کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 208 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 مهر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه براى مهر ماه 1322 از طرف کارپردازى مجلس به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

3- شور و تصویب گزارش کمیسیون‌هاى امور خارجه و بودجه راجع به استخدام هشت نفر آمریکایى براى ژاندارمرى

4- شور در لایحه الغا مقررات حکومت نظامى مربوط به انتخابات و استرداد لایحه فعلى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

5- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه مهر ماه از طرف آقاى وزیر دارایى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

6- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 208

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 28 مهر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه براى مهر ماه 1322 از طرف کارپردازى مجلس به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

3- شور و تصویب گزارش کمیسیون‌هاى امور خارجه و بودجه راجع به استخدام هشت نفر آمریکایى براى ژاندارمرى

4- شور در لایحه الغا مقررات حکومت نظامى مربوط به انتخابات و استرداد لایحه فعلى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

5- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه مهر ماه از طرف آقاى وزیر دارایى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

6- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 21 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، تولیت، منصف، نوبخت، مؤید ثابتی، فرخ، نواب یزدی،‌ اورنگ، دکتر تاج‌بخش، مشار، مکرم افشار، لیقوانی، ناصری، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، عطاء‌الله پالیزی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، نراقی، اصفهانی، نمازی، ثقة‌الاسلامی،‌ امیر تیمور، سلطانی، صادق وزیری، ‌افشار، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، فرمانفرماییان

غایب با اجازه- آقایان: نبیل سمیعی، طالش‌خان، شاهرودی، فاطمی، معینی، گرگانی، دکتر لقمان، کازرونیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى بهبهانى

بهبهانى- بنده تصور می‌کنم که چون امروز کارهاى مجلس زیاد است همین قدر عرض نمی‌کنم و اجازه خودم را محفوظ می‌گذارم براى جلسه دیگر. (صحیح است)

2- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه براى مهر ماه 1322 از طرف کارپردازى مجلس به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

رئیس- آقاى فریدونى

فریدونى- عرض کنم بودجه مجلس شوراى ملى به واسطه این که بودجه کشور نگذشته است آن هم هنوز تصویب نشده کمیسیون بودجه کار خودش را تمام کرده و خبرش را هم مخبر کمیسیون تهیه کرده است و داده است ولى چون در آخر هر ماه باید تکلیف بودجه معلوم شود و اول هر ماه حقوق و سایر قسمت‌ها و مزد کارگران باید پرداخته شود و تا به حال هم همین طور معلوم بوده است دیروز هم که با آقاى بیات

+++

مذاکره کردیم بنا بود ایشان هم نسبت به کارمندان دولت لایحه یک دوازدهم را بیاورند ولى متأسفانه تشریف نیاوردند چون خبر کمیسیون بودجه که به مجلس آمد البته دو سه جلسه مذاکره و بحث می‌شود این است که بنده لایحه یک دوازدهم را تهیه کرده‌ام که شامل دو سه ماده است ماده آخرش هم مربوط است به این که در گذشته یک میلیون ریال از وزارت دارایى براى سرمایه انتفاعى مطبعه گرفتیم بیست و پنج هزار تومان که دویست و پنجاه هزار ریال باشد برگردانیم و هفتصد و پنجاه هزار ریال باقى مانده و رقمى هم که در بودجه مجلس براى عایدى چاپخانه در نظر گرفته شده بوده است چهار میلیون ریال ولى در حدود تقریباً پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال درآمد داشته است یعنى نسبت به آنچه که تشخیص داده شده بود یک میلیون و چهارصد و پنجاه ریال اضافه درآمد چاپخانه داشته است این اضافه درآمد را کارپردازى در نظر گرفت هفتصد و پنجاه هزار ریالش را به وزارت دارایى بپردازد که دیگر وام نداشته باشد باقى می‌ماند هفتصد هزار ریال، نظر به این که در قانون پانصد میلیون ریال براى کارگران کارخانه‌ها این طور در نظر گرفته شد که از درآمد خود کارخانه‌ها به آنها بدهند در آیین‌نامه این طور منظور شده و چاپخانه مجلس را هم دولت جز کارخانه‌ها حساب کردند در کمیسیون بودجه هم عرض کردم بودجه مجلس شوراى ملى مقید است به این کار چون قانون است ولى با این حال چون دولت این تصمیم را گرفته است ما هم نخواستیم مخالفتى کرده باشیم موافقت با نظر دولت کردیم که علاوه بر اضافه درآمد چاپخانه که باقی مانده هفتصد هزار ریال دیگر هم براى این کار منظور بشود که کمک به کارگران بکنیم و آنها هم راحت بشوند نظر به این که در آن آیین‌نامه که دولت تهیه کرده است در کمیسیون بودجه هم قسمت قرار‌دادی‌ها و کنتراتى اصلاح شد و کارگران چاپخانه هم جز قرار‌دادى هستند و بایستى با دقت رسیدگى بشود و تجدید‌نظر هم خواهد شد و خود آقاى وزیر دارایى هم دیروز آمدند و موافقت کردند که وقع بهترى براى قراردادى‌ها و حکمى‌ها منظور بکنند و همین طور هم شد که به آنها هم براى صد تومان اول صد در صد و صد تومان دوم صدى پنجاه و صد تومان سوم به بعد صدى بیست و پنج داده شود لذا باید به آنها هم همین طور ارفاق بشود و این هفتصد هزار ریال دیگر را هم که باید بگیریم حساب می‌کنیم و بعد لایحه‌اش را تقدیم مجلس می‌کنیم.

معدل- تقاضاى فوریت کرده‌اید؟

فریدونى- بلى فورى است.

رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصل لایحه مطرح است. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده عرضى که داشتم مناسب بود در فوریت لایحه به عرض مجلس برسانم اما رأى گرفته شد و فوریت تصویب شد. نظر من این بود که در این موقع که ما یک دوازدهم بودجه براى مجلس تصویب می‌کنیم سایر مستخدمین و اعضا دولت و وزارتخانه‌ها و ادرات دولتى هنوز تکلیفش معین نیست و به نظر من بایستى براى حفظ نزاکت هم که باشد ما تأمل کنیم که آن لایحه بیاید و استثنایى نکنیم این نظر هم چون در مجلس شوراى ملى هست بنا هم بوده است وزیر دارایى بیاید لایحه خودش را بیاورد این اگر یک جا و با هم تصویب بشود به نظر من انسب و اولى است نظر بنده هم بود و به بنده هم تذکر داده شد این هم یک مشروحه‌ای است از طرف عده‌اى از مستخدمین دولت این است که آن مبلغى که معین شد به عنوان کمک به مستخدمین دولت داده شود مطابق آیین‌نامه یک تفاوتى گذاشته است بین مستخدمین رسمى و آنهایى که مستخدم رسمى نیستند، قراردادى و حکمى و این فرمول‌ها و عناوین دیگر و من نفهمیده‌ام این تفاوت براى چیست؟ (انوار- این تفاوت برداشته شد) بسیار خوب متشکرم چون زندگانى براى همه مشکل است حالا که بنده اینجا هم خواستم اغتنام فرصت کنم یک تلگرافى است از تبریز توسط بنده به مقام مجلس سه چهار سطرش را اجازه بفرمایید بخوانم.

+++

رئیس- بدهید اینجا.

طباطبایى- پس اجازه بفرمایید بعد از دستور بخوانم.

یمین اسفندیارى- بسته به اجازه رئیس است.

طباطبایى- بسته به اجازه مجلس است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم موضوع کمک به کارمندان دولت را که آقاى طباطبایى مطرح کردند بنده مقتضى دانستم جریان کمیسیون بودجه را به عرض مجلس برسانم که همه مستخدمین بدانند لایحه‌اى که دولت تهیه کرده بود به طور کلى صدى پنجاه براى همه مستخدمین کمک قائل شده بود در کمیسیون بودجه دیدیم که در این نظر دولت خیلى رعایت عدالت را نکرده است به این معنى که منظور از این کمک که دولت در نظر گرفت و مجلس هم تصویب کرد این بود که کمک بیشترى به کارمندان جز و اشخاصی که حقوق کم دارند بشود علت این که آن تبصره هم گذاشته شد که آیین‌نامه این قانون در کمیسیون بودجه تصویب شود براى همین بود که اگر چنانچه غفلتى در آیین‌نامه بشود مجالى باشد که آن غفلت اصلاح بشود خوشبختانه همین طور هم شد براى این که وقتى دولت لایحه را آوردند کمیسیون بودجه براى وزیر معاون و مدیر کل و وکیل مجلس و رتبه نه با آن بیچاره که چهل تومان حقوق می‌گیرد همه را یکنواخت صدى پنجاه کمک قائل شده بود ما آنجا استدلال کردیم که این مطلب صحیح نیست باید اول اشخاصی که تا صد تومان حقوق می‌گیرند صدى صد به آنها کمک بشود و از صد تومان تا دویست تومان صدى پنجاه و از دویست تومان به بالا صدى بیست و پنج داده شود براى این که آنهایى که حقوق‌شان زیادتر است زندگانی‌شان مرفه‌تر است اگر هم در زحمت باشند نرخ‌هاى زیادى نیست که قابل تحمل است ولى فرض بفرمایید یک نفر معلم که در گوشه یک دهى نشسته است و چهل تومان حقوق دارد این را اگر بنا باشد با کسى که پانصد تومان حقوق می‌گیرد به یک نظر نگاه کنیم این خلاف انصاف است خوشبختانه آقاى وزیر مالیه که در کمیسیون بودند با این نظر موافقت کردند و ما این را در کمیسیون بودجه اصلاح کردیم و بنا شد که تا صد تومان صدى صد و از صد تومان تا دویست تومان صدى پنجاه و از دویست تومان به بالا صدى بیست و پنج باشد و موضوع قرار‌دادی‌ها هم مذاکره شد قرار شد و موافقت با این نظر کردند که قرار‌دادى هم و حکمى‌ها هم مثل سایر مستخدمین باشند خواستم این را به اطلاع مجلس برسانم که مستخدمین هم از این نظریه مستحضر بشوند که رعایت حقوق آنها شده است.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب می‌کنم به موضوعى که عرض می‌کنم، این موضوع مطرح نیست ولى همان طورى که آقاى ملک مدنى فرمودند بنده هم لازم می‌دانم یک قسمتى را اینجا یادآورى کنم زیرا اگر اصلاح نشود ممکن است بى‌نتیجه بماند و به یک عده مظلوم و بیچاره صدمه برسد و آن قضیه بازنشستگان و منتظرین خدمت است در کمیسیون بودجه هم بنده که افتخار عضویت آنجا را دارم این موضوع را رأى ندادم و معتقد بودم که بازنشسته و منتظر خدمت هم یکى از افراد همین مردم و از افراد همین خدمت‌گزاران هستند، ملاحظه بفرمایید من باب مثل عرض می‌کنم یک مستخدمى که مشغول خدمت است و چهارصد تومان به او حقوق می‌دهند بلافاصله که منتظر خدمت می‌شود حقوق او نصف می‌شود و در صورتی که امرار معاش با چهارصد تومان هم نمی‌تواند بکند آن وقت با دویست تومان حقوق انتظار خدمت چطور زندگى می‌کند؟ در این آیین‌نامه این نکته به عقیده بنده رعایت نشده است (صحیح است) همچنین به طور کلى در مورد بازنشسته. او هم بیچاره بعد از سى سال چهل سال خدمت و زحمت و جان کندن و صرف قواى خودش در راه خدمت به دولت حالا که پیر و متقاعد شده پس از این که جوانى و بنیه و قوه‌اش را مصروف خدمت کرده و امروز بازنشسته شده است امروز که پانصد تومان حقوق دارد فردا که به او می‌گویند آقا تو متقاعد و بازنشسته هستى باید یک صد و هشتاد تومان بگیرى این شخص که با یک صد و هشتاد تومان یا یک صد و پنجاه

+++

تومان چه بکند؟ این است استدعا می‌کنم آنچه را که دولت در مورد مستخدمین مشغول به خدمت اجرا کرده است نسبت به متقاعدین و منتظرین خدمت هم به طور کلى رعایت بنماید (صحیح است) چون تصدیق بفرمایید این بیچاره‌ها بیشتر در زحمت هستند استحقاق‌شان هم شاید بیش از دیگران باشد. (صحیح است)

رئیس- موافقین با ورود در شور مواد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول- الف- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است حقوق و هزینه ماه مهر 1322 مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند 1321 از وزارت دارایى دریافت نموده و بپردازد.

ب- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مانند ماه شهریور مبلغ 99800 ریال در وجه کارپردازى مجلس بابت تفاوت بهاى نان کارکنان مجلس و چاپخانه و براى کمک به کارمندان پایه یک و دو و خدمتگزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه به هر یک مبلغ 200 ریال برسم کمک هزینه ماه مهر بپردازد و این کمک هزینه براى ماه‌هاى بعد هم تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیلى مجلس منظور گردد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم از آقاى فریدونى خواهش کنم که توضیح بدهند مطابق قانونى که گذشت تقسیم کردنى که هست مطابق قانون کمک به مستخدمین کشورى است وقتی که نظامنامه تصویب شد و آن چیزى که واقع شد مطابق همان نظامنامه باید عمل کنند این دستور کمیسیون بودجه مجلس است کارکنان کارخانه‌جات بازرگانى که در دست دولت است آنها هم باید مطابق با همان نظامنامه عمل کنند شما هم باید مطابق همان نظامنامه عمل کنید چرا؟ چون بودجه مجلس شوراى ملى علیحده است ولى در این موضوع هم چون همان طور که رأى دادیم و صحبت هم شد این مطلب دیگرى است و مطابق تصویب آن نظامنامه باید باشد خواستم عرض کنم که البته بنده موافقم و مخالف نیستم و خواستم عرض کنم که اشکالى ندارد که این را همان طور عمل کنند زودتر هم بگذرد بنده نظرم این بود اشکالى هم ندارد.

فریدونى- اشکال در این است که چون بودجه به عنوان یک دوازدهم منظور می‌شود و به عنوان یک دوازدهم می‌گذرد باید در بودجه منظور شود (صحیح است) و به عرض مجلس برسد و تصویب شود به این لحاظ پیشنهاد شده است.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ 90000 ریال براى کمک هزینه زمستانى خدمت‌گزاران جز مجلس و مبلغ 157000 ریال براى کمک هزینه زمستانى خدمت‌گزاران جز کارگران فنى چاپخانه مجلس در وجه کارپردازى مجلس بپردازد که مانند سال گذشته به آنها کمک و پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم خوانده می‌شود:

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد از محل مازاد درآمد سال 1321 چاپخانه مجلس مبلغ 750000 ریال تتمه یک میلیون وامى که براى سرمایه انتفاعى چاپخانه مجلس بر طبق ماده چهارم قانون بودجه تفصیلى سال 1321 مجلس از وزارت دارایى دریافت شده بود پرداخته و حساب نامبرده را واریز نماید.

طوسى- تبصره‌ای است در ماده سوم از طرف آقاى نراقى رسیده است.

رئیس- بخوانید.

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم افزوده شود. ابوالقاسم نراقى

تبصره- کلیه کارمندان و خدمت‌گزاران مجلس شوراى ملى و کارمندان و کارگران چاپخانه مجلس چنانچه از فوق‌العاده‌هاى قانونى دیگرى هم استفاده نموده باشند از بخشودگى مابه التفاوت مالیات بر درآمد کمک هزینه موضوع تبصره سوم قانون 22 شهریور ماه 1322 نیز استفاده خواهند کرد.

+++

نراقى- خاطر آقایان مستحضر است در موقعى که یک دوازدهم سابق گذشت تبصره الحاق شد در مجلس که ما به التفاوت مالیاتى یک ماه مساعده از مستخدمین دریافت نشود این مطلب را درباره کارمندان مجلس و کارگران چاپخانه اجرا نکردند و یک بهانه‌هایى تهیه کردند و به دست‌شان افتاد که چون کارگران چاپخانه چند ریال اضافه مزد دریافت داشته‌اند یا کارمندان یک انعام‌هاى مختصر و کوچکى در طى سال دریافت داشته‌اند از این جهت باید مابه التفاوت را بپردازند و این برخلاف منظور بود (صحیح است) این است که بنده ضمن این ماده یک تبصره پیشنهاد کردم که کارگران چاپخانه و کارمندان مجلس ولو یک اضافه حقوقى هم از طریق دیگر داشته‌اند از پرداخت مابه التفاوت یک ماه مساعده معاف بشوند.

وزیر دارایى- یک مرتبه دیگر این تبصره را بخوانید (به شرح سابق خوانده شد)

وزیر دارایى- یک بار دیگر هم بخوانید.

طوسى- براى بار سوم می‌خوانم (مجدداً خوانده شد)

فریدونى- بنده موافقم و قبول می‌کنم.

وزیر دارایى- بنده هم موافقت می‌کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سوم با این تبصره آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر هم مخالفى نیست (اظهارى نشد) آقایانى که با مجموع لایحه مواقفت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد 70 ورقه سفید شمرده شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: نراقی، دکتر سنگ، محیط لاریجانی ، لاریجانی، طالش‌خان، جلایی، دکتر ملک‌زاده، گیو، طباطبایی نایینی، ریگی، دهستانی، دکتر لقمان، مکرم افشار، یاراحمدی، ساکینیان، چایچی، پناهی، اردبیلی، صفوی، نیک‌پور، طباطبایی، کازرونیان، معدل، معتصم سنگ، هدایت، انوار، دکتر ادهم، مهدوی، مسعودی خراسانی، دادور، مقدم، صفاری، همراز، ملایری، مشیر دوانی، فرشی، شباهنگ، بوداغیان، مسعودی، عزیزی، پارسا، طهرانچی، طوسی، دکتر نفیسی، لیقوانی، دکتر ضیا، فیاض، فتوحی، معتضدی، شاهرودی، هاشمی، مجد ضیایی، فروهر، ملک مدنی، مرآت اسفندیاری، روحی، فریدونی، مهذب، ذوالقدر، رفیعی، نمازی، منشور، مؤید قوامی، افخمی، آزادی، مخبر فرهمند، دشتی، گودرزنیا، مستشار)

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى 71 نفر لایحه به اکثریت 69 رأى تصویب شد.

3- شور و تصویب گزارش کمیسیون‌هاى بودجه و امور خارجه راجع به استخدام 8 نفر آمریکایى براى ژاندارمرى

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به استخدام افسران ژاندارمرى خوانده می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 4613 دولت راجع به استخدام عده‌اى از اتباع کشورهاى متحده آمریکاى شمالى را که شماره آنها از هشت نفر تجاوز نکند براى اداره ژاندارمرى با حضور آقاى وزیر کشور مورد بحث قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با لایحه نامبرده موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد با انعقاد قرار‌دادى بین دولتین ایران و کشورهاى متحده آمریکا هیئتى از افسران و درجه‌داران و متخصصین ارتش کشورهاى متحده آمریکا را که تعداد افسران آن از هشت نفر تجاوز نخواهد نمود به منظور اصلاح امور ژاندارمرى و با شرایط زیر استخدام نماید.

الف- ارشد افسران مأمور هیئت مزبور تحت ریاست آن هیئت را داشته و به عنوان مستشار وزارت کشور براى ژاندارمرى خواهد بود.

ب- استخدام هیئت نامبرده براى مدت دو سال خواهد بود و سه ماه قبل از انقضاى مدت قرار‌داد استخدام آنها با تراضى طرفین قابل تجدید خواهد بود.

ج- حقوق هیچ یک از افراد این هیئت سالیانه از هشت هزار دلار تجاوز نخواهد نمود.

این حقوق باید در دوازده قسط مساوى ماهیانه پرداخت گردد و هر مبلغ از حقوق ماهیانه هر یک از اعضا هیئت بنا

+++

به تقاضاى او به دلار در آمریکا و بقیه به ریال (به نرخ رسمى) در ایران قابل پرداخت خواهد بود- حقوق اعضا هیئت از هرگونه عوارض و مالیات‌هایى که فعلاً یا در آتیه چه از طرف دولت و چه از طرف تقسیمات ادارى یا سیاسى تابع دولت وضع گردد معاف و اگر در این موقع یا در طى مدت قرار‌داد مالیات جدیدى هم وضع شود که شامل حقوق این اعضا گردد بایستى از طرف وزارت کشور پرداخت گردد به قسمى که میزان حقوق معینه براى هر عضو بدون کم و کسر عاید او بشود.

هزینه سفر اعضا هیئت و خانواده آنها (عیال و اولاد) از آمریکا به ایران و بالعکس با توافق نظر دولتین ایران و آمریکا معین خواهد شد.

د- به دولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت کشور حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام عناصر هیئت نامبرده را با موافقت دولت کشورهاى متحده آمریکا تعیین و به موقع اجرا گذارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم.

رئیس- آقاى معدل

معدل- موافقم.

دشتى- مخالفى ندارد.

سزاوار- طبع و توزیع نشده است لایحه.

تهرانچى- طبع و توزیع نشده است باید 24 ساعت قبل توزیع شود.

طوسى- اجازه بفرمایید خبر کمیسیون امور خارجه را بنده خواندم بعد گزارش کمیسیون بودجه را که در تاریخ 21/ 7/ 22 طبع و توزیع شده است و کمیسیون خارجه از نقطه‌نظر هیئت گزارش داده است حالا نمی‌دانم چه شده است به جنابعالى نرسیده است و الا خیلى وقت است طبع و توزیع هم شده است و خدمت آقایان داده شده است.

مستشار- هنوز که نرسیده است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم.

رئیس- موافقین با ماده واحده....

مخبر کمیسیون بودجه (صفوى)- اجازه بفرمایید یک اشتباهى اینجا در چاپ شده است بفرمایید این طور اصلاح کنند در قسمت الف- ارشد افسران هیئت مزبور سمت ریاست این هیئت را داشته و عنوان مستشار وزارت کشور را براى ژاندارمرى خواهد داشت.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرضى ندارم.

دشتى- آقاى رئیس اعلام رأى کردید رأى بگیرید دیگر.

رئیس- موافقین با ماده واحده با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عده‌اى از نمایندگان- باید با ورقه رأى گرفت. اشتباه شده است. (صحیح است)

مهدوى- لایحه طبع و توزیع نشده است آقا.

طوسى- در 21/ 7/ 22 طبع و توزیع شده است.

سزاوار- مغالطه نباید کرد آقا.

رئیس- رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 54 ورقه سفید شمرده شد)

(اسامی موافقین- آقایان: کازرونیان، ریگی، معتصم سنگ، نراقی، گیو، معدل، دکتر ملک‌زاده، مرآت اسفندیاری، لیقوانی، منشور، روحی، جلایی، نمازی، آزادی، طالش‌خان، دکتر سنگ، افخمی، مخبر فرهمند، صفوی، مکرم افشار، یاراحمدی، انوار، همراز، دکتر ادهم، دشتی، ملک مدنی، طباطبایی نایینی، دکتر طاهری، دکتر لقمان، دکتر ضیا، معتضدی، ساکینیان، مسعودی، رفیعی، مجد ضیایی، مقدم، شاهرودی، پارسا، دهستانی، مسعودی خراسانی، چایچی، هاشمی، مشیر دوانی، فرشی، فتوحی، ملایری، طباطبایی، فروهر، عزیزی، خسروشاهی، اردبیلی، طوسی، بوداغیان)

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى 73 رأى با 53 رأى تصویب شد.

+++

4- شور در لایحه الغا مقررات حکومت نظامى مربوط به انتخابات و استرداد لایحه قبلى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

رئیس- پیشنهادى است از طرف آقاى بهبهانى رسیده است خوانده می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌نمایم لایحه تقدیمى دولت درباره الغا حکومت نظامى مربوط به انتخابات تهران و انجمن نظارت مرکزى به قید دو فوریت امروز مطرح شود.

رئیس- آقاى بهبهانى

معدل- خود دولت باید این تقاضا را بکند....

بهبهانى- بسیار خوب اجازه بدهید حرفم را بزنم آن وقت.

جمعى از نمایندگان- بفرمایید بفرمایید.

بهبهانى- براى استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم تقریباً دو ماه بلکه بیشتر است که انجمن نظارت مرکزى انتخابات تهران تشکیل و با دولت مشغول مذاکره بوده است در باب الغاى حکومت نظامى و در این دو ماه هم موفق نشده‌اند به این که دولت حکومت نظامى را الغا کند تا آنها قبول کنند که داخل در امر انتخابات شوند اخیراً موافقتى بین آنها پیدا شده است و گویا آن هم پیشنهادى است که از طرف وزارت کشور چند روز قبل از این تقدیم مجلس شوراى ملى شده است. آقایان تصدیق می‌فرمایید که یک ماه بیشتر از دوره مجلس باقى نیست و انجمن نظار هم مدت دو ماه است تشکیل و بدون عمل مانده است این بود که بنده استدعا کردم اگر آقاى وزیر کشور قبول کنند این لایحه به قید دو فوریت امروز مطرح شود تا تکلیف انجمن نظار هم ضمناً معین شود. (صحیح است)

وزیر کشور- همان طور که آقاى بهبهانى نماینده محترم اظهار فرمودند مدت دو ماه است انجمن نظارت مرکزى انتخابات تهران تشکیل شده است و براى این که تکلیف حکومت نظامى براى انتخابات معین شود مشغول مذاکره بودیم در هر حال چون از طرف دولت براى این موضوع مانعى نیست و بسته است به نظر مجلس و براى این که البته از طرف دولت باید این پیشنهاد بشود بنده مسترد می‌کنم آن لایحه را و ثانیاً تقدیم می‌کنم به مجلس شوراى ملى با قید دو فوریت دیگر بسته است به رأى و نظر مجلس. (صحیح است)

رئیس- لایحه را بخوانید.

(آقاى طوسى به شرح زیر خواندند)

مجلس شوراى ملى‏

چون مقررات قانون حکومت نظامى مصوب 27 سرطان 1329 که فعلاً مورد عمل حکومت نظامى تهران است با انجام انتخابات چهاردهمین دوره قانون‌گذارى که تسریع در آن مورد توجه و نظر دولت است موافقت ندارد و از طرفى وضعیت کنونى از لحاظ ضرورت حفظ امنیت عمومى اجازه الغاى کلیه مقررات حکومت نظامى را نمی‌دهد لهذا براى این که در جریان امر انتخابات تسهیلاتى که منظور است به عمل آید و در عین حال به حفظ امنیت سکته وارد نیاید وزارت کشور ماده یگانه زیر را به قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده یگانه- از تاریخ نشر آگهى انجمن نظارت مرکزى انتخابات تهران براى دوره چهاردهم قانون‌گذارى تا خاتمه انتخابات مقررات حکومت نظامى نسبت به امر انتخابات موقوف‌الاجرا است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده خواستم عرض کنم همین عملى که شد مطابق نظامنامه است چون باید لایحه اولى را پس بگیرند و بعد لایحه بدهند بنده همین را خواستم تذکر بدهم.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- به نظر بنده موقع استرداد این لایحه گذشته براى این که لایحه را همان وقت که می‌دهند باید به قید دو فوریت تقدیم کنند ولى لایحه که تقدیم شده و به کمیسیون هم ارجاع شده است مجدداً استرداد آن از کمیسیون و به قید دو فوریت دادن به مجلس شوراى ملى به نظر بنده مجوزى ندارد.

نراقى- مانعى هم ندارد.

وزیر کشور- مطابق قوانین و مقررات لایحه‌اى که از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شود.

سزاوار- قوانینش را هم بفرمایید.

+++

وزیر کشور- در هر مرحله که باشد در هر مرحله‌اى از شور که باشد دولت خواه در شور اول خواه در شور دوم تا هنگامى که رأى آخرى گرفته نشده است می‌تواند پس بگیرد (صحیح است) بنده هم عرض کردم آن لایحه را مسترد کردم و مجدداً تقدیم داشتم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عرض می‌کنم که آقایان گمان نکنند که بگویند فلان کس رفته است و فلسفه می‌گوید و از فلسفه ذاتیات صحبت می‌کند. درست توجه بفرمایید ما رأى می‌دهیم ولى رأى ما که نمی‌تواند تغییرى در ذاتیات اشیا بدهد مثلاً ما رأى بدهیم بره بره نباشد آن وقت این بره نیست؟ رأى می‌دهیم که این بره بره نیست؟ یا رأى بدهیم در یک موضوعى که ذات آن موضوع‏... عجب حکایتى است آقا یک...

آزادى- فوریت مطرح است آقا.

انوار- یک وقتى هم یک جریاناتى است رأى می‌دهیم که فلان چیز فلان طور بشود در صورتی که این طور نیست یا تصور می‌کنند که این یک کار مشکلى است و کسى هم جرأت نمی‌کند حرف بزند اما ما نمی‌توانیم می‌فرمایید حکومت نظامى خوب ما رأى بدهیم حکومت نظامى نباشد حقیقتاً حکومت نظامى نیست.

طباطبایى- آقا حالا فوریت مطرح است بعد خود لایحه پس در فوریت لایحه مذاکره بفرمایید.

انوار- بسیار خوب آقا. پس حرفم باشد براى آن وقت.

طباطبایى- خوب در فوریت بفرمایید.

انوار- خیلى خوب حالا که می‌فرمایید فوریت مطرح است بنده در فوریت عرض می‌کنم و اصل عرایضم در ماده واحده باقى بماند.

آزادى- در فوریت هم می‌توانید بفرمایید.

انوار- بلى در فوریت عرض می‌کنم حالا. موضوع فوریت در دوره‌هاى سابق و همین طور در این مورد به کلى از بین رفته است اهمیتش حالا به عرض مجلس می‌رسانم که چطورى است. وقتى که آن انقلاب براى ایران پیش آمد کابینه مرحوم فروغى بود یک روز آمدیم مجلس دیدم آقاى آهى که وزیر بود با آقاى دکتر نفیسى آمدند مجلس آقاى آهى لایحه آورد به قید دو فوریت که از مجلس بگذراند و چون دکتر نفیسى در مجلس نبوده است خواست به او بفهماند که من می‌توانم هر لایحه‌اى را با دو فوریت از مجلس بگذرانم و آن کدام بود این بود که به طور فوریت از مجلس شوراى ملى تقاضا کرد که مخارج محکمه‌اى که چهار ماه دیگر باید تشکیل شود مجلس تصویب کند خدا شاهد است این موضوع هست بروید نگاه کنید چهار ماه دیگر محکمه‌اى که باید دولت تشکیل بدهد این را از بودجه عدلیه هزینه‌اش را قرار بدهند پرداخته شود بنده پا شدم گفتم آقا این چه فوریتى دارد آخر معنى ندارد محکمه که بعد باید تشکیل شود هزینه آن را از حالا با فوریت می‌خواهید موضوعى ندارد ولى خوب آن وقت به اندازه ما نماینده‌ها که تازه از زیر بار در رفته بودیم گیج بودیم و رأى دادیم این مقدمه شد که بعد آقاى دکتر که وزیر مالیه بود آمد لایحه داشت راجع به اسناد خزانه او را هم گفت خوب وقتى بنا شد مجلس شوراى ملى یک موضوعى را به این ترتیب فوریتش را رأى بدهد آن اسناد خزانه و پس اندازى را هم صحبت می‌کنیم و می‌گویم چهارصد هزار تومان وام می‌خواهم براى این که اوراق را زیاد کنیم شما که طرف‌دار زیادتى مال دولت هستید این به طریق اولى قبول می‌شود این است که او هم به قید فوریت پیشنهاد کرد آقاى نیک‌پور هم اینجا بلند شد گفت شما که می‌خواهید این اسناد را منتشر کنید این چه فوریتى دارد و یک قدرى براى این موضوع بحث کرد و فوریتش هم قبول نشد پس غرض این است که فوریت در یک چیزى است که اگر این موضوع فوراً واقع نشد یک منافع عالیه‌اى از دولت یا از مجلس شوراى ملى یا از مملکت از بین برود این جور خواهد شد فوراً تقاضا می‌شود مثلاً یک پیشامدى است واقع شده است نسبت به امر صلح یا نسبت به امر جنگ یا نسبت به امر فلان این است که تقاضاى فوریت می‌شود همین طور است نظایر اینها یکى از اینها هم همین...

طباطبایى- آقاى انوار عده براى مذاکره هم کافى نیست.

+++

انوار- بسیار خوب حالا که می‌فرمایید عرض نمی‌کنم (در این موقع عده براى مذاکره کافى شد)

دشتى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دشتى- بنده از آقایان وکلا استدعا می‌کنم که یک توجه خاصى به عرایض بنده بفرمایند. چندین سال است من با آقایان همیشه همکارى کرده‌ام و شاید خودشان هم تصدیق بکنند که هیچ وقت حرف‌هاى من و سیاست من آلوده به غرض نبوده است از این جهت از آقایان استدعا می‌کنم به نام دوستى در این قضیه هم کاملاً توجه بکنند که اگر حرف حرف حسابى است آن را قبول بکنند و الا رد کنند. فوریت یک لایحه... اولاً در فوریتش صحبت می‌کنم ملاحظه بفرمایید که ما یک قانونى داریم که سه ماه قبل از این که دوره مجلس تمام بشود. باید انتخابات اجرا بشود و فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه این قانون این است که هیچ وقت مملکت دچار فترت نشود و بدون مجلس نباشد و همیشه در مملکت مجلس شوراى ملى باشد و همیشه هم دولت‌ها با مجلس شوراى ملى کار کنند براى این که اگر یادتان باشد همیشه قبل از دوره پنجم گاهى شش ماه یک سال دو سال سه سال‏....

وزیر کشور- خیلى بیشتر

دشتى- مجلس نبود و تعطیل بود و در موقع انتخابات بدون حضور مجلس خودشان هر کارى مى‌خواسته مى‌کردند و فلسفه این قانون این بوده است که در حضور مجلس انتخابات بشود و در این دوره هم این اقدام را قانوناً باید کرد مهم‌ترین انتخابات مملکت به عقیده من انتخابات تهران است به واسطه این که در ولایات به واسطه دور بودن از مرکز و آشنا نبودن به موازین قانونى ممکن است که یک تخلفاتى یک چیزهایى بشود در طهران کم‌تر می‌شود نمى‌گویم هیچ نمی‌شود پس بنابراین تمام مجلس شوراى ملى باید علاقه‌مند باشد به این که اول همه انتخابات طهران در جریان بیفتد الآن بیش از یک ماه به آخر دوره نمانده و انتخابات طهران به جریان نیفتاده است علتش هم این است که دولت براى حفظ انتظامات وجود حکومت نظامى را در طهران لازم می‌داند این است که بنده شخصاً عرض می‌کنم معتقد به حکومت نظامى نیستم و هر وقت هم در روزنامه‌ها ناله از حکومت نظامى می‌کنند واقعاً خنده‌ام می‌گیرد براى این که این حکومت نظامى معنایى ندارد و هیچ کارى هم نمی‌کنند ولى معذلک چون انجمن نظارت طهران یک منافاتى مابین انتخابات و آزادى آن با حکومت نظامى می‌داند از این جهت شروع به انتخابات نکرده و مدتى هم با دولت داخل در مذاکره بوده بالاخره راه حلى که به نظرشان رسیده این بود که این قانون را بیاورند به مجلس شوراى ملى و انجمن نظار طهران هم که از عناصر بسیار پاک و روشن فکر و فهمیده و آزادی‌خواه هستند موافقت کردند به این فرمول که مقررات حکومت نظامى در موقع انتخابات به کلى موقوف شود و اجرا نشود و این آمده است به کمیسیون در کمیسیون ممکن است مدتى معطل بشود و کمیسیون تشکیل نشود بماند به آخر دوره و این قانون بگذرد نتیجه این می‌شود که انتخابات طهران که در حضور مجلس شوراى ملى باید باشد در غیاب مجلس انجام بشود (انوار- واى اى واى) آقاى آقا سید یعقوب خواهش می‌کنم مسخره نکنید که من شما را سر تا پاتان را مسخره می‌کنم و بهتر این است که انتخابات طهران در حضور مجلس شوراى ملى باشد و تا مجلس شوراى ملى باز است انتخابات انجام بشود علاوه بر این یک عده از رفقاى شما کاندید هستند در تهران و میل دارند تا مجلس شوراى ملى باز است انتخابات انجام بگیرد از این جهت استدعا می‌کنم که با این لایحه موافقت بفرمایید و همین امروز تکلیفش را معین کنند و یک نکته دیگر را هم باید عرض کنم و آن این است که البته همه امروز می‌دانید در مجلس شوراى ملى یک جریاناتى هست مخالف دولت البته یک عده وکلا (همهمه نمایندگان) یک عده موافق هستند یک عده مخالف هستند بنده شخصاً و یک عده از رفقایم از آقایان همکاران استدعا می‌کنم که مخالفت خودشان را با دولت در این قضیه دخالت ندهند و روز شنبه یا یکشنبه که استیضاح مطرح می‌شود در آن روز مى‌توانند رأى عدم اعتمادشان را به دولت بدهند و می‌توانند ثابت بکنند که این یک امرى است که نه مربوط به دولت است و نه مربوط است به ما مربوط به انتخابات

+++

طهران است و من از رفقا و دوستان خودم با کمال ‌الحاح و اصرار تقاضا می‌کنم التماس می‌کنم استدعا می‌کنم که با فوریت این لایحه موافقت بفرمایند که زودتر انتخابات طهران به جریان بیفتد این تقاضاى بنده و یک عده از رفقایى است که با بنده شریک هستند (صحیح است) (عده کافى نبود براى اخذ رأى)

رئیس- معلوم می‌شود آقایان براى انتخابات هم نمی‌خواهند موافقت نمایند چیز عجیبى است اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (طباطبایى- اجازه بفرمایید لایحه بودجه مطرح شود)

(رئیس- می‌گویم نیست کسى)

طباطبایى- اگر لایحه بودجه مطرح شود آقایان مى‌آیند.

5- تقدیم لایحه یک دوازدهم بودجه مهر ماه از طرف آٌقاى وزیر دارایى به قید فوریت و تصویب فوریت و اصل لایحه

وزیر دارایى- اجازه می‌فرمایید چون لایحه بودجه مملکتى از کمیسیون بودجه مجلس گذشته و تصویب شده است و راپورت آن هم به نظر مجلس شوراى ملى خواهد رسید و در تحت طبع است و ما تصور می‌کردیم شاید این لایحه در این ماه خاتمه پیدا کند و محتاج نشویم که یک دوازدهم تقدیم کنیم ولى چون حالا خاتمه پیدا نکرد و در اطراف آن ممکن است مذاکراتى پیش بیاید و چند روز طول بکشد لهذا بنده این ماده واحده را تقدیم می‌کنم مطابق همان ماده واحده‌ای که در شهریور ماه عیناً تصویب شده است با قید فوریت و استدعا می‌کنم آقایان موافقت فرمایند به قید فوریت این ماده واحده تصویب شود براى این که حقوق مستخدمین روز شنبه که آخر ماه است باید پرداخته شود و امیدوارم که در هفته آینده راپورت کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى تقدیم و مطرح شود.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود.

چون تصور می‌رود قانون بودجه سال 1322 کل کشور که به مجلس شوراى ملى تقدیم شده است تا پایان مهر ماه به تصویب برسد به منظور جلوگیرى از تعویق پرداخت‌هاى ماه مذکور تصویب ماده واحده زیر با قید فوریت مورد استدعا است:

ماده واحده- مقررات ماده واحده مصوب بیست و چهارم شهریور ماه 1322 راجع به پرداخت یک دوازدهم شهریور ماه هزینه کل کشور نسبت به مهر ماه 1322 نافذ و معتبر است.

این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است.‏

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- با تصویب 12/1 بودجه مجلس البته همه موافق هستیم که این 12/1 را هم بگذرانیم ضمناً خواستم از آقاى وزیر دارایى خواهش کنم جداً و حقیقتاً در هفته آینده لایحه بودجه کل کشور را به مجلس شوراى ملى بدهند (صفوى- تهیه شده است آقا با کمیسیون است خبرش هم تحت چاپ است) خیلى خوب ما یک ماه دیگر بیشتر فرصت نداریم (ملک مدنى- حاضر است آقا) و ممکن است آقایان بودجه را معطل بگذراند و وقت منقضى بشود به علاوه در مرتبه قبل هم که 12/1گذشت به عرض مجلس رساندم که براى تصویب بودجه مذاکرات مفصلى است که می‌خواهیم صحبت کنیم نمی‌خواهیم یک وقتى بیاورید در مجلس که ما صحبت نکرده و یک چیزى را مطالعه نکرده بلند شویم و اجباراً در تنگناى وقت بهش رأى بدهیم‏.

صفوى- براى اطمینان خاطر آقاى طباطبایى عرض می‌کنم بودجه کل کشور در جلسه پنجشنبه گذشته کمیسیون بودجه بودجه مملکتى تصویب شد و به تمام قسمت‌ها و ارقام آن رأى داده شده است و براى طبع فرستاده شد و شاید تا روز شنبه چاپ بشود و آن وقت اگر جلسه روز یکشنبه باشد به مجلس تقدیم خواهد شد و ممکن است آن را جزو دستور بگذارند.

(در این موقع عده براى اخذ رأى کافى شد)

رئیس- موافقین با فوریت این لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده خوانده می‌شود:

(به شرح سابق خوانده شد)

+++

رئیس- موافقین با ماده واحده ورقه سفید می‌دهند (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 61 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر موقع اعلام رأى 69 نفر به اکثریت 61 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: طوسی، صفوی، صفاری، عزیزی، مسعودی خراسانی، جلیلی، همراز، ساکینیان، دشتی، یاراحمدی، جلایی، شاهرودی، مرآت اسفندیاری، حسن ادهم، رفیعی، فروهر، نایینی، دهستانی، دکتر طاهری، پناهی، سمیعی، معتضدی، رحمت سمیعی، کازرونیان، ذوالقدر، طباطبایی، انوار،مشیر دوانی ، فرشی، فتوحی، بوداغیان، شباهنگ، ملایری، دکتر سنگ، معتصم سنگ، منشور، مقدم ، ابراهیمی ریگی، شهدوست، چایچی، مسعودی، حریری، دکتر ضیا، هاشمی، مجد ضیایی، اردبیلی، دادور، نراقی، معدل، خسروشاهی، پارسا، رستم گیو، گودرزنیا، لیقوانی، مؤید قوامی، آزادی، افخمی، ملک مدنی، مکرم افشار، مخبر فرهمند، دکتر لقمان)

6- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى- چهار فقره لایحه است یکى راجع به چهارصد میلیون ریال براى خرید جنس و ارزاق. یک لایحه راجع به یک سرمایه‌ای است براى بنگاه بهدارى که دواهایى را باید بخرند این سرمایه‌اى که داشته‌اند کم بوده است تقاضاى اضافه سرمایه شده است. یکى دیگر لایحه‌ای است راجع به تقلیل مالیات دوچرخه و درشکه چون درشکه و دوچرخه‌ها اغلب متعلق به اشخاص بى‌بضاعتى است لهذا پیشنهاد شده است که مالیات آنها را لغو کنیم و به جاى آن از رادیو مالیات بگیریم‏

یکى هم راجع به معافیت اجناس ترانزیتى از مالیات راه این لوایح را تقدیم می‌کنم که به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع بشود.

رئیس- رجوع به کمیسیون می‌شود. بنده یقین داشتم لایحه‌اى که همه مجلس با آن موافقت می‌کنند لایحه‌اى مربوط به انتخابات دوره چهاردهم است و حقیقتاً اسباب تأسف است. (نمایندگان- صحیح است)

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه اول آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر

طباطبایى- اجاره می‌فرمایید بنده عرضى داشتم قرار شد بعد از دستور عرض کنم (عده‌ای از آقایان بلند شدند)

رئیس- آقایان تأمل بفرمایید (اغلب رفتند) بسیار خوب بگذارید براى جلسه آینده.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهر ماه 1322

ماده واحده- مقررات ماده واحده مصوب بیست و چهارم شهریور ماه 1322 راجع به پرداخت یک دوازدهم 12/1 شهریور ماه هزینه کل کشور نسبت به مهر ماه 1322 نافذ و معتبر است.

این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهر ماه 1322 مجلس شوراى ملى‏

ماده اول- الف- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است حقوق و هزینه ماه مهر 1322 مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند 21 از وزارت دارایى دریافت نموده و بپردازد.

ب- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مانند ماه شهریور مبلغ 99800 ریال در وجه کارپردازى مجلس بابت تفاوت بهاى نان کارکنان مجلس و چاپخانه و براى کمک به کارمندان پایه یک و دو و خدمت‌گزار مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه به هر یک مبلغ 200 ریال برسم کمک هزینه ماه مهر بپردازد این کمک هزینه براى ماه‌هاى بعد هم تا آخر سال 1322 در بودجه تفصیل مجلس منظور گردد.

ماده دوم- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ نود هزار ریال (90000 ریال) براى کمک هزینه زمستانى خدمت‌گزاران جز مجلس و مبلغ یک صد و شصت و هفت هزار ریال (167000 ریال) براى کمک هزینه زمستانى خدمت‌گزاران جز و کارگران فنى چاپخانه مجلس در وجه کارپردازى مجلس بپردازد که مانند سال گذشته به آنها کمک و پرداخته شود.

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد از محل مازاد درآمد سال 1321 چاپخانه مجلس مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (750000 ریال) تتمه یک میلیون وامى که براى سرمایه انتفاعى چاپخانه مجلس بر طبق ماده چهارم قانون بودجه تفصیلى سال 1321 مجلس از وزارت دارایى دریافت شده بود پرداخته و حساب نامبرده را واریز نماید.

تبصره- کلیه کارمندان و خدمت‌گزاران مجلس شوراى ملى و کارمندان و کارگران چاپخانه مجلس چنانچه از فوق‌العاده‌هاى قانونى دیگرى استفاده نموده باشند از بخشودگى ما به التفاوت مالیات بر درآمد کمک هزینه موضوع تبصره چهارم قانون 22 شهریور ماه 1322 نیز استفاده خواهند کرد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون اجازه استخدام چند نفر آمریکایى براى مستشارى اداره کل ژاندارمرى‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد با انعقاد قراردادى بین دولتین ایران و کشورهاى متحده

+++

آمریکا هیئتى از افسران و درجه‌داران و متخصصین ارتش کشورهاى متحده آمریکا را که تعداد افسران آن از هشت نفر تجاوز نخواهد نمود به منظور اصلاح امور ژاندارمرى و با شرایط زیر استخدام نماید.

الف- ارشد افسران هیئت مزبور سمت ریاست آن هیئت را داشته و عنوان مستشار وزارت کشور را براى ژاندارمرى خواهد داشت.

ب- استخدام هیئت نامبرده براى مدت دو سال خواهد بود و سه ماه قبل از انقضاى مدت قرارداد استخدام آنها با تراضى طرفین قابل تجدید خواهد بود.

ج- حقوق هیچ یک از افراد این هیئت سالیانه از هشت هزار دلار تجاوز نخواهد نمود.

این حقوق باید در دوازده قسط مساوى ماهیانه پرداخت گردد هر مبلغ از حقوق ماهیانه هر یک از اعضا هیئت بنا به تقاضاى او به دلار در آمریکا و بقیه به ریال (به نرخ رسمى) در ایران قابل پرداخت خواهد بود- حقوق اعضا هیئت از هرگونه عوارض و مالیات‌هایى که فعلاً یا در آتیه چه در طرف دولت و چه از طرف تقسیمات ادارى یا سیاسى تابعه دولت وضع گردد معاف و اگر در این موقع یا در طى مدت قرارداد مالیات جدیدى هم وضع شود که شامل حقوق این اعضا گردد بایستى از طرف وزارت کشور پرداخت گردد به قسمى که میزان حقوق معینه براى هر عضو بدون کم و کسر عاید او بشود.

هزینه سفر اعضا هیئت و خانواده آنها (عیال و اولاد) از آمریکا به ایران و بالعکس با توافق نظر دولتین ایران و آمریکا معین خواهد شد.

د- به دولت اختیار داده می‌شود پس از شور با وزارت کشور حدود اختیارات و وظایف و سایر شرایط استخدام عناصر هیئت نامبرده را با موافقت دولت کشورهاى متحده آمریکا تعیین و به موقع اجرا گذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294081!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)