کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 201 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم آبان ماه 1330  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى رئیس راجع به دانشگاه‏

3 - اخذ رأى نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید مدت اعتبار اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى و تصویب آن‏

4 - تقدیم لایحه بودجه 1330 کل کشور به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

5 - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملى نفت ایران‏

6 - تعیین موقع و دستور جسله بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 201

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نوزدهم آبان ماه 1330

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى رئیس راجع به دانشگاه‏

3 - اخذ رأى نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید مدت اعتبار اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى و تصویب آن‏

4 - تقدیم لایحه بودجه 1330 کل کشور به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

5 - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به شور اول اساسنامه شرکت ملى نفت ایران‏

6 - تعیین موقع و دستور جسله بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجس.

رئیس - اسامى‌غایبین قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: یوسف شکرایى – صاحب‌جمع - حسن نبوى - سلطانى - ارباب رستم گیو - طباطبایى - معین‌زاده.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: محمودى - خاکباز - دکتر مصباح‌زاده - موقر - قهرمان - خسرو قشقاقى - اردلان - تولیت - محسن طاهرى - صالح - دکتر بقایى - دکتر شایگان - جواد مسعودى.

دیر آمده با اجازه - آقاى کشاورزصدر یک ساعت.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان: هراتى یک ساعت - اکبر یک ساعت و نیم - برومند یک ساعت - محمدعلى مسعودى یک ساعت.

رئیس - آقاى دکتر جلالى بفرمایید.

دکتر جلالى - در عرایض جلسه گذشته بنده یک اشتباهات کوچکى است که در مطلب اثرى ندارد اجازه بفرمایید بنده اصلاح کنم بدهم به اداره تند نویسى.

رئیس - بسیار خوب، آقاى صفایى.

صفایى - یک مختصر اغلاط مطبعه‌اى است اجازه بفرمایید تصحیح کنم بدهم به اداره تند نویسى.

رئیس - بسیار خوب، آقاى صدر‌زاده بفرمایید.

صدر‌زاده - در بیانات جلسه قبل بنده مختصر اشتباهى دارد که اصلاح مى‌کنم و مى‌دهم به اداره تند نویسى و ضمناً خواستم عرض کنم در اینحا نوشته است در موقعى که آقاى حاذقى صحبت مى‌فرمودند «در این موقع عده براى مذاکره کافى نبود و پس از بیان مطالبى ‌از طرف آقاى نایب رئیس و صدرزاده» اینجا به نظر بنده صحیح نیست که نوشته بشود بیان مطالب باید عین مطالب نوشته شود روزنامه‌ها هم نوشته بودند و این بود که بنده گله کردم که چرا آقایان تحمل نمی‌کنند که یکى از رفقای‌شان مطالب لازمى‌که مربوط به مجلس است بیان کند و جلسه را از اکثریت مى‌اندازند.

رئیس - چون در آن موقع عده براى مذاکره کافى هم نبود نوشتن آن مطالب در صورت مجلس اشکال دارد. آقاى مکى بفرمایید.

مکى - یک نامه‌اى آقایان مهندسین وزارت کشاورزى نوشته‌اند که به وسیله بنده تقدیم مقام ریاست کرده‌اند و در آن نامه مجدداً پشتیبانى خودشان را نسبت به دولت جناب آقاى مصدق اظهار کرده‌اند تقدیم می‌کنم‏

رئیس - دیگر اعتراضى به صورت جلسه نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - بیانات آقاى رئیس راجع به دانشگاه.

رئیس - در جلسه‌ای که نامه دانشگاه را به اطلاع آقایان نمایندگان رساندم از نقطه‌نظر کار مملکتى و از لحاظ اهمیت دانشگاه خیلى اهمیت داشت (صحیح است) و لازم بود به عرض مجلس برسد. (صحیح است) خوشبختانه از طرف تمام دانشجویان دانشکده‌ها که نمایندگان آنها از اینجانب وقت خواستند و ملاقات‌شان کردم پشتیبانى تمام دانشجویان و علاقه خودشان را نسبت به دانشگاه و ایجاد وسایل افتتاح آن ابراز کردند.

تردیدى نیست که دانشگاه مرکز دانش و فرهنگ و کانون تعلیم و تربیت است (صحیح است) و همه آقایان نمایندگان همیشه براى پیشرفت امور و انتظام این دستگاه تقویت و مساعدت لازمه را کرده‌اند (صحیح است) آقایان محترم اساتید و اعضاى شوراى عالى نیز بنده را ملاقات کردند و نامه‌اى تسلیم نمودند مشعر بر این که تصمیماتى که رئیس محترم دانشگاه گرفته و نامه‌ای که نوشته‌اند با طرح در شورا و مشورت آن اعضا بوده و بدون مشورت عملى انجام نداده‌اند اینجانب به اعضای محترم شورا تقویت و مساعت مجلس و شوراى ملى را اطمینان دادم و یقین هم دادم که همه آقایان جز این نظرى ندارند که کارهاى دانشگاه و این دستگاه علمى‌و فرهنگى عارى از هر گونه اخلال و تشبثى پیشرفت نماید. (صحیح است)

3 - اخذ رأى نسبت به مسکوت ماندن طرح راجع به تمدید مدت اعتبار اسکناس‌هاى پانصد و هزار ریالى و تصویب آن.

رئیس - 3 نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند اگر آقایان اجازه بفرمایید چون امروز وقت گذشته است نوبت آقایان محفوظ بماند براى جلسه‌ی بعد (صحیح است) در جلسه پیش

+++

راجع به لایحه اسکناس یک پییشنهاد سکوت رسیده بود در موقعى که منتهى به أخذ رأى شده است چون اکثریت نبوده است رأى گرفته نشد حالا تصور مى‌کنم که باید اخذ رأى بشود.

نبوى - اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس - در چه قمستى فرمایشى دارید.

نبوى - بنده در همین قسمت خواستم حضور آقایان عرض کنم اساساً چون فعلاً آقاى وزیر دارایى در جلسه حضور ندارد و اصل موضوع هم به صورت طرح از مجلس سنا داده شده و به صورت طرح هم باید در اینجا مطرح بشود طرح بدون حضور وزیر دارایى قابل بحث و مذاکره در مجلس نیست (صحیح است) رأى گرفتن هم موردى ندارد موکول بفرمایید به موقعى دیگر که با حضور نماینده دولت باشد (حاذقی - جلسه قبل مگر با حضور نماینده دولت نبود؟)

رئیس - چون در جلسه قبل با حضور نماینده دولت بوده و رأیى که حالا گرفته مى‌شود فقط براى این منظور است که رأى گرفته شود مسکوت بماند یا مورد بحث قرار بگیرد و اگر رأى داده شد که مورد بحث قرار بگیرد باید نماینده دولت حضور داشته باشد. و اگر رأى داده شد مسکوت بماند دیگر احتیاجى به حضور نماینده دولت نیست (فقیه‌زاده - اجازه بفرمایید) دیگر گمان می‌کنم محتاج به مذاکره نباشد.

فقیه‌زاده - خواستم تذکر بدهم ممکن است این کار را به یک کمیسیونى محول بکنید.

رئیس - باید بگویم مطابق آیین‌نامه خروج از دستور به منزله خروج از دستور امروز است و فردا هم مى‌توانید از دولت بخواهید که طرح کند و جزو دستور قرار بگیرد. پیشنهاد مسکوت گذاردن لایحه اسکناس قرائت مى‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم لایحه تمدید اسکناس مسکوت بماند حسین مکى‏

نبوى - براى این جلسه؟

رئیس - بلى خروج از دستور این جلسه است آقایان که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین در خارج با نماینده دولت یعنى وزیر دارایى و نماینده بانک ملى مذاکره مى‌شود اشکالاتى اگر هست حل خواهد شد و مجدداً به مجلس بر مى‌گردد مطلبى‌که بنده باز باید عرض کنم راجع به اساسنامه شرکت ملى نفت ایران است و آن هم چهار ماده است و شور اولش است بنابراین دو شورى است و پیشنهاداتى که در شور اول می‌رسد مطابق آیین‌نامه به کمیسیون فرستاده مى‌شود قرائت مى‌کنند و مورد بحث قرار مى‌گیرد، اگر آقایان موافقت مى‌کنید چون امروز وقت کم داریم در شور اول مذاکرات زیادى نشود و اساسنامه با پیشنهادات برود به کمیسیون و در شور دوم تمام نظریات اصلاحى آقایان در اینجا بحث بشود و اگر آقایان موافقت بفرمایند این کار را هم بگذاریم در دستور در جلسه آینده اول وقت که یک جلسه این کار را تمام کنیم و سایر کارهاى لازم امروز انجام شود (مکى - بنده مى‌خواهم تقاضا کنم همین امروز مطرح بفرمایید چون امروز تمام مى‌شود) تمام مى‌شود؟ (نمایندگان - بلى تمام مى‌شود) با این حال اگر آقایان مساعدت بفرمایند مطرح مى‌شود آقایان پیشنهادات‌شان را حاضر کنند که باید به به کمیسیون برود. آقاى وزیر دارایى فرمایشى دارید بفرمایید.

4 - تقدیم لایحه 1330 بودجه کل کشور به وسیله آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى (آقاى نریمان) - اگر آقایان نمایندگان محترم به خاطر داشته باشند موقعى که بنده لایحه یک دوازدهم مهر ماه را تقدیم کردم وعده دادم که در آبان ماه بودجه کل کشور را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم (صحیح است) با این که مدتى از سال 1330 مى‌گذشت و به علت عدم توازن بودجه سال‌هاى پیش و این که دنباله کسر محل‌هاى مملکت طبعاً در عمل بودجه سال جارى مشکلات فراوان ایجاد کرده بود معهذا در نتیجه مساعى فوق‌العاده یک عده از همکاران صمیمى‌بنده در وزارت دارایى و تشریک مساعى آقایان وزرا و وزارتخانه‌ها این بودجه متوازن تهیه شده (احسنت) و نهایت خوشوقتى را دارم که با تقدیم این بودجه به مجلس شورای ملى و عده‌اى را که داده بودم انجام شد (نمایندگان - بسیارخوب) در اینجا باید عرض کنم که مساعى جمیله کمیسیون بودجه سال 1329 مجلس شوراى ملى در تعدیل بودجه امسال کمک بسیار مؤثرى براى تهیه بودجه سال جارى کشور کرد و در نتیجه این اقدامات و اقدامات گذشته امسال بحمدالله پایه و اساس یک بودجه متعادلى را گذاشته است که به نوبه خود در تنظیم بودجه سال آتیه و یک بودجه سالم و کاملى کمک شایان خواهد کرد بدیهى است نباید تصور کرد که تعدیل بودجه سال جارى آنهم در این موقع سال اشکالات مالى دولت که قسمت اعظم آن ثمره بودجه‌هاى کسر محل دار گذشته است فوراً مرتفع شود منتهى ثمره بزرگى که در این تعادل بودجه به دست مى‌آید این است که از یک طرف مبالغ هنگفتى بر کسر محل‌هاى سابق افزوده نمى‌شود و از طرف دیگر تدریجاً پرداخت‌ها صورت عادى به خود می‌گیرد در هر صورت بنده خوشوقتم که توانسته‌ام به یکى از آرزوهاى خود برسم و امیدوارم که در آتیه هیچ دولتى راضى نشود بدون توازن زندگانى جامعه را دچار اختلال بکند اینک با کمال افتخار بودجه سال 1330 کل کشور را تقدیم مقام ریاست می‌کنم (آفرین – احسنت)

جمال امامى‌- خیلى احسنت زیاد احسنت‏.

رئیس - با کمال امتنان از آقاى وزیر دارایى که بودجه را به مجلس آوردند به کمیسیون بودجه فرستاده مى‌شود.

آقاى وزیر دارایى هم تقاضا کرده‌اند گزارشى که از کمیسیون رسیده راجع به شهریه ورثه مجذوب و چند فقره شهریه‌ها راجع به ورثه محروم کمال‌الملک و مرحوم قزوینى و دیگران این را هم جزو دستور بگذاریم پس از اساسنامه شرکت ملى نفت دستور مجلس این شهریه‌ها خواهد بود.

5 - طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملى نفت.

رئیس - اساسنامه شرکت نفت ملى ایران مطرح است گزارش کمیسیون قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر توسط آقاى غلامرضا فولادوند و ناظر‌زاده قرائت شد)

گزارش از کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملى‏

اساسنامه شرکت ملى نفت ایران که مفاد آن در هیئت مختلط با حضور نماینده دولت تهیه گردیده است و در تاریخ 9/ 7/ 30 به مجلس شوراى ملى تقدیم شده و از طرف مقام ریاست مجلس به کمیسیون مخصوص نفت احاله گردید کمیسیون مخصوص نفت پس از چند جلسه شور و مطالعه با حضور آقاى دکتر معظمى‌مخبر محترم کمیسیون مختلط نفت اصلاحاتى به عمل آورده که اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌گردد

مخبر کمیسیون مخصوص نفت‏

حسین مکى‏

اساسنامه شرکت نفت ملى ایران‏

کلیات‏

(ماده اول)

قسمت (الف):

1 - نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت 1330 شرکتى به نام شرکت ملى نفت ایران براى اکتشاف و استخراج و بهره‌بردارى از قبیل تصفیه و حمل و نقل و پخش و صدور نفت و مشتقات آن تأسیس مى‌گردد و داراى شخصیت حقوقى است و مدت عملیات شرکت نامحدود است مرکز اصلى شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضا شرکت مى‌تواند مرکز را در هر یک از شهر‌هاى دیگر خوزستان قرار دهد و همچنین شرکت مى‌تواند با تصویب شوراى عالى شعبى در داخله و خارجه تأسیس نماید.

2 - کلیه عملیات شرکت باید با رعایت قانون ملى شدن صنعت نفت بوده و به هیچ وجه مخالف با این منظور نباشد.

3 - حوزه عملیات شرکت فعلاً در حدود منطقه خوزستان و کرمانشاه خواهد بود.

قسمت (ب):

شرکت در امور ذیل مجاز است‏

1 - تحصیل هر گونه مال منقول یا غیر منقول از طریق قانون براى رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت‏

2 - تصدى به هر نوع عمل بازرگانى مربوط به تهیه و فروش مواد نفتى و تصدى به انباردارى - کشتى دارى - کشتى سازى - زورق دارى - قایق دارى - یدک کشتى دریایى و حق‌العمل کارى و دلالى در هر یک از کارهاى مذکور و هر نوع تبدیل یا عمل دیگر که مواد نفتى را قابل عرضه در بازار ایران و دنیا کند.

3 - خریدن. اجاره کردن. ساختن. تکمیل کردن. توسعه دادن. تعمیر کردن. به کار ‌انداختن. اداره کردن و نظارت جاده‌هاى اصلى و فرعى. راه آهن‌ها. بندر‌ها. باراندازها. اسکله‌ها. پل‌ها و نقب‌ها. ناو آسمان‌ها. ترعه‌ها. نهر‌ها. مخزن‌ها. منبع‌ها. چاه‌ها. تلمبه‌خانه‌ها و انبار‌ها و مراکز توزیع. لوله‌کشى. کلیه دستگاه‌هاى مربوط به استخراج و بهره‌بردارى مواد نفتى. وسایل تلگرافى و تلفنى. دستگاه‌هاى مولد گاز. دستگاه‌هاى مولد برق و نیرو. کارخانه‌جات. تعمیرگاه. عمده فروشى‌ها و دکان‌ها و جایگاه‌هاى فروش مواد سوختى. برج‌هاى نگهبانى. منازل و مساکن و سایر عمارات و ابنیه‌اى که مستقیماً و یا غیر مستقیم براى پیشرفت کار شرکت مورد نیاز باشد.

4 - خریدن و کرایه کردند. کرایه دادن و به کار‌انداختن انواع کشتى‌ها. زورق‌ها و یدک کش‌ها. قایق‌ها. نفت کش‌هاى زمینى و دریایى. لکوموتیوها. واگن‌ها و مخزن‌ها و هواپیماهاى بارى و مسافرتى و به طور کلى هر نوع وسایل زمینى و دریایى و هوایى دیگرى که براى حمل مواد نفتى و جریان امور شرکت مورد نیاز باشد و

+++

همچنین خریدارى سهام در شرکت‌هاى کشتى‌رانى به منظور پیشرفت امور شرکت.

5 - آماده کردن. آباد کردن. آبیارى کردن. زراعت. بهره‌بردارى و استفاده به هر نحو دیگرى از زمین‌هایى که در اختیار شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمین‌ها به منظور تأمین احتیاجات شرکت.

6 - قرارداد استخدامى‌یا مقاطعه کارى با اشخاص و مؤسسات داخلى یا خارجى و تجهیز متخصصین به منظور تجسس و اکتشاف و هر گونه عملى که وجود منابع نفت را مسلم دارد.

7 - تأسیس شرکت‌هاى تابعه براى اجراى مقاصد شرکت در ایران که اکثریت سهام و اکثریت آرا در مجامع عمومى‌و فوق‌العاده شرکت‌هاى مذکور با شرکت ملى نفت ایران باشد و نیز شرکت مى‌تواند در خارج از کشور ایران اقدام به تأسیس شرکت‌هاى تابعه نموده و یا با اجازه هیئت وزیران با خرید سهام در شرکت‌هاى مربوطه خارجى سهیم و متحد شود.

8 - تحصیل پروانه‌هاى اختراع (از طریق خریدارى یا طریق قانونى دیگر) که به موجب پروانه‌هاى مزبور حق انحصارى یا غیر انحصارى‌ یا محدود به شرکت داده مى‌شود و همچنین به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (از طریق خریدارى یا طریق قانونى دیگر) درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌هاى صنعتى که مورد استفاده قرار گیرد نیز فروش پروانه‌ها و حقوق و اطلاعاتى که به ترتیب فوق به دست آمده است.

9 - اجراى کلیه کارهاى مجاز قانونى دیگر که براى پیشرفت مقاصد شرکت لازم باشد.

قسمت (ج):

1 - استخدام کارمندان شرکت اعم از دائم و موقت و اعم از این که تبعه ایران یا تبعه خارجه باشند بر طبق آیین‌نامه‌هایى خواهد بود که پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالى‌ با رعایت وسایل رفاه و بهداشت و بیمه اجتماعى و تعلیم و تربیت تهیه خواهد شد.

قسمت (د):

1 - شرکت باید در ازدیاد محصول نفت اهتمام نموده و از کلیه تصمیمات یا اقداماتى که مانع پیشرفت کارها یا باعث نقصان عملیات یا تقلیل میزان تولید باشد خوددارى کند.

2 - شرکت موظف است حتى‌الامکان جمیع وسایل معمول و مناسب را براى تأمین صرفه‌جویى و استفاده کامل از عملیات خود و براى حفظ مخازن تحت‌الارضى نفت به طورى که مطابق آخرین ترقیات علمى‌وقت باشد به کار برد.

3 - غیر از مدیران و بازرسان شرکت که باید تبعه ایران باشند در سایر مشاغل مربوطه به امور شرکت ممکن است در صورت لزوم از متخصصین خارجى استخدام و استفاده شود در مورد اشخاصى که به واسطه تغییر تابعیت تبعه ایران شده باشند باید لااقل مدت 3 سال از تاریخ تغییر تابعیت آنها گذشته باشد و در این مدت عملى که مخالف با صداقت و علاقمندى به منافع ایران باشد ننموده باشند.

قسمت (ه):

1 - شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد آنچه را از ماشین آلات و دستگاه‌هاى فنى - قطعات یدکى - مواد شیمیایى - مصالح ساختمانى و امثال آنها که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد و کلیه لوازم و دستگاه‌ها و آلات و ادوات طبى ‌و جراحى و دارو که براى بیمارستاها و مطب‌های خود نیازمند است از خارجه وارد نماید.

اجناس مذکوره بدون تشریفات گمرکى فوراً مستخلص و بعد طبق اظهارنامه شرکت حساب گمرکى واریز مى‌گردد.

2 - شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف کارکنان خود لازم دارد از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکى و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد. تدابیر لازم باید از طرف شرکت اتخاذ شود که اجناس وارده به اشخاص غیر مستخدم شرکت فروخته و یا واگذار نشود.

تبصره - شرکت موظف است براى تهیه وسایل صنعتى یا مواد مصرفى خود با توجه به مرغوبیت و ارزش نسبت به کلاهاى متشابه داخلى حق تقدم قائل شود.

3 - صادرات نفتى از پرداخت حقوق گمرکى و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلى و شهرداری‌ها معاف خواهند بود.

4 - شرکت مى‌تواند قسمتى از حقوق کارمندان خارجى را که لازم داند بدون مراهات مقررات ارزى مملکتى با ارزهاى حاصله از فروش فراورده‌هاى خود بپردازد به علاوه در هر موقع که براى پیشرفت امور شرکت لازم باشد یک یا چند نفر از کارکنان شرکت به خارج اعزام شوند. شرکت خواهد توانست بدون رعایت مقررات ارزى مملکتى هزینه‌هایى که باید به ارز خارجى تأدیه شود به ارزهاى حاصله از فروش محصولات خود بپردازد.

قسمت (و):

هرگاه زمینى براى انجام عملیات مربوطه به امور نفت مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.

1 - در صورتى زمین متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالى اعم از دایر و بایر مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد ضمناً شرکت باید ضمن تقاضاى خود نقشه کاملى از زمین مورد احتیاج را به وزارت دارایى ارسال دارد و وزارت دارایى مکلف است در ظرف دو ماه وسایل انتقال را فراهم نماید و در صورتى که به علتى قسمتى از زمین مزبور و از احتیاج شرکت خارج شود شرکت نمى‌تواند به غیر انتقال دهد و به دولت مسترد می‌دارد.

2 - در صورتى که زمینى متعلق به اشخاص باشد صاحبان اراضى باید اراضى را به شرکت واگذار کنند.

در صورت عدم توافق نسبت به قیمت تعیین قیمت به وسیله رئیس دادگاه شهرستان و دادستان و فرماندار محل با توجه به قیمت اراضى مشابه به عمل مى‌آید.

3 - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخى و محل‌هایى که جنبه تاریخى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنى هستند.

4 - شرکت مى‌تواند در حوزه عملیات خود از هر زمینى بایر متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانى دیگر و معادن مورد نیاز مجاناً استفاده نماید اگر عمل شرکت براى استفاده از مواد مذکوره در این بند موجب ضرر شخص ثالثى باشد شرکت باید جبران خسارت را بنماید.

5 - شرکت مى‌تواند با تحصیل موافقت قبلى دولت اقدام به ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدى بنماید و نیز می‌تواند با تحصیل اجازه دولت ارتباط تلفنى و تلگرافى با سیم و بى‌سیم و هواپیمایى خود را توسعه دهد.

6 - هرگاه دولت در حوزه عملیات شرکت قراردادى براى به کار ‌انداختن سایر معادن منعقد نماید مقید به این قید خواهد بود که عملیات صاحب قرارداد به مؤسسات شرکت خسارتى وارد نسازد.

7 - شرکت مکلف است منطقه‌اى را که براى ساختن خانه و دکاکین و بناهاى دیگر خطرناک است در هر موقع تعیین کند تا دولت بتواند اهالى را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید و همچنین مکلف است نسبت به خریدراى این قبیل املاک از مالک یا اجاره آن یا پرداخت خسارت مالک به هر ترتیبى‌که مقتضى باشد اقدام نماید.

(ماده دوم)

سرمایه شرکت ملى ‌نفت عبارت است از کلیه اموال منقول و غیر منقول و حقوق شرکت سابق نفت انگلیس و ایران چه در داخله و چه در خارجه که به موجب قانون مورخه 29 اسفند 1329 و نهم اردیبهشت ماه 1330 به دولت ایران انتقال یافته است.

(ماده سوم)

سازمان شرکت عبارت است از:

شورای عالى - هیئت مدیره - هیئت بازرسى.

قسمت الف. شورای عالى:

شورای عالى از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل مى‌گردد:

1 - از بین نمایندگان مجلس شوراى ملى دو نفر.

2 - از بین نمایندگان مجلس سنا دو نفر

3 - وزیر دارایى‏

4 - رئیس دیوان محاسبات‏

5 - مدیرکل بانک ملى ایران‏

مدت مأموریت منتخبین مجلسین در سال خواهد بود و انتخاب آنان با رأى مخفى و با اکثریت نصف به علاوه یک نفر بعداً مى‌آید و چنانچه در نوبت اول اکثریت مزبور حاصل نشود در نوبت دوم اکثریت نسبى‌ معتبر خواهد بود. هر یک از منتخبین مجلسین تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالى باقى خواهند بود.

جلسه شورای عالى ممکن است به طریق عادى یا فوق‌العاده تشکیل یابد جلسه عادى هر سال به دعوت رئیس هیئت مدیره در خرمشهر و در مهر ماه تشکیل مى‌یابد جلسه فوق‌العاده به تقاضاى رئیس هیئت مدیره و به تقاضاى سه نفر از اعضاى شورای عالى و سه نفر از اعضاى هیئت مدیره و یا به تقاضاى هیئت بازرسى یا به تقاضاى وزیر دارایى تکمیل مى‌شود دستور جلسه فوق‌العاده و کسانى که تقاضاى تشکیل آن را نموده‌اند تعیین مى‌کنند و رئیس هیئت مدیره منتهى تا یک ماه پس از وصول چنین تقاضایى جلسه را تشکیل می‌دهد. در جلسات شوراى عالى غیر از آنچه در دستور معین شده است مذاکره‌اى نخواهد شد. مدیران شرکت و هیئت بازرسى در جلسه شورای عالى می‌توانند حضور پیدا کنند ولى حق رأى نخواهند داشت. شورای عالى در هر سال در اولین جلسه یک نفر از بین خود به ریاست انتخاب خواهد نمود.

تبصره - هزینه مسافرت اعضاى شوراى عالى و اقامت آنها در خرمشهر در مدتى که براى تشکیل جلسه لازم است به عهده شرکت مى‌باشد.

وظایف شورای عالى علاوه بر آنچه در مواد .... تصریح گریده به قرار ذیل است:

1 - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت بازرسى.

+++

2 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌هاى شرکت‏

3 - تصویب بودجه سالیانه شرکت و اعتبار اضافى‏

4 - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکت‌های فرعى.

5 - تصویب آیین‌نامه‌هاى استخدامى‌و آیین‌نامه‌هاى ادارى و تشکیلاتى و آیین‌نامه معاملات.

6 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که در دستور جلسه گذشته شده.

امورى که در دستور شورای عالى گذاشته شده است در صورتى که در جلسه معینه منتهى به اتخاذ تصمیم نشود باید در جلسه دیگرى که روز بعد خواهد بود نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

جلسات شورای عالى با حضور لاقل پنج نفر تشکیل مى‌شود کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت چهار نفر از اعضاى شورا باشد وزیر دارایى مکلف است که در جلسه شرکت نماید عدم حضور او مانع ادامه کار و اتخاذ تصمیم نخواهد بود ولى شورای عالى مکلف است غیب وزیر دارایی را به مجلس گزارش دهد.

صورت جلسات شورای عالى باید در دفتر مخصوصى که براى این منظور تهیه شده درج و ذیل هر صورت جلسه را تمامى‌اعضاى حاضر امضا کنند این دفتر در صندوق مخصوص در مرکز شرکت نگاهدارى می‌شود و صندوق را رئیس و منشى جلسه مهر و موم مى‌نمایند.

قسمت (ب) - هیئت مدیره:

هیئت مدیره مرکب خواهد بود از هیئت نظارت و هیئت عامله‏

1 - هیئت نظارت مرکب خواهد بود از سه نفر از رجال مطلع و مجرب در امور مربوط به اقتصاد و سیاست نفت و مورد اعتماد کشور که همه ساله از طرف دولت انتخاب مى‌شوند.

2 - هیئت عامله مرکب خواهد بود از یک نفر رئیس که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و شش نفر مدیران عامل به شرح زیر که هر یک مسئول یکى از ارکان اصلى عملیات شرکت بوده و در رشته به خصوص داراى سوابق علمى‌و عملى لازم باشند:

مدیر عامل تصفیه خانه‌ها - مدیر عامل تحقیقات علمى‌و اخترعات - مدیر عامل اکتشاف و استخراج - مدیر عامل بسط و توسعه امور فنى - مدیر عامل پخش و فروش - مدیر عامل امور ادارى و استخدام‏

تبصره - شوراى عالى مى‌تواند به پیشنهاد هیئت عامل‌ها پنج نفر دیگر مدیر عامل به مجلس پیشنهاد نماید که عده مدیران عامل بالغ بر یازده نفر گردد.

3 - هیئت عامله براى مدت 6 سال به پیشنهاد دولت با موافقت شورای عالى و تصویب مجلسین و فرمان همایونى منصوب می‌شوند. طرز انتخاب هر یک از مجلسین با رأى مخفى و اکثریت نصف به علاوه یک خواهد بود چنانچه یک یا چند نفر از پیشنهاد‌شدگان مورد قبول یکى از مجلسین واقع نشوند مجدداً از طرف دولت با موافقت شوراى عالى اشخاص دیگرى که واجد صلاحیت باشند به جاى آنها پیشنهاد می‌شوند.

4 - در آخر سال دوم پس از اجراى این اساسنامه نسبت به یک ثلث از مدیران عامل (چنانچه عده مدیران عامل در اثر زیاد شدن قابل تقسیم به سه نباشد نزدیک‌ترین عده به یک ثلث) و در آخر سال چهارم نسبت به یک ثلث دیگر (یا نزدیک‌ترین عده به یک ثلث) از مدیران اولیه که دو ماه قبل از انقضاى سال دوم و چهارم در شوراى عالى از طریق قرعه تعیین مى‌شوند تجدید انتخاب به عمل می‌آید و از آن به بعد در انقضاى هر دو سال نسبت به مدیرانى که دوره 6 ساله آنها سر رسیده باشد تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - دولت با موافقت شوراى عالى در هر مورد اشخاصى که واجد صلاحیت هستند در ظرف دو ماه قبل آن که موعد تجدید انتخاب مدیران برسد و یا مدت مأموریت 6 ساله رئیس هیئت عامله خاتمه یابد تعیین و به منظور تصویب به مجلسین پیشنهاد مى‌نماید.

تبصره 2 - رئیس هیئت عامله و مدیرانى که مدت خدمت آنها به نحو مقرر پایان یافته ممکن است مجدداً پیشنهاد گردند.

تبصره 3 - مادام که تجدید انتخابات به عمل نیامده مدیران سابق به کار خود ادامه مى‌دهند.

5 - در مورد فوت یا استعفاى هر یک از اعضاى هیئت عامله به ترتیب مقرر تجدید انتخاب به عمل می‌آید و شخصى که به این ترتیب انتخاب مى‌شود مدت مأموریت او تا انتهاى مدت مأموریت کسى است که فوت نموده و یا استعفا داده است.

6 - هر مدیرى که دو سال بدون عذر موجه در 3 جلسه از جلسات هیئت مدیره حاضر نشود از شغل مدیرى برکنار مى‌شود تشخیص عذر موجه با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

شورای عالى مى‌تواند با ذکر دلیل عزل هر مدیرى را قبل از اختتام دوره انتصابش به وسیله دولت به مجلس پیشنهاد مى‌نماید و انتصاب شخص دیگرى را که پیشنهاد مى‌نماید خواستار شود شخصى که به این ترتیب انتخاب مى‌شود فقط تا انتهاى دوره خدمت مدیر سابق شاغل خواهد بود قابل انتخاب است.

7 - اگر در نتیجه اختلاف اکثریت هیئت عامله استعفا بدهند انتخاب کلیه اعضاى هیئت تجدید مى‌شود و افراد هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند ولى اگر در 4 سال بیش از یک بار این عمل تکرار شود تا دو سال اشخاص مستعفى از انتخاب مجدد محروم خواهند بود.

8 - وظایف رئیس هیئت مدیره عبارت است از مراقبت در کلیه امور مربوط به شرکت بر طبق اساسنامه و اجراى تصمیمات هیئت مدیره.

9 - رئیس هیئت مدیره یکى از مدیران عامل را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران عامل مى‌توانند با تصویب هیئت عامله یکى از کارمندان ارشد قسمت مربوط به خود را به عنوان قائم مقام خود به هیئت مدیره معرفى نماید. شخص مزبور در صورت غیبت اضطرارى مدیر عامل که به جاى او معرفى شده در جلسات هیئت مدیره شرکت مى‌کند.

10 - رئیس هیئت مدیره حق خواهد داشت تمام یا قسمتى از اختیارات خود را به سایر اعضاى هیئت مدیره و رؤساى ادارات و شعب و نمایندگى‌هاى شرکت محول نماید.

رئیس هیئت مدیره در محاکم نماینده شرکت است و مى‌تواند وکیل با حق توکیل غیر معین نماید و به طور کلى در مقابل هر شخصیت حقوقى دیگر نماینده شرکت خواهد داد.

11 - جز در مواردى که تصمیم شوراى عالى لازم است هیئت مدیره بر طبق مقررات این اساسنامه امور شرکت را اداره مى‌نماید.

12 - وظایف خاصه هیئت مدیره از این قرار است:

تصویب برنامه عملیات شرکت که هر یک از مدیران عامل به توسط رئیس هیئت پیشنهاد مى‌نماید.

تعیین خط مشى کلى و جهات عمومى ‌شرکت - پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اعتبارات اضافى به شورای عالى در هر موقع که ضرورت پیدا نماید - پیشنهاد آیین‌نامه‌هاى استخدامى ‌و آیین‌نامه‌هاى ادارى و تشکیلاتى آیین‌نامه معاملات شوراى عالى - پیشنهاد به شوراى عالى براى تشکیل شرکت‌هاى فرعى که براى انجام قسمتى از عملیات شرکت تشکیل آنها لازم باشد با ذکر شرایطى که تحت آن شرایط سهام این شرکت‌ها باید به اشخاص متفرقه فروخته شود - بحث و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که رئیس هیئت مدیره مستقلاً یا به پیشنهاد یکى از اعضاى هیئت مدیره طرح آن را ضرورى تشخیص دهد.

13 - شرکت نمى‌تواند بدون تصویب هیچ گونه وامى ‌در خارج یا داخل ایران بگیرد ولى مى‌تواند استفاده از اعتبار به شکل صدور اسناد تجارتى و غیره بنماید که مدت آن از سر رسید بدوى و تجدیدى جمعاً از یک سال تجاوز نکند استفاده از این قبیل اعتبارات هر چند که مربوط به معاملات نسیه باشد هر وقت که مجموع آن به خمس سرمایه شرکت برسد نسبت به مازاد از خمس اجازه شوراى عالى لازم است. دادن وام از طرف شرکت ممنوع است.

14 - قراردادهاى مربوط به صدور مواد نفتى که مدت آن از 5 سال تجاوز کند باید به پیشنهاد شورای عالى و تصویب هیئت وزیران باشد.

15 - هیئت مدیره مى‌تواند هر یک از اختیارات خود را (به استثنای گرفتن وام) به عهده عده‌اى از اعضاى هیئت که صلاح بداند واگذار کند و به ترتیبى ‌که هیئت مدیره در هر موقع مقرر می‌دارد هیئت فرعى اقدام مى‌نماید - جلسات هیئت‌هاى فرعى با شرکت تمام عده منتخب و لااقل دو نفر از هیئت نظارت قابل تشکیل است در صورت تساوى آرا نظر مدیر عامل قاطع است.

16 - مدیران شرکت مى‌توانند اعضاى هیئت‌هاى مدیره شرکت‌هایى باشند که شرکت ملى نفت ایران در آن شرکت‌ها سهیم هستند لیکن حق گرفتن حقوق دیگرى از این حیث ندارند و آنچه از این راه به عمل آنها تعلق مى‌گیرد به صندوق شرکت ملى تأدیه مى‌شود.

17 - حقوق هیئت عامله و هیئت نظارت و هیئت بازرسى به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تعیین مى‌شود.

18 - اعضاى هیئت مدیره و هیئت بازرسى نباید اشتغالى اعم از دولت یا غیر دولتى افتخاراً یا به طور موظف داشته باشند و در صورت اشتغال به چنین شغلى از شغلى که در شرکت ملى ایران داشته مستعفى شناخته خواهند شد. اشخاص مذکور نباید در شرکت‌ها و مؤسسات و تجارتخانه‌هایى که منظور عمده آنها معامله با شرکت ملى نفت بوده یا رقیب این شرکت مى‌باشند سهیم یا ذینفع باشند و در صورت ثبوت تخلف مستعفى شناخته خواهند شد

19 - جلسه هیئت مدیره به تقاضاى رئیس هیئت یا دو نفر از مدیران عامل و یا دو نفر از هیئت نظارت تشکیل مى‌شود.

20 - جلسه هیئت مدیره با حضور لااقل هفت نفر از آنها باید از هیئت نظارت باشند تشکیل مى‌شود و هر تصمیمى ‌که با اکثریت باشد معتبر خواهد بود و در

+++

صورتى که عده حاضر فقط هفت نفر باشند تصمیمى‌ که با موافقت پنج نفر باشد معتبر است هر قسمت از مذاکرات را که هیئت مدیره محرمانه تشخیص دهد باید در صورت جلسه محرمانه بودن آن قید شود.

21 – هیچ یک از مدیران در امورى که خود یا اقرباى آنها تا درجه سوم از طبقه دوم ذینفع هستند حق رأى نخواهند داشت.

قسمت (ج) هیئت بازرسى:

1 - هیئت بازرسى مرکب از سه نفر که داراى تجربیان و معلومات کافى در امور حسابدارى صنعتى و بازرگانى بوده براى مدت سه سال به پیشنهاد دولت و تصویب مجلسین تعیین خواهند شد. در هر یک از سال‌هاى اول و دوم (یک هفته پس از تصویب ترازنامه سال قبل شرکت) به قید قرعه یک نفر از بازرسان از کار خارج مى‌شود و دولت در ظرف پانزده روز پس از تصویب ترازنامه یک نفر را به جاى او براى تصویب به مجلس معرفى مى‌نماید. عضو خارج شده را مى‌توان مجدداً پیشنهاد نمود و مادام که جانشین او تعیین و مشغول کار نشد کماکان مشغول و مسئول خواهد بود. استقراع دفعه دوم شامل دو نفر از بازرسان خواهد بود که پس از قرعه قبلى باقى مانده‌اند.

2 - هیئت بازرسى مسئول بازرسى منظم و مستمر کلیه حساب‌هاى شرکت مى‌باشد.

3 - هرگاه در عرض سال محل بازرسى به واسطه فوت یا استعفا خالى شود براى تصدى آن محل دولت شخصى را که داراى صلاحیت باشد به مجلس پیشنهاد مى‌نماید و تا تعیین او سایر بازرسان به کار خود ادامه مى‌دهند.

4 - هیئت بارزسى با موافقت هیئت نظارت مى‌توانند در صورت احتیاج از حسابرسی‌هاى متخصص و یا هیئت‌هاى مشاوره حساب‌رسى خواه تبعه داخله یا خارجه باشند براى مدت معینى و کار معینى کمک بگیرند.

5 - میزان حقوق بازرسان را شوراى عالى معین مى‌نماید.

6 - هیئت بازرسى باید به محاسبات و عملیات مالى شرکت و همچنین حساب دارایى و بدهى و سود و زیان شرکت رسیدگى نموده و هر سه ماه یک مرتبه گزارش جامعى از وضعیت مالى شرکت براى اطلاع هیئت نظارت تهیه نماید.

7 - هیئت بازرسى به کلیه دفاتر و پرونده‌هاى محاسباتى و اسناد خرج و قراردادهاى شرکت مراجعه نموده و کلیه اشتباهات و تخلفات را به رؤساى مربوطه و یا به مدیر عامل مربوطه گزارش مى‌دهد و اگر نسبت به این گزارش در ظرف مدت دو هفته اقدام لازم به عمل نیاید هیئت بازرسى مراتب را مستقیماً به هیئت مدیره گزارش خواهد داد.

8 - گزارش سالیانه هیئت بازرسى باید به ترازنامه که به امضاى هیئت مدیره رسیده است ضمیمه شود.

9 - هیئت بازرسى باید در جلسه شوراى عالى که به ترازنامه رسیدگى مى‌شود براى ادای توضیحات حضور یابند.

(ماده چهارم)

ترازنامه و حساب سود و زیان‏

1 - سال مالى شرکت از اول فروردین هر سال شروع گشته و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و نخستین سال مالى از روز تأسیس شرکت تا آخر اسفند سال تأسیس است.

2 - دفاتر محاسباتى شرکت باید پلمپ شده و طبق مقررات قانون بازرگانى باشد.

3 - دفاتر محاسباتى شرکت به ترتیبى‌که هیئت مدیره مقرر می‌دارد نگهدارى و حفظ مى‌شود.

4 - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت لااقل در ظرف سه ماه از اول سال بعد تهیه و در اختیار هیئت بازرسى گذاشته خواهد شد.

5 - تصویب ترازنامه شرکت از طرف شورای عالى مفاصا حساب هیئت مدیره محسوب است.

6 - مبلغى که در نتیجه ترقى تأسیسات و سایر اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول حاصل مى‌شود به حساب سود شرکت برده نخواهد شد.

7 - سود خالص شرکت عبارت است از سود غیر خالص پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک‌ها که به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

8 - از سود خالص مبلغى معادل اقلاً ده در صد موضوع گردیده و این مبلغ به حساب ذخایر عمومى ‌شرکت انتقال داده مى‌شود.

9 – به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالى مبلغى براى انتقال به حساب آینده برده خواهد شد.

10 - بقیه متعلق به خزانه دولت است که طبق قانون مخصوص به مصرف عمران و آبادى و تأمین عدالت اجتماعى و امور تولیدى خواهد رسید.

ماده پنجم‏

هیچ یک از مواد این اساسنامه قابل تغییر نیست مگر به پیشنهاد شورای عالى و موافقت دولت و تصویب مجلسین.

مخبر کمیسیون مخصوص نفت - حسین مکى‏

رئیس - گزارش مطرح است بعضى از آقایان حالا اجازه خواسته‌اند ولى آقایانى که در ورقه مخالف و موافق نام نویسى کرده‌اند مقدم هستند (فرهودى - بنده هم به نام موافق ثبت نام کرده‌ام) صحیح است باید یک مخالف صحبت کند تا نوبت به آقا برسد (صدر‌زاده - بنده هم به نام موافق اسم نویسى کرده‌ام) صورت اینجا است لازم به گفتن نیست آقاى مهدى ارباب مخالف نوشته‌اند بفرمایید

مهدى ارباب - اساساً در مملکت قانون ثبت شرکت‌ها وجود دارد که هر شرکتى را مطابق مقررات به ثبت می‌رساند و تنظیم اساسنامه مى‌کند حالا از نظر اهمیت فوق‌العاده این شرکت این اساسنامه به صورت قانون از مجلس مى‌خواهد بگذرد که هر کس تغییر و تبدیل نتواند بدهد بسیار حرف صحیحى است در این قسمتش بنده موافقم اما قانون ملى شدن نفت که پایه عمل شرکت است براى سرتاسر ایران یک شرکت ملى نفت دیگرى نداریم که بگوییم این شرکت اختصاص به حوزه خوزستان دارد و شرکت دیگرى در نقاط دیگر کشور اقدام به استخراج نفت خواهد کرد (حاذقى - داریم آقاى ارباب شرکت دیگر هست در سازمان برنامه) به هر صورت قانون ملى شدن نفت براى سرتاسر ایران است و به عقیده بنده اساسنامه بایستى براى نفت سرتاسر ایران و استخراج نفت‌هاى بعدى تنظیم بشود منتهى نفت‌هایى که در خوزستان استخراج مى‌شود آنها را به مشتریانى که سابقه خرید دارند فروخته بشود و تصریح گردد که نفت قسمت‌هاى دیگر مجاز هستند که به هر مشترى که مفید مى‌دانند بفروشند البته براى این که بنده خیلى خلاصه مى‌خواهم صحبت بکنم اگر جناب آقاى مخبر موافقت بفرمایید در دو سه ماده هم یک چیزهایى به نظرم رسیده است که عرض مى‌کنم و وقت زیادى نمى‌گیرم (مکى - خواهش مى‌کنم) (فقیه‌زاده - در شور دوم بفرمایید) اجازه بفرمایید عرض کنم (شوشترى - پس چرا در مجلس اصلاً مطرح گردید شور اول و دوم ندارد و طرح کردید که وکلا حرف بزنند) (زنگ رئیس) در قسمت ب ماده اول مى‌نویسید تحصیل هر گونه مال منقول یا غیر منقول از طریق قانون براى رفع احتیاجات و مقاصد شرکت البته براى رفع احتیاجات استخراج نفت کارهایى که مربوط به امور نفت هست مسلم و معلوم است که یک حدودى یک چیزهایى لازم دارند ولى هر گونه مال منقول و یا غیر منقول به عقیده بنده زیاد لاستیکى و کش‌دار است و همیشه اشخاصى که امروز معتقدند مداخله نخواهند کرد ممکن است یک اشخاصى پیدا بشوند و از همین عبارت یک سوء استفاده‌هایى بکنند که اسباب زحمت مردم بشود و دیگر امر بهره‌بردارى نفت غیر از زراعت است ولى اینجا نمى‌خواهیم ...

رئیس - آقاى ارباب شور اول است نمى‌گویم صحبتى نفرمایید ولى مختصر بفرمایید.

مهدى ارباب - بنده خیلى خلاصه مى‌کنم چون خوشبختانه فرصتى نداشتم و کمى ‌یادداشت کردم ما نمى‌خواهیم که شرکتى به وجود بیاوریم که مقررات او قائم مقام قانون انحصار تجارت خارجى بشود و به این شرکت این قدر اختیار بدهیم که حتى در امور زراعت و کارهاى عمومى ‌مردم هم دست ‌اندازى بکند و یک روزى مزاحمتى براى زارع و مالک و طبقات دیگر به وجود بیاورد اینجا می‌نویسد:

آباد کردن - آبیارى کردن - زراعت بهره‌بردارى و استفاده به هر نحو دیگرى از زمین‌هایى که در اختیار شرکت و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمین‌ها به منظور تأمین احتیاجات شرکت ابتدا یک جایى می‌گوید تا شعاع عمل شرکت هر جا زمین هست مال شرکت است بعد هم اختیاراتى می‌خواهد بگیرد اینجا به نظر بنده تماس با امر زراعت و امور آزاد و مردم پیدا خواهد کرد

تبصره از ماده دو در بنده (ه) هم یک قدرى مبهم است. توجه جناب آقاى مخبر را جلب مى‌کنم یک مطالعه‌اى بکنند که یک قدرى روشن‌تر بشود یک مطلب دیگر که به عرض آقایان می‌رسانم این است که در عضویت شوراى عالى و هیئت مدیره دو نفر نماینده مجلس و دو نفر از نمایندگان سنا اینجا تعیین شده که عضویت داشته باشند در حالى که به عقیده بنده صحیح نیست و باید کسانى که مصونیت نداشته باشند و در این قسمت هم طبعاً یک مسئولیت‌هایى خواهد داشت و با وجود مسئولیتى که از اشخاص مى‌خواهند با داشتن مصونیت این اشخاص مى‌خواهند با داشتن مصونیت این اشخاص وفق نمى‌دهد و بنده بیشتر از این توضیح نمى‌دهم.

رئیس - آقاى مکى‏

مکى - (مخبر کمیسون مخصوص نفت) - اجازه مى‌فرمایید بنده توضیح بدهم مطالبى ‌را که آقاى ارباب فرمودند در کمیسیون مخصوص نفت هم مورد مطالعه قرار گرفت ولى با توجه به این مؤسسه عظیم آقایان توافق کردند به این که آنچه را که به صورت اساسنامه تهیه شده است با یک حک و اصلاحى و اختیار که آن روز کمیسیون مخصوص نفت به بنده دادند که موادش حک و اصلاح بکنم و کوتاهش بکنیم و بعد به نظر آقایان اعضای کمیسیون مخصوص نفت برسانم این را بنده کافى دانستم اولاً این یک قانون خاصى است که وارد است در حقیقت بر قانون ثبت شرکت‌ها یک موادى دارد که اگر ما بخواهیم توجه به قانون ثبت شرکت‌ها بکنیم موجبات اشکال کار شرکت ملى نفت را فراهم مى‌کند و بنابراین چون یک قانون خاصى است که وارد است بر قانون ثبت شرکت‌ها اگر مغایرتى با آن قانون داشته باشد

+++

چون وارد است یعنى خودش قانون است و به موقع اجرا هم در خواهد آمد اشکالى ندارد و اما این که فرمودند که قانون ملى شدن براى سرتاسر کشور بوده چرا این اساسنامه فقط منحصر به منطقه خوزستان و کرمانشاه لازم است عرض کنم قبل از این که صنعت نفت در سرتاسر ایران مى‌شود سازمان برنامه شروع کرد به اکتشاف نفت در چند نقطه‌اى از مملکت به بلوچستان رفت و به قم رفت و شروع کرد به اکتشاف و یک سرمایه‌اى هم براى این کار معین کردند و در قم هم شروع کردند به حفر چاه حالا براى این که حوزه عملیات این شرکت‌ها با هم مخلوط نشود گفتند که همان حوزه عملیات شرکت سابق را که مجهز به وسایل خودش بوده و کافى براى خودش بوده این را یک شرکت استثنایى بکند و همان شرکت استثنایى شد در همان حوزه شروع به بهره‌برادرى بکند و شروع بکند به عمل بنابراین ممکن است که شرکت نفتى هم که سازمان برنامه دارد در بلوچستان در قم در سایر نقاط هم تأسیس می‌شود شروع بکند به عمل

بنابراین ممکن است که شرکت نفتى هم که سازمان برنامه دارد در بلوچسنان در قم و در سایر نقاط هم تأسیس می‌شود شروع به بهره‌ بردارى بکند یا نفت اصولاً گیرش نیاید یا این که به نفت نرسد چون آقایان توجه فرمودند این چاه‌هایى که در مناطق نفت خیز زده مى‌شود درصد چاه که زده می‌شود هفت تا هشت چاه به نفت می‌رسد بقیه‌اش اطراف میدان‌هاى نفت می‌خورد به حوزه‌هاى سطحى بر می‌خورد و یا به نفت می‌رسد ولى به واسطه گاز یا آب یا مواد دیگرى که دارد از آن چاه‌ها ناچارند صرف‌نظر کنند و چاه‌هایى بزنند که استفاده بکنند بنابراین اگر این را منحصر کرده‌اند به حوزه عملیات سابق شرکت نفت براى این دوره است که با حوزه‌هایى که در آتیه سازمان برنامه یا دولت سازمان‌هاى دیگرى به وجود بیاورد که می‌خواهد نفت استخراج بکند عملیات‌شان با هم تداخل پیدا نکند و حسابش با خود آنها و جداگانه باشد فرمودند مواد کش‌دار است این مواد نصف آنچه را که در امتیاز نامه به یک خارجى داده بودند بیشتر نیست این به مراتب از حدود اختیارى که امتیاز نامه دارسى با همان قرارداد پوسیده 1933 به شرکت نفت سابق نفت داده بود کمتر است فرموده‌اند اختیاراتش نامحدود است چرا باید زراعت یا کارهاى تولیدى بکند؟ یک مریضخانه بزرگ شرکت نفت دارد که در حدود سیصد چند تختخواب در آبادان دارد روزانه به مریض‌هاى آنجا مقدارى شیر پاستوریزه باید بدهند تهیه این شیر پاستورریزه در آبادان در خوزستان آسان نبوده خود شرکت سابق نفت یک مؤسسه‌اى ایجاد کرده که یک مقدارى گاو جرسى آورده و از شیرشان استفاده مى‌شد و البته براى غذاى این گاوها یک مزرعه‌اى لازم بود که در آن مزرعه چیزهایى می‌کارند که علوفه این حیوانات را تهیه بکنند بنابراین حدود اختیاراتى که براى شرکت خواسته شده است این در حقیقت نصف یا ثلث اختیاراتى است که براى شرکت سابق و به یک کمپانى خارج داده شده است وانگهى اینجا هیئت مدیره را با نظارت هیئت مختلط و مجلس انتخاب می‌کنند و من امیدوار هستم که مردمان وطن پرست و شرافتمند و مطلع به حقایق انتخاب بشوند و از هر نوع توصیه‌اى انتخاب آنها مبرى باشد و واقعاً نمایندگان محترم و همچنین هیئت مختلط و همچنین هیئت دولت وقتی که مى‌خواهند انتخاباتى براى این مؤسسه بزرگ و عظیم بکنند فقط خدا و وجدانشان را در نظر بگیرند و زیر بار هیچ نوع توصیه‌اى نروند (صحیح است) و اصولاً مى‌خواستم از آقایان استدعا بکنم که اگر ممکن است یک ماده‌اى به این اساسنامه اضافه‏ بکنیم که هر کس به این دستگاه توصیه کرد به سه ماه حبس محکوم بشود و هر کسى که توصیه شد بلافاصله اخراج بشود براى این که این مؤسسه 36 نفر یا 38 نفر یا 50 نفر یا ماکزیمم 100 نفر کارمند بیشتر در تهران ندارد اگر بنا باشد اصول توصیه بازى رواج پیدا بکند و هر کس بخواهد اعمال نفوذ بکند و یک قوم خویشش را از مسجد سلیمان که 62 هزار نفر کارمند دارد بیاورد تهران به این مؤسسه 62 هزار توصیه می‌شود و 62 هزار عضو مى‌خواهند به تهران بیایند (صحیح است) بنابراین بایستى واقعاً این مؤسسه عظیم از هر نوع اعمال نفوذ مبرا باشد و باید یک موادى را برایش در این اساسنامه پیش‌بینى کرد که به هیچ وجه زیر بار عنوان توصیه نرود (صدر‌زاده - در انتخاب اشخاص هم دقت شود) در انتخاب اشخاص هم دقت شود، خود من که آبادان بودم ...

رئیس - آقاى مکى جنابعالى هم مختصرتر بفرمایید این توضیحات را براى شور دوم بگذارید.

مکی - چشم، این است که بنده مى‌خواستم توجه آقایان را جلب بکنم که اگر ملاحظه مى‌فرمایید که یک اختیاراتى پیش‌بینى شده است این نصف حدود اختیاراتى است که به شرکت سابق نفت داده شده یکى هم موضوع عضویت دو نفر از نمایندگان مجلس شوراى ملى و دو نفر از نمایندگان مجلس سنا است آقایان در یک مؤسسه ملى مثل بانک، ناظرین بانک را مجلس انتخاب مى‌کند (صحیح است) (ارباب - عضویتش صحیح نیست. نظارت کند) سرمایه این مؤسسه ملى عظیم جمعاً از سرمایه بانک ملى بیشتر است و مطمئن باشید که همان طور که در بانک هر وقت هر موضوعى مطرح می‌شود فوراً آقاى عبدالصاحب صفایى و یا آقاى اردلان توضیح مى‌دهند در این مورد هم هر وقت لازم باشد مى‌توانند بلافاصله از جزئیات امر مجلسین را مستحضر بکنند (صحیح است) این توضیح مختصر لازم بود که بنده دادم‏

رئیس - آقاى شوشترى‏

شوشترى - بسم الله الرحمن الرحیم. نه مخالفت جناب آقاى ارباب مفهوم مخالف داشت نه توضیح جناب آقاى مکى بنده را قانع ساخت یک گزارشى مى‌دهد هیأت مختط محتوى 57 ماده آن وقت روى حروف ابجد در ذیل آن نظریاتى مى‌دهد این گزارش را آقاى مخبر و طرحى که مطرح شده در تحت 4 ماده محتوى 8 فصل که هر فصلى موادى را گنجانیده همان 57 ماده و همان کیفیات در این وارد است (حاذقى - بسیار خوب شده است) از نظر اصول هر یک از جزئیات این، اگر این موضوع در مجلس شوراى ملى مطرح نمی‌شد مثل اساسنامه شرکت‌هاى دیگر در خارج فکرى مى‌کردند در بست مى‌آوردند یک اختیاراتى مى‌دادند این یک بحثى بود علیحده اما حالا که در مجلس مطرح شده است در تمام این 57 ماده و تمام جزئیات از نظر انطباق با قوانین دیگر و انطباق با اصول مالکیت تمام جزئیات این قوانین باید حل و تجزیه بشود باید این را رسیدگى بکنید که امروز به توفیق خداوند به تأیید خداوند و همت آقایان اگر یک پایه‌اى براى شرکت ملى نفت مى‌گذاریم یک اساسنامه‌اى تصویب کنیم و یک پایه‌اى بگذاریم که مصدر سایر اساسنامه‌ها باشد و طورى نباشد که باز بیاییم پس فردا بخواهیم فلان جزئش را جرح کنیم و قانون را تعویض کنیم مجلس شوراى ملى شأنش بالاتر از آن است در این مواد و این فصول بنده معتقدم اگر باید حرف بزنیم این 57 ماده است هر جزئش از نظر موازین باید صحبت بشود عمر لازم دارد وقت لازم دارد اگر بنا بشود اینجا هم حرف نزنیم (مکى - حرف بزنید هر نظرى دارید بفرمایید)

ما که همه به قانون ملى شدن نفت رأى دادیم و شما هم که موفق به خلع ید شدید وقتى خلع ید کردیم من آمدم به مجلس چون من از هیچ تیر تهمت و افترایى نمى‌هراسم هر چه هم باید بگویند گفته‌اند دیگر بالاتر از سیاهى رنگى نیست مى‌گویم. این مواد با اصول مالکیت مردم مغایرت دارد باید رویش حرف زد با اصول کش داشتن که آقاى ارباب گفتند تنها اصلاح نمى‌شود من بدون رودربایستى می‌گویم این را باید با تقرر وسیع‌ترى و شجاعت بیشترى باید بگوییم نباید ملاحظه کرد باید حرف زد بنده صاف مى‌گویم شما مى‌فرمایید آقاى عبدالصاحب صفایى یا آقاى اردلان چون عضو بانک هستند (حاذقى - عضو نیستند ناظرین بانک هستند) اجازه بدهید این را ملاک قرار ندهید براى تمام امور این ملاک نیست آن یک موضوع خاصى است اگر این باب باز بشود من به آقا قول می‌دهم تو مى‌میرى من هم مى‌میرم ولى این مى‌ماند و هى مى‌آیند وکلا را در امور اجرایى دخالت مى‌دهند خورد خورد این باب می‌شود در شأن وکیل و قانون اساسى نیست که وکیل در اجرائیات دخالت کند (حاذقى - شور است اجرا نیست) اجازه بدهید گوش کن آقاى حاج حاذقى من هم اهل کارم اشتباه نفرمایید، من هم اهل کارم روزگار مرا این جور کرده حالا می‌رسیم قضایا حل می‌شود بگذارید صحبت کنیم این چهار ماده است و 8 فصل است اگر بنا بشود صحبت کنیم بنده از این جلو یک یک شروع مى‌کنم جرح مى‌کنم مى‌روم تا پایین الان شما امروز یک دفعه آمده‌اید مطرح کرده‌اید می‌بینیم آقایان نمایندگان مسبوق به هیچ سابقه ذهنى نیستند هى می‌فرستند یک نسخه بده به ما یک نسخه بده بما براى این که آن روزی که داده شده آقایان نمى‌دانسته‌اند که این به این کیفیت مطرح مى‌شود من الان فرستادم اینجا گرفتم اما بنده الان که خواندم از نظر آخوندى زود وارد شدم به قضیه آقا شرکت ملى نفت ایران چه مال خوزستان باشد چه مال هر جا این باید پایه و اساسش طورى باشد که متناقض با قوانین مدنى و قوانین دیگر ملى ما نباشد.

رئیس - آقاى شوشترى اکثریت نیست تأمل بفرمایید (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) بفرمایید

شوشترى - پس اگر آقاى مخبر و مجلس شوراى ملى موافقت دارند به این که روى این باید صحبت بشود به اختصار گذشته نشود به عقیده من آقایان باید موافقت کنند در اطراف آن مذاکره شود روى این موضوع حرف زدن یک ماه یا چهل روز طول دارد تا صد در صد قانون بشود اگر میل دارید کار بشود الان براى اوقات مجلس عصر‌ها را معین کنید این پایه و اساس رویش حرف زده بشود با مطالعه حرف زده بشود و گرنه این طور به این عجله کاسه آش را دست بگیرید و بخورید زبان‌تان مى‌سوزد گلوی‌تان مى‌سوزد و بعد هم پشیمان مى‌شوید و من نمى‌توانم این طور مطالعه نکرده موافقت کنم و چیزى نیست که به این سهولت و مطالعه نکرده الان من بتوانم جرح کنم اینها با اصول مالکیت تناقص دارد و نوشته است هر قدر اراضى اراضى براى چه؟ مال کى؟ (مکى - مال دولت) اجازه بدهید همه مال دولت نیست اگر مال دولت است پس چرا چهار صد میلیون ریال اراضى اطراف تهران را بردند و خوردند و دولت ساکت شد و جلوگیرى نکرد شما وکیل

+++

هستید گردن شما است که وکیل‌اید کلکم راع وکلکهم مسئول من هى گفتم تعیین تکلیف آن با آقایان است. آن اراضى که مال دولت است باید تفکیک بشود ولى آنهایى که مال مردم است بدون موزاین قانونى و شرعى هیچ کس را نمى‌توان یک گره زمینش را تصرف کرد مگر آنکه قانون اجازه بدهد مگر این که شرع اجازه بدهد یعنى اصل مالکیت محترم باشد بنده اینجا اجمالاً که خواندم سر تا ته اینها را رویش نظر دارم و مخالفم و مخالفم با طرحش و الان هم پیشنهاد سکوت می‌دهم (یک نفر از نمایندگان - رأى نمی‌دهیم) رأى ندهید من تکلیف شرعى خودم را انجام مى‌دهم تکلیف قانونى وکالتی‌ام را ادا مى‌کنم اگر نمى‌خواهید روى آن حرفى زده شود الان رأى بدهید که به یک کمیسیونى برود و پس از تصویب آن کمیسیون قانونى باشد اما اگر در مجلس مطرح کردید خود به خود باید صحبت کنیم (صدر‌زاده - صحبت کنید کسى با حرف زدن مخالف نیست) پس اگر باید صحبت کنیم این طول مى‌کشد.

رئیس - شور اول است شما پیشنهادهاى خودتان را بدهید و مذاکره مفصل هم در شور اول نفرمایید پیشنهاد تهیه کنید بدهد در شور دوم مى‌توانى مفصلاً صحبت کنید.

شوشترى - جناب آقاى رئیس مى‌دانید بنده همه وقت مورد بى‌لطفى واقع شده‌ام ولى همه وقت هم احترام مجلس را حفظ کرده‌ام ولى اگر در شور طرح نشود و تشریح نشود اذهان روشن نمى‌شود الان آقاى کشاورزصدر اینجا نیستند این گزارش امروز رسیده یک دفعه ابتدا به ساکن یک چیزى به ذهنش می‌آید نمى‌تواند توضیحى بدهد و سایر آقایان هم الان یکى یکى مى‌گیرند و مطالعه مى‌کنند (مکى - این گزارش ششم آبان توزیع شده است) به خدا امروز به ما دادند من مریض بودم به جدم امروز به دست من رسیده‏

فقیه‌زاده - آقاى شوشترى تشریف بیاورید به کمیسیون توضیحات خودتان را بفرمایید.

شوشترى - آقا مگر به کمیسیون نیامدیم؟ آن وقت کسى که اینجا همه را گریانید براى سیاست مرموز دویست ساله به او گفتند نوکر چرچیل ما هم بلدیم آنها اشتباه کرده‌اند یک خادم ایران یک خادم اسلام را یک دسته لوطى که مى‌خواهند بیایند جاى شما بنشینند با این حرف‌ها نمى‌توانند جلوى خدمتگزاری‌اش را بگیرند میل دارم آنها بیایند تا مردم بفهمند چه به سر مملکت می‌آید.

6 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

رئیس - چون وقت گذشته است جلسه را ختم مى‌کنم ‌جلسه آینده روز سه‌شنبه 21 آبان دستور هم مذاکره در همین گزارش نوبت آقاى فرهودى است‏.

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت

+++

قوانین‏

شماره 21412      16/8/30

وزارت دارایى‏

 

فرمان همایونى راجع به اجراى قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 330 که به تصویب مجلسین شوراى ملى و سنا رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال‏

ما

پهلوى شاهنشاه ایران‏

 

محل صحه مبارک ملوکانه‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم‏

ماده اول - قانون اجازه پرداخت یک دوازهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1330 که در جلسه دوم آبان ماه 330 به تصویب مجلسین سنا و شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند

به تاریخ ششم آبان ماه 330

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1330

ماده واحده – به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایاى قانونى کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مصارف کشور را در مهر ماه 330 مطابق قانون یک دوازدهم فروردین ماه 330 مصوب پنجم اردیبهشت ماه سال جارى از محل درآمد عمومى‌ کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى در دفتر نخست‌وزیر است    م - 5652

از طرف نخست‌وزیر

سؤالات نمایندگان‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى وزیر دادگسترى دستور فرمایند براى دادن پاسخ به سؤال اینجانب در مدت قانونى حضور به هم برسانند.

علت این که نه ماه است رئیس پیشین دادگسترى فارس که مورد احترام و طرف تأیید قاطبه اهالى فارس بود احضار و تاکنون جانشین معظم له را اعزام نکرده‌اند چیست؟

آیا با این ترتیب می‌شود امنیت و عدالت اجتماعى در شهرها برقرار کرد؟

ابوالفضل حاذقى‏

ریاست محترم مجلس و شورای ملى‏

خواهشمندم به وزارت کشور دستور فرمایند براى پاسخ به سؤال زیر اقدام شود.

«علت این که در فیصله دادن تشریفات پرداخت تتمه قسط اول بهاى موتور‌هاى برق مورد مطالعه شهردارى تهران با کمپانى اشکودا مسامحه شده و مدت‌ها است موضوع معوق مانده و در نتیجه هنوز مبدأ مدت 13 ماه مندرج در قرارداد تحویل موتورها شروع نشده چیست؟ و آن وزارت چه اقدامى‌در این مورد کرده است»

ابوالفضل حاذقى‏

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى وزیر کشور دستور فرمایید براى پاسخ پرسش زیر در طى مدت قانونى در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

بنا به شکایات واصله از اهالى شهرستان جهرم به فاصله مدت کوتاه دو مرتبه مسافرین بین جهرم - شیراز به سارق مسلح برخورد کرده‌اند و مال آنها به سرقت رفته و از ژاندارمرى هم اقدام مورد انتظار در کشف سارقین که منتهى به نتیجه مطلوب بشود به عمل نیامده.

چون از چندین سال به این طرف به کلى در آن صفحات موضوع سرقت مسلحانه از میان رفته بود اینک که مجدداً شروع شده از طرف آن وزارت چه اقدامى‌ براى خاتمه دادن به دزدى در آن صفحات به عمل آمده؟

ابوالفضل حاذقى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است مقرر فرمایید به جناب آقاى وزیر کشور اطلاع دهند که براى جواب سؤال ذیل در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

در هفته گذشته وزارت کشور ضمن تلگرافى که به آبادان نموده اعلام داشته که چون 9 نفر از اعضاى انجمن شهر آبادان از کارگران و کارمندان شرکت ملى نفت هستند نمى‌توانند عضو انجمن شهر باشند لذا آقایان مذکور مستعفى شناخته می‌شوند در صورتى که:

اولاً - کارگران و کارمندان شرکت ملى نفت ایران و کلیه شرکت‌هاى دیگری که سرمایه آن متعلق به اشخاص یا دولت باشد کارگر و کارمند دولت محسوب نمى‌شوند و شرکت سهامى ‌ملى نفت ایران طبق قانون شخصیت حقوقى علیحده‌اى دارد.

ثانیاً - طبق نص صریح قانون اصلاح شهرداری‌ها اعضاى انجمن شهر نمى‌توانند به ریاست یا عضویت هیئت مدیره شرکت‌ها انتخاب شوند و مفهوم این ماده آن است که کارگر و کارمند شرکت‌ها می‌توانند به عضویت انجمن‌ها انتخاب شوند.

ثالثاً - در شهرستان کارگرى مانند آبادان که متجاوز از 200 هزار نفر جمعیت دارد و اکثر مردم آن شهرستان را کارگران و کارمندان شرکت ملى نفت تشکیل می‌دهند. محرومیت این اشخاص از عضویت انجمن بر خلاف اصول مشروطیت و عدالت مى‌باشد.

در خاتمه اینجانب بر حسب تقاضاى موکلین خود موظفم که به این عمل وزارت کشور اعتراض نموده و تقاضا کنم که هر چه زودتر به سؤال اینجانب پاسخ قانع کننده‌اى بدهند.

دکتر راجى‏

گزارش از کمیسون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 52309 دولت راجع به اعتبار انتخابات دوره هفدهم قانونگذارى را با حضور آقایان وزیر کشور و وزیر دارایى مطرح و مورد شور قرار داد و پس از توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى دادند عین ماده واحده پیشنهادى دولت با تبصره یک و سه آن به شرح زیر تصویب گردید اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملى می‌رساند:

ماده واحده – به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود مبلغ بیست میلیون ریال (20000000) براى مخارج انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملى از محل درآمد عمومى ‌کشور پرداخت نماید.

تبصره 1 - بقیه مصارف انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى که به واسطه انقضاى دوره عمل و برگشت اعتبار پرداخت نشده از محل بیست میلیون ریال اعتبار بالا قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 - هزینه سفر نمایندگان درجه یک مجلس سنا را از محل اقامت تا مرکز انتخابات و بالعکس و هزینه سفر نمایندگان درجه 2 از محل اقامت تا تهران به قرار هر شش کیلومترى ده ریال از اعتبار مزبور پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون بودجه - فرهودى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294720!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)