کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 220 صورت مشروح مجلس روز چهار‌شنبه 25 آبان ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور و تصویب لایحه ترقیع کارمندان قضایى‏

3- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى‏

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى‏

6- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن به قید فوریت از طرف آقاى وزیر دارایى‏

7- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسى ارتش‏

8- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 220

صورت مشروح مجلس روز چهار‌شنبه 25 آبان ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور و تصویب لایحه ترقیع کارمندان قضایى‏

3- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى‏

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى‏

6- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن به قید فوریت از طرف آقاى وزیر دارایى‏

7- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسى ارتش‏

8- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز قبل را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، منصف، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، تولیت، نوبخت، فیاض، اوحدی، نواب یزدی، اورنگ، شاهرودی، گودرزنیا، مشار، مکرم افشار، لیقوانی، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، حمزه‌تاش، عطا‌ءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، دکتر سنگ، رفیعی، مؤید قوامی، اصفهانی، هاشمی، ثقة‌الاسلامی، دبستانی، دهستانی، سلطانی، صادق وزیری، افشار، امامی، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، فرمانفرماییان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى انوار

انوار- بنده تذکرى دادم به هیئت دولت راجع به ناقص بودن مدارس دولتى از حیث معلم نظر من صحبت نبود نظر من تأثیر بود و عقیده داشتم در صورت مجلس نوشته شود که دولت در فکر مدارس و دبیرستان‌ها بیفتد استاد ندارند آموزگار ندارند معلم ندارند شاگردان گرفتارند می‌خواهند مدارس را ول کنند و بروند چرا دولت توجه نمی‌کند به وزارت معارف این یک مؤسسه‌ای است که گل سر سبد دولت است باید به آنجا توجه بکند.

رئیس- در صورت مشروح مجلس نوشته شده است آقا. جایش اینجا نیست. (صحیح است)

طوسى- خواستم توجه بدهم آقاى انوار را که مطالبى را که می‌فرمایند در مجلس به هیچ وجه ساقط نمی‌شود و نمى‌افتد

+++

و حذف نمی‌شود و در صورت مجلس مشروح نوشته می‌شود تماماً (صحیح است) اما عرضى که بنده داشتم....

رئیس- راجع به صورت مجلس است؟

طوسى- خیر عرض دیگرى است تذکرى بود.....

رئیس- پس بفرمایید. صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور

رئیس- عرض کنم آقایان وزیر دادگسترى و وزیر بهدارى و وزارت جنگ لوایحى دارند که تقاضاى فوریت کرده‌اند حالا بسته است به نظر مجلس.

طوسى- لایحه بیمه کارگران مطرح شود.

رئیس- لایحه تجدید‌نظر در ترفیع کارمندان قضایى....

انوار- بنده اجازه خواستم.

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید.

دکتر ملک‌زاده- لایحه اعتبار بنگاه دارویى را مطرح بفرمایید.

رئیس- لایحه وزارت بهدارى و لایحه وزارت جنگ راجع به مسأله کیفر ارتش و دادگاه‌هاى نظامى همه در صورت دستور گذاشته شده است هر کدام را که می‌فرمایید....

وزیر بهدارى- اجازه می‌فرمایید؟ راجع به بنگاه دارویى را بنده تقاضا دارم جزو دستور بفرمایید چون فوریت دارد و مورد احتیاج است.

ملک مدنى- اجازه می‌فرمایید بنده عرضى دارم. قبل از دستور مطلبى داشتم که باید به عرض مجلس برسانم. عرض لازمى است. بنده هیچ وقت بدون این که مطلبى لزوم نداشته باشد قبل از دستور عرض نمی‌کنم....

رئیس- ازتان خواهش می‌کنم قبول بفرمایید. چون وقتمان کم است.

2- شور و تصویب لایحه ترفیع کارمندان قضایى

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به ترفیع کارمندان قضایى مطرح است. قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 24801 دولت راجع به ترفیع کارمندان قضایى که با قید یک فوریت از طرف وزارت دادگسترى به مجلس پیشنهاد شده بود با حضور آقاى وزیر دادگسترى مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه بالنتیجه ماده واحده پیشنهادى با دو تبصره تصویب و اینک گزارش قطعى آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

ماده واحده- کارمندان قضایى که ترفیع آنها در دادگاه عالى انتظامى رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضاى تجدید‌نظر نمایند.

دادگاه تجدید‌نظر از پنج نفر اعضاى زیر تشکیل می‌شود:

یک نفر از اعضا دادگاه عالى انتظامى به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و مستشاران دیوان کشور که براى هر سال وزیر دادگسترى انتخاب می‌نماید و نیز یک نفر از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگسترى به سمت عضویت على‌البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردى که یکى از اعضا دادگاه به علتى نتواند شرکت کند عضو على‌البدل دادگاه را تکمیل نماید.

در موقع تجدید‌نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیئت تجدید‌نظر حاضر شود.

تبصره 1- کارمندان قضایى که ترفیع آنها در سال 1321 در دادگاه عالى انتظامى رد شده است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم رد ترفیع تقاضاى تجدید‌نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجراى این قانون باید حکم رد ترفیع را به اشخاص مزبور ابلاغ نماید.

تبصره 2- مبدأ ترفیع مستخدمین قضایى از تاریخ صدور حکم محکمه عالى انتظامى یا تجدید‌نظر مبنى بر ترفیع آنها خواهد بود.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. آقاى روحى

روحى- آقاى وزیر دادگسترى استدعا می‌کنم توجه بفرمایید قانون قاضى و غیر قاضى را فرق نگذاشته است آقا در جریان محاکمات ما یک مراحلى هست که می‌پیمایند یک نفر آمد و در تمام مراحل محکوم شد باز برود و تجدید‌

+++

نظر بخواهد این را درباره یک دزد قائل بشوید درباره یک جانى هم قائل بشوید و این استثنا کردن و این حق را واگذار کردن به یک عده‌اى به عقیده من از عدالت و انصاف دور است که یک کسانی که محکوم شده‌اند از نو به آنها اجازه بدهید که بیایند و تجدید‌نظر بخواهند و بیایند و تبرئه هم بشوند. اگر نظر مبارکتان باشد بنده در همین مجلس شوراى ملى صریحاً گفتم هیچ وقت یک نفر از اینها بود که تبرئه نشوند همه‌شان تبرئه شدند بدتر از همه این که همه هم آمدند و حقوقشان را می‌خواستند که خدا عمر بدهد به آقاى بدر وزیر دارایى وقت که آن قانون را آورد که حق ندارند و الا می‌خواستند حقوق انتظار خدمت چندین ساله را هم بگیرند بعضى‌ها هم شاید گرفتند این استثنا را بنده قائل نیستم و صلاح نمی‌دانم این لطمه‌ای است که به قانون می‌خورد اگر یک کسى در تمام مراحل محکوم شد محکوم است دیگر تجدید‌نظر خواستن یعنى این را تبرئه بکنید مثل این که همان اشخاصى که محکوم به دزدى و غارت بودند همه تبرئه شدند و باز افتادند به جان مملکت. عرض می‌کنم بنده می‌دانم حضرتعالى آقاى وزیر دادگسترى ایمان به اصول قضاوت و عدالت دارید بنده مؤمن هستم که سرکار این فکر درتان هست. دادستان‌هاى شما در کشور انجام وظیفه نمی‌کنند اگر انجام وظیفه می‌کردند این همه دزدى نمی‌شد این همه مال مردم از بین نمی‌رفت این همه در ادارات دولتى تخطى نمی‌شد که علناً در سرتاسر مملکت ارتشاء و دزدى همه جا را فرا گرفته مرکز از ولایات بدتر است و ولایات از مرکز بدتر این دلیلش این است که دادستان شما وقتى که نشسته در فلان جا و فلان عمل ناهنجار اتفاق افتاده تعقیب نمی‌کند و حال آن که وظیفه‌دار است دادستان یعنى حافظ حقوق جامعه یعنى پدر جامعه یعنى باید مواظبت کند که افراد حقوق‌شان محفوظ و به جا بماند ولى اینها فقط همین کارهایى که بهشان ارجاع می‌شود رسیدگى می‌کنند و موظف نمی‌دانند خودشان را که به تمام کارها و جریانات مداخله کنند که جلوى این همه دزدى و خرابى و ارتشا را بگیرند تا مملکت از این وضع رقت‌بار کنونى خارج شود یکى از وظایف وزارت دادگسترى این است که باید سعى کند که دادستان‌ها وظیفه شناس باشند و بتوانند وظیفه خودشان را اعمال کنند تا بلکه بشود مملکت از این وضع بلاتکلیفى نجات پیدا کند حضرتعالى مسئول حقوق ملت ایران هستید و باید مواظبت بفرمایید و حفظ کنید حقوق ملت ایران را به وسیله دادستان‌هایتان که اعمالى این جور اتفاق نیفتد و انجام نشود که مى‌بینید.

وزیر دادگسترى (آقاى صدر)- بنده به طور مختصر در جواب فرمایشات آقاى روحى با تشکر از این که حسن ظن به بنده دارند عرض می‌کنم که این از قبیل آن مسائلى که فرمودند نیست که اشخاصى محکوم شده‌اند در یک زمانى و بعد شاید کوران سیاست موجب شد که تجدید‌نظرى بکنند به احکام آنها، اینها محکوم نشده‌اند مطالب هم آقا نظرى هست یک وقت یک کسى حقیقتاً مستحق ترفیع است ترفیع هم یکى از موجبات تشویق قضات و کارمندان است (صحیح است) مخصوصاً اشخاصى که درستکارى می‌کنند انجام وظیفه می‌کنند و جدیت می‌کنند براى پیش بردن کارهاى مردم و عدالت پیشه هستند تحصیل کرده هستند و ترفیع موجب تشویق آنها است و نمی‌شود گفت که هیچ وقت اشتباهى روى نمی‌دهد البته گاهى هم اشتباه می‌کنند مثل این که در همه احکام قضایى به واسطه همین احتمال و اشتباه است که درجات گذاشته شده است ابدایى استیناف و تمیز و براى رعایت احتیاط است اینجا هم چیزى و حقى فوت نمی‌شود محکوم نشده است محکمه انتظامى گفته است که به نظر من این استحقاق ترفیع ندارد ممکن است حقیقتاً داشته باشند تجدید‌نظر هم تحت نظر قضاتى است که آنها آشنا به این امور هستند و حسن تشخیص دارند رؤسا و کارمندان و اعضاى دیوان کشور هستند که سال‌هاى سال کار کرده‌اند و مى‌شناسند آنها را و از طرز عمل قضات زیر‌دست اطلاع دارند و کارشان را هم خوب می‌شناسند و این براى احتیاط گذاشته شده است و تصور نمی‌کنم که احتیاط محظورى داشته باشد ضررى هم ندارد که یک رسیدگى دیگر بشود و این هم خیلى

+++

کم خواهد بود و آن فرمایش آقا هم گمان نمی‌کنم درست باشد.

روحى- مسأله دادستان‌ها را جواب ندادید.

وزیر دادگسترى- مسأله دادستان‌ها را به طور کلى فرمودید البته بنده نمی‌خواهم بگویم که تمام مأمورین وظایف خودشان را خوب انجام می‌دهند ولى ملاحظه می‌فرمایید مواقع هم خیلى زیاد است تا آنجایى که می‌توانند دادستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند و وقت تجدید که یک چیز خیلى کمى است و موارد خیلى کمى دارد و ضمناً آنجا دادستان کل است و البته حاضر خواهد شد در مواردى که می‌خواهند تجدید‌نظر کنند نظرش هم نظر مالى است اطلاعش هم کامل است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده می‌خواهم عرض کنم علت این کار که این لایحه استثناً براى تجدید‌نظر در ترفیع قضات آمده نمی‌توانم بفهمم براى چه بوده است زیرا ترفیع یک امر اجبارى نیست براى هر مستخدمى هر وقت وسایل و شرایط ترفیع حاصل می‌شود و بعد محل هم در بودجه داشته باشد آن وقت ممکن است ترفیع پیدا بکند و این براى تمام وزارتخانه‌ها هست و کمیسیون‌هایى تشکیل می‌شود یک آیین‌نامه‌هایى هم دارد حالا براى این که استثناً اگر چنانچه دادگاه انتظامى تصویب نکرد ترفیع یک قاضى را او حتماً باید تجدید‌نظر بخواهد مثل این که کار حتمى است در صورتی که ترفیع که یک کار حتمى نیست آقا از این جهت بنده خیال می‌کنم اگر یک تصمیمى گرفته می‌شود براى این کار باید براى همه مستخدمین باشد و گرنه باید دلیل این معلوم شود ممکن است همین طور که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند اشتباهى بشود در دادگاه انتظامى دادگاه‌شان را باید از اشخاص مطمئن‌تر تشکیل بدهند که اشتباه و اعمال نظرى نشود در آنجا از این جهت بنده خیال می‌کنم بهتر این است که یک توضیح بیشترى داده شود که سایر مستخدمین هم صدای‌شان بیرون نیاید الان پزشک‌ها و دکترها هم پیشنهاد کرده‌اند که حق تجدید‌نظر براى ما هم قائل بشوند اگر در کمیسیون‌ها ترفیع‌مان تصویب نشد و این خودش یک خرج زیادى براى مملکت درست می‌شود.

وزیر دادگسترى- عرض کنم خدمت آقا گذاردن این استثنا نیست این یک ترتیب کلى است چیزى که هست این است اجازه داده شده در تبصره که وضع ترفیع کارمندان قضایى را در سال گذشته فقط شامل می‌شود و آن حکم کلى از این به بعد است جنبه استثنایى هم ندارد اما این که فرمودند اجباری نیست بله اجبارى نیست ولى تشویقى که هست تشویق از اصولى است که کاملاً باید اجرا شود و استخدام امیدوار باشد و از این جهت به نظر بنده اشکالى ندارد و محل داشتن یا نداشتن مربوط است به بودجه استحقاق را محکمه انتظامى یا تجدید‌نظر تشخیص می‌دهد و تصدیق می‌کند البته اگر محل بود داده می‌شود اگر نبود می‌ماند تا وقتى که محل پیدا شود و تعیین تکلیف آن در بودجه می‌شود ولى در هر حال همیشه ترفیع مستخدمین را براى تشویق باید داد که دل‌گرم باشند. (صحیح است)

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نظرم این بود که ما اولاً قانون استخدام را در نظر بگیریم که در آنجا از براى خدمت مستخدمین یک مراتبى قائل شده است و براى ارتقا از هر رتبه به مرتبه دیگر یک شرایطى قائل شده است که باید آن شرایط درست بشود تا ارتقا پیدا کند حالا این پیشنهادى که وزارت دادگسترى تقدیم کرده است از نقطه‌نظر قضایى خوب است که هر کجا محاکمه واقع شد تجدید‌نظر بخواهند ابتدایى هم در واقع همین است آن هیئت که مى‌نشینند ترفیع را رد می‌کنند یا تثبیت می‌کنند در اثباتش البته ایرادى نیست وقتى

+++

که رد کردند حکم ابتدایى است و این را نمی‌شود گفت قطعى است این است که تجدید‌نظر قائل شده‌اند این ترتیب را هم که آقاى وزیر دادگسترى تنظیم کرده‌اند خیلى خوب است براى این که مدت‌ها این تجدید‌نظرها در ادارات می‌ماند براى این که یک عضو نیامده است چون نیامده است این بیچاره سرگردان بماند بالاخره ما باید علاقه داشته باشیم که قضات‌مان را برایشان تسهیلاتى فراهم کنیم و به این ترتیب و زودتر تکلیف آنها معلوم می‌شود یعنى اگر باید قبول شود ترفیعشان می‌شود و اگر باید رد بشود در تجدید‌نظر رد می‌شود و دیگر معطل نمی‌شود که چون امروز عصر نیامده است بماند باز هم بماند این است که این لایحه خوبى است همین جور هم که آقاى وزیر دادگسترى بیان کردند که آن طور باشد و باید قید شود که این تجدید‌نظر با این ترتیب براى کلیه مستخدمین باشد و همین طور در قسمت پزشکان یک نفر ممکن است پیشنهاد کند بنده هم موافق هستم.

رئیس- آقاى مجد ضیایى‏

مجد ضیایى- بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اینجا می‌گوید یکى از مستشاران دیوان کیفر به ترتیب فوق معین خواهد شد مقصودشان طرز انتخاب است یا طرز قرعه این را توضیح بفرمایند.

مخبر (آقاى سزاوار)- البته این که به ترتیب فوق نوشته شده معلوم است که به قید قرعه است یعنى همان طور که چهار نفر دیگر را به قرعه معین می‌کند این یک نفر دیگر را هم به قید قرعه انتخاب می‌کنند.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- بنده خواستم در این قسمت بایستى اگر چنانچه تصویب شود و مجلس موافقت می‌فرمایند بایستى نسبت به سایر مستخدمین هم این نظر را رعایت بکنند مخصوصاً راجع به پزشکان که مشغول خدمات بهدارى مملکت هستند و کمک‌هایى به مرضى می‌کنند و زحمت دارند نسبت به آنها هم بنده پیشنهاد می‌کنم که این قسمت شامل حالشان بشود شرحى هم توسط بنده عرض کرده‌ام که در مجلس تذکر داده شود و در همین ضمن این هم گنجانیده شود که اگر این لایحه می‌گذرد براى قضات براى پزشکان هم همین جور باشد و اگر صلاح می‌دانند براى سایر مستخدمین هم نظر این لایحه از مجلس تصویب شود.

مخبر- اینجا به نظر بنده آقاى دکتر موضوع قابل تفکیک است براى این که تصریق می‌فرمایند قانون استخدام قضات یک مقررات مخصوصى دارد و استخدام سایر مستخدمین یک مقررات مخصوص به خودش دارد و همچنین در قانون موقع ترفیع قضات یک جریان مخصوص دارد مال مستخدمین ادارى و پزشکان جریان مخصوص دارد بنابراین در ضمن این لایحه نمی‌شود البته آن مطلبى راکه می‌فرمایید ضمن لایحه جداگانه باید تهیه و تنظیم شود زیرا اینجا یک دیوان صلاحیت‌دارى وجود دارد دادگاه عالى انتظامى ترتیب ترفیع مستخدین قضایى را معین می‌کند بنابراین اگر ادارى‌ها هم بخواهند یک راهى برایشان باز بشود و تجدید‌نظر بخواهند جایش اینجا نیست در اینجا تجدید‌نظر ادارى و پزشکان را نمی‌شود خواست و جاى آن در یک لایحه جداگانه است.‏

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- در این باب آقایان پزشکان یک شرحى نوشته بودند گویا به نظر مجلس شوراى ملى هم رسیده است بنده هم اصولاً موافق هستم که این ترتیب تعمیم پیدا بکند و چون مشکل است که طرز آن را الان اینجا پیشنهاد کرد ممکن است که یک تبصره الان اینجا پیشنهاد شود که مطابق آیین‌نامه‌اى که در هیئت وزیران تصویب شود یک تجدید‌نظرى قائل بشوند براى این که تجدید‌نظر براى یک طبقه مخصوص نمی‌شود و باید نسبت به همه باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده نسبت به این که ترفیع مستخدمین دولت چه قضایى و چه ادارى از غیر مجراى خودش سیر بکند مخالف هستم و این اجازه می‌دهد که همیشه وزرا تحت تأثیر

+++

کارمندان‌شان واقع بشوند و یک لوایحى هر روز بیاورند و اصولاً این راهى که ما در نظر گرفتیم از بین می‌رود ما براى ترفیع قضات یک مدت و به اصطلاح یک مراتبى قائل شدیم باید سیر طبیعى خودش را بکند الان این قضیه مطرح شده است بنده هم موافق هستم با این فکر آقاى وزیر بهدارى هم پا شدند سر پا می‌گویند یک تبصره‌ای هم اضافه کنید که مستخدمین ادارى و پزشکى هم ضمیمه شود و حال آن که ما قانون استخدام داریم چه براى مستخدمین کشورى چه براى مستخدمین قضایى اگر مستحق ترفیع هستند باید ترفیع بهشان داد و اگر نیستند نباید غیر عادلانه ترفیع داد زیرا اگر دادید دیگران هم همین تقاضا را دارند و انتظار دارند بنده مخالف نیستم و موافقم ولى عقیده‌ام این بود که با این که ما یک لوایح مهم‌ترى داریم زودتر تکلیف این را معین کنید اگر باید باشد باشد اگر باید تصویب شود تصویب شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم راجع به پزشکان و سایر کارمندان هم نظیر این مقررات تهیه و پس از تصویب اجرا شود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى دکتر ادهم برخیزند (عده کمى برخاستند) رد شد.

جمعى از نمایندگان- رأى به ماده بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى دولت موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3- طرح لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى

وزیر بهدارى- لایحه اعتبار مالى راجع به خرید دارو را خواهش می‌کنم مطرح بفرمایید.

ملک مدنى- بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که براى طرح لوایح موجوده یک ترتیبى قائل شوند هر کدام که به نظر ایشان مهم‌تر است جلوتر بیفتد و از تصویب بگذرد الان لایحه وزارت جنگ سه روز پیش تقدیم مجلس شوراى ملى شده است سه روز هم هست که آقاى معاون وزارت جنگ آمده‌اند اینجا از کارشان بی‌کار شده‌اند باید مطابق تشخیص خود آقاى رئیس هر کدام از لوایح را که صلاح بدانند مقدم باشد که زودتر از تصویب بگذرد. این بود نظر بنده.

وزیر بهدارى- فرمایش آقاى ملک مدنى صحیح است ولى یک تذکرى بنده می‌خواهم عرض کنم لایحه مالى راجع به خرید دارو را با آن ترتیبى که در جلسه قبل تقدیم کردم پس گرفتم لایحه را به قید دو فوریت تقدیم کردم و به نظر بنده این تقدم دارد حالا بسته است به نظر مجلس شوراى ملى.

رئیس- تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را از اکثریت نیندازیم که این لوایح باقى مانده در ظرف این سه چهار روزه بگذرد. لایحه پیشنهادى از طرف وزارت بهدارى قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى

موضوع: ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى‏

چون مبلغ ده میلیون (000/ 000/ 10) ریالى که طبق ماده 2 قانون مصوب 18 اسفند 1321 براى سرمایه بنگاه دارویى پیش‌بینى شده جهت خرید داروهایى که بنگاه ناگزیر است براى فروش مجدد خریدارى نماید کافى نیست و بهاى تمام شده داروهاى مزبور از میزان سرمایه فعلى تجاوز می‌کند و دولت بایستى از این مواد اضافى استفاده نماید بنابراین ماده واحده زیر تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید.

ماده واحده- به منظور افزایش سرمایه بنگاه دارویى موضوع ماده (2) قانون مصوب 18 اسفند ماه 1321 به وزارت دارایى اجازه می‌دهد مبلغ بیست میلیون ریال (000/ 000/ 20) دیگر از بانک ملى ایران وام گرفته و به سرمایه بنگاه دارویى اضافه نماید.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم این یک لایحه است خیلى مفید و شاید مورد توجه آقایان و استفاده عموم باشد مخالفى هم ندارد چیزى که هست بنده می‌خواستم سؤال کنم و سؤالم را هم کرده‌ام از وزارت بهدارى موقع جوابش هم رسیده است این دواها داروهایى که مدتى است در گمرک هست داروهاى زیادى است چه مال دولت چه مال مردم و بازرگانان اینها

+++

موجود است و علت این که اجازه خروج نمی‌دهند چیست؟ مردم احتیاج دارند و دارو می‌خواهند دوا هم در گمرک مانده است تابع مقررات و تابع مشکلات است معلوم نیست! فرض بفرمایید بیست میلیون دیگر هم خریدیم آوردیم گذاشتیم روى آنها دوا چیزى است که اگر فرض بفرمایید مدتى در یک جا بماند یک سال دو سال فاسد می‌شود باید ریخت دور یعنى میلیون‌ها پول را دور ریخت دواهایى که در گمرک هست مقدار زیادى است بنده نمی‌خواستم سؤال کنم که این اعتبارى که می‌خواهید دارو بخرید اگر مثل همین داروهایى است که هست اینجا و این طور هم با فوریت می‌خواهید بنده حاضر نیستم که رأى بدهم. اگر داروهایى که در گمرک موجود است یک ترتیبى دادید که خارج بشود بنده هم موافق هستم این را توضیح بدهید تا حاضر شوم رأى بدهم و الا با این وضعیت با این احتیاجى که مردم دارند به دارو آن وقت شما می‌آیید از بودجه خودتان یک اداره دارویى تشکیل می‌دهید که با قیمت ارزان‌ترى دارو را به مردم بفروشند مثلاً اگر یک جاى دیگر فلان آمپول را می‌دهند 12 تومان او می‌دهد شش تومان و خیال می‌کنید منظور آن کسانى که خیریه می‌دهند عملى شده است و حال آن که مقصود آنها این بوده است که دارو را مجاناً به فقرا بدهید این هم برخلاف منظور واقعى است که بایستى توضیح بدهید تا بنده هم موافقت کنم با فوریتش.

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- نظریه آقاى مخبر فرهمند صحیح است و شاید توضیحاتى که بنده می‌دهم ایشان را قانع کند اولاً راجع به داروهایى که وزارت بهدارى از اعتبار خودش خریده و بایستى به طور رایگان به مردم بدهد یک مختصر اختلاف نظرى حاصل شده است و همین نظریه آقا تأیید کرد و بیشتر توضیح شد که مقصود از سرمایه بنگاه دارویى آن دارویى است که خود دولت وارد کرده است و می‌خواهد بفروشد و مجلس هم رأى داد که جز سرمایه بنگاه دارو باشد و الا دارویى که براى بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها خریدارى شده و باید به طور رایگان به مردم داده شود و موجود است جز سرمایه نیست و عیناً اینها به مصرف اصلى خودش که جزو بودجه وزارت بهدارى خریدارى شده خواهد رسید قسمت دوم راجع به داروهایى که فرمودید وارد شده و در گمرک است یک مدت راجع به این موضوع با اداره تثبیت قیمت‌ها مطالعه و مبارزه کردیم بالاخره به این راه حل رسیدیم که در یک کمیسیون فنى یک قسمت‌هایى که طرف احتیاج عمومى است براى این که با یک قیمت زیادترى بفروش نرسد اینها را بنگاه کل دارو با یک منفعت مناسبى در دسترس عامه بگذارد این لایحه هم براى همین کار است که ما پول داشته باشیم این چیزهایى که طرف احتیاج عمومى است مثل آسپرین یا گنه گنه تهیه کنیم و به مردم بدهیم ولى یک اسپسیالیته‌هایى است که لازم نیست بماند و از موعدش بگذرد و آن کسانى هم که وارد کرده‌اند می‌توانند در دسترس عمومى بگذارند البته آن هم با اطلاع بنگاه دارو. و الان یک داروهایى شرکت یوکى سى سى وارد کرده است و در نظر دارد به بنگاه دارو بفروشد و البته ما بایستى پول داشته باشیم تا آنها را بخریم این است که تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید این لایحه زودتر تصویب شود تا احتیاجات را رفع کنیم.

طباطبایى- اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده فردا.

4- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى بیات)- اجازه می‌فرمایید؟ لایحه متمم بودجه چون تهیه شده تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود خواهش می‌کنم که کمیسیون بودجه توجهى بفرمایند و بنده نخواستم با قید فوریت تقدیم کرده باشم که روى آن در کمیسیون بودجه یک توضیحاتى که لازم است داده شود عرض می‌کنم خود لایحه‌اش قریب چهل و هفت هشت ماده است ولى ممکن است در کمیسیون بودجه اینجا یک نظریاتى بکنیم و بعضی‌هایش را که فوریت دارد از کمیسیون بودجه بگذرانیم و یک لایحه دیگرى است براى استخدام ویلیام هانرى ربرتس متخصص انگلیسى براى حسابدارى نفت است که مدت استخدامش خاتمه پیدا کرده است لایحه‌ای تهیه شده است براى تجدید قراردادش‏.

+++

5- تصویب لایحه ازدیاد سرمایه بنگاه دارویى

رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- مذاکره لازم ندارد رأى بگیرید.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- چند نفر قبل از سر کار بوده‌اند و می‌گویند مذاکره هم کافى است اجازه بدهید رأى بگیریم.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید یک تذکر خیلى لازمى است اینجا ایجاد اشکال می‌کند.

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند؟ (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رأى گرفته می‌شود به ماده واحده اشخاصى که موافقند ورقه سفید می‌دهند؟

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: دکتر ضیاء، افخمی، ابراهیمی ریگی، ملایری، ملک‌زاده آملی،‌ رهبری، سید محمد طباطبایی، شهدوست، منشور، محیط لاریجانی، نراقی، ملک مدنی، مهذب، ذوالقدر، ملک‌زاده، مرآت اسفندیاری، صفوی، معینی، رستم گیو، مجد ضیایی، جلیلی، معتضدی، ابراهیم سمیعی، یمین اسفند‌یاری، معتصم سنگ، دشتی، دکتر ادهم، دکتر طاهری، مخبر فرهمند، مسعودی خراسانی، فریدونی، نمازی، آزادی، ناصری، گرگانی، صفاری، نایینی،‌ رحمت سمیعی، دادور، اصفهانیان، دکتر غنی، اردبیلی، چایچی، پارسا، طوسی، شباهنگ، دکتر قزل‌ایاغ، عزیزی، ساکینیان، دکتر عباس نفیسی، فرشی، فرخ، مؤید ثابتی، پناهی، کازرونیان)

امیر تیمور- مقام ریاست باید اجازه بفرمایید حرف بزنیم آخر یک قانون ناقص می‌گذرد اجازه بدهید حرف نزنیم این که قابل تحمل نیست.

رئیس- وقتى که اکثریت می‌گوید کافى است من چه بکنم آقا؟ یعنى چه؟

امیر تیمور- این برخلاف رویه است آقا؟

یمین اسفندیارى- آخر غیر از شما قبل از شما هم دیگران اجازه خواستند وقتى که می‌گویند کافى است شما تابع اکثریت خواهید بود.

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى 69 به اکثرت 56 رأى تصویب شد.

6- استرداد لایحه چهل میلیون اعتبار خرید جنس و تقدیم آن به قید فوریت از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى- یک لایحه بنده تقدیم کرده بودم راجع به چهل میلیون اعتبار که اجازه داده شود براى خرید جنس چون این لایحه هم خیلى فوریت دارد و جنس‌هایى که تحویل می‌دهند باید پولش را بپردازند خواستم استدعا کنم چوم مطلبش معلوم است اگر اجازه می‌فرمایید آن لایحه سابق را مسترد می‌کنم و به قید یک فوریت تقدیم کنم که زودتر وسایل.... (امیر تیمور- لایحه چه؟) لایحه چهل میلیون تومان که چهارصد میلیون ریال باشد اجازه براى خرید جنس داده شود چون آن اعتبار کافى نشده است براى جنسی که خریدارى می‌شود و صورتش هم تنظیم شده و تهیه شده و جزو بودجه هم هست (طباطبایى- پنجاه میلیون تصویب شده است آقا) این که مشغول خرید هستیم احتیاج داریم به چهل میلیون دیگر که بابت خرید اجناس بدهند چون براى سال دیگر هم هست این لایحه را به قید فوریت تقدیم می‌کنم که زودتر بگذرد.

7- شور در لایحه اصلاح قانون دادرسى کیفر ارتش

رئیس- لایحه وزارت جنگ قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى- چون در ماده 42 قانون دادرسى و کیفر ارتش مصوب چهارم دی ماه 1318 تصریح شده که درجه رئیس و کارمندان دیوان تجدید‌نظر نباید از درجه رئیس و کارمندان دیوان حربى که حکم بدوى را صادر نموده کم‌تر باشد و طبق بند چهار ماده (37) همان قانون هر افسرى که به نحوى از انحا در پرونده متهم رسیدگى کرده باشد دیگر صلاحیت کارمندی دادگاه تجدید‌نظر را ندارد و از طرف دیگر به واسطه محدود بودن تعداد افسران عالی رتبه ارتش در مورد تجدید‌نظر احکام مربوط به افسران ارشد و امرا براى تعیین کارمندان دیوان تجدید‌نظر که حایز این شرایط باشند دادرسى ارتش عملاً دچار اشکال می‌شود و جریان محاکمه مدت‌ها به تعویق می‌افتد علی هذا از لحاظ تسریع در جریان

+++

محاکمه و بلاتکلیف نماندن متهمین ماده واحده به شرح زیر تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد و به قید دو فوریت تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده واحده- تبصره زیر به ماده (42) قانون کیفر و دادرسى ارتش افزوده می‌شود. در مواردی که براى کارمندان دیوان تجدید‌نظر در بین افسران کسى پیدا نشود که حایز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممکن است استثنا درجه کارمندان دیوان تجدید‌نظر مساوى یا یک درجه کم‌تر از درجه کارمندان دادگاه بدوى باشد.

رئیس- نظرى نیست؟

جمعى از نمایندگان- خیر مخالفى نیست.

یمین اسفندیارى- مخالفى نیست- رأى رأى‏

طوسى- اجازه می‌خواهم خاطر آقایان را به یک قسمت متوجه کنم البته لوایحى از پیش مانده و لوایحى هم به قید دو فوریت دولت دارد می‌دهد مثل این که تا حال فراموش کرده بود و حالا به فکر افتاده در هر صورت با ترتیبى که فعلاً هست بنده اطمینان می‌دهم همه می‌ماند و یا باید به نظر آقاى ملک مدنى هر روز جلسه شود بنده خیال می‌کنم اگر این طور باشد هیچ فایده ندارد زیرا مقرر فرمودند مقام ریاست که سه ساعت و نیم قبل از ظهر جلسه تشکیل بشود. نیم ساعت به ظهر تشکیل می‌شود و خیلى آقایان معطل می‌شوند و تا نیم ساعت یک ساعت بعد از ظهر می‌مانند از دو موضوع خارج نیست یا آقایان مایلند یا مایل نیستند اگر مایلند که این لوایح از مجلس شوراى ملى بگذرد ساعتى را که مقام ریاست مقرر می‌فرمایند تشریف بیاورند تا کار انجام شود اگر هم مایل هستند که این لوایح بماند بفرمایند تا همه تکلیف کارشان را بدانند حالا اعلام می‌کنم که وضعیت بهترى به خود بگیرد این قسمت را بنده خواستم که تذکراً عرض کنم (یمین اسفندیارى- شصت و نه نفر حاضرند چطور باید باشد آقاى طوسى براى خاطر دو نفر که نمی‌شود این حرف را زد.)

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده تصور می‌کنم یک قسمتى تأخیر کارها از این جهت است که جلسه دیر منعقد می‌شود آقایان نمایندگان از دو و دو و نیم به ظهر همه حاضرند ولى یک کارهاى دیگرى پیش می‌آید که آنها موجب این می‌شود که نیم ساعت به ظهر مانده جلسه تشکیل می‌شود این است که از مقام ریاست تمنا می‌کنم همین که اکثریت شد هیج کارى را مانع از تشکیل جلسه رسمى قرار ندهند و همان قدر که اکثریت نمایندگان محترم حاضر شدند دو ساعت یا دو ساعت و نیم به ظهر ماده فوراًَ جلسه کنند و آن را تشکیل بدهند و الا نیم ساعت به ظهر که جلسه تشکیل می‌شود یک قدرى هم مردم خسته شده‌اند می‌گذارند می‌روند و حالا اگر موافقت می‌فرمایند مقام ریاست جلسه را ختم کنیم فردا هر ساعتى را که مقرر می‌فرمایند در اول وقت جلسه تشکیل بشود.

رئیس- عرض می‌کنم این لوایحى که آقا گفتند این طور نیست که تازه داده باشند این لوایح فوریت دارد حالا البته امروز همان طور که فرمودید به علت این بود که خود دکتر میلسپو خواهش کرده بود که من صبح می‌آیم و توضیحات می‌دهم توضیحات او که داده شد همه گوش دادند بعد حرف می‌زدند و مطالب خیلى شلوغ شد و ایشان هم خیلى زیاد حرف زدند و طول کشید متأسفانه کارمان هم خیلى زیاد است و حالا همان طور که می‌فرمایید بنده عرض می‌کنم هر وقت که آقایان نمایندگان اینجا حاضر شدند جلسه را تشکیل می‌دهیم بسیارى از کارها انجام می‌شود.

8- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- جلسه آتیه فردا انشاء‌الله سه ساعت به ظهر مانده تشریف بیاورند و حالا جلسه را ختم می‌کنیم و دستور هم همین لایحه وزارت جنگ است که خوانده شد.

(مجلس 35 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اجازه بیست میلیون ریال وام براى افزایش بنگاه دارویى‏

ماده واحده- به منظور افزایش سرمایه بنگاه دارویى موضوع ماده (2) قانون مصوب 18/ اسفند ماه 1321 به وزارت دارایى اجازه می‌دهد مبلغ بیست میلیون ریال (000/ 000/ 20) دیگر از بانک ملى ایران وام گرفته و به سرمایه بنگاه دارویى اضافه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایى و مرجع رسیدگى به شکایات از دادگاه عالى انتظامى‏

ماده واحده- کارمندان قضایى که ترفیع آنها در دادگاه عالى انتظامى رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضاى تجدید‌نظر نمایند.

دادگاه تجدید‌نظر از پنج نفر اعضا زیر تشکیل می‌شود.

یک نفر از دادگاه عالى انتظامى به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و مستشاران دیوان کشور که براى هر سال وزیر دادگسترى انتخاب می‌نماید و نیز یک نفر از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگسترى به سمت عضویت علی‌البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردى که یکى از اعضا دادگاه به علتى نتواند شرکت کند عضو على‌البدل دادگاه را تکمیل نماید

در موقع تجدید‌نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیئت تجدید‌نظر حاضر شود.

تبصره 1- کارمندان قضایى که ترفیع آنها در سال 1321 در دادگاه عالى انتظامى رد شده است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم رد ترفیع تقاضاى تجدید‌نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجراى این قانون باید حکم رد ترفیع را به اشخاص مزبور ابلاغ نماید.

تبصره 2- مبدأ ترفیع مستخدمیت قضایى از تاریخ صدور حکم محکمه عالى انتظامى یا تجدید‌نظر مبنى بر ترفیع آنها خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294093!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)