کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19
[1396/06/04]

جلسه: 207 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس.

2- بیانات آقای رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان و توفیق خدمتگذاری.

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس.

4- سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به طرز رفتار با مسافرین ایرانی در عراق و موضوع شط‌العرب و جواب آقای وزیر امور خارجه.

5- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به روغن خریداری شهرداری تهران و جواب آقای معاون وزارت کشور.

6- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به استخدام کارمند.

7- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اصلاح ماده 2 قانون منع کشت خشخاش.

8- طرح و عدم تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه عوارض ورود و توقف در فرودگاه‌ها.

9- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به برقراری وظیفه درباره وراث شهدای واقعه بلوچستان.

10- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق استاد بهزاد و برقراری وظیفه درباره دختر مرحوم صبا.

11- اخذ رأی و تصویب لایحه عوارض ورود و توقف هواپیماها.

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19

 

 

جلسه: 207

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 27 خرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس.

2- بیانات آقای رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان و توفیق خدمتگذاری.

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس.

4- سؤال آقای پرفسور اعلم راجع به طرز رفتار با مسافرین ایرانی در عراق و موضوع شط‌العرب و جواب آقای وزیر امور خارجه.

5- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به روغن خریداری شهرداری تهران و جواب آقای معاون وزارت کشور.

6- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به استخدام کارمند.

7- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اصلاح ماده 2 قانون منع کشت خشخاش.

8- طرح و عدم تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه عوارض ورود و توقف در فرودگاه‌ها.

9- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به برقراری وظیفه درباره وراث شهدای واقعه بلوچستان.

10- طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق استاد بهزاد و برقراری وظیفه درباره دختر مرحوم صبا.

11- اخذ رأی و تصویب لایحه عوارض ورود و توقف هواپیماها.

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت‌و‌یک ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- صورت اسامى غائبین جلسه قبل قرائت میشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با ‌اجازه- آقایان:

صارمى- مهدوى- صفارى- محمودى- مهندس اردبیلى- کاظم شیبانى- اورنگ ممشار- مهندس بهبودى- قراگزلو- امامى‌خویى- کدیور- ثقه‌الاسلامى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان:

دکتر طاهرى- قرشى.

دیر آمدگان و زود‌رفتگان با ‌اجازه- آقایان:

شادمان- عرب شیبانى- اخوان- دکتر عمید- اریه- دکتر حسن افشار.

نائب رئیس- نظرى نسبت به صورت‌جلسه قبل نیست؟ آقاى ارباب‏

مهدى ارباب- اصلاح مختصرى در بیانى که بنده کرده‌ام هست که تقدیم میکنم.

نائب رئیس- به تند‌نویسى داده میشود که اصلاح شود، بعد از حصول اکثریت تصویب صورت‌جلسه اعلام شد.

2- بیانات آقاى نائب رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان و توفیق خدمت‌گذارى‏

نائب رئیس- بنده خواستم با استفاده از موقع از آقایان محترم نمایندگانى که در انتخاب هیئت رئیسه بنده را قرین افتخار و مباهات فرمودند از حضور فرد‌فرد آقایان عرض سپاس‌گزارى کنم از خداوند امیدوارم که ما را و عموم نمایندگان را در خدمت به میهن مطابق نیات مقدسه اعلیحضرت همایونى‏ (که رهبر خردمند ما هستند و هزاران قافله دل با ایشان است و امیدوارم که خداوند ایشان را سلامت بدارد که سلامتى کشور در سلامت ایشان است و تحت رهبرى این رهبر عظیم‌الشأن) به خدمات کشور موفق و مؤید بدارد (صحیح است- انشا‌الله).

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- چون عده کافى شد تصویب صورت‌جلسه اعلام میشود.

4- سؤال آقاى پروفسور اعلم راجع به طرز رفتار با مسافرین ایرانى در عراق و موضوع شط‌العرب و جواب آقاى وزیر امور خارجه‏

نائب رئیس- وارد دستور مى‌شویم، سؤالات مطرح است. آقاى پروفسور اعلم.

پروفسور جمشید اعلم- سؤال بنده از جناب آقاى وزیر خارجه این بود که آیا از اوضاع ایرانیان مقیم عراق و مسافرینى که میروند آنجا و چگونگى زندگانى آنها چه اطلاعى دارند در ضمن مى‌خواستم لطف بفرمایید حالا که تشریف آوردید وضع سرحدى و جریان شط‌العرب را هم توضیح بفرمایید که مجلس مطلع باشد که وضع ما با این دولت دوست و همجوار چگونه است‏.

نائب رئیس- آقاى وزیر امور خارجه.

وزیر امور خارجه (على‌اصغر حکمت)- در جواب سؤال نماینده محترم راجع به وضعیت اتباع ایرانى در عراق لازم مى‌دانم که توضیحاتى به عرض مجلس شوراى ملى برسانم. سؤال ایشان دو قسمت است اولاً قسمتى است که مربوط به سلوک مأمورین عراقى نسبت به اتباع ایرانى و زوار ایرانى است و در این قسمت باید عرض کنم که سؤال ایشان که آیا وزارت خارجه اطلاع دارد یا خیر جوابش این است که وزارت خارجه اطلاعات کامل راجع به اتباع ایرانى دارد هیچ ‌گونه امر خاصى که حاکى از سو سلوک و یا رفتار ناپسندى به خصوص نسبت به ایرانى‌ها باشد اطلاعى به ما نرسیده تا آنجا که سفارت کبراى شاهنشاهى ایران در بغداد و کنسول‌گریهاى ایران در نقاط مختلف مثل بصره و نجف و کربلا و خانقین به ما اطلاع داده‌اند چیز تازه‌اى و عمل حادى که بر‌خلاف حقوق عمومى یا قوانین جاریه باشد واقع نشده بلکه مى‌توانم بگویم که بعضى از مأمورین عراقى

+++

در حوزه‌هاى مأموریت خود‌‌شان کمال حسن‌نیت و حسن سلوک و انسانیت را درباره مسافرین ایرانى به عمل میآورند و انصافاً این حسن در بعضى از آنها هست که با ایرانى‌هایى که براى زیارت عتبات مقدسه می‌آیند با نظر مهمان نگاه مى‌کنند و اکرام ضیف از شرایط اسلامیت است. البته انکار نمى‌توان کرد که در چند مورد اختلافاتى هم پیش آمده و بعضى شکایت‌هاى جزئى هم بوده ولى با حسن‌نیتى که در متصدیان امر کراراً مشاهده شده این گونه اختلافات به نحو مرضى‌الطرفین حل شده و مخصوصاً اخیراً اطلاع دارند که دولت عراق در نتیجه مذاکراتى که هم در بغداد از طرف سفیر کبیر ایران و هم در اینجا از طرف وزارت خارجه با آنها به عمل آمده اطمینان دادند که مى‌خواهند در اعتاب مقدسه نظیر نجف و کربلا و شاید در کاظمین یک مهمانخانه‌هاى جدیدى با وسایل آسایش مدرن براى زوار و مسافرین ایرانى که در حال حاضر در اثر نبودن مسافر‌خانه در ناراحتى هستند تأسیس کنند.

این اطلاعات ما بود. حالا اگر نماینده محترم یک اطلاع خاصى دارد و یا یک مورد به خصوصى در نظرشان هست که حقوق اتباع مورد تضییع واقع شده یا بى‌احترامى به عمل آمده البته ما بسیار ممنون مى‌شویم که وزارت خارجه را آگاه کنند تا قضیه به نحو مقتضى تعقیب شود قسمت دوم سؤال ایشان راجع بود به اختلافات مرزى و اداره شط‌العرب این موضوع نسبتاً مهم است (صحیح است) و بنده لازم می‌دانم از این موقع استفاده کنم و یک قدرى مفصل‌تر خدمت آقایان عرض کنم.

به موجب قراردادى که در سال 1316 شمسى منعقد شد و پروتکل‌هاى مرزى که در سنوات 1913 و 1914 میلادى نوشته شده و به تصویب رسیده تکلیفى براى مرز ایران و براى شط‌العرب معین شده است و این قرارداد که در سال 1316 به امضا رسیده است هم به تصویب مجلس شوراى ملى ایران و هم به تصویب مجلس ملى عراق رسیده است (صحیح است) بنابراین تمام مراحل قانونى خودش را طى کرده است و در ماده 5 این قرارداد تصریح دارد که دولتین ایران و عراق اداره امور شط‌العرب را که در آنجا منافع مشترک دارند باید حل کنند و در آنجا مى‌گوید نظر به این که طرفین متعاهدین به طورى که در ماده 4 این عهد‌نامه تشریح گردیده منافع مشترک در کشتیرانى شط‌العرب دارند متعهد مى‌شوند قراردادى راجع به نگهدارى و بهبودى راه کشتیرانى و حفارى و راهنمایى و عوارض که باید اخذ شود و تدابیر صحی و اقداماتى که باید براى جلوگیرى از قاچاق بشود و همچنین از کلیه مسایل راجع به بحر‌پیمایى در شط‌العرب قراردادى منعقد سازد به طوری که در ماده 4 قید شده متأسفانه از 1937 تا‌کنون که 21 سال از آن تاریخ گذشته هنوز آن قرارداد که مورد علاقه دولت و ملت ایران است (صحیح است) منعقد نشده و 9 سال قبل والا‌حضرت امیر عبدالاله نائب‌السلطنه عراق به ایران تشریف آوردند و وزیر خارجه دولت ایشان که یک مرد بسیار عالم اخلاقى و شریفى بود در همین باب مذاکرات متعدد با وزارتخانه کرد و در آن تاریخ هم خود بنده افتخار خدمت وزارت خارجه را داشتم در همان تاریخ آقاى وزیر خارجه عراق شخصاً به بنده قول دادند که در مدت یک ماه مقدمات این قرارداد را فراهم کنند متأسفانه تا حالا تقریباً ده سال که گذشته و این قرارداد منعقد نشده است و با کمال تأسف باید عرض کنم که این مسامحه از طرف دولت و مملکت ایران نبوده ما همیشه حاضر بوده‌ایم که ماده 4 و ماده 5 قرارداد را اجرا کنیم (صحیح است) ولى همیشه از طرف دولت عراق به تعویق افتاده است و بنده از این بابت کمال تأسف را دارم ولى نظر به علاقه مودتى که بین عراق و ایران از قدیم وجود داشته و اخیراً هم به وسیله پیمان بغداد تشدید و تحکیم شده دولت شاهنشاهى مقتضى دانست که هر چه زود‌تر این قرارداد را اجرا کند.

مخصوصاً موضوع نصب علایم مرزى و اداره شط‌العرب به همان شرحى که خواندم و دولت ایران اخیراً این نظر خودش را به اطلاع دولت عراق رسانیده و دولت عراق مثل همیشه با نظر دولت شاهنشاهى ابراز موافقت کرده است فقط گفته‌اند که براى نصب علایم مرزى یک مهندس و یک مرد عالمى از یک دولت بى‌طرفى براى رفع اختلافات تعیین شود و توافق کردیم که این شخص بى‌طرف، این شخص فنى از طرف دولت سوئد انتخاب شود و ما در این باب فعلاً با هم و متفقاً به دولت سوئد مراجعه کرده‌ایم که شخص دانشمند و با صلاحیتى به ما معرفى کند و منتظر جواب دولت سوئد هستیم و هم چنین یک هیئتى در وزارت خارجه تشکیل شده که مشغول مطالعات لازمه براى تهیه مقدمات اجراى این موادى که خوانده شد باشد این کمیسیون در تحت ریاست آقاى محسن رئیس است که در عراق سال‌ها است سفارت کبری به عهده ایشان بود و بعضى از مردمان مطلع تشکیل شده و منتظرند که هیئت نمایندگان عراقى هم براى این منظور معرفى شود و بدون تأخیر شروع به کار بکنند بنده اطمینان دارم که اولیاى دولت عراق بالاخره با حسن‌نیتى که از ایشان هم متوقع هستیم و هم مترصد مداول قرارداد خود را محترم بشمارند و اجازه ندهند که بیش از این، این امر که مورد علاقه تمام ملت ایران است در بوته اجمال و تعویض بماند (صحیح است) و وسیله استفاده سیاسى دیگران قرار بگیرد (صحیح است) شاید بعضى‌ها باشند که یا نسبت به ما و یا نسبت به دولت عراق نظر محبتى نداشته باشند و از این مختصر افتراق موجود بخواهند استفاده کنند و به اصطلاح از آب گل‌آلود ماهى بگیرند چنان که اخیراً مشاهده شده است و شاید ملاحظه فرموده‌اند که در بعضى جراید خاورمیانه اخبار خلاف حقیقتی را راجع به اختلاف ما بین عراق و ایران منتشر میشود و دولت‌هاى مرموزى مى‌خواهند این موضوع را بزرگ جلوه بدهند الحمدلله که مطبوعات ایران آن اندازه رشد و نمو و تکامل حاصل کرده و در سیاست ورزیده شده ان که محل آلت دست و محل اجراى نیات مقرضین و استفاده تبلیغات خارجى قرار نخواهند گرفت ولى مع‌ذلک جسته و گریخته بعضى اخبار خلاف حقیقت و مبالغه‌آمیز در جراید ایران در این باب مشاهده می‌شود که معلوم است از کجا سرچشمه داشته و به خوبى واضح است که خبر‌دهندگان از خارج داراى غرض خاص بوده‌اند و مقصودشان این بوده که اختلافى مابین دول متحد و دوست و برادر ایجاد نمایند.

وزارت امور خارجه در موقع خود این گونه اخبار را تکذیب کرده است زیرا شکى نیست دولت و ملت ایران نسبت به ملت و دولت عراق کمال علاقه‌مندى را دارد و سوابق تاریخى در میان است دو مملکت هر دو هم مذهب و هر دو هم‌پیمان و داراى رژیم سیاسى و داراى سوابق واحد چند هزار ساله هستند و از بدو تأسیس وقتى مملکت عراق تأسیس شد خاندان سلطنتى عراق با خاندان معظم شاهنشاهى ایران روابط و داد و محبت صمیمانه داشته و دارند این روابط همیشه استوار و برقرار بوده و انشاء‌الله برقرار خواهد بود و هیچ‌ گونه موجبى دیده نمى‌شود که ما نتوانیم اختلاف خومان را به نحو دوستانه با همسایه دولت خودمان حل کنیم و اگر بعضى عناصر باشند که پیروان مکتب قدیمى و سیاست هستند یعنى پیروان مکتب سیاسى قرن نوزده در آن مملکت باشند آنها هستند که به محبت و اتحاد ایران و عراق ایمانى ندارند ولى خوشبختانه اکثریت ملت عراق اکثریت قریب به اتفاق مخصوصاً نسل جوان عراقى با ایران به چشم برادرى و محبت و دوستى نظر میکنند و یقین دارم که احساسات و افکار این طبقه بر خیالات شوم آن عناصر معدود غلبه خواهد کرد. یک نمونه بسیار بارز براى حل این گونه اختلافات که آقایان به خوبى اطلاع دارند به موضوع اختلافات مرزى ما با دولت همسایه شمالى که یک دولت قوى و معظم به حمدلله در نتیجه حسن‌نیت طرفین ملاحظه فرمودید که اختلافات رفع شد و توانستیم اختلافات مرزى و هر‌گونه اشکالاتى که در پیش بود و متجاوز از یک قرن بود که باقى مانده بود به نحو احسن خاتمه دهیم و بنده در اینجا وظیفه خودم می‌دانم که از اولیاى اتحاد جماهیر شوروى براى حل این اختلافات و احترامى که به قوانین و مقررات ما مى‌گذارند به نوبت خودم امتنان و تشکر کنم (صحیح است) و امیدوار هستم که عنقریب عهدنامه‌هاى مربوط به حل اختلافات با دولت شوروى که از کمیسیون خارجه گذشته به مجلس شوراى ملى بیاید و به عرض آقایان محترم برسد و مورد تصویب قرار بگیرد (انشاء‌الله) و همین طور انتظار دارم که اولیاى دولت عراق هم که با ما هم‌‌مذهب و هم‌پیمان و هم‌سیاستند و هم داراى روابط دیرین هستند این مسایل اختلافات کوچک مرزى و مسئله کوچک اداره شط‌العرب را با کمال علاقه‌مندى حل کنند و نگذارند که سایر همسایگان ما بر آنها سبقت بگیرند آنها خود‌‌شان در این باب پیش‌قدم باشند به خصوص که وضع خاورمیانه مقتضى این دوستى و اتحاد هست و آقایان محترم میدانند که این قسمت در معرض ایام در آتش انقلابات و کشمکش‌ها و جنگ‌هاى داخلى و تبلیغات و تشبثات خارجى واقع شده و حیات اجتماعى و حیات انفرادى مردم ممالک خاورمیانه در خطر فنا و زوال واقع شده است و موقع آن رسیده است که این ملل رشد و کمال و نمو سیاسى خود‌‌شان را امتحان بدهند و دست از مخاصمات و اختلافات و جنگ و جدال داخلى و جنگ‌هاى خارجى بردارند و فریب تحریکات بیگانگان را نخورند و مشکلات و مسایل داخلى خود‌‌شان را خود‌‌شان حل کنند چون ممکن است اندک غفلتى در این امر منجر به اشتعال آتش جنگ در دنیا بشود و اگر چنین امرى خداى نخواسته اتفاق بیفتد نه فقط دول جنگ‌جو بلکه آن حوزه‌اى که در آنجا جنگ شروع شده است یعنى آن مملکت‌هایى که فعلاً در معرض مخاصمه هستند دست‌خوش فنا و نیستى مطلق ابدى خواهند شد (صحیح است) با این اوضاع اسلحه و تجهیزات مدرنى که در اینها وجود دارد ما باید اذعان کنیم و شکر نعمت الهى را به جا بیاوریم که بر اثر سیاست مدبرانه و عاقلانه‌اى که مملکت ما پیش گرفته است اوضاع کشور ما به حمد‌الله قرین آسایش و آرامش است و امنیت به حمدالله برقرار است (صحیح است) و خوب است که همسایگان ما هم این رویه عاقلانه‌اى را که ملت ایران در تحت راهنمایى و هدایت پیشواى مملکت اتخاذ کرده‌اند آنها هم در پیش بگیرند. به جاى جنگ خانگى، به جاى خون‌ریزى به جاى کشمکش به اصلاح امور اقتصادى ترمیم خرابیها عمران و آبادى مملکت خود‌‌شان مشغول شوند.

البته این آشفتگى و پریشانى و این

+++

جنگ و جدالى که فعلاً در خاورمیانه حکمفرما است عوامل متعدد دارد و یک عاملش را که نمى‌توان انکار کرد بلا‌تردید غلیان احساسات‏ ملت و به اصطلاح ناسیونالیسم است هیچ شکى نیست که ما و ملت ایران در عین این که به این احساسات شریفه احترام مى‌گذاریم و فداکاریهاى ملل همسایه خود را در این راه مشروع و مقدس میدانیم ولى در عین حال هر‌ گونه افراط و تعصب که منجر به مداخله مستقیم اجانب شود آن را هم جایز نمى‌شماریم چون سعادت و استقلال و رفاه و آسایش و آزادى ملل خاورمیانه را که همه برادران ما هستند از صمیم قلب آرزومندیم و به نوبت خود راضى نخواهیم بود که دیگران در امور داخلى آنها اندک مداخله‌اى نمایند (صحیح است) ما معتقد هستیم که مسایل داخلى و مشکلات و معضلات ملى باید به دست خود آن ملت حل و تصفیه شود (صحیح است) البته یکى دیگر از عوامل مهم این انقلابات و این اختلافات منافع اقتصادى دیگران و به خصوص استفاده از منابع معدنی و منابع نفتى است که خوشبختانه یا بد‌بختانه در این نواحى به حد وفور وجود دارد. اما در این باب هم مملکت ایران باید بهترین سر‌مشق دیگران باشد همان طور که ملت ایران چندى قبل در تحت‌تأثیر عناصر خارجى و در تحت تحریکات بیگانگان و در اثر رقابت اقتصادى طعمه انقلاب و اغتشاش شد و همه آقایان به خاطر دارند که مملکت میرفت که به وادى نیستى و فنا سوق داده شود و استقلال چند هزار ساله خودش را از دست بدهد و بحمدالله در نتیجه عقل و تدبر و حیات ملى و راهنمایى پیشواى مملکت آن اقدامات مؤثر نشد و ملت ایران توانست خودش را جمع‌آورى بکند همین وضع هم در سایر ممالک موجود خواهد بود و باید همان راهى که ما رفتیم بروند ما یک مملکتى هستیم و ملتى داریم که به حمدلله به هوش خدادادى و تأیید الهى و قریحه ذاتى موصوف و ممتاز است. این ملت توانست در بدترین و سخت‌ترین مواقع در اطراف پرچم ملى خودش جمع بشود و در تحت رهبرى داهیانه رئیس مملکت اوضاع آشفته خودش را به حال عادى برگرداند ما از خدا مى‌خواهیم برادران ما در سایر ممالک همسایه و در سایه چنین راهنمایى از درسى که ملت ایران آموخته و تجربه‌اى که گرفته است آنها هم عبرت بگیرند و اوضاع آشفته خود را سر‌و‌سامانى بدهند از کلام حکما است که مى‌گویند اگر خدا بخواهد یک ملتى سعاد‌تمند شود زمام امور آن مملکت و سرنوشت آن را پیشوایى دانا، حکیم و وطن‌پرست باشد خواهد داد شاهد این معنى در مملکت ما به خوبی واضح و روشن است مخصوصاً یکى از نمونه‌هاى آن بیانات حکیمانه و سخنان دانشمندانه‌اى است که پادشاه این مملکت در طول مسافرت خود‌‌شان اظهار و بیان کرده‌اند و توانسته‌اند به سحر بیان جلب توجه مستمعین خود‌‌شان را بکنند و استفاده‌هاى مادى و معنوى نمایند.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر خارجه چون مدت جواب سؤال یک ربع است اگر فرمایشاتتان باقى مانده است اجازه بفرمایید از مجلس رأی بگیریم.‏

وزیر امور خارجه- اگر اجازه بفرمایید میخواهم بیانات اعلیحضرت همایونى را بخوانم و 5 دقیقه براى آن کافى است.‏

نائب رئیس- آقایان که موافقند با این که بیانات جناب آقاى وزیر خارجه ده دقیقه ادامه پیدا کند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بفرمایید جناب آقاى وزیر خارجه‏.

وزیر امور خارجه- بنده می‌خواستم یک قسمت از بیانات اعلیحضرت همایونى را که در ژاپن براى نخست‌وزیر آن مملکت بیان فرمودند به اطلاع آقایان برسانم چون این قسمت مربوط به جنبه سیاسى مملکت است.

ایشان فرمودند: «ما در موقعیتى قرار گرفته‌ایم که سیاست ما ناچار باید روشن باشد ما در ایران به طور وضوح خودمان را با ممالک آزاد دنیا مرتبط ساخته‌ایم ولى باید بگوبم که سیاست ما در واقع سیاست ناسیونالیسم مثبت است مثلاً با وجودى که در پیمان بغداد قرار گرفته‌ایم و از لحاظ سیاسى و نظامى سرنوشت خودمان را تعیین کرده‌ایم معهذا هر عملى را به نفع ملت بدانیم به جاى خواهیم آورد. مثلاً ما با دولت روسیه صد‌ و‌ پنجاه سال اختلاف مرزى داشتیم همچنین اختلافات مالى این اختلاف را به بهترین وجهى به نفع ایران حل کردیم. واقعاً موقعى این موفقیت‌ها را به دست آوردیم که در داخله ایران دسته‌جات کمونیستى را از بین برده بودیم و در قسمت سیاست خارجى وارد پیمان بغداد شده بودیم و بعد از ورود پیمان بود که این اقدامات را به عمل آورده و اختلاف با شوروى را حل کردیم در نتیجه به دولت شوروى فهمانیده‌ایم که مسلماً طالب جنگ نیستیم آنها هم خوب میدانند سیاست تدافعى و نظامى ما از چه قرار است و به سیاست ما به ناچار احترام مى‌گذارند. و اما با مغرب زمین ما روابط بسیار نزدیکى با ممالک غربى داریم به خصوص آمریکا ولى سیاست نفت ما کاملاً مستقل است و به همین مناسبت قرارداد جدیدى که به کلى با گذشته متفاوت و روى اصول جدیدى تنظیم شده با ایتالیایى‌ها منعقد کردیم. این است که خوشبختانه در هر قسمتى ما امروز آزادى عمل کامل داریم و در اتخاذ هر رویه هیچ گونه قید و اشکالی تصور نمى‌کنیم.

امروز ما شاهد هستیم که از یک طرف آمریکا و از طرف دیگر شوروى به وسیله دادن کمک‌هاى فنى و مالى سیاست به خصوصى را اتخاذ کرده‌اند البته شاید مفید باشد که دولت‌هاى دیگر هم به نوبه خود به این نوع اقدامات مبادرت نمایند مثلاً ممالک اروپایى آنهایى که امکانات بیشترى دارند مثل انگلستان و ایتالیا و آلمان و در آسیا هم ممالک ژاپن باید همین اقدامات را شروع کنند.

کشور ژاپن آن طوری که من بعد از چند روز مطالعه خود نتیجه گرفتم به عقیده من میتواند وارد یک چنین سیاست مهم اقتصادى و فنى بشود» فرمایشات و بیانات ملوکانه سرمشق سیاست مملکت است و یقین دارم هم دولت ایران و هم ملت ایران این رویه را انشاء‌الله تعقیب خواهد کرد یک نمونه دیگر از فهم و درایت و لیاقت اولیا امور ممالک خارجه خاورمیانه وضعیتى است که در پاکستان و همچنین در ترکیه به وجود آمده اوضاع این ممالک بر اثر دانش و درایت پیشوایان آنها یعنى رئیس‌جمهور ترکیه و اسکندر میرزا رئیس‌جمهور پاکستان به حمد‌لله قرین آسایش و آرامش است.

خوشبختانه چند مملکت مثل ایران و ترکیه و پاکستان و عراق با همدیگر موفق به اخذ اتحاد واقعى هستند که امروز جهان به این اتحاد احتیاج دارد زیرا در این دنیاى پر از اختلاف و نفاق وجود ممالکى که داوطلب صلح و منادى صلح باشند یک سعادتى است براى نوع بشر و خوشبختانه پرچم صلح در خاورمیانه به دست این چند مملکت است و امیدوار هستم که در این میان مملکت ایران و ملت ایران خودش را به نحو شایسته‌اى که معرف تمدن چند هزار ساله و فرهنگ و کلمات بزرگان ایران و حکما و پیشوایان این سرزمین است خودش را آنچنان معرفى کند و موفق بشود انشاء‌اله‌الرحمن صلح در خاورمیانه باقى و برقرار باشد.

نائب رئیس- آقاى پروفسور اعلم.‏

پروفسور اعلم- عرض کنم که تاریخ نشان نداده که ایران تعهدى بکند و آن تعهد را اجرا نکند (صحیح است) ما متوقعیم که ملل دوست و همجوار ما مخصوصاً هم‌پیمانان ما به تعهدات خود‌‌شان در مقابل ما رفتار کنند دوم این که بنده معتقدم که ایرانى در هر نقطه دنیا باشد بایستى معزز و مکرم باشد چون خود ایرانى بودن افتخارى است مخصوصاً این زمان که تحت رهبرى شاهنشاه در یک راه ناسیونالیسم مثبت قدم برداشته و پیشرفت کرده‌ایم (صحیح است) بنده وقتى این سؤال را کردم جناب آقاى حکمت وزیر امور خارجه نبودند بنده افتخار شاگردى ایشان را دارم جناب آقاى حکمت یاد‌تان هست در مدرسه علمیه استاد بنده بودید یک احترام خاصى بنده به ایشان دارم اولین حکمی هم که در خدمت دولت به بنده داده شد جناب آقاى حکمت در وزارت فرهنگ‌شان بنده را مأمور فرمودند که در آموزشگاه‌هاى بهدارى مجاناً خدمت کنم بنده وقتى این سؤال را کردم یک کاغذى از اعضا وزارت امور خارجه به بنده رسید که آقا شما سؤالى کردید که چندین کیلومتر راه فاصله است خوب بود مى‌پرسیدید که به ما اعضاى وزارت امور خارجه چه مى‌گذرد بنده خیلى متأسف شدم وقتى که این کاغذ را خواندم این نامه را عیناً تقدیم مى‌کنم خدمت جناب آقاى وزیر امور خارجه که رسیدگى بکنند از فرمایشات مفصلى که فرمودند و حق هم همین بود بنده تشکر میکنم و خیلى معذرت میخواهم که با این سؤال اسباب زحمت‌شان شدم و خسته شدند ولى با آن خاصیتى که در ایشان سراغ داریم مرد فعال مدبر و سیاست‌مدارى هستند امیدوارم که کار وزارت امور خارجه رو به راه شود (انشاء‌الله) ولى نکته‌اى که مى‌خواستم سؤال کنم این است که این آقاى سوئدى که براى شط‌العرب خواسته‌اید اظهار‌نظر بکند این اظهار‌نظر از نقطه‌نظر تکنیک است یا حکمیت؟ یعنى مى‌آید حکمیت کند یک چیزی است ارجاع به حکمیت شده است یا مى‌آید از نظر تکنیک ببیند که چه شده است؟ این باید مشروحاً و مفصلاً واضح شود یکى دیگر هم این که بنده باز امیدوار هستم که جناب آقاى حکمت در رأس وزارت امور خارجه که هستند امور این وزارتخانه بسیار خوب و آبرومند بشود مخصوصاً در خارجه که ما احتیاج به اشخاص مبرزى داریم که ایران را آن طوری که هست و باید و شاید بشناسانند. بنده اخیراً چیزهایى شنیده‌ام که بسیار متأسف شده‌ام بنده اینجا بایستى درود فراوان به روح پاک یک مرد خدمتگذار وطن مرحوم سهیلى بفرستم (عده‌اى از نمایندگان- خدا رحمتش کند) ایشان یکى از مردان خدمتگذار بود شنیدم نسبت به او در موقع زندگى و موقعى که مریض بوده رفتار خوبى نشده استدعا میکنم دستور بفرمایید که این مأمور متنبه بشود (ارباب- این طور نبوده آن شخص اسائه ادبى نکرده در سفارتخانه افرادى هستند که آبروى ایران را میبرند) سفیر کبیر ایران در خارجه نماینده شخص اول مملکت است و احترامات فوق‌العاده دارد بنده عرایضى کردم حالا ایشان جواب میدهند.

نائب رئیس- وزیر امور خارجه.‏

وزیر امور خارجه- گمان می‌کنم توضیح بنده کافى بود. عرض کردم که حکمیتى نیست و اختلافى نیست یک پروتکلى نیست و یک عهدنامه‌اى هست و منظم به آن هم نقشه‌هایى هست فقط از نظر نصب علایم در روى زمین این متخصص خواسته شده و البته علایمى که در سر‌حد‌ها هست از روى نقشه خواهد بود (صحیح است) در مورد شط‌العرب هم معامله یک طرفه میکنند ما هم همین را می‌گوییم. می‌گوییم که آقایان به موجب

+++

قرارداد باید امور شط‌العرب در تحت نظر یک هیئت مشترک ایرانى و عراقى باشد (صحیح است) و امیدوار هستم که این کار را هم اجرا کنیم. اما در باب مرحوم سهیلى و این که اهانتى شده است با کمال تأسف که از قوت مرحوم سهیلى که انصافاً یکى از خدمتگذاران ایرانى بود و فوتش یک ضایعه‌اى براى مملکت بود متأسفانه یک پیش‌آمد سوئى و یک سو اتفاقاتى نسبت به بازماندگان آن مرحوم گزارشش به بنده رسیده البته شخص یا اشخاصى که بر‌خلاف انسانیت و ادب رفتار کرده‌اند به موجب مقررات ادارى تنبیه میشوند.

5- سؤال آقاى عمیدى‌نورى راجع به روغن خریدارى شهردارى تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

نائب رئیس- سؤال دیگر مطرح است آقاى عمیدى‌نورى.‏

عمیدى‌نورى- سؤال بنده از وزارت کشور درباره مسئله روغن خریدارى شهردارى است دوسال قبل به عنوان این که مبارزه با گران‌فروشى میشود و روغن که یکى از مواد مؤثر و حیاتى زندگى مردم تهران است از قرار معلوم مبلغى از بانک ملى ایران قرض کرده‌اند و با آن پول روغن از آمریکا وارد کرده‌اند علاوه بر این که پول بانک ملى داده نشده و اجراییه هم بر علیه شهردارى براى اخذ این وجه صادر شده روغن‌هاى مزبور با مبلغ زیادى ضرر شاید بیش از 20 میلیون ضرر فروخته شد و حتى شنیده شد که این روغن‌ها به مصرف صابون و شمع‌سازى رسیده است از جهت این که این خبر به نظر بنده یکى از نمونه‌هاى اتلاف و خرابکارى نسبت به اموال عمومى است بنده خواستم حقیقت این مطلب روشن بشود سؤال کردم که جناب آقاى وزیر کشور با مراجعه به پرونده مجموع جریان کار را از اول الى آخر که چه جور این معامله شد چه قدر شهردارى تهران در این موضوع ضرر کرد و مسئول این ضرر کیست و وسیله جبران آن براى مردم تهران چیست و چگونه می‌شود در این گونه مسایل سکوت کرد و به اغماض گذراند حالا منتظر توضیحات دقیق جناب آقاى معاون محترم وزارت کشور هستم که بعد عرایض خودم را اگر لازم بود به عرض برسانم‏.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- در سال 1335 مثل این که احساس کمبودى در روغن مصرفى شهر شد و بیم این میرفته است که اگر یک فکرى نشود هم روغن کمیاب میشود و هم گران میشود البته وقتی یک همچو احساسی پیدا شد طبیعی است که یک مسئولیتى به عهده متصدیان امر مى‌افتد این مسئولیت هم طبیعتاً به عهده متصدیان وقت است هم دولت وقت و هم شهردار وقت آنها هم به موجب همین مسئولیت این طور صلاح دانستند که یک معامله عمده روغن انجام بدهند و یک روغنى نسبتاً به مقدار کافى وارد مملکت بشود (دکتر امین- بسیار روغن خوبى بود) و از آن بیم و نگرانى که پیدا شده بود در بیایند و به اصطلاح پیش‌بینى کرده باشند براى این که غالباً یکى از ایرادهایى که به متصدیان امر می‌شود این است که وقتى که واقعه‌اى پیش آمد کمبودى پیش آمد حتى یک سیلى به راه افتاد ایراد میشود که چرا متصدیان پیش‌بینى نکردند که علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند روى این مقدمات تصمیم گرفته شده است که در سال 1335 یک معامله روغنى بشود اتفاقاً در آن موقع یک پیشنهاداتى هم از آمریکا رسیده بود مثل این که اگر این احتیاج با معامله با آمریکا بشود مقدارى هم به صرفه و صلاح خواهد بود براى این که آن پیشنهادى بود که روغن را به قیمت دولتى به اصطلاح دست اول بفروشند و پولش را به ریال مى‌پردازند این دو مسئله با هم ترکیب شد آن احتیاج و پیش‌بینى و این پیشنهاد در نتیجه تصمیم گرفته شد که 2 هزار تن روغن از آمریکا خریدارى کنند البته شهردارى نه چنین پولى داشت و نه چنین اعتبارى این کار را هم که به عهده شهردارى گذاشتند علتش هم این بوده است که شهر‌داریها یک نوع مسئولیت و تکلیفى در تأمین خوار‌بار عمومى دارند (صحیح است) و مسئولیت این امر هم به شهردارى واگذار شد و بالاخره تصمیم به معامله روغن گرفتند و در همان سال 1335 انجام دادند و روغن‌ها شروع کرد به آمدن که البته جریان آن مفصل است و در پرونده هست (عمیدى‌نورى- چه قدر وزنش بود؟)

عرض کنم دو هزار تن روغن خریدند 750 تن قرارداد با دولت آمریکا از قرار تنى 1175 دلار و 1250 تن از شرکت اموتو سرویس کورپوریشن از قرار تنى 1173 دلار البته تنى دو دلار در اینجا تفاوت هست آنچه که از دولت آمریکا خریده‌اند 1175 دلار است و آنچه که از مؤسسه خریده‌اند 1173 دلار است این دو دلار مربوط به حق بیمه بوده است آن که 1175 دلار است بیمه‌اش به عهده فروشنده بوده است و این 1173 دلار بیمه‌اش به عهده خریدار است تقریباً معادل بوده‌اند البته وقتى روغن‌ها شروع کرد به آمدن چون شهردارى در این کار به عنوان عامل بوده است یعنى این که بخرد و بفروشد البته اقدام کردند و آمد و مقدارى هم بنا بود تحویل مؤسسات ارتش بشود و شد 500 تن بقیه را هم مشغول فروش شدند به اشخاص و مؤسسات بالغ بر هزار تن فروش رفت اما در معاملات بازرگانى غالباً یک عواملى پیدا میشود که در موقع تصمیم به یک کارى شاید به آن عوامل توجه نشود اولاً ورود این دو هزار تن طبیعى است هم خبرش هم عملش هر دو تأثیر طبیعى در بازار دارد (صحیح است) ثانیاً مؤسسات تهیه‌کننده روغن مثل مؤسسات روغن نباتى و حیوانى یا تجار تهیه‌کننده روغن به هر صورت آنها هم که این احساس کمبود را میکردند در موقعى که شهردارى احساس کرد آن تجار و مؤسساتى که وارد در معاملات روغن هستند عین همین حساب‌ها را میکردند بنابراین آنها هم در حدود مصلحت خود‌‌شان در حدود وسایل خود‌‌‌شان در حدود فکر خود‌‌شان در صدد تهیه و استک روغن بر‌آمدند این دو جریان با هم جفت شد و نتیجه این شد یک رکودى در بازار روغن و معاملات روغن پیدا شد (دکتر جهانشاهى- روغن‌فروش‌ها اوقاتشان تلخ شد) و هزار تن از این روغن‌ها فروش رفت و هزار تن مواجه با این رکودى شد که عرض کردم ماند و فروش نرفت این عوامل همان طور که عرض شد این عوامل عوامل اقتصادى است و عواملى نیست که کسى ایجاد کند یک عامل دیگر در این کار دخالت داشت و آن این بود البته هر تجارتى یک رقبایى دارد و بنده معذرت میخواهم چون بحث آن مفصل است اگر اجازه میفرمایید عرض میکنم.‏

نائب رئیس- شما تا یک ربع میتوانید صحبت کنید بعد از آن باید از مجلس کسب اجازه کنید.

معاون وزارت کشور (فرهودى)- عرض کنم البته در هر معامله‌اى و تجارت عمده‌اى در همه جاى دنیا یک رقابت‌هایى است تردیدى نیست که این رقابت در اینجا اثر خودش را کرد یعنى یک عده‌اى که در کار تجارت روغن یا خرید و فروش روغن استفاده میکردند برخوردند به این که این مقدار روغن و فروش شهردارى موجب ضرر آنها می‌شود آنها چه کردند؟ بناى تبلیغات را گذاشتند بر ضد این روغن‌ها که این روغن‌ها خراب است و بو میدهد آن رکود طبیعى و این تبلیغات رقابت‌آمیز دست به هم داد و رکود را بیشتر کرد و آن استقبالى را که مردم در ابتداى امر براى خرید روغن نشان دادند متوقف ماند و عقب نشست در نتیجه روغن‌ها ماند و این وضع وقتى پیش آمد که دولت فعلى متصدى امر شد طبیعى است که نظر به این که اولاً جنسى است بایستى سعى کرد که به مصرف فروش برسد ثانیاً پولى گرفته شده از بانک ملى باید فروش کرد و به طلب‌کار‌ها داد این بود که مجدداً اقدام شد به فروش روغن‌ها فروش‌هاى جزیى به اشخاص یا مؤسساتى که با مصرف روغن سر‌و‌کار داشتند انجام شد و نزدیک شدیم به تابستان امسال و این بیم پیدا شد که اگر بیش از این روغن‌ها بماند در انبار این روغن‌ها به علت گرماى هوا فاسد شود این روغن‌ها صحیح و سالم بود و هنوز هم هست این اشکال پیش آمد که ممکن است در تابستان صدمه‌اى بهش برسد شهردارى هم انبارهاى خاصى لازم دارد که داراى درجه حرارت معینى باشد (دکتر بینا- سرد‌خانه می‌خواهد) و شهردارى هم که سابقه عمل در این کار نداشت تهیه یک چنین انبارهایى میسر نبود رسیدن گرما و نبودن انبار خاصى این بیم را براى وزات کشور و شهردارى فعلى ایجاد کرد که مبادا روغن‌هاى مانده خراب بشود و تبلیغاتى که بر ضد این روغن شده است حالا درست در بیاید چاره این کار آن است که فروش این روغن‌ها را به یک دستگاهى که کارش این است و دستگاهى که تحت نظارت دولت باشد و مورد اطمینان باشد واگذار شود یک شرکت دولتى هست به نام شرکت معاملات خارجى کار این عمل بازرگانى است و بیشتر هم خریدار خارجه است و فروش به داخله یا خرید از داخله و فروش به خارجه و براى همین کار هم تأسیس شده است و شرکت هم دولتى است و اگر نفع هم بکند عاید دولت می‌شود و این مشکل هم پیدا شده بود و وظیفه آن شرکت بود که در حل این مشکل به دولت کمک بشود این بود که این طور مصلحت دیده شد که شهردار وقت یعنى شهر‌دار فعلى به ما پیشنهاد کرد که اختیار فروش این روغن به شرکت معاملات خارجى داده شود آنها هم قبول کردند و مشغول شدند یک قسمتش را شروع کردند به فروش و یک قسمت که باقى ماند آن را هم با یک نوع مزایده بین یک عده از تجارى که کار‌‌شان خرید و فروش روغن است گذاشتند و آخرین اخبارى که ما داریم این بود که پیشنهاداتى کرده‌اند به قیمت‌هاى معینى تجار میخرند چیزى را که باید عرض کنم این است که اولاً موضوع این که روغن را به مصرف شمع و صابون می‌رسانند یا براى این مصرف بفروشند چنین چیزى نیست این هیاهو همان تبلیغاتى است که از اول شده است تا به حال هم روغن‌ها به همان حالى که بوده است هست و تغییرى در وضعش داده نشده است و این معاملاتى هم که میشود براى صابون یا براى شمع‌سازى نیست براى مصرف روغن است منتها ما به دست یک اهل دولتى دادیم که شرکت معاملات خارجى باشد و شرکت معاملات خارجی هم به دست اهل داخلى داده است که تاجر است (دکتر شفیع امین- در فروشگاه فردوسى مى‌فروشند) اما این که فرمودند که خبرى دارند که بیست میلیون ضرر این کار است هنوز محاسبه سود و زیان این کار روشن نیست (صدر‌زاده- مبلغ خرید چه قدر است؟) (عمیدى‌نورى- چه قدر از بانک ملى قرض کرده‌اید و قرض بانک را چه مقدار داده‌اید

+++

و چه قدر طلب‌کار است؟) براى انجام این معامله این گزارش داده شده است که قرائت میکنم وزارت دارایى موافقت نمود که براى خرید 500 تن روغن به مبلغ 40 میلیون ریال تضمین براى شهر‌دارى از حساب سپرده شماره 3 خزانه‌دارى کل در اختیار بانک ملى گذارده شود و چون شرکت تعاونى مصرف مقامات انتظامى هم خریدار 500 تن روغن بود از بانک ملى تقاضا نمود که‏ پنجاه میلیون ریال تضمین براى او بنماید بنابراین یک چهل میلیون ریال و یک پنجاه میلیون ریال (عمیدى‌نورى- تا حالا چه قدر به بانک ملى داده شده است) یک مقدارى داده شده است یک پرونده مفصلى است که آورده‌ام اینجا در سؤال حضرتعالى نبود که چه قدر به بانک داده‌اند یک مقدارى از پول بانک داده شده اما این که فرمودید که چه مبلغ منفعت یا ضرر در این کار عاید شده است عرض کردم که هنوز موقع سود و زیان این کار نرسیده یعنى آن شرکت معاملات خارجى با آن اختیارى که بهش داده شده بود که به هر ترتیبى و به هر قسمتى که به صرفه و صلاح بداند بفروشد آن هنوز معامله را تمام نکرده و جنس را تمام نفروخته و تحویل نداده و پولش را نگرفته است و نتیجه را به شهر‌دارى نداده است که ما روى پول‌هاى سابق که از این روغن به دست آمده است بگذاریم این را بنده متوجه هستم وقتى که این صورت‌حساب از شرکت معاملات خارجى آمد در این مسایل هم وقتى به نکات حساسى رسید عجله نباید کرد چون همین عجله ممکن است باعث شود که یک تنزلى در قیمت پیدا شود به محض این که صورت‌حساب از شرکت معاملات خارجى رسید بنده وعده میدهم که خدمت‌تان تقدیم کنم (صحیح است) (دکتر شفیع امین- قطعاً ضرر نمى‌کند).

نائب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى توضیحى دارید بفرمایید.

عمیدى‌نورى- جناب آقاى معاون محترم وزارت کشور بنده در سؤال خودم تصریح کرده بودم که روشن بفرمایید این معامله چه بوده چه جور شده و چه قدر حساب دولت پرداخت شده و منظور بنده این بود که یکى از معاملاتى که در این مملکت شده است روشن بشود و مردم بدانند که چیست و خدا شاهد است که بنده در این سؤالم هیچ منظورى به شخص و نظر خاصى نسبت به بعضى از دسته‌جات نداشتم و بعضى از نمایندگان محترم تصور نفرمایند حساب شخصى یا له و علیهى دارم که از آن نظر بخواهم تأیید یا تکذیبى بشود و نظرى هم به شهردار سابق به هیچ‌وجه در این موضوع ندارم که یک تماس عضویت حزب و غیر‌حزبى هم در بین باشد این را میخواهم خدمت بعضى از همکاران محترم که به همه‌شان ارادت دارم عرض کرده باشم که حساب، حساب مملکتی است که 90 میلیون فرمودند از بانک ملى در این کار پول گرفته شده که دو هزار تن هم قبول فرمودند روغن خریدارى شده البته تمام مأمورین دولت وظیفه اصلیشان دو چیز است یکى در درجه اول رفاه جامعه دوم امانت‌دارى خزانه ملت. نمى‌شود براى رفاه ملت گفت من باید خزانه ملت را اتلاف کنم و نمى‌شود براى حفظ مال ملت گفت آسایش مردم را از بین ببریم این دو باید توأم باشد مأمور خوب و صحیح مملکت آنچنان کسى است که رفاه و آسایش را با حفظ مال ملت بتواند نگاه دارد این دو بایستى توأم باشد.

دکتر بینا- اینجا هم همین کار را کردند خرجى کردند که مردم در زحمت نباشند.

عمیدى‌نورى- فرمودند دلیل این کار این بوده که یک وقتى کمبود روغن در تهران شد و براى رفع این احتیاج اجتماع قرار شد دو هزار تن روغن خریدارى بشود و شهردار وقت هم عامل این کار شد، این نظرى بود که مى‌فرمایید در دولت وقت ایجاد شد.

قبادیان- در همان وقت اگر این کار نشده بود روغن به یک من هشتاد تومان میرسید.

عمیدى‌نورى- بنابراین وقتى که یک چنین احساسى میشود البته باید مبتنى بر یک محاسبه صحیح باشد براى این که با احساس و فرض که انسان نمیتواند وارد معامله نود میلیونى بشود بعد هم بگوید که رقابت از بین رفت احساس از بین رفت معاملات دولتى باید مبتنى بر حساب و رقم باشد یعنى حس شده باشد که در سال با این میزان تهران خوراک روغن دارد و یک صاعقه‌اى یا یک حادثه ناگهانى در ایران به وجود آمد که تمام گوسفند‌ها از بین رفته و روغن هم از بین رفت همین طور مثال سیل بود که مسئله سیل میآید و گندم‌ها را از بین مى‌برد و خوراک ملت ایران پیدا است که سالى فلان قدر گندم است چه کنیم گندم را باید مسلماً از خارج وارد کرد (اعظم‌زنگنه- کمبود گندم نبود و از خارج گندم وارد کردند) در این هیچ کس حرف ندارد کمبود گندم را مسلم باید از آمریکا وارد کرد این را هیچ کس حرف ندارد جناب آقاى زنگنه بنده وارد بحث گندم نمى‌شوم پرونده دیگرى دارد بحث ما راجع به روغن است احساس میشد که در سال 35 در مملکت ما تمام گوسفند‌ها مردند و حشم‌دارى از بین میرفت و روغن وجود ندارد و قبلاً هم حساب میشد که خوراک مردم ده هزار تن است هشت هزار تن داریم دو هزار تنش کم است باید این معامله بشود (دکتر جهانشاهى- آقا دستگاه‌مان فاقد احصاییه است ما قادر به این حساب‌گری‌ها نیستیم) اجازه بدهید آقاى دکتر جهانشاهى وقتى این حساب بود لازم بود معامله بشود اما وقتى این حساب نبود الان قبول فرمودند دو رقیب در مقابل بوده است رقیب یعنى چه جنس در کشور بوده است و الّا رقیب معنى ندارد اجازه بفرمایید رقیب یعنى چه بایستى وقتى جنس در ایران بود و روغن خوراکى در ایران بود مردم ایران روغن حیوانى مى‌خورند کارخانه‌جات روغن نباتى بود و همه وجود داشته است اگر واقعه ناگهانى بود و روغن در ایران وجود نداشت ما مى‌بایست دو هزار تن روغن از خارج بیاوریم این مال وقتى است که روغن نباشد و رقیب وجود نداشته باشد ولى رقیبى وجود داشته و استوکى وجود داشته فرمودند که دو هزار تن آوردیم هزار تن فروختیم هزار تن مانده پس معلوم است هزار تنش که مانده است یعنى رقیب در مقابل بوده است پس جنس داخلى داشتیم خوب آقا وقتى جنس داخلى داشتیم روغن در ایران بود چرا این مقدار وارد کردند جنابعالى هم جناب آقاى فرهودى آن وقت نه معاون وزیر وقت بودید و نه بحثى به دولت فعلى هست دولت فعلى هم یک حساب کرده دید روغن‌ها مانده خودتان هم که قبول کردید شهردارى انبار ندارد چه طور یک مرتبه می‌آید نود میلیون پول را از خزانه می‌گیرد بعد می‌گوید این را نگاه می‌داریم خرده‌فروشى می‌کنیم شما نمى‌توانید بدون داشتن یک انبار یک مال بزرگى را آن بلوک معامله بکنید و بعد بگوییم خرده‌فروشى می‌کنیم این هم مالى که فاسد‌شدنى است روغن البته دو سال که ماند از بین می‌رود و دلیل این که می‌گویند روغن نباید خورد ماندگیاش است و میگویند کره باید خورد که تازه است و نمانده آن وقت روغن که یک چیز فاسد‌شدنى است این را دو سال‌و‌نیم نگاه دارند تکلیفش معلوم است فرمودید که یک مقدارى از این روغن را فروخته‌ایم من خبر دارم اطلاع دارم به دخانیات یک مقدارى فروختند تمام را برگردانید چون تمام کارگران مریض شدند این دیگر قابل فروش نیست جناب آقاى فرهودى بعد به همین جهت داده‌اند به شرکت معاملات خارجى، آخر شرکت معاملات خارجى معاملات خارجى میکنند معامله داخلى که نمى‌کند اگر قرار شد که شرکت معاملات خارجى که اساساً فلسفه ایجادش این بوده که برنج بفروشد به خارج یک جنسى از خارج وارد بکنند و حالا شده است فروشنده روغن‌هاى مانده که حسابش هم معلوم نیست چیست؟ بنده خلاصه از مجموع بیانات جناب آقاى معاون محترم وزارت کشور استنباطم این شد که قبول فرمودید یک معامله‌اى بى‌مطالعه شده و نتیجه این معامله هم به اینجا رسیده است که هزار تن مانده است حساب هزار تن سابق هم هنوز معلوم نیست خود‌‌شان هم فرمودند که معلوم نیست و این که باعث بحث بنده شد این بود که این خبر را در یکى از جراید خواندم و من معتقد نیستم در مسایل مملکتی اخبار همین طور در مطبوعات نوشته شود چون خود بنده مسئولیت یک نشریه‌اى را دارم اگر خلاف است جواب بدهید.

افکار مردم مشوب می‌شود بنده معتقدم که بایستى افکار عمومى خودمان را هدایت کنیم و رهبرى کنیم مطبوعات عامل اصلى رهبرى و هدایت افکار عمومى است دولت باید توجه کامل بکند اخبارى که در مطبوعات منتشر می‌شود اگر دید صحیح است و سکوت دلیل بر قبول است باید قبول کند و جامعه هم قبول می‌کند و اگر دید که صحیح نیست باید تکذیبش را بنویسد این خبر مدتى است در روزنامه‌ها هست بنده از نظر روشن شدن موضوع این سؤال را کردم و خواستم که حساب این کار را روشن بفرمایید بگذارید روى سر نود میلیون و بفرمایید که چه قدر به بانک ملى برگشته و چه قدر مانده آیا پولى که مانده منطبق با این موجودى شما هست یا خیر و از نظر خودش این موجودى تطبیق میکند اگر خواهد کرد خوشوقت هستیم به مطبوعات اعلام کنید مردم هم آگاه خواهند شد که معامله صحیح بوده است این کار حسابى بوده اگر نه حسابتان را نه نسبت و ضررى دارید میزان ضرر را معلوم کنید نه این که منتشر بشود که یک همچو روغن‌هاى خوراکى آورده‌اند و الان به مصرف صابون می‌رسد من خیلى تشکر می‌کنم از جنابعالى که تکذیب فرمودید واقعاً اگر این مطلب همان طور که گفته شد بى‌اساس است اگر روغن خوراکى است و پول بر‌می‌گردد چه بهتر کار بدى نشده اما عمده این است که شما این حساب را بگذارید اینجا و ما و مردم را روشن کنید که این نود میلیون که گرفته شده چه قدرش به بانک ملى برگشته چه قدرش مانده و آن که مانده تطبیق با موجودى شما مى‌کند یا خیر اگر ضررش همان طور که فرمودید کم است قابل اغماض است و مانعى ندارد (مهندس هدایت- نود میلیون می‌شود کیلویى 45 ریال 45 ریال را هم دولت آمریکا بر‌مى‌گرداند) همین را روشن بکنند که مردم بفهمند که از این به بعد در معاملات دولتى بدبین نباشند و افکار مردم مشوب نشود تا ما بتوانیم راه صحیحى برویم والا همین طور مبهم بماند بعضى از نمایندگان محترم هم تأیید بفرمایند و مطلب هم روشن نشود در افکار عمومى اثر خوبى نخواهد داشت جناب آقاى مهندس هدایت این است که بنده معتقدم حساب این کار را روشن بفرمایید.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

مهندس جفرودى- آقاى معاون وزارت کشور بفرمایید که این کار بدون مطالعه شده.

معاون وزارت کشور (فرهودی)-

+++

عرض کنم که انصافاً در شأن نماینده محترم جناب آقاى عمیدى‌نورى هست که با سوابق فرهنگى و مطبوعاتى که دارند آنچه که سؤال میکنند براى روشن شدن افکار عمومى است (صحیح است) بنده خیلى خوشوقتم که وسیله‌اى میشوم براى این نیت عالى آقاى عمیدى‌نورى که شبهه‌اى که در افکار عمومى پیدا شده است آن شبهه را رفع کنیم بنده اینجا عرض نکردم که معامله بدون مطالعه شده (صحیح است) ممکن است بى‌مطالعه شده باشد ولى بنده عرض نکردم البته یک عواملى اقتصادى در معاملات بزرگ پیش می‌آید که آن عوامل را در موقع معامله باید پیش‌بینى کرد و خوب شهردارى هم که کارش معامله مهم نبود. البته آنهایى که یک مؤسسه بزرگ تجارتى دارند در موقع انجام یک معامله بزرگ تجارتى پیش‌بینى می‌کنند ممکن است شهردارى به آن دقت حساب نکرده باشد اگر حساب میکرد شاید به هزار تن اکتفا می‌کرد (عمیدى‌نورى- بحث ما همین است) اما اینجا بنده در پرونده به یک نکته‌اى برخوردم و جناب آقاى مهندس هدایت هم یاد‌آور شدند و آن این است که آن مقدارى که از دولت آمریکا خریدارى شده یک مقدار از پولش مطابق آن ترتیبى که دولت آمریکا براى فروش اجناس دولتى دارد به آن مملکت خریدار بر‌می‌گردد یک مقدارى خواهد برگشت و در گزارشى که اینجا داده‌اند در روز اول این عبارت بوده است بنده عیناً میخوانم دلایلى می‌گوید که چرا این معامله را میکنیم شهردار وقت و این جمله را اضافه میکند از طرفى چون شهردارى از پولى که از این معامله به دست میآید یعنى از خرید و فروش روغن دو مرتبه به دولت عاید خواهد شد پیداست که مبتنى بر یک ترتیب بوده است و اما راجع به حساب این کار عرض کردم که ما اگر امروز فشار بیاوریم که حساب این کار را ببندید و رقم آخر را بدهید ممکن است سوءاثرى در این معامله جارى که دارند می‌کنند پیش بیاید حساب این کار شده و بنده اطمینان مى‌دهم که بعد از اتمام این معاملات و آنچه هست و شده با در نظر گرفتن این نکته که خود دولت اقدام کرده است که این حساب برگردد جمع حساب را با ‌اجازه آقایان می‌آورم یا به خود جناب آقاى عمیدى‌نورى تقدیم می‌کنم یا اینجا قرائت مى‌کنم (عمیدى‌نورى- به مجلس بدهید)

6- طرح و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به استخدام کارمندان

نائب رئیس- سؤالات تمام شد وارد دستور و تصویب لوایح می‌شویم چند لایحه است که از مجلس سنا رسیده است و مرحله نهایى است و باید رأى گرفته بشود و عبارتى موضوعات دیگری هم هست که اصلاحات عبارتی شده است و تکمیل شده است بنابراین تغییرات جزئى و عبارتى که در هر‌ یک از لوایح در مجلس سنا داده شده است براى اطلاع آقایان قرائت می‌شود و بعداً به رأی گذاشته می‌شود فعلاً لایحه راجع به استخدام کارمندان فنى مطرح است. نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى لایحه شماره 26945- 28/8/36 دولت راجع به اجازه استخدام کارمند براى وزارتخانه‌ها که طى مرقومه شماره 13095- 13/12/36 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خردادماه یک هزار‌و‌سیصد‌و‌سى‌و‌هفت مجلس سنا با اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح مجدد در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد میشود- نائب رئیس مجلس سنا

نائب رئیس- اینک تغییرات حاصله ذکر میشود.

دکتر دادفر (منشى)- در عنوان لایحه (کارمندان فنى) حذف شده و به جاى آن (کارمند) نوشته شده است پس استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است عبارت (به هر عنوان حذف شده) و همچنین کمک مهندس تکنسین- کتابدار- تقریر‌نویس و ارزیاب اضافه شده است و بعد از «بودجه مصوب» عبارت «و باید رعایت مقررات مربوط به استخدام هر طبقه» اضافه شده و تبصره 1 نیز به این شرح افزوده شده است در دهات دبستان‌هاى چهار کلاسه به بالا می‌توانند یک مستخدم جز داشته باشند و در تبصره 6 «و ردیف افراد» بعد از جمله (درجه‌داران و ردیف افراد) اضافه شده و عبارت «و ردیف افراد» از آخر تبصره حذف شده است.‏

جمعى از نمایندگان- اشکالى ندارد صحیح است‏.

نائب رئیس- آقایانى که با این اصلاحات عبارتى که در مجلس سنا شده است موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- طرح و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به ماده 2 قانون منع کشت خشخاش‏

نائب رئیس- لایحه دیگرى با اصلاحاتى که شده است مطرح است لایحه اصلاح ماده 2 قانون منع کشت خشخاش نامه مجلس سنا قرائت میشود و بعد اصلاحات ذکر می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد و تغییرات مجلس سنا یادآورى شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى لایحه شماره 35159- 19/10/36 دولت مربوط به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش که طى مرقومه شماره 14463- 13/12/36 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه 24 خرداد 1337 مجلس سنا با مختصر اصلاحى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى به ضمیمه ایفاد میشود- نائب رئیس مجلس سنا

دکتر دادفر (منشى)- تغییرى که داده شده بسیار جزئى است و «زارعین بى‌بضاعت خشخاش‌کار سابق» تبدیل شده است (صحیح است بسیار خوب است).

نائب رئیس- آقایانى که با اصلاح مجلس سنا موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8- طرح و عدم تصویب اصلاح مجلس سنا در لایحه مربوط به عوارض ورود توقف هواپیماها

نائب رئیس- لایحه دیگرى است راجع به عوارض ورود و توقف هواپیماها نامه مجلس سنا قرائت میشود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 4646- 1/4/34 دولت راجع به عوارض فرود و توقف هواپیما‌ها که طى مرقومه شماره 16471- 6/12/36 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد 1337 مجلس سنا با اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نائب رئیس مجلس سنا

نائب رئیس- تغییراتى هم که در این لایحه داده شده بسیار جزئى است و موارد اختلاف قرائت میشود.

(به شرح زیر به وسیله آقاى دکتر دادفر قرائت شد)

در تبصره 1 بند ط از عبارت «براى هر دفعه فرود» کلمه (دفعه) حذف شده است در بند (ک) به جاى (براى) (جهت) گذاشته‌اند و به جاى براى شش ساعت اول در شش ساعت اول گذاشته‌اند و چنین ذکر کرده‌اند براى شش ساعت اول از پرداخت هر‌گونه عوارض معاف بوده و در صورت توقف بیش از این مدت براى هر 24 ساعت توقف یا کسر آن عوارض از قرارداد دینار نسبت به هر متر‌‌مربع از زمین اشغال شده به آن متعلق خواهد گرفت.‏

تبصره- در محاسبه عوارض طول و عرض هواپیما در نظر گرفته خواهد شد. در ماده 3 به جاى (مى‌توانند) ذکر کرده‌اند «می‌تواند».

علامه وحیدى- جهت به معنى سمت است و همان براى بهتر است (صحیح است).

نائب رئیس- اگر با این اصلاحات موافقت نفرمایید مستلزم این است که به مجلس سنا برگردد و کار به تعویق میافتد ملاحظه فرمودید که اصلاحات جزئى است آقاى علامه وحیدى نظرى دارید؟

علامه وحیدى- باید توضیح داده شود که جهت ابهام دارد کلمه (براى) لفظ فارسى است و هیچ ابهامى ندارد (جهت) معانى متعدد دارد و در اینجا منظور را نمى‌رساند.

نائب رئیس- رأی مى‌گیریم به این اصلاحات عبارتى که در مجلس سنا شده است (علامه وحیدى- کلمه (جهت) را بردارید همان (براى) باشد آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

دکتر بینا- من یک توضیحى دارم در قانونى که ما گذراندیم دوبار (براى) استعمال شده و براى جلوگیرى از تکرار یکى از آنها را به (جهت) تبدیل کرده‌اند.

9- طرح و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به برقرارى وظیفه درباره شهداى واقعه بلوچستان‏

نائب رئیس- لایحه دولت راجع به برقرارى وظیفه براى وراث مقتولین واقعه بلوچستان در مجلس سنا رسیده مطرح است اصلاحات مختصر عبارتى هم به مجلس سنا کرده است به علاوه صورت اسامى وراث مقتولین که هر ‌یک چند نفر هستند ضمیمه شده است این صورت در لایحه مجلس شوراى ملى نبوده است و در مجلس سنا اضافه کرده است در حقیقت کار تکمیل شده است بنابراین قرائت میشود و به رأی گذاشته می‌شود و این رأى نهایى خواهد بود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 42761- 26/11/1336 دولت راجع به برقرارى وظیفه درباره وراث مقتولین واقعه بلوچستان که طى مرقومه شماره 1626- 7/12/36 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز دو‌شنبه 12 خرداد 1337 مجلس سنا با اصلاحاتى به تصویب رسید.

اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برا ى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد میشود.

نائب رئیس مجلس سنا

نائب رئیس- فقط این عبارت در ماده واحده پس از عبارت شهداى نامبرده بالا اضافه شده است «که مشخصات آنان ضمیمه است برقرار و به وزارت دارایى

+++

اجازه داده می‌شود که طبق مقررات عمومى» و همان طور که گفته شد اسامى وراث مقتولین هم به لایحه ضمیمه شده است باید با ورقه رأى گرفته شود بنابراین شروع می‌کنیم به اخذ رأى با ورقه (اسامى آقایان نمایندگان به وسیله منشى به ترتیب زیر اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: ساگینیان. قوام. دولت‌آبادى. دکتر بینا. پروفسور اعلم. مهندس شیبانى. دکتر عدل. دکتر دیبا. شادمان. حبیب پناهى. خرازى. موسوى. اعظم زنگنه. دکتر آهى. باقر بوشهرى. امید سالار. بزرگ‌ابراهیمى. مهران. قبادیان. مهندس ظفر. عباسى. بهادرى. جلیلى. ثقه‌الاسلامى. دکتر شاهکار. پردلى. کورس. مسعودى. هدى. دکتر فریدون افشار. مهدى ارباب. صدرزاده. حکیمى. بیات ماکو. سراج حجازى. حشمتى. رستم امیر بختیار. مهندس فروهر. مهندس فیروز. مهندس جفرودى. مهندس فروغى. دکتر اسدى. دکتر اصلان افشار. یارافشار. توماج. دکتر امیر نیرومند. دکتر سید‌امامى. شادلو. حمید بختیار. دکتر ضیائى. بهبهانى. عمیدى‌نورى. مجید ابراهیمى. نصیرى. اکبر. ذوالفقارى. دکتر پیر‌نیا. استخر. سالار بهزادى. دهقان. دشتى. گیو. فرود. دکتر دادفر. جلیلوند. مشایخى.

 (آراء مأخوذه شماره شده 65 ورقه سفید موافق شمرده شد)

نائب رئیس- لایحه راجع به وراث مقتولین عایله بلوچستان با اصلاحات عبارتى که در مجلس سنا شده بود با 65 رأی موافق به تصویب رسید.

اسامى موافقین- آقایان: دولت‌آبادى. دکتر شاهکار. عزیز اعظم زنگنه. ثقه‌الاسلامى. باقر بوشهرى. پناهى. گیو. دکتر آهى. مهران. بزرگ‌ابراهیمى. علامه وحیدى. دکتر امیراصلان افشار. توماج. دکتر امیر نیرومند. مهندس فروغى. حشمتى. مهندس فیروز. بیات ماکو. رستم‌امیر بختیار. قوام. یار‌افشار. ساگینیان. دکتر دیبا. هدى. شادمان. صدرزاده. حکیمى. امید سالار. دشتى. دکتر عدل. دکتر فریدون افشار. دکتر سید‌امامى. مهندس ظفر. خرازى. جلیلى. بهادرى. دکتر بینا. ارباب. دکتر ضیائى. مسعودى. فرود. عمیدى‌نورى. دکتر اسدى. دهقان. جلیلوند. حمید بختیار. دکتر دادفر. مشایخى. مهندس شیبانى. قبادیان. کورس. ذوالفقارى. سالار بهزادى. اکبر. استخر. شادلو. مهندس فروهر. مهندس جفرودى. مجید ابراهیمى. پروفسور اعلم. موسوى. سراج حجازى. نصیرى. عباسى.

10- طرح گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به ترمیم حقوق آقاى استاد بهزاد و برقرارى وظیفه درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا

نائب رئیس- لایحه دیگرى مطرح است که اصلاحات مختصر عبارتى هم شده است و قرائت میشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 71651- 10/10/1336 دولت راجع به تعیین میزان حقوق آقاى بهزاد استاد مینیاتور و برقرارى مستمرى درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا که طبق مرقومه شماره 14411- 17/2/37 از مجلس شوراى ملى براى اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه 7 خرداد 37 مجلس سنا با اصلاحاتى به تصویب رسید اینک یک نسخه از لایحه اصلاح شده فوق براى استحضار عالى و تصویب نهایى مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد میشود.

نائب رئیس- اینک تغییرات مختصرى که داده شده به اطلاع آقایان میرسد.

دکتر داد‌فر- (منشى) در ماده یک به جاى مجموع حقوق و کمک نوشته شده است حقوق ثابت آقاى حسین بهزاد و به جاى «از محل بودجه اداره کل هنرهاى زیبا» نوشته شده است «از محل اعتبارات وزارت فرهنگ».

نائب رئیس- به این لایحه با اصلاحاتى که در مجلس سنا شده است با ورقه رأى گرفته می‌شود بنابراین شروع می‌کنیم به اخذ رأى اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى جلیلوند (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: ارباب. پروفسور اعلم. مهران. قوام. مهندس سلطانى. مهندس شیبانى. اعظم زنگنه. دکتر بینا. باقر بوشهرى. دکتر عدل. دکتر دیبا. رستم‌ امیر بختیار. خرازى. علامه وحیدى. فرود. موسوى. حمید بختیار. جلیلى. اکبر. امید‌سالار. دکتر اسدى. بزرگ ابراهیمى. شادلو. دکتر شاهکار. حبیب پناهى. دکتر سید‌امامى. مهندس جفرودى. مهندس ظفر. دکتر عمید. ساگینیان. مهندس فروغى. بیات‌ماکو. قبادیان. ثقه‌الاسلامى. دکتر امیر نیرومند. کورس. سالار بهزادى. دکتر وکیل. عباسى. دکتر فریدون افشار. دکتر امیر‌اصلان افشار. یار‌افشار. صدرزاده. حکیمى. مهندس فروهر. سراج حجازى. مهندس فیروز. استخر. توماج. بهادرى. مجید ابراهیمى. نصیرى. عمیدى‌نورى. مشایخى. ذوالفقارى. دکتر پیر‌نیا. آقایان. دهقان. دشتى. دکتر دادفر. جلیلوند. دکتر ضیائى.

 (شمارش آرا به عمل آمد نتیجه به شرح زیر بوده جمعاً 63 رأى- موافق 60 رأى)

آرا مأخوذه 63- ورقه سفید موافق 60 ورقه سفید علامت امتناع سه برگ

نائب رئیس- لایحه برقرارى حقوق و مستمرى که رأى گرفته شد با 60 رأی موافق به تصویب رسید.

اسامى موافقین آقایان: محمود ذوالفقارى. سراج حجازى. سالار بهزادى. اکبر. ساگینیان. مهندس فیروز. توماج. مجید ابراهیمى. مهندس فروهر. صدرزاده. نصیرى. دکتر امیر‌اصلان افشار. کورس. یار‌افشار. هدى. دکتر عدل. دکتر فریدون افشار. بیات ماکو. دکتر دادفر. دهقان. مشایخى. استخر. پناهى. دکتر اسدى. بزرگ‌ابراهیمى. جلیلى. فرود. دکتر دیبا. اعظم زنگنه. مهران. رستم امیر‌بختیار. حمید بختیار. باقر بوشهرى. ثقه‌الاسلامى. مهندس شیبانى. ارباب. مهندس جفرودى. جلیلوند. فلیکس آقایان. بهادرى. دکتر امیر نیرومند. قبادیان. دکتر شاهکار. علامه وحیدى. امید سالار. دکتر سید‌امامى. عمیدى‌نورى. دکتر عمید. موسوى. قوام. سلطانى. دکتر ضیائى. حکیمى. دکتر بینا. پروفسور اعلم. شادلو. دکتر وکیل.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع سه ورقه‏

11- اخذ رأى و تصویب لایحه عوارض فرود و توقف هواپیماها

نائب رئیس- موضوع دیگرى را که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم موضوع عوارض فرودگاه‌ها است که براى جلب نظر مشورتى به مجلس سنا ارسال شده بود و مجلس سنا چند اصلاح عبارتى در آن به عمل آورده بود که به این اصلاحات رأى گرفتیم از طرف مجلس شوراى ملى تأیید نشد این لایحه چون صرفاً مالى و مربوط به درآمد کشور است و به مجلس سنا هم براى جلب نظر مشورتى فرستاده شده بود و به هیچ‌وجه امر غیرمالى ندارد از این جهت اخذ رأى نهایى مطابق آنچه خود مجلس شوراى ملى تصویب کرده است بلامانع است (صحیح است) چون تمام مواد آن مربوط به میزان عوارض و مالى هست از این جهت رأى نهایى نسبت به لایحه عوارض فرود و توقف هواپیماها مطابق آنچه که مجلس شوراى ملى تصویب کرده است گرفته میشود.

 (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب مندرج در زیر به وسیله آقاى دکتر دادفر منشى اعلام و در محل اخذ نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: پروفسور اعلم. دکتر سید‌امامى. باقر بوشهرى. ارباب. بزرگ‌ابراهیمى. کورس. دکتر بینا. ثقه‌الاسلامى. دکتر عدل. مهندس شیبانى. دکتر دیبا. مهندس سلطانى. رستم‌امیر بختیار. مشایخى. پناهى. خرازى. علامه وحیدى. امید سالار. صادق بوشهرى. موسوى. عمیدى‌نورى. مهندس فروهر. مهندس جفرودى. سالار بهزادى. دکتر شاهکار. ذوالفقارى دکتر اسدى. دکتر ضیایى. عباسى. دکتر وکیل. جلیلى. دکتر امیر‌نیرومند. مسعودى. ساگینیان. هدى. دکتر فریدون افشار. یار‌افشار. قوام. صدرزاده. بیات ماکو. مهران. قبادیان. مهندس ظفر. سراج حجازى. اکبر. مهندس فیروز. دولت‌آبادى. استخر. توماج. آقایان. شادلو. بهادرى. حکیمى. مجید ابراهیمى. نصیرى. دکتر آهى. دکتر بینا. دهقان. دشتى. دکتر اصلان افشار. گیو. دکتر دادفر. جلیلوند.

(شمارش آراء به عمل آمد و نتیجه به این قرار بود جمعاً 63 رأى 62 رأى موافق)

جمع آراء 63- ورقه سفید موافق 62- ورقه سفید بى‌اسم‏ 1

نائب رئیس- لایحه عوارض فرود و توقف هواپیماها با 62 رأی موافق تصویب شد کلیه این لوایحى که تصویب شد براى اجرا به دولت ابلاغ میشود.

اسامى موافقین آقایان: قوام. دکتر امین. دکتر امیر‌اصلان افشار. دولت‌آبادى. توماج. صدرزاده. مهندس فروهر. پروفسور اعلم. دکتر سید‌امامى. مهندس جفرودى. دکتر بینا. حکیمى. اکبر. هدى. نصیرى. قبادیان. صادق بوشهرى. مسعودى. سالار بهزادى. دکتر ضیایى. ارباب. ذوالفقارى. باقر بوشهرى. دکتر شاهکار. یارافشار. سراج حجازى. مهندس فیروز. مجید ابراهیمى. علامه وحیدى. فلیکس آقایان. مهندس سلطانى. پناهى. کورس. مهندس شیبانى. موسوى. دکتر دادفر. دهقان. بهادرى. استخر. جلیلوند. جلیلى. ثقه‌الاسلامى. مهران. بزرگ‌ابراهیمى. دکتر امیر نیرومند. دکتر اسدى. رستم بختیار. دکتر دیبا. عمیدى‌نورى. مشایخى. دکتر وکیل. ساگینیان. دشتى. بیات ماکو. دادگر. دکتر عدل. دکتر فریدون افشار. شادلو. خرازى. امید سالار. عباسى.

ورقه سفید بى‌اسم- یک ورقه‏

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده روز پنجشنبه 29 خرداد دستور لوایح جارى است‏.

 (مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى‏- عماد تربتى

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295272!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)