کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 221 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 2 مرداد ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر

3- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار ترمیم حقوق معلمین و غیره

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جند فقره اعتبار از محل 25 میلیون دلار پذیره قرارداد نفت

5- بقیه مذاکره و تصیوب گزارش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت ساختمان جاده سوم بین تهران و شمیران و ارسال به مجلس سنا

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری

7- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 221

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 2 مرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر

3- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار ترمیم حقوق معلمین و غیره

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه جند فقره اعتبار از محل 25 میلیون دلار پذیره قرارداد نفت

5- بقیه مذاکره و تصیوب گزارش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت ساختمان جاده سوم بین تهران و شمیران و ارسال به مجلس سنا

6- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری

7- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و 35 دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: بوربور. جلیلى. پناهى. اعظم‌زنگنه. شادلو. بزرگ‌نیا. قراگوزلو. دکتر حسن افشار. دکتر آهى. غضنفرى. دکتر عمید. عامرى. مشایخى. سعیدى. حشمتى. اسکندرى. دکتر شاهکار. دهقان. اکبر. مهندس اردبیلى. بزرگ‌ابراهیمى. صفارى. عرب‌شیبانى. بهادرى. سراج حجازى. دکتر بینا. دکتر جهانشاهى. دکتر سیدامامى. دکتر رضایى. پرفسور اعلم. قنات‌آبادى. مهدوى. اسفندیارى. محمودى. ابتهاج. عباسى. صراف‌زاده. مهندس جفرودى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى- قرشى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: مشار. ساگینیان. موسوى.

رئیس- نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (دشتى- اصلاحات عبارتى است تقدیم مى‌کنم) دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد)، صورت‌مجلس تصویب میشود.

2- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى نخست‌وزیر

رئیس- جناب آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده قبلاً خواستم از جناب ریاست مجلس و نمایندگان محترم تشکر و سپاسگزارى بکنم که با وجود موقع تعطیلات تابستانى تقاضاى دولت را پذیرفتند و براى تشکیل جلسه تشریف آوردند لوایحى که امروز تقدیم می‌شود و به قید یک فوریت یکى راجع به حقوق آموزگاران و پاسبانان و کارمندان روزمزدى است که در دستگاه ادارى ما خدمت می‌کنند همان طور که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در بودجه کل کشور مبلغ یک میلیارد ریال براى کمک به کارمندان ادارى پیش‌بینى شده و قرار شد دولت جدول حقوق را ترتیب بدهد و به تصویب کمیسیون بودجه برسد در موقعى که این کار را ترتیب میدادیم آقاى وزیر فرهنگ تذکر دادند که آموزگارانى هستند که حقوق آنها در حدود 2500 ریال در ماه بیش‌تر نیست و چون پایه حقوق براى رتبه یک 3000 ریال تصویب شده لازم بود که به آنها هم کمک و مساعدت شود همان طور که آقایان استحضار دارند ما نه در قانون بودجه اعتبار آن را پیش‌بینى کرده بودیم و نه اعتبارش در دست بود براى انجام این کار، ولى با تذکرات آقاى وزیر فرهنگ و مخصوصاً تذکرات آقایان در مجلس و در کمیسیون بودجه دولت تصمیم گرفت این قسمت را جبران بکند و براى تحصیل مجوز قانونى این لا یحه را تقدیم مجلس شوراى ملى میکنم و استدعا دارم تصویب نموده تا به موقع اجرا گذاشته شود البته در این بین دیدیم حقوق پاسبان‌ها هم که از 3000 ریال کمتر است ترمیم کردیم و در این لایحه پیش‌بینى شده است و همچنین کارمندان روزمزد که در سازمان ادارى خدمت می‌کنند براى این که به آنها هم کمک و مساعدتى شده باشد یک اعتبارى هم براى این قسمت پیش‌بینى شده که ضمن همین لایحه به عرض آقایان میرسد لایحه دومى که تقدیم می‌کنم و این از محل پذیره‌ای است که طبق قرارداد بین شرکت نفت ملى ایران و شرکت پان‌امریکن براى استخراج نفت منعقد شده و آقایان اطلاع دارید طبق قرارداد این مبلغ تقریباً یک ماه قبل به دولت ایران پرداخت گردیده است و چون یک مخارج ضرورى پیش آمده است دولت لایحه آن را تتنظیم کرده است و تقدیم می‌شود مطلب دیگر این که در اجراى اوامر شاهنشاه همان طور که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند مسافرت‌هاى دسته‌جمعى که هیئت دولت به نقاط مختلف کشور کرده و از نزدیک به اوضاع و احوال مردم و آن منطقه آشنایى کامل پیدا کرده تصور می‌کنم که این کار براى دولت بى‌اندازه مفید باشد (صحیح است) هم براى مناطقى که رفته‌اند براى دولت به واسطه این که تجربه‌اش بیش‌تر شده و با اطلاع به وضعیت آن منطقه و روحیه مردم یک تصمیماتى گرفته است که شاید این تصمیمات مفید باشد، باید در نقاط مرزى به مرزنشینان از نقطه نظر عمرانى کمک شود لذا قسمتى از این پذیره را همان طور که ضمن لایحه به استحضار آقایان می‌رسد براى این قسمت‌ها منظور کردیم قسمت دیگر که منظور شده براى ساختمان کوى دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز است آقایان استحضار دارند که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى از عواید خودشان مبلغ هفت میلیون ریال براى ساختمان کوى دانشگاه تبریز مرحمت فرمودند و روزى که افتتاح راه‌آهن تبریز شد در همان جا اولین کلنگ را زدند این ساختمان براى 40 دانشجو بیشتر نبود البته کافى نیست در مسافرتى که هیئت

+++

 دولت به فارس کرد دانشجویان شیراز و اولیای امور دانشگاه تقاضا کردند که براى آنها هم ساختمانى بشود ا ین تقاضا مورد تصویب ذات همایونى قرار گرفت که براى ساختمان کوى دانشگاه شیراز و تکمیل ساختمان کوى دانشگاه تبریز هم اعتباراتى منظور کردیم که از این محل پرداخت خواهد شد (چند نفر از نمایندگان- متشکریم) موضوع دیگرى که در این لایحه پیش‌بینى شده است اعتبارى ا ست که براى اسکان عشایر فارس در نظر گرفته‌ایم البته اطلاع دارید که بعضى از عشایر ییلاق و قشلاق میکنند و این ییلاق و قشلاق هم به ضرر خودشان است و هم به ضرر آن منطقه و براى عمران این منطقه عشایرى مخصوصاً لازم بود اقدام شود و این عشایر اسکان شوند و براى اسکان اینها مبلغى از این پذیره در این لایحه اختصاص داده شد. موضوع دیگرى که در این لایحه پیش‌بینى کرده‌ایم اعتبار براى تکمیل ساختمان‌هاى نیمه‌تمام کشور است مقدارى از ساختمان‌هاى دولتى هست که از چند سال قبل به واسطه عدم اعتبار ناتمام مانده است و اگر تکمیل نشود ضرر هنگفتى به خزانه دولت خواهد رسید براى تکمیل آنها و براى این که کار بیش‌ترى پیدا شود یک مبلغ هم اختصاص دادیم براى این کار یک رقم دیگرى هست در حدود 5/2 میلیون دلار در اختیار شرکت ملى نفت میگذاریم براى کارهایى که لازم است من‌جمله یکى از این کارها لوله‌کشى گاز است از گچساران به شیراز براى دو منظور یکی جهت روشنایى و دیگر ایجاد یک کارخانه کود شیمیایى و همچنین باید یک مبلغى به شرکت نفت بدهیم براى قسمت‌هاى دیگر (احسنت) اینها رئوس مطالبى است که ذکر شد استدعا دارم که این لوایح هر چه زودتر تصویب بشود که دولت بتواند به موقع اجرا بگذارد.

3- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اعتبار ترمیم حقوق معلمین و غیره

رئیس- این لوایح یکى یکى قرائت میشود و فوریت آن طرح میشود لایحه ترمیم حقوق معلمین قرائت میشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

به طوری که خاطر آقایان مستحضر است در اجراى مفاد تبصره 25 قانون بودجه سال 1337 کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان ادارى حداقل حقوق رتبه یک ادارى سه هزار ریال تعیین گردیده ولى از طرف دولت و کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تصریح گردید که حقوق رتبه‌هاى 1 تا 4 کمک‌آموزگاران و 1 تا 3 آموزگاران کمتر از حداقلى است که براى سایر کارمندان منظور شده ودر قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر ماه 333 نیز به حقوق از رتبه‌هاى 4 به بالا توجه گردید و رتبه‌هاى پایین چندان کمکى نشده و لازم است در این موقع که حداقل حقوق کارمندان ادارى 3 هزار ریال تعیین شده نسبت به این طبقه از معلمین توجه بیش‌ترى بشود و حداقل حقوقى که براى کلیه کارمندان دولت در نظر گرفته شده شامل کمک‌آموزگار و آموزگاران نیز بوده باشد و همچنین حقوق پاسبان به حداقل حقوقى که در بالا به آن اشاره گردید ترمیم گردد که تا اندازه‌اى در وضع زندگى آنان گشایشى حاصل شود بنابراین با توجه به این که تبصره 25 قانون بودجه کل کشور مربوط به کارمندان ادارى دولت میباشد و به علاوه اعتبار یک‌هزار میلیون ریال کفاف ترمیم این دسته از آقایان کمک‌آموزگار و آموزگار را نمیدهد ومحتاج به اعتبار اضافى و تحصیل مجوز مخصوص است لذا ماده واحده زیر به منظور پرداخته حد اقل حقوق کمک‌آموزگار و آموزگاران و سایر طبقات کارمندان دولت به مبلغ 3 هزار ریال تهیه و به قید یک فوریت تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- از اول مهر ماه 1337 حقوق‌هاى کمک‌آموزگاران، آموزگاران، دبیران (اعم از رسمى و پیمانى) و همچنین حقوق پاسبانان (اعم از حقوق و کمک و فوق‌العاده ویژه) تا میزان 3 هزار ریال و حقوق کارمندان روزمزد ماهیانه شش‌صد ریال افزایش می‌یابد و مابه‌التفاوت تا آنجایى که میسر است از محل مازاد یک‌هزار میلیون ریال موضوع ردیف 72 بودجه 37 کل کشور و کسر حاصله از محل درآمد عمومى کشور پرداخت گردد.

تبصره 1- اضافه‌اى که به موجب این قانون پرداخت میشود ملاک افزایش حقوق کمک‌آموزگاران و آموزگاران و همچنین درجه‌داران شهربانى کل کشور که به بیش از 3 هزار ریال فعلاً حقوق میگیرند نخواهد بود و حقوق و کمک سایر مراتب فرهنگیان اعم از کمک‌آموزگار و آموزگار و دبیرى و دانشیارى و استادى همان است که در سال 1336 مجرى شد و جمعاً عنوان حقوق ثابت را خواهد داشت و از تاریخ اجراى این قانون بند (الف) و بند (ب) از ماده 1 قانون ترمیم حقوق فرهنگیان ملغى می‌گردد.

تبصره 2- میزان حقوقى که به موجب تصمیم مورخ نوزدهم خرداد ماه 1337 کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى و این قانون درباره مستخدمین تعیین شده در هر یک از مراتب عنوان حقوق ثابت خواهد داشت و کسور بازنشستگى طبق مقررات مربوطه دریافت خواهد شد.

تبصره 3- کمک هزینه مهندسین و لیسانس به میزانى که قبل از تصویب این قانون و تصمیم متخده مورخ نوزدهم خرداد 37 کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى پرداخت میشده به همان میزان از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است.

تبصره 4- وزارت دارایى مجاز است چنانچه بعضى از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى نتوانند اعتبار تفاوت اضافات استحقاقى سال 1336 کارمندان دون‌پایه و خدمتگزاران جزء را از محل بودجه‌هاى تفصیلى سال 1337 ولو با صدور اصلاح بودجه تأمین نمایند کمبود حاصله را از درآمد عمومى سال 37 کل کشور پرداخت نمایند.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال.

وزیر دارایى- ناصر.

وزیر فرهنگ- محمود مهران.

به جاى وزیر کشور- فرهودى.

رئیس- فوریت مطرح است آقاى ارباب.

ارباب- موافقم.

رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- موافقم.

رئیس- آقاى مهران.

مهران- موافقم.

رئیس- آقاى صارمى.

صارمى- موافقم.

عده‌اى از نمایندگان- مخالفى ندارد.

رئیس- به فوریت رأى گرفته میشود آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابر این چاپ میشود که جلسه بعد مطرح شود.

4- طرح و تصویب یک فوریت چند فقره اعتبار از محل 25 میلیون دلار پذیره قرارداد نفت

رئیس- لایحه دیگر لایحه استفاده از محل 25 میلیون دلار پذیره دریافتى از شرکت نفت پان‌امریکن قرائت میشود.

(به شرح آتى خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى مستحضر است دولت در موقع طرح لایحه مربوط به قرارداد شرکت نفت پان‌امریکن راجع به 25 میلیون دلار پذیره دریافتى از شرکت مزبور به استحضار رساند که نحوه مصرف آن متعاقباً ضمن لایحه‌اى به مجلس شوراى ملى براى تصویب تقدیم خواهد شد اینک چون در نظر است فعلاً قسمتى از مبلغ مزبور براى مصارف ضرورى و عمرانى کشور استفاده شود لذا ماده واحده زیر به قید فوریت تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ 1،0650،000،000 ریال هم‌ارز 14،200،000 دلار از محل بیست و پنج میلیون دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان‌آمریکن را برای مصارف مشروحه زیر مورد استفاده قرار دهد.

1-برای امور عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی

مواصلات و ارتباطات مناطق مرزی 337،500،000 ریال هم‌ارز 4 میلیون و پانصدهزار ریال (4،500 میلیون دلار)

2-برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام کشور 225،000،000 ریال هم‌ارز 3 میلیون دلار

3-وزارت کشاورزی

الف- برای هزینه‌های دفع آفات 75 میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار

ب – بابت عمران اراضی خالصه و ایجاد دهات نمونه 3،500،000 ریال هم‌ارز پانصد هزار ریال

جمع 12،500،000 ریال هم‌ارز 10500 دلار

1-اعتبار اسکان جهت استان فارس

75،000،000 ریال هم‌ارز 1 میلیون دلار

2-کمک به دانشجویان مقیم آمریکا با رعایت مواد یک و چهار قانون محصلین ایرانی در خارجه مصوب تیر ماه 1336 برای سال تحصیلی 37-38

52،500،000 ریال هم‌ارز 700 هزار دلار

3-شرکت ملی نفت ایران برای امور سرمایه‌گذاری که اعتبار آن در بودجه شرکت منظور نشده (با احتساب 2 درصد ذخیره قانونی)

جمعاً 187،500،000 ریال هم‌ارز 50/2 میلیون دلار

4-ساختمان کوی دانشجویان در تبریز و شیراز

75،000،000 ریال هم‌ارز 14200 میلیون دلار

جمع 10،600،000،000 ریال هم‌ارز 14200 میلیون دلار

تبصره- به منظور تسریع در انجام امور عمرانی فوق‌الذکر (به استثنای شرکت ملی نفت که تابع مقررات اساسنامه قانونی می‌باشد) رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مواردی که هیئت دولت تصویب نمایند الزامی نیست.

نخست‌وزیر- دکتر اقبال

وزیر دارایی- ناصر

+++

رئیس- آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر- بنده ضمن توضیحاتى که به عرض آقایان رساندم یک موضوعى را فراموش کردم که البته در لایحه است در این مسافرتى که بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به خارج کردند در امریکا ملاحظه فرمودند بعضى محصلینى که در آنجا تحصیل می‌کنند از نقطه نظر مخارج در مضیقه هستند از این جهت در حدود 400 نفر دانشجو که به آنها هیچ ارز داده نمیشده است براى تشویق آنها و همچنین بعضى‌ها در حدود 170 دلار می‌گیرند که یک مقدارش را دولت می‌دهد و یک مقدارى را خودشان می‌خرند آن هم کافى نبوده است امر فرمودند از مبلغ پذیره براى بعضى از آنها و فعلاً براى سال تحصیلى 38- 37 در حدود ماهى 50 دلار به آنها کمک بشود و آن چهارصد نفر که هیچ چیزى نمی گرفتند در حدود ماهى 200 دلار به آنها بدهند این توضیح را لازم بود عرض کنم.

رئیس- فوریت مطرح است آقاى ارباب (موافقم) آقاى مهران (موافقم) (گفته شد- مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده می‌شود البته این دو لایحه که مالى بوده و داده شده و یک فوریت آن که به تصویب رسیده است به کمیسیون نمی‌رود فقط چاپ می‌شود و در جلسه بعد مطرح می‌شود و اگر آقایان موافقت داشته باشند پس از مراجعت آقاى نخست‌وزیر یک جلسه فوق‌العاده‌اى براى این کار تشکیل شود (نمایندگان- موافقیم) فعلاً دنباله جلسه گذشته است.

5- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به تمدید مدت احداث جاده سوم بین تهران و شمیران و ارسال به مجلس سنا

رئیس- دنباله گزارش مربوط به جاده سوم مطرح است. آقاى حمید بختیار (نمایندگان- نیستند) اقاى اردلان نوبت جنابعالى است بفرمایید.

اردلان- یک موضوع اساسى که می‌خواستم جناب آقاى نخست‌وزیر توجه کنند این است که جناب آقاى معاون وزارت کشور گفتند که ما از مجلس فقط تمدید قانون قدیم را می‌خواهیم خواستم عرض کنم چرا اشکال می‌شود و چطور مجلس شوراى ملى یک موضوعى را مورد مباحثه و دقت قرار می‌دهد، ممکن است طول مذاکره باعث سفته‌بازى شود من خواهش می‌کنم از دولت کمیسیونى مأمور کند که ببیند این دو سالى که مجلس شوراى ملى این قانون را گذرانده و اجازه داده که دولت و شهردارى این جاده را احداث کنند چرا این نقشه را قایم کرده بودند و اجرا نمی‌کردند این موضوع را تقاضا می‌کنم مورد رسیدگى قرار بدهند و البته بنده مخالف نیستم تمدید بشود ولى به شرطى که باز آن بازى دو سال قبل پیش نیاید اما مخالفت بنده که پیشنهاد هم داده‌ام خیلى ساده است این جا در تبصره اول بنا به پیشنهاداتى که شده بود و در کمیسیون محترم کشور هم قبول و نوشته شده که از شمال میدان الهیه تا تجریش مطابق توسعه معابر عمل شود و مشمول قانون توسعه معابر خواهد بود که اگر به کسى ضرر می‌رسد ضررش را متحمل شود اگر کسى استفاده کرد باید استفاده خود را به شهردارى بپردازد البته آن قسمتى که آباد نبود می‌شود برایش یک قانون مخصوصى قائل بشوید براى این که بتواند شهردارى جبران خسارت ساختمان جاده را بکند تصویب این قسمت تا حدى موجبى دارد اما یک جایى که آباد است و همان طور که آقاى خلعتبرى توضیح دادند و کسانى که مثل بنده یک قدرى بالاتر براى گردش و یا شکار می‌رویم وقتى نگاه کنید تمام این قسمت آباد است یا جدیداً ساخته شده یا واقعاً همان طور که ایشان توضیح دادند خانه‌هاى کوچک و باغاتى است که درخت‌هاى چندین صد ساله در آنجا موجود است و آباد دلیل ندارد که شهردارى برود خانه رعیت را بخواهد خراب کند بعد به خودش بفروشد این منطق ندارد آقایان موافقت کنند که از میدان الهیه به بالا مطابق قانون توسعه معابر عمل شود و همین طور پیشنهاد شده است منتهایش در تبصره 4 یک کلمه درش آمده است باز از میدان به بالا را گفته است چطور بشود و از آن به بالا چطور بشود در صورتی که اگر فقط یک کلمه گفته بشود کافى است گفته بشود مطابق قانون توسعه معابر دیگر تکرار این کلمه جایز نیست بنده پیشنهاد تجزیه کرده‌ام یعنى تبصره 4 را بدون این جمله از میدان الهیه که ازش برداشته شود آن وقت درست درمی‌آید و معطلش هم نمی‌کنیم.

رئیس- آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر- عرض کنم راجع به قسمت اول فرمایشات جناب آقاى اردلان که فرمودند چرا دو سال این قانون را اجرا نکرده‌اند البته آقایان استحضار دارند که این لایحه را قبل ار این دولت به مجلس داده‌اند و یقیناً یک اشکالاتى براى اجراى آن داشته‌اند و نباید سوءظن داشت (صدرزاده- یقیناً کارهاى لازم‌ترى بوده است) کارهاى لازمترى بوده است یا پول نداشته‌اند وسایل نبوده است به هر حال سوءنیتى در کار نبوده است ولى معهذا چون فرمودید رسیدگى می‌کنیم که اگر سوءنیتى باشد تعقیب میکنیم و راجع به پیشنهادى هم که فرمودید دولت با این پیشنهاد ایشان کاملاً موافق است.

رئیس- آقاى دکتر امیر حکمت موافقید؟ (دکتر امیر حکمت- بلى) بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- در جلسه گذشته بعضى از آقایان همکاران محترم مطالبى اظهار فرمودند که تا اندازه‌اى جنبه مساعدت داشته است با تصویب این لایحه بنده البته به فرمایشات جناب آقاى خلعتبرى احترام میگذارم ولى خیال میکنم که باید توضیحات بیش‌ترى داده شود اولاً اینجا صحبت شد این قانون براى تمدید است و قانون جدیدى نیست و بعضى چیزها در آن اضافه شده است من‌جمله همان طور که آقاى اردلان فرمودند و جناب آقاى نخست‌وزیر هم قبول فرمودند ولى از این که بگذریم اصولاً باید توجه داشت که یک بیاناتى اینجا شده بود که بنده خواستم توضیح بدهم فرمودند که مردم شمال از این راه استفاده می‌کنند و جنوب یا شرق یا غرب نمى‌کنند این منطق صحیحى نیست اینها هم می‌توانند از این راه استفاده کنند در واقع در مورد کار مهمى که در پیش است نباید یک فکر جامد داشت یک شهرى که این قدر جمعیتش اضافه می‌شود و پایتخت یک مملکت است چاره ندارد راه و جاده هم باید داشته باشد الان هم ملاحظه میفرمایید که در این دوجاده موجود به واسطه ترا‌کم عبور و مرور و ایاب و ذهاب زیاد همیشه تصادف و اتفاقات نامناسبى پیش می‌آید و این یک چیز ضرورى است که هیچ قابل گفتگو نیست وحتى اینجا صحبت شد که جاده دیگرى هم باید کشیده شود آن هم اشکالى ندارد شهرى است بزرگ و جاده 4 و 5 و 6 هم اگر داشته باشیم خوب است اینها آبادى است که می‌شود ملاحظه بفرمایید که شهر می‌آید رو به شمال و جمعیت هم زیاد است اگر جاده را نسازیم یک وضعى پیش می‌آید که مردم به طور غیرمناسب جاهایى را بسازند و کوچه‌هاى باریک به وجود مى‌آوردند همان طور که الان صحبت است که باید خیابان سعدى را عریض کنند اگر این فکر نشود در آتیه این قسمت شهر هم همین اضطرار را دارد و بنده خیال می‌کنم که این از مسائلى است که خیلى پیش پا افتاده است و به وجود آوردن این جاده ضرورت دارد و حتى صحبت شد که اشخاص خانه‌هایشان در معرض خرابى قرار می‌گیرد بنده خیال میکنم که همان اشخاص هم انتفاع داشته باشند براى این که اگر جاده خوبى بود و مرغوب شد یعنى اگر یک کسى باغ سه هزار مترى او که امروز 5 هزار تومان اجاره در سال می‌گیرد اگر یک قسمت از این باغ رفت در خیابان همان باقی مانده اجاره‌اش بیشتر خواهد شد و فایده بیشترى خواهد برد و بنده خواستم عرض کنم که براى ساختن شهر مدرن حتماً لازم است که این عملیات بشود و بهتر این است که شهردارى یک نقشه اصولى تهیه بکند و تصویب بشود براى این که این مشکلات رفع بشود بعضى از شهرهاى اروپا را می‌بینیم که شاید نقشه‌اش 150‌ سال پیش طرح شده است و هنوز دنبال میشود این مقدمه‌ای است براى این که شهر را به صورت مناسب دربیاوریم و از این سنگینى فعلى بکاهیم و وضع شهر را مناسب روز قرار بدهیم یک تاریخچه‌ای است بنده می‌خواهم یک نفر که شاید 100 سال پیش نوشته است مسافرى بوده یا سیاسى بوده به ایران آمده و در آنجا یک چیزى نوشته است نوشته بود که این کوچه‌هاى شهر را الاغ ساخته بود و این یک مطلبى است و یک حقیقتى است براى این که الاغ‌ها راه مى‌افتادند و بار حمل میکردند یک طرف یک پوست خربزه‌اى افتاده بود الاغ خم می‌شده است که آن را بخورد و می‌رفته است آن طرف آن یکى از یک جاى دیگر می‌رفته و الاغ‌هاى بعدى از آنجا عبور می‌کردند آن راه یک جاده و گذرى می‌شده بعد مردم آمده‌اند در آنجا کنار همین راهى که بوده است خانه ساخته‌اند شده است شهر امروز واقعاً جاى تأسف خواهد بود که ما باز هم این طور فکر داشته باشیم وقتى شهر مدرن می‌خواهیم بسازیم جاى گفتگو نیست که خیابان مى‌خواهد خیابان‌هاى عریض و متعدد می‌خواهد بنابراین بنده خواستم که عرض بکنم به علت همان موضوعى که اینجا به طور تفصیل صحبت شد که با تأخیر این کار اشخاص سوءاستفاده می‌کنند باید قانون زودتر تصویب بشود و روشن باشد و زودتر هم تمام بشود این بود عرض بنده.

رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر دادفر- قانونى که فعلاً مطرح است تمدید لایحه قانونى است که در 16 فروردین 35 به تصویب رسیده است همان طور که جناب آقاى اردلان فرمودند اگر اجرا نشده است و اشکالاتى داشته است این امرى است غیر از آنچه که الان مطرح است چیزى که مسلم و روشن است این است که احداث جاده سوم در حال حاضر یکى از ضروریترین احتیاجات شهر تهران است در اینجا اشاره به جنوب شهر تهران شد آقایان سابقاً یک نفر اگر سوار اتوبوس می‌شد و به شمیران می‌رفت در سه ایستگاه شاید اتوبوس مى‌ایستاد الان مثل ایستگاه‌هاى شهرى ایستگاه اتوبوس در هر پانصد مترى ایجاد شده است و در مواقع تعطیل یا مواقعى که یک سینمایى از قبیل مولن‌روژ یا آن سینمایى که خیابان پهلوى است تعطیل می‌شود عبور و مرور قطع می‌شود اگر این جاده حالا با این همه اشکالات کشیده می‌شود و اگر حالا کشیده نشود بعد این اراضى مثل اراضى الهیه یا تجریش که به رعیت اختصاص دارد خواهد شد امیدوارم خداوند همه رعایا را مثل اینها بکند که از هر باغشان را دو میلیون تومان نصیبشان کند اگر اراضى بین راه هم مثل این باغات بشود که کشیدن این جاده

+++

 غیرممکن است و براى تأمین عبور و مرور بین طهران و تجریش بنده تصور میکنم که ضرورى‌تر از این کارى براى شهردارى نباشد اما یک مطلبى اینجا اشاره شد و گفته شد که در تبصره 5 براى یک عده از کارمندان و افسرانى که از اراضى عباس‌آباد دولت یک قطعه از قطعات کوچک سیصد مترى یا پانصد مترى به آنها واگذار کرده بود در قانون قبلى مقرر شده بود که دولت از اراضى قبلى که داشته است بهشان بدهد و اگر مابه‌التفاوتى هم داشت بهشان بدهد و در این تبصره بنده خواستم که جناب آقاى فرهودى این اصلاح را بفرمایند که به علت گنگ بودن ماده حقى از اینها حقى از اینها تضییع نشود بنده خواستم جناب آقاى فرهودى توضیح بدهند تا اصلاح بشود بنده این توضیح را عرض می‌کنم چون پیشنهاد نمی‌شود در شور دوم داد و الّا بنده پیشنهاد می‌دادم و در اطراف آن صحبت می‌کردم در تبصره 5 قانون نوشته است دولت مکلف است در مقابل زمین‌هایى که از اطراف دولت به افسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلاً هم در تصرف آنها می‌باشد چنانچه در مسیر خیابان جدیدالتأسیس واقع شود از زمین‌هاى مجاور یا محل دیگرى که مالک می‌باشد جبران نماید و در این صورت شهردارى بابت تاوان اراضى فقط مابه‌التفاوت قیمت واقعى زمین سابق و زمین جدید هر کارمند دولت یا افسر را در بهمن ماه 1334 به او خواهد پرداخت یعنى این طور تصمیم گرفته‌اند که اگر یک افسر یا کارمند دولت زمینش در این مسیر واقع شد اگر زمین دیگرى دولت داشت بهش بدهد و اگر تفاوتى داشت به او بدهد ولى در تبصره قانون اصلاحى نوشته است و مشمولین تبصره 5 قانون جاده سوم یعنى آنچه که بنده خواندم از این حق نمی‌توانند استفاده کنند این حق چیست این حق این است که اشخاصى که تمام یا قسمتى از اراضى آنها در نتیجه احداث جاده سوم به تصرف شهردارى درمی‌آید با شرایط مساوى حق تقدم در خرید زمین معادل چهل درصد زمین تصرف شده آنان تا میزان 600 متر خواهند داشت بنده نمی‌دانم چه طور شده که کارمندان دولت و افسران از این حقى که مسلماً یک حقى است براى مردم محروم شده‌اند و براى دیگران قائل هستند لااقل این حق را براى افسران و کارمندان هم در نظر بگیرید که این طور نباشد که اگر کارمند یا افسرى 500 متر زمین مرغوبش از بین می‌رود بعد 300 متر زمین از تپه‌هاى اوشان بهش بدهند و بگویند زمین او مترى 6 تومان و این زمین مترى 4 تومان تفاوت این را هم می‌دهیم اما بنده دادفر که دو هزار متر زمین دارم هزار متر از بین رفته است از هزار متر بقیه صد مترش بر جاده است به آن قیمتى که باید بفروشم می‌فروشم باز هم در خرید اراضى حق تقدم دارم باید در این قسمت هم براى کارمندان و افسران حق تقدم بر سایر اشخاص باشد لااقل اختیارى بکنیم که اگر کسى می‌خواهد بهش زمین بدهند و اگر نخواست پولش را بدهند منظور این که وزارت جنگ و دولت که براى راحتى و آسایش کارمندان سیصد متر و چهارصد متر زمین داده‌اند این یک سرمایه‌اى است براى آنها قانون‏ باید طورى تنظیم شود که اینها متضرر نشوند و حق‌شان از بین نرود این توضحاتى بود که خواستم عرض کنم اما در تبصره 4 ابهامى وجود دارد که نوشته است شهردارى باید به جاى 200 متر 75 متر خریدارى کند معلوم نیست که 45 متر عرض جاده توى این 75 متر است یا غیر از 45 متر باید 75 متر خریدارى کنند اینها یک ابهام‌هایى است که باید رفع شود تا در موقع اجراى قانون به اشکال برنخورند.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- عرض کنم بنده اگر اجازه فرمایید جواب را از آخر فرمایشات ایشان شروع می‌کنم یکى راجع به تبصره 4 است همان اشکالى که در آن جلسه جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند که این اعداد که ذکر شده چیست بنده توضیح عرض می‌کنم و در صورت‌مجلس هم نوشته خواهد شد اینجا نوشته است شهردارى باید به جاى دویست متر 75 متر بگیرد این همان دویست مترى است که در ماده اول قانون احداث جاده سوم ذکر شده است چون در ماده اول قانون احداث جاده سوم نوشته شده است که شهردارى تهران اجازه دارد که از اراضى و ابنیه مورد حاجت براى احداث جاده بین تهران و شمیران به عرض دویست متر بخرد اینجا نوشته است که از میدان الهیه به بعد دویست متر میشود نخرد، 75 متر به جاى دویست متر خریدارى کند (مهندس هدایت- از شهر است) و از میدان الهیه به طرف شمال عرض جاده 45 متر است شهردارى باید به جاى دویست متر 75 متر خریدارى کند (بعضى از نمایندگان- تبصره را بخوانید) اجازه بفرمایید تبصره 4 هم می‌گوید از میدان امجدیه که مبدأ جاده سوم محسوب می‌شود تا میدان بزرگ و از میدان الهیه تا تجریش عرض جاده 45 متر خواهد بود میدان بزرگ بزرگترین میدانى است که بعد از میدان امجدیه قرار دارد عرض کنم از میدان امجدیه که مبدأ جاده سوم است تا میدان بزرگ مقصود از میدان بزرگ میدانى است که قبلاً به اسم میدان شبدر نوشته شده بود و اینجا آقایان اشکال لفظى کردند ما در کمیسیون براى این که هیچ گونه اشکالى پیش نیاید کلمه شبدر را برداشتیم و میدان بزرگ گذاشتیم بنابراین مقصود از میدان بزرگ همان میدان شبدر است که در نقشه است که در حقیقت این قسمت که جزء شهر است این طور در نظر گرفته شده که از میدان امجدیه تا آن میدان بزرگ که میدان شبدر معروف باشد عرض جاده 45 متر است از میدان بزرگ به بعد 120 متر می‌شود و بعد هم از میدان الهیه تا تجریش باز عرض جاده 45 متر است در این دو قسمت به جاى دویست متر که در ماده اول قانون احداث جاده سوم است نوشته شده است 75 خریدارى می‌شود که 45 مترش جاده است سى متر هم یکى 15 متر طرفین بنابراین جاده سه قسمت ا ست یکى از میدان امجدیه تا میدان شبدر معروف که ما اسمش را بزرگ گذاشته‌ایم یک قسمت که عرض جاده 45 متر است یکى هم از میدان بزرگ تا میدان الهیه که عرضش همان 120 متر است با همان مشخصات یک قسمت هم از میدان الهیه تا تجریش که همان 45 متر است بنابراین قسمت وسط 120 متر می‌شود دو تا قسمت طرفین چهل و پنج متر است دو طرفش هم هر طرف 15 متر که جمعاً 75 متر خریدارى می‌شود این اعدادى بود که در تبصره 4 براى قسمت اول و دوم جاده ذکر شده است یعنى این اعدادى است به جاى اعداد ماده اول قانون احداث جاده سوم در این دو قسمت که در شهر و شمیران قرار می‌گیرد این توضیحى بود که بنده عرض کردم عرض جاده 45 متر خواهد بود طرفین هم هر کدام 15 متر که جمعاً 75 متر می‌شود این مربوط به این قسمت. اما در قسمت تبصره 5 این لایحه باید عرض کنم که این قسمت اساساً در پیشنهاد دولت نبوده در کمیسیون یکى از آقایان نمایندگان محترم به عنوان این که اشخاص اگر اراضى‌شان رفت اگر خواستند در یک قسمت دیگر از این اراضى بخرند و در همان جا منزل داشته باشند حق تقدم دارند البته و پول زمین‌شان را هم مطابق قیمت عادله یعنى نرخ سال 35 می‌گیرند اگر خواستند از همان زمین‌ها بخرند اینها حق تقدم داشته باشند این پیشنهادى بوده است که از طرف یکى از آقایان داده شده که این حق تقدم باشد بنده هم قبول کردم در تبصره 5 اصل قانون یک امتیازى به کارمندان و افسران داده شده است که جاى دیگر به آنها زمین بدهند اگر آن رمین ارزانتر بود مابه‌التفاوتش را به آنها بدهند پس حق آنها تأمین است یعنى کارمندان و افسران این حق تقدم را داشته باشند که دو تا حق میشود هم حق تقدم هم حق عوض حالا اگر جناب آقاى دکتر دادفر تصور می‌کنند حقى از آنها از بین می‌رود ممکن است پیشنهاد تجزیه بفرمایند.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکره در این ماده کافى است.                                                مهدى ارباب.

رئیس- آقاى ارباب.

ارباب- این پیشنهاد را بنده با توجه به پیشنهاد جناب آقاى اردلان و موافقتى که جناب آقاى نخست‌وزیر که صریحاً فرمودند و با توجه به این که شهردار فعلى مرد لایق و توانایى است و شاید در زمان تصدى ایشان این جاده سوم احداث گردد بنده تقدیم کردم و امیدوارم آقایان موافقت بفرمایند اما نکته دیگرى که خواستم عرض کنم این است که تا این اراضى قیمت زیادى پیدا نکرده این جاده احداث شود چون حالا روزى و هفته‌اى چند نفر مقتول می‌شوند گر چه تنها تنگى جاده باعث قتل نیست مربوط به سوءانتظام نیست کم یا زیاد تقصیر خود مردم است افسران جوان شهربانى هم وظایف خودشان را خوب انجام میدهند اما من خواستم توجه دولت را به این قسمت جلب کنم امیدوارم این جاده در زمان حیات ما شروع شود و طورى شود که بعد خانه مردم خراب نشود از همین بیابان‌ها خیابان کشیده شود و از این خیابان‌ها و کوچه‌هاى فرعى استفاده کنند.

رئیس- آقاى فرود مخالفید؟ بفرمایید.

فرود- بنده مخالفتم با پیشنهادى که فرمودند براى این بود که چند مطلب را لازم می‌دانستم تذکر بدهم و حالا از این موقعیت استفاده می‌کنم و این مطلب را عرض می‌کنم بنده نظر داشتم که عرض کنم که این جاده سوم که کشیده می‌شود و در اطراف آن ساختمان می‌شود در آنجا قطعاً شهرى تأسیس خواهد شد اقلاً براى آن شهر یک نقشه‌اى شهردارى در نظر بگیرد که بعداً مردم دچار زحمت نشوند مثل همین خیابان باز کردن و این حرف‌ها پیش نیاید مطلب دیگرى که خواستم عرض کنم این است که یک شکایتى شده است از مالکین دره قشلاق من استدعا می‌کنم این شکایت را مورد توجه قرار بدهند و عرض دیگرى که داشتم این است که این جاده کرج و شهر‌رى را هم در نظر بگیرند و دو تا جاده کنند جاده شهر‌رى یعنى جاده آرامگاه خیلى کم‌عرض است و فعلاً مردم طرفین آن شروع کرده‌اند به ساختمان چون پس‌فردا هم گرفتارى پیدا می‌کنند و باز یک جاده چهارم و پنجم پیش مى‌آید بنده خواستم یک طورى در نظر بگیرند که دیگر از این گونه گرفتاری‌ها پیش نیاید. این مسائلى بود که بنده می‌خواستم عرض کنم و استفاده کردم از این موقع و دیگر عرضى ندارم.

رئیس- رأى گرفته میشود پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند. (اغلب برخاستند) تصویب شد، سه تجزیه رسیده که یکى یکى قرائت می‌شود (مهندس هدایت- ماده واحد باید مطرح بشود) شور دوم کلیات اول ندارد کلیات آخر دارد ماده واحده مطرح بود اگر کسى بخواهد صحبت کند می‌تواند در کلیات آخر صحبت کند چون شور دوم است حالا رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد، حالا بعد از رأى دیگر کلیات مورد ندارد باید تجزیه‌ها را رأى بگیریم سه تجزیه رسیده است یکى از آقاى اردلان که قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

+++

پیشنهاد می‌کنم جمله «از میدان الهیه به طرف شمال تا تجریش» از تبصره حذف شود- اردلان.

رئیس- یک پیشنهاد هم رسیده است که در حقیقت این تبصره از بین می‌رود. آن هم قرائت می‌شود.

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد مینمایم در تبصره 4 جمله‏ (شهردارى باید به جاى دویست متر 75 متر خریدارى کند و حق مرغوبیت را از طرفین تا فاصله 55 متر منظور نماید) حذف شود و تقاضاى تجزیه می‌نمایم. محمد فضایلى

رئیس- حالا رأى گرفته میشود به پیشنهاد آقاى اردلان.

یعنى به تبصره رأى می‌گیریم با حذف این جمله که پیشنهاد شده است آقایان اگر رأى دادند این جمله از تبصره حذف می‌شود.

عمیدى نورى- پیشنهاد تجزیه قابل بحث نیست؟

رئیس- تجزیه قابل بحث نیست رأى گرفته میشود به این تبصره با تجزیه یعنى به تبصره غیر از قسمتى که آقاى اردلان پیشنهاد حذف آن را کرده‌اند موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

یک تجزیه دیگر هم که از آقاى فضایلى رسیده بود که در حقیقت آخرین تبصره را از بین می‌برد باید رأى گرفت‏  (بعضى از نمایندگان- قرائت شود).

 (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- ماده 140 آئین‌نامه مربوط به این که تجزیه قابل بحث نیست قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 140- در مسائل و مواردى که مشتمل بر فقرات مختلف است هرگاه تجزیه آن از طرف یک نماینده خواسته شود باید آن ماده یا مطلب تقسیم و جزء به جزء بدون توضیح و بحث رأى گرفته شود و در پایان مجدداً در باب فقراتى که قبول شده است اخذ رأى به عمل آید.

رئیس- حالا رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى فضایلى و آقایان اگر رأى دادند آن قسمت از بین خواهد رفت. آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد بنابراین به ماده واحده و تبصره‌ها رأى گرفته می‌شود. رأى گرفته می‌شود به تبصره 4 با آن اصلاحى که شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى تبصره 5 هم یک تجزیه پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌نمایم که در قسمت آخر تبصره 5 جمله اخیر «و مشمولین تبصره 5 ماده واحده قانون احداث جاده سوم بین تهران و شمیران مصوب 16/1/35 از این حق نمی‌توانند استفاده کنند» از این تبصره تجزیه و حذف شود.                                                دکتر دادفر

(عده‌اى از نمایندگان- پس بگیرید)

رئیس- این حق در قانون اول هست ولى در این قانون دوم یک تبصره 5 دارد که در اینجا ذکر شده است که اینها نمی‌توانند استفاده کنند. حالا مجدداً قرائت می‌شود تا رأى بگیریم.

(مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقایانى که با ایت تجزیه موافقند قیام کنند. (کسى برنخاست) تصویب نشد به اصل تبصره 5 رأى میگیریم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأى گرفته میشود به ماده (عمیدى‌نورى- کلیات آخر) یکى از چیزهایى که باید در آئین‌نامه اصلاح شود همین کلیات آخر است. کلیات باید در اول باشد حالا مجلس رأیش را داده دیگر چه بحثى است. در این باره باید در آئین‌نامه تجدید نظر شود.

آقاى خلعتبرى

خلعتبرى- بنده خواستم حالا که جناب آقاى نخست‌وزیر تشریف دارند و این لایحه مورد رأى قرار گرفت در این مورد نظرشان را جلب کنم این لایحه تصویب می‌شود ولى بنده اطلاع دارم نقشه‌کشى و مطالعه نقشه اولیه و تمام زحمات اولیه این را دو نفر مهندس ارتش یکى سرهنگ معالى و سرهنگ بهرامى کشیدند که از مهندسین ارتش هستند. حالا خواستم این مطلب را یک دفعه دیگر عرض کنم کارهایى که در مملکت ما به دست افراد ایرانى و مهندسین ایرانى انجام‌پذیر هست نباید به خارجى داده شود (صحیح است) به هر جهتى اگر آقایان حساب بفرمایید، اگر فرض کنید که خارجى مهارت داشته باشد فرض کنید که کمتر می‌گیرد و معذلک با این که بنده قطع دارم که خارجى بیشتر می‌گیرد و همان کار را به ایرانى ارجاع میکند معذلک اگر ایرانى گرانتر هم بگیرد باز از لحاظ مملکت صرفه به آن است مخصوصاً که اطلاع دارم بعضى از مشاورین و مهندسین خارجى که سازمان برنامه اینها را آورده است اینها کار خصوصى اشخاص را هم انجام می‌دهند (رامبد- وقتى نماینده سازمان برنامه اینجا هست بفرمایید) بنده نمی‌خواهم اسم در مجلس بیاورم چون همیشه حرفم کلى است اطلاع دارم و می‌دانم اینها براى اشخاص کار مهندسى می‌کنند شما اگر در سایر ممالک آلمان و فرانسه وسایر ممالک اروپا را زیر و رو کنید ممکن نیست که اجازه بدهند مهندس خارجى دفتر باز کند یا وکیل دادگسترى برود دارالوکاله باز کند یا طبیب محکمه باز کند آقایان مهندسین شما بروید این مطلب را تحقیق کنید این مطلب را که عرض می‌کنم صحیح است یا نه آقاى مهندس فروغى شما اگر بخواهید آنجا دفتر باز کنید اجازه می‌دهند؟ (صحیح است) بنده می‌خواهم از لحاظ این که افرادى که در ایران می‌توانند کار کنند و قدرت کار دارند باید کار به آنها داده شود این مطلب را این جا عرض کرده باشم که در مورد این جاده و جاده‌هاى دیگر، در تعقیب عرایض سابقم یک کارى کنید که کارها به دست مردم این مملکت داده شود و کار ایران را ایرانى بکند و پول به دست ایرانى بیاید و هیچ از روى تعصب عرض نمی‌کنم در خارج هیچ اجازه کار به خارجى نمی‌دهند که برود در یک شهرى بنشیند دفتر باز کند این را آقایان مهندسین تحقیق کنید با اطلاعات کامل این قسمت را براى آقاى نخست‌وزیر تأیید می‌کنم که ایشان این قسمت را تعقیب کنند.

رئیس- آقاى مهندس هدایت در کلیات آخر میتوانید صحبت کنید.

مهندس هدایت- خوشبختانه این لایحه مفید از طرف آقایان محترم تصویب شد و بنده خیال میکنم که چون حقیقت را باید گفت با شهردار فعلى که بنده دورادور او را میشناسم ولى آثار و کارهایش نشان داده که مرد لایقى است بتواند در اسرع اوقات این کار را شروع کند ولى چون زمزمه‌هایى بود که کسانى در صددند از موقعیت استفاده کنند جناب آقاى نخست‌وزیر هم تشریف دارند این مطالب را عرض میکنم که در این مملکت حالا که به محصلینى که در آمریکا به خرج خودشان تحصیل میکنند حسب‌الامر ملوکانه ماهى دویست دلار میدهید که دلگرم باشند و به مملکت خودشان برگردند از مأمورین فنى و مهندسین فنى مملکت تا آنجایى که ممکن است باید حد اکثر استفاده را برد. (صحیح است) جناب آقاى خلعتبرى در این باره همیشه بحث فرموده‌اند و باعث تشکر مهندسین مملکت همیشه از ایشان هست که حمایت می‌کنند از مهندسین ایرانى ولى باید عرض کنم که این دفاتر خارجى که به این مملکت آمده‌اند اغلب صاحب صلاحیت نیستند (صحیح است) و بنده این را با کمال صراحت عرض می‌کنم و مخصوصاً به جناب آقاى نخست‌وزیر عرض می‌کنم چون ایشان یک فرد وطن‌پرست ایرانى هستند و از تیپ جوان این مملکت هستند و باید جوان‌هاى این مملکت را و مهندسین جوان این مملکت را تأیید و تشویق کنند (صحیح است) بنده شنیده‌ام که قبل از این که کشیدن این جاده تصویب شود براى یک دفتر خارجى صحبت شده ولى می‌دانم که شهردار تهران مخالف این دفتر خارجى است (احسنت) بنده از جناب آقاى نخست‌وزیر تقاضا دارم که شهردار را که معین شد و خودشان منصوب کرده‌اند تأیید بفرمایید (صدرزاده- و بسیار هم خوب کار کرده) بله خوب را باید گفت خوب بد را هم باید گفت بد حق را باید گفت، بله خوب کار کرده بنده پشت این تریبون می‌گویم، حالا این کار اقلاً به دست ایرانى انجام شود نه این که منافعش برود به جیب خارجى (صحیح است) این را خواستم حضور آقایان عرض کنم.

رئیس- آقاى رامبد.

رامبد- بنده مخبر کمیسیون کشور بودم و مطالبى در پیرامون این لایحه شاید لازم بود عرض کنم که خوشبختانه خود جناب آقاى فرهودى معاون محترم وزارت کشور اینجا تشریف داشتند و آنچه لازم بود توضیح دادند دو نکته در گزارش کمیسیون هست که لازم است بنده تأیید کنم حضور آقایان یکى این است که کمیسیون کشور همان طوری که وظیفه نداشت و مچلس شوراى ملى هم در این مطالب مصر بودند به‌هیچ‌وجه از لحاظ فنى و مسیر جاده کوچک‌ترین دخالتى نداشت (موسوى- صحیح است) فقط براى این که در هر بحثى در آینده بسته شود جاده‌اى که از لحاظ فنى تصویب شده بود یک نسخه از نقشه آن جاده را به امضاى شهردارى در پرونده کمیسیون نگاهداشتند که دیگر تغییر و تبدیلى پیش نیاید قسمت دوم هم موضوعى بود که جناب آقاى اردلان اینجا فرمودند در کمیسیون بحث شد که این لایحه‌اى که دو سال پیش گذشته و عمل نشده در آینده چه تضمینى براى اجرا و عمل آن هست مثال معروف دو صد گفته چون نیم کردار نیست تجربه‌اى از طرز عمل شهردار فعلى این اطمینان را به اعضاى کمیسیون داد که بنده در گزارش آن را به عرض آقایان رساندم اگر در مورد جاده سوم هم همان طور که در سایر موارد ایشان عمل می‌کنند عمل بشود موجب امید است و این توهم نخواهد بود که که باز هم مثل سابق بشود.

رئیس- آقاى عمیدى‌نورى (عمیدى‌نورى- بنده عرضى ندارم) 15 نفر از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که رأى نهایى با ورقه گرفته شود قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد:)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاءکنندگان زیر تقاضا می‌نماییم که به لایحه جاده سوم رأى با ورقه گرفته شود. دکتر عدل. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. افخمى. محمود ذوالفقارى. ارباب. کیکاوسى. مجید ابراهیمى. کدیور. صادق بوشهرى. باقر بوشهرى. فلیکس آقایان. مهران‏.

(ارباب- مربوط به پریروز بود نه امروز) (چند نفر از نمایندگان- پس گرفته‌اند).

رئیس- پس گرفته‌اید؟ (چند نفر از نمایندگان- بله) پس رأى می‌گیریم به مجموع لایحه با قیام و قعود با آن اصلاحى که شده، آقایانى که موافقند قیام کنند‌

+++

 (اکثر برخاستند) تصویب شد به سنا فرستاده می‌شود.

رئیس- دیگر امروز مطلبى نداریم جلسه آینده وقتى است که آقاى نخست‌وزیر اطلاع بدهند. آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر- مطلبى آقایان تذکر دادند که بایستى جواب عرض کنم البته بنده لزومى نمى‌بینم که دراطراف وضعیت شهردارى تهران و فعالیتى که شهردار فعلى انجام میدهد توضیحات بیشترى بدهم تمام مردم این شهر چه از داخلى چه از خارجى همه به بنده مراجعه کرده‌اند و از فعالیت شهردارى تهران تشکر کرده‌اند (صحیح است) امیدوارم شهردار فعلى تهران بتواند در مدت خیلى کوتاهى رضایت کامل اهالى پایتخت را فراهم نماید (نمایندگان- انشاءالله) و بنده اطلاع کافى دارم اگر بودجه کافى شهردارى تهران می‌داشت شاید این مدت کوتاه‌تر می‌شد. این زحماتى که شهردارى فعلى کشیده قابل توجه است و رضایت بندگان اعلىحضرت همایونى را فراهم کرده است و امیدوارم که موفق شود. اما راجع به قسمت این که از وجود مهندسین ایرانى باید استفاده کرد هیچ تردیدى در این نیست ما مهندسین بسیار خوبى داریم خیلى هم زحمت کشیده‌اند و خیلى هم قابلیت نشان داده‌اند و البته سعى خواهد شد که حتماً از وجود و اطلاعات آقایان مهندسین در این قسمت و سایر قسمت‌ها استفاده شود مادام که ایرانى هست و می‌تواند از عهده کار برآید تردید نیست که باید از وجود او استفاده کرد (احسنت) این رویه دولت است و در آن هیچ تردیدى نیست که هر قدر ما بتوانیم به آن نحو اتم و اکمل از مهندسین ایرانى استفاده میکنیم و بایستى براى پیشرفت امور از وجود آنها استفاده کرد و تعصبى در این کار نداشت. در این قسمت هم خود بنده دقت خواهم کرد که از وجود مهندسین ایرانى خودمان استفاده شود (احسنت).

7- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده بعداً اطلاع داده می‌شود.

 (مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295287!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)