کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 205 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 خرداد ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات آقاى رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان‏

3- انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه (نواب‌رئیس- منشى‌ها- کارپردازان)

4- تقدیم دو فقره سوال به وسیله آقایان‏ دکتر بینا و مهندس اردبیلى‏

5- اقتراح شعب شش‌گانه‏

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 205

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 خرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات آقاى رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان‏

3- انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه (نواب‌رئیس- منشى‌ها- کارپردازان)

4- تقدیم دو فقره سوال به وسیله آقایان‏ دکتر بینا و مهندس اردبیلى‏

5- اقتراح شعب شش‌گانه‏

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت ده و سى و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- چون امروز منشى نداریم صورت غایبین خوانده نمی‌شود نسبت به صورت‌مجلس آقایان نظرى ندارند؟

 (علامه- بهترین صورت‌مجلس است که باعث خرسندى همه است) نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس دایر به امتنان از انتخاب ایشان‏

رئیس- بیان بنده قاصر و زبانم عاجز است براى عرض تشکر در مقابل آن همه لطف و عنایت و محبتى که همکاران عزیزم در جلسه پیش نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند، از صمیم قلب شکرگزارى می‌کنم و از درگاه خداوند متعال استنداد مى‌نمایم که همه ما را یارى فرماید (انشاءالله) تا در صیانت سلطنت مشروطه و قانون اساسى و حفظ حقوق ملت و حیثیت مجلس شوراى ملى مجاهدت و بذل مساعى نماییم (انشاءالله) و وظایف خطیرى را که در این جهان پر آشوب بر عهده داریم به نحو احسن و با کمال بى‌نظیرى انجام دهیم (انشاءالله) و با اجراى وظایف نمایندگى و تکالیف وجدانى در پیرو نیات پاک شاهنشاه معظم خود قدم‌هاى مؤثرترى براى ترقى کشور و سعادت و رفاه مردم بر داریم (انشاءالله) و کوشش کنیم تا منافع و مصالح مادى و معنوى ملت و کشور ایران ان‌شاالله همیشه محفوظ و مصون بماند (انشاءالله).

مهندس اردبیلى- اجازه مى‌فرمایید؟

3- انتخاب بقیه هیئت‌رئیسه (نواب‌رئیس- منشى‌ها- کارپردازان)

رئیس- اگر سوالى دارید بعد بفرمایید آقاى پروفسور اعلم کسالت دارند به قید قرعه یک نفر دیگر به جاى ایشان براى نظارت تعیین می‌شود که به اتفاق آقایان فضایلى و قبادیان و آقایان سعیدى و سلطانى هم که از طرف هیئت رئیسه هستند در اخذ و استخراج آرا نظارت نمایند. (اقتراح به عمل آمد و آقاى دکتر رضایى تعیین شدند)

رئیس- آقایان نظار و منشى‌ها تشریف بیاورند اخذ رأى براى انتخاب دو نائب رئیس به انتخاب جمعى شروع می‌شود. (اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى مهندس سلطانى (منشى) به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد) آقایان:

پروفسور اعلم. قوام. دکتر اصلان افشار. مهندس بهبودى. قراگزلو. دکتر دیبا. دکتر سعید حکمت. یارافشار. مشایخى. مهندس شیبانى. خرازى. مهندس اردبیلى. دکتر بینا. شادمان. موسوى. صادق بوشهرى. قنات‌آبادى. باقر بوشهرى. امیدسالار. اعظم زنگنه. حشمتى. مهندس جفرودى. مهندس هدایت. دکتر جهانشاهى. عباسى. غضنفرى. اخوان. سنندجى. اورنگ. مسعودى. پردلى. آقایان. ارباب. احمد طباطبایى. هدى. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. حمید بختیار. کورس. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات‌ماکو. عماد تربتى. ابتهاج. علامه. مهران. تیمورتاش. پناهى. اردلان. رستم امیر. بختیار. سراج حجازى. مهندس فروهر. بوربور. مهندس اسکندر فیروز. ثقه‌الاسلامى. استخر. دولت‌شاهى. دکتر مشیر فاطمى. دولت‌آبادى. فخر طباطبایى. ساگینیان. مهندس دهستانى. عمیدى نورى. دکتر امیر نیرومند. دکتر امیر حکت. توماج. برومند. مشار. کاظم شیبانى. دکتر وکیل. دکتر نفیسى. رامبد. دکتر سیدامامى. فولادوند. جلیلوند. کدیور. شادلو. دادگر. دکتر اسدى. دکتر ضیایى. کیکاوسى. دکتر شاهکار. دکتر عمید. بهبهانى. خلعتبرى. دکتر دادفر. بزرگ‌ابراهیمى. دیهیم. اسکندرى. بهادرى. حکیمى. مجید ابراهیمى. مهندس فروغى. عامرى. نصیرى. دکتر آهى. خزیمه علم. دکتر پیرنیا. عرب شیبانى. سلطان‌مراد بختیار. مرآت اسفندیارى. سالار بهزادى. دهقان. مرتضى حکمت. دشتى. گیو. فرود. ذوالفقارى. صراف‌زاده. جلیلى. افخمى. اکبر. مهندس ظفر. مراد اریه. فضایلى. قبادیان. دکتر رضایى. سعیدى. مهندس سلطانى.

 (مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه 120- اوراق رأى 120 آقاى عماد تربتى 106 رأى- آقاى دکتر عمید 81 رأى- آقاى اردلان 41 رأى- آقایان قنات‌آبادى هر یک دو رأى آقاى بهبهانى- دولت‌آبادى و استخر هر یک یک رأى‏

رئیس- آقایان عماد تربتى- دکتر موسى عمید به سمت نواب‌رئیس انتخاب شدند (مبارک است)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب شش نفر منشى به طور جمعى در یک دفعه

+++

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقاى سعیدى (منشى) اعلام و اخذ راى در محل نطق به عمل آمد) آقایان:

قوام. تیمور تاش. صراف‌زاده. احمد طباطبایى. پروفسور اعلم. دکتر سعید حکمت. دکتر بینا. پناهى. دکتر دیبا. دکتر اصلان افشار- یارافشار. مهندس شیبانى. صدرزاده. مهندس اردبیلى. موسوى. قنات‌آبادى. بهبهانى. صادق بوشهرى. دکتر مشیر فاطمى. باقر بوشهرى. عماد تربتى. حشمتى. دکتر شاهکار. دکتر حسن افشار. شادمان. امید‌سالار. مهندس بهبودى. مشار. مهندس فرودى. مشایخى. مهندس هدایت. غضنفرى. دکترجهانشاهى. عباسى. اخوان. مسعودى. اورنگ. کورس. بهادرى. دکتر شفیع امین. دکتر فریدون افشار. فیلیکس آقایان. ارباب. عبدالحمید بختیار. خرازى. بزرگ‌نیا. عرب شیبانى. بیات ماکو. رامبد. ابتهاج. مهندس فروغى. خزیمه. دکتر امیر حکمت. قراگزلو. سعید ابراهیمى. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. مهندس فیروز. قوام. بوربور. دولت‌آبادى. دکتر وکیل. اردلان. استخر. دولت‌شاهى. فخر طباطبایى. سا گینیان. مهندس دهستانى. علامه. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. مهران. کاظم شیبانى. سراج حجازى. دکتر نفیسى. فولادوند. دکتر سید امامى. زنگنه. کدیور. شادلو. دادگر. دکتر اسدى. دکتر ضیایى. سنندجى. پردلى. دکتر عمید. دکتر دادفر. خلعتبرى. ثقة‌الاسلامى. بزرگ‌ابراهیمى. دیهیم. اسکندرى. عمیدى نورى. حکیمى. عامرى. نصیرى. دکتر آهى. جلیلوند. دکتر پیرنیا. کیکاوسى. افخمى. مرآت اسفندیارى. سلطان‌مراد بختیار. سالالر بهزادى. دهقان. مرتضى حکمت. دولتى. گیو. فرود. ذوالفقارى. جلیلى. مهندس ظفر. مراد اریه. فضایلى. قبادیان. دکتر رضایى. سعیدى. سلطانى.

 (مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر حاصل بود)

مهره تفتیشیه 120 اوراق رأى 120 آقاى سعیدى 107 رأى آقاى دکتر دادفر 90 رأى آقاى جلیلوند 83 رأى آقاى مهندس دهستانى 79 رأى آقاى مهندس سلطانى 78 رأى آقاى مسعودى 73 رأى آقاى ثقه‌الاسلامى 56 رأى آقاى باقر بوشهرى 46 رأى آقاى فولادوند 37 رأى آقاى مجید ابراهیمى 37 رأى آقایان:

سلطان‌مراد بختیار. خزینه علم. افخمى. اسکندر فیروز. دادگر. مهران. شادمان هر کدام یک رأى.

رئیس- آقایان سعیدى. دکتر دادفر. جلیلوند. مهندس دهستانى. مهندس سلطانى. مسعودى. براى منشى‌گرى انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى. آقاى شادمان. شادمان- بنده 4 سال متوالى است که با رأى سروران گرامى خودم عهده‌دار کارپردازى بودم و چون کسالت مزاج دیگر ادامه این خدمت را به من اجازه نمى‌دهد مى‌خواهم با عرض کمال تشکر و امتنان از آقایان با عنایتى که به بنده دارند استدعا کنم که بنده را معاف فرمایند.

 (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى سلطانى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد) آقایان:

پروفسور اعلم. مهندس شیبانى. قوام. مهدى ارباب. مهندس بهبودى.  دکتر بینا. بهادرى. دکتر دیبا. پناهى. شمس‌الدین قنات‌آبادى. یارافشار. دکتراصلان افشار. مهندس اردبیلى. صدرزاده. بزرگ‌نیا. خرازى. صادق بوشهرى. علامه وحیدى. تیمور تاش. موسوى. باقر بوشهرى. جلیلى. دادگر. کاظم شیبانى. دکتر سید امامى. اورنگ. خزینه علم. نصیرى. شادمان. امید سالار. عماد تربتى. عباسى. دکتر حسن افشار. دکتر مشیر فاطمى. دولت‌آبادى. مشار قائمقامى. مهندس جفرودى. مهندس ظفر. غضنفرى. رامید. دکتر اسدى. بهبهانى. شادلو. طباطبایى. قمى. کورس. هدى. دکتر شفیع امین. دکتر فریدون افشار. قراگزلو. عبدالحمید. آقایان. بیات ماکو. مهندس فروغى. مهندس سعید هدایت. دکتر عمید. سراج حجازى. مهندس فروهر. مهندس فیروز. رستم امیر‌بختیار. بوربور. ابتهاج. اردلان. استخر. پردلى. فخر طباطبایى. دکتر ضیایى. کیکاوسى. مجید ابراهیمى. سا‌گینیان. مراد اریه. مهندس دهستانى. محسن اکبر. دکتر امیر حکت. توماج. دکتر امیر‌نیرومند. برومند. مشایخى. مهران. حشمتى. دکتر نفیسى. کدیور. سالار‌بهزادى. جلیلوند. مرتضى حکمت. دهقان. دکتر سعید حکمت. دکتر شاهکار. خلعتبرى. صراف‌زاده. ذوالفقارى. دیهیم. فولادوند. دکتر دادفر. مسعودى. بزرگ‌ابراهیمى. امیر نصرت اسکندرى. حکیمى. عمیدى نورى. عامرى. دکتر بینا. دکتر آهى. عرب شیبانى. افخمى. مرآت اسفندیارى. ارباب. گیو. دشتى. فرود. دکتر وکیل. سلطان‌مراد بختیار. فضایلى. دکتر رضایى. سالار سنندجى. قبادیان. سعیدى. مهندس سلطانى. ثقة‌الاسلامی. دکتر جهانشاهى. اعظم زنگنه.

 (اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و قرائت آراء نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه 118 رأى اوراق رأى 118 برگ آقاى افخمى 106 رأى آقاى خزیمه علم 88 رأى آقاى سلطان‌مراد بختیار 70 رأى آقاى احمد مهران 45 رأى آقاى جلال شادمان 27 رأى آقایان دکتر اصالان افشار و امید سالار هر یک 1 رأى‏

رئیس- آقایان افخمى، خزیمه علم و سلطان‌مراد بختیار براى کارپردازى مجلس انتخاب شدند (نمایندگان- مبارک است)

4- تقدیم دو فقره سوال به وسیله آقایان‏ دکتر بینا و مهندس اردبیلى‏

رئیس- آقاى دکتر بینا

دکتر بینا- سوالى است از وزارت دارایى و راه تقدیم مى‌کنم.

رئیس- ابلاغ می‌شود آقاى مهندس اردبیلى.

مهندس اردبیلى- سوالى است از دولت راجع به سازمان برنامه که تقدیم می‌شود.

رئیس- ابلاغ می‌شود.

5- اقتراح شعب شش‌گانه‏

رئیس- براى شش شعبه اقتراح مى‌شود عده حاضر در مرکز 122 نفر براى هر شعبه 20 نفر تعیین مى‌شود و بعد به شعبه‌هاى اول و دوم یک نفر اضافه مى‌شود.

 (اقتراح به عمل آمده اعضا شعب شش‌گانه به ترتیب ذیل تعیین شدند)

شعبه اول- آقایان:دکتر دادفر. مهندس اسکندر فیروز. منوچهر قراگزلو. دکتر ضیایى. دکتر محمد هاشم وکیل. کیکاوسى. دکتر اسدى. خرازى. بهبهانى. مشایخى. باقر بوشهرى. دیهیم. اکبر. خلعتبرى. مهندس دهستانى. عبدالحمید بختیار. دکتر شاهکار. خزیمه علم. ساگینیان. نصیرى.

شعبه دوم- آقایان: مهندس فروهر. سنندجى. رضا حکمت. شادلو. محمود ذوالفقارى. مهندس اردبیلى. عباسى. احمد طباطبایى. مهندس بهبودى. دکتر سید امامى. دکتر آهى. حکیمى. دکتر رضایى. رستم گیو. مهندس سلطانى. دکتر مشیر فاطمى. جلیلوند. ابتهاج. موسوى. اریه.

شعبه سوم- آقایان: قوام. سالار بهزادى. دشتى. مسعودى. استخر. علامه وحیدى. مهندس فروغى. بیات ماکو. عماد تربتى. بزرگ‌نیا. دکتر جهانشاهى. احمد افخمى. دکتر پیرنیا. صدرزاده. اسکندرى. دکتر سعید حکمت. اخوان. امید سالار. شادمان. پناهى.

شعبه چهارم- آقایان: پروفسور اعلم. دکتر اصلان افشار. مهندس جفرودى. سراج حجازى. ارباب. عامرى. کورس. عمیدى نورى. فرود. دکتر حسن افشار. مهندس شیبانى. پردلى. عرب شیبانى. دولت‌آبادى. دادگر. فضایلى. ثقة‌الاسلامی. نورالدین امامى. دهقان. فیلکس آقایان.

شعبه پنجم- آقایان: توماج. کدیور. دکتر امیر نیرومند. هدى. یارافشار. بهادرى. عزیز اعظم زنگنه. حشمتى. قبادیان. بزرگ‌ابراهیمى. مهندس ظفر. مجید ابراهیمى. سلطان‌مراد بختیار کاظم شیبانى. دکتر دیبا. رستم امیر بختیار. دکتر عمید. مهران. دکتر فریدون افشار. اردلان.

شعبه ششم- آقایان:

برومند. فخر طباطبایى. مرتضى حکمت. غضنفرى. سعیدى. بوربور. مرآت اسفندیارى. دولت‌شاهى. قنات‌آبادى. صراف‌زاده. دکتر امیر حکمت. دکتر امین. تیمور تاش. دکتر نفیسى. رامبد. مشار. صادق بوشهرى. اورنگ. مهندس هدایت. فولادوند. به شعبه اول اضافه مى‌شود- آقاى جلیلى به شعبه دوم اضافه مى‌شود- آقاى دکتر بینا.

رئیس- از آقایان اعضاء شعب تقاضا می‌شود که روز شنبه ساعت ده صبح در مجلس حضور پیدا کنند و در تحت ریاست رئیس سنى هیئت رئیسه شعبه را انتخاب کنند این که مى‌گوییم ساعت ده صبح براى این که ساعت ده و نیم آقایان حاضر باشند.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت 9 صبح خواهد بود دستور هم لایحه مالیات بر درآمد

 (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295269!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)