کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 206 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 مهر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقایان نخست وزیر و تهرانچى و مؤید احمدى و طوسى راجع به استیضاح و اظهارات آقاى وزیر کشور راجع به آموزشگاه شهربانى

3- اقتراع شعب

4- انتخاب کمیسیون‌ها

5- استرداد لایحه راجع به آموزشگاه شهربانى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

6- طرح و تصویب فوریت و ماده واحده راجع به آموزشگاه شهربانى

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 206

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 مهر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقایان نخست وزیر و تهرانچى و مؤید احمدى و طوسى راجع به استیضاح و اظهارات آقاى وزیر کشور راجع به آموزشگاه شهربانى

3- اقتراع شعب

4- انتخاب کمیسیون‌ها

5- استرداد لایحه راجع به آموزشگاه شهربانى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

6- طرح و تصویب فوریت و ماده واحده راجع به آموزشگاه شهربانى

7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 14 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: طالش خان، فاطمی، شیرازی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، روحی، دکتر سمیعی، اقبال، منصف، تولیت، نوبخت، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، ریگی، ارگانی، شاهرودی، محیط لاریجانی، مشار، مکرم افشار، ناصری، شجاع، اکبر، عطا‌ءالله پالیزی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، نراقی، ثقة‌الاسلامی، معینی، نواب یزدی، امیر تیمور، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، دولتشاهی، افشار، دکتر نفیسی، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقایان نخست وزیر و تهرانچى و مؤید احمدى و طوسى راجع به استیضاح و اظهارات آقاى وزیر کشور راجع به آموزشگاه شهربانى

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- چندى قبل آقایان تهرانچى و چند نفر از آقایان نمایندگان محترم استیضاحى از دولت کرده بودند البته دولت موظف به اجرا مقررات و نظامات مجلس شوراى ملى است و قصد هم داشت که قبل از انقضا مدت براى جواب حاضر شود. چون موضوعى که ایشان مورد استیضاح قرار داده بودند امر خواروبار و نان و بهبود نان و مسأله جواز و جمع‌آورى غله و سایر امور مربوط به خواروبار بود و خودشان هم اطلاع دارند که دولت نهایت علاقه

+++

را به کار برده است که این موضوع حل بشود و یک صورت صحیحى پیدا کند که رفع نگرانى عمومى مردم بشود حالا هم مشغول انجام این کار هستیم لهذا در خارج با آقاى تهرانچى این طور مذاکره شد که این موضوع به تعویق نیفتد حالا هم بنده امیدوار هستم به زودى نتیجه آن را به استحضار نمایندگان محترم برسانم و البته هر وقتى هم که آقاى تهرانچى خواستند استیضاح خودشان را تعقیب بکنند دولت براى جواب حاضر خواهد بود.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- چون غرض بنده واقعاً از این استیضاح البته مکلف کردن دولت بود همین که مسأله نان را حل کنند و عرض کنم که آسایش مردم را از حیث خواروبار تأمین کند و مقرراتى که البته برخلاف مصالح کشور اجرا شده بود برطرف کنند و جز این موضوع استیضاح کنندگان نظر دیگرى نداشتند و این موضوع را مدتى است که با دولت مشغول مذاکره بوده‌ایم جلسه هم دیروز در حضور آقاى نخست وزیر بود و در آنجا مذاکراتى هم با آقاى دکتر میلیسپو به عمل آمد موافقت‌هایى هم حاصل شد راجع به تصفیه امور نانواخانه‌ها و گشایش و ازدیاد پخت و تنظیم بیشتر آن در قسمت دادن نان به مردم یعنى بیشتر شدن و بهتر شدن وضعیت نان و در دسترس عامه قرار دادن و دادن جواز و چون اینها در دست اقدام است و ایشان هم موافقت دارند که بروند و مقدمات اجراى آن را فراهم و تهیه کنند این است که بنده هم روى این قسمت موافقت می‌کنم که تا پانزده روز موضوع استیضاح تمدید بشود که ایشان در این مدت اگر چنانچه همان طور که فرمودند مقرراتى را که خودشان هم در نظر دارند تسریع کردند یا ممکن است بیان بفرمایند یا ممکن است موافقت کنیم و نظر ما مخالفت با دولت نبوده بلکه فقط براى این بوده که دولت را البته مکلف کنیم وضعیت نان و خواروبار مردم تأمین شود این است که چون وقت گذشته است بنده از طرف خود و رفقایم پانزده روز با تمدیدش موافقت می‌کنیم.

وزیر کشور (آقاى تدین)- چندى قبل لایحه راجع به استخدام محصلین مدرسه پایورى شهربانى تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و در کمیسیون کشور هم مطرح شده مورد موافقت هم واقع شده است و خبرش هم گویا تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و دستور اولش است اگر چنانچه موافقت می‌فرمایید جزو دستور بشود اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده در این خصوص عرضى ندارم خواستم عرض کنم راجع به استیضاح چون بنده هم عرایضى داشتم موافقت می‌کنم به این که همان طور که آقاى تهرانچى فرمودند از امروز تا پانزده روز تمدید بشود.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- خواستم اولاً از آقاى تهرانچى همکار محترم استدعا کنم توضیح بفرمایند چون دیروز آنجا تشریف داشتند به چه علت به طور قاطع تا پانزده روز پیشنهاد و تمدید فرمودند استیضاح را بنده در ساعت اول مذاکره گفتم هر دقیقه بدتر می‌شود نان امروز هم اگر به نظر محترم رسیده باشد خیال می‌کنم به هیچ وجه قابل خوردن نیست (صحیح است) اگر بخواهیم بگوییم تا پانزده روز دیگر تأمل کنیم صورت خوبى پیدا نمی‌کند بنده به نوبه خودم مأیوس هستم مگر این که اطمینان قطعى بفرمایند و بدهند که تا حدى بشود مطمئن شده و به مردم هم این اطمینان را داد.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- چون دیروز با نمایندگان فراکسیون‌ها در خدمت آقاى نخست وزیر با حضور آقاى دکتر میلیسپو بودیم ایشان موافقت کردند تمام اظهارات و تمام نظریاتى را که آقایان نمایندگان و آقاى بهبهانى کرده بودند اینجا فرمودند با تمام اینها موافقم و تصدیق کردند به این معنى که تصدیق کردند خودشان که وضع سیلو و نان سیلو از حیث جنس و از لحاظ فنى و غیر فنى خوب نیست و باید اصلاح بشود و جواز هم قبل از دادن کوپن داده شود بنابراین تصور می‌کنم با این فرمایش و قولى که داده شده مخصوصاً آقاى نخست وزیر تأکید کردند به ایشان که اینها را ما می‌خواهیم که فوراً هم اصلاح نان و هم دادن جواز را عملى کنند ایشان وعده دادند که بروند و فوراً به موقع اجرا بگذارند این است که بنده خیال می‌کنم با این وعده‌اى که داده شده است البته آقاى نخست وزیر هم خودشان ساعى

+++

هستند که این موضوع هر چه زودتر عملى و اصلاح شود و جواز آرد داده شود البته اگر امید اصلاح نبود ما تمدید نمی‌کردیم آقاى نخست وزیر را هم بیشتر از خودمان در این قسمت بنده مقید دیدم‌شان دیروز.

3- اقتراع شعب

رئیس- دستور امروز انتخاب شعب است عده حاضر 101 نفر هر شعبه 16 نفر براى شعب 1/ 2/ 3/ 4/5 یک نفر اضافه می‌شود.

دشتى- اول کمیسیون‌ها را انتخاب کنید شعب را بعد.

نبیل سمیعى- اعلام شده است دیگر نمی‌شود.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه اول- آقایان:

افشار- مستشار- لیقوانى- دکتر نهوراى- دکتر ادهم- رفیعى- دکتر طاهرى- مهدوى- مخبر فرهمند- ملک‌زاده آملى- عزیزى- نایینى- مهذب- مؤید احمدى- شهدوست- جلایى

شعبه دوم- آقایان:

مسعودى خراسانى- موقر- آزادى- دولتشاهى- دبستانى- مؤید قوامى- دکتر سمیعى- همراز- فرشى- محمد گرگانى- سمیعى- معتصم سنگ- هاشمى- مسعودى- چایچى- جلیلى.

شعبه سوم- آقایان:

طوسى- شجاع- نیک‌پور- ملایرى- یمین اسفندیارى- دکتر اسمعیل سنگ- دکتر غنى- دکتر ملک‌زاده- پارسا- مشیردوانى- نمازى- رهبرى- امامى- دشتى- صفارى- دادور.

شعبه چهارم- آقایان:

جعفر اصفهانی- فروهر- محمد طباطبایى- دکتر غزل ایاغ- بهبهانى- گودرزنیا- انوار- فتوحى- ساکینیان- کازرونیان- لاریجانى- مصنف- دکتر تاج‌بخش- معدل- بوداغیان- خسرو شاهى.

شعبه پنجم- آقایان:

پناهى- امیر ابراهیمى- فرمانفرماییان- مرآت اسفندیارى- رستم گیو- منشور- نراقى- اردبیلى- فریدونى- افخمى- دکتر عباس نفیسى- حسن اسفندیارى- شباهنگ- فیاض- محیط- دکتر ضیا.

شعبه ششم- آقایان:

تهرانچى- حریرى- اوحدى- صفوى- هدایت- مجد ضیایى- حمزه‌تاش- معتضدى- معینى- دهستانى- یاراحمدى- اصفهانیان- اسکندر مقدم- ملک مدنى- روحى- نواب یزدى.

به شعبه اول علاوه می‌شود آقاى سلطانى‏

به شعبه دوم علاوه می‌شود آقاى سزاوار

به شعبه سوم علاوه می‌شود آقاى ارگانى‏

به شعبه چهارم علاوه می‌شود آقاى مکرم افشار

به شعبه پنجم علاوه می‌شود آقاى ذوالقدر

4- انتخاب کمیسیون‌ها

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها بدواً پنج نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند.

اقتراع به عمل آمده آقایان: جلایى- شهدوست- نایینى- ذوالقدر و اردبیلى معین شدند.

رئیس- کمیسیون قوانین دارایى عده حاضر 72 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون دادگسترى عده حاضر موقع اعلام رأى 74 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون کشور عده حاضر موقع اعلام رأى 74 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون فرهنگ عده حاضر موقع اعلام رأی 73 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون پیشه و هنر عده حاضر موقع اعلام

+++

رأى 74 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون راه عده حاضر موقع اعلام رأى 74 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون کشاورزى عده حاضر موقع اعلام رأى 73 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون خارجه عده حاضر موقع اعلام رأى 74 نفر عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون بهدارى عده حاضر موقع اعلام رأى 76 نفر عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون نظام عده حاضر موقع اعلام رأى 76 نفر عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر موقع اعلام رأى 75 نفر عده اعضا کمیسیون 6 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (نمایندگان- نه آقا لایحه وزارت کشور مطرح بشود)

هاشمى- کمیسیون نداریم.

5- استرداد لایحه راجع به آموزشگاه شهربانى از طرف آقاى وزیر کشور و تقدیم آن به قید دو فوریت

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- بنده اخطار قانونى دارم کمیسیونى که انتخاب شد و تجدید انتخاب که به عمل آمد هر لایحه‌اى که در کمیسیون سابق مطرح شده است باید در کمیسیون جدید هم تجدید‌نظر بشود بنابراین باید صبر کنند تا کمیسیون جدید کشور تشکیل شود و تجدید‌نظر بکنند و گزارش بدهند آن وقت.

رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- این لایحه به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است دو شور دارد و در شور اول در کمیسیون عین لایحه تصویب شده است بنابراین اگر بخواهند این لایحه مطرح شود به عنوان شور اول گمان می‌کنم که اشکالى نداشته باشد و بنده احساس می‌کنم که اساساً آقایان با این لایحه موافق هستند ولى براى این که اشکال نظامنامه هم برطرف شود که آقاى بهبهانى فرمودند بنده الآن تقدیم می‌کنم و تقاضاى دو فوریت می‌کنم. (صحیح است)

هاشمى- لایحه اولى را استرداد کرده و دو مرتبه با فوریت دادند.

6- طرح و تصویب فوریت و ماده واحده به آموزشگاه‌ شهربانى

وزیر کشور- بلى آن را مسترد کردم حالا بخوانید (لایحه راجع به متمم قانون تأسیس آموزشگاه قرائت شد)

مجلس شوراى ملى‏

چون لزوم تهیه عده پایوران تحصیل کرده براى اصلاح امور شهربانى فورى به نظر رسیده بود قبل از آن که قانون تأسیس آموزشگاه شهربانى از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد آموزشگاه مزبور در شانزدهم دی ماه 1320 رسماً افتتاح یافته و اشخاص واجد شرایطى که اسم نویسى کرده بودند به تحصیل اشتغال ورزیدند اینک که قانون آموزشگاه در 11 اردیبهشت ماه 1322 به تصویب رسیده براى آن که مدتى که دانش آموزان فعلى قبل از تصویب قانون به تحصیل مشغول بوده‌اند جزو مدت تحصیلى آنها به شمار رفته و دو سال خدمت آنها در آموزشگاه از تاریخ مزبور احتساب گردد ماده یگانه زیر را به قید دو فوریت براى تصویب تقدیم می‌دارد:

ماده یگانه‏

وزارت کشور مجاز است ابتداى دوره تحصیلى فعلى آموزشگاه پایورى شهربانى را از 16 دی ماه 1320 محسوب نماید.

رئیس- موافقین با فوریت اول لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با فوریت لایحه برخیزند

+++

(اکثر برخاستند) تصویب شد. در اصل ماده واحده مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

وزیر کشور- تشکر می‌کنم.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز پنجشنبه 21 مهر ماه ساعت سه و نیم قبل از ظهر- دستور لوایح موجوده مجلس مقارن ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانى‏

ماده یگانه- وزارت کشور مجاز است ابتداى دوره تحصیلى فعلى آموزشگاه پایورى شهربانى را از شانزدهم دی ماه 1320 محسوب نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم مهر ماه یک هزار سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294079!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)