کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 213‏ صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 10 تیر ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات پنجم و هشتم تیر ماه 1337

2- تقدیم دوفقره سؤال به وسیله آقای بردلی

3- سؤال آقای خلعت‌بری راجع به ازدیاد سرمایه بانک‌های رهنی و ساختمانی و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 5 و 8 تیر ماه

5- طرح اصلاحات و اخذ رأی و تصویب لایحه تعرفه گمرکی

6- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به جریان مسافرت هیئت دولت به کردستان

7- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 213‏

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 10 تیر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات پنجم و هشتم تیر ماه 1337

2- تقدیم دوفقره سؤال به وسیله آقای بردلی

3- سؤال آقای خلعت‌بری راجع به ازدیاد سرمایه بانک‌های رهنی و ساختمانی و جواب آقای معاون وزارت دارایی

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 5 و 8 تیر ماه

5- طرح اصلاحات و اخذ رأی و تصویب لایحه تعرفه گمرکی

6- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به جریان مسافرت هیئت دولت به کردستان

7- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى عماد تربتى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس جلسات 5 و 8 تیرماه 1337

نائب‌ رئیس- صورت اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صارمى. بوربور. پناهى. اعظم‌زنگنه. جلیلى. کدیور. اردلان. دکتر آهى. دکتر امین. دکتر عمید. غضنفرى. دکتر حسن افشار. عامرى. دکتر بینا. سلطان‌مراد بختیار. سنندجى. شادلو. صراف‌زاده. بزرگ‌نیا. اخوان. موسوى. صادق بوشهرى. اورنگ. کورس. اریه. مهندس بهبودى. مهندس ظفر. دکتر اصلان افشار. آقایان‏

غایبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. قرشى. قراگزلو.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر امیر حکمت. دهقان. استخر. دکتر سعید حکمت. عمیدى نورى. دکتر دیبا. خلعت‌برى. سالار بهزادى. دکتر پیرنیا. دکتر شاهکار. خرازى. اسکندرى. ساگینیان. کاظم شیبانى. مهندس سلطانى. دکتر دادفر.

نائب‌ رئیس- اعتراضى بر صورت‌جلسه نیست؟ آقاى ساگینیان‏

ساگینیان- آقاى دیهیم مخبر محترم کمیسیون فرهنگ در جلسه روز پنجشنبه موقع دفاع از لایحه استخدام آموزگاران پیمانى قیدى از لحاظ مذهب ذکر نموده‌اند بنده در کمیسیون استخدام و کمیسیون فرهنگ بودم و در موقع تصویب این لایحه در هر دو کمیسیون بودم چنین قیدى نبوده است لذا خواستم این موضوع را در جلسه علنى تذکر بدهم تا این قسمت از فرمایشات آقاى دیهیم مدرکى در آتیه محسوب نشود.

نائب‌رئیس- در صورت‌مجلس قید می‌شود، دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) بعد از حصول اکثریت تصویب صورت‌مجلس اعلام خواهد شد.

2- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقاى پردلى‏

نائب‌رئیس- آقاى پردلى‏

پردلى- سؤالاتى است از وزارت راه و وزارت کشاورزى که تقدیم می‌شود.

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به ازدیاد سرمایه بانک‌هاى رهنى و ساختمانى و جواب آقاى معاون وزارت دارایى‏

نائب‌رئیس- سؤالات مطرح است جناب آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- سؤال بنده راجع است به این اعتبارى که تصویب شده که از محل قرض به بانک رهنى 500 میلیون ریال و به بانک ساختمانى 260 میلیون ریال پرداخت شود صد میلیون تومان این اعتبار مخصوص بانک کشاورزى بود که آن را دادند به سازمان برنامه و آن صد میلیون تومان به سازمان برنامه رسیده از لحاظ این که از ولایات تلگرافات زیادى هست راجع به تقاضاى وام براى ساختمان خانه و وام ساختمانى بنده می‌خواستم ببینم در این خصوص چه اقدامى شده که مجلس شوراى ملى را مطلع سازند.

نائب ‌رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- در پاسخ سؤال جناب آقاى خلعتبرى درباره ازدیاد سرمایه‌هاى بانک‌هاى رهنى و ساختمانى از محل وام دولت آمریکا به استحضار می‌رساند:

ازاعتباراتى که به صورت وام یا کمک بلاعوض از آمریکا دریافت شده تاکنون در حدود مبلغ 25 میلیون دلار باقى مانده که باید به تدریج و با رعایت مقرراتى که کشور وام‌دهنده براى فروش آنها وضع نموده و براى کلیه کشورهایى که از این اعتبارات استفاده می‌کنند یکسان است به فروش برسد و ریال آن آماده براى استفاده باشد.

ریال‌هایى که به طریق مذکور به دست می‌آید در حساب مخصوصى منظور می‌شود و با موافقت هیئت عملیات اقتصادى امریکا در ایران براى پروژه‌هاى مختلف از قبیل خانه‌هاى افسران- هزینه‌هاى صندوق مشترک- برنامه‌هاى عملیات اقتصادى آمریکا و کمک به بانک‌ها و وام یک میلیارد ریال به سازمان برنامه که متقابلاً طبق قانون از سازمان برنامه براى بودجه دریافت می‌گردد به نسبت الاهم‌فالاهم به مصرف می‌رسد.

چون مقررات مربوط به فروش این قبیل دلارها مستلزم انجام تشریفاتى است به این جهت فروش آنها به سرعت انجام نمى‌گیرد و با اقداماتى که به عمل آمده است امید است در ظرف چند ماه آتیه کلیه آنها به فروش برسد و همین که ریال حاصله از فروش آنها آماده شد به ترتیبى که در انجام هیچ یک از برنامه‌هاى فوق‌الذکر وقفه حاصل نشود به تناسب براى انجام آنها تقسیم و توزیع می‌شود با توجه به توضیحات معروض در اواسط

+++

 شهریور یک‌صد میلیون ریال به بانک رهنى و پنجاه میلیون ریال به بانک ساختمانى پرداخته خواهد شد از شهریور به بعد متدرجاً تا میزان پانصد میلیون ریال به بانک رهنى و دویست و چهل و هشت میلیون ریال به بانک ساختمانى پرداخت خواهد شد.

نائب‌رئیس- آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- آقایان توجه فرمودند که منظور بنده این بود که مسئله ساختمان امروز جزء برنامه کار ما است و مخصوصاً بنده معتقد هستم که باید سعى کرد زودتر این اعتبار داده شود که در ولایات شروع به کار شود و شعبى تأسیس بشود و به مردم ولایات وام داده شود که خانه بسازند و دیگر به تهران نیایند (صحیح است) عرض کنم اگر سرمایه ندارد بدهند بنده تقاضایى که می‌خواهم بکنم این است مخصوصاً حالا که جناب آقاى نخست‌وزیر هم تشریف آوردند توجه بفرمایند اگر وصول این پول تأخیر دارد بنده می‌خواستم تقاضا کنم اقداماتى بشود از بانک ملى یا از محل‌هاى دیگر این پول داده شود که مردم بتوانند استفاده بکنند و بانک رهنى به حمداله یک مؤسسه‌اى است که خوب کار کرده و بنده آنچه به یادم مى‌آید خوب کار کرده است به مردم هم کمک مى‌کند ولى سرمایه ندارد که در شهرستان‌ها شعبه یا نمایندگى تأسیس کند بنده خواستم توجه بفرمایید شاید تسریعى در این کار بشود.

مهندس هدایت- باید در ولایات شعبه بانک رهنى تأسیس شود دو سال است وعده داده‌اند در زنجان شعبه تأسیس کنند نکرده‌اند.

نایب‌رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى دیگر توضیحى ندارید.

معاون وزارت دارایى- خیر عرضى ندارم‏.

4- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسات 5 و 8 تیر ماه‏

نائب‌رئیس- چون عده کافى است تصویب صورت‌مجلس دو جلسه قبل اعلام مى‌‌شود.

5- طرح اصلاحات و اخذ رأى و تصویب لایحه تعرفى گمرکى‏

نائب‌رئیس- لایحه تعرفه گمرکى که با یک اصلاحات عبارتى و اصلاحات مختصر از مجلس سنا برگشته است مطرح است اصلاحاتى که در هر یک از مواد شده قرائت مى‌شود و هر طور آقایان نظر بدهند عمل خواهد شد قبلاً نامه مجلس سنا قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 3435- 30- 2- 36 دولت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى که طى مرقومه شماره 8959- 18/1/1337 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه 1337 با اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى ایفاد مى‌شود.

نائب‌ رئیس مجلس سنا- محمدعلى وارسته‏

نائب‌ رئیس- تغییرات لایحه تعرفه گمرکى قرائت مى‌شود در ماده اول‏

(به شرح زیر قرائت شد)

در عنوان: بعد از جمله لایحه قانونى کلمه (اصلاح) اضافه شده است.

در سطر 2 ماده 1 جمله (مختلفه دیگرى) بعد از کلمه (کارمزد) حذف شده.

در سطر ششم ماده 1 جمله (کالای مرجوعی) جمله (و کالاهایی که) اضافه شده.

در سطر هفتم ماده یک بعد از (کالاى انتقالى) کلمه (و همچنین) حذف شده.

در سطر نهم ماده 1 بعد از جمله (کالاى کاپوتاژى) جمله (و کالاهایى که) اضافه شده و کلمه (با) حذف شده است.

در آخر ماده 1 جمله (صادرات کشور از حقوق گمرکى خروجى مطلقاً معاف ولى مشمول پرداخت هزینه‌ها و کارمزد مذکور در ماده 7 خواهد بود) اضافه شده.

تبصره زیر از ماده 1 حذف گردیده است.

تبصره- آنچه قبل از تصویب این قانون عوارض گمرکى نامیده مى‌شد از این به بعد به نام (هزینه‌هاى گمرکى) خوانده مى‌شود.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با این اصلاحات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده دوم قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2 به شرح زیر در مجلس سنا تغییر نموده.

ماده 2- هر کشورى که نسبت به تمام یا قسمتى از اقلام صادرات ایران به آن کشور حقوق گمرکى یا عوارض دیگر غیرمتناسبى تعیین کرده یا بکند و یا تضییقاتى به صورت تشریفات گمرکى یا به هر صورت دیگر نسبت به صادرات ایران به آن کشور وارد سازد دولت مجاز است نسبت به تمام یا بعضى از اقلام مالاهاى وارده از آن کشور حق انحصار مخصوص برقرار و براى کالاهایى که طبق جدول مزبور از حقوق گمرکى بخشوده مى‌باشد حق انحصارى به میزانى که مقتضى بداند تعیین نماید مقررات مربوط به وصول و مأخذ حق انحصار مزبور از طرف وزارت بازرگانى پیشنهاد و پس از تصویب هیئت دولت بلافاصله به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

تبصره- در صورتى که کالاهاى وارداتى مشابه مصنوعات کشور به نحوى با محصولات صنعتى داخلى رقابت نماید که نتیجه آن موجب تقلیل تولید و یا تعطیل کارخانه‌هاى کشور گردد کمیسیونى به ریاست وزیر صنایع و معادن و عضویت مدیرکل بانک ملى و رئیس اتاق بازرگانى تهران و معاون وزارت بازرگانى و معاون وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل مى‌شود تا پیشنهاد لازم را براى دریافت حقوق انحصارى از کالاهاى مذکور به منظور جلوگیرى از رقابت تنظیم نموده براى تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید.

نائب‌ رئیس- به اصلاحاتى که در ماده 2 از طرف مجلس سنا به عمل آمده است رأى مى‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده سوم قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

در سطر دهم ماده 3 جمله (در مورد کالاهایى که در ظروف بزرگ مانند بشکه و امثال آن وارد بشود و لفاف درونى نداشته باشد ولو این که در خرده‌فروشى با آن ظرف فروخته نشود حقوق گمرکى از مجموع ظرف و مظروف دریافت خواهد شد) از لایحه حذف شده است.‏

نائب ‌رئیس- آقایانى که با اصلاح ماده 3 که در مجلس سنا به عمل آمده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده چهارم قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

در سطر پنجم ماده 4- جمله (و برابری‌هاى) بعد از جمله (ارزیابى کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز) اضافه شده است.

در سطر سوم تبصره 1 ماده 4- جمله (نرخ عمومى روز) به (نرخ صادراتى) تغییر نموده است.

در پایان تبصره 1 ماده 4- بعد از اتاق بازرگانى جمله (و کارخانه یا فروشنده) حذف شده است‏.

در سطر سوم تبصره 2 ماده 4 بعد از جمله (با ارزش کالاى) کلمه (صادراتى) اضافه شده است.‏

در پایان تبصره 3 ماده 4 جمله (طبق مقررات مربوطه آئین‌نامه گمرکى عمل خواهد شد) به جمله (طبق مقررات آئین‌نامه گمرکى مذکور در ماده 3 عمل خواهد شد) تغییر نموده است‏.

نائب‌ رئیس- به اصلاحاتى که در ماده 4 شده رأى مى‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 6 قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

در تبصره ماده 6 جمله (در کلیه قراردادها با کشورهاى خارجى شرط دولت کاملهالوداد در مواردی که ترتیب خاصی در آن قراردادها پیش‌بینى نشده شامل...) به جمله (در قراردادهاى منعقده با کشورهاى خارجى چنانچه ترتیب خاصى در آنها پیش‌بینى نشده باشد شرط دولت کامله‌الوداد شامل...) تغییر نموده است‏.

در پایان تبصره ماده 6- بعد از جمله (تشخیص هیئت وزیران) جمله (تصویب مجلسین) حذف شده است‏.

نائب‌رئیس- آقاى فضایلى‏

فضایلى- بنده فقط خواستم تذکر بدهم به طورى که قرائت مى‌شود در مجلس سنا تغییرات زیادى داده شده است لااقل آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات توضیحاتى در اطراف این تغییرات بدهند که با اطلاع بیشترى رأى داده شود.

نائب‌رئیس- اصلاحات چاپ و توزیع شده است آقاى معاون وزارت گمرکات در این قسمت توضیحى دارند

معاون وزارت انحصارات و گمرکات‏  (خطاطان)- براى استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم عرض مى‌کنم که تغییراتى که در مجلس سنا داده شده یک قسمت تغییرات عبارتى است که تأثیرى در خود لایحه ندارد منتهى سیاق کلام تغییر کرده ولى یک اصلاحاتى شده که سه چهار مورد است که بنده این اصلاحات را که کلى است به استحضار آقایان محترم مى‌رسانم در مورد معافیت‌هاى کالاهایى که براى ارتش وارد مى‌شود از تجهیزات و تسلیحات و در بند 5 از ماده 20 تدارکات و تسلیحاتى که براى سازمان امنیت و اطلاعات کشور وارد مى‌شود مشمول معافیت شده است یک قسمت دیگر هم هست که بند 34 از ماده 20 است راجع به معافیت‌هاى مؤسسات صنعتى است چون اخیراً با استفاده از اعتبار پشتوانه اسکناس فعالیتى که در امور اقتصادى پیدا شده یک عده از کارخانه‌جات خارجى اظهار علاقه کرده‌اند که بعضى از کارخانجات را در ایران دایر کنند یا این که قطعات منفصله‌اى بیاورند در اینجا این قطعات منفصله را سوار بکنند و براى این که این قبیل کارخانه‌جات خارجى تشویق بشوند و سرمایه‌اى در ایران بگذارند دولت براین تصمیم گرفت که براى آنها یک مزایایى قائل شود و تا مدتى آنها را از حقوق گمرکى معاف بکند بنابراین، این دو مطلب نسبت به لایحه‌ای که سابقاً در مجلس شوراى ملى تصویب شده است و در ماده 20 آن اضافه شده است عین آن ماده‌اى اضافه شده را بنده اینجا عرض مى کنم:

«همین‌طور این که موضوعات داخلى بتواند با کالاهاى مشابهى که از خارج وارد مى‌شود رقابت کند دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن حقوق گمرکى مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتى و کشاورزى و دستگاه‌هاى الکتریکى

+++

 وسایل حمل و نقل که کارخانه‌جات مزبوربه کشور  وارد و در آن کارخانه‌ها تکمیل یا سوار می‌شود به میزان لازم تخفیف داده یا به کلى معاف نماید» این یک اصلاحاتى است که در مجلس سنا شده و یک موضوع دیگرى است که در آنچه که در مجلس شوراى ملى تصویب نموده اصلاح شده اصلاح شده این است البته آقایان توجه دارند در ماده 31 راجع به حق انحصار چاى در لایحه سابق براى هر کیلو چاى 5 ریال و 70 دینار حق انحصار تعیین شده بود و در مجلس سنا این حق انحصار را از ماده‌اى که در لایحه بوده برداشته‌اند و در تعرفه گذارده‌اند و در آنجا که حقوق گمرکى چاى 25 ریال تعیین شده بود این 5 ریال و 70 دینار را شیفررند کرده‌اند به 6 ریال و اضافه کرده‌اند به حقوق گمرکى و حقوق گمرکى که 25 ریال بود به 31 ریال تغییر یافته و 31 ریال گرفته می‌شود اما یک مطلبى که بنده می‌خواستم عرض کنم خاطر آقایان مستحضر است که در لایحه قید شده است وتصریح دارد که وزارت گمرکات و انحصارات آئین‌نامه‌اى تنظیم خواهد کرد و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کند در لایحه‌اى که سابقاً به تصویب آقایان رسیده تصویب این آئین‌نامه را شرط کرده به تصویب کمیسیون‌هاى بازرگانى و انحصارات که توأماً تشکیل می‌شود برسد در مجلس سنا کمیسیون دادگسترى را اضافه کرده‌اند یعنى سه کمیسیون شده کمیسیون انحصارات و کمیسیون بازرگانى و کمیسیون دادگسترى و اگر بنا شد که شش کمیسیون با همدیگر تشکیل شود و آئین‌نامه‌ها را توأماً بخواهد تصویب کند به نظر بنده این یک قدرى به درازا خواهد کشید خواستم استدعا کنم که اگر ممکن باشد همان ترتیبى که سابقاً داده شده بود یعنى آئین‌نامه‌اى را که وزارت گمرکات و انحصارات تقدیم خواهد کرد آن آئین‌نامه‌ها در کمیسیون‌هاى بازرگانى و انحصارات که توأماً در مجلس شوراى ملى تشکیل می‌شود مورد رسیدگى قرار بگیرد و تصویب بفرمایید که بى‌اندازه درکار ما تسهیل خواهد شد (صفارى- موضوع چاى کجا ذکر شده) در ماده 32 که قبلاً به مجلس شوراى ملى تقدیم شده (فضایلی - اینجا کجا اصلاح شده) در بند 3 نوشته شده است حق انحصارى چاى یک کیلو 5 ریال و هفتاد دینار و این را در مجلس سنا از این قسمت حذف کرده‌اند و در بند 64 تعرفه که ملاحظه می‌فرمایید نوشته شده است چاى سبز- چاى سفید- چاى سیاه که هر کیلو 25 ریال قبلاً بود آن 5 ریال و 70 دینار را شیفررند کرده‌اند و 6 ریال کرده‌اند و اضافه کرده‌اند به تعرفه که 31 ریال شده است.‏

صفارى- این به مصرف همان کارهاى چاى خواهد رسید؟

مهدى ارباب- بنده به این اصلاحى که 5 ریال و 70 دینار شیفررند شده به 6 ریال من به همین اعتراض دارم.

نائب‌ رئیس- فعلاً اصلاحات ماده 6 مطرح است مربوط به چاى نیست آقاى معاون وزارت گمرکات توضیحاتى نسبت به همه امور دادند و در مورد خودش می‌تواند صحبت کنید به اصلاحاتی که در ماده 6 از طرف مجلس سنا به عمل آمده است رأى می‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 9 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

در سطر سوم ماده 9 کلمه هزینه‌هاى گمرکى به عوارض گمرکى تغییر نموده است.

نائب ‌رئیس- با این اصلاحى که در ماده 9 شده است آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 15 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت می‌شود)

ماده 15- کالاى متروکه 30 روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او (اگر معلوم باشد) و الّا به متصدى حمل و 30 روز پس از نشر آگهى از طرف گمرک در حراج عمومى یا از طریق مزایده کتبى و یا به طریقى که در مورد فروش کالاهاى قاچاق و ضبطى طبق آئین‌نامه عمل می‌شود در فروشگاه‌هاى گمرکى به فروش برسانند حاصل فروش کالا پس از پرداخت حقوق و هزینه‌هاى گمرکى و کارمزد متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده نگاهدارى می‌شود اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارایه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور می‌گردد.

در سطر سوم تبصره ماده 15 جمله هزینه‌هاى گمرکى متعلقه به جمله (هزینه‌هاى گمرکى آن را) تغییر نموده‏

نائب‌رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- بنده یک تقاضایى داشتم امر بفرمایید ماده 15 که مجلس شوراى ملى تصویب کرده آن هم قرائت بشود چون آنجا نوشته شده که این طور تغییر داده شده و در نظر ما الان نیست که اول چه بوده اجازه بفرمایید آن را هم قرائت کنند و تطبیق بکنیم شاید نظرى باشد.

نائب‌رئیس- چون طبع و توزیع شده بود قرائت نشد.

ماده 15 سابق قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15- کالاى متروکه 30 روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او (اگر معلوم باشد) و 30 روز پس از نشر آگهى از طرف گمرک درحراج عمومى یا از طریق مزایده کتبى فروخته می‌شود حاصل فروش کالا پس از برداشت حقوق و هزینه‌هاى گمرکى وکارمزد متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده نگاهدارى می‌شود اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارایه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور می‌گردد.

تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهى حراج کالا و قبل از آنکه گمرک کالاى متروکه به فروش رسانده باشد کالاى خود را براى ورود قطعى در کشور اظهار و بلافاصله حقوق و هزینه‌هاى گمرکى متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرک از فروش آن کالا خوددارى خواهد کرد.

نائب‌رئیس- آقاى عمیدى نورى مخالف این اصلاح هستید؟

عمیدى نورى- مخالفم بنده حالا که این ماده قرائت شد متوجه شدم که تغییر مؤثرى در این ماده به وجود آمده و همان موقع نماینده وزارت گمرکات اصرار داشت در کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى که ماده این طور تنظیم بشود و کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى ما موافق نبود وحالا در سنا طبق نظریه‌شان عمل شده است و آن این است که کالاى متروکه آن طوری که در کمیسیون‌هاى ما بحث شد مثل این که فرقى دارد با کالاى قاچاق ظاهرش هم باید این‌طور باشد چون در اصطلاح گمرک کالاى متروکه آن کالایى است که اظهارنامه داده نشده یا اظهارنامه یک اختلافى با موضوع جنس داشته باشد ولى کالاى قاچاق آن است که قاچاق شده باشد و حقوق گمرکى داده نشده باشد و ضبط شده باشد به این جهت بود که مادر ماده 15 وقتى تصویب کردیم گفتیم کالاى متروکه 30 روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او و پس از نشر آگهى از طرف گمرک در حراج عمومى یا از طریق مزایده کتبى به فروش برسد حق هم همین است براى این که این قاچاق نیست که براى دولت باشد و به هر طریقى دلش بخواهد بفروشد این مالى است متعلق به صاحب مال و باید به طور امانت به فروش برسد آقایان آمدند این‌ طور اصلاح کردند و نظر گمرک هم همین بود که به طریقى که در مورد فروش کالاهاى قاچاق عمل می‌شود در فروشگاه‌هاى گمرک به فروش می‌رسد یعنى مال امانى مردم بدون مزایده کتبى به میل خودشان به عنوان مال قاچاق ضبط شده و در فروشگاه‌هاى خودشان هر طور دل‌شان بخواهد می‌فروشند این خلاف اصل و خلاف قاعده و خلاف امانت و ترتیب است به این جهت بود که کمیسیون بازرگانى و دادگسترى با این نظر دولت یعنى نماینده گمرکات مخالف بودند و ماده 15 را به آن کیفیتى که قرائت شد تصویب کردند حالا تفاوتش این شد با این عبارتى که سنا اینجا اضافه کرده برمی‌گردد به این که مال امانى مردم بدون جهت در فروشگاه‌هاى خودشان و طبق میل خودشان به فروش برسد این بود که بنده می‌خواستم تفاوت اصلاح ماده 15 را در سنا با تفاوت آنچه که قبلاً رأى داده شده و مجلس شوراى ملى تصویب کرده بود اینجا روشن کرده باشم به عرض آقایان رسانده باشم بنده طرفدار همان فکر اولیه هستم و از کمیسیون دادگسترى و بازرگانى هم همان‌طور گزارش داده شده که آقایان تصویب فرمودید و اصل بر این است که مال امانت مردم را وقتى خواستند بفروشند و اینجا هم نوشته شده که تا دو سال هم می‌توانند نگاهدارند اقلاً به صورت مزایده کتبى طبق یک تشریفاتى بفروشند نه این که به صورت مال ضبطى قاچاق یعنى هر طور دلشان می‌خواهد بفروشند این است که بنده معتقدم که اگر نمایندگان مجلس شوراى ملى نظر قبلى خودشان را تأیید کنند این بیشتر مطابق با اصل است.

نائب‌رئیس- دو اصلاح در این ماده 15 به عمل آمده یکى موضوعى است که مورد مخالفت آقاى عمیدى نورى واقع شده یکى هم اصلاح عبارتى است که در تبصره به عمل آمده به این دو قسمت تفکیکاً رأى می‌گیریم (عمیدى نورى- در آن مورد بنده عرضى ندارم) آقاى نخست‌وزیر فرمایشى دارید بفرمایید.

نخست‌وزیر- آقاى عمیدى نورى فقط یک طرفش را قضاوت فرمودند و بقیه را دقت نفرمودند عرض کنم سابقاً اساس بر این بوده که یک عده از اشخاصى که کالا وارد می‌کنند مى‌آمدند با اینکه می‌دانستند کالایى ممنوع است سفارش می‌دادند و آن جنس را مى‌آوردند به گمرک بعد متشبت می‌شدند تصویب‌نامه صادر می‌کردند می‌گفتند این ارز مردم مملکت است و اینها رفته‌اند کماندش را داده‌اند و سفارشش را داده‌اند و آمده است رسیده به دروازه شهر ورود این را اجازه بفرمایید و روى این موضوع فعل و انفعالات زیادى شده که الحمد‌الله در این دولت نیست خیلى خیلى عملیات روى این قسمت زیاد شده است و اشخاص زیادى از این منبع عایدات خیلى سرشار برده‌اند آن آقایى که سفارش می‌دهد چرا دقت نمی‌کند که این جنس ممنوع است یا مجاز یقیناً نظر خاصى دارد که بر خلاف اصول برمی‌دارد کالایى را که ممنوع است وارد می‌کند بنده وقتى سفارش‌دهنده و تاجر هستم و می‌روم آنجا می‌دانم که چه اجناسى را با چه مشخصاتى بردارم بیاورم که اینجا به عنوان متروکه اطلاق نشود و مطابق جنس قاچاق با آن رفتار نکنند و باز موضوع تصویب‌نامه در میان نیاید چرا اشتباه می‌کنم یک تاجرى که سفارش می‌دهد چرا اشتباه می‌کند؟ براى این است آن جنس ممنوعه را وارد کند وقتى هم که مزایده می‌گذارند خودش در مزایده شرکت نکند و آن کالا را می‌آورند در خارج به ده برابر قیمت بفروشند و مخصوصاً گمرک این کار را

+++

 کرده و در اینجا نوشته است براى این که آن اشخاصى که این کار را نکرده مجدداً تکرار نکنند و اگر بخواهد سو استفاده بکند عیناً رفتار یک قاچاقچى را با او بکنند این است که من از آقایان استدعا مى‌کنم نظر سنا را تأیید بفرمایید.

نائب ‌رئیس- به قسمت اول قبل از تبصره با اصلاحى که در مجلس سنا به عمل آمده رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به اصلاح عبارتى که در تبصره شده رأى مى‌گیریم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 17 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در سطر سوم ماده 17 جمله (حقوق و عوارض متعلقه در آئین‌نامه گمرکى) به (حقوق و عوارض گمرکى در آئین‌نامه) تغییر نموده است.

در سطر اول بند 1 تبصره ماده 17 کلمه (کالا) به جمله (کالاى تجارتى) تغییر نموده است و همچنین بعد از پرداخت حقوق و عوارض کلمه (مقرره) به (گمرکى) تغییر نموده و در سطر آخر (عوارض) به جاى کلمه (هزینه‌هاى) آمده است.

در سطر دوم بند 2 تبصره ماده 17 جمله (در اظهارنامه) حذف گردیده است‏.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با اصلاحات ماده 17 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 18 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در سطر چهارم ماده 18 بعد از کلمه (شکایت) جمله (کند مدت شکایت) حذف گردیده است.

در سطر آخر تبصره 2 ماده 18 (حقوق و عوارض) به (حقوق و هزینه‌هاى) تغییر نموده

نائب‌رئیس- آقایانى که با اصلاحات ماده 18 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 20 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در سطر چهارم ماده 20 کلمه (عوارض) به (هزینه‌هاى) تبدیل گردیده

در سطر چهارم بند 5 ماده 20 بعد از گارد گمرک جمله (و سازمان اطلاعات و امنیت کشور) اضافه شده و هم در سطر آخر بعد از (اداره کل گمرک) جمله (ویا سازمان مذکور) اضافه گردیده است.

در سطر سوم قسمت 6 ماده 20 کلمه (تجارى) به (تجارتى) تغییر پیدا نموده است.

در سطر 5 قسمت 9 ماده 20 کلمه (عوارض) به (هزینه‌هاى) تغییر نموده.

در سطر دوم تبصره 1 ماده 20 کلمه (و عوارض) بعد از کلمه (حقوق) حذف گردیده است.

در سطر پنجم تبصره 4 ماده 20 کلمه (مقرره) به‏ (مقرر) تبدیل پیدا نموده.

در قسمت 18 ماده 20 در سطر پنجم کلمه (و ساخته) بعد از کلمه (تولید) حذف گردیده.

در قسمت 18 ماده 20 در سطر ششم کلمه (دانشکده) به (مدارس عالى) تبدیل شده.

در قسمت 21 ماده 20 در سطر سوم جمله (جمعیت خیریه ثریا پهلوى بلاعوض اهدا شود) به جمله (جمعیت خیریه ثریا یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان بلاعوض اهدا شود) تغییر نموده.

در سطر آخر همان قسمت جمله (جمعیت خیریه ثریا پهلوى به منظور) به جمله (جمعیت خیریه ثریا و بنگاه حمایت مادران و نوزادان به منظور) تغییر پیدا نموده.

در تبصره بند 24 ماده 20 کلمه (عوارض) به (هزینه‌هاى) تغییر نموده.

در سطر دوم قسمت 28 ماده 20 بعد از (غیرگمرکى) کلمه (که) حذف شده.

قسمت 34 به ماده 20 به این شرح اضافه شده

(34- به منظور این که مصنوعات داخلى بتواند با کالاى مشابهى که از خارج وارد مى‌شود رقابت کند دولت مجاز است پیشنهاد وزارت صنایع و معادن حقوق گمرکى مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات صنعتى و کشاورزى و دستگاه‌هاى الکتریکى و وسایل حمل و نقل که کارخانه‌جات مزبور به کشور وارد و در آن کارخانه تکمیل و یا سوار مى‌شود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلى معاف نماید).

تبصره بند 33 ماده 20 به تبصره 1 بند 34 تبدیل و بعد از شماره 31 شماره (34) اضافه شده و در سطر ششم کلمه (او را) به (آن شخصى را) تغییر نموده در تبصره 20 همان ماده شماره‌هاى 18- 19- 20 از تبصره حذف و به جاى آن شماره (21) گذارده شده است‏.

نائب‌ رئیس- آقاى علامه وحیدى‏.

علامه وحیدى- مجلس سنا و مجلس شوراى ملى فرهنگستان نیست که بخواهند الفاظ را وضع کنند که داراى معانى خاصه باشد در قانون الفاضى را قانون‌گذار براى این که حکایت به معنى خاصى نماید و از نظر عرف عام داراى یک مفاهیمى باشد این را جمله‌بندى مى‌کنند و فرازبندى مى‌کنند و بیان مى‌کنند در اینجا کلمه عوارض در حقیقت عوایدى است که به گمرک داده مى‌شود و هزینه‌ها یعنى مصارف و عوارض و هزینه دو کلمه متفاوت است به چه دلیل مجلس شیوخ که در حقیقت باید کاملاً توجه بیشترى به الفاظ داشته باشد کلمه عوارض را تبدیل به هزینه کرده و این کاملاً نقض غرض است و بنده دیگر عرضى ندارم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى ارباب‏.

مهدى ارباب- در قسمت 21 ماده 20 در سطر سوم جمله جمعیت خیریه ثریا پهلوى بلاعوض اهدا شود به جمله جمعیت خیریه ثریا یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان بلاعوض اهدا شود تغییر یافته این کلمه (یا) ایجاد محظور مى‌کند براى پرداخت‌کننده استدعا مى‌کنم که معلوم بفرمایید که منجزاً و قطعاً یکى از بنگاه‌هاى خیریه بگیرند که ایجاد محظور در موقع پرداخت نکند.

صفارى- اشکالى ندارد براى هر دو معین کرده‌اند.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- بنده عرضى ندارم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى دکتر مشیرفاطمى‏.

دکتر مشیرفاطمى- بنده خواستم یک توضیح مختصرى بدهم راجع به این قسمت 34 که به ماده اضافه کرده‌اند که بسیار مفید بوده است راجع به معافیت مصنوعات (صحیح است).

دکتر بینا- بنده هم همین را مى‌خواستم بگویم‏.

نائب‌ رئیس- آقاى معاون وزارت گمرکات‏.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات- اصلاحى که در مجلس سنا شده و کلمه عوارض به هزینه‌ها تبدیل یافت انصافاً مطابق نظریه اکثریت آقایان نمایندگان محترم بوده چون در کمیسیون‌هاى دادگسترى و بازرگانى و همین طور کمیسیون انحصارات تذکرات عدیده‌اى راجع به این مطلب داده شد و آقایان محترم عقیده داشتند که کلمه عوارض را نمى‌توانیم اینجا بگذاریم براى این که در تغییر و تبدیل است در صورتى که هزینه‌ها چیزهایى است که در ماده 7 این قانون پیش‌بینى شده است این بود که کلمه عوارض را به هزینه‌ها تبدیل کرده‌اند این نظر خود آقایان نمایندگان بود و آن مطلبى که جناب آقاى ارباب فرمودند چون ماده 20 مربوط به معافیت‌هاى گمرکى است علاوه بر جهت خیریه ثریا پهلوى آن چیزهایى که به جمعیت حمایت مادران و نوزادان اهدا مى‌شود مشمول این معافیت خواهد بود.

ارباب- بنده به این نکته توجه نداشتم معذرت مى‌خواهم‏.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با اصلاحات ماده 20 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 21 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در قسمت 5 تبصره ماده 21 در سطر آخر کلمه (تبلیغات) به جمله‏ (انتشارات و رادیو) تغییر نموده‏.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 22 قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

در آخر ماده 22 کلمه (به شرایطى) به کلمه (به شرایط) تبدیل شده است.

نائب‌رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 23 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

(ماده 23 به شرح زیر تغییر یافته است)

ماده 23- دربار شاهنشاهى مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت‌هاى ورود گمرکى نمى‌باشد.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 24 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت مى‌شود)

ماده 24 به شرح زیر تغییر نموده است.

ماده 24- رؤساى مأمورین سیاسى نیز به شرط معامله متقابله حق دارند اشیا ممنوعه مصرف خود یا اعضاى سیاسى خود با تشخیص و گواهى وزارت امور خارجه مستقیماً به نام خود وارد کنند ولى واگذارى این قبیل اشیا به دیگران به هر عنوان مطلقاً ممنوع است در صورت انتقال طبق تبصره 1 ذیل ماده رفتار خواهد شد.

نائب‌ رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 26 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در تبصره ماده 26 در سطر چهارم کلمه (مفقوده) به (مفقود) تبدیل یافته‏.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 27 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در سطر آخر ماده 27 کلمه (گمرک) به (گمرکى) تغییر یافته‏.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 29 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در سطر دهم ماده 29 جمله (نماینده اتاق بازرگانى تهران) به جمله (رئیس اتاق بازرگانى تهران یا نماینده او) تغییر نموده‏.

نائب ‌رئیس- آقاى دکتر مشیرفاطمى‏

دکتر مشیرفاطمى- بنده خیال مى‌کنم که این عبارت درست نباشد چون متأسفانه در چندى قبل همین موضوع پیش

+++

 آمد رئیس اتاق بازرگانى مرحوم صادقى فوت شد حالا اگر خداى نکرده رئیس اتاق بازرگانى فوت شود نماینده‌اى ندارد بنده نظرم این است که رئیس اتاق باشد، بهتر است نماینده رییس اطاق بازرگانى نمى‌شود.

نائب‌ رئیس- آقاى فضایلى‏

فضایلى- بنده هم با نظر آقاى دکتر مشیرفاطمى موافقم‏.

نائب‌ رئیس- رأى مى‌گیریم به این اصلاح آقایانى که با این اصلاحى که از طرف مجلس سنا به عمل آمده است موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد اصلاحات ماده 31 قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

از ماده 31 به بعد تغییرات زیر در لایحه داده شده است.

ماده 35 مجلس سنا به جاى ماده 31 مجلس شوراى ملى

ماده 31 مجلس سنا به جاى ماده 32 مجلس شوراى ملى

ماده 32 مجلس سنا به جاى ماده 33 مجلس شوراى ملى

ماده 33 مجلس سنا به جاى ماده 34 مجلس شوراى ملى

ماده 34 مجلس سنابه جاى ماده 35 مجلس شوراى ملى

و ماده 31 به شرح زیر تغییر نموده.

ماده 35- مقررات اجرایى این قانون به موجب آئین‌نامه‌اى که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تهیه و به تصویب کمیسیون‌هاى گمرکات و انحصارات و بازرگانى و دادگسترى مجلسین خواهد رسید تعیین مى‌گردد ودر تبصره همین ماده در آخر سطر جمله (پس از یک ماه از تاریخ تقدیم به کمیسیون در صورت عدم تصویب) به کلمه (موقتاً) تبدیل یافته‏.

نائب‌رئیس- آقاى دکتر مشیرفاطمى- مخالفید بفرمایید.

دکتر مشیرفاطمى- بنده فقط می‌خواهم از عرض یک تذکرى از حضور جناب آقاى نخست‌وزیر استفاده کنم و به عرض برسانم که وزارت گمرکات دعاوى زیادى دارد مثل وزارت دارایى روزبه‌روز هم بیشتر مى‌شود بنده فکر مى کنم بهتر است لااقل یک توجهى بشود که براى آنچه که گذشته است یک محکمه خاص تشکیل بدهند و بنده این را در کمیسیونى که پیشنهاد کردم جناب آقاى خطاطان تشریف داشتند پیشنهاد کردم یک محکمه خاصى تشکیل شود و این دعاوى گذشته راتمام کنند 4 یا 5 یا 10 سال دعاوى مانده است براى وزارت دارایى آمدید کمیسیون توافق درست کردید اینجا چون جنبه‌هاى جزایى هم دارد نمى‌شود کمیسیون توافق به آن صورت باشد باید محکمه سه چهار نفرى از مستشاران تمیز با اشخاص دیگرى تعیین کنید که به این کارها رسیدگى کنند و مردم را راحت کنند ولى مطلب دیگرى که باید عرض کنم این است که ما وکیل مردمیم و ناچاریم مطالبى که به ما مى‌گویند به عرض دولت و به استحضار مجلس برسانیم در قانون سابق گمرکى که تصویب شده بود قید شده بود که در ظرف 15 روز باید دولت آئین‌نامه را به مجلس بیاورد و به کمیسیون مربوطه تقدیم کند (توجه بفرمایید آقاى خطاطان) ولى دولت نیاورد در ظرف 15 روز این دولت خیر دولت‌هاى قبلى ولى به استناد همان آئین‌نامه‌اى که در موعد مقرر نیاوردند یک عده‌اى را تحت تعقیب قرار دادند بنده مى‌خواستم جناب آقاى خطاطان تشریف بیاورند اینجا و تأیید بفرمایند که اولاً در موقعى که آئین‌نامه را نیاورده‌اید اشخاصى را هم که به موجب آئین‌نامه‌اى که نیاورده‌اند تعقیب کردن عیبى ندارد و این مربوط به این دولت نیست مال گذشته است و هر کارى که دل‌شان خواسته کرده‌اند و البته بنده در دولت جنابعالى اطمینان دارم که این طور عمل نمى‌شود ولى براى مزید اطمینان خاطر مردم این توضیح را عرض کردم‏.

نائب‌رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى- عرض کنم این مطلبى که جناب آقاى مشیرفاطمى تذکر دادند کاملاً به جا بود و بنده را به خاطر آورد که از حضور جناب آقاى نخست‌وزیر استفاده کنم و یک مطلبى را عرض کنم، عرض کنم جاده‌ای است بین سیرجان و بافت که بنده به دفعات نسبت به این موضوع صحبت کردم حتى در دفعه قبل هم از جناب آقاى ذوالفقارى خواستم که این جاده که چندین میلیون هم خرجش شده است بهتر است که دستور بدهید به وزارت راه که بقیه هزینه این را هر چه مى‌شود زودتر بفرستند که این راه تمام شود اخیراً بنده شنیدم که اصلاً جاده را تعطیل کرده‌اند خواستم استدعا کنم از جناب آقاى نخست‌وزیر جاده که هزینه هنگفتى براى آن تا به حال مصرف شده است اگر تا آخر امسال تکمیل شود آنچه هم که خرج شده از بین مى‌رود.

نائب‌رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب- بنده از حضور جناب آقاى نخست‌وزیر و معاون محترم وزارت گمرکات استفاده مى‌کنم، عرض کنم که اخیراً بدون سابقه مقرر شده واردکنندگان چاى به میزان صدى 25 یا صدى 20 چاى وارده چاى داخلى بخرند و در گمرکات با چاى وارده خارجى مخلوط بکنند و داخل مملکت بشود. چای‌هایى که وارد گمرکات بندرعباس شده اینها تمام بسته‌بندی‌هاى خارجى است با قوطی‌هاى حلبى و لفافه‌هاى خیلى زیبا وارد مملکت مى‌شود و نمونه‌هاى آن را در وزارت گمرکات جناب آقاى معاون ملاحظه فرموده‌اند و تصدیق کرده‌اند که مخلوط کردن چاى داخلى با این چایی‌ها کار مشکلى است منتهى رفته‌اند چای‌هاى داخله را خریده‌اند و به تناسب آنچه وارد کرده‌اند براى اولین مرتبه که نمى‌دانسته‌اند چاى داخله را برده‌اند در بازار آزاد بفروشند و مقرر شد که این بسته‌بندی‌ها را به هم بزنند یعنى قادر نیستند و الان هم مانع خروج چاى آنها شده‌اند و در گمرک بندرعباس است و یک تلگرافى رسیده که بنده تقدیم مى‌کنم و از معاون محترم وزارت گمرکات تمنى مى‌کنم دستور بفرمایند اشکال براى مردم فراهم نکنند و چایى که در قوطى و قبلاً وارد شده بتوانند وارد کنند بعداً براى اجراى مقرراتى که وضع مى‌شود تشکیلاتى براى مخلوط کردن چاى بدهند و بعد مردم را مقید کنند هر چه که مربوط به گذشته است مزاحم‌شان نشوند.

نائب‌رئیس- آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر- هر وقت مى‌خواهند یک کارى در این مملکت بکنند یک عده‌اى مى‌گویند بکنید، یک عده‌اى مى‌گویند نکنید آن عده که به منافع‌شان ضرر مى‌رسد مى گویند نکنید و آن عده‌اى که مى‌گویند بکنید خوب نفع‌شان در این است (ارباب- بنده یک مثقال چاى ندارم) منظورم جنابعالى نیستید جنابعالى یک تلگرافى داشتید از طرف اهالى و وظیفه داشتید در اینجا بفرمایید و وظیفه نمایندگى خودتان را الحمدالله کاملاً انجام داده‌اید عرض کنم که دولت برایش نه این دسته فرق مى‌کند نه آن دسته فرق مى‌کند وظیفه دولت این است که سعى کند تأمین رفاه و آسایش تمام طبقات افراد مملکت را بکند و برایش فرق نمى‌کند که این طرف کیست یا آن طرف کیست مدت‌ها است در این مملکت وضعیت چاى چه از نقطه نظر چاى وارده و چه از نقطه نظر چاى که در مملکت تولید مى‌شود یک اصولى نداشته است. اشخاصى هستند در این مملکت که اگر یک روزى هم لازم شد اسامی‌شان را عرض مى‌کنم که زارعین چاى بی‌خود و بى‌جهت میلیاردر شده‌اند و به عنوان این که مى‌خواهیم از چاى داخلى پشتیبانى کنیم و حمایت کنیم یک جوازهایى گرفته‌اند و آن جوازها را برده‌اند در بازار فروخته‌اند (صحیح است) و میلیاردر شده‌اند البته این دولت اجازه این طور کارها را نمى‌دهد و روى همین اصل است هم وظیفه ما این است که از چاى داخله مملکت حمایت کنیم انشاءالله یک روزى بیاید که به چاى خارجى احتیاجى نداشته باشیم این جزو برنامه این دولت است و براى این که این کار بشود البته چاى ما به اندازه کافى در کشور تولید نمى‌شود و چاى محصول داخلى که در بعضی از نقاط به علت اشکالات فنی شاید به خوبى چاى خارج نباشد ولى این چند سال اخیر یک اصولى را از نقطه نظر فنى براى چاى قائل شده‌اند و وضعیت چاى داخلى ما خیلى خیلى بهتر از سابق شده است (صحیح است) و این رویه به عقیده دولت فعلى بایستى ادامه داده شود و ما چاى داخلى را تشویق مى‌کنیم تا این که انشاءالله از چاى خارجى بى‌نیاز بشویم روى این اصل مطالعاتى شد و به شهادت تمام اهالى گیلان و مازندران براى اولین مرتبه از عملى که شده است هیچ کس شکایت ندارد (صحیح است) پول‌شان را نقد بهشان داده‌اند و حتى تیمسار سرتیپ صفارى خودشان امروز حکایتى نقل مى‌کردند و یک عده‌اى مى‌خواسته‌اند ببینند که این اشخاصى که سر کار هستند آیا مقصودى دارند مخصوصاً چاى مخلوط کرده و برده‌اند ولى از آنها قبول نکرده‌اند اصرار کرده‌اند و حتى در گوشى چیزى گفته‌اند و دیده‌اند خیر نظرى ندارند همه اظهار رضایت کرده‌اند براى این که این کار انجام بشود و کارى بکنیم چاى داخله به فروش برود جواز هم نمى‌دهیم و اهل این کار نیستیم از این جهت تصمیم گرفتیم که کسانى که چاى خارجى وارد مى‌کنند مجبور باشند 25 درصد چاى داخله بخرند و براى این که چاى داخلى را جمع نکنند و بعد بیاورند در ایران بفروشند گفتیم بایستى با چاى وارده مخلوط کنند البته شکایت‌های خیلى زیادى شده است از کرمان از آقاى هراتى در اهواز از بندرعباس شده همه اینها را بنده از اول تا آخر دقیقاً مى‌خوانم هم تلگرافات وارده را بنده مى‌خوانم براى این که اطلاعات کافى داشته باشم روى این موضوع یک قسمت را حق دارند که عطف به ماسبق نشود و مردم هم مى‌گویند ما وسایل نداریم که مخلوط بکنیم در گمرک هم وسایل نیست گفتیم چه کار کنیم دیدیم یک قسمتش را حق دارند یعنى چاى را که الان مى‌خواهند وارد کنند شاید نتوانند قاطى و مخلوط بکنند از این جهت بهشان گفتیم که 75 درصد از چاى که وارد کرده‌اید آزاد است که ببرید ولى 25 درصدش بایستى در گمرک بماند و با چاى داخلى مخلوط بشود این تصمیمى است که دولت گرفته است و اجرا مى‌شود و تغییر هم نخواهد داد.

نائب‌رئیس- اصلاحاتى که در این مواد شده است دو قسمت است یکى این که از ماده 31 تا 35 شماره مواد تغییر کرده یعنى جابجا شده است به تناسب مطلب شماره‌ها پس و پیش شده است اول نسبت به همین مطلب رأى مى‌گیریم یک اصلاحاتى هم در ماده 31 شده است که بعداً مى‌گیریم حالا آقایانى که موافقند با این تغییر شماره ها و پس و پیش شدن مواد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مطلب دیگرى که قابل توضیح است این است ماده 31 مصوب مجلس شوراى ملى که در مجلس سنا به ماده 35 تغییر یافته است در اینجا دو اصلاح شده است یکى این که مجلس شوراى گفته است که به تصویب کمیسیون‌هاى انحصارات و گمرکات و بازرگانى مجلس شوراى ملى برسد در مجلس سنا کمیسیون دادگسترى را اضافه کرده‌اند و به علاوه مجلس را هم تبدیل به مجلسین کرده‌اند حالا این دو اصلاح مورد نظر است که آیا دادگسترى هم لازم است که باشد یا نه آیا آئین‌نامه ها باید منحصراً به تصویب کمیسیون‌هاى مجلس شوراى ملى برسد یا مجلس سنا هم حق دخالت خواهد داشت (دکتر مشیرفاطمى- جواب بنده را هم جناب آقاى وزارتخانه ندادند) حالا به این اصلاحى که در مجلس سنا شده است و کمیسیون دادگسترى اضافه شده است و مجلس هم تبدیل به مجلسین شده است رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح دیگرى شده است در تبصره همین ماده عبارت به موقع اجرا گذاشته می‌شود تبدیل شده است به موقت به موقع اجرا گذاشته می‌شود (چند نفر- یعنى چه؟) اصلاح دیگرى شده است درتبصره همین ماده و کلمه موقت اضافه شده است یعنى آئین‌نامه‌هایى که وضع می‌کنند بایستى تا یک ماه به موقع اجرا بگذارد تا وقتى به تصویب مجلس برسد براى این یک ماه موقت را هم اضافه کرده‌اند به هر صورت اصلاحى شده است و باید رأى گرفته شود آقایانى که با اضافه کردن کلمه موقت موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 32 به شرح زیر اصلاح شده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 32 به شرح زیر تغییر نموده:

ماده 31- حق انحصار داخلى قند و شکر و مواد قنددار وارده به کشور و همچنین عوارض بندرى و بهدارى کماکان به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1- حق انحصار قند و شکر یک کیلو 25/1 ریال‏.

2- حق انحصار مواد قنددار داراى بیش از 40 درصد یک کیلو 2 ریال‏.

3- عوارض بهدارى بندر یک تن 5 ریال.

4- عوارض بندرى در شمال یک تن 24 ریال‏.

5- عوارض بندرى در جنوب یک تن 15 ریال

و حرف (1) از تبصره 1 ماده 32 حذف و در سطر دوم کلمه (کماکان) هم حذف گردیده است. تبصره 2 ماده 32 حذف شده.

دکتر بینا- ماده 32 مجلس شورای ملی  را قرائت بفرمایید.

نائب‌ رئیس- ماده 32 به شرحى که مجلس شوراى ملى تصویب کرده بود قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 32- حق انحصار قند و شکر و مواد قنددار و چاى وارده به کشور و همچنین عوارض بندرى و بهدارى کماکان به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1- حق انحصارى قند و شکر یک کیلو 25/1 ریال‏.

2- حق انحصار مواد قنددار داراى بیش از 40 درصد یک کیلو 2 ریال‏.

3- حق انحصارى چاى یک کیلو 70/5 ریال‏.

4- عوارض بهدارى بندر یک تن 5 ریال‏.

5- عوارض بندرى درشمال یک تن 24 ریال‏.

6- عوارض بندرى در جنوب یک تن 15 ریال‏.

تبصره 1- سایر حقوق انحصارى که از طرف گمرک وصول می‌شده تا زمانی که مجوز دریافت حقوق مزبور به قوت خود باقى هست کماکان دریافت خواهد شد.

تبصره 2- دولت می‌تواند نرخ عوارض بندرى و بهدارى را اعم از این که توسط گمرک یا بنگاه کل بنادر و کشتیرانى وصول شود یا صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران تغییر دهد.

نائب‌ رئیس- نامه ارسالى مجلس سنا قرائت می‌شود که موضوع تغییر عوارض چاى روشن‌تر شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیرو نامه شماره 49- 21/3/1337 موضوع ارسال لایحه اصلاح قانون تعرفه گمرکى لزوماً به استحضار می‌رساند که تغییرات مشروحه زیر ضمن اصلاحات معلومه از طرف کمیسیون در لایحه ارسالى از مجلس شوراى ملى و تعرفه مربوط به آن بوده و در اوراق ارسالى مجلس سنا نیز رعایت شده است.

1- بند 3 ماده 32 موضوع 7/5 ریال حق انحصارى هر کیلو چاى حذف شد.

2- در صفحه 24 تعرفه مبلغ شش ریال به نرخ تعرفه گمرکى هر کیلو چاى (در شماره 64) اضافه شد.

نائب‌ رئیس- به طورى که توضیح داده شده عوارض چاى را از اینجا برداشته‌اند و به قسمت 64 تعرفه اضافه کرده‌اند آقایانى که با اصلاحاتى که در ماده 31 شده است موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحاتى که در ماده 34 شده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

در ماده 34 مجلس سنا جمله (بلااثر می‌گردد) به (و همچنین) تغییر یافته و کلمه (نیز) بعد از جمله (مشروحه ذیل) افتاده است.

نائب ‌رئیس- آقایانى که با اصلاحاتى که در ماده 34 شده است موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا ماده 36 که به کلى حذف شده است قرائت می‌شود این همان ماده‌اى است که اینجا از طرف آقاى مشیرفاطمى و عده‌اى از آقایان نمایندگان پیشنهاد شد و تصویب شد و در مجلس سنا حذف شده است عین ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 36- دولت مکلف است به محض تصویب این قانون و در سال‌هاى آتیه اول دی ماه هر سال کمیسیونى مرکب از رئیس بازرسى نخست‌وزیرى و نمایندگان وزارت بازرگانى و اداره کل گمرک و وزارت کشاورزى و اتاق بازرگانى تهران تشکیل داده و با کسب اطلاعات دقیق از مجارى رسمى و کمپانى‌هاى سازنده اتومبیل و با در نظر گرفتن تخفیفاتى که براى نمایندگى در نظر می‌گیرند و همچنین مخارج و سود و غیره نرخ عادله هر دستگاه اتومبیل اعم از سوارى و بارى و انواع دیگر و ماشین‌هاى کشاورزى را که به کشور وارد می‌شود تعیین و براى اطلاع عموم آگهى نماید و هر نماینده یا فروشنده رسمى که ازقبول نرخ اعلان شده سرپیچى نماید در آتیه از حق ورود و معامله اتومبیل محروم شود.

نائب‌رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- بنده با حذف این ماده مخالفم مجلس شوراى ملى با در نظر گرفتن کلیه جهات به این پیشنهادى که در مجلس شده بود رأى داد و نظر مجلس شوراى ملى براى جلوگیرى از اجحاف نمایندگان به خصوص براى تراکتور و وسایل ماشین زراعتى این قانون را گذراند که براى کشاورزان مملکت یک خدمتى بشود و آنها بتوانند این ماشین‌آلات را به قیمت عادله‌اى خریدارى کنند نمی‌دانم مجلس سنا روى چه اصلى حذف کرده است و بنده با ابقا این ماده موافقم و تقاضا می‌کنم این ماده همان‌طورى که مجلس شوراى ملى رأى داده است تصویب بشود.

نائب‌رئیس- آقاى بزرگ‌ابراهیمى‏.

بزرگ‌ابراهیمى- البته ما براى آقایان سناتورها که به جاى پدر ما هستند خیلى احترام قائل هستیم همه آنها پدر ما هستند به همه ما نسبت پدرى دارند از حیث مقام پدر ما هستند اما انصافاً ببینیم کمک کردن به یک عده ماشین‌فروش و اتومبیل‌فروش که این قدر استفاده می‌کنند براى چیست؟ این آقایان یک 25 درصد از کمپانی‌هاى اصلى خودشان تخفیف می‌گیرند و این منفعت‌شان حداقل این است که قیمت را مطابق نرخ اصلى فاکتور می‌کنند و دلارهاى تخفیف را در آنجا بلوکه می‌کنند هر روز هم که دلار گران شد می‌آیند به قیمت جان امثال بنده که ناخوشم می‌فروشند (دکتر بینا- پس مخالف هستید) بنده می‌خواستم توضیح عرض کرده باشم تراکتور که یک موضوع حیاتى ما است دست یک عده‌اى است که فقط می‌خواهند منافع خودشان را به ما تحمیل کنند آن وقت آقایان سناتورها که بنده خیلى بهشان تعظیم می‌کنم و خیلى بهشان ارادت دارم نمى‌دانم این را به چه منظورى حذف کرده‌اند بنده نمی‌دانم چرا؟ (یکى ازنمایندگان- سوءتفاهم شده است) امیدوارم که این سوءتفاهم رفع بشود و استدعا می‌کنم از آقایان همکاران محترم که به حذف این ماده رأى ندهند.

نائب ‌رئیس- اول ما رأى می‌گیریم به اصلاح مجلس سنا که آیا حذف بشود یا نه (چند نفر- به کدام یک رأى می‌گیرید؟) طریق رأى را عرض می‌کنم ما رأى می‌گیریم به حذف ماده اگر آقایان رأى دادند به حذف ماده ماده طبق نظر مجلس سنا حذف می‌شود اگر رأى ندادند این ماده باقى می‌ماند ولى در اینجا بنده یک نکته دیگرى را خواستم عرض کنم که چون این ماده مربوط به کنترل و نظارت بر فروش است و مستقیماً مربوط به مالیات و عوارض نیست مجلس سنا در آن حق اظهار نظر دارد بنابراین نسبت به این ماده اگر نظر مخالفى با مجلس سنا پیش آمد تفکیک خواهیم کرد و جزء موارد اختلاف خودمان با آنها باقى نگاه خواهیم داشت تا بعد تصمیم قطعى گرفته شود البته ما رأى به مجموع مواد منهاى این ماده خواهیم گرفت که لایحه دولت معطل نماند و امور مالى که از وظایف مجلس سنا نیست به واسطه این ماده معوق نماند حالا به هر حال ما رأى می‌گیریم به حذف ماده 36 همان‌طور که مجلس سنا رأى داده است آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (هیچ کس برنخاست) تصویب نشد پس مجلس شوراى ملى به نظر خودش باقى است اصلاح دیگرى شده است در ماده 36 که درواقع ماده 37 است و آن عبارت از این است که ماده در مجلس شوراى ملى این طور بوده است که وزارت گمرکات و انحصارات مأمور اجراى این قانون هستند در مجلس سنا وزارت دادگسترى را هم اضافه کرده‌اند (گفته شد- اشکالى ندارد) آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجموع مواد با ورقه رأى می‌گیریم به استثناى ماده 36 که مربوط به امور مالى و عوارض نیست و باقى خواهد بود و مجدداً ارجاع مى

+++

‌کنیم به مجلس سنا حالا رأى با ورقه می‌گیریم آقایان موافقین ورقه سفید با اسم می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى جلیل‌وند (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

اقایان: پروفسور اعلم. ساگینیان. قوام. مهندس بهبودى. یارافشار. دکتر عدل. دکتر بینا. دکتر دیبا. صفارى. مهندس سلطانى. دکتر مشیرفاطمى. ابتهاج. باقر بوشهرى. مشار. مجید ابراهیمى. دکتر امیر حکمت. مهندس فروغى. مهندس هدایت. رستم امیربختیار. بهادرى. شادلو. عباسى. طباطبایى قمى. بزرگ ابراهیمى. ذوالفقارى. دولتشاهى. دکتر وکیل. پردلى. دکتر جهانشاهى. حمید بختیار. دکتر سعید حکمت. مهندس اردبیلى. حشمتى. دکتر رضایى. فخر طباطبایى. هدى. مهندس شیبانى. دکتر شفیع امین. دکتر فریدون افشار. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات‌ماکو. دادگر دکتر ضیایى. مهندس جفرودى. سراج حجازى. مهندس فروهر. دولت‌آبادى. دکتر شاهکار. استخر. کیکاوسى. ارباب. توماج. برومند. دکتر امیر نیرومند. فضایلى. سلطان‌مراد بختیار. دکتر نفیسى. دکتر سیدامامى. فولادوند. خسرو قبادیان. مهندس ظفر. رامبد. بهبهانى. خلعت‌برى. عمیدى نورى. حکیمى. نصیرى. اکبر. محمودى. مرتضى حکمت. سالار‌بهزادى. دهقان. مرآت‌اسفندیارى. دشتى. گیو. مهندس دهستانى. جلیلوند. خرازى. سعیدى. خزیمه‌علم. افخمى.

نائب ‌رئیس- لایحه دولت راجع به اصلاح تعرفه گمرکى به تصویب رسید براى اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامى موافقین: آقایان: فولادوند. قبادیان. دکتر عدل. دکتر بینا. پروفسور اعلم. قوام. صفارى. استخر. افخمى. شادلو. بهادرى. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى. حمید بختیار. ابتهاج. مهندس فروغى. مهندس هدایت. ذوالفقارى. احمد طباطبایى. دکتر جهانشاهى. خزیمه‌علم. مجید ابراهیمى. باقر بوشهرى. دشتى. گیو. دکتر امیر حکمت. ارباب. خلعتبرى. دکتر مشیرفاطمى. مهندس سلطانى. عمیدى نورى. مهندس بهبودى. عباسى. دکتر امیر نیرومند. سلطان‌مراد بختیار. رامبد. دکتر شاهکار. دکتر فریدون افشار. فخر طباطبایى. هدى. دکتر رضایى. حشمتى. مهندس شیبانى. مهندس جفرودى. دکتر وکیل. دولتشاهى. تیمورتاش. دکتر سعید حکمت. سراج حجازى. مهندس فروهر. صدرزاده. دکتر ضیایی. دادگر. دکتر امین. بزرگ‌نیا. دولت‌آبادى. توماج. دکتر نفیسى. ساگینیان. یارافشار. برومند. نصیرى. فضایلى. دکتر سیدامامى. مهندس ظفر. خرازى. مرآت اسفندیارى. کیکاوسى. مهندس دهستانى. جلیل‌وند. مرتضى حکمت. دهقان. سالار بهزادى. محمودى. اکبر. حکیمى. دکتر دیبا.

ورقه موافق بدون اسم. 2 برگ‏

6- بیانات آقاى نخست‌وزیر دایر به جریان مسافرت هیئت دولت به کردستان‏

نائب‌رئیس- جناب آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر- بنده قبلاً می‌خواستم سپاسگزارى بکنم از توجهى که مجلس شوراى ملى نسبت به لایحه دولت فرمودند اقاى دکتر مشیرفاطمى اینجا راجع به آئین‌نامه تذکراتى فرمودند البته همان‌طور که در قانون پیش‌بینى شده آئین‌نامه مربوطه تهیه خواهد شد و تقدیم کمیسیون‌هاى مجلس خواهد شد بنده امروز خدمت آقایان نمایندگان رسیدم براى این که راجع به مسافرت اخیر دولت به کردستان جریان امر را به استحضارشان برسانم. در اجراى اوامر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه دولت در هفته گذشته چهارمین مسافرتش را به استان‌ها شروع کرد و دیروز برگشت بعضى‌ها در این اواخر یک جنبه خاصى به مسافرت اخیر دولت به کردستان داده بودند که به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه صحیح نیست (صحیح است) براى ما کردستان، خراسان، گیلان، مازندران، آذربایجان، فارس و سایر نقاط همه‌اش یکى است (صحیح است) همه‌اش خاک عزیر ایران است که در تحت توجهات خاص ملوکانه و تدابیر خردمندانه ایشان مثل یک واحدى در این منطقه از نظر جغرافیایى دور هم جمع شده‌اند و زندگانى می‌کنند به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه فرقى بین کرد خراسانى آذربایجانى شیرازى یزدى و کرمانى به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه نیست این را لازم می‌دانم که مکرر کنم که مسافرت هیئت دولت به کردستان جزء برنامه عادى ما بوده است و به‌هیچ‌وجه جنبه خاصى نداشته است (صحیح است) اگر آقایان در این مسافرت به بنده افتخار داده بودند و همراه بودند ملاحظظه مى‌فرمودند مردم کردستان همان احساسات وطن‌پرستانه‌اى را دارند که مردم آذربایجان و فارس و خراسان و سایر نقاط دارند و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه فرقى بین آن استان و سایر استان‌ها نیست در جلسه قبل تذکراتى بعضى از آقایان نمایندگان داده بودند و وزیر امور خارجه هم کاملاً موضوع را روشن کرده بودند ولى بنده اصولاً خودم به‌هیچ‌وجه لزومى نمى‌دیدم و لازم نمى‌دانستم که در این موقع یک صحبت‌هایى بشود که خیال بکنند یک موضوع‌هایى در آنجا هست که لازم است ما یا تکذیب بکنیم یا توضیح بیشترى بدهیم تذکراتى که آقاى وزیر امور خارجه دادند از نظر اول براى روشن کردن افکار مردمى که در این وطن ما زندگى نمى‌کنند و در خارج از سرحدات زندگى می‌کنند شاید لازم باشد ولى در داخل سرحدات ما به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه این مذاکرات به عقیده بنده نه موجب دارد و نه لازم است براى این که مردمان کردستان همان احساساتى را دارند که مردم سایر نقاط دارند کردستان یکى از ولایات چون تبدیل به استان شده یکى از استان‌هاى زرخیز مملکت ما است ودر آنجا مردمانى زندگى می‌کنند که از ایرانیان اصیل و نجیب و وطن‌پرست و شاه‌دوست هستند (صحیح است- صحیح است) همان‌طورند که سایر برادران ایرانى آنها هستند قبلاً لازم می‌دانم و در اینجا وظیفه خودم می‌دانم از مهمان‌نوازى و از پذیرایى‌هاى گرمى که اهالى محترم کردستان نسبت به هیئت دولت ابراز داشته‌اند صمیمانه سپاسگزارى بکنم و به عرض آقایان می‌رسانم که در آنجا مردمانى هستند شاه‌دوست و وطن‌پرست و بسیار بسیار متعصب و نسبت به ایرانى بودن‌شان بسیار متعصب (صحیح است) و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه این اراجیف و اخبار جعلى که در رادیوهاى خارجى و در بعضى از روزنامه‌هاى خارجى ما می‌بینیم به‌هیچ‌وجه در آنجا وجود ندارد و بنده این را به آقایان به نام رئیس دولت اطمینان کامل می‌دهم براى این که رفتم در محل و دیدم همان‌طور که الان وضعیت اصفهان هست همان‌طور هم وضعیت کردستان هست و آقایان مطمئن باشند که این اراجیف هیچ مورد و موضوع ندارد و به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه ما نباید نگران باشیم (چند نفر از نمایندگان- کسى نگران نبود). نباید اصلاً تفوهش را هم بکنیم در این مدت پنج روزى که ما در کردستان بودیم از قسمت‌هاى مختلفه آنجا بازدید به عمل آمد تمام عشایر آنجا تمام اهالى آنجا نسبت به شاهنشاه معظم ومحترم نهایت احترام عبودیت و فدویت را دارند و حاضر براى هر گونه فداکارى در اجراى منویات شاهانه بودند و مخصوصاً تقاضا می‌کردند که این احساسات و مراتب فدویت و عبودیت اینها را به پیشگاه همایونى برسانیم واین کار هم شد در کردستان چیزى که جالب توجه است و بایستى رسیدگى بشود اول موضوع راه‌ها است (عده‌اى از نمایندگان- همه جا) همه جا هست در همه جا یک کارهایى در ظرف این چند ساله شده ولى در کردستان نشده است و چون یک منطقه کوهستانى است هر نوع اصلاحى که ما در این منطقه می‌بایستى بکنیم در رأس آن‏ اصلاحات راه‌سازى است اگر راه نباشد هیچ کارى نمى‌شود کرد هر کارى که می‌خواهیم بکنیم چه از نقطه نظر ساختمانى و چه از نقطه نظر فرهنگى بایستى راه باشد البته هیئت دولت طیاره کافى در اختیارش نبود یک قسمت از مراحل را با اتوبوس رفتند وزیر راه و وزیر مشاور و سایر آقایان و یک عده هم با طیاره ولى همه‌مان به تمام نقاطى که لازم بود بالاجتماع رفتیم واز نزدیک به نیازمندی‌ها و تقاضاى اهالى آنجا رسیدگى کامل شد و یک برنامه جامعى براى کردستان تنظیم کرده‌ایم که آن برنامه حاضر شده است و به عرض پیشگاه شاهانه می‌رسانیم و پس از اینکه تصویب فرمودند فورى به موقع اجرا گذارده می‌شود البته این برنامه یک برنامه جامعى است که بایستى حتماً اجرا بشود در آن منطقه و محتاج به اعتبار هست و همان‌طورى که در یکى از جلسات به عرض آقایان رسانیدم این پذیره‌اى که ما چند روز قبل طبق قرارداد کمپانى پان‌آمریکن به حساب دولت در یکى از بانک‌ها گذاشته است با لایحه‌اى که تهیه خواهیم کرد و تقدیم می‌شود که به تصویب آقایان برسد و این اصلاحاتى که در نظر گرفته شده لازم هست در آنجا بکنیم انجام می‌شود و البته این فکر هم که از محل پذیره داده بشود از افکار بلند شاهانه ما هست که قبل از مسافرت امر فرمودند بعد از این که احتیاجات این قسمت مطالعه شد مخارج آن باید از محل پذیره تأمین شود و لایحه‌اش گردد و لایحه را تهیه خواهیم کرد و بعد از اینکه برنامه‌اش تهیه شد به عرض مجلس شوراى ملى خواهیم رسانید بنده بیش از این وقت آقایان را نمى‌گیرم و مصدع نمى‌شوم و بازهم تکرار می‌کنم که کردستان مثل آذربایجان و خراسان و فارس یکى از استان‌هاى ایران است و اهالى آنجا و تمام برادران ما و تمام نقاط یکى هستیم که در تحت توجهات خاص ملوکانه در اینجا زندگى می‌کنیم خوشبختانه وضعیت ما امروز آقایان ملاحظه می‌فرمایید که در نتیجه اراده و اوامرى که شاهنشاه صادر می‌فرمایند بنده امروز می‌توانم بگویم که در هیچ نقطه‌اى در دنیا امنیت و آسایش وجود ندارد مگر در ایران براى این که در هر یک از نقاط دنیا آقایان اخبار را می‌شنوند همیشه جنگ است یا زد و خورد یا یک اختلافات داخلى هست حتى در ممالک بزرگ که مردم را ناراحت کرده است ولى خوشبختانه در ظل توجهات شاهنشاه ما یک دوران راحتى را می‌گذرانیم که بایستى از آن با اعتماد و ایمان براى اعتلاى کشور و ترقى و رفاه و آسایش مملکت حداکثر استفاده را بکنیم (پروفسور اعلم- آنها را هم که اشاعه اکاذیب می‌کنند سخت تنبیه کنید).

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب‌رئیس- ختم جلسه را اعلام می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه 7 تیر ماه هفته دیگر است دستور لوایح جارى‏.

 (مجلس 25 دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نائب‌رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:295279!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)