کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 218 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 تیر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: مهندس سلطانی - خرازی.

3- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون راه دایر به اجازه مبادله قرارداد مرزی ایران و پاکستان.

4- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سازمان پیش‌آهنگی

5- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی کشور.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 218

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 تیر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: مهندس سلطانی - خرازی.

3- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون راه دایر به اجازه مبادله قرارداد مرزی ایران و پاکستان.

4- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سازمان پیش‌آهنگی

5- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی کشور.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

 

  مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت میشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صارمى. بوربور. جلیلى. بزرگ‌نیا. پناهى. اعظم‌زنگنه. قراگزلو. اردلان. دکتر آهى. دکتر عمید. دکتر حسن افشار. غضنفرى. عامرى. آقایان. مشایخى. سعیدى. حشمتى. اسفندیارى. اسکندرى. دکتر امین. اخوان. امامى‌خویى. کدیور. مشار. ذوالفقارى. دکتر شاهکار. مهندس اردبیلى. بزرگ‌ابراهیمى. اکبر. صفارى. عرب‌شیبانى. قوام. دهقان. فرود. هدى. امیدسالار. فولادوند. پردلى. سنندجى. اورنگ. صراف‌زاده. مهندس فیروز. مهندس ظفر. کورس. مهندس فروغى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. قرشى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر داد فر. بهادرى. خرازى. خلعتبرى. شادمان. قنات‌آبادى.

رییس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: مهندس سلطانى- خرازى.

رئیس- نطق قبل از دستور شروع مى‌شود، آقاى بهبهانى مطلبى دارید؟

بهبهانى- شکایتى است از طرف اهالى قریه سوهانک تقدیم می‌کنم‏.

رئیس- بدهید. آقاى سلطانى بفرمایید.

مهندس سلطانى- چون با چند هفته دورى ذات مقدس شاهانه از وطن قلوب ملت ایران آرامش نداشت و امروز خوشبختانه با ورود موکب مسعود ملوکانه دل‌هاى رمیده آرامش میابد. به این مناسبت به ملت ایران تبریک عرض می‌کنم امیدوارم که خداوند همواره ذات مبارک شاهنشاه را براى سعادت ملى و عظمت ایران حفظ و به آنچه را که آرزومند در تجدید عظمت باستانى ایران و رفاه و سعادت ملت است به تأیید الهى موفق شوند با اجازه آقایان نمایندگان محترم یکى دو موضوع بود که مى‌خواستم به عرض برسانم:

خوزستان داراى شش میلیون هکتار زمین مى‌باشد که دو ثلث آن قابل استفاده فورى جهت اقسام زراعات گوناگون است و ثلث دیگر نیز با ایجاد زهکش‌ها و معالجه اراضى یعنى پاک کردن آنها از نمک قابل استفاده می‌باشد و به طوری که همه می‌دانند چندین رودخانه عظیم و متوسط و کوچک در این زمین‌ها در گردش و و بدبختانه پس از ساسانیان و تزلزل حکومت مرکزى بنى‌عباس اکثراً هرز رفته و بدون این که ملت ایران از آن استفاده کند به خلیج فارس و باطلاق‌ها فرو می‌ریزد.

از این شش میلیون هکتار زمین لااقل پنج میلیون هکتار آن خالصه دولت و ملک اجتماع ایرانى است که در هزر ساله اخیر مورد استفاده این اراضى خداداد قرار نگرفته است.

جغرافیاى تاریخ ایران نشان می‌دهد که شکر خوزستان جهان را شیرین‌کام می‌داشت، از جمله شکر شهرستان جندى‌شاپور قدیم دزفول کنونى به داخله ایران حمل و شکر مملکت را تأمین مى‌کرد.

میان آب شوشتر و شهرستان شوش قدیم و شهرستان عسگرمگرم که همان رست قباد باستانى و ناحیه بندقیر امروزی است با شکر نهر مسروقان یا به قول حمزه اصفهانى اردشیر کان که یکى از بزرگترین انهار متخذه از کارون در خوزستان بود از زیر بند قیر و کنار اهواز کنونى تا نواحى دورقستان (شادگان حالیه) و بلاد شهرستان قدیمى گبان که به آبادان فعلى منتهى م-یشده است سیراب کرده و مردم فعال و کشاورزان خوزستانى بهترین شکرها را با کشت نى‌شکر در جبین این نهر که در آن کشتیرانى می‌شده است با کشت نى‌شکر تهیه و محصولات این منطقه و دیگر نواحى معروضه را تا کنتن چین و ماداگاسکار و اروپا حمل کرده و بازرگانان ایرانى با همکارى ناخدایان ماهر و معروف خلیج فارس به دورترین مناطق عالم می‌بردند.

در چند سال اخیر سلطنت اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر تا امروز که بیست و اندى سال می‌گذرد مأمورین دولت اقسام نمونه‌هاى نى‌شکر دنیا را از نقاط مختلفه جهان آورده و تمام نمونه‌هاى نى‌شکر را که با آب و هواهاى گوناگون مورد آزمایش قرار داده‌اند و اکثر نقاط خوزستان را مشخص داشته‌اند که بهترین نى‌شکرها را می‌توان به وجود آورد.

دولت هزارها هکتار اراضى مرغوب خوزستان را که ملک مطلق دولت بوده است به رایگان و مفت و مجانى به اشخاص عطا کرده است و همان اراضى را که دولت به منظور آبادانى و تولید به اشخاص بخشیده است اکنون منتقدینى که حقوق عمومى را چپاول کرده‌اند مترى به اشخاص می‌فروشند و بهاى قسمتى از این اراضى از مترى صد تومان تجاوز کرده و به افراد می‌فروشند با این احوال و با هوشمندى و صحت عملى که از جناب آقاى ابتهاج شنیده می‌شود جاى حیرت  

+++

و شگفتى است که با بودن میلیون‌ها هکتار اراضى قابل کشت نى‌شکر چگونه رضایت حاصل شده که سازمان برنامه دوازده هزار هکتار زمین بى‌آب و بلند را با پرداخت چند میلیون تومان تصمیم دارند از اراضى آل‌گیژ دزفول که اخیراً همه را به نام حسین‌آباد مى‌نامند از دست کشاورزان محلى گرفته و خلع ید کنند و در نتیجه پانصد خانوار کشاورزان ایرانى بنام آل‌گیژ محروم از زمین متصرفى آبا و اجدادى خویش بشوند این مردم به توسط آقایان نمایندگان خوزستان همه روزه به مقام دولت و مقامات عالیه تظلم و شکایت مى‌کنند بنده و همکارانم مراتب را به عرض جناب آقاى نخست‌وزیر رسانده و وعده توجه به تظلمات عمومى فرموده‌اند اینک من از این مقام مقدس از جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى ابتهاج تقاضا می‌کنم به مستدعیات کشاورزان این ناحیه مرزى سریعاً توجه فرمایند و ضمناً راضى نشوند که چندین میلیون تومان پول ملت ایران به جیب اشخاص فروریزد و املاک مسلم خالصه دولت را مورد استفاده قرار دهند.

مسئله دیگر که مورد ابتلا در خوزستان قرار گرفته به عرض پیشگاه مجلس شوراى ملى و دولت و ملت ایران م-یرساند، دولت سابق به طوری که وزیر صنایع و معادن کراراً به آقایان نمایندگان در کمیسیون‌هاى مربوطه اظهار فرمودند حتى ماسه و سنگ و گچ و نمک را به نام این که والانژادها سوء‌استفاده نکنند از حقوق مالکیت فردى عملاً منتزع و به اختیار دولت قرار دادند متأسفانه معلوم شد که شاید دیکته‌کننده این مطالب خود آقاى والانژاد بود چه آمده‌اند بزرگ‌ترین استان‌هاى صنعتى و رو به آبادانى کشور یعنى خوزستان را به همان آقاى والانژاد با فعل و انفعالاتى که حتى نگذاشته‌اند اعلان مزایده آن در بلاد خوزستان یا لااقل مرکز استان منتشر گردد در مقابل 80 هزار تومان به آقاى والانژاد قهرمان نمک با بى‌نمکى واگذار کردند و کارگران و بنایان و صاحبان مؤسسات بنایى را به اسارت این فرد درآوردند و در نتیجه با این تفصیل لااقل سالى هشت میلیون تومان یعنى 80 میلیون ریال به جیب این مرد در همان سال اول ریخته خواهد شد.

ما اگر مالکیت فردى را متزلزل کنیم لااقل به نفع مالکیت اجتماعى باید درآوریم واقعاً جاى نهایت تأسف است که چگونه دستگاه وزارت صنایع با حسن نیت و شرافت آقاى شریف‌امامى رضایت به چنین معامله بهت‌آورى داده شده است. من یقین دارم شخص وزیر صنایع و معادن اغفال شده ولى مردان شریف همیشه به اشتباه خود اعتراف کرده و فوراً عدول می‌کنند. با شرایط فقر اجتماعى ملت ایران و فقر مدهش مردم خوزستان هیچ شریعت و قانونی چنین معامله‌اى را اجازه نمی‌دهد که در مقابل سالى 80 هزار تومان 8 میلیون تومان حقوق عمومى غارت شود من مواعید جناب آقاى نخست‌وزیر و آقاى مهندس شریف‌امامى را در لغو این قرارداد عجیب که پایه قانونى آن متزلزل است یادآورى کرده و استدعا می‌کنم هرچه زودتر مردم خوزستان را از این چپاول مصون بدارید.

من یقین دارم کسانی که میلیون‌ها تومان از یک معامله کوچک می‌برند وسایل قوى دارند اما من هم به خدا و شاهنشاه عدالت‌گستر متکى هستم و به شرافت دولت و شخص رییس آن یقین دارم به تأیید عرایض بنده عملاً قیام خواهند فرمود.

در ضمن مطالب خود در چند جلسه قبل از دخالت ژاندارمرى محل در مورد قراردادى که به عرض رساندم بیان شد. براى توضیح عرض می‌کنم که وظیفه یک نماینده بیان حقیقت از روى صرف بى‌نظرى است. منظور بنده شکایت از دستگاه ژاندارمرى نبود زیرا هرگز راضى نیستم دستگاه و مردمی که با شداید و شرایط سخت زندگى کرده و تا حد امکان در ایجاد امنیت، آسایش مردم ایفاد وظیفه می‌کنند آنان را مورد انتقاد غیرواقع قرار دهم. البته نمی‌گویم که همه افراد ژاندارمرى فرشته هستند آنها هم متناسب با دستگاه‌ها می‌باشند. بنده از زحمات طاقت‌فرساى افراد و افسران و شخص تیمسار سرلشگر گلپیرا در خدمت به امنیت که در زیر سایه توجهات ملوکانه انجام می‌گیرد واقفم و در عین حالی که می‌دانم گاهى هم اشخاص ناباب در آن دستگاه عرض وجود می‌کنند اطلاع دارم ولى در مقابل کار وخدمت آنها قابل گذشت است چه مردمی که مانند بنده از مناطق نامنظم سابق اطلاع کافى دارند از خدمات این دستگاه بیشتر استحضار دارند و از همین جهت زحمات رییس کل را تا افراد ژاندارمرى تقدیر می‌کنم مخصوصاً اهالى محترم شهرستان شوشتر از این که دزدان آن منطقه تعقیب و دستگیر شده‌اند اظهار شادمانى کرده و از امنیتى که در اثر فداکارى سرهنگ فرمانده هنگ اهواز و شوشتر حاصل شده قدردانى نموده‌اند و حقیقت با شدت گرماى فصل آن منطقه فرمانده ناحیه و فرمانده هنگ فداکارى کرده‌اند (احسنت- احسنت).

رئیس- آقاى خرازى‏.

خرازى- موضوعى که بنده می‌خواستم امروز به عرض همکاران محترم برسانم موضوع ترمیم حقوق بازنشستگان است البته آقایان استحضار دارند که عده‌اى از کارمندان دولت طبق قوانینى که در دست است بازنشسته شده‌اند در موقع تعیین اعتبار ترمیم حقوق کارمندان که یک‌صد میلیون تومان بود جناب آقای نخست‌وزیر پشت همین تریبون وعده فرمودند که حقوق بازنشستگان هم ترمیم شود البته حالا گرفتاری‌ها و مشکلاتى هم هست که موفق نشده‌اند ولى بنده می‌خواستم عرض کنم اولاً ترمیم حقوق بازنشستگان ارتباطى به خزانه و بودجه دولت ندارد از صندوق خودشان ترمیم می‌شود به هرحال این اطمینان در مجلس شوراى ملى داده شد که دولت هر کمک و گشایش به کارمندان شاغل بکند به کارمندان بازنشسته هم خواهد کرد و اگر به زندگى این اشخاص کمک شود یک عده‌اى هم تشویق می‌شوند که تقاضاى بازنشستگى کنند و بروند یا در حال استراحت باشند و یا بروند در کارهاى آزاد این کمکى که دولت از محل صد میلیون تومان به کارمندان شاغل کرد این از نظر سختى معیشت بود و لاغیر که همه متوجه بودند که بعضى از طبقات کارمندان دولت مثل دبیران پزشکان، قضات حقوق‌شان ترمیم شده ولى سایر کارمندان دولت حقوق‌شان ترمیم نشده این بود که در مرحله اول شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در یکى از شرفیابى‌ها این نوید و مژده را دادند و دستور دادند مطالعه بکنند و دولت به سایر کارمندان هم کمک بکند بنابر این وقتى ما متوجه شدیم که سختى معیشت هست یعنى گفتیم آب از سرچشمه گل است خانه هر کس برود گل است وقتى زندگى سخت است براى کارمند شاغل هم سخت است، براى کارمندان بازنشسته هم سخت است، براى کارمندان دون‌پایه براى کارمندان روزمزد هم سخت است بنابراین بنده می‌خواستم از جناب آقاى ذوالفقارى معاون محترم نخست‌وزیر تمنى کنم چون ممکن است نسبت به کارمندان دون‌پایه و روزمزد از لحاظ نداشتن محل و اعتبار گرفتارى و مشکلى داشته باشند ولى راجع به بازنشستگان دیگر این مشکل نیست و از صندوق بازنشستگى حقوق آنها تأمین می‌شود همان طور که رییس محترم دولت صریحاً وعده فرمودند که هر کمکى به کارمندان شاغل بشود به کارمندان بازنشسته هم خواهد شد این را هر چه زودتر عمل بکنند که اینها دلگرم بشوند و در حقیقت بین کارمندان شاغل و بازنشسته تبعیض نشده باشد این را به طور عرض کردم دیگر عرضى ندارم.

3- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون راه دایر به اجازه مبادله قرارداد مرزى ایران و پاکستان‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیون راه راجع به قرارداد مرزى ایران و پاکستان مطرح است قرائت م-یشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون راه در جلسه مورخه 17 تیر ماه 1337 لایحه شماره 149155882 ارسالى از مجلس سنا راجع به قرارداد مرزى ایران و پاکستان را با حضور آقاى وزیر راه مطرح و ماده واحده و ضمایم آن را تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- قرارداد مرزى ایران و پاکستان که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و سه نامه متبادله می‌باشد و در تاریخ هفدهم بهمن ماه 1336 در طهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوب آن را می‌دهد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 17 تیر ماه 1337 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به قرارداد مرزى ایران و پاکستان را با حضور آقای وزیر لمور خارجه به طرح کمیسیون راه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه               مرآت‌اسفندریارى‏

رئیس- خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم این لایحه از سنا آمده نامه سنا هم قرائت می‌شود آنجا با فوریت تصویب کردند و اینجا هم مطابق قراردادی که ما داریم باید با فوریت مطرح شود البته باید رأى گرفته شود نامه سنا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى

لایحه شماره 1491/558820- 26/11/1336 دولت راجع به قرارداد مرزى ایران و پاکستان تقدیمى به مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه سى و یکم اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح و چون پیشنهاد فوریت شده بدواً فوریت آن و سپس خود لایحه به تصویب رسید.

اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق و متن قرارداد مربوط براى استحضار عالى و طرح در مجلس شورای ملى بضمیمه ابعاد مى‌شود.

نایب رییس مجلس سنا                                دکتر سعید مالک‏

رئیس- با فوریت مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات گزارش مطرح است در برگ مخالف و موافق کسى‏ اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود

+++

 به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت م-یشود.

(به شرح سابق خوانده شد)

مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

4- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سازمان پیش‌آهنگى‏

رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سازمان پیش‌آهنگى مطرح است خوانده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملى

کمیسیون فرهنگ در جلسه 11 تیر ماه 1337 لایحه شماره 39364 ارسالى از مجلس سنا راجع به سازمان پیش‌آهنگى را با حضور آقاى معاون وزارت فرهنگ مورد رسیدگى قرار داده مواد مصوب مجلس سنا را با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شوراى ملى تقدیم م-یدارد:

ماده اول- پیش‌آهنگى سازمانى است ملى و مستقل که تحت ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه براى تربیت اخلاقى و اجتماعى جوانان با رعایت اصول پیش‌آهنگى ایران و مقررات بین‌المللى بر طبق اساسنامه‌اى که به تصویب شورای ملى پیش‌آهنگى ایران و توشیح ذات اقدس ملوکانه می‌رسد اداره می‌شود.

ماده دوم- شوراى عالى پیش‌آهنگى مرکب خواهد بود از وزیر دربار شاهنشاهى- وزیر فرهنگ- شهردار تهران- رییس انجمن ملى تربیت بدنى- رییس اداره کل تربیت بدنى وزارت فرهنگ و دبیرکل پیش‌آهنگى و یک نفر از استادان دانشگاه به پیشنهاد شورای دانشگاه و دو نفر از رجال و شخصیت‌هاى بصیر و سه نفر از علاقه‌مندان باسابقه در پیش‌آهنگى که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و فرمان همایونى منصوب می‌شوند.

ماده سوم- وزیر دربار شاهنشاهى از طرف اعلیحضرت همایونى ریاست شوراى عالى پیش‌آهنگى ایران را به عهده دارد و وزیر فرهنگ نایب‌رییس شورا خواهد بود.

مخبر کمیسیون فرهنگ- مهندس جفرودى

رئیس- نامه‌اى که از مجلس سنا رسیده براى فوریت این لایحه قرائت م-یشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى

لایحه 39363- 20/11/36 دولت راجع به سازمان ملى پیش‌آهنگى که در جلسه روز 23 بهمن ماه 1336 به مجلس سنا تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح و چون پیشنهاد فوریت شد بدواً یک فوریت آن و سپس خود لایحه به تصویب رسید.

اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شورای ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نایب‌رییس مجلس سنا- دکتر سعید مالک‏

رئیس- حالا اگر آقایان موافق باشند با فوریت مطرح شود. آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- بنده تذکرى داشتم که در همان موقع که لوایح احاله م-یشود در همان موقع نسبت به فوریتش رأى گرفته شود.

رئیس- مطابق آئین‌نامه لوایحى که در سنا با فوریت مطرح شده قبل از ورود به مطلب یا با امضای 15 نفر از آقایان نمایندگان یا تقاضاى دولت هم ممکن است فوریت مطرح شود حالا سنا این کار را کرده ولى ما الزامى نداریم بسته به نظر آقایان است که با فوریت تلقى شود یعنى یک شورى باشد یا دو شورى، با فوریت مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته مى‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته یعنى ثبت‌نام نکرده، رأى گرفته میشود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول- پیش‌آهنگى سازمانى است ملى و مستقل که تحت ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى براى تربیت اخلاقى و اجتماعى جوانان با رعایت اصول پیش‌آهنگى ایران و مقررات بین‌المللى بر طبق اساسنامه‌اى که به تصویب شورای ملى پیش‌آهنگى ایران و توشیح ذات اقدس ملوکانه می‌رسد اداره می‌شود.

رئیس- در ماده اول مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادى هم ندارد رأى گرفته مى‌شود به ماده اول آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- شوراى عالى پیش‌آهنگى مرکب خواهد بود از وزیر دربار شاهنشاهى- وزیر فرهنگ- شهردار تهران- رییس انجمن ملى تربیت بدنى- رییس اداره کل تربیت بدنى- وزارت فرهنگ و دبیرکل پیش‌آهنگى و یک نفر از رجال و شخصیت‌هاى بصیر و سه نفر از علاقه‌مندان باسابقه در پیش‌آهنگى که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و فرمان همایونى منصوب م-یشوند.

رئیس- در ماده دوم مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته م-یشود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت م-یشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده سوم- وزیر دربار شاهنشاهى از طرف اعلیحضرت همایونى ریاست شوراى عالى پیش‌آهنگى ایران را به عهده دارد و وزیر فرهنگ نایب‌رییس شورا خواهد بود.

رئیس- ماده سوم مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده سوم موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته ضمناً عرض کنم یک اصلاحاتى در کمیسیون مجلس شورای ملى شده که اصلاحات مهمى نیست دیگر به سنا نمی‌فرستیم، رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد موافقین قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود، آقاى معاون وزارت فرهنگ .

معاون وزارت فرهنگ- بنده لازم می‌دانم از توجه مخصوص مجلس شوراى ملى و ریاست محترم که در تصویب این لایحه فرمودند تشکر کنم (احسنت).

5- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامى کشور

رئیس- گزارش دیگرى است راجع به سازمان دفاع غیرنظامى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملى

کمیسیون کشور لایحه شماره 93514 دولت راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامى کشور را با حضور آقاى وزیر کشور مورد رسیدگى قرار داده با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آنرا به شرح زیر تقدیم می‌دارد.

ماده 1- به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایى و حوادث طبیعى و سوانح غیرمترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحى و ایجاد علایق و همکارى متقابل بین افراد در مواقع غیرعادى و اضطرارى سازمانى به نام سازمان دفاع غیرنظامى کشور وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد.

تبصره 1- مقررات و آئین‌نامه‌هاى اجرایى و سازمانى این سازمان به وسیله دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به موقع اجرا گزارده خواهد شد.

تبصره 2- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت و ملى و همچنین تأسیسات خصوصى مکلفند مقررات مربوط به سازمان دفاع غیرنظامى را ملحوظ و مجرى دارند.

ماده 2- وزارتین کشور و جنگ مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

از طرف مخبر کمیسیون کشور- اسدالله موسوى‏

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملى

کمیسیون نظام در جلسه پنجم تیر ماه 1337 لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامى کشور را با حضور تیمسار سرلشگر زاهدى معاون وزارت جنگ مطرح و خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شوراى ملى تقدیم م-یدارد.

مخبر کمیسیون نظام- بزرگ‌ابراهیمى‏

رئیس- شور اول است، کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته، آقاى بهبهانى فرمایشى دارید بفرمایید.

بهبهانى- بنده که دیر اجازه خواستم به این جهت بود که لایحه را نخوانده بودم‏.

رئیس- اشکالى ندارد.

بهبهانى- بنده می‌خواستم از دولت تقاضا کنم راجع به این سازمان دفاعى غیرنظامى که به طور مبهم نوشته است یک توضیحاتى بدهند. اینجا به طور مبهم نوشته به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایى و حوادث طبیعى و سوانح غیرمترقبه، منظور از این چیست؟ ماهیتش چیست؟ بودجه‌اش کجا است؟ از کجا بودجه‌اش تأمین می‌شود؟ این را بدانیم باز هم از آن سازمان‌ها درست نکنند که افراد را به جان هم بیندازند و دودستگى ایجاد کنند به این جهت می‌خواستم نماینده لوت توضیحات کافى بدهد بنده عرض دیگرى ندارم.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- سازمان دفاعى یک سازمان تربیتى است به موازات سازمان نظامى، که اگر خداى نکرده اتفاقاتى افتاد سازمان نظامى در محل‌هاى خودش مشغول کار خودش بشود بدیهى است مردم هم در شهر ها هستند و در آن مراکز هستند بایستى تعلیمات و اطلاعاتى داشته باشند که جان خودشان را از حوادثى که ممکن است پیش بیاید حفظ کنند و جنبه اجبارى هم مطلقاً ندارد، یک اطلاعات عمومى است که به وسیله کنفرانس‌ها، به وسیله نشر رسالات، به وسیله سخنرانى‌ها مردم را آگاه می‌کنند، اما این که چرا اسم سازمان روى این کار گذاشته‌اند، در هر محلى، در هر بخشى سازمان از معتمدین محل، از انجمن‌هاى محلى استمداد می‌کند و

+++

 سازمان اطلاعاتى به مردم و افراد می‌دهد و البته با توزیع رسالات و مجلات به مردم اطلاعات می‌دهد که اگر حادثه غیرمترقبه‌اى پیش آمد چگونه خودشان خودشان را محفوظ بدارند و کمک بکنند از حیث بودجه زیادى ندارد، یک بودجه تبلیغات دارد، این را هم از اعتبارات مختلفى که در اختیار وزارت کشور است، صرفه‌جویى کرده‌ایم و یک مقدار اختصاص داده‌ایم به آن سازمان بودجه خاصى نخواهد داشت فقط انتشار نشریات است و بودجه تبلیغاتى دارد که از راه نشر رساله و سخنرانى و توضیحات مردم را به یک اصول واقف می‌کند که در موقع وقوع حوادث طبیعى و غیرطبیعى چگونه بتوانند خودشان را از آسیب حوادث حفظ کنند.

رئیس- آقاى عمیدى نورى در کلیات م-یخواهید صحبت کنید یا در ماده اول؟ چون در ماده اول می‌توانید در کلیات صحبت کنید.

عمیدى نورى- در کلیات‏.

رئیس- بفرمایید.

عمیدى‌نورى- بنده خواستم ببینم که مقصود از این ماده چیست؟ توضیحاتى که جناب آقاى معاون وزارت کشور فرمودند اگر مطلب این باشد تبصره دوم ماده اول که حتى تأسیسات خصوصى را مکلف کرده است که کلیه مقررات این سازمان را اطاعت بکنند و مجرى بکنند این یک تناقضى با اصل حق مردم و حقوقى که در قانون اساسى براى مردم قائل شده است خواهد داشت براى این که اگر براى جلوگیرى از حوادث یک چنین سازمان خاصی در مواقع حوادث غیرمترقبه و تعرضات و چه و چه این سازمان به وجود بیاید به مردم کمک بکنند و بعد هم وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى وزارتخانه‌ها مقررات این را قبول کنند این یک چیزى است اما از نظر مردم آن هم به طور کلى با ذکر «مکلفند مقررات مربوط به زمان دفاع غیرنظامى را ملحوظ و مجرى دارند» این یک عبارت بسیار وسیعى است با مفهوم و معناى بسیار زیاد که اگر به این کیفیت تصویب شود به نظر بنده یک حکومت مطلقه‌اى یک سازمانى از سازمان‌هاى وزارت کشور ممکن است به وجود بیاورد و چون اجازه فانونى هم مجلس ملى و قوه مقننه داده است آنها می‌توانند با امر و نهى و محدودیت، آزادی‌هایى که قانون اساسى و اعلامیه حقوق بشر براى مردم به وجود آورده است با این عبارت می‌توانند محدود کنند به این جهت بود که بنده خواستم در تحت کلیات این نکته را تذکر داده باشم که آقاى فرهودى براى بنده تشریح بفرمایند که مقصود از این مقررات که مؤسسات خصوصى هم مکلفند آن را ملحوظ و مجری دارند چیست اگر مقصود تبلیغات و دستوراتى است که در حدود مقررات قانون اساسى و قوانین باشد این طبیعى است که خود مردم هم قبول دارند و اجرا می‌کنند اما این عبارت وسیع مثلاً یک وقتى این سازمان تشخیص داد که عبارت و ملک خصوصى فلان مؤسسه خصوصى را تصرف کند بنابر این به او اخطار می‌کند و مطابق این تبصره او هم مکلف است اطاعت کند این مقررات هم پایه قانونى ندارد مى‌افتد دست خود این سازمان این است که بنده خواستم این مطلب در اینجا روشن شود و موافقت بفرمایید این جمله (مؤسسات خصوصى هم مکلفند مقررات را اطاعت کنند) از این ماده حذف شود که تماس با حقوق مردم نداشته باشد و تجاوزى به حقوقى که قانون اساسى براى مردم و مؤسسات معین کرده نشود.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور- عرض کردم این سازمان و مؤسسه مقصود اصلیش این است که اطلاعات و تعلیمات در موقع بروز حادثه غیرمترقبه براى جان و مال خودشان استفاده کنند البته این تعلیمات اگر اجرا نشود فایده ندارد. تعلیمات باید اجرایى هم برایش پیش‌بینى شود و صرف اندرز و نصیحت نباشد. اما راجع به مقررات که فرمودید که این مقررات را خود سازمان ممکن است وضع کند و یک قدرى از حدود این مسائل تجاوز کند که اسباب نگرانى جناب آقاى عمیدى نورى شده خواستم عرض کنم در تبصره یک پیش‌بینى شده که (مقررات و آئین‌نامه‌هاى اجرایى و سازمانى بوسیله دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد) بنابراین این سازمان خودش واضح مقررات نخواهد بود، مقرراتى را که براى اجراى منظور لازم می‌داند به کمیسیون کشور مجلسین پیشنهاد می‌کند و آقایان هم آنجا تشریف دارند و هر نظرى داشته باشند خواهند فرمود اما این که چرا در تبصره 2 اسم مؤسسات خصوصى برده شده یک شهر مرکب است از مؤسسات عمومى و مؤسسات خصوصى اگر یک مقرراتى وضع شود براى حفظ مردم آن شهر یا بناهاى آن شهر نمی‌شود گفت که مال دولت حفظ شود و مال مردم حفظ نشود من‌باب مثال عرض می‌کنم که ممکن است این سازمان دفاع غیرنظامى در مقرراتش بگذارد که بناهاى عمده باید فشنگ‌هاى آتش‌نشانى داشته باشند که اگر در موقع حوادث غیرمترقبه ایجاد حریق شد با آن فشنگ آتش‌نشانى جلوى حریق گرفته شود، البته باید مؤسسات خصوصى هم تبعیت کنند اگر نکنند که فایده نخواهد داشت که تنها مؤسسات دولتى رعایت کنند براى اینکه مؤسسات خصوصى خیلى زیادتر از مؤسسات دولتى است و اگر یک جا آتش‌سوزی شد سرایت می‌کند به جاهاى دیگر بنابراین اینها یک مسائلى است که وقتى گفتیم سازمان دفاعى غیرنظامى البته براى این قبیل کارها بود و مقرراتش هم به کمیسیون کشور مجلسین مى‌آید و تصویب می‌شود از همین قرار است و اجرایش هم در همین حدود خواهد بود البته از دفاع غیرنظامى مقصود حفظ خانه‌ها و عمارات و این جور چیزها در مواقع غیرمترقبه است مثلاً یکى از مقررات این است که اگر خداى نخواسته یک وقتى آژیر داده شد همه بایستى بروند در پناهگاه‌ها نمی‌شود گفت که فقط سازمان‌های دولتى پیش‌بینى چنین چیزى را بکند و مردم دیگر نکنند در صورتی که به خیر و صلاح همه مردم است که رعایت کنند، بنابراین اجازه بفرمایید جزئیات را در کمیسیون بحث کنیم و کلیاتش همین بود که عرض کردم‏.

رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- عرض کنم در اثر توجهات شاهنشاه مملکت چندین سال است که کشور ما از نعمت امنیت برخوردار است (صحیح است) این است که وقتى ما مواجه با یک چنین لایحه‌اى می‌شویم و بحث می‌کنیم یک توهماتى به وجود می‌آید ولى قانونگذار همیشه وضع موجود را نباید در نظر بگیرد، یعنى تمام پیش‌بینى‌هاى لازمه را بکند ولو این که صورت خارجى و وقوع پیدا نکند. این قانون از جمله همان قوانینى است که یک پیش‌بینى‌هایى می‌کنند که اگر خداى نکرده یک حوادثى اتفاق افتاد در آن موقع قانونى وجود داشته باشد که بتوانند مضار آن حوادث را برطرف کنند و این منحصر به حوادث جنگى نیست براى اینکه اگر توجه فرموده باشید مى‌گویند حوادث طبیعى و سوانح غیرمترقبه ممکن است در اثر سیل‌زدگى در اثر زلزله و از این قبیل حوادث طبیعى یک زیان‌هایى متوجه مردم بشود. خود مردم باید یک تعلیماتى یافته باشند که بتوانند در مقابل این حوادث وقتى که به وجود مى‌آید به یکدیگر کمک کنند و از آلامى که به آنها وارد میشود به وسیله تعاون با یکدیگر بکاهند (بهبهانى- این دیگر قانون نمى‌خواهد) حالا عرض مى‌کنم، البته حوادث دیگر هم غیر از اینها ممکن است پیش بیاید و یک وقتى باید تمام وسایل دفاعیه را از هر جهت، چه افراد نظامى، چه افراد غیرنظامى باید فرا گرفته باشند، این یک وظیفه‌اى است براى هر فردى که در یک مملکتى زندگانى مى‌کند و از هر مواهب آن مملکت متمتع مى‌شود باید از آن مملکت تا حد جان و تا سرحد جان مدافعه کند، مدافعه از هر ملت و مملکت و هر جامعه‌اى باید در تحت تعلیمات باشد. تنها قصد کافى نیست که بنده بگویم که اگر خداى نخواسته یک وقت دفاع موجه باشد ما دفاع خواهیم کرد، دفاع باید تحت تعلیماتى باشد و بر طبق اصول و مبانى علمى باشد که امروز متداول در جهان است خوب، اشاره‌اى در اینجا شده است مثلاً می‌گوید تعرضات هوایى، تعرضات هوایى را به صرف این که ما قصد داشته باشیم از آن برکنار باشیم کافى نیست باید یک تعلیماتى در این باب داشته باشیم این قانون براى پیش‌بینى این امر است که تمام افراد این مملکت و تمام افرادی که در این مملکت زندگانى مى‌کنند از معلوماتى که براى این قبیل امور لازم است بهره‌مند شوند این معلومات را کى باید در اختیار آنان بگذارد؟... دولت، آیا همان دقیقه‌اى که خداى نخواسته سوانحى به وجود مى‌آید همان موقع می‌شود؟ این که فایده‌ای ندارد، علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد، باید همیشه قبل از این که سانحه‌ای رخ بدهد افراد تربیت شده باشند و تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و همیشه مجهز باشند که از وطن خودشان، از مملکت خودشان، از استقلال خودشان دفاع کنند، و این دفاع یک وظیفه واجب و لازمى براى هر فردى از افرا مملکت است. اما براى رعایت مقررات مملکت در ماده یک می‌گوید مقرراتى در اینجا وضع خواهد شد و این مقررات خود زمینه کافى به دست افراد می‌دهد و در تبصره 1 هم می‌گوید که مقررات و آئین‌نامه‌هاى اجرایى وسازمانى این سازمان به وسیله دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بنابراین می‌توانیم این طور توجیه کنیم مطلب را که لایحه حاضر فقط اجازه‌اى است از مجلس شورای ملى براى تأسیس یک سازمانى که منظور و هدف آن به طور کلى در اینجا تعیین شده است، اما جزئیات این سازمان به موجب آئین‌نامه‌ها و مقرراتى خواهد بود که کمیسیون کشور مجلسین تعیین خواهد کرد و البته بعد از این که این آئین‌نامه‌ها هم به مجلس خواهد آمد و براى نمایندگان فرصتى خواهد بود که هر کدام نظراتى دارند به کمیسیون مجلس تقدیم کنند و مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بنده تصور می‌کنم به همین کیفیت ضرورت دارد تصویب شود.

رئیس- دیگر در کلیات کسى اجازه صحبت نخواسته است. رأى گرفته مى‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقید قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است.‏

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایى و حوادث طبیعى و سوانح غیرمترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحى و ایجاد علایق و همکارى متقابل بین افراد در مواقع غیرعادى و اضطرارى سازمانى به نام سازمان دفاع

+++

 غیرنظامى کشور وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد.

تبصره 1- مقررات و آئین‌نامه‌هاى اجرایى و سازمانى این سازمان به وسیله دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت و ملى و همچنین تأسیسات خصوصى مکلفند مقررات مربوط به سازمان دفاع غیرنظامى را ملحوظ و مجرى دارند.

رئیس- آقاى اردلان‏.

اردلان- بنده موافقم‏.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته سه پیشنهاد رسیده که قرائت م-یشود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم هر کس در محوطه مسکن خود در مواجه با سارق براى حفظ جان و مال خود استعمال اسلحه سرد و گرم نماید و منتهى به جرح و قتل شود مجرم نخواهد بود.

مهدى ارباب

پیشنهاد می‌نمایم در تبصره 2 این اصلاح به عمل آید پس از جمله «مقررات مربوط به سازمان دفاع غیرنظامى را» اضافه شود «در مواقع غیرعادى و اضطرارى»             عمیدى نورى‏

مقام ریاست معظم

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 1 پس از سوانح غیرمترقبه هم اضافه شود.                       علامه‏

رئیس- ماده دوم مطرح است‏.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- وزارتین کشور و جنگ مأمور اجراى این قانون م-یباشند.

رئیس- مخالفى نیست کسى هم اجازه صحبت نخواسته (ارباب- در کلیات عرضى دارم) شور اول است و کلیات آخر برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده روز یکشنبه، دستور هم انتخاب اعضای دیوان محاسبات ده نفرى که از مجلس باید انتخاب شوند خواهد بود.

(مجلس یک ساعت و پنج دقیقه پیش از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی - سردار فاخر

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295284!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)