کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 194 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1337  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای اردلان

3) سؤال آقای پردلی راجع به عوارض آبیاری سیستان و جواب آقای وزیر کشور

4) سؤال آقای کدیور راجع به قیمت اراضی ایستگاه راه آهن مشهد و جواب آقای وزیر راه

5) سؤال آقای دکتر فریدون افشار راجع به مداخلات رئیس لشگر در امور رضائیه و جواب آقایان وزیر جنگ و نخست‌وزیر

6) بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیئت دولت به فارس

7) بیانات آقای رئیس راجع به مسافرت‌های هیئت دولت به استان‌ها

8) تصویب یک فوریت لایحه احداث سد لار

9) تصویب یک فوریت لایحه تشکیل دادگاه سیار

10) شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه ورود و نصب و معافیت یک دستگاه فرستنده تلویزیون

11) تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 194

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای اردلان

3) سؤال آقای پردلی راجع به عوارض آبیاری سیستان و جواب آقای وزیر کشور

4) سؤال آقای کدیور راجع به قیمت اراضی ایستگاه راه آهن مشهد و جواب آقای وزیر راه

5) سؤال آقای دکتر فریدون افشار راجع به مداخلات رئیس لشگر در امور رضائیه و جواب آقایان وزیر جنگ و نخست‌وزیر

6) بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیئت دولت به فارس

7) بیانات آقای رئیس راجع به مسافرت‌های هیئت دولت به استان‌ها

8) تصویب یک فوریت لایحه احداث سد لار

9) تصویب یک فوریت لایحه تشکیل دادگاه سیار

10) شور دوم گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه ورود و نصب و معافیت یک دستگاه فرستنده تلویزیون

11) تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه- آقایان: ابتهاج، صارمى، عبدالحمید بختیار، امید سالار، تیمور تاش، موسوى، سعیدى، ارباب، دکتر سیدامامى، مشار، فولادوند، اخوان، دکتر ضیائى، دکتر امین، ذوالفقارى، دهقان، دولتشاهى، اورنگ، دکتر وکیل، دکتر نیرومند.

غایبین بى اجازه- آقایان: دکتر طاهرى، قرشى، دکتر پیرنیا.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: دیهیم، فرود، عباسى، پرفسور اعلم، مهندس فروغى، ساگینیان، عامرى، قنات‌آبادى، مهندس فیروز، آقایان.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى اردلان‏

رئیس- امروز سؤالات مطرح است آقاى اردلان‏

اردلان- سؤالى است از وزارت کشور راجع به شهر تهران که تقدیم مى‌کنم.

3- سؤال آقاى پردلى راجع به عوارض آبیارى سیستان و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

رئیس- آقاى پردلى‏

پردلى- سیستان در 26 سال قبل بین زارعین تقسیم شد و به هر زارع 36 هزار متر مربع زمین داده شد یعنى در حدود سه هکتار و نیم و خرده‌اى و در ظرف یک سال هم تمام سیستان تقسیم شد پارسال اداره کشاورزى از هزار نفر زارع که 2 خروار زمین دارد 12 تومان مطالبه پول آب مى‌کند سال جلوترش 8 تومان بود و امسال 15 تومان و اگر هم دیر بکنند جریمه باید بدهند دو سال است که سدهاى اساسى سیستان تمام شده و باید بهره‌بردارى شود سؤال من از وزارت کشاورزى این است که روى چه اصل این پول گرفته می‌شود و به چه مصرفى می‌رسد و مجوز قانونى دارد یا نه جناب آقاى وزیر کشاورزى فرمایشاتشان را بفرمایند بنده هم عرایضى که دارم بعد عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (سرتیپ اخوى)- قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیارى مصوب 21 اردیبهشت ماه 1322 در ماده 11 می‌نویسد:

ماده یازدهم- براى حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهدارى سدها و مخزن‌ها و انهار عمومى و آب‌بندانها و استخرها و قنواتى که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیارى مجاز است هیئت‌هایى از مالکین و حقابه‌برها تشکیل دهد و صندوق‌هاى مخصوصى براى تأمین این منظور ایجاد نماید کلیه مالکین و حقابه‌برها مؤظف خواهند بود به نسبت آبى که از آن استفاده مى‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغى که به تشخیص این هیئت‌ها معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازد تا در موارد لزوم تحت نظر خود هیئت‌ها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز براى انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است.

عوایدى که از این بابت مالکین و حقابه‌برها حاصل می‌شود صرفاً صرف مرمت منابع آبیارى همان املاک خواهد شد.

تبصره- مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک خواهد بود.

به موجب این ماده هیئت حقابه‌بران نهرهاى سیستان تعیین شده‌اند و تعیین کرده‌اند که هر سهمى 30 ریال بپردازد و از آن سال که این قانون اجرا شده عدّه‌اى نپرداخته و عدّه‌اى هم پرداخته‌اند هر چه هم خرج شده تحت نظر آن هیئت بوده‏

رئیس- آقاى پردلى‏

پردلى- این جواب یک سؤال من بود آن هم به طور ناقص هیئت مالکین این

+++

8 تومان و 12 تومان و 15 تومان که می‌گیرند تصویب نکرده‌اند و مأمورین کشاورزى با دست‌هایى که دارند و صورت مجلس‌هایى که تصویب کرده‌اند یا نکرده‌اند نمی‌دانم در آنها هیچ مالکى نبوده و نظرى نداده هیرمند در مرز سیستان که می‌رسد دو شعبه مى‌شود یکى مى‌آید به سیستان براى مشروب کردن سیستان و یکى هم می‌رود به هامون می‌ریزد کشاورزى سدى به روى این شاخه‌ها بسته و آب را برگردانیده در آن شاخه و می‌رود به هامون نتیجه این سد این شد که بعد از دو سال که از بهره‌بردارى آن نگذشته یک بخش از چهار بخش سیستان یعنى میان کنگى بدون آب مانده و بین 12 هزار تا 15 هزار هکتار در آن قسمتى هم که زراعت شده خشک شده یک کنتراتچى کنتراتى قبول کرده با نظارت کشاورزى که چند میلیون تومان خرج شده براى آبادى سیستان و هنوز هم سیستان آباد نشده نتیجه‌اى که گرفته نشده هیچ بلکه در آتیه نزدیکى شاید آب سیستان به طور کلى قطع شود اگر جناب آقاى وزیر کشاورزى منکرند یک قولى بدهند سندى بدهند که ضامن اجرایى داشته باشد هیئتى برود رسیدگى کند براى این که به تجربه آنچه که دیدیم در حدود 12 هزار تا 15 هزار بدون زراعت مانده حالا مردم متحصن شده‌اند در تلگرافخانه شکایت کرده‌اند چون مرجع رسیدگى ندارند به جاى این که مرتکبین مجازات بشوند و رسیدگى کنند ببینند حیف و میل شده یا نه هیچ توجه نمی‌شود که معلوم شود این که از هر نفر زارع 8 تومان 12 تومان و 15 تومان می‌گیرند براى خرجى که براى این سد شده خرجى که ما را خراب می‌کند این قضاوت من نمی‌دانم در کجا معمول است که سدى بسازند در اراضى ما و ما را مجبور بکنند و پول بگیرند و به ضرر زارع هم تمام شود نمی‌دانیم این کار در کدام دیوان در کجا معمول است جز در وزارت کشاورزى بنده اطلاع ندارم آقایان نمایندگان محترم شاید بدانند به چه ترتیب وصول می‌شود مأمور وصول مى‌آید می‌گوید دیر دادى 8 تومان را 16 تومان بده و 15 تومان را 30 تومان باید بدهى یا بیشتر و یا کمتر از او می‌گیرند چه زراعت بشود و چه زراعت نشود وزارت کشاورزى مسئول هست حالا در این حال زارع چطور می‌تواند بماند ناچار است خانه‌اش را بگذارد و برود چون آنجا از گرسنگى می‌میرد دیگر این که دو سال از بهره‌بردارى سد می‌گذرد گذشته از این که وزارت کشاورزى آب نداده سلب مسئولیت هم از خودش کرده که ما آب نمی‌توانیم برسانیم مجارى که درست شده به ترتیب 500 سال قبل است با چوب بسته‌اند ما نمی‌توانیم آب بگیریم حالا وقتى مختصر آبى مى‌آمده و کسى زراعت نکرده و از بین می‌رفته کسى مسئول نبوده آن وقت چطور وزارت کشاورزى الان مطالبه 30 تومان پول قبل از سد را می‌کند به چه حساب؟ آقایان دو سال از بهره‌بردارى این سد اساسى که بر خرابى آنجا افزوده می‌گذرد باز چند میلیون تومان خرج تراشى کردند چند میلیون تومان یا ریال نمی‌دانم اگر این طور باشد یک منبع عایدى درست شده هر دو سه سال یک خرجى باید داشته باشد منبع عایدى درست شده مردم از کجا بیاورند مردم باید قرن‌ها زحمت بکشند و پولش را به وزارت کشاورزى بدهند این کار در کجا معمول است؟ کارهاى کشاورزى در سیستان به طور بیگارى است آقایان تمام کارها نهرکشى، لاروبى، احداث سدهاى خاکى سدهاى آنجا را ملاحظه فرموده‌اید تمام با بیگارى درست شده و صدها میلیون تومان هم استفاده شده براى سدهاى خاکى و بستن سدهاى چوبى اینها همه با بیگارى است آقایان هیچ پولى به هیچ ترتیب به مصرف کشاورزى آنجا نمی‌رسد و تمام پولى که گرفته می‌شود فقط خرج پرسنل مى‌شود سند صادر می‌شود که رئیس کشاورزى از خانه‌اش آمده اداره و از اداره رفته به خانه و پول‌ها به این ترتیب خرج می‌شود و بعضى مواقع که آب زیاد است تخته‌هاى سد را مى‌اندازند که آب کم شود در آنجا آب به ساعت خرید و فروش می‌شود و هر روز شکایت می‌شود و هر قدر داد و فریاد می‌کنند کسى گوش نمی‌دهد و مسئول کسى نیست مأمورین کشاورزى و آبیارى سالها است در آنجا پست‌هایشان را دارند و کثیف‌ترین افرادند و پرونده‌هاى زیادى در دادگسترى دارند و غالب هم شده اند براى این که اینها در پست‌هایشان باقى مانده‌اند زارعین متوارى و فرارى و آنها سر جایشان باقى هستند آخرین امید مردم رفتن هیئت دولت و جناب وزیر کشاورزى به سیستان بود براى این که امیدوار بودند از نزدیک دردهایشان را بگویند دوا شود و در آنجا هم نتیجه‌اى ندیدند و به شکایات‌شان رسیدگى نشد یعنى شئونات‌شان اجل بود که بیایند بازار عین تماس بگیرند و نتیجه این شد که بعد از رفتن هیئت دولت بین 5 تا 10 هزار نفر متوارى شدند دیگر چه امیدى مى‌توانستند داشته باشند یک خرده مالکى که نه سرمایه نه پارتى دارد چه می‌تواند بکند جز این که برود دنبال یک لقمه نان؟ آقایان سیستان شباهت به هیچ کجا ندارد.

رئیس- آقاى پردلى وقت شما تمام شد.

پردلى- اجازه بفرمایید یک دقیقه صحبت کنم آقایان سیستان به هیچ کجا شباهت ندارد اگر از دزدى در آنجا جلوگیرى شود ما سالى هزار تن محصول می‌دهیم آقایان شاید من آلوده باشم مغرض باشم این مطلب را از مقام ریاست تمنّا می‌کنم به کمیسیون تحقیق ارجاع بفرمایند اگر یک کلمه اشتباه بود بفرمایند اشتباه است من دیگر پشت تریبون نمى‌روم یک انتظارى هم سیستانی‌ها از آقایان دارند مردشان در گوشه‌اى زن در گوشه دیگر بچه جاى دیگر دنبال یک لقمه نان می‌گردند اگر براى آنها کارى نشود متوارى می‌شوند تحقیق کنید که این چطور شده چه کسى یک منطقه سیستان را یک منطقه حاصل‌خیز را خراب کرده مسئول کیست؟

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى

وزیر کشاورزى- سؤال نماینده محترم این بود: مطالبه آب بهاى سنوات قبل از ساختن سدها، بنده هم جوابش را عرض کردم بقیه مطالبى که فرمودند مربوط به سؤال نبود و به نظر بنده احتیاج به جواب ندارد.

رئیس- آقاى کدیور

کدیور- سؤال بنده مربوط به قیمت اراضى ایستگاه راه آهن مشهد است قبلاً وظیفه خودم می‌دانم از تیمسار محترم وزیر راه و آقایان مهندسین ایرانى که تحت توجهات اعلیحضرت همایونى اقدام به احداث راه آهن و ریل‌گذارى و غیره کرده‌اند سپاس‌گذارى کنم زیرا مردم از این نعمت عظیمى بهره‌مند شده‌اند و بعداً هم بهره‌مند خواهند شد (صحیح است) بنابر این از ایشان استدعا دارم که نسبت به قیمت اراضى که متعلّق به یک عدّه سادات فقیر و مردمان بى‌بضاعت هست تصمیمى بگیرید بعد از سه سال لطفى بفرمایید که مردم به اخذ قیمت واقعى زمینشان موفق بشوند و بتوانند امرار معاش کنند و نتبجه مثبت بگیرند در اطراف مشهد تنها زمین ملکى همین محلى است که ایستگاه راه آهن تصرف کرده چون تمام اراضى شهر مشهد موقوفه و متعلّق به آستان قدس یا مسجد جامع گوهرشاد است نسبت به قیمت هم صاحبان اراضى یک اعتراضاتى دارند امیدوارم که جناب آقاى وزیر راه جواب قانع کننده‌اى مرحمت بفرمایند که اهالى مشهد و صاحبان این اراضى تکلیف‌شان معلوم شود.

دکتر دادفر- آذربایجان هم همین طور است‏

رئیس- آقاى وزیر راه بفرمایید

وزیر راه (سرلشگر انصارى)- بنده قبل از عرض پاسخ جناب آقاى کدیور نماینده محترم از مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملّی اجازه می‌خواهم از طرف عموم کارکنان وزارت راه از معظم‌له و جنابان آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملّى که قبول زحمت فرمودند و در مراسم گشایش راه آهن آذربایجان شرکت فرمودند سپاس‌گزارى کنم (احسنت) ضمناً جناب آقاى اردلان جناب آقاى عماد تربتى جناب آقاى امیرنصرت اسکندرى جناب آقاى خرازى جناب آقاى دولت‌آبادى جناب آقاى دکتر امین جناب آقاى دکتر افشار که با فرمایشات خودشان موجبات تشویق کارکنان وزارت راه را فراهم کرده‌اند صمیمانه سپاس‌گذارم و امید‌وارم که تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاه کارکنان وزارت راه توفیق حاصل نمایند که با پشتیبانى مجلسین مراکز کلّیه استانهاى کشور را به پایتخت کشور به وسیله راه آهن اتصال بدهند (انشاءالله) آنچه که مربوط به سئوال آقاى کدیور نماینده محترم بایستى حضورشان عرض کنم که براى احداث ایستگاه راه آهن مشهد معادل یک میلیون و نهصد و شصت هزار و دویست و سى متر زمین مورد احتیاج بود که اهالى مشهد نهایت همکارى را کردند و زمین واگذار شد و اقدام به ساختمان ایستگاه و تأسیسات راه آهن گردید براى پرداخت قیمت این اراضى در سال گذشته از اعتبارات سازمان برنامه در حدود چهار میلیون و یک صد و پنجاه هزار تومان در اختیار جناب آقاى استاندار گذاشته شد که تحت نظر کمیسیونى مرکب از نمایندگان بانک رهنى و معتمدین محل بین اشخاصى که تا صد هزار ریال بهاى اراضیشان بود تقسیم شد سازمان برنامه هم اطمینان داده است که در شش ماه اول سال جارى اعتبار کافى براى پرداخت قیمت این اراضى در اختیار وزارت راه گذارده شود امیدوارم این بدهى که دولت به اهالى مشهد دارد هر چه زودتر تصفیه شود.

رئیس- آقاى کدیور بفرمایید

کدیور- عرض بنده یکى راجع به قیمت اراضى بود قیمتی را که فرمودند کمیسیون معین کرده آن قیمت مورد قبول مردم مشهد نیست زیرا از مترى 5/ 4 تومان تا 17 تومان قیمت قائل شده‌اند (بزرگ‌نیا- مترى صد تومان قیمت دارد) در صورتی که یک قطعه باغ بوده که یک قسمتش را مترى هفده تومان قیمت کرده‌اند و به طور متوسط مترى شش تا هفت تومان در مى‌آید و اگر این قیمت را جناب آقاى وزیر راه که بى‌نظرى و بى‌طرفیشان بر تمام مملکت ثابت است رسیدگى بفرمایند چند برابر این قیمت درآمد سالش است و بنده می‌خواهم تقاضا کنم که اجازه بفرمایند تعیین قیمت این اراضى زیر نظر کمیسیون خاص مثل کمیسیون ادعاى اشخاص بر علیه دولت زیر نظر افراد بى‌نظرى رسیدگى بشود مقام استاندار مقام صالحى براى این کار نیست که بیاید قیمت تعیین کند و مردم به آن عمل معترضند جناب آقاى وزیر راه بنده الان اطلاع دارم که یکى از خانواده‌هاى محترم مشهد که اگر اسم ببرم شاید شایسته مقام آنها نیست منزل شخصى‌اش را اجاره داده و از محل کرایه منزل دارد امرار معاش مى‌کند سه سال است ملک این مالک در تصرف وزارت راه است و الان سرکار مى‌فرمایید تا 6 ماه دیگر حساب آنها تصفیه می‌شود بنده عرض می‌کنم حضورتان اگر واقعاً اعتماد دارید به اظهارات سازمان برنامه حساب

+++

این افراد را برسید در مقابل به آنها سفته بدهید یادداشت بدهید هر چه میل دارید بدهید که آنها بروند در بازار خرد بکنند و از پولشان استفاده بکنند نه این که یک مالکى بعد از سه سال برود در اطاق جناب آقاى استاندار در اطاق آقاى مهندس شریفى در اطاق عمر و در اطاق زید وقت بگیرد تا وقت بدهند و بروند اظهاراتشان را بکنند و تصفیه حساب بشود یا نشود مع‌الوصف این مردم حاضرند اگر شما با آنها تشریک مساعى بفرمایید و قیمت زمین آنها را بگویید از یک تومان تا ده هزار تومان در فلان روز و از ده هزار تومان به بالا فلان روز داده می‌شود مسلماً جناب آقای وزیر راه این مردم کاملاً مطیع دستگاه هستند، دستگاه‌هاى دولتى براى مؤدیان مالیاتى جریمه قائل هستند براى تأخیر ما اگر از دولت طلبى داشته باشند به چه نحو باید وصول بکنند؟ بنده یک یادداشتى خدمت آقاى نخست‌وزیر تقدیم کردم که آنها نسبت به اراضى قیمت خود چه باید بکنند جواباً مرقوم فرموده‌اند که چهارصد هزار تومان دیگر اعتبار قائل شده‌اند پنج میلیون خرده‌اى قیمت این اراضى است با این چهارصد هزار تومان وفق می‌دهد و بنده تقاضا دارم که نسبت به این موضوع زودتر تصمیمى اتخاذ بفرمایند همین که وعده فرمودند تا آخر شهریور ماه حساب آنها تصفیه می‌شود خیلى تشکر می‌کنم.‏

رئیس- آقاى وزیر راه جوابى دارید؟

وزیر راه- خیر بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى دکتر فریدون افشار بفرمایید.

دکتر فریدون افشار- در رضائیه این مسائل هست که احتیاج مبرمى به اصلاح دارد که بنده راجع به آنها سئوالاتى کرده درخواست نموده‌ام تیمسار سرلشگرى وثوق وزیر محترم جنگ تشریف‌فرما شده و راجع به اصلاح اینها توضیح بفرمایند که با چه نحو این مسائل اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى وزیر جنگ بفرمایید

وزیر جنگ (سرلشگر وثوق)- آقاى دکتر فریدون افشار سئوالى تحت شش ماده از وزارت جنگ تقدیم مجلس شوراى ملّی کرده‌اند که اینک پس از رسیدگى و تحقیقات کافى در اطراف آن توضیحات لازم به عرض نمایندگان محترم می‌رسد.

بدواً اجازه می‌خواهم چند کلمه راجع به شخصیت تیمسار سرلشگر کمال فرمانده لشگر رضائیه که آقاى دکتر فرمودند سوابق عجیب و غریبى داشته عرض کنم. فرمودند این افسر یک موقع در ژاندارمرى بوده بعداً رئیس شهربانى شده و حالا لباس پرافتخار سربازى را پوشیده است.

اولاً لباس ژاندارمرى و شهربانى هم لباس بسیار پرافتخارى است و افسر ژاندارم یا رئیس شهربانى بودن عیب و عار شمرده نمی‌شود (بهادرى- خدمت هم کرده‌اند).

ثانیاً ایشان فاغ‌التحصیل دانشکده افسرى و دانشگاه جنگ و تا شهریور ماه 1320 از افسران فداکار ارتش بوده و در آن موقع روى مصالح و مقتضیاتى به ژاندارمرى منتقل گردیدند و سرگرد کمال آن روز با نهایت شهامت و از خود گذشتگى با عدّه معدود ژاندارم و پشتیبانى اهالى رشید و میهن‌پرست رضائیه آرامش را در آن ایام پر‌آشوب در آن شهرستان حفظ نمود (دکتر فریدون افشار- اینها مربوط به سوال بنده نیست)

خدمات ایشان هم در شهربانى کل کشور فرماندارى نظامى آبادان و استاندارى خوزستان صفحات درخشان دیگر در پرونده خدمتى ایشان دارد (دکتر فریدون افشار- بنده نسبت به این مسائل سؤال نکردم)

رئیس- آقاى دکتر جنابعالى وقت دارید باز می‌توانید صحبت کنید

وزیر جنگ- در اینجا این نکته را هم باید عرض کنم افراد ارتش به امر شاهنشاه مصدر مشاغل مختلف می‌گردند و به غیر از شخص اعلیحضرت همایونى که مورد پرستش ارتش و عموم مردم میهن‌پرست این کشور هستند افسران خود را وابسته به هیچ شخص و مقام و دسته و جمعیتى نمی‌دانند و بزرگترین خطر وقتى متوجه مملکت می‌شود که بخواهیم احساسات شخصى و تمایلات حزبى را در واحدهاى مسلح و نیروهاى انتظامى مداخله دهیم.

در غیر این صورت قطعاً سوابق خدمتى خود اینجانب می‌بایست به نظر آقاى دکتر افشار عجیب و غریب‌تر بیاید چون به امر شاهنشاه معاون وزارت جنگ دولت دکتر مصدق رئیس ژاندارمرى کابینه قوام‌السلطنه و وزیر جنگ آقاى علاء بوده‌ام.

در مورد استثمار و استعمار هم که به تیمسار کمال نسبت داده‌اند باید عرض کنم این اصطلاحات و عبارات دوره توده ‌بازى به کلى کهنه و مبتذل گردیده و امروزه اهالى هوشیار رضائیه و به طور کلى عموم مردم این کشور را دیگر نه جنابعالى و نه بنده و نه سرلشگر کمال نمی‌تواند استثمار نماید.

در مورد سئوال در ماده یک فرموده‌اند از شهردارى براى منزلشان فرش گرفته شده است، طبق تحقیقاتى که به عمل آمده و مستند به گواهى انجمن شهر می‌باشد به هیچ وجه این مطلب صحت ندارد فقط در سال 32 طبق رسید و مدارک رسمى چند قطعه فرش از شهردارى براى باشگاه افسران به امانت گرفته شده بوده است.

2- در مورد انتخاب سرگرد بازنشسته رئیسى به شهردارى رضائیه طبق شرحى که کتباً از طرف فرماندارى کل تأیید شده است سرلشگر کمال به هیچ عنوان در انتخاب ایشان مداخله نداشته و اصولاً چون شأن ایشان و هر فرمانده لشگرى است که در این گونه امور نظر داشته باشد بلکه در جلسه‌اى در حضور عدّه‌اى از شخصیت‌هاى رضائیه خود آقاى دکتر افشار آقاى رئیسى را معرفى نموده‌اند حالا چه شده که امروز مورد بى‌مهرى واقع گردیدند شاید چند فقره تلگرافى که عین آن را می‌خوانم موضوع را روشن کند.

جناب آقاى رئیسى شهردار محترم تا تعیین تکلیف شرکت اردیبهشت دستور بفرمایید کلیه وسایل حمل و نقل و ابزار و اثاثیه آن شرکت را ضبط نمایند.

تلگراف دیگر- به فوریت نمایندگى اینجانب را در شرکت آب و برق رضائیه به بنگاه مستقل آبیارى با رونوشت به اینجانب ابلاغ نمایند.

تلگراف دیگر- با نهایت احترامى که نسبت به جنابعالى دارم اگر تا آخر این هفته در موضوع نمایندگى اینجانب در شرکت آب و برق رضائیه اقدامى نشود انجمن حتماً منحل خواهد شد تمنّا دارم جواب قطعى را الان بفرمایید تا این که تکلیف تعیین شود (بعضى از نمایندگان- امضا را بفرمایید).

براى احترام به ساحت مقدس مجلس شوراى ملّی امضاى این تلگرافات را نمى‌خوانم و عیناً تقدیم مقام ریاست مى‌کنم ولى از نماینده محترم رضائیه تقاضا دارم براى خیر و صلاح موکلین خودشان توجه بفرمایند این گونه مداخلات نامشروع در امور مردم و اعمال نفوذهاى خارج از رویه نشود.

3- در مورد خرید ماشین شهردار گر چه این سؤال مربوط به وزارت جنگ و فرمانده لشگر نمی‌باشد مع‌هذا در نتیجه تحقیقات به استحضار می‌رسد که اولاً آقاى رئیسى پسر رئیس‌التجار کرمانشاه استبعادى ندارد حتى چند ماشین هم داشته باشد و اصولاً این مطلب عجیب است که در این مملکت هر کس صاحب اتومبیل یا خانه آبرومندى شد باید حتماً در مظان اتهام درآید...

در هرحال ایشان قبل از شهردار شدن داراى ماشین بیوک 42 بودند که جنابعالى در تشریف‌فرمایى رضائیه از آن استفاده مى‌فرمودید و براى سهولت عبور و مرور در کوچه‌هاى رضائیه ماشین پژوى کوچکى به جاى آن از شرکت خوئى‌لر با پرداخت 50 هزار ریال نقداً و بقیه به اقساط 30 ماهه خریدارى نموده‌اند

4- در مورد مال‌الاجاره باشگاه با تراضى موجر و مستأجر تعمیراتى در آن به عمل آمده که از بابت آن باشگاه هنوز هم مبلغى از شهردارى طلبکار است و تصور می‌کنم با این حال مداخله جنابعالى و بنده در این خصوص موردى نداشته باشد.

راجع به اجاره درمانگاه خانواده درجه‌داران چون لشگر اجازه ندارد بدون اجاره نامه و سند رسمى چیزى بپردازد طى چندین شماره که به ضمیمه است تقاضاى تنظیم آن شده است.

5- در خصوص تخلیه باشگاه افسران و تبدیل آن به مهمانخانه طبق اطلاع بناهاى مناسب دیگرى در رضائیه موجود است (دکتر فریدون افشار- بنده در این قسمت سؤال نکرده بودم) اشاره فرمودید که چرا همه را دعوت نکرده بودند آنجا فرمانده لشگر با فرماندار نشسته‌اند... (دکتر افشار- این قسمت در سؤال بنده نیست) از هیچکدام از آقایان ملتزمین رکاب دعوت به عمل نیامده است اگر براى یک نفر کارت فرستاده‌اند و براى جنابعالى کارت نفرستاده‌اند حق دارید بگویید به علاوه در رضائیه و به طور کلى عموم شهرستان‌ها به طوری که اطلاع دارند باشگاه افسران در حقیقت باشگاه عموم کارمندان دولت است و کلیه سیاحان و مسافرین عالى‌مقام داخلى و خارجى از آن استفاده مى‌نمایند به طوری که خود آقاى دکتر افشار که چندى قبل با عدّه‌اى مهمان خارجى به رضائیه تشریف برده بودند در همانجا از ایشان پذیرایى به عمل آمده است.‏

6- در مورد دانش‌آموزان دبیرستان نظام هم باید عرض کنم بدون رسیدگى و تحقیقات لازم از وزارت فرهنگ و دادگسترى لشگر را مورد حمله و اتهام قرار داده‌اند. آقاى دکتر افشار جنابعالى که به فرمایش خودتان در دانشگاهى تحصیل کرده‌اید که دو در و ویلسون رئیس جمهور شد و جان دوئى از فلاسفه معروف جهان بوده است چطور بدون مدارک مثبته افراد خدمتگذار و افسران شرافتمند این مملکت را مورد حمله قرار می‌دهید.

در جواب این قسمت عین نامه دادستان رضائیه را قرائت می‌نمایم و به عرایضم خاتمه می‌دهم.

... عطف به شماره 1312- 18/ 2/ 37 به طورى که در گزارش آقایان بازرسان اعزامى و سوابق موجوده در وزارت محترم دادگسترى حاکى است دادگسترى رضائیه توانسته با قدرت تمام انجام وظیفه و دور از هر گونه اعمال نفوذى به حکومت قانون در این منطقه حساس رواج بدهد و از مقامات کشورى و لشگرى سپاس‌گذار است که در اجراى این منظور دادگسترى را پشتیبان بوده‌اند و کوچک‌ترین نفوذى از طرف هیچ مقام و مرجعى نشده است و الا مراتب به وزارت محترم متبوعه منعکس می‌گردید و در مورد پرونده تخلف دانش‌آموزان دبیرستان نظام که متخلفین از طرف لشگر تعقیب و از کسوت نظامى خلع و به محرومیت ابد از تحصیل در تمام مدارس ایران محکوم و مدتى با قرار بازداشت زندانى و اخیراً با معرفى کفیل

+++

مرخص و پرونده طى 275 36 در بازپرسى 2 رضائیه مطرح و به علّت بلا متصدى بودن شعبه قرار نهایى صادر نگردیده است ابداً شکایتى از آقاى سرهنگ کریمى به میان نیامده و از طرف شاکیان خصوصى و اداره محترم فرهنگ استان هم از نامبرده شکایتى نشده است در دعوتى که از طرف رئیس دادگسترى در غیاب فرماندهى لشگر (موقع وقوع عمل در آمریکا بودند) از فرهنگیان ارجمند و دبیران دانشمند و افسران محترم لشگر به عمل آمده بود از طرف معاونت لشگر و ریاست ستاد و حاضرین از مقام شامخ فرهنگ و فرهنگیان تجلیل و از جامعه دبیران عذر‌ خواهى شد (دکتر فریدون افشار- پس حقیقت داشت) در آن جلسه نیز کوچک‌ترین اسمى از آقاى سرهنگ کریمى برده نشد دادگسترى با استظهار به توجهات وزارت محترم متبوعه امیدوار است پیوسته به وظایف قانونى خود دور از هر گونه نفوذى قیام و احترام و اعتماد جامعه را به خود جلب نماید.

رئیس دادگسترى رضائیه مجتهدى دادستان رضائیه اشکریز‌زاده.

در پایان باید به عرض برسانم در دستگاه ارتش (دکتر افشار- بنده راجع به ارتش عرضى نکردم) همان طور که از افراد فداکار و خدمتگذار تشویق و تجلیل می‌شود با مقررات شدید که حکمفرما است در پیروى از منویات مقدس شاهانه کوچک‌ترین لغزش با سخت‌ترین مجازات کیفر داده مى‌شود و شخص اعلیحضرت همایونى که در انتصابات ارتش توجه خاص دارند مراتب اعمال و کردار عموم کارکنان و خدمت‌گذاران می‌باشند.

رئیس- آقاى دکتر افشار بفرمایید

دکتر فریدون افشار- بنده مقدمتاً مى‌خواستم بعضى عرایض کلى به عرض برسانم اولاً تیمسار سرلشگر وثوق وزیر محترم جنگ بایستى در نظر بگیرند که در تاریخ طولانى بشر یکى از بزرگ‌ترین موفقیت‌ها همین سیستم پارلمانتر بوده، عوض این که در یک جامعه‌اى مردم به زور متوسل بشوند رژیم پارلمانى در نظر گرفته شده که نمایندگان مردم اشکالاتى که دارند آنجا مطرح مى‌کنند و با شور و بحث آن اشکالات رفع می‌شود متأسفانه تیمسار سرلشگر وثوق فکر می‌کنند که اینجا یک میدان کشمکش است یک اشکالاتى هست در یک محلى آنها به عرض رسانیده شد حالا بایستى آنهایی که متصدى این کارها هستند بیایند مخالف آن یک فرمایشاتى بکنند. اولاً این فرمایشات جنابعالى قانع کننده نبود و مربوط به سؤال بنده هم نبود البته اغلب آنها، جنابعالى چندین مرتبه راجع به ارتش این جا صحبت فرموده‌اید بنده می‌خواهم عرض کنم که ارتش همیشه مورد احترام تمامى ملّت ایران است (صحیح است) و بنده هم به ارتش نهایت درجه احترام را دارم (احسنت) ولى این جا صحبت راجع به یک افسرى بوده و چون ایشان افسر است جنابعالى می‌فرمایید به ارتش چیزى نبایستى گفته شود، بنده می‌خواهم عرض کنم که در حال حاضر یکى از افسران ارشد خودتان که یکى از مطلع‌ترین افسران شما بوده سرلشگر هم هست ایشان منفصل و تحت تعقیب است این را همه می‌دانند البته نظایر این خیلى زیاد است (یک نفر از نمایندگان- نظایرش زیاد نیست) این است که اگر یک نفر لباس افسرى پوشیده این هیچ گونه ارتباطى با ارتش ندارد.

ارتش یک مؤسسه است یک ارگانیزاسیون است همه‌شان اشخاص وطن‌پرست و مرتب و با انضباط هستند ولى در میان آنها گاه‌گاهى چنانچه بنده در صحبتم هم عرض کردم ممکن است اشخاص گمراهى باشند که مرتکب اشتباهى بشوند و تذکّر دادن اینها هم گناهى نیست و بنده دوباره می‌خواهم عرض کنم نبایستى یک کارى کرد که نمایندگان مجلس یا مرعوب بشوند (چند نفر ازنمایندگان- کسى مرعوب نیست) یا مأیوس بشوند و این مطالب را نیایند بگویند. این نوع سیستم، این سیستم پارلمانترى و حل مسائل با مکانیزم پارلمان یکى از موفقیت‌هاى جامعه بشر است، این است که بنده تمنّا دارم این را همیشه توجه بفرمایید ما بایستى اگر خواسته باشیم جامعه‌مان بیشتر سعادتمند باشد این را در نظر بگیریم، جنابعالى راجع به سئوالات فرمودید که فرش‌هاى شهردارى در اختیار ایشان نیست بنده درخواست مى‌کنم از جناب آقاى نخست‌وزیر محترم که اینجا تشریف دارند یک هیئتى برود این جریان را تحقیق کند وقتى که دکتر معزى شهردار رضائیه بود دو نفر فرستاده بود منزل سرلشگر کمال و آن فرش‌ها را می‌خواستند آنها را راه نداده بودند ممکن است در ظرف چند روز اخیر اینها را پس داده باشد ولى مدت‌ها آنجا بود این را بنده درخواست دارم تحقیق شود دوم جنابعالى یک موضوعى را فرمودید که مسأله باشگاه نه مربوط به جنابعالى است و نه بنده این کاملاً مخالف قانون اساسى است، نمایندگان حق دارند راجع به هر مسأله‌اى صحبت کنند بنده این نامه شهردار را که نوشته به فرماندار شهر و رونوشت هم به بنده داده راجع به آن وجه اجاره معوقه آن هتلى که براى شهردارى بود حالا باشگاه افسران اسمش را گذاشته‌اند و راجع به آن درخواستى کرده‌ام، این کاملاً نشان می‌دهد این اطلاعاتى که در اختیار جنابعالى است اینها را خلاف عرض کرده‌اند و از آن گذشته جنابعالى عوض این که اینجا بیایید این مسأله را مطرح کنید و در این مسأله‌اى که طرح شده بحث کنیم راه حلش را پیدا کنیم جنابعالى به من حمله می‌کنید ولى بنده این را اینجا در پشت تریبون عرض می‌کنم که آنجا ارتش یک وضعیت ترور یعنى یک وضعیت وحشتى به اصطلاح خودمان ایجاد کرده و بنده هم یک مدارک محکمى دارم که نشان می‌دهد ولى بنده نمی‌خواهم این مطالب را اینجا صحبت کنم آنجا هر چیزى که ارتش، یعنى نه ارتش هرچیزى که این سرلشگر کمال آنجا دستور می‌دهد آنها از خوف مجبورند آن را انجام بدهند، حالا یک نامه‌اى اینجا هست ممکن است نشان بدهم در اختیار بنده هست مسأله اصلى این است که بنده اصولاً معتقدم که همان طور که اعلیحضرت همایونى به دفعات هم فرمودند بایستى کار مردم به مردم رجوع شود و اولین مرحله عملى کردن این منظور این است که باید سعى شود مردم هر شهرستانى را آزاد بگذارند که شهردار از اهل شهر باشد در رضائیه بیشتر از 70 نفر لیسانسیه و مهندس فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند اینها همه لایق و ورزیده هستند و مایلند در اصلاح شهر خودشان سهمى داشته باشند و براى این که بنده این عرض خودم را به ثبوت برسانم در حال حاضر تبریز که دومین شهر ایران است رئیس فرهنگش آقاى دهستان از اهل رضائیه است خدمات برجسته‌اى کرده (صحیح است) رئیس قند و شکر از جوان‌هاى رضائیه است رئیس پست و تلگراف از جوان‌هاى رضائیه است (دکتر امین- همه ایرانیند) و قسمت طرقش، این است که رضائیه از این جهت بسیار غنى است و آنجا هم جداً مردم می‌خواهند که تیمسار کمال این کار را بگذارد به اختیار خودشان که شهردار را از خودشان انتخاب بکنند، ولى این که این شهردار نه از حیث لیاقت و استعداد با آن جوان‌هایى که در رضائیه هستند مطابقت مى‌کند و نه این که مردم با میل خودشان انتخاب کرده‌اند، این بدیهى است، بنده این سؤالاتى که کردم همه بدیهیات است جنابعالى اینجا متأسفانه اینها را رد فرمودید ولى بنده تقاضا دارم این وضع شهردارى باید اصلاح شود این را از طرف خود اهالى بنده درخواست دارم وزارت کشور یک عدّه‌اى سى نفر 40 نفر از جوان‌هاى رضائیه را اسامیشان را بدهند و آنها اجازه بدهند انجمن شهر را از آنها در محل انتخاب کند، بنده عرض دیگرى ندارم ولى این فرمایشاتى که جنابعالى فرمودید اینها مقرون به حقیقت نیست و بنده این مدارک را تقدیم می‌کنم که بایستى اثبات شود.

رئیس- آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر- بنده مطالبى داشتم که مى‌خواستم به عرض مجلس شوراى ملّی راجع به این مسافرت هیئت دولت باستان فارس برسانم ولى قبل از این که عرایضم را عرض کنم چون موضوع سؤالى پیش آمد و جناب آقاى وزیر جنگ توضیحاتى فرمودند و جناب آقاى دکتر افشار هم مطلبى فرمودند ناگزیر هستم که توضیحات بیشترى براى روشن شدن اذهان آقایان نمایندگان محترم مجلس و اهالى رضائیه و تمام اهالى کشور بدهم، این دولت نهایت احترام را به مجلسین دارد (احسنت) غیر از این هم چاره‌اى ندارد، براى این که قانون اساسى است و آن قانون اساسى که آقایان را آورده و اینجا نشانده است آن قانون اساسى ما را هم آورده و در رأس دولت گذاشته است و حدود هر یک از قواى ثلاثه را هم قانون اساسى تعیین کرده است لذا بنده استدعا می‌کنم از بعضى از آقایان نمایندگان محترم که سؤالاتى می‌فرمایند، البته بنده تکلیف نمی‌توانم تعیین کنم ولى براى این که این مذاکرات پیش نیاید سؤالات خود را از وزیر مربوطه کتباً بفرمایند و بنده دستور می‌دهم که کتباً جواب داده شود اگر قانع نشدید اینجا مطرح کنید البته بنده نمی‌توانم که براى آقایان نمایندگان محترم وظیفه معین کنم اینجا سؤالى فرمودید جوابى که داده شد فرمودند که ارتش در آنجا یک محیط ترورى درست کرده، بنده این را جداً تکذیب میک‌نم (دکتر فریدون افشار- ارتش را عرض نکردم، سرلشگر کمال را گفتم) فرمودید فرمانده لشگر فرمانده لشگر مسئول ارتش است اگر یک ترورى ارتش آنجا درست کرده مسئولش فرمانده است (دکتر فریدون افشار- ارتش درست نکرده فرماندهش) فرمودید که ارتش در رضائیه یک محیط ترورى درست کرده است اینجا ضبط است و در صورتجلسه هست (دکتر فریدون افشار- بنده اصلاح کردم و عرض کردم آن افسر) آن افسر بالاخره فرمانده آن ارتش است، آن افسر اگر قدرتى پشت سرش نباشد کارى نمى‌تواند بکند، بنده این را جداً تکذیب مى‌کنم- آقا فرمودید که انجمن شهر تحت تأثیر واقع شده و شهردار را انتخاب کرده آقاى وزیر جنگ نخواستند تمام این نامه‌ها را بخوانند هم وقت مجلس گرفته می‌شد و هم شایسته نبود و همین آقاى رئیسى را که جنابعالى اتفاقاً آقاى دکتر فریدون افشار نماینده محترم مجلس در مجلس مهمانى با حضور فرماندهى سپاه و فرماندهى لشگر و یکى دو نفر از محترمین شهر ضمن معرفى آقاى رئیسى را معرفى و مناسب براى شهردارى دانستید و حتى تقاضا داشتید که صورتجلسه‌اى هم در این زمینها تهیه شود که انتخاب شود و بنده (این گزارش فرمانده است) و بنده تذکّر دادم که هیچ یک از اشخاصى که در این مجلس حضور دارند قانوناً حق اعمال نظر و مداخله در انتخاب شهردار ندارند، این نامه فرماندار است (دکتر فریدون افشار- خلاف عرض کردند) ما می‌گوییم خلاف است شما هم می‌گویید

+++

خلاف است به هر حال ما باید قانع بشویم که انجمن شهر و انتخاباتى هست یا نیست اگر انجمن شهرى هست که انتخاباتى کرده آن انجمن شهر نشسته گفته من حسن را می‌خواهم هیچ کس هم حق اعتراض ندارد یک انجمن شهرى نشسته در رضائیه و انتخاب کرده دیگر نه من حق مداخله دارم و نه دیگران مگر این که برخلاف قوانین و مقررات جاریه و آئین‌نامه‌هاى مملکت عملى انجام داده شود ولو این که تمام مقامات هم پشت سر او باشند باید تنبه شود و خواهد شد این است که بنده استدعا کرده‌ام موضوعاتى که شما دارید اشکالاتى هست دلتنگى‌هایى هست ممکن است حق با جنابعالى باشد. قبلاً مراجعه بفرمایید اگر قانع نشدید سؤال بفرمایید بنده شایسته نمى‌دانم که این مکاتباتى که بین وکیل و شهردار شده پشت تریبون مجلس بخوانم براى احترامى که به مجلس قائل هستم عرض می‌کنم که شایسته نیست که بیاییم تلگرافات جنابعالى را که آقاى وزیر جنگ اینجا قرائت کردند که به انجمن چى فرمودید این شایسته نیست آقا اگر بنا باشد که رسیدگى شود تمام این تلگرافاتى که قرائت کردند و اسم جنابعالى را هم بردند تمام اینها مال جنابعالى است (دکتر فریدون افشار- این طور نیست) و قانوناً اینها همه‌اش قابل تعقیب است همه تلگرافها مال جنابعالى است‏.

رئیس- خوب یک سؤال و جوابى شد و آن قسمت تمام شد

نخست‌وزیر- می‌فرمایند که ارتش آنجا تمرد کرده است‏

رئیس- باشد تمام شد

6- بیانات آقاى نخست‌وزیر دایر به گزارش مسافرت هیأت دولت به فارس

نخست‌وزیر- همان طوری که آقایان استحضار دارند بنا به امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه دولت یک برنامه‌اى تنظیم کرده است که هر موقعى که فرصت دارد به استانها برود و از نزدیک به وضعیت مردم رسیدگى کند تا نیازمندیهاى آنجا تا در حدود امکانات بتواند رفع کند استان اخیرى که مورد بازدید هیئت دولت واقع شد فارس بود آقایان مى‌دانند که فارس یکى از زرخیز‌ترین ایالات ما هست و سابقه تارخى درخشانى دارد آنچه باعث افتخارات ملّی گذشته ما است قسمت اعظم آن در فارس است دولت هم نهایت اهمیت را به این استان می‌دهد و نسبت به اهالى وطن‌دوست و شاه‌دوست این منطقه هم بى‌اندازه احترام می‌کند و از این جهت رنج سفر را تحمل کرد و به نقاط دور افتاده این منطقه مسافرت کرد تا نیازمندى‌هاى آنها را یادداشت کند این مدت مسافرت نه روز بود و مناطقى که مورد بازدید هیئت دولت قرار گرفت عبارت بود از شهرستان‌هاى فارس، بندر لنگه، داراب، لار، نى‌ریز، اصطهبانات، فسا، جهرم، کازرون، بوشهر، جزیره خارک، آباده، و خود شهر شیراز، این تماس که برحسب امر اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى هیئت دولت را در استان‌ها با مردم برقرار می‌کند بى‌اندازه مفید است، براى این که هم هیئت دولت به مناطق مختلف مملکت آگاهى کامل پیدا می‌کند و تصمیماتى که در تهران و در همانجا می‌گیرند یک تصمیماتى است که شاید بیشتر و بهتر مطالعه شده است تا این که تصمیماتى بگیرند بدون این که از وضعیت منطقه آگاهى داشته باشند، به علاوه یک کارهایى است که در نتیجه مکاتبات چندین ماه و حتى چندین سال ممکن است طول بکشد در صورتی که وقتى که همه آقایان وزرا در محل هستند از این کاغذ بازیها و مکاتبات و قرطاس بازیها جلوگیرى می‌شود و فى‌المجلس تصمیماتى می‌گیرند و امور را رتق و فتق می‌کنند، به علاوه مردم گاهى یک تقاضاهایى دارند و خیال می‌کنند این تقاضاها از عهده دولت بر می‌آید و گاهى تلگراف می‌کنند و دولت هم جواب می‌دهد ولى وقتی که حضوراً با یکدیگر بحث می‌کنند و استدلال می‌کنند بالطبع مردم می‌فهمند چه قسمت‌هایى را دولت مى‌تواند انجام بدهد و چه قسمت‌هایى از عهده دولت خارج است، ما خیلى خوشوقت هستیم که در این مسافرت مورد محبت و پذیرایى بسیار گرم تمام اهالى استان فارس واقع شدیم و من وظیفه خودم می‌دانم از طرف دولت و خودم سپاس‌گزارى کنم نیازمندى‌هاى این استان البته خیلى زیاد است، در این چند سال باید اذعان کرد که به این استان زیاد توجه نشده است و بایستى بیش از پیش به این استان توجه بشود، یک نیازمندی‌هاى عمومى است که یکى از آنها وضعیت اسکله بندر بوشهر است همان طوری که در شیراز و در سایر نقاط به اطلاع اهالى محترم استان رساندم تصمیم قطعى براى ساختن بندر بوشهر گرفته شده است و خیال می‌کنم که در آن قسمت مشغول اقدامات هستند، مقدمات آن هم شروع شده است و این امر هم مورد تأیید و تصویب اعلیحضرت همایونى واقع شده است و امر هم فرموده‌اند و همان موقع که در شیراز بودم می‌دانم جداً مشغول این کار شدند، یکى راجع به راه‌هاى این استان است، بعضى نقاط به واسطه نداشتن راه در یک بن بستى قرار گرفته مثل داراب، مثل جهرم، مثل فیروز‌آباد که اگر اینها راه‌هایى داشته باشند و ارتباطى داشته باشند بین یکدیگر بى‌اندازه مورد استفاده واقع خواهد شد همانجا یک برنامه سه ساله‌اى تنظیم شد با نظریات فنى وزارت راه و در ظرف این سه سال ما سعى خواهیم کرد که این بن بستها رفع بشود و بتوانند بین خود وسائل ارتباطى برقرار کنند بعد از آن سعى خواهد شد که در سال دوم و سوم راه‌ها همان طورى که لازم است ساخته بشود آن هم برنامه‌اش تصویب شد و بودجه‌اش هم از سازمان برنامه در ظرف همین یکى دو روزه در اختیار وزارت راه قرار خواهد گرفت این قسمت هم انجام خواهد شد یکى دیگر از نیازمندی‌هاى اهالى که تقاضا داشتند راجع به کارخانه‌جات آن منطقه بود منجمله کارخانه قند، لازم است این قسمت تذکّر داده شود که دولت مثل سابق برنامه‌اش عبارت از این نیست که یک کارخانه قندی ببرد و به خرج خودش در آنجا نصب بکند نقشه دولت عبارت از این است که تمام کارخانه‌جاتى که در اختیار دارد به تدریج آن کارخانه‌جات را به مردم واگذار کند و خود مردم آنها را اداره کنند و با این تصویب ارزیابى پشتوانه اسکناس یک وسائلى در اختیار دولت گذاشته شده که دولت مى‌تواند. به خوبى نتیجه بگیرد و از همین جهت آقایان مى‌توانند با تشکیل شرکت‌هایى یک مقدار سرمایه‌گذارى کنند دولت هم در حدود توانایى خود کمک می‌کند مثل این که در سایر استان‌ها کرده مثلاً در خراسان تا به حال همان طورى که اطلاع دارید دو تا کارخانه براى قند سرمایه‌گذارى کرده‌اند و یکی هم سفارش داده شده و دولت هم تا حدودى که می‌توانسته به آنها کمک کرده است و به این ترتیب انجام شده در استان فارس هم که نقاط بسیار مساعد و خوبى براى محصول چغندر دارد اگر شرکت‌هایى تشکیل بدهند حتى اگر بتوانند پانزده درصد آن را تهیه تأمین کنند بقیه‌اش را دولت با وسائلى که در اختیار دارد کمک خواهد کرد که خودشان آن کارخانه را راه بیندازند و استفاده کنند امیدوارم آقایان نمایندگان محترم فارس اهالى را متوجه کنند که هر چه روزتر تشکیل شرکت را بدهند این کار عملى بشود راجع به سایر قسمت‌ها نیازمندی‌هایى داشتند فرهنگ، بهدارى، براى اینها همه تا حدودى که براى دولت مقدور بود اعتبارتى تصویب شد که فقط مال فرهنگش در حدود بیش از دو میلیون تومان است دو میلیون تومان که این را به قسمت‌هاى مختلفه بدهند در یک مصاحبه مطبوعاتى هم به اطلاع رساندم که براى نى‌ریز در حدود هفتاد هزار تومان کمک شده و براى اصطهبانات در حدود دویست هزار تومان، کلاس ششم متوسط می‌خواسته‌اند وسائل لابراتوارى‌شان کامل نبوده تمام اینها را وزارت فرهنگ قبول کرده که این قسمت‌ها را تکمیل بکند و تعهد کرده است که براى اول سال جارى در اول مهر ماه کلاس‌ها را دایر کند که چند روز پیش هم خبر آنها را در اختیار روزنامه‌ها گذاشتیم و رادیو هم گفت (دشتى- یعنى بیشتر از آنچه داشتیم؟) اینها همه تازه است تمام اینها اعتبارات جدید است علاوه بر آنچه که جارى است و علاوه بر بودجه فعلى و آنچه باید در اول مهر ماه از بودجه جارى بدهند شاید بیش از دو میلیون تومان براى فرهنگ آنجا در نظر گرفته شده علاوه بر این در وزارت بهدارى و سایر وزارتخانه‌هاى دیگر هم در حدود خودشان کارى انجام داده‌اند مدتى راجع به شهرستان شدن بعضى از نقاط بحث بود بعضى از آقایان موافق بودند بعضى از آقایان موافق نبودند استاندار پیشنهاد کرده بود خودمان رفتیم در محل تشخیص دادیم که اغلب این نقاط بایستى شهرستان بشود از این جهت تصویب‌نامه صادر شد که اصطهبانات و نیریز، داراب همه‌شان شهرستان شدند براى این که اهالى‌شان بتوانند کارهایی براى خودشان بکنند موضوعى که بیش از همه مورد توجه دولت است و به عقیده بنده علّت عقب افتادگى فارس که دولت‌هاى وقت یا نتوانستند یا ممکن نشده کمک‌هایى بکنند یک علّت عمده‌اى دارد که اگر آن قسمت درست بشود تمام قسمت‌ها خود به خود درست مى‌شود چند روز پیش که بنده برحسب امر اعلیحضرت همایونى رفته بودم به چالوس و گچسر براى افتتاح مهمانخانه و در عید هم رفته بودم آنجا از چالوس تا رامسر در تمام قسمت راه در کنار دریا دارند باغ احداث می‌کنند و تمام مردم فعالیت می‌کنند علتش چیست؟ علتش این است که مردم مطمئن شده‌اند که یک تبانى در اوضاع سیاسى مملکت هست و از این جهت مردم خودشان بدون این که دولت کمک کرده باشد مشغول فعالیت هستند در فارس متأسفانه همان طورى که آقایان نمایندگان محترم مستحضرند امنیت وجود نداشت و این عدم امنیت باعث شده است که در آنجا اصلاحات اساسى نشده است و مردم هم خودشان توجه نکرده‌اند براى این که می‌گفتند اگر ما درخت تکاریم فردا این درخت نخواهد بود به چه مناسبت ما به خودمان زحمت بدهیم، البته از مرداد ماه 32 به اینطرف خوشبختانه در ظل توجهات خاص بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه امنیت کامل در تمام مناطق ایران برقرار شده است ولى خوب یک مناطقى هست که متأسفانه در آن جا یک سیستم ایل‌نشینى هست، البته بنده نمى‌خواهم بگویم که بین ایلات و افراد شهر‌نشین جدایى هست ایلات هم از افراد این مملکت هستند و وظیفه دولت هست که به اینها نهایت مساعدت و کمک را بکند و آنها را راهنمایى بکند ولى خوب به واسطه قشلاق و ییلاق رفتن ایل‌ها یک خساراتى براى اهالى و دهات آن منطقه وارد کرده‌اند و می‌کنند، از این جهت یکى از اوامرى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى فرمودند این است که دولت سعى کند قسمت اسکان ایلات را در آن منطقه عملى بکند، این هم یکى از کارهایى است که حتماً انجام خواهد شد و امیدوارم انشاءالله براى اواسط خرداد ماه بودجه‌اى براى این کار لازم

+++

است لایحه‌اش را بیاوریم به مجلس و از مجلس اجازه بگیریم که از آن محلى که در نظر داشتند براى اسکان ایلات مخصوصاً در فارس این کار را عملى کنیم و خیال می‌کنم با اسکان ایلات یک قدم مهم و مثبتى براى آبادانى آن منطقه برداشته خواهد شد موضوع مهمى که بیشتر مورد توجه دولت است این است که تمام اهالى مملکت بدانند که یک دولت قانونى وجود دارد آن هم دولتى است که منصوب بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه و مورد تأیید مجلسین است و بس غیر از این دولت که طبق مقررات و قوانین موضوعه باید حکومت کند اشخاص و افراد حق ندارند که در هیچ یک از نقاط برخلاف قانون و به میل خودشان اعمالى انجام بدهند (صحیح است، احسنت) و تصمیم این دولت است که با اصول خانخانى در هر کجا که باشد جداً مبارزه کند (احسنت) و از همین جهت هم در مسافرتى که به شیراز کردیم یکى از اشخاصى که اهمیتى کسب کرده و از ایلش مشهورتر است چون کمتر ایلش مشهور است حیات داودى است، بنده در زمانى که افتخار شرکت در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه را داشتم که خدا رحمتش کند این شخص تلگرافاتى کرده است که حالا که انسان آن تلگرافات را می‌خواند حقیقتاً متحیر مى‌شود که چطور ممکن است یک فردى ایرانى باشد و اسمش ایرانى باشد و یک چنین تلگرافى به مرکز زده باشد در آن موقع تلگراف‌زننده‌اى زد و پادگان بوشهر را خلع سلاح کرد و اسلحه را همه را برداشت برد و تلگراف کرد به دولت مرکزى که من اینها را استقلال خواهم داد و مستقل خواهم کرد و هیچ کس را هم نمی‌شناسم در آن موقع رئیس ستاد وقت تلگراف کرد که این بزرگترین سند خیانتى است که شما به دست خودتان به دولت داده‌اید و در اولین فرصت تنبیه خواهید شد حالا در ظرف این مدت که تعقیب نشده بنده نه اطلاعى داشتم و نه مسئولیتى ولى الان که مسئولیت امور برحسب امر بندگان اعلیحضرت همایونى به بنده واگذار شده بنده وظیفه خودم می‌دانم در هر قسمتى که مقدور هست و لازم هست یک اقداماتى انجام بشود انجام بدهم در این سفرى که رفتم آنجا یکى از اشخاصى را که بنده دستور دادم توقیفش بکنند براى این که مدتى تحت تعقیب قانونى بوده و همین طور به واسطه این که خودش را یک شخص قادرى می‌دانست به هیچ وجه من‌الوجوه مورد تعقیب قرار نگرفته بود این شخص جزیره خارک را که بعضى از آقایان شاید فرصتى داشته‌اند به عنوان تماشا به آنجا رفته‌اند، آن جزیره را به نام خودش به ثبت داده بود بندر ریک و بندر گناوه و تمام منطقه‌اى که در ساحل دریا هست و شاید شصت هفتاد کیلومتر است اینها را تمام به اسم خودش ثبت داده بود و متأسفانه، متأسفانه باید بنده عرض کنم که اگر یک چنین اشخاصى در نقاط مختلف مملکت ما پیدا می‌شود در درجه اول مسئول آن مأمورین دولت هستند و اگر مأمورین دولت به اتکاى دولت مرکزى وظیفه قانونى خودشان را انجام بدهند هیچ وقت چنین اتفاقاتى پیش نمى‌آید یکى از کارمندان دارایى در ثبت بوده یا در دارایى حالا درست نمی‌دانم چون مال چهار سال پنج سال پیش است این شخص با گرفتن مبلغى رشوه وقتى ایشان، آقاى حیات داودى این‏ املاک را به ثبت داده است اعتراضى نکرده بود که این املاک جزء خالصه است بایستى اعتراض می‌کرد ولى این شخص در مدت قانونى که باید این کار انجام می‌گرفت سکوت اختیار کرده بود و در مقابل رشوه‌اى که گرفته بود وظیفه قانونى خودش را انجام نداده بود و به این ترتیب گذاشته بود که این شخص تقاضاى ثبت را به نام خودش بکند این که دولت با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و با در نظر گرفتن سوابق این شخص در نهضت جنوب نسبت به ارتش نسبت به اموال دولتى و نسبت به حکومت مرکزى عمل کرده بود و با در نظر گرفتن این که یک مقدار زیادى از املاک خالصه را به نام خودش ثبت داده بود و مخصوصاً به اندازه‌اى گستاخ بود که در میهمانى رسمى که شهردار شیراز به افتخار هیئت دولت داده بود در آنجا هم حاضر شده بود دستور دادم در همانجا توقیفش کردند و الان هم در تهران است و به مناسبت اقداماتى که بر علیه امنیت کشور کرده بود تحویل دادستانى ارتش شد و امیدوار هستم که به سوابق اعمال او درست رسیدگى بکنند و آن تنبیهى که شایسته او هست انجام بشود یکى از اشخاص دیگرى که در این چند روزه باز صحبتش زیاد است یک شخصى است به اسم حسینقلى رستم که او هم البته دستور توقیفش داده شده حسینقلى رستم پسر رستمى است که در زمان اعلیحضرت فقید پانصد ششصد نفر از افراد رشید ارتش شاهنشاهى را در یک واقعه‌اى به هلاکت رسانید بعد آمد به تهران و اینجا به سزاى خودش رسید این پسرش که الان توقیفش کرده‌اند در آن موقع ده سال بیشتر نداشت، تبعیدش کرده بودند به آذربایجان تا شهریور 20 آنجا بود بعد از شهریور 20 فرار کرد آمد به تهران و بعد رفت آنجا و در این مدت مرتکب قتل و شرارت زیادى شده است البته از مردمان خیلى مهم آن منطقه هم نیست هر موقعى که خواسته‌اند او را تعقیب کنند به عنوان این که یک روزى او کمک کرده به ارتش و راهنمایى کرده است که فلان یاغى را بگیرند از تعقیبش خوددارى می‌شده است زمانى که آنجا بودیم رئیس دادگسترى گزارش تهیه کرد و به وزیر دادگسترى داد و وزیر دادگسترى طبق قوانین دستور داد که این شخص تعقیب بشود البته خیلى از اشخاص دنبال او آمدند، خیلى زیاد و توصیه کردند به ملاحظه این که یک وقت این شخص خدمت کرده است یک روزى به این مملکت خدمت کرده است تحت تعقیب قرار نگیرد بنده جواب دادم که اگر یک کسى روزى خدمت کرده است و روزى جرمى می‌کند دلیل این نیست که از تعقیب او خوددارى بشود و از جرم او صرف‌نظر بشود حساب این کارها از هم سوا است یک کسى یک روزى کارى کرده است او وظیفه‌اش را انجام داده است بسیار خوب ولى امروز اگر بنده اینجا هستم، خدمت آقایان هستم مرتکب خلافى شدم، البته باید بنده را تعقیب بکنند نه این که بگویند نخست‌وزیر است نباید تعقیب بشود اینها اصولى است که اگر در مملکت رعایت و اجرا بشود تمام کارهاى مملکت مرتب و منظم خواهد شد این است که این شخص هم طبق تصمیم دادگسترى شیراز به عنوان اقدامات خلاف قانونى که کرده است دستور توقیفش صادر شد انشاءالله که این اتهامات وارد نیست و تبرئه می‌شود چون ما به هیچ وجه همان طور که در روز تشکیل دولت گفتیم نه مى‌خواهیم براى کسى پرونده بسازیم و نه مزاحم کسى می‌شویم ما می‌خواهیم حکومت قانونى در این مملکت برقرار بشود و مستقر بشود، این به نفع همه افراد مملکت است که اگر دادگسترى خوب کارهایش را بکند به کارهاى افراد مملکت نظارت بکند کارها اصلاح خواهد شد، این هم به نفع افراد است و هم به نفع مملکت این را خواستم خدمت آقایان توضیح بدهم که این شخص را هم دادگسترى توقیف کرده است و طبق پرونده‌ها تعقیبش خواهد کرد چون یک پرونده‌هایى موجود است بنده استدعا دارم با توجهات خاصى که ذات ملوکانه نسبت به این دولت به خصوص دارد و چندین مرتبه اظهار فرموده‌اند و مخصوصاً با پشتیبانى که نمایندگان محترم هر دو مجلس از این دولت می‌کنند اطمینان دارم که این دولت خواهد توانست خدماتى به مملکت بکند و خواهد کرد.

7- بیانات آقاى رئیس راجع به مسافرت‌هاى هیئت دولت به استان‌ها

رئیس- رویه مطلوبى که جناب آقاى نخست‌وزیر براى وقوف به حال و وضع مردم در پیش گرفته‌اند که شخصاً به اتفاق آقایان وزیران به نوبت به تمام استان‌هاى کشور مسافرت و از نزدیک اوضاع را مشاهده و مورد بررسى قرار می‌دهند ممدوح است باید به احتیاجات مردم و تقاضاهاى مشروع آنها و بهبود وضع ساکنین هر استان رسیدگى کرد و موجبات پیشرفت کار و رفاه و آسایش آنها را فراهم نمود (صحیح است- صحیح است) تصور می‌کنم این رویه مورد قبول آقایان نمایندگان محترم هم هست (صحیح است- صحیح است) به درد دل مردم باید رسیدگى نمود و به قوانین احترام گذاشت و امنیت را در سر تا سر کشور تأمین کرد و مردم را به رفاه و امنیت و عدالت امیدوار ساخت (صحیح است) من تصور می‌کنم رویه دولت جناب آقاى دکتر اقبال که مبتنى بر احترام به قوانین و اجراى نیات پاک شاهنشاه معظم است مورد پشتیبانى آقایان نمایندگان محترم خواهد بود (صحیح است- صحیح است)

8- تصویب یک فوریت لایحه احداث سد لار

رئیس- دو موضوع از مجلس سنا رسیده که در آنجا با قید فوریت تلقى شده اینجا هم قرائت می‌کنیم که همین طور رأى گرفته بشود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملّی

لایحه شماره 23034- 17787- 1/ 12/ 35 دولت موضوع ساختمان و بهره‌بردارى سد و تأسیسات لار و لتیان تقدیمى به مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح و چون پیشنهاد فوریت شده بود بدواً فوریت و سپس خود لایحه مورد تصویب قرار گرفت اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملّی به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک‏

رئیس- البته این موضوع خیلى مهم است موضوع سد لار است که در مجلس سنا با فوریت تلقى کرده‌اند حالا هم فوریت مطرح است مطابق آئین‌نامه‌اى که داریم هر موضوعى که در یک مجلس با فوریت تلقى شد مجلس دیگر می‌تواند فوریتش را قبول بکند و یا ممکن است قبول نکند حالا راجع به فوریت مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) بنابر این رأى گرفته می‌شود به فوریت این چیزى که از مجلس سنا آمده است که مربوط به موضوع سد لار است آقایانى که با فوریت آن موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌هاى کشاورزى و قوانین دارایى فرستاده می‌شود.

9- طرح وتصویب یک فوریت لایحه تشکیل دادگاه سیار

رئیس- یک لایحه دیگرى است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّى

لایحه شماره 9455 رح 51981- 4/ 12/ 1336 دولت راجع به تشکیل دادگاه سیار تقدیمى مجلس سنا که قبلاً به

+++

استناد قانون اجازه اجراى لوایح پیشنهادى وزارت دادگسترى مورخ 6 مرداد ماه 35 طى شماره 8364 ح 58854- 13/ 11/ 35 از طرف وزیر دادگسترى براى طرح در کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین تصویب و طى نامه شماره 5647- 13/ 12/‌ 35 مجلس سنا از طرف روسا مجلسین براى اجراى موقت به دولت ابلاغ شده بود در جلسه روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح و چون پیشنهاد فوریت شده بود بدواً فوریت آن و سپس خود لایحه اصلاح و  به تصویب رسید.

اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملّی به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک

رئیس- این لایحه در کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین به تصویب رسیده و بعد در آنجا مطرح کرده‌اند و تمام کرده‌اند البته با یک فوریت است حالا بسته به نظر آقایان که فوریت به کمیسیون‌ها برود یا همین طور عادى تلقى بشود فوریتش مخالفى ندارد؟ (اظهارى نشد) پس رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون دادگسترى فرستاده می‌شود.

10- شور دوم گزارش کمیسیون دارایى راجع به اجازه ورود و نصب یک دستگاه فرستنده تلویزیون

رئیس- در دستور چیزى نداریم جز لایحه تلویزیون گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون دارایى لایحه دولت راجع به ورود و نصب فرستنده تلویزیون را با حضور نمایندگان دولت براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده با توجه به پیشنهادات لایحه مزبور را با اصلاحاتى تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- دولت مجاز است یک دستگاه فرستنده (تلویزیون) و کلیه لوازم آن که (به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن) در تهران نصب و به کار می‌افتد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف و از تاریخ شروع به کار تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف نماید.

تبصره 1- دستگاه مزبور از نظر رعایت اصول فنى تابع دستور وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده و از نظر تنظیم و اجراى برنامه‌ها مطیع مقررات و دستور اداره کل انتشارات و رادیو خواهد بود.

تبصره 2- معافیت مذکور از حقوق گمرکى فقط محدود است به صورت لوازمى که وزارت پست و تلگراف تشخیص می‌دهد و دستگاه‌هاى گیرنده تلویزیون مشمول این معافیت نبوده و از نظر پرداخت حقوق و عوارض گمرکى در حکم دستگاه‌هاى رادیو خواهند بود.

تبصره 3- مشخصات فنى این دستگاه تلویزیون را دولت ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این قانون اعلام خواهد کرد.

تبصره 4- وزارتخانه‌هاى پست و تلگراف و تلفن- دارایى گمرکات و انحصارات مأمور اجراى این قانون مى‌باشند.

مخبر کمیسیون دارایى مشایخى گزارش از کمیسیون پست و تلگراف به مجلس شوراى ملّی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن به شور دوم لایحه ورود و نصب فرستنده تلویزیون رسیدگى و خبر کمیسیون دارایى را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن - مهندس شیبانى

گزارش از کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شوراى ملّی کمیسیون گمرکات و انحصارات لایحه ورود و نصب فرستنده تلویزیون را با حضور آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات مورد رسیدگى قرار داده خبر شور دوم کمیسیون دارایى را تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملّی تقدیم می‌دارد.

 مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات - دادگر

رئیس- در برگ موافق و مخالف کسى اجازه نخواسته آقاى دکتر امیر حکمت مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- آقایان خاطر‌شان هست که بنده در شور اول مخالف بودم و مخالفت بنده روى این بود که این دستگاه را از عوارض گمرکى معاف کرده‌اند و پنج سال هم از پرداخت مالیات معاف است آن روز عرض کردم اگر درآمدى ندارد قطعاً به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد تا محتاج به قانون باشد به علاوه بنده عرض کردم که در این نوع امور نظر خاصى در مجلس نباید باشد باید در نظر گرفت که این کار واقعاً براى مملکت مفید است یا نیست در صورتی که مفید است و مستحق این است که از مالیات معاف باشد و مستحق این است که از عوارض گمرکى معاف باشد و ندهد بهتر این است که کلاً گفته بشود که هر کس دستگاه تلویزیون و فرستنده بیاورد مشمول این قانون است نه یک نفر به خصوص و براى یک امر خاص حالا بنده یک چیزهاى دیگرى مى‌بینم و آن این است که این روزها اعلان‌هایى در جراید مى‌بینم که می‌نویسند تلویزیون ایران در صورتی که اینجا صحبت شد این دستگاه و هر دستگاهى بیش از صد کیلومتر شعاع نمی‌تواند فرستنده باشد بنابر این اسم تلویزیون ایران یک اسم موهومى است که یک شخص در تمام مملکت می‌تواند فرستنده داشته باشد و دستگاه تلویزیون درست کند و این یک نوع انحصارى است که به نظر بنده صحیح نیست و کسى حق ندارد این عنوان را براى خودش قائل بشود بنابر این بنده خواهش می‌کنم از دولت که در این موضوع توجه خاصى بکنند و نگذارند یک ترتیبى پیش بیاید. که یک اشخاصى از این عناوین و قوانین خاص استفاده کنند این عرض بنده است (احسنت)

رئیس- آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقارى)- بعضى نگرانی‌هایى بود که در جلسات قبل آقایان نمایندگان محترم پیشنهادهایى فرمودند که اکثر این پیشنهادات در کمیسیون رسیدگى شد و اصلاح شد و مورد قبول دولت هم واقع شد و جزء لایحه شد و موضوعى که جناب آقاى دکتر امیر حکمت فرمودند که چرا نوشته نشده است عموم همان طور که بارها عرض کردم به عموم این کار اجازه داده خواهد شد و انحصارى نیست و ایشان هم می‌دانند فقط باید این موضوع رسیدگى بشود و صلاحیت اشخاص را دولت رسیدگى بکند و این اجازه را بدهد و بنده اینجا این اطمینان را به آقایان می‌دهم که هر فردى و هر مؤسسه‌اى که بخواهد تلویزیون در ایران دایر کند در هر نقطه از کشور که باشد دولت به او اجازه خواهد داد و ضمناً فرمودند راجع به این که اسمش را تلویزیون ایران گذاشته‌اند در لایحه هیچ اسمى از آن نیست که اسمش را تلویزیون ایران بگذارد البته به ایشان تذکّر داده خواهد شد که نام دیگرى به این تلویزیون بگذارد.

رئیس- دیگر کسى اجازه نخواسته بنابر این رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است.

11- تعیین موقع و دستور جلسة بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه روز سه‌شنبه خواهد بود دستور بقیه همین لایحه است‏.

(مجلس در ساعت یازده و نیم صبح ختم گردید)

رئیس مجلس شوراى ملّی - رضا حکمت

+++

سؤالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملّى

متمنى است دستور بفرمایید تیمسار سرلشگر وثوق وزیر محترم جنگ در موقع مقتضى در مجلس شوراى ملّی حاضر شده و به سؤالات زیر جواب قانع کننده بدهند.

1- به چه دلیل و با چه مجوزى سرلشگر کمال فرمانده لشگر رضائیه مدتى است فرش‌هاى شهردارى را به منزل برده و شهردار سابق آقاى دکتر معزى وقتى که فرش‌ها را خواسته بودند پس بگیرند آنها را نداده

2- به چه مجوزى سرلشگر کمال فرمانده لشگر رضائیه سرگرد رئیسى را که رئیس حسابدارى سابق لشگر رضائیه بوده و از اهالى رضائیه نیستند به پست شهردارى تحمیل نموده و چه موقع ممکن خواهد شد ایشان این عامل استثمار خود را از شهردارى بردارند

3- سرگرد رئیسى شهردار تحمیلى فعلى که به امر سرلشگر کمال در پنجم آذر ماه به سمت شهردار رضائیه معین شده متمنى است معین فرمایند در مدت کمتر از پنج ماه که یک دستگاه اتومبیل نو خریدارى نموده پول آن را از چه محلى تهیه کرده است

4- معین فرمایید چه موقع وجه اجاره معوقه مهمانخانه شهردارى که لشگر رضائیه براى باشگاه افسران کرایه نموده و وجه اجاره درمانگاه متعلق به شهردارى پرداخت خواهد شد

5- چون با رسیدن راه آهن به تبریز پیش‌بینى می‌شود عدّه‌اى توریست از تهران به رضائیه افزایش خواهد یافت الزام دارد هر چه زودتر مهمانخانه شهردارى را تحویل داده و باشگاه افسران را به محل دیگرى منتقل نمایند

6- سرهنگ دوم کریمى رئیس سابق دبیرستان نظام رضائیه که به دستور او مدیر دبیرستان رضا شاه کبیر مضروب و مصدوم شده قرار بود از رضائیه به محل دیگرى منتقل شود به چه علّت هنوز منتقل نشده

دکتر فریدون افشار- نماینده رضائیه

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملّى

متمنى است مقرر فرمایند سئوال زیر را به وزارت راه ابلاغ نمایند تا براى دادن پاسخ در مجلس حضور بهم رسانند.

1-اعتباراتی که از اول سال 1333 جهت تعمیرات، ساختمان، شن‌ریزى جهت راه سرخس داده شده و به مصرف رسیده به طور تفکیک چه مبلغ بوده است و در مقابل پرداخت این اعتبارات چه اقدامى به عمل آمده است.

2- نسبت به ساختن جاده زورآباد و جاده بین تربت جام و با خزر چه اقدامى به عمل آمده است

کدیور

ریاست معظم مجلس شوراى ملّی

متمنى است مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر کشور در مجلس شوراى ملّی براى پاسخ به سؤال زیر حضور بهم رسانند.

1- با این که در قانون استقلال شهرداری‌ها صراحت دارد شهرداران درجه یک بیش از هزار و پانصد تومان نمی‌توانند حقوق بگیرند علّت این که شهردار اصفهان ماهیانه علاوه بر حقوق بازنشستگى سه هزار تومان به عنوان فوق‌العاده می‌گیرد چیست و چگونه وزارت کشور با پرداخت این مبلغ موافقت نموده است.

2- از قرار اطلاع اتومبیل شخصى خود را مع‌الواسطه به شهردارى فروخته است در صورتی که شهردارى سال گذشته یک اتومبیل به مبلغ چهل هزار تومان براى شهردار خریده است آیا این موضوع صحت دارد.

با تقدیم احترام

محمد باقر برومند

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملّی

خواهشمند است مقرر فرمایید به وزارت خانه‌هاى کشاورزى- بازرگانى- انحصارات و سازمان برنامه اطلاع داده شود در پاسخ سؤالات زیر در مجلس شوراى ملّی حضور یابند.

1- با آنکه قریب بیست سال است که دولت‌ها براى حمایت چاى داخلى اقدامات موقتى به عمل می‌آورند چگونه دولت حاضر که از یک سال پیش در این امر دچار مذاکرات بدون نتیجه کمیسیون‌ها است فکر صحیح نکرده و برنامه روشن براى امر چاى به موقع تهیه و اجرا ننموده است؟

2- برنامه دولت در حمایت و ترویج و بهبود محصول چاى چیست و تا چند سال این برنامه به صورت مرتب براى حمایت محصول وضع ثابتى خواهد داشت؟

3- در حالی که مدتى از موقع جمع‌آورى برگ سبز چاى می‌گذرد و ادامه وضع بلا تکلیفى حاضر هر روز موجب خسارات جبران‌ناپذیرى براى قریب پانصد هزار نفر چاى‌کاران شمال مى‌گردد چگونه قبلاً تصمیم مقتضى اتخاذ نگردیده و مسئول این امر خطیر کیست و دولت تا چه اندازه در این امر احساس مسئولیت می‌کند؟

4- سازمان‌هاى متعددى که به عنوان حمایت چاى در وزارتخانه‌ها و موسسات مختلف دولت تا کنون تشکیل گردیده چه مسئولیت و تخصص و صلاحیتى در این امر داشته‌اند و تا چه اندازه وجود آنها با نظریات مختلف باید به این محصول صدمه بزند؟

5- علل تشکیل و انحلال متوالى ادارات و مؤسسات متعدد مربوط به چاى در وزارتخانه‌هاى مختلف چه می‌باشد

6- در مقابل شکایات و تظلم و تحصن چاى‌کاران شمال و همچنین براى رفع بحران و وضعیت ناگوار فعلى چه اقدام عاجلى در نظر گرفته شده و از چه تاریخ عمل می‌گردد و تا چه مدت با یک نظم و ثبات و دوام ادامه خواهد داشت.

هلاکو رامبد

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملّی

متمنى است سؤال ذیل را براى جواب به وزارت دارایى ابلاغ فرمایند.

آیا اعتبار پانصد میلیون ریال و دویست و شصت میلیون ریال که جهت بانک رهنى و بانک ساختمانى تصویب شده به بانک‌هاى مزبور پرداخت شده چون ساختن خانه براى افراد مورد نهایت احتیاج است متمنى است جریان پرداخت اعتبارات مزبور توضیح داده شود.

ارسلان خلعتبرى

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملّی

استدعا می‌شود مقرر فرمایند جناب آقاى وزیر کشور براى پاسخ به سؤال زیر در مجلس حضور بهم رسانند. سؤال.

بعد از تصویب قانون منع کشت خشخاش و اوامر مؤکدى که اعلیحضرت همایونى براى جلوگیرى از کشت فرموده‌اند در چند نقطه در ناحیه بجنورد از قبیل چرگدان و غلامان و غیره به همان نحوه سابق با آزادى کامل کشت خشخاش ادامه دارد با این که در این مدت استاندار مکرر به محل عزیمت کرده است آیا علّت بخصوصى مجوز آزاد گذاردن این محل‌ها براى ادامه کشت بوده یا بدون اطلاع مرکز این منافع عاید متصدیان امر و زراعت شده است البته با سوابقى که در وزارت کشور موجود است توضیحات جناب وزیر کشور انشاءالله قضیه را روشن خواهد کرد.

سعید مهدوى

مقام محترم ریاست مجلس شواری ملّی

خواهشمند است مقرر فرمایید جناب آقاى وزیر امور خارجه براى جواب به سؤال زیر حاضر شوند.

آیا مطلعند که بر ایرانیان مقیم و زوار در کشور عراق چه می‌گذرد و جریان امر را به مجلس شوراى ملّی گزارش نمایند.

با تقدیم احترامات- پرفسور جمشید اعلم‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295258!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)