کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 207 صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 21 مهرماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه مربوط به الغا حکومت نظامى در موقع انتخابات طهران

3- اعلام نتیجه استخراج آراءء مربوط به کمیسیون‌ها

4- تصویب هفت فقره مرخصى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 207

صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 21 مهرماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه مربوط به الغا حکومت نظامى در موقع انتخابات طهران

3- اعلام نتیجه استخراج آراءء مربوط به کمیسیون‌ها

4- تصویب هفت فقره مرخصى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 17 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایب با اجازه- آقای: طالش، ملک‌زاده آملی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، منصف، تولیت، نوبخت، مؤید ثابتی، فرخ، نواب یزدی، اورنگ، ریگی، ؟، مشار، مکرم افشار، لیقوانی، ناصری، شجاع، اکبر، عطاء‌الله پالیزی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، نراقی، اصفهانی، شیرازی، ثقةالاسلامی، نیک‌پور، معینی، امیر تیمور، سلطانی، صادق وزیری، افشار، گرگانی، دکتر لقمان، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: امامی، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه مربوط به الغا حکومت نظامى در موقع انتخابات طهران

بعد از این یک لایحه‌اى است تقدیم مجلس می‌کنم راجع به مقررات حکومت نظامى تهران نسبت به امر انتخابات خاطر آقایان مسبوق است که انجمن نظارت مرکزى انتخابات تهران مدتى است شروع شده است و مذاکراتى بین آن انجمن و دولت بود که البته مقررات حکومت نظامى با موضوع انتخابات مطابقتى ندارد بنابراین تصمیم گرفته شد که مقررات حکومت نظامى نسبت به امر انتخابات در موقع انتخابات تهران ملغى و بى‌اثر باشد و لایحه‌اش را تقدیم مجلس می‌کنم.

بعضى از نمایندگان- دستور دستور

رئیس- آقاى انوار

انوار- چون آقاى روحى خیلى عجله دارند براى دستور خواستم عرض کنم اعضا کمیسیون‌هایى که لوایح در آن کمیسیون‌ها موجود است باید تجدید بشوند تا این که

+++

لوایحى که می‌رود به کمیسیون آنها بتوانند در جریان بیاندازند و بعد اینجا مطرح شود و الا در غیر این صورت از طرف دولت باید تقاضاى فوریت بشود تا فى‌المجلس تصویب شود و غیر از این راهى ندارد. این لایحه هم که آقاى تدین آورده‌اند تقاضاى فوریت ندارد این هم می‌رود به کمیسیون. پس اگر اینجا بحث در یک امور عام‌المنفعه بشود گمان می‌کنم هم صالح براى مردم است و هم کارى کرده‌ایم. آقاى صفوى پریروز نظر آقایان هست که صحبت می‌کردند که این پنجاه میلیون که دولت در نظر گرفت اول این زمستان به این مستخدمین دولت بدهد این را ما در کمیسیون بودجه براى خاطر این که آقایان مستحضر باشند به عجله این لایحه را گذراندیم و خیلى مختصر و محدودش کردیم که زودتر این لایحه به تصویب مجلس برسد و به دست دولت داده شود که در آنجا نظامنامه‌اش نوشته شود و داده شود براى تصویب کمیسیون و با نهایت سرعت و با نهایت عجله ما این لایحه را تنظیم کردیم و آنجاهایى که ضرر داشت برداشتیم و آمد به مجلس و مجلس این لایحه را همان طوری که در کمیسیون تنظیم شده بود رأى داد و تصویب شد. نه یک وزیرى که جواب از عملیات وزارت دآراءیى بدهد آمد یعنى جوابى بدهد که یصح‌السکوت باشد نه این که من همچو کردم نه آقا. ما گفتیم این لایحه پنجاه میلیون که براى این مردم بدبخت بود کجا رفت در کجا است؟ هر جا که می‌رویم این مستخدمین صحبت می‌کنند که گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده این پنجاه میلیون به نام کارمندان دولت نوشته شده است این لایحه کجا رفته است در چه حالى است؟ حالا خواستم آقاى تدین چون صراحت نطق دارند و صراحت‌شان هم ملازم با عمل است (حالا اگر مثل جواب‌هاى آقاى وزیر دآراءیى که مثل جواب‌هاى مرحوم فرزین که همیشه صحبت در کلیات می‌کرد و در جزئیات صحبت نمی‌کرد توضیح بدهند). این یک موضوعى است که بنده با نهایت التماس از دولت تقاضا می‌کنم که تا روز شنبه این لایحه را بیاورند و همان طور که مخبر کمیسیون بودجه وعده دادند به مجلس ما این لایحه را در عرض 24 ساعت تمام خواهیم کرد موضوع دیگرى که خواستم به عرض برسانم این است که یک روز دیگر هم پشت همین تریبون همین میز خطابه بنده وقایع فارس را بر سبیل اجمال به عرض مجلس رساندم و این وقایعى را که عرض می‌کنم راجع به خانه خودمان فارس است که بویراحمدى‌ها و قشقایی‌ها ریختند و خانه‌مان را چاپیدند و قضیه اردکان که یکى از شهرهاى فارس است که پیش آمد و آنجا را چاپیدند و بعد آن قضیه‌اى که در سیمرم واقع شد و تمام اینها ناشى نشد مگر براى همین بیانى که آقاى تدین فرمودند یعنى براى حس رأفت و حس شفقت است که ما اینجا راحت می‌مانیم آراءم و آسوده مى‌نشینیم چاى می‌خوریم ولى خبر نداریم که فارس زیر لگد سوآراءن قشقایى است همه جاده‌ها را بر مردم سد کرده‌اند شهر شیراز امنیتش از بین رفته است ناصر قشقایى چهار هزار نفر مسلح را دورش جمع کرده است و اغتشاشاتى راه انداخته است آن وقت می‌آیند پیشنهاد می‌کنند قضیه کسى را که بر علیه حکومت ملى قیام کرده است و بر ضد حکومت مرکزی قیام نموده و نشان داده است در عالم که ما مردم قابل حکومت ملى نیستیم به دلیل این که دیکتاتور که از بین رفت همه ماها یاغى شدیم تمام زحمات مشروطه طلب‌ها را از بین بردند مدلل کردند و نمایاندند به دنیا که این مردم قابل حکومت ملى نیستند آن وقت ماها هم قضایاى قشقایی‌ها را بیاییم به حکمیت و صواب اندیشى حل کنیم آن وقت در سیمرم آن افتضاح را براى قشون تهیه کنند که وزیر جنگ می‌رود نمی‌تواند موفق شود فرمانده قشون می‌رود نمی‌تواند موفق شود هر کس رفته نتوانسته موفق شود و تمام شیراز را در آتش سوزانده آقایان وکلاى فارس چرا نمی‌گویید؟ چرا خجالت می‌کشید؟ چه نتیجه دارد این سکوت ناصر نشسته است در کمال خوبى ما اعلان جنگ دادیم در آنجا جاسوس‌هاى دول ضد ما در خانه‌اش هست قوایش همه حاضر است ناصر هم رئیس اینها است شرافت را سردار محتشم بختیارى دارد که وقتى می‌فهمد ابوالقاسم خان در مقام مخالفت بر آمده زده است توى‏ گوشش که فلان فلان شده حالا موقعى است که ما این کارها را بکنیم؟ حالا موقعى است که ما باید

+++

ایران را حفظ بکنیم نه این که مخالفت بکنیم! شرافت را ایلات شاهسون دارند که کمال مسالمت را دارند. شرافت را ایلات لرستان دارند که در کمال سلامت زندگى کرده و در این موقع که این زلزله سخت براى ایران واقع شده با نهایت سلامت و خوبى زندگى می‌کنند نه این که ناصر که با این همه محبتى که به او کرده‌اند پول به او دادند ده به او دادند و هر قسم محبتى که نسبت به او کردند با این حال برود و ایالت فارس را آن طور متزلزل کند چرا توجه نمی‌کنید ما اینجا نشسته‌ایم و می‌گوییم نماینده حکومت ملى هستیم آیا این است روشى که باید درباره آنهایی که برخلاف حکومت ملى قیام کرده‌اند عمل شود؟ باید بگوییم آنها را به حکمیت واگذار کنیم؟ یک شخص یاغى و طاغى که تفنگ کشیده بر ضد حکومت ملى و یک عده سرباز را کشته و یک مقدار اسلحه برده و همه جا را آتش زده البته باید مجازات شود تمام اینها نتیجه شفقتى است که درباره این قبیل اشخاص اعمال می‌شود در صورتی که ما باید همان طور که آزادی‌خواهان طبقه اول ملت سر مشق و دستور داده‌اند و موضوع اشداء على‌الکفار را عمل کرده‌اند همان طور عمل کنیم نه این که یک مرتبه آن روح شجاعت از بین برود و یک حالت استرضا و سستى و بی‌حالى جاى آن را بگیرد ما باید کارى بکنیم که دولت موفق شود و البته مجلس باید دولت را تقویت کند که امنیت را بتواند در مملکت ایجاد نماید ضمناً این را هم خواستم عرض کنم که منصور‌الملک یکى از رجال کار کن این مملکت است و البته نباید از کسانی که خدمت کرده‌اند به نام بد ذکر کرد این موضوع را من نمی‌خواستم بگویم ولى ناگزیر شدم عرض کنم‏.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- همان طور که آقاى انوار گفتند تقریباً امروز دستور نداریم براى این که هر لایحه که اینجا عنوان شود باید برود به کمیسیون جدید و در آنجا مطرح شود مگر این که یک لایحه فورى برسد و لایحه فورى نداریم از این گذشته صحبتى که آقاى دهستانى کردند به نظر من مهم‌ترین صحبت‌ها است براى این که موضوع جان مردم است موضوع گرسنگى مردم است آمدن زمستان و نبودن ارزاق اینها یک امورى است که از اموآراءت مهمه است آقاى دهستانى از من تقاضا کردند که اقداماتى که شده است به عرض برسانم در هیئت وزرا با حضور آقاى دکتر میلیسپو رئیس دآراءیى و آقاى نخست وزیر و آقاى صفارى رئیس نانواخانه هم بودند و یک نفر دیگر هم بود البته آن مذاکرات یک موضوع مفصلى دارد که آن را نمی‌توانم عرض کنم و اجمالاً این است که آقایان نمایندگان فراکسیون‌ها تشریف بردند و آقاى دکتر میلیسپو رئیس کل دآراءیى هم بودند تقاضا کردم که شما باید جواب بدهید براى این که ما صحبت‌هامان را در مجلس کرده‌ایم و بنا بود جواب‌هاى ما را بدهید و ندادید ایشان شروع کردند به یک سلسله مذاکراتى ولى چون ذکر تمام مذاکرات محل احتیاج نیست آن قسمتى که محل احتیاج است عرض می‌کنم یک قسمت از فرمایشات ایشان این بود که نان سیلو را من تصدیق می‌کنم که محل رضایت نیست و پخت آن هم دارد کم می‌شود علت آن این است که سیلو یک نواقصى دارد و باید رفع بشود ولى تا به حال نتوانستیم نواقص آن را رفع کنیم مع‌هذا این محتاج مدتى است که نواقص آن را بشود رفع کرد تمنا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند اگر آقایان توجه بفرمایند بهتر است زیرا این موضوع محل ابتلا همه است فقط مخصوص من نیست بنده در جواب عرض کردم شما الزامى ندارید به این که نان سیلو به مردم بدهید که آنها نتوانند بخورند و رغبتى هم ندارند براى این که آن غذاهایى که آنها می‌خورند مناسب با نان سیلو نیست علاوه بر این خودتان معتقدید که نان سیلو یک نواقصى دارد چه لزومى دارد به این که مردم را لزوم بکنیم نان سیلو بخورند در صورتی که آردى که شما به سیلو می‌دهید نصف آن هم عاید مردم نمی‌شود براى این که آن اشخاصی که در سیلو هستند مخصوصاً بد مى‌پزند که مردم نخورند و براى خودشان بماند و براى چهارپایان بفروش برسانند و استفاده برند الان شما در تمام این جاهایی که نان سیلو بفروش می‌رسانند تشریف ببرید ملاحظه می‌فرمایید که دو هزار نان سیلو هست که مردم نخریده‌اند و آنجا مانده و خشک شده است غیر از این که

+++

بکوبند و غذاى چهارپایان باشد چیز دیگرى نیست ایشان این قسمت را تصدیق کردند و گفتند نان سیلو را من خودم رضایت ندارم و بهتر این است که نان سیلو را تبدیل کنیم به نان مرسومى شهر و آردش را بدهیم به نانواها و این نان سیلو علاوه بر این که محل رغبت مردم نیست محل تنفر هم هست و بالاخره این نان سیلو را می‌گذارند و می‌آیند و فشار می‌آورند به دکان‌هاى نانوایى سنگک و یک خلاف انتظاماتى هم واقع می‌شود و یک بیچاره به جاى این که نان سیلو بگیرد می‌رود سراغ نان سنگک و آن وقت بعد از دو ساعت از آنجا بیرون می‌آید با دست خالى خلاصه با یک مقدمات و توضیحاتى ایشان تصدیق کردند که نان سیلو را باید موقوف کرد و موقوف هم خواهم کرد و یک طرز عملى بنده پیشنهاد کردم براى این که نان شهر در تحت یک انتظاماتى به نانواخانه‌هاى سابق شهر ارجاع شود و آنها نان مردم را اداره کنند و آن طریق این بود که عرض کردم که شما این جنسى را که به سیلو و نانواخانه مى‌دهید همه‌اش را بدهید به نانواخانه که تخت یک شرایط و یک ترتیباتى باشد که اسباب اطمینان باشد بلکه یک اعتبآراءتى هم از ایشان بگیرید که به واسطه آن اعتبآراءت ملزم باشند نان شهر را اداره کنند علاوه‌ بر این ممکن است یک کنترل طبیعى هم قرار بدهیم و آن کنترل طبیعى این است که شهر را تقسیم کنیم به 60 قسمت یا 70 قسمت و بالاخره هر قسمت که باید نان بگیرند معین بکنند و به قدر احتیاج آنها آرد بدهند و در هر قسمتى سه نفر چهار نفر از امناى محلى شهر را معین کنند که اینها مراقبت کنند و مواظبت بکنند و دکان‌ها را اداره کنند من قول می‌دهم به شما که شب پاى آرد بخوابند و صبح آرد را بریزند توى طشتک و نان کنند و به مردم بدهند اینها خودشان حاضرند مجاناً و بلا‌عوض این زحمت را بکشند و شما اگر خواستید این را عملى کنید وقتى آنها از معتمدین محلى و اهالى محل بودند البته می‌دانند که خوراک منزل من پنج تا نان است اگر یک روز من ازشان بیشتر از پنج دانه بخواهم نمی‌دهند بنابراین این زیاده‌‌روی‌هایى که می‌شود از بین می‌رود یکى از زیاده‌روی‌هاى دکان‌هاى نانوایى این است که آن گندم و آردى که دولت به او می‌دهد این کافى نیست که خرج خودش و دکان خودش و شاگردهایش را در بیاورد و مجبور است که مقدارى از آردش را ببرد به جاهایى که بیشتر می‌خرند و از یک طرف هم با این خوراک‌پزها و آبگوشت‌پزها کنتراتى مى‌بندد و یک نان‌هایى قبل از این که مردم در دکان جمع شوند براى آنها تهیه می‌کند و به آنها می‌دهد این هم یکى از زیاده‌روی‌‌هایى که می‌کنند و بالاخره در نتیجه مردم بى‌نان می‌مانند و اگر معتمدین محل باشند این طور نمی‌شود و یا باید یک کمپانى تشکیل بشود و این کار را عهده‌دار شود بالاخره تمام این مطالب را قبول کرد و وعده دادند که انجام بدهند یکى این بود و یکى هم راجع به جواز آرد بود که ما گفتیم ندادن جواز به مردم نتیجه‌اش این خواهد بود که مردم بیچاره می‌شوند و یکى از جهات ندادن جواز به مردم براى این بود که می‌گفتند بازار سیاه پیدا می‌شود در صورتی که این طور نیست و به ایشان گفتیم که شما خیال می‌کنید که جواز ندهید به مردم بازار سیاه پیدا نمی‌شود خیر الان بازار سیاه پیدا شده و الان مردم دارند می‌روند و به قیمت‌هاى زیادى آرد می‌خرند و دولت هم نمی‌تواند جلوگیرى کند و اگر جواز بدهید هم در رفاه خواهند بود و یک زحمتى هم از دولت رفع شده است و این طور هم قرار شده بود در آن آیین‌نامه که آقاى دکتر میلیسپو قرار داده بودند در ماه رمضان یکیش این بود که ما جواز می‌دهیم ولى شرطش این است که از سیلو بگیرند ما گفتیم گرفتن از سیلو براى چه؟ در صورتی که شما باید غدغن کنید با این نبودن وسایط نقلیه که از سیلو نگیرند و بگویند که ما جواز می‌دهیم به شرط این که از سیلو نگیرند براى این که هر کس که جواز می‌خواهد باید برود از کسی که مازادش را داده از او بخرد چون این عمل یک ترویجى هم می‌شود از این که آن کسانى که مازاد نداده‌اند خواهند داد براى این که مى‌بینند وقتی که مازادشان را پرداختند ازشان می‌خرند و یک همراهى هم می‌شود با دولت که خودشان بروند مازادشان را بدهند براى این که مى‌بینند که باقى جنسشان را می‌خرند خارج می‌کنند یکى دیگر این است که

+++

این می‌رود خودش تهیه می‌کند و با وسایلى که خودش تهیه می‌کند می‌آورد و دیگر لازم نیست که با این عدم وسایل از سیلو بگیرد و شما باید شرط کنید که از سیلو نگیرد و برود از هر کجا می‌خواهد تهیه کند منتها از اشخاصى تهیه کند که مازادشان را پرداخته‌اند و بالاخره در حضور آقایان نمایندگان و آقاى نخست وزیر گفتند تمام این پیشنهادات را قبول کردم و به موقع اجرا می‌گذارم و به آقاى رئیس نانواخانه که حاضر بودند غدغن کردند که این پیشنهادات را انجام بدهند متأسفانه من در روزنامه اطلاعات خواندم که باز مشغول تهیه نان سیلو هستند گر چه این موکول شد که کار نانواخانه درست شود بعد نان سیلو را موقوف کنند و نوشته بود که می‌خواهند سیلو را تعمیر کنند از آن طرف نوشته بود که جواز به کسانى داده می‌شود که مازادشان را پرداخته باشند من نفهمیدم معنى این حرف چیست اولاً ملک‌دار خودش به هر طریق هست نان خودش را می‌آورد و با این رویه دولت مجبور است به قاچاقى هم بیاورد و این برخلاف آن وعده بود که دکتر میلسپو صریحاً گفت که من قبول دارم این بود که بنده با تلفن صحبت کردم و استفسآراءتى کردم معلوم شد که یک اختلافاتى بین آنها بوده است و دیشب رفع شده و ممکن است امروز نتیجه گرفته شود بنده که تلفن کردم خود آقاى دکتر میلسپو گفتند که من آن پیشنهادات شما را قبول کردم و امروز هم با حضور آقاى رئیس‌الوزرا و وزیر دآراءیى و رئیس خواروبار یک جلسه داریم که تمام اینها تکلیفش معلوم می‌شود و آنچه که بنده اطلاع دارم اعضاى اداره خواروبار و رؤساى اداره خواروبار میل ندارند و راضى نمی‌شوند که نان سیلو موقوف شود چون براى آنها یک منافعى دارد و البته صرف‌نظر کردن از یک منافعى براى آنها مشکل است این بود که به آقاى دکتر میلسپو گفتم که شما نباید شرافت خودتان را فداى منافع یک عده بکنید و شما باید یک قول‌هایى که داده‌اید به اشرفانه اجرا کنید اگر دیدید که ممکن نیست سیلو جایى نرفته است باز دو ماه دیگر سیلو را اداره کنید ولى به طوری که بنده اطلاع دارم اگر این طور که ما پیشنهاد کردیم بکنید و نانواخانه را همان طور که پیشنهاد کردیم ادراه بکنند و جواز هم به اشخاص خانه‌دار بدهند هم زحمت دولت کم‌تر می‌شود و هم رفاهیت بیشترى براى دولت فراهم می‌شود دیگر بنده عرضى ندارم.

3- اعلام نتیجه استخراج آراء مربوط به کمیسیون‌ها

رئیس- یک کاغذى از اداره نانواخانه به مجلس رسیده است که درصدد هستند به جاى نان سیلو نان تافتان تهیه بکنند گزارش هیئت نظارت راجع به انتخاب اعضا کمیسیون‌ها به شرح ذیل خوانده شد.

کمیسیون قوانین دآراءیى عده حاضر در موقع اخذ رأى 72 عده آراء مأخوذه هفتاد.

حائزین اکثریت- آقایان: ناصرى- گودرزنیا- مخبر فرهمند- دادور- مجد ضیایى- دهستانى- نمازى- فتوحى- پارسا- دکتر تاج‌بخش- کازرونیان- طوسى- مؤید قوامى- افشار- محیط- پناهى- معدل- طباطبایى- نایینى

2- کمیسیون قوانین دادگسترى عده حاضر در موقع اخذ رأى 73 عده آراء مأخوذه 70

حائزین اکثریت آقایان: ملک مدنى- دکتر قزل ایاغ- بهبهانى- انوار- رهبرى- لیقوانى- سزاوار- نقابت- سلطانى- مهذب- اوحدى- لاریجانى- رضوى- مؤید احمدى- همراز- ثقة‌الاسلامى- حمزه‌تاش. نسبت به یک نفر دیگر اکثریت نبود

3- کمیسیون قوانین بازرگانى و پیشه و هنر عده حاضر 73- عده آراء 71

حائزین اکثریت آقایان: نمازى- امامى- چایچى- نیک‌پور- رستم گیو- پارسا- خسرو شاهى- اصفهانیان- فرشى- آزادى- کازرونیان- مخبر فرهمند- عزیزى- مهدوى- نصرتیان- حریرى- اردبیلى- اصفهانى‏

4- کمیسیون کشور عده حضار 73 عده آراء 70

حائزین اکثریت آقایان: افخمى- امیر تیمور- فریدونى- اوحدى- جلایى- شهدوست- یارحمدى- مسعودى خراسانى- شجاع- نواب یزدى- طوسى- مشیر دوانى- مکرم افشار-

+++

بوداغیان- عطاء‌الله پالیزى- ناهید- صفارى- کامل ماکو

5- کمیسیون فرهنگ عده حضار موقع رأى 75 عده آراء 72

حائزین اکثریت آقایان: مجد ضیایى- فیاض- دکتر طاهرى- دکتر سنگ- منصف- موقر- آزادى- سلطانى- شاهرودى- صفوى- دکتر ملک‌زاده- هاشمى- نراقى- مهذب- اورنگ- روحى- فرخ- نوبخت‏

6- کمیسیون کشاورزى عده حضار 76 عده آراء 71

حائزین اکثریت آقایان: فرمانفرماییان- هدایت- معدل- لیقوانى- مؤید ثابتى- معتصم سنگ- کامل ماکویى- شباهنگ- افشار- محیط- بوداغیان- امیر ابراهیمى- ملایرى- ملک‌زاده- یارحمدى- فتوحى- هدایت‌الله پالیزى- حسن اکبر

7- کمیسیون راه عده حضار 73 عده آراء 73

حائزین اکثریت آقایان: تهرانچى- ناهید- امیر ابراهیمى- یمین اسفندیارى- دولتشاهى- ذوالقدر- دکتر نهوراى- مؤید قوامى- رهبرى- فتوحى- ریگى- اردبیلى- رفیعى- مسعودى- مسعودى خراسانى- حریرى- دکتر سمیعى- حمزه‌تاش

8- کمیسیون امور خارجه عده حضار 73 عده آراء 70

حائزین اکثریت آقایان: اقبال- طالش- نبیل سمیعى- یمین اسفندیارى- همراز- مستشار- مقدم- منشور- مهدوى- نوبخت- هدایت‏

نسبت به یک نفر دیگر رأى نداده‌اند.

9- کمیسیون بهدارى عده حضار 73 عده آراء 73

حائزین اکثریت آقایان: دکتر ادهم- دکتر قزل ایاغ- دکتر ملک‌زاده- دکتر سمیعى- دکتر غنى- دکتر ضیا- دکتر نفیسى- دکتر فهوراى- دکتر تاج‌بخش- طباطبایى- موقر- ساکینیان‏

10- کمیسیون نظام عده حضار 76 عده آراء 75

حائزین اکثریت آقایان: دادور- انوار- روحى- معتضدى- مقدم- صفارى- طباطبایى- رفیعى- تهرانچى- آزادى- نراقى- هاشمى‏

11- کمیسیون پست و تلگراف عده حضار 73 عده آراء 73

حائزین اکثریت آقایان: فریدونى- مرآت اسفندیارى- یمین اسفندیارى- ساکینیان- شهدوست- مشار

4- تصویب هفت فقره مرخصى

رئیس- از آقایان خواهش می‌شود که کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه‌شان را نیز معین کنند که کارهایى که داریم حاضر شود و براى جلسه آینده شروع به کار کنیم. چند فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده می‌شود.

خبر کمیسیون راجع به مرخصى آقاى شاهرودى‏

آقاى شاهرودى درخواست 20 روز مرخصى از هفتم مهر 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شاهرودى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى طوسى براى انجام امور محلى حوزه انتخابیه خود درخواست چهل و سه روز مرخصى از تاریخ 24 مرداد 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى طوسى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى فتوحى درخواست شانزده روز مرخصى از تاریخ نهم شهریور 1322 نموده‌اند مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فتوحى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى مرآت اسفندیارى درخواست یک ماه مرخصى

+++

از تاریخ 30 تیر 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى فروهر درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فروهر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى انوار

انوار- بنده گاهى مجبود می‌شوم که با مرخصی‌ها مخالفت کنم و حق این بود که در جلسه خصوصى عرض کرده باشم چون از بس اینجا حمله کردند که چرا مخالفت می‌کنى اغلب ساکت می‌شوم ولى امروز اگر مخالفت می‌کنم روى خلوص عقیده‌ای است و آن این است که اگر مخالفت کنیم شاید یک ثوابى هم کرده‌ایم چون یک آقایانى بدون اجازه و بدون در نظر گرفتن نظامنامه همین طور رفته‌اند حالا که می‌خواهند مرخصى بگیرند باید سهمى هم از حقوق خودشان براى فقرا در نظر بگیرند مثل آقاى طوسى که رفته‌اند مدتى و خوب حالا وکیل هم که شده‌اند عرضم این است که به قدر امکان اگر آقایان با این عرض بنده موافقت کنید و رأى ندهید یک خدمتى هم به فقرا شده است‏.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

آقاى ملک مدنى- آقاى فروهر در این مدت که نماینده مجلس بوده‌اند تاکنون هیچ وقت مرخصى نرفته‌اند حالا هم قبل از این که خواهند مرخصى بروند اجازه خواسته‌اند حق هم قانونى دارند و هم با اصل نظامنامه موافق است و اینجا هیچ اشکالى در مرخصى ایشان نیست و راجع به آقاى طوسى هم فرمودید همه آقایان می‌دانند که ایشان یکى از عناصر برجسته و حساس این مجلس بوده‌اند و همه آقایان ملاحظه می‌فرمایند که ایشان عهده‌دار کارهاى ادارى مجلس و صورت مجلس هستند و مدت‌ها هم هست که معاونت تقنینیه مجلس را داشته‌اند و جا داشته است که کمیسیون عرایض استثناً نسبت به ایشان کمک کرده باشد و به نظر بنده بیانات آقاى آقا سید یعقوب هم روى مخالفت با مرخصى آقاى طوسى نبوده و از نظر خیر خواهى بوده است و مقصودى نداشته‌اند.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده خیلى میل داشتم آقاى انوار که یک سوابق آزادى‌خواهى منظمى دارند یک فرمایشى بفرمایند و بنده جواب بدهم و درد دلى بکنم من میل داشتم که سایرین هم مثل بنده کار بکنند بنده سى و پنج سال است که در راه اساس مشروطیت کار می‌کنم بدون این که یک ساعت مرخصى گرفته باشم چرا نمی‌بینید؟ چرا چشم‌هایتان را هم می‌گذارید آقا این نتیجه سى و پنج سال خدمت من است؟!

رئیس- رأى می‌گیریم به مرخصى آقاى فروهر موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى محیط درخواست ده روز مرخصى از تاریخ دوم مهر 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى طوسى من از روى رفاقت و حسن نیت صحبتى کردم البته من منکر صداقت شما و خدمات ممتد شما نشدم حالا هم اگر مخالفت می‌کردم خداى نخواسته از درجات عالى و سامى شما کم نمی‌شد البته من هم تصدیق دارم شما همنشین ملائکه مقربین هستید این قدر تند نشوید شما به خراسان رفته‌اید و همه هم به شما رأى دادند و آب سرد هم خورده‌اید حالا خیلى تند شده‌اید ولى بنده نخواستم عرض کنم مرخصى‌ها زیاد شده است و خوب است یک ملاحظه هم از فقرا بشود چون معمولاً یک جرایمى جمع می‌شد و به فقرا داده می‌شد و الا خداى نکرده مقصودى نداشتم و آقاى طوسى هم باید از من عذر خواهى کنند.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى محیط برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى معینى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ دوازدهم مهر 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى

+++

با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى معینى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى منصف درخواست دو ماه مرخصى از اول مهر 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون اکثریت نیست به جلسه بعد موکول می‌شود. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294080!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)