

1

-

30822

   

کارمند (قراردادی) ماهیانه نفری 1200 ریال

2

-

22800

   

اداره قوانین

         

رئیس

1

9

58800

   

معاون

1

8

45550

   

کارمند

2

7

80760

   

کارمند

1

6

28320

   

اداره مطبوعات

         

رئیس

1

8

45550

   

معاون

1

5

25260

   

کارمند

1

5

23405

   

کارمند

2

1

11440

   

اداره کمیسیون‌ها

         

رئیس

1

7

40380

   

کارمند

1

1

8880

   

اداره ثبت و ارسال مراسلات

         

رئیس

1

8

45550

   

معاون

1

5

25260

   

کارمند

1

2

10080

   

اعتبار خصوصی قانون‌گذاری

   

20000

1562412

 

+++

     

9359412

 

فقره (3)

         

کارپردازی

         

بازرسان ویژه

         

بازرس ویژه

1

9

54950

   

بازرس ویژه (پنج ماهه)

1

8

20440

   

بازرس کارپردازی

1

6

26790

   

اداره دفتر

         

رئیس

1

6

31920

   

مدیر ثبت و ارسال مراسلات

1

6

29520

   

کارمند

1

2

10080

   

کارمند (4 ماهه)

1

1

2560

   

اداره حسابداری کل

         

رئیس

1

9

58800

   

معاون

1

8

45550

   

مدیر رسیدگی به حساب‌ها

1

6

28320

   

مدیر صدور حواله‌جات

1

5

25260

   

مدیر بایگانی و دفترداری

1

5

25260

   

کارمند حسابدار

4

1

28000

   

صندوق

         

رئیس

1

8

45988

   

معاون و حسابدار

1

6

28320

   

کارمند (پنج ماهه)

1

1

3200

   

اداره کتابخانه

         

رئیس

1

9

58800

   

معاون و متصدی امور فنی (یک نفر رتبه 7‌ـ 8 ماهه و یک نفر رتبه 5‌ - 5 ماهه)

1

به تفاوت

34270

   

کارمند

1

7

37140

   

کارمند (7 ماهه)

1

4

9520

   

کارمند

1

5

25260

   

کارمند (چهارماهه)

2

1

5120

   

کارمند (قراردادی)

1

-

13728

   

اعتبار هزینه امور فنی و فهرست کتب و حقوق یک نفر بازرس فنی پایه 8 و یک نفر کتابدار متخصص پایه 6 برای چهار ماهه.

   

80000

   

+++

   

728796

9359412

 

اداره کارگزینی

         

رئیس

1

8

45550

   

معاون

1

7

37140

   

مدیر امور بازنشستگان و موظفین

1

6

31920

   

مدیر ثبت و ارسال مراسلات

1

5

25260

   

کارمند و ماشین‌نویس

1

2

10080

   

کارمند

1

1

8880

   

اداره ملزومات

         

رئیس

1

8

49050

   

معاون

1

5

25260

   

مدیر شعبه اموال

1

6

29520

   

متصدی امور تشریفات

1

5

25260

   

کارمند

1

5

22080

   

کارمند

1

3

12480

   

کارمند

3

1

24240

   

کارمند (چهار ماهه)

1

5

7360

   

اداره بازرسی

         

رئیس

1

7

35520

   

معاون

1

4

16320

   

کارمند

1

5

25260

   

کارمند

1

5

15680

   

کارمند

1

4

16320

   

کارمند

1

1

8880

   

مجله مذاکرات مجلس

         

مدیر

1

8

45988

   

کارمند (شش ماهه)

1

1

3840

   

بلیط و لوایح

         

مدیر (پنج ماهه)

1

7

16420

   

کارمند (4 ماهه)

1

1

2560

   

+++

   

1269664

9359412

 

بهداری

         

رئیس (پزشک قراردادی)

1

 

48000

   

معاون (پزشک قراردادی پنج ماهه)

1

 

12500

   

متصدی پخش لوایح و بلیط

1

7

37140

   

اعتبار اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی

   

100000

1467304

 

(فقره 4)

         

خدمت‌گزاران جز

         

ناظر

2

 

26496

   

سرمکانیک

1

 

23040

   

مکانیک

2

 

26112

   

تلفنچی

3

 

31104

   

دربان‌باشی

1

 

15360

   

دربان

9

 

114432

   

پیش‌خدمت‌باشی

1

 

16128

   

پیش‌خدمت

31

 

277920

   

سرایدارباشی

1

 

16128

   

سرایدار

26

 

209000

   

فوق‌العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب)

   

25000

   

آبدارباشی

1

 

13440

   

آبدار و سقا

6

 

53286

   

فراش‌باشی

1

 

16128

   

فراش

16

 

81344

   

باغبان‌باشی

1

 

12288

   

گل‌کار

6

 

59328

   

باغبان

7

 

43920

   

گل‌کار (قراردادی)

1

 

7260

   

شوفر اتومبیل (قراردادی)

1

 

15000

   

فوق‌العاده مأمورین پست و تلگراف مجلس و دو نفر نامه‌رسان

   

12720

   

+++

   

1095434

10826716

 

کمک هزینه زمستانی خدمت‌گزاران جز‌

   

90000

 

موجب ماده دوم قانون 12/1 مهر ماه 22

تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمت‌گزاران و شهریه ورثه نعمت‌الله و عبدالله

   

100000

   

اعتبار فوق‌العاده کارمندان و خدمت‌گزارانی که بیش از سه اولاد دارند

   

70000

   

کمک هزینه کارمندان پایه 1 و 2 فقرات 2 و 3 و خدمت‌گزاران جز مجلس نفری 200 ریال از تیر تا آخر اسفند 322

   

270000

1625434

موجب تصویب در قوانین 12/1

فقره (5) هزینه

         

روشنایی

   

25000

   

آبدارخانه

   

150000

   

تنظیف

   

25000

   

نوشت‌افزار

   

150000

   

چاپ لوایح

   

70000

   

چاپ صورت مذاکرات مجلس

   

150000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جراید و مجلات

   

120000

   

پست و تلگراف و تلفن

   

28000

   

ملبوس خدمت‌گزاران جز سالی نفری دو دست

117

 

170000

   

سوخت زمستانی

   

220000

   

هزینه جشن‌ها

   

220000

   

هزینه باغ بهارستان و قنات

   

40000

   

هزینه اتومبیل و اعتبار هزینه پیش‌بینی نشده

   

50000

   

هزینه نگاهداری و تعمیرات ابنیه مجلس

   

250000

   

خرید و تعمیرات اثاثیه

   

120000

   

حق بیمه

   

27000

   

هزینه بهداری

   

35000

   

تفاوت بهای نان کارکنان مجلس

   

250000

   

عیدی نوروز کارکنان مجلس

   

320000

   

اعتبار کسر اقلام فقرات 2 و 3 و 4 و 5

   

79000

3499000

 

جمع ماده اول بودجه مجلس شورای ملی

+++

     

14951150

 

تفصیل ماده دوم

         

چاپخانه مجلس

         

فقره (1)

         

رئیس

1

9

58800

   

معاون

1

7

40308

   

رئیس حسابداری

1

7

40380

   

معاون

1

5

22080

   

کارمند

2

2

13440

   

کارمند

2

1

8960

   

رئیس دفتر

1

8

43800

   

معاون

1

4

16320

   

رئیس بازرسی

1

5

25260

   

معاون

1

5

22080

   

کارمند

1

3

12480

   

رئیس ملزومات و صندوق

1

7

37140

   

ناظر

1

3

14400

   

رئیس کارگزینی قسمت فنی

1

6

29520

   

معاون کارگزینی و بایگان

1

3

14400

   

مسئول دریافت سفارشات

1

3

12480

   

کارمند

1

2

11760

   

مسئول تصحیح

1

4

16320

   

کارمند (چهار ماهه)

1

2

3360

   

رئیس گراورسازی

1

8

45550

   

نقاش و رتوشه‌گر

1

3

14400

   

رئیس فوتولیتو

1

7

37140

   

نقاش و رتوشه‌گر

1

5

25260

   

کارمندان قراردادی

4

به تفاوت

71760

   

تفاوت حقوق دو نفر کارمندان (ناظر و نقاش) به عنوان فوق‌العاده ویژه

   

16320

   

+++

   

653790

14951150

 
     

653790

14951150

 

فوق‌العاده صندوق‌داری و کسر صندوق

   

13200

   

اضافه‌کاری کارمندان روزی یک ساعت و حقوق ایام مرخصی

   

85000

   

خدمت‌گزاران جز

         

تحصیل‌دار و کمک تحصیل‌دار

2

به تفاوت

24432

   

انباردار و کاغذشمار

3

به تفاوت

29760

   

پیش‌خدمت و آبدار و سرایدار و فراش

15

به تفاوت

105408

   

فوق‌العاده کارمندان و خدمت‌گزارانی که بیش از سه اولاد دارند

   

9000

   

قسمت فنی

         

معاون فنی گراورسازی

1

 

20400

   

کارگر گراورسازی

10

 

85200

   

کارگر فوتولیتو

2

 

16800

   

مسئول اشتروتیپی

1

 

20400

   

کارگر اشتروتیپی

5

 

29520

   

مسئول ماشین‌خانه

1

 

44400

   

معاون ماشین‌خانه

1

 

20400

   

کارگر ماشین‌خانه

47

 

414380

   

مسئول افست

1

 

44400

   

معاون افست

1

 

21600

   

کارگر افست

17

 

143040

   

مسئول موتورخانه

1

 

32400

   

معاون موتورخانه

1

 

18000

   

کارگر موتورخانه

4

 

36000

   

مسئول حروف‌چینی

1

 

24000

   

معاون حروف‌چینی

1

 

11280

   

کارگر حروف‌چینی

18

 

128720

   

مسئول فرم‌بندی

1

 

24000

   

معاون فرم‌بندی

1

 

14400

   

کارگر فرم‌بندی

20

 

172800

   

مسئول صحافی

1

 

35250

   

+++

   

2277980

14951150

 
     

2277980

14951150

 

معاون صحافی

1

 

13440

   

کارگر

20

 

149440

   

مسئول صحافی اوراق بهادار

1

 

18000

   

معاون صحافی اوراق بهادار

1

 

9600

   

کارگر صحافی اوراق بهادار

33

 

214680

   

کارگران روزمزد

25

 

155000

   

مسئول حروف‌ریزی

1

 

20400

   

کارگر

5

 

30160

   

معاون فتورتوگراور

1

 

22800

   

کارگر

2

 

16800

   

اعتبار اضافه کاری کارگران فنی

   

283200

   

فوق‌العاده کارمندان پایه 1 و 2 خدمت‌گزاران جز و کارگران چاپخانه ماهی نفری 200 ریال از تیر تا آخر اسفند 22

   

361000

 

موجب قوانین 12/1 هزینه ماه‌های مجلس

جبران کسر اقلام فقره 1

   

35000

3607500

 

فقره 2 هزینه

         

خرید اثاثیه و تعمیرات ماشین‌آلات و لوازم آنها

   

100000

   

خرید مرکب و روغن و نفت و دواجات و فیلم و صمغ عربی و ژلاتین و غیره

   

680000

   

هزینه اداری مطبوعات و تلفن و آبدارخانه و غیره

   

30000

   

سوخت زمستانی (زغال و چوب سفید)

   

220000

   

کمک هزینه کارگران و خدمت‌گزاران جز

   

167000

 

موجب ماده دوم قانون 12/1 هزینه مهر ماه 22

ملبوس خدمت‌گزاران جز سالی نفری دو دست و روپوش کارگران از پارچه سورمه‌ای

   

55000

   

اعتبار کمک به کارگرانی که در حین انجام وظیفه ناقص و یا گرفتار امراض سخت و مدت‌دار می‌شوند و کمل به وراث کارگران بی‌بضاعت

   

25000

   

عیدی نوروز کارکنان چاپخانه

   

225000

   

+++

   

1502000

18558650

 
     

1502000

18558650

 

تفاوت بهای نان کارکنان چاپخانه

   

150000

   

جبران کسر اقلام فقره 2

   

20500

1672500

 

جمع ماده دوم بودجه چاپخانه مجلس

     

5280000

 

جمع کل ماده اول و دوم بودجه سال 1322 مجلس شورای ملی

     

20231150

 

مبلغ بیست میلیون و دویست و سی و یک هزار و یک صد و پنجاه ریال بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و بیست و دو مجلس شورای ملی است.

صورت بالا پیوست قانون بودجه سال 1322 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:294095!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)