کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 199 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب لایحه مربوط به کمک به مستخدمین دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 199

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب لایحه مربوط به کمک به مستخدمین دولت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 20 شهریور ماه را آقاى (نبیل سمیعى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ریگی، ارگانی، تالش،‌ هدایت، حمزه‌تاش، معتضدی، دهستانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، مرآت اسفندیاری، نوبخت، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، شاهرودی، مشار، مکرم افشار، ناصری، عطا‌ءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، فاطمی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی، نمازی، امیر تیمور، صادق وزیری، فتوحی، مستشار، ناهید، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، لیقوانی، نیک‌پور، خسروشاهی، امامی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد:

بعضى از آقایان اجازه نطقى خواسته‌اند ولى چون وقتى باقى نیست گمان می‌کنم بگذارند براى جلسه آتیه بهتر باشد. خبر کمیسیون بودجه راجع به کمک مستخدمین مطرح است. آقاى ملک مدنى‏

2- طرح و تصویب لایحه مربوط به کمک به مستخدمین دولت

ملک مدنى- عرض کنم چون این لایحه به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون تشکیل شد و چون پیشنهادى که راجع به بازنشستگان شده بود مورد توجه مجلس واقع شده بود آقاى وزیر دارایى هم نظر موافقتى نسبت به این قسمت نداشتند و متأسفانه اکثریت کمیسیون هم نظر موافقتى با این قسمت نداشتند و حالا هم خبرش را تقدیم مجلس کردیم خواستم عرض کنم احترام نظر اکثریت مجلس که این پیشنهاد را قبول کرده‌اند البته مورد نظر همه هست ولى چون در این زمینه با حضور آقاى وزیر مالیه مذاکره شد و ایشان اظهاراتى کردند که مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شد و بالنتیجه با این پیشنهاد موافقت نکردند این بود که مورد توجه واقع نشد حالا البته بسته به نظر مجلس است یک موضوع دیگرى هم در کمیسیون بحث شد که بنده

+++

خواستم عرض کنم که آقاى طباطبایى هم قبلاً پیشنهاد کرده بودند و پیشنهاد بسیار خوبى هم بود و آن کلمه استحقاق بود که بنده هم خواستم در این موضوع پیشنهاد کرده و توضیح بدهم در کمیسیون هم صحبت شد که مقصود از این پیشنهاد این است که آنهایى که واقعاً استحقاق دارند و توانایى مالیشان کم است از این پول استفاده کنند ولى چون می‌خواستیم این لایحه از مجلس بگذرد و محتاج نشویم که مطابق نظامنامه باز به کمیسیون مراجعه شود این قسمت را گذاشتیم که در مجلس پیشنهاد شود که هم آقاى مخبر و هم دولت قبول فرمایند و موافقت کنند و اصلاح شود و این یک پیشنهاد خیلى خوبى است و ما می‌توانیم یک مبلغى هم از این بابت صرفه‌جویى کنیم از کسانى که استحقاق دارند و ممکن است صدى ده یا صدى پانزده بماند که از آن محل به بازنشستگان بى‌بضاعتى که حقیقتاً باید بهشان کمک شود به آنها داده شود و در اصل قضیه هم تفاوتى حاصل نشده باشد یک شخصى که متمکن است و متمول است به نظر بنده از این محل نباید استفاده کند و باید این پول داده شود به کارمندان فقیرى که استحقاق دارند این بود که خواستم خاطر آقایان را مستحضر کنم که راجع به این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- بنده هم همین نظر را داشتم که آقاى ملک مدنى به طور اتم و اکمل توضیح دادند و البته با این پیشنهادى که ایشان توضیح دادند کاملاً تأمین خواهد شد.

وزیر دارایى- البته راجع به قسمت متقاعدین همان طور که جلسه قبل هم عرض کردم خود وزارت دارایى در نظر دارد که البته کسانى که استحقاق دارند این مساعدت و کمک به حال آنها هم بشود ولى در جلسه قبل عرض کردم که این اعتبارى که ما پیشنهاد کردیم و تقاضا کردیم از نظر مطالعاتى است راجع به مستخدمینى که مشغول خدمت هستند در نظر گرفته شده و براى این قسمت پیشنهاد شده و با این وضعیتى که مستخدمین دارند آقایان هم تصدیق می‌فرمایند تا زمانى که وضعیت آنها را درست نکنیم آن انتظاراتى که بایستى از آنها داشته باشیم نمی‌توان داشت براى این که وقتى که زندگانى آنها تأمین نشود نمی‌شود از آنها انتظار داشت که درست خدمت کنند بنابراین ما این اعتبار را براى مستخدمین در نظر گرفتیم که وضعیت آنها را به یک طورى تأمین کنیم که آنها بتوانند یک خدماتى به مملکت بکنند و اگر بخواهیم قسمت دیگرى را به این اعتبار اضافه کنیم آن نتیجه و منظورى را که داریم از بین می‌رود بنابراین در جلسه قبل هم عرض کردم البته وزارت دارایى نظر مجلس را همیشه محترم می‌شمارد ولى البته در صورتى که مجلس شوراى ملى در نظر دارد که نسبت به متقاعدین هم کمک بشود ممکن است که عجالتاً براى آن مستخدمینى که مشغول خدمت هستند این را تصویب بفرمایند که ما بتوانیم وضعیت این قسمت را تأمین کنیم و آن وقت نسبت به متقاعدین هم وزارت دارایى یک مطالعاتى می‌کند اگر بشود از این اعتبار کمکى کرد که می‌کنیم اگر بشود از خود صندوق تقاعد کمک کنیم از آن راه خواهیم کرد یا از طریق دیگرى به هر حال براى آنها هم یک راهى در نظر خواهیم گرفت ولى فعلاً چنانچه عرض کردم اگر بنا باشد ما متقاعدین را مزید کنیم بر این اعتبار آن نظر ما از بین می‌رود حالا اگر چنانچه مجلس شوراى ملى هم موافقت بفرمایند و این قانون را براى همین قسمتى که پیشنهاد شده تصویب بفرمایند بهتر است و دولت هم البته همان طور که عرض کردم با یک مطالعات بهترى محلى هم براى متقاعدین در نظر می‌گیریم و پیشنهاد می‌کنیم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده می‌خواستم آقایان را توجه بدهم به یک موضوعى چون من مخالفم با زیاد کردن یک وقت دولت قانونى می‌آورد به مجلس که به مستمندان یک پولى بدهد ولى یک دفعه قانونى می‌آورد براى مستخدمینى که در تهران در ولایات به واسطه ضیق معیشت به واسطه این که زندگی‌شان فوق‌العاده ترقى کرده است و از کار مانده‌اند و غالباً ملاحظه می‌فرمایید که مستخدمین ما در ولایات به واسطه این که حقوق‌شان کم است متصل در حال اعتصابند و البته دولت باید

+++

براى این مستخدمین که اشتغال به کار دارند نه مقاطعه‌کارى دارند نه زراعت کارى دارند نه عایدى دیگرى دارند باید یک فکرى بکند این اشل است که 32 تومان است از رتبه 1 تا بالا این هم زندگانى آنها است که به این روز افتاده و ما هم هر روز در مجلس و غیر مجلس اینها را مورد حمله قرار داده‌ایم که چرا اینها کار نمی‌کنند و بالاخره این مسأله باعث شد که دولت برود و یک فکرى براى اینها بکند و بیاید یک اعتبارى از مجلس بگیرد براى آن مستخدمین بدبختى که قانون استخدام که در دوره چهارم از مجلس گذشت آنها را مقید کرد نه مستخدمین قرار‌دادى نه مستخدمین حکمى که هر یک از آنها آمده‌اند با یک حقوق گزافى استخدام شده‌اند تقاعد هم نمی‌دهند و آزاد هم هستند هر وقت هم بخواهند به هم می‌زنند اما این دسته مستخدمینى که مشمول قانون استخدام هستند از رتبه 1 تا 7 گرفتار دست قانون استخدام هستند می‌خواهند حالا براى اینها یک فکرى بکنند و حالا آمده‌اند می‌گویند این 500 میلیون اعتبار را بدهید حالا ما بیاییم اینجا این را گوشت قربانى بکنیم من دیدم در روزنامه‌ها مخصوصاً این روزنامه مردان کار خوب قضاوت کرده است با این که این روزنامه‌جات به من فحش می‌دهند ولى استفاده می‌کنم ازشان به هر حال در این روزنامه خیلى خوب نوشته بود حلاجى کرده بودند آقا شما مستخدمینى که مشمول قانون استخدام هستند در نظر بگیرید و گندم خروارى نمی‌دانم چقدر را هم در نظر بگیرید آن وقت قسمت کنید یک کسى می‌آید می‌گوید متقاعدین را هم در نظر بگیرید زیرا اینها هم سى سال پیش خدمت کرده‌اند (یمین اسفندیارى- آقا پس اینها باید بمیرند) آقاى رئیس چرا جلوى این برادرزاده‌تان را نمی‌گیرید (خنده نمایندگان) نمی‌گذارند حرف‌مان را بزنیم به هر حال هر یک از آقایان یک عواطفى به خرج می‌دهند و از کیسه خلیفه مى‌بخشند شما بیایید قلم در دست بگیرید و این پول را قسمت کنید بین مستخدمین رسمى- متقاعدین- مستخدمین قراردادى- غیر قرار‌دادى بالاخره آنهایى که از دولت حقوق می‌گیرند ببینند به آنها چقدر می‌رسد به نسبت حقوق و این تقسیم از این نظر آقاى وزیر دارایى این نظر اکثریت را محترم شمرده و اظهار کرد که یا این مبلغ را با این پیشنهادى که آقاى طباطبایى کرده‌اند در نظر می‌گیریم که اقلاً یک گشایشى نسبت به مستخدمین گرفتار بشود آن وقت نظر اکثریت را هم در نظر می‌گیریم اگر توانستیم از صندوق تقاعد جبران می‌کنیم اگر نتوانستیم از محل دیگر جبران می‌کنیم و این را هم عرض کنم که این قانون استخدام کشورى یک زنجیرى شده است برگردن یک عده‌اى و الا وزارت فرهنگ یک قانون دیگرى دارد این قانون استخدام کشورى نسبت به مستخدمین کشورى خیلى تفاوت دارد نسبت به بهدارى باز تفاوت دارد این بود نظر اصلى من.‏

افشار- دو موافق که نباید صحبت کنند.

انوار- ول کن شما آقاى افشار چقدر ور می‌زنید (خنده حضار) نظر اکثریت را من کاملاً رعایت می‌کنم همان طور که آقاى وزیر دارایى فرمودند این لایحه را نسبت به مستخدمین می‌گذرانیم و نسبت به متقاعدین هم همان طور که وعده دادند در نظر گرفته می‌شود این را رأى می‌دهیم که یک خدمتى به آنها شده باشد و براى متقاعدین هم که دولت یک فکرى خواهد کرد.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- آقاى انوار رفیق محترم بنده نسبت به کارمندان شاغل خدمت خیلى اظهار مرحمت فرمودند ولى نسبت به اشخاصی که متقاعد شده‌اند بى‌لطفى فرموده‌اند آنها که متقاعده شده‌اند با کمال امانت و صداقت در مدت 30 سال یا 40 سال خدمت کرده‌اند و امروز حقوق کمى به آنها داده می‌شود پیشنهاداتى که آقایان نمایندگان کرده‌اند امروز در کمیسیون مطرح شد آقاى وزیر دارایى هم تشریف داشتند البته نسبت به متقاعدین کمال توجه شد آنها هم به درستى و امانت خدمت کرده‌اند آنها هم انتظاراتى دارند آنها هم وضعیت زندگانیشان خوب نیست بلکه زندگانیشان از شاغلین خدمت بدتر است زیرا شاغلین خدمت یک انتظارات دیگرى دارند می‌دانند در

+++

آتیه رتبه می‌گیرند و کمک‌هایى به آنها بشود ولى متقاعدین یک حقوق مشخص و ثابتى دارند که با این زندگانى که روز به روز بالا می‌رود نمی‌توانند اصلاً کارى کنند در هر صورت آقاى وزیر دارایى در کمیسیون توضیحاتى دادند و فرمودند که اگر بخواهیم به این کار توسعه بدهیم ممکن است اشخاصى که شاغل خدمت هستند چیزى بهشان نرسد و نسبت به اشخاصى که در ولایات هستند اصلاً کمکى نشود ضمناً مذاکره شد که آیا تعداد اشخاص بازنشسته را دارند یا خیر آیا معلوم هست که این متقاعدین چند نفر هستند؟ متأسفانه آن صورت را نداشتند بالاخره فرمودند ممکن است در آتیه در نظر بگیریم که از صندوق بازنشستگى که مال خودشان است و از حقوق خود آنها کسر شده و در صندوق تقاعد گذاشته شده به آنها کمک بشود در کمیسیون بودجه هم وعده دادند که جبران می‌شود از این جهت موافقت شد و اکثریت هم موافقت کردند نظر به این که اکثریت نمایندگان نسبت به متقاعدین هم توجه دارند و خدمات آنها را هم در نظر دارند بنده عقیده‌ام این است که آقاى وزیر دارایى زودتر این را در نظر بگیرند لااقل در ظرف 20 روز این موضوع را در نظر بگیرند و چون به آخر دوره مجلس چیزى باقى نماند است قبل از خاتمه دوره 13 این پیشنهاد را به مجلس بیاورند که تصویب بشود و آنها هم امیدوار باشند که مساعدتى به آنها شده است.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- علت این که آقاى وزیر دارایى با اضافه کلمه بازنشستگان سطر سوم لایحه بعد از منتظرین خدمت که بنده هم پیشنهاد کرده بودم موافقت نکرده بودند این بود که معتقد هستند که اگر با متقاعدین و طبقات دیگر از این محل دولت بخواهد کمک بکند طبعاً از سهم مستخدمین شاغل خدمت کم خواهد شد براى رفع این محظور و براى این که این مبلغ به مستحقین داده شود و در این موقع مشکل با کمى بودجه و به آن کس عایدات که در واقع این مبلغ از اکل میته هم بدتر است ضمناً براى این که آن نظر تأمین شده باشد در جلسه گذشته پیشنهاد کردم که یک کلمه بعد از کلمه کارمندان اضافه بفرمایید و آن کلمه کم بضاعت بود و این کلمه را تبدیل کردند به استحقاق و البته بهتر است لایحه تصویب می‌شود ولى با این قید که این مبلغ فقط به کارمندان و اشخاصی که مشغول خدمت هستند و استحقاق آنها محرز شده باشد داده شود (صفوى- البته آیین‌نامه آن باید تصویب شود) آیین‌نامه را کارى نداریم و البته آیین‌نامه هم تنظیم خواهد شد در کمیسیون عرض کردم و حالا هم به عرض می‌رسانم البته میان طبقات مستخدمین هستند کسانی که استحقاق گرفتن این کمک را ندارند بنده مى‌بینم در این لایحه در قسمت ب هستند کسانی که مشمول این قانون خواهند بود در بین این آقایان عده زیادى هستند که مستحق نیستند در ادارات دولتى همین طور و همین طور است رؤساى ادارات. مدیران کل. رتبه‌هاى 7 و 8 رتبه‌هاى دیگر اشخاصی که الحمدالله زندگانیشان خوب است در میان مستخدمین مجلس هم هستند کسانى که وضعیت زندگانیشان آبرومند است بنده در کمیسیون بودجه عرض کردم که در بین متقاعدین یک متقاعدى را می‌شناسم که در توى خیابان شاه آباد است و این شخص داراى یک مقدارى مستغلات است و در هر ماه یک مبلغ عمده‌اى این آدم می‌گیرد و در آخر ماه می‌رود از وزارت کشور حقوق تقاعد می‌گیرد خیلى‌ها این طور هستند حالا این قانون است و یک فرمولى هست و دست به ترکیب این فرمول نمی‌خواهم بزنیم نمی‌دانم از چه محل تأمین خواهند کرد این 50 میلیون تومان را می‌دهند به مستخدمینى که مشغول خدمت هستند یا منتظرین خدمت این را به مستخدمین مشغول خدمت بدهند که کمکى به آنها بشود صحیح نیست بعد از این که این نظر در کمیسیون مورد توجه شد تغییر داده شود از کمیسیون که آمدیم بیرون به من مکرر تذکر دادند که یک مطلب که در قانون نیست و آیین‌نامه تغییر کرده این است که از تشخیص مستحق بودن یک کارمند مبادا کارگزینى‌ها سوء‌استفاده بکنند و این مطلب برود روى حب و بغض و روى اغراض شخصى و همین مطالبى که در ادارات دولتى حکم‌فرما است این را رئیس هر اداره خودش باید در نظر بگیرد و امیدوارم

+++

در آیین‌نامه هم آقایان دقت بفرمایند که این نگرانى برطرف شود و حالا که بنده اینجا هستم یک پیشنهاد دیگر تقدیم کرده‌ام و او این است پیشنهاد کردم در سطر سوم بعد از جمله با منتظرین خدمت اضافه گردد با رعایت تعداد عایله اصرارى هم در گنجانیدن این پیشنهاد ندارم و تصور می‌کنم که جایش در آیین‌نامه است و در جلسه گذشته هم که مقدار کمى صحبت کردم عرض کردم که این مبلغ باید به مستحقین داده شود با رعایت عایله اشخاص حالا بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم که زودتر بگذرد.

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- بنده نظر آقاى انوار را حالا تأمین می‌کنم بنده در چندین جلسه قبل اجازه خواسته بودم متأسفانه نتوانستم بیایم پشت تریبون عرایضى که داشتم عرض کنم. راجع به متقاعدین جنابعالى که آقاى انوار هستید اینجا دارید مخالفت می‌کنید اگر چه با بیانات آقاى صفوى بنده دیگر نمی‌خواهم عرض کنم. اینجا آقاى انوار باید بدانند مستخدمینى که به سن جنابعالى رسیده‌اند و حتى از سن جنابعالى هم گذشته‌اند بیچاره‌ها زندگانیشان در کمال سختى است این را قیاس به نفس نفرمایند اگر اینجا آقاى طباطبایى فرمودند که یک نفر مستخدم بازنشسته در جلو خان مجلس سراغ دارند که یک منافع و عواید زیادى از مستغلات خودش می‌برد بنده این را منکر نیستم و شاید در سایر نقاط شهر هم هستند اشخاصی که احتیاج ندارند به حقوق دولت ولى در عین حال اشخاصى هم هستند که در نهایت سختى زندگى می‌کنند.

و باید نسبت به آنها هم یک توجهى از طرف مجلس شوراى ملى بشود. بنده با این وعده‌اى که آقاى بیات وزیر دارایى فرمودند هیچ موافق نیستم براى این که اغلب این وعده‌ها داده شد است ولى اثرى ازش ظاهر نشده ولى این طور که آقاى صفوى فرمودند براى این که لایحه معطل نشود بنده هم موافقم با این وضعى که داریم مخصوصاً لوایح زیادى که در مجلس هست و وقت کمى که داریم باید سعى کنیم که زودتر این لوایح از مجلس بگذرد که در دوره 13 دیگر لایحه‌اى باقى نماند زیرا مجلس باید براى کار سرمشق دیگران باشد و مخصوصاً لوایحى که مورد احتیاج مردم است باید زودتر بگذرد. این نظرى که آقاى صفوى فرمودند بنده هم با این نظر موافق هستم که آقاى وزیر دارایى صریحاً اظهار بفرمایید که تا چند روز دیگر این لایحه متقاعدین را می‌آورند ولى به وعده و وعید همراه نیستم ملاحظه بفرمایید ما مستخدمینى داریم که سى سال یا چهل سال متمادى خدمت کرده‌اند فداکارى کرده‌اند و الآن با یک عایله زیادى بیچاره‌ها در نهایت سختى می‌گذرانند و تنها نظر آقاى انوار به این نباشد که مستخدمین فعلى را باید کمک کرد و آنهایى که سال‌ها زحمت کشیده‌اند باید از بین بروند این موضوع بى‌بضاعت را هم که فرمودند بنده هم اظهاراتى دارم و موافقم ولى چون آقاى طباطبایى فرمودند که آیین‌نامه این می‌آید به کمیسیون ما می‌توانیم در آنجا اظهار‌نظر کنیم که هم نظر ایشان تأمین شده باشد و هم حقوق دیگران تضییع نشده باشد به این جهت این قسمت عرایضم را می‌گذارم براى بعد ولى از آقاى وزیر دارایى استدعا می‌کنم که یک توجهى بفرمایند که زودتر این موضوع حل شود چون اگر بخواهند مقاومت بفرمایند از طرف مجلس هم مقاومت خواهد شد ولى باید بدانند نظر مجلس این نیست که مستخدمین معطل بشوند و این لایحه بگذرد بلکه علاقه داریم و تصور می‌کنم اگر ایشان موافقت بفرمایند که این لایحه راجع به بازنشستگان را زودتر بیاورند این قضیه حل خواهد شد. راجع به این پانصد میلیون ریال بنده در سابق هم نظرم این بود که هر قدر دولت نسبت به آنها مساعدت پولى بکند این مساعدت پولى به نفع آنها تمام نخواهد شد و از طرف دولت هم یک پولى دور ریخته می‌شود و آن بیچاره‌ها هم استفاده نمى‌کنند. ولى اگر دولت این پنجاه میلیون تومان را در نظر بگیرد که با یک وسایلى که ممکن باشد جنس در دسترس آنها بگذارد البته نظایر هم زیاد دارد چنانچه اگر توجه بفرمایید به این کوپراتیوهایى که در زمان جنگ براى قشون خارجی‌ها تشکیل می‌دهند با بهترین وضعى اداره می‌شود و همه چیز

+++

براى همه افراد موجود می‌باشد و هیچ گونه زحمتى نه براى توزیع کننده دارد و نه از براى گیرنده و اگر این 50 میلیون تومان را هم وزارت دارایى طورى عمل کند که اجناسى را در دسترس مستخدمین قرار بدهد تصور می‌کنم هم مستخدمین فعلى استفاده می‌کنند و هم نسبت به بازنشسته‌ها می‌توانیم اقدامى کنیم که آنها هم کاملاً استفاده کنند البته در این صورت حقوقى هم از کسى تضیع نخواهد شد.

وزیر دارایى- همان طوری که عرض کردم البته خاطر آقایان نمایندگان محترم مطمئن باشد که نظریه‌اى که اکثریت آقایان نمایندگان محترم اظهار می‌کنند البته دولت هم تمام عملیات و فکرى را که دارد به خرج می‌دهد براى این که آن را انجام بدهد. بنده هم همان طور که عرض کردم از نقطه‌نظر این که نظر اکثریت مجلس این است که کمک‌هایى هم نسبت به متقاعدین بشود یک مطالعاتى در وزارت دارایى می‌کنیم و به زودى نتیجه آن را به عرض مجلس می‌رسانم‏....

یمین اسفندیارى- به زودى را بفرمایید که چقدر است یک ماه بیست روز چقدر است چون عمر مجلس زیاد نیست.

وزیر دارایى- همان طور که عرض کردم شاید تا یک ماه بلکه کم‌تر مطالعه بکنیم و نتیجه‌اش را به عرض مجلس برسانم.

مخبر (آقاى صفوى)- یک عده اصلاحاتى در ماده واحده در کمیسیون بودجه شده است که حالا بنده به عرض مجلس می‌رسانم در سطر دوم کلمه با استحقاق بعد از کارمندان اضافه می‌شود (یعنى براى کمک به کلیه کارمندان با استحقاق قسمت) (ج) این طور اصلاح می‌شود «این کمک و اضافه اعطایى از اول مرداد ماه 1322 تا آخر سال 1322 قابل پرداخت خواهد بود» یعنى یک کلمه «این» به آن اضافه می‌شود. یک اصلاح هم در سطر دوم قسمت «د» شده است از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگى براى کسانى که تقاضاى بازنشستگى نمایند اعم از لشگرى و کشورى کلمه لشگرى و کشورى اضافه می‌شود.

طباطبایى- آقا اینها که این طور نمی‌شود باید اینها چاپ و توزیع شود و رویش صحبت بشود.

مخبر- این پیشنهادات داده شده و وقتى که آن پیشنهاد اضافه کلمه متقاعدین را مجلس رأى داد با کلیه پیشنهادات دیگر آمد به کمیسیون.... (طباطبایى- باید جز راپورت به مجلس بیاید) یک قسمت پیشنهادات زیادى هم شده بود راجع به کلمه متقاعدین که کمیسیون آن را قابل توجه دانست و پیشنهادات دیگرى هم شده بود که همان طور که عرض کردم قابل توجه کمیسیون واقع شد و چون مدت کم بوده دیگر طبع و توزیع نشد حالا بسته به نظر مجلس است.

دشتى- نمی‌شود باید طبع و توزیع بشود.

رئیس- پیشنهادها را قبلاً به کمیسیون فرستاده‌اند راپورت کمیسیون جامع آن پیشنهادات است.

بعضى از نمایندگان- نیست آقا نیست.

رئیس- پس حالا یک مطلب تازه‌اى است و دخلى به خبر کمیسیون ندارد. پیشنهاداتى که شده است خوانده می‌شود. پیشنهاد آقاى فریدونى و 39 نفر از آقایان دیگر

پیشنهاد می‌کنیم بعد از کلمه منتظرین خدمت بازنشستگان را اضافه نمایید.

طباطبایى- بنده در این پیشنهاد یک کلمه عرض داشتم اجازه می‌فرمایید؟ (رئیس- بفرمایید)

طباطبایى- بنده وقتى که اینجا بودم خواستم استدلال بکنم که آقا موافقت بکنند به این پیشنهاد ولى یک قدرى مطلب پیچ خورد و من فراموش کردم نتیجه را عرض کنم و آن این است که با اضافه کلمه با اسحقاق یک عده از مستخدمین و مأمورین گویا بهره‌مند نمی‌شوند از این 50 میلیون تومان بنابراین این جواب آن نظرى است که آقا داشتند که اگر متقاعدین را اضافه کنند از حقوق سایرین و از کمکى که باید به سایرین بشود کسر خواهد شد این موضوع (به استحقاق) آن را جبران خواهد کرد متقاعدین هم در ضمن مثل مستخدمین آنهایى که مستحق هستند استفاده مى‌کنند نه آن کسانى که استطاعت دارند

+++

همان طور که مثل زدم آنهایى که استطاعت دارند نباید از این قسمت استفاده کنند. حالا آقاى وزیر دارایى ملاحظه بفرمایند عده زیادى این پیشنهاد را امضا کرده‌اند ایشان هم موافقت بفرمایند که کلمه بازنشستگان به آن اضافه بشود البته با شرط استحقاق و آنهایى که استحقاق ندارند پولى نخواهند گرفت. (صحیح است)

وزیر دارایى- بنده که قبلاً توضیح دادم که این 50 میلیون کفایت نمى‌کند اگر بخواهیم همه را تأمین کنیم کفایت نمى‌کند و البته ما خودمان هم نظرمان این بود که این پول را به یک ترتیبى تقسیم کنیم که اشخاصى که احتیاج دارند به آنها کمک بیشترى بشود. بنابراین این پیشنهادى که فرمودند تأثیرى در این قسمت ندارد نظر خود ما هم همین بود که اساساً طورى بشود که این پول تقسیم بشود بین یک عده از مستخدمین که وضعیت آنها به یک صورت بهترى در بیاید و آنهایى که وضعیت‌شان خوب است کم‌تر استفاده کنند و این همان طور که عرض کردم نظر ما بوده است و حالا این را براى مستخدمین تصویب بفرمایید و بعد که ما آیین‌نامه‌اش را می‌نویسیم اگر از این محل یک محلى پیدا کردیم براى این که به متقاعدین هم کمکى بکنیم که چه بهتر و اگر پیدا نکردیم از محل دیگرى فکرش را می‌کنیم ولى در هر صورت این قسمت را چون ما براى مستخدمین در نظر گرفته‌ایم که وضعیت آنها را ترمیم بکنیم این را تصویب بفرمایید و دست و پاى ما را از این قسمت نبندید و الا این مبلغ نسبت به مستخدمین هم چیز زیادى نخواهد بود و فعلاً اجازه بفرمایید وضعیت مستخدمین را ما تأمین کنیم بعداً وضعیت متقاعدین را هم تأمین خواهیم کرد.

رئیس- مقدارى پیشنهاد شده است که باید به پیشنهادها رأى گرفته شود آقایان یک قدرى تأمل بفرمایند تا رأى گرفته شود. (صحیح است) رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى فریدونى که راجع به بازنشستگان است آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى نراقى

پیشنهاد می‌کنم کلمه با استحقاق از ماده واحده حذف شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این موضوع در خبر کمیسیون نیست همان طور که توضیح دادم بنده پیشنهاد کردم که کلمه با استحقاق اضافه بشود ولى آقاى نراقى نظر دارند که این کلمه لازم نیست و با این نظر موافق نیستند. حالا اول باید که این موضوع با استحقاق جز ماده بشود بعداً ایشان پیشنهاد حذف بفرمایند یعنى اول باید آن پیشنهاد را بخوانند و رأى بگیرید اگر تصویب شد ایشان پیشنهاد حذف بفرمایند فعلاً تقاضا می‌کنم پیشنهاد بنده را بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌نمایم بعد از کلمه کلیه کارمندان (با استحقاق) اضافه شود.

وزیر دارایى- بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم.

مخبر- بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.

نراقى- بنده مخالفم رأى بگیرید.

ملک مدنى- وقتى که دولت و مخبر قبول کردند رأى لازم ندارد.

نراقى- بنده عرض کردم مخالفم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نراقى- تصور می‌کنم که این کلمه موجب خواهد شد که این قانون اجرا نشود و تا سه ماه دیگر هم هى کمیسیون خواهند کرد که معلوم کنند کى مستحق است و کى مستحق نیست و به علاوه این یک توهینى به مقام مستخدمین است و بدون جهت آبروى مستخدمین را می‌ریزند و فعلاً چون آقاى وزیر دارایى و مخبر قبول کرده‌اند بنده در موقع رأى تقاضاى تجزیه می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم در بند (د) جمله (اعم از کشورى و لشگرى) قبل از کلمه (مساوى است) اضافه شود.

وزیر دارایى- بنده قبول می‌کنم.

+++

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم در بند (ه) جمله اعم از لشگرى و کشورى بعد از جمله (از حقوق مستخدمین) اضافه شود.

ملک مدنى- بعد از آن که کلمه لشگرى در قسمت (د) قبول شد در اینجا هم لازم است اضافه شود.

وزیر دارایى- صحیح است- بنده قبول می‌کنم.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم در بند (ج) این طور اصلاح شود

ج- این کمک و اضافه اعطایى از اول مرداد ماه 1322 تا آخر اسفند 1322 قابل پرداخت خواهد بود.

وزیر دارایى- بنده قبول می‌کنم بسیار خوب است.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى ملک مدنى

پیشنهاد می‌نمایم کلمه (موظفین) در تبصره 2 اضافه شود.

وزیر دارایى- قبول می‌کنم این پیشنهاد را.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌کنم در آخر سطر 3 بعد از جمله و یا منتظرین خدمت اضافه شود (با رعایت عایله)

طباطبایى- چون وعده دادند این قسمت در نظامنامه قید شود پس می‌گیرم.

رئیس- یک پیشنهادى هم از آقاى فرمانفرماییان رسیده است که نظر ایشان تأمین شد پیشنهاد فرموده‌اند که کمک اعطایى از اول مرداد تا آخر سال باشد. پیشنهاد آقاى اوحدى هم که راجع به لشگرى و کشورى باشد موافقت شد.

اوحدى- بنده پیشنهادم را قبل از آقاى ملک مدنى داده بودم و بنده نظرم این است که این قسمت باید ضمن تبصره گنجانده شود و حالا هم به نظر خودم باقى هستم و با آقاى وزیر دارایى هم مذاکره کردم که این موضوع باید به صورت تبصره دربیاید و ربطى به اصل ماده واحده ندارد و حالا هم تقاضا می‌کنم تبصره پیشنهادى بنده خوانده شود.

رئیس- تبصره پیشنهادى آقاى اوحدى خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 زیر به جاى قسمت (د) معین شود:

تبصره 1- از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگى براى کسانى که تقاضاى بازنشستگى می‌نمایند اعم از کشورى و لشگرى مساوى است به یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.

وزیر دارایى- اشکالى ندارد مقصود این بود که این قسمت در قانون باشد حالا یا به عنوان (د) باشد یا به عنوان تبصره اول و بنده قبول می‌کنم که به عنوان تبصره باشد و این تبصره هم به تبصره‌هاى دیگر اضافه می‌شود و همین طور به ترتیب تبصره دوم و سوم و چهارم و پنجم می‌شود.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم که به صورت تبصره باشد.

رئیس- پیشنهاد آقاى افشار

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نماید:

وزارت دارایى موظف است منتها تا یک ماه راجع به کمک به حال بازنشستگان لایحه لازم تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

افشار- این پیشنهاد را بنده قبلاً تقدیم کرده بودم حالا دیگر موضوعى ندارد.

رئیس- پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند

پیشنهاد می‌کنم: دولت مکلف است پرداخت این کمک را تا آخر سال مالى انجام دهد.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- مقصود بنده این است که این مبلغى که اعتبار گرفته شده و پرداخت می‌شود دیگر صرفه‌جویى نشود چون اینجا در نظر گرفته شده تا آخر سال 1322 قابل پرداخت است و اگر هر مبلغى تا آخر سال 1322 به مصرف نرسد صرفه‌جویى خواهد شد بنده پیشنهاد کردم که تا آخر سال مالى که آخر خرداد 1323 است قابل پرداخت باشد چون مقصود مجلس این است که دولت مکلف باشد این مبلغ را براى کمک به مستخدمین خرج کند نه این که صرفه‌جویى بشود.

+++

وزیر دارایى- این را بنده قبلاً هم عرض کردم که نقطه‌نظر وزارت دارایى این است که وضعیت مستخدمین را تأمین کنند که آنها بتوانند خدمت کنند و حالا با این ترتیبى که در این قانون پیش آمد و با پیشنهاداتى که ضمیمه این قانون شد بنده قطع دارم که اجراى این قانون مدتى به طول خواهد انجامید و آن نتیجه هم که لازم است به دست نخواهد آمد و بنده با این ترتیب مجبورم در اینجا عرض کنم که آن قسمتى که راجع به بازنشستگان اضافه شد از این مبلغى که در نظر داشتیم کمک شود کم می‌کند و آن منظورى که بود که یک مساعدتى به مستخدمین بشود آن طور که در نظر بود انجام نمی‌شود که یک چیزى به مستخدمین داده شود که واقعاً خدمت کنند و دل‌گرم باشند و آن نظر تأمین نشده است حالا آقایان نظرهاى دیگرى هم اضافه بفرمایند بیشتر موجب نقص این قانون خواهد شد.

مخبر فرهمند- بنده پس می‌گیرم این پیشنهاد را.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در جز (ب) بعد از کلمه (شهرداری‌ها) اضافه شود (مشتغلین به خدمت)

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایید حقیقتاً یک دولتى را اگر بخواهیم بگوییم تسلط دارد و استقلال دارد باید به همه چیز اطلاع داشته باشد و استقلال داشته باشد ولى دولت به هیچ وجه از شهردارى و عملیات شهردارى اطلاعى ندارد و توجهى به آن نمی‌کند و شهردارى هم به کلى از این ترتیبات و از این تذکراتى که داده می‌شود اطلاعى ندارد و عمل نمی‌کند خیابان شمیران را بروید و ببینید آن طرفى که قشونى براى خودش آب آورده است و در آن طرف دیگر هم در جاهایى که صاحبان باغات آب آورده‌اند درخت‌هایش سبز است ولى باقى دیگر درخت‌هایش به کلى خشک شده است با این آب فراوان امسال این آب شمیران است این آب تهران است و با این زیادى محصول این هم نانمان است این آبمان! این هم نانمان! آقا کى مسئول شهردارى است ما چه گناهى کرده‌ایم که به این روز افتاده‌ایم؟ اگر شهردارى مستقل است دولت مستقلى است که چرا بیرق نمی‌کشد و سفیر روانه نمی‌کند؟ اگر جز دولت است که چرا توجه نمی‌کنند به آن چیزهایى که گفته می‌شود؟ اگر جز تأسیسات مملکتى است چرا رعایت احتیاجات شهر و مملکت را نمی‌کند؟ حالا به آقاى حکیم‌الدوله عرض کردم آقا شما گردش کنید ببینید چه خبر است چه بدبختى است حالا که شاه سابق نیست که بگوییم بلدیه رفته است در فلان جا قصر خورنق ساخته است بنده این پیشنهاد را کردم که این مطلب را عرض کنم که آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر دادگسترى که تشریف دارند محض‌الله به وزارت کشور بگویند که آقاى تدین حفظک الله تعالى این شهردارى در دست شما است شهردارى نظمیه ژاندارمرى همه در دست شما است رسیدگى بکنید ببینید اینها چه می‌کنند و مخصوصاً شهردارى چه می‌کنند. حالا پیشنهادم را استرداد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى موقر

پیشنهاد می‌کنم دو تبصره زیر اضافه شود:

تبصره- وزارت دارایى مکلف است به کارمندانى که بیش از سه فرزند دارند براى هر فرزند اضافى فوق‌العاده مخصوصى رعایت کند.

تبصره- کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایى که به موجب این لایحه داده می‌شود از مالیات بر درآمد معاف بوده و به هیچ عنوان قابل کسر یا توقیف نخواهد بود.

رئیس- آقاى موقر

موقر- معمول است در همه جا کسانى که عایله و فرزند زیاد دارند به آنها رعایت بیشترى می‌شود که به این وسیله کمکى به تکثیر نفوس بشود و از طرف دیگر چون دولت در نظر دارد که به وسیله این قانون کمکى به مستخدمین بکند دیگر دریافت مالیات بر درآمد از این مساعدت موردى ندارد این بود که بنده این دو تبصره را پیشنهاد کردم که براى رعایت این دو منظور به ماده واحده اضافه شود.

مخبر- راجع به مستخدمینى که فرزند زیاد دارند در

+++

آیین‌نامه البته مساعدت بیشترى در نظر گرفته خواهد شد و راجع به معافیت از مالیات بر درآمد هم پیشنهادى است به عنوان تبصره سوم که حالا تبصره پنجم می‌شود که آقاى وزیر دارایى دادند که حالا اضافه می‌شود و با آن اضافه آن تبصره از مالیات بر درآمد هم معاف خواهد بود و نظر آقا در آن قسمت هم تأمین است این است که تقاضا مى کنم پیشنهاد خودتان را مسترد بفرمایید که به همین ترتیب بگذرد و نظر آقا هم تأمین است.

موقر- مسترد می‌کنم.

رئیس- تبصره سوم پیشنهادى آقاى وزیر دارایى خوانده می‌شود:

تبصره 3- کلیه اشخاصى که به موجب قانون مصوب بهمن 1321 و به استناد قانون نامبرده از یک ماده کمک هزینه اعطایى استفاده نموده‌اند و به موجب این قانون نیز از یک ماه دیگر استفاده می‌نمایند از تسلیم اظهار‌نامه و پرداخت مابه التفاوت مالیاتى که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق گرفته معاف می‌باشند.

مخبر- این تبصره تبصره پنجم خواهد شد و بنده قبول مى‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر سنگ

در قسمت (ه) پیشنهاد می‌کنم بعد از بازنشستگى اضافه شود: از تاریخ تصویب این قانون‏

وزیر دارایى- این قسمت هم اشکالى ندارد اضافه شود.

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى نراقى پیشنهاد تجزیه کرده‌اند:

پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده بدون کلمه با استحقاق رأى گرفته شود.

رئیس- اول رأى می‌گیریم به ماده واحده با حذف کلمه استحقاق اگر قبول شد که بعداً رأى قطعى گرفته می‌شود اگر قبول نشد با اضافه کلمه استحقاق رأى گرفته می‌شود. فعلاً رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با اصلاحاتى که شده است با حذف کلمه استحقاق موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) رأى می‌گیریم به ماده واحده با اصلاحاتی که شده است با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 58 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 71 به اکثریت 58 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: پناهی، آزادی، یمین اسفندیاری، صفوی، دکتر تاج‌بخش،‌ معدل، طباطبایی، منشور، رستم گیو، دکتر غنی، موقر، مسعودی خراسانی، حریری، مؤید قوامی، سزاوار، فرمانفرماییان، چایچی، مسعودی، مخبر فرهمند، منصف، لیقوانی، مهدوی، دکتر ضیا، صفاری، اصفهانیان، معینی، افشار، ملک مدنی، ملایری، دکتر سنگ،‌ ذوالقدر، نراقی، مهذب،‌ رهبری، نبیل سمیعی، مجد ضیایی، عزیزی، پارسا، مشیر دوانی،‌ رفیعی، شباهنگ، دبستانی،‌ گرگانی، دکتر ملک‌زاده، نواب یزدی، نایینی، انوار، گودرزنیا، مؤید احمدی، دکتر ادهم،‌ مقدم، دادور، معتصم سنگ، اصفهانی، ساکینیان، بهبهانی)

صفوى- اجازه بفرمایید؟ این تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه گزارش آن از کمیسیون بودجه داده شده اگر آقایان موافقت بفرمایند مطرح شود (بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست ختم جلسه) این تبصره محل ابتلاى یک عده زیادى است اگر آقایان موافقت بفرمایند و تشریف بیاورند یک تبصره بیشتر نیست.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- عده کافى نیست می‌ماند براى اول جلسه بعد. اگر آقایان موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 24 شهریور سه ساعت پیش از ظهر این پیشنهاد هم اول دستور

(مجلس سى و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

پانصد میلیون ریال اعتبار براى کمک به کلیه کارمندان دولت‏

ماده واحده- الف مبلغ پانصد میلیون ریال به وزارت دارایى اعتبار داده می‌شود که براى کمک به کلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى مستقل و کارخانه‌جات و مؤسسات تجارتى دولتى اعم شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید.

کمک مزبور ممکن است جزاً یا کلاً به صورت نقد یا جنس داده شود.

ب- بودجه مجلس شوراى ملى مشمول این قانون خواهد بود و شهرداری‌ها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آیین‌نامه آن حقوق کارمندان خود را ترمیم نمایند.

ج- این کمک و اضافه اعطایى از اول مرداد ماه 1322 تا آخر سال 1322 پرداخت خواهد شد.

د- براى تأمین عواید صندوق بازنشستگى از تاریخ تصویب این قانون صدى نیم بر میزان کسور بازنشستگى که باید از حقوق مستخدمین اعم از کشورى و لشگرى کسر و به صندوق بازنشستگى داده شود افزوده خواهد شد.

ه- آیین‌نامه اجراى این قانون را وزارت دارایى به هیئت وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1- دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجراى این قانون طرحى براى اصلاح قانون استخدام کشورى تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگى براى کسانی که تقاضاى بازنشستگى نمایند اعم از لشگرى و کشورى مساوى است به یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.

تبصره 3- یک ماه مساعده‌اى که قبلاً به کارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و می‌بایستى به اقساط مسترد گردد به موجب این قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد.

تبصره 4- کلیه اشخاصى که به موجب قانون مصوب بهمن 1321 و به استناد قانون نامبرده از یک ماه کمک هزینه اعطایى استفاده نموده‌اند و به موجب این قانون نیز از یک ماه دیگر استفاده می‌نمایند از تسلیم اظهار‌نامه و پرداخت مابه التفاوت مالیاتی که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق گرفته معاف می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294072!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)